KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS"

Átírás

1 KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT MEGALAPOZANDÓ KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT DECEMBER

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A kutatás célja Részletes elemzés

3 Bevezető Hosszúhetény jövőbeni fejlesztéseit előkészítendő zajlott a településfejlesztési koncepció, illetve az azt megalapozó helyzetfeltáró-értékelő vizsgálat elkészítése. A koncepció-alkotás feladata olyan célrendszer kialakítása volt, amely hosszútávra irányt mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. Az elkészült településfejlesztési koncepció egyben eszköz arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová szeretnének eljutni. A helyzetfeltárás során megismert elsősorban statisztikai adatok kiegészítéseként, a település helyzetének részletesebb megismerésére törekedve Hosszúhetény Község Önkormányzata a települése közigazgatási területéhez tartozó háztartásokban kérdőíves felmérés elkészítésére tett javaslatot, amelyet a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a helyi civil közösség bevonásával készített el. A kérdezőbiztosok a háztartásokat május 5. és június 1. között személyesen keresték meg, és az alábbi témakörök szerint mérték fel a lakosság élethelyzetét továbbá azt, hogy a helyiek hogyan látják a település és abban a saját jövőjüket. A kérdőív az alábbi főbb területeket érintette: a megkérdezettek fontosabb személyes adatai: életkor, iskolázottság, aktivitás stb.; a megkérdezettek életminőségét leíró adatok: egészségügyi állapot, jövedelmi helyzet stb.; a megkérdezettek településhez fűződő viszonya, a települési funkciók minőségéről, a megvalósult beruházásokról, a jövőbeli fejlesztésekről stb. alkotott véleménye. A megrendelő önkormányzat kifejezett kérése volt, hogy a felmérés a háztartások, a lakosság lehető legnagyobb számban történő bevonására törekedve készüljön el így a minta nagyság előzetesen nem került meghatározásra. A kikérdezés átlagosan percet vett igénybe. A válaszadás természetesen anonim és önkéntes volt. A kapott válaszok kizárólag név és cím nélkül, kódolva és statisztikailag összesítve kerültek feldolgozásra és elemzésre. A kérdezőbiztosok (23 fő) elsősorban helyi fiatalok voltak, mindegyikük rendelkezett Hosszúhetény Község Önkormányzata által kiállított, névre szóló, hivatalos megbízólevéllel, annak eredeti, aláírt és hivatalosan lepecsételt példányával. A felnőtt lakosság körében 262 db, a 18 év alattiak körében további 38 db kérdőív került kitöltésre. 1 A válaszadási hajlandóság egyes kérdések esetében eltérő volt, de általánosan jónak mondható, így az eredmények mindenképpen hasznosíthatók. Településrészenként az alábbiak szerint eltérő számú kérdőív felvételére került sor: 1 A jelentés kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek válaszainak kiértékelését tartalmazza. 3

4 Településrész Beérkezett kérdőívek (db) Lehatárolás B1 Központi belterület Újtelep - Bazsarózsa u., Hunyor u., Kismező u., Kosbor u. B2 Központi belterület Ormánd 5 Kajdy köz, Ormándi u. B3 Központi belterület Széchenyi Béke u., Bencze J. u., Máltető u., Morolo u., Széchenyi 71 u., Szent Borbála u., Tavasz u. B4 Központi belterület Fő 66 Csókakő u., Fő u., Verseny u., Zengő u., Zrínyi M. u. B5 Központi belterület Kossuth L. Hegyalja u., Iskola u. (Fő u.-tól É-ra), Kossuth L. u., 42 Petőfi S. u. B6 Központi belterület Hegyelő Hármashegy u., Hegyelő u., Iskola u. (Fő u.-tól D-re), 52 Vasutas u. K1 Külterület Alsószőlőhegy 8 K2 Külterület Felsőszőlőhegy 4 K3 Külterület Hársastelep 10 K4 Külterület Kisújbánya 3 K5 Külterület Püspökszentlászló - 4

5 1. A kutatás célja A településfejlesztési koncepció készítői és közvetve az önkormányzat elengedhetetlennek ítélte, hogy a helyzetfeltárás során megismert, elsősorban statisztikai adatokon túl a valósághoz közelítő képet kapjon a településről, a lakosság élethelyzetéről, és egyáltalán arról, hogy a helyben élők hogyan látják, milyennek ítélik meg életterük jelenlegi és jövőbeni helyzetét, és saját jövőjüket illetően milyen követelményeket támasztanak a községgel, annak fejlesztésével és a fejlesztést végrehajtó önkormányzattal szemben. A válaszadók alapvető demográfiai adatainak (életkor, iskolázottság, aktivitás stb.) felvétele mellett az alábbi minőségi adatok megismerése volt a cél: a megkérdezettek vélt életminősége (egészségügyi állapot, jövedelmi helyzet stb.), a megkérdezettek településhez fűződő viszonya, a települési funkciók minőségéről, a megvalósult beruházásokról, a jövőbeli fejlesztésekről stb. alkotott véleménye. A feltett kérdéseket ennek megfelelően három csoportba osztottuk. Célunk volt tehát a fenti kérdéskörökhöz való hozzáállás részletes feltérképezése. 5

6 2. Részletes elemzés 1. Neme: - 4 férfi 101 nő 157 Végösszeg 262 A nők nagyobb arányban vettek részt a lekérdezésben. 2. Születési ideje: A megkérdezettek korösszetétele vegyes, átlagéletkoruk 49 év volt. A legidősebb válaszadó a megkeresés időpontjában 81 éves volt. 3. Jelenleg tanul-e? nem 240 szakiskolába jár 3 gimnáziumba jár 2 szakközépiskolába jár (ide értve az érettségire épülő középfokú szakképzést is) 5 felsőfokú szakképzésben vesz részt 2 főiskolai, felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) vesz részt 4 egyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) v. osztatlan képzésben vesz részt 2 főiskolai, egyetemi szakirányú továbbképzésben vesz részt 2 doktori (PhD-, DLA-) képzésben vesz részt 0-2 Végösszeg 262 A 262 megkérdezettből 22-en tanultak, jellemzően a fiatal felnőttek. 6

7 4. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? - 1 általános (elemi, polgári) iskola 8. osztálynál, évfolyamnál alacsonyabb 7 általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, évfolyam 22 szakmunkásképző iskolai bizonyítvány 53 szakiskolai oklevél, bizonyítvány 12 érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül 27 érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő bizonyítvány 33 érettségire épülő szakképesítő bizonyítvány 26 főiskolai (vagy azzal egyenértékű, pl. BA/BSc) oklevél 43 felsőfokú (akkreditált is) szakképesítő bizonyítvány (csak 1998 után szerezhető) 11 egyetemi (vagy azzal egyenértékű, pl. MA/MSc) oklevél 22 doktori (PhD- vagy DLA-) fokozat 5 Végösszeg 262 A 262 megkérdezettből 81 főnek (31%) felsőfokú végzettsége volt, 151-nek (58%) középfokú, míg általános iskolai végzettséggel csak 29 (11%) fő rendelkezett. 5. Jelölje meg, hogy Ön a következő csoportok közül melyikbe tartozik! dolgozik (alkalmazott, vállalkozó, segítő családtag, alkalmi munkás, őstermelő, szövetkezeti tag stb.) 149 munkanélküli, álláskereső 14 saját jogon öregségi nyugdíjas, járadékos 49 saját jogon rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos 19 hozzátartozói (özvegyi, szülői) jogon nyugdíjas, járadékos 4 gyermekgondozási ellátást (gyes, gyed, gyet) kap 9 ápolási díjban részesül 1 tanuló, felsőfokú oktatási intézmény hallgatója 10 vagyonából, ingatlan-bérbeadásból élő 1 háztartásbeli 4 szociális segélyezett 1-1 Végösszeg 262 A válaszadók közül 149-en (57%) dolgoztak, mindösszesen 14 (5%) fő munkanélküli, álláskereső volt. 7

8 6. Milyen foglalkoztatási formában dolgozik? alkalmazott az állami szférában (kormány-, köztisztviselő, közalkalmazott) 75 alkalmazott a magánszférában 44 egyéni vállalkozó, önálló 12 társas vállalkozás dolgozó tagja 7 szövetkezet dolgozó tagja 1 alkalmi munkavállaló (eseti megbízással dolgozó, alkalmi munkás, napszámos) 3 közmunkás (közhasznú, közcélú stb. munkát végző, közfoglalkoztatott) 4 segítő családtag 0-3 Végösszeg 149 A 149 dolgozó közül legtöbben, azaz 75-en (50%) az állami szférában és 44-en (30%) a magánszférában alkalmazottként dolgoztak. 7. Mióta él a településen? születése óta 94 betelepült Végösszeg 262 A betelepülők nagyobb arányban (63%) vettek részt a lekérdezésben. A legtöbben a 1990-es években (48 fő, 29%) és a 2000-es évek első évtizedében (47 fő, 28%) költöztek a településre és a kikérdezés időpontja, 2014 között újabb 15 fő telepedett le a községben. 8. Mely településen lakott előzőleg életvitelszerűen? A legtöbben a megyeszékhelyről (58 fő, 35%) és a közeli Komlóról (29 fő, 18%) költöztek Hosszúheténybe. A korábbi lakóhelyek sorában megjegyzést érdemel még a főváros, továbbá érdekes, hogy a résztelepülésekről (pl. Kisújbánya) átköltözők is betelepülő -ként tekintenek magukra. 9. Miért költözött Hosszúheténybe? A kérdésre, hogy miért költöztek Hosszúheténybe, a leggyakoribb válaszok a családdal összefüggésben (pl. családalapítás, családegyesítés, házasságkötés, gyerekvállalás) fogalmazódtak meg. A második és harmadik leggyakrabban előfordult motivációs tényezők a munkával (munkahely, munkalehetőség) és lakhatással (telekvásárlás, lakásépítés) mutatnak összefüggést. 8

9 Gyakran került említésre Pécs közelsége, a község adottságai, különösen természeti környezete és a levegő minősége. 10. Mely településen tanul, dolgozik? Pécs 72 Hosszúhetény 54 Komló 10 Egyéb 8-5 Végösszeg 149 A legtöbben a megyeszékhelyen (72 fő, 48%) vagy helyben dolgoznak (54 fő, 36%), de említést érdemel még Pécsvárad és Budapest is. 11. Milyen közlekedési módon jut el iskolájába, munkahelyére, és az mennyi időt vesz igénybe? A munkába járáshoz elsődleges közlekedési eszközként legtöbben az autót (65 fő, 44%), ezt követően pedig a buszt (46 fő, 31%) jelölték meg. A helyben megszokott gyaloglás (30 fő, 20%) mellett érdekes, hogy a kerékpár csupán egyetlen említést érdemelt. 12. Mennyire elégedett az egészségügyi állapotával? Átlag / 12 Szórás / 12 4, , A hosszúhetényiek alapvetően elégedettek egészségi állapotukkal, az 1-6-ig terjedő skálán (1: egyáltalán nem elégedett, 6: nagyon elégedett) jónak (átlagosan 4,11 értékűnek) ítélték azt. Legnagyobb számban az 5 (81 fő, 31%) ill. a 4 (55, 21%) osztályzatot jelölték meg. 13. Mennyire elégedett a jövedelmi helyzetével? Átlag / 13 Szórás / 13 3, , A jövedelmi helyzetével már kevésbé elégedett a lakosság. Ismét csak 1-6 közötti skálán már csak gyenge közepesnek (átlagosan 3,01 értékűnek) gondolták azt. Legnagyobb számban ugyan itt is 4 és 5 osztályzatokat jelölték meg, de 51-en, azaz a megkérdezettek 19%-a egyáltalán nem volt elégedett jövedelmi helyzetével. 9

10 14. Mi befolyásolja leginkább az Ön életminőségét? A hosszúhetényi lakos életminőségére saját megítélése szerint egészségügyi állapota, biztonságérzete és anyagi helyzete volt/van leginkább hatással. Legkevésbé pedig a közügyekben való részvétel, a helyi közösség és a közterületek, épített környezet állapota befolyásolja. Az egyes tényezőkre adott átlagos értékek (1: nem befolyásol, 9: nagy hatással van az életminőségemre) csökkenő sorrendben: 1. egészségügyi állapota: 7,35 2. biztonság: 7,16 3. anyagi helyzete: 6,94 4. érzelmi állapota: 6,82 5. természeti környezet állapota: 6,57 6. társas kapcsolatok: 6,46 7. kulturális tőke (tudás, műveltség): 6,27 8. munka: 6,05 9. közterületek, épített környezet állapota: 6, helyi közösség: 5, részvétel a közügyekben: 4,45 10

11 15. Mi az Ön szerint, ami a leginkább jellemzi Hosszúhetényt? A válaszadók véleménye szerint a települést elhelyezkedéséből, fekvéséből adódóan leginkább a természeti környezet szépsége, minősége és állapota jellemzi (környezet, szép környezet, jó környezet, gyönyörű környezet, jó levegő, tiszta levegő stb.). Részben ebből vezethető le a második helyen legtöbbször elhangzott, élhetőséggel összefüggésben megfogalmazott asszociációk csoportja (élhető környezet, csend, nyugalom, békesség stb.). Sokszor említették a környező hegyeket általánosságban, de név szerint is (Zengő, Hármashegy, Mecsek hegység), csak úgy, mint a falu hosszát, hosszúságát. A negatív asszociációk a közösség gyengeségére, az összetartó erő hiányára utalnak, leginkább olyan szavak hangzottak el, mint a pletyka és a széthúzás. Megnyugtató azonban, hogy legalább ilyen számban került feljegyzésre a lakosság ezzel ellentétes megnyilvánulása is (jó közösség, összetartó közösség). 16. Mi az a három dolog, amit a legjobban szeret Hosszúhetényben? A település szerethetőségét illetően a megkérdezettek az előző kérdéshez nagyon hasonlóan nyilvánultak meg. Az első helyen leggyakrabban említett szavak és szókapcsolatok: környezet, táj, természeti környezet, jó levegő, fekvés, csend, nyugalom, közösség, Zengő A második helyen leggyakrabban említett szavak és szókapcsolatok: (szép) környezet, (jó, friss, tiszta) levegő, nyugalom, csend, barátok, barátságos emberek, város közeli fekvés A harmadik helyen leggyakrabban említett szavak és szókapcsolatok: város (Pécs) közelsége, jó levegő, nyugalom, biztonság, hagyományok, közösség 11

12 17. Mennyire érzi otthon magát a településen? Átlag / 17 Szórás / 17 5, , A lakosság nagytöbbségben szeret a településen élni, nagyon otthon érzi magát. Az 1-6-ig terjedő skálán (1: nem érzi otthon magát, 6: nagyon otthon érzi magát) átlagosan az 5,13 értéket választották, 202 fő (77%) 5 vagy 6 osztályzatot adott. 18. Mi az, ami hiányzik Ön számára a településen? Rekreációs lehetőségek (strand, sportcsarnok) Települési (közösségi) infrastruktúra (kultúrház, kulturális központ, közösségi ház, rendezvény terem) Gazdasági potenciál (munkalehetőség, munkahely) Kereskedelmi szolgáltatások (bolt, bevásárló központ) Települési (alap) infrastruktúra (jó minőségű utak, járdák) etc A megkérdezettek válaszai alapján a lakosság leginkább a rekreációs lehetőségek, és különösen egy strandfürdő (15 említést érdemelt) hiányát érzékelte, de majdnem ehhez hasonló szintű igény fogalmazódott meg a közösségi infrastruktúrát (kultúrház, közösségi ház stb.) illetően. A lakosság igényelné még: több munkahely, munkalehetőség; magas minőségű bolt, bevásárló központ; jó minőségi utak, utcák, járdák. 19. Mit tart a település legnagyobb problémájának? A lakosság hiányérzetét erősítik a település gyengeségeként, problémájaként megnevezett különböző szempontok. Települési (alap) infrastruktúra (utak, járdák állapota, rossz minősége) Gazdasági potenciál (munkanélküliség, kevés munkahely és munkalehetőség) etc Mint a 18. kérdés esetében, itt is felmerült a kereskedelmi szolgáltatások (nevesül bolt) hiánya, és többen panaszkodtak a koncepció nélküli vezetésre. 12

13 20. Szerepel-e távlati elképzeléseiben a település elhagyása? nem, mert szeretek itt élni 176 nem, mert nem tudnék máshol élni 11 nem, mert máshol sem lenne jobb 18 nem, mert nem látok lehetőséget változtatni 19 igen, ha máshol megfelelő munkahelyet, lakást találok 23 igen, mindenképpen 9-6 Végösszeg 262 A megkérdezettek többsége (224 fő, 85%) hosszú távon sem tervezi elhagyni a települést, és csak 9 válaszadó (3%) gondolta úgy, hogy mindenképpen költözni szeretne. Azok, akik igennel válaszoltak, jellemzően az oktatásban való részvételt, a munkavállalást és azzal összefüggésben a megélhetést jelölték meg mint motivációs tényezőt. A kérdésre, hogy hova települnének, válaszul Pécs és Budapest neve hangzott el legtöbbször, de többen voltak bizonytalanok, akik bárhova, csak mennének. 21. Mennyire elégedett a település alábbi funkcióival? A különböző települési funkciókkal eltérő mértékben elégedett a lakosság. Legkevésbé a burkolt közterületek (utak, járdák stb.) állapota valamint a kereskedelmi szolgáltatások (üzlet, étterem, piac stb.), leginkább pedig a közüzemi ellátottság (víz, szennyvíz, gáz, áram, internet, telefon stb.) illetve szociális ellátások (étkeztetés, idősek ellátása stb.) tekintetében mutatkozik lakossági megelégedés. 13

14 Az egyes funkciókra adott átlagos értékek (1: egyáltalán nem, 6: nagyon elégedett) csökkenő sorrendben: 1. közüzemi ellátottsággal (víz, szennyvíz, gáz, áram, internet, telefon stb.): 4,88 2. szociális ellátásokkal (étkeztetés, idősek ellátása stb.): 4,58 3. egészségügyi ellátottsággal (háziorvos, gyerekorvos, védőnői szolgálat, fogorvos, orvosi ügyelet, gyógyszertár stb.): 4,51 4. nevelés, oktatás helyzetével (óvoda, iskola stb.): 4,41 5. közlekedési lehetőségekkel (közösségi közlekedés, közúti elérhetőség stb.): 4,31 6. közbiztonsággal: 4,21 7. sportolási-, szabadidős lehetőségekkel: 3,77 8. kulturális-, szórakozási lehetőségekkel, programokkal, közösségi élettel: 3,66 9. zöldfelületek, közvilágítás és utcabútorok állapotával: 3, kereskedelmi szolgáltatásokkal (üzlet, étterem, piac stb.): 3, burkolt közterületek állapotával (utak, járdák stb.): 2, Mennyire tartja szükségesnek, fontosnak a korábbi önkormányzati fejlesztéseket, fejlesztési törekvéseket? A korábban az önkormányzat által végrehajtott fejlesztések szükségességét a lakosság nem vitatta, azokat szinte kivétel nélkül fontosnak, nagyon fontosnak tartotta. 14

15 Az egyes fejlesztések szükségességének megítélése (1: nem ért egyet, 6: nagyon fontosnak tartja) csökkenő sorrendben: 1. elkerülő út megépítése: 5,59 2. óvoda fejlesztése: 5,40 3. iskola bővítése: 5,29 4. közvilágítás korszerűsítése I. ütem: 5,11 5. temető rendezése (kerítés, ravatalozó előtető, járda stb.): 5,02 6. patakmeder felújítása: 4,57 A fentiekkel összefüggő észrevételekre kérdezve legtöbbször a belterületi utak, járdák felújításának igénye hangzott el. 23. Milyen fejlesztési beavatkozásokra van leginkább szükség a településen? A 21. kérdésnél meghatározott és használt kategorizálást követve azt mondhatjuk, hogy a válaszadók a leginkább fejlesztendő területekként az alábbiakat nevezték meg: 1. Burkolt közterületek (utak, járdák stb.) fejlesztése (135 említés): Az utak, utcák és járdák burkolatának felújítása mellett olyan új igényeket jelöltek meg, mint a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy kerékpárutak létesítése, de megfogalmazódtak közlekedésbiztonsági fejlesztési igények (gyalogátkelőhely, sebesség- és forgalomcsillapító eszközök telepítése) is. Csapadékvíz elvezetés fejlesztése, vízelvezető árkok építése, felújítása, burkolása. 2. Kulturális-, szórakozási lehetőségek, programok, közösségi élet fejlesztése (28 említés): Az első helyen legtöbbször lejegyzett válasz a közösségi terek (közösségi ház, faluház stb.) fejlesztésének igénye volt, de a jelenleginél több közösségi programra, rendezvényre szintén jelentős igény mutatkozott. Többen örülnének egy mozinak is. 3. Sportolási-, szabadidős lehetőségek fejlesztése (24 említés): Több kérdésre adott válasz esetében megfogalmazódott egyébként a testmozgást- és rekreációt kiszolgáló infrastruktúra igénye (részben a nevelés-oktatás területéhez kapcsolódóan), úgymint: sportcsarnok építése, uszoda és/vagy strand kialakítása. És szintén akár ide is sorolhatók a játszótér fejlesztési igények. A többi gyűjtőkategória vonatkozásában csak vázlatosan, az egyes előfordulások szerint csökkenő sorrendben: 4. Nevelés, oktatás (óvoda, iskola stb.) fejlesztése: bölcsőde kialakítása, óvoda és iskola fejlesztése, középfokú oktatási intézmény kialakítása 5. Zöldfelületek, közvilágítás és utcabútorok: közvilágítás korszerűsítése további ütemeinek megvalósítása, hiányzó szakaszokon közvilágítás kialakítása (megújuló energia használat) 15

16 6. Közlekedési lehetőségek (közösségi közlekedés, közúti elérhetőség stb.): közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése, települést érintő járatot sűrítése (különösen esti órákban), késő esti buszjárat bevezetése 7. Kereskedelmi szolgáltatások (üzlet, étterem, piac stb.) fejlesztése: bevásárlási lehetőségek minőségi bővítése ( jó bolt), helyi piac 8. Közüzemi ellátottság (víz, szennyvíz, gáz, áram, internet, telefon stb.) fejlesztése: áramhálózat korszerűsítése, vízvezetékek cseréje, szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése, megújuló energia használat, energiafüggőség csökkentése 9. Közbiztonság fejlesztése: térfigyelő kamerák telepítése 10. Egészségügyi ellátás (háziorvos, gyerekorvos, védőnői szolgálat, fogorvos, orvosi ügyelet, gyógyszertár stb.) fejlesztése: orvosi ügyelet fejlesztése, hét közbeni orvosi ügyelet, új orvosi rendelő, egészségügyi centrum létrehozása 11. Szociális ellátások (étkeztetés, idősek ellátása stb.) fejlesztése: közétkeztetés fejlesztése, közkonyha felújítása Ezen felül a válaszadók szükségét látják a munkahelyteremtést, a helyi vállalkozások támogatását célzó akcióknak. 24. Honnan tájékozódik a helyi közügyekről? hirdetőtábla 27% hirdetmények, postaládába bedobott szórólapok, közlemények 52% szóbeszéd (boltban, kocsmában, benzinkútnál stb.) 40% helyi fórumok (falugyűlés, közmeghallgatás) 8% helyi TV (pl. képújság) 38% helyi újság (pl. Zengő Újság) 56% település honlapja 29% közösségi média (pl. facebook) 32% A megkérdezetteket a helyi közügyekről legnagyobb arányban a helyi újságon keresztül tájékozódtak, ezt a hirdetmények, postaládába bedobott szórólapok, közlemények követték. A leghatékonyatlanabb kommunikációs eszköznek a helyi fórumok szervezése bizonyult, a válaszadók alig több mint 8%-a jutott azokon keresztül információhoz. Azok a lakosok, akik csak egyetlen válaszlehetőséget jelöltek meg, elsősorban szóbeszédből informálódtak. 25. Mik azok a gondolatok, amit szívesen megosztana még a településfejlesztés témájában? A válaszadók jellemzően a 18., 19. és 23. kérdésre adott válaszokkal egyező gondolatokat osztottak meg. 16

17 1. SZ. MELLÉKLET Személyi kérdőív 18 év feletti háztartástagok részére településrész kódja: kérdezőbiztos kódja: kérdőív sorszáma: 1. Neme: férfi X 1. nő X Születési ideje:. év 3. Jelenleg tanul-e? nem X 0. szakiskolába jár X 2. gimnáziumba jár X 3. szakközépiskolába jár (ide értve az érettségire épülő középfokú szakképzést is) X 4. felsőfokú szakképzésben vesz részt X 5. főiskolai, felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) vesz részt X 6. egyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) v. osztatlan képzésben vesz részt X 7. főiskolai, egyetemi szakirányú továbbképzésben vesz részt X 8. doktori (PhD-, DLA-) képzésben vesz részt X Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? általános (elemi, polgári) iskola 8. osztálynál, évfolyamnál alacsonyabb X 1. általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, évfolyam X 2. szakmunkásképző iskolai bizonyítvány X 3. szakiskolai oklevél, bizonyítvány X 4. érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül X 5. érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő bizonyítvány X 6. érettségire épülő szakképesítő bizonyítvány X 7. főiskolai (vagy azzal egyenértékű, pl. BA/BSc) oklevél X 8. felsőfokú (akkreditált is) szakképesítő bizonyítvány (csak 1998 után szerezhető) X 9. egyetemi (vagy azzal egyenértékű, pl. MA/MSc) oklevél X 10. doktori (PhD- vagy DLA-) fokozat X Jelölje meg, hogy Ön a következő csoportok közül melyikbe tartozik! dolgozik (alkalmazott, vállalkozó, segítő családtag, alkalmi munkás, őstermelő, szövetkezeti tag stb.) X 1. munkanélküli, álláskereső X 2. saját jogon öregségi nyugdíjas, járadékos X 3. saját jogon rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos X 4. hozzátartozói (özvegyi, szülői) jogon nyugdíjas, járadékos X 5. gyermekgondozási ellátást (gyes, gyed, gyet) kap X 6. ápolási díjban részesül X 7. tanuló, felsőfokú oktatási intézmény hallgatója X 8. vagyonából, ingatlan-bérbeadásból élő X 9. háztartásbeli X 10. szociális segélyezett X Milyen foglalkoztatási formában dolgozik? alkalmazott az állami szférában (kormány-, köztisztviselő, közalkalmazott) X 1. alkalmazott a magánszférában X 2. egyéni vállalkozó, önálló X 3. társas vállalkozás dolgozó tagja X 4. szövetkezet dolgozó tagja X 5. alkalmi munkavállaló (eseti megbízással dolgozó, alkalmi munkás, napszámos) X 6. közmunkás (közhasznú, közcélú stb. munkát végző, közfoglalkoztatott) X 7. segítő családtag X Mióta él a településen? születése óta X 0.. év. hónap X Mely településen lakott előzőleg életvitelszerűen? 9. Miért költözött Hosszúheténybe? 1

18 10. Mely településen tanul, dolgozik? 15. Mi az Ön szerint, ami a leginkább jellemzi Hosszúhetényt? 11. Milyen közlekedési módon jut el iskolájába, munkahelyére, és az mennyi időt vesz igénybe? 11.1 közlekedési mód: 11.2 időtartam: perc 12. Mennyire elégedett az egészségügyi állapotával? 16. Mi az a három dolog, amit a legjobban szeret Hosszúhetényben? (1: egyáltalán nem elégedett, 6: nagyon elégedett) 13. Mennyire elégedett a jövedelmi helyzetével? (1: egyáltalán nem elégedett, 6: nagyon elégedett) 14. Mi befolyásolja leginkább az Ön életminőségét? természeti környezet állapota X X X közterületek, épített környezet állapota X X X egészségügyi állapota X X X érzelmi állapota X X X anyagi helyzete X X X helyi közösség X X X társas kapcsolatok X X X biztonság X X X részvétel a közügyekben X X X munka X X X kulturális tőke (tudás, műveltség) X X X (1: nem befolyásol, 9: nagy hatással van az életminőségemre) 17. Mennyire érzi otthon magát a településen? (1: nem érzi otthon magát, 6: nagyon otthon érzi magát) 18. Mi az, ami hiányzik Ön számára a településen? 19. Mit tart a település legnagyobb problémájának? 20. Szerepel-e távlati elképzeléseiben a település elhagyása? nem, mert szeretek itt élni X 1. nem, mert nem tudnék máshol élni X 2. nem, mert máshol sem lenne jobb X 3. nem, mert nem látok lehetőséget változtatni X 4. igen, ha máshol megfelelő munkahelyet, lakást találok X 5. igen, mindenképpen X Amennyiben igen, miért? Ha tudja, hova? 2

19 21. Mennyire elégedett a település alábbi funkcióival? (1: egyáltalán nem, 6: nagyon elégedett) Ha szeretné, akkor röviden indokolja a választását, írja le, hogy mit hiányol burkolt közterületek állapotával (utak, járdák stb.) zöldfelületek, közvilágítás és utcabútorok állapotával közüzemi ellátottsággal (víz, szennyvíz, gáz, áram, internet, telefon stb.) sportolási-, szabadidős lehetőségekkel kulturális-, szórakozási lehetőségekkel, programokkal, közösségi élettel nevelés, oktatás helyzetével (óvoda, iskola stb.) közlekedési lehetőségekkel (közösségi közlekedés, közúti elérhetőség stb.) 22. Mennyire tartja szükségesnek, fontosnak a korábbi önkormányzati fejlesztéseket, fejlesztési törekvéseket? (1: nem ért egyet, 6: nagyon fontosnak tartja) elkerülő út megépítése óvoda fejlesztése iskola bővítése közvilágítás korszerűsítése I. ütem patakmeder felújítása temető rendezése (kerítés, ravatalozó előtető, járda stb.) fentiekkel összefüggő észrevétel: 23. Milyen fejlesztési beavatkozásokra van leginkább szükség a településen? egészségügyi ellátottsággal (háziorvos, gyerekorvos, védőnői szolgálat, fogorvos, orvosi ügyelet, gyógyszertár stb.) szociális ellátásokkal (étkeztetés, idősek ellátása stb.) kereskedelmi szolgáltatásokkal (üzlet, étterem, piac stb.) közbiztonsággal 24. Honnan tájékozódik a helyi közügyekről? hirdetőtábla X 1. hirdetmények, postaládába bedobott szórólapok, közlemények X 2. szóbeszéd (boltban, kocsmában, benzinkútnál stb.) X 3. helyi fórumok (falugyűlés, közmeghallgatás) X 4. helyi TV (pl. képújság) X 5. helyi újság (pl. Zengő Újság) X 6. település honlapja X 7. közösségi média (pl. facebook) X Mik azok a gondolatok, amit szívesen megosztana még a településfejlesztés témájában? 3

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS CIVIL SZEKTOR KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL EÉŐZETES EREDMÉNYEK 1. A válaszadók lakhelye Település Noszvaj 83 Bogács 63 Cserépfalu

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

egyéni vállalkozó alkalmazott a magánszférában idılegesen nem dolgozik 0% 20% 40% 60% 80% 100%

egyéni vállalkozó alkalmazott a magánszférában idılegesen nem dolgozik 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Alsónémedi Településfejlesztési Koncepciójának megalapozása Kérdıívek kiértékelése A lakossági tájékoztatást a 11. tavaszán megjelent újságcikk és a község honlapján felhívás indította

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN BARÁTH GABRIELLA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS

KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS Kérjük, szánjon pár percet kérdőívünk kitöltésére! Válaszaival hozzájárulhat a települési Környezeti Fenntarthatósági Program (Local Agenda 21) megalapozásához!

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

A 16. KÉRDÉSRE! gyeten volt (15) többletmunkaidőt ellentételező távollét miatt (16) egyéb okból (17), éspedig:...

A 16. KÉRDÉSRE! gyeten volt (15) többletmunkaidőt ellentételező távollét miatt (16) egyéb okból (17), éspedig:... A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2005 F A kikérdezés

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni. 1. sz. melléklet a /2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához K É R D Ő Í V Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához Tisztelt polgárok! Komárom városa a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as számú törvény és a vállalkozói 445/1991-es

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

BANKI KARTELL LAKOSSÁGI BOOSTER KÉRDŐÍV 2014. január

BANKI KARTELL LAKOSSÁGI BOOSTER KÉRDŐÍV 2014. január BANKI KARTELL LAKOSSÁGI BOOSTER KÉRDŐÍV 2014. január Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci versennyel kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. A kapott adatokat csak

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

A 2014-ES GYŐRI ELITKUTATÁS - 2008-as elitkutatás eredményei - lakossági-vállalati kutatás

A 2014-ES GYŐRI ELITKUTATÁS - 2008-as elitkutatás eredményei - lakossági-vállalati kutatás A 2014-ES GYŐRI ELITKUTATÁS - 2008-as elitkutatás eredményei - lakossági-vállalati kutatás Czakó Katalin, Poreisz Veronika Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2014. 09. 25. ELMÉLETI HÁTTÉR

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY PÁLYÁZATI ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY PÁLYÁZATI ADATLAP 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ Erdőkertes község Képviselő testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a község településszerkezeti tervét és szabályozási

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% MÉK_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ! AZ ADATGYJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ! AZ ADATGYJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A/ LAKOS-azonosító L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye: D/ Terület: MUNKAER-FELMÉRÉS E/ A számlálókörzet száma: ADATLAP F/ A lakás sorszáma: 2012 G/ A háztartás sorszáma: H/

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné TOVÁBBTANULÁS 2015 Készítette: Molnár Róbertné A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK DOKTORI

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja Kistarcsa Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. évre Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Aktív hallgatók Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P Í T Á S Á R A

T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P Í T Á S Á R A Téti Közös Önkormányzati Hivatal 9100 Tét, Fő u. 88. Tel: 96/461-134; 561-093 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM 14 T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Szakmai képzés Németországban

Szakmai képzés Németországban Szakmai képzés Németországban Német Szövetségi Köztársaság Területe: 352 022 km² Lakossága: 82 millió Fővárosa: Berlin (3,4 mio lakos) Internet: www.bund.de Tartományai: ZWH Zentralstelle für die Weiterbildung

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben