a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1"

Átírás

1 Szatymaz Község Képviselőtestületének 16/2000. (IX.14.) KT.sz. r e n d e l e t e a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 a módosításáról szóló 17/2000. (IX.28.) KT.sz., 12/2002. (VII.12.) KT.sz., 9/2009. (IV.23.) KT sz., és 12/2010. ( VI.24. ) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben Szatymaz Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 1.. /6/ bekezdés a. pontja alapján a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Díszpolgári cím annak adományozható, aki Szatymaz Község és polgárai számára, a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Díszpolgári cím kivételes esetben posztumuszként is adományozható. 1/A.. 2./1/ Szatymaz Községért kitüntetés adományozható annak a természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek 3, aki oktatás és kultúra, sport és egészségfejlesztés, közszolgálat, településfejlesztés és környezetvédelem vagy közélet területén tartósan kiemelkedő munkát végzett. A Szatymaz Községért kitüntetés adományozásával együtt a kitüntetett a 2. sz. mellékletben meghatározott tartalmú oklevelet és emlékérmet kap. /2/ Szatymaz Községért kitüntetés oktatás és kultúra területén annak a természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható 4, aki a közoktatásban vagy a község szellemi, kulturális életében tartósan kiemelkedő munkát végez. /3/ Szatymaz Községért kitüntetés sport, egészségfejlesztés területén annak a természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem 1 Módosította a 9/2009. (IV.23.) KT sz. rendelet, hatályos től 2 Módosította a 9/2009. (IV.23.) KT sz. rendelet, hatályos től 3 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től 4 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től

2 2 rendelkező szervezetnek adományozható 5, aki verseny illetve tömegsportban kiemelkedő eredményeket ér el vagy munkát végez (például sportoló, edző), illetve egészségügyi, szociális ellátás javítása, a lakosság egészségének megóvása érdekében tevékenykedik huzamosabb időn át. /4/ Szatymaz Községért kitüntetés közszolgálat területén annak a tartósan kiemelkedő munkát végző polgármesternek, képviselőnek, közszolgálati jogviszonyban álló vagy a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselőnek nem minősülő munkavállaló (fizikai alkalmazott) számára adományozható, aki áldozatos munkát végez a község érdekében. /5/ Szatymaz Községért kitüntetés településfejlesztés és környezetvédelem területén annak a természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható 6, aki a településfejlesztés területén,a község rendezettsége, szépítése, gazdasági, infrastruktúrális fejlődése érdekében vagy a környezet illetve természetvédelem területén kimagasló tevékenységet végez. /6/ Szatymaz Községért kitüntetés a közélet területén annak a természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható 7, aki tartósan kiemelkedő munkával részt vesz a község közéletében. /7/ Az adományozható Szatymaz Községért kitüntetések száma évente 3 db lehet. /8/ Díszpolgári cím és Szatymaz Községért kitüntetés együtt nem adományozható /1/ A díszpolgári címet és a Szatymaz Községért kitüntetést Szatymaz Község Képviselőtestülete a kitüntetett természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevének 9, e rendelet 1. sz. illetve 2. számú függelékében történő feltüntetésével adományozza. Az erről szóló oklevelet és emlékérmet, valamint az adományozás tárgyában tartott ülés jegyzőkönyvének kivonatos másolatát a kitüntetett természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek 10 a képviselőtestületi ülésen kell átadni. Posztumusz cím esetében a díszpolgári címet legidősebb leszármazójának kell átadni. 5 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től 6 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től 7 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től 8 Módosította a 9/2009. (IV.23.) KT sz. rendelet, hatályos től 9 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től 10 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től

3 3 /2/ A díszpolgári oklevél a község címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, foglalkozását, az adományozás okát és keltét, valamint a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát. Az oklevél mintáját e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. /3/ A Szatymaz Községért kitüntetéssel járó oklevél a község címerén kívül tartalmazza a kitüntetett természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, a területet, melyen kiemelkedő munkát végzett, foglalkozását vagy tevékenységi körét 11, az adományozás okát és keltét, valamint a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát. Az oklevél mintáját e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. /4/ A díszpolgári címmel illetve a Szatymaz Községért kitüntetéssel járó emlékérem öntött bronzból készül. /5/ Díszpolgári cím esetén az emlékérem egyik oldala a község címerét ábrázolja, a másik oldalára pedig a kitüntetett személy nevét és az adományozás évét vésik. /6/ Szatymaz Községért kitüntetés esetében az emlékérem tartalmazza annak a területnek a megnevezését, melyen kiemelkedő tevékenységet végzett. Az érem leírását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. /7/ Díszpolgári cím esetén a kitüntetett nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megemlíteni. A díszpolgárok névjegyzékét e rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza. A Szatymaz Községért kitüntetéssel kitüntettek névjegyzékét e rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza. 3.. /1/ A díszpolgári cím és a Szatymaz Községért kitüntetés erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét és háláját fejezi ki és ez a kitüntetett személynek vagy szervezetnek 12, illetve posztumusz esetében a kitüntetett hozzátartozójának nem biztosít előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással. 13 /2/ A kitüntetett személy vagy szervezet 14 : a. meghívandó a község ünnepségeire, vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire, b. jogosult a címet aláírásainak és egyéb kitüntetései között feltüntetni, 11 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től 12 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től 13 Módosította a 9/2009. (IV.23.) KT sz. rendelet, hatályos től 14 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től

4 /1/ A díszpolgári cím és a Szatymaz Községért kitüntetés adományozására bárki írásban tehet javaslatot, mely javaslathoz a képviselőtestület megválasztott tagjai legalább egynegyedének ajánlása /aláírása/ is szükséges. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé, mely javaslatot előzetesen minden bizottság véleményez. /2/ A képviselőtestület a díszpolgári címet és a Szatymaz Községért kitüntetést minden évben legfeljebb egy alkalommal, a Falunapok rendezvény alkalmával adományozza, de úgy is dönthet, hogy az adott évben díszpolgári címet vagy kitüntetést egyáltalán nem adományoz A képviselőtestület a díszpolgári címmel járó oklevelet és érmet illetve a Szatymaz Községért kitüntetéssel járó oklevelet és érmet a mellékletek szerinti formában adományozza, illetve a díszpolgárok könyvét a melléklet szerinti formában készítteti el E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Lengyel Istvánné dr. Polgármester sk. Mákos Istvánné jegyző sk. Kihirdetve: szeptember 14. napján. Szatymaz, szeptember 14. Mákos Istvánné Jegyző sk. 15 Módosította a 9/2009. (IV.23.) KT sz. rendelet, hatályos től 16 Módosította a 9/2009. (IV.23.) KT sz. rendelet, hatályos től

5 5 Záradék E rendelet az Európai Unió jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Szatymaz, Mákos Istvánné jegyző sk.

6 6 1.sz.melléklet A Szatymaz Község Díszpolgára címhez járó oklevél leírása, mintája A díszpolgári címhez járó oklevél 21 cm x 29,5 cm nagyságban készült, különleges papírra, és műbőrkötésű mappában kerül átadásra. Az oklevél bal oldalán a község címere van. Jobb oldalára a díszpolgár neve és a cím elnyerésének megokolása kerül. A Szatymaz Község Díszpolgára emlékérem leírása Az emlékérem 10 cm átmérőjű, öntött bronzból készült öntvény. Előlapján a két mező közepén a község címere található. Hátlapján a középmező üres, ide gravírozzák be a díszpolgár nevét. A körirat: Szatymaz Község X Díszpolgára. A Díszpolgárok Könyve leírása A Díszpolgárok Könyve bőrkötésben készül 21 cm x 29,5 cm méretben. Fedőlapján Szatymaz Község címere és Szatymaz Község Díszpolgárai felirat látható

7 7 2. melléklet a 16/2000. (IX.14.) önkormányzati rendelethez 1718 A Szatymaz Községért kitüntetéssel járó oklevél leírása, mintája A kitüntetéssel járó oklevél 21 cm x 29,5 cm nagyságban készült, különleges papírra, és műbőrkötésű mappában kerül átadásra. Az oklevél bal oldalán a község címere van. Jobb oldalára kerül a kitüntetett neve, a terület, melyen kiemelkedő munkát végzett, és a kitüntetés elnyerésének megokolása. A Szatymaz Községért emlékérem leírása Az emlékérem 5 cm átmérőjű, öntött bronzból készült öntvény. Előlapján a két mező közepén a község címere található. Hátlapján a középmezőbe az a terület kerül, melyen a kitüntetett személy vagy szervezet kiemelkedő munkát végzett. A körirat: Szatymaz Községért kitüntetés. 17 Módosította a 9/2009. (IV.23.) KT sz. rendelet, hatályos től 18 Módosította a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos től

8 8 1.sz. függelék 2. sz. függelék

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben