KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS"

Átírás

1 KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT MEGALAPOZANDÓ KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT DECEMBER

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A kutatás célja Részletes elemzés

3 Bevezető Hosszúhetény jövőbeni fejlesztéseit előkészítendő zajlott a településfejlesztési koncepció, illetve az azt megalapozó helyzetfeltáró-értékelő vizsgálat elkészítése. A koncepció-alkotás feladata olyan célrendszer kialakítása volt, amely hosszútávra irányt mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. Az elkészült településfejlesztési koncepció egyben eszköz arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová szeretnének eljutni. A helyzetfeltárás során megismert elsősorban statisztikai adatok kiegészítéseként, a település helyzetének részletesebb megismerésére törekedve Hosszúhetény Község Önkormányzata a települése közigazgatási területéhez tartozó háztartásokban kérdőíves felmérés elkészítésére tett javaslatot, amelyet a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a helyi civil közösség bevonásával készített el. A kérdezőbiztosok a háztartásokat május 5. és június 1. között személyesen keresték meg, és az alábbi témakörök szerint mérték fel a lakosság élethelyzetét továbbá azt, hogy a helyiek hogyan látják a település és abban a saját jövőjüket. A kérdőív az alábbi főbb területeket érintette: a megkérdezettek fontosabb személyes adatai: életkor, iskolázottság, aktivitás stb.; a megkérdezettek életminőségét leíró adatok: egészségügyi állapot, jövedelmi helyzet stb.; a megkérdezettek településhez fűződő viszonya, a települési funkciók minőségéről, a megvalósult beruházásokról, a jövőbeli fejlesztésekről stb. alkotott véleménye. A megrendelő önkormányzat kifejezett kérése volt, hogy a felmérés a háztartások, a lakosság lehető legnagyobb számban történő bevonására törekedve készüljön el így a minta nagyság előzetesen nem került meghatározásra. A kikérdezés átlagosan percet vett igénybe. A válaszadás természetesen anonim és önkéntes volt. A kapott válaszok kizárólag név és cím nélkül, kódolva és statisztikailag összesítve kerültek feldolgozásra és elemzésre. A kérdezőbiztosok (23 fő) elsősorban helyi fiatalok voltak, mindegyikük rendelkezett Hosszúhetény Község Önkormányzata által kiállított, névre szóló, hivatalos megbízólevéllel, annak eredeti, aláírt és hivatalosan lepecsételt példányával. A felnőtt lakosság körében 262 db, a 18 év alattiak körében további 38 db kérdőív került kitöltésre. 1 A válaszadási hajlandóság egyes kérdések esetében eltérő volt, de általánosan jónak mondható, így az eredmények mindenképpen hasznosíthatók. Településrészenként az alábbiak szerint eltérő számú kérdőív felvételére került sor: 1 A jelentés kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek válaszainak kiértékelését tartalmazza. 3

4 Településrész Beérkezett kérdőívek (db) Lehatárolás B1 Központi belterület Újtelep - Bazsarózsa u., Hunyor u., Kismező u., Kosbor u. B2 Központi belterület Ormánd 5 Kajdy köz, Ormándi u. B3 Központi belterület Széchenyi Béke u., Bencze J. u., Máltető u., Morolo u., Széchenyi 71 u., Szent Borbála u., Tavasz u. B4 Központi belterület Fő 66 Csókakő u., Fő u., Verseny u., Zengő u., Zrínyi M. u. B5 Központi belterület Kossuth L. Hegyalja u., Iskola u. (Fő u.-tól É-ra), Kossuth L. u., 42 Petőfi S. u. B6 Központi belterület Hegyelő Hármashegy u., Hegyelő u., Iskola u. (Fő u.-tól D-re), 52 Vasutas u. K1 Külterület Alsószőlőhegy 8 K2 Külterület Felsőszőlőhegy 4 K3 Külterület Hársastelep 10 K4 Külterület Kisújbánya 3 K5 Külterület Püspökszentlászló - 4

5 1. A kutatás célja A településfejlesztési koncepció készítői és közvetve az önkormányzat elengedhetetlennek ítélte, hogy a helyzetfeltárás során megismert, elsősorban statisztikai adatokon túl a valósághoz közelítő képet kapjon a településről, a lakosság élethelyzetéről, és egyáltalán arról, hogy a helyben élők hogyan látják, milyennek ítélik meg életterük jelenlegi és jövőbeni helyzetét, és saját jövőjüket illetően milyen követelményeket támasztanak a községgel, annak fejlesztésével és a fejlesztést végrehajtó önkormányzattal szemben. A válaszadók alapvető demográfiai adatainak (életkor, iskolázottság, aktivitás stb.) felvétele mellett az alábbi minőségi adatok megismerése volt a cél: a megkérdezettek vélt életminősége (egészségügyi állapot, jövedelmi helyzet stb.), a megkérdezettek településhez fűződő viszonya, a települési funkciók minőségéről, a megvalósult beruházásokról, a jövőbeli fejlesztésekről stb. alkotott véleménye. A feltett kérdéseket ennek megfelelően három csoportba osztottuk. Célunk volt tehát a fenti kérdéskörökhöz való hozzáállás részletes feltérképezése. 5

6 2. Részletes elemzés 1. Neme: - 4 férfi 101 nő 157 Végösszeg 262 A nők nagyobb arányban vettek részt a lekérdezésben. 2. Születési ideje: A megkérdezettek korösszetétele vegyes, átlagéletkoruk 49 év volt. A legidősebb válaszadó a megkeresés időpontjában 81 éves volt. 3. Jelenleg tanul-e? nem 240 szakiskolába jár 3 gimnáziumba jár 2 szakközépiskolába jár (ide értve az érettségire épülő középfokú szakképzést is) 5 felsőfokú szakképzésben vesz részt 2 főiskolai, felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) vesz részt 4 egyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) v. osztatlan képzésben vesz részt 2 főiskolai, egyetemi szakirányú továbbképzésben vesz részt 2 doktori (PhD-, DLA-) képzésben vesz részt 0-2 Végösszeg 262 A 262 megkérdezettből 22-en tanultak, jellemzően a fiatal felnőttek. 6

7 4. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? - 1 általános (elemi, polgári) iskola 8. osztálynál, évfolyamnál alacsonyabb 7 általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, évfolyam 22 szakmunkásképző iskolai bizonyítvány 53 szakiskolai oklevél, bizonyítvány 12 érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül 27 érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő bizonyítvány 33 érettségire épülő szakképesítő bizonyítvány 26 főiskolai (vagy azzal egyenértékű, pl. BA/BSc) oklevél 43 felsőfokú (akkreditált is) szakképesítő bizonyítvány (csak 1998 után szerezhető) 11 egyetemi (vagy azzal egyenértékű, pl. MA/MSc) oklevél 22 doktori (PhD- vagy DLA-) fokozat 5 Végösszeg 262 A 262 megkérdezettből 81 főnek (31%) felsőfokú végzettsége volt, 151-nek (58%) középfokú, míg általános iskolai végzettséggel csak 29 (11%) fő rendelkezett. 5. Jelölje meg, hogy Ön a következő csoportok közül melyikbe tartozik! dolgozik (alkalmazott, vállalkozó, segítő családtag, alkalmi munkás, őstermelő, szövetkezeti tag stb.) 149 munkanélküli, álláskereső 14 saját jogon öregségi nyugdíjas, járadékos 49 saját jogon rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos 19 hozzátartozói (özvegyi, szülői) jogon nyugdíjas, járadékos 4 gyermekgondozási ellátást (gyes, gyed, gyet) kap 9 ápolási díjban részesül 1 tanuló, felsőfokú oktatási intézmény hallgatója 10 vagyonából, ingatlan-bérbeadásból élő 1 háztartásbeli 4 szociális segélyezett 1-1 Végösszeg 262 A válaszadók közül 149-en (57%) dolgoztak, mindösszesen 14 (5%) fő munkanélküli, álláskereső volt. 7

8 6. Milyen foglalkoztatási formában dolgozik? alkalmazott az állami szférában (kormány-, köztisztviselő, közalkalmazott) 75 alkalmazott a magánszférában 44 egyéni vállalkozó, önálló 12 társas vállalkozás dolgozó tagja 7 szövetkezet dolgozó tagja 1 alkalmi munkavállaló (eseti megbízással dolgozó, alkalmi munkás, napszámos) 3 közmunkás (közhasznú, közcélú stb. munkát végző, közfoglalkoztatott) 4 segítő családtag 0-3 Végösszeg 149 A 149 dolgozó közül legtöbben, azaz 75-en (50%) az állami szférában és 44-en (30%) a magánszférában alkalmazottként dolgoztak. 7. Mióta él a településen? születése óta 94 betelepült Végösszeg 262 A betelepülők nagyobb arányban (63%) vettek részt a lekérdezésben. A legtöbben a 1990-es években (48 fő, 29%) és a 2000-es évek első évtizedében (47 fő, 28%) költöztek a településre és a kikérdezés időpontja, 2014 között újabb 15 fő telepedett le a községben. 8. Mely településen lakott előzőleg életvitelszerűen? A legtöbben a megyeszékhelyről (58 fő, 35%) és a közeli Komlóról (29 fő, 18%) költöztek Hosszúheténybe. A korábbi lakóhelyek sorában megjegyzést érdemel még a főváros, továbbá érdekes, hogy a résztelepülésekről (pl. Kisújbánya) átköltözők is betelepülő -ként tekintenek magukra. 9. Miért költözött Hosszúheténybe? A kérdésre, hogy miért költöztek Hosszúheténybe, a leggyakoribb válaszok a családdal összefüggésben (pl. családalapítás, családegyesítés, házasságkötés, gyerekvállalás) fogalmazódtak meg. A második és harmadik leggyakrabban előfordult motivációs tényezők a munkával (munkahely, munkalehetőség) és lakhatással (telekvásárlás, lakásépítés) mutatnak összefüggést. 8

9 Gyakran került említésre Pécs közelsége, a község adottságai, különösen természeti környezete és a levegő minősége. 10. Mely településen tanul, dolgozik? Pécs 72 Hosszúhetény 54 Komló 10 Egyéb 8-5 Végösszeg 149 A legtöbben a megyeszékhelyen (72 fő, 48%) vagy helyben dolgoznak (54 fő, 36%), de említést érdemel még Pécsvárad és Budapest is. 11. Milyen közlekedési módon jut el iskolájába, munkahelyére, és az mennyi időt vesz igénybe? A munkába járáshoz elsődleges közlekedési eszközként legtöbben az autót (65 fő, 44%), ezt követően pedig a buszt (46 fő, 31%) jelölték meg. A helyben megszokott gyaloglás (30 fő, 20%) mellett érdekes, hogy a kerékpár csupán egyetlen említést érdemelt. 12. Mennyire elégedett az egészségügyi állapotával? Átlag / 12 Szórás / 12 4, , A hosszúhetényiek alapvetően elégedettek egészségi állapotukkal, az 1-6-ig terjedő skálán (1: egyáltalán nem elégedett, 6: nagyon elégedett) jónak (átlagosan 4,11 értékűnek) ítélték azt. Legnagyobb számban az 5 (81 fő, 31%) ill. a 4 (55, 21%) osztályzatot jelölték meg. 13. Mennyire elégedett a jövedelmi helyzetével? Átlag / 13 Szórás / 13 3, , A jövedelmi helyzetével már kevésbé elégedett a lakosság. Ismét csak 1-6 közötti skálán már csak gyenge közepesnek (átlagosan 3,01 értékűnek) gondolták azt. Legnagyobb számban ugyan itt is 4 és 5 osztályzatokat jelölték meg, de 51-en, azaz a megkérdezettek 19%-a egyáltalán nem volt elégedett jövedelmi helyzetével. 9

10 14. Mi befolyásolja leginkább az Ön életminőségét? A hosszúhetényi lakos életminőségére saját megítélése szerint egészségügyi állapota, biztonságérzete és anyagi helyzete volt/van leginkább hatással. Legkevésbé pedig a közügyekben való részvétel, a helyi közösség és a közterületek, épített környezet állapota befolyásolja. Az egyes tényezőkre adott átlagos értékek (1: nem befolyásol, 9: nagy hatással van az életminőségemre) csökkenő sorrendben: 1. egészségügyi állapota: 7,35 2. biztonság: 7,16 3. anyagi helyzete: 6,94 4. érzelmi állapota: 6,82 5. természeti környezet állapota: 6,57 6. társas kapcsolatok: 6,46 7. kulturális tőke (tudás, műveltség): 6,27 8. munka: 6,05 9. közterületek, épített környezet állapota: 6, helyi közösség: 5, részvétel a közügyekben: 4,45 10

11 15. Mi az Ön szerint, ami a leginkább jellemzi Hosszúhetényt? A válaszadók véleménye szerint a települést elhelyezkedéséből, fekvéséből adódóan leginkább a természeti környezet szépsége, minősége és állapota jellemzi (környezet, szép környezet, jó környezet, gyönyörű környezet, jó levegő, tiszta levegő stb.). Részben ebből vezethető le a második helyen legtöbbször elhangzott, élhetőséggel összefüggésben megfogalmazott asszociációk csoportja (élhető környezet, csend, nyugalom, békesség stb.). Sokszor említették a környező hegyeket általánosságban, de név szerint is (Zengő, Hármashegy, Mecsek hegység), csak úgy, mint a falu hosszát, hosszúságát. A negatív asszociációk a közösség gyengeségére, az összetartó erő hiányára utalnak, leginkább olyan szavak hangzottak el, mint a pletyka és a széthúzás. Megnyugtató azonban, hogy legalább ilyen számban került feljegyzésre a lakosság ezzel ellentétes megnyilvánulása is (jó közösség, összetartó közösség). 16. Mi az a három dolog, amit a legjobban szeret Hosszúhetényben? A település szerethetőségét illetően a megkérdezettek az előző kérdéshez nagyon hasonlóan nyilvánultak meg. Az első helyen leggyakrabban említett szavak és szókapcsolatok: környezet, táj, természeti környezet, jó levegő, fekvés, csend, nyugalom, közösség, Zengő A második helyen leggyakrabban említett szavak és szókapcsolatok: (szép) környezet, (jó, friss, tiszta) levegő, nyugalom, csend, barátok, barátságos emberek, város közeli fekvés A harmadik helyen leggyakrabban említett szavak és szókapcsolatok: város (Pécs) közelsége, jó levegő, nyugalom, biztonság, hagyományok, közösség 11

12 17. Mennyire érzi otthon magát a településen? Átlag / 17 Szórás / 17 5, , A lakosság nagytöbbségben szeret a településen élni, nagyon otthon érzi magát. Az 1-6-ig terjedő skálán (1: nem érzi otthon magát, 6: nagyon otthon érzi magát) átlagosan az 5,13 értéket választották, 202 fő (77%) 5 vagy 6 osztályzatot adott. 18. Mi az, ami hiányzik Ön számára a településen? Rekreációs lehetőségek (strand, sportcsarnok) Települési (közösségi) infrastruktúra (kultúrház, kulturális központ, közösségi ház, rendezvény terem) Gazdasági potenciál (munkalehetőség, munkahely) Kereskedelmi szolgáltatások (bolt, bevásárló központ) Települési (alap) infrastruktúra (jó minőségű utak, járdák) etc A megkérdezettek válaszai alapján a lakosság leginkább a rekreációs lehetőségek, és különösen egy strandfürdő (15 említést érdemelt) hiányát érzékelte, de majdnem ehhez hasonló szintű igény fogalmazódott meg a közösségi infrastruktúrát (kultúrház, közösségi ház stb.) illetően. A lakosság igényelné még: több munkahely, munkalehetőség; magas minőségű bolt, bevásárló központ; jó minőségi utak, utcák, járdák. 19. Mit tart a település legnagyobb problémájának? A lakosság hiányérzetét erősítik a település gyengeségeként, problémájaként megnevezett különböző szempontok. Települési (alap) infrastruktúra (utak, járdák állapota, rossz minősége) Gazdasági potenciál (munkanélküliség, kevés munkahely és munkalehetőség) etc Mint a 18. kérdés esetében, itt is felmerült a kereskedelmi szolgáltatások (nevesül bolt) hiánya, és többen panaszkodtak a koncepció nélküli vezetésre. 12

13 20. Szerepel-e távlati elképzeléseiben a település elhagyása? nem, mert szeretek itt élni 176 nem, mert nem tudnék máshol élni 11 nem, mert máshol sem lenne jobb 18 nem, mert nem látok lehetőséget változtatni 19 igen, ha máshol megfelelő munkahelyet, lakást találok 23 igen, mindenképpen 9-6 Végösszeg 262 A megkérdezettek többsége (224 fő, 85%) hosszú távon sem tervezi elhagyni a települést, és csak 9 válaszadó (3%) gondolta úgy, hogy mindenképpen költözni szeretne. Azok, akik igennel válaszoltak, jellemzően az oktatásban való részvételt, a munkavállalást és azzal összefüggésben a megélhetést jelölték meg mint motivációs tényezőt. A kérdésre, hogy hova települnének, válaszul Pécs és Budapest neve hangzott el legtöbbször, de többen voltak bizonytalanok, akik bárhova, csak mennének. 21. Mennyire elégedett a település alábbi funkcióival? A különböző települési funkciókkal eltérő mértékben elégedett a lakosság. Legkevésbé a burkolt közterületek (utak, járdák stb.) állapota valamint a kereskedelmi szolgáltatások (üzlet, étterem, piac stb.), leginkább pedig a közüzemi ellátottság (víz, szennyvíz, gáz, áram, internet, telefon stb.) illetve szociális ellátások (étkeztetés, idősek ellátása stb.) tekintetében mutatkozik lakossági megelégedés. 13

14 Az egyes funkciókra adott átlagos értékek (1: egyáltalán nem, 6: nagyon elégedett) csökkenő sorrendben: 1. közüzemi ellátottsággal (víz, szennyvíz, gáz, áram, internet, telefon stb.): 4,88 2. szociális ellátásokkal (étkeztetés, idősek ellátása stb.): 4,58 3. egészségügyi ellátottsággal (háziorvos, gyerekorvos, védőnői szolgálat, fogorvos, orvosi ügyelet, gyógyszertár stb.): 4,51 4. nevelés, oktatás helyzetével (óvoda, iskola stb.): 4,41 5. közlekedési lehetőségekkel (közösségi közlekedés, közúti elérhetőség stb.): 4,31 6. közbiztonsággal: 4,21 7. sportolási-, szabadidős lehetőségekkel: 3,77 8. kulturális-, szórakozási lehetőségekkel, programokkal, közösségi élettel: 3,66 9. zöldfelületek, közvilágítás és utcabútorok állapotával: 3, kereskedelmi szolgáltatásokkal (üzlet, étterem, piac stb.): 3, burkolt közterületek állapotával (utak, járdák stb.): 2, Mennyire tartja szükségesnek, fontosnak a korábbi önkormányzati fejlesztéseket, fejlesztési törekvéseket? A korábban az önkormányzat által végrehajtott fejlesztések szükségességét a lakosság nem vitatta, azokat szinte kivétel nélkül fontosnak, nagyon fontosnak tartotta. 14

15 Az egyes fejlesztések szükségességének megítélése (1: nem ért egyet, 6: nagyon fontosnak tartja) csökkenő sorrendben: 1. elkerülő út megépítése: 5,59 2. óvoda fejlesztése: 5,40 3. iskola bővítése: 5,29 4. közvilágítás korszerűsítése I. ütem: 5,11 5. temető rendezése (kerítés, ravatalozó előtető, járda stb.): 5,02 6. patakmeder felújítása: 4,57 A fentiekkel összefüggő észrevételekre kérdezve legtöbbször a belterületi utak, járdák felújításának igénye hangzott el. 23. Milyen fejlesztési beavatkozásokra van leginkább szükség a településen? A 21. kérdésnél meghatározott és használt kategorizálást követve azt mondhatjuk, hogy a válaszadók a leginkább fejlesztendő területekként az alábbiakat nevezték meg: 1. Burkolt közterületek (utak, járdák stb.) fejlesztése (135 említés): Az utak, utcák és járdák burkolatának felújítása mellett olyan új igényeket jelöltek meg, mint a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy kerékpárutak létesítése, de megfogalmazódtak közlekedésbiztonsági fejlesztési igények (gyalogátkelőhely, sebesség- és forgalomcsillapító eszközök telepítése) is. Csapadékvíz elvezetés fejlesztése, vízelvezető árkok építése, felújítása, burkolása. 2. Kulturális-, szórakozási lehetőségek, programok, közösségi élet fejlesztése (28 említés): Az első helyen legtöbbször lejegyzett válasz a közösségi terek (közösségi ház, faluház stb.) fejlesztésének igénye volt, de a jelenleginél több közösségi programra, rendezvényre szintén jelentős igény mutatkozott. Többen örülnének egy mozinak is. 3. Sportolási-, szabadidős lehetőségek fejlesztése (24 említés): Több kérdésre adott válasz esetében megfogalmazódott egyébként a testmozgást- és rekreációt kiszolgáló infrastruktúra igénye (részben a nevelés-oktatás területéhez kapcsolódóan), úgymint: sportcsarnok építése, uszoda és/vagy strand kialakítása. És szintén akár ide is sorolhatók a játszótér fejlesztési igények. A többi gyűjtőkategória vonatkozásában csak vázlatosan, az egyes előfordulások szerint csökkenő sorrendben: 4. Nevelés, oktatás (óvoda, iskola stb.) fejlesztése: bölcsőde kialakítása, óvoda és iskola fejlesztése, középfokú oktatási intézmény kialakítása 5. Zöldfelületek, közvilágítás és utcabútorok: közvilágítás korszerűsítése további ütemeinek megvalósítása, hiányzó szakaszokon közvilágítás kialakítása (megújuló energia használat) 15

16 6. Közlekedési lehetőségek (közösségi közlekedés, közúti elérhetőség stb.): közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése, települést érintő járatot sűrítése (különösen esti órákban), késő esti buszjárat bevezetése 7. Kereskedelmi szolgáltatások (üzlet, étterem, piac stb.) fejlesztése: bevásárlási lehetőségek minőségi bővítése ( jó bolt), helyi piac 8. Közüzemi ellátottság (víz, szennyvíz, gáz, áram, internet, telefon stb.) fejlesztése: áramhálózat korszerűsítése, vízvezetékek cseréje, szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése, megújuló energia használat, energiafüggőség csökkentése 9. Közbiztonság fejlesztése: térfigyelő kamerák telepítése 10. Egészségügyi ellátás (háziorvos, gyerekorvos, védőnői szolgálat, fogorvos, orvosi ügyelet, gyógyszertár stb.) fejlesztése: orvosi ügyelet fejlesztése, hét közbeni orvosi ügyelet, új orvosi rendelő, egészségügyi centrum létrehozása 11. Szociális ellátások (étkeztetés, idősek ellátása stb.) fejlesztése: közétkeztetés fejlesztése, közkonyha felújítása Ezen felül a válaszadók szükségét látják a munkahelyteremtést, a helyi vállalkozások támogatását célzó akcióknak. 24. Honnan tájékozódik a helyi közügyekről? hirdetőtábla 27% hirdetmények, postaládába bedobott szórólapok, közlemények 52% szóbeszéd (boltban, kocsmában, benzinkútnál stb.) 40% helyi fórumok (falugyűlés, közmeghallgatás) 8% helyi TV (pl. képújság) 38% helyi újság (pl. Zengő Újság) 56% település honlapja 29% közösségi média (pl. facebook) 32% A megkérdezetteket a helyi közügyekről legnagyobb arányban a helyi újságon keresztül tájékozódtak, ezt a hirdetmények, postaládába bedobott szórólapok, közlemények követték. A leghatékonyatlanabb kommunikációs eszköznek a helyi fórumok szervezése bizonyult, a válaszadók alig több mint 8%-a jutott azokon keresztül információhoz. Azok a lakosok, akik csak egyetlen válaszlehetőséget jelöltek meg, elsősorban szóbeszédből informálódtak. 25. Mik azok a gondolatok, amit szívesen megosztana még a településfejlesztés témájában? A válaszadók jellemzően a 18., 19. és 23. kérdésre adott válaszokkal egyező gondolatokat osztottak meg. 16

17 1. SZ. MELLÉKLET Személyi kérdőív 18 év feletti háztartástagok részére településrész kódja: kérdezőbiztos kódja: kérdőív sorszáma: 1. Neme: férfi X 1. nő X Születési ideje:. év 3. Jelenleg tanul-e? nem X 0. szakiskolába jár X 2. gimnáziumba jár X 3. szakközépiskolába jár (ide értve az érettségire épülő középfokú szakképzést is) X 4. felsőfokú szakképzésben vesz részt X 5. főiskolai, felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) vesz részt X 6. egyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) v. osztatlan képzésben vesz részt X 7. főiskolai, egyetemi szakirányú továbbképzésben vesz részt X 8. doktori (PhD-, DLA-) képzésben vesz részt X Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? általános (elemi, polgári) iskola 8. osztálynál, évfolyamnál alacsonyabb X 1. általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, évfolyam X 2. szakmunkásképző iskolai bizonyítvány X 3. szakiskolai oklevél, bizonyítvány X 4. érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül X 5. érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő bizonyítvány X 6. érettségire épülő szakképesítő bizonyítvány X 7. főiskolai (vagy azzal egyenértékű, pl. BA/BSc) oklevél X 8. felsőfokú (akkreditált is) szakképesítő bizonyítvány (csak 1998 után szerezhető) X 9. egyetemi (vagy azzal egyenértékű, pl. MA/MSc) oklevél X 10. doktori (PhD- vagy DLA-) fokozat X Jelölje meg, hogy Ön a következő csoportok közül melyikbe tartozik! dolgozik (alkalmazott, vállalkozó, segítő családtag, alkalmi munkás, őstermelő, szövetkezeti tag stb.) X 1. munkanélküli, álláskereső X 2. saját jogon öregségi nyugdíjas, járadékos X 3. saját jogon rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos X 4. hozzátartozói (özvegyi, szülői) jogon nyugdíjas, járadékos X 5. gyermekgondozási ellátást (gyes, gyed, gyet) kap X 6. ápolási díjban részesül X 7. tanuló, felsőfokú oktatási intézmény hallgatója X 8. vagyonából, ingatlan-bérbeadásból élő X 9. háztartásbeli X 10. szociális segélyezett X Milyen foglalkoztatási formában dolgozik? alkalmazott az állami szférában (kormány-, köztisztviselő, közalkalmazott) X 1. alkalmazott a magánszférában X 2. egyéni vállalkozó, önálló X 3. társas vállalkozás dolgozó tagja X 4. szövetkezet dolgozó tagja X 5. alkalmi munkavállaló (eseti megbízással dolgozó, alkalmi munkás, napszámos) X 6. közmunkás (közhasznú, közcélú stb. munkát végző, közfoglalkoztatott) X 7. segítő családtag X Mióta él a településen? születése óta X 0.. év. hónap X Mely településen lakott előzőleg életvitelszerűen? 9. Miért költözött Hosszúheténybe? 1

18 10. Mely településen tanul, dolgozik? 15. Mi az Ön szerint, ami a leginkább jellemzi Hosszúhetényt? 11. Milyen közlekedési módon jut el iskolájába, munkahelyére, és az mennyi időt vesz igénybe? 11.1 közlekedési mód: 11.2 időtartam: perc 12. Mennyire elégedett az egészségügyi állapotával? 16. Mi az a három dolog, amit a legjobban szeret Hosszúhetényben? (1: egyáltalán nem elégedett, 6: nagyon elégedett) 13. Mennyire elégedett a jövedelmi helyzetével? (1: egyáltalán nem elégedett, 6: nagyon elégedett) 14. Mi befolyásolja leginkább az Ön életminőségét? természeti környezet állapota X X X közterületek, épített környezet állapota X X X egészségügyi állapota X X X érzelmi állapota X X X anyagi helyzete X X X helyi közösség X X X társas kapcsolatok X X X biztonság X X X részvétel a közügyekben X X X munka X X X kulturális tőke (tudás, műveltség) X X X (1: nem befolyásol, 9: nagy hatással van az életminőségemre) 17. Mennyire érzi otthon magát a településen? (1: nem érzi otthon magát, 6: nagyon otthon érzi magát) 18. Mi az, ami hiányzik Ön számára a településen? 19. Mit tart a település legnagyobb problémájának? 20. Szerepel-e távlati elképzeléseiben a település elhagyása? nem, mert szeretek itt élni X 1. nem, mert nem tudnék máshol élni X 2. nem, mert máshol sem lenne jobb X 3. nem, mert nem látok lehetőséget változtatni X 4. igen, ha máshol megfelelő munkahelyet, lakást találok X 5. igen, mindenképpen X Amennyiben igen, miért? Ha tudja, hova? 2

19 21. Mennyire elégedett a település alábbi funkcióival? (1: egyáltalán nem, 6: nagyon elégedett) Ha szeretné, akkor röviden indokolja a választását, írja le, hogy mit hiányol burkolt közterületek állapotával (utak, járdák stb.) zöldfelületek, közvilágítás és utcabútorok állapotával közüzemi ellátottsággal (víz, szennyvíz, gáz, áram, internet, telefon stb.) sportolási-, szabadidős lehetőségekkel kulturális-, szórakozási lehetőségekkel, programokkal, közösségi élettel nevelés, oktatás helyzetével (óvoda, iskola stb.) közlekedési lehetőségekkel (közösségi közlekedés, közúti elérhetőség stb.) 22. Mennyire tartja szükségesnek, fontosnak a korábbi önkormányzati fejlesztéseket, fejlesztési törekvéseket? (1: nem ért egyet, 6: nagyon fontosnak tartja) elkerülő út megépítése óvoda fejlesztése iskola bővítése közvilágítás korszerűsítése I. ütem patakmeder felújítása temető rendezése (kerítés, ravatalozó előtető, járda stb.) fentiekkel összefüggő észrevétel: 23. Milyen fejlesztési beavatkozásokra van leginkább szükség a településen? egészségügyi ellátottsággal (háziorvos, gyerekorvos, védőnői szolgálat, fogorvos, orvosi ügyelet, gyógyszertár stb.) szociális ellátásokkal (étkeztetés, idősek ellátása stb.) kereskedelmi szolgáltatásokkal (üzlet, étterem, piac stb.) közbiztonsággal 24. Honnan tájékozódik a helyi közügyekről? hirdetőtábla X 1. hirdetmények, postaládába bedobott szórólapok, közlemények X 2. szóbeszéd (boltban, kocsmában, benzinkútnál stb.) X 3. helyi fórumok (falugyűlés, közmeghallgatás) X 4. helyi TV (pl. képújság) X 5. helyi újság (pl. Zengő Újság) X 6. település honlapja X 7. közösségi média (pl. facebook) X Mik azok a gondolatok, amit szívesen megosztana még a településfejlesztés témájában? 3

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek 1. Neme: férfi nő 2. Születési ideje: év hónap nap 3.1. Állampolgársága: magyar magyar és külföldi, mégpedig: magyar,

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Az adatszolgáltatás a 2015. évi X. törvény alapján kötelező. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 2/2017 (II.20.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1 Hosszúhetény Községi

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS CIVIL SZEKTOR KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL EÉŐZETES EREDMÉNYEK 1. A válaszadók lakhelye Település Noszvaj 83 Bogács 63 Cserépfalu

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor

NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor I. Projektgazda tölti ki A projekt azonosítója: A projektbe történő belépés dátuma: (együttműködési megállapodás, támogatás vagy szolgáltatás

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági ségi felmérés ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI Ercsei Kálmán Szemerszki Marianna ONK, Debrecen 2014. november 6 8. Az előadás

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN BARÁTH GABRIELLA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

egyéni vállalkozó alkalmazott a magánszférában idılegesen nem dolgozik 0% 20% 40% 60% 80% 100%

egyéni vállalkozó alkalmazott a magánszférában idılegesen nem dolgozik 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Alsónémedi Településfejlesztési Koncepciójának megalapozása Kérdıívek kiértékelése A lakossági tájékoztatást a 11. tavaszán megjelent újságcikk és a község honlapján felhívás indította

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

AZ 5. KÉRDÉSRE! egyéb (8), éspedig:...

AZ 5. KÉRDÉSRE! egyéb (8), éspedig:... A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2008 F A kikérdezés

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. sz. melléklete . diagram Leggyakrabban említett probléma: rossz minőségű utak és járdák,% 9,% 8,% 7,% 6,%,%,%,%,%,%,% 9,% 6,%

Részletesebben

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg_0_DE_r_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Válaszadó szülők nemenkénti megoszlása

Válaszadó szülők nemenkénti megoszlása A Pályaválasztási Napok rendezvényén 103 szülő válaszolt kérdéseinkre. A kérdezett neme: Válaszadó szülők nemenkénti megoszlása nő 70% férfi 30% A kérdezett kora: 5 5 49,00 48,00 47,00 46,00 45,00 4 4

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Fehérvári Anikó Tomasz Gábor Fiatalok szakmaszerzés után Ábrák, táblázatok Fehérvári Anikó Tomasz Gábor

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Hungary FL08 European Youth HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett neme Férfi Nő D Hány éves

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2006 F A kikérdezés

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA XVIII. rész TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA A Városi Életminőség auditja a város által nyújtott életminőség elemekkel és a város által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség, amely a

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben