10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1"

Átírás

1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV: törvény 1. (6) bekezdése a, pontjában. Valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló évi XXXI. Törvény 7. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a helyi közösségek szolgálata és a helyi közügyek valamely területén kiemelkedő érdemeket szerzett személyek elismerésére kitüntető címet, emlékplakettet, kitüntető díjakat, és elismerő oklevelet alapít. Az alapításról és az adományozása rendjéről a következő rendeletet alkotja. I. fejezet KITÜNTETŐ CÍM, EMLÉPLAKETT, KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS OKLEVÉL ALAPÍTÁSA 1. 2 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, annak érdekében, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, Makó fejlődésének elősegítésében, valamint a városi közszolgáltatások biztosítása során és a jövendő nemzedékek nevelésében és oktatásában kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki, az alábbi kitüntetéseket alapítja: a) Makó Város Díszpolgára kitüntető cím, b) Makó Város Emlékérme, c) Makó Városért emlékplakett, d) Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj, e) Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj, f) Makó Város Közművelődéséért kitüntető díj, g) Makó Város Biztonságáért kitüntető díj, h) Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj, i) Makó Város Sportjáért kitüntető díj, j) 3 Makó Város Nívódíja. II. fejezet A MAKÓ VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM, MAKÓ VÁROS EMLÉKÉRME ÉS A MAKÓ VÁROSÉRT EMLÉKPLAKETT 1 Módosította: 43/1997. (XII. 17.) MÖKT rendelet, 10/1998. (III. 25.) MÖKT rendelet, 14/1998. (IV.16.) MÖKT rendelet, 24/1999. (V. 20.) MÖKT rendelet, 32/1999. (IX. 2.) MÖKT rendelet, 8/2000. (III. 29.) MÖKT rendelet, 17/2000. (V. 24.) MÖKT rendelet, 26/2000. (IX. 14.) MÖKT rendelet, 14/2002. (III. 27.) Makó ör., 19/2002. (III. 27.) Makó ör., 15/2003. (III. 26.) Makó ör., 50/2004. (XII. 16.) Makó ör., 6/2005. (II. 24.) Makó ör., 11/2005. (III. 31.) Makó ör., 16/2005. (IV. 28.) Makó ör., 22/2005. (V. 19.) Makó ör., 49/2006. (XII. 14.) Makó ör., 23/2010. (XI.25.) Makó ör., 13/2011. (III.31.) Makó ör., 19/2011. (IV.28.) Makó ör., 4/2013. (II.14.) Makó ör., 22/2014. (X.31.) Makó ör. Hatályos: november 1. napjától. 2 Módosította: 50/2004 ( XII. 16. ) Makó ör. 1.. Hatályos: december 16-tól. 3 Módosította: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 1.. Hatályos: április 29-től. 1

2 A Makó Város díszpolgára kitüntető cím 2. (1) Makó Város Díszpolgára kitüntető cím (a továbbiakban: Díszpolgári kitüntető cím) adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki egész életművével vagy valamely kiemelkedően jelentős munkájával olyan általános elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a város fejlődéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez. (2) 4 A Díszpolgári kitüntető cím önkormányzati ciklusonként egy személynek adományozható. A címet a képviselő-testület az önkormányzati ciklus harmadik évében ítélheti oda. (3) A Díszpolgári kitüntető cím Makó Város Napján kerül átadásra. (4) 5 A kitüntetett díszoklevelet és a város címerével díszített pecsétgyűrűt kap, továbbá jogosult magát Makó város díszpolgáraként megnevezni. (5) A város díszpolgára a, tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein; b, az önkormányzat által rendezett minden legalább városi szintű- rendezvényre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg; c, elhalálozása esetén családja beleegyezésével- az önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. (6) Díszpolgári kitüntető cím posztumusz is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. Makó Város Emlékérme 2/A. 6 (1) Makó Város Emlékérme adományozható azoknak a személyeknek, akik: a) életük rövidebb-hosszabb szakaszában Makó városához kötődtek és országosan vagy nemzetközileg elismert - munkásságuk megítélése alkalmas a város jó hírnevének öregbítésére, b) életük során nem Makóhoz kötődtek, de tevékenységük a várost gyarapítja. (2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot; és a volt Megyeházát (a mai Városházát) és Makó város címerét ábrázoló, valamint a Makó Város Emlékérme és a Megbecsülés a tettekért feliratot tartalmazó emlékérmet kap. (3) 7 Makó Város Emlékérme adományozására javaslatot tehet: a) bárki írásban a polgármesternél, amit a polgármester a képviselő-testületi ülésen terjeszt elő, b) a képviselő-testület tagja írásban a polgármesternél - amit a polgármester terjeszt a képviselőtestület elé - vagy a képviselő-testület ülésén szóban. (4) 8 A képviselő-testület a beérkezett javaslatokról minősített többséggel dönt. Az emlékérmét a polgármester adja át. Makó Városért emlékplakett 3. (1) Makó Városért emlékplakett (a továbbiakban: emlékplakett) adományozható azoknak a magánszemélyeknek, akik a város fejlődése érdekében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, továbbá azoknak a csoportoknak, egyesületeknek és társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, amelyek tevékenységükkel kiemelkedő módon járultak hozzá a város szellemi és anyagi gyarapodásához. (2) 9 Az emlékplakett évente legfeljebb 2 adományozható, mely díj magánszemélynek és/vagy csoportnak, egyesületnek és szervezetnek megosztott díjként is kiadható. 4 Módosította: 10/1998. (III. 25.) MÖKT rendelet 1., 8/2000. (III. 29.) MÖKT rendelet 1., 11/2005. (III. 31.) Makó ör. 1., 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 1., hatályos: január 1-jétől. 5 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 2., 4/2013. (II.14.) Makó ör. 1. (1) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 6 50/2004 (XII.16.) Makó ör.rendelet 3. -ával megállapított szöveg. Hatályos: december 16-tól. 7 Módosította: 16/2005. (IV. 28.) Makó ör. 1., hatályos: április 28-tól 8 Módosította: 16/2005. (IV. 28.) Makó ör. 1., hatályos: április 28-tól 2

3 (3) Az emlékplakett Makó Város Napján kerül átadásra. (4) 10 A kitüntettek adományozást igazoló okiratot, az erre az alkalomra készített emlékplakettet kapnak. A Makó Város Díszpolgára kitüntető cím és a Makó Városért emlékplakett adományozásának rendje 4. (1) A Díszpolgári kitüntető cím és az emlékplakett adományozására javaslatot természetes és jogi személyek egyaránt tehetnek. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy, csoport, egyesület vagy szervezet nevét, továbbá azon tevékenységének részletes leírását, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyult a Díszpolgári kitüntető cím, ill. az emlékplakett elnyerésére. (3) 11 Az emlékplakett adományozására vonatkozó javaslatokat minden év március 10-ig, a díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslatokat az önkormányzati ciklus harmadik évében március 10-ig kell a polgármester címére eljuttatni. 5. (1) 12 A polgármester az emlékplakettre vonatkozó javaslatokat minden évben, a díszpolgári címre vonatkozó javaslatokat pedig az önkormányzati ciklus harmadik évében március hónapban terjeszti a képviselő testület soron következő ülése elé, amennyiben a költségvetés erre a célra fedezetet biztosít. (2) A képviselő-testület a Díszpolgári kitüntető cím és az Emlékplakett odaítéléséről minősített többséggel dönt. A kitüntető cím visszavonása 6. (1) Méltatlanná válik a kitüntető címre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott. A méltatlanná vált személyektől a kitüntető cím viselését a képviselőtestület visszavonhatja. (2) A kitüntetés visszavonására a polgármester tesz javaslatot. (3) A kitüntetés visszavonásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt. III.fejezet KITÜNTETŐ DÍJAK Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj 7. (1) 13 Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj adományozható azoknak a Makó város közoktatási intézményeiben dolgozó közalkalmazotti és nem közalkalmazotti jogállású személyeknek és/vagy közösségnek, akik akár az oktató-nevelőmunka, akár az oktatást segítő feltételek biztosítása terén hosszabb idő óta ( legalább 10 éve) lelkiismeretes munkát végeznek és a gyermekek nevelése-oktatása és harmonikus személyiségformálása érdekében kiemelkedő eredményességgel dolgoznak. (2) 14 A Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj évente legfeljebb 2 személynek adományozható. (3) 15 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. 9 Módosította: 14/2002. (III. 27.) Makó ör. 1., 23/2010. (XI. 25.) 1., hatályos: november 26-tól 10 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör 4., 4/2013. (II.14.) Makó ör. 1. (2) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 11 Módosította: 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 2., 13/2011. (III.31.) Makó ör. 1. hatályos: április 1-jétől. 12 Módosította: 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 3.,13/2011. (III.31.) Makó ör. 2. hatályos: április 1-jétől. 13 Módosította: 17/2000 (V.24.) Makó ör.rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos: május 24-től. 14 Módosította: 17/2000 (V.24.) Makó ör.rendelet 1. (2) bekezdése, 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5. Hatályos: december 16-tól. 15 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (1) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 3

4 Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj 8. (1) 16 Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak, és akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) közmegelégedésre látják el közszolgálati, köztisztviselői feladataikat. (2) 17 A Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható. (3) 18 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. Makó Város Közművelődéséért kitüntető díj 8/A. (1) Makó Város Közművelődésért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) a kultúra és a közművelődés területén kimagasló teljesítményt nyújtanak. (2) 19 A Makó Város Közművelődéséért kitüntető díj évente legfeljebb 1 adományozható, mely díj megosztott díjként is kiadható. (3) 20 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. (4) A Makó Város Közművelődésért kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra. Makó Város Biztonságáért kitüntető díj 8/B. (1) Makó Város Biztonságáért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) eredményesen működnek közre a város és lakói biztonságáért folytatott munkában, különös tekintettel a rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, polgárőrség, mezőőri szolgálat állományában végzett szolgálatra. (2) A Makó Város Biztonságáért kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható. (3) 21 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. (4) A Makó Város Biztonságáért kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra. Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj 8/C. (1) Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) az egészségügy és a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet végeznek. (2) A Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható. (3) 22 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. (4) A Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra. 16 Módosította: 17/2000. (V. 24.) MÖKT rendelet 2. (1) bekezdése, 15/2003 (III.26.) Makó ör.rendelet 1., Hatályos: március 26-tól. 17 Módosította: 17/2000. (V. 24.) MÖKT rendelet 2. (2) bekezdése, 19/2002. (V. 22.) Makó ör. 1., 15/2003 (III.26.) Makó ör.rendelet 1., Hatályos: március 26-tól. 18 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (2) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (2) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 19 Módosította: 23/2010. (XI. 25) Makó ör. 2. Hatályos: november 26-tól. 20 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (3) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 21 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (4) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 22 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (5) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 4

5 Makó Város Sportjáért kitüntető díj 9. (1) Makó Város Sportjáért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek és egyesületeknek, akik/amelyek a testnevelés és a sport népszerűsítésében, a diák-, a tömeg- és/ vagy a versenysport szervezésében, valamint a lakosság fizikai és egészségi állapotának fejlesztésében kimagasló munkát végeztek, továbbá olyan hazai és/vagy nemzetközi sporteredményeket értek el, amellyel hozzájárultak Makó város hírnevének öregbítéséhez. (2) 23 A Makó Város Sportjáért kitüntető díj évente legfeljebb 1 adományozható, mely díj magánszemélynek vagy egyesületnek megosztott díjként is kiadható. (3) 24 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. A kitüntető díjak adományozásának rendje 10. (1) A kitüntető díjak adományozását természetes és jogi személyek egyaránt kezdeményezhetik. (2) A javaslatnak tartalmazni a kell az ajánlott személy vagy egyesület nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyul a kitüntető díj elnyerésére. (3) A kitüntető díjakra tett javaslatokat írásban április 30-ig kell a polgármesterhez eljutatni. (4) 25 A polgármester minden év május 31-ig a képviselő-testület elé terjeszti a beérkezett javaslatokat, amennyiben a költségvetés erre a célra fedezetet biztosít. (5) A képviselő-testület az előterjesztett javaslatokról minősített többséggel dönt. IV.fejezet 26 Makó Város Nívódíja 11. (1) Makó Város Önkormányzata minden évben, Makó Város Nívódíja (továbbiakban: Díj) kitüntetést adományozhat 1. a makói nevelési-oktatási intézményekben kimagaslóan eredményes munkát végző pedagógusoknak (Makó Város Pedagógiai Nívódíja) jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott feltételek szerint, 2. a városi közszolgáltatások nyújtása során kimagasló teljesítményt nyújtó dolgozóknak (Makó Város Közszolgálati Nívódíja) jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott feltételek szerint az arra érdemes, kiváló dolgozóknak, mely Díj egyedi tervezésű oklevél és pénzjutalom az alábbi négy fokozatban: a) Bronz-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese, b) Ezüst-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa, c) Arany-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese, d) Platina-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse. (2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot; és egyedi tervezésű, a Makó Város Pedagógiai/Közszolgálati Nívódíja és a Bronz/Ezüst/Arany/Platina -fokozat feliratot tartalmazó oklevelet kap, mely a díjazott nevét és az elismerés évét tartalmazza. (3) Az oklevelet Makó Város Önkormányzata tervezteti meg és készítteti el. (4) A Díj odaítélésének további feltétele, hogy Makó Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben az előző gazdasági évének jóváhagyott pénzmaradványából a jóváhagyott bérmegtakarításai terhére az intézményvezető (Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző és a polgármester) vállalja, hogy a díjazottat az előterjesztett fokozatnak megfelelő pénzjutalomban részesíti. 23 Módosította: 19/2002. (V. 22.) Makó ör. 2., 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 23/2010. (IX. 25.) Makó ör. 3. Hatályos: november 26-tól. 24 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (6) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (6) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 25 Módosította: 13/2011. (III.31.) Makó ör. 3., hatályos: április 1-jétől. 26 A fejezetet beiktatta: 32/1999. (IX. 2.) MÖKT rendelet 1., ezzel egyidejűleg IV. fejezete V. fejezetre, ra, ra, ra módosította. A fejezetet módosította: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 3., hatályos: április 29-től. 5

6 A Díj adományozásának rendje 12. (1) A Díj-ra intézményvezetője (Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző a polgármester egyetértésében) terjeszthet fel kitüntetettet, kötelezettséget vállalva az előterjesztettek jutalmazására a 11. (4) bekezdésében meghatározottak szerint, minden év május 15-ig a polgármesterhez beérkező indítványa alapján. (2) A (1) bekezdésben meghatározott május 15-i határidő alól, a határidőt követő legfeljebb 2 héten belül beérkezett javaslatok esetén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 27 felmentést adhat. (3) A beérkezett előterjesztések alapján az illetékes bizottság tesz javaslatot, melyet minden év május 31-ig a polgármester a képviselő - testület elé terjeszt. (4) A képviselő-testület a Díj adományozásáról minősített többséggel dönt. (5) A Díjat Makó Város Polgármestere adja át jelen rendelet 3. mellékletében megjelölt időpontokban. (6) A díjazottak számát csak az előző gazdasági év bérmegtakarításai és az elért eredmények korlátozzák. (7) A Díj a nem önkormányzati fenntartású intézmények pedagógusai számára is adományozható, amennyiben a Díjjal járó pénzjutalom fedezetére a nem önkormányzati fenntartású intézmény vezetője kötelezettséget vállal. (8) A Díj évente adható ki. V.fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A kitüntetés átadása 13. (1) A kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között történik. (2) A kitüntetéseket a polgármester adja át. (3) A kitüntetettek névsorát a helyileg szokásos módon közzé kell tenni. (4)Az adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni. Az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. 14. (1) 28 A kitüntetésekkel kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli, kivéve a Makó Város Nívódíja pénzjutalom részét. Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a polgármesteri hivatal éves költségvetésében kell biztosítani, míg a Makó Város Nívódíja fedezete e rendelet 11. (4) bekezdésében meghatározottak szerint biztosított. (2) A kitüntetésekkel járó pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles. (3) A kitüntetésekhez kötődő pénzjutalom értékállóságának megőrzéséről a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében gondoskodik. Vegyes rendelkezések 15. E rendelet április 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Díszpolgári cím adományozásáról szóló, a 4/1991 (IV. 24.) MÖKT rendelettel módosított 2/ 1990 (I.31.) MTV rendelete, a Makó Városért kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló, az 5/1991 (IV. 24.) MÖKT rendelettel módosított 3/1990 (I.31.) MTV rendelete, valamint a Makó város kitüntető címeiről szóló, a 11/1996 (III.27.) MÖKT rendelettel módosított 53/1995. ( XII. 19.) MÖKT rendelet hatályát veszti. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 27 A kifejezést módosította: 22/2014. (X.31.) Makó ör. 1. -a. Hatályos: november 1. napjától. 28 A bekezdést módosította: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 4., hatályos: április 29-től. 6

7 1. melléklet 29 Makó Város Pedagógiai Nívódíja alkalmazásának feltételei 1.1. A Makó Város Pedagógiai Nívódíj a)-c) fokozata annak a magyar állampolgárságú, makói oktatási/nevelési intézményben dolgozó pedagógusnak adható, aki alapkövetelményként: az oktatási, nevelési gyakorlatában a gyermek érdekét tekintse az elsődlegesnek, és oktatási, nevelési tevékenységével érdemelje ki a diákok, szülők tiszteletét továbbá oktatási, nevelési tevékenysége példaértékű legyen minden pedagógus kolléga számára, valamint az alábbi területek valamelyikén nyújtott teljesítménye kiemelkedő: felzárkóztatás, szocializálás, fegyelmezés, tehetséggondozás, versenyeredmények, oktatási innováció, projektrészvétel, publikációk, pályázatírás, rendezvényszervezés, műsorkészítés, művészeti tevékenység, külső és belső kapcsolatrendszer erősítése, PR-tevékenység, vezetői, szakértői tevékenység valamely részterületen A Díj d) pont szerinti fokozat kitüntetettje lehet az a nyugdíjba vonuló pedagógus, akinek munkáját életpályáján legalább egyszer a Díj Arany-fokozat-ával elismerték. Makó Város Közszolgálati Nívódíja alkalmazásának feltételei 2. melléklet A Makó Város Közszolgálati Nívódíj a)-c) fokozata annak a magyar állampolgárságú, Makó Város Önkormányzata által fenntartott, 3. mellékletben meghatározott intézményben foglalkoztatottnak adható a köz szolgálata érdekében végzett kiemelkedő munka és egyéb önkormányzati feladatok terén kifejtett eredményes tevékenységének elismerésére A 2.1. pontban meghatározott alapkövetelményeken túl az alábbi területek valamelyikén nyújtott teljesítménye kiemelkedő: az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása, ügyfélbarát közszolgáltatás megvalósítása, az intézmény eredményes működésének elősegítése, kooperatív sikeres vezetői tevékenység valamely részterületen, az önkormányzati feladatok pályázat útján történő sikeres megvalósítása, a civil szervezetekkel való hatékony közreműködés A Díj d) pont szerinti fokozat kitüntetettje lehet az a nyugdíjba vonuló dolgozó, akinek munkáját életpályáján legalább egyszer a Díj Arany-fokozat-ával elismerték. 29 A mellékletet beiktatta: 50/2004. (XII. 16.) Makó ör. 7., hatályos: december 16-tól. Módosította: 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 5. (1) bekezdés, hatályos: április 29-től. 30 A mellékletet beiktatta: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 5. (2) bekezdés, hatályos: április 29-től. 7

8 3. melléklet 31 Makó Város Nívódíja INTÉZMÉNY ADOMÁNYOZHATÓ ADOMÁNYOZÁS IDŐPONTJA 1. Makói nevelési-oktatási intézmények évente Pedagógusnap 2. Polgármesteri Hivatal évente Köztisztviselők Napja 3. Makói Gyógyfürdő Kft. évente Önkormányzatok Napja 4. Egyesített Népjóléti Intézmény évente Semmelweis-nap 5. Makó Város Önkormányzati Tűzoltóság évente Szent Flórián-nap 6. József Attila Városi Könyvtár minden páros évben Önkormányzatok Napja 7. Makói Kommunális Nonprofit Kft. minden páratlan évben Önkormányzatok Napja 8. Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. minden páros évben Önkormányzatok Napja 9. Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. minden páratlan évben Önkormányzatok Napja 31 A mellékletet beiktatta: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 5. (3) bekezdés, hatályos: április 29-től. 8

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE A Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Lőrinci Város Önkormányzata

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA I. FEJEZET A "DÍSZPOLGÁRI CÍM" ADOMÁNYOZÁSA "TISZACSEGE VÁROS DÍSZPOLGÁRA"

A RENDELET CÉLJA I. FEJEZET A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA TISZACSEGE VÁROS DÍSZPOLGÁRA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT ÉS ADOMÁNYOZOTT ELISMERÖ CÍMRÖL, KITÜNTETÉSEKRÖL ÉS DÍJAKRÓL SZÓLÓ 3/2001.(II. 01.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 4/2002.(I.

Részletesebben

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete A rákóczifalvai kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Rákóczifalva Város Önkormányzata

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi

Részletesebben

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár 1. oldal 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól Egységes szerkezetbe foglalva a 34/2010. (IX.24.), 51/2010. (XII.9.), a 20/2011. (V.26.), a 26/2011. (VI.30.),

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005.(IX. 21.), a 11/2006.(IV. 28.) a 12/2007.(IV. 27.) a 9/2009.(IV.29.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) a 9/2011. (VI. 24.) és a

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és

Részletesebben

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2..

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2.. BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK KÖZÖS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/1997. /VII. 1. / sz. RENDELETE A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Módosítások:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 4/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) önkormányzati rendelete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. sz. előterjesztés /2015. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi kitüntetések adományozásáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi kitüntetések adományozásáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /1998. ( IX.21.) valamint 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított 6 /1998.( VIII.24.) számú rendelete Pro Civitate Hantos kitüntetés

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Szálkai Önkormányzat 4/2007. (II.13.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikkében (1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között a) rendeletet alkot;

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikkében (1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között a) rendeletet alkot; INDOKOLÁS A rendelet megalkotásának célja: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata azzal a céllal, hogy a közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

"Pro Urbe" díj. (1) A Pro Urbe díj ezüst alapanyagú, aranyozott plakettből, és oklevélből áll.

Pro Urbe díj. (1) A Pro Urbe díj ezüst alapanyagú, aranyozott plakettből, és oklevélből áll. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/1993. (VII.10.) Kgy. rendelete az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva) Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár.

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Módosította a 6/2013. (IV. 26.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon 2013. 04. 27.

Módosította a 6/2013. (IV. 26.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon 2013. 04. 27. Heves Megye Önkormányzatának 9/202. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú RENDELET. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú RENDELET. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú RENDELET Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/a. (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. április 29-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. április 29-i rendes ülésére Ikt.szám: 188-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. április 29-i rendes ülésére Tárgy: Helyi kitüntetésekről szóló rendelet újraalkotása Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 Szatymaz Község Képviselőtestületének 16/2000. (IX.14.) KT.sz. r e n d e l e t e a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 a módosításáról szóló

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pest megyei kitüntetésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pest megyei kitüntetésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pest megyei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét szabályozó 18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet átfogó módosításáról és egységes

Részletesebben

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2007 (VI. 27.) számú rendelete Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl

Részletesebben

Határozati javaslat. Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011. ( ) Öh. számú határozata. Javaslattétel Pest Megyei kitüntetésekre

Határozati javaslat. Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011. ( ) Öh. számú határozata. Javaslattétel Pest Megyei kitüntetésekre Határozati javaslat Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011. ( ) Öh. számú határozata Javaslattétel Pest Megyei kitüntetésekre Az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről Pest Megye

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 Tiszaföldvár Városért Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2014.(V.30.)

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2005. (VI. 29.) ÖKT. számú rendelete

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2005. (VI. 29.) ÖKT. számú rendelete CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2005. (VI. 29.) ÖKT. számú rendelete a helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről 1 Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet. a helyi elismerésekrıl

4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet. a helyi elismerésekrıl 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet a helyi elismerésekrıl Mezıberény Város Képviselı-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirıl szóló 2011. évi CCII.

Részletesebben

31/2002. (XI. 30.) BM rendelet

31/2002. (XI. 30.) BM rendelet - 1-31/2002. (XI. 30.) BM rendelet a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet módosításáról A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

Részletesebben

I. FEJEZET. 1.. Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

I. FEJEZET. 1.. Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/1998. (1V. 14.) sz. Kt. rendelete A 3/2000. (III.1.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege Nyáregyháza község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1 a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. (.) GKM rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény

Részletesebben

1. Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozása

1. Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról (a 16/2013. (XII. 20.), és a 9/2014.(VIII.14.), valamint

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2007. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Falumúzeum igazgatói munkakörére kiírt pályázat Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Falumúzeum igazgatói munkakörére kiírt pályázat Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 18-án 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői Iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 3./2012.(III. 30. ) önkormányzati R E N D E L E T E

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 3./2012.(III. 30. ) önkormányzati R E N D E L E T E KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 3./2012.(III. 30. ) önkormányzati R E N D E L E T E A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETİ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1998. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1998. (VIII.18.) önkormányzati rendelete Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1998. (VIII.18.) önkormányzati rendelete Nagybaracska község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról a módosító

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat jelképei 1. Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer a zászló és a pecsét.

I. FEJEZET. Az önkormányzat jelképei 1. Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer a zászló és a pecsét. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(X.28.) rendelete Seregélyes Nagyközség jelképeiről és az elismerő címek adományozásáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Iktatószám: /2014. JÓVÁHAGYOM: DR.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012. A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata Oldalszám: 1 melléket Változat

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz.

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva: 2003. 12.19. Utolsó

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 165. MELLÉKLET: -

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 165. MELLÉKLET: - AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 165. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat - a Képviselı- testületnek a helyi kitüntetések adományozásáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben