KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS"

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Kódszám: TÁMOP-1.1.1/08/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Projektgazdák köre...3 Jogi forma... 3 Méret... 3 C. Kiemelt projekt tartalma...3 C1. Támogatható tevékenységek köre... 4 C 2. Kiemelt projekt időtartama... 6 C 3. Kiemelt program célcsoportja... 6 C 4.Kiemelt projekt területi szűkítése... 6 C 5. Kiemelt projekt végrehajtása... 6 C 6. Kiemelt projekt tervezett eredménye... 6 D. Pénzügyi feltételek...7 Támogatás formája... 7 Támogatás mértéke... 7 Támogatás összege... 7 E. Kiválasztási kritériumok...7 F. Adminisztratív információk...11 F1. A projekttervezési kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A projekttervek benyújtásának módja, helye és határideje Mellékletek

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél A TÁMOP kiemelt projekt közvetlen célja a rehabilitációs járadékban részesülő részleges munkaképesség-csökkenést elszenvedett, megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. A projekt további célja a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. Rendelkezésre álló forrás A TAMOP projekt végrehajtására rendelkezésre álló keretösszeg forint. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Konzorciumi szerződés alapján egy országos program kerül megvalósításra, amelynek 7 részprogramja van. A projektgazda a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban SZMM), mint az MPA kezelője. A támogatási szerződésben a főkedvezményezett az SZMM, kedvezményezett a 7 regionális munkaügyi központ. A konzorciumi megállapodást aláíró konzorciumi tagok nevében a konzorciumvezető SZMM biztosítja a kapcsolattartást a támogató felé. Jogi forma Központi költségvetési szerv. Méret Jelen projekttervezési felhívásra nem vonatkozik! Székhely 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. C. KIEMELT PROJEKT TARTALMA január 1-től életbe lép az új rokkantsági ellátórendszer, aminek fontos szerepe lesz a korai nyugdíjba vonulás csökkentésében. A rehabilitáció új rendszerének célja, hogy: - mindazok a megváltozott munkaképességű emberek, akik rehabilitálhatók vissza tudjanak térni a munka világába, és rokkantnyugdíjba csak azok kényszerüljenek, akik folyamatos munkavégzésre már nem képesek, - nőjön a megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok foglalkoztatása, - erősödjön az esélyegyenlőség, csökkenjen a hátrányos helyzetűek száma. A részleges munkaképesség-csökkenést elszenvedett megváltozott munkaképességű személyek ellátását egy olyan átmeneti járadék váltja fel, amely megfelelő rehabilitációval kiegészítve segíti és ösztönzi a munkaerőpiacra való visszatérést tól azok a megváltozott munkaképességűek, akik egészségi állapotuk, képességeik, 3

4 életkoruk miatt - jó eséllyel rehabilitálhatók, a rokkantnyugdíj helyett úgynevezett rehabilitációs járadékban részesülnek. A projekt keretében a rehabilitációs járadékban részesülő részleges munkaképességcsökkenést elszenvedett, megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosíthatók, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. A projekt további célja a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, támogatás nyújtása az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez. C1. Támogatható tevékenységek köre C A célcsoportot érintően az alábbi tevékenységek támogathatók a jogszabályok feltételei, valamint a projektgazda szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban: a) képzések elősegítésének támogatása: aa) képzés ac) a képzéshez kapcsolódó utazás (helyi/helyközi), szállás és étkezés támogatása ad) a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó (a hozzátartozó fogalma a Ket. szerinti értelmezésben 1 ) ápolásának/gondozásának támogatása b) vállalkozóvá válás támogatása, c) munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása ca) a szolgáltatási tevékenység, cb) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség (helyi és helyközi) támogatása, cc) a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó (KET szerinti értelmezésben) ápolásának/gondozásának támogatása, d) a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok támogatása. C Célcsoport foglalkoztatását vállaló foglalkoztató vonatkozásában a jogszabályok feltételei, valamint a projektgazda szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban: a) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó költségek támogatása 2 : aa) bértámogatás nyújtása, ab) segítő személyzet alkalmazása, ac) munkakipróbálás, munkatapasztalat- és munkagyakorlat-szerzés (a továbbiakban együtt: munkatapasztalat-szerzés) bérköltség-támogatással, ad) a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása, b) a munkahely megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához szükséges adaptációja, fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 172. g) 2 Foglalkoztatási támogatás a 25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet 12. -nak megfelelő feltételekkel. 4

5 C 1.2. Célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói tevékenységek kizárólag a projektet megvalósító kedvezményezettek (regionális munkaügyi központok) vonatkozásában: A munkaügyi központokban/kirendeltségeken a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (részvétel a rehabilitációs szakértői bizottságok munkájában, rehabilitációs megállapodás megkötése, rehabilitációs terv kidolgozása, az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez való segítségnyújtás, tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére és a külső partnerek felé, regionális és helyi szereplőkkel való együttműködés, egyeztetés, megvalósítás folyamatába épített szakmai értékelés, konzultáció, esetmegbeszélés) Rehabilitációs mentorok, esetmenedzserek tevékenysége (amennyiben tevékenységüket megbízási szerződés alapján végzik) Projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások: a közötti programozási időszakra vonatkozó, a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (továbbiakban HEP IH) által kiadott ESZA elszámolható költségek általános útmutató 8, 9, 10 pontjában jelzett szolgáltatások, ill. tevékenységek a költségvetési specifikációban felsorolt kivételek figyelembe vételével. C 1.3 A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek kizárólag a projektet megvalósító kedvezményezettek (regionális munkaügyi központok) vonatkozásában: az elszámolható költségek útmutatóban foglalt összes menedzsment tevékenység támogatható a költségvetési specifikáció szerint. A projektmenedzsmentre vonatkozó elvárások minden részprojektben: A projektmenedzsment tagjai köztisztviselői jogviszony keretében végezhetik tevékenységüket. Részprogramonként (régiónként) legalább 3 fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása kötelező a projektgazda szakmai szabályozása és létszámra vonatkozó iránymutatása szerint. Részmunkaidős foglalkoztatás a projektmenedzser és a pénzügyi munkatárs esetében nem lehetséges: e két munkakör feladatainak ellátása kizárólag teljes munkaidőben történhet. A projektmenedzsment tagjai a projektben sem végezhetnek a menedzsment tevékenységeken kívül semmilyen díjazással járó tevékenységet. Projektvezetővel szemben támasztott elvárások: felsőfokú végzettség legalább 2 év, projektmenedzsment területén szerzett szakmai tapasztalat Pénzügyi munkatárssal szemben támasztott elvárások: felsőfokú pénzügyi szakirányú végzettség legalább 2 év, projektmenedzsment területén szerzett szakmai tapasztalat Projekt asszisztenssel szemben támasztott elvárások: legalább középfokú végzettség 1 év, projektmenedzsment területén szerzett szakmai tapasztalat C 1.4 a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeivel kapcsolatos tevékenységek: a kedvezményezettek a projekt megvalósítása során kötelesek a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. 5

6 a kedvezményezettek a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot kötelesek megvalósítani. a kedvezményezettek a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú plakátot kötelesek elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. C 2. Kiemelt projekt időtartama A projekt teljes időtartama 60 hónap, amelyen belül a résztvevők bevonásának időszaka a 24. hónap utolsó napjáig tart. A pénzügyi elszámolást tartalmazó zárójelentés benyújtásának végső határideje, a projekt zárását követő 90. nap. C 3. Kiemelt program célcsoportja Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban ÁFSZ) azon ügyfelei, akik a évi LXXXIV. törvény alapján rehabilitációs járadékban részesülnek. C 4.Kiemelt projekt területi szűkítése A projekt az ország minden régiójára kiterjed (NUTSII kódok: HU23, HU31, HU32, HU33, HU22, HU21, HU10). A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag Magyarországon végezhetők. C 5. Kiemelt projekt végrehajtása Konzorciumi szerződés alapján egy országos program kerül megvalósításra, amelynek 7 részprogramja van. A projektgazda az SZMM, mint az MPA kezelője. A támogatási szerződésben a főkedvezményezett az SZMM, kedvezményezett a 7 regionális munkaügyi központ. A konzorciumi megállapodást aláíró konzorciumi tagok nevében a konzorciumvezető SZMM biztosítja a kapcsolattartást a támogató felé. A kiemelt program projektgazdája a program megvalósításával kapcsolatosan pénzügyi támogatásban nem részesülhet. A források felhasználására a regionális munkaügyi központok a régió munkaerőpiaci helyzetét is figyelembe véve kidolgozzák a saját részprogramjaikat a projektgazda szakmai iránymutatásai alapján. A részprogramok célja, hogy az ÁFSZ által nyújtott támogatásokból és szolgáltatásokból (munkaerőpiaci képzés, munkakipróbálás, munkaerőpiaci szolgáltatások, bértámogatás, stb.) építkezve komplex (többirányú) és a célcsoport sajátos helyzetéhez igazodó segítséget nyújtsanak a résztvevőknek. C 6. Kiemelt projekt tervezett eredménye Mutató Típus Mértékegység Forrás Bázis Cél Mérés gyakorisága Programba bevont személyek száma Programot sikeresen befejezők száma A program befejezése után 180. napon foglalkoztatott Output Fő Projektjelentés Eredmény Fő Projektjelentés Hatás Fő APEH, vagy célzott felvétel Folyamatos Folyamatos Folyamatos 6

7 Amennyiben a projektbe bevont létszám meghaladja az előzetesen tervezettet, a többletlétszámra ugyanazokat az elhelyezkedési arányokat kell alkalmazni, mint az eredetileg meghatározott célkitűzések esetén. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke A támogatás mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Támogatás összege A jelen felhívás keretében elnyerhető támogatás összege legfeljebb forint lehet. A program megvalósításához szükséges KMR forrás: forint (22,9%). A program megvalósításához szükséges ERFA típusú tevékenységek finanszírozására fordítható forrás: a projekt összes költségének legfeljebb 6%-a. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 1) A benyújtási feltételekre vonatkozó kritériumok (A tervezési útmutató F pontja alapján): Kritérium A projektterv zárt csomagolásban, a konstrukció kódszámával ellátva érkezett. A projekt adatlapok száma 8 darab A projekt adatlapok hiánytalanul vannak kitöltve. A projekt adatlapokat dátummal és aláírással látták el. A projekttervet magyar nyelven, az előírt projekt adatlapokon nyújtották be. A projekttervezési dokumentáció hitelesítéséül az eredeti projekt adatlap utolsó oldala, valamint a nyilatkozatok cégszerűen vannak aláírva és lepecsételve. A projektterv einek valamennyi oldala szignált és számozott. A projektterv 1 eredeti és 1 másolati példányban, valamint további 1 példányban elektronikus adathordozón (CD-n) is beérkezett. A konstrukció kódszáma a projektterv dokumentáció minden A projektterv megfelel a kritériumnak A projektterv nem felel meg a kritériumnak 7

8 példányán feltüntetésre került. A projekt költségvetése megadott formában és bontásban szerepel. A projekt adatlapokon nyilatkozott ÁFA státusznak megfelelően került a költségvetés tervezésre. A projektgazda az útmutatóban feltüntetett, kötelezően benyújtandó dokumentumokat, eket csatolta és azok tartalma a szakmai vizsgálatra megfelelő. 2) A projektgazdára és konzorciumi partnereire vonatkozó formai jogosultsági és teljességi kritériumok (a tervezési útmutató B és F pontja alapján): Kritérium A projekttervet az arra jogosult szervezet nyújtotta be. Igazolás módja A projektgazda megfelel a kritériumnak A projektgazda nem felel meg a kritériumnak A projektgazdára és konzorciumi partnereire nem vonatkoznak a B6 pontban szereplő kizáró okok egyike sem. konzorciumi partnerei a projekt adatlapon szereplő nyilatkozatok minden feltételének megfelelnek. ok - nyilatkozatok ok - nyilatkozatok konzorciumi partnerei a projekt adatlap Esélyegyenlőség érvényesítése pontjában legalább 3 szempontot megjelöltek. ok konzorciumi partnerei a projekt adatlap Környezeti fenntarthatóság pontjában kategóriánként legalább 3 szempontot megjelöltek. ok konzorciumi partnerei nem szolgáltattak a projektterv szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a projektterv benyújtásakor. okon a projektgazda, ill. a konzorciumi partnerek nyilatkozata 3) A projektre és a projektgazdára és a konzorciumi partnerekre vonatkozó szakmai kritériumok (A tervezési útmutató C pontja alapján): 8

9 Kritérium A projekt maximum 60 hónap alatt megvalósul. A projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint az útmutatóban meghatározott időpont. A projektterv alapján a projekt hozzájárul a rokkantsági nyugdíj rendszerének átalakításához A tervezett tevékenységek szerepelnek a támogatható tevékenységek között. konzorciumi partnerei vállalják, hogy a megjelölt célcsoport személyre szabott szolgáltatásokban részesül. Igazolás módja ok és konzorciumi szerződés ok és konzorciumi szerződés ok/ módszertani ok/ módszertani ok, módszertani A projektterv megfelel a kritériumnak A projektterv nem felel meg a kritériumnak konzorciumi partnerei vállalják, hogy a célcsoport komplex megközelítésre építve többféle segítségben részesül a projekt keretében. konzorciumi partnerei vállalják a résztvevők munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítését és ösztönözését. ok/ módszertani ok A projektgazda vállalja, hogy az előrehaladásról regionális bontásban számol be. A projektgazda vállalja, hogy a konzorciumi szerződés módosítását a regionális változások alapján érvényesíti. A projekttervben jól kifejtett, hogy a projektmenedzsment és a megvalósítók szükséges létszáma miképpen került 9

10 meghatározásra a projekt életciklusai során. A projektgazda a projekttervben bemutatta a projektmenedzsment és a megvalósítók foglalkoztatása költséghatékonyságának biztosítására alkalmazott módszert, eljárást. A projekt menedzser és a témafelelősök megfelelnek az útmutatóban előírt minimális feltételeknek. a konzorciumi partnerek vállalják programok végrehajtásának útmutatóban leírtak szerinti minőségbiztosítását. A projektgazda a projekttervben bemutatta az ellenőrzési nyomvonalat, amelyben kidolgozta a párhuzamos támogatásnyújtás elkerülése érdekében alkalmazott eljárásrendszert. A projektgazda a projekttervben bemutatta a projekt egésze és régiónkénti eredményeinek mérését szolgáló módszertant és eljárásrendet A projektgazda a projekttervben bemutatta a megvalósítás régiónkénti nyomonkövetésére szolgáló és a célcsoportra vonatkozó adatszolgáltatást biztosító informatikai rendszert A projektgazda a projekttervben bemutatta a külső, harmadik féltől megrendelt, célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó, megvalósítói, valamint menedzsment tevékenységekhez Projektmenedzsment tagok önéletrajzai ok 10

11 közvetlenül kapcsolódó szakmai szolgáltatások és megbízási díjak együttes értékének az elszámolható költségek 30%-án felüli mértékét és indokoltságát. A projekt megfelel a horizontális céloknak. konzorciumi partnerei a teljes projektidőszak alatt biztosítják a projekt célcsoportok civil szervezetei által igényelt együttműködést a semmit rólunk, nélkülünk -elv alapján. ok ok, módszertani 4) A pénzügyi feltételekre vonatkozó kritériumok (A tervezési útmutató D pontja alapján): Kritérium A költségvetésben kizárólag támogatható tevékenységek és elszámolható költségek szerepelnek. Az egyes tevékenységekre tervezett költségek a piaci áraknak megfelelően tervezettek. A tevékenységek tervezett költségei a költségvetés szöveges indoklása alapján megalapozottnak, költséghatékonynak tekinthetők. A projekt költségvetése megfelel a tervezési útmutatóban előírt költségkorlátoknak. A projekt támogatási igénye nem haladja meg a forintot. A projektben igényelt KMR forrás nem haladja meg a forintot. A projekttervben bemutatásra került a kiemelt projekt keretében felhasználandó támogatás az MPA más bevételeitől, kiadásaitól - elkülönített nyilvántartásának, könyvelésének alátámasztásául szolgáló számviteli politika, valamint számlarend, számlatükör. A projektterv megfelel a kritériumnak A projektterv nem felel meg a kritériumnak F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekttervvel kapcsolatos részletes eljárásokat 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelete a időszak strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza. 11

12 F1. A projekttervezési kiírás felfüggesztése és megszüntetése Amennyiben a projekt megvalósítása alatt végzett külső vagy belső értékelések során nem igazolható a program hatékonysága, a projekt felfüggesztésre kerül. Az értékelések megállapításai alapján a HEP IH dönthet a támogatás további folyósításának feltételeiről. F2. A projekttervek benyújtásának módja, helye és határideje A projektterv magyar nyelven nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott projektterv feldolgozására nincs lehetőség. A projekttervet 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban személyesen lehet kézbesíteni, vagy ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-1.1.1/08/1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát (TÁMOP /08/1), a projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes ekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes ek megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni. A projektterv benyújtása: február 21-tól március 21-ig lehetséges. A tervezési felhívással kapcsolatos további felvilágosítást levélben, telefonon vagy telefaxon vagy személyesen lehet kérni az alábbi címeken: Telefon: Fax: Levélben: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Telefonon csak technikai jellegű kérdésekre áll módunkban választ adni. A kérdéseket a HEP IH 5 munkanapon belül megválaszolja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt megkezdését követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! Mellékletek 1. számú Projekttervezési útmutató 2. számú sablon 3. számú Útmutató projekt adatlap kitöltéséhez 4. számú ESZA Elszámolható költségek általános útmutató 5. számú - ERFA Elszámolható költségek általános útmutató 6. számú - költségvetés sablon 12

13 7. számú - A kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció 8. számú - támogatási szerződés sablon 9. számú konzorciumi megállapodás sablon 10. számú Életrajz minta 11. számú Esélyegyenlőségi útmutató 12. számú Fenntartható fejlődési útmutató 13. számú Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 13

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Házi segítségnyújtás fejlesztése c. program támogatásához A konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

FELHÍVÁS. Magyarország Kormányának felhívása az Ifjúsági Garancia Program a fiatalok munkához jutásának segítése érdekében.

FELHÍVÁS. Magyarország Kormányának felhívása az Ifjúsági Garancia Program a fiatalok munkához jutásának segítése érdekében. FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGI GARANCIA KIEMELT PROJEKTHEZ Magyarország Kormányának felhívása az Ifjúsági Garancia Program a fiatalok munkához jutásának segítése érdekében. Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1.D/2F

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben