VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE"

Átírás

1 XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsága tagjai számának kibővítéséről, a regionális fejlesztések koordinátora tanácsnok, valamint az egészségügyi és szociális bizottság tagjának megválasztásáról 4/2007. (II. 16.) sz. határozat A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak megválasztásáról 13/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megye című időszaki lap szerkesztő bizottsága tagjainak megválasztásáról 15/2007. (II. 16.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg érdekképviseleti fórumába a megyei közgyűlés képviseletére tag delegálásáról 16/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács tisztségviselőinek megválasztásáról 17/2007. (II. 16.) sz. határozat A nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottságba a megyei közgyűlés részéről tag delegálásáról 18/2007. (II. 16.) sz. határozat Fenntartói egyetértésről a Vas Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének kinevezéséhez 33/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 34/2007. (II. 16.) sz. határozat A különböző szervezetekbe a megyei önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálásáról ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 20/2006. (XII. 15.) sz. rendelet A szervezeti és működési szabályzatról szóló többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendelet módosításáról 6 1/2007. (II. 16.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről 7

2 FEBRUÁR 16. 2/2007. (II. 16.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.) számú rendelet módosításáról 3/2007. (II. 16.) sz. rendelet A szervezeti és működési szabályzatról szóló többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendelet módosításáról 4/2007. (II. 16.) sz. rendelet A megyei közgyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló többszörösen módosított 2/1995. (I. 6.) számú rendeletének módosításáról KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 1/2007. (II. 12.) sz. határozat Megyei fenntartású egészségügyi intézmények integrációjáról 2/2007. (II. 12.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház vizitdíj és kórházi napidíj fizetési szabályzatának jóváhagyásáról 5/2007. (II. 16.) sz. határozat A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 6/2007. (II. 16.) sz. határozat Javaslat a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítására 7/2007. (II. 16.) sz. határozat A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló véleménynek elfogadásáról 8/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 9/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 10/2007. (II. 16.) sz. határozat Intézményfenntartó Társulás működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése között 11/2007. (II. 16.) sz. határozat A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, valamint Vas Megye Önkormányzatának és Zala Megye Önkormányzatának Közgyűlései közötti évre szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról 12/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Szombathely alapító okiratának módosításáról 14/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemeléséről 19/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány megszüntetéséről

3 2007. FEBRUÁR /2007. (II. 16.) sz. határozat A Batthyány Év programjainak koordinálására létrehozott intéző bizottság tevékenységéről szóló tájékozató elfogadásáról 21/2007. (II. 16.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház stabilizációs programjának módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről 22/2007. (II. 16.) sz. határozat A Nyugat-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások felosztására vonatkozó határozatának jóváhagyásáról 23/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumai beszámolóinak elfogadásáról 24/2007. (II. 16.) sz. határozat Az ápolás és gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben című beszámoló elfogadásáról 25/2007. (II. 16.) sz. határozat Vas megye gazdaságának helyzetéről szóló tájékoztató napirendről levételéről 26/2007. (II. 16.) sz. határozat Vas megye területfejlesztési koncepciójának és programjának előzetes véleményezéséről 27/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat és intézményei évi nemzetközi kapcsolatainak teljesítéséről szóló beszámoló és a évi nemzetközi terv elfogadásáról 28/2007. (II. 16.) sz. határozat A Szombathely, 10437/8 hrsz-ú telephely (OMV kút telek) megnevezésű ingatlan értékesítéséről 29/2007. (II. 16.) sz. határozat A Szombathely 4685 hrsz-ú turistaház (Hotel Liget Szálló) megnevezésű ingatlan értékesítéséről 30/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága behajthatatlan követelése leírásának engedélyezéséről /2007. (II. 16.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2007. (II. 16.) sz. határozat A mikro-, kis- és közepes vállalkozások új munkahelyteremtéssel járó fejlesztéseinek az államháztartás egyensúlyát javító különadóból való kompenzálásáról szóló javaslat elfogadásáról 35/2007. (II. 16.) sz. határozat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által fenntartott nevelési-oktatási intézményrendszer átalakítási tervezetének megyei közoktatás-fejlesztési tervhez való illeszkedéséről szóló állásfoglalásról 36/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei közgyűlés tagjai évi vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről KÖZLEMÉNYEK A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak beszámolói 154 Az ápolás és gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben 161

4 FEBRUÁR 16. A közgyűlés: SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 217/2006.(XII.15.) sz. határozata a megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsága tagjai számának kibővítéséről, a regionális fejlesztések koordinátora tanácsnok, valamint az egészségügyi és szociális bizottság tagjának megválasztásáról 1. a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak számát 13 főre bővíti azzal, hogy a bizottság új tagjainak megválasztására a testület legközelebbi ülésén kerül sor; 2. a.) regionális fejlesztések koordinátorának tanácsnoki minőségben megválasztja Kovács Jenőt; b.) az egészségügyi és szociális bizottság tagjává megválasztja Kovács Jenő képviselőt. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 4/2007. (II. 16.) sz. határozata a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak megválasztásáról A közgyűlés a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság nem közgyűlési bizottsági tagjaivá megválasztja Szabó Józsefet és Máhr Tivadart. Felelős: a közgyűlés elnöke Határidő: március 30. A közgyűlés: A megyei közgyűlés 13/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megye című időszaki lap szerkesztő bizottsága tagjainak megválasztásáról 1. megbízza február 16-tól a Vas megye című időszaki lap Szerkesztő Bizottsága tagjának Pajor András, Szücs Gábor, Patyi Elemér és Varga Gyulá frakcióvezetőket, akadályozatásuk esetén helyetteseiket, a Szerkesztő Bizottság vezetőjének pedig Majthényi László alelnököt; 2. felkéri a közgyűlés alelnökét, hogy gondoskodjon a lapnyilvántartásba vételi adatok kiegészítéséről. Felelős: Határidő: a közgyűlés alelnöke (2. pontért) azonnal A közgyűlés: A megyei közgyűlés 15/2007. (II. 16.) sz. határozata a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg érdekképviseleti fórumába a megyei közgyűlés képviseletére tag delegálásáról 1.) köszöntet mond írásbeli formában Dr. Varga Józsefnek a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény érdekképviseleti fórumában a megyei önkormányzat képviseletének ellátásáért; 2.) a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény érdekképviseleti fórumába Tancsics Józsefet, a közgyűlés egészségügyi és szociális bizottságának tagját delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal

5 2007. FEBRUÁR A közgyűlés: A megyei közgyűlés 16/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács tisztségviselőinek megválasztásáról 1. a Fogyatékosügyi Tanács elnöki feladatainak ellátásával Dr. Giczy Sarolta titkárságvezetőt; 2. a titkári teendők elvégzésével pedig Bukits Esztert, a megyei önkormányzati hivatal egészségügyi, szociális és ifjúságvédelmi titkárságának munkatársát bízza meg. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A közgyűlés: A megyei közgyűlés 17/2007. (II. 16.) sz. határozata a nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottságba a megyei közgyűlés részéről tag delegálásáról 1. a nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottság elnöki teendőinek ellátásával megbízza Horváth Antalné közgyűlési tagot; 2. köszönetet mond írásbeli formában Fokiné Rácz Ilonának a bizottság elnöki feladatainak közötti időszakban történő ellátásáért. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 18/2007. (II. 16.) sz. határozata fenntartói egyetértésről a Vas Megyei Levéltár igazgató-helyettesének kinevezéséhez A közgyűlés egyetért Feiszt Györgynek február 1-től január 31-ig terjedő időtartamra a Vas Megyei Levéltár igazgatóhelyettesévé történő kinevezésével. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A közgyűlés: A megyei közgyűlés 33/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 1. pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívással egyező tartalommal a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyének betöltésére; 2. felkéri az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy a pályázatok döntés-előkészítő véleményezésére bízzon meg ad hoc bizottságot, s azt követően az igazgatói kinevezéssel kapcsolatos véleményét terjessze a közgyűlés elé;

6 FEBRUÁR a fenntartó képviseletében a döntés-előkészítő ad hoc bizottságba Horváthné Stukics Erzsébetet, az egészségügyi és szociális bizottság elnökét delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (1. pontért) az egészségügyi és szociális bizottság elnöke (2. pontért) azonnal (1. pontnál) június 29. (2. pontnál) A megyei közgyűlés 34/2007. (II. 16.) sz. határozata a különböző szervezetekbe a megyei önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálásáról A közgyűlés a különböző szervezetekbe a korábbi megbízásokat visszavonva február 19-től a megyei önkormányzat képviseletének ellátására az alábbi személyeket delegálja: I. CENTROPE szervezet Árvízvédelem és Vízvédelem munkacsoport Területfejlesztés munkacsoport KKV támogatási és finanszírozási eszközök munkacsoport Megújuló energiák munkacsoport Kultúra Munkacsoport Egyetemi Hálózat Munkacsoport Turizmus Munkacsoport Abért László Kovács Jenő Varga Zoltán Heckmann Ferenc Merklín Tímea Dr. Gadányi Károly Szalay Eszter II. EuRégió West/Nyugat Pannónia szervezet Tanács Foglalkoztatás Munkacsoport Huber László Szatmári József Dr. Kondor János Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006. (XII. 15.) sz. rendelete a megyei önkormányzat - többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) számú, a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletének módosításáról Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1.. A R (1) bekezdésének 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: R (1) A közgyűlés tisztségviselői: az elnök, 2 főállású alelnök, akiket a közgyűlés tagjai sorából a közgyűlés elnökének javaslatára titkos szavazással 4 évre választ.

7 2007. FEBRUÁR E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2.. Szombathely, december 15. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2007. (II. 16.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Közgyűlésre, annak bizottságaira és a költségvetési szerveire A megyei közgyűlés a költségvetési címrendet évre a következők szerint határozza meg: Cím száma N e v e Alcím N e v e száma 1. Megyei Közgyűlés 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Önkormányzati ellátó szolgáltatás 1. Vas megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete 3. Szociális ellátási feladatok 1. Időskorúak Szociális Intézete Acsád 2. Vas m. Idősek Otthona Hegyfalu 3. Szakosított Otthon Ivánc 4. Vasm. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál 5. Idősek Otthona Táplánszentkereszt 6. Vasm.Szakosított Szociális Intézet Szombathely 7. Vas megyei Idősek Otthona Vasvár 4. Gyermek és ifj.védelmi feladatok 1. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet Gencsapáti 2. Vasm. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár 3. Vas m. Területi Gyermekvéd.Szaksz. és Gyermekotthon Szombathely 5. Pedagógiai szolgáltatási feladatok 1. Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 6. Általános iskolai oktatási feladatok 1. Dr.Nagy L. Gyógypedagógiai Int. Kőszeg 2. Rumi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Gyermek és Dio. 7. Középfokú oktatási feladatok 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2. Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg 3. Rázsó I. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend

8 FEBRUÁR Béri B. Ádám Gimn. Posta- és Bankf. Szakközéiskola, Kollégium Vasvár 8. Üdültetési feladatok 1. Vas m. Önkorm. Gyermek-, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja Balatonberény 9. Művészeti és művelődési felad. 1. Mesebolt Bábszínház 2. Szimfónikus Zenekar 3. Ungaresca Táncegyüttes 4. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 10. Könyvtári feladatok 1. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár 11. Levéltári feladatok 1. Vas megyei Levéltár 12. Múzeumi feladatok 1. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága 2. Szombathelyi Képtár 13. Lapkiadási feladatok 1. Életünk Szerkesztősége 2. Vasi Szemle Szerkesztősége 14. Sportigazgatási feladatok 1. Vas megyei Sportigazgatóság 15. Fekvőbetegellátási feladatok 1. Megyei Markusovszky Kórház 2. Ált.Rehab.Kórház és Gyógyf. Szentgotth. 2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti csoportosítását a R. 6/A és a 6/B számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei 1. A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi előirányzatát 19, E Ft-ban állapítja meg. 2. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza A közgyűlés a finanszírozási bevételek előirányzatát E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyűlés a pénzügyi hiány finanszírozásának módjáról legkésőbb a zárszámadás jóváhagyásakor dönt. 5.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 17, E Ft, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 2, E Ft. 2. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek A megyei önkormányzat az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz kötődően 2, E Ft támogatásban részesül. 2. A normatív, kötött felhasználású támogatás összege E Ft. 3. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintű számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák A közgyűlés a költségvetési szervek részére 4, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melyből 4, E Ft működési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza.

9 2007. FEBRUÁR A költségvetés kiadásai A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási előirányzatát 20, E Ft-ban állapítja meg. 2. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: E Ft Személyi juttatások előirányzata 7, Munkaadókat terhelő járulékok 2, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7, Speciális célú támogatások 404,485 Felújítási előirányzat Beruházási előirányzat 1, Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok Működési tartalék: céltartalék Fejlesztési tartalék: Költségvetési kiadási előirányzat összesen 20, A R. 9. /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 2, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 2, E Ft a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira 1, E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait /tartalékait/ E Ft-ban határozza meg. Ebből: a működési céltartalékot E Ft-ban (E: intézmény:5.200) a fejlesztési céltartalékot E Ft-ban rögzíti A költségvetési évet követő 2 év becsült előirányzatait a R. 14. sz. melléklete tartalmazza.

10 FEBRUÁR A közgyűlés a./ a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatát éves bontásban a 9. számú, b./ az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a R. 10. számú, c./ a közvetett támogatások összegeit a R. 11. számú, d./ az önkormányzat által felvett hitelek állományát a R. 12. számú mellékletében rögzíti A közgyűlés az intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértékét a 15. sz. melléklet szerint határozza meg. Létszám, illetmény 17.. A közgyűlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 főben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselők létszámát 3 főben, a köztisztviselők létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva 40,4 főben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 7 főben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza A közgyűlés a KTV 42. /3/ bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot évre Ft-ban állapítja meg. 19. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg: Városok területén lévő lakásoknál: a.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 198 Ft/m2/hó b.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 154 Ft/m2/hó c.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 110 Ft/m2/hó d.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 66 Ft/m2/hó Községek területén lévő lakásoknál: e.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 176 Ft/m2/hó f.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 132 Ft/m2/hó g.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 88 Ft/m2/hó h.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 55 Ft/m2/hó A költségvetés végrehajtásának szabályai A költségvetési szervek a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek. 2. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a R. 13/A. és 13/B. sz. melléklete, a likviditási tervet a R. 13/C. sz. melléklete tartalmazza Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendelet módosítással a közgyűlés változtathatja meg. A költségvetési szervek kiemelt előirányzatait az intézmények felülvizsgált kérelme alapján csak a közgyűlés módosíthatja, figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló módosított 217/1998. /XII. 30./ sz. Kormányrendelet előírásaira.

11 2007. FEBRUÁR Az /1/ bekezdés alapján végrehajtandó előirányzat-módosításokat a költségvetési szerv vezetője folyamatosan kezdeményezheti. 3. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosításait a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan gazdálkodó intézmény vezetője kezdeményezi a részben önálló intézmény vezetőjének egyetértésével. 4. a./ A központi forrásokból kapott pótelőirányzatokról a közgyűlés elnöke a közgyűlést folyamatosan a két ülés közötti beszámolójában- tájékoztatja és gondoskodik a költségvetési rendelet módosításáról negyedévenként, de legkésőbb /december 31.-i hatállyal/ a tárgyévet követő február hó végéig. b./ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele közül csak a működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülről, illetve államháztartáson belülről átvett pénzeszközeiből kivéve az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközöket emelheti fel /változtathatja meg/ saját hatáskörben bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatait. A kiemelt előirányzatok felemelésénél figyelembe kell venni a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló, módosított 217/1998. /XII. 30./ sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. 2. A többletbevételekről a fenntartót a keletkezés időpontjában tájékoztatni kell. 3. Ezen előirányzat változtatásokról a főjegyző előkészítésében a közgyűlés elnöke a közgyűlést tájékoztatja a két ülés közötti beszámoló keretében. 4. A 3. pont alatti előirányzat változtatásokkal a közgyűlés a költségvetési rendeletét legalább félévenként és legkésőbb a tárgyévet követő február hó végéig módosítja A közgyűlés a költségvetési szervek részére a költségvetési rendeletben /illetve annak módosításaiban/ biztosított felújítási, beruházási feladatok és előirányzatok tekintetében önálló felújítási és beruházási jogot biztosít a következők figyelembevételével: 1. A költségvetési szervek az éves költségvetésükben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási előirányzat összeghatáráig vállalhatnak kötelezettséget. 2. A költségvetési szervek saját működési többletbevételükből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek. 3. A költségvetési szervek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg elszámolnak. 4. A fenntartói támogatással fedezett felhalmozási célú kiadási előirányzat takarékosságból keletkező maradványa %-ban a költségvetési szervet és az önkormányzatot illeti meg A költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az intézményi ellátási díjak módosított előirányzatát meghaladó többlet, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat-maradvány, továbbá a feladatelmaradásból származó személyi, munkaadói járulék és dologi megtakarítás elvonásra kerül. 2. Amennyiben a normatív, kötött felhasználású támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, az érintett költségvetési szervtől a pénzmaradványa terhére elvonásra kerül a visszautalandó összeg. 3. Az egészségbiztosítási alapból finanszírozott feladatok pénzmaradványára az elvonás nem terjed ki. A maradvány-elszámolásra vonatkozó szabályokat csak az önkormányzati forrásból finanszírozott feladatokra kell érvényesíteni. 4. Az önkormányzati hivatal költségvetésében tételesen megtervezett előirányzatok közül a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványok és a céljelleggel kezelt / 4/a. sz. mellékletben külön jelzett/ előirányzatok maradványa nem kerül elvonásra.

12 FEBRUÁR A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben számukra jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl. 2. A megüresedett álláshelyek betöltése kivéve a megyei fenntartású kórházak szakdolgozóit a megyei közgyűlés elnöke írásbeli engedélyével történhet. 3. a) A költségvetési szervek a számukra jóváhagyott személyi juttatási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni. b) Évközben, illetve az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően a következő évben csak a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások maradványa használható fel jutalmazásra. c.)a személyi juttatási előirányzaton belül kötelezően megtervezendő 2 %-os kereset-kiegészítést csak a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató rendelkezései alapján lehet kifizetni. A b./ és c./ alatti kifizetések / a tervezhető 8 %-os mértéken felül/ összesen a rendszeres személyi juttatási előirányzat 10 %-os mértékéig terjedhetnek. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom. d) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerésére használható fel. 4. A fel nem használt személyi juttatási előirányzatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja. A fel nem használt előirányzatot a közgyűlés csak kivételes esetben engedélyezi dologi kiadásokra átcsoportosítani A költségvetési szervek kötelesek a működési és felhalmozási célú bevételeik növelésére irányuló pályázataikhoz az ágazatilag érintett bizottságok sürgős esetben a bizottság elnökének egyetértését / ez esetben a bizottság utólagos tájékoztatásával/ megszerezni. Ennek során be kell mutatni a pályázati pénzeszközből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét A közgyűlés feljogosítja a a). a kulturális, oktatási és ifjúsági bizottságot, hogy az oktatási, kulturális, közösségtámogató és az ifjúsági célú előirányzat, b.) a kisebbségi és a külügyi bizottságot, hogy a kisebbségi és nemzetközi célú előirányzat, c.) az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy az egészségügyi, szociális, drogprevenciós, valamint a kardiovaszkuláris célú előirányzat, d.) a turisztikai és sportbizottságot, hogy a turisztikai, a sportcélú, a kistelepülések sportcélú, valamint a sportági szakszövetségek támogatási célú előirányzat felhasználására pályázati eljárás lefolytatása mellett döntést hozzon. A pályáztatás alól kivétel a kardiovaszkuláris célú előirányzat. 2. A közgyűlés feljogosítja a.) a tudományos tanácsadó testületet, hogy a közgyűlés elnöke által e feladatra kötelezettségvállalással felruházott alelnökének a tudományos célú előirányzat felhasználására javaslatot tegyen; b.) a bűnmegelőzési és közbiztonsági szakbizottságot, hogy a bűnmegelőzési és közbiztonsági célú előirányzat felhasználására a közgyűlés elnökének javaslatot tegyen 3. A közgyűlés feljogosítja elnökét, hogy a.) az önkormányzati hivatal költségvetésében felhalmozási és működési,- fenntartási feladatokra tervezett felhalmozási és működési előirányzati főösszegeken belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre; b.) új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat. 4. Az 1-3. pontokban foglalt átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a közgyűlésnek be kell számolni a közgyűlés legutóbbi ülése óta hozott döntésekről szóló beszámoló keretében. Az 1.,2., és 3. pont felhatalmazása szerinti döntéseket a költségvetési rendeleten legalább félévenként és legkésőbb a tárgyévet követő február hó végéig át kell vezetni. 5. Az 1. és 2. pont alatti célelőirányzatok felhasználása az I. és II. félévben % - ban történhet.

13 2007. FEBRUÁR Pénzkezelés, önkormányzati kiskincstár 28.. A közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank RT Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságát jelöli ki január 1-től december 31- ig A közgyűlés a felügyelete alá tartozó önkormányzati finanszírozású költségvetési szerveit évben is központi pénzkezelésben /un. kiskincstári rendszerben/ finanszírozza. 2. A rendszerbe a megyei közgyűlés elnöke által kiadott, módosított 2/2000. számú utasításban szereplő intézmények tartoznak. 3. A kincstári gazdálkodás az önkormányzat költségvetésére, az önkormányzati hivatal és az intézmények által elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre épül. 4. A kincstári gazdálkodás részletes szabályait az elnöki utasítás rögzíti. 5. A szabályozásból adódóan a megyei önkormányzat az 1. pontban jelzett költségvetési szervek részére év végén, legkésőbb az utolsó banki napon az alulfinanszírozás összegét az elszámolási számlákra teljesíti, az esetleges túlfinanszírozást a költségvetési szervek ugyaneddig a napig kötelesek visszautalni az önkormányzat számlájára A költségvetési szervek az átmenetileg szabad pénzeszközeiket számlavezető pénzintézetüknél sem köthetik le, kivéve az OEP finanszírozási körbe tartozó intézmények a gazdálkodási körükben keletkezett átmeneti vagy tartós megtakarításaikat, valamint a szakképző intézmények a külön számlán kezelendő szakképzési pénzeiket. 2. Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő lekötéséről, vagy ugyanott értékpapírszámlán történő kezeléséről vagy értékpapír vásárlásáról a főjegyző javaslata alapján a közgyűlés elnöke dönt. A pénzintézetnél történő aláírásokra a pénzügyi és gazdasági titkárság pénzintézetnél aláírási joggal rendelkező vezetői és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelően a pénzügyi és gazdasági titkárság vezetőjének, valamint a költségvetési csoport vezetőjének együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történő aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel Működési és felhalmozási célú hitel felvételt egyedi döntéssel a közgyűlés engedélyez. Tartozásállomány A közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományukról negyedévi rendszerességgel szolgáltassanak adatot. 2. A költségvetési szervek azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidőt és az eredeti éves kiadási előirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri. 3. A közgyűlés a tartozásállomány megszűntetése érdekében önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot. 4. A közgyűlés a tartozásállomány összegeként a bruttó általános forgalmi adót is tartalmazó értéket jelöli meg, fizetési határidő alatt a számlán, vagy a számlát helyettesítő okmányon fizetési határidőként megjelölt dátumot érti. 5. Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi költség az érintett költségvetési szervet terheli.

14 FEBRUÁR 16. Átmeneti rendelkezések Az Államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. tv ára hivatkozva a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei közgyűlés elnöke jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet. 2. A költségvetési rendelet megalkotásáig időarányosan felhasználható kiadások körébe nem tartoznak bele a 27. alatti, átruházott hatáskörű döntéssel felhasználható céljellegű előirányzatok (kivéve azok körében keletkezett pénzmaradvány felhasználása); az önkormányzati hivatal költségvetésében /4. sz. melléklet/ szereplő, a kötelező feladatellátás körébe nem tartozó - megállapodásban rögzített, kötelezettségvállalással terhelt kivételével- támogatások, pénzátadások; valamint az 5. sz. mellékletből a folyamatban nem lévő, kötelezettségvállalással nem terhelt felhalmozási kiadások. 3. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek. 34. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1.-i hatállyal kell alkalmazni. Szombathely, február 16. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

15 2007. FEBRUÁR sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata évi bevételei és kiadásai A/Bevételek E.Ft. Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke- Együtt bevételek bevételek I.Müködési bevételek Intézményi m ködési bevételek a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Támogatásérték m ködési bevételek államháztartáson belülr l a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiegészítések, visszatérülések a.) Támogatott intézmények 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 d.) Önkormányzati Hivatal 0 4. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból a.) Egységesen b.) Megye lakosai után 110 Ft/lakos f c.) Megyei intézmények ellátottai után 5759 f, Ft/f Normatív támogatásból a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra lakos 150 Ft/f b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése (0-17éves lakos) 700 Ft/f c.) Megyei közm vel dési és közgy jteményi feladatokra E Ft és 375 Ft/f d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás e.) Normatív kötött felhasználású támogatás Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0 II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások a.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás Központosított támogatások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás: Markusovszky Kórház egészésgügyi gép beszerzés III.Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal Pénzügyi befektetések bevételei a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 0 4. Támogatásérték felhalmozási bevételek a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei

16 FEBRUÁR sz.melléklet Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke- Együtt bevételek bevételek 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülr l a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülr l a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 V. Hitelek 0 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal El z évi vállalkozási eredmény igénybevétele a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI EL IRÁNYZAT Finanszírozási bevételek el irányzat

17 2007. FEBRUÁR sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata évi bevételei és kiadásai B/Kiadások E Ft Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások I. M ködési kiadások Személyi juttatások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Munkaadókat terhel járulékok a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Dologi és egyéb folyó kiadások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Dologi kiadások korrekciója Fejlesztési hitelkamat Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befiz Speciális célú támogatások Támogatásérték m ködési kiadások a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 0 II. Felhalmozási kiadások Beruházások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Felújítások a.) Támogatott intézmények c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal

18 FEBRUÁR sz.melléklet E Ft Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai) Önkormányzati Hivatal V. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék M ködési tartalék a.) Támogatott intézmények (céltartalék) b.) Önkormányzati Hivatal (céltartalék E Ft) Fejlesztési tartalék: Önkormányzati Hivatal (céltartalék) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI EL IRÁNYZAT

19 2007. FEBRUÁR Vas megye Önkormányzata évi költségvetésének kiemelt bevételi el irányzatai Támog. Támog-i Intézményi érték Ktgvetési Önkormány- M ködési Önkormány- Felhalmozá- kölcsönök ebb l: Támog-i kölcsönök 2.sz.melléklet E.Ft. Cím Sor Intézmények megnevezése m ködési m k.bev. kieg., zat sajátos bevételek zatok si és t ke- igénybevé- igénybevét, visszatér. Hitelek szám szám bev. áht-on visszatérü m ködési ktgvetési jelleg tele, áht-on áht-on belülr l lések bevétele támog. bevételek visszatér., belülr l kívülr l Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely Vasm. Id sek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb Mesebolt Bábszínház Szhely Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely Ungaresca Táncegyüttes M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely M vészeti és m vel dési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk Szerkeszt sége Szombathely Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:

20 FEBRUÁR 16. Vas megye Önkormányzata évi költségvetésének kiemelt bevételi el irányzatai 2.sz.melléklet Cím Sor Intézmények megnevezése szám szám Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 3. Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 7. Középfokú oktatási feladatok Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 9. M vészeti és m vel dési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár 12. Múzeumi feladatok 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 13. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 15. Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: ebb l: Felügyeleti Felügyeleti szervt l Pénzforga- El z évi El z évi szervt l kapott támogatás Ktgvetési lom nélküli ei-maradv. vállalk-i kapott m ködési felhalm. bevételi bevételek pénzmarad- eredmény támogatás ktgvetés kiadások el irányzat összesen vány támogatása támogatása

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 3887 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II. 20.) 1 önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben