ehealth szolgáltatások elterjedése a klasszikus egészségügyi ellátó rendszerekben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ehealth szolgáltatások elterjedése a klasszikus egészségügyi ellátó rendszerekben"

Átírás

1 ehealth szolgáltatások elterjedése a klasszikus egészségügyi ellátó rendszerekben Miletics Pál, Magyar Telemedicina és ehealth Egyesület Kocsis Gábor, Mezei Rudolf, PROMEDCOM Kft. Dr. Kósa István, Pannon Egyetem Világszerte több száz cég foglalkozik az ehealth szolgáltatások különbözô területeivel, de a kézzelfogható elônyök ellenére még nagyon az elején járunk, hiszen minden távoli egészségügyi mérésre lehetôséget adó megoldás megkerülhetetlen eszközzé fog válni. Az egészségügy területén a távmérés elterjedésnek számos akadálya is van, megfelelô motivációval értékes eredményeket lehet elérni. Worldwide, hundreds of companies dealing with the ehealth services in different areas, but despite the tangible benefits of the very early stages, since each measurement, remote health care solution with an opportunity to become an indispensable tool. The health of the numerous barriers to the spread of telemetry is adequate motivation to valuable results. AZ ehealth FEJLESZTÉSEK MOZGATÓRUGÓI A XX. század javuló egészségügyi, szociális ellátásának köszönhetôen a világ valamennyi országában az életkilátások jelentôs javulása figyelhetô meg. Az idôsödô populáció tovább bôvülô egészségügyi ellátási igénye azonban valamennyi társadalom számára újabb feszültségek forrása. A számítástechnikai, telekommunikációs kapacitás gyors bôvülése, a szenzorok árcsökkenése révén az egyes telemedicinális megoldások valamennyi országban elôbb utóbb olyan olcsóvá válnak, hogy alkalmazásuk gazdaságilag is racionálissá válik. AZ ehealth ALKALMAZÁSOK HÁTRÁLTATÓI Fnanszírozási korlátok A telemedicinális megoldások azonban nem minden egészségügyi rendszerbe illeszthetôk be zökkenômentesen, a rendszer alapvetô átalakítása nélkül. A világ legtöbb országában az egészségügy fee-for-sercive elven mûködik, bár a szolgáltatás anyagi ellentételezése meghatározó részben, vagy akár teljes mértékben az egészségügyi rendszer finanszírozójára (biztosító, nemzeti egészségügyi szolgálat stb.) hárul. Ebben a környezetben az egyes szolgáltatók ellátási volumen bôvítésre irányuló törekvése aggregálódik, ami a globális egészségügyi kassza túlfeszítését inspirálja. A telemedicinális szolgáltatások bevezetésével járó forrásigény ezen rendszerekben alapvetôen akkor teremthetô elô, ha ezzel más szolgáltatásoktól finanszírozást vonhatunk meg. A finanszírozás központi elosztása azonban alapvetôen érzéketlen az ellátási formák konvertálására, egy szolgáltatás finanszírozásának csökkentése nem konvertálható automatikusan más ellátási forma volumen bôvítésébe. Az egyes ellátások hatékonyságának összehasonlítása, alternatívák közötti konverzió a beteg közeli managed care típusú rendszerekben mint hazánk egykori irányított betegellátási kísérlete várható. Amennyiben ilyen típusú egészségfinanszírozási átalakulás hazánkban ismét napirendre kerül, az a telemedicinális rendszerek alkalmazásának lendületet adhat. A hazai egészségfinanszírozási rendszer sajátos vonása, hogy a szolgáltatások megfizetése részben informális csatornákon keresztül, a beteg és az orvos között közvetlenül történik ( paraszolvencia ). Ezen informális finanszírozás jellegénél fogva formális csatornákra (pl elektromos banki átutalás) értelemszerûen nem konvertálható, ami telemedicinális alkalmazások kapcsán egyenesen forráskivonást eredményezhet a rendszerbôl. Technikai korlátok Ahogy minden gazdasági tevékenységre, a telemedicinális megoldásokra is különösen érvényesek a volumengazdaságosság szempontjai. Amíg a telemedicinális szolgáltatást más ellátási forma kiegészítéseként, kis esetszámmal nyújtják, a rendszer kiépítésének és mûködtetésének ráfordításigénye általában lényegesen meghaladja a rendszer mûködtetésével járó elônyöket. A telemedicinális alkalmazások elterjedéséhez ráadásul az egészségügyi szolgáltatásokban közremûködô mindhárom fél (szolgáltató orvos, igénybevevô beteg, és finanszírozó biztosító) egyidejû megnyerése, affinitása szükséges. Bármelyikük támogatásának hiányában, a telemedicinális alkalmazás igénybevétele meghiúsul. Amennyiben egy-egy telemedicinális kontaktushoz mindhárom fél vonatkozásában elôzetes formális szerzôdést/regisztrációt várunk el, az alkalmas partnerek egymásra találásának esélyét kifejezetten rontjuk. POTENCIÁLIS MOTIVÁLÓ TÉNYEZÔK AZ ehealth ALKALMAZÁSÁRA Betegoldali motivációra építkezés A telemedicina alkalmazások vonatkozásában az igények betegoldali felkeltése reális piaci stratégiának tekinthetô. A társadalomban a számítástechnika iránt fogékony lakosságréteg bôvülô, ezen réteg idôráfordítása a rendszer mûködtetése vonatkozásában pénzforrásokat nem igényel, sôt önmagában ezen réteg jelenléte egy-egy alkalmazás IME IX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS 47

2 környezetében forrást teremtô potenciálú, külsô hirdetôk bevonása esetén. A rendszer mûködôképességéhez azonban a rendszer alkalmazására hajlandó betegeknek olyan orvosokkal kell találkozniuk, akik a rendszer alkalmazását maguk számára is vonzónak tarthatják. Piaci elterjedésre legnagyobb esélye az olyan telemedicinális rendszereknek van, melyek egy fél megnyerése (jelen stratégiában ez a beteg) után a másik két féltôl minimális ráfordítást várnak el. Finanszírozói oldaltól függetlenedés A finanszírozó-biztosítói oldaltól függetlenné a rendszert leginkább akkor tudjuk tenni, ha a rendszer mûködtetéséhez társadalombiztosítói támogatást nem veszünk igénybe, a felmerülô költségeket más forrásból (pl. reklámbevételek) fedezzük. Orvosi oldal motivációjának megteremtése Az orvosi oldal affinitása a rendszer irányában direkt finanszírozással egyértelmûen növelhetô lenne, de ennek forrásigénye valószínûleg nem vállalható fel. Alternatív megoldás lehet, ha a rendszer használatával járó extra ráfordításokat más orvosi tevékenység ráfordításigényének csökkentésével tudjuk kompenzálni, árukapcsolt szolgáltatásként. Kórházi oldal érdekeltségének felkeltése Az alternatív egészségügyi költségek összehasonlító értékelése a hazai egészségügyi rendszerben jelenleg egyedül a fekvôbeteg ellátásban érhetô tetten az átalánydíjas HBCS finanszírozás révén. Amennyiben telemedicinális szolgáltatások révén az ápolási idô csökkenthetô, ezzel ágy szabadítható fel más, profitábilisabb fekvôbeteg ellátás számára, az motivációt jelenthet a fekvôbeteg intézmények számára a telemedicinális rendszer alkalmazására. Az intézmények érdekeltsége az ápolási idô rövidítésére azonban nem abszolút. Amennyiben más tényezôk miatt ágyaikat alternatív ellátásokra nem tudják igénybe venni (pl. volumenkorlát) mérlegelésük több tényezôs lesz. Egy kórházi szférából induló rendszer mûködôképességének alapfeltétele, hogy az illeszkedjék teljes mértékben a kórház meglévô információs rendszeréhez, orvos oldali adminisztrációja a kórházi információs rendszer felületén történhessen. MEGCÉLOZHATÓ BETEGCSOPORTOK A telemedicina orvos-szakmai alkalmazására az eltelt évtizedekben a következô típusos irányok alakultak ki a kardiológiai alkalmazásoktól kezdve, a belgyógyászaton keresztül a klinikai gyógyszerkipróbálások támogatásáig: Hipertónia terápia vezetés Szívelégtelenség terápia vezetés Pitvarfibrilláció antikoaguláns kezelése Aritmia monitorizálás Diabétesz kontroll Bôrfekély terápia vezetése Asztma terápia vezetése Stroke túlélôk ellátása Idôskorúak felügyelete Diabétesz; pulmonológia Klinikai gyógyszerkipróbálások támogatása HYPERTÓNIA A magasvérnyomás betegség jelentôségérôl A magas vérnyomás a fejlett országokban népbetegségnek számít. A népesség mintegy 15 százalékának van tartósan a magas vérnyomás szempontjából határérték, azaz 140/90 Hgmm fölötti vérnyomása. Azonos mért vérnyomás értékek az egyén számára rendkívül széles tartományokban változó kardiovaszkuláris rizikót jelenthetnek, jelentôsen befolyásolva a további teendôk intenzitását. A vérnyomás monitorizálás telemedicinális támogatása A magasvérnyomás betegség menedzselése a kezelés elindításáról való döntés meghozatalával nem ért véget. Világszerte tapasztalt tény, hogy a magas vérnyomással kezelésbe vett betegek jelentôs részénél nem sikerül a vérnyomást a céltartományba állítani. A nem megfelelô hipertóniakontroll okai döntôen a betegség lappangó, tünetmentes vagy klinikai tünetekben szegény jellegébôl adódnak. A beteg együttmûködése javítható az otthoni vérnyomásmérés támogatásával. Amennyiben a kezelôorvos a rendelôi vizitek közötti idôszak vérnyomásadatairól is információkat kaphat, az orvosi döntés lényegesen megalapozottabb lehet, mint ha azt csak néhány hónap távlatában, rendelôintézeti körülmények között mért vérnyomás értékekre építené. Az otthoni önvérnyomás mérés továbbfejlesztett változata a telemedicinális vérnyomás monitorozás, mely megtartja az otthoni vérnyomásmérésben rejlô elônyöket, de kiküszöböli az eseti, rendelôi mérések hibáit. A monitorizálás ténye önmagában a vérnyomás csökkentése irányában hat, feltételezhetôen elsôsorban az életmód változtatás nagyobb sikere révén. SZÍVELÉGTELENSÉG A kardiológiai ellátás javulása kapcsán a koszorúér betegség egyre inkább krónikus állapottá válik. Míg néhány évtizede a miokardiális infarktus halálozása 30% körül volt, napjainkra ezen mutató 2-5% közé mérséklôdött. A szívelégtelenség terápia vezetése A szívelégtelen betegek terápiájának alapja napjainkra a szív folyamatos terhelésének minimalizálása lett, a szívfrekvencia, illetve vérnyomás emelkedését csak fizikai tréningek idején elfogadva. Ezen elvnek megfelelôen a betegek kardiológiai ambulancián történô kontroll vizsgálatai során bizonyos vérnyomáscsökkentô és szív lassító készítmények fokozatos dózis feltitrálása történik, a beteg által tolerált maximális dózisig. Az ambuláns ellenôrzések további célja természetesen az esetleg kialakuló állapot rosszabbodások, szövôdmények felismerése, a megfelelô terápia elindítása. 48 IME IX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS

3 Telemedicinális lehetôségek a szívelégtelenség terápia vezetésében Mivel a szívelégtelen betegek optimális hemodinamikai státuszának megôrzése olyan paraméterek (szívfrekvencia és a vérnyomás) rendszeres ellenôrzését igényli, mely paraméterek telemedicinális technikával könnyen megfoghatók, ezen betegcsoport vizsgálata az elsô telemedicinális alkalmazások közé tartozott. A betegek állapotromlásának, a szívelégtelenség súlyosbodásának ráadásul elsô jele a vesemûködés beszûkülése, víz visszatartása a szervezetben, azaz a testsúly megemelkedése, ami a testsúly napi szintû követésével szintén korai stádiumban felismerhetô. PITVARFIBRILLÁCIÓ ANTIKOAGULÁNS KEZELÉSE Pitvarfibrilláció elôfordulása az életkor elôre haladtával folyamatosan nô, 65 év feletti populációban elôfordulása már 4%. Az állapot legfôbb veszélye, hogy a fibrilláló pitvarban vérrög képzôdhet, melynek kisodródása perifériás érszakaszba érelzáródáshoz, embolizációhoz vezethet. A kialakult stroke kezelési hatékonysága igen korlátozott, a legjobb életkilátást a stroke megelôzése jelenti véralvadásgátló kezeléssel. A véralvadásgátló kezelés klasszikus technikája a K-vitamin antagonisták tablettás adagolása. Mivel ezen készítmény terápiás tartománya rendkívül szûk, ráadásul a betegek egyéni érzékenysége rendkívül variábilis, a 3-5 napos hatástartamú gyógyszerek dózisbeállítása szoros (1-2 naponkénti) laborellenôrzés (INR meghatározás) mellett történik az elsô napban, és stabil állapot esetén sem kerülhetô el a dózisigény minimum havi gyakoriságú ellenôrzése. Az állapot telemedicinális támogatásra ideális. A K-vitamin antagonista terápia vezetésének telemedicinális támogatásának addig van relevanciája, amíg más hatásmechanizmusú, rendszeres INR ellenôrzést nem igénylô véralvadást gátló készítmények el nem terjednek. ARITMIA MONITORIZÁLÁS A rendszertelen szívmûködés, mint beutaló diagnózis, kb. a kardiológiai járóbeteg rendelésre utalt személyek 10%- ában fordul elô. A beteg panaszai mögött álló ritmuszavarok azonosíthatósága nagy mértékben függ a panaszok gyakoriságától. A rendelôben készített maximum fél perces EKG a legritkább esetben visz a diagnózis közelébe, ilyen szerencsés véletlen lehet például tartós pitvarfibrilláció kialakulásának dokumentálása. 24 órás Holter EKG monitorizálás A beteg hosszabb távú monitorizálására immár évtizedek óta a 24 órás EKG Holter monitor szolgál. A Holter monitorizálás 24 órája alatt rögzített hatalmas adatmennyiség klasszikusan off-line módon, azaz a regisztrálás befejezése után kerül számítógépes kiértékelésre. A kiértékelést az egyes komplexusok típusos csoportokba foglalásával, majd elôzetes minôsítésével számítógépes algoritmusok segítik, az értékelés humán idôráfordítása így is 20 perc/regisztrátum körül marad. EKG eseményrekorderek transztelefónikus adatátvitellel A napi gyakoriságnál ritkább ritmuszavarok azonosítására a 24 órás folyamatos Holter rekorder találati biztonsága túlságosan alacsony. Ezen betegcsoportban az eseményrekorderek eredményesebben alkalmazhatóak. Ilyenkor a beteget jellemzôen 1 hét, de akár 1 hónap idôtartamra is olyan EKG rögzítésére alkalmas készülékkel látják el, mellyel az EKG görbe rögzítését a beteg panasz esetén gyorsan el tudja indítani, majd a jellemzôen 1 perces EKG szakaszt legtöbb esetben transztelefónikus úton kardiológiai véleményezésre meg tudja küldeni. EKG Loop-rekorderek transztelefónikus adatátvitellel Elsôsorban a rövidebb ritmuszavarok azonosításában nyújt segítséget az eseményrekorderek azon speciális vállfaja, mely a beteg EKG-ját folyamatosan például 1 perces kapacitású számítógépes hurokmemóriába rögzíti, majd a beteg jelzésére a jelzést megelôzô akár 1 perces EKG szakasz tartós memóriába helyezését elvégzi ( Looprecorder ). Ezen berendezések fejlettebb változatai a jelzés hatására az eltárolt EKG szakasz központi szerverre való továbbítására is képesek, azaz a klasszikus off-line (a monitorizálás befejezése utáni) értékelés helyett egy monitorizálás során többszöri, de az egyes detekciós epizódokhoz képest mégis off-line értékelést lehetôvé téve. Implantált loop-rekorderek transztelefónikus adatátvitellel A fenti problémák miatt a havinál ritkábban elôforduló, de a beteg életkilátása szempontjából veszélyesnek ítélt ritmuszavarok detektálását már implantált loop-rekorderekkel végzik, melyek pacemaker szerûen, steril körülmények között kerülnek beültetésre a mellkas bôre alá, majd 6-12 hónap elteltével újabb mûtéttel lesznek eltávolítva. Ezen implantálható rekorderek detekciós biztonsága minden más rendszert meghalad, ezért alkalmazásuk egyre szélesebb körben terjed. A rendszer telemedicinális adattovábbításra is felkészíthetô. Implantálható Kardioverter-Defibrillátorok transztelefónikus kommunikációval Napjainkban az implantált kardioverter defibrillátor beültetések száma rohamosan növekszik, az implantált rendszerek exponenciálisan növekvô kontroll igénye a klasszikus ambuláns keretek között nem elégíthetô ki. Erre tekintettel a legtöbb gyártó saját telemonitoring rendszert fejleszt implantált egységeihez vezetékes telefon, GSM telefon, vagy akár szatelit telefon kommunikációval. A beteg online állapotkövetését leginkább ez a telemedicinális alkalmazás testesíti meg, hosszú követési idôvel, minimum napi szintû állapotkövetéssel és intézkedési képességgel. Intermittáló EKG monitorizálás online telemedicinális követéssel A noninvazív monitorizálás klasszikus dilemmája, azaz a monitorizálás idôbeli elviselhetôségi terhének szembenállá- IME IX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS 49

4 sa a monitorizálás hasznával akkor javítható, ha a monitorizálást azokra a rövid idôszakokra korlátozzuk, amikor az eltérések, ritmuszavarok, repolarizációs zavarok elôfordulási valószínûsége a legmagasabb. Ezen heti 5x30 perces idôszak azonban technikailag ideális a telemonitorizálási rendszerek mûködtetésére. A beteg a rendszer felhelyezésével biztonságot kap, ráadásul a tréning kontrollja ösztönzést is jelent számára a gyakorlatok rendszeres végrehajtására. Ezen külsô motiváció nélkül a legtöbb embernél a belsô motiváció idôvel kimerül, a beteg a rendszeres tréninggel könynyen felhagy. A tréning monitorizálás hatékonyságát tudományos publikációk bizonyítják. DIABÉTESZ KONTROLL Az intenzív beteg közremûködéssel kezelhetô krónikus betegségek közül a diabétesz tekint vissza a leghosszabb múltra. A betegek otthonában széles körben használt diagnosztikus berendezések közül a vércukormérôk terjedtek el a legkorábban. Ezen technikai feltételekre alapulva a jól szervezett diabetológiai gondozók hálózata betegedukációval egyre több, korábban orvosi kézben lévô döntést kihelyezett a beteg hatáskörébe. Manapság a legtöbb diabéteszes beteg magának méri vércukrát, és kisebb-nagyobb sikerrel állítja inzulin adagját a becsült igény függvényében. Inzulin dózis telemedicinális menedzselése vércukor értékek alapján A diabetológiai gondozás keretében hangsúlyos tevékenységgé vált a beteg otthoni vércukor adatainak, és alkalmazott inzulin dózisainak áttekintése. Ezen tevékenység támogatására több gyártó is kínál informatikai megoldást, általában a vércukor mérô infra- vagy USB portját használva adattovábbító eszközként a számítógép felé. Sok alkalmazás egyszerûen az adatoknak az orvos gépére való közvetlen feltöltését célozza, de léteznek valódi telemedicinális megoldások is, melyek a beteg otthoni számítógépét és az internetet veszik igénybe az adatoknak a kezelôorvos számítógépére juttatásához. Diéta függô inzulin dózis menedzselés A legtöbb diabetológiai rendszer a beteg inzulin igényét egyszerûen a mért vércukor értékek függvényében igyekszik meghatározni. A diabéteszes betegek számára a napi szénhidrát és kalória mennyiség minél pontosabb meghatározása a fentiekre tekintettel informatikai támogatásra érdemes. A támogatásnál a beteg oldali ráfordításigényt egyensúlyba kell hozni a rendszerrel elérhetô nyereséggel. Fizikai aktivitás függô inzulin dózis menedzselés A beteg inzulin igényének másik meghatározója a beteg fizikai aktivitása révén meghatározott szénhidrát felhasználása. Amennyiben a beteg átlag feletti, vagy alatti fizikai aktivitását a nap folyamán telemedicinális eszközökkel dokumentálni tudjuk, az inzulin igény elôre korrigálható, elkerülhetôek a standard inzulin dózisok alkalmazása mellett elôforduló vércukor kilengések. BÔRFEKÉLY TERÁPIA VEZETÉS Az elhízottság terjedésével a diabéteszes betegek száma világszerte szaporodik. Ezen betegekben a kialakuló mikroangiopátia, neuropátia törvényszerûen alsó végtagi, nehezen gyógyuló fekélyeket eredményez. Leginkább költséghatékony megoldás ezen betegek otthoni terápia vezetése szakképzett sebellátó nôvérek vizitjei révén. Mivel ilyen szakképzettséggel rendelkezô nôvérbôl a világ egy országában sincs elég, a kezelések telemedicinális eszközökkel való támogatására több kísérlet is történt. Beszámolók szerint napjaink mobiltelefonjai által biztosított, minimum 1 Megapixeles körüli felbontású állóképek, amennyiben megfelelô protokoll szerint kerülnek rögzítésre, már alkalmasak a szakápolói vizitek egy részének kiváltására. ASZTMA TERÁPIA VEZETÉS Az asztmás betegek a diabéteszesekhez hasonlóan élethosszig tartó kezelést igényelnek, bár vannak extrinzik asztmától szenvedôk, kiknek tünetei csak bizonyos évszakokban, adott pollen megjelenéséhez kapcsolódóan lángolnak fel. A betegek állapota relatíve egyszerû, elérhetô árú eszközzel (Peak flow méter) a beteg otthonában követhetô a PEFR (peak expiratory flow rate) és a FEV1 érték (forszírozott kilégzési volumen elsô percének mutatója) meghatározásával. A betegség önálló menedzselése a diabéteszhez hasonlóan ezen betegcsoportban is napirendre került, melynek telemedicinális támogatása kézenfekvô. Mivel a mérési eredmények néhány karakteres számokból állnak, az SMS adattovábbítás kapacitása a rendszereket kényelmesen kiszolgálja. A terápiás utasítás tômondatok szintjén hasonlóan SMS-ben érkezhet, a beteg online internet kapcsolat nélkül is képes lehet az orvosi utasítások követésére, ellátásának biztonsága ezzel növelhetô. STROKE TÚLÉLÔK TELEMEDICINÁLIS TÁMOGATÁSA A stroke-on átesett populáció jellemzôen igen intenzív rehabilitációs kezelést igényel ahhoz, hogy egyáltalán önellátóvá váljék, jelentôs hányaduk így is tartós ápolásra szorul. A stroke túlélôk rehabilitációja telemedicinális módszerekkel eredményesen támogatható. A betegek gyógytornája gyógytornász személyes részvétele nélkül a beteg otthonában is levezényelhetô. Hasonlóan vannak próbálkozások beszédrehabilitációs gyakorlatok telemedicinális támogatására is. IDÔSKORÚAK FELÜGYELETE Az idôskorúak felügyeletére évtizedek óta mûködnek a világon telemedicinális rendszerek. Ezek elsô generációja a teljes mértékben beteg akcióra épülô pánik gombos rendszerek. 50 IME IX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS

5 A második generációs rendszerek a pánik gombos funkciók megôrzése mellett olyan passzív szenzorokat leggyakrabban PIR érzékelôket tartalmaztak, mely szenzor rendszerekkel kritikus állapot elôfordulása már a beteg aktív közremûködése nélkül valószínûsíthetô, az intézkedés elindítható. A harmadik generációs rendszerekben mesterséges intelligencia alkalmazásával a beteg hétköznapi aktivitási mintázatában bekövetkezett változásokból következtetnek a beteg állapotának változására, ezzel a kritikus helyzetek kialakulásának megelôzését célozzák. A negyedik generációs rendszerekben a korábban csak intézeti körülmények között használt diagnosztikus egységek sorát telepítik a beteg otthonába, a polimorbid betegek komplex otthoni terápia vezetését lehetôvé téve. GYERMEKGYÓGYÁSZAT A gyermekgyógyászati ellátás nem csak a betegségek profiljában, hanem a betegek technikai affinitásában is különbözik a felnôttkori ellátástól. A gyermekkori diabétesz, asztma ellátása sokkal nagyobb odafigyelést igényel, mint a felnôtt korosztályban, hisz ezen betegeknél a krónikus állapot stabilitását nem csak 5-15 évre, hanem sok évtizedre kell biztosítani. A betegek affinitása a telemedicinális támogatás tekintetében a felnôtt populációhoz képest lényegesen kedvezôbb. KLINIKAI GYÓGYSZERKIPRÓBÁLÁSOK TÁMOGATÁSA A klinikai gyógyszerkipróbálások rendkívül szigorúan dokumentált, hatalmas költséggel járó eljárások. Az adminisztrációs terhek csökkentésére, az esetleges dokumentációs hibák online korrekciójára, a tanulmányok dokumentációját egyre inkább elektromos alapú rendszerekre viszik át (E-CRF). Ennek a tendenciának része, hogy lehetôség szerint mind több paramétert, pl. vérnyomást, vércukrot, EKG-t, telemedicinális technikával a beteg otthonából közvetlenül a study központba továbbítják, elkerülve ezzel a különbözô dokumentációs tévesztéseket. ÖSSZEFOGLALÁS A telemedicinális alkalmazások fokozatos elterjedésének alapfeltétele, hogy a speciális három szereplôs egészségügyi piacon valamennyi érintett résztvevô a rendszer hasznáról meg legyen gyôzôdve, de legalábbis nem akadályozza elterjedését. Ez utóbbi szellemben olyan marketing stratégia, ahol egy kiválasztott, motivált szereplô mellett más szereplôket a rendszer tekintetében indifferens pozícióba hozunk, vagy csatolt szolgáltatás alkalmazásával tesszük érdekeltté, életképes lehet. A telemedicinális szolgáltatásra várhatóan legfogékonyabb betegcsoportok a hipertóniások, a szívelégtelenségben szenvedôk, a pitvarfibrillálók, a tisztázatlan szívritmuszavartól szenvedôk, az inzulinnal kezelt diabéteszesek, a krónikus bôrfekéllyel élôk, az asztmások, a stroke túlélôk, a felügyeletre szoruló idôskorúak, illetve az új telekommunikációs technológiák iránt szerencsére igen fogékony gyermekek. A módszer tekintetében a leginkább fizetôképes felvevô piac jelenleg a gyógyszergyári tanulmányok piaca lehet. IRODALOMJEGYZÉK [1] Kósa I, Vassanyi I, Butsi Z, Végsô B, Dulai T, Kozmann G. Alpha System: a multi-parameter remote monitoring system to cover the requirements of a polymorbid aging population. Global Telemedicine and ehealth Updates: Knowledge Resources Ápr 14;3: [2] Medistance szolgáltatás a vérnyomás követésben PROMEDCOM Ltd. [3] Deutsch Tibor, Gergely Tamás: Alkalmazott Logikai Laboratórium, Egy integrált telematikai rendszer a cukorbetegek gondozásában; IME Az egészségügyi vezetôk szaklapja [4] Kósa I., Vassányi I., Pintér B., Dévényi Cs.: Az otthoni monitorozás új európai tendenciái, IME Az egészségügyi vezetôk szaklapja [5] e-health-insider Media Ltd. ww.e-health-insider.com [6] 3G Doctor Blog 3gdoctor.wordpress.com A SZERZÔK BEMUTATÁSA Miletics Pál jelenleg a Pannon Távközlési Zrt., Digitális Magyarország osztályvezetôje ben szerzett BME mûszaki diplomát, mûszaki menedzser minôsítéssel ban elvégezte a BME mûszaki informatikai karát is tôl a mûszaki mendzsment doktori iskola PhD hallgatója. Tevékenységi körei: Pannon, Innováció és marketing, Pannon Mobil EKG, Termékfelelôs és Marketing szakértô, Pannon, K+F, Egészségügyi közmû, Termékmenedzser. Pannon és az ELTE Informatikai Kar közösen kifejlesztett egészségügyi adatkommunikációs rendszer kifejlesztése. Pannon, K+F, Doktor a mobilon, Termékfejlesztô, Pannon, K+F, Medistance, projekt menedzser. A Magyar Telemedicina és ehealth Egyesület elnöke. IME IX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS 51

6 Kocsis Gábor tanulmányait a Veszprémi Egyetemen végezte, ahol 1997-ben telemetria témában írta szakdolgozatát gépész-informatikusként, 2000-ben szakközgazdász és távközlési szakmérnöki diplomát szerzett ig a MOL távközlési egységében telemetriás projekteket vezetett, majd a hazai alternatív távközlési cégeknél felelt új IP alapú szolgáltatások bevezetésért óta vezeti a Cloud Computing alapokon mûködô szolgáltatások nyújtásával foglalkozó REDMARK Kft. és ez idô alatt több egészségügyi K+F projekt vezetésében vett részt tôl a PROMEDCOM Kft. vezetôjeként az elsô mobil alapú telemedicina szolgáltatás felállításán dolgozik. Mezei Rudolf tanulmányait külkereskedelmi szakközgazdászként végezte és jelenleg a Corvinus Egyetem egészségmenedzsment specialista szakközgazdász hallgatója. Pályafutását a közelkeleti piacon tevékenykedô BUDAVOX híradástechnikai vállalatnál kezdte, majd a CHRYSLER USA Auto Import gépjármû disztribúciós és részegységek gyártásának magyarországi megszervezéséért volt felelôs óta vezeti a HUNGIMPEX Kft-t, mint az OMRON Healthcare Import Magyarország vállalkozását. Az utóbbi közel 20 évben az OMRON Healthcare -Japán- megbízatása alapján fejlesztett több új adatátviteli megoldást OMRON Intensive Control termék koncepcióhoz és ezek hazai gyártásának megszervezéséért és nemzetközi bevezetéséért volt felelôs óta a PROMEDCOM Kft vezetôjeként is a kereskedelmi és operatív irányításáért felelôs. Dr. Kósa István bemutatása lapunk IX. évfolyamának 4. számában olvasható. Új terápiás lehetôség csontjaink védelmében Az Amgen Inc. Gyógyszergyártó vállalat május 28-án bejelentette, hogy az Európai Bizottság (EC) engedélyezte a Prolia (denoszumab) forgalomba hozatalát csonttörések kockázatának fokozottan kitett változókor utáni (posztmenopauzális) nôk csontritkulásának, valamint csonttörések kockázatának fokozottan kitett prosztatarákos férfiak hormonablációhoz társuló csontvesztésének kezelésére. Európában becslések szerint a posztmenopauzában lévô nôk 30 százaléka csontritkulásos. A betegek több mint 40 százaléka szenved el oszteoporotikus csonttörést az élete folyamán. Magyarországon a betegség 600 ezer nôt és 300 ezer férfit érint. Az oszteoporotikus csonttörések jelentôs anyagi terheket róhatnak az egyénre és az egészségügyi ellátásra egyaránt. Az oszteoporózis és következményeinek orvosi költsége hazánkban egy évtizeddel ezelôtt tízmilliárd forintot tett ki évente, ma pedig körülbelül milliárd forintba kerül tudtuk meg Dr. Poór Gyula professzortól, az ORFI fôigazgató fôorvosától. Az európai férfilakosságban a rosszindulatú daganatok leggyakoribb típusa a prosztatarák, amely a diagnosztizált tumoros megbetegedések több mint 24 százalékát teszi ki. Az androgén-deprivációs terápiában (ADT) részesülô prosztatarákos betegekben felgyorsul a csontvesztés és nagyobb a csonttörés kockázata. Az ADT-vel járó hormonabláció a férfiak egyötödében öt éven belül csonttörést eredményez. A Prolia (denoszumab) hatásmechanizmusa egyedi. A törzskönyvezett terápiák között ez az elsô és ezidáig egyetlen szer, amely szelektíven hat a RANK ligandra, a csont lebontását végzô oszteoklaszt sejtek nélkülözhetetlen szabályozójára mutatott rá Dr. Lakatos Péter professzor, az SE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára. Mint elmondta, a denoszumab kezelés nagymértékben csökkenti a törési kockázatot a nagyrizikójú populációban. A biotechnológiai eljárással elôállított készítményt hat, fázis III vizsgálat adatai alapján törzskönyvezték, amelyek mindegyike kimutatta, hogy a Prolia a csontváz mindegyik értékelt mérési helyén képes növelni a csont ásványi anyag sûrûségét. A meghatározó jelentôségû, 7808 posztmenopauzális oszteoporózisban szenvedô nô bevonásával elvégzett FREE- DOM vizsgálat eredményei szerint, a 36. hónapban 68 százalékkal alacsonyabb volt az új csigolyatörés relatív kockázata az évente kétszer, szubkután injekcióban adott Prolia -val kezelt nôk között, mint a placebo csoportban. Továbbá 40 százalékkal csökkent a csípôtáji törés és 20 százalékkal a nem-csigolya törések bekövetkezésének relatív kockázata. Az 1468, áttétmentes prosztatarák miatt ADT-ben részesülô férfibeteg követésével végzett HALT vizsgálat kimutatta, hogy a Prolia -val kezelt betegek esetében a 36. hónapra 62 százalékkal csökkent az új csigolyatörés elszenvedésének relatív kockázata a placebo csoporthoz képest és már a 12. hónapban statisztikailag szignifikáns mértékû csökkenést figyeltek meg. Munkatársunktól 52 IME IX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS

Krónikus megbetegedések Magyarországon és kezelésük telemedicinális megoldásokkal

Krónikus megbetegedések Magyarországon és kezelésük telemedicinális megoldásokkal Telemedicina a krónikus betegségek szolgálatában Krónikus megbetegedések Magyarországon és kezelésük telemedicinális megoldásokkal 21-ben a magyar társadalom 31 százaléka, tehát több mint 3 millió ember

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

ProSeniis projekt. Monos János GE Healthcare

ProSeniis projekt. Monos János GE Healthcare ProSeniis projekt Monos János GE Healthcare ProSeniis projekt 3 éves, magyar állam által támogatott program GE Healthcare által vezetett, 6 tagú konzorcium neves magyar egyetemekkel és egészségügyi vállalkozásokkal

Részletesebben

OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer. Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához

OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer. Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához OMRON egészség megőrzési divízió Omron Healthcare France SAS

Részletesebben

A telemedicinális projekt szerepe és előnyei

A telemedicinális projekt szerepe és előnyei A telemedicinális projekt szerepe és előnyei Bevezető A hazai egészségügy helyzetének érdemi javításának kulcsa az egészségügyi szolgáltatások átfogó működés-szervezési modernizációja. Ez az egészség megőrzésével

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Dr. Kósa István egyetemi docens Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ, Veszprém Innovációs Konferencia, Veszprém 2011. Március 30.

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tervezet

Doktori (PhD) értekezés tervezet Doktori (PhD) értekezés tervezet Miletics Pál 2016. április NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Iskola: Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Kutatási terület: Közmenedzsment Az alkotó neve: Miletics

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén A cukorbetegség exponenciálisan növekvő előfordulású, az érintettek számát tekintve népbetegség, gyakoriságából, fennállásának

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

A diabeteses lábbeli, a költséghatékony prevenció DR MEZŐ RÓBERT JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ CSEPELI KÖZPONTI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

A diabeteses lábbeli, a költséghatékony prevenció DR MEZŐ RÓBERT JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ CSEPELI KÖZPONTI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY A diabeteses lábbeli, a költséghatékony prevenció DR MEZŐ RÓBERT JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ CSEPELI KÖZPONTI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY A fejlett világban a diabetesesek egészségügyi költségeinek 40%-t a

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding megalakulásáról sikerek és buktatók A fekvőbeteg ellátás progresszivitásának kialakítása DR.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding megalakulásáról sikerek és buktatók A fekvőbeteg ellátás progresszivitásának kialakítása DR. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding megalakulásáról sikerek és buktatók A fekvőbeteg ellátás progresszivitásának kialakítása DR. TÓTH LAJOS BARNA szakmai főigazgató A KÖRÜLMÉNYEK, MELYEK

Részletesebben

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN Kolarovszki Erzsébet Sándor Attiláné Varga Tünde Emese Dr. Fehér Zsuzsánna XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat A 2-ES TÍPUSÚCUKORBETEGSÉG

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A megbízható pontosság

A megbízható pontosság A megbízható pontosság Tájékoztató a vércukormérő rendszerek pontosságáról Ismerje meg, mire képesek az Accu-Chek termékek! Vércukor-önellenőrzés A vércukor-önellenőrzés szerves része mind az 1-es, mind

Részletesebben

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus A szénhidrát-, a zsír-, a fehérje és a nukleinsav-anyagcsere komplex zavara Oka: a hasnyálmirigyben termelődő - inzulin hiánya - a szervezet inzulinnal szembeni

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON DR. TURBUCZ PIROSKA NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM 2015 A SZERVEZETI EGYSÉG BEMUTATÁSA PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ I.BELGYÓGYÁSZAT

Részletesebben

A cukorbetegség karbantartása mozgásterápia segítségével

A cukorbetegség karbantartása mozgásterápia segítségével A cukorbetegség karbantartása mozgásterápia segítségével Szabó Bence OORI Nappali kórház Szombathely 2012.09.07. A fizikai aktivitás hatása Fő terápiás eljárás volt az inzulin felfedezéséig Fokozott a

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés, innováció

Kutatás-fejlesztés, innováció Az ellátás minősége a magán és a közfinanszírozott szolgáltatóknál Dr. Papik Kornél (Országos Gerincgyógyászati Központ, Budai Egészségközpont Szakkórháza) I. Egészségközpont Magán járóbeteg-ellátás Teljes

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós

Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós Öregszünk Egészségügyi problémák hosszútávú problémák Szakképzett emberi erőforrások hiánya (vs. értéke) Prevenció járulékos költségei

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL!

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Az influenza ellen nem a C-, hanem a D-vitamin véd. A magyarok több mint 90 százaléka azonban tél végére D-vitaminhiányos. A tél végére

Részletesebben

2010. évben 737 ellátottról gondoskodtunk, 364 férfi és 373 nő. férfi: 52 év legfiatalabb 19 év legidősebb 92 év

2010. évben 737 ellátottról gondoskodtunk, 364 férfi és 373 nő. férfi: 52 év legfiatalabb 19 év legidősebb 92 év Dr. Lakosi György: Háziorvosként azt a feladatot kaptam, hogy az intézet lakóinak szomatikus betegségeiről keresztmetszeti képet adjak, és bemutassam Önöknek az itt folyó gyógyító munkát, kiemelve ennek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

oktatásuk jelentősége és

oktatásuk jelentősége és Cukorbetegek állapotfelmérése, oktatásuk jelentősége és eredményessége az intézeti kardiológiai rehabilitáció során Simon Éva 1, Huszáros Bernadatt 1, Simon Attila 2, Veress Gábor2, Bálint Beatrix 3, Kóródi

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

ehealth8 A protokoll alapú távegészségügyi rendszer

ehealth8 A protokoll alapú távegészségügyi rendszer ehealth8 A protokoll alapú távegészségügyi rendszer egészségügy és informatika kutatásfejlesztési projektje Előadó: Engi Csaba pályázati igazgató, Answare Kft. evita Forum 2010. július 1. A telemedicina

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A mentőegység által 45 éves keringési rendszer megbetegedésében szenvedő, kritikus állapotú férfi beteg érkezik az intenzív osztályra. Tanítsa meg a pályakezdő ápolótársának milyen eszköz nélküli

Részletesebben

Iv. budapesti kardiológiai napok - visszaadott életévek metabolizmus és kardiovaszkuláris betegségek

Iv. budapesti kardiológiai napok - visszaadott életévek metabolizmus és kardiovaszkuláris betegségek Program 2016. november 18., Péntek 11.00 Megnyitó 11.00 12.40 A SZIVINFARKTUS KEZELÉSÉNEK IZGALMAS KÉRDÉSEI Üléselnök: Prof. Dr. Merkely Béla Hazai infarktus regiszter tapasztalatai Prof. Dr. Jánosi András

Részletesebben

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék)

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) A stressz hatása a szívre A túlzott mértékű stressz a szívbetegségek egyik rizikófaktora. Nyugalmi állapotban, átlagosan a felnőtt szív percenként

Részletesebben

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata Mottó: A legnagyobb kockázat nem vállalni kockázatot A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata DEMIIN XVI. Katonai Zsolt 1 Ez a gép teljesen biztonságos míg meg nem nyomod ezt a gombot 2 A kockázatelemzés

Részletesebben

Piaci alapú kutatás-fejlesztések a Pannon Egyetemen

Piaci alapú kutatás-fejlesztések a Pannon Egyetemen Piaci alapú kutatás-fejlesztések a Pannon Egyetemen Bertók Botond Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. November 27. Tartalom Pannon Egyetem Minőség és

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége. Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára

A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége. Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára Mi a metabolikus szindróma? Metabolikus szindróma elnevezéssel szív- és érrendszeri kockázati

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013 Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről nyolcra

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A GYAKORLATBAN Ludman István, Veres Tamás Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mátraháza, 2012. június 15. HBCs alapú finanszírozás Homogén Betegség Csoportok

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2008. P.H... a szervezet vezetője A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 61 Tudományos következtetések Háttér-információ A ponatinib egy tirozin-kináz inhibitor (TKI), amelyet a natív BCR-ABL, valamint minden mutáns variáns kináz beleértve

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Az emberi erőforrás értéke. A munka értéke. Az idő értéke. Mérhető.

Az emberi erőforrás értéke. A munka értéke. Az idő értéke. Mérhető. Az emberi erőforrás értéke. A munka értéke. Az idő értéke. Mérhető. Filozófiánk Az idő attól lesz munkaidő, mert azt munkával töltjük. A JobCTRL azok számára kifejlesztett rendszer, akik ezzel egyet tudnak

Részletesebben

25 év az egészségügy szolgálatában

25 év az egészségügy szolgálatában 77 Elektronika Kft. 25 év az egészségügy szolgálatában Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató, 77 Elektronika Kft. 2011. május 26. A 77 Elektronika növekedése 2 1986: 6 fő 27m 2 bérelt lakás 2011: több mint

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás 2010 - Nardai Gábor, Péterfy Kórház, Baleseti Központ XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus, 2010 Debrecen Súlyos sérülésekhez társuló

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására ESETTANULMÁNY a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására Példa eset orvos-szakmai jellemzői: 58 éves friss stroke beteg, akit az akut ellátását végző kórházában a stroke akut

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában

Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában 1 Pozsony-i Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola, Érsekújvár-i Szent László Ápolástani Kar Szlovákia Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában PhDr. Bystrická Zuzana PhDr.

Részletesebben

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2012. Szeptember 13-15. Balatonfüred Konczné Molnár Ibolya Diabetologia szakápoló, Karcag A diabetes

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben