ÖSSZES FEHÉRJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE"

Átírás

1 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur ÖSSZES FEHÉRJE 01/2008:20533 javított 6.0 Az alábbi meghatározási módszerek között több olyan található, amely kereskedelemből beszerezhető reagenskészletekkel (kit) is kivitelezhető. 1. MÓDSZER Oldatban a fehérjék a felépítésükben résztvevő aromás aminosavaknak (főként a tirozinnak és a triptofánnak) köszönhetően abszorbeálják a 280 nm-es ultraibolya fényt. Ez a tulajdonság felhasználható tartalmi meghatározás céljára. Amennyiben a fehérje oldására használt tompítóoldat abszorbanciája a vízéhez képest nagy, ez arra utal, hogy a tompítóoldat zavaró anyagot tartalmaz. A zavarás megszüntethető, ha a tompítóoldatot alkalmazzuk kompenzáló folyadékként. Ha azonban a zavaró anyag nagy abszorbanciával rendelkezik, az eredmények bizonytalanok lehetnek. Kis koncentrációk esetében még a küvetta falán adszorbeálódó fehérje is lényegesen csökkentheti az oldat koncentrációját. Ez elkerülhető, ha nagyobb koncentrációjú mintákat vizsgálunk, vagy nemionos detergenst használunk a minta előkészítésekor. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldat fehérjetartalma milliliterenként 0,2-2 mg legyen. Összehasonlító oldat. A megfelelő referenciaanyagból a vizsgálandó anyag oldásához használt tompítóoldattal a vizsgálati oldatéval megegyező fehérjekoncentrációjú oldatot készítünk. Vizsgálat. A vizsgálat folyamán a vizsgálati oldatot, az összehasonlító oldatot és a kompenzáló folyadékot azonos hőmérsékleten tartjuk. A vizsgálati oldat és az összehasonlító oldat abszorbanciáját kvarcküvettákban mérjük, 280 nm-en (2.2.25); kompenzáló folyadékként az előírt tompítóoldatot alkalmazzuk. Ahhoz, hogy pontos eredményeket kapjunk, a meghatározandó fehérjekoncentrációk teljes tartományában a válasznak lineárisnak kell lennie. Fényszóródás. A vizsgálati mintán bekövetkező fényszóródás csökkentheti a fehérjemeghatározás pontosságát. Amennyiben az oldatban lévő fehérjerészecskék mérete összemérhető a mérési hullámhosszal ( nm), a fénynyaláb szóródása a vizsgálati minta abszorbanciájának látszólagos növekedését eredményezi. A 280 nm-en fényszóródás következtében létrejött

2 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur abszorbanciahányad kiszámításához a vizsgálati oldat abszorbanciáját 320, 325, 330, 335, 340, 345 és 350 nm-en is meghatározzuk; a leolvasott abszorbanciaértékek logaritmusait a hullámhossz logaritmusának függvényében ábrázoljuk, majd lineáris regressziót alkalmazva, meghatározzuk a felvett pontokhoz legjobban illeszkedő egyenest. Extrapolálással meghatározzuk a 280 nm-hez tartozó abszorbancia logaritmusát. Ennek az értéknek az antilogaritmusa egyenlő a fényszóródás által okozott abszorbanciával, amelyet a 280 nm-en leolvasott összes abszorbanciából levonva megkapjuk az oldott fehérje korrigált abszorbanciáját. A fényszóródás okozta abszorbanciát különösen abban az esetben, ha az oldat észrevehetően zavaros az oldat szűrésével (0,2 μm-es szűrőn, amely a fehérjéket nem adszorbeálja) vagy centrifugálással történő tisztításával csökkenthetjük. Az eredmények kiszámítása. A számításokhoz a korrigált értékeket használjuk. A vizsgálati oldat fehérjekoncentrációja (C U ): C U = C S (A U /A S ), Ahol C S az összehasonlító oldat fehérjekoncentrációja, A U és A S pedig a vizsgálati oldat, ill. az összehasonlító oldat korrigált abszorbanciaértékei. 2. MÓDSZER Ez a Lowry-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy a fehérjék redukálják a foszfor-molibdén-volfrámsav reagensben lévő foszfor-molibdénvolfrám-heteropolisav kromogént és ennek eredményeként 750 nm-en abszorpciós maximum jön létre. A foszfor-molibdén-volfrámsav reagens elsősorban a fehérje tirozinrészével reagál. Szobahőmérsékleten a szín percen belül éri el maximumát, ezután fokozatosan halványul. Minthogy a meghatározást bizonyos anyagok zavarják, a fehérjéket kicsapással elkülöníthetjük. A zavaró anyagok többsége gyengíti, egyes detergensek viszont kissé erősítik a színeződést. Nagy sókoncentráció csapadékleválást idézhet elő. A különböző fehérjék különböző színintenzitással reagálhatnak, ezért a referenciaanyagnak és a vizsgálandó fehérjének azonosnak kell lenniük. Amennyiben a vizsgálati mintában lévő fehérjék mellől el kell távolítani a zavaró anyagokat, ezt az alábbiakban leírtak szerint, a vizsgálati oldat készítése előtt kell elvégezni. A zavaró anyagok hatása az oldat hígításával is csökkenthető, de csak addig, amíg a vizsgált fehérje koncentrációja még elegendő a pontos méréshez. Ehhez a módszerhez minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni.

3 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja a kalibrációs görbe tartományába essék. Olyan tompítóoldatot kell alkalmazni, amellyel 10,0-10,5 közötti ph-t biztosíthatunk. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot az előírt tompítóoldatban oldjuk. Az oldat részleteit ugyanazon tompítóoldattal hígítva, legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, 5 és 100 μg/ml közötti tartományban. Üres oldat. A vizsgálati oldat és az összehasonlító oldat készítésére használt tompítóoldat. Réz(II)-szulfát reagens. 100 mg R réz(ii)-szulfátot és 0,2 g R nátrium-tartarátot R desztillált vízzel 50 ml-re oldunk. 10 g R vízmentes nátrium-karbonátot R desztillált vízzel szintén 50 ml-re oldunk. A nátrium-karbonát oldatot lassan, kevergetés közben a réz(ii)-szulfát oldathoz öntjük. A reagens a készítést követő 24 órán belül használható fel. Lúgos réz(ii) reagens. A következő oldatokat elegyítjük: réz(ii)-szulfát reagens (1 térfogatrész), R nátrium-dodecil-szulfát 50 g/l töménységű oldata (2 térfogatrész) és R nátrium-hidroxid 32 g/l töménységű oldata (1 térfogatrész). A reagenst szobahőmérsékleten tároljuk és 2 héten belül felhasználjuk. Hígított foszfor-molibdén-volfrámsav reagens. 5 ml R foszfor-molibdénvolfrámsav reagenst 55 ml R desztillált vízzel hígítunk. Az oldatot barna üvegben, szobahőmérsékleten tároljuk. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok, a vizsgálati oldat és az üres oldat 1,0-1,0 mléhez 1,0-1,0 ml lúgos réz(ii) reagenst elegyítünk. 10 perc várakozás után valamennyi oldatot 0,5 ml hígított foszfor-molibdén-volfrámsav reagenssel elegyítjük, majd szobahőmérsékleten állni hagyjuk. Az oldatok abszorbanciáját 30 perc elteltével 750 nm-en mérjük (2.2.25). Kompenzáló folyadékként az üres oldattal készített oldatot használjuk. Számolás. A fehérjekoncentráció és az abszorbancia közti összefüggés nem lineáris; ha azonban a kalibrációs görbe felvételéhez készített oldatok koncentrációtartománya elég szűk, akkor a görbe megközelítőleg egyenes lesz. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáját a fehérjekoncentráció függvényében ábrázoljuk, és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs egyenest. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján megállapítjuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját.

4 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Zavaró anyagok. A következő eljárás során dezoxikolát-triklórecetsavat adunk a vizsgálati mintához, hogy a fehérjéket a meghatározás előtt kicsapással elkülönítsük a zavaró anyagoktól; ezt a technikát híg oldatok fehérjekoncentrációjának növelésére is felhasználhatjuk. A vizsgálandó anyagot tartalmazó oldat 1 ml-éhez R nátrium-dezoxikolát 1,5 g/l töménységű oldatából 0,1 ml-t mérünk. Az oldatot vortex keverővel összekeverjük és szobahőmérsékleten 10 percig állni hagyjuk. Ezután R triklórecetsav 720 g/l töménységű oldatának 0,1 ml-ét mérjük hozzá, vortex keverővel összekeverjük, majd 3000 g-t alkalmazva, 30 percen át centrifugáljuk. A folyadékot dekantáljuk és az esetleg visszamaradó folyadékot pipettával leszívjuk. Az összetömörült fehérjét 1 ml lúgos réz(ii) reagensben oldjuk. 3. MÓDSZER Ez a Bradford-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy amikor a savkék 90 nevű festék fehérjéhez kötődik, az abszorpció 470 nm-ről 595 nm-re tolódik. A savkék 90 legkönnyebben a fehérje arginin- és lizin-részeihez kötődik, ebből következik, hogy a különböző fehérjék meghatározása során a válaszok eltérőek lehetnek. Ezért a referenciaanyagként használt fehérjének azonosnak kell lennie a vizsgálandó fehérjével. Ezt a meghatározást viszonylag kevés anyag zavarja, de detergensek és amfolitok lehetőleg ne legyenek jelen a vizsgálati mintában. Erősen lúgos minták a savas reagenssel zavaró kölcsönhatásba léphetnek. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja a kalibrációs görbe tartományába essék. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot az előírt tompítóoldatban oldjuk. Az oldat részleteit ugyanazon tompítóoldattal hígítva legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, 0,1-1 mg/ml közti tartományban. Üres oldat. Azt a tompítóoldatot használjuk, amellyel a vizsgálati oldatot és az összehasonlító oldatot készítettük. Savkék 90 reagens. 0,10 g R savkék 90-et 50 ml R alkoholban oldunk. Az oldatot 100 ml R tömény foszforsav hozzáadása után R desztillált vízzel 1000 ml-re

5 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur hígítjuk. Az így nyert oldatot megszűrjük és barna üvegben, szobahőmérsékleten tároljuk. Az eltartás folyamán lassú festékkiválás figyelhető meg. Felhasználás előtt a reagenst meg kell szűrni. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok, a vizsgálati oldat és az üres oldat 0,100-0,100 ml-éhez 5-5 ml savkék 90 reagenst elegyítünk. Az elegyítést a kémcsövek megfordításával végezzük. A habzást kerülni kell, mivel ez rontaná a reprodukálhatóságot. Az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat abszorbanciáját 595 nm-en mérjük (2.2.25). Kompenzáló folyadékként az üres oldattal készített oldatot használjuk. Ne használjunk kvarcküvettákat, mert a festék kötődik ezek anyagához. Számolás. A fehérje-koncentráció és az abszorbancia közti összefüggés nem lineáris; ha azonban a kalibrációs görbe felvételéhez készített oldatok koncentrációtartománya elég szűk, akkor a görbe megközelítően egyenes lesz. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáját a fehérjekoncentráció függvényében ábrázoljuk, és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs görbét. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján megállapítjuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját. 4. MÓDSZER Ez a bicinchoninsavas vagy BCA-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy a fehérje a réz(ii)-iont réz(i)-ionná redukálja; a bicinchoninsav reagens a réz(i)-ion kimutatására szolgál. A reakciót kevés anyag zavarja. Ha zavaró anyagok vannak jelen, ezek befolyása az oldat hígításával is csökkenthető, de csak addig, amíg a vizsgált fehérje koncentrációja még elegendő a pontos méréshez. Egy másik lehetőség a zavaró anyagok eltávolítására a 2. módszer leírásában található fehérjekicsapásos eljárás. A különböző fehérjék különböző színintenzitással reagálhatnak, ezért a referenciaanyagnak és a vizsgálandó fehérjének azonosnak kell lenniük. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja az összehasonlító oldatok koncentrációtartományába essék. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot az előírt tompítóoldatban oldjuk. Az oldat részleteit ugyanazon tompítóoldattal hígítva, legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek

6 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, μg/ml közti tartományban. Üres oldat. Azt a tompítóoldatot használjuk, amellyel a vizsgálati oldatot és az összehasonlító oldatot készítettük. BCA reagens. 10 g R dinátrium-bicinchoninátot, 20 g R nátrium-karbonátmonohidrátot, 1,6 g R nátrium-tartarátot, 4 g R nátrium-hidroxidot és 9,5 g R nátrium-hidrogén-karbonátot R desztillált vízben oldunk. Szükség esetén az oldat ph-ját R nátrium-hidroxid vagy R nátriumhidrogén-karbonát oldatával 11,25-ra állítjuk be, majd térfogatát R desztillált vízzel 1000 ml-re egészítjük ki. Réz(II)-BCA reagens. R réz(ii)-szulfát 40 g/l töménységű oldatának 1 ml-ét 50 ml BCA reagenssel elegyítjük. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok, a vizsgálati oldat és az üres oldat 0,1-0,1 mléhez 2-2 ml réz(ii)-bca reagenst elegyítünk. Az oldatokat 30 percen át 37 C-on inkubáljuk. Az időpontot feljegyezzük és az elegyeket hagyjuk lehűlni szobahőmérsékletre. Az inkubálás befejezésétől számított 60 percen belül, 562 nmen, kvarcküvettákban mérjük az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat abszorbanciáját (2.2.25). Kompenzáló folyadékként az üres oldattal készített oldatot használjuk. A szobahőmérsékletre lehűlt oldatok színintenzitása fokozatosan tovább nő. Számolás. A fehérje-koncentráció és az abszorbancia közti összefüggés nem lineáris; ha azonban a kalibrációs görbe felvételéhez készített oldatok koncentráció-tartománya elég szűk, akkor a görbe megközelítően egyenes lesz. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáját a fehérje-koncentráció függvényében ábrázoljuk és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs görbét. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján megállapítjuk a vizsgálati oldat fehérje-koncentrációját. 5. MÓDSZER Ez a biuret-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy réz(ii)-ion lúgos közegben fehérjével reagál és ennek eredménye egy 545 nm-en kialakuló abszorbancia. Ez a vizsgálat igen kis különbséget mutat ekvivalens mennyiségű IgG- és albuminminták között. Ha a nátrium-hidroxidot és a biuret reagenst kombinált reagensként alkalmazzuk, és a nátrium-hidroxid hozzáadása után az elegyítés nem kielégítő, vagy túl hosszú idő telik el a nátrium-hidroxid oldat hozzáadása és a biuret reagens hozzáadása között, akkor az IgG-mintákra magasabb értékeket fogunk kapni, mint az albuminmintákra. A zavaró anyagok

7 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur hatásának minimalizálására alkalmazott triklórecetsavas módszer is használható a fehérjetartalom meghatározása során, ha a vizsgálati minta koncentrációja kisebb, mint 500 μg/ml. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja az összehasonlító oldatok koncentrációtartományába essék. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk. Az oldat egy-egy részletét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatával hígítva legalább három összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, 0,5-10 mg/ml közti tartományban. Üres oldat. R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatát használjuk. Biuret reagens. 3,46 g R réz(ii)-szulfátot 10 ml forró R desztillált vízben oldunk. Az oldatot hagyjuk lehűlni (A-oldat). 34,6 g R trinátrium-citrátot és 20,0 g R vízmentes nátrium-karbonátot 80 ml forró R desztillált vízben oldunk és ezt az oldatot is hagyjuk lehűlni (B-oldat). Az A- és B-oldatot elegyítjük és az elegy térfogatát R desztillált vízzel 200 ml-re egészítjük ki. Az oldat 6 hónapig használható. Zavaros vagy üledékes reagens nem használható. Vizsgálat. 1 térfogatrész vizsgálati oldathoz R nátrium-hidroxid 60 g/l töménységű oldatának 1 térfogatrészét elegyítjük. Ehhez haladéktalanul és gyors elegyítéssel 0,4 térfogatrész biuret-reagenst adunk. Az elegyet C-on legalább 15 percen át állni hagyjuk. A biuret-reagens hozzáadásától számított 90 percen belül, 545 nmen meghatározzuk a vizsgálati oldat és az összehasonlító oldatok abszorbanciáját (2.2.25). Kompenzációs folyadékként az üres oldatot használjuk. Olyan oldatok, amelyek zavarossá válnak, vagy amelyekben csapadék képződik, nem alkalmasak a fehérjekoncentráció meghatározására. Számolás. A fehérjekoncentráció és az abszorbancia közötti összefüggés csaknem lineáris az összehasonlító oldatok fehérjekoncentrációira megadott tartományban. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáit a fehérjekoncentrációk függvényében ábrázoljuk és lineáris regresszió alkalmazásával megszerkesztjük a kalibrációs görbét. Kiszámoljuk a kalibrációs görbe korrelációs együtthatóját. A rendszer alkalmas, ha olyan egyenest kapunk, amelynek korrelációs együtthatója legalább 0,99. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján meghatározzuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját.

8 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Zavaró anyagok. Annak érdekében, hogy a zavaró anyagok hatását a lehető legkisebbre csökkentsük, a vizsgálati minta fehérjetartalma az alábbi módon csapható ki. A vizsgálati minta oldatának 1 térfogatrészéhez R triklórecetsav 500 g/l töménységű oldatának 0,1 térfogatrészét adjuk. A felülúszót elöntjük és a csapadékot 0,5 M nátrium-hidroxid oldat kis mennyiségében feloldjuk. Az így nyert oldatból készítjük a vizsgálati oldatot. 6. MÓDSZER Ez a fluorimetriás módszer azon alapul, hogy o-ftálaldehiddel, amely a fehérje primer aminocsoportjaival (N-terminális aminosavakkal és a lizinrészek ε-aminocsoportjaival) reagál, származékot képezünk. A meghatározás érzékenysége növelhető, ha a fehérjét az o-ftálaldehid hozzáadása előtt hidrolizáljuk. A hidrolízis után a fehérjét alkotó aminosavak szabaddá vált α-amino-csoportjai is képesek lesznek reagálni az o-ftálaldehid reagenssel. A módszer igen kis mennyiségű fehérje meghatározására alkalmas. Primer aminok, mint pl. trometamol vagy aminosav-tartalmú tompítóoldatok, reagálnak a ftálaldehiddel, ezért használatukat kerülni kell, illetve adott esetben el kell távolítani őket. Az ammónia, ha nagy koncentrációban van jelen, szintén reagál a ftálaldehiddel. Az amin és a ftálaldehid reakciója eredményeképpen létrejövő fluoreszcencia nem minden esetben stabil. A módszer standardizálását célzó automatizált eljárások alkalmazása javíthatja a vizsgálat torzításmentességét, pontosságát. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja az összehasonlító oldatok koncentrációtartományába essék. Az oldat ph-ját a ftálaldehid reagens hozzáadása előtt 8-10,5-re állítjuk be. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk. Az oldat egy-egy részletét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatával hígítva legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, μg/ml közötti tartományban. Az oldatok ph-ját a ftálaldehid reagens hozzáadása előtt 8-10,5-re állítjuk be. Üres oldat. R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatát használjuk. Borát tompítóoldat. 61,83 g R bórsavat R desztillált vízben oldunk és az oldat phját R kálium-hidroxiddal 10,4-re állítjuk be. Végül az oldat térfogatát R desztillált vízzel 1000 ml-re egészítjük ki.

9 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Ftálaldehid törzsoldat. 1,20 g R ftálaldehidet 1,5 ml R metanolban oldunk. Az oldatot 100 ml borát-tompítóoldattal, majd R makrogol-23-lauriléter 300 g/l töménységű oldatának 0,6 ml-ével elegyítjük. A szobahőmérsékleten tárolt törzsoldat 3 hétig használható. Ftálaldehid reagens. 5 ml ftálaldehid törzsoldathoz 15 μl R 2-merkaptoetanolt elegyítünk. A reagenst felhasználás előtt legalább 30 perccel el kell készíteni és 24 órán belül fel kell használni. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat μl-éhez 0,1-0,1 ml ftálaldehid reagenst elegyítünk. Az oldatokat 15 percen át szobahőmérsékleten állni hagyjuk, majd mindegyikhez 3 ml 0,5 M nátrium-hidroxid oldatot elegyítünk. Ezután meghatározzuk az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat fluoreszcenciáját (2.2.21); gerjesztési hullámhossz 340 nm, emissziós hullámhossz nm között. Adott minta fluoreszcenciáját csak egy ízben mérjük, mivel a besugárzás hatására csökken a fluoreszcencia intenzitása. Számolás. A fehérjekoncentráció és a fluoreszcencia közötti összefüggés lineáris. Az összehasonlító oldatok fluoreszcencia-intenzitását a fehérjekoncentráció függvényében ábrázoljuk és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs görbét. A vizsgálati oldat fluoreszcencia-intenzitásából a kalibrációs görbe alapján meghatározzuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját. 7. MÓDSZER Ez a módszer a nitrogénanalízisen alapuló fehérjemeghatározási módszer. Egyéb nitrogéntartalmú vegyületek jelenléte zavarhatja a meghatározást. A nitrogénanalízisen alapuló módszerek hátránya, hogy a vizsgálati mintát el kell roncsolni, előnye viszont, hogy a meghatározáshoz nem szükséges a fehérjét vízben feloldani. A-eljárás. Vagy a fejezetben előírt, kénsavas roncsolással járó nitrogénmeghatározás szerint járunk el, vagy a Kjeldahl-féle nitrogénmeghatározásra szolgáló, kereskedelemből beszerezhető készüléket használjuk. B-eljárás. A nitrogénanalízist kereskedelmi forgalomban kapható készülékkel végezzük. A legtöbb nitrogénanalizátor hőbontást alkalmaz (vagyis a mintát oxigénben égeti el, csaknem 1000 C-os hőmérsékleten), amelynek folyamán a vizsgálandó anyag nitrogénjéből nitrogén-monoxid (NO) és egyéb nitrogén-oxidok (NO x ) keletkeznek. Vannak olyan készülékek, amelyek a nitrogén-oxidokat

10 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur nitrogéngázzá alakítják, amelyet azután hővezetőképességi detektorral határozhatunk meg. Más készülékek a nitrogén-oxid (NO) és ózon (O 3 ) keverékéből gerjesztett nitrogén-dioxidot (NO 2 *) állítanak elő, amely bomlás közben fényt bocsát ki és ennek mennyisége kemilumineszcenciás detektorral mérhető. Az injektálás és a hőbontás paramétereinek optimalizálására, valamint az analízis megbízhatóságának értékelésére olyan referenciaanyagot használunk, amely viszonylag tiszta és összetétele hasonló a vizsgált fehérje összetételéhez. Számolás. A fehérjekoncentráció kiszámolásához a minta nitrogéntartalmát osztjuk a fehérje ismert nitrogéntartalmával. A fehérje ismert nitrogéntartalmát vagy a fehérje kémiai összetételéből, vagy megfelelő referenciaanyaggal történő összehasonlítás alapján határozzuk meg.

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből

Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből Sörkészítés technológiájának kidolgozása kölesből 1. Bevezetés A gabonafélék és származékaik ősidőktől fogva jelentős részét képzik az emberiség táplálékforrásának. A coeliákiás betegség már az ókorban

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Jo-1 egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a Jo-1 antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

Modern fénymikroszkópiában használt különböző hullámhosszú megvilágító fények fototoxikus hatásvizsgálata fibroblaszt sejttenyészeteken

Modern fénymikroszkópiában használt különböző hullámhosszú megvilágító fények fototoxikus hatásvizsgálata fibroblaszt sejttenyészeteken Modern fénymikroszkópiában használt különböző hullámhosszú megvilágító fények fototoxikus hatásvizsgálata fibroblaszt sejttenyészeteken A 21. századi biológiai kutatásban a mikroszkópiai vizsgálatok elengedhetetlenek

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 63 Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására ÁLLÓ Anita, 1 GADÁR László, 2 FÖLDÉNYI Rita 1

Részletesebben

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai Szerkezeti jellemzőjük, hogy adott szénváz egy vagy több szénatomjához hidroxilcsoport kapcsolódik. A hidroxilcsoportot kötő szénatom jellege (telített, telítetlen,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK

VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémia Tanszék VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK KONCENTRÁCIÓJA MAGYARORSZÁG KÜLÖNBÖZŐ TELEPÜLÉSEIN Tudományos Diákköri Dolgozat Témavezető: Konzulensek:

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

Pezsgő- és kismedencék kezelése Dewan -18 fertőtlenítőszerrel

Pezsgő- és kismedencék kezelése Dewan -18 fertőtlenítőszerrel Pezsgő- és kismedencék kezelése Dewan -18 fertőtlenítőszerrel Átállás Dewan -20-ról Dewan -18-ra Dewan -18 alkalmazása Karbantartási tippek jacuzzikhoz Vegyszeradagolási megoldások Kérdések és válaszok

Részletesebben

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei 7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei Kutatásainkat az Al(III)-on kívül kiterjesztettük olyan fémionokra is, amelyek lúgos közegben számottevő oldhatóságot mutatnak és/vagy amelyek viselkedéséből az Al(III)-

Részletesebben

Nem-konjugált Ösztriol

Nem-konjugált Ösztriol RK-3CTMCE150102 Nem-konjugált Ösztriol [ 125 I] RIA készlet (REF: RK-3CT) A nem-konjugált Ösztriol [ 125 I] RIA készlet humán szérum nem konjugált ösztriol tartalmának in vitro direkt meghatározására szolgál,

Részletesebben

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások Oktatási segédanyag Petőcz György Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások A KÉMIAI KÉPLETEK A képletek (a tapasztalati, a molekula- és a szerkezeti képletek) egyszerű és egyértelmű

Részletesebben

20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE. 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben. 20.1.1. A víz

20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE. 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben. 20.1.1. A víz 20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben 20.1.1. A víz A víz a földi élet egyik legalapvetőbb feltétele, mert oldószerként reakcióközeg és szállítóanyag

Részletesebben

A vezetőképesség-mérés gyakorlata

A vezetőképesség-mérés gyakorlata A vezetőképesség-mérés gyakorlata Minden oldat vezetőképessége hőmérsékletfüggő. Ez azt jelenti, hogy egy vezetőképesség értéknek csak akkor van információtartalma, ha a vonatkoztatási hőfok is megadásra

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE ORENCIA 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 250 mg abatacept injekciós üvegenként. Feloldás

Részletesebben

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Doktori (PhD) értekezés Írta: Solymosné Majzik Etelka Témavezető:

Részletesebben

A Cyclophilin D és az adenin nukleotid transzlokátor szerepe a mitokondrium működés károsodásában

A Cyclophilin D és az adenin nukleotid transzlokátor szerepe a mitokondrium működés károsodásában A Cyclophilin D és az adenin nukleotid transzlokátor szerepe a mitokondrium működés károsodásában Doktori tézisek Dr. Vajda Szilvia Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola Témavezetők:

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére 008. 4. AGY konferencia. Gregász Tibor Fekete Beatrix (Budapesti Műszaki Főiskola RKK DTI) R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési

Részletesebben

Hegesztőanyagok Az átmérő tűrése 1,20 0,00% 1,13 0,00% 1,18 1,67% 1,09 3,31%

Hegesztőanyagok Az átmérő tűrése 1,20 0,00% 1,13 0,00% 1,18 1,67% 1,09 3,31% Az alumínium és ötvözeteinek felhasználása folyamatosan és az acéloknál nagyobb mértékben növekszik. Ennek eredménye, hogy sok korábban csak acélt feldolgozó üzem részben vagy egészben átáll(t) alumíniumra,

Részletesebben