VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE"

Átírás

1 XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsága tagjai számának kibővítéséről, a regionális fejlesztések koordinátora tanácsnok, valamint az egészségügyi és szociális bizottság tagjának megválasztásáról 4/2007. (II. 16.) sz. határozat A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak megválasztásáról 13/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megye című időszaki lap szerkesztő bizottsága tagjainak megválasztásáról 15/2007. (II. 16.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg érdekképviseleti fórumába a megyei közgyűlés képviseletére tag delegálásáról 16/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács tisztségviselőinek megválasztásáról 17/2007. (II. 16.) sz. határozat A nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottságba a megyei közgyűlés részéről tag delegálásáról 18/2007. (II. 16.) sz. határozat Fenntartói egyetértésről a Vas Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének kinevezéséhez 33/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 34/2007. (II. 16.) sz. határozat A különböző szervezetekbe a megyei önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálásáról ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 20/2006. (XII. 15.) sz. rendelet A szervezeti és működési szabályzatról szóló többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendelet módosításáról 6 1/2007. (II. 16.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről 7

2 FEBRUÁR 16. 2/2007. (II. 16.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.) számú rendelet módosításáról 3/2007. (II. 16.) sz. rendelet A szervezeti és működési szabályzatról szóló többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendelet módosításáról 4/2007. (II. 16.) sz. rendelet A megyei közgyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló többszörösen módosított 2/1995. (I. 6.) számú rendeletének módosításáról KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 1/2007. (II. 12.) sz. határozat Megyei fenntartású egészségügyi intézmények integrációjáról 2/2007. (II. 12.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház vizitdíj és kórházi napidíj fizetési szabályzatának jóváhagyásáról 5/2007. (II. 16.) sz. határozat A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 6/2007. (II. 16.) sz. határozat Javaslat a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítására 7/2007. (II. 16.) sz. határozat A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló véleménynek elfogadásáról 8/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 9/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 10/2007. (II. 16.) sz. határozat Intézményfenntartó Társulás működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése között 11/2007. (II. 16.) sz. határozat A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, valamint Vas Megye Önkormányzatának és Zala Megye Önkormányzatának Közgyűlései közötti évre szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról 12/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Szombathely alapító okiratának módosításáról 14/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemeléséről 19/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány megszüntetéséről

3 2007. FEBRUÁR /2007. (II. 16.) sz. határozat A Batthyány Év programjainak koordinálására létrehozott intéző bizottság tevékenységéről szóló tájékozató elfogadásáról 21/2007. (II. 16.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház stabilizációs programjának módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről 22/2007. (II. 16.) sz. határozat A Nyugat-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások felosztására vonatkozó határozatának jóváhagyásáról 23/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumai beszámolóinak elfogadásáról 24/2007. (II. 16.) sz. határozat Az ápolás és gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben című beszámoló elfogadásáról 25/2007. (II. 16.) sz. határozat Vas megye gazdaságának helyzetéről szóló tájékoztató napirendről levételéről 26/2007. (II. 16.) sz. határozat Vas megye területfejlesztési koncepciójának és programjának előzetes véleményezéséről 27/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat és intézményei évi nemzetközi kapcsolatainak teljesítéséről szóló beszámoló és a évi nemzetközi terv elfogadásáról 28/2007. (II. 16.) sz. határozat A Szombathely, 10437/8 hrsz-ú telephely (OMV kút telek) megnevezésű ingatlan értékesítéséről 29/2007. (II. 16.) sz. határozat A Szombathely 4685 hrsz-ú turistaház (Hotel Liget Szálló) megnevezésű ingatlan értékesítéséről 30/2007. (II. 16.) sz. határozat A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága behajthatatlan követelése leírásának engedélyezéséről /2007. (II. 16.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2007. (II. 16.) sz. határozat A mikro-, kis- és közepes vállalkozások új munkahelyteremtéssel járó fejlesztéseinek az államháztartás egyensúlyát javító különadóból való kompenzálásáról szóló javaslat elfogadásáról 35/2007. (II. 16.) sz. határozat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által fenntartott nevelési-oktatási intézményrendszer átalakítási tervezetének megyei közoktatás-fejlesztési tervhez való illeszkedéséről szóló állásfoglalásról 36/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei közgyűlés tagjai évi vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről KÖZLEMÉNYEK A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak beszámolói 154 Az ápolás és gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben 161

4 FEBRUÁR 16. A közgyűlés: SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 217/2006.(XII.15.) sz. határozata a megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsága tagjai számának kibővítéséről, a regionális fejlesztések koordinátora tanácsnok, valamint az egészségügyi és szociális bizottság tagjának megválasztásáról 1. a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak számát 13 főre bővíti azzal, hogy a bizottság új tagjainak megválasztására a testület legközelebbi ülésén kerül sor; 2. a.) regionális fejlesztések koordinátorának tanácsnoki minőségben megválasztja Kovács Jenőt; b.) az egészségügyi és szociális bizottság tagjává megválasztja Kovács Jenő képviselőt. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 4/2007. (II. 16.) sz. határozata a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak megválasztásáról A közgyűlés a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság nem közgyűlési bizottsági tagjaivá megválasztja Szabó Józsefet és Máhr Tivadart. Felelős: a közgyűlés elnöke Határidő: március 30. A közgyűlés: A megyei közgyűlés 13/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megye című időszaki lap szerkesztő bizottsága tagjainak megválasztásáról 1. megbízza február 16-tól a Vas megye című időszaki lap Szerkesztő Bizottsága tagjának Pajor András, Szücs Gábor, Patyi Elemér és Varga Gyulá frakcióvezetőket, akadályozatásuk esetén helyetteseiket, a Szerkesztő Bizottság vezetőjének pedig Majthényi László alelnököt; 2. felkéri a közgyűlés alelnökét, hogy gondoskodjon a lapnyilvántartásba vételi adatok kiegészítéséről. Felelős: Határidő: a közgyűlés alelnöke (2. pontért) azonnal A közgyűlés: A megyei közgyűlés 15/2007. (II. 16.) sz. határozata a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg érdekképviseleti fórumába a megyei közgyűlés képviseletére tag delegálásáról 1.) köszöntet mond írásbeli formában Dr. Varga Józsefnek a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény érdekképviseleti fórumában a megyei önkormányzat képviseletének ellátásáért; 2.) a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény érdekképviseleti fórumába Tancsics Józsefet, a közgyűlés egészségügyi és szociális bizottságának tagját delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal

5 2007. FEBRUÁR A közgyűlés: A megyei közgyűlés 16/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács tisztségviselőinek megválasztásáról 1. a Fogyatékosügyi Tanács elnöki feladatainak ellátásával Dr. Giczy Sarolta titkárságvezetőt; 2. a titkári teendők elvégzésével pedig Bukits Esztert, a megyei önkormányzati hivatal egészségügyi, szociális és ifjúságvédelmi titkárságának munkatársát bízza meg. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A közgyűlés: A megyei közgyűlés 17/2007. (II. 16.) sz. határozata a nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottságba a megyei közgyűlés részéről tag delegálásáról 1. a nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottság elnöki teendőinek ellátásával megbízza Horváth Antalné közgyűlési tagot; 2. köszönetet mond írásbeli formában Fokiné Rácz Ilonának a bizottság elnöki feladatainak közötti időszakban történő ellátásáért. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 18/2007. (II. 16.) sz. határozata fenntartói egyetértésről a Vas Megyei Levéltár igazgató-helyettesének kinevezéséhez A közgyűlés egyetért Feiszt Györgynek február 1-től január 31-ig terjedő időtartamra a Vas Megyei Levéltár igazgatóhelyettesévé történő kinevezésével. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal A közgyűlés: A megyei közgyűlés 33/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 1. pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívással egyező tartalommal a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyének betöltésére; 2. felkéri az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy a pályázatok döntés-előkészítő véleményezésére bízzon meg ad hoc bizottságot, s azt követően az igazgatói kinevezéssel kapcsolatos véleményét terjessze a közgyűlés elé;

6 FEBRUÁR a fenntartó képviseletében a döntés-előkészítő ad hoc bizottságba Horváthné Stukics Erzsébetet, az egészségügyi és szociális bizottság elnökét delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (1. pontért) az egészségügyi és szociális bizottság elnöke (2. pontért) azonnal (1. pontnál) június 29. (2. pontnál) A megyei közgyűlés 34/2007. (II. 16.) sz. határozata a különböző szervezetekbe a megyei önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálásáról A közgyűlés a különböző szervezetekbe a korábbi megbízásokat visszavonva február 19-től a megyei önkormányzat képviseletének ellátására az alábbi személyeket delegálja: I. CENTROPE szervezet Árvízvédelem és Vízvédelem munkacsoport Területfejlesztés munkacsoport KKV támogatási és finanszírozási eszközök munkacsoport Megújuló energiák munkacsoport Kultúra Munkacsoport Egyetemi Hálózat Munkacsoport Turizmus Munkacsoport Abért László Kovács Jenő Varga Zoltán Heckmann Ferenc Merklín Tímea Dr. Gadányi Károly Szalay Eszter II. EuRégió West/Nyugat Pannónia szervezet Tanács Foglalkoztatás Munkacsoport Huber László Szatmári József Dr. Kondor János Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006. (XII. 15.) sz. rendelete a megyei önkormányzat - többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) számú, a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletének módosításáról Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1.. A R (1) bekezdésének 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: R (1) A közgyűlés tisztségviselői: az elnök, 2 főállású alelnök, akiket a közgyűlés tagjai sorából a közgyűlés elnökének javaslatára titkos szavazással 4 évre választ.

7 2007. FEBRUÁR E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2.. Szombathely, december 15. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2007. (II. 16.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Közgyűlésre, annak bizottságaira és a költségvetési szerveire A megyei közgyűlés a költségvetési címrendet évre a következők szerint határozza meg: Cím száma N e v e Alcím N e v e száma 1. Megyei Közgyűlés 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Önkormányzati ellátó szolgáltatás 1. Vas megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete 3. Szociális ellátási feladatok 1. Időskorúak Szociális Intézete Acsád 2. Vas m. Idősek Otthona Hegyfalu 3. Szakosított Otthon Ivánc 4. Vasm. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál 5. Idősek Otthona Táplánszentkereszt 6. Vasm.Szakosított Szociális Intézet Szombathely 7. Vas megyei Idősek Otthona Vasvár 4. Gyermek és ifj.védelmi feladatok 1. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet Gencsapáti 2. Vasm. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár 3. Vas m. Területi Gyermekvéd.Szaksz. és Gyermekotthon Szombathely 5. Pedagógiai szolgáltatási feladatok 1. Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 6. Általános iskolai oktatási feladatok 1. Dr.Nagy L. Gyógypedagógiai Int. Kőszeg 2. Rumi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Gyermek és Dio. 7. Középfokú oktatási feladatok 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2. Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg 3. Rázsó I. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend

8 FEBRUÁR Béri B. Ádám Gimn. Posta- és Bankf. Szakközéiskola, Kollégium Vasvár 8. Üdültetési feladatok 1. Vas m. Önkorm. Gyermek-, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja Balatonberény 9. Művészeti és művelődési felad. 1. Mesebolt Bábszínház 2. Szimfónikus Zenekar 3. Ungaresca Táncegyüttes 4. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 10. Könyvtári feladatok 1. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár 11. Levéltári feladatok 1. Vas megyei Levéltár 12. Múzeumi feladatok 1. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága 2. Szombathelyi Képtár 13. Lapkiadási feladatok 1. Életünk Szerkesztősége 2. Vasi Szemle Szerkesztősége 14. Sportigazgatási feladatok 1. Vas megyei Sportigazgatóság 15. Fekvőbetegellátási feladatok 1. Megyei Markusovszky Kórház 2. Ált.Rehab.Kórház és Gyógyf. Szentgotth. 2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti csoportosítását a R. 6/A és a 6/B számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei 1. A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi előirányzatát 19, E Ft-ban állapítja meg. 2. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza A közgyűlés a finanszírozási bevételek előirányzatát E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyűlés a pénzügyi hiány finanszírozásának módjáról legkésőbb a zárszámadás jóváhagyásakor dönt. 5.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 17, E Ft, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 2, E Ft. 2. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek A megyei önkormányzat az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz kötődően 2, E Ft támogatásban részesül. 2. A normatív, kötött felhasználású támogatás összege E Ft. 3. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintű számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák A közgyűlés a költségvetési szervek részére 4, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melyből 4, E Ft működési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza.

9 2007. FEBRUÁR A költségvetés kiadásai A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási előirányzatát 20, E Ft-ban állapítja meg. 2. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: E Ft Személyi juttatások előirányzata 7, Munkaadókat terhelő járulékok 2, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7, Speciális célú támogatások 404,485 Felújítási előirányzat Beruházási előirányzat 1, Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok Működési tartalék: céltartalék Fejlesztési tartalék: Költségvetési kiadási előirányzat összesen 20, A R. 9. /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 2, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 2, E Ft a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira 1, E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait /tartalékait/ E Ft-ban határozza meg. Ebből: a működési céltartalékot E Ft-ban (E: intézmény:5.200) a fejlesztési céltartalékot E Ft-ban rögzíti A költségvetési évet követő 2 év becsült előirányzatait a R. 14. sz. melléklete tartalmazza.

10 FEBRUÁR A közgyűlés a./ a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatát éves bontásban a 9. számú, b./ az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a R. 10. számú, c./ a közvetett támogatások összegeit a R. 11. számú, d./ az önkormányzat által felvett hitelek állományát a R. 12. számú mellékletében rögzíti A közgyűlés az intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértékét a 15. sz. melléklet szerint határozza meg. Létszám, illetmény 17.. A közgyűlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 főben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselők létszámát 3 főben, a köztisztviselők létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva 40,4 főben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 7 főben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza A közgyűlés a KTV 42. /3/ bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot évre Ft-ban állapítja meg. 19. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg: Városok területén lévő lakásoknál: a.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 198 Ft/m2/hó b.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 154 Ft/m2/hó c.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 110 Ft/m2/hó d.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 66 Ft/m2/hó Községek területén lévő lakásoknál: e.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 176 Ft/m2/hó f.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 132 Ft/m2/hó g.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 88 Ft/m2/hó h.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 55 Ft/m2/hó A költségvetés végrehajtásának szabályai A költségvetési szervek a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek. 2. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a R. 13/A. és 13/B. sz. melléklete, a likviditási tervet a R. 13/C. sz. melléklete tartalmazza Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendelet módosítással a közgyűlés változtathatja meg. A költségvetési szervek kiemelt előirányzatait az intézmények felülvizsgált kérelme alapján csak a közgyűlés módosíthatja, figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló módosított 217/1998. /XII. 30./ sz. Kormányrendelet előírásaira.

11 2007. FEBRUÁR Az /1/ bekezdés alapján végrehajtandó előirányzat-módosításokat a költségvetési szerv vezetője folyamatosan kezdeményezheti. 3. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosításait a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan gazdálkodó intézmény vezetője kezdeményezi a részben önálló intézmény vezetőjének egyetértésével. 4. a./ A központi forrásokból kapott pótelőirányzatokról a közgyűlés elnöke a közgyűlést folyamatosan a két ülés közötti beszámolójában- tájékoztatja és gondoskodik a költségvetési rendelet módosításáról negyedévenként, de legkésőbb /december 31.-i hatállyal/ a tárgyévet követő február hó végéig. b./ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele közül csak a működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülről, illetve államháztartáson belülről átvett pénzeszközeiből kivéve az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközöket emelheti fel /változtathatja meg/ saját hatáskörben bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatait. A kiemelt előirányzatok felemelésénél figyelembe kell venni a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló, módosított 217/1998. /XII. 30./ sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. 2. A többletbevételekről a fenntartót a keletkezés időpontjában tájékoztatni kell. 3. Ezen előirányzat változtatásokról a főjegyző előkészítésében a közgyűlés elnöke a közgyűlést tájékoztatja a két ülés közötti beszámoló keretében. 4. A 3. pont alatti előirányzat változtatásokkal a közgyűlés a költségvetési rendeletét legalább félévenként és legkésőbb a tárgyévet követő február hó végéig módosítja A közgyűlés a költségvetési szervek részére a költségvetési rendeletben /illetve annak módosításaiban/ biztosított felújítási, beruházási feladatok és előirányzatok tekintetében önálló felújítási és beruházási jogot biztosít a következők figyelembevételével: 1. A költségvetési szervek az éves költségvetésükben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási előirányzat összeghatáráig vállalhatnak kötelezettséget. 2. A költségvetési szervek saját működési többletbevételükből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek. 3. A költségvetési szervek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg elszámolnak. 4. A fenntartói támogatással fedezett felhalmozási célú kiadási előirányzat takarékosságból keletkező maradványa %-ban a költségvetési szervet és az önkormányzatot illeti meg A költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az intézményi ellátási díjak módosított előirányzatát meghaladó többlet, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat-maradvány, továbbá a feladatelmaradásból származó személyi, munkaadói járulék és dologi megtakarítás elvonásra kerül. 2. Amennyiben a normatív, kötött felhasználású támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, az érintett költségvetési szervtől a pénzmaradványa terhére elvonásra kerül a visszautalandó összeg. 3. Az egészségbiztosítási alapból finanszírozott feladatok pénzmaradványára az elvonás nem terjed ki. A maradvány-elszámolásra vonatkozó szabályokat csak az önkormányzati forrásból finanszírozott feladatokra kell érvényesíteni. 4. Az önkormányzati hivatal költségvetésében tételesen megtervezett előirányzatok közül a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványok és a céljelleggel kezelt / 4/a. sz. mellékletben külön jelzett/ előirányzatok maradványa nem kerül elvonásra.

12 FEBRUÁR A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben számukra jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl. 2. A megüresedett álláshelyek betöltése kivéve a megyei fenntartású kórházak szakdolgozóit a megyei közgyűlés elnöke írásbeli engedélyével történhet. 3. a) A költségvetési szervek a számukra jóváhagyott személyi juttatási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni. b) Évközben, illetve az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően a következő évben csak a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások maradványa használható fel jutalmazásra. c.)a személyi juttatási előirányzaton belül kötelezően megtervezendő 2 %-os kereset-kiegészítést csak a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató rendelkezései alapján lehet kifizetni. A b./ és c./ alatti kifizetések / a tervezhető 8 %-os mértéken felül/ összesen a rendszeres személyi juttatási előirányzat 10 %-os mértékéig terjedhetnek. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom. d) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerésére használható fel. 4. A fel nem használt személyi juttatási előirányzatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja. A fel nem használt előirányzatot a közgyűlés csak kivételes esetben engedélyezi dologi kiadásokra átcsoportosítani A költségvetési szervek kötelesek a működési és felhalmozási célú bevételeik növelésére irányuló pályázataikhoz az ágazatilag érintett bizottságok sürgős esetben a bizottság elnökének egyetértését / ez esetben a bizottság utólagos tájékoztatásával/ megszerezni. Ennek során be kell mutatni a pályázati pénzeszközből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét A közgyűlés feljogosítja a a). a kulturális, oktatási és ifjúsági bizottságot, hogy az oktatási, kulturális, közösségtámogató és az ifjúsági célú előirányzat, b.) a kisebbségi és a külügyi bizottságot, hogy a kisebbségi és nemzetközi célú előirányzat, c.) az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy az egészségügyi, szociális, drogprevenciós, valamint a kardiovaszkuláris célú előirányzat, d.) a turisztikai és sportbizottságot, hogy a turisztikai, a sportcélú, a kistelepülések sportcélú, valamint a sportági szakszövetségek támogatási célú előirányzat felhasználására pályázati eljárás lefolytatása mellett döntést hozzon. A pályáztatás alól kivétel a kardiovaszkuláris célú előirányzat. 2. A közgyűlés feljogosítja a.) a tudományos tanácsadó testületet, hogy a közgyűlés elnöke által e feladatra kötelezettségvállalással felruházott alelnökének a tudományos célú előirányzat felhasználására javaslatot tegyen; b.) a bűnmegelőzési és közbiztonsági szakbizottságot, hogy a bűnmegelőzési és közbiztonsági célú előirányzat felhasználására a közgyűlés elnökének javaslatot tegyen 3. A közgyűlés feljogosítja elnökét, hogy a.) az önkormányzati hivatal költségvetésében felhalmozási és működési,- fenntartási feladatokra tervezett felhalmozási és működési előirányzati főösszegeken belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre; b.) új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat. 4. Az 1-3. pontokban foglalt átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a közgyűlésnek be kell számolni a közgyűlés legutóbbi ülése óta hozott döntésekről szóló beszámoló keretében. Az 1.,2., és 3. pont felhatalmazása szerinti döntéseket a költségvetési rendeleten legalább félévenként és legkésőbb a tárgyévet követő február hó végéig át kell vezetni. 5. Az 1. és 2. pont alatti célelőirányzatok felhasználása az I. és II. félévben % - ban történhet.

13 2007. FEBRUÁR Pénzkezelés, önkormányzati kiskincstár 28.. A közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank RT Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságát jelöli ki január 1-től december 31- ig A közgyűlés a felügyelete alá tartozó önkormányzati finanszírozású költségvetési szerveit évben is központi pénzkezelésben /un. kiskincstári rendszerben/ finanszírozza. 2. A rendszerbe a megyei közgyűlés elnöke által kiadott, módosított 2/2000. számú utasításban szereplő intézmények tartoznak. 3. A kincstári gazdálkodás az önkormányzat költségvetésére, az önkormányzati hivatal és az intézmények által elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre épül. 4. A kincstári gazdálkodás részletes szabályait az elnöki utasítás rögzíti. 5. A szabályozásból adódóan a megyei önkormányzat az 1. pontban jelzett költségvetési szervek részére év végén, legkésőbb az utolsó banki napon az alulfinanszírozás összegét az elszámolási számlákra teljesíti, az esetleges túlfinanszírozást a költségvetési szervek ugyaneddig a napig kötelesek visszautalni az önkormányzat számlájára A költségvetési szervek az átmenetileg szabad pénzeszközeiket számlavezető pénzintézetüknél sem köthetik le, kivéve az OEP finanszírozási körbe tartozó intézmények a gazdálkodási körükben keletkezett átmeneti vagy tartós megtakarításaikat, valamint a szakképző intézmények a külön számlán kezelendő szakképzési pénzeiket. 2. Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő lekötéséről, vagy ugyanott értékpapírszámlán történő kezeléséről vagy értékpapír vásárlásáról a főjegyző javaslata alapján a közgyűlés elnöke dönt. A pénzintézetnél történő aláírásokra a pénzügyi és gazdasági titkárság pénzintézetnél aláírási joggal rendelkező vezetői és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelően a pénzügyi és gazdasági titkárság vezetőjének, valamint a költségvetési csoport vezetőjének együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történő aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel Működési és felhalmozási célú hitel felvételt egyedi döntéssel a közgyűlés engedélyez. Tartozásállomány A közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományukról negyedévi rendszerességgel szolgáltassanak adatot. 2. A költségvetési szervek azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidőt és az eredeti éves kiadási előirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri. 3. A közgyűlés a tartozásállomány megszűntetése érdekében önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot. 4. A közgyűlés a tartozásállomány összegeként a bruttó általános forgalmi adót is tartalmazó értéket jelöli meg, fizetési határidő alatt a számlán, vagy a számlát helyettesítő okmányon fizetési határidőként megjelölt dátumot érti. 5. Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi költség az érintett költségvetési szervet terheli.

14 FEBRUÁR 16. Átmeneti rendelkezések Az Államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. tv ára hivatkozva a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei közgyűlés elnöke jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet. 2. A költségvetési rendelet megalkotásáig időarányosan felhasználható kiadások körébe nem tartoznak bele a 27. alatti, átruházott hatáskörű döntéssel felhasználható céljellegű előirányzatok (kivéve azok körében keletkezett pénzmaradvány felhasználása); az önkormányzati hivatal költségvetésében /4. sz. melléklet/ szereplő, a kötelező feladatellátás körébe nem tartozó - megállapodásban rögzített, kötelezettségvállalással terhelt kivételével- támogatások, pénzátadások; valamint az 5. sz. mellékletből a folyamatban nem lévő, kötelezettségvállalással nem terhelt felhalmozási kiadások. 3. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek. 34. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1.-i hatállyal kell alkalmazni. Szombathely, február 16. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

15 2007. FEBRUÁR sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata évi bevételei és kiadásai A/Bevételek E.Ft. Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke- Együtt bevételek bevételek I.Müködési bevételek Intézményi m ködési bevételek a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Támogatásérték m ködési bevételek államháztartáson belülr l a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiegészítések, visszatérülések a.) Támogatott intézmények 0 c.) OEP által finanszírozott intézmények 0 d.) Önkormányzati Hivatal 0 4. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból a.) Egységesen b.) Megye lakosai után 110 Ft/lakos f c.) Megyei intézmények ellátottai után 5759 f, Ft/f Normatív támogatásból a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra lakos 150 Ft/f b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése (0-17éves lakos) 700 Ft/f c.) Megyei közm vel dési és közgy jteményi feladatokra E Ft és 375 Ft/f d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás e.) Normatív kötött felhasználású támogatás Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0 II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások a.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás Központosított támogatások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás: Markusovszky Kórház egészésgügyi gép beszerzés III.Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal Pénzügyi befektetések bevételei a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 0 4. Támogatásérték felhalmozási bevételek a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei

16 FEBRUÁR sz.melléklet Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke- Együtt bevételek bevételek 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülr l a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülr l a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 V. Hitelek 0 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal El z évi vállalkozási eredmény igénybevétele a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI EL IRÁNYZAT Finanszírozási bevételek el irányzat

17 2007. FEBRUÁR sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata évi bevételei és kiadásai B/Kiadások E Ft Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások I. M ködési kiadások Személyi juttatások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Munkaadókat terhel járulékok a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Dologi és egyéb folyó kiadások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Dologi kiadások korrekciója Fejlesztési hitelkamat Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befiz Speciális célú támogatások Támogatásérték m ködési kiadások a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények 0 c.) Önkormányzati Hivatal 0 II. Felhalmozási kiadások Beruházások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Felújítások a.) Támogatott intézmények c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal

18 FEBRUÁR sz.melléklet E Ft Eredeti el irányzat Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre a.) Támogatott intézmények 0 b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai) Önkormányzati Hivatal V. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék M ködési tartalék a.) Támogatott intézmények (céltartalék) b.) Önkormányzati Hivatal (céltartalék E Ft) Fejlesztési tartalék: Önkormányzati Hivatal (céltartalék) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI EL IRÁNYZAT

19 2007. FEBRUÁR Vas megye Önkormányzata évi költségvetésének kiemelt bevételi el irányzatai Támog. Támog-i Intézményi érték Ktgvetési Önkormány- M ködési Önkormány- Felhalmozá- kölcsönök ebb l: Támog-i kölcsönök 2.sz.melléklet E.Ft. Cím Sor Intézmények megnevezése m ködési m k.bev. kieg., zat sajátos bevételek zatok si és t ke- igénybevé- igénybevét, visszatér. Hitelek szám szám bev. áht-on visszatérü m ködési ktgvetési jelleg tele, áht-on áht-on belülr l lések bevétele támog. bevételek visszatér., belülr l kívülr l Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely Vasm. Id sek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb Mesebolt Bábszínház Szhely Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely Ungaresca Táncegyüttes M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely M vészeti és m vel dési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk Szerkeszt sége Szombathely Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:

20 FEBRUÁR 16. Vas megye Önkormányzata évi költségvetésének kiemelt bevételi el irányzatai 2.sz.melléklet Cím Sor Intézmények megnevezése szám szám Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételeib l intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. Közgy lés Ellátó Szervezete 3. Vasm. Id skorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. Id sek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. Id sek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. Id sek Otthona Vasvár 3. Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakért i és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.K szeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 7. Középfokú oktatási feladatok Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi Üdül kp.balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. M vel dési és Ifj. Közp. Szhely. 9. M vészeti és m vel dési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár 12. Múzeumi feladatok 29. Életünk Szerkeszt sége Szombathely 30. Vasi Szemle Szerkeszt sége Szhely. 13. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.rehab.kórház és Gyógyfürd Szentgotthárd 15. Fekv betegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: ebb l: Felügyeleti Felügyeleti szervt l Pénzforga- El z évi El z évi szervt l kapott támogatás Ktgvetési lom nélküli ei-maradv. vállalk-i kapott m ködési felhalm. bevételi bevételek pénzmarad- eredmény támogatás ktgvetés kiadások el irányzat összesen vány támogatása támogatása

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS 27. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 5/2012. (IV. 26.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a 2015. évi költségvetésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászivány Község

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

I.Fejezet. A rendelet hatálya

I.Fejezet. A rendelet hatálya Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(III. 05.) önkormányzati rendelete Zalalövő Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Zalalövő Város Képviselőtestülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben