NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete"

Átírás

1 NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 1.. /6/ bekezdés a./ pontjában foglalt felhatalmazás alapján a városért és a lakosság érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként, valamint a kimagasló köztisztviselői és közalkalmazotti munka elismerésének és megbecsülésének méltó módon való kifejezésre juttatása céljából az alábbi címet, díjat, kitüntetést és emlékérmet alapítja. Díszpolgári cím 1. Díszpolgári cím kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti, gazdasági, oktatási-nevelési, közművelődési életműért adományozható, olyan kiváló személyiségnek, aki tevékenységével, maradandó alkotásával hozzájárult Nagyhalász fejlődéséhez, anyagi és szellemi gyarapodásához, elősegítette a város tekintélyének növelését itthon, vagy külföldön. A népek, nemzetiségek közötti barátság ápolásában különösen kimagasló érdemeket szerzett. 2. (1) Évente egy díszpolgári cím adományozható annak az élő vagy elhalt magyar, illetve külföldi személynek, aki a jelen rendelet 1. -ban foglaltaknak megfelel. A díszpolgári cím adományozásával egyidejűleg kerül átadásra a díszes kivitelű oklevél, emlékplakett, és arany pecsétgyűrű. (2) A díszpolgári oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a képviselőtestület határozat számát, a díszpolgár nevét és foglalkozását, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. (3) A plakett kör alakú, 85 mm átmérőjű, bronzból készült, egyik oldalán a város dombornyomású címerével és Nagyhalász Város Díszpolgára... (adományozás éve)", a címer alatt félkörívben az adományozott nevének vésett felirata. A másik oldalán megyei

2 elhelyezkedése városunknak, ponttal, névvel megjelölve, valamint a környező megyék, és országok neve, dombornyomással. (4) Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrész vésetében Nagyhalász címere és alatta az adományozás éve látható. 3. A díszpolgári cím adományozását a Díszpolgárok könyvében kell megörökíteni. A Díszpolgárok Könyve tartalmazza az adományozó megnevezését, a képviselőtestület határozatának számát, a díszpolgári cím adományozásának időpontját, a díszpolgár nevét, foglalkozását, életművének leírását, az adományozás keltét, a díszpolgár, vagy megbízottja, a polgármester, a jegyző aláírását. A Díszpolgárok Könyve a Csuha Kállay Kúriában kerül elhelyezésre. A díszpolgári cím adományozásáról hozott határozat egy példányát, a díszpolgár életrajzát, és fényképét megőrzés végett át kell adni a Helytörténeti Gyűjteménynek. A díszpolgárság adományozásával járó ügykezelési és nyilvántartási teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el. (1) A város díszpolgárát: 4. - megilleti a díszpolgári cím viselésének joga, - részt vehet az önkormányzat egyéb rendezvényein, - felkérésre delegáció tagjaként képviseli az önkormányzatot. - az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást kap (2) A díszpolgári cím a város erkölcsi elismerését fejezi ki, így az külön anyagi juttatással, vagy más jogi kihatással nem jár. (3) A díszpolgárt halála esetén az önkormányzat temetteti el, díszsírhely illeti meg az önkormányzat területén lévő temetőben. Pro Urbe díj 5. (1) Pro Urbe kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik/amelyek tartósan kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti munkásságukkal, az egészségügy-szociális, az oktatás-nevelés, közművelődés, sport, közbiztonság, a gazdaság területén kifejtett tevékenységükkel a város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez hozzájárultak. (2) Évente legfeljebb 2 /kettő / Pro Urbe díj adományozható.

3 6. (1) A Pro Urbe díj bronzból készült emlékplakettből, és oklevélből áll. (2) A plakett kör alakú, 85 mm átmérőjű, egyik oldalán a város dombornyomású címerével, és Pro Urbe... (adományozás éve) felirattal, a címer alatt félkörívben az adományozott nevének vésett felirata, a másik oldalán a Városháza, valamint a Csuha Kállay Kúria dombornyomású képével. (3) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a képviselőtestület határozat számát, a Pro Urbe díjban részesített nevét, az adományozás jogcímét, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. Nagyhalász PRO URBE díjazottja a város lakossága és a képviselőtestület megbecsülését élvezi és ennek alapján a./ díjazottságáról oklevelet, b./ emlékplakettet, c./ az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást kap 7. A Pro Urbe díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, foglalkozását, a képviselőtestület határozatának számát, a Pro Urbe díj adományozásának időpontját. A Pro Urbe díj adományozásáról hozott határozat egy példányát, a kitüntetett életrajzát és fényképét megőrzés végett át kell adni a Helytörténeti Gyűjteménynek. A Pro Urbe díj adományozásával járó ügykezelési és nyilvántartási teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el. 8. Nagyhalászért (1) Nagyhalászért Emlékplakett adományozható azoknak, akik egyéni vagy együttes kimagasló teljesítményükkel - tudományos, művészi munkásságukkal, előadói, közéleti, oktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális, gazdasági, építészeti tevékenységükkel, a közbiztonság érdekében kifejtett munkájukkal, sport és egyéb eredményeik alapján - szereztek elismerést a városnak, vagy gyarapították a város anyagi és szellemi értékeit. (2) Évente legfeljebb 3 Nagyhalászért Emlékplakett adományozható.

4 9. (1) A Nagyhalászért Emlékplakett bronz alapanyagú, 85 mm átmérőjű, kör alakú érem, egyik oldalán a város dombornyomású címérével, és Nagyhalász Emlékplakett." (adományozás éve) felirattal. (2) A Nagyhalászért Emlékplakett adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, foglalkozását, a képviselőtestület határozatának számát, az adományozás időpontját. 10. Nagyhalász nemzetközi kapcsolataiért emlékérem (1) Nagyhalász nemzetközi kapcsolataiért emlékérem posztumusz is adományozható, oktatási intézmény nemzetközi kapcsolatai, Nagyhalász város nemzetközi sport, kulturális kapcsolatai, vagy nemzetközi tudományos együttműködés kialakítása, elmélyítése, illetve a város nemzetközi ismertsége érdekében végzett kiemelkedő munkásság elismeréseként a tevékenysége révén Nagyhalászhoz kötődő személynek. Elismerésben részesíthető jótékonysági szervezet alkalmazottja, aktivistája, továbbá az is, aki határon túli települések, csoportok segélyezésében vesz /tt/ részt. (2) Évente 1 Nagyhalász nemzetközi kapcsolataiért emlékérem adományozható. 11. (1) A Nagyhalász nemzetközi kapcsolataiért emlékérem tűzzománc alapanyagú plakettből és a hozzátartozó díszes oklevélből áll. (2) A Nagyhalász nemzetközi kapcsolataiért emlékérem tűzzománc alapanyagú, 85 mm átmérőjű kör alakú plakett, egyik oldalán Nagyhalász címerének lemélyített sziluettjével, és a kitüntetett nevével és az évszámmal. A másik oldalán Európa térképe, a Dunával és a Tiszával és egy, Nagyhalász helyét jelző ponttal, és a város nevével ellátva. (3) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a képviselőtestület határozat számát, a Nagyhalász nemzetközi kapcsolataiért emlékérem -ben részesített nevét, az adományozás jogcímét, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. (4) A Nagyhalász nemzetközi kapcsolataiért emlékérem adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, foglalkozását, a nemzetközi kapcsolatokért folytatott tevékenységét, a képviselőtestület határozatának számát, az adományozás időpontját.

5 12. Életműdíj Életmű díj adományozható a tevékenységük révén Nagyhalászhoz kötődő személyeknek, civil szervezetek vezetőinek, képviselőinek, akik a demokrácia követelményeihez igazodva kiemelkedő tevékenységet folytatnak és a sajátos, illetve nehéz élethelyzetben lévő egyének, családok, csoportok és közösségek érdekében kiemelkedő, áldozatos munkát végeztek, azon nyugdíjas pedagógusoknak, akik a nevelő-oktató munkában legalább harmincöt éven keresztül tartósan kiemelkedő pedagógusi oktatói - nevelői tevékenységet végeztek, valamint akik Nagyhalász város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Nagyhalász város értékeinek gyarapításához. (1) Évente 3 Életműdíj díj adományozható. 13. (2) Az "Életműdíj" díj aranygyűrűből és a hozzátartozó díszes oklevélből áll. (3) Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrész vésetében Nagyhalász címere és alatta az adományozás éve látható. (4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a képviselőtestületi határozat számát, az Életműdíj -ban részesült nevét és foglalkozását, az adományozás jogcímét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. (5) Az Életműdíj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, foglalkozását, tevékenységét, a képviselő-testület határozatának számát, az adományozás keltét. 14. Nagyhalász elismert köztisztviselője kitüntetés A Nagyhalász elismert köztisztviselője kitüntetést a város területén dolgozó, vagy aktív éveiben a város területén szolgálatot teljesítő köztisztviselőnek adományozható, aki munkáját megbízhatóan, felelősséggel végzi, végezte, akinek munkájában érzékelhető az általa végzett tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására való törekvés, és minimum két egymást követő évben nyújtott kimagasló dolgozói teljesítményt.

6 15. (1) A kitüntetés a képviselő-testület minősített döntése alapján, egy köztisztviselőnek adományozható. (2) A kitüntetettek adományozást igazoló okiratot és emlékplakettet kapnak. (3) A plakett téglatest alakú, üveg alapanyagú, 100x170x7 mm paraméterű. Egyik oldal vésetében Nagyhalász címere, melyet körbefog a Nagyhalász elismert köztisztviselője és az adományozás éve felirat. (4) Nagyhalász elismert köztisztviselője kitüntetés adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet Nagyhalász elismert közalkalmazottja kitüntetés A Nagyhalász elismert közalkalmazottja kitüntetést a város területén dolgozó, vagy aktív éveiben a város területén szolgálatot teljesítő közalkalmazottnak adományozható, aki munkáját megbízhatóan, felelősséggel végzi, végezte, akinek munkájában érzékelhető az általa végzett tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására való törekvés. 17. (1) A kitüntetés a képviselő-testület minősített döntése alapján, egy közalkalmazottnak adományozható. (2) A kitüntetettek adományozást igazoló okiratot és emlékplakettet kapnak. (3) A plakett téglatest alakú, üveg alapanyagú, 100x170x7 mm paraméterű. Egyik oldal vésetében Nagyhalász címere, melyet körbefog a Nagyhalász elismert közalkalmazottja és az adományozás éve felirat. (4) Nagyhalász elismert közalkalmazottja kitüntetés adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. 18. Nagyhalász Ifjú Tehetsége díj Nagyhalász Ifjú Tehetsége díj adományozható azon tanulóknak, csapatoknak, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a szellemi gyarapodás területén kiváló példát mutattak, hozzájárulva ezzel Nagyhalász város jó hírnevének öregbítéséhez.

7 19. (1) Nagyhalász Ifjú Tehetsége díj a tárgyévi minősített képviselő-testületi határozattal adományozható. (2) A Nagyhalász Ifjú Tehetsége" díj plakettből és a hozzátartozó díszes oklevélből áll. (3) A plakett kör alakú, tűzzománc alapanyagú, 85 mm átmérőjű. Egyik oldal vésetében Nagyhalász címere, melyet körbefog a Nagyhalász Ifjú Tehetsége és az adományozás éve felirat. (4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a képviselőtestület határozat számát, a Nagyhalász Ifjú Tehetsége díjban részesült nevét és iskoláját, az adományozás jogcímét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. (5) A Nagyhalász Ifjú Tehetsége díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, iskoláját, a folytatott tevékenységét, a képviselőtestület határozatának számát, az adományozás keltét. 20. Nagyhalász Ifjú Tehetségéért díj A Nagyhalász Ifjú Tehetségéért díj adományozható azon pedagógusoknak, oktatóknak, szakoktatóknak, akik az országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat, csapatokat felkészítették, hozzájárulva ezzel Nagyhalász város jó hírnevének öregbítéséhez. 21. (1) Nagyhalász Ifjú Tehetségéért díj a tárgyévi minősített képviselő-testületi határozattal adományozható. (2) A Nagyhalász Ifjú Tehetségéért díj plakettből és a hozzátartozó díszes oklevélből áll. (3) A plakett kör alakú, tűzzománc alapanyagú, 85 mm átmérőjű. Egyik oldal vésetében Nagyhalász címere, melyet körbefog a Nagyhalász Ifjú Tehetségéért és az adományozás éve felirat. (4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a képviselőtestület határozat számát, a Nagyhalász Ifjú Tehetségéért díjban részesült nevét, foglalkozását és iskoláját, az adományozás jogcímét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. (5) A Nagyhalász Ifjú Tehetségéért díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, foglalkozását és iskoláját, a folytatott tevékenységét, a képviselőtestület határozatának számát, az adományozás keltét.

8 22. Nagyhalász Sportolója díj A Nagyhalász Sportolója díj adományozható azon sportolók részére, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, hozzájárulva ezzel Nagyhalász város jó hírnevének öregbítéséhez. 23. (1) A Nagyhalász Sportolója díj plakettből és a hozzátartozó díszes oklevélből áll. (2) A plakett téglatest alakú, üveg alapanyagú, 100x170x7 mm átmérőjű. Egyik oldal vésetében Nagyhalász címere, melyet körbefog a Nagyhalász Sportolója és az adományozás éve felirat. (3) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a képviselőtestület határozat számát, a " Nagyhalász Sportolója" díjban részesült nevét és iskoláját, az adományozás jogcímét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. (4) A Nagyhalász Sportolója díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, iskoláját, a folytatott tevékenységét, a képviselőtestület határozatának számát, az adományozás keltét. 24. Nagyhalász Sportjáért díj A Nagyhalász Sportjáért díj adományozható azon edzőnek, oktatónak, szakoktatónak, menedzsernek, sportvezetőnek, akik az országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat felkészítették, hozzájárulva ezzel Nagyhalász város jó hírnevének öregbítéséhez. 25. (1) A Nagyhalász Sportjáért díj plakettből és a hozzátartozó díszes oklevélből áll. (2) A plakett téglatest alakú, üveg alapanyagú, 100x170x7 mm átmérőjű. Egyik oldal vésetében Nagyhalász címere, melyet körbefog a Nagyhalász Sportjáért és az adományozás éve felirat. (3) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a képviselőtestület határozat számát, a Nagyhalász Sportjáért díjban részesült nevét, foglalkozását és iskoláját, az adományozás jogcímét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.

9 (4) A Nagyhalász Sportjáért díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, foglalkozását és iskoláját, a folytatott tevékenységét, a képviselőtestület határozatának számát, az adományozás keltét. Az adományozás rendje 26. (1) A kitüntetés adományozására az esedékességét megelőző 30. napig a polgármesternél javaslat terjeszthető elő. (2) A polgármesterhez benyújtott javaslatot a kitüntetésre javasolt személy tevékenysége szerint illetékes szakbizottság véleményezi, sorrendiségét megállapítja. (3) A polgármester a kitüntetési javaslatot a bizottsági elnökök által ismertetett sorrendiség figyelembevételével terjeszti a képviselő-testület elé. 27. (1) a.) A Díszpolgári cím a Pro Urbe díj átadása ünnepélyes keretek között, Városnapon történik. b.) A Nagyhalászért Emlékplakett átadására minden év valamely nemzeti ünnepnapján kerül sor. c.) A Nagyhalász Nemzetközi Kapcsolataiért emlékérem átadására minden év május 1. napján kerül sor. d.) Az Életműdíj átadására minden év január 22-én, a Magyar Kultúra Napján kerül sor. e.) A Nagyhalász Ifjú Tehetsége díj átadására minden év Gyermeknapján kerül sor. f.) A Nagyhalász Ifjú Tehetségéért díj átadására minden év Gyermeknapján kerül sor. g.) A Nagyhalász Sportolója díj átadására minden év november 25. napján kerül sor. h.) A Nagyhalász Sportjáért díj átadására minden év november 25. napján kerül sor. i.) A Nagyhalász elismert köztisztviselője kitüntetés átadására minden évben június 8. napján kerül sor, a jegyző adja át. j.) A Nagyhalász elismert közalkalmazottja kitüntetés átadására minden évben június 8-án kerül sor.

10 (2) Az i.) bekezdés kivételével, a kitüntetést a kitüntetettnek vagy megbízottjának a polgármester adja át. (3) A kitüntetések adományozásáról és visszavonásáról a város lakosságát a helyi sajtó útján a jegyző tájékoztatja. 28. A képviselőtestület a Díszpolgári címet az adományozásra jogosultak javaslata alapján visszavonhatja attól, aki arra méltatlanná vált. 29. (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihírdetésről a jegyző gondoskodik. (2) Kihírdetésével egyidejűleg hatályát veszti a díszpolgári cím és egyéb kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 21/2005.(XI.14.) számú rendelet. Orosz Károly sk. Dr. Kozma László sk. polgármester jegyző

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1. A Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 27., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról a módosításáról szóló 8/2015.(IV.29.) és a 12/2015.(VI.18.)

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben