Szabadidõs játékok gyûjteménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabadidõs játékok gyûjteménye"

Átírás

1 beliv.qxd :28 de. Page 72 Szabadidõs játékok gyûjteménye Gyümölcsvásár Elõre elkészítjük a menetleveleket : minden gyereknek egy-egy papírlapra annyi gyümölcsöt rajzolunk egymás alá, ahány vezetõ van a táborban (például 5 vezetõ esetén eper, banán, alma, barack, szilva rajza kerül minden papírra). A vezetõk megállapodnak, hogy melyik gyümölcs ki lesz, és a tábor területén jól elbújnak. A végállomás ember indítja a gyermekeket, mindenkinek egy lapot kiosztva. A gyerekeknek meg kell találniuk a tábor területén elbújt vezetõket, és begyûjteni az aláírásukat, abban a sorrendben, ahogy a lapon szerepelnek. A felnõtt csak akkor írja alá, ha az õ gyümölcsénél tart a lista. Például ha az alma-vezetõt találta meg a gyermek, de az eper és a banán még nem írta alá, akkor alma csak megrázza a fejét, és továbbküldi a gyereket. Az az elsõ, aki az összes gyümölcs által szignált lapját leadja az utolsó embernél (az apró díjazás, értékelés ne maradjon el). Elõnye a játéknak, hogy a tábor területét alaposan megismerik a gyerekek, akár már az elsõ nap. Segítik egymást, hogy ki hova bújt (bár az esetek nagy részében azt nem árulják el, hogy milyen gyümölcs), könnyen összebarátkoznak a játék által. Fontos, hogy a terültet határait, ahol kereshetnek, alaposan meghatározzuk (egy báránykánk se tévedjen el). Kisiskolásokkal és nagyobbakkal is bátran játszható. Ami nagy elõnye még a játéknak, hogy a sokadik tábor fáradt vezetõi részére legalább háromnegyed óra nyugodt üldögélést biztosít, feltéve, ha jól elbújtak... Ki vagyok én? Minden gyermek hátára ragasztunk celluxszal egy elõre megírt papírlapot. A lapokon bibliai személyek, fontosabb tárgyak, mesehõsök, történelmi alakok nevei szerepelnek (a találgatók tudáskörének megfelelõen). A vezetõk egymástól kellõ távolságra elhelyezkednek, és a gyerekek körbeszaladgálva és a hátukat megmutatva minden felnõttnek barkochbaszerû kérdéseket tehetnek fel, hogy a nevüket eltalálják. A segítõk csak igennel és nemmel válaszolhatnak. Kisebb kérdezõknek néha segítõ szavakat adhatnak, ha nagyon nem boldogulnak, az idõsebb gyermekeknek pedig természetesen nehezebb neveket adjunk a játék elején, így teremtve meg az esélyegyenlõséget. Fontos az elején hangsúlyozni, hogy megnézhetik egymás neveit, de ne árulják el egymásnak. Sárkányfarok-vadászat 3-4 csoportot alakítunk a gyerekekbõl, a csapatok lehetõleg 8-10 gyerekbõl álljanak. Minden csoport álljon magasság szerinti csökkenõ sorrendbe, és fogják meg egymás vállát két kézzel. Egy-egy ilyen lánc alkot egy sárkányt. Minden csapat legutolsó gyerekének a derekára teszünk (nem túl erõsen rögzítve) egy sálat, akár a nadrágja alá kissé begyûrjük a csücskét. Adott jelre minden sárkány elindul, cél a másik sárkány farkának megszerzése. A sárkányok nem szakadhatnak szét (nem engedhetik el egymás vállát a gyerekek), ezáltal kiesnek a játékból. Mindig csak a sárkány feje szerezheti meg a másik sárkány farkát, de ügyesen kell lavírozni, mert közben a saját farka is veszélyben van. Több fordulót érdemes tartani, különbözõ helyekrõl indítva a sárkányokat. Külön öröm, ha a felnõttek is részt vesznek a játékban. Az a csapat a gyõztes, amelyik a legtöbb kendõt gyûjti be. AJÁNLOTT IRODALOM Borsai Ilona Hajdu Gyula Igaz Mária: Magyar népi gyermekjátékok. Ének-zene szakköri füzetek 2. Tankönyvkiadó, Budapest, Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve. Múzsák Közmûvelõdési Kiadó, Budapest,

2 beliv.qxd :28 de. Page 73 Grätzer József: Sicc. Móra Ferenc Könyvkiadó (sok kiadást megélt 1957-tõl kezdõdõen) Lukácsy András: Játszd újra. A világ 100 alapjátéka. Lukácsy András kiadása, Budapest, Beküldte: sch. sz. e. FOGÓJÁTÉKOK Óriáskígyó (9-11 éveseknek) A játékosok egyes oszlopban állnak. Az elsõ játékos a kígyó feje. A kígyó elõtt egy fogó is van, akinek az a feladata, hogy egy-egy játékost kiszakítson a kígyó testébõl tehát a kígyó feje után állók közül. A fogónak a kígyó fejétõl azonban óvakodnia kell, mert ha megérinti, akkor megmarja, és ekkor kiesett a játékból. Arra is ügyelnie kell, nehogy a kígyó bekerítse, mert ebben az esetben is elvesztette a játékot, és be kell állnia a sor végére. Ha azonban a fogó megérinti bármelyik játékost, akkor beáll a helyére a kígyó testébe, és a megfogott lesz az új fogó. A kígyó fejét játékonként váltani kell. Egyegy játék úgy érdekes, ha kb. 1 percig tart. Sapkás fogó (9-11 éveseknek) Kellék: sapka vagy bõrkalap, amely könnyen fejre tehetõ. Kijelölünk egy fogót. A társaknál van a sapka. A kergetõ Én vagyok a fogó! felkiáltással elkezdi kergetni, akinél a sapka van. A sapkát tartó azonban gyorsan átadja a sapkát, mert a fogó csak a sapkás társat kergetheti. Az új sapkás gyors irányváltoztatással szalad tovább, és továbbadja a sapkát. A játék akkor jó, ha nagyon gyorsan továbbadjuk a sapkát, és a fogó cikázhat utána. Ebben a játékostársai segítsenek a sapka viselõjének azzal, hogy a sapkát lekapják vagy elveszik a fejérõl. A sapkát földre dobni nem lehet. Mindig kijelölt területen játsszuk! Szalagszerzõ (9-11 éveseknek) Tûzzön minden játékos a vállára egy széles szalagot úgy, hogy az futás közben ne essen le, de könnyen le lehessen venni onnan. A játék közben a gyerekeknek úgy kell elvenni valakitõl a szalagját, hogy közben a sajátjuk megmaradjon. A szalagot kézzel nem szabad védeni. A szerzett szalagot ki kell tûzni a játékosnak a sajátja mellé. Akinek elvették a szalagját, az kiáll a játékból. Az a gyõztes, aki több szalagot szerez magának. Pókháló-fogó (8-10 éveseknek) A kijelölt játékterületet osszuk 5-6 részre. Minden részben áll egy-egy fogó, aki csak a saját területén foghatja el a játékosokat. A versenyzõk az egész területen összevissza futhatnak. Akit saját területén megérint a fogó, az kiáll a játékból. Az a fogó lesz a gyõztes, aki több játékost fogott meg. Négyzetes-körös fogó (8-10 éveseknek) Egy nagy négyzetet, majd ebbe egy nagy kört rajzolunk. A körbe beáll egy gyerek, a négyzetbe a többiek. A körben álló játékos megpróbálja megérinteni a körön átfutkosó társait. Ha sikerül, a bent álló kilép, a megérintett lesz a fogó. Ügyeljünk rá, hogy csak addig játsszuk, míg a gyerekek meg nem unják. Számos fogó (6-10 éveseknek) A játékosok kört alkotnak. Mindenki kap egy számot. A fogó a kör közepére áll bekötött szemmel. Mond két számot, és azok gazdáinak helyet kell cserélni úgy, hogy a fogó ne tudja elkapni õket. A fogó nehezíti a játékot azzal, hogy megmondja, hogyan kell törpejárással, nyúlügetéssel, indiánszökdeléssel stb. helyet cserélni. Akit megfog, az lesz a fogó. Ültetõ (6-10 éveseknek) Kiszámolással megválasztják az egyik játékost ültetõnek. Elindul valamelyik játszótársához, aki azonnal leül. Ekkor az ültetõ ráhelyezi kezét a fejére, és õrzi, a másik kezével igyekszik a többieket távol tartani az ülõtõl. Akit az ültetõ megérint, az kiáll a játékból. Akinek viszont sikerül az ülõt megérinteni, az veszi át az ültetõ szerepét. Fekete-fehér gyufásdobozzal (9-11 éveseknek) A játékhoz két csapat és egy gyufásdoboz szükséges. A szabadban két vonalat húzunk a földre, egymástól két méter távolságra. Ezektõl kb. 10 méternyire húzunk egy záróvonalat. Az egyik csapat fekete, a másik fehér. A csapatok a kétméteres vonalakra állnak. A játékvezetõ feldob egy gyufásdobozt: ha a címkés felére esik, akkor a fehérek kergetik a feketéket, ha a másik oldalára, akkor a feketék a fehéreket. A cél, hogy minél több játékost ejtsünk foglyul a másik csapatból. A 10 méteren túli vonalon nem érvényes az elfogás. A foglyok beállhatnak az új csapatba játékosnak. Éjjeliõr (9-11 éveseknek) Az egyik játékosnak bekötik a szemét õ az éjjeliõr. Az õrtõl egy méternyire valamilyen tárgyat helyezünk el, a tárgy és az éjjeliõr körül pedig papírcsíkokat szórunk el. Ezután a játékosok az éjjeliõr felé lopakodnak. Az õr a zaj irányába fülel, és kinyújtva a kezét állj -t kiált. Ha abban az irányban tényleg mozog játékos, úgy annak öt lépést kell hátrálnia. Az a játékos gyõz, aki hibapont nélkül megközelíti és felveszi a tárgyat a földrõl, és a legtöbb papírcsíkot szedi fel. Jutalmul õ lesz az új éjjeliõr. Ha viszont az éjjeliõr három állj kiáltásánál hamarabb megtalálja az elhelyezett tárgyat, akkor õ gyõz, és marad. 73

3 beliv.qxd :28 de. Page 74 Majomfogó (8-11 éveseknek) Egy fa törzsére kb. 10 méteres kötelet kötünk úgy, hogy belekapaszkodva forogni lehessen a fa körül. Ennek végét fogja a majomfogó. A fa körül 4-5 méteres távolságban apró tárgyat (például karikákat, pálcikákat vagy körlapokat) rakunk le a földre. A játékosok kb. 15 méteres sugarú körben helyezkednek el. Rajt! vezényszóra megpróbálják ellopni a karikákat a csodafa alól, amelyek most a drágakövek. Ám a majomfogó nem engedi, mert kötéllel a kezében megérinti a lopni szándékozókat. Akit megérint, annak le kell tenni a drágakövet, és büntetésbõl el kell futnia a közelben 15 méterre kijelölt (piros krepp-papírral jelzett) fához, és meg kell érintenie. Csak ezután próbálkozhat újabb drágakõ ellopásával. Az a gyerek gyõz, aki a legtöbb drágakövet lopta el a csodafa alól. A következõ játékban õ lehet a csodafa õrzõje, vagyis a majomfogó. ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK Botvívás (8-12 éveseknek) Két kört rajzolunk a földre, átmérõjük 60 cm, a két kör egymástól egy méterre legyen. Közvetlenül a körök mögött húzunk egy-egy vonalat. Ezekre a vonalakra áll fel a két vívó, mindegyikük kezében 2-2,5 méter hosszú bot van. A körök közepére 1-1 gyufásskatulyát teszünk. A vívók a vonalat nem léphetik át. A szemközti (távolabbi) körben elhelyezett gyufásdobozt a körbõl ki kell ütniük, de úgy, hogy egyúttal megakadályozzák az ellenfelet abban, hogy a sajátjukat kiüthesse. Tehát egyszerre támadni is, védekezni is kell. Aki elõbb üti ki a gyufásskatulyát, az gyõz. Dobozfújó verseny (7-10 éveseknek) Osszátok a játékosokat egyenlõ számú csapatokra. Feszítsetek ki öt méter hosszú zsineget. A zsinegre fûzzetek rá egy-egy kilyukasztott tejfölösdobozt. Sípszóra indul a verseny. A csapatok játékosainak fújva kell eljuttatnia a tejfölösdobozt a célig, vagyis a madzag végéig. Visszafelé kézzel húzzátok a dobozokat. Ki eszi meg a csokit? (6-10 éveseknek) Két gyerek megfogja egymás kezét. Tõlük jobbra és balra egy-egy székre egy-egy sapkát helyezünk el, alatta egy kis becsomagolt csokival. A cél: anélkül, hogy a társ kezét elengednék, rakják fejükre a sapkát, bontsák ki és egyék meg a csokit. Nagyon jót nevetünk ezen a párviadalon, hiszen mindegyik a saját oldalára húzza a társat, ezért nem könynyû feladat ilyen körülmények között kibontani és bekapni a csokit. Labda a láb alatt (7-9 éveseknek) Állva szorítsatok egy (tenisz)labdát a két talpatok közé. Így járjatok a lábfejetek külsõ szélén, közben szorítsátok és görgessétek a labdát a két talpatok között. A labdát nem szabad elveszíteni. Piros pecsenye fekvõtámaszban (11-12 éveseknek) Ezt a játékot úgy játsszátok, hogy a résztvevõk fekvõtámaszban igyekezzenek egymás kezére ütni. Seprûfoci (7-12 éveseknek) A csapatok kapuja egy-egy szék, amelyet a játéktérnek háttal állítsatok fel. A játékosok egymással szemben, a saját kapujuk jobb oldalán sorakozzanak fel. A csapatok játékosait a játékvezetõ megszámozza. Feltétel, hogy azonos számú játékos legyen mindkét csapatban. A pálya közepén egy szivacs és két seprû (partvis) van. A játékvezetõ kiált egy számot, amely mindkét csapatban szerepel. Erre a két szólított játékos berohan a pályára, felkap egy-egy seprût, és ezzel igyekszik a szivacsot az ellenfél kapujába juttatni. Gól, ha a labda áthalad a gólvonalon, vagyis a szék lábainak a vonalán. Minden gól után új számot szólít a játékvezetõ. Félidõ után térfélcsere történik. A fenti játékot lehet páros versenyben is játszani. A gyõzteseket sorsoljuk, vagy kihívással állítjuk játékba. VERSENGÉSEK Gomb a cérnán (7-10 éveseknek) Szükséges hozzá egy dobókocka és egy mûanyag pohár. Minden játékosnak van egy gombja, amibe hosszú, erõs cérnát fûzött. Ezeket elhelyezzük az asztal közepén, és a játékosok a cérna végét fogják. Mindenki egymás után 74

4 beliv.qxd :28 de. Page 75 dob kockával. Aki egyet vagy hatot dob, megpróbálja a pohárral befedni, foglyul ejteni a zsinegre fûzött gombokat. De ez nem könnyû, mert a játékosok abban a pillanatban, ha valaki egyet vagy hatot dob, elrántják a gombjaikat. Gyõz, akinek a legtöbb gombot sikerül letakarni. Húzd ki a spárgát! (8-11 éveseknek) Két széket elhelyezünk egymásnak háttal, 8-10 méter távolságra. Alattuk egy spárgát húzunk ki, amely a szék elsõ vonaláig ér. Mindkét versenyzõ a széken ül. Rajtjelre balra kell futni, a társ székére leülni, és a lábak között hátranyúlva kihúzni a spárgát. Sapkakergetõ (5-8 éveseknek) A játékosok körben ülnek. A két szemben lévõ fején sapka van, egyiket jelöljétek meg valamivel (szalag stb.). A játékvezetõ jelére a játékosok egyszerre átteszik a sapkát a tõlük jobbra ülõ fejére. Melyik sapka éri utol a másikat? Nézd meg a tettemet! (7-8 éveseknek) Két vagy több gyerek hátára cm-es lapot tûzünk, amelyre a legkedvesebb tettét rajzolta. Igyekeznek egymás hátát megnézni, de közben ez ellen védekeznek, forgolódnak, ide-oda futnak. Akinek a tettét megfejtették, az kiesett a játékból. Zálogot ad, amelyet a tett elmesélésével válthat ki. Futás három lábon (6-8 éveseknek) Két gyermeknek az egymás felõli (belsõ) lábát összekötjük. Így egyik-egyik lábukat szabadon használhatják, a másik pedig közös, mert össze van kötve. Egy távot odavissza ugrálva kell megtenniük. Váltóversenyhez jó feladat. LABDAJÁTÉKOK Fiúnév lánynév labdaadogató (7-11 éveseknek) A játék csak akkor érdekes, ha fiúk-lányok együtt játsszák öten-tizenöten egy közepes nagyságú gumilabdával. Kiolvasóval kiválasztják, ki lesz a labdaadogató. Az adogató az egy sorban egymás mellé felállt lányok és fiúk elé áll kb. 3 méter távolságra, és tetszés szerint dobja valakinek a labdát. Míg a labdát dobja, mond egy nevet. Ha lánynevet mond, akkor csak fiú foghatja meg a labdát és fordítva: ha közben fiúnevet mond, csak lány kaphatja el a labdát, még ha éppen valamelyik fiúnak is dobta. Ilyenkor hagyni kell, hogy a labda leessen. A játékosok számától és a megállapodástól függõen, ha sokan vannak, már az elsõ tévesztésnél kiállnak a játékból, ha kevesebben, csak a második vagy harmadik tévesztéskor. Az a játékos lesz a gyõztes, aki utoljára marad. Labdás alma (5-8 éveseknek) Egy gyerek az almacsõsz, a tenyerén tart egy labdát. Sokan állnak körülötte, majd valaki kiüti a kezébõl a labdát, és futni kezdenek a 15 méterre levõ felfüggesztett almához. (Ez a cél.) Az almacsõsz megpróbál valakit eltalálni a felkapott labdával. Ha talál, helyet cserélnek, ha nem, az elsõ megeheti az almát. Ki volt az? (6-10 éveseknek) A játékosok félkört alakítanak, az egyik gyerek a közepébe áll, s hátat fordít a többieknek. A félkörben állók közül valaki megdobja a középen állót egy papírgolyóval vagy kislabdával. Ebben a pillanatban mindenki hátat fordít. Az eltalált gyereknek ki kell találni, hogy ki dobta meg õt. Ha kitalálta, helyet cserélnek. Húzd meg! (9-12 éveseknek) A játékosok letelepednek körben a földre, és lehetõleg valami mulatságos nótába kezdenek. Például Száraz tónak nedves partján Dalolás közben a labda kézrõl kézre jár, egészen addig, amíg a játékvezetõ el nem kiáltja magát: Húzd meg! Erre minden játékos felpattan és futva menekül, mert akinél a Húzd meg! kiáltásakor volt a labda, megcélozza a többieket. Akit eltalált a labda, betelepszik a kör közepébe nézõnek. Ha a dobó nem talált el senkit, akkor õ ül be nézõnek középre. Számos kapó (7-10 éveseknek) Körbe állunk. Egy játékvezetõ és egy labda szükséges hozzá. Mindenki választ magának hangosan egy számot. A játékvezetõ feldobja a labdát, és egy számot kiált. Ha azt a számot nem választotta senki, akkor neki kell a labdát elkapnia. Ha eltalálta, akkor a játékosnak. Ha ügyes a játékos, és elkapja a labdát, mielõtt földet érne, akkor õ kerül középre. Ezt a játékot játszhatjuk úgy is, hogy folyók, hegyek, városok nevét választjuk. Ez azért hasznos, mert játék közben egy kicsit emlékezünk a tanultakra is. (Bibliai nevekkel is játszható. A szerk.) Indítsd a labdát te vagy a kapus! (9-12 éveseknek) Folyosón, udvaron, nagy teremben lehet játszani. A fal és a gurító célvonal közé egy kis kaput helyezzetek el. Ezt jelölheti két labda is. Feladat: úgy kell gurítani, hogy a labda átmenjen a kapun. Ha gurított a játékos, fusson a labda elé, és mielõtt a falhoz érne, fogja meg, védje ki a saját lövését. Ezt egy kicsit gyakoroljátok, azután jöhet a versenygurítás! 75

5 beliv.qxd :28 de. Page 76 Lopd el a labdát! (10-12 éveseknek) Két azonos létszámú csapat játszhatja. A játéktér közepére egy kis lyukba vagy egy kis körbe belehelyezünk egy labdát. A két csapat ettõl egyenlõ távolságban, kb. 15 méterre feláll egymás mögött oszlopban. A sorban álló játékosokat megszámozzuk. A játékvezetõ hangos kiáltására például: Hármas! az azonos számú párok futnak a két csapatból a labdáért. Feladat: úgy kell a labdát felkapni és elvinni, hogy a másik játékos a labdát vivõ társát ne érinthesse meg. Ha mégis sikerül pontot kap érte. Ha egyikük elõbb odaér a labdához, akkor hirtelen felkapja és elrohan. Ha egyszerre érnek oda, akkor viszont nem célszerû felkapni, mert a másik megfogja és megérinti, így az övé lesz az egy pont. Megkezdõdik tehát a cselezés: például az egyikük úgy csinál, mintha felkapná, a másik erre megijed, s tényleg felkapja mire a társa csak megérinti, és már övé az egy pont. Az a csapat gyõz, amelyik több pontot szerez (ahol több gyõztes van). Egy próbajátékot célszerû játszani, hogy mindenki megérthesse. SZOBAI JÁTÉKOK Mi van a terítõ alatt? (9-11 éveseknek) A játékosok egy terítõvel fedett asztal körül ülnek; a terítõ jó nagy, és a széle mélyen lelóg. A vezetõ egy zsákból különféle tárgyakat vesz ki, s ezeket az asztal alatt sorra körbeadja. Egy tolltartót, gesztenyét (lehetõleg szúrós burkában), kis gumilabdát, dobókockát, összegyûrt ezüstpapírt, ceruzát, szivacsot, kulcsot Mindenkinek tapintás alapján meg kell jegyeznie, majd le kell írnia a tárgy nevét. Sok nevetésre ad alkalmat a különleges tárgyak közbeiktatása: nedves mosogatórongy, sündisznó (vagyis krumpli, amelyet teleszurkáltak fogpiszkálóval), bekötött szájú mûanyag zacskó, benne jégdarabok, ruhakefe, homokkal töltött gumikesztyû, darabka nedves szappan, egy kis prémszövet, barackmag stb. Mi változott? (8-10 éveseknek) Egy gyerek kimegy a terembõl, a többiek ezalatt 4-5 tárgyat más helyre tesznek (felcserélnek). A terembe visszatérõ gyereknek meg kell mondania, milyen változásokat vesz észre. Minden jó válasz egy pont. Mindenkire sor kerülhet, és az nyeri a játékot, aki a legtöbb pontot szerezte. Bogáncs kutya nyávog (9-12 éveseknek) A legkönnyebb dolga az elsõ játékosnak van: kitalál egy tõmondatot tetszés szerint. Például: Bogáncs kutya nyávog. Minden soron következõ játékosnak egy-egy szóval bõvíteni kell a mondatot: Bogáncs kutya ellensége nyávog. Majd: Bogáncs kutya ellensége, Cila nyávog. Sokat szoktunk nevetni a játék során, mert mindenfélét összehordunk a szóragasztásnál. A lényeg, hogy egyetlen szót sem szabad kihagyni. Aki valamit kifelejt, zálogot ad. Mosolydobás (8-11 éveseknek) A gyerekek körben ülnek. Egy összecsomózott kendõt dobnak egymásnak, akinek a kendõt dobták, az hangosan nevet, vagy grimaszolva mosolyog, amíg a kendõ nála van. Kiszemel valakit, akinek odadobja a kendõt, de ettõl a pillanattól már elkomolyodik. Aki elfelejt nevetni vagy kendõ nélkül elmosolyodik, az vagy kiesik, vagy zálogot ad. Nevetõverseny (6-10 éveseknek) Szemben ülnek 3-4 méterre egymástól a csoport lány és fiú tagjai, esetleg vegyesen. Egy kis erszényt feldobunk. Ha a sima fele van felül, a lányok nevetnek, ha a gombos fele esik felülre, a fiúk hahotáznak. Feladat: csak azok nevethetnek és mosolyoghatnak, akiknek a feldobás után szerencséjük kedvezett. Nekik viszont arra kell törekedniük, hogy a másik felet is megnevettessék. Nem baj, ha éktelenül hahotáznak. Ha a másik fél közül valaki kicsit mosolyog, átül az ellenfélhez. (Ezért a csapat számánál több széket tegyünk mindegyik félhez, hogy a bûnösök átülhessenek.) Az a csapat gyõz, amelyiknek több foglya van, akik több ellenfelet tudtak megnevettetni. Széköltöztetés (9-12 éveseknek) Kellékek: 4-4 darab szék és ugyanannyi gyerek cipõje, alsó és felsõ melegítõje vagy zakója és nadrágja. A játék rendkívül szórakoztató. A 4 széket kb. 1,5-2 méter távolságra egymás mellé tesszük. A másik 4 széket szemben, kb. 5-6 méterre helyezzük el. A gyerekek levetik cipõiket és ráhúzzák a szék lábára, majd a felsõ melegítõket tesszük a szék támlájára. Feladat: miután a versenyzõk mindezt elvégezték, jól megnézik a felöltöztetett széküket. Ezután bekötjük a szemüket. Az lesz a feladatuk, hogy a felöltöztetett székrõl külön-külön hordják át a cipõjüket, nadrágjukat, zakójukat a másik székre, és öltöztessék azt fel pontosan úgy, ahogy az elõbbi széken volt. Az nyeri a versenyt, akinek elsõre és a legelfogadhatóbban sikerült. A bíró, a király (9-12 éveseknek) Egy hosszú széksorba ülnek a játékosok. A sor végén két külön szék, a sorra merõlegesen: ez a király és a bíró helye. Kiolvassuk a királyt és a bírót, akik leülnek a két székre. Minden játékos kap egy állatnevet. A király és a bíró is kap, de õket királynak és bírónak szabad csak nevezni. A király kérdezi: Ki a tettes? A bíró megnevez egy állatot: A róka. A róka tagad, mást vádol: Nem, hanem a tücsök. Így megy tovább a játék, mindenki mást tart tettesnek. 76

6 beliv.qxd :28 de. Page 77 Ha valaki eltéveszti, tehát olyan állatnevet mond, amit senki sem kapott, vagy kimondja a király és a bíró állatnevét, vagy ha olyankor szól, amikor nem róla van szó, büntetésbõl az utolsó székre ül, a sor végére. A játékosok mondhatják azt is: Nem, hanem a király. Vagy: Nem, hanem a bíró. Ilyenkor a király vagy a bíró éppúgy válaszolnak, mint a többiek. S ha eltévesztik, az utolsó helyre kerülnek, megbuktak. A király vagy a bíró megbuktatása után az õ állatnevük felszabadul. Új királyt és bírót választunk kiolvasással, most azokat az állatneveket nem szabad kimondani, amelyeket az új király és bíró visel. Forrás: Esztergályos Jenõ: Ezer játék. Magánkiadás, Az anyagért köszönet Bánó Mariannak. DRÁMAJÁTÉKOK Ha majd megérkezem hozzád A gyerekek körben ülnek, és az egyik azt mondja: Ha majd megérkezem hozzád, én, de ahelyett, hogy kimondaná például a leveszem a cipõmet szavakat, eljátssza a mozdulatot. A következõ megismétli a kezdõmondatot, eljátssza az elsõ játékos mozgását, azután a sajátját, azaz leveszi a cipõjét, aztán esetleg fuvolázik. Egyszerûbb a játék, ha logikus sorrendû cselekvések követik egymást, ilyenkor viszont érdemes meglepõ fordulatokról gondoskodni. Mindenki sorban megismétli az elõtte levõk mozgását. Fantáziajáték kicsiknek Az emlékezet és a fantázia szárnyalása a legkisebbeket azonnal utánzó játékokra készteti. Nézzünk meg néhányat ezekbõl, amikor egész testünkkel emlékezünk: Szavakat fogok mondani. Mutassátok meg gyorsan, milyen mozdulat, milyen cselekvés jut eszetekbe róluk! Síléc, teve, hal, csónak, lekvár, motorkerékpár, szúnyog stb. Találjunk ki páros és csoportos helyzeteket, mozgásokat az elõbbi szavakhoz! Játsszuk el! És most labdázzunk, mintha: medvék, robotok volnánk, páncélos vitézek volnánk, balett-táncosok volnánk Harcoljunk, magyarázzunk, együnk, táncoljunk, mintha volnánk. Álommese nagyobbaknak Kezdjük el egy érdekes és bonyolult álom mesélését. Az elbeszélést a többiek váratlan megjegyzésekkel, változtatásokkal szakítják félbe. Úgy kell folytatni a mesét, hogy a fantasztikus álom magja, fõbb szereplõje megmaradjon, de ha valaki közbeszól, s például azt kiáltja: mocsár!, akkor a mocsarat bele kell szõni a történetbe. Az gyõz, aki a legtovább s a legrugalmasabban képes a megtûzdelt mesét szövögetni. Rímek A gyerekek körülülnek egy játékost. A középsõ játékos mond egy egyszótagú szót, és rámutat valakire, akinek egy arra rímelõ szót kell mondania, mielõtt a középsõ tízig számolna. Ha a megadott idõn belül nem jut eszébe megfelelõ szó, helyet cserél a középsõ játékossal. Ha viszont jó szót mond, mindenki marad a helyén. Aki egy már elhangzott szót mond, szintén helyet cserél a középen állóval. Számbeszéd Frissítõ hatású, erõs koncentrációs gyakorlat. Elõször ketten játsszák. Rendelkezésükre állnak a számok, egytõl százig. Ez a dialógus alapja. A sorrendet nem változtathatjuk meg, s ki sem hagyhatunk számokat, mert akkor kiesünk a játékból. Válasszunk szituációt. Ehhez általában elég izgalmat ígérõ helyszínt megadni: például fogorvosi váróterem, parkbeli pad stb. Százig be kell fejezni a jelenetet, és elõbb nem lehet abbahagyni. A kezdet tehát körülbelül így hangzik: A: Egy-kettõ-három-négy? B: Öt-hat. A: Hét? B: Nyolc-kilenc-tíz-tizenegy. Tizenkettõ? stb. Hotelportás Egy szállodában vagyunk, s valamilyen okból kifolyólag (rekedtség stb.) nem tudunk megszólalni, pedig valami nagyon fontosat kell közölnünk a portással. A mondandónkat így csak mímes mozgással, illetve gesztusnyelvvel tudjuk közölni. Természetesen a portás kérdéseit értjük, a megjegyzéseire is tudunk reagálni. Ennyiben tudunk segítségére lenni abban, hogy kitalálja, mit akarunk. A szállodavendégnek egy darab papíron odaadhatjuk a megoldandó feladatot. Ilyen utasítások szerepelhetnek a papíron, mint: Kizártam magamat a szobából. Nincs véletlenül egy pótkulcsa? Nem mûködik a lift. Beleejtettem a jegygyûrûmet a fürdõkád lefolyójába. Tudna küldeni egy szerelõt, aki kiszedi onnan? A portásnak meg kell fejtenie a problémát. Forrás: Gabnai Katalin: Drámajátékok. Helikon,

Játékok könyve III. Új játékok

Játékok könyve III. Új játékok Játékok könyve III. Új játékok 1. Diókovács Kellékek: L alakú kályhacső, dió, kalapács, üllő. A játékosok száma: Minimum 3. Előkészületek: A játékvezető úgy helyezi az L alakú kályhavasat, hogy annak alsó

Részletesebben

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer Magyar Népi Küzdelmi Játékok Futárméta Versenyrendszer A versenyszabályokat az Országos Baranta Szövetség adja ki, azok felhasználása, sokszorosítása, felhasználása csak a Szövetség engedélyével történhet.

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül.

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. WASABI Játékszabály A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Anyanyelvi kommunikáció Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. Vidám koszorú fejre papírból

Anyanyelvi kommunikáció Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. Vidám koszorú fejre papírból Játékóra tanmenete 3.osztály Időpont:2013/2014 Óraszám:heti 2 óra Éves:74 óra Tanítók:Dr. Némethné Kósa Mónika, Bartáné Szanics Éva Idő Óraszám Tananyag, képzési feladat Kulcskompetenciák Eszközök 2013.09.

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok U9 3 m 3 m U7 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 Szabály játékok 5:3 x x x x Labda nélküli koordináció célbarúgással Szerep játékok 3:3 x x x x 5:5 x x x x 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi feladatok, játékok U7: 5-6 évesek

Részletesebben

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre Kollár Zsolt Játékok könyve Játékok vidám összejövetelekre Egy ilyen játékgyûjteményt egyedül nem lehet jól megírni. Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik véleményükkel, ötleteikkel segítették,

Részletesebben

ÖKO JÁTÉKOK 1. FOGÓJÁTÉKOK. Angol fogó. Lopják a szőlőt. Keresztező fogó. Láncos fogó. Majom játék

ÖKO JÁTÉKOK 1. FOGÓJÁTÉKOK. Angol fogó. Lopják a szőlőt. Keresztező fogó. Láncos fogó. Majom játék ÖKO JÁTÉKOK 1. FOGÓJÁTÉKOK Angol fogó A fogó neve az angoloknál: mumus. Fás-füves térségen kergeti a futókat a fogó. Azokat nem foghatja meg a mumus, akik egy fát megérintenek, mert az ördög semmitől sem

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva. 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban

Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva. 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs Elõszó A gyakorlatgyûjtemény története 1978-

Részletesebben

24. ábra. Abroncshajtás

24. ábra. Abroncshajtás Itt a macska, hol a macska (csúszda) Körbeülünk a földre és felhúzzuk a térdünket. Kiválasztunk egyet keresőnek, aki a körön kívül áll, mi pedig fogunk egy csomóra kötött zsebkendőt, és felhúzott térdünk

Részletesebben

I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/

I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/ I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/ Szakmai együttműködő partnereink: Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Budapesti - Egyetemi

Részletesebben

Labdarúgó. foglalkozás

Labdarúgó. foglalkozás 5 7 éves korosztály A foglalkozás értékelése A foglalkozás célja Résztvevők száma A résztvevők értékelése Labdarúgó foglalkozás Résztvevők szintje Foglalkozás Játékok és gyakorlatok Pálya elrendezése A

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben

cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben Gyűjtötte, összeállította és szerkesztette: Tamáska Zoltán Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! BEVEZETŐ Minél pörgősebb, minél egyszerűbben

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Játékórák 2. osztály Készítette: Árvai Csilla

Játékórák 2. osztály Készítette: Árvai Csilla Játékórák 2. osztály Készítette: Árvai Csilla Óra Az óra A játék leírása anyaga Az 1. osztályban tanult játékok felelevenítése 1-2. 3. Csapatkerülő labdával A játékosokat 3 vagy 4 csapatra osztjuk, s a

Részletesebben

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA Demény Piroska DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA Drámapedagógiai játékkönyv 7 15 éveseknek (Folytatás előző lapszámunkból) 3. óra Téma: Része vagyok az egésznek Célok, fejlesztési követelmények Csoportépítés,

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály 40 rózsát el lehet-e osztani 5 lány között úgy, hogy mindegyik lánynak páratlan számú rózsa jusson? Nem lehet.(1 pont) Öt darab páratlan szám összege páratlan, a 40 páros (1 pont). Hogyan tudnátok

Részletesebben

SZALAGOS RÖGBI. A játék rövid leírása és szabálymagyarázat

SZALAGOS RÖGBI. A játék rövid leírása és szabálymagyarázat SZALAGOS RÖGBI A játék rövid leírása és szabálymagyarázat Mi az a szalagos rögbi? A szalagos rögbi egy gyorsan változó, non-kontakt labdajáték, amelyben fiúk és lányok együtt játszhatnak. Biztonságos,

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Dinamizmus állóképesség - kitartás w w w. h u n f l o o r b a l l. h u

Dinamizmus állóképesség - kitartás w w w. h u n f l o o r b a l l. h u Program: Mi is az a floorball? A floorball a jégkorong és a gyeplabda keveréke. Két nemzet is a saját találmányának tartja ezt a játékot. Egyesült Államok Floorhockey Svédország Innebandynak (Czitrom András)

Részletesebben

LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT

LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A szabályoknak az a része, mely minden szakágnál Egyéni, Páros-A, Páros-B, Hármas - közös. 1.1 Egyéni,

Részletesebben

Copyright - Spiele Bad Rodach 2004

Copyright - Spiele Bad Rodach 2004 Játékszabály 3201 Copyright - Spiele Bad Rodach 2004 Habermaaß-játék Nr. 3201 Keresd a párját Szörnyen gyors keresőjáték 2-6 játékos részére 4-99 éves korig. MAGYAR Játékötlet: Illusztráció: Játékidő:

Részletesebben

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának!

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Minden kutyatartó álma, hogy kutyája a tárgyakat megbízhatóan visszahozza? Sok kutya azonban inkább elszalad, és várja, hogy a gazda csatlakozzon a fogócskához.

Részletesebben

- Egyesületi Program. U6/7, U8/9 fesztivál. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Egyesületi Program. U6/7, U8/9 fesztivál. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Egyesületi Program U6/7, U8/9 fesztivál Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A fesztivál előkészítése 1. Általános követelmények Gyermeklabdarúgó fesztivált, ott lehet rendezni, ahol a csoportban minimálisan

Részletesebben

Kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok

Kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok Kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok Amerikából jöttünk Fejlesztő hatás: A játék a nem verbális kifejező készség fejlesztését célozza, annak átélését, hogy milyen nehéz csupán gesztusokkal

Részletesebben

Mozdulatiskola és nyelvtanulás

Mozdulatiskola és nyelvtanulás Mozdulatiskola és nyelvtanulás Seper Mariann A nyelvtanítás, különösen az óvodás és kisiskolás gyermekeknél, kiválóan összekapcsolható a mozgással, tánccal. Saját magam magyar és néptáncszakos tanár vagyok,

Részletesebben

Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz

Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz A torna előkészítése 1. Általános követelmények Körzeti tornát ott lehet rendezni, ahol minimálisan 4-5 sportszervezet

Részletesebben

Drámajátékok hatása óvodások kommunikációs készségének fejlődésére

Drámajátékok hatása óvodások kommunikációs készségének fejlődésére Farkas Varga Andrea Drámajátékok hatása óvodások kommunikációs készségének fejlődésére Az óvodás gyermeket általában érdekli a környezete, a világ, amelyben él. Vonzódik az újhoz, az ismeretlenhez, és

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól.

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A JÁTÉK CÉLJA A játékosok megpróbálnak minél gyorsabban megszabadulni a kártyáiktól. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A totemet a kör közepére

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

- Gyermek Egyesületi Program. U6/7 fesztivál, U8/9 és U10/11 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Gyermek Egyesületi Program. U6/7 fesztivál, U8/9 és U10/11 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Gyermek Egyesületi Program U6/7 fesztivál, U8/9 és U10/11 tornák Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A fesztivál, torna előkészítése 1. Általános követelmények Körzeti fesztivált, tornát ott lehet rendezni,

Részletesebben

A játék célja. A játék elemei

A játék célja. A játék elemei akong-ban a játékosok Kalandorok bőrébe bújnak és a Kambodzsai dzsungelben igyekeznek minél több mesés Smaragdot összegyűjteni. Ehhez nincs egyebük, mint a hátizsákjuk és a bátorságuk. A dzsungel telis-tele

Részletesebben

A játék lehetősége a matematika órákon. Tedd, amit mondok!

A játék lehetősége a matematika órákon. Tedd, amit mondok! ,, Az, hogy mi magunk mennyire tartunk fontosnak valamit ez átszínezheti szavaink tartalmát. Ettől függően hat pozitívan vagy negatívan mondanivalónk a befogadóra. Ettől függően fejleszt vagy okoz kárt,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI

Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI 08 11 11 12 15 01 Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI 1.1. Bevezetés 1.2. Játékok az értelmi (kognitív) fejlesztés érdekében 1.3. Játékok az érzelmi és szociális (affektív) fejlesztés

Részletesebben

- Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A torna előkészítése 1. Általános követelmények A kiemelt régiós U11 és U13 tornákon a régió kiemelt sportszervezeteinek

Részletesebben

Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival J á t é k s z a b á l y

Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival J á t é k s z a b á l y Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival Játékszabály A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE Az első játék előtt le kell választani a sablonról a zsetonokat és a játékos jelölőket. TÁRSASJÁTÉK 2 4 FŐ RÉSZÉRE JÁTÉKIDŐ KB.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015

JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015 JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015 A Torna mérkőzéseit az MKOSZ által meghatározott 3 3 kosárlabda mérkőzések az alábbi szabályai szerint kell játszani. A Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok előírásai érvényesek

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Szeretettel hívjuk és várjuk intézményük diákjait!

Szeretettel hívjuk és várjuk intézményük diákjait! Versenykiírás XIII. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére 2014. Kecskeméti Gyógypedagógiai Általános Iskola

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

ZSÁKBAMACSKA. zsákbamacskakártya. 4 egérkártya (2, 3, 4, 6 egér) 76 egér (68 fekete egyes és 8 zöld ötös ) kezdőjátékos-jelző

ZSÁKBAMACSKA. zsákbamacskakártya. 4 egérkártya (2, 3, 4, 6 egér) 76 egér (68 fekete egyes és 8 zöld ötös ) kezdőjátékos-jelző ZSÁKBAMACSKA Zsákbamacska, szó szerint. A zsákban jó és rossz macskák is vannak. Miután minden játékos beletett egy macskát (vagy kutyát... vagy nyulat), mind blöffölni meg trükközni próbálnak. A játék

Részletesebben

Bulizz egy tündéri partin Útmutató

Bulizz egy tündéri partin Útmutató n i z t z r a li Bu éri p nd ü t egy Útmutató 1. Meghívó a Tündér partira Erre lesz szükséged: Nyomtató és meghívónként 1 db A4-es lap Biztonsági olló Írószer 2. Barátság karkötők Erre lesz szükséged:

Részletesebben

Versenykiírás XII. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére

Versenykiírás XII. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére Versenykiírás XII. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére Aranykapu Alapítvány 2013. Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma:

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma: Játékszabály Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc A doboz tartalma: 75 fakocka (15 15 db öt színből) 5 db kétoldalú játéktábla pontozótábla 5 db pontszám jelölő

Részletesebben

Junk - Zóna védekezés

Junk - Zóna védekezés Zóna védekezés Az egyik fajta (és manapság talán leggyakrabban használt) zóna az úgynevezett junk, vagy 1-3-3 zóna. Jelmagyarázat: x a támadó. A korongos támadónál ott a korong. jelöli a védőket. A vonalak

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 17. lecke: Kombinatorika (vegyes feladatok) Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, 3.1.

Részletesebben

Bozsik. - Gyermek Egyesületi Program - Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

Bozsik. - Gyermek Egyesületi Program - Eljárási Rend, Szakmai Követelmények Bozsik - Gyermek Egyesületi Program - Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A torna előkészítése 1. Általános követelmények Körzeti tornát ott lehet rendezni, ahol minimálisan 4 önálló sportszervezet szerepel.

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Cartagena 2. - Kalózfészek

Cartagena 2. - Kalózfészek Cartagena 2. - Kalózfészek (A menekülés folytatódik) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Luegallee 99 40545 Düsseldorf www.winning-moves.de 2-5 játékos részére, 8 éves kortól,

Részletesebben

RAPA NUI. Tartalom. Játékötlet

RAPA NUI. Tartalom. Játékötlet RAPA NUI Tartalom 16 Kezdő kártya 50 Rapa Nui kártya: 9 Moai (Kőszobor) 9 Pap 12 Favágó 20 Vadász és Gyűjtögető (4 típus, mindegyikből 5-5 db) 4 Áttekintő kártya 100 Áldozat kártya (4 típus, mindegyikből

Részletesebben

Versenykiírás XI. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére

Versenykiírás XI. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére Versenykiírás XI. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére 2012. Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Kollegák!

Részletesebben

Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012

Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012 1 Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012 V E R S E N Y S Z Á M O K EGYÉNI FELADATOK 1.) Kikötő 6 db kis fém cél (steel), 2 db kis fém vétlen 12-17 méter. 6 db. Lövő

Részletesebben

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM 6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu Gyakorló feladatok I. LEGO Robotprogramozó országos csapatversenyre A következő

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Carlo A. Rossi. A gazdagság jó. Még jobb a gazdagság és a tekintély. 3-5 játékos részére 10 év felett Játékidő: kb. 45 perc

Carlo A. Rossi. A gazdagság jó. Még jobb a gazdagság és a tekintély. 3-5 játékos részére 10 év felett Játékidő: kb. 45 perc Carlo A. Rossi A gazdagság jó. Még jobb a gazdagság és a tekintély. 3-5 játékos részére 10 év felett Játékidő: kb. 45 perc Az iparbárók megpróbálják ügyesen növelni a profitjukat a legfontosabb áru részvények

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

Terápiás kutyák verseny szabályzata

Terápiás kutyák verseny szabályzata Terápiás kutyák verseny szabályzata A terápiás kutyák igen sokrétű feladat megoldására kiképzett és folyamatosan tanuló, és emellett dolgozó ebek. A sokféle tevékenységük közül ezen versenyen két legfontosabb

Részletesebben

FLAG FOOTBALL Játékleírás

FLAG FOOTBALL Játékleírás FLAG FOOTBALL Játékleírás 1. Mi a flag football? A flag football az amerikaifutball módosított, non-kontakt változata, amely játékban a résztvevők hasonló képességeket fejlesztenek és taktikákat ismernek

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Versenykiírás X. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére

Versenykiírás X. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére Versenykiírás X. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére Aranykapu Alapítvány 2011. Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet. 4 db vonalas (kék fedelű 14-32-es)

Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet. 4 db vonalas (kék fedelű 14-32-es) 1. osztály Magyar 4 db vonalas (kék fedelű 14-32-es) 2 db sima-vonalas fűzött füzet 3 cs. írólap Gőgös Gúnár Gedeon Ablak- Zsiráf gyermeklexikon 1 db négyzetrácsos füzet (27-32-es) 1 doboz számolókorong,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központ. 5-6- évesek foglalkozása

Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központ. 5-6- évesek foglalkozása Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központ 5-6- évesek foglalkozása A foglalkozás A mai modern futballban a játék, leszűkült térben, időben az ellenfél állandó nyomása alatt zajlik. Ebben a leszűkült

Részletesebben

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100)

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) Tartozékok 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) 5 nagy alattvaló (1-1 minden színben) 5 kis alattvaló (1-1 minden színben) 5 láda 5 100/200-as lapka hátlap Fontos:

Részletesebben

Játéktár. Farm dominó. Dominó fa elemekből. 24 darabos játék, amelyet 4 éves kortól ajánlunk, akár több. résztvevőnek is.

Játéktár. Farm dominó. Dominó fa elemekből. 24 darabos játék, amelyet 4 éves kortól ajánlunk, akár több. résztvevőnek is. Játéktár Ha játszani szeretnél ezekkel a játékokkal, keresd meg a Fogadóportán dolgozó munkatársunkat és kérd el tőle! 2.000 Ft letét ellenében megkapod őket! Farm dominó Dominó, fa elemekből. 24 darabos

Részletesebben

Szakmai elvek U11-U15

Szakmai elvek U11-U15 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Szakmai elvek U11-U15 MEGTÁRGYALTA ÉS ELFOGADTA AZ MKOSZ Szakmai és Utánpótlás Bizottsága 2014. oldal 1 Védekezési és támadási alapelvek U11-U15 korosztályokban

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. Tel.:/44/510-105. A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása

Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. Tel.:/44/510-105. A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása Fehérgyarmati Városi Diák- és Magyar Labdarúgó Szövetség Szabadidősport Szervező Bizottság Sz.-Sz.-B. Megyei Igazgatóság Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. Fehérgyarmati Csoportja Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat,

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG BUDAPEST TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT 2014.DECEMBER 16. 1/5 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék... 1 1. Általános Leírás... 2 1.1 Célkitűzések és háttér... 2 1.2 Lebonyolítás...

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Gödöllői Szent István Egyetem Sportcsarnok (2100, Gödöllő, Páter Károly utca 1) Kapusok: 150 perc. Időtartam: játékosok 30 perc, kapusok 30 per

Gödöllői Szent István Egyetem Sportcsarnok (2100, Gödöllő, Páter Károly utca 1) Kapusok: 150 perc. Időtartam: játékosok 30 perc, kapusok 30 per Ki, hol, mikor és mit Cím Csapat/csoport EMELJÜK A SZINTET! U9 edzésprogram GSK Dátum Csütörtök, 2015. Március 12. Idő 13:00 15:30 Helyszín Teljes időtartam Készítette Gödöllői Szent István Egyetem Sportcsarnok

Részletesebben

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása 1. A torna rendezője: A PAKSI SE Labdarúgó Szakosztálya Levelezési cím: 7030 Paks, Fehérvári u. 29. 2. A torna helye: Paksi SE Sporttelepe Paks, Fehérvári u. 29.

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3 1. Tegyük fel, hogy A és B egymást kölcsönösen kizáró események, melyekre P{A} = 0.3 és P{B} = 0.. Mi a valószínűsége, hogy (a A vagy B bekövetkezik;

Részletesebben

Blöffölős kártyajáték, utálatos állatokkal

Blöffölős kártyajáték, utálatos állatokkal Blöffölős kártyajáték, utálatos állatokkal A kártyalapokon irtózatos állatok képe látható csoda, hogy mindenki meg akar szabadulni tőlük? A kérdés csak annyi, elhisszük-e, hogy játékostársunk valóban varangyot

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min.

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min. . RÉSZ ÁBRÁK JÁTÉKTERÜLET min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal Kifutó 16 m. 5 m. min. 6 m. max. 8 m. 8 m. Kifutó 5 m. min. 2 18 m. minimum / 20 m. maximum Nyitó zóna 6 m. max. End Line Ligne de

Részletesebben

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet Óraterv (5.) A pedagógus neve: C. Szabóné Kocsiczki Ilona Műveltségi terület: testnevelés és sport Tantárgy: testnevelés Osztály:12. évfolyam lány labdajáték csoport Az óra témája: Kosárlabda Az óra cél-

Részletesebben

NIAGARA. http://www.gemklub.hu/ 1/9. Egy pergő folyami verseny 3-5 játékos számára, 8 éves kortól Forította: Erödi Gelgely

NIAGARA. http://www.gemklub.hu/ 1/9. Egy pergő folyami verseny 3-5 játékos számára, 8 éves kortól Forította: Erödi Gelgely NIAGARA Egy pergő folyami verseny 3-5 játékos számára, 8 éves kortól Forította: Erödi Gelgely A Niagara folyó észveszejtő sodrásában bátor kenusok küzdenek a vízzel és egymással, hogy dárgaköveket gyűjtsenek

Részletesebben