Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország címerének és zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-tételi, Összeférhetetlenségi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a helyi kitüntetésekről következőket rendeli el: 1. Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére az alább díjakat, elismerő címeket (továbbiakban kitüntetések) alapítja: a) Kerekegyháza Város Díszpolgára cím, b) Kerekegyházáért Díj c) Kerekegyháza Közművelődéséért Díj, d) Kerekegyháza Sportjáért Díj. e) Az Év Kerekegyházi Vállalkozója cím, f) Kerekegyháza Közszolgálatárért Díj g) Kerekegyháza Közösségéért Díj h) Kerekegyházi Tehetség Díj i) Pedagógus Díszoklevél j) Nyugdíjba vonulási Emléklap 1. A kitüntetések adományozásának általános szabályai 2. (1) A kitüntetések adományozhatók: a) életmű, illetve alkotó munkásság elismeréseként, b) közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén e jogszabályban foglaltak szerint - megosztva is. c) A kitüntetések posztumusz is adományozhatók. Posztumusz díjadományozás esetén a díjat az elhunyt házastársa, vagy más közeli hozzátartozója veheti át. (1) Az adományozásra, vagy a kitüntetések átadására kivételesen kiemelkedő szakmai, tudományos, művészeti és sporteseményhez kötötten is sor kerülhet. 1

2 (3) Kitüntetésre nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll. (2) Az 1. -ban meghatározott kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a) a Képviselő-testület tagjai, b) a város közintézményeinek vezetői, dolgozói, c) a város egyesületei, alapítványai, d) szakmai kamarák, e) a jegyző, f) a Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság tagjai, g) bármely társadalmi, gazdasági szervezet, magánszemély. 3. (1) A javaslattétel lehetőségéről a város polgárait a javaslattételi határidő előtt legalább 30 nappal a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. (2) Az elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatokat minden év május 31-ig a polgármesterhez kell benyújtani (3) A javaslatnak tartalmaznia kell a) a javaslattevő nevét, b) az elismerő cím adományozására javasolt személy nevét, az elismerő cím adományozását megalapozó tényeket, c) a jelölt életútját, munkásságát 1. Díszpolgári cím 4. (1) A Képviselő-testület díszpolgári cím adományozásával ismerheti el a) azok érdemeit, akik Kerekegyháza város szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a település fejlődését, polgárainak boldogulását, b) azok érdemeit, akik a város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak településünk hírnevének, tekintélyének növeléséhez. g) A jutalmazottat adományozást igazoló Kerekegyháza Díszpolgára feliratú emlékplakett és a díjat igazoló, a kiemelkedő tevékenységet is kifejező oklevél, továbbá a cím adományozásának emlékére szolgáló női vagy férfi változatban elkészített arany pecsétgyűrű illeti meg, mely kívülről el van látva Kerekegyháza 2

3 címerét ábrázoló rátéttel, belülről pedig vésett formájában tartalmazza az adományozás dátumát és a következő feliratot: Kerekegyháza Város Díszpolgára. Az aranygyűrű 14 karátos aranyból készül és a férfi változat súlya 10 gramm, melyhez szükségképpen igazodik a valamivel kisebb ugyanolyan fazonú női változat. h) Díszpolgári címmel évente egy magyar és egy külföldi állampolgárságú személy tüntethető ki. i) A város díszpolgárainak nevét a Városháza látogatott részén elhelyezett méltó emléktáblán kell megörökíteni. A név mellett fel kell tüntetni a díszpolgárrá fogadás évszámát. j) Az emlékplakett leírását az 1. melléklet tartalmazza. k) A város díszpolgárait az önkormányzat és a település lakosságának tisztelete övezi és jogosult: a) a címet viselni, b) a Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt venni, c) rendszeresen kézhez venni a képviselő-testületi előterjesztéseket és a fontos település-fejlesztési elképzeléseket, d) a Képviselő-testület külön határozata alapján az önkormányzatot képviselő delegációban részt venni. e) Az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni. 2. Kerekegyházáért Díj 5. (1) Kerekegyházáért kitüntető díj adományozható azoknak, akik a város fejlődésének és jó hírnevének erősítése érdekében folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal, végzett tevékenységükkel, kiemelkedő érdemeket szereztek: a) A társadalmi, gazdasági, tudományos életben, a terület- és településfejlesztésben, a műemlékvédelemben, a környezetvédelemben az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, műszaki, kulturális, oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi, sport, igazgatási, ifjúságügyi, karitatív és egyéb területeken példamutató, kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki a város, illetve a városban lakók érdekében. b) átfogó életmű elismeréseként. (2) A kitüntető díj egyéneknek és közösségeknek egyaránt adományozható. (3) Évente egy díj adományozható. A jutalmazott adományozást igazoló Kerekegyházáért feliratú emlékplakettet és ezt igazoló, a kiemelkedő tevékenységet is kifejező oklevelet, továbbá a cím adományozásának emlékére szolgáló női vagy férfi változatban elkészített arany pecsétgyűrű illeti meg, mely kívülről el van látva Kerekegyháza címerét ábrázoló 3

4 rátéttel, belülről pedig vésett formájában tartalmazza az adományozás dátumát és a következő feliratot: Kerekegyházáért Díj. Az ezüstgyűrű férfi változat súlya 10 gramm, melyhez szükségképpen igazodik a valamivel kisebb ugyanolyan fazonú női változat. (4) Az emlékplakett leírását a 1. melléklet tartalmazza. 3. Kerekegyháza Közművelődéséért Díj 6. (1) A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható a) az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi, művészeti intézményei azon munkatársai elismerésére, aki kiemelkedő eredményt ért el a művészi és közízlés fejlesztésében, b) a kultúra és közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző polgárok elismerésére, c) az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő teljesítményt elért alkotó- és előadóművészek elismerésére, d) azok elismerésére, akik tevékenységükkel példamutatóan hozzájárultak az értékálló helyi közösségi hagyományok és értékek megőrzéséhez, ápolásához, nemzedékek közötti átörökítéséhez, e) kiemelkedő írói, újságírói tevékenység elismerésére. 4. Kerekegyháza Sportjáért Díj 7. (1) A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható a) a testnevelés és sport népszerűsítésében, a diáksportnak, illetve az ifjúság testedzésének, valamint a szabadidősportnak a szervezésében huzamos időn át kifejtett eredményes tevékenységéért, b) a verseny- és élsportban kiemelkedő sportteljesítményt, illetve országos vagy nemzetközi eredményt elért kerekegyházi sportolók és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréseként, c) a testnevelési és sportélet fejlesztése érdekében a városi sportéletben nyújtott kiemelkedő teljesítményért, illetve hosszú időn át kifejtett eredményes munkásság elismeréseként, d) a városi sportlétesítmények fenntartásában és fejlesztésében kimagasló szakmai és sportmecénási tevékenység elismeréseként. 4

5 5. Az Év Kerekegyházi Vállalkozója 8. (1) Az Év Kerekegyházi Vállalkozója elismerő cím a polgármester előterjesztése alapján egy fő, olyan személy részére adományozható, aki a) legalább 5 éve sikeres vállalkozást folytat, amely hozzájárul a város gazdaságának fejlesztéséhez, gazdasági érdekeinek előmozdításához, ismertségének növeléséhez, valamint munkahelyek teremtéséhez, b) a közterheket maradéktalanul megfizette, és c) köztiszteletben álló személyiség. (2) A kitüntető díjban csak működő vállalkozás részesülhet, posztumusz kitüntető díj adományozására nincs lehetőség. 6. Kerekegyháza Közszolgálatáért Díj 9. (1) A díj a polgármester előterjesztése alapján olyan személynek adományozható, aki a) legalább 5 éve az Önkormányzat valamelyik intézményében, vagy az önkormányzati tűzoltóságnál dolgozik, b) tartósan kiemelkedő munkát végez, és c) a közösségi munkában aktívan részt vesz. (2) A díj évente legfeljebb 3 személynek adható. 7. Kerekegyháza Közösségéért Díj 10. (1) A díj a polgármester előterjesztése alapján olyan személynek adományozható, aki a) közösségi rendezvények, események létrehozása, segítése érdekében kiemelkedő szervező, vagy segítő munkát végez legalább 5 éve vagy b) a település hírnevét öregbítő legalább 5 éve működő - közösségi rendezvényt hoz létre, vagy valósít meg a településen. (2) A díj évente több személynek is adható. 5

6 8. Kerekegyházi Tehetség Díj 11. (1) A díj a polgármester előterjesztése alapján olyan helyi lakos személynek adományozható, aki kiemelkedő teljesítményt nyújt tanulmányi, szakmai, kulturális, tudományos, vagy művészeti területen, s ezáltal öregbíti Kerekegyháza hírnevét. (2) A díjjal emléklap és plakett jár. A plaketten a díj elnevezése és az adományozás dátuma kerül feltüntetésre. 9. Nyugdíjba Vonulási Emléklap 12. (1) Az Emléklap az önkormányzat intézményeitől adott évben nyugdíjba vonuló dolgozóknak adható, ha Kerekegyháza Város Önkormányzatának bármelyik intézményénél, szervezeténél legalább 10 évet dolgozott és munkáját közmegelégedésre végezte. Az emléklaphoz forint értékű ajándékutalvány jár. (2) Az elismerésre az intézményvezető tesz javaslatot a polgármester úr felé. 10. Díszoklevél adományozása 13. (1) Azon nyugdíjas pedagógusoknak, akik 50, 60, 65 illetve 70 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat, legalább 30 évet tanítottak és ebből legkevesebb 15 évet Kerekegyházán, díszoklevélre jogosultak. (2) A díszoklevél adományozásának további feltételei: a) eredményes munkavégzés és b) közmegbecsülésre méltó magatartás. (3) Különös méltánylást érdemlő esetben akkor is adományozható díszoklevél, ha az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység időtartama 30 évnél rövidebb, de legalább a 20 évet eléri. (4) A 12. (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek megléte esetén, az alábbi díszoklevelek adományozhatók: a) arany díszoklevél annak, aki oklevelét 50 éve, b) gyémánt díszoklevél annak, aki oklevelét 60 éve, c) vas díszoklevél annak, aki oklevelét 65 éve, d) rubin díszoklevél annak, aki oklevelét 70 éve szerezte. (5) A díszoklevél posztumusz elismerésként nem adományozható. (6) A javaslatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a) a javaslattevő nevét, b) a javasolt személy nevét, lakcímét, a díszoklevél adományozását megalapozó tényeket (kérelem esetén: oklevél másolat, szolgálati idő igazolása, rövid szakmai életrajz). 6

7 11. A kitűntetésekkel járó okmány és anyagi elismerés 14. (1) A polgármester a kitüntetések adományozásával egyidejűleg emléklapot, valamint nettó ,- Ft összegű pénzjutalmat vagy ennek megfelelő értékű tárgyjutalmat ad át Kerekegyháza Közművelődéséért Díj, a Kerekegyháza Sportjáért Díj, az Év Kerekegyházi Vállalkozója, a Kerekegyháza Közszolgálatáért Díj, a Kerekegyháza Közösségéért Díj címmel kitüntetettnek, amely az általános szabályok szerint adóköteles. (2) A polgármester a pedagógus díszoklevelek adományozásával egyidejűleg forint értékű tárgyjutalmat ad át. 12. Nyilvánosság 15. (1) A kitüntetéseket a Képviselő-testület augusztus 20-i ünnepi ülésén adományozza, amelyre meg kell hívni a jelöltet, posztumusz adományozás esetén legközelebbi hozzátartozóját vagy más képviselőjét. (2) A kitüntetésben részesítettnek a polgármester emléklapot ad át. Az emléklap tartalmazza: a.) az adományozó megjelölését, b.) a Képviselő-testület határozatának megjelölését, c.) az adományozott nevét, d.) az adományozó pecsétjét. (3) Az adományozásról szóló okiratot a polgármester és a jegyző írja alá. (4) Külföldi állampolgárnak a cím adományozásakor saját államának nyelvén, ha ez nem lehetséges, német, angol vagy francia nyelvű, a diploma hiteles fordításáról készült szövegét is mellékelni kell. 16. (1) A kitüntetésben részesített személy nevét az adományozást követően a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. (2) A kitűntetések adományozását a Képviselő-testület határozatában részletesen indokolja. A határozatot, a kitüntetett életrajzát és fényképét megőrzés végett az irattárba kell elhelyezni. (3) Az önkormányzat az elismerésben részesített személyek nevéről és adatairól nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás tartalmazza a kitüntetési határozatot és a kitüntetett életrajzát, fényképét. 7

8 17. (1) Az elismerésben részesített személy érdemtelenné válik az elismerő cím viselésére, ha a) fegyelmi úton elbocsátották, b) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték. (2) Az elismerő cím viselésére érdemtelenné vált személytől az okiratot vissza kell vonni és az adományozás tényét, az nyilvántartásból törölni kell. 18. (1) Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti 1. a Kerekegyházáért díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/1997. (IV. 25.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 17/1997. (VII. 22.) önkormányzati rendelet, a 10/1998. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, a 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, a 12/2000. (VII. 03.) önkormányzati rendelet, a 18/2001. (VII. 05.) önkormányzati rendelet, a 12/2002. (VI. 27.) önkormányzati rendelet, 2. a Kerekegyháza Díszpolgára cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/1997. (IV.25.) önkormányzati rendelet és módosításáról szóló 17/1997. (VII. 22.) önkormányzati rendelet, a 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, a 17/2001. (VII. 05.) önkormányzati rendelet, a 13/2002. (VI. 27.) önkormányzati rendelet, 3. a Kerekegyháza Érdemes Polgára elismerés létrehozásáról és adományozásának rendjéről szóló 23/2006. (VII. 31.) önkormányzati rendelet, 4. A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 19/2007. (VI. 28.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 24/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelet, a 8/2008. (V.5.) önkormányzati rendelet, a 21/2010. (X.28.) önkormányzati rendelet. Kerekegyháza, április 29. dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendelet április én kihirdetésre került. Kerekegyháza, április... Vincze Miklós jegyző 8

9 1. melléklet a./2015. (IV....) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Díszpolgára plakett: 1

10 2

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 27., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről

Részletesebben

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1. A Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2012. május 19.-én, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

2008. január 7. Különszám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. január 7. Különszám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. január 7. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 3/2007. (III. 24.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

CSANÁDPALOTÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

CSANÁDPALOTÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA CSANÁDPALOTÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 102/2004. (III. 25.) Kt. h. számú határozattal elfogadott, valamint a 283/2004. (IX. 28.) Kt. h., a 67/2014. (IV. 30.) Kt. h. és a./2014. (IX. 24.) Kt.

Részletesebben

ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben