Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.."

Átírás

1 Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990 évi LXV.törvény 1..(6) bekezdésének a.) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991 évi XXXI. törvény 7..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 11/ 1996.(VI.19).KT. számú rendeletével alapított díszpolgári cím és emlékplakett adományozásával kapcsolatos eljárások szabályozására a következő rendeletet alkotja: Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete, a község társadalmi, gazdasági, kultúrális, tudományos, művészeti, egészségügyi és sportfejlesztési tevékenységben, természeti értékei és haladó hagyományai ápolásában, gazdagításában szerzett kimagasló szakmai és hivatásbeli érdemeket szerzett személyek és kollektívák tevékenysége elismerése érdekében: a) Csabacsüd Nagyközség Díszpolgára címet, b) Csabacsüdért Kitüntető Emlékplakett -et alapít. Csabacsüd Nagyközség Díszpolgára cím 2.. (1) A Csabacsüd Nagyközség Díszpolgára címmel (továbbiakban díszpolgári cím) emlékplakett, aranygyűrű és díszoklevél jár. (2) Az emlékplakett leírása a következő: Egyoldalon megmunkált, 12 cm átmérőjű, kör alakú bronzból, készült plakett. Az emlékplaketten balra fent Csabacsüd címere, alatta az adományozott neve, jobb oldalon a Czárán kút látható. Az adományzás éve a kút alatt van jelölve. A plakett felirata a címer felöl indul jobbra: CSABACSÜD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DÍSZPOLGÁRÁNAK VÁLASZTOTTA, a plakett jobb oldalán látható még az alapítás évét rögzítő ALAPÍTVA szövegrész. 1

2 (3) Az emlékplakettet méretének megfelelő díszdobozban elhelyezve kell átadni. 3.. (1) Az aranygyűrű leírása a következő: A gyűrű legfeljebb 10 gramm tömegű, 14 karátos aranyból méretre készült pecsétgyűrű. Az egyoldalon gravírozással megmunkált pecsétgyűrűn Csabacsüd címere látható. (2) Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban elhelyezve kell átadni. 4.. A díszoklevél tartalmazza a település címerét, az adományozó nevét, a cím megnevezését, a kitüntetett nevét, a kitüntető címre való érdemesség rövid indokát, az adományozás idejét, valamint az adományozó képviseletében a polgármester aláírását. A díszoklevelet az önkormányzat bélyegzőlenyomata díszíti. Csabacsüdért Kitüntető Emlékplakett 5.. (1) Csabacsüdért Kitüntető Emlékplakettel ( továbbiakban emlékplakett) oklevél jár. (2) Az emlékplakett leírása a következő: Két oldalán megmunkált,12 cm átmérőjű kör alakú, bronzból készült plakett. Előlapján kiemelten Csabacsüd címere, bal oldalán a Czárán kút látható. Balról jobbra CSABACSÜDÉRT KITÜNTETŐ EMLÉKPLAKETT CSABACSÜD ÖNKORMÁNYZATA felirat, alul középen a település alapításának éve.: évszám olvasható. Hátlapján az adományozott neve, alatta az adományozás éve olvasható. (3) Az emlékplaketthez tartozó oklevél a 3. -ban leírtakat tartalmazza. (4) Az emlékplakettet méretének megfelelő díszdobozban kell átadni. 2

3 6.. Az adományzással járó költségek fedezetét a képviselő-testület költségvetésében kell biztosítani. A díszpolgári cím, az emlékplakett adományozása és adományozási rendje 7.. (1) A díszpolgári címet, az emléplakettet a képviselő-testület adományozza, ünnepélyes átadására a polgármestert hatalmazza fel. (2) Az adományozásra javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai a polgármester a jegyző a község területén működő társadalmi szervek, érdekképviseleti szervezetek, egyesületek, önkormányzati intézmények vezetői. 8.. (1) A javaslatokat indoklással együtt a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé. (2) A képviselő-testület díszpolgári címet és emlékplakettet évente egyszer adományozhat. (3) Díszpolgári cím évente egy adományozható. A képviselő-testület döntése alapján a település történetét meghatározó, életében, fejlődésében jelentős eseményeket hozó években, legfeljebb két személyt részesíthet díszpolgári cím adományozásában. (4) Emlékplakett évente legfeljebb kettő adományozható. 3

4 (5) A képviselő-testület a díszpolgári címet és az emlékplakettet évente augusztus 20-a alkalmából, illetve a testület külön döntése alapján ettől eltérően kiemelt községi ünnepség, vagy esemény, valamint a kitüntetett személyéhez kötődő jelentős időpont alkalmából adományozhatja. 9.. (1) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés (díszpolgári cím, emlékplakett ) adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. (2) Posztumusz díszpolgári cím adományozásakor aranygyűrű adományozására nem kerül sor. (3) Ha az emlékplakett közösség vagy csoport részére kerül adományozásra, a csoport minden tagja részére egy Csabacsüd érem és egy díszoklevél kerül átadásra. (4) Az érem leírása a következő: Mindkét oldalán megmunkált, 4cm átmérőjű, kör alakú, bronzból készült. Előlapján kiemelten Csabacsüd címere és Csabacsüd felirat látható. Hátoldalára az adományozás évét kell gravírozni. (5) Az érmet méretének megfelelő díszdobozban kell elhelyezni. (6) Az emlékplakett ismételten is adományozható. A két adományozás között legalább öt évnek kell eltelnie. A díszpolgári cím, az emléplakett visszavonása 10.. (1) A díszpolgári címet és az emlékplakettet vissza kell vonni attól, aki arra érdemtelenné válik, akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elitélt, illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. (2) A díszpolgári címet, az emlékplakettet vissza lehet vonni, ha az abban részesülő érdemtelenné válik, így különösen, ha vele szemben hivatalvesztést, illetve elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki. (3) A visszavonásra történő javaslatot tehetnek az e rendelet 6. -ának (2) bekezdésében felsorolt, az adományozás kezdeményezésére jogosult személyek és szervek, valamint a kitüntetett munkáltatója. 4

5 (4) A visszavonásról a javaslat alapján a képviselő-testület dönt, egyben a polgármester útján gondoskodik az adományozott oklevél és emlékplakett bevonásáról. Vegyes és záró rendelkezések 11.. (1) Az adományozással összefüggő szervezési, ügykezelési, nyilvántartási feladatokat a jegyző látja el. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a jegyző az SZMSZben meghatározottak szerint intézkedik. (3) E rendelet kihírdetésével egyidőben Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületenék a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 11/1996.(VI.19.) KT.számú rendelete hatályát veszti Csabacsüd, 2004.május 13. Frankó János polgármester Paluskáné Udvarhelyi Judit jegyző 5

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1. A Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

2008. január 7. Különszám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. január 7. Különszám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. január 7. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 3/2007. (III. 24.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I.

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990.

Részletesebben

A BALATONI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Alapítva: 1904.

A BALATONI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Alapítva: 1904. A BALATONI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapítva: 1904. 1 A BALATON-PARTI TELEPÜLÉSEK ÖNKORMÁNYZATAI Tanulva a nagy elődök példájából, akik Dr. Óvári Ferenc kezdeményezésére 1904-ben létrehozták a Balatoni Szövetséget

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 3., kedd Tartalomjegyzék 4/2015. (III. 3.) IM rendelet Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről 1906 120/2015. (III.

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben