Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary"

Átírás

1 Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary

2 Jelenlegi intézkedéssorozat főbb elemei Társasági adókulcs 10%-ra történő csökkentése 500 millió HUF adóalapig, majd 2013-tól a korlát megszüntetése 16%-os egykulcsos személyi jövedelemadóztatás bevezetése a szuperbruttó kivezetése, gyermekkedvezmények, 2013-tól tényleges 16% Válságadók bevezetése Társadalombiztosítási járulék 0.5 %-os emelése, minimálbér utáni járulékfizetés Munkaadói járulékfizetési plafon mégsem kerül bevezetésre Magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása (befizetések átcsatornázása, második pillér várható megszűnése) 20 December

3 Magyarország az uniós adóversenyben I. 3. hely munkát terhelő adók 4. hely fogyasztást terhelő adók Forrás: Eurostat 20 December

4 Magyarország az uniós adóversenyben II ban 8. hely (40,4%) teljes adóterhelés a GDP %-ban (2009-ben 39,3%) Forrás: Eurostat 20 December

5 Társasági adó trendek az uniós tagállamokban Forrás: Eurostat 20 December

6 Adóterhelés az Európai Unióban Forrás: Eurostat 20 December

7 Adóterhelés az Európai Unióban Válságadók, Bankadó Forrás: Eurostat, RSM DTM Hungary 20 December

8 Nemzetközi trendek az adóversenyben Társasági adócsökkentést a régiós adóverseny tette szükségessé, uniós szinten a korábbi 19%-os adóteher versenyképesnek mondható Régiós tendencia az egykulcsos személyi jövedelemadó, fejlett gazdaságokban a kétkulcsos rendszer jelenleg előnyt élvez Munkát terhelő adók csökkentése szükséges mind az uniós és mind pedig a régiós adóverseny tekintetében Munkáltatói járulékplafon bevezetése, régiós versenytársak miatt Fogyasztási adók emelése Vagyonadóztatás terjedése Kiszámítható, középtávon tervezhető adórendszer Lényegi adóadminisztrációs egyszerűsítés Adófizetési hajlandóság, adózási morál javítása Forrás: RSM International 20 December

9 Adócsökkentés költségvetési hatásai Közvetlen hatások eredményszemléletben Munkát terhelő adók és járulékokat érintő javaslatok Egyéb adókat érintő javaslatok Robin Hood adó Jövedéki adó emelése Társasági adó (10% 500M HUF adóalap felett is) Pénzügyi szervezetek különadója (TAO hatással korr.) Összes közvetlen hatás eredményszemléletben Összes közvetlen hatás pénzforgalmi szemléletben Közvetett hatások pénzforgalmi szemléletben Teljes hatás pénzforgalmi szemléletben Elfogadott módosító indítványok közvetett hatásai Biztosított nyudíjjárulék emelése 10%-ra Cafetéria, járulékkedvezmények Energiaellátok jövedelemadójának kivezetése Elfogadott módosító indítványok közvetett hatásai Tejes hatás a módosítások után Forrás: Költségvetési Tanács 20 December

10 Adóváltozások hatása a versenyképességre A társasági adó csökkentés pozitív hatást fejt ki a vállalatok hitelképességére, beruházásösztönző, gyorsabb GDP növekedést tesz lehetővé, erőteljesebb növekedési hatás 2013-tól várható (beruházások +1%) (kb. 600 vállalkozást érint) A személyi jövedelemadó csökkenés várhatóan tompított hatással lesz a versenyképességre (magas jövedelműek érintettsége, fogyasztási rugalmasság, határadókulcs, átlagadókulcs) Gát lehet versenyképességi szempontból a különadók rendszere, amelyek a tervek szerint 2012 után is fennmaradnak Elő munka terhe nem csökkent (0,5%-os társadalombiztosítási járulék növekedés), ami várhatóan december 31. után is fennmarad (1% járulékcsökkentés milliárd HUF költségvetési bevételkieséssel jár) Rendszerszintű reformok szükségessége (költségvetés kiadási oldal) 20 December

11 Adóváltozások 2010/2011 Fajcsák Gábor, RSM DTM Hungary

12 Társasági adó Helyi Iparűzési adó Megszűnő kisadók Egyes ágazatokat terhelő különadók Önellenőrzési lehetőségek Innovációs járulék Illeték 12

13 Társasági adó Adókulcs változás 500 millió forint adóalapig 10 % 2010-ben még csak 250 millió forint adóalapig Nincsenek feltételek, mint korábban az 50 millió forintig Évközi bevezetés -> időarányos megosztása adóalapnak 181 / 184 nap -> 2010-ben praktikusan 14,5 % adókulcs Eltérő üzleti évet alkalmazó adózók csak augusztus 15.-e után kezdődő üzleti év esetén alkalmazható 13

14 Társasági adó Eszközök adóoptimalizálásra Késleltetett bevétel/előrehozott költség Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének előrehozatala Fejlesztési tartalék képzése Elhatárolt veszteség felhasználása Értékelések (készlet, értékpapír) 2013 január 1.-től egységesen, korlát nélkül 10 százalékos adókulcs! 14

15 Társasági adó Szokásos piaci ár meghatározásának szabályai: Eddigi három hagyományos módszer (összehasonlító árak, viszonteladási árak, költség és jövedelem) kiegészül: Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer Nyereség-megosztásos módszer 15

16 Társasági adó Hatályát veszti 15. (Külföldi szervezet adóalapja) Ha adott országgal nincs kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény Kamat, jogdíj, bizonyos szolgáltatások Adómérték 30 % volt! Ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó szabályok módosulnak: Eddigi 19 % kétharmada helyett csak 10 % adót kell a külföldi társaságnak fizetni, ahhoz, hogy valós gazdasági jelenlét nélkül működhessen a struktúra! 16

17 Társasági adó Feltöltési kötelezettség 50 millió árbevételi határ 100 millió forintra emelkedik! Már idei feltöltésnél lehet alkalmazni (2010. december 16.-a után) Eltérő üzleti évet választók is alkalmazhatják Adóalap korrekciós tétel Magyar Kármentő Alapnak fizetett összeg azonos elbánás, mint kiemelkedően közhasznú szervezetnek juttatott összeg után (juttatás értékének 50 százaléka, de legfeljebb adózás előtti eredmény összege adóalap csökkentő tétel) Bejelentett részesedéshez kapcsolódó adólap csökkentés lehetőségének kiterjesztése apportra is 17

18 Helyi iparűzési adó Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység Építőipari tevékenység esetén marad nap! Piaci vásározó kiskereskedelem kikerül egyszerűsítési cél! De, ha tevékenységet végez önkormányzat területén és más önkormányzat területén nem rendelkezik székhellyel, telephellyel (külföldi) Ideiglenes iparűzési adó megosztása, ha adott településen állandó telephelye keletkezik, akkor csak adott településre jutó adóból kerül levonásra (korábban székhely és telephelyek között meg kellett osztani)! 18

19 Helyi iparűzési adó Adóalap megosztási szabályok változása: Építőipari tevékenységet folytatónál opció, hogy adóalap 50 %-át székhely és állandó telephelyek között személyjellegű vagy kombinált módszerrel, míg fennmaradó 50 %-ot ideiglenes telephelyek között a kapcsolódó árbevétel és készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék arányában Ügyvezetők utáni személyi jellegű ráfordítás legalább 10 %-át székhelynél kell elszámolni Eszközérték szerinti megosztás nem alkalmazható, ha székhelyen eszközérték nem mutatható ki Távközlési tevékenységet végző vállalkozók (előző évi árbevétel 75 %-a távközlési tevékenységből származik) számlázási cím alapján árbevétel arányosan oszthatják csak meg (mivel számlázási cím telephelyet jelent!) 19

20 Megszűnő kisadók Öröklési illeték egyenes ági rokona augusztus 16.-tól Ajándékozási illeték egyenes ági rokona augusztus 16.-tól Vállalkozók kommunális adója január 1.-től Nem lakásnak minősülő épület utáni idegenforgalmi adó január 1.-től Nagy értékű személygépkocsik augusztus 16.-tól Nagy értékű vízi járművek augusztus 16.-tól Nagy értékű légi járművek augusztus 16.-tól Vízi társulati hozzájárulás január 1.-től Magánfőzésben magánfőző által 50 literig párlat szeptember 27.-től Televízió üzemben tartási díj augusztus 1.-től 20

21 Válságadó egyes ágazatokat terhelő különadó December 31-ig Adóköteles: Bolti kiskereskedelmi tevékenység (TEÁOR 45.1, - kivéve gépjármű, pótkocsi nagykereskedelem 45.32, 45.40, - kivéve motorkerékpár javítás, nagykereskedelem ) Távközlési tevékenység (2003. évi C. tv szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatás) vezetékes távközlés, mobil távközlés internet hozzáférés 21

22 Válságadó egyes ágazatokat terhelő különadó Energiaellátó (2008. évi LXVII tv pont) Robin Hood adó: a szénhidrogén-kitermelési tevékenységet végző, a bányászatról szóló törvény szerinti bányavállalkozó, a kőolajtermék-előállító, a jövedéki engedélyes kőolajtermék nagykereskedő, a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyes, egyetemes szolgáltató a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosenergia-kereskedelmi engedélyes, egyetemes szolgáltató a villamos energiáról szóló törvény szerinti termelői engedélyes, azzal, hogy a villamos energia kötelező átvételi rendszerében értékesítő termelők közül kizárólag az 50 MW beépített teljesítőképességet meghaladó teljesítőképességű erőmű termelői engedélyese; 22

23 Válságadó egyes ágazatokat terhelő különadó Adó alapja: - Adóévi számviteli törvény szerinti árbevétel - Bolti kiskereskedelem esetén a szállítói engedmények is! 23

24 Válságadó egyes ágazatokat terhelő különadó Adó mértéke: Bolti kiskereskedelem: millió forintig 0% millió forint 30 milliárd forint 0,1 % - 30 milliárd 100 milliárd forint 0,4 % milliárd forint felett 2,5 % 24

25 Válságadó egyes ágazatokat terhelő különadó Adó mértéke: Távközlési tevékenység millió forintig 0% millió forint 500 millió forint 2,5% millió forint 5 milliárd forint 4,5% - 5 milliárd forint felett 6,5 % Energiaellátó - Adóalap 1,05%-a 25

26 Válságadó egyes ágazatokat terhelő különadó Kétszeres adóztatás elkerülése - Magasabb adófizetési kötelezettséget eredményező tevékenység után Kapcsolt vállalkozások - Bolti kiskereskedelem és távközlési tevékenység esetén a kapcsolt vállalkozások árbevételi adatait össze kell adni! 26

27 Válságadó egyes ágazatokat terhelő különadó Bevallási kötelezettség adóévet követő év 150. napjáig (május 30!) Ekkor kell adóelőleget is vallani mint tao esetén Adóelőleg alapja az adóévet megelőző adóév árbevétele Adóelőleg fizetési kötelezettség: - Adóév hetedik hó 20. nap - Adóév tizedik hó 20. nap évi adóelőleg december 20.-ig megállapítani, megfizetni, bevallani, összege: évi árbevétel alapján kerül meghatározásra Az adó összege az adózás előtti eredmény terhére elszámolható! Robin Hood adó időbeli hatályának kiterjesztése december 31.-ig 27

28 Önellenőrzési lehetőség Eddig - Ellenőrzés megkezdése előtt hiba feltárása (nyilvántartásba vétel) elég volt! - 15 napon belül kellett bevallást benyújtani! - Ellenőrzés megkezdése: előzetes értesítés kézbesítésétől, vagy megbízólevél átadásával kezdődik Ezután - Önellenőrzés benyújtása legkésőbb adóellenőrzés megkezdését megelőző nap Hatályba lépés január 1. 28

29 Innovációs járulék Járulék csökkentés lehetősége szűkül! Kutatás fejlesztés a gazdasági társaság saját tevékenységéhez kacsolódjon! a.) saját tevékenység körében végzett, vagy b.) költségvetési gazdálkodási rendszerben működik a megbízott, vagy c.) nonprofit kutatóhely a megbízott (alap, illetve főtevékenységként, vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás, fejlesztési tevékenységet folytató szervezet) Emlékeztetőül: alapkutatás, ipari, vagy alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 29

30 Illették Évközi módosítás Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a tao szerinti kapcsolt vállalkozások között a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban lévő üzletrészek átruházása (2010, augusztus 16.) Új szabály 35 évet be nem töltött fiatal első lakásszerzése esetén kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetés lehetséges (max. 8 millió forint piaci értékű ingatlanra 50 százalék, de legfeljebb 40 ezer forint illeték kedvezmény megmarad) 30

31 A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások Dr. Fekete Zoltán Titusz, RSM DTM Hungary

32 Személyi jövedelemadó változások

33 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi jövedelemadó kulcs összevont adóalapba tartozó jövedelmek külön adózó jövedelmek Adóalap-kiegészítés: 2011-ben marad a 27 százalék a jövedelem-megállapítás tehát változatlan, az adót ugyanúgy, mint 2010-ben egy képzett adóalap után fizetjük, az adóalap-korrekció változatlanul a munkáltatói társadalombiztosítási járulék, a kifizetői egészségügyi hozzájárulás mértékével egyezik meg 2012-ben a az adóalap-kiegészítés mértéke 50 százalékkal csökken 2013-ban szűnik meg teljesen az összevontan adózó jövedelmek adóalap kiegészítése 33

34 2. Családi kedvezmény!új rendszer! NINCS jövedelemkorlát! NEM ADÓ-, hanem ADÓALAP kedvezmény! Mérték 1 vagy 2 gyermek esetén gyermekenként Ft 3 vagy több gyermek esetén gyermekenként Ft [Módosító indítvány, hogy a fogyatékos eltartott gyermek után a 3 gyermek utáni adóalap kedvezményt lehessen igénybe venni] Megosztható a házastársak/élettársak között, az erre vonatkozó nyilatkozat már a az adóelőlegről tett nyilatkozatban is megtehető 34

35 3. Adójóváírás Nem szűnik meg, de változik: A mértéke igazodik az általános és egységes Szja kulcshoz, azaz 16% Igénybevételének jövedelemkorlátja maximális összege jogosultsági hónaponként Ft, az éves jogosultsági határ forint, de megmarad a jövedelemkorlát feletti jövedelemnél a csökkenő mértékű adójóváírás érvényesítésének lehetősége, az abszolút korlát Ft. 35

36 A 2011-es adóváltozások hatása a nettó bérek alakulására minimálbér Havi bruttó havi bruttó havi bruttó

37 Az éves bruttó jövedelemszintek arányának változása bevallási adatok alapján Forrás: 37

38 4. Adónyilatkozat Név, lakcím, adóazonosító jel, az adóévi adóköteles jövedelem összege, az adóévi személyi jövedelemadó kötelezettség, és a levont adóelőleg összege elég, ha 1. az összes jövedelem egyetlen munkáltatótól származik, a munkáltató év közben levonta az adóelőleget, és a levont előleg és a fizetendő adó közötti különbözet az forintot nem haladja meg; 2. kizárólag kifizetőtől származó, kifizetésenként a forintot meg nem haladó bevétel; 3. a munkáltatótól származó jövedelem mellett más kifizetőtől szerzett jövedelem kifizetésenként a forintot nem haladja meg, és a kifizető az adóelőleg levonását pontosan teljesítette, azonban az összes jövedelem az adójóváírás jogosultsági határát nem haladhatja meg A törvény meghatároz további, a magánszemély költségelszámolásával, a családi kedvezmény igénybevételével, az adójóváírással, az adóról történő rendelkezéssel kapcsolatos feltételeket, amelyek fennállása esetén adónyilatkozat nem tehető 38

39 5. Adóelőleg-szabályok Egyszerűsödnek az adóelőleg megállapításának és az adóelőleg-nyilatkozat adásának szabályai Az adóelőleg minden esetben az adóalap 16%-a függetlenül a juttatott jövedelem típusától, azaz attól, hogy rendszeres, vagy nem rendszeres, illetve attól, hogy az munkáltatótól vagy kifizetőtől származik, vagy annak megállapítására a magánszemély köteles Változik az adójóváírás figyelembevétele, a magánszemély a jogosultsági határt meghaladó jövedelme esetén külön nyilatkozat, hogy mástól nem szerzett és várhatóan nem szerez az összes jövedelem meghatározásánál figyelembe veendő jövedelmet 39

40 6. A nem pénzben kapott juttatások A kifizetőt terhelő adó Természetbeni juttatás, mint fogalom megszűnik Nem pénzben adott juttatások adóztatás szempontjából lehetnek 1. adómentes juttatások Az adómentességről továbbra is az Szja tv. 1. számú melléklete szerint meghatározott esetekben beszélhetünk 2. adóköteles juttatások 40

41 6. A nem pénzben kapott juttatások A kifizetőt terhelő adó Nem pénzben adott adóköteles juttatások 2.1 a juttatás után a kifizetőt terheli az adókötelezettség nem pénzbeli juttatások béren kívüli juttatások 2.2 a jutatás után a magánszemélynek az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre vonatkozó szabályozás szerint keletkezik adókötelezettsége 41

42 6. A nem pénzben kapott juttatások A kifizetőt terhelő adó 2.1 a juttatás után a kifizetőt terheli az adókötelezettség nem pénzbeli juttatások (Szja 70. ) Személyi jövedelemadó alapja a magánszemélynek juttatott bevétel 1,19 szerese A 16%-os mértékű jövedelemadó mellett 27%-os egészségügyi hozzájárulás Ide tartozik: 1. Hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódóan étkezés, más szolgáltatás 2. Telefonszolgáltatás magáncélú használata címén meghatározott bevétel 3. Csoportos biztosítás 4. Nem társasági adóalany kifizető esetén a reprezentáció és üzleti ajándék (adómentességi értékhatárok és feltételek) 42

43 6. A nem pénzben kapott juttatások A kifizetőt terhelő adó nem pénzbeli juttatások (Szja 70. ) 5. Legfeljebb évi három alkalommal adott csekély értékű ajándék Nemcsak munkavállalónak, hanem bárkinek, akinek más jövedelme a kifizetőtől nem származik 6. Egyidejűleg több magánszemély számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos utazási és szállásköltség, étel, ital, átadott termék 7. Adómentesnek és üzleti ajándéknak nem tekinthető reklám célú vagy egyéb ajándék (egyedi érték a minimálbér 1%-nál kevesebb) 8. Az értékhatárt meghaladóan adott béren kívüli juttatás (Szja 71. ) 43

44 6. A nem pénzben kapott juttatások A kifizetőt terhelő adó 2.1 a juttatás után a kifizetőt terheli az adókötelezettség béren kívüli juttatások (Szja 71. ) Személyi jövedelemadó alapja a magánszemélynek juttatott bevétel 1,19 szeres A 16%-os mértékű jövedelemadó mellett nincs sem társadalombiztosítási járulék, sem egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Ide tartozik: 1. az adóévben üdülési csekk formájában juttatott, illetve a munkáltató kezelésében, tulajdonában lévő üdülőben nyújtott szolgáltatásnak a havi minimálbért meg nem haladó része ( Ft) 2. étkezési szolgáltatás, étkezési utalvány vagy fogyasztásra kész étel révén juttatott jövedelemnél a havi forintot meg nem haladó rész 3. Széchenyi Pihenőkártyára utalt legfeljebb forint összegű támogatás 44

45 6. A nem pénzben kapott juttatások A kifizetőt terhelő adó béren kívüli juttatások 4.Internet használat biztosítása legfeljebb havi forintot meg nem haladó összeg (számla alapján) 5.iskolakezdési támogatás, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész 6.munkáltató nevére szóló számlára vásárolt helyi utazási bérlet 7.iskolarendszerű képzés költsége a minimálbér 2,5 szereséig ( Ft) 8.magánszemély javára átutalt havi hozzájárulásból önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a minimálbér 50%-át önkéntes kölcsönös egészségpénztárba/ önsegélyező pénztárba a minimálbér 30%-át a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50%-át meg nem haladó rész 45

46 6. A nem pénzben kapott juttatások A kifizetőt terhelő adó 2.2 a jutatás után a magánszemélynek az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre vonatkozó szabályozás szerint keletkezik adókötelezettsége Amennyiben a törvényben nem nevesített módon kerül sor nem pénzben adott juttatásra, akkor a magánszemélynek az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre vonatkozó szabályok szerint alakul a jövedelemadó és járulék fizetési kötelezettsége (a korábbi természetbeni juttatások közül ide tartozik sportcélú juttatás, személyszállítási szolgáltatás, a munkavállalók részére szabályzat alapján megállapított juttatás stb) 46

47 7. Adómentességek 2011-től adómentes bevétel a 2010-ben adóterhet nem viselő járandóság között szereplő nyugdíj, gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési támogatás Szakmai gyakorlat időtartamára jogszabály alapján kötelezően kifizetett díjazás Felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére kifizetett gyakorlati képzés idejére kifizetett díjazásból havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó rész Házassági vagyonközösség megszűnésekor a megváltásból származó jövedelem Felszolgálási díj, a fogyasztóktól közvetlenül kapott borravaló Környezeti katasztrófával összefüggésben a munkáltató által adott segély A lakáscélú munkáltatói támogatás, annak elengedése (építési költség 30 %, maximum 5 millió forint) a munkáltató által a munkavállalóra, a társas vállalkozás által a személyesen közreműködő tagra kötött visszavásárlási értékkel nem rendelkező betegségbiztosítási díj Ösztöndíjas foglalkoztatott e jogviszonyból származó minimálbért meg nem meghaladó ösztöndíja 47

48 8. Hatályon kívül helyezett rendelkezések 2011-től hatályon kívül a tevékenységre jellemző kereset, de már a 2010-es adóévben sem kell alkalmazni a szabályt Megszűnik az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítés intézménye, azaz a vállalkozói osztalékalapból megállapított jövedelmet nem kell átminősíteni önálló tevékenység jövedelmévé, ha a vállalkozói kivét nem éri el a tevékenységre jellemző piaci keresetet Megszűnik a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja személyes közreműködői díj-kiegészítése is, így ha személyes közreműködői díj nincs vagy annak éves összege nem éri el a tevékenységre jellemző piaci keresetet az osztalékot és/vagy az adóévben jóváhagyott, osztalékelőlegként már kifizetett osztalékot nem kell átminősíteni 48

49 8. Hatályon kívül helyezett rendelkezések A kapott végkielégítés adóévek közötti megosztása, tekintettel annak az egy kulcsos rendszer bevezetéséből fakadó gyakorlati kiüresedésére Megszűnnek az adókedvezmény korlátozásra vonatkozó rendelkezések, azok igénybe vétele független az éves keresettől Hatályon kívül a kisösszegű kifizetésekre vonatkozó rendelkezések, a külföldi magánszemély részére kamat, jogdíj, szolgáltatási díj címen kifizetett bevétel adókötelezettségére vonatkozó rendelkezések ingatlan bérbeadására vonatkozó rendelkezések Ezek a jövedelmek nem külön adóznak, hanem az összevont adóalap részeként adókötelesek 49

50 9. Külföldön adóköteles jövedelmek Az adót csökkenti a jövedelem után külföldön megfizetett adó, DE az, a beszámítás eredményeként nem lehet kevesebb a jövedelem 5%-ánál, kivéve 1. Szja törvény másként rendelkezik 2. Nemzetközi szerződés hiányában 1. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeknél változatlanul beszámítható a külföldön megfizetett adó 90%-a, de legfeljebb az Szja szerinti adó összegével egyező mértékben megfizetett adó csökkenti a számított adó összegét 2. Nemzetközi szerződés vagy viszonosság fennállása esetén, amennyiben a jövedelem nem adóztatható Magyarországon, a külföldön megszerzett jövedelmet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni bevallani, de az összes jövedelembe be kell számítani 50

51 10. Egyéb változások Osztalékjövedelem Megszűnik az EGT tagállamban működő elismert piacnak elismerő tőzsdére bevezetett értékpapír osztaléka utáni kedvezményezett 10 százalékos adózás Árfolyamnyereség Illetékmentesen szerzett értékpapír átruházása esetén szerzési érték Kamatadó öröklésnél a hagyatéki eljárásban feltüntetett érték ajándékozásnál az az értékpapír ajándékozónál igazolt érték, amelyet szerzési értékként figyelembe vehetett volna Adófizetési kötelezettség a szeptember 1. előtt kötött nyitott kamatperiódusú szerződések alapján fizetett kamat után életbiztosítási szerződések rendkívüli befizetései után járó hozam 51

52 Társadalombiztosítást és egészségügyi hozzájárulást érintő változások

53 Társadalombiztosítási járulék Minimálbér: a tárgyhavi, nem pedig megelőző havi minimálbér Megszűnik a minimálbér kétszeresének figyelembevételével képzett járulékalap, 2011-től munkavállaló részére ténylegesen kifizetett jövedelem a Tb járulék alapja Középfokú végzettséget igénylő vállalkozói tevékenység esetén hasonlóan a munkaviszonyban foglalkoztatottakhoz járulékalap a garantált bérminimum A biztosított nyugdíjjárulék kötelezettségének mértéke 9,5%-ról 10%-ra növekszik 53

54 Foglalkoztatás ösztönzése 2011-től a szabályozás kiterjed a GYES-ről visszatérő munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatására és a vele azonos munkakörben mellette foglalkoztatott munkavállalóra Járulékkedvezmény! A foglalkoztatót terhelő Tb 27% helyett 20%, DE! kedvezményezett munkavállalónként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér kétszeresének megfelelő járulékalap után érvényesíthető 54

55 A változások inkább technikai, mint érdemi jellegűek, azok elsősorban a személyi jövedelemadó változásokhoz kapcsolódnak 27%-os eho a kifizetőt terhelő adó mellett juttatott vagyoni érték után, de nem kell a béren kívüli juttatások után mentes az a jövedelem, amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni EGT tagállami tőzsdére bevezetett értékpapír utáni osztalék továbbra is mentes az eho alól 55

56 Színháztámogatás, avagy megtakarítás négy felvonásban

57 Miért színháztámogatás? Egyrészt, mert nemes gesztus az alulfinanszírozott magyar művészeti élet fellendítése érdekében, másrészt a színháztámogatással akár négy adótervezési módszer előnyeit is ki lehet aknázni.

58 Mekkora megtakarítás érhető el a színháztámogatással?

59 A színháztámogatás Mekkora megtakarítás érhető el a színháztámogatással? egyrészt költségként csökkenti a támogató eredményét, így alacsonyabb lesz a társasági adó kötelezettsége, másrészt a támogatás levonható az így csökkentett társasági adó összegéből. A támogatás összegének 14,5%-át kitevő adómegtakarítás

60 Hogyan épül fel a 14,5% mértékű megtakarítás?

61 Hogyan épül fel a 14,5% mértékű megtakarítás? Tételezzük fel, hogy egy szervezet évre várható társasági adó kötelezettsége az alábbiak szerint alakul: Megnevezés eredmény alapján számított adóalap: várható társasági adó kötelezettség (14,5%): Összeg Ft Ft

62 Hogyan épül fel a 14,5% mértékű megtakarítás? Amennyiben ez a szervezet forinttal támogatna egy színházat, adókötelezettsége így alakulna: Megnevezés eredmény alapján számított adóalap: támogatás: új adóalap: számított társasági adó (14,5%): adókedvezmény: új társasági adó kötelezettség: Összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft

63 Hogyan épül fel a 14,5% mértékű megtakarítás? A színháztámogatás által elért adócsökkenés a következők szerint épül fel: Megnevezés Összeg adócsökkenés: Ft támogatásra jutó összeg: Ft realizált megtakarítás: Ft a megtakarítás mértéke: 14,5 %

64 Mire van szükség a megtakarítás eléréséhez?

65 Mire van szükség a megtakarítás eléréséhez? A kívánt megtakarítás eléréséhez az előírásoknak megfelelő színház kiválasztására, a szükséges tartalmi elemekkel rendelkező támogatási szerződés megkötésére, a támogatás éven belüli rendelkezésre bocsátására, valamint a hivatalos támogatási igazolás beszerzésére van szükség.

66 Sporttámogatás

67 Mekkora megtakarítás érhető el a sporttámogatással? A színháztámogatáshoz hasonlóan a sporttámogatás egyrészt költségként csökkenti a támogató eredményét, így alacsonyabb lesz a társasági adó kötelezettsége, másrészt a támogatás levonható az így csökkentett társasági adó összegéből. Adómegtakarítás: a támogatás összegének 14,5%-a. 67

68 Támogatható sporttágak Látványcsapatsportok: Kosárlabda Labdarúgás Vízilabda Kézilabda Jégkorong 68

69 Támogatható szervezetek Országos sportági szakszövetségek Sportszervezetek (a sportági szakszövetségek tagjai kell legyenek) Közhasznú alapítványok (alapítványi cél: a látványcsapatsport fejlesztése) 69

70 Igénybevétel feltételei Az előírásoknak megfelelő sportszervezet kiválasztása, látványcsapatsport, nemzeti bajnokság I. és II. osztálya egyikében vagy felsőoktatási intézmény bármely szintű országos bajnokságban szerepeljen. A támogatás éven belüli rendelkezésre bocsátására, valamint Támogatási igazolás beszerzése. 70

71 Köszönjük a megtisztelő figyelmüket! Dr. Szűcs Bálint; Fajcsák Gábor; Dr. Fekete Zoltán Titusz

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2013. január 2013. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

Hogyan adózunk 2015-ben?

Hogyan adózunk 2015-ben? Hogyan adózunk 2015-ben? Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is megkímélte a jogalkotó az adózókat a nagyobb horderejű változásoktól, és nem kell elejétől a végéig újratanulni az adótörvényeket. Ez ugyanakkor

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben