3.1 A GYÓGYSZERES TARTÁLYOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ANYAGOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3.1 A GYÓGYSZERES TARTÁLYOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ANYAGOK"

Átírás

1 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur A GYÓGYSZERES TARTÁLYOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ANYAGOK Az e fejezetben ismertetett anyagokat gyógyszeres tartályok előállításához használják. Felhasználhatók lehetnek ezen kívül belgyógyászati és sebészeti eszközök, illetve ezek egyes részeinek gyártására is. Egyéb, a Gyógyszekönyvben nem szereplő anyagok és polimerek csak azzal a feltétellel használhatók fel gyógyszeres tartályok gyártásához, ha az illetékes hatóság az ilyen anyagokból készült tartályokban eltartott készítmények felhasználását minden egyes esetben engedélyezi EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ANYAGOK MEGJEGYZÉS. A vizes infúziós oldatok tartályainak gyártásához használt lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagok leírását a fejezet tartalmazza. A vér és vérkomponensek gyűjtésére, eltartására, feldolgozására és beadására szánt műanyag tartályokat egy vagy több polimerből szükség esetén megfelelő adalékanyagok hozzáadásával állítják elő. Ha a tartály vagy egyes részeinek alapanyaga hivatalos a Gyógyszerkönyvben, az anyag minőségét a vonatkozó előírás szerint kell ellenőrizni. (Lásd Emberi vér és vérkészítmények tartályainak előállításához használt lágyított poli(vinilklorid)-alapú anyagok). Az alapanyagok és a belőlük készült tartályok, a szokásos felhasználási körülmények között, nem adhatnak le olyan mennyiségű monomert vagy egyéb anyagot, amely károsíthatja az egészséget vagy káros elváltozást okozhat a vérben vagy a vérkészítményekben EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK DEFINÍCIÓ A lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagok legalább 55 % poli(vinil-klorid)-ot tartalmaznak; vinil-klorid polimerizációjával előállított nagymolekulatömegű polimerből, továbbá különböző adalékanyagokból állnak.

2 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur Az emberi vér és vérkészítmények tárolására szánt tartályok lágyított poli(vinilklorid)-alapú anyagainak jellemzőit az előállításukhoz használt anyagok tulajdonságai és arányai határozzák meg. ELŐÁLLÍTÁS A lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagokat olyan polimerizációs eljárással állítják elő, amely biztosítja, hogy a termékben a vinil-klorid-monomer legfeljebb 1 ppm legyen. Az előállítási eljárást validálni kell annak bizonyítására, hogy az anyag megfelel az alábbi vizsgálatoknak: Vinil-klorid-monomer: legfeljebb 1 ppm. A vizsgálatot gőztér-gázkromatográfiás módszerrel végezzük (2.2.28); belső standardként R étert használunk. Belső standard oldat. Mikropipettával 10 μl R étert injektálunk 20,0 ml R dimetilacetamidba, oly módon, hogy a pipetta hegyét az oldószerbe merítjük. Közvetlenül felhasználás előtt az oldatot R dimetilacetamiddal ezerszeresére hígítjuk. Vizsgálati oldat. 50 ml-es injekciós üvegbe mért 1,000 g vizsgálandó anyaghoz 10,0 ml belső standard oldatot adunk. Az üveget lezárjuk és dugóját rögzítjük. A keveréket összerázzuk ügyelve arra, hogy a dugó a folyadékkal ne érintkezzék. Az üveget 2 órára 60 ± 1 C-os vízfürdőbe merítjük. Vinil-klorid alapoldat. Jól húzó vegyifülkében készítjük. 50 ml-es injekciós üvegbe 50,0 ml R dimetilacetamidot mérünk. Az üveget lezárjuk, dugóját rögzítjük, majd 0,1 mg pontossággal lemérjük. 50 ml-es polietilén- vagy polipropilénfecskendőt megtöltünk R vinil-klorid gázzal és kb. 3 percen át hagyjuk, hogy a gáz a fecskendővel érintkezzék. Ezután a fecskendőt kiürítjük, majd újból megtöltjük R vinil-klorid gázzal. A fecskendőre injekciós tűt helyezünk és a gáz térfogatát 50 ml-ről 25 ml-re csökkentjük. A megmaradt 25 ml vinil-kloridot lassan, enyhe rázogatás közben az injekciós üvegbe fecskendezzük oly módon, hogy a tű ne érintkezzék a folyadékkal. Az üveget újból lemérjük; a várható tömegnövekedés kb. 60 mg (az így készített oldat 1μl-e kb. 1,2 μg vinil-kloridot tartalmaz). Az oldatot 2 órán át állni hagyjuk. A vinil-klorid alapoldatot hűtőszekrényben tároljuk. Vinil-klorid standard oldat. 1 térfogatrész vinil-klorid alapoldatot 3 térfogatrész R dimetilacetamiddal elegyítünk. Összehasonlító oldatok Hat 50 ml-es injekciós üveg mindegyikébe 10,0 ml belső standard oldatot mérünk. Az üvegeket lezárjuk és dugójukat rögzítjük. Öt üvegbe

3 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur rendre 1 μl, 2 μl, 3 μl, 5 μl és 10 μl vinil-klorid standard oldatot injektálunk. A hat oldat vinil-klorid-tartalma rendre 0 μg, kb. 0,3 μg, kb. 0,6 μg, kb. 0,9 μg, kb. 1,5 μg és kb. 3 μg. Az injekciós üvegek tartalmát összerázzuk ügyelve arra, hogy a folyadékok ne érintkezzenek a dugókkal. Az üvegeket 2 órára 60 ± 1 C-os vízfürdőbe merítjük. A kromatográfiás eljárás javasolt körülményei: 3 m hosszú és 3 mm belső átmérőjű, 5 m/m% R dimetilsztearamiddal és 5 m/m% R makrogol 400-zal impregnált, R gázkromatográfiás célra szánt, szilanizált diatómafölddel töltött, rozsdamentes acél kolonna, vivőgáz: R kromatográfiás célra szánt nitrogén; áramlási sebessége 30 ml/perc, lángionizációs detektor. Az oszlop hőmérsékletét 45 C-on, az injektorét 100 C-on, a detektorét 150 C-on tartjuk. Mindegyik injekciós üveg gőzteréből 1 ml-t injektálunk. Kiszámítjuk a vinilklorid-tartalmat. Adalékanyagok A polimerekhez meghatározott adalékanyagokat adnak a célból, hogy kémiai, fizikai és mechanikai tulajdonságaikat a várható felhasználás szempontjából előnyösen befolyásolják. Az alábbi felsorolás a választható adalékanyagokat és megengedett legnagyobb mennyiségüket tartalmazza: bisz(2-etilhexil)ftalát ( 01 műanyagadalék) legfeljebb 40 %, cink-oktanoát (cink-2-etilhexanoát) ( 02 műanyagadalék) legfeljebb 1 %, kalcium-sztearát vagy cink-sztearát egyenként legfeljebb 1 %, ill. a két anyag keveréke legfeljebb 1 %, N,N -diacil-etilén-diamin-vegyületek ( 03 műanyagadalék ) legfeljebb 1 %, a következő epoxidált olajok egyike vagy a két anyag keveréke legfeljebb 10 %:

4 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur epoxidált szójaolaj ( 04 műanyagadalék), amelynek az oxirán-oxigén-tartalma 6-8 % és a jódszáma legfeljebb 6, epoxidált lenolaj ( 05 műanyagadalék), amelynek az oxirán-oxigén-tartalma legfeljebb 10 % és a jódszáma legfeljebb 7. A vinil-klorid-monomerhez adott antioxidáns nagyon kis mennyiségben jelen lehet a polimerben. A polimerhez antioxidáns adalékanyag hozzáadása nem megengedett. A színezékek közül csak az ultramarinkék használható. A forgalmazónak igazolnia kell, hogy kvalitatív és kvantitatív szempontból valamennyi gyártási tétel anyaga megfelel a jellegminta összetételének. SAJÁTSÁGOK Színtelen vagy halványsárga por, gyöngyök, szemcsék, illetve megmunkálás után különböző vastagságú, áttetsző lemezek vagy tartályok. Szaga enyhe. Elégetéskor sűrű, fekete füstöt áraszt. AZONOSÍTÁS A vizsgálandó anyagot, ha szükséges, legfeljebb 1 cm legnagyobb kiterjedésű darabokra vágjuk. 2,0 g vizsgálandó anyagot 200 ml R peroxidmentes éterrel, visszafolyóhűtőt alkalmazva, 8 órán át melegítünk. A B maradékot szűréssel különítjük el az A oldattól. Az A oldatot 30 C-os vízfürdőn, csökkentett nyomáson szárazra párologtatjuk. A maradékot 10 ml R toluolban oldjuk (A1 oldat). A B maradékot 60 ml R diklóretánban, visszafolyóhűtő alkalmazásával, vízfürdőn melegítve oldjuk. A megszűrt oldatot erős rázogatás közben csaknem forrásig melegített R heptán 600 ml-éhez csepegtetjük. A meleg keverékből a B1 koagulátumot a szerves oldattól szűréssel különítjük el. A szerves oldatot szobahőmérsékleten hagyjuk lehűlni, és a kiváló B2 csapadékot előzetesen lemért zsugorított üvegszűrőre (40) gyűjtjük. A. A B1 koagulátumot 30 ml R tetrahidrofuránban oldjuk, és az oldathoz rázogatás közben, kis részletekben 40 ml R etanolt elegyítünk. A leváló B3

5 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur csapadékot szűrőre gyüjtjük, és R foszfor(v)-oxid felett, 50 C-ot meg nem haladó hőmérsékleten, vákuumban szárítjuk. A B3 csapadék néhány milligrammját 1 ml R tetrahidrofuránban oldjuk. Az oldat néhány cseppjét nátrium-klorid lemezre cseppentve, C-on szárazra párologtatjuk. Infravörös spektrofotometriás vizsgálatot végzünk (2.2.24). Az anyag spektrumát a CRS poli(vinil-klorid) spektrumával hasonlítjuk össze. B. A 01, 04 és 05 műanyagadalék vizsgálatban kapott C maradékkal infravörös spektrofotometriás vizsgálatot végzünk (2.2.24). A maradék spektrumát a CRS 01 műanyagadalék spektrumával hasonlítjuk össze. VIZSGÁLATOK A vizsgálandó anyagot, ha szükséges, legfeljebb 1 cm legnagyobb kiterjedésű darabokra vágjuk. S1 oldat. 5,0 g vizsgálandó anyagot roncsolólombikban 30 ml R tömény kénsavval fekete, szirupszerű tömeg képződéséig melegítünk. Lehűtjük és óvatosan 10 ml R tömény hidrogén-peroxid oldatot adunk hozzá. A keveréket enyhén melegítjük, majd hagyjuk lehűlni és 1 ml R tömény hidrogén-peroxid oldattal elegyítjük; a betöményítést és a hidrogén-peroxid oldat hozzáadását felváltva addig ismételjük, míg a folyadék színtelenné nem válik. A kb. 10 ml-re betöményített folyadékot lehűtjük, majd R vízzel 50,0 ml-re hígítjuk. S2 oldat. 25 g vizsgálandó anyaghoz boroszilikátüveg lombikban 500 ml R injekcióhoz való vizet adunk. A lombik száját boroszilikátüveg főzőpohárral lefedjük. Autoklávban 20 percen át 121 ± 2 C-on melegítjük. A lehűlt oldatot dekantáljuk és térfogatát 500 ml-re egészítjük ki. Oldhatatlan és színező anyagok. Az S2 oldat tiszta (2.2.1) és színtelen legyen (2.2.2, II. módszer). Savasság, lúgosság. Az S2 oldat 100 ml-ét 0,15 ml R BMF indikátorkeverék oldattal elegyítjük. Legfeljebb 1,5 ml 0,01 M nátriumhidroxid mérőoldattól az oldat színe kékre változzék. Az S2 oldat másik 100 ml-ét 0,2 ml R metilnarancs oldattal elegyítjük. Legfeljebb 1,0 ml 0,01 M sósav mérőoldattól az oldat kezdeti sárga színe narancsszínűre változzék. Abszorbancia (2.2.25). Az S2 oldat 100,0 ml-ét szárazra párologtatjuk. A maradékot 5,0 ml R hexánban oldjuk. 250 és 310 nm között az oldat abszorbanciája legfeljebb 0,25 lehet.

6 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur Redukáló anyagok. A vizsgálatot az S2 oldat készítésétől számított 4 órán belül el kell végezni. Az S2 oldat 20,0 ml-éhez 1 ml R hígított kénsavat és 20,0 ml 0,002 M kálium-permanganát mérőoldatot elegyítünk. Az oldatot visszafolyóhűtő alkalmazásával 3 percig forraljuk, majd azonnal lehűtjük. 1 g R kálium-jodidot oldunk benne, és indikátorként 0,25 ml R keményítő oldatot használva, késedelem nélkül 0,01 M nátrium-tioszulfát mérőoldattal titráljuk. Egyidejűleg 20 ml R injekcióhoz való vízzel üres kísérletet végzünk. A két fogyás különbsége legfeljebb 2,0 ml lehet. Primer aromás aminok: legfeljebb 20 ppm. 2,5 ml A1 oldathoz (lásd Azonosítás) 6 ml R vizet és 4 ml 0,1 M sósavat elegyítünk. Erősen összerázzuk és a felső fázist elvetjük. A vizes fázist R nátrium-nitrit 10g/l töménységű oldatának 0,4 ml-ével elegyítjük, és 1 percen át állni hagyjuk. Az oldathoz R ammónium-szulfamát 25 g/les oldatából 0,8 ml-t, 1 perc elteltével pedig R naftiletiléndiamin-dihidroklorid 5g/l-es oldatából 2 ml-t adunk. Egyidejűleg azonos módon összehasonlító oldatot készítünk, úgy, hogy a vizes fázist a következő eleggyel helyettesítjük: R naftilamin 0,1 M sósavval készített, 0,01 g/l töménységű oldatának 1 ml-éhez 5 ml R vizet és 4 ml 0,1 M sósavat elegyítünk. 30 perc elteltével a vizsgált oldat színe nem lehet erősebb, mint az összehasonlító oldaté. 01, 04 és 05 műanyagadalék. Vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatot végzünk (2.2.27). A vizsgálathoz R vékonyrétegkromatográfiás szilikagél GF 254 lemezt (rétegvastagság 1 mm) használunk. Összehasonlító oldatok. CRS 01 műanyagadalék, CRS 04 műanyagadalék és CRS 05 műanyagadalék felhasználásával R toluollal külön-külön 0,1 mg/ml töménységű oldatokat készítünk. Az A1 oldatból (lásd Azonosítás) 30 3 mm-es sáv formájában 0,5 ml-t viszünk fel a rétegre. Az összehasonlító oldatokból 5-5 μl-t viszünk fel a rétegre. A kromatogramokat R toluollal 15 cm-es fronttávolság eléréséig kifejlesztjük. A gondosan megszárított lemezen 254 nm-es ultraibolya fényben azonosítjuk a 01 műanyagadalék sávját (R f -érték kb. 0,4). A sávnak megfelelő szilikagélt eltávolítjuk a lemezről, majd 40 ml R éterrel 1 percig rázzuk. A szuszpenziót megszűrjük, 2 10 ml R éterrel átmossuk és az egyesített éteres oldatot szárazra párologtatjuk. A kapott C maradék tömege legfeljebb 40 mg lehet. A lemezt 5 percre jód-gőztérbe helyezzük. Azonosítjuk a 04 és a 05 műanyagadalék sávját (R f -érték 0), és a sávnak megfelelő szilikagélt eltávolítjuk a lemezről. Üres kísérlet céljára is eltávolítunk egy hasonló méretű szilikagélfelületet. A leválasztott szilikagélmintákat külön-külön 40 ml R

7 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur metanollal 15 percen át rázatjuk. A szuszpenziókat megszűrjük, 2 10 ml R metanollal átmossuk és az egyesített oldatokat szárazra párologtatjuk. A két maradék tömege közti különbség legfeljebb 10 mg lehet. 03 műanyagadalék. Az előzetesen lemért zsugorított üvegszűrőre (40) gyűjtött B2 csapadékot (lásd Azonosítás) R etanollal átmossuk, majd R foszfor(v)-oxid felett tömegállandóságig szárítjuk. A csapadék tömege legfeljebb 20 mg lehet. Infravörös abszorpciós spektrofotometriás vizsgálatot végzünk (2.2.24). A csapadék spektrumát a CRS 03 műanyagadalék spektrumával hasonlítjuk össze. Bárium (2.2.22, I. módszer): legfeljebb 5,0 ppm. Argonplazmában atomemissziós spektrometriás vizsgálatot végzünk. Vizsgálati oldat. 1,0 g vizsgálandó anyagot kvarctégelyben elégetünk. A maradékot 10 ml R tömény sósavban felvesszük, majd vízfürdőn szárazra párologtatjuk. A maradékot felvesszük 20 ml 0,1 M sósavban. Összehasonlító oldat. A 0,25 ppm báriumot tartalmazó oldat készítéséhez R bárium mértékoldatot (50 ppm Ba) 0,1 M sósavval megfelelő mértékben hígítunk. A bárium emisszióját 455,40 nm-en határozzuk meg; a háttérsugárzás 455,30 nmen észlelhető. A vizsgálathoz használt sósav bárium-mentességét ellenőrizni kell. Kadmium (2.2.23, I. módszer): legfeljebb 0,6 ppm. Atomabszorpciós spektrometriás vizsgálatot végzünk. Vizsgálati oldat. Az S1 oldat 10 ml-ét szárazra párologtatjuk. A maradékot felvesszük R tömény sósav 1 %V/V-os oldatának 5 ml-ében. Megszűrjük és a szüredéket az előbbi hígított sósavval 10,0 ml-re egészítjük ki. Összehasonlító oldatok. Az oldatsorozat készítéséhez R kadmium mértékoldatot (0,1 % Cd) R tömény sósav 1 %V/V-os oldatával különböző mértékben hígítunk. Az abszorbanciát, acetilén levegő lángot és fényforrásként kadmium vájtkatód lámpát alkalmazva, 228,8 nm-en mérjük. A vizsgálathoz használt sósav kadmium-mentességét ellenőrizni kell.

8 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur Kalcium (2.2.22, I. módszer): legfeljebb 0,07 %. Argonplazmában atomemissziós spektrometriás vizsgálatot végzünk. Vizsgálati oldat. A Bárium pont szerint készített vizsgálati oldatot használjuk. Összehasonlító oldat. Az 50,0 ppm kalciumot tartalmazó oldat készítéséhez R kalcium mértékoldatot (400 ppm Ca) 0,1 M sósavval megfelelő mértékben hígítunk. A kalcium emisszióját 315,89 nm-en határozzuk meg; a háttérsugárzás 315,60 nmen észlelhető. A vizsgálathoz használt sósav kalcium-mentességét ellenőrizni kell. Ón (2.2.22, I. módszer): legfeljebb 20,0 ppm. Argonplazmában atomemissziós spektrometriás vizsgálatot végzünk. Vizsgálati oldat. Az S1 oldatot közvetlenül felhasználás előtt R vízzel tízszeresére hígítjuk. Összehasonlító oldat. R tömény kénsav 20 %V/V-os oldatának 5 ml-ét tartalmazó, 50 ml-es mérőlombikba 2 ml R ón mértékoldatot (5 ppm Sn) mérünk. Az oldatot, közvetlenül felhasználás előtt, R vízzel jelig kiegészítjük. Az ón emisszióját 189,99 nm-en határozzuk meg; a háttérsugárzás 190,10 nm-en észlelhető. A vizsgálathoz használt kénsav ón-mentességét ellenőrizni kell. Cink (2.2.23, I. módszer): legfeljebb 0,20 %. Atomabszorpciós spektrometriás vizsgálatot végzünk. Vizsgálati oldat. Az S1 oldatot 0,1 M sósavval százszorosára hígítjuk. Összehasonlító oldatok. Az oldatsorozat készítéséhez R cink mértékoldatot (100 ppm Zn) 0,1 M sósavval különböző mértékben hígítunk. Az abszorbanciát, acetilén levegő lángot és fényforrásként cink vájtkatód lámpát alkalmazva, 213,9 nm-en mérjük. A vizsgálathoz használt sósav cink-mentességét ellenőrizni kell.

9 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur Nehézfémek (2.4.8/A): legfeljebb 50 ppm. Az S1 oldat 10 ml-éhez 0,5 ml R fenolftalein oldatot és annyi R tömény nátrium-hidroxid oldatot elegyítünk, hogy halvány rózsaszínű legyen. Az oldatot R vízzel 25 ml-re hígítjuk és a hígított oldat 12 ml-ét vizsgáljuk. Az összehasonlító oldatot R ólom mértékoldattal (2 ppm Pb) készítjük. Vízzel kivonható anyagok: legfeljebb 0,3 %. Az S2 oldat 50 ml-ét vízfürdőn szárazra párologtatjuk, majd a maradékot szárítószekrényben C-on tömegállandóságig szárítjuk. 50,0 ml R injekcióhoz való vízzel üres kísérletet végzünk. Az S2 oldat maradéka, figyelembe véve az üres kísérlet eredményét, legfeljebb 7,5 mg lehet. TARTALMI MEGHATÁROZÁS 50,0 mg anyagot oxigénnel töltött lombikban elégetünk (2.5.10). Az égéstermékeket 20 ml 1 M nátrium-hidroxid mérőoldatban fogjuk fel. 2,5 ml R tömény salétromsav, 10,0 ml 0,1 M ezüst-nitrát mérőoldat, 5 ml R2 ammóniumvas(iii)-szulfát oldat és 1 ml R dibutil-ftalát hozáadása után, az oldatot 0,05 M ammónium-tiocianát mérőoldattal vörösessárga szín megjelenéséig titráljuk. Egyidejűleg üres kísérletet is végzünk. 1 ml 0,1 M ezüst-nitrát mérőoldattal 6,25 mg poli(vinil-klorid) egyenértékű. A következő, kiegészítő vizsgálatokat üres, steril tartályok ellenőrzésére alkalmazzuk. S3 oldat. Ha a vizsgálandó tartály alvadásgátló oldatot tartalmaz, a tartályt kiürítjük, és belső felületét 250 ml, 20 ± 1 C-os R injekcióhoz való vízzel átöblítjük. A mosóvizet elöntjük. Ezután a tartályba a készítményével megegyező térfogatú R injekcióhoz való vizet töltünk. A lezárt tartályt autoklávban 30 percig melegítjük, úgy, hogy eközben a folyadék hőmérséklete 110 C legyen. Lehűlés után a tartályt névleges térfogatáig feltöltjük R injekcióhoz való vízzel. Összehasonlító oldat. Boroszilikátüvegből készült lombikban R injekcióhoz való vizet autoklávban 30 percen át 110 C-on melegítünk. Redukáló anyagok. A frissen készített S3 oldatból a tartály névleges térfogata 8 %-ának megfelelő mennyiséget boroszilikátüveg lombikba mérünk. Egyidejűleg, egy másik boroszilikátüveg lombikban, a frissen készített összehasonlító oldat azonos térfogatával üres kísérletet végzünk. Mindkét oldathoz 20,0 ml 0,002 M kálium-permanganát mérőoldatot és 1 ml R hígított kénsavat mérünk. Az

10 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur oldatokat fénytől védve 15 percen át állni hagyjuk. Mindkét oldatban 0,1 g R kálium-jodidot oldunk és fénytől védett helyen 5 percig ismét állni hagyjuk. Indikátorként 0,25 ml R keményítő oldatot használva, az oldatokat késedelem nélkül 0,01 M nátrium-tioszulfát mérőoldattal titráljuk. A két fogyás közti különbség legfeljebb 2,0 ml lehet. Savasság, lúgosság. A tartály névleges térfogata 4 %-ának megfelelő mennyiségű S3 oldathoz 0,1 ml R fenolftalein oldatot elegyítünk. Az oldat színtelen legyen, de 0,4 ml 0,01 M nátrium-hidroxid mérőoldattól rózsaszínűre változzék. Az így nyert oldat 0,1 ml R metilvörös oldat és 0,8 ml 0,01 M sósav mérőoldat hozzáadására narancsvörös vagy vörös színű legyen. Klorid (2.4.4): legfeljebb 0,4 ppm. Az S3 oldat 15 ml-ét vizsgáljuk. Az összehasonlító oldatot 1,2 ml R klorid mértékoldatból (5 ppm Cl) 13,8 ml R víz hozzáadásával készítjük. Ammónium (2.4.1/A): legfeljebb 2 ppm. A vizsgálathoz az S3 oldat 5 ml-ét R vízzel 14 ml-re hígítjuk. Vízzel kivonható anyagok. Az S3 oldat 100 ml-ét vízfürdőn szárazra párologtatjuk, és a maradékot szárítószekrényben C-on tömegállandóságig szárítjuk. Az összehasonlító oldat 100 ml-ével üres kísérletet végzünk. Az S3 oldatból kapott maradék, figyelembe véve az üres kísérlet eredményét, legfeljebb 3 mg lehet. Abszorbancia (2.2.25). Az S3 oldat abszorbanciáját 230 és 360 nm között vizsgáljuk; kompenzáló folyadékként az összehasonlító oldatot használjuk. Az oldat abszorbanciája 230 és 250 nm között legfeljebb 0,30, 251 és 360 nm között pedig legfeljebb 0,10 lehet. Kivonható 01 műanyagadalék. Kivonószerként R alkoholból és R vízből készült elegyet használunk, amelynek piknométerrel mért relatív sűrűsége (2.2.5): 0,9389 0,9395. Alapoldat. 0,100 g CRS 01 műanyagadalékot a kivonószerrel 100,0 ml-re oldunk. Összehasonlító oldatok: (a) 20,0 ml alapoldatot a kivonószerrel 100,0 ml-re hígítunk, (b) 10,0 ml alapoldatot a kivonószerrel 100,0 ml-re hígítunk,

11 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur (c) 5,0 ml alapoldatot a kivonószerrel 100,0 ml-re hígítunk, (d) 2,0 ml alapoldatot a kivonószerrel 100,0 ml-re hígítunk, (e) 1,0 ml alapoldatot a kivonószerrel 100,0 ml-re hígítunk. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáját a 272 nm-es maximumon mérjük (2.2.25); kompenzáló folyadékként a kivonószert használjuk. Az abszorbanciaértékeket a 01 műanyagadalék koncentrációinak függvényében kalibrációs görbén ábrázoljuk. Kivonási eljárás. A kivonószert jól záró lombikban 37 C-ra melegítjük. Az üres tartályba a transzfúziós szerelék csöve és tűje vagy feltétje segítségével névleges térfogata felének megfelelő mennyiségű, előmelegített kivonószert töltünk. A tartály teljes légtelenítése után a csövet lezárjuk. A megtöltött tartályt vízszintes helyzetben, rázás nélkül 60 ± 1 percre 37 ± 1 C-on tartott vízfürdőbe merítjük. A vízfürdőből kiemelt tartályt tízszer óvatosan megforgatjuk, majd tartalmát egy üveglombikba öntjük. Az oldat abszorbanciáját, kompenzáló folyadékként a kivonószert használva, a 272 nm-es maximumon késedelem nélkül meghatározzuk. A kalibrációs görbe segítségével megállapítjuk a 100 ml kivonatban lévő, milligrammban kifejezett 01 műanyagadalék mennyiségét. A koncentráció nem haladhatja meg a következő értékeket: 300 ml-nél nagyobb, de 500 ml-nél kisebb névleges térfogatú tartályok esetében: 10 mg/100 ml; 150 ml-nél nagyobb, de 300 ml-nél kisebb névleges térfogatú tartályok esetében: 13 mg/100 ml; 150 ml-nél kisebb névleges térfogatú tartályok esetében: 14 mg/100 ml. Ha a tartályokat alvadásgátló oldatok tárolására szánják, meg kell felelniük a Solutiones anticoagulantes et sanguinem humanum conservantes (0209) cikkely követelményeinek és az alábbi vizsgálatnak: Abszorbancia (2.2.25). A tartályból kivett alvadásgátló oldat abszorbanciáját 250 és 350 nm között mérjük; kompenzáló folyadékként olyan, azonos összetételű alvadásgátló oldatot használunk, amely nem érintkezett műanyag tartállyal. A 280 nm-es maximumon mért abszorbancia legfeljebb 0,5 lehet.

12 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TRANSZFÚZIÓS CSÖVEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK DEFINÍCIÓ A vér és vérkészítmények transzfúziós szerelékeihez használt lágyított poli(vinilklorid)-alapú anyagok legalább 55 % poli(vinil-klorid)-ot és bisz(2-etilhexil)-ftalát ( 01 műanyagadalék) lágyítóanyagot tartalmaznak. ELŐÁLLÍTÁS A lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagokat olyan polimerizációs eljárással állítják elő, amely biztosítja, hogy a termékben a vinil-klorid-monomer legfeljebb 1 ppm legyen. Az előállítási eljárást validálni kell annak bizonyítására, hogy az anyag megfelel az alábbi vizsgálatoknak: Vinil-klorid-monomer: legfeljebb 1 ppm. A vizsgálatot gőztér-gázkromatográfiás módszerrel végezzük (2.2.28); belső standardként R étert használunk. Belső standard oldat. Mikropipettával 10 μl R étert injektálunk 20,0 ml R dimetilacetamidba oly módon, hogy eközben a pipetta hegyét az oldószerbe merítjük. Közvetlenül felhasználás előtt az oldat térfogatát R dimetilacetamiddal ezerszeresére hígítjuk. Vizsgálati oldat. 50 ml-es injekciós üvegbe mért 1,000 g vizsgálandó anyaghoz 10,0 ml belső standard oldatot adunk. Az üveget lezárjuk és dugóját rögzítjük. A keveréket összerázzuk úgy, hogy a dugó a folyadékkal ne érintkezzék. Az üveget 2 órára 60 ± 1 C-os vízfürdőbe merítjük. Vinil-klorid alapoldat. Jól húzó vegyifülkében készítjük. 50 ml-es injekciós üvegbe 50,0 ml R dimetilacetamidot mérünk. Az üveget lezárjuk, dugóját rögzítjük, majd 0,1 mg pontossággal lemérjük. 50 ml-es polietilén- vagy polipropilénfecskendőt megtöltünk R vinil-klorid gázzal és kb. 3 percen át hagyjuk, hogy a gáz a fecskendővel érintkezzék. Ezután a fecskendőt kiürítjük, majd újból megtöltjük R vinil-klorid gázzal. A fecskendőre injekciós tűt helyezünk és a gáz térfogatát 50 ml-ről 25 ml-re csökkentjük. A megmaradt 25 ml vinil-kloridot lassan, enyhe rázogatás közben az injekciós üvegbe fecskendezzük oly módon, hogy a tű ne érintkezzék a folyadékkal. Az üveget újból lemérjük; a várható tömegnövekedés kb. 60 mg (az így készített oldat 1μl-e kb. 1,2 μg vinil-kloridot tartalmaz). Az

13 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur oldatot 2 órán át állni hagyjuk. A vinil-klorid alapoldatot hűtőszekrényben tároljuk. Vinil-klorid standard oldat. 1 térfogatrész vinil-klorid alapoldatot 3 térfogatrész R dimetilacetamiddal elegyítünk. Összehasonlító oldatok. Hat 50 ml-es injekciós üveg mindegyikébe 10,0 ml belső standard oldatot mérünk. Az üvegeket lezárjuk és dugójukat rögzítjük. Öt üvegbe rendre 1 μl, 2 μl, 3 μl, 5 μl és 10 μl vinil-klorid standard oldatot injektálunk. A hat oldat vinil-klorid-tartalma rendre 0 μg, kb. 0,3 μg, kb. 0,6 μg, kb. 0,9 μg, kb. 1,5 μg és kb. 3 μg. Az injekciós üvegek tartalmát összerázzuk oly módon, hogy a folyadékok ne érintkezzenek a dugókkal. Az üvegeket 2 órára 60 ± 1 C-os vízfürdőbe merítjük. A kromatográfiás eljárás javasolt körülményei: 3 m hosszú és 3 mm belső átmérőjű, 5 m/m% R dimetilsztearamiddal és 5 m/m% R makrogol 400-zal impregnált, R gázkromatográfiás célra szánt, szilanizált diatómafölddel töltött, rozsdamentes acél kolonna, vivőgáz: R kromatográfiás célra szánt nitrogén; áramlási sebessége 30 ml/perc, lángionizációs detektor. Az oszlop hőmérsékletét 45 C-on, az injektorét 100 C-on, a detektorét 150 C-on tartjuk. Mindegyik injekciós üveg gőzteréből 1 ml-t injektálunk. Kiszámítjuk a vinilklorid-tartalmat. Az anyag forgalmazójának igazolnia kell, hogy kvalitatív és kvantitatív szempontból valamennyi gyártási tétel anyaga megfelel a jellegminta összetételének. SAJÁTSÁGOK Csaknem színtelen vagy halványsárga por, gyöngyök, szemcsék, illetve megmunkálás után csövek. Szaga enyhe. Elégetéskor sűrű, fekete füstöt áraszt.

14 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur AZONOSÍTÁS A vizsgálandó anyagot, ha szükséges, legfeljebb 1 cm legnagyobb kiterjedésű darabokra vágjuk. A. 0,5 g anyagot 30 ml R tetrahidrofuránnal vegyifülkében vízfürdőn, keverés közben 10 percig melegítünk. Eközben az anyag teljesen feloldódik. Az oldathoz keverés közben R metanolt csepegtetünk. A keletkező szemcsés csapadékot leszűrjük, majd 60 C-on megszárítjuk és infravörös abszorpciós spektrofotometriás vizsgálathoz készítjük elő. 50 mg csapadékot 2 ml R tetrahidrofuránban oldunk, az oldatot tárgylemezre öntjük, majd szárítószekrényben 80 C-on szárítjuk. A képződött filmet levesszük és megfelelő tartóban rögzítjük. Infravörös abszorpciós spektrofotometriás vizsgálatot végzünk (2.2.24). Az anyag spektrumát a CRS poli(vinil-klorid) spektrumával hasonlítjuk össze. B. 01 műanyagadalék pontban kapott maradékkal infravörös abszorpciós spektrofotometriás vizsgálatot végzünk (2.2.24). A maradék spektrumát a CRS 01 műanyagadalék spektrumával hasonlítjuk össze. VIZSGÁLATOK A vizsgálandó anyagot, ha szükséges, legfeljebb 1 cm legnagyobb kiterjedésű darabokra vágjuk. S1 oldat. 5,0 g vizsgálandó anyagot roncsolólombikban 30 ml R tömény kénsavval fekete, szirupszerű tömeg képződéséig melegítünk. Lehűtjük és óvatosan 10 ml R tömény hidrogén-peroxid oldatot adunk hozzá. A keveréket enyhén melegítjük, majd hagyjuk lehűlni és 1 ml R tömény hidrogén-peroxid oldattal elegyítjük; a betöményítést és a hidrogén-peroxid oldat hozzáadását felváltva addig ismételjük, míg a folyadék színtelenné nem válik. A kb. 10 ml-re betöményített folyadékot lehűtjük, majd R vízzel 50,0 ml-re hígítjuk. S2 oldat. 25 g vizsgálandó anyaghoz boroszilikátüveg lombikban 500 ml R injekcióhoz való vizet adunk. A lombik száját boroszilikátüveg főzőpohárral lefedjük. Autoklávban 20 percen át 121 ± 2 C-on melegítjük. A lehűlt oldatot dekantáljuk és térfogatát 500 ml-re egészítjük ki. Oldhatatlan és színező anyagok. Az S2 oldat tiszta (2.2.1) és színtelen legyen (2.2.2, II. módszer).

15 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur műanyagadalék. Vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatot végzünk (2.2.27). A vizsgálathoz R vékonyrétegkromatográfiás szilikagél G lemezt használunk. Vizsgálati oldat. 2,0 g vizsgálandó anyagot 200 ml R peroxidmentes éterrel, visszafolyóhűtő alkalmazásával, 8 órán át melegítünk. A maradékot szűréssel különítjük el az oldattól. Az oldatot 30 C-os vízfürdőben, csökkentett nyomáson szárazra párologtatjuk. A maradékot 10 ml R toluolban oldjuk Összehasonlító oldat. 0,8 g CRS 01 műanyagadalékot R toluollal 10 ml-re oldunk. A vizsgálati oldatból 30 3 mm-es sáv formájában 0,5 ml-t viszünk fel a rétegre. Az összehasonlító oldatból 5-μl-t viszünk fel a rétegre. A kromatogramokat R toluollal 15 cm-es fronttávolság eléréséig kifejlesztjük. A gondosan megszárított lemezen 254 nm-es ultraibolya fényben azonosítjuk a 01 műanyagadalék sávját. A sávnak megfelelő szilikagélt eltávolítjuk a lemezről, majd 40 ml R éterrel 1 percig rázzuk. A szuszpenziót kvantitatíve megszűrjük, és a szüredéket szárazra párologtatjuk. A kapott maradék tömege legfeljebb 40 mg lehet. Bárium (2.2.22, I. módszer): legfeljebb 5,0 ppm. Argonplazmában atomemissziós spektrometriás vizsgálatot végzünk. Vizsgálati oldat. 1,0 g vizsgálandó anyagot kvarctégelyben elégetünk. A maradékot 10 ml R tömény sósavban felvesszük, majd vízfürdőn szárazra párologtatjuk. A maradékot felvesszük 20 ml 0,1 M sósavban. Összehasonlító oldat. A 0,25 ppm báriumot tartalmazó oldat készítéséhez R bárium mértékoldatot (50 ppm Ba) 0,1 M sósavval megfelelő mértékben hígítunk. A bárium emisszióját 455,40 nm-en határozzuk meg; a háttérsugárzás 455,30 nmen észlelhető. A vizsgálathoz használt sósav bárium-mentességét ellenőrizni kell. Kadmium (2.2.23, I. módszer): legfeljebb 0,6 ppm. Atomabszorpciós spektrometriás vizsgálatot végzünk. Vizsgálati oldat. Az S1 oldat 10,0 ml-ét szárazra párologtatjuk. A maradékot felvesszük R tömény sósav 1 %V/V-os oldatának 5 ml-ében. Megszűrjük és a szüredéket az előbbi sósavval 10,0 ml-re egészítjük ki.

16 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur Összehasonlító oldatok. Az oldatsorozat készítéséhez R kadmium mértékoldatot (0,1 % Cd) R tömény sósav 1 %V/V-os oldatával különböző mértékben hígítunk. Az abszorbanciát, acetilén levegő lángot és fényforrásként kadmium vájtkatód lámpát alkalmazva, 228,8 nm-en mérjük. A vizsgálathoz használt sósav kadmium-mentességét ellenőrizni kell. Ón (2.2.22, I. módszer): legfeljebb 20,0 ppm. Argonplazmában atomemissziós spektrometriás vizsgálatot végzünk. Vizsgálati oldat. Az S1 oldatot közvetlenül felhasználás előtt R vízzel tízszeresére hígítjuk. Összehasonlító oldat. R tömény kénsav 20 %V/V-os oldatának 5 ml-ét tartalmazó, 50 ml-es mérőlombikba 2 ml R ón mértékoldatot (5 ppm Sn) mérünk. Az oldatot, közvetlenül felhasználás előtt, R vízzel jelig kiegészítjük. Az ón emisszióját 189,99 nm-en határozzuk meg; a háttérsugárzás 190,10 nm-en észlelhető. A vizsgálathoz használt kénsav ón-mentességét ellenőrizni kell. Nehézfémek (2.4.8/A): legfeljebb 50 ppm. Az S1 oldat 10 ml-éhez 0,5 ml R fenolftalein oldatot és annyi R tömény nátrium-hidroxid oldatot elegyítünk, hogy halvány rózsaszínű legyen. Az oldatot R vízzel 25 ml-re hígítjuk és a hígított oldat 12 ml-ét vizsgáljuk. Az összehasonlító oldatot R ólom mértékoldattal (2 ppm Pb) készítjük. TARTALMI MEGHATÁROZÁS 0,500 g anyagot 30 ml R tetrahidrofuránnal vegyifülke alatt, vízfürdőn, keverés közben 10 percig melegítünk. Az anyag eközben teljesen feloldódik. Az oldathoz keverés közben 60 ml R metanolt csepegtetünk. Szemcsés csapadék formájában poli(vinil-klorid) válik le. Néhány perc várakozás után az R metanol hozzáadását, keverés közben, addig folytatjuk, míg további csapadékképződés már nem észlelhető. A csapadékos folyadékot zsugorított üvegszűrőre (40) gyűjtjük. A csapadék felvitelét és egyben mosását háromszor kismennyiségű R metanollal végezzük. A szűrőn levő csapadékot 60 C-on tömegállandóságig szárítjuk, majd mérjük. A sterilezett transzfúziós szerelékeket az alábbi vizsgálatokkal is ellenőrizzük.

17 előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur S3 oldat. Három transzfúziós szerelékből és egy 300 ml-es boroszilikátüveg edényből zártáramlású rendszert állítunk össze. Az edényhez termosztátot csatlakoztatunk, amely az edényben lévő folyadék hőmérsékletét 37 ± 1 C-on tartja. A rendszeren 2 órán át, óránként 1 l áramlási sebességgel 250 ml R injekcióhoz való vizet áramoltatunk, miközben az áramlás iránya megegyezik a transzfúziónál alkalmazottéval (használhatunk pl. egy perisztaltikus pumpát, amelyet egy rövid, megfelelő szilikoncső darabbal csatlakoztatunk). Az összegyűjtött oldatot lehűlés után használjuk. Oldhatatlan és színező anyagok. Az S3 oldat tiszta (2.2.1) és színtelen legyen (2.2.2, II. módszer). Savasság, lúgosság. Az S3 oldat 25 ml-ét 0,15 ml R BMF indikátorkeverék oldattal elegyítjük. Legfeljebb 0,5 ml 0,01 M nátriumhidroxid mérőoldattól az oldat színe kékre változzék. Az S3 oldat másik 25 ml-ét 0,2 ml R metilnarancs oldattal elegyítjük. Legfeljebb 0,5 ml 0,01 M sósav mérőoldattól az oldat kezdeti sárga színe narancsszínűre változzék. Abszorbancia (2.2.25). Az S3 oldat abszorbanciája 230 és 250 nm között legfeljebb 0,30, 251 és 360 nm között pedig legfeljebb 0,15 lehet. Redukáló anyagok. A vizsgálatot az S3 oldat készítésétől számított 4 órán belül el kell végezni. Az S3 oldat 20,0 ml-éhez 1 ml R hígított kénsavat és 20,0 ml 0,002 M kálium-permanganát mérőoldatot elegyítünk. Az oldatot 3 percig forraljuk, majd azonnal lehűtjük. 1 g R kálium-jodidot oldunk benne, és indikátorként 0,25 ml R keményítő oldatot használva, 0,01 M nátrium-tioszulfát mérőoldattal titráljuk. Egyidejűleg 20 ml R injekcióhoz való vízzel üres kísérletet végzünk. A két fogyás különbsége legfeljebb 2,0 ml lehet. Vízzel kivonható anyagok. Az S3 oldat 50,0 ml-ét vízfürdőn szárazra párologtatjuk. A maradékot szárítószekrényben C-on tömegállandóságig szárítjuk. Egyidejűleg 50,0 ml R injekcióhoz való vízzel üres kísérletet végzünk. Az S3 oldat maradéka, figyelembe véve az üres kísérlet eredményét, legfeljebb 1,5 mg lehet.

EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TRANSZFÚZIÓS CSÖVEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TRANSZFÚZIÓS CSÖVEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.1.2. Emberi vér és vérkészítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:90002 javított 7.5 3.1.1.2. EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TRANSZFÚZIÓS CSÖVEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ

Részletesebben

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak előállításához Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30114 javított 7.5 3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-

Részletesebben

3.1.15. NEM PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT)

3.1.15. NEM PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT) előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0 3.1.15.-1 3.1.15. NEM PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT) n=100-200 DEFINÍCIÓ Poli(etilén-tereftalát)

Részletesebben

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN 3.1.5 Parenterális és szemészeti készítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN DEFINÍCIÓ

Részletesebben

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN 01/2008:30106 javított 7.0 3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN DEFINÍCIÓ A polipropilén a propilén homopolimerje vagy legfeljebb

Részletesebben

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN 3.1.6 Parenterális és szemészeti készítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30106 javított 7.5 3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

Részletesebben

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN 01/2008:30105 javított 7.0 3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN DEFINÍCIÓ Az adalékanyagokat tartalmazó polietiléneket

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

3.1.3. POLIOLEFINEK. 01/2008:30103 javított 7.0

3.1.3. POLIOLEFINEK. 01/2008:30103 javított 7.0 01/2008:30103 javított 7.0 3.1.3. POLIOLEFINEK DEFINÍCIÓ A poliolefineket etilén vagy propilén polimerizációjával, illetve e vegyületek és legfeljebb 25% nagyobb szénatomszámú (C 4 C 10 ) karbonsav- vagy

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz concentratarum ad haemodialysim Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2008:1167 javított 6.3 AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz Az alábbi

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

3.2.9 PARENTERÁLIS VIZES OLDATOK, POROK ÉS LIOFILEZETT POROK TARTÁLYAIHOZ HASZNÁLT GUMI ZÁRÓELEMEK

3.2.9 PARENTERÁLIS VIZES OLDATOK, POROK ÉS LIOFILEZETT POROK TARTÁLYAIHOZ HASZNÁLT GUMI ZÁRÓELEMEK Gyógyszeres tartályok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6. 0 3.2.9.-1 3.2.9 PARENTERÁLIS VIZES OLDATOK, POROK ÉS LIOFILEZETT POROK TARTÁLYAIHOZ HASZNÁLT GUMI ZÁRÓELEMEK Parenterális vizes készítmények, porok és liofilezett

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B Amphotericinum B Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6. - 1 AMPHOTERICINUM B Amfotericin B 01/2009:1292 javított 6.6 C 47 H 73 NO 17 M r 924 [1397-89-3] DEFINÍCIÓ Streptomyces nodosus meghatározott törzseinek tenyészeteiből

Részletesebben

CICLOSPORINUM. Ciklosporin

CICLOSPORINUM. Ciklosporin Ciclosporinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.0-1 CICLOSPORINUM 01/2005:0994 javított Ciklosporin C 62 H 111 N 11 O 12 M r 1203 DEFINÍCIÓ A ciklosporin szárított anyagra vonatkoztatott ciklo[[(2s,3r,4r,6e)-3-hidroxi-4-

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

FENOFIBRATUM. Fenofibrát

FENOFIBRATUM. Fenofibrát Fenofibratum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:1322 FENOFIBRATUM Fenofibrát C 20 H 21 ClO 4 M r 360,8 [49562-28-9] DEFINÍCIÓ 1-metiletil-[2-[4-(4-klórbenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoát]. Tartalom: 98,0102,0%

Részletesebben

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin Ciclopirox olaminum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1302 CICLOPIROX OLAMINUM Ciklopirox-olamin C 14 H 24 N 2 O 3 M r 268,4 [41621-49-2] DEFINÍCIÓ 6-Ciklohexil-1-hidroxi-4-metilpiridin-2(1H)-on és 2-aminoetanol.

Részletesebben

CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM. Kroszkarmellóz-nátrium

CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM. Kroszkarmellóz-nátrium Carmellosum natricum conexum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.5-1 CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM Kroszkarmellóz-nátrium 01/2009:0985 javított 6.5 DEFINÍCIÓ Keresztkötéses karboximetilcellulóz-nátrium. Keresztkötéses,

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN

SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN 2.4.23. Szterinek zsíros olajokban Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.1-1 2.4.23. SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN 04/2005:20423 A SZTERINFRAKCIÓ ELVÁLASZTÁSA A zsíros olajból kivonjuk az el nem szappanosítható anyagokat,

Részletesebben

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium Olsalazin natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 OLSALAZINUM NATRICUM Olszalazin-nátrium 01/2005:1457 javított 5.7 C 14 H 8 N 2 Na 2 O 6 M r 346,2 DEFINÍCIÓ Dinátrium- (6,6 -dihidroxi-3,3 -diazéndiildibenzoát)

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 Omega-3 acidorum esterici ethylici 90 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav;

Részletesebben

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát Miconazoli nitras Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.3-1 01/2012:0513 MICONAZOLI NITRAS Mikonazol-nitrát, HNO 3 C 18 H 15 Cl 4 N 3 O 4 M r 479,1 [22832-87-7] DEFINÍCIÓ [1-[(2RS)-2-[(2,4-Diklórbenzil)oxi]-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol-3-ium]-nitrát.

Részletesebben

CROSPOVIDONUM. Kroszpovidon

CROSPOVIDONUM. Kroszpovidon 01/2009:0892 CROSPOVIDONUM Kroszpovidon (C 6 H 9 NO) n M r (111,1) n [9003-39-8] DEFINÍCIÓ 1-Etenilpirrolidin-2-on térhálós szerkezetű homopolimerje. Tartalom: 11,0 12,8% nitrogén (N; A r 14,01) (szárított

Részletesebben

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát Calcii stearas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 CALCII STEARAS Kalcium-sztearát 01/2009:0882 DEFINÍCIÓ Különböző zsírsavak kalciumsóinak keveréke; a savkomponenst főként sztearinsav (oktadekánsav) [(C 17 H 35

Részletesebben

2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK

2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 07/2010:20408 A következőkben leírt módszerek R tioacetamid reagens használatát igénylik. Úgy is eljárhatunk, hogy R1 nátrium-szulfid oldatot

Részletesebben

SOLUTIONES AD PERITONEALEM DIALYSIM. Peritoneális dialízis céljára szánt oldatok

SOLUTIONES AD PERITONEALEM DIALYSIM. Peritoneális dialízis céljára szánt oldatok 01/2014:0862 SOLUTIONES AD PERITONEALEM DIALYSIM Peritoneális dialízis céljára szánt oldatok DEFINÍCIÓ A peritoneális dialízis céljára szánt oldatok intraperitoneális használatra szánt készítmények, amelyek

Részletesebben

MAGNESII STEARAS. Magnézium-sztearát

MAGNESII STEARAS. Magnézium-sztearát Magnesii stearas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:0229 MAGNESII STEARAS Magnézium-sztearát DEFINÍCIÓ Növényi vagy állati eredetű, szilárd, szerves savak keverékének magnézium vegyülete, amely főként magnézium-sztearát

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 1 01/2009:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 2.4.22 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-1 01/2007:20422 2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA Az idegen olajok vizsgálatát gázkromatográfiásan végezzük (2.2.28), és ehhez a vizsgálandó olajban található

Részletesebben

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát Zinci acexamas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1279 ZINCI ACEXAMAS Cink-acexamát C 16 H 28 N 2 O 6 Zn M r 409,8 [70020-71-2] DEFINÍCIÓ Cink-bisz[6-(acetilamino)hexanoát]. Tartalom: 97,5 101,0% (szárított

Részletesebben

2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408

2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408 2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408 A következőkben leírt módszerek R tioacetamid reagens használatát igénylik. Úgy is eljárhatunk, hogy R1 nátrium-szulfid oldatot

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj Foenuculi amari herbae aetheroleum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.0-1 FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj 07/2009:2380 javított 7.0 DEFINÍCIÓ A Foeniculum vulgare Mill. ssp.

Részletesebben

CHONDROITINI NATRII SULFAS. Nátrium-kondroitin-szulfát

CHONDROITINI NATRII SULFAS. Nátrium-kondroitin-szulfát Chondroitini natrii sulfas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:2064 CHONDROITINI NATRII SULFAS Nátrium-kondroitin-szulfát R = SO 3 Na és R = H vagy R = H és R = SO 3 Na H 2 O(C 14 H 19 NNa 2 O 14 S) x DEFINÍCIÓ

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes Lactosum anhydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1061 LACTOSUM ANHYDRICUM Laktóz, vízmentes α-laktóz β-laktóz C 12 H 22 O 11 M r 342,3 DEFINÍCIÓ Az O-β-D-galaktopiranozil-(1 4)-β-D-glükopiranóz vagy

Részletesebben

TOBRAMYCINUM. Tobramicin

TOBRAMYCINUM. Tobramicin Tobramycinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 TOBRAMYCINUM Tobramicin 01/2008:0645 javított 6.2 C 18 H 37 N 5 O 9 M r 467,5 [32986-56-4] DEFINÍCIÓ 4-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-6-O-(2,6-diamino-2,3,6-tridezoxi-α-

Részletesebben

LEVONORGESTRELUM. Levonorgesztrel

LEVONORGESTRELUM. Levonorgesztrel Levonorgestrelum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.0-1 01/2014:0926 LEVONORGESTRELUM Levonorgesztrel C 21 H 28 O 2 M r 312,5 [797-63-7] DEFINÍCIÓ 13-etil-17-hidroxi-18,19-dinor-17α-pregn-4-én-20-in-3-on. Tartalom:

Részletesebben

RUSCI RHIZOMA. Szúrós csodabogyó gyökértörzs

RUSCI RHIZOMA. Szúrós csodabogyó gyökértörzs Rusci rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 04/2008:1847 RUSCI RHIZOMA Szúrós csodabogyó gyökértörzs DEFINÍCIÓ A drog a szúrós csodabogyó Ruscus aculeatus L. egész vagy aprított, szárított földbeni részeiből

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5. - 1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2005:0169 javított H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek

Részletesebben

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati Aer medicinalis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1238 AER MEDICINALIS Levegő, gyógyászati DEFINÍCIÓ Nyomás alatt lévő környezeti levegő. Tartalom: 20,4 21,4 %V/V oxigén (O 2 ). SAJÁTSÁGOK Küllem: színtelen

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

PREGABALINUM. Pregabalin

PREGABALINUM. Pregabalin 04/2016:2777 PREGABALINUM Pregabalin C8H17NO2 Mr 159,2 [148553-50-8] DEFINÍCIÓ (3S)-3-(Aminometil)-5-metilhexánsav. Tartalom: 98,0 102,0% (vízmentes anyagra). SAJÁTSÁGOK Küllem: fehér vagy csaknem fehér

Részletesebben

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát Fludarabini phosphas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:1781 FLUDARABINI PHOSPHAS Fludarabin-foszfát C 10 H 13 FN 5 O 7 P M r 365,2 [75607-67-9] DEFINÍCIÓ 2-Fluor-9-(5-O-foszfono-β-D-arabinofuranozil)-9H-purin-6-amin.

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé Aloe barbadensis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0257 ALOE BARBADENSIS Barbadoszi aloé DEFINÍCIÓ A drog az Aloe barbadensis Miller leveleiből kinyert, betöményített és szárított sejtnedv. Tartalom: legalább

Részletesebben

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi Xanthani gummi Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.4-1 [11138-66-2] DEFINÍCIÓ XANTHANI GUMMI Xantán gumi 04/2009:1277 A xantán gumi nagy molekulatömegű anionos poliszacharid, melyet szénhidrátok Xanthomonas campestris-szel

Részletesebben

SUCRALFATUM. Szukralfát

SUCRALFATUM. Szukralfát 01/2011:1796 SUCRALFATUM Szukralfát C 12 H 30 Al 8 O 51 S 8 [Al(OH) 3 ] n [H 2 O] n' ahol n = 8 10 és n' = 22 31. DEFINÍCIÓ β-d-fruktofuranozil-α-d-glükopiranozid-oktakisz(dihidroxi-alumínium-szulfát)

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60 1 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60 Omega-3-sav-etilészterek 60 01/2009:2063 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400 01/2009:2046 javított 7.0 LAUROMACROGOLUM 400 Lauromakrogol 400 DEFINÍCIÓ Különböző makrogolok lauril-alkohollal (dodekanollal) képzett étereinek keveréke. Szabad makrogolokat tartalmazhat. Szabad lauril-alkohol-tartalma

Részletesebben

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz Adeps lanae Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.4-1 04/2012:0134 ADEPS LANAE Gyapjúviasz DEFINÍCIÓ Juhok (Ovis aries) gyapjából nyert, tisztított, vízmentes, viasszerű anyag. Megfelelő antioxidánst tartalmazhat. SAJÁTSÁGOK

Részletesebben

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat Albumini humani solutio Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 ALBUMINI HUMANI SOLUTIO Humán albumin oldat 01/2010:0255 DEFINICIÓ A humán albumin oldat olyan vizes fehérje oldat, melyet a Humán plazma frakcionálás céljára

Részletesebben

ACIDUM FUSIDICUM. Fuzidinsav

ACIDUM FUSIDICUM. Fuzidinsav 1 01/2012:0798 ACIDUM FUSIDICUM Fuzidinsav C 31 H 48 O 6.½H 2 O M r 525,7 [6990-06-3] DEFINÍCIÓ ent-(17z)-16α-(acetiloxi)-3β,11β-dihidroxi-4β,8,14-trimetil-18-nor-5β,10α-koleszta-17(20),24-dién- 21-sav

Részletesebben

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés Capsici fructus Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1859 CAPSICI FRUCTUS Paprikatermés DEFINÍCIÓ A drog a termesztett paprika Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser és a cserjés (chili) paprika Capsicum

Részletesebben

INSULINUM PORCINUM. Sertés inzulin

INSULINUM PORCINUM. Sertés inzulin Insulinum porcinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.6-1 INSULINUM PORCINUM Sertés inzulin 01/2008:1638 javított 8.6 C 256H 381N 65O 76S 6 M r 5778 DEFINÍCIÓ A sertés inzulin sertés hasnyálmirigyből kivont, tisztított,

Részletesebben

IECORIS ASELLI OLEUM A. Csukamájolaj (A típus)

IECORIS ASELLI OLEUM A. Csukamájolaj (A típus) Iecoris aselli oleum A Ph.Hg.VIII. Ph. Eur. 7.5-1 07/2012:1192 IECORIS ASELLI OLEUM A Csukamájolaj (A típus) DEFINÍCIÓ A vadon élő tőkehal Gadus morhua L. és más Gadus-fajok friss májából nyert, tisztított

Részletesebben

2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN

2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.8.2.-1 07/2014:20427 2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN Figyelmeztetés: a zárt, nagynyomású roncsolóedények és a mikrohullámú laboratóriumi

Részletesebben

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM Talkum 01/2009:0438 javított 6.6 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete

Részletesebben

IECORIS ASELLI OLEUM B. Csukamájolaj (B típus)

IECORIS ASELLI OLEUM B. Csukamájolaj (B típus) Iecoris aselli oleum B Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 IECORIS SELLI OLEUM B Csukamájolaj (B típus) 01/2009:1193 DEFINÍCIÓ vadon élő tőkehal Gadus morhua L. és más Gadus-fajok friss májából nyert, tisztított

Részletesebben

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát Amoxicillinum trihydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.6-1 01/2013:0260 AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM Amoxicillin-trihidrát C 16 H 19 N 3 O 5 S.3H 2 O M r 419,4 [61336-70-7] DEFINÍCIÓ (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-

Részletesebben

2.4.29. OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE

2.4.29. OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE 2.4.29. Oega-3-savakban gazdag zsíros olajok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-0/2008:20429 javított 6.0 2.4.29. OMEG-3-SVKBN GZDG ZSÍROS OLJOK ZSÍRSVÖSSZETÉTELE eghatározás alkalazható EPS- és DHS-tartalo kvantitatív

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok Heparina massae molecularis minoris Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb

Részletesebben

CYNARAE FOLIUM. Articsókalevél

CYNARAE FOLIUM. Articsókalevél Cynarae folium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 CYNARAE FOLIUM Articsókalevél 01/2010:1866 DEFINÍCIÓ A drog az articsóka Cynara scolymus L. egész vagy aprított, szárított levele. Tartalom: legalább 0,8% klorogénsav

Részletesebben

Povidonum Ph. Hg. VIII. Ph. Eur POVIDONUM. Povidon

Povidonum Ph. Hg. VIII. Ph. Eur POVIDONUM. Povidon Povidonum Ph Hg VIII Ph Eur 61-1 POVIDONUM Povidon 04/2008:0685 C 6n H 9n+2 N n O n [9003-39-8] DEFINÍCIÓ α-hidro-ω-hidropoli[1-(2-oxopirrolidin-1-il)etilén] Az anyag l-etenilpirrolidin-2-on lineáris polimerjeiből

Részletesebben

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva.

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva. 4. melléklet a /2010. (..) VM rendelethez 33. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-80/891 számú előírása az étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült

Részletesebben

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat Albumini humani solutio Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.3-1 01/2006:0255 ALBUMINI HUMANI SOLUTIO Humán albumin oldat DEFINICIÓ A humán albumin oldat olyan vizes fehérje oldat, melyet a Humán plazma frakcionálás céljára

Részletesebben

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav 01/2009:0253 javított 7.0 ACIDUM ASCORBICUM Aszkorbinsav C 6 H 8 O 6 M r 176,1 [50-81-7] DEFINÍCIÓ (5R)-5-[(1S)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on. Tartalom: 99,0 100,5%. SAJÁTSÁGOK Küllem:

Részletesebben

2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA

2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.6 1 2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA Az immunglobulin antikomplement-aktivitásának (ACA) méréséhez meghatározott mennyiségű vizsgálati anyagot

Részletesebben

4.1 REAGENSEK, MÉRŐOLDATOK 04, TOMPÍTÓOLDATOK /2007: MÉRTÉKOLDATOK HATÁRÉRTÉK-VIZSGÁLATOKHOZ 04/2007:40102

4.1 REAGENSEK, MÉRŐOLDATOK 04, TOMPÍTÓOLDATOK /2007: MÉRTÉKOLDATOK HATÁRÉRTÉK-VIZSGÁLATOKHOZ 04/2007:40102 4. REAGENSEK Számváltozások a 4. fejezetben: 4. REAGENSEK 04/2007:40000 4.1 REAGENSEK, MÉRŐOLDATOK 04, TOMPÍTÓOLDATOK /2007:40100 4.1.1 REAGENSEK 04/2007:40101 4.1.2 MÉRTÉKOLDATOK HATÁRÉRTÉK-VIZSGÁLATOKHOZ

Részletesebben

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 01/2008:0149 javított 6.1 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM Fenoximetilpenicillin-kálium C 16 H 17 KN 2 O 5 S M r 388,5 [132-98-9] DEFINÍCIÓ A

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok 01/2014:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb átlagos relatív molekulatömegű szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium Opium crudum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.4. - 1 01/2015:0777 OPIUM CRUDUM Nyers ópium A nyers ópium csak mint galenusi készítmények kiindulási anyaga használható. Önmagában nem adható ki. DEFINÍCIÓ A nyers ópium

Részletesebben

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés Capsici fructus Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1859 CAPSICI FRUCTUS Paprikatermés DEFINÍCIÓ A drog a termesztett paprika Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser és a cserjés (chili) paprika,

Részletesebben

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ 01/2011:0438 TALCUM Talkum [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete [Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ; M r 379,3]. Változó

Részletesebben

APROTININUM. Aprotinin

APROTININUM. Aprotinin Aprotinin Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 APROTININUM Aprotinin 01/2009:0580 javított 6.3 C 284 H 432 N 84 O 79 S 7 M R 6511 DEFINÍCIÓ Az aprotinin 58 aminosavból álló polipeptid, mely sztöchiometrikus arányban

Részletesebben

CARBOMERA. Karbomerek

CARBOMERA. Karbomerek 04/2009:1299 CARBOMERA Karbomerek DEFINÍCIÓ A karbomerek cukrok vagy polialkoholok alkenil-étereivel térhálósított, nagy molekulatömegű akrilsav-polimerek. Tartalom: 56,0 68,0% karboxil-csoport (-COOH)

Részletesebben

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol Ethanolum (96 per centum) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1-1 04/2014:1317 ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol DEFINÍCIÓ Tartalom: etanol (C 2 H 6 O; M r 46,07): 95,1 96,9 %V/V (92,6 95,2 %m/m), 20 C-on,

Részletesebben

3.2.1. GYÓGYSZERES ÜVEGTARTÁLYOK

3.2.1. GYÓGYSZERES ÜVEGTARTÁLYOK 3.2.1 Gyógyszeres üvegtartályok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5. - 1 3.2.1. GYÓGYSZERES ÜVEGTARTÁLYOK 01/2005:30201 A gyógyszerészeti célra szánt üvegtartályok olyan üvegeszközök, amelyek használatuk során a gyógyszerrel

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

LAVANDULAE AETHEROLEUM. Levendulaolaj

LAVANDULAE AETHEROLEUM. Levendulaolaj Lavandulae aetherolaeum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1338 LAVANDULAE AETHEROLEUM Levendulaolaj DEFINÍCIÓ A Lavandula angustifolia Miller (Lavandula officinalis Chaix) virágzó ágvégződéseiből vízgőzdesztillációval

Részletesebben

3.2.1. GYÓGYSZERES ÜVEGTARTÁLYOK

3.2.1. GYÓGYSZERES ÜVEGTARTÁLYOK 3.2.1 Gyógyszeres üvegtartályok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6. - 1 3.2.1. GYÓGYSZERES ÜVEGTARTÁLYOK 01/2008:30201 javított 6.6 A gyógyszerészeti célra szánt üvegtartályok olyan üvegeszközök, amelyek használatuk

Részletesebben

DANAPAROIDUM NATRICUM. Danaparoid-nátrium

DANAPAROIDUM NATRICUM. Danaparoid-nátrium 01/2011:2090 javított 8.4 DANAPAROIDUM NATRICUM Danaparoid-nátrium Kondroitin-szulfát család Heparán-szulfát-család DEFINÍCIÓ A danaparoid-nátrium a sertésszövetekben előforduló szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz Aqua purificata Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA PURIFICATA Tisztított víz 01/2009:0008 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ A tisztított víz indokolt és engedélyezett esetek kivételével azon gyógyszerek előállítására

Részletesebben

2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE

2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE 2.5.33. Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6. 2.5.33. -1 2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE 01/2008:20533 javított 6.0 Az alábbi meghatározási módszerek között több olyan található, amely kereskedelemből beszerezhető

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

HYPROMELLOSUM. Hipromellóz

HYPROMELLOSUM. Hipromellóz Hypromellosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.0-1 01/2014:0348 [9004-65-3] HYPROMELLOSUM Hipromellóz DEFINÍCIÓ Hidroxipropilmetilcellulóz. Cellulóz, 2-hidroxipropilmetiléter. Részlegesen O-metilezett és O-(2-hidroxipropilezett)

Részletesebben

GINSENG RADIX. Ginzenggyökér

GINSENG RADIX. Ginzenggyökér Ginseng radix Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.1-1 DEFINÍCIÓ GINSENG RADIX Ginzenggyökér 04/005:153 Az ún. fehér ginzeng az ázsiai ginzeng, Panax ginseng C. A. Meyer szárított, egész vagy aprított gyökere; az ún.

Részletesebben

Fludezoxiglükóz( 18 F) injekció

Fludezoxiglükóz( 18 F) injekció 07/2008:1325 javított 7.0 FLUDEOXYGLUCOSI ( 18 F) SOLUTIO INIECTABILIS Fludezoxiglükóz( 18 F) injekció DEFINÍCIÓ A készítmény a nukleofil szubsztitúcióval előállított 2-[ 18 F]fluor-2-dezoxi-D-glükopiranóz

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2009:0169 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek előállításához

Részletesebben

SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA. Közönséges aranyvessző virágos hajtás

SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA. Közönséges aranyvessző virágos hajtás Solidaginis virgaureae herba Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.3-1 DEFINÍCIÓ SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA Közönséges aranyvessző virágos hajtás 01/2006:1893 A drog a közönséges aranyvessző Solidago virgaurea L. egész

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben