POLIOLEFINEK. 01/2008:30103 javított 7.0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3.1.3. POLIOLEFINEK. 01/2008:30103 javított 7.0"

Átírás

1 01/2008:30103 javított POLIOLEFINEK DEFINÍCIÓ A poliolefineket etilén vagy propilén polimerizációjával, illetve e vegyületek és legfeljebb 25% nagyobb szénatomszámú (C 4 C 10 ) karbonsav- vagy észter-homológ kopolimerizációjával állítják elő. Egyes anyagok különböző poliolefinek keverékei is lehetnek. ELŐÁLLÍTÁS A polimerekhez számos adalékanyagot adnak a célból, hogy kémiai, fizikai és mechanikai tulajdonságaikat a várható felhasználás szempontjából előnyösen befolyásolják. Az alábbi felsorolás a választható adalékanyagokat és azok megengedett legnagyobb mennyiségét tartalmazza. A poliolefinek legfeljebb három antioxidánst, egy vagy több lubrikánst és blokkolásgátló anyagot, továbbá a termék fényvédelmének biztosítása érdekében titán-dioxidot, mint fény-áteresztést gátló anyagot tartalmazhatnak. butil-hidroxitoluol ( 07 műanyagadalék) legfeljebb 0,125%, pentaeritrit-tetrakisz[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)]propionát ( 09 műanyag-adalék) legfeljebb 0,3%, 1,3,5-trisz(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)-s-triazin-2,4,6(1H,3H,5H,)trion ( 13 műanyagadalék) legfeljebb 0,3%, oktadecil-[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát] ( 11 műanyagadalék) legfeljebb 0,3%, etilén-bisz[3,3-bisz(3-terc-butil-4-hidroxifenil)butanoát] ( 08 műanyagadalék) legfeljebb 0,3%, dioktadecil-diszulfid ( 15 műanyagadalék) legfeljebb 0,3%, 4,4,4 -(2,4,6-trimetilbenzil-1,3,5-triiltriszmetilén)trio[2,6-bisz(1,1-dimetiletil)fenol] ( 10 műanyagadalék) legfeljebb 0,3%, 2,2 -di(oktadeciloxi)-5,5 -spirobi(1,3,2-dioxafoszforinán) ( 14 műanyagadalék) legfeljebb 0,3%, didodecil-3,3 -tiodipropionát ( 16 műanyagadalék) legfeljebb 0,3%, dioktadecil-3,3 -tiodipropionát ( 17 műanyagadalék) legfeljebb 0,3%, trisz(2,4-di-terc-butilfenil)-foszfit ( 12 műanyagadalék) legfeljebb 0,3%, 18 műanyagadalék legfeljebb 0,1%, dimetil-szukcinát és (4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-il)etanol kopolimerje ( 22 műanyagadalék) legfeljebb 0,3%. Az antioxidáns adalékanyagok együttes mennyisége legfeljebb 0,3% lehet. hidrotalcit legfeljebb 0,5%, alkánamidok legfeljebb 0,5%, alkénamidok legfeljebb 0,5%, alumínium-nátrium-szilikát legfeljebb 0,5%, szilicium-dioxid legfeljebb 0,5%, nátrium-benzoát legfeljebb 0,5%, zsírsav-észterek vagy -sók legfeljebb 0,5%, trinátrium-foszfát legfeljebb 0,5%, folyékony paraffin legfeljebb 0,5%,

2 cink-oxid legfeljebb 0,5%, talkum legfeljebb 0,5%, magnézium-oxid legfeljebb 0,2%, kalcium- vagy cink-sztearát egyenként legfeljebb 0,5%, ill. a két anyag keveréke legfeljebb 0,5%, titán-dioxid; legfeljebb 4%. Az anyag forgalmazójának igazolnia kell, hogy kvalitatív és kvantitatív szempontból valamennyi gyártási tétel anyaga megfelel a jellegminta összetételének. SAJÁTSÁGOK Küllem: por, szemcsék vagy gyöngyök, illetve megmunkálás után különböző vastagságú lemezek vagy tartályok. Oldékonyság: az anyag vízben gyakorlatilag nem oldódik; forró aromás szénhidrogénekben oldódik; etanolban, hexánban és metanolban gyakorlatilag nem oldódik C közötti hőmérsékleten meglágyul. Meggyújtva kék lánggal ég. AZONOSÍTÁS A vizsgálandó anyagot, ha szükséges, legfeljebb 1 cm legnagyobb kiterjedésű darabokra vágjuk. A. Infravörös abszorpciós spektrofotometria (2.2.24). Készítés: 0,25 g anyagot 10 ml R toluollal visszafolyóhűtő alkalmazásával kb. 15 percig forralunk. Az oldat néhány cseppjét nátrium-klorid lemezre cseppentjük és az oldószert szárítószekrényben 80 C-on elpárologtatjuk. Abszorpciós maximumok: 2920, 2850, 1475, 1465, 1380, 1170, 735 és 720 cm en. A kapott spektrumnak meg kell egyeznie a jellegmintának kiválasztott anyag spektrumával. Ha a vizsgálandó anyag lemezekből áll, megfelelő méretűre vágott darabjával a spektrum közvetlenül is felvehető. B. Az anyag megfelel az adalékanyagaira jellemző Kiegészítő vizsgálatok (lásd Vizsgálatok) követelményeinek. C. Platinatégelyben kb. 20 mg anyagot 1 g R kálium-hidrogén-szulfáttal elkeverünk és teljes megolvadásig hevítünk. Lehűlés után a keveréket 20 ml R hígított kénsavval enyhén melegítjük. A kapott oldatot szűrjük, és a szüredéket 1 ml R tömény foszforsavval és 1 ml R tömény hidrogén-peroxid oldattal elegyítjük. Ha az anyag titán-dioxidot tartalmaz, narancssárga színeződés keletkezik. VIZSGÁLATOK A vizsgálandó anyagot, ha szükséges, legfeljebb 1 cm legnagyobb kiterjedésű darabokra vágjuk. S1 oldat. Az oldatot készítésétől számított 4 órán belül használjuk. 25 g anyagot csiszolatos boroszilikátüveg lombikban 500 ml R injekcióhoz való vízzel, visszafolyóhűtőt alkalmazva, 5 órán át forralunk. Lehűlés után az oldatot dekantáljuk. Az oldat egy részletével végezzük el az Oldhatatlan és színező anyagok pontban előírt vizsgálatot. A megmaradt oldatot zsugorított üvegszűrőn (16) (2.1.2) megszűrjük. S2 oldat. 2,0 g anyagot csiszolatos boroszilikátüveg Erlenmeyer-lombikban 80 ml R toluollal, visszafolyóhűtőt alkalmazva, állandó keverés közben 90 percig forralunk. A 60 C-ra lehűlt oldathoz, a keverést folytatva, 120 ml R metanolt elegyítünk, majd a keveréket zsugorított üvegszűrőn (16) (2.1.2) megszűrjük. A lombikot és a szűrőt 25 ml, 40 térfogatrész R toluolból és 60 térfogatrész R

3 metanolból készült eleggyel átmossuk, és a mosófolyadékot a szüredékkel egyesítjük. Az oldat térfogatát az előbbi oldószereleggyel 250 ml-re egészítjük ki. Egyidejűleg üres kísérletet is végzünk. S3 oldat. 100 g anyagot csiszolatos, boroszilikátüveg Erlenmeyer-lombikban 250 ml 0,1 M sósavval, visszafolyóhűtőt alkalmazva, állandó keverés közben 1 órán át forralunk. A lehűlt oldatot dekantáljuk. Az S1 oldat külleme. Az S1 oldat tiszta (2.2.1) és színtelen legyen (2.2.2, II. módszer). Savasság, lúgosság. Az S1 oldat 100 ml-ét 0,15 ml R BMF indikátorkeverék oldattal elegyítjük. Legfeljebb 1,5 ml 0,01 M nátrium-hidroxid mérőoldattól az oldat színe kékre változzék. Az S1 oldat másik 100 ml-ét 0,2 ml R metilnarancs oldattal elegyítjük. Legfeljebb 1 ml 0,01 M sósav mérőoldattól az oldat kezdeti sárga színe narancsszínűre változzék. Abszorbancia (2.2.25). Az S1 oldat abszorbanciája 220 és 340 nm között legfeljebb 0,20 lehet. Redukáló anyagok. Az S1 oldat 20 ml-éhez 1 ml R hígított kénsavat és 20,0 ml 0,002 M káliumpermanganát mérőoldatot elegyítünk. Az oldatot visszafolyóhűtő alkalmazásával 3 percig forraljuk, majd azonnal lehűtjük. 1 g R kálium-jodidot oldunk benne, és indikátorként 0,25 ml R keményítő oldatot használva, 0,01 M nátrium-tioszulfát mérőoldattal haladéktalanul titráljuk. Egyidejűleg üres kísérletet végzünk. A két fogyás különbsége legfeljebb 3,0 ml lehet. Hexánban oldódó anyagok. 10 g anyagot 250 ml-es, csiszolatos, boroszilikátüveg Erlenmeyerlombikban 100 ml R hexánnal, visszafolyóhűtőt alkalmazva, állandó keverés közben 4 órán át forralunk. A keveréket jeges vízben lehűtjük és zsugorított üvegszűrőn (16) gyorsan megszűrjük (a szűrés időtartama ne haladja meg az 5 percet; ha szükséges, a szűrést nyomás alkalmazásával gyorsíthatjuk). Szűrés közben az oldat hőmérsékletét kb. 0 C-on tartjuk. A szüredék 20 ml-ét előzetesen lemért boroszilikátüveg bepárlócsészében vízfűrdőn bepárologtatjuk. A maradékot szárítószekrényben C-on 1 órán át szárítjuk. A vizsgálandó anyaggal kapott maradék tömege legfeljebb 5%-kal térhet el a jellegmintával kapott maradék tömegétől. Kivonható alumínium: legfeljebb 1,0 ppm. Atomemissziós spektrometria (2.2.57). Vizsgálati oldat. Az S3 oldatot vizsgáljuk. Összehasonlító oldatok. Az oldatsorozat készítéséhez R alumínium mértékoldatot (200 ppm Al) 0,1 M sósavval különböző mértékben hígítunk. Hullámhossz: az alumínium emisszióját 396,15 nm-en határozzuk meg; a háttérsugárzás 396,25 nm-en észlelhető. A vizsgálathoz használt sósav alumínium-mentességét ellenőrizni kell. Kivonható titán: legfeljebb 1,0 ppm. Atomemissziós spektrometria (2.2.57). Vizsgálati oldat. Az S3 oldatot vizsgáljuk. Összehasonlító oldatok. Az oldatsorozat készítéséhez R titán mértékoldatot (100 ppm Ti) 0,1 M sósavval különböző mértékben hígítunk. Hullámhossz: a titán emisszióját 336,12 nm-en határozzuk meg; a háttérsugárzás 336,16 nm-en észlelhető. A vizsgálathoz használt sósav titán-mentességét ellenőrizni kell. Kivonható cink: legfeljebb 1 ppm. Atomabszorpciós spektrometria ( I-módszer). Vizsgálati oldat. Az S3 oldatot vizsgáljuk.

4 Összehasonlító oldatok. Az oldatsorozat készítéséhez R cink mértékoldatot (10 ppm Zn) 0,1 M sósavval különböző mértékben hígítunk. Fényforrás: cink vájtkatód lámpa. Hullámhossz: 213,9 nm. Atomizáló egység: acetilén-levegő láng. A vizsgálathoz használt sósav cink-mentességét ellenőrizni kell. Kivonható nehézfémek (2.4.8/A): legfeljebb 2,5 ppm. Az S3 oldat 50 ml-ét vízfürdőn kb. 5 ml-re betöményítjük. Az oldatot R vízzel 20,0 ml-re hígítjuk, és a hígított oldat 12 ml-ét vizsgáljuk. Az összehasonlító oldatot 2,5 ml R ólom mértékoldattal (10 ppm Pb) készítjük. Szulfáthamu (2.4.14): legfeljebb 1,0%. 5,0 g anyagot vizsgálunk. Ez a határérték nem alkalmazható titán-dioxid-tartalmú anyagokra. KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATOK A kövekező vizsgálatokat vagy azok egy részét csak akkor kell elvégezni, ha azt az anyag deklarált összetétele vagy alkalmazási módja indokolja. Fenolos antioxidánsok. Folyadékkromatográfia (2.2.29). Oldószerelegy: R acetonitril-r tetrahidrofurán (50+50 V/V) S21 vizsgálati oldat. Az S2 oldat 50 ml-ét 45 C-on vákuumban szárazra párologtatjuk. A maradékot R acetonitril és R tetrahidrofurán egyenlő térfogatarányú elegyének 5,0 ml-ében oldjuk. Az S2 oldatnak megfelelő üres oldattal egyidejűleg üres kísérletet végzünk. S22 vizsgálati oldat. Az S2 oldat 50 ml-ét 45 C-on vákuumban szárazra párologtatjuk. A maradékot 5,0 ml R diklórmetánban oldjuk. Az S2 oldatnak megfelelő üres oldattal egyidejűleg üres kísérletet végzünk. S23 vizsgálati oldat. Az S2 oldat 50 ml-ét 45 C-on vákuumban szárazra párologtatjuk. A maradékot 5,0 ml oldószerelegyben oldjuk. Az oldószerelegy készítése: R acetonitril és R terc-butil-hidroperoxid R tetrahidrofuránnal készített, 10 g/l-es oldata egyenlő térfogatait elegyítjük. Az S2 oldatnak megfelelő üres oldattal egyidejűleg üres kísérletet végzünk. Az alábbi összehasonlító oldatok közül csak azokat készítjük el, amelyek a vizsgálandó anyag összetételében deklarált fenolos antioxidánsok vizsgálatához szükségesek. Összehasonlító oldat (a). 25,0 mg CRS butil-hidroxitoluolt ( 07 műanyagadalékot) és 60,0 mg CRS 08 műanyagadalékot R acetonitril és R tetrahidrofurán egyenlő térfogatarányú elegyének 10,0 mlében oldunk. Az oldat 2,0 ml-ét az előbbi oldószereleggyel Összehasonlító oldat (b). 60,0 mg CRS 09 műanyagadalékot és 60,0 mg CRS 10 műanyagadalékot R acetonitril és R tetrahidrofurán egyenlő térfogatarányú elegyének 10,0 ml-ében oldunk. Az oldat 2,0 ml-ét az előbbi oldószereleggyel Összehasonlító oldat (c). 60,0 mg CRS 11 műanyagadalékot és 60,0 mg CRS 12 műanyagadalékot 10,0 ml R diklórmetánban oldunk. Az oldat 2,0 ml-ét R diklórmetánnal 50,0 ml-re hígítjuk. Összehasonlító oldat (d). 25,0 mg CRS 07 műanyagadalékot R acetonitril és R tetrahidrofurán Összehasonlító oldat (e). 60,0 mg CRS 08 műanyagadalékot R acetonitril és R tetrahidrofurán

5 Összehasonlító oldat (f). 60,0 mg CRS 13 műanyagadalékot R acetonitril és R tetrahidrofurán Összehasonlító oldat (g). 60,0 mg CRS 09 műanyagadalékot R acetonitril és R tetrahidrofurán Összehasonlító oldat (h). 60,0 mg CRS 10 műanyagadalékot R acetonitril és R tetrahidrofurán Összehasonlító oldat (i). 60,0 mg CRS 11 műanyagadalékot 10,0 ml R diklórmetánban oldunk. Az oldat 2,0 ml-ét R diklórmetánnal Összehasonlító oldat (j). 60,0 mg CRS 12 műanyagadalékot 10,0 ml R diklórmetánban oldunk. Az oldat 2,0 ml-ét R diklórmetánnal Összehasonlító oldat (k). 20,0 mg CRS 18 műanyagadalékot 10,0 ml oldószerelegyben oldunk. (Az oldószerelegy készítése: R acetonitril és R terc-butil-hidroperoxid R tetrahidrofuránnal készített, 10 g/l-es oldata egyenlő térfogatait elegyítjük.) Az oldatot zárt tartályban 1 órán át állni hagyjuk. Az oldat 2,0 ml-ét R acetonitril és R tetrahidrofurán egyenlő térfogatarányú elegyével A. Amennyiben a vizsgálandó anyag 07 műanyagadalékot és/vagy 08 műanyagadalékot tartalmaz a vizsgálatot az alábbiak szerint végezzük. Oszlop: méretei: l = 0,25 m, Ø = 4,6 mm; állófázis: R kromatográfiás célra szánt oktadecilszililezett szilikagél (5 μm). Mozgófázis: R víz R acetonitril (30+70 V/V) Áramlási sebesség: 2 ml/perc. Detektálás: spektrofotométerrel 280 nm-en. Injektálás: 20 μl S21 vizsgálati oldat, a megfelelő üres-oldat, az a) összehasonlító oldat, a d) vagy az e) összehasonlító oldat egyike, illetve a d) és az e) összehasonlító oldat. Kromatografálási idő: 30 perc. csúcsfelbontás: legalább 8,0 a " 07" és a "08" műanyagadalékok csúcsai között az a) vizsgálati oldat kromatogramján. az S21 vizsgálati oldat kromatogramján csak az anyag összetételében feltüntetett antioxidánsok csúcsai, továbbá az üres oldatok kromatogramjain is látható, kisebb csúcsok jelenhetnek meg. Követelmény: Az S21 vizsgálati oldat kromatogramján megjelenő csúcsok területe nem lehet nagyobb, mint a d) és/vagy e) összehasonlító oldatok kromatogramjain látható, megfelelő csúcsok területe. B. Ha a vizsgálandó anyag az alábbi antioxidánsok közül egyet vagy többet tartalmaz: 09 műanyagadalék, 10 műanyagadalék, 11 műanyagadalék, 12 műanyagadalék, 13 műanyagadalék, az előzőekben leírt vizsgálatot az alábbi módosításokkal végezzük el. Mozgófázis. R víz R tetrahidrofurán R acetonitril ( V/V).

6 Áramlási sebesség: 1,5 ml/perc. Injektálás: 20 μl S21 vizsgálati oldat, a megfelelő üres oldat, a b) összehasonlító oldat és az és valamennyi, a fenti felsorolásban és az anyag deklarált összetételében feltüntetett antioxidánsból készült összehasonlító oldat. csúcsfelbontás: legalább 2,0, a "09 és "10" műanyagadalékok csúcsai között a b) összehasonlító oldat kromatogramján; az S21 vizsgálati oldat kromatogramján csak az anyag összetételében feltüntetett antioxidánsok csúcsai, továbbá az üres oldatok kromatogramjain is látható, kisebb csúcsok jelenhetnek meg. Követelmény: Az S21 vizsgálati oldat kromatogramján megjelenő csúcsok területe nem lehet nagyobb, mint az anyag deklarált összetételében feltüntetett antioxidánsokból készült összehasonlító oldatok kromatogramjain látható csúcsok területe. C. Amennyiben a vizsgálandó anyag 11 műanyagadalékot és/vagy 12 műanyagadalékot tartalmaz, a vizsgálatot a 07 és/vagy 08 műanyagadalékra előírt vizsgálat szerint végezzük az alábbi módosításokkal. Mozgófázis: R víz R 2-propanol R metanol ( V/V/V). Áramlási sebesség: 1,5 ml/perc. Injektálás S22 vizsgálati oldat, a megfelelő üres oldat, (c) összehasonlító oldat, az i) vagy a j) összehasonlító oldatok egyike, vagy az i) és a j) összehasonlító oldat. csúcsfelbontás: legalább 2,0 a a "11 és "12" műanyagadalékok csúcsai között a c) összehasonlító oldat kromatogramján; az S22 vizsgálati oldat kromatogramján csak az anyag összetételében feltüntetett antioxidánsok csúcsai, továbbá az üres oldatok kromatogramjain is látható, kisebb csúcsok jelenhetnek meg. Követelmény: az S22 vizsgálati oldat kromatogramján megjelenő csúcsok területe nem lehet nagyobb, mint az i) és/vagy j) összehasonlító oldatok kromatogramjain látható, megfelelő csúcsok területe. D. Amennyiben a vizsgálandó anyag 18 műanyagadalékot tartalmaz, a vizsgálatot a 07 és/vagy 08 műanyagadalékra előírt vizsgálat szerint végezzük az alábbi módosításokkal. Mozgófázis: R tetrahidrofurán R acetonitril (20+80 V/V). Áramlási sebesség: 1,5 ml/perc. Detektálás: spektrofotométerrel, 270 nm-en. Injektálás: 20 μl S23 vizsgálati oldat, a megfelelő üres oldat és a k) összehasonlító oldat. csúcsfelbontás: legalább 6,0, a főcsúcs között (a retenciós idők kb. 3,5 és 5,8) a k) összehasonlító oldat kromatogramján. az S23 vizsgálati oldat kromatogramján csak az anyag összetételében feltüntetett antioxidánsok csúcsai, továbbá az üres oldatok kromatogramjain is látható, kisebb csúcsok jelenhetnek meg. Követelmény: az S23 vizsgálati oldat kromatogramján megjelenő csúcsok területe nem lehet nagyobb, mint a k) összehasonlító oldatok kromatogramjain látható, megfelelő csúcsok területe. Nem-fenolos antioxidánsok. Vékonyréteg-kromatográfia (2.2.27). S24 vizsgálati oldat. Az S2 oldat 100 ml-ét 45 C-on, vákuumban szárazra párologtatjuk. A maradékot 2 ml R savas diklórmetánban oldjuk.

7 Összehasonlító oldat (l). 60 mg CRS 14 műanyagadalékot 10 ml R diklórmetánban oldunk. Az oldat 2 ml-ét R savas diklórmetánnal 10 ml-re hígítjuk. Összehasonlító oldat (m). 60 mg CRS 15 műanyagadalékot 10 ml R diklórmetánban oldunk. Az oldat 2 ml-ét R savas diklórmetánnal 10 ml-re hígítjuk. Összehasonlító oldat (n). 60 mg CRS 16 műanyagadalékot 10 ml R diklórmetánban oldunk. Az oldat 2 ml-ét R savas diklórmetánnal 10 ml-re hígítjuk. Összehasonlító oldat (o). 60 mg CRS 17 műanyagadalékot 10 ml R diklórmetánban oldunk. Az oldat 2 ml-ét R savas diklórmetánnal 10 ml-re hígítjuk. Összehasonlító oldat (p). 60 mg CRS 16 műanyagadalékot és 60 mg CRS 17 műanyagadalékot 10 ml R diklórmetánban oldunk. Az oldat 2 ml-ét R savas diklórmetánnal 10 ml-re hígítjuk. Lemez: R vékonyréteg-kromatográfiás szilikagél GF 254 lemez. A-kifejlesztőszer: R hexán. B-kifejlesztőszer: R diklórmetán. Felvitel: 20 μl S24 vizsgálati oldat, p) összehasonlító oldat, továbbá a vizsgálandó anyag összetételében feltüntetett, fenolos és nem-fenolos antioxidánsok összehasonlító oldatai. A-kifejlesztés: 18 cm-es fronttávolságig az A-kifejlesztőszerrel. Szárítás: levegőn. B-kifejlesztés: 17-cm-es fronttávolságig a B-kifejlesztőszerrel. Szárítás: levegőn. Előhívás: ultraibolya fényben, 254 nm-en; ezután R alkoholos jód oldattal bepermetezzük és perc elteltével ismét 254 nm-es ultraibolya fényben értékeljük. p) összehasonlító oldat: a kromatogramon két egymástól jól elkülönülő folt látható. Követelmény: Az S24 vizsgálati oldat kromatogramján egy folt sem lehet intenzívebb az összehasonlító oldatok kromatogramjain látható, megfelelő helyzetű foltoknál. 22 műanyagadalék. Folyadékkromatográfia (2.2.29). Vizsgálati oldat. Az S2 oldat 25 ml-ét 45 C-on, vákuumban szárazra párologtatjuk. A maradékot 10 ml R toluolban és R tetrabutilammónium-hidroxid, 35 térfogatrész R toluol és 65 térfogatrész R etanol elegyével készített, 10 g/l-es oldatának 10 ml-ében oldjuk. Az oldatot visszafolyóhűtő alkalmazásával 3 órán át forraljuk, majd lehűlés után, ha szükséges, megszűrjük. Összehasonlító oldat. 30 mg CRS 22 műanyagadalékot 50 ml R toluolban oldunk. Az oldat 1 ml-ét 25 ml, az S2 oldatnak megfelelő üres oldathoz mérjük és az elegyet 45 C-on, vákuumban szárazra párologtatjuk. A maradékot 10 ml R toluolban és R tetrabutilammónium-hidroxid, 35 térfogatrész R toluol és 65 térfogatrész R etanol elegyével készített, 10 g/l-es oldatának 10 ml-ében oldjuk. Az oldatot visszafolyóhűtő alkalmazásával 3 órán át forraljuk, majd lehűlés után, ha szükséges, megszűrjük. Oszlop: méretei: l = 0,25 m; Ø = 4,6 mm; állófázis: R kromatográfiás célra szánt, aminopropil-szililezett szilikagéllel (5 µm), Mozgófázis: R vízmentes etanol R hexán (11+89 V/V). Áramlási sebesség: 2 ml/perc. Detektálás: spektrofotométerrel, 227 nm-en.

8 Injektálás: 20 μl. Futtatási idő: 10 perc. csúcsfelbontás: legalább 7, a diol-komponens és az összehasonlító oldat oldószere között. Követelmény: a vizsgálati oldat kromatogramján a 22 műanyagadalék diol-komponensének csúcsterülete nem lehet nagyobb, mint az összehasonlító oldat kromatogramján látható megfelelő csúcs területe. Amidok és sztearátok. Vékonyréteg-kromatográfia (2.2.27). Vizsgálati oldat. A Nem-fenolos antioxidánsok pontban előírt S24 vizsgálati oldat. Összehasonlító oldat (q). 20 mg sztearinsavat (CRS 19 műanyagadalékot) 10 ml R diklórmetánban oldunk. Összehasonlító oldat (r). 40 mg oleamidot (CRS 20 műanyagadalékot) 20 ml R diklórmetánban oldunk. Összehasonlító oldat (s). 40 mg erukamidot (CRS 21 műanyagadalékot) 20 ml R diklórmetánban oldunk. Lemez: R vékonyréteg-kromatográfiás szilikagél GF 254 lemez (2 db). A. Mozgófázis: R vízmentes etanol R trimetilpentán (25+75 V/V). Felvitel: 10 μl S24 vizsgálati oldat és q) összehasonlító oldat. Kifejlesztés: 10 cm-es fronttávolságig. Szárítás: levegőn. Előhívás: a lemezt R diklórfenolindofenol(nátriumsó), R etanollal készített, 2 g/l töménységű oldatával bepermetezzük, majd, hogy a foltok intezívebbé váljanak a lemezt szárítószekrényben 120 C-on néhány percig melegítjük. Értékelés: S24 oldat kromatogramján a 19 műanyagadalék foltja helyét tekintve (R F -érték kb. 0,5) egyezzék meg a q) összehasonlító oldat kromatogramján látható folttal, azonban intenzitása nem haladhatja meg azét. B. A-kifejlesztőszer: R hexán. B-kifejlesztőszer: R metanol R diklórmetán (5+95 V/V). Felvitel: 10 μl μl S24 vizsgálati oldat, és r) és s) összehasonlító oldatok. A-kifejlesztés: 13 cm-es fronttávolságig az A-kifejlesztőszerrel. Szárítás: levegőn. B-kifejlesztés: 10 cm-es fronttávolságig a B-kifejlesztőszerrel. Előhívás: A lemezt R foszfor-molibdénsav, R etanolos, 40 g/l töménységű oldatával bepermetezzük, majd szárítószekrényben 120 C-on a foltok megjelenéséig melegítjük. Értékelés: Az S24 oldat kromatogramján a 20 műanyagadalék vagy a 21 műanyagadalék foltja helyét tekintve (R F -érték kb. 0,2) egyezzék meg az r) vagy az s) összehasonlító oldat kromatogramján megjelenő folttal, de intenzitása nem haladhatja meg a megfelelő összehasonlító oldat foltjáét.

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN 01/2008:30106 javított 7.0 3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN DEFINÍCIÓ A polipropilén a propilén homopolimerje vagy legfeljebb

Részletesebben

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN 3.1.5 Parenterális és szemészeti készítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN DEFINÍCIÓ

Részletesebben

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN 01/2008:30105 javított 7.0 3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN DEFINÍCIÓ Az adalékanyagokat tartalmazó polietiléneket

Részletesebben

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN 3.1.6 Parenterális és szemészeti készítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30106 javított 7.5 3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

Részletesebben

3.1.15. NEM PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT)

3.1.15. NEM PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT) előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0 3.1.15.-1 3.1.15. NEM PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT) n=100-200 DEFINÍCIÓ Poli(etilén-tereftalát)

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát Miconazoli nitras Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.3-1 01/2012:0513 MICONAZOLI NITRAS Mikonazol-nitrát, HNO 3 C 18 H 15 Cl 4 N 3 O 4 M r 479,1 [22832-87-7] DEFINÍCIÓ [1-[(2RS)-2-[(2,4-Diklórbenzil)oxi]-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol-3-ium]-nitrát.

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin Ciclopirox olaminum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1302 CICLOPIROX OLAMINUM Ciklopirox-olamin C 14 H 24 N 2 O 3 M r 268,4 [41621-49-2] DEFINÍCIÓ 6-Ciklohexil-1-hidroxi-4-metilpiridin-2(1H)-on és 2-aminoetanol.

Részletesebben

FENOFIBRATUM. Fenofibrát

FENOFIBRATUM. Fenofibrát Fenofibratum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:1322 FENOFIBRATUM Fenofibrát C 20 H 21 ClO 4 M r 360,8 [49562-28-9] DEFINÍCIÓ 1-metiletil-[2-[4-(4-klórbenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoát]. Tartalom: 98,0102,0%

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

THEOPHYLLINUM. Teofillin

THEOPHYLLINUM. Teofillin Theophyllinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.0-1 04/2005:0299 THEOPHYLLINUM Teofillin C 7 H 8 N 4 O 2 M r 180,2 DEFINÍCIÓ 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dion. Tartalom: 99,0 101,0% (szárított anyagra). SAJÁTSÁGOK

Részletesebben

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B Amphotericinum B Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6. - 1 AMPHOTERICINUM B Amfotericin B 01/2009:1292 javított 6.6 C 47 H 73 NO 17 M r 924 [1397-89-3] DEFINÍCIÓ Streptomyces nodosus meghatározott törzseinek tenyészeteiből

Részletesebben

IPRATROPII BROMIDUM. Ipratropium-bromid

IPRATROPII BROMIDUM. Ipratropium-bromid Ipratropii bromidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 IPRATROPII BROMIDUM Ipratropium-bromid 01/2008:0919 javított 6.2 C 20 H 30 BrNO 3.H 2 O M r 430,4 [66985-17-9] DEFINÍCIÓ [(1R,3r,5S,8r)-3-[[(2RS)-3-Hidroxi-2-fenilpropanoil]oxi]-8-metil-8-(1-metiletil)-8-

Részletesebben

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium Olsalazin natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 OLSALAZINUM NATRICUM Olszalazin-nátrium 01/2005:1457 javított 5.7 C 14 H 8 N 2 Na 2 O 6 M r 346,2 DEFINÍCIÓ Dinátrium- (6,6 -dihidroxi-3,3 -diazéndiildibenzoát)

Részletesebben

RAMIPRILUM. Ramipril

RAMIPRILUM. Ramipril Ramiprilum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1368 RAMIPRILUM Ramipril C 23 H 32 N 2 O 5 M r 416,5 [87333-19-5] DEFINÍCIÓ (2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-(etoxikarbonil)-3-. Tartalom: 98,0101,0% (szárított

Részletesebben

EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TRANSZFÚZIÓS CSÖVEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TRANSZFÚZIÓS CSÖVEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.1.2. Emberi vér és vérkészítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:90002 javított 7.5 3.1.1.2. EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TRANSZFÚZIÓS CSÖVEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

TOBRAMYCINUM. Tobramicin

TOBRAMYCINUM. Tobramicin Tobramycinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 TOBRAMYCINUM Tobramicin 01/2008:0645 javított 6.2 C 18 H 37 N 5 O 9 M r 467,5 [32986-56-4] DEFINÍCIÓ 4-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-6-O-(2,6-diamino-2,3,6-tridezoxi-α-

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 1 01/2009:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

LEVONORGESTRELUM. Levonorgesztrel

LEVONORGESTRELUM. Levonorgesztrel Levonorgestrelum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.0-1 01/2014:0926 LEVONORGESTRELUM Levonorgesztrel C 21 H 28 O 2 M r 312,5 [797-63-7] DEFINÍCIÓ 13-etil-17-hidroxi-18,19-dinor-17α-pregn-4-én-20-in-3-on. Tartalom:

Részletesebben

CROSPOVIDONUM. Kroszpovidon

CROSPOVIDONUM. Kroszpovidon 01/2009:0892 CROSPOVIDONUM Kroszpovidon (C 6 H 9 NO) n M r (111,1) n [9003-39-8] DEFINÍCIÓ 1-Etenilpirrolidin-2-on térhálós szerkezetű homopolimerje. Tartalom: 11,0 12,8% nitrogén (N; A r 14,01) (szárított

Részletesebben

CICLOSPORINUM. Ciklosporin

CICLOSPORINUM. Ciklosporin Ciclosporinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.0-1 CICLOSPORINUM 01/2005:0994 javított Ciklosporin C 62 H 111 N 11 O 12 M r 1203 DEFINÍCIÓ A ciklosporin szárított anyagra vonatkoztatott ciklo[[(2s,3r,4r,6e)-3-hidroxi-4-

Részletesebben

PREGABALINUM. Pregabalin

PREGABALINUM. Pregabalin 04/2016:2777 PREGABALINUM Pregabalin C8H17NO2 Mr 159,2 [148553-50-8] DEFINÍCIÓ (3S)-3-(Aminometil)-5-metilhexánsav. Tartalom: 98,0 102,0% (vízmentes anyagra). SAJÁTSÁGOK Küllem: fehér vagy csaknem fehér

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak előállításához Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30114 javított 7.5 3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-

Részletesebben

3.1 A GYÓGYSZERES TARTÁLYOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ANYAGOK

3.1 A GYÓGYSZERES TARTÁLYOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ANYAGOK előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.4. 3.1.1.-1 3.1 A GYÓGYSZERES TARTÁLYOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ANYAGOK Az e fejezetben ismertetett anyagokat gyógyszeres tartályok előállításához használják.

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 Omega-3 acidorum esterici ethylici 90 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav;

Részletesebben

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj Foenuculi amari herbae aetheroleum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.0-1 FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj 07/2009:2380 javított 7.0 DEFINÍCIÓ A Foeniculum vulgare Mill. ssp.

Részletesebben

SOLUTIONES AD PERITONEALEM DIALYSIM. Peritoneális dialízis céljára szánt oldatok

SOLUTIONES AD PERITONEALEM DIALYSIM. Peritoneális dialízis céljára szánt oldatok 01/2014:0862 SOLUTIONES AD PERITONEALEM DIALYSIM Peritoneális dialízis céljára szánt oldatok DEFINÍCIÓ A peritoneális dialízis céljára szánt oldatok intraperitoneális használatra szánt készítmények, amelyek

Részletesebben

RUSCI RHIZOMA. Szúrós csodabogyó gyökértörzs

RUSCI RHIZOMA. Szúrós csodabogyó gyökértörzs Rusci rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 04/2008:1847 RUSCI RHIZOMA Szúrós csodabogyó gyökértörzs DEFINÍCIÓ A drog a szúrós csodabogyó Ruscus aculeatus L. egész vagy aprított, szárított földbeni részeiből

Részletesebben

ACIDUM FUSIDICUM. Fuzidinsav

ACIDUM FUSIDICUM. Fuzidinsav 1 01/2012:0798 ACIDUM FUSIDICUM Fuzidinsav C 31 H 48 O 6.½H 2 O M r 525,7 [6990-06-3] DEFINÍCIÓ ent-(17z)-16α-(acetiloxi)-3β,11β-dihidroxi-4β,8,14-trimetil-18-nor-5β,10α-koleszta-17(20),24-dién- 21-sav

Részletesebben

MAGNESII STEARAS. Magnézium-sztearát

MAGNESII STEARAS. Magnézium-sztearát Magnesii stearas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:0229 MAGNESII STEARAS Magnézium-sztearát DEFINÍCIÓ Növényi vagy állati eredetű, szilárd, szerves savak keverékének magnézium vegyülete, amely főként magnézium-sztearát

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60 1 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60 Omega-3-sav-etilészterek 60 01/2009:2063 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM. Kroszkarmellóz-nátrium

CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM. Kroszkarmellóz-nátrium Carmellosum natricum conexum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.5-1 CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM Kroszkarmellóz-nátrium 01/2009:0985 javított 6.5 DEFINÍCIÓ Keresztkötéses karboximetilcellulóz-nátrium. Keresztkötéses,

Részletesebben

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés Capsici fructus Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1859 CAPSICI FRUCTUS Paprikatermés DEFINÍCIÓ A drog a termesztett paprika Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser és a cserjés (chili) paprika Capsicum

Részletesebben

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát Zinci acexamas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1279 ZINCI ACEXAMAS Cink-acexamát C 16 H 28 N 2 O 6 Zn M r 409,8 [70020-71-2] DEFINÍCIÓ Cink-bisz[6-(acetilamino)hexanoát]. Tartalom: 97,5 101,0% (szárított

Részletesebben

3.2.9 PARENTERÁLIS VIZES OLDATOK, POROK ÉS LIOFILEZETT POROK TARTÁLYAIHOZ HASZNÁLT GUMI ZÁRÓELEMEK

3.2.9 PARENTERÁLIS VIZES OLDATOK, POROK ÉS LIOFILEZETT POROK TARTÁLYAIHOZ HASZNÁLT GUMI ZÁRÓELEMEK Gyógyszeres tartályok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6. 0 3.2.9.-1 3.2.9 PARENTERÁLIS VIZES OLDATOK, POROK ÉS LIOFILEZETT POROK TARTÁLYAIHOZ HASZNÁLT GUMI ZÁRÓELEMEK Parenterális vizes készítmények, porok és liofilezett

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

INSULINUM PORCINUM. Sertés inzulin

INSULINUM PORCINUM. Sertés inzulin Insulinum porcinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.6-1 INSULINUM PORCINUM Sertés inzulin 01/2008:1638 javított 8.6 C 256H 381N 65O 76S 6 M r 5778 DEFINÍCIÓ A sertés inzulin sertés hasnyálmirigyből kivont, tisztított,

Részletesebben

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz concentratarum ad haemodialysim Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2008:1167 javított 6.3 AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz Az alábbi

Részletesebben

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 2.4.22 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-1 01/2007:20422 2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA Az idegen olajok vizsgálatát gázkromatográfiásan végezzük (2.2.28), és ehhez a vizsgálandó olajban található

Részletesebben

IECORIS ASELLI OLEUM B. Csukamájolaj (B típus)

IECORIS ASELLI OLEUM B. Csukamájolaj (B típus) Iecoris aselli oleum B Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 IECORIS SELLI OLEUM B Csukamájolaj (B típus) 01/2009:1193 DEFINÍCIÓ vadon élő tőkehal Gadus morhua L. és más Gadus-fajok friss májából nyert, tisztított

Részletesebben

IECORIS ASELLI OLEUM A. Csukamájolaj (A típus)

IECORIS ASELLI OLEUM A. Csukamájolaj (A típus) Iecoris aselli oleum A Ph.Hg.VIII. Ph. Eur. 7.5-1 07/2012:1192 IECORIS ASELLI OLEUM A Csukamájolaj (A típus) DEFINÍCIÓ A vadon élő tőkehal Gadus morhua L. és más Gadus-fajok friss májából nyert, tisztított

Részletesebben

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés Capsici fructus Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1859 CAPSICI FRUCTUS Paprikatermés DEFINÍCIÓ A drog a termesztett paprika Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser és a cserjés (chili) paprika,

Részletesebben

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400 01/2009:2046 javított 7.0 LAUROMACROGOLUM 400 Lauromakrogol 400 DEFINÍCIÓ Különböző makrogolok lauril-alkohollal (dodekanollal) képzett étereinek keveréke. Szabad makrogolokat tartalmazhat. Szabad lauril-alkohol-tartalma

Részletesebben

Povidonum Ph. Hg. VIII. Ph. Eur POVIDONUM. Povidon

Povidonum Ph. Hg. VIII. Ph. Eur POVIDONUM. Povidon Povidonum Ph Hg VIII Ph Eur 61-1 POVIDONUM Povidon 04/2008:0685 C 6n H 9n+2 N n O n [9003-39-8] DEFINÍCIÓ α-hidro-ω-hidropoli[1-(2-oxopirrolidin-1-il)etilén] Az anyag l-etenilpirrolidin-2-on lineáris polimerjeiből

Részletesebben

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát Amoxicillinum trihydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.6-1 01/2013:0260 AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM Amoxicillin-trihidrát C 16 H 19 N 3 O 5 S.3H 2 O M r 419,4 [61336-70-7] DEFINÍCIÓ (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-

Részletesebben

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 01/2008:0149 javított 6.1 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM Fenoximetilpenicillin-kálium C 16 H 17 KN 2 O 5 S M r 388,5 [132-98-9] DEFINÍCIÓ A

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát Calcii stearas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 CALCII STEARAS Kalcium-sztearát 01/2009:0882 DEFINÍCIÓ Különböző zsírsavak kalciumsóinak keveréke; a savkomponenst főként sztearinsav (oktadekánsav) [(C 17 H 35

Részletesebben

SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN

SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN 2.4.23. Szterinek zsíros olajokban Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.1-1 2.4.23. SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN 04/2005:20423 A SZTERINFRAKCIÓ ELVÁLASZTÁSA A zsíros olajból kivonjuk az el nem szappanosítható anyagokat,

Részletesebben

CHONDROITINI NATRII SULFAS. Nátrium-kondroitin-szulfát

CHONDROITINI NATRII SULFAS. Nátrium-kondroitin-szulfát Chondroitini natrii sulfas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:2064 CHONDROITINI NATRII SULFAS Nátrium-kondroitin-szulfát R = SO 3 Na és R = H vagy R = H és R = SO 3 Na H 2 O(C 14 H 19 NNa 2 O 14 S) x DEFINÍCIÓ

Részletesebben

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav 01/2009:0253 javított 7.0 ACIDUM ASCORBICUM Aszkorbinsav C 6 H 8 O 6 M r 176,1 [50-81-7] DEFINÍCIÓ (5R)-5-[(1S)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on. Tartalom: 99,0 100,5%. SAJÁTSÁGOK Küllem:

Részletesebben

2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK

2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 07/2010:20408 A következőkben leírt módszerek R tioacetamid reagens használatát igénylik. Úgy is eljárhatunk, hogy R1 nátrium-szulfid oldatot

Részletesebben

SUCRALFATUM. Szukralfát

SUCRALFATUM. Szukralfát 01/2011:1796 SUCRALFATUM Szukralfát C 12 H 30 Al 8 O 51 S 8 [Al(OH) 3 ] n [H 2 O] n' ahol n = 8 10 és n' = 22 31. DEFINÍCIÓ β-d-fruktofuranozil-α-d-glükopiranozid-oktakisz(dihidroxi-alumínium-szulfát)

Részletesebben

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé Aloe barbadensis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0257 ALOE BARBADENSIS Barbadoszi aloé DEFINÍCIÓ A drog az Aloe barbadensis Miller leveleiből kinyert, betöményített és szárított sejtnedv. Tartalom: legalább

Részletesebben

CARBOMERA. Karbomerek

CARBOMERA. Karbomerek 04/2009:1299 CARBOMERA Karbomerek DEFINÍCIÓ A karbomerek cukrok vagy polialkoholok alkenil-étereivel térhálósított, nagy molekulatömegű akrilsav-polimerek. Tartalom: 56,0 68,0% karboxil-csoport (-COOH)

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium Opium crudum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.4. - 1 01/2015:0777 OPIUM CRUDUM Nyers ópium A nyers ópium csak mint galenusi készítmények kiindulási anyaga használható. Önmagában nem adható ki. DEFINÍCIÓ A nyers ópium

Részletesebben

2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408

2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408 2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408 A következőkben leírt módszerek R tioacetamid reagens használatát igénylik. Úgy is eljárhatunk, hogy R1 nátrium-szulfid oldatot

Részletesebben

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes Lactosum anhydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1061 LACTOSUM ANHYDRICUM Laktóz, vízmentes α-laktóz β-laktóz C 12 H 22 O 11 M r 342,3 DEFINÍCIÓ Az O-β-D-galaktopiranozil-(1 4)-β-D-glükopiranóz vagy

Részletesebben

CYNARAE FOLIUM. Articsókalevél

CYNARAE FOLIUM. Articsókalevél Cynarae folium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 CYNARAE FOLIUM Articsókalevél 01/2010:1866 DEFINÍCIÓ A drog az articsóka Cynara scolymus L. egész vagy aprított, szárított levele. Tartalom: legalább 0,8% klorogénsav

Részletesebben

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat Albumini humani solutio Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 ALBUMINI HUMANI SOLUTIO Humán albumin oldat 01/2010:0255 DEFINICIÓ A humán albumin oldat olyan vizes fehérje oldat, melyet a Humán plazma frakcionálás céljára

Részletesebben

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát Fludarabini phosphas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:1781 FLUDARABINI PHOSPHAS Fludarabin-foszfát C 10 H 13 FN 5 O 7 P M r 365,2 [75607-67-9] DEFINÍCIÓ 2-Fluor-9-(5-O-foszfono-β-D-arabinofuranozil)-9H-purin-6-amin.

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok Heparina massae molecularis minoris Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb

Részletesebben

NUX-VOMICA HOMOEOPÁTIÁS KÉSZÍTMÉNYEKHEZ. Strychnos nux-vomica ad praeparationes Homoeopathicas

NUX-VOMICA HOMOEOPÁTIÁS KÉSZÍTMÉNYEKHEZ. Strychnos nux-vomica ad praeparationes Homoeopathicas praeparationes Homeopathicas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:2514 NUX-VOMICA HOMOEOPÁTIÁS KÉSZÍTMÉNYEKHEZ Strychnos nux-vomica ad praeparationes Homoeopathicas DEFINÍCIÓ A drog a Strychnos nux-vomica

Részletesebben

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM Talkum 01/2009:0438 javított 6.6 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete

Részletesebben

GINSENG RADIX. Ginzenggyökér

GINSENG RADIX. Ginzenggyökér Ginseng radix Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.1-1 DEFINÍCIÓ GINSENG RADIX Ginzenggyökér 04/005:153 Az ún. fehér ginzeng az ázsiai ginzeng, Panax ginseng C. A. Meyer szárított, egész vagy aprított gyökere; az ún.

Részletesebben

Fludezoxiglükóz( 18 F) injekció

Fludezoxiglükóz( 18 F) injekció 07/2008:1325 javított 7.0 FLUDEOXYGLUCOSI ( 18 F) SOLUTIO INIECTABILIS Fludezoxiglükóz( 18 F) injekció DEFINÍCIÓ A készítmény a nukleofil szubsztitúcióval előállított 2-[ 18 F]fluor-2-dezoxi-D-glükopiranóz

Részletesebben

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ 01/2011:0438 TALCUM Talkum [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete [Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ; M r 379,3]. Változó

Részletesebben

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi Xanthani gummi Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.4-1 [11138-66-2] DEFINÍCIÓ XANTHANI GUMMI Xantán gumi 04/2009:1277 A xantán gumi nagy molekulatömegű anionos poliszacharid, melyet szénhidrátok Xanthomonas campestris-szel

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5. - 1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2005:0169 javított H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek

Részletesebben

2.4.29. OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE

2.4.29. OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE 2.4.29. Oega-3-savakban gazdag zsíros olajok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-0/2008:20429 javított 6.0 2.4.29. OMEG-3-SVKBN GZDG ZSÍROS OLJOK ZSÍRSVÖSSZETÉTELE eghatározás alkalazható EPS- és DHS-tartalo kvantitatív

Részletesebben

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati Aer medicinalis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1238 AER MEDICINALIS Levegő, gyógyászati DEFINÍCIÓ Nyomás alatt lévő környezeti levegő. Tartalom: 20,4 21,4 %V/V oxigén (O 2 ). SAJÁTSÁGOK Küllem: színtelen

Részletesebben

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat Albumini humani solutio Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.3-1 01/2006:0255 ALBUMINI HUMANI SOLUTIO Humán albumin oldat DEFINICIÓ A humán albumin oldat olyan vizes fehérje oldat, melyet a Humán plazma frakcionálás céljára

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok 01/2014:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb átlagos relatív molekulatömegű szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

4.1 REAGENSEK, MÉRŐOLDATOK 04, TOMPÍTÓOLDATOK /2007: MÉRTÉKOLDATOK HATÁRÉRTÉK-VIZSGÁLATOKHOZ 04/2007:40102

4.1 REAGENSEK, MÉRŐOLDATOK 04, TOMPÍTÓOLDATOK /2007: MÉRTÉKOLDATOK HATÁRÉRTÉK-VIZSGÁLATOKHOZ 04/2007:40102 4. REAGENSEK Számváltozások a 4. fejezetben: 4. REAGENSEK 04/2007:40000 4.1 REAGENSEK, MÉRŐOLDATOK 04, TOMPÍTÓOLDATOK /2007:40100 4.1.1 REAGENSEK 04/2007:40101 4.1.2 MÉRTÉKOLDATOK HATÁRÉRTÉK-VIZSGÁLATOKHOZ

Részletesebben

APROTININUM. Aprotinin

APROTININUM. Aprotinin Aprotinin Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 APROTININUM Aprotinin 01/2009:0580 javított 6.3 C 284 H 432 N 84 O 79 S 7 M R 6511 DEFINÍCIÓ Az aprotinin 58 aminosavból álló polipeptid, mely sztöchiometrikus arányban

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz Adeps lanae Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.4-1 04/2012:0134 ADEPS LANAE Gyapjúviasz DEFINÍCIÓ Juhok (Ovis aries) gyapjából nyert, tisztított, vízmentes, viasszerű anyag. Megfelelő antioxidánst tartalmazhat. SAJÁTSÁGOK

Részletesebben

DANAPAROIDUM NATRICUM. Danaparoid-nátrium

DANAPAROIDUM NATRICUM. Danaparoid-nátrium 01/2011:2090 javított 8.4 DANAPAROIDUM NATRICUM Danaparoid-nátrium Kondroitin-szulfát család Heparán-szulfát-család DEFINÍCIÓ A danaparoid-nátrium a sertésszövetekben előforduló szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA. Közönséges aranyvessző virágos hajtás

SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA. Közönséges aranyvessző virágos hajtás Solidaginis virgaureae herba Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.3-1 DEFINÍCIÓ SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA Közönséges aranyvessző virágos hajtás 01/2006:1893 A drog a közönséges aranyvessző Solidago virgaurea L. egész

Részletesebben

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol Ethanolum (96 per centum) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1-1 04/2014:1317 ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol DEFINÍCIÓ Tartalom: etanol (C 2 H 6 O; M r 46,07): 95,1 96,9 %V/V (92,6 95,2 %m/m), 20 C-on,

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva.

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva. 4. melléklet a /2010. (..) VM rendelethez 33. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-80/891 számú előírása az étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült

Részletesebben

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex Hydroxypropylbetadexum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1804 HYDROXYPROPYLBETADEXUM Hidroxipropilbetadex C 42 H 70 O 35 (C 3 H 6 O) x x = 7 MS DEFINÍCIÓ A hidroxipropilbetadex (β-ciklodextrin, 2-hidroxipropil-éter)

Részletesebben

2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN

2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.8.2.-1 07/2014:20427 2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN Figyelmeztetés: a zárt, nagynyomású roncsolóedények és a mikrohullámú laboratóriumi

Részletesebben

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz Adeps lanae Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8. - 1 ADEPS LANAE Gyapjúviasz 07/2005:0134 javított 5.8 DEFINÍCIÓ Juhok (Ovis aries) gyapjából nyert, tisztított, vízmentes, viasszerű anyag. Legfeljebb 200 ppm butil-hidroxitoluolt

Részletesebben

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex Hydroxypropylbetadexum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 07/2003:1804 HYDROXYPROPYLBETADEXUM Hidroxipropilbetadex C 42 H 70 O 35 (C 3 H 6 O) x, x = 7 MS DEFINÍCIÓ A hidroxipropilbetadex (-ciklodextrin, 2-hidroxipropil-éter)

Részletesebben

Curcumae longae rhizoma

Curcumae longae rhizoma Curcumae longae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:2543 KURKUMA GYÖKÉR Curcumae longae rhizoma DEFINÍCIÓ A drog a Curcuma longa L. (syn. Curcuma domestica Valeton) növény egész, vagy kezelt (forralással

Részletesebben

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont 1. feladat Összesen: 7 pont Gyógyszergyártás során képződött oldatból 7 mintát vettünk. Egy analitikai mérés kiértékelésének eredményeként a következő tömegkoncentrációkat határoztuk meg: A minta sorszáma:

Részletesebben

LAVANDULAE AETHEROLEUM. Levendulaolaj

LAVANDULAE AETHEROLEUM. Levendulaolaj Lavandulae aetherolaeum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1338 LAVANDULAE AETHEROLEUM Levendulaolaj DEFINÍCIÓ A Lavandula angustifolia Miller (Lavandula officinalis Chaix) virágzó ágvégződéseiből vízgőzdesztillációval

Részletesebben

4.1.1. Reagensek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.4-1

4.1.1. Reagensek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.4-1 4.1.1. Reagensek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.4-1 4.1.1 REAGENSEK 04/09:40101 Acetoxi-valeriánsav. C 17 H 24 O 4. (M r 292,4). 1165800. [81397-67-3]. (2E)-3-[(1RS,4S,7R,7aR)-1- (Acetiloxi)-23,7-dimetil-2,4,5,7,7,7a-hexahidro-1H-indén-4-il]-2-metilprop-2-én-sav.

Részletesebben