NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 1..(6) bekezdés a.,pontban kapott felhatalmazás alapján a felelõsségteljes tûzoltói, kimagasló oktató-nevelõ, köztisztviselõi, sport, tudományos és mûvészeti, valamint a szociális ellátás terén végzett eredményes tevékenység elismerésére az alábbi kitüntetéseket alapítja: 1. (1) A "Nyíregyháza Város Kiváló Tûzoltója" kitüntetés a város lakossága biztonsága érdekében végzett áldozatkész és felelõsségteljes hivatásos tûzoltói tevékenység elismerésére adományozható. (2) A kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve - évente a tûzoltók napját megelõzõ Közgyûlésen egy személy kaphatja, vagy megosztva is adományozható. (3) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot kap. (4) Az adományozás rendjét az 1.sz.melléklet tartalmazza.

2 2.. (1) A "Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa" és az "Oktató-Nevelõ Munkáért" kitüntetések azoknak a város területén dolgozó és nyugdíjas pedagógusoknak adományozhatóak, akik munkájukat kiemelkedõ eredményességgel végzik, illetve végezték. A kitüntetési posztumusz is adományozhatóak. (2) A "Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa" kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve - évente a pedagógus napon rendezett ünnepségen három személy, az "Oktató-Nevelõ Munkáért" kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér négyszerese ezresekre kerekítve - évente a pedagógus napon rendezett ünnepségen tizenhat személy kathatja. (3) A kitüntetettek adományozás igazoló okiratot és bronz plakettet kapnak. (4) Az adományozás rendjét a 2.sz. melléklet tartalmazza. 3.. (1) Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója kitüntetést alapít. A kitüntetést Nyíregyháza város lakosságának gyógyításában kifejtett odaadó, kiemelkedõ munkát végzõ személyeknek adományozható. (2) A jutalomösszeg a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve. (3) A kitüntetettek adományozást igazoló okiratot kapnak. Az adományozás rendjét a 3.sz. melléklet szabályozza.

3 4.. (1) Az "Együtt egymásért" elnevezésü kitüntetés az önkormányzatnál és intézményeiben, valamint a társadalmi szervezetekben, a szociális ellátás területén kimagasló munkát végzõ személyeknek adományozható. (2)A kitüntetést, - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve - évente a Közgyûlés decemberi ülésén maximum kettõ személy kaphatja. (3) A kitüntetettek adományozást igazoló okiratot kapnak. (4) Az adományozás rendjét a 4.sz. melléklet tartalmazza. 5.. (1) A "Kiváló Köztisztviselõi Munkáért" kitüntetés a polgármesteri hivatalban legalább öt éve dolgozó köztisztviselõnek adományozható, aki munkáját pontosan, felelõsséggel, megbízhatóan végzi, akinek munkájában érzékelhetõ a közigazgatási tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására való törekvés. (2) A kitüntetést, - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve - évente az adományozásról szóló döntést követõ közgyûlésen maximum kettõ személy kaphatja. (3) A kitüntetettek adományozást igazoló okiratot kapnak. (4) Az adományozás rendjét az 5.sz.melléklet tartalmazza.

4 6.. (1) A "Nyíregyháza Város Sportjáért" kitüntetés a városban eredményesen tevékenykedõ vagy kiemelkedõ sportsikert elért sportolónak, sportszakembernek adományozható. (2) A kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve - évente decemberben a Városházán tartandó ünnepi fogadáson egy személy kaphatja. (3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és bronz plakettet kap. (4) Az adományozás rendjét a 6.sz.melléklet tartalmazza. 7.. (1) A "Nyíregyháza Város Tudományos Életéért" kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedõ tudományos kutatónak, a "Nyíregyháza Város Mûvészeti Életéért" kitüntetés pedig a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedõ alkotó vagy elõadó mûvésznek adományozható. (2) A kitüntetéseket - melyeknek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve - évente decemberben a Városházán tartandó ünnepi fogadáson egy tudományos kutató és egy alkotó vagy elõadómûvész kaphatja. (3) A kitüntetettek adományozást igazoló okiratot és bronz plakettet kapnak. (4) Az adományozás rendjét a 7.sz.melléklet tartalmazza.

5 8.. (1) A kitüntetéseket a város polgármestere adja át a "Kiváló Köztisztviselõi Munkáért" kitüntetés kivételével, melyet a város jegyzõje ad át. (2) A kitüntetésekkel járó anyagi kiadások fedezetét minden évben a Közgyûlés a város költségvetésében biztosítja. (3) Az adományozott kitüntetésekrõl nyilvántartást kell vezetni. (4) A kitüntetettek nevét és az adományozás indokát a sajtóban és a hírközlõ szervek útján közzé kell tenni. (5) A kitüntetések adományozásának és átadásának idõbeni ütemezését a 8.sz.melléklet tartalmazza. 9.. (1) A rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésének napján - a "Nyíregyháza Város Kiváló Tûzoltója" díj adományozásáról szóló 39/1995.(1996.I.1.) sz. rendelet - az "Oktató-Nevelõ Munkáért" és a "Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa" kitüntetések alapításáról szóló módosított 23/1991. (V.22.) sz. rendelet

6 - a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl szóló, többször módosított 48/1992.(1993.I.1.) sz.rendelet 6.sz.melléklete. - a "Nyíregyháza Város Sportjáért" kitüntetés alapításáról szóló 48/1995.(1996.I.1.) sz.rendelet és - a "Nyíregyháza Város Tudományos Életéért" és a "Nyíregyháza Város Mûvészeti Életéért" kitüntetések alapításáról szóló 33/1994.(VII.1.) sz.rendelet hatályát veszti. Nyíregyháza, április 28. Csabai Lászlóné Dr.Fazekas János polgármester jegyzõ Ezen rendeletet május 1. napján kihirdetem. Nyíregyháza, május 1. Dr.Fazekas János jegyzõ

7 1.sz.melléklet A "Nyíregyháza Város Kiváló Tûzoltója" kitüntetés adományozásának rendje: 1./ A díj adományozására a Nyíregyháza Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság parancsnoka tehet javaslatot a város polgármesterének minden év február 28-ig. 2./ A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságból, a polgármesterbõl és a jegyzõbõl álló elõkészítõ bizottság rangsorolva terjeszti elõ döntésre a közgyûlés márciusi ülésére. 3./ Az adományozást igazoló oklevél szövege: "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése felelõsségtel- jes munkája elismeréseként...a Nyír- egyháza Város Kiváló Tûzoltója kitüntetést adományozza."

8 2.sz.melléklet A "Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa" és az "Oktató-Nevelõ Munkáért'" kitüntetések adományozásának rendje 1./ A kitüntetést kezdeményezheti az intézmény vezetõje, a tantestület, a szülõk, a tanulóifjúság bármely közössége, valamint a Közgyûlés oktatási feladatokkal megbízott bizottsága. A javaslatot a kezdeményezõk az oktatási feladatokkal megbízott bizottság vezetõjéhez juttathatják el minden év március 20-ig. Posztumusz kitüntetésre az oktatási feladatokkal megbízott bizottság tehet javaslatot. 2./ A kitüntetések adományozásáról a bizottság javaslata alapján a Közgyûlés az áprilisi ülésén dönt. 3./ Az adományozást igazoló oklevél szövege: "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése (név, intézmény) óvónõjének, tanítójának, tanárának, szakoktatójának, ve- zetõjének eredményes munkája elismeréseként a

9 NYÍREGYHÁZA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA OKTATÓ-NEVELÕ MUNKÁÉRT kitüntetést adományozza." 3.sz.melléklet Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója kitüntetés adományozásának rendje. 1./ A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi személy kezdeményezheti és javaslatát minden év április 30-áig juttathatja el az Egészségügyi, Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság címére. 2./ A kitüntetést egyik évben Nyíregyháza alapellátásában, másik évben a Megyei Kórházban dolgozó egy orvos és egy nem orvos munkatársnak lehet odaítélni. 3./ Az Egészségügyi Bizottság minden év május 31-ig a MOK az ÁNTSZ az EDDSZ a Megyei Közgyûlés Egészségügyi Bizottsága képviselõje jelenlétében kialakítja és a Közgyûlés elé terjeszti javaslatát. 4./ A kitüntetés odaítélésérõl a júniusi közgyûlés dönt, azt július 1-jén a Semmelweis napi ünnepség keretében a polgármester vagy megbízottja ad át.

10 5./ A szakmai kitüntetések adományozásának és átadásának idõbeni ütemezésének kiegészítéséhez a javaslat benyújtási határideje minden év április 30. Az Egészségügyi, Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság minden év május 31-ig a közgyûlés elé terjeszti, és a közgyûlés júniusi ülésén dönt. A kitüntetés átadására minden év július 1-jén a Semmelweis napi ünnepség keretében kerül sor. Ebben az évben május 15-ig nyújtja be javaslatát a bizottság a közgyûlés felé. 4.sz.melléklet Az "Együtt egymásért" kitüntetés adományozásának rendje 1./ A kitüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatokat minden év szeptember 30-ig kell eljuttatni a Közgyûlés szociális feladatokkal megbízott bizottsága elnökéhez. A javaslatokat a bizottság október 31-ig véleményezi. 2./ A kitüntetés adományozásáról a Közgyûlés a bizottság javaslata alapján a novemberi ülésén dönt. 3./ Az adományozást igazoló oklevél szövege: "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a szociális ellátás területén végzett kimagasló munkája elismeréseként az EGYÜTT EGYMÁSÉRT kitüntetést adományoz-za."

11 5.sz.melléklet A "Kiváló Köztisztviselõi Munkáért" kitüntetés adományozásának rendje 1./ A kitüntetés adományozására javaslatot bármely természetes vagy jogi személy tehet, melyet minden év augusztus 31-ig lehet a város jegyzõjéhez eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt köztisztviselõ nevét, beosztását, az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. 2./ A javaslatokat a polgármesterbõl, az alpolgármesterekbõl, a jegyzõbõl, a hivatal szakszervezeti bizottsága képviselõjébõl és a személyzeti vezetõbõl álló bizottság szeptember 30-ig véleményezi. A kitüntetés adományozásáról a Közgyûlés az elõkészítõ bizottság javaslata alapján az októberi ülésén dönt. 3./ Az adományozást igazoló oklevél szövege: "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése eredményes munkája elismeréseként...a Kiváló Köz- tisztviselõi Munkáért kitüntetést adományozza."

12 6.sz.melléklet A "Nyíregyháza Város Sportjáért" kitüntetés adományozásának rendje 1./ A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatot a Közgyûlés sportfeladatokkal megbízott (al)bizottsága elnökéhez kell eljuttatni minden év október 31. napjáig. A bizottság a beérkezett javaslatokat november 30-ig véleményezi. 2./ A kitüntetés adományozásáról a Közgyûlés a bizottság javaslata alapján a decemberi ülésén dönt. 3./ Az adományozást igazoló oklevél szövege: "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése részére eredményes sportmunkája elismeréséül a Nyíregyháza Város Sportjáért kitüntetést adományozza."

13 7.sz.melléklet A "Nyíregyháza Város Tudományos Életéért" és a "Nyíregyháza Város Mûvészeti Életéért" kitüntetések adományozásának rendje 1./ A kitüntetések adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatokat a Közgyûlés kulturális feladatokkal megbízott bizottsága elnökéhez kell eljuttatni minden év október 31-ig. A bizottság a javaslatokat november 30-ig véleményezi. 2./ A kitüntetések adományozásáról a Közgyûlés a bizottság javaslata alapján a decemberi ülésén dönt. 3./ Az adományozást igazoló oklevél szövege: "Nyíregyháza MegyeiJogú Város Közgyûlése tudományos kutatónak/mûvésznek eredményes munkája elismeréséül a Nyíregyháza Város Tudományos Életéért/ Nyíregyháza Város Mûvészeti Életéért kitüntetést adományozza."

14 8.sz.melléklet A SZAKMAI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÉS ÁTADÁSÁNAK IDÕBENI ÜTEMEZÉSE Február 28-ig - javaslattétel a Nyíregyháza Kiváló Tûzoltója kitüntetésre Márciusi ülés - döntés a Nyíregyháza Kiváló Tûzoltója kitüntetésrõl Március 20-ig - javaslattétel a Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa és az Oktató-Nevelõ Munkáért kitüntetésekre Áprilisi ülés - a Közgyûlés dönt Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa és az Oktató-Nevelõ Munkáért kitüntetésekrõl, átadásra kerül a Nyíregyháza Kiváló Tûzoltója kitüntetés Június elsõ napját megelõzõ pénteken történik a Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa és az Oktató-Nevelõ Munkáért kitüntetések átadása Júniusi ülés - a Közgyûlés dönt a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója kitüntetés adományozásáról Július 1. - a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója kitüntetés átadása Augusztus 31-ig - javaslattétel a Kiváló Köztisztviselõi Munkáért kitüntetésre

15 Szeptember 30-ig - az elõkészítõ bizottság véleményezi a Kiváló Köztisztviselõi Munkáért kitüntetésre a javaslatokat - javaslattétel az Együtt Egymásért kitüntetésre Októberi ülés - döntés a Kiváló Köztisztviselõi Munkáért kitüntetésrõl Október 31-ig - javaslattétel a Nyíregyháza Város Sportjáért, a Nyíregyháza Város Tudományos és Mûvészeti Életéért kitüntetésekre - az Együtt Egymásért kitüntetési javaslatok bizottsági véleményezése Novemberi ülés - átadásra kerül a Kiváló Köztisztviselõi Munkáért kitüntetés - döntés az Együtt Egymásért kitüntetésrõl November 30-ig - bizottságok véleményezik a Város Sportjáért, Tudományos és Mûvészeti Életéért ki tüntetésekre érkezett javaslatokat Decemberi ülés - döntés a Nyíregyháza Város Sportjáért, Tudományos Életéért, Mûvészeti Életéért kitüntetésekrõl December vége - ünnepi fogadás - átadásra kerülnek a Nyíregyháza Város Sportjáért, a NyíregyházaVáros Tudományos Életéért és a Nyíregyháza Város Mûvészeti Életéért kitüntetések

16 RÉSZLETES INDOKLÁS a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl szóló rendelethez 1. -hoz Az Önkormányzati Tûzoltóság felelõsségteljes munkájának elismerésére szükséges, hogy a város saját alapításu kitüntetéssel rendelkezzen. 2. -hoz A város nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok munkájának elismerésére az intézményvezetõknek kevés lehetõségük van, mivel az adományozható miniszteri kitüntetések nagy része megszünt. Az intézményhálózat és az eredményes dolgozó pedagógusok száma indokolja, hogy a város saját alapításu kitüntetéssel rendelkezzen. Az eredményességet elsõsorban mérhetõ teljesítményhez kell kötni: - városi, megyei, országos tanulmányi versenyeken több éven áteredményesen szereplõ tanulók száma, - a felvételi vizsgák átlageredményessége,

17 - a nevelõ-oktató munkát javító, hatékonyságát növelõ kezde-ményezések, tanulmányok, - országos, nemzetközi elismerést kivívó szakkörök, csoportok létrehozása és vezetése, - a tanítványok, szülõk és a pedagógus társadalom megbecsülé- sét, tiszteletét bíró életút, - kitüntetésben részesülhet az az intézményvezetõ, aki által irányított intézmény országos vagy nemzetközi elismerést, eredményeket ért el. Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa kitüntetésben a kimagasló eredményeket elért pedagógusok részesülhetnek. 4. -hoz A társadalmi, gazdasági problémák városunkban fokozottabban vannak jelen, ezek nagy része elsõsorban a szociális ellátás területén jelentkezik. Nem kevés azoknak a száma, akik e téren eredményesen dolgoznak. Munkájuk elismerésére indokolt e kitüntetés alapítása. 5. -hoz Az átlagon felüli teljesítõ köztisztviselõk munkájának elismerésére a Hivatal vezetésének kevés a lehetõsége. Ezért indokolt e kitüntetés alapítása.

18 6. -hoz A városban élõ és dolgozó, valamint a város hírnevét öregbítõ sportolók és sportszakemberek száma, színvonalas tevékenységük, illetve a város életében betöltött jelentõségük indokolja, hogy a méltó helyi elismerés biztosítása érdekében városunk saját alapításu kitüntetéssel rendelkezzen. 7. -hoz A városban élõ és alkotó kutatók és mûvészek száma és a város kulturális életében betöltött jelentõsége indokolja, hogy a méltó helyi elismerés lehetõségének biztosítása érdekében városunk saját alapítású kitüntetéssel rendelkezzen. 8. -hoz A kitüntetésekkel járó jutalomösszeget, az oklevelek, plakettek elkészíttetése költségeit a város éves költségvetésében kellbiztosítani. Az adományozást követõ döntést a város lakossága tudomására kell hozni. 1-7.sz. mellékletekhez A széleskörü javaslattételi lehetõség biztosítja azt, hogy a városlakók részt vegyenek a döntés elõkészítésében.

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1. A Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat megillető szociális,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET 9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A 22/1995. (XI. 1.) 2, A 2/1996. (I. 25.) 3, A 15/1996. (IV. 30.) 4, A 16/1996. (IV. 30.) 5, A 43/1996. (XII. 16.) 6, A 13/1997.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 27., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről

Részletesebben