ÖSSZES FEHÉRJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE"

Átírás

1 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur ÖSSZES FEHÉRJE 01/2008:20533 javított 6.0 Az alábbi meghatározási módszerek között több olyan található, amely kereskedelemből beszerezhető reagenskészletekkel (kit) is kivitelezhető. 1. MÓDSZER Oldatban a fehérjék a felépítésükben résztvevő aromás aminosavaknak (főként a tirozinnak és a triptofánnak) köszönhetően abszorbeálják a 280 nm-es ultraibolya fényt. Ez a tulajdonság felhasználható tartalmi meghatározás céljára. Amennyiben a fehérje oldására használt tompítóoldat abszorbanciája a vízéhez képest nagy, ez arra utal, hogy a tompítóoldat zavaró anyagot tartalmaz. A zavarás megszüntethető, ha a tompítóoldatot alkalmazzuk kompenzáló folyadékként. Ha azonban a zavaró anyag nagy abszorbanciával rendelkezik, az eredmények bizonytalanok lehetnek. Kis koncentrációk esetében még a küvetta falán adszorbeálódó fehérje is lényegesen csökkentheti az oldat koncentrációját. Ez elkerülhető, ha nagyobb koncentrációjú mintákat vizsgálunk, vagy nemionos detergenst használunk a minta előkészítésekor. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldat fehérjetartalma milliliterenként 0,2-2 mg legyen. Összehasonlító oldat. A megfelelő referenciaanyagból a vizsgálandó anyag oldásához használt tompítóoldattal a vizsgálati oldatéval megegyező fehérjekoncentrációjú oldatot készítünk. Vizsgálat. A vizsgálat folyamán a vizsgálati oldatot, az összehasonlító oldatot és a kompenzáló folyadékot azonos hőmérsékleten tartjuk. A vizsgálati oldat és az összehasonlító oldat abszorbanciáját kvarcküvettákban mérjük, 280 nm-en (2.2.25); kompenzáló folyadékként az előírt tompítóoldatot alkalmazzuk. Ahhoz, hogy pontos eredményeket kapjunk, a meghatározandó fehérjekoncentrációk teljes tartományában a válasznak lineárisnak kell lennie. Fényszóródás. A vizsgálati mintán bekövetkező fényszóródás csökkentheti a fehérjemeghatározás pontosságát. Amennyiben az oldatban lévő fehérjerészecskék mérete összemérhető a mérési hullámhosszal ( nm), a fénynyaláb szóródása a vizsgálati minta abszorbanciájának látszólagos növekedését eredményezi. A 280 nm-en fényszóródás következtében létrejött

2 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur abszorbanciahányad kiszámításához a vizsgálati oldat abszorbanciáját 320, 325, 330, 335, 340, 345 és 350 nm-en is meghatározzuk; a leolvasott abszorbanciaértékek logaritmusait a hullámhossz logaritmusának függvényében ábrázoljuk, majd lineáris regressziót alkalmazva, meghatározzuk a felvett pontokhoz legjobban illeszkedő egyenest. Extrapolálással meghatározzuk a 280 nm-hez tartozó abszorbancia logaritmusát. Ennek az értéknek az antilogaritmusa egyenlő a fényszóródás által okozott abszorbanciával, amelyet a 280 nm-en leolvasott összes abszorbanciából levonva megkapjuk az oldott fehérje korrigált abszorbanciáját. A fényszóródás okozta abszorbanciát különösen abban az esetben, ha az oldat észrevehetően zavaros az oldat szűrésével (0,2 μm-es szűrőn, amely a fehérjéket nem adszorbeálja) vagy centrifugálással történő tisztításával csökkenthetjük. Az eredmények kiszámítása. A számításokhoz a korrigált értékeket használjuk. A vizsgálati oldat fehérjekoncentrációja (C U ): C U = C S (A U /A S ), Ahol C S az összehasonlító oldat fehérjekoncentrációja, A U és A S pedig a vizsgálati oldat, ill. az összehasonlító oldat korrigált abszorbanciaértékei. 2. MÓDSZER Ez a Lowry-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy a fehérjék redukálják a foszfor-molibdén-volfrámsav reagensben lévő foszfor-molibdénvolfrám-heteropolisav kromogént és ennek eredményeként 750 nm-en abszorpciós maximum jön létre. A foszfor-molibdén-volfrámsav reagens elsősorban a fehérje tirozinrészével reagál. Szobahőmérsékleten a szín percen belül éri el maximumát, ezután fokozatosan halványul. Minthogy a meghatározást bizonyos anyagok zavarják, a fehérjéket kicsapással elkülöníthetjük. A zavaró anyagok többsége gyengíti, egyes detergensek viszont kissé erősítik a színeződést. Nagy sókoncentráció csapadékleválást idézhet elő. A különböző fehérjék különböző színintenzitással reagálhatnak, ezért a referenciaanyagnak és a vizsgálandó fehérjének azonosnak kell lenniük. Amennyiben a vizsgálati mintában lévő fehérjék mellől el kell távolítani a zavaró anyagokat, ezt az alábbiakban leírtak szerint, a vizsgálati oldat készítése előtt kell elvégezni. A zavaró anyagok hatása az oldat hígításával is csökkenthető, de csak addig, amíg a vizsgált fehérje koncentrációja még elegendő a pontos méréshez. Ehhez a módszerhez minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni.

3 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja a kalibrációs görbe tartományába essék. Olyan tompítóoldatot kell alkalmazni, amellyel 10,0-10,5 közötti ph-t biztosíthatunk. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot az előírt tompítóoldatban oldjuk. Az oldat részleteit ugyanazon tompítóoldattal hígítva, legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, 5 és 100 μg/ml közötti tartományban. Üres oldat. A vizsgálati oldat és az összehasonlító oldat készítésére használt tompítóoldat. Réz(II)-szulfát reagens. 100 mg R réz(ii)-szulfátot és 0,2 g R nátrium-tartarátot R desztillált vízzel 50 ml-re oldunk. 10 g R vízmentes nátrium-karbonátot R desztillált vízzel szintén 50 ml-re oldunk. A nátrium-karbonát oldatot lassan, kevergetés közben a réz(ii)-szulfát oldathoz öntjük. A reagens a készítést követő 24 órán belül használható fel. Lúgos réz(ii) reagens. A következő oldatokat elegyítjük: réz(ii)-szulfát reagens (1 térfogatrész), R nátrium-dodecil-szulfát 50 g/l töménységű oldata (2 térfogatrész) és R nátrium-hidroxid 32 g/l töménységű oldata (1 térfogatrész). A reagenst szobahőmérsékleten tároljuk és 2 héten belül felhasználjuk. Hígított foszfor-molibdén-volfrámsav reagens. 5 ml R foszfor-molibdénvolfrámsav reagenst 55 ml R desztillált vízzel hígítunk. Az oldatot barna üvegben, szobahőmérsékleten tároljuk. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok, a vizsgálati oldat és az üres oldat 1,0-1,0 mléhez 1,0-1,0 ml lúgos réz(ii) reagenst elegyítünk. 10 perc várakozás után valamennyi oldatot 0,5 ml hígított foszfor-molibdén-volfrámsav reagenssel elegyítjük, majd szobahőmérsékleten állni hagyjuk. Az oldatok abszorbanciáját 30 perc elteltével 750 nm-en mérjük (2.2.25). Kompenzáló folyadékként az üres oldattal készített oldatot használjuk. Számolás. A fehérjekoncentráció és az abszorbancia közti összefüggés nem lineáris; ha azonban a kalibrációs görbe felvételéhez készített oldatok koncentrációtartománya elég szűk, akkor a görbe megközelítőleg egyenes lesz. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáját a fehérjekoncentráció függvényében ábrázoljuk, és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs egyenest. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján megállapítjuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját.

4 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Zavaró anyagok. A következő eljárás során dezoxikolát-triklórecetsavat adunk a vizsgálati mintához, hogy a fehérjéket a meghatározás előtt kicsapással elkülönítsük a zavaró anyagoktól; ezt a technikát híg oldatok fehérjekoncentrációjának növelésére is felhasználhatjuk. A vizsgálandó anyagot tartalmazó oldat 1 ml-éhez R nátrium-dezoxikolát 1,5 g/l töménységű oldatából 0,1 ml-t mérünk. Az oldatot vortex keverővel összekeverjük és szobahőmérsékleten 10 percig állni hagyjuk. Ezután R triklórecetsav 720 g/l töménységű oldatának 0,1 ml-ét mérjük hozzá, vortex keverővel összekeverjük, majd 3000 g-t alkalmazva, 30 percen át centrifugáljuk. A folyadékot dekantáljuk és az esetleg visszamaradó folyadékot pipettával leszívjuk. Az összetömörült fehérjét 1 ml lúgos réz(ii) reagensben oldjuk. 3. MÓDSZER Ez a Bradford-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy amikor a savkék 90 nevű festék fehérjéhez kötődik, az abszorpció 470 nm-ről 595 nm-re tolódik. A savkék 90 legkönnyebben a fehérje arginin- és lizin-részeihez kötődik, ebből következik, hogy a különböző fehérjék meghatározása során a válaszok eltérőek lehetnek. Ezért a referenciaanyagként használt fehérjének azonosnak kell lennie a vizsgálandó fehérjével. Ezt a meghatározást viszonylag kevés anyag zavarja, de detergensek és amfolitok lehetőleg ne legyenek jelen a vizsgálati mintában. Erősen lúgos minták a savas reagenssel zavaró kölcsönhatásba léphetnek. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja a kalibrációs görbe tartományába essék. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot az előírt tompítóoldatban oldjuk. Az oldat részleteit ugyanazon tompítóoldattal hígítva legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, 0,1-1 mg/ml közti tartományban. Üres oldat. Azt a tompítóoldatot használjuk, amellyel a vizsgálati oldatot és az összehasonlító oldatot készítettük. Savkék 90 reagens. 0,10 g R savkék 90-et 50 ml R alkoholban oldunk. Az oldatot 100 ml R tömény foszforsav hozzáadása után R desztillált vízzel 1000 ml-re

5 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur hígítjuk. Az így nyert oldatot megszűrjük és barna üvegben, szobahőmérsékleten tároljuk. Az eltartás folyamán lassú festékkiválás figyelhető meg. Felhasználás előtt a reagenst meg kell szűrni. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok, a vizsgálati oldat és az üres oldat 0,100-0,100 ml-éhez 5-5 ml savkék 90 reagenst elegyítünk. Az elegyítést a kémcsövek megfordításával végezzük. A habzást kerülni kell, mivel ez rontaná a reprodukálhatóságot. Az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat abszorbanciáját 595 nm-en mérjük (2.2.25). Kompenzáló folyadékként az üres oldattal készített oldatot használjuk. Ne használjunk kvarcküvettákat, mert a festék kötődik ezek anyagához. Számolás. A fehérje-koncentráció és az abszorbancia közti összefüggés nem lineáris; ha azonban a kalibrációs görbe felvételéhez készített oldatok koncentrációtartománya elég szűk, akkor a görbe megközelítően egyenes lesz. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáját a fehérjekoncentráció függvényében ábrázoljuk, és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs görbét. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján megállapítjuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját. 4. MÓDSZER Ez a bicinchoninsavas vagy BCA-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy a fehérje a réz(ii)-iont réz(i)-ionná redukálja; a bicinchoninsav reagens a réz(i)-ion kimutatására szolgál. A reakciót kevés anyag zavarja. Ha zavaró anyagok vannak jelen, ezek befolyása az oldat hígításával is csökkenthető, de csak addig, amíg a vizsgált fehérje koncentrációja még elegendő a pontos méréshez. Egy másik lehetőség a zavaró anyagok eltávolítására a 2. módszer leírásában található fehérjekicsapásos eljárás. A különböző fehérjék különböző színintenzitással reagálhatnak, ezért a referenciaanyagnak és a vizsgálandó fehérjének azonosnak kell lenniük. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja az összehasonlító oldatok koncentrációtartományába essék. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot az előírt tompítóoldatban oldjuk. Az oldat részleteit ugyanazon tompítóoldattal hígítva, legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek

6 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, μg/ml közti tartományban. Üres oldat. Azt a tompítóoldatot használjuk, amellyel a vizsgálati oldatot és az összehasonlító oldatot készítettük. BCA reagens. 10 g R dinátrium-bicinchoninátot, 20 g R nátrium-karbonátmonohidrátot, 1,6 g R nátrium-tartarátot, 4 g R nátrium-hidroxidot és 9,5 g R nátrium-hidrogén-karbonátot R desztillált vízben oldunk. Szükség esetén az oldat ph-ját R nátrium-hidroxid vagy R nátriumhidrogén-karbonát oldatával 11,25-ra állítjuk be, majd térfogatát R desztillált vízzel 1000 ml-re egészítjük ki. Réz(II)-BCA reagens. R réz(ii)-szulfát 40 g/l töménységű oldatának 1 ml-ét 50 ml BCA reagenssel elegyítjük. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok, a vizsgálati oldat és az üres oldat 0,1-0,1 mléhez 2-2 ml réz(ii)-bca reagenst elegyítünk. Az oldatokat 30 percen át 37 C-on inkubáljuk. Az időpontot feljegyezzük és az elegyeket hagyjuk lehűlni szobahőmérsékletre. Az inkubálás befejezésétől számított 60 percen belül, 562 nmen, kvarcküvettákban mérjük az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat abszorbanciáját (2.2.25). Kompenzáló folyadékként az üres oldattal készített oldatot használjuk. A szobahőmérsékletre lehűlt oldatok színintenzitása fokozatosan tovább nő. Számolás. A fehérje-koncentráció és az abszorbancia közti összefüggés nem lineáris; ha azonban a kalibrációs görbe felvételéhez készített oldatok koncentráció-tartománya elég szűk, akkor a görbe megközelítően egyenes lesz. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáját a fehérje-koncentráció függvényében ábrázoljuk és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs görbét. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján megállapítjuk a vizsgálati oldat fehérje-koncentrációját. 5. MÓDSZER Ez a biuret-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy réz(ii)-ion lúgos közegben fehérjével reagál és ennek eredménye egy 545 nm-en kialakuló abszorbancia. Ez a vizsgálat igen kis különbséget mutat ekvivalens mennyiségű IgG- és albuminminták között. Ha a nátrium-hidroxidot és a biuret reagenst kombinált reagensként alkalmazzuk, és a nátrium-hidroxid hozzáadása után az elegyítés nem kielégítő, vagy túl hosszú idő telik el a nátrium-hidroxid oldat hozzáadása és a biuret reagens hozzáadása között, akkor az IgG-mintákra magasabb értékeket fogunk kapni, mint az albuminmintákra. A zavaró anyagok

7 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur hatásának minimalizálására alkalmazott triklórecetsavas módszer is használható a fehérjetartalom meghatározása során, ha a vizsgálati minta koncentrációja kisebb, mint 500 μg/ml. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja az összehasonlító oldatok koncentrációtartományába essék. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk. Az oldat egy-egy részletét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatával hígítva legalább három összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, 0,5-10 mg/ml közti tartományban. Üres oldat. R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatát használjuk. Biuret reagens. 3,46 g R réz(ii)-szulfátot 10 ml forró R desztillált vízben oldunk. Az oldatot hagyjuk lehűlni (A-oldat). 34,6 g R trinátrium-citrátot és 20,0 g R vízmentes nátrium-karbonátot 80 ml forró R desztillált vízben oldunk és ezt az oldatot is hagyjuk lehűlni (B-oldat). Az A- és B-oldatot elegyítjük és az elegy térfogatát R desztillált vízzel 200 ml-re egészítjük ki. Az oldat 6 hónapig használható. Zavaros vagy üledékes reagens nem használható. Vizsgálat. 1 térfogatrész vizsgálati oldathoz R nátrium-hidroxid 60 g/l töménységű oldatának 1 térfogatrészét elegyítjük. Ehhez haladéktalanul és gyors elegyítéssel 0,4 térfogatrész biuret-reagenst adunk. Az elegyet C-on legalább 15 percen át állni hagyjuk. A biuret-reagens hozzáadásától számított 90 percen belül, 545 nmen meghatározzuk a vizsgálati oldat és az összehasonlító oldatok abszorbanciáját (2.2.25). Kompenzációs folyadékként az üres oldatot használjuk. Olyan oldatok, amelyek zavarossá válnak, vagy amelyekben csapadék képződik, nem alkalmasak a fehérjekoncentráció meghatározására. Számolás. A fehérjekoncentráció és az abszorbancia közötti összefüggés csaknem lineáris az összehasonlító oldatok fehérjekoncentrációira megadott tartományban. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáit a fehérjekoncentrációk függvényében ábrázoljuk és lineáris regresszió alkalmazásával megszerkesztjük a kalibrációs görbét. Kiszámoljuk a kalibrációs görbe korrelációs együtthatóját. A rendszer alkalmas, ha olyan egyenest kapunk, amelynek korrelációs együtthatója legalább 0,99. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján meghatározzuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját.

8 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Zavaró anyagok. Annak érdekében, hogy a zavaró anyagok hatását a lehető legkisebbre csökkentsük, a vizsgálati minta fehérjetartalma az alábbi módon csapható ki. A vizsgálati minta oldatának 1 térfogatrészéhez R triklórecetsav 500 g/l töménységű oldatának 0,1 térfogatrészét adjuk. A felülúszót elöntjük és a csapadékot 0,5 M nátrium-hidroxid oldat kis mennyiségében feloldjuk. Az így nyert oldatból készítjük a vizsgálati oldatot. 6. MÓDSZER Ez a fluorimetriás módszer azon alapul, hogy o-ftálaldehiddel, amely a fehérje primer aminocsoportjaival (N-terminális aminosavakkal és a lizinrészek ε-aminocsoportjaival) reagál, származékot képezünk. A meghatározás érzékenysége növelhető, ha a fehérjét az o-ftálaldehid hozzáadása előtt hidrolizáljuk. A hidrolízis után a fehérjét alkotó aminosavak szabaddá vált α-amino-csoportjai is képesek lesznek reagálni az o-ftálaldehid reagenssel. A módszer igen kis mennyiségű fehérje meghatározására alkalmas. Primer aminok, mint pl. trometamol vagy aminosav-tartalmú tompítóoldatok, reagálnak a ftálaldehiddel, ezért használatukat kerülni kell, illetve adott esetben el kell távolítani őket. Az ammónia, ha nagy koncentrációban van jelen, szintén reagál a ftálaldehiddel. Az amin és a ftálaldehid reakciója eredményeképpen létrejövő fluoreszcencia nem minden esetben stabil. A módszer standardizálását célzó automatizált eljárások alkalmazása javíthatja a vizsgálat torzításmentességét, pontosságát. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja az összehasonlító oldatok koncentrációtartományába essék. Az oldat ph-ját a ftálaldehid reagens hozzáadása előtt 8-10,5-re állítjuk be. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk. Az oldat egy-egy részletét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatával hígítva legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, μg/ml közötti tartományban. Az oldatok ph-ját a ftálaldehid reagens hozzáadása előtt 8-10,5-re állítjuk be. Üres oldat. R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatát használjuk. Borát tompítóoldat. 61,83 g R bórsavat R desztillált vízben oldunk és az oldat phját R kálium-hidroxiddal 10,4-re állítjuk be. Végül az oldat térfogatát R desztillált vízzel 1000 ml-re egészítjük ki.

9 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Ftálaldehid törzsoldat. 1,20 g R ftálaldehidet 1,5 ml R metanolban oldunk. Az oldatot 100 ml borát-tompítóoldattal, majd R makrogol-23-lauriléter 300 g/l töménységű oldatának 0,6 ml-ével elegyítjük. A szobahőmérsékleten tárolt törzsoldat 3 hétig használható. Ftálaldehid reagens. 5 ml ftálaldehid törzsoldathoz 15 μl R 2-merkaptoetanolt elegyítünk. A reagenst felhasználás előtt legalább 30 perccel el kell készíteni és 24 órán belül fel kell használni. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat μl-éhez 0,1-0,1 ml ftálaldehid reagenst elegyítünk. Az oldatokat 15 percen át szobahőmérsékleten állni hagyjuk, majd mindegyikhez 3 ml 0,5 M nátrium-hidroxid oldatot elegyítünk. Ezután meghatározzuk az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat fluoreszcenciáját (2.2.21); gerjesztési hullámhossz 340 nm, emissziós hullámhossz nm között. Adott minta fluoreszcenciáját csak egy ízben mérjük, mivel a besugárzás hatására csökken a fluoreszcencia intenzitása. Számolás. A fehérjekoncentráció és a fluoreszcencia közötti összefüggés lineáris. Az összehasonlító oldatok fluoreszcencia-intenzitását a fehérjekoncentráció függvényében ábrázoljuk és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs görbét. A vizsgálati oldat fluoreszcencia-intenzitásából a kalibrációs görbe alapján meghatározzuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját. 7. MÓDSZER Ez a módszer a nitrogénanalízisen alapuló fehérjemeghatározási módszer. Egyéb nitrogéntartalmú vegyületek jelenléte zavarhatja a meghatározást. A nitrogénanalízisen alapuló módszerek hátránya, hogy a vizsgálati mintát el kell roncsolni, előnye viszont, hogy a meghatározáshoz nem szükséges a fehérjét vízben feloldani. A-eljárás. Vagy a fejezetben előírt, kénsavas roncsolással járó nitrogénmeghatározás szerint járunk el, vagy a Kjeldahl-féle nitrogénmeghatározásra szolgáló, kereskedelemből beszerezhető készüléket használjuk. B-eljárás. A nitrogénanalízist kereskedelmi forgalomban kapható készülékkel végezzük. A legtöbb nitrogénanalizátor hőbontást alkalmaz (vagyis a mintát oxigénben égeti el, csaknem 1000 C-os hőmérsékleten), amelynek folyamán a vizsgálandó anyag nitrogénjéből nitrogén-monoxid (NO) és egyéb nitrogén-oxidok (NO x ) keletkeznek. Vannak olyan készülékek, amelyek a nitrogén-oxidokat

10 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur nitrogéngázzá alakítják, amelyet azután hővezetőképességi detektorral határozhatunk meg. Más készülékek a nitrogén-oxid (NO) és ózon (O 3 ) keverékéből gerjesztett nitrogén-dioxidot (NO 2 *) állítanak elő, amely bomlás közben fényt bocsát ki és ennek mennyisége kemilumineszcenciás detektorral mérhető. Az injektálás és a hőbontás paramétereinek optimalizálására, valamint az analízis megbízhatóságának értékelésére olyan referenciaanyagot használunk, amely viszonylag tiszta és összetétele hasonló a vizsgált fehérje összetételéhez. Számolás. A fehérjekoncentráció kiszámolásához a minta nitrogéntartalmát osztjuk a fehérje ismert nitrogéntartalmával. A fehérje ismert nitrogéntartalmát vagy a fehérje kémiai összetételéből, vagy megfelelő referenciaanyaggal történő összehasonlítás alapján határozzuk meg.

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium Olsalazin natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 OLSALAZINUM NATRICUM Olszalazin-nátrium 01/2005:1457 javított 5.7 C 14 H 8 N 2 Na 2 O 6 M r 346,2 DEFINÍCIÓ Dinátrium- (6,6 -dihidroxi-3,3 -diazéndiildibenzoát)

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B Amphotericinum B Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6. - 1 AMPHOTERICINUM B Amfotericin B 01/2009:1292 javított 6.6 C 47 H 73 NO 17 M r 924 [1397-89-3] DEFINÍCIÓ Streptomyces nodosus meghatározott törzseinek tenyészeteiből

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin Ciclopirox olaminum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1302 CICLOPIROX OLAMINUM Ciklopirox-olamin C 14 H 24 N 2 O 3 M r 268,4 [41621-49-2] DEFINÍCIÓ 6-Ciklohexil-1-hidroxi-4-metilpiridin-2(1H)-on és 2-aminoetanol.

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz concentratarum ad haemodialysim Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2008:1167 javított 6.3 AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz Az alábbi

Részletesebben

3.1.15. NEM PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT)

3.1.15. NEM PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT) előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0 3.1.15.-1 3.1.15. NEM PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT) n=100-200 DEFINÍCIÓ Poli(etilén-tereftalát)

Részletesebben

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak előállításához Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30114 javított 7.5 3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-

Részletesebben

FENOFIBRATUM. Fenofibrát

FENOFIBRATUM. Fenofibrát Fenofibratum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:1322 FENOFIBRATUM Fenofibrát C 20 H 21 ClO 4 M r 360,8 [49562-28-9] DEFINÍCIÓ 1-metiletil-[2-[4-(4-klórbenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoát]. Tartalom: 98,0102,0%

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

DANAPAROIDUM NATRICUM. Danaparoid-nátrium

DANAPAROIDUM NATRICUM. Danaparoid-nátrium 01/2011:2090 javított 8.4 DANAPAROIDUM NATRICUM Danaparoid-nátrium Kondroitin-szulfát család Heparán-szulfát-család DEFINÍCIÓ A danaparoid-nátrium a sertésszövetekben előforduló szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408

2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408 2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 01/2005:20408 A következőkben leírt módszerek R tioacetamid reagens használatát igénylik. Úgy is eljárhatunk, hogy R1 nátrium-szulfid oldatot

Részletesebben

2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK

2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 2.4.8. Nehézfémek Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 2.4.8. NEHÉZFÉMEK 07/2010:20408 A következőkben leírt módszerek R tioacetamid reagens használatát igénylik. Úgy is eljárhatunk, hogy R1 nátrium-szulfid oldatot

Részletesebben

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat Albumini humani solutio Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 ALBUMINI HUMANI SOLUTIO Humán albumin oldat 01/2010:0255 DEFINICIÓ A humán albumin oldat olyan vizes fehérje oldat, melyet a Humán plazma frakcionálás céljára

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 Omega-3 acidorum esterici ethylici 90 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav;

Részletesebben

CHONDROITINI NATRII SULFAS. Nátrium-kondroitin-szulfát

CHONDROITINI NATRII SULFAS. Nátrium-kondroitin-szulfát Chondroitini natrii sulfas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:2064 CHONDROITINI NATRII SULFAS Nátrium-kondroitin-szulfát R = SO 3 Na és R = H vagy R = H és R = SO 3 Na H 2 O(C 14 H 19 NNa 2 O 14 S) x DEFINÍCIÓ

Részletesebben

2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA

2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.6 1 2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA Az immunglobulin antikomplement-aktivitásának (ACA) méréséhez meghatározott mennyiségű vizsgálati anyagot

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM. Kroszkarmellóz-nátrium

CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM. Kroszkarmellóz-nátrium Carmellosum natricum conexum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.5-1 CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM Kroszkarmellóz-nátrium 01/2009:0985 javított 6.5 DEFINÍCIÓ Keresztkötéses karboximetilcellulóz-nátrium. Keresztkötéses,

Részletesebben

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN 3.1.5 Parenterális és szemészeti készítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN DEFINÍCIÓ

Részletesebben

2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN

2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.8.2.-1 07/2014:20427 2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN Figyelmeztetés: a zárt, nagynyomású roncsolóedények és a mikrohullámú laboratóriumi

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok Heparina massae molecularis minoris Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb

Részletesebben

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN 3.1.6 Parenterális és szemészeti készítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30106 javított 7.5 3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 1 01/2009:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati Aer medicinalis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1238 AER MEDICINALIS Levegő, gyógyászati DEFINÍCIÓ Nyomás alatt lévő környezeti levegő. Tartalom: 20,4 21,4 %V/V oxigén (O 2 ). SAJÁTSÁGOK Küllem: színtelen

Részletesebben

INSULINUM PORCINUM. Sertés inzulin

INSULINUM PORCINUM. Sertés inzulin Insulinum porcinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.6-1 INSULINUM PORCINUM Sertés inzulin 01/2008:1638 javított 8.6 C 256H 381N 65O 76S 6 M r 5778 DEFINÍCIÓ A sertés inzulin sertés hasnyálmirigyből kivont, tisztított,

Részletesebben

CICLOSPORINUM. Ciklosporin

CICLOSPORINUM. Ciklosporin Ciclosporinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.0-1 CICLOSPORINUM 01/2005:0994 javított Ciklosporin C 62 H 111 N 11 O 12 M r 1203 DEFINÍCIÓ A ciklosporin szárított anyagra vonatkoztatott ciklo[[(2s,3r,4r,6e)-3-hidroxi-4-

Részletesebben

PREGABALINUM. Pregabalin

PREGABALINUM. Pregabalin 04/2016:2777 PREGABALINUM Pregabalin C8H17NO2 Mr 159,2 [148553-50-8] DEFINÍCIÓ (3S)-3-(Aminometil)-5-metilhexánsav. Tartalom: 98,0 102,0% (vízmentes anyagra). SAJÁTSÁGOK Küllem: fehér vagy csaknem fehér

Részletesebben

SOLUTIONES AD PERITONEALEM DIALYSIM. Peritoneális dialízis céljára szánt oldatok

SOLUTIONES AD PERITONEALEM DIALYSIM. Peritoneális dialízis céljára szánt oldatok 01/2014:0862 SOLUTIONES AD PERITONEALEM DIALYSIM Peritoneális dialízis céljára szánt oldatok DEFINÍCIÓ A peritoneális dialízis céljára szánt oldatok intraperitoneális használatra szánt készítmények, amelyek

Részletesebben

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 2.4.22 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-1 01/2007:20422 2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA Az idegen olajok vizsgálatát gázkromatográfiásan végezzük (2.2.28), és ehhez a vizsgálandó olajban található

Részletesebben

Urofollitropinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 2

Urofollitropinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 2 Urofollitropinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:0958 [97048-13-0] UROFOLLITROPINUM Urofollitropin DEFINÍCIÓ Az urofollitropin menopauzán átesett nők vizeletéből nyert, menopauzális gonadotropint tartalmazó

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat Albumini humani solutio Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.3-1 01/2006:0255 ALBUMINI HUMANI SOLUTIO Humán albumin oldat DEFINICIÓ A humán albumin oldat olyan vizes fehérje oldat, melyet a Humán plazma frakcionálás céljára

Részletesebben

CROSPOVIDONUM. Kroszpovidon

CROSPOVIDONUM. Kroszpovidon 01/2009:0892 CROSPOVIDONUM Kroszpovidon (C 6 H 9 NO) n M r (111,1) n [9003-39-8] DEFINÍCIÓ 1-Etenilpirrolidin-2-on térhálós szerkezetű homopolimerje. Tartalom: 11,0 12,8% nitrogén (N; A r 14,01) (szárított

Részletesebben

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN 01/2008:30105 javított 7.0 3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN DEFINÍCIÓ Az adalékanyagokat tartalmazó polietiléneket

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

Povidonum Ph. Hg. VIII. Ph. Eur POVIDONUM. Povidon

Povidonum Ph. Hg. VIII. Ph. Eur POVIDONUM. Povidon Povidonum Ph Hg VIII Ph Eur 61-1 POVIDONUM Povidon 04/2008:0685 C 6n H 9n+2 N n O n [9003-39-8] DEFINÍCIÓ α-hidro-ω-hidropoli[1-(2-oxopirrolidin-1-il)etilén] Az anyag l-etenilpirrolidin-2-on lineáris polimerjeiből

Részletesebben

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN 01/2008:30106 javított 7.0 3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN DEFINÍCIÓ A polipropilén a propilén homopolimerje vagy legfeljebb

Részletesebben

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát Miconazoli nitras Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.3-1 01/2012:0513 MICONAZOLI NITRAS Mikonazol-nitrát, HNO 3 C 18 H 15 Cl 4 N 3 O 4 M r 479,1 [22832-87-7] DEFINÍCIÓ [1-[(2RS)-2-[(2,4-Diklórbenzil)oxi]-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol-3-ium]-nitrát.

Részletesebben

3.1.3. POLIOLEFINEK. 01/2008:30103 javított 7.0

3.1.3. POLIOLEFINEK. 01/2008:30103 javított 7.0 01/2008:30103 javított 7.0 3.1.3. POLIOLEFINEK DEFINÍCIÓ A poliolefineket etilén vagy propilén polimerizációjával, illetve e vegyületek és legfeljebb 25% nagyobb szénatomszámú (C 4 C 10 ) karbonsav- vagy

Részletesebben

CARBOMERA. Karbomerek

CARBOMERA. Karbomerek 04/2009:1299 CARBOMERA Karbomerek DEFINÍCIÓ A karbomerek cukrok vagy polialkoholok alkenil-étereivel térhálósított, nagy molekulatömegű akrilsav-polimerek. Tartalom: 56,0 68,0% karboxil-csoport (-COOH)

Részletesebben

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé Aloe barbadensis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0257 ALOE BARBADENSIS Barbadoszi aloé DEFINÍCIÓ A drog az Aloe barbadensis Miller leveleiből kinyert, betöményített és szárított sejtnedv. Tartalom: legalább

Részletesebben

TOBRAMYCINUM. Tobramicin

TOBRAMYCINUM. Tobramicin Tobramycinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 TOBRAMYCINUM Tobramicin 01/2008:0645 javított 6.2 C 18 H 37 N 5 O 9 M r 467,5 [32986-56-4] DEFINÍCIÓ 4-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-6-O-(2,6-diamino-2,3,6-tridezoxi-α-

Részletesebben

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes Lactosum anhydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1061 LACTOSUM ANHYDRICUM Laktóz, vízmentes α-laktóz β-laktóz C 12 H 22 O 11 M r 342,3 DEFINÍCIÓ Az O-β-D-galaktopiranozil-(1 4)-β-D-glükopiranóz vagy

Részletesebben

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát Zinci acexamas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1279 ZINCI ACEXAMAS Cink-acexamát C 16 H 28 N 2 O 6 Zn M r 409,8 [70020-71-2] DEFINÍCIÓ Cink-bisz[6-(acetilamino)hexanoát]. Tartalom: 97,5 101,0% (szárított

Részletesebben

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát Fludarabini phosphas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:1781 FLUDARABINI PHOSPHAS Fludarabin-foszfát C 10 H 13 FN 5 O 7 P M r 365,2 [75607-67-9] DEFINÍCIÓ 2-Fluor-9-(5-O-foszfono-β-D-arabinofuranozil)-9H-purin-6-amin.

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

APROTININUM. Aprotinin

APROTININUM. Aprotinin Aprotinin Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 APROTININUM Aprotinin 01/2009:0580 javított 6.3 C 284 H 432 N 84 O 79 S 7 M R 6511 DEFINÍCIÓ Az aprotinin 58 aminosavból álló polipeptid, mely sztöchiometrikus arányban

Részletesebben

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ Feladatok 1. Teljes vér megalvasztása rekalcifikálással 1.1 Gyakorlat kivitelezése 1.2 Minta jegyzőkönyv 2. Referenciasor készítése fehérjeméréshez

Részletesebben

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol Ethanolum (96 per centum) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1-1 04/2014:1317 ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol DEFINÍCIÓ Tartalom: etanol (C 2 H 6 O; M r 46,07): 95,1 96,9 %V/V (92,6 95,2 %m/m), 20 C-on,

Részletesebben

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás 4. ciklus: 2012. március 08. Optikai mérések elmélet. A ciklus mérései: 1. nitrit, 2. ammónium, 3. refraktometriax2, mérőbőrönd. Forgatási terv: Csoport

Részletesebben

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi Xanthani gummi Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.4-1 [11138-66-2] DEFINÍCIÓ XANTHANI GUMMI Xantán gumi 04/2009:1277 A xantán gumi nagy molekulatömegű anionos poliszacharid, melyet szénhidrátok Xanthomonas campestris-szel

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok 01/2014:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb átlagos relatív molekulatömegű szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj Foenuculi amari herbae aetheroleum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.0-1 FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj 07/2009:2380 javított 7.0 DEFINÍCIÓ A Foeniculum vulgare Mill. ssp.

Részletesebben

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS A koleszterin, a koleszterin észterek, triacilglicerolok vízben oldhatatlan vegyületek. E lipidek a májból történő szintézist, és/vagy táplálék abszorpciót

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN

SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN 2.4.23. Szterinek zsíros olajokban Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.1-1 2.4.23. SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN 04/2005:20423 A SZTERINFRAKCIÓ ELVÁLASZTÁSA A zsíros olajból kivonjuk az el nem szappanosítható anyagokat,

Részletesebben

EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TRANSZFÚZIÓS CSÖVEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TRANSZFÚZIÓS CSÖVEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.1.2. Emberi vér és vérkészítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:90002 javított 7.5 3.1.1.2. EMBERI VÉR ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK TRANSZFÚZIÓS CSÖVEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-KLORID)-ALAPÚ

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5. - 1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2005:0169 javított H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek

Részletesebben

MAGNESII STEARAS. Magnézium-sztearát

MAGNESII STEARAS. Magnézium-sztearát Magnesii stearas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:0229 MAGNESII STEARAS Magnézium-sztearát DEFINÍCIÓ Növényi vagy állati eredetű, szilárd, szerves savak keverékének magnézium vegyülete, amely főként magnézium-sztearát

Részletesebben

IECORIS ASELLI OLEUM B. Csukamájolaj (B típus)

IECORIS ASELLI OLEUM B. Csukamájolaj (B típus) Iecoris aselli oleum B Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 IECORIS SELLI OLEUM B Csukamájolaj (B típus) 01/2009:1193 DEFINÍCIÓ vadon élő tőkehal Gadus morhua L. és más Gadus-fajok friss májából nyert, tisztított

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

LEVONORGESTRELUM. Levonorgesztrel

LEVONORGESTRELUM. Levonorgesztrel Levonorgestrelum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.0-1 01/2014:0926 LEVONORGESTRELUM Levonorgesztrel C 21 H 28 O 2 M r 312,5 [797-63-7] DEFINÍCIÓ 13-etil-17-hidroxi-18,19-dinor-17α-pregn-4-én-20-in-3-on. Tartalom:

Részletesebben

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát Calcii stearas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 CALCII STEARAS Kalcium-sztearát 01/2009:0882 DEFINÍCIÓ Különböző zsírsavak kalciumsóinak keveréke; a savkomponenst főként sztearinsav (oktadekánsav) [(C 17 H 35

Részletesebben

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin 1 TRYPSINUM Tripszin 01/2009:0694 [9002-07-7] DEFINÍCIÓ A tripszin proteolitikus enzim, melyet az egészséges emlõsök hasnyálmirigyébõl kivont tripszinogén aktiválásával nyernek. Szárított anyagra vonatkoztatott

Részletesebben

4.1 REAGENSEK, MÉRŐOLDATOK 04, TOMPÍTÓOLDATOK /2007: MÉRTÉKOLDATOK HATÁRÉRTÉK-VIZSGÁLATOKHOZ 04/2007:40102

4.1 REAGENSEK, MÉRŐOLDATOK 04, TOMPÍTÓOLDATOK /2007: MÉRTÉKOLDATOK HATÁRÉRTÉK-VIZSGÁLATOKHOZ 04/2007:40102 4. REAGENSEK Számváltozások a 4. fejezetben: 4. REAGENSEK 04/2007:40000 4.1 REAGENSEK, MÉRŐOLDATOK 04, TOMPÍTÓOLDATOK /2007:40100 4.1.1 REAGENSEK 04/2007:40101 4.1.2 MÉRTÉKOLDATOK HATÁRÉRTÉK-VIZSGÁLATOKHOZ

Részletesebben

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz Adeps lanae Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.4-1 04/2012:0134 ADEPS LANAE Gyapjúviasz DEFINÍCIÓ Juhok (Ovis aries) gyapjából nyert, tisztított, vízmentes, viasszerű anyag. Megfelelő antioxidánst tartalmazhat. SAJÁTSÁGOK

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok

Részletesebben

2.7.2. ANTIBIOTIKUMOK MIKROBIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉSE

2.7.2. ANTIBIOTIKUMOK MIKROBIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉSE 01/2009:20702 2.7.2. ANTIBIOTIKUMOK MIKROBIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉSE Az antibiotikumok hatóértékét úgy állapítjuk meg, hogy összehasonlítjuk a vizsgálandó antibiotikum és a referenciaanyag ismert koncentrációinak

Részletesebben

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 01/2008:0149 javított 6.1 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM Fenoximetilpenicillin-kálium C 16 H 17 KN 2 O 5 S M r 388,5 [132-98-9] DEFINÍCIÓ A

Részletesebben

3.1 A GYÓGYSZERES TARTÁLYOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ANYAGOK

3.1 A GYÓGYSZERES TARTÁLYOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ANYAGOK előállításához használt anyagok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.4. 3.1.1.-1 3.1 A GYÓGYSZERES TARTÁLYOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ANYAGOK Az e fejezetben ismertetett anyagokat gyógyszeres tartályok előállításához használják.

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát Amoxicillinum trihydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.6-1 01/2013:0260 AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM Amoxicillin-trihidrát C 16 H 19 N 3 O 5 S.3H 2 O M r 419,4 [61336-70-7] DEFINÍCIÓ (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-

Részletesebben

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400 01/2009:2046 javított 7.0 LAUROMACROGOLUM 400 Lauromakrogol 400 DEFINÍCIÓ Különböző makrogolok lauril-alkohollal (dodekanollal) képzett étereinek keveréke. Szabad makrogolokat tartalmazhat. Szabad lauril-alkohol-tartalma

Részletesebben

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium 2. Mi az alábbi elemek neve: Ra, Rn, Hf, Zr, Tc, Pt, Ag, Au, Ga, Bi

Részletesebben

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz Aqua purificata Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA PURIFICATA Tisztított víz 01/2009:0008 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ A tisztított víz indokolt és engedélyezett esetek kivételével azon gyógyszerek előállítására

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt conditumque ad exstinguendum virum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1646 PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt DEFINÍCIÓ

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

3.2.9 PARENTERÁLIS VIZES OLDATOK, POROK ÉS LIOFILEZETT POROK TARTÁLYAIHOZ HASZNÁLT GUMI ZÁRÓELEMEK

3.2.9 PARENTERÁLIS VIZES OLDATOK, POROK ÉS LIOFILEZETT POROK TARTÁLYAIHOZ HASZNÁLT GUMI ZÁRÓELEMEK Gyógyszeres tartályok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6. 0 3.2.9.-1 3.2.9 PARENTERÁLIS VIZES OLDATOK, POROK ÉS LIOFILEZETT POROK TARTÁLYAIHOZ HASZNÁLT GUMI ZÁRÓELEMEK Parenterális vizes készítmények, porok és liofilezett

Részletesebben

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat 01/2008:1440 javított 7.0 INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA Tömény gamma-1b-interferon-oldat C 734 H 1166 N 204 O 216 S 5 M r 16 465 DEFINÍCIÓ A tömény gamma-1b-interferon-oldat a gamma interferon

Részletesebben

SUCRALFATUM. Szukralfát

SUCRALFATUM. Szukralfát 01/2011:1796 SUCRALFATUM Szukralfát C 12 H 30 Al 8 O 51 S 8 [Al(OH) 3 ] n [H 2 O] n' ahol n = 8 10 és n' = 22 31. DEFINÍCIÓ β-d-fruktofuranozil-α-d-glükopiranozid-oktakisz(dihidroxi-alumínium-szulfát)

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1

2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1 2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1 2.2.23. ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA 01/2008:20223 ALAPELV Atomabszorpció akkor jön létre, amikor egy alapállapotú atom adott hullámhossszú

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

IECORIS ASELLI OLEUM A. Csukamájolaj (A típus)

IECORIS ASELLI OLEUM A. Csukamájolaj (A típus) Iecoris aselli oleum A Ph.Hg.VIII. Ph. Eur. 7.5-1 07/2012:1192 IECORIS ASELLI OLEUM A Csukamájolaj (A típus) DEFINÍCIÓ A vadon élő tőkehal Gadus morhua L. és más Gadus-fajok friss májából nyert, tisztított

Részletesebben

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés Capsici fructus Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1859 CAPSICI FRUCTUS Paprikatermés DEFINÍCIÓ A drog a termesztett paprika Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser és a cserjés (chili) paprika Capsicum

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben