2014. évi adójogszabály-változások és az adóellenőrzések Hogyan készüljünk fel a NAV ellenőrzésekre? dr. Fekete Zoltán Titusz január 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi adójogszabály-változások és az adóellenőrzések Hogyan készüljünk fel a NAV ellenőrzésekre? dr. Fekete Zoltán Titusz 2014. január 16."

Átírás

1 2014. évi adójogszabály-változások és az adóellenőrzések Hogyan készüljünk fel a NAV ellenőrzésekre? dr. Fekete Zoltán Titusz január 16.

2 RSM DTM Hungary Zrt. bemutatása

3 RSM DTM Hungary cégcsoport 2001 óta a magyar piacon RSM International 90+ tanácsadó kolléga Számvitel, bérszámfejtés, adótanácsadás, HR tanácsadás, könyvvizsgálat nemzetközi háttér 7. legnagyobb tanácsadó hálózat 108 tag 102 országban szakember $4 Mrd bevétel

4 Szolgáltatásaink Adótanácsadás Számviteli tanácsadás Könyvvizsgálat Bérszámfejtés - Adótanácsadás - Adózási átvilágítás - Adózási adminisztráció támogatása - Adójogi képviselet - Transzferár-dokumentáció elkészítése - Pénzügyi képviselet és adóregisztráció - Nemzetközi adótervezés - Cégcsoport átstrukturálás - Cafeteria - Könyvelés - Számviteli és üzleti tanácsadás - Adóbevallások elkészítése és benyújtása - Pénzügyi beszámolók, jelentések elkészítése - IFRS/US GAAP/HB II jelentések elkészítése - Pénzügyi feladatok támogatása - Rendszeres könyvvizsgálat - Pénzügyi és számviteli átvilágítások - Cégértékelés - Üzleti tanácsadás - Bérszámfejtés - TB tanácsadás - Munkavállalási engedélyek intézése - SZJA bevallások HR tanácsadás - Fejvadászat - Szakértő keresés-kiválasztás

5 Az ellenőrzésekről általában - Adónem ellenőrzés - Célellenőrzés Jogszabályváltozások Art - Áfa - Tao - Szja - Járulék

6 Az ellenőrzés célja Az adóhatóság az adóbevétel megrövidítésének, a költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés jogosulatlan igénybevételének megakadályozása érdekében rendszeresen ellenőrzi az adózókat, az adózásban résztvevő személyeket. Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Az ellenőrzés során az adóhatóság feltárja és bizonyítja azokat a tényeket, körülményeket, adatokat, amelyek megalapozzák a jogsértés és a joggal való visszaélés megállapítását és az ezek miatt indított hatósági megállapítást.

7 Az adózás rendjéről szóló törvény érintő változások - önellenőrzés - megbízólevél kézbesítése - vállalatirányítási rendszerek vizsgálata - iratok bevonása - feltételes adómegállapítás - pénztárgépek

8 Az adózás rendjéről szóló törvény érintő változások Módosul az önellenőrzés szabálya. Az adózók a jelenlegi szabályozás értelmében kizárólag az adóbevallás benyújtására előírt határidőt követően nyújthatnak be önellenőrzést. A módosító törvény eltörli ezt a korlátot, és megengedi, hogy az adózók az önellenőrzéseket az esedékesség dátuma előtt is benyújthassák. A helyesbített adó és költségvetési támogatás azonban az általános szabályok szerint válik esedékessé.

9 Az adózás rendjéről szóló törvény érintő változások Az Art. hatályos szabályai szerint a megbízólevelet postai úton vagy személyesen adhatják át az adóellenőrök az adózóknak. A módosító törvény bevezeti az elektronikus úton is kézbesíthető megbízólevelet január 1-től lehetőséget ad a jogszabály arra, hogy az adóhatóság az ellenőrzés során az adózó azon szoftvereit, informatikai rendszereit és számításait is vizsgálja, amelyeket az adózó könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatai feldolgozásához alkalmaz. Ez lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy ne csupán az egyes hibás bizonylatokat, hanem az esetleges hibákat generáló teljes mögöttes elektronikus rendszert górcső alá vehesse.

10 Az adózás rendjéről szóló törvény érintő változások Számos ponton módosul a feltételes adómegállapítás iránti kérelem igénylésének szabálya Megváltozik a hatóság számára a kérelem elbírálására nyitva álló határidő (60 helyett 75 nap, sürgősségi esetben 30 helyett 45 napra emelkedik, amely további 60, illetve 30 nappal meghosszabbítható). Változik az eljárás díja is: az ügyletérték 1%-a helyett fix díj lesz, mely alapesetben 5 millió forint. Az adózók számára kedvező változás, hogy bevezetik a személyes konzultáció lehetőségét, és hogy a hatóság határozata bíróság előtt megtámadhatóvá válik.

11 Az adózás rendjéről szóló törvény érintő változások A pénztárgépekkel kapcsolatos szabályok megsértése esetén az adóhatóság ezentúl 12 napra lezárhatja az adózó üzlethelységét, illetőleg üzlethelység nélkül végzett tevékenység esetén üzletlezárást helyettesítő mulasztási bírságot is kiszabhat. A módosító törvény értelmében a pénztárgépek és az adóhatóság számítógépes rendszere közötti adatforgalom szolgáltatási díja hatósági árnak minősül, amelynek mértéke nem veszélyeztetheti az adózó hatékony és nyereséges működését.

12 Az általános forgalmi adót érintő változások - időszakos elszámolású ügyletek - vásárlás ösztönzési célú pénzvisszatérítés - utólagos korrekciók - export

13 Az általános forgalmi adót érintő változások Fontos változás július 1-től az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési idejének változása. Az időszakos elszámolású ügyletek és az olyan ügyletek esetén, amelyeknél az ellenértéket rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg, így július 1-től a teljesítés időpontja ezen ügyletek esetén az érintett időszak utolsó napja lesz. Ezen új szabályozást az olyan június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak esetén kellene először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége június 30-át követő időpont. Kivételt képeznek a fenti szabályozás alól azon esetek, amikor a szerződést közszolgáltatóval, vagy telekommunikációs szolgáltatóval kötik. Ilyen esetben ugyanis továbbra is az ellenérték megtérítésének esedékessége minősül teljesítési időpontnak.

14 Az általános forgalmi adót érintő változások Új elemként kerül be az Áfa törvénybe annak a konstrukciónak a kezelése, amikor vásárlásösztönzési céllal egy olyan adóalany teljesít pénzvisszatérítést egy vevő részére, aki az eredeti ügyletben nem állt kapcsolatban a vevővel. Például, ha a vevő részére nem a terméket neki eladó kiskereskedő, hanem a nagykereskedő vagy a gyártó fizeti vissza vásárlásösztönzési céllal a vételár egy részét, akkor az így teljesített visszatérítés bizonyos feltételekkel a nagykereskedőnél vagy a gyártónál belföldi ügyletek esetén elszámolható utólagos adóalap csökkentő tételként.

15 Az általános forgalmi adót érintő változások Jelentősen módosul a fizetendő adó bevallása kapcsán az adóalap utólagos csökkentésének bevallására vonatkozó szabályozás. A módosítás célja, hogy egyszerűsítse és kiterjessze azokat az eseteket, amikor az adóalap utólagos módosulása miatt nem az eredeti időszakra beadott önellenőrzéssel kell az adóalap, illetve a fizetendő adó változását bevallani. Az új szabályozás koncepciója szerint nem tételesen kerülnek felsorolásra az egyes, önellenőrzés nélkül, tehát kevesebb adminisztratív teherrel járó módosítások esetei, hanem minden olyan esetben mellőzni lehet az eredeti időszakra beadott bevallás önellenőrzését, amikor az adóalap utólagos csökkenésének az oka a szerződés módosulása vagy megszűnése.

16 Az általános forgalmi adót érintő változások Export esetén az eddigi 90 nap helyett 360 napon belül kell az árut kiléptetni az EU-ból az adómentesség feltételeként. De a legújabb EU Bírósági ítélet lehet, hogy a jogalkotást ismét mozgásba hozza!

17 A társasági adót érintő változások - nem jelentős összegű hiba - bejelentett részesedés - sporttámogatás / filmtámogatás / előadóművészek támogatása - kisvállalkozói kedvezmény - reprezentáció - elhatárolt veszteség beolvadás esetén

18 A társasági adót érintő változások A nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló bevallásban is figyelembe lehet venni, amennyiben az önellenőrzés hatására a tárgyévi adózás előtti eredmény csökken. Ez esetben nem szükséges önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóalapját, adóját. A bejelentett részesedés esetén a bejelentésre jogosító részesedésszerzés mértéke 30 százalékról 10 százalékra csökken. Emellett a bejelentésre nyitva álló határidő a szerzést követő 60 napról 75 napra emelkedik.

19 A társasági adót érintő változások Látványcsapat-sport támogatása: a jövőben az adókedvezmény a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe. Filmalkotások és előadóművészi szervezetek támogatása: a módosítás értelmében bevezetésre kerül a kiegészítő támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettség a filmalkotások és az előadóművészi szervezetek támogatása esetén is. Ennek megfelelően az adókedvezmény igénybevételének feltétele lesz, hogy az adózó a kiegészítő támogatást az arra jogosult szervezet részére megfizesse.

20 A társasági adót érintő változások A kiegészítő támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka, azzal, hogy a 10 százalékos adókulccsal akkor jogosult az adózó megállapítani a kiegészítő támogatás mértékét, ha a pozitív adóalapja nem haladja meg az 500 millió forintot. Ha a várható adóalap meghaladja az 500 millió forintot, akkor a támogatási igazolásban szereplő összeg 19 százaléka képezi a 75 százalékos kiegészítő támogatás alapját. A jogalkotó továbbá kiterjesztette az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló határidőt. Az adókedvezmény a támogatás adóéve és az azt követő három adóév helyett a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

21 A társasági adót érintő változások Kis-és középvállalkozások számára nő az igénybe vehető, beruházásokra felvett hitelek kamatkedvezményére vonatkozó adókedvezmény, illetve a beruházási adóalap-kedvezmény alkalmazását a szoftvertermékek felhasználási jogára is kiterjesztik. Amennyiben az igazoltan reprezentációs célból igénybe vett éttermi szolgáltatás ellenértékét bankkártyával, hitelkártyával egyenlítik ki, akkor a fizetett összeg abban az esetben is elismert költségnek minősül, ha a fizető fél a tranzakcióról számlával nem, csak nyugtával rendelkezik.

22 A társasági adót érintő változások Elhatárolt veszteség felhasználásával kapcsolatosan a módosítás pontosítja, hogy beolvadás esetén a beolvadó társaság beolvadás adóévében kimutatott tárgyévi negatív eredményére tekintettel a beolvadás jogutódja első alkalommal a beolvadás napját magába foglaló adóév adózás előtti eredményét csökkentheti.

23 A személyi jövedelemadót érintő változások - cafeteria elemeit érintő változások - adómentes juttatások - családi kedvezmény

24 A személyi jövedelemadót érintő változások A cafeteria-rendszer elemeit érintő változások közül az egyetlen fontos változás az utalvány fogalmát érinti. A jogalkotó ugyanis egyértelműsíti, hogy az utalvány formájában nyújtott juttatás, ha az visszaváltható, vagy készpénzre váltható nem minősül utalványnak. Fontos azonban, hogy a visszaváltás lehetősége megmarad azokban az esetekben, amikor a munkáltató az általa bármely okból fel nem használt (a munkavállaló részére ki nem osztott) utalványokat kívánja visszaváltani.

25 A személyi jövedelemadót érintő változások Az adómentes juttatások között fontos változás, hogy jövőben a már fennálló hitel törlesztéséhez nyújtott támogatás is adómentes munkáltatói lakáscélú támogatásnak minősülhet meghatározott feltételek teljesülése mellett. Továbbá, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sporteseményre szóló belépőjegyet, bérletet a jövőben nemcsak sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezetek, hanem más kifizetők, juttatók is adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, méghozzá összeghatártól függetlenül.

26 A járulékokat érintő változások január 1-től módosul a családi kedvezményt érintő szabályozás, mely szerint már nem csak a személyi jövedelemadóból (szja) lehet érvényesíteni a kedvezményt, hanem a munkavállaló bruttó béréből levont egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékból is. Egy és két eltartott esetén eltartottanként havi 10 ezer, 3 és minden további eltartott után havi 33 ezer forint az igénybe vehető kedvezmény mértéke. A törvény szerint, amennyiben a családi adókedvezményt teljes összegében nem lehet figyelembe venni a szja, a fel nem használt részt, családi járulékkedvezmény formájában lehet érvényesíteni az egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékból. A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát, és az ellátások összegét.

27 Kapcsolat RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt Budapest, Faludi u. 3. Telefon: , Fax: Kalocsai Zsolt tulajdonos, alapító, elnök-vezérigazgató Szakmai kérdéseivel, kérem, a következő kollégákat keresse: dr. Fekete Zoltán Titusz Adószakértő, menedzser A témában több bejegyzést is olvashatnak szakmai blogunkon: blog.rsmdtm.hu

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22.

2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22. ADÓLEVÉL 2013. NOVEMBER 2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22. A Parlament elfogadta a 2014. évi adótörvény-változásokat. Jelen hírlevelünkben a fontosabb és jelentősebb módosításokat foglaljuk

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL Befektetési és Tanácsadó Zrt. TAO K+F KEDVEZMÉNY BŐVÍTÉSE Az adózó (választása szerint) a Tao tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozása által, annak saját tevékenységi

Részletesebben

Adóváltozások 2014 SZJA

Adóváltozások 2014 SZJA Adóváltozások 2014 SZJA Családi adóalap- kedvezmény: o A bevallásban fel kell tüntetni a kedvezményre jogosító hónapok számát is. o Ha jogerős bírósági döntés van az elvált szülők esetében a gyermek közös

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER. 2013. október 18.

KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER. 2013. október 18. 2014 KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER 2013. október 18. 1 Tartalom 2014. évi adóváltozások... 5 I. Összefoglaló... 5 II. Javasolt intézkedések... 7 1. Személyi jövedelemadó... 7 1.1. Családi járulékkedvezmény...

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Adózási változások - 2014. A FairConto Zrt összefoglalója, előadó Ruszin Zsolt

Adózási változások - 2014. A FairConto Zrt összefoglalója, előadó Ruszin Zsolt Adózási változások - 2014 A FairConto Zrt összefoglalója, előadó Ruszin Zsolt 1 Az előadó Ruszin Zsolt Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő A FairConto Zrt. vezérigazgatója Az MKOE Alelnöke,

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról I. Adózás rendje Áfa bevallási gyakoriság Az újonnan alakuló vállalkozásokat az eddigi negyedéves bevallási gyakoriság helyett havi áfa bevallási kötelezettség

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója.

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. 2014. november wts hírlevél # 12.2014 WTS Klient. A híd. fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. tartalom 2015. évi

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Fontosabb változások 2012-ben

Fontosabb változások 2012-ben Fontosabb változások 2012-ben ÁFA Az ÁFA mértéke 2012-től 27 százalék lesz. A pénztárgépeket február 29-ig kell átállítani, addig kézzel írt nyugtát vagy számlát kell kiállítani. 2012-től levonható a bérelt

Részletesebben