Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP /1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1"

Átírás

1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP /1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 1

2 Tartalom A. a támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. projektgazdák köre...3 C. projektterv tartalma...4 Támogatható tevékenységek köre... 5 Projekt területi korlátozása D. pénzügyi feltételek és állami támogatások...10 Támogatás formája Támogatás mértéke Támogatás összege E. kiválasztási kritériumok...10 F. adminisztratív információk...10 A projektterv benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél A konstrukció alapvető célja, hogy elkészüljön egy olyan program, amely elősegíti, hogy a felnőtt lakosság azokon a területeken gyarapíthassa tudását, fejleszthesse azon kompetenciáit, amelyeket a munkaerőpiac a szakmai tudás mellett kiemelkedően fontosnak értékel. Ezek a készségek szükségesek ahhoz, hogy az emberek készek és képesek legyenek az új ismeretek befogadására, megszerzésére, az egész életen át tartó tanulásra, illetve a munkaerő-piaci érvényesülésre. A projekt a tanuláshoz és a munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésével járul hozzá a gazdaság versenyképességének növeléséhez szükséges, képzett munkaerő biztosításához. A projektben részt vevők iskolai végzettségével, foglalkoztatási státuszával, életkorával, szociális helyzetével, valamint a képzés révén gyarapodó tudás következtében várhatóan elérhető egyéni haszon függvényében differenciált mértékű egyéni hozzájárulásával biztosítható, hogy a támogatás ne kiszorítsa, hanem kiegészítse a képzésre fordított egyéni forrásokat és ezáltal növekedjen a képzésben résztvevők száma. A konstrukció közvetlen és fő célja: A felnőtt lakosság azokon a területeken gyarapíthassa tudását, azon kompetenciáit fejleszthesse, amelyeket a munkaerőpiac a szakmai tudás mellett kiemelkedően fontosnak értékel. A projekt a tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésével járuljon hozzá a gazdaság versenyképességének növeléséhez szükséges, képzett munkaerő biztosításához. Horizontális célok a funkcionális analfabetizmus felszámolása, az élethosszig tartó tanulás képességének elsajátítása, a digitális írástudás elterjesztése. Az életen át tartó tanulás és a munkaerő-piaci kulcskompetenciák elsajátítása (egyéni szint), A konstrukció közvetett céljai: A társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedés tartós növelése (egyéni és országos szint). A munkaerő-piaci rugalmasság növelése (egyéni és országos szint), A társadalmi problémák kezelése (egyéni és országos szint), A gazdasági versenyképesség és aktivitás javítása (országos szint), Társadalmi egészség és aktivitás javítása (egyéni és országos szint) A foglalkoztathatóság növelése (egyéni és országos szint) Rendelkezésre álló forrás A kiemelt projekt tervezési dokumentációjának meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg forint, amelyből a Közép-Magyarországi Régióban felhasználható forrás összege forint. A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására az elszámolható költségek összegének maximum 3%-a, azaz legfeljebb forint fordítható. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE A projektgazda a ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban ESZA Kft.). 3

4 C. PROJEKTTERV TARTALMA A konstrukció keretében a Támogató az egyének általános célú és munkaerő-piaci kompetenciákat fejlesztő képzéséhez nyújt támogatást. Az egyének a projekt keretében kiválasztott a felnőttképzési intézményeken keresztül, valamint közvetlenül a projektgazdán keresztül is jelentkezhetnek a programba. A képzők egy objektív kritériumrendszerre épülő előminősítéses rendszeren keresztül kerülnek kiválasztásra, az alábbi kompetencia területekre. A projekt keretében elsődlegesen az alábbi alapmodulokban való részvételhez nyújtható támogatás: Világnyelv: idegennyelv-tudás fejlesztése Világháló: felhasználói szintű informatikai ismeretek megszerzése, elsősorban az internet használatához szükséges készségek elsajátítása A vállalkozók világa: gazdasági ismeretek, a vállalkozás indításához és működtetéséhez kapcsolódó ismeretek megszerzése A magad világa: önismereti, konfliktuskezelő és megoldó képesség, menedzsment és önmenedzselési kompetenciák fejlesztése kizárólag valamely más képzéshez kapcsolódóan, azok kiegészítéseként Az alapmodulok mellé, azok kiegészítéseként olyan kiegészítő modul vehető igénybe, amelynek célja a képzésben résztvevő anyanyelvi, kommunikációs készségének írás, olvasás, szövegértés -, valamint számolási, tanulási kompetenciájának fejlesztése. A projekt megvalósulása során a célcsoport bevonása folyamatos. A projektgazda képviselője megvizsgálja az egyén jogosultságát, megállapítja a támogatás mértékét. A képzést megelőzően kötelező előzetes kompetenciamérést lefolytatni a kompetenciamérő központokban, majd a képzést az előzetes szintfelmérés eredményéhez igazítani. A projektgazda és a programban résztvevő egyének között támogatási szerződés kötésével jön létre a képzési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogviszony. A képzésbe bevontakkal kötött támogatási szerződés tartalmazza a képzésben résztvevő hozzájárulását ahhoz, hogy a képzéssel az adott képzési díjból a támogatásnak megfelelő összeget közvetlenül a képzőnek utalja a projektgazda (engedményezési jog kikötése). A képzők költségeinek képzési költség - térítése (a képzési díj maximum felének átutalása, arányos költségeteket tartalmazó számla alapján) részteljesítés esetén is lehetséges akkor, ha a képzési időszak legalább felét teljesítette (a kontakt órák legalább felén részt vett) a képzésbe bevont felnőtt. Amennyiben a képzésben résztvevő hozzájárulásra kötelezett támogatási intenzitása nem 100%-os -, akkor a hozzájárulásával csökkentett összegű részteljesítés számolható el. A képzési időszakot követően utalható át a teljes képzési díj (illetve fennmaradó része). A képzés befejezését követően a kompetenciamérést (az állami vizsgák: például az OKJ-s képzések és nyelvvizsgák kivételével, továbbá A magad világa alapmodul és a kiegészítő modulok kivételével, amelyeket képzési szolgáltatásként vesznek igénybe a résztvevők) a kompetenciamérő központok végzik. A képzést megvalósító felnőttképzési intézménnyel egy együttműködési megállapodást köt a projektgazda, mely szerint a képző intézmény vállalja, hogy a támogatásra jogosult egyének számára biztosítja a megállapodásban foglalt képzéseket és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, továbbá a képző vállalja az adatszolgáltatási és ellenőrzéstűrési kötelezettségeket (különös tekintettel a felnőttképzési törvény 20. (2) h), ha), valamint a 21. (3) a), b) pontjaira). A képzésben részt vevő nevére kiállított számla alapján a projektgazda a teljes (a résztvevő hozzájárulásával csökkentett), illetve részteljesítés esetén a fennmaradó képzési költséget átutalja legkésőbb a képzés befejezésekor a képző intézménynek az egyénnel kötött támogatási szerződés alapján. 4

5 Fontos, hogy egy egyszerűen működő, könnyen átlátható rendszer alakuljon ki, mely a képzésben résztvevőnek kevés adminisztrációt jelent, továbbá melynek középpontjában a tanulni szándékozó egyén áll. A képzéseket széleskörű tájékoztató, információs, ügyintézési, adminisztrációs rendszer támogatja. A kedvezményezett a munkaerő-piaci integráció sikerességének növelésére széleskörűen biztosít egyéb, a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást, továbbá mentori szolgáltatást. Támogatható tevékenységek köre A kiemelt projekt előkészítése: képzési követelményrendszer szakmai-módszertani elemeinek meghatározása a meglévő és kidolgozandó programokra szakértő bevonásával képzési követelményrendszer infrastrukturális, erőforrás-, minőségügyi követelményeinek meghatározása a meglévő és a kidolgozandó képzési programokra képzési bemeneti kompetenciák meghatározása és azok mérésének módszertana kimeneti kompetenciák mérésének módszertana, vizsgakövetelményrendszer kidolgozása, a jogi keretek kidolgozása, szerződéses feltételek, a konstrukció lebonyolításának jogi kérdései (pl. támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, szállítói szerződések, jelentkezések, támogatás megítélése, kompetenciamérő központok-képzők kapcsolata, képzési tanúsítvány, kompetenciamérő központonként igazolás, a dokumentumok útja) egységes lebonyolítási, projekt működési módszertan meghatározása a képző intézmények számára, egységes lebonyolítási, projekt működési módszertan meghatározása a kompetenciamérő központok számára, egységes lebonyolítási, projekt működési módszertan meghatározása a program központi koordinációjára, a projektben résztvevő partnerek feladatainak lehatárolása, kiválasztásuk szempontjainak részletes specifikációja, projekt-lebonyolítást támogató infrastruktúra részletes specifikációja (szerződéskezelés, ügyfélszolgálatok, területi lefedettség biztosítása, szakmai erőforrások részletes tervezése, informatikai háttér paraméterei), a képző intézmények kiválasztásának specifikációja, az egyének részvételi folyamatának kidolgozása, dokumentációs rend, a jogosultságvizsgálat módszertana, folyamatmodellje a célcsoportok elérésének kampányterve, specifikációja, kommunikációs stratégia, ügyféloldali kommunikáció, infrastruktúra részletes specifikációja (ügyfélszolgálat, területi elérhetőség biztosítása), a projektirányítás, projektmenedzsment specifikációjának részletes kidolgozása (belső és külső projektmenedzsment, a képzők, mentorok, vizsgáztatók, egyéb partnerek projekttámogatása), szakmai minőségbiztosítás specifikációjának kidolgozása, pénzügyi-szakmai ellenőrzés, monitoring rendje, szabályozása, projekt kontrolling (vezetői ellenőrzési rendszer, erőforrás-menedzsment, belső minőségbiztosítás, elszámolások, cash flow menedzsment) szakmai specifikációja. 5

6 szervezeti felépítés, folyamattervezés, humán erőforrás irányítás, partnerségek, belső kommunikáció, feladat- és felelősség kidolgozása, dokumentációs rend szabályozása) feladatspecifikációk elkészítése (képzők, kompetenciamérő központok, mentori rendszer, kommunikáció, informatika, ügyfélszolgálatok, bonyolítás, projektmenedzsment) beszerzési terv készítése A mellékelt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány alternatív javaslatokat is tartalmaz a projekt megvalósítására, ezért a projektgazdának az előkészítés során kell a projekttervben, illetve a Megvalósíthatósági tanulmányban megterveznie azokat a feladatokat és módszereket, amelyekkel a projekt leghatékonyabb megvalósítását biztosítani tudják. Közbeszerzések lebonyolítása közbeszerzési felhívások elkészítése, ajánlattételi dokumentációk összeállítása, közbeszerzések lebonyolítása (feladás, hiánypótlás, ajánlatok regisztrációja, bontás, szakmai értékelés, jogi értékelés, pénzügyi értékelés, döntéselőkészítés, közbeszerzési-jogi tanácsadás, jogorvoslati eljárások bonyolítása, szerződések előkészítése), közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő szerződések megkötése, egyéb jogi tanácsadás A projektgazda a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 22. (3) bekezdésének értelmében köteles a közbeszerzési eljárások megindítása előtt a közbeszerzési dokumentációkat a közreműködő szervezet részére jóváhagyásra megküldeni. Informatikai rendszer megtervezése, üzembe helyezése és működtetése a program működését támogató informatikai rendszer összeállítása: részletes monitoring és előrejelző funkciók biztosítása a rendszer által (projektirányítás, projektmenedzsment, minőségbiztosítás, monitoring-kontrolling tevékenységek kiszolgálására), jelentkezések és teljes workflow egységes kezelése az egyes képzőknél (a képzési programok informatikai támogatására), címzettek dokumentumait nyilvántartó rendszer és ennek működtetése (egyének), online ügyféloldali kommunikáció (ügyfélszolgálati rendszer) felállítása és működtetése, célcsoport elérését és toborzását támogató informatikai rendszer (telemarketing funkciók) kiépítése és működtetése, a felállított informatikai rendszerek működtetése, karbantartása, folyamatos fejlesztése. Képzők kiválasztása és a képzések lebonyolítása képzők kiválasztása, információs napok, road show-k lebonyolítása, a kérdések megválaszolása, a projektműködési módszertan bevezetése a képzőknél, szerződéskötés, szerződések nyilvántartása, támogatások folyósításának technikai bonyolítása képzési oldalon (informatikai és adminisztratív feladatok a képzőknél), 6

7 a projekt végrehajtásának szakmai támogatása (online, telefonos és személyes ügyfélszolgálat a képzést igénybe vevő egyének számára, tájékoztatás a képzési programokról, támogatási lehetőségekről, jogosultsághoz kapcsolódó tájékoztatás) a képzők segítése nyomon követési dokumentumaik elkészítésében (projektműködés szempontjából), képzési és infrastrukturális követelményrendszer teljesítésének ellenőrzése, a képzések szakmai és elszámolhatósági szempontú minőségbiztosítása, az előre meghatározott minőségi paraméterek folyamatos ellenőrzése, a folyamat minőségbiztosítása (az akkreditációs feltételek, a képzők felé támasztott minőségi paraméterek ellenőrzése, az egyének elégedettségének mérése), megvalósítás nyomon követése, határidők teljesülése ellenőrzések lebonyolítása (helyszíni szemlék, kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel pénzügyi-jogi, jogosultsági szempontrendszer alapján), pénzügyi elszámolások, kifizetések bonyolítása (a kifizetési kérelmek jóváhagyását követően és a kompetenciamérő központok igazolása alapján folyósítás a képzőknek), dokumentumok megőrzése, tárolása (elektronikus és papíralapú). Képzést igénybe vevők (célcsoport) jelentkezésének bonyolítása egyszerűsített pályázati dokumentációs rendszer kidolgozása, pályázat meghirdetése, információs napok, road show-k lebonyolítása, kérdések megválaszolása, képzésre jelentkezők regisztrálása, támogatási jogosultságra jogosító dokumentumok befogadása, jelentkezések nyilvántartása a képzők bevonásával, adatkezelés, adatok tárolása, értékelés, kiválasztás, támogatási szerződések kötése, voucher kiállítása a támogatottak egyéni, képzési keretösszegének nyilvántartása (a 0%-os támogatási intenzitás esetében a vizsgáztatás OKJ-s és nyelvvizsgák, továbbá a kompetenciamérés költségei a program terhére számolhatóak el), belépési teszt kitöltetése a kompetenciamérő központok bevonásával, pályaorientáció, képzési terv összeállításában való segítségnyújtás, tanácsadás a képzésben és a programban való részvételt illetően, a címzettekhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok és a projekt végrehajtásának szakmai támogatása, egyszerűsített nyomon követési dokumentációs rendszer kezelése célcsoportonként, célcsoport segítése nyomon követési dokumentumaik elkészítésében, megvalósítás nyomon követése, ellenőrzések lebonyolítása, elszámolások, kifizetések bonyolítása (voucher rendszer, előlegkezelés) dokumentumok megőrzése, tárolása. Kimeneti kompetenciamérés bonyolítása kompetenciamérés lebonyolítási rendjének kialakítása (projektműködési módszertan), kompetenciamérés infrastrukturális hátterének biztosítása (amely konzorciumi formában is lehetséges, részletesen a Megvalósítási Tanulmány tartalmazza) kompetenciamérés emberi erőforrás hátterének biztosítása, kompetenciamérő központok kiválasztása, 7

8 kitelepített kompetenciamérés rendjének kidolgozása, lebonyolításhoz kapcsolódó eszközigények biztosítása, kompetenciamérés kommunikációjának biztosítása, ügyfélszolgálat, adat-kezelés, adatok tárolása, a kimeneti kompetenciák ellenőrzése, tanúsítványok kiállítása, program szakmai indikátorainak mérése: kimeneti kompetenciák mérése a definiált kompetenciaszintnek megfelelően, képzések hatékonyságának mérése, riportok, jelentések készítése lebonyolítónak, kapcsolattartás. Szakmai támogató feladatok a képzések eredményének és eredményességének folyamatos nyomon követése, ha szükséges, módosítások véghezvitele a képzések szerkezetében, (a képzéseken való részvétel arányának, megoszlásának vizsgálata, vizsgaeredmények gyűjtése, értékelése, változtatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozása, problémás helyzetek kezelése, eszkalációja), ügyfélszolgálat biztosítása a programban résztvevő személyek számára: telefonos, elektronikus, személyes, pályaorientációs és képzési tanácsadás, mentorrendszer kidolgozása, működtetése, koordinálása, mentorok képzése, mentori rendszer szakmai és elszámolhatósági minőségbiztosítása, szakmai felügyelet és tanácsadás az összes képzési tematika témájában (hazai és nemzetközi best practice-k és módszertanok gyűjtése, javaslattétel az alkalmazott módszertanokra vonatkozóan, gyakorlatorientált képzésekhez nyújtott tanácsadás, ha szükséges, javaslattétel a képzési szerkezet változtatására vonatkozóan), képzések eredményességének nyomon követése, ha szükséges, módosítások kidolgozása, megvalósítása (előrehaladási jelentések készítése, részindikátorok követése, javaslattétel a program további előrehaladására vonatkozóan) támogatottak által vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése (vizsgák eredményeinek vizsgálata, értékelése, konzultáció a mentorokkal, ha szükséges, változások végig vitele a célcsoport szerkezetében). Nyilvánosság, szakmai kommunikáció kommunikációs kampány részletes tervezése marketing stratégia kidolgozása: fő- és melléküzenetek, eszköztár és csatornák, célok és indikátorok, egyebek, marketing feladatok meghatározása, kommunikációs terv: célok, feladatok, célcsoport meghatározása, üzenetek, időzítés, a program képviselőinek felkészítése médiatréning keretében kreatív elemek és elvek kidolgozása, médiastratégia kidolgozása, kockázatmenedzsment, válságkommunikációs terv készítése, PR, direkt-, tele-, marketing, a reklám és a helyi regionális csatornák elérésének koordinációja, összehangolása, összefogása, marketing tevékenységek értékelése, indikátorok teljesülésének felügyelete. 8

9 PR közvélemény-kutatás, korábbi média-megjelenések összegyűjtése, elemzése, sajtótájékoztató, sajtóközlemények, sajtómegjelenések szervezése, megvalósítása, információs anyagok készítése, program honlap arculati, tartalmi tervezése, fejlesztése, kapcsolattartás a kommunikációs partnerekkel, direkt marketing direkt marketing stratégia és feladatok meghatározása, direkt marketing üzenetek és arculat kidolgozása, direkt marketing megvalósítása, reklám szóró-reklámajándékok készítése, internetes reklám eszközök használata, szóróanyagok terjesztése, rádiós és televíziós megjelenések tervezése: időzítés, tartalom, gyakoriság, célcsoport, kivitelezése. helyi, regionális elérési eszközök mentor hálózat (lásd fentebb) célcsoport szegmens specifikus eszközök kiválasztása, önkormányzati intézmények, munkaügyi intézményrendszer, helyi fórumok, egyéb regionális hálózati rendszerek (pl. Posta), telemarketing: képzésbe nehezen bevonható célcsoportok (például alacsony képzettségűek, hátrányos helyzetűek) eléréséhez célzott kommunikáció a nehezen bevonható célcsoportok elérésének szakszerű tervezése, rendszerbe foglalása, csatornák és eszközök: lásd mentor hálózat, és olyan személyek és szervezetek megkeresése és megszólítása, akik rendszeres kapcsolatban vannak az említett célcsoportokkal (pl. családsegítők, Munkaügyi Központok, Polgármesteri Hivatalok, stb.). Képzési programokon való részvétel (résztvevők támogatása) A munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztését megvalósító, a képzési kínálatban szereplő képzési programokon való részvétel a következő területeken: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományi és technológiai alapkompetenciák, digitális kompetencia, tanulás kompetencia, személyközi és állampolgári kompetencia, valamint vállalkozói kompetencia. Képzési programok megvalósítása képzési programok előkészítése a követelményrendszernek megfelelően (kompetenciaszinteknek és célcsoportoknak megfelelően) képzési portfólió kialakítása képzés meghirdetése, tájékoztatás, ügyfélszolgálat a képzők oldalán (a célcsoportok elérése elvárás) e-learning képzések bonyolítása jelentkezések fogadása, felnőttképzési szerződések megkötése együttműködés a lebonyolítás rendszerével a projektmódszertan szerint (a projektmódszertan bevezetése) 9

10 képzési programok lebonyolítása projekt- és pénzügyi menedzsment (kifizetési kérelmek benyújtása) nyilvántartások, dokumentummenedzsment kommunikáció Projekt területi korlátozása A projekt az ország minden régiójára kiterjed (NUTSII kódok: HU23, HU31, HU32, HU33, HU22, HU21, HU10). A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag Magyarországon végezhetők. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke A kiemelt projekt keretében elszámolható a jóváhagyott költségek 100 %-a. Támogatás összege A konstrukció keretében elnyerhető támogatás összege legfeljebb forint lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A projektterv elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező projekttervezési útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A projektterv benyújtásának módja, helye és határideje A projekt javaslatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban személyesen lehet kézbesíteni, vagy ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP /1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Projekttervezési Felhívás kódszámát (TÁMOP /1), a projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni. 10

11 A projekt javaslat benyújtása: szeptember 12-től október 9-ig lehetséges. A tervezési felhívással kapcsolatos további dokumentumok a honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az címen, illetve a 06-40/ telefonszámon kapható. 11

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben