10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1"

Átírás

1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV: törvény 1. (6) bekezdése a, pontjában. Valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló évi XXXI. Törvény 7. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a helyi közösségek szolgálata és a helyi közügyek valamely területén kiemelkedő érdemeket szerzett személyek elismerésére kitüntető címet, emlékplakettet, kitüntető díjakat, és elismerő oklevelet alapít. Az alapításról és az adományozása rendjéről a következő rendeletet alkotja. I. fejezet KITÜNTETŐ CÍM, EMLÉPLAKETT, KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS OKLEVÉL ALAPÍTÁSA 1. 2 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, annak érdekében, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, Makó fejlődésének elősegítésében, valamint a városi közszolgáltatások biztosítása során és a jövendő nemzedékek nevelésében és oktatásában kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki, az alábbi kitüntetéseket alapítja: a) Makó Város Díszpolgára kitüntető cím, b) Makó Város Emlékérme, c) Makó Városért emlékplakett, d) Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj, e) Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj, f) Makó Város Közművelődéséért kitüntető díj, g) Makó Város Biztonságáért kitüntető díj, h) Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj, i) Makó Város Sportjáért kitüntető díj, j) 3 Makó Város Nívódíja. II. fejezet A MAKÓ VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM, MAKÓ VÁROS EMLÉKÉRME ÉS A MAKÓ VÁROSÉRT EMLÉKPLAKETT 1 Módosította: 43/1997. (XII. 17.) MÖKT rendelet, 10/1998. (III. 25.) MÖKT rendelet, 14/1998. (IV.16.) MÖKT rendelet, 24/1999. (V. 20.) MÖKT rendelet, 32/1999. (IX. 2.) MÖKT rendelet, 8/2000. (III. 29.) MÖKT rendelet, 17/2000. (V. 24.) MÖKT rendelet, 26/2000. (IX. 14.) MÖKT rendelet, 14/2002. (III. 27.) Makó ör., 19/2002. (III. 27.) Makó ör., 15/2003. (III. 26.) Makó ör., 50/2004. (XII. 16.) Makó ör., 6/2005. (II. 24.) Makó ör., 11/2005. (III. 31.) Makó ör., 16/2005. (IV. 28.) Makó ör., 22/2005. (V. 19.) Makó ör., 49/2006. (XII. 14.) Makó ör., 23/2010. (XI.25.) Makó ör., 13/2011. (III.31.) Makó ör., 19/2011. (IV.28.) Makó ör., 4/2013. (II.14.) Makó ör., 22/2014. (X.31.) Makó ör. Hatályos: november 1. napjától. 2 Módosította: 50/2004 ( XII. 16. ) Makó ör. 1.. Hatályos: december 16-tól. 3 Módosította: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 1.. Hatályos: április 29-től. 1

2 A Makó Város díszpolgára kitüntető cím 2. (1) Makó Város Díszpolgára kitüntető cím (a továbbiakban: Díszpolgári kitüntető cím) adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki egész életművével vagy valamely kiemelkedően jelentős munkájával olyan általános elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a város fejlődéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez. (2) 4 A Díszpolgári kitüntető cím önkormányzati ciklusonként egy személynek adományozható. A címet a képviselő-testület az önkormányzati ciklus harmadik évében ítélheti oda. (3) A Díszpolgári kitüntető cím Makó Város Napján kerül átadásra. (4) 5 A kitüntetett díszoklevelet és a város címerével díszített pecsétgyűrűt kap, továbbá jogosult magát Makó város díszpolgáraként megnevezni. (5) A város díszpolgára a, tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein; b, az önkormányzat által rendezett minden legalább városi szintű- rendezvényre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg; c, elhalálozása esetén családja beleegyezésével- az önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. (6) Díszpolgári kitüntető cím posztumusz is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. Makó Város Emlékérme 2/A. 6 (1) Makó Város Emlékérme adományozható azoknak a személyeknek, akik: a) életük rövidebb-hosszabb szakaszában Makó városához kötődtek és országosan vagy nemzetközileg elismert - munkásságuk megítélése alkalmas a város jó hírnevének öregbítésére, b) életük során nem Makóhoz kötődtek, de tevékenységük a várost gyarapítja. (2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot; és a volt Megyeházát (a mai Városházát) és Makó város címerét ábrázoló, valamint a Makó Város Emlékérme és a Megbecsülés a tettekért feliratot tartalmazó emlékérmet kap. (3) 7 Makó Város Emlékérme adományozására javaslatot tehet: a) bárki írásban a polgármesternél, amit a polgármester a képviselő-testületi ülésen terjeszt elő, b) a képviselő-testület tagja írásban a polgármesternél - amit a polgármester terjeszt a képviselőtestület elé - vagy a képviselő-testület ülésén szóban. (4) 8 A képviselő-testület a beérkezett javaslatokról minősített többséggel dönt. Az emlékérmét a polgármester adja át. Makó Városért emlékplakett 3. (1) Makó Városért emlékplakett (a továbbiakban: emlékplakett) adományozható azoknak a magánszemélyeknek, akik a város fejlődése érdekében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, továbbá azoknak a csoportoknak, egyesületeknek és társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, amelyek tevékenységükkel kiemelkedő módon járultak hozzá a város szellemi és anyagi gyarapodásához. (2) 9 Az emlékplakett évente legfeljebb 2 adományozható, mely díj magánszemélynek és/vagy csoportnak, egyesületnek és szervezetnek megosztott díjként is kiadható. 4 Módosította: 10/1998. (III. 25.) MÖKT rendelet 1., 8/2000. (III. 29.) MÖKT rendelet 1., 11/2005. (III. 31.) Makó ör. 1., 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 1., hatályos: január 1-jétől. 5 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 2., 4/2013. (II.14.) Makó ör. 1. (1) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 6 50/2004 (XII.16.) Makó ör.rendelet 3. -ával megállapított szöveg. Hatályos: december 16-tól. 7 Módosította: 16/2005. (IV. 28.) Makó ör. 1., hatályos: április 28-tól 8 Módosította: 16/2005. (IV. 28.) Makó ör. 1., hatályos: április 28-tól 2

3 (3) Az emlékplakett Makó Város Napján kerül átadásra. (4) 10 A kitüntettek adományozást igazoló okiratot, az erre az alkalomra készített emlékplakettet kapnak. A Makó Város Díszpolgára kitüntető cím és a Makó Városért emlékplakett adományozásának rendje 4. (1) A Díszpolgári kitüntető cím és az emlékplakett adományozására javaslatot természetes és jogi személyek egyaránt tehetnek. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy, csoport, egyesület vagy szervezet nevét, továbbá azon tevékenységének részletes leírását, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyult a Díszpolgári kitüntető cím, ill. az emlékplakett elnyerésére. (3) 11 Az emlékplakett adományozására vonatkozó javaslatokat minden év március 10-ig, a díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslatokat az önkormányzati ciklus harmadik évében március 10-ig kell a polgármester címére eljuttatni. 5. (1) 12 A polgármester az emlékplakettre vonatkozó javaslatokat minden évben, a díszpolgári címre vonatkozó javaslatokat pedig az önkormányzati ciklus harmadik évében március hónapban terjeszti a képviselő testület soron következő ülése elé, amennyiben a költségvetés erre a célra fedezetet biztosít. (2) A képviselő-testület a Díszpolgári kitüntető cím és az Emlékplakett odaítéléséről minősített többséggel dönt. A kitüntető cím visszavonása 6. (1) Méltatlanná válik a kitüntető címre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott. A méltatlanná vált személyektől a kitüntető cím viselését a képviselőtestület visszavonhatja. (2) A kitüntetés visszavonására a polgármester tesz javaslatot. (3) A kitüntetés visszavonásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt. III.fejezet KITÜNTETŐ DÍJAK Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj 7. (1) 13 Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj adományozható azoknak a Makó város közoktatási intézményeiben dolgozó közalkalmazotti és nem közalkalmazotti jogállású személyeknek és/vagy közösségnek, akik akár az oktató-nevelőmunka, akár az oktatást segítő feltételek biztosítása terén hosszabb idő óta ( legalább 10 éve) lelkiismeretes munkát végeznek és a gyermekek nevelése-oktatása és harmonikus személyiségformálása érdekében kiemelkedő eredményességgel dolgoznak. (2) 14 A Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj évente legfeljebb 2 személynek adományozható. (3) 15 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. 9 Módosította: 14/2002. (III. 27.) Makó ör. 1., 23/2010. (XI. 25.) 1., hatályos: november 26-tól 10 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör 4., 4/2013. (II.14.) Makó ör. 1. (2) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 11 Módosította: 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 2., 13/2011. (III.31.) Makó ör. 1. hatályos: április 1-jétől. 12 Módosította: 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 3.,13/2011. (III.31.) Makó ör. 2. hatályos: április 1-jétől. 13 Módosította: 17/2000 (V.24.) Makó ör.rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos: május 24-től. 14 Módosította: 17/2000 (V.24.) Makó ör.rendelet 1. (2) bekezdése, 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5. Hatályos: december 16-tól. 15 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (1) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 3

4 Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj 8. (1) 16 Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak, és akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) közmegelégedésre látják el közszolgálati, köztisztviselői feladataikat. (2) 17 A Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható. (3) 18 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. Makó Város Közművelődéséért kitüntető díj 8/A. (1) Makó Város Közművelődésért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) a kultúra és a közművelődés területén kimagasló teljesítményt nyújtanak. (2) 19 A Makó Város Közművelődéséért kitüntető díj évente legfeljebb 1 adományozható, mely díj megosztott díjként is kiadható. (3) 20 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. (4) A Makó Város Közművelődésért kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra. Makó Város Biztonságáért kitüntető díj 8/B. (1) Makó Város Biztonságáért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) eredményesen működnek közre a város és lakói biztonságáért folytatott munkában, különös tekintettel a rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, polgárőrség, mezőőri szolgálat állományában végzett szolgálatra. (2) A Makó Város Biztonságáért kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható. (3) 21 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. (4) A Makó Város Biztonságáért kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra. Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj 8/C. (1) Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) az egészségügy és a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet végeznek. (2) A Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható. (3) 22 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. (4) A Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra. 16 Módosította: 17/2000. (V. 24.) MÖKT rendelet 2. (1) bekezdése, 15/2003 (III.26.) Makó ör.rendelet 1., Hatályos: március 26-tól. 17 Módosította: 17/2000. (V. 24.) MÖKT rendelet 2. (2) bekezdése, 19/2002. (V. 22.) Makó ör. 1., 15/2003 (III.26.) Makó ör.rendelet 1., Hatályos: március 26-tól. 18 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (2) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (2) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 19 Módosította: 23/2010. (XI. 25) Makó ör. 2. Hatályos: november 26-tól. 20 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (3) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 21 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (4) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 22 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (5) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 4

5 Makó Város Sportjáért kitüntető díj 9. (1) Makó Város Sportjáért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek és egyesületeknek, akik/amelyek a testnevelés és a sport népszerűsítésében, a diák-, a tömeg- és/ vagy a versenysport szervezésében, valamint a lakosság fizikai és egészségi állapotának fejlesztésében kimagasló munkát végeztek, továbbá olyan hazai és/vagy nemzetközi sporteredményeket értek el, amellyel hozzájárultak Makó város hírnevének öregbítéséhez. (2) 23 A Makó Város Sportjáért kitüntető díj évente legfeljebb 1 adományozható, mely díj magánszemélynek vagy egyesületnek megosztott díjként is kiadható. (3) 24 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. A kitüntető díjak adományozásának rendje 10. (1) A kitüntető díjak adományozását természetes és jogi személyek egyaránt kezdeményezhetik. (2) A javaslatnak tartalmazni a kell az ajánlott személy vagy egyesület nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyul a kitüntető díj elnyerésére. (3) A kitüntető díjakra tett javaslatokat írásban április 30-ig kell a polgármesterhez eljutatni. (4) 25 A polgármester minden év május 31-ig a képviselő-testület elé terjeszti a beérkezett javaslatokat, amennyiben a költségvetés erre a célra fedezetet biztosít. (5) A képviselő-testület az előterjesztett javaslatokról minősített többséggel dönt. IV.fejezet 26 Makó Város Nívódíja 11. (1) Makó Város Önkormányzata minden évben, Makó Város Nívódíja (továbbiakban: Díj) kitüntetést adományozhat 1. a makói nevelési-oktatási intézményekben kimagaslóan eredményes munkát végző pedagógusoknak (Makó Város Pedagógiai Nívódíja) jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott feltételek szerint, 2. a városi közszolgáltatások nyújtása során kimagasló teljesítményt nyújtó dolgozóknak (Makó Város Közszolgálati Nívódíja) jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott feltételek szerint az arra érdemes, kiváló dolgozóknak, mely Díj egyedi tervezésű oklevél és pénzjutalom az alábbi négy fokozatban: a) Bronz-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese, b) Ezüst-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa, c) Arany-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese, d) Platina-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse. (2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot; és egyedi tervezésű, a Makó Város Pedagógiai/Közszolgálati Nívódíja és a Bronz/Ezüst/Arany/Platina -fokozat feliratot tartalmazó oklevelet kap, mely a díjazott nevét és az elismerés évét tartalmazza. (3) Az oklevelet Makó Város Önkormányzata tervezteti meg és készítteti el. (4) A Díj odaítélésének további feltétele, hogy Makó Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben az előző gazdasági évének jóváhagyott pénzmaradványából a jóváhagyott bérmegtakarításai terhére az intézményvezető (Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző és a polgármester) vállalja, hogy a díjazottat az előterjesztett fokozatnak megfelelő pénzjutalomban részesíti. 23 Módosította: 19/2002. (V. 22.) Makó ör. 2., 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 23/2010. (IX. 25.) Makó ör. 3. Hatályos: november 26-tól. 24 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (6) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (6) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 25 Módosította: 13/2011. (III.31.) Makó ör. 3., hatályos: április 1-jétől. 26 A fejezetet beiktatta: 32/1999. (IX. 2.) MÖKT rendelet 1., ezzel egyidejűleg IV. fejezete V. fejezetre, ra, ra, ra módosította. A fejezetet módosította: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 3., hatályos: április 29-től. 5

6 A Díj adományozásának rendje 12. (1) A Díj-ra intézményvezetője (Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző a polgármester egyetértésében) terjeszthet fel kitüntetettet, kötelezettséget vállalva az előterjesztettek jutalmazására a 11. (4) bekezdésében meghatározottak szerint, minden év május 15-ig a polgármesterhez beérkező indítványa alapján. (2) A (1) bekezdésben meghatározott május 15-i határidő alól, a határidőt követő legfeljebb 2 héten belül beérkezett javaslatok esetén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 27 felmentést adhat. (3) A beérkezett előterjesztések alapján az illetékes bizottság tesz javaslatot, melyet minden év május 31-ig a polgármester a képviselő - testület elé terjeszt. (4) A képviselő-testület a Díj adományozásáról minősített többséggel dönt. (5) A Díjat Makó Város Polgármestere adja át jelen rendelet 3. mellékletében megjelölt időpontokban. (6) A díjazottak számát csak az előző gazdasági év bérmegtakarításai és az elért eredmények korlátozzák. (7) A Díj a nem önkormányzati fenntartású intézmények pedagógusai számára is adományozható, amennyiben a Díjjal járó pénzjutalom fedezetére a nem önkormányzati fenntartású intézmény vezetője kötelezettséget vállal. (8) A Díj évente adható ki. V.fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A kitüntetés átadása 13. (1) A kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között történik. (2) A kitüntetéseket a polgármester adja át. (3) A kitüntetettek névsorát a helyileg szokásos módon közzé kell tenni. (4)Az adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni. Az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. 14. (1) 28 A kitüntetésekkel kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli, kivéve a Makó Város Nívódíja pénzjutalom részét. Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a polgármesteri hivatal éves költségvetésében kell biztosítani, míg a Makó Város Nívódíja fedezete e rendelet 11. (4) bekezdésében meghatározottak szerint biztosított. (2) A kitüntetésekkel járó pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles. (3) A kitüntetésekhez kötődő pénzjutalom értékállóságának megőrzéséről a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében gondoskodik. Vegyes rendelkezések 15. E rendelet április 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Díszpolgári cím adományozásáról szóló, a 4/1991 (IV. 24.) MÖKT rendelettel módosított 2/ 1990 (I.31.) MTV rendelete, a Makó Városért kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló, az 5/1991 (IV. 24.) MÖKT rendelettel módosított 3/1990 (I.31.) MTV rendelete, valamint a Makó város kitüntető címeiről szóló, a 11/1996 (III.27.) MÖKT rendelettel módosított 53/1995. ( XII. 19.) MÖKT rendelet hatályát veszti. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 27 A kifejezést módosította: 22/2014. (X.31.) Makó ör. 1. -a. Hatályos: november 1. napjától. 28 A bekezdést módosította: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 4., hatályos: április 29-től. 6

7 1. melléklet 29 Makó Város Pedagógiai Nívódíja alkalmazásának feltételei 1.1. A Makó Város Pedagógiai Nívódíj a)-c) fokozata annak a magyar állampolgárságú, makói oktatási/nevelési intézményben dolgozó pedagógusnak adható, aki alapkövetelményként: az oktatási, nevelési gyakorlatában a gyermek érdekét tekintse az elsődlegesnek, és oktatási, nevelési tevékenységével érdemelje ki a diákok, szülők tiszteletét továbbá oktatási, nevelési tevékenysége példaértékű legyen minden pedagógus kolléga számára, valamint az alábbi területek valamelyikén nyújtott teljesítménye kiemelkedő: felzárkóztatás, szocializálás, fegyelmezés, tehetséggondozás, versenyeredmények, oktatási innováció, projektrészvétel, publikációk, pályázatírás, rendezvényszervezés, műsorkészítés, művészeti tevékenység, külső és belső kapcsolatrendszer erősítése, PR-tevékenység, vezetői, szakértői tevékenység valamely részterületen A Díj d) pont szerinti fokozat kitüntetettje lehet az a nyugdíjba vonuló pedagógus, akinek munkáját életpályáján legalább egyszer a Díj Arany-fokozat-ával elismerték. Makó Város Közszolgálati Nívódíja alkalmazásának feltételei 2. melléklet A Makó Város Közszolgálati Nívódíj a)-c) fokozata annak a magyar állampolgárságú, Makó Város Önkormányzata által fenntartott, 3. mellékletben meghatározott intézményben foglalkoztatottnak adható a köz szolgálata érdekében végzett kiemelkedő munka és egyéb önkormányzati feladatok terén kifejtett eredményes tevékenységének elismerésére A 2.1. pontban meghatározott alapkövetelményeken túl az alábbi területek valamelyikén nyújtott teljesítménye kiemelkedő: az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása, ügyfélbarát közszolgáltatás megvalósítása, az intézmény eredményes működésének elősegítése, kooperatív sikeres vezetői tevékenység valamely részterületen, az önkormányzati feladatok pályázat útján történő sikeres megvalósítása, a civil szervezetekkel való hatékony közreműködés A Díj d) pont szerinti fokozat kitüntetettje lehet az a nyugdíjba vonuló dolgozó, akinek munkáját életpályáján legalább egyszer a Díj Arany-fokozat-ával elismerték. 29 A mellékletet beiktatta: 50/2004. (XII. 16.) Makó ör. 7., hatályos: december 16-tól. Módosította: 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 5. (1) bekezdés, hatályos: április 29-től. 30 A mellékletet beiktatta: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 5. (2) bekezdés, hatályos: április 29-től. 7

8 3. melléklet 31 Makó Város Nívódíja INTÉZMÉNY ADOMÁNYOZHATÓ ADOMÁNYOZÁS IDŐPONTJA 1. Makói nevelési-oktatási intézmények évente Pedagógusnap 2. Polgármesteri Hivatal évente Köztisztviselők Napja 3. Makói Gyógyfürdő Kft. évente Önkormányzatok Napja 4. Egyesített Népjóléti Intézmény évente Semmelweis-nap 5. Makó Város Önkormányzati Tűzoltóság évente Szent Flórián-nap 6. József Attila Városi Könyvtár minden páros évben Önkormányzatok Napja 7. Makói Kommunális Nonprofit Kft. minden páratlan évben Önkormányzatok Napja 8. Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. minden páros évben Önkormányzatok Napja 9. Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. minden páratlan évben Önkormányzatok Napja 31 A mellékletet beiktatta: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 5. (3) bekezdés, hatályos: április 29-től. 8

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben