Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... ... Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)"

Átírás

1

2 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) Érdemjegy betűvel (számmal).... Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)..... aláírása 1. feladat Az alábbi adatok és információk alapján készítse el a Solymosi Bt. társasági adó bevallását a évről. A vállalkozás az adóév első és utolsó napján is mikro vállalkozás. A bevallás készítésekor az ügyintézőhöz a saját nevét, a telefonszámhoz a saját telefonszámát írja! Amikor készen van, a bevallást ellenőrizze, majd készítsen belőle pdf állományt! A pdf állományt mentse a számítógép Dokumentumok könyvtárába egy a saját nevére létrehozott könyvtárba! A vállalkozás adatai: Vállalkozás neve: Solymosi Bt. Székhely, ill. levelezési címe: 1034 Budapest, Tábor utca 12. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: A évi könyvelés után a vagyonról és az eredményről az alábbi számlacsoport, számla, alszámla mélységű egyenlegek állnak rendelkezésre (adatok Ft-ban): Főkönyvi szám Megnevezés T egyenleg K egyenleg Eltérés 113 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Vagyoni ért. Jogok terv szer. écs Szell. term. terv szer. écs Termelő gépek, ber.,szerszámok Műszaki ber.,gép terv sz. écs Személygépkocsi Irodai, igazg. ber., felszerel Egyéb berend. felsz. terv sz. écs Befejezetlen beruházások Egyéb tartós bankbetétek Belföldi követelések forintban Belföldi köv. értékvesztése és visszaírás T/2

3 Főkönyvi szám Megnevezés T egyenleg K egyenleg Eltérés 3681 Iparűzési adó túlfizetés Társa adó túlfizetés Pénztár Elszámolási betétszámlák Bevételek aktív időbeli elhatárolása Jegyzett tőke Eredménytartalék évi Eredménytartalék évi Fejlesztési tartalék (lekötött tart.) Mérleg szerinti eredmény Beruházási és fejlesztési hitelek Belföldi anyag- és áruszállító Tánya tartozás Személyi jövedelemadó elszámolása Egb és merőpiaci járulék Cégautó adó tartozás Jövedelemelszámolási számla Társadalombiztosítási kötelezettség Osztaléktartozás Nyitómérleg számla Adózott eredmény elszámolása Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatás értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások összesen: ebből: Követelések elszám értékvesztése Iparűzési adó Budapest Cégautó adó Fizetendő kamat nem magánszem Társasági adó elszám Belföldi értékesítés árbevétele Pénzügyi műveletek bevételei T/3

4 Egyéb részletező adatok (Ft-ban): bankköltség biztosítási díjak kisértékű tárgyi eszköz értéke egyéb kapott, járó kamatok és kamat jell. bev Adóalap csökkentő tételek (Ft-ban): TAO törvény szerinti écs elszámolt értékvesztés 20%-a összesen: Adóalap növelő tételek (Ft-ban): számviteli törvény szerinti écs.* Követelések 365 napon túli elsz. értékvesztése összesen: Az elszámolt értékcsökkenés megoszlása (ezer Ft-ban): Megnevezés Számviteli trv. TAO trv. szer. Terven felüli écs. szerinti écs. leírás écs. leírás leírás Immateriális javak Műszaki gépek, ber, járművek Egyéb ber, felszer. járművek * Kis értékű eszközök Beruházások Összesen: A jegyzett tőke belföldi magánszemélyek tulajdona. A bt-ben a beltag és a kültag is személyesen közreműködik. Év közben Ft értékben az összes beruházást aktiválták. Az előző évi nettő árbevétel összege Ft. Az eredmény felosztásánál osztalékot ebben az évben nem hagytak jóvá. *A számviteli törvény szerint elszámolt écs. leírás nagyobb, mint a TAO szerint elszámolt écs. leírás, mert a vállalkozás elszámolt egy olyan beruházást is, amelyet nem csak a vállalkozási tevékenységhez használnak. Fejlesztési tartalékot nem képzett. Ha a program még a fentieken kívül valahol adatot vár, oda írjon nullát! T/4

5 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) Érdemjegy betűvel (számmal).... Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)..... aláírása 2. feladat Az Ilka Bt. eva adóalany, a számviteli törvény alatt kettős könyvvezetésre kötelezett. Készítse el a betéti társaság évi eva bevallását, ha egész évben az eva szabályai szerint adózik A bevallás határidő előtt készült el. Az ügyintézőhöz a saját nevét és telefonszámát írja! Amikor készen van, a bevallást ellenőrizze, majd készítsen belőle pdf állományt! A pdf állományt mentse a számítógép Dokumentumok könyvtárába egy a saját nevére létrehozott könyvtárba! A vállalkozás adatai: Vállalkozás rövidneve: Ilka Bt. Székhely, ill. levelezési címe: 1031 Budapest, Kolostor utca 10. Adószáma: Bankszámlaszáma: Budapest Bank A bt. alkalmazottat nem foglalkoztat, a beltag és a kültag is közreműködik. Csekély összegű (de minimis) támogatást nem vett igénybe. A vállalkozásnak általános forgalmi adó és szakképzési hozzájárulás kötelezettsége nincs. A bt. eva előleg kötelezettsége és fizetése évben a következőképpen alakult: I. név E Ft II. név E Ft III. név feltöltés dec. 20-ig E Ft E Ft E Ft T/5

6 Az Ilka Bt évi utolsó főkönyvi kivonatának részlete: Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel T egyenleg K egyenleg 811 Anyagköltség Igénybe vett szolg. értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgált Értékcsökkenési leírás APEH önellenőrzési pótlék Iparűzési adó Fizetendő kamat Árbevétel műszaki tervezésből Árbevétel szaktanácsadásból Árbevétel szakértésből Árbevétel tel. haszn. után Árbevétel kapcsolt vállalkozástól 963 Biztosítótól kapott kártérítés Forgóe. köz kim. kölcs kamata Egyéb információk: A bt. tevékenységei mind egytől-egyig áfa kötelesek, s ezért a számlákat a 27%-os áfával növelten állította ki. A bt. bevételei között szereplő kapcsolt vállalkozástól kapott bevétele Ft. Egy káresemény kapcsán a bt. a biztosító társaságtól Ft kártérítést kapott. A bt-nek volt egy vevőtől kapott előlege amely értelemszerűen nem szerepelhetett a bevételek között ennek értéke Ft. A bt. adatszolgáltatásra kötelezett a következő évben kibocsátott számlákkal kapcsolatosan: Partner neve A partner adószáma Számlaszám Teljesítés dátuma Adó (áfa tartalom) ezer Ft-ban Adóalap Minor Nyrt kalm Minor Nyrt kalm Összesen: T/6

7 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) Érdemjegy betűvel (számmal).... Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)..... aláírása 3. feladat Készítse el az alábbi adatok ismeretében az Ön évi személyi jövedelemadó bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. Az adószám, születési hely és idő helyére ne a saját, hanem a megadott adatokat írja! Amikor készen van, a bevallást ellenőrizze, majd készítsen belőle pdf állományt! A pdf állományt mentse a számítógép Dokumentumok könyvtárába egy a saját nevére létrehozott könyvtárba! A bevallást benyújtó adatai: Neve: vizsgázó neve Születési neve: vizsgázó születési neve Anyja neve: a vizsgázó anyja neve Állampolgársága: magyar Születés helye, ideje: Budapest, Adóazonosító jele: Lakcíme: a vizsgázó lakcíme Pénzforgalmi fizetési számlája: OTP Bank Nyrt A kapott jövedelemigazolásokról a vizsgázó a következő kimutatást állította össze: a b c d e munkaviszonyból származó bérjövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem, 10% költséghányad a kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem a kifizetők által levont adóelőleg összege ingatlan értékesítésből származó jövedelem.... kifizetők által levont forrásadó vállalkozásból kivont jövedelem és adója T/7

8 Egyéb információk: Ingatlan értékesítésből származó jövedelme abból adódott, hogy értékesített egy saját tulajdonú családi házat. A tulajdona adás-vétel jogcímén keletkezett, melyet az illetékes földhivatal én bejegyzett. A vételár Ft volt, az eladási ár Ft. Vevő a vételárat két részletben fizeti meg: felét a vételkor, a másik felét pedig egy éven belül. Az szja törvény szerint beszámítható költségei összesen Ft, az eladást a fölhivatal án bejegyezte. A lakás megnevezéssel nyilvántartott évi értékesítése esetén a jövedelemnek minősülő összeg: A szerzés éve A számított összeg % év év év év év év 0 A kifizetők igazolása alapján a magánszemélytől levont és befizetett járulékok és egészségügyi hozzájárulás az év folyamán: Levont járulék, illetve hozzájárulás Alapja Összege egészségbiztosítási járulék* nyugdíjjárulék* egészségügyi hozzájárulás 14%-os *Az összeg tartalmazza a kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem után fizetett járulékokat is. A vizsgázónak egy kiskorú gyermeke van, nyilatkozata alapján a család pótlékra Ön jogosult. A családi kedvezményről úgy nyilatkozott, hogy egyedül kívánja érvényesíteni. A gyermekekkel - kedvezményezett eltartottal - kapcsolatos adatok: A gyermek neve: Kiss Emma Adóazonosító jele: Születésének időpontja, helye: Budapest Anyja születési neve: a vizsgázó neve (ha nő) Magyar Edina (ha a vizsgázó férfi) Lakcíme: megegyezik a vizsgázó lakcímével A magánszemély az 1+1%-ról nem nyilatkozott. Az adózó a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás tekintetében arról nyilatkozott, hogy túlfizetés esetén a teljes összeget visszakéri. T/8

9 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) Érdemjegy betűvel (számmal).... Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)..... aláírása 4. feladat Az alábbi adatok ismeretében készítse el Farkas Mihály főfoglalkozású egyéni vállalkozó évi személyi jövedelemadó bevallását! A vállalkozó, a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választotta. A bevallása határidő előtt elkészült. A bevallás elkészültével az elkészült bevallásról készítsen pdf állományt, mentse el a Dokumentumok könyvtárba egy a saját nevére létrehozott könyvtárba! A vállalkozás adatai: Vállalkozó neve: Farkas Mihály A vizsgázó beazonosítása miatt a Főlap F részhez írja az adótanácsadóhoz, az adószakértőhöz a saját nevét, az adóazonosító jelhez: , valamint az igazolvány számhoz: AT Anyja neve: Szabó Karolina Születés ideje, helye: Tata Székhelye: 1032 Budapest, Csillaghegyi út 14/B Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: Adóazonosító jele: TAJ száma: A személyi jövedelemadó előleg befizetése évben a következőképpen alakult: I. név Ft II. név Ft III. név Ft IV. név Ft összesen: Ft T/9

10 Részlet a vállalkozó évi pénztárkönyvének összesített adataiból: Vállalkozói adóalapba beszámító bevétel Anyag és árubeszerzés költsége ebből: eladott közv. szolgáltatás 0 Munkabér és közterhei ebből: a vállalkozói jövedelem kivét ebből: a szoc. hozzájár. adó címén elszámolt összeg ebből: egyéb bér Egyéb termelési kezelési költség és ráfordítás Egyéb kiadás ebből: beruházások Analitika alapján a 2013-es évben elszámolt értékcsökkenési leírás összege Egyéb információk: A vállalkozó az adóévben beteg volt, melyre Ft táppénz kapott, ebből Ft szja-t vontak. (egyéb bérjövedelem) A szakképző iskola tanulóval kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzésre igénybe vehető kedvezmény 1 fő után 4 megkezdett hónapra (4* Ft). A beruházás Ft - egy új gép vásárlásából adódott, melyet csak a vállalkozási tevékenységhez használ a vállalkozó, az üzembehelyezése évben megtörtént, erre a vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt vesz igénybe. A kisvállalkozói kedvezmény adórendszeren belül igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A bevallás beadásának napján az MNB árfolyam 308,31 Ft/EUR A vállalkozónak két kiskorú gyermeke van. A családi pótlékot a felesége igényelte, az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezményről úgy nyilatkoztak, hogy ketten megosztva veszik igénybe. A felesége éves jövedelme Ft volt, aki a jövedelme erejéig igénybe vette a családi adóalap kedvezményt, a többit a férj (a vállalkozó) érvényesíti. A korábbi évekről áthozott, elhatárolt vesztesége nem volt, Fejlesztési tartalékot nem képzett.1 fő alkalmazottat foglalkoztatott, készlete nem volt. A vállalkozó nyilatkozott, hogy ha az egyik adónemből túlfizetése a másikból tartozása van, akkor kéri az átvezetési (170) fül használatát, valamint a fennmaradó adótúlfizetés visszautalását kéri. (szja: 103-as adónem kód, EHO: 152-es adónem kód) A vállalkozó nem nyilatkozott az 1+1%-ról. A gyermekekkel kapcsolatos adatok: 1) A gyermek neve: Farkas Balázs Adóazonosító jele: Születésének időpontja, helye: Budapest, III. kerület Anyja leánykori neve: Mihály Anna Lakcíme: megegyezik az apa lakcímével A feleség adóazonosító száma: T/10

11 2) A gyermek neve: Farkas Eszter Adóazonosító jele: Születésének időpontja, helye: Budapest, III. kerület Anyja leánykori neve: Mihály Anna Lakcíme: megegyezik az apa lakcímével A feleség adóazonosító száma: A kifizetők igazolása alapján az adózótól levont és befizetett járulékok, valamint az adózó által befizetett egészségügyi hozzájárulás az év folyamán: Levont járulék, illetve hozzájárulás Alapja Összege egészségbiztosítási járulék nyugdíjjárulék az adózó által befizetett 14%-os EHO előleg * *Az EHO befizetés decemberben történt. A vállalkozó veszteség esetén a jövedelem nyereség minimum alapján adózik. Ha a hasonlítási adóalap nem éri el a jövedelem nyereség minimumot, akkor a jövedelem nyereség minimum szerinti adózást választja. T/11

12 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) Érdemjegy betűvel (számmal).... Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)..... aláírása 5. feladat Készítse el a Lehet Kft május havi áfa bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. Az előző időszakról 162 ezer Ft áthozott áfa követelése volt a vállalkozásnak. Az ügyintézőhöz a saját nevét, a telefonszámhoz a saját telefonszámát írja! A bevallás elkészültével az elkészült bevallásról készítsen pdf állományt, mentse el a Dokumentumok könyvtárba egy a saját nevére létrehozott könyvtárba! Vállalkozás neve: Lehet Kft. Székhely, ill. levelezési címe: 1137 Budapest, Mosoly utca 4. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: Az alábbi gazdasági események alapján készítse el vállalkozás havi áfa bevallását! 1) A kft. értékesített belföldön egy feleslegessé vált gépet Ft+27% értékben. 2) Fordított adózás alá tartozó építési engedélyhez kötött tevékenységről (áfa törvény a) számla kiállítása megrendelő részére Ft értékben. A tevékenység a 27%-os áfa körbe tartozik. 3) Megérkeztek az tárgyidőszaki teljesítésű közüzemi számlák a gáz és áramfogyasztásról. A gázszámla Ft, a villanyszámla pedig Ft-ról, a számlák a 27% áfát tartalmazzák. 4) A vállalkozás beszerzett egy kisgépet Ft + 27% értékben. 5) A vállalkozás ügyvezetője igénybevett egy alkalommal személy taxi szolgáltatást. A taxiszámla értéke Ft, mely áfa tartalma 21,26%. 6) A vállalkozás egy saját rezsis beruházást valósít meg, melyhez faanyagot szerez be Ft + 27% értékben. A beruházás aktiválása még nem történt meg. 7) Megérkezett a Telenor számlája az tárgyidőszaki teljesítésű szolgáltatásokról. A számla összege Ft+27% áfa. A számlából Ft+áfa mobil parkolás a többi mobil telefonszolgáltatás. Az áfa törvény előírására tekintettel az áfa 30%-a nem vonható le. A számla 30%-a a telefont használók részére tárgyhavi teljesítéssel továbbszámlázásra kerül közvetített szolgáltatásként. T/12

13 8) A vállalkozás igénybevett jogi szolgáltatást. Ennek kapcsán befogadott egy április 25-i teljesítésű számlát Ft értékben (áfával), belföldi, pénzforgalmi adózást alkalmazó ügyvédi irodától. A pénzügyi teljesítés május 5-én történt meg. 9) Kézhez kaptak egy alvállalkozó által kiállított számlát fordított áfás tevékenységgel kapcsolatosan. (áfa törvény a) A számla értéke Ft, a tevékenység a 27%-os áfa köteles. Az alábbi segédtáblákat a bevallás kitöltése előtt az adatok előgyűjtésére! A táblázatok használata nem kötelező. el is hagyható. A bevallás előkészítése: Az értékesítéssel kapcsolatos fizetendő áfa Hivatkozás a Sorszám Adóalap Áfa Számítás/magyarázat bevallás sorára A beszerzéssel kapcsolatos levonható áfa Hivatkozás a Sorszám Adóalap Áfa Számítás/magyarázat bevallás soraira Áfa elszámolása Követelés előző időszakról Fizetendő áfa Előzetesen felsz. lev. áfa Együttesen: Összegek T/13

14 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) Érdemjegy betűvel (számmal).... Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)..... aláírása 6. feladat Az alábbi adatok és információk alapján készítse el a Virág Bt. társasági adó bevallását a évről. A vállalkozás az adóév első és utolsó napján is mikro vállalkozás. A bevallás készítésekor az ügyintézőhöz a saját nevét, a telefonszámhoz a saját telefonszámát írja! Amikor készen van, a bevallást ellenőrizze, majd készítsen belőle pdf állományt! A pdf állományt mentse a számítógép Dokumentumok könyvtárába egy a saját nevére létrehozott könyvtárba! A vállalkozás adatai: Vállalkozás neve: Virág Bt. Székhely, ill. levelezési címe: 1037 Budapest, Várnagy utca 62. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: A évi könyvelés után a vagyonról és az eredményről az alábbi számlacsoport, számla, alszámla mélységű egyenlegek állnak rendelkezésre (adatok Ft-ban): Főkönyvi szám Megnevezés T egyenleg K egyenleg Eltérés 143 Irodai, igazg. ber., felszerel Egyéb berend. felsz. terv sz. écs Befejezetlen beruházások Részesedések Részesedések értékvesztése Egyéb tartós bankbetétek Belföldi követelések forintban Belföldi köv. értékvesztése és visszaírás 3681 Iparűzési adó túlfizetés Társa adó túlfizetés Pénztár Elszámolási betétszámlák Bevételek aktív időbeli elhatárolás T/14

15 Főkönyvi szám Megnevezés T egyenleg K egyenleg Eltérés 411 Jegyzett tőke Eredménytartalék 2011.évre Eredménytartalék évre Fejlesztési tartalék Mérleg szerinti eredmény Belföldi anyag- és áruszállítók Tánya tartozás Osztalék-tartozás (előző évi) Jóváhagyott osztalék, részesedés Nyitómérleg számla Adózott eredmény elszámolása Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatás értéke Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Követelések elszámolt értékvesztése Iparűzési adó Budapest Fizetendő kamat nem magánszem Tulajdoni rész. jelentő befekt értékveszt. 891 Társasági adó elszám Belföldi értékesítés árbevétele Kapott (járó) osztalék, részesedés Pénzügyi kamatbevétel Egyéb részletező adatok: bankköltség biztosítási díj kisértékű tárgyi eszköz egyéb kapott, járó kamatok és kamat jell bev. Adóalap csökkentő tételek: TAO törvény szerinti écs elszámolt értékvesztés 20%-a fejlesztési tartalék-képzés kapott (járó) osztalék, részesedés összesen: T/15

16 Adóalap növelő tételek: számviteli törvény szerinti écs követelések 365 napon túli elsz értékvesztése részesedés ráfordításként elszám értékvesztése összesen: A jegyzett tőke belföldi magánszemélyek tulajdona. A két tulajdonos személyesen is közreműködik a vállalkozásban, rendelkeznek 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, csak osztalékjövedelmet vesznek ki a vállalkozásból. A évben sem osztalékelőleg, sem osztalék kifizetésére nem került sor. Év közben a megkezdett beruházások értéke Ft, ebből a mérlegfordulónapon még nem aktivált Ft. Az előző évi nettó árbevétel Ft. Az adózás előtti eredményből Ft fejlesztési tartalékot képeztek. Az adózott eredmény felosztásánál Ft osztalék fizetését hagyták jóvá, a többi a mérleg szerinti eredmény. Ha a program még a fentieken kívül valahol adatot vár, oda írjon nullát! T/16

17 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) Érdemjegy betűvel (számmal).... Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)..... aláírása 7. feladat Szegedi Miklós az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanya, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki bevételeiről bevételi nyilvántartást vezet. A vállalkozó egész évben az eva-törvény hatálya alatt áll. Az alábbi adatok alapján készítse el a vállalkozó évi eva bevallását! Az eva bevallás határidő előtt elkészült. A bevallás elkészültével az elkészült bevallásról készítsen pdf állományt, mentse el a Dokumentumok könyvtárba egy a saját nevére létrehozott könyvtárba! A vállalkozás adatai: Vállalkozó neve: Szegedi Miklós Székhely, ill. levelezési címe: 1032 Budapest, Szőlő utca 21. Bankszámlaszáma: Erste Bank Adószáma: Az adózó adóazonosító jele: TAJ száma: T/17

18 A vállalkozó a évi bevételeiről és az eva befizetéséről az alábbi összesítést készítette: Eva alapot módosító Negyedéves eva fizetés Hónap Bevétel tételek és feltöltés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: * *Az összes bevétel a vállalkozó minden bevételét tartalmazza. A vállalkozó alkalmazottat nem foglalkoztatott, tevékenységét egymaga végezte. Csekély összegű (de minimis) támogatást nem vett igénybe. Áfa és szakképzési hozzájárulás kötelezettsége nem volt. Mint kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó havi Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot, valamint az eva bevételének 10%-a után további 10% nyugdíjjárulékot fizet be az adóhatóságnak. A vállalkozó egész évben dolgozott, nem volt keresőképtelen. Egyéb információk: Október hónapban kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel Ft. Áprilisban az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba befizetett Ft támogatást. Káreseménnyel kapcsolatosan az Allianz Hungária Biztosító Zrt. májusban átutalt Ft kártérítést. T/18

19 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) Érdemjegy betűvel (számmal).... Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)..... aláírása 8. feladat Készítse el a Szabó-bau Kft május havi áfa bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. Az előző időszakról 128 ezer Ft áthozott áfa követelése volt a vállalkozásnak. Az ügyintézőhöz a saját nevét, a telefonszámhoz a saját telefonszámát írja! A bevallás elkészültével az elkészült bevallásról készítsen pdf állományt, mentse el a Dokumentumok könyvtárba egy a saját nevére létrehozott könyvtárba! Vállalkozás neve: Szabó-bau Kft. Székhely, ill. levelezési címe: 1134 Budapest, Lehet utca 3. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Adószáma: Az alábbi gazdasági események alapján készítse el vállalkozás május havi áfa bevallását! 1. A vállalkozás ügyvezetője Super 95-ös benzint tankolt a cég személygépkocsijába Ft értékben, áfa tartalom 21,26%. Egyidejűleg vásárolt 10 napig érvényes autópálya matricát Ft értékben. (áfa tartalom 21,26%.) 2. A kft. saját vállalkozásban egy beruházást valósít meg, melyhez anyagot szerez be Ft + 27% értékben. A beruházást használatba vették, önköltsége Ft. 3. Megérkeztek az időszakot érintő közüzemi számlák a gáz és áramfogyasztásról. A gázszámla Ft, a villanyszámla pedig Ft-ról, a számlák a 27% áfát tartalmazzák. 4. Fordított adózás alá tartozó építési engedélyhez kötött tevékenységet (áfa törvény a) számláz ki a vállalkozás megrendelő részére Ft értékben. A tevékenység a 27%-os áfa körbe tartozik. 5. Ausztriából május 16-án megérkeztek a megrendelt számítógépek, üzembe helyezés megtörtént. A számla kibocsátás május 12-én történt, a vevő a számlát május 26-án kapta meg, EUR értékben, EUR=310 Ft/EUR. 6. Megérkezett egy alvállalkozó által kiállított - fordított áfás tevékenységgel kapcsolatos - számla. (áfa törvény a) A számla értéke Ft, a tevékenység a 27%-os áfa köteles. T/19

20 7. Megérkezett a T-Mobile számlája az tárgyidőszaki teljesítésű szolgáltatásokról. A számla összege Ft+27% áfa. A számlából Ft+áfa mobil parkolás a többi mobil telefonszolgáltatás. Az áfa törvény előírására tekintettel az áfa 30%-a nem vonható le. A számla 30%-a a telefont használók részére továbbszámlázásra kerül tárgyidőszaki teljesítéssel közvetített szolgáltatásként. 8. Megérkezett a pénzforgalmi adózást alkalmazó ügyvédi iroda számlája a május 16-ai teljesítésű Ft+27% áfa értékű jogi szolgáltatásról. A pénzügyi teljesítés május 31-én megtörtént. 9. A vállalkozás beszerzett egy gépet Ft + 27% értékben. 10. Az ügyvezető igénybevett személy-taxi szolgáltatást, a számla értéke Ft, mely áfa tartalma 21,26%. Használja az alábbi segéd-táblákat a bevallás kitöltése előtt az adatok előgyűjtésére! A táblázatok használata nem kötelező. el is hagyható. A bevallás előkészítése: Az értékesítéssel kapcsolatos fizetendő áfa Hivatkozás a Sorszám Adóalap Áfa Számítás/magyarázat bevallás sorára A beszerzéssel kapcsolatos levonható áfa Hivatkozás a Sorszám Adóalap Áfa Számítás/magyarázat bevallás soraira T/20

21 Áfa elszámolása Követelés előző időszakról Fizetendő áfa Előzetesen felsz. lev. áfa Együttesen: Összegek T/21

22 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) Érdemjegy betűvel (számmal).... Vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag neve (lebonyolítási rendben rögzített)..... aláírása 9. feladat Készítse el az alábbi adatok ismeretében Kovácsné Ács Klára évi személyi jövedelemadó bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. Amikor készen van, a bevallást ellenőrizze, majd készítsen belőle pdf állományt! A pdf állományt mentse a számítógép Dokumentumok könyvtárába egy a saját nevére létrehozott könyvtárba! A bevallást benyújtó adatai: Neve: Kovácsné Ács Klára Születési neve: Ács Klára Anyja neve: Szilágyi Mariann Állampolgársága: magyar Születés helye, ideje: Hollóháza, Adóazonosító jele: Levelezési címe: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 7. Pénzforgalmi fizetési számlája: OTP Bank Nyrt A kapott jövedelemigazolásokról Kovácsné Ács Klára a következő kimutatást állította össze: a b c d e munkaviszonyból származó bérjövedelem munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés... önálló tevékenységből származó jövedelem, költséghányad 10% ingatlan bérbeadásból származó jöv.... összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény összege. a kifizetők által levont adóelőleg összege osztalék jövedelem és adója kifizetők által levont forrásadó T/22

23 Kiegészítő információk: Férjével együtt egy üzlethelység tulajdonosai 1/2-1/2 arányban. Az üzlethelység bérbeadásból származó összes éves bevétel Ft, melyet tulajdoni arányban osztanak meg. Itt is 10% költséghányadot számol el. Saját tulajdonában lévő személygépkocsija hivatalos (üzleti célú) használatáért munkahelyén Ft költségtérítést kapott. A vezetett útnyilvántartás és a használt NAV üzemanyagár használatával, valamint a számlával igazolt javítási költségek arányos részével összesen Ft költséget számolhat el. A kifizetők igazolása alapján a magánszemélytől levont és befizetett járulékok és egészségügyi hozzájárulás az év folyamán: Levont járulék, illetve hozzájárulás Alapja Összege egészségbiztosítási járulék nyugdíjjárulék egészségügyi hozzájárulás 14%-os Az adózónak két kiskorú gyermeke van, nyilatkozata alapján a család pótlékra ő jogosult. A családi kedvezményről úgy nyilatkoztak, hogy férjével 50-50% arányban megosztva kívánják érvényesíteni. A férj neve Kovács Sándor, adóazonosító jele: A gyermekekkel - kedvezményezett eltartottal - kapcsolatos adatok: 1) A gyermek neve: Kovács Bálint Adóazonosító jele: Születésének időpontja, helye: Budapest, III. kerület Anyja születési neve: Ács Klára Lakcíme: megegyezik az adózó lakcímével 2) A gyermek neve: Kovács Eszter Adóazonosító jele: Születésének időpontja, helye: Budapest, III. kerület Anyja születési neve: Ács Klára Lakcíme: megegyezik az adózó lakcímével A magánszemély az 1+1%-ról nem nyilatkozott. Az adózó a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás tekintetében arról nyilatkozott, hogy túlfizetés esetén a teljes összeget visszakéri. T/23

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok A vizsgafeladat ismertetése:

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Érvényességi idő: 2013. 05 14. 11 óra 10 perc a vizsgakezdés szerint Minősítő neve, beosztása: Pankucsi Zoltán NGM főosztályvezető Készítő szerv: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL 1353-EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL Az adózó neve Adóazonosító jele Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot

Részletesebben

javítási-értékelési útmutató

javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-76/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 04. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Dr. Bozsik Sándor Dr. Fellegi Miklós Gróf Pál Süveges Gábor Dr. Szemán Judit ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Miskolc 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Személyi jövedelemadó és egyéb foglalkoztatást terhelő adók... 3

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós Tamás. Pénzforgalmi gyakorlatok. Alapnyilvántartások vezetése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Csomós Tamás. Pénzforgalmi gyakorlatok. Alapnyilvántartások vezetése. A követelménymodul megnevezése: Csomós Tamás Pénzforgalmi gyakorlatok Alapnyilvántartások vezetése A követelménymodul megnevezése: Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése A követelménymodul száma: 97-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben