LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400"

Átírás

1 01/2009:2046 javított 7.0 LAUROMACROGOLUM 400 Lauromakrogol 400 DEFINÍCIÓ Különböző makrogolok lauril-alkohollal (dodekanollal) képzett étereinek keveréke. Szabad makrogolokat tartalmazhat. Szabad lauril-alkohol-tartalma változó. Az egy mól lauril-alkohollal reagáló etilén-oxid mólok száma 9. Az anyag nevét követő szám (400) közelítőleg a makrogol rész átlagos molekulatömegének felel meg. Ez a cikkely a hatóanyagként felhasznált lauromakrogol 400-ra vonatkozik. SAJÁTSÁGOK Küllem: fehér vagy csaknem fehér, kenőcsállományú, nedvszívó tömeg; 24 C-on színtelen vagy sárgás, sűrűnfolyó folyadékká olvad. Oldékonyság: vízben bőségesen oldódik; acetonban és etanolban (96%) nagyon bőségesen oldódik. AZONOSÍTÁS A. Hidroxilszám (lásd Vizsgálatok ). B. Szappanszám (lásd Vizsgálatok ). C. A vizsgálandó anyagot inkubátorban 50 C-on 1 órán át melegítjük, amíg teljesen meg nem olvad és ki nem tisztul, majd egy zavarosodási pont meghatározására alkalmas kémcsőbe (lapos aljú, 30 33,5 mm belső átmérőjű, mm magas kémcső) visszük. A kémcsövet ezt követően egy olyan, jeges vízzel körülvett, 115 mm magas fémhengerbe helyezzük, amelynek belső átmérője 9,5 12,5 mm-rel nagyobb, mint a kémcső külső átmérője. Az így kialakított vízfürdő lehetővé teszi, hogy a kémcső külső fala hűtött levegővel érintkezzen. A kémcső alá 6 mm vastag parafa korongot teszünk, hogy elkerüljük a közvetlen hőátadást a hűtött fémhengerrel. Az anyagot hőmérővel folyamatosan keverjük, hogy a hőmérsékletet az anyag minden pontján állandó értéken tartsuk. A csövet időnként kiemeljük a hűtőfürdőből és erős fényben ellenőrizzük, hogy az alján mutatkoznake a zavarosodás jelei. Attól fogva, hogy először tapasztalunk zavarosodásra utaló jeleket, az ellenőrzést sűrűbben végezzük, egészen addig, amíg az anyag egésze zavarossá nem válik, és az anyag közepébe helyezett hőmérő skálája függőleges helyzetben még éppen hogy csak leolvasható. A leolvasott hőmérséklet: C. VIZSGÁLATOK Küllem. A megolvasztott vizsgálandó anyag tiszta legyen (2.2.1). Színe nem lehet erősebb, mint a ZS 6 szín mértékoldaté (2.2.2, I. Módszer). Lúgosság. 2,0 g anyagot 10 ml R szén-dioxid-mentes víz és 10 ml etanol (96%) forró elegyében oldunk. Az oldathoz 0,1 ml R1 brómtimolkék oldatot elegyítünk. Legfeljebb 0,5 ml 0,1 M sósav mérőoldattól az oldat színének sárgára kell változnia. Savszám (2.5.1): legalább 1,0. 5,0 g anyagot vizsgálunk. Hidroxilszám (2.5.3, A-módszer): ,35 g anyagot vizsgálunk.

2 Jódszám (2.5.4, A-módszer): legfeljebb 5,0. Peroxidszám (2.5.5, A-módszer): legfeljebb 5,0. 10,0 g anyagot 100 ml-es főzőpohárban R tömény ecetsavval 20 ml-re oldunk. Az oldathoz 1 ml R telített kálium-jodid oldatot adunk, 1 percig állni hagyjuk, majd 50 ml R szén-dioxid-mentes vizet adunk hozzá. Az oldatot, potenciometriás végpontjelzést (2.2.20) alkalmazva, 0,01 M nátriumtioszulfát mérőoldattal titráljuk. Üres titrálást is végzünk. A peroxidszámot a következő kifejezés alkalmazásával határozzuk meg:, n 1 = az anyag titrálása során fogyott 0,01 M nátrium-tioszulfát mérőoldat térfogata, milliliterben kifejezve, n 2 = az üres titrálás során fogyott 0,01 M nátrium-tioszulfát mérőoldat térfogata, milliliterben kifejezve, M = a nátrium-tioszulfát mérőoldat molaritása, mól/liter-ben kifejezve, m = a vizsgálandó anyag tömege, grammban kifejezve. Szappanszám (2.5.6): legfeljebb 3,0. Szabad lauril-alkohol (dodekanol). Gázkromatográfia (2.2.28). Vizsgálati oldat. 0,200 g vizsgálandó anyagot R acetonnal 10,0 ml-re oldunk. Összehasonlító oldat. 2,00 g R lauril-alkoholt R acetonnal 100,0 ml-re oldunk, majd a kapott oldat 1,0 ml-ét R acetonnal 50,0 ml-re oldjuk. Oszlop: anyaga: kvarcüveg, méretei: l = 30 m; Ø = 0,25 mm, állófázis: R poli(dimetil)(difenil)sziloxán (filmvastagság 0,1 µm). Vivőgáz: R kromatográfiás célra szánt hélium. Áramlási sebesség: 1 ml/perc. Mintaáram-elosztási arány: 50:1. Hőmérséklet: Idő (perc) Hőmérséklet ( C) Oszlop Injektor 300 Detektor 350 Detektálás: lángionizációval. Injektálás: 1,0 µl. Retenciós idő: lauril-alkohol kb. 5 perc.

3 Követelmény: szabad lauril-alkohol: csúcsterülete nem lehet nagyobb, mint az összehasonlító oldat kromatogramján látható megfelelő csúcs területe (2,0%). Szabad makrogolok. Méretkizárásos kromatográfia (2.2.30). Vizsgálati oldat. 5,0 g vizsgálandó anyagot a mozgófázissal 250,0 ml-re oldunk. Összehasonlító oldat (a). Kb. 0,4 g R makrogol 1000-et a mozgófázissal 250,0 ml-re oldunk. Összehasonlító oldat (b). Az a) összehasonlító oldat 50,0 ml-ét a mozgófázissal 100,0 ml-re hígítjuk. Előtétoszlopok (2): méreteik: l = 0,125 m, Ø = 4 mm, állófázis: 10 nm pórusméretű R kromatográfiás célra szánt oktadecilszililezett szilikagél (5 µm-es gömbök). Oszlop: méretei: l = 0,30 m, Ø = 7,8 mm, állófázis: 12 nm pórusméretű R hidroxilezett polimetakrilát-gél (6 µm). Az előtétoszlopokat három kimenetű szelepen keresztül kötjük az oszlophoz és a mozgófázis áramlását az alábbi program szerint változtatjuk: s: 1. előtétoszlop és az oszlop, 115 s-től a mérés végéig: 2. előtétoszlop és az oszlop, 115 s 8 perc: visszaáramoltatás az 1. előtétoszlopon. Mozgófázis: R víz R metanol (2+8 V/V). Áramlási sebesség: 1,1 ml/perc. Detektálás: refraktométerrel. Injektálás: 20 µl. A szabad makrogolok százalékos mennyiségét a következő kifejezés alkalmazásával számítjuk ki:, m 1 = a vizsgálandó anyag tömege a vizsgálati oldatban, grammban kifejezve, m 2 = az R makrogol 1000 tömege az a) összehasonlító oldatban, grammban kifejezve, A 1 = a szabad makrogoloknak megfelelő csúcs területe a vizsgálati oldat kromatogramján, A 2 = a makrogol 1000-nek megfelelő csúcs területe az a) összehasonlító oldat kromatogramján, A 3 = a makrogol 1000-nek megfelelő csúcs területe a b) összehasonlító oldat kromatogramján. Követelmény: szabad makrogolok: legfeljebb 3,0%. A zsíralkoholok átlagos szénlánchossza és az etilén-oxid mólok átlagos száma. Mágneses magrezonancia spektrometria (2.2.33). Vizsgálati oldat. Ha az anyag szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, akkor a mintavétal előtt enyhén melegítjük. 0,4 ml vizsgálandó anyagot 1 térfogatrész R deuterometanol és 2 térfogatrész R deuterokloroform olyan elegyében oldunk, amely a relaxáció elősegítésére literenként 0,1 mol R króm(iii)-acetilacetonátot tartalmaz. Készülék: legalább 300 MHz-es, nagy felbontású FT-NMR spektrométer.

4 A 13 C-NMR spektrumok felvétele. Az alábbi mérési beállításokat használjuk: spektrumszélesség: 250 ppm ( 15 és 235 ppm között), besugárzási frekvencia: 110 ppm, időtartomány: 64 K, pulzuskésleltetés: 3 s, pulzusprogram: zgig 30 (inverz kapuzott, 30 -os gerjesztő pulzus), próbafelvételek száma: 4, felvételek száma: Adatfeldolgozás. Az alábbi paramétereket használjuk: méret: 64 K (zérótöltés), ablakfüggvény: exponenciális, Lorentz-féle vonalszélesedési faktor: 1 Hz. Referenciának a CD 3 OD jelét használjuk. Az multiplett középső jelének eltolódását 49,0 ppm-re állítjuk. A δ 0 80,0 ppm spektrális tartományt ábrázoljuk. Az így kapott spektrumot összehasonlítjuk a ábrán látható spektrumal. A kémiai eltolódás értékek a táblázatban leírt tartományokba esnek táblázat. Kémiai eltolódás értékek. Jel Kémiai eltolódás (ppm) Normalizált jelintegrál CH 3 -csoport 14,4 0,989 CH 2 -csoport (alkillánc) 23,2 1,000 CH 2 -csoport (alkillánc) 25,5 1,001 CH 2 -csoportok (alkillánc) 30 7,410 CH 2 -csoport (alkillánc) 32,5 0,963 CH 2 -csoport (CH 2 -OH) (a makrogol láncvégi CH 2 - csoportja) 61,6 1,001 CH 2 -csoportok (makrogol) 70,7 16,25 CH 2 -csoport (R-CH-Omakrogol) (α-helyzetű CH 2 -csoport) 72,6 0,998 CH 2 -csoport (makrogol) 73,1 0,929 Rendszeralkalmasság: jel/zaj viszony: legalább 150, a legkisebb releváns csúcsra vonatkoztatva (CH 2 -csoport 73,1 ppmnél), félértékszélesség: legfeljebb 0,05 ppm, a középső CDCl 3 -jelre vonatkoztatva (δ 78,6 ppm-nél). A zsíralkoholok átlagos szénlánchosszának és az etilén-oxid mólok átlagos számának kiszámolása: a 23,2 ppm-nél megjelenő jelet 1,000-ként definiáljuk és a táblázatban feltüntetett többi jel integrálját normalizáljuk. A zsíralkoholok átlagos szénlánchosszának kiszámítását a következő képlet alapján végezzük:

5 , = a 14 és 33 ppm között megjelenő jelek normalizált integrálösszege, I n,72,6 = a 72,6 ppm-nél megjelenő jel normalizált integrálja. Az etilén-oxid mólok átlagos számának kiszámítását a következő képlet alapján végezzük: I n,62, I n,71, I n,73 = rendre a 62, 71, illetve 73 ppm-nél megjelenő jelek normalizált integráljai A 62, 71 és 73 ppm-nél megjelenő jelek normalizált integrálösszege a lauromakrogol 400 makrogol részében lévő metiléncsoportok számának felel meg. Követelmények: zsíralkoholok átlagos szénlánchossza: 10,0 14,0, etilén-oxid mólok átlagos száma: 7,0 11,0. Kémiai eltolódás (ppm) ábra A lauromacrogol C-NMR spektruma Etilén-oxid és dioxán (2.4.25, A-módszer): legfeljebb 1 ppm etilén-oxid és legfeljebb 10 ppm dioxán. Víztartalom (2.5.12): legfeljebb 2,0%. 0,500 g anyagot vizsgálunk. Összes hamu (2.4.16): legfeljebb 0,2 %, 2,0 g anyagot vizsgálunk.

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE

2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE 2.5.33. Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6. 2.5.33. -1 2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE 01/2008:20533 javított 6.0 Az alábbi meghatározási módszerek között több olyan található, amely kereskedelemből beszerezhető

Részletesebben

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA IV. Zsírtartalom és zsírsav-összetétel meghatározás

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA IV. Zsírtartalom és zsírsav-összetétel meghatározás 3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA IV. Zsírtartalom és zsírsav-összetétel meghatározás A nyerszsírtartalom meghatározása Élelmiszerek nyerszsírtartalmát Soxhlet-féle visszafolyó készülékben,

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Lukácsi Katinka V. évf. Vegyész MSc szakos hallgató diplomamunka Témavezető: Borbélyné dr. Varga Mária egyetemi

Részletesebben

ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat

ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat ktatási segédanyag Titrimetriás és gravimetriás feladatokon alapuló kvantitatív analitikai laboratóriumi gyakorlatokhoz Szerkesztő: Farkas Etelka egyetemi tanár Szervetlen

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet Projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013 KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Ember és természet Összeállította: Pintér Bertalan Lektorálta: Kónya Noémi 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2)

Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2) 3. gyak. Titrimetria I: Sósav mérőoldat készítése, pontos koncentrációjának meghatározása (faktorozása). Vízminta karbonát ill. hidrogén-karbonát tartalmának meghatározása. (Levegő CO 2 tartalmának meghatározása

Részletesebben

Elválasztási módszerek validálása

Elválasztási módszerek validálása Elválasztási módszerek validálása Oktatási segédanyag műszeres analitika gyakorlathoz Összeállította: Gáspár Attila Szükséges előismeret:! kapilláris elektroforézis (pl. Műszeres analitika gyakorlat részeként),

Részletesebben

Megfeleltetési lista

Megfeleltetési lista Megfeleltetési lista [I.73./7.1] * Eltartás (4. rész 7. old.), a következő módosítással: Az Eltartás fejezet utolsó bekezdése a következő mondattal bővül: Az egyes cikkelyekben [II. és III. kötet], valamint

Részletesebben

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS SZAKDOLGOZAT FÖLDES TAMÁS NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 3 NA MAS ÉS MQMAS MÓDSZEREKKEL TÉMAVEZETŐ: DR. ROHONCZY JÁNOS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga

Részletesebben

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Tudományos Diákköri Dolgozat RÁCZ GERGELY Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Dr. Csay Tamás a Dr. Takács Erzsébet a Dr. Homonnay

Részletesebben

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása 3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása A nitrogén és különféle nitrogéntartalmú anyagok meghatározása Az élelmiszerek nitrogéntartalmú anyagainak osztályozása

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből

Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből 1. Bevezetés A gabonafélék és származékaik ősidőktől fogva jelentős részét képzik az emberiség táplálékforrásának. A coeliákiás betegség már az ókorban

Részletesebben

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat Készítette: László István MSc, II. évfolyam Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Témavezető: Dr. Zrínyi Miklós Konzulens:

Részletesebben

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % ! #!$ #%& $!#!'(!!$!%#)!!!* ! "#$% &'(&&)&&) % *'&"#%+#&) *, && #+& %-& %)%% & * &% + "#$%%(%((&,)' %(%(&%, & &% +$%,$. / $ %)%*)* "& 0 0&)(%& $ %!" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!* 1234 5151671345128 51 516 5 " + $, #-!)$. /$#$ #'0$"!

Részletesebben

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 63 Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására ÁLLÓ Anita, 1 GADÁR László, 2 FÖLDÉNYI Rita 1

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A természetes vizek összetételében szerepet játszik az oldott szervetlen és szerves anyagok minősége és mennyisége, vagyis a só-koncentráció. Ezt a víz a talajból, a mederanyagból,

Részletesebben

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások Oktatási segédanyag Petőcz György Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások A KÉMIAI KÉPLETEK A képletek (a tapasztalati, a molekula- és a szerkezeti képletek) egyszerű és egyértelmű

Részletesebben

BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT. Tanulói munkafüzet

BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT. Tanulói munkafüzet Projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013 BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Ember és természet Összeállította: Pintér Bertalan Lektorálta: Kónya Noémi 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK

VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémia Tanszék VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK KONCENTRÁCIÓJA MAGYARORSZÁG KÜLÖNBÖZŐ TELEPÜLÉSEIN Tudományos Diákköri Dolgozat Témavezető: Konzulensek:

Részletesebben

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a 4. A VÍZ ÉS VIZES RENDSZEREK KÉMIÁJA A víz igen állandó vegyület, csak 2000 o C fölötti hőmérsékleten kezd jelentékenyebb mértékben hidrogénre és oxigénre bomlani. Ez a folyamat a spektroszkópiai mérések

Részletesebben

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai Szerkezeti jellemzőjük, hogy adott szénváz egy vagy több szénatomjához hidroxilcsoport kapcsolódik. A hidroxilcsoportot kötő szénatom jellege (telített, telítetlen,

Részletesebben

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) Őrlés A mechanikai őrlés egy hatékony, gazdaságos és széleskörűen vizsgált módszer. A mechanikai őrlés egyik előnyös jellemzője, hogy egyszerű az átjárhatóság a laboratóriumi módszerek és a nagyságrendekkel

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 10. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 10. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 10. évfolyam Kleininger Tamás TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK A laboratórium

Részletesebben