VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE"

Átírás

1 XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 27. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések évi adományozásáról /2007.(IV.27.) sz. határozat Szentgotthárd várost és Vas megye egyes területeit érintő környezetszennyezés elhárítása érdekében ad hoc bizottság létrehozásáról /2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház Felügyelő Tanácsának újraalakításáról 94/2007.(IV.27.) sz. határozat Az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatói álláshelyének betöltésére pályázat kiírásáról 97/2007.(IV.27.) sz. határozat A Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatótanácsa tagjainak visszahívásáról és új tagok delegálásáról ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 7/2007. (IV. 27.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 8/2007. (IV. 27.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 16.) számú rendelet módosításáról 9/2007. (IV. 27.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 16.) számú rendelet módosításáról KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 69/2007.(IV.27.) sz. határozat A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról /2007.(IV.27.) sz. határozat 71/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról A Vas Megyei Önkormányzat évi éves egyszerűsített költségvetési beszámolójáról, valamint Vas Megye Önkormányzatának 2006 évi zárszámadási rendeletéről készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

2 ÁPRILIS /2007.(IV.27.) sz. határozat 73/2007.(IV.27.) sz. határozat 75/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A horvátországi Lika-Senj megye és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Vas Megyei Önkormányzat évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának meghatározásáról /2007.(IV.27.) sz. határozat A évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról /2007.(IV.27.) sz. határozat 78/2007.(IV.27.) sz. határozat A megye közlekedésének helyzetéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről A megye munkaerő-, illetve foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről /2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház küldetésnyilatkozatának elfogadásáról 80/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház folyamatban lévő pályázatairól 81/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház finanszírozási szerződése záradékkal történő ellátásának elfogadásáról 82/2007.(IV.27.) sz. határozat Önkormányzati Egészségügyi Konzultatív Fórum létrehozásáról 83/2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház évi költségvetési létszámkeretének módosításáról /2007.(IV.27.) sz. határozat 85/2007.(IV.27.) sz. határozat 86/2007.(IV.27.) sz. határozat 87/2007.(IV.27.) sz. határozat A NYD-i Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett vissza nem térítendő támogatás (CÉDE) elnyerésére kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról A Kemenesaljai Egyesített Kórháznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése érdekében végrehajtandó struktúraátalakításáról Sárvár, Körmend, Vasvár középfokú nevelési-oktatási intézményei megyei fenntartásba történő átadásáról A celldömölki általános iskolai hálózat, a bajánsenyei általános iskola és a kemenesmihályfai Bercsényi Miklós általános iskola átszervezéséhez szakvélemény kiadásáról /2007.(IV.27.) sz. határozat A Vas Megye című időszaki lap kiadójának változásáról 455

3 2007. ÁPRILIS /2007.(IV.27.) sz. határozat A évi kulturális-közösségtámogató és oktatási célú előirányzatra benyújtott alapítványi pályázatok támogatásáról /2007.(IV.27.) sz. határozat A évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról /2007.(IV.27.) sz. határozat A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ büfé helyiségének bérbeadásáról 92/2007.(IV.27.) sz. határozat A Florasca Környezetgazdálkodási Kft társasági szerződésének módosításáról /2007.(IV.27.) sz. határozat 95/2007.(IV.27.) sz. határozat A Kőszeg, Jurisics tér 7. szám alatti Sgraffitos ház Életünk Szerkesztősége céljára történő használatbavételével kapcsolatos haszonkölcsön szerződés megkötéséről Pályázati önerő biztosításáról a megye turisztikai célú kiadványának megjelentéséhez KÖZLEMÉNYEK A Vas Megyei Önkormányzat évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának meghatározása 469 Jelentés a évi ellenőrzések tapasztalatairól 489 Tájékoztató a megye közlekedésének helyzetéről, a tervezett felújításokról és azok ütemezéséről 505 Tájékoztató a megye munkaerő-, illetve foglalkoztatási helyzetéről 517 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 37/2007. (II. 16.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések évi adományozásáról A megyei közgyűlés évben: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Hajdú Tamás nyugállományú rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztály osztályvezető-helyettese részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerés átadásával. Felelős: a közgyűlés elnöke Határidő: március 14.

4 ÁPRILIS 27. A közgyűlés: A megyei közgyűlés 68/2007.(IV.27.) sz. határozata Szentgotthárd várost és Vas megye egyes területeit érintő környezetszennyezés elhárítása érdekében ad hoc bizottság létrehozásáról 1. a Szentgotthárd várost és Vas megye egyes területeit érintő környezet szennyezés elhárítása érdekében szükségesnek tartja egy ad hoc bizottság létrehozását, melyben képviseltetné magát Szentgotthárd város és a városi civilszervezetek, a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője; 2. az ad hoc bizottságba tagként a megyei önkormányzat képviseletében Básthy Béla, Nagy Antal, Varga Gyula és Bauer Károly közgyűlési tagokat delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke ( az értesítésért) azonnal, illetve folyamatos A megyei közgyűlés 74/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház Felügyelő Tanácsának újraalakításáról A közgyűlés: 1. a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, valamint a Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd kórházi felügyelő tanácsainak a települési önkormányzatok küldötteiből választott tagjai megbízását visszavonja, egyúttal kifejezi köszönetét az eddigi, az intézmények eredményes működését segítő munkájukért; 2. az előterjesztésben a települési önkormányzatok által jelölt személyek közül a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház felügyelő tanácsába Dr. Hanna Erikát, Dr. Kiss Annamáriát, Somogyiné Jakab Ildikót, Dr. Perl Jánost és Molnár Sándort delegálja; 3. felkéri a Markusovszky Kórház főigazgatóját a Kórházi Felügyelő Tanács újraalakítására és a működtetéséhez szükséges szervezési és ügyviteli feladatok ellátására. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (1., 2. pontért) az intézmény főigazgató főorvosa (3. pontért) azonnal A megyei közgyűlés 94/2007. (IV. 27.) sz. határozata az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatói álláshelyének betöltésére pályázat kiírásáról A közgyűlés: 1. az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatói álláshelyének betöltésére az előterjesztett pályázati felhívással egyező tartalommal pályázatot ír ki; 2. megbízza az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottságot, hogy - a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által előírt, a beérkezett pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság javaslata alapján - az igazgatói állás betöltésére vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé;

5 2007. ÁPRILIS megbízza Horváthné Stukics Erzsébet tanácsnokot, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság elnökét a pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság vezetésével; július 1-től, a pályázati eljárás eredményes lezárásáig megbízza Horváth Artúrt, az intézmény jelenlegi vezetőjét a magasabb vezetői feladatok ellátásával. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (1., 4. pontért) az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság elnöke (2., 3. pontért) azonnal (1., 3. pontnál) illetve szeptember 30. (2. pontnál) A megyei közgyűlés 97/2007.(IV.27.) sz. határozata a Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatótanácsa tagjainak visszahívásáról és új tagok delegálásáról A közgyűlés a Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatótanácsába delegált dr. Radnai Endre és dr. Banga Lajos megbízását visszavonja, s helyettük dr. Kondor Jánost és Hermann Györgyöt delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2007. (IV. 27.) számú rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Vas megye Önkormányzatának közgyűlése az önkormányzat többször módosított 1/2006. (II. 16.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja: A közgyűlés 1. a megyei önkormányzat évi bevételei főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 21, E Ft módosított bevételi előirányzat 25, E Ft bevételi teljesítés 25, E Ft 2. a bevételi főösszeget forrásonként a R. 1-es, költségvetési szervenként a R. 2-es számú mellékletei tartalmazzák A közgyűlés 1. az önkormányzat 2006 évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 21, E Ft módosított kiadási előirányzat 25, E Ft kiadási teljesítés 22, E Ft 2. a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: E Ft Eredeti Módosított M e g n e v e z é s előirányzat Teljesítés Személyi juttatások 7, , , Munkaadókat terhelő járulék 2, , , Dologi kiadások 6, , , Speciális célú támogatások Felújítások

6 ÁPRILIS 27. Beruházás 3, , , Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 44, Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások terv mód Működési tartalék:int Működési tartalék:önk Fejl. tartalék : önk Államháztartási tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási/lebonyolítás / célú előirányzatok Kiadások összesen: 21, , , A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését költségvetési szervenként a R. 3. sz. melléklete tartalmazza. 3. A közgyűlés 1. a évi költségvetésének tervezett illetve módosított E Ft pénzügyi hiányát E Ft-ra csökkenti E Ft hiányt illeték bevételi többletből, a pénzmaradvány elszámolás keretében biztosítható előirányzat megtakarításokból, intézményektől elvont pénzmaradványokból fedez, 2. a E Ft pénzügyi hiánynak a rendezését a évi költségvetésben a következők szerint rendeli el: - a hiányból E Ft-ot a fejlesztésbe kell visszapótolni a 10/B. sz. melléklet részletezése szerint, fedezetéül a vagyonhasznosítási bevételt kell növelni, E Ft-ot a működésbe kell visszapótolni a 10/B. sz. melléklet részletezése szerint, fedezete a támogatásértékű működési bevételek növekedésével kiváltott önkormányzati támogatás. 4. A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési, fenntartási kiadásait eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesített kiadás állapítja meg R. 4. sz. melléklete szerint 2. felhalmozási kiadásait tervezett előirányzata módosított előirányzata teljesített kiadás 1, E Ft 1, E Ft 1, E Ft-ban 2, E Ft 2, E Ft 1, E Ft-ban állapítja meg a R. 4. sz. melléklete szerint. 5.. A közgyűlés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti előirányzatait és teljesítését a R.6/A. és 6./B. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. 1. A közgyűlés a működési fenntartási célt szolgáló bevételeket és kiadásokat (működési mérleg), valamint a felhalmozási és tőkebevételeket és kiadásokat (felhalmozási mérleg) a R. 1/A, 1/B számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 2. A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 6..

7 2007. ÁPRILIS A közgyűlés a évi pénzmaradványokat és vállalkozási eredményeket költségvetési szervenként, valamint kiemelt előirányzatonként a R. 10/A., 10/B. és 10/C. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 8.. A közgyűlés az önkormányzat évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: Eszközök 23, E Ft Források 23, E Ft A vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 9. sz. melléklete tartalmazza. 9.. A közgyűlés 1. a R. 8/A. sz. melléklete szerint a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás címén tervezett (módosított) 2, E Ft-tal szemben 2, E Ft-tal számol el, 2. a R. 8/B. sz. melléklete szerint a normatív kötött felhasználású támogatások címén tervezett (módosított) E Ft-tal szemben Ft-tal számol el, 3. a R. 8/C sz. melléklete szerint a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés tervezett (módosított) E Ft előirányzatával szemben E Ft-tal számol el, 4. központosított forrásokból az érettségi és szakmai vizsgák költségeinek elszámolása után 16 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapít meg, 5. az 1-4 alatti jogcímeken az állami költségvetéssel szemben E Ft visszafizetési kötelezettséget hagy jóvá A közgyűlés az önkormányzati költségvetési szerveknél a évi foglalkoztatottak létszámát a R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti A közgyűlés az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját a R. 11., 12., 13., 14. számú mellékletei szerint fogadja el A közgyűlés a részére tájékoztatásul bemutatott mérlegeket és kimutatásokat a számú mellékletek szerint fogadja el. Szombathely, április 27. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

8 ÁPRILIS sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt el irányzat bevételek el irányzat bevételek el irányzat bevételek I.Müködési bevételek Intézményi m ködési bevételek a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Támogatásérték m ködési bevételek államháztartáson belülr l a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Költségvetési kiegészítések, visszatérülések a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Illetékek Átengedett központi adók a.) Egységesen b.) Megye lakosai után 208 Ft/lakos f c.) Megyei intézmények ellátottai után 5253 f, Ft/f Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0 0 II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra lakos 163 Ft/f b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése (0-17éves lakos) 700 Ft/f E.Ft.

9 2007. ÁPRILIS sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt el irányzat bevételek el irányzat bevételek el irányzat bevételek c.) Megyei közm vel dési és közgy jteményi feladatokra E Ft és 394 Ft/f d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás Központosított támogatások a.) Helyi önkormányzatok hivatásos zenekar és énekkari támogatása b.) Könyvtári és Közm vel dési érdekeltségnövel támogatás c.) Prémium évek program támogatása d.) Létszámcsökkentés kiadásainak támogatása e.) ECDL számítógépkezel i viszga költségének visszatérítse f.) Szakmai és érettségi vizsga lebonyolításának támogatása g.) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok h.) Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás: Markusovszky Kórh. rekonstr Címzett támogatás: Vas Megyei Id sek Otthona Hegyfalu Céltámogatás: Markusovszky Kórház gép-m szer beszerzés III.Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Pénzügyi befektetések bevételei a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ E.Ft.

10 ÁPRILIS sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt el irányzat bevételek el irányzat bevételek el irányzat bevételek c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Támogatásérték felhalmozási bevételek a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülr l a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülr l a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre a.) Markusovszky Kórház V. Fejlesztési hitelek a.) Önkormányzati Hivatal VI. Likvid hitelek felvétele a.) Önkormányzati Hivatal VII. Pénzforgalom nélküli bevételek E.Ft.

11 2007. ÁPRILIS sz.melléklet MÉRLEG Vas megye Önkormányzata évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási M ködési, Felhalmozási fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt fenntartási és t ke Együtt el irányzat bevételek el irányzat bevételek el irányzat bevételek 1. El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal El z évi vállalkozási eredmény igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások a.) Önfenntartó intézmény /ATI/ b.) OEP által finanszírozott intézmények VIII. Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal IX. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI EL IRÁNYZAT Finanszírozási bevételek el irányzat E.Ft.

12 ÁPRILIS 27. MÉRLEG 1.sz.melléklet Vas megye Önkormányzata évi bevételei és kiadásai B/Kiadások Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen M ködési Felhalmozási Összesen M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások kiadások kiadások kiadások kiadások I. M ködési kiadások Személyi juttatások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Munkaadókat terhel járulékok a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Dologi és egyéb folyó kiadások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Dologi kiadások korrekciója Fejlesztési hitelkamat Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befiz Illetékhivatal Speciális célú támogatások Támogatásérték m ködési kiadások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat E Ft

13 2007. ÁPRILIS MÉRLEG Vas megye Önkormányzata évi bevételei és kiadásai 1.sz.melléklet B/Kiadások Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés XII.31.-én Megnevezés M ködési Felhalmozási Összesen M ködési Felhalmozási Összesen M ködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások kiadások kiadások kiadások kiadások - Illetékhivatal Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal II. Felhalmozási kiadások Beruházások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Felújítások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal Egyéb felhalmozási célu kiadások, támogatások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebb l - Önkormányzat Illetékhivatal E Ft

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 5. szám 2010. június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben