ÖSSZES FEHÉRJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE"

Átírás

1 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur ÖSSZES FEHÉRJE 01/2008:20533 javított 6.0 Az alábbi meghatározási módszerek között több olyan található, amely kereskedelemből beszerezhető reagenskészletekkel (kit) is kivitelezhető. 1. MÓDSZER Oldatban a fehérjék a felépítésükben résztvevő aromás aminosavaknak (főként a tirozinnak és a triptofánnak) köszönhetően abszorbeálják a 280 nm-es ultraibolya fényt. Ez a tulajdonság felhasználható tartalmi meghatározás céljára. Amennyiben a fehérje oldására használt tompítóoldat abszorbanciája a vízéhez képest nagy, ez arra utal, hogy a tompítóoldat zavaró anyagot tartalmaz. A zavarás megszüntethető, ha a tompítóoldatot alkalmazzuk kompenzáló folyadékként. Ha azonban a zavaró anyag nagy abszorbanciával rendelkezik, az eredmények bizonytalanok lehetnek. Kis koncentrációk esetében még a küvetta falán adszorbeálódó fehérje is lényegesen csökkentheti az oldat koncentrációját. Ez elkerülhető, ha nagyobb koncentrációjú mintákat vizsgálunk, vagy nemionos detergenst használunk a minta előkészítésekor. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldat fehérjetartalma milliliterenként 0,2-2 mg legyen. Összehasonlító oldat. A megfelelő referenciaanyagból a vizsgálandó anyag oldásához használt tompítóoldattal a vizsgálati oldatéval megegyező fehérjekoncentrációjú oldatot készítünk. Vizsgálat. A vizsgálat folyamán a vizsgálati oldatot, az összehasonlító oldatot és a kompenzáló folyadékot azonos hőmérsékleten tartjuk. A vizsgálati oldat és az összehasonlító oldat abszorbanciáját kvarcküvettákban mérjük, 280 nm-en (2.2.25); kompenzáló folyadékként az előírt tompítóoldatot alkalmazzuk. Ahhoz, hogy pontos eredményeket kapjunk, a meghatározandó fehérjekoncentrációk teljes tartományában a válasznak lineárisnak kell lennie. Fényszóródás. A vizsgálati mintán bekövetkező fényszóródás csökkentheti a fehérjemeghatározás pontosságát. Amennyiben az oldatban lévő fehérjerészecskék mérete összemérhető a mérési hullámhosszal ( nm), a fénynyaláb szóródása a vizsgálati minta abszorbanciájának látszólagos növekedését eredményezi. A 280 nm-en fényszóródás következtében létrejött

2 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur abszorbanciahányad kiszámításához a vizsgálati oldat abszorbanciáját 320, 325, 330, 335, 340, 345 és 350 nm-en is meghatározzuk; a leolvasott abszorbanciaértékek logaritmusait a hullámhossz logaritmusának függvényében ábrázoljuk, majd lineáris regressziót alkalmazva, meghatározzuk a felvett pontokhoz legjobban illeszkedő egyenest. Extrapolálással meghatározzuk a 280 nm-hez tartozó abszorbancia logaritmusát. Ennek az értéknek az antilogaritmusa egyenlő a fényszóródás által okozott abszorbanciával, amelyet a 280 nm-en leolvasott összes abszorbanciából levonva megkapjuk az oldott fehérje korrigált abszorbanciáját. A fényszóródás okozta abszorbanciát különösen abban az esetben, ha az oldat észrevehetően zavaros az oldat szűrésével (0,2 μm-es szűrőn, amely a fehérjéket nem adszorbeálja) vagy centrifugálással történő tisztításával csökkenthetjük. Az eredmények kiszámítása. A számításokhoz a korrigált értékeket használjuk. A vizsgálati oldat fehérjekoncentrációja (C U ): C U = C S (A U /A S ), Ahol C S az összehasonlító oldat fehérjekoncentrációja, A U és A S pedig a vizsgálati oldat, ill. az összehasonlító oldat korrigált abszorbanciaértékei. 2. MÓDSZER Ez a Lowry-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy a fehérjék redukálják a foszfor-molibdén-volfrámsav reagensben lévő foszfor-molibdénvolfrám-heteropolisav kromogént és ennek eredményeként 750 nm-en abszorpciós maximum jön létre. A foszfor-molibdén-volfrámsav reagens elsősorban a fehérje tirozinrészével reagál. Szobahőmérsékleten a szín percen belül éri el maximumát, ezután fokozatosan halványul. Minthogy a meghatározást bizonyos anyagok zavarják, a fehérjéket kicsapással elkülöníthetjük. A zavaró anyagok többsége gyengíti, egyes detergensek viszont kissé erősítik a színeződést. Nagy sókoncentráció csapadékleválást idézhet elő. A különböző fehérjék különböző színintenzitással reagálhatnak, ezért a referenciaanyagnak és a vizsgálandó fehérjének azonosnak kell lenniük. Amennyiben a vizsgálati mintában lévő fehérjék mellől el kell távolítani a zavaró anyagokat, ezt az alábbiakban leírtak szerint, a vizsgálati oldat készítése előtt kell elvégezni. A zavaró anyagok hatása az oldat hígításával is csökkenthető, de csak addig, amíg a vizsgált fehérje koncentrációja még elegendő a pontos méréshez. Ehhez a módszerhez minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni.

3 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja a kalibrációs görbe tartományába essék. Olyan tompítóoldatot kell alkalmazni, amellyel 10,0-10,5 közötti ph-t biztosíthatunk. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot az előírt tompítóoldatban oldjuk. Az oldat részleteit ugyanazon tompítóoldattal hígítva, legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, 5 és 100 μg/ml közötti tartományban. Üres oldat. A vizsgálati oldat és az összehasonlító oldat készítésére használt tompítóoldat. Réz(II)-szulfát reagens. 100 mg R réz(ii)-szulfátot és 0,2 g R nátrium-tartarátot R desztillált vízzel 50 ml-re oldunk. 10 g R vízmentes nátrium-karbonátot R desztillált vízzel szintén 50 ml-re oldunk. A nátrium-karbonát oldatot lassan, kevergetés közben a réz(ii)-szulfát oldathoz öntjük. A reagens a készítést követő 24 órán belül használható fel. Lúgos réz(ii) reagens. A következő oldatokat elegyítjük: réz(ii)-szulfát reagens (1 térfogatrész), R nátrium-dodecil-szulfát 50 g/l töménységű oldata (2 térfogatrész) és R nátrium-hidroxid 32 g/l töménységű oldata (1 térfogatrész). A reagenst szobahőmérsékleten tároljuk és 2 héten belül felhasználjuk. Hígított foszfor-molibdén-volfrámsav reagens. 5 ml R foszfor-molibdénvolfrámsav reagenst 55 ml R desztillált vízzel hígítunk. Az oldatot barna üvegben, szobahőmérsékleten tároljuk. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok, a vizsgálati oldat és az üres oldat 1,0-1,0 mléhez 1,0-1,0 ml lúgos réz(ii) reagenst elegyítünk. 10 perc várakozás után valamennyi oldatot 0,5 ml hígított foszfor-molibdén-volfrámsav reagenssel elegyítjük, majd szobahőmérsékleten állni hagyjuk. Az oldatok abszorbanciáját 30 perc elteltével 750 nm-en mérjük (2.2.25). Kompenzáló folyadékként az üres oldattal készített oldatot használjuk. Számolás. A fehérjekoncentráció és az abszorbancia közti összefüggés nem lineáris; ha azonban a kalibrációs görbe felvételéhez készített oldatok koncentrációtartománya elég szűk, akkor a görbe megközelítőleg egyenes lesz. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáját a fehérjekoncentráció függvényében ábrázoljuk, és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs egyenest. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján megállapítjuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját.

4 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Zavaró anyagok. A következő eljárás során dezoxikolát-triklórecetsavat adunk a vizsgálati mintához, hogy a fehérjéket a meghatározás előtt kicsapással elkülönítsük a zavaró anyagoktól; ezt a technikát híg oldatok fehérjekoncentrációjának növelésére is felhasználhatjuk. A vizsgálandó anyagot tartalmazó oldat 1 ml-éhez R nátrium-dezoxikolát 1,5 g/l töménységű oldatából 0,1 ml-t mérünk. Az oldatot vortex keverővel összekeverjük és szobahőmérsékleten 10 percig állni hagyjuk. Ezután R triklórecetsav 720 g/l töménységű oldatának 0,1 ml-ét mérjük hozzá, vortex keverővel összekeverjük, majd 3000 g-t alkalmazva, 30 percen át centrifugáljuk. A folyadékot dekantáljuk és az esetleg visszamaradó folyadékot pipettával leszívjuk. Az összetömörült fehérjét 1 ml lúgos réz(ii) reagensben oldjuk. 3. MÓDSZER Ez a Bradford-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy amikor a savkék 90 nevű festék fehérjéhez kötődik, az abszorpció 470 nm-ről 595 nm-re tolódik. A savkék 90 legkönnyebben a fehérje arginin- és lizin-részeihez kötődik, ebből következik, hogy a különböző fehérjék meghatározása során a válaszok eltérőek lehetnek. Ezért a referenciaanyagként használt fehérjének azonosnak kell lennie a vizsgálandó fehérjével. Ezt a meghatározást viszonylag kevés anyag zavarja, de detergensek és amfolitok lehetőleg ne legyenek jelen a vizsgálati mintában. Erősen lúgos minták a savas reagenssel zavaró kölcsönhatásba léphetnek. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja a kalibrációs görbe tartományába essék. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot az előírt tompítóoldatban oldjuk. Az oldat részleteit ugyanazon tompítóoldattal hígítva legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, 0,1-1 mg/ml közti tartományban. Üres oldat. Azt a tompítóoldatot használjuk, amellyel a vizsgálati oldatot és az összehasonlító oldatot készítettük. Savkék 90 reagens. 0,10 g R savkék 90-et 50 ml R alkoholban oldunk. Az oldatot 100 ml R tömény foszforsav hozzáadása után R desztillált vízzel 1000 ml-re

5 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur hígítjuk. Az így nyert oldatot megszűrjük és barna üvegben, szobahőmérsékleten tároljuk. Az eltartás folyamán lassú festékkiválás figyelhető meg. Felhasználás előtt a reagenst meg kell szűrni. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok, a vizsgálati oldat és az üres oldat 0,100-0,100 ml-éhez 5-5 ml savkék 90 reagenst elegyítünk. Az elegyítést a kémcsövek megfordításával végezzük. A habzást kerülni kell, mivel ez rontaná a reprodukálhatóságot. Az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat abszorbanciáját 595 nm-en mérjük (2.2.25). Kompenzáló folyadékként az üres oldattal készített oldatot használjuk. Ne használjunk kvarcküvettákat, mert a festék kötődik ezek anyagához. Számolás. A fehérje-koncentráció és az abszorbancia közti összefüggés nem lineáris; ha azonban a kalibrációs görbe felvételéhez készített oldatok koncentrációtartománya elég szűk, akkor a görbe megközelítően egyenes lesz. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáját a fehérjekoncentráció függvényében ábrázoljuk, és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs görbét. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján megállapítjuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját. 4. MÓDSZER Ez a bicinchoninsavas vagy BCA-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy a fehérje a réz(ii)-iont réz(i)-ionná redukálja; a bicinchoninsav reagens a réz(i)-ion kimutatására szolgál. A reakciót kevés anyag zavarja. Ha zavaró anyagok vannak jelen, ezek befolyása az oldat hígításával is csökkenthető, de csak addig, amíg a vizsgált fehérje koncentrációja még elegendő a pontos méréshez. Egy másik lehetőség a zavaró anyagok eltávolítására a 2. módszer leírásában található fehérjekicsapásos eljárás. A különböző fehérjék különböző színintenzitással reagálhatnak, ezért a referenciaanyagnak és a vizsgálandó fehérjének azonosnak kell lenniük. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét az előírt tompítóoldatban oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja az összehasonlító oldatok koncentrációtartományába essék. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot az előírt tompítóoldatban oldjuk. Az oldat részleteit ugyanazon tompítóoldattal hígítva, legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek

6 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, μg/ml közti tartományban. Üres oldat. Azt a tompítóoldatot használjuk, amellyel a vizsgálati oldatot és az összehasonlító oldatot készítettük. BCA reagens. 10 g R dinátrium-bicinchoninátot, 20 g R nátrium-karbonátmonohidrátot, 1,6 g R nátrium-tartarátot, 4 g R nátrium-hidroxidot és 9,5 g R nátrium-hidrogén-karbonátot R desztillált vízben oldunk. Szükség esetén az oldat ph-ját R nátrium-hidroxid vagy R nátriumhidrogén-karbonát oldatával 11,25-ra állítjuk be, majd térfogatát R desztillált vízzel 1000 ml-re egészítjük ki. Réz(II)-BCA reagens. R réz(ii)-szulfát 40 g/l töménységű oldatának 1 ml-ét 50 ml BCA reagenssel elegyítjük. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok, a vizsgálati oldat és az üres oldat 0,1-0,1 mléhez 2-2 ml réz(ii)-bca reagenst elegyítünk. Az oldatokat 30 percen át 37 C-on inkubáljuk. Az időpontot feljegyezzük és az elegyeket hagyjuk lehűlni szobahőmérsékletre. Az inkubálás befejezésétől számított 60 percen belül, 562 nmen, kvarcküvettákban mérjük az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat abszorbanciáját (2.2.25). Kompenzáló folyadékként az üres oldattal készített oldatot használjuk. A szobahőmérsékletre lehűlt oldatok színintenzitása fokozatosan tovább nő. Számolás. A fehérje-koncentráció és az abszorbancia közti összefüggés nem lineáris; ha azonban a kalibrációs görbe felvételéhez készített oldatok koncentráció-tartománya elég szűk, akkor a görbe megközelítően egyenes lesz. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáját a fehérje-koncentráció függvényében ábrázoljuk és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs görbét. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján megállapítjuk a vizsgálati oldat fehérje-koncentrációját. 5. MÓDSZER Ez a biuret-meghatározás néven ismert módszer azon alapul, hogy réz(ii)-ion lúgos közegben fehérjével reagál és ennek eredménye egy 545 nm-en kialakuló abszorbancia. Ez a vizsgálat igen kis különbséget mutat ekvivalens mennyiségű IgG- és albuminminták között. Ha a nátrium-hidroxidot és a biuret reagenst kombinált reagensként alkalmazzuk, és a nátrium-hidroxid hozzáadása után az elegyítés nem kielégítő, vagy túl hosszú idő telik el a nátrium-hidroxid oldat hozzáadása és a biuret reagens hozzáadása között, akkor az IgG-mintákra magasabb értékeket fogunk kapni, mint az albuminmintákra. A zavaró anyagok

7 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur hatásának minimalizálására alkalmazott triklórecetsavas módszer is használható a fehérjetartalom meghatározása során, ha a vizsgálati minta koncentrációja kisebb, mint 500 μg/ml. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja az összehasonlító oldatok koncentrációtartományába essék. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk. Az oldat egy-egy részletét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatával hígítva legalább három összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, 0,5-10 mg/ml közti tartományban. Üres oldat. R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatát használjuk. Biuret reagens. 3,46 g R réz(ii)-szulfátot 10 ml forró R desztillált vízben oldunk. Az oldatot hagyjuk lehűlni (A-oldat). 34,6 g R trinátrium-citrátot és 20,0 g R vízmentes nátrium-karbonátot 80 ml forró R desztillált vízben oldunk és ezt az oldatot is hagyjuk lehűlni (B-oldat). Az A- és B-oldatot elegyítjük és az elegy térfogatát R desztillált vízzel 200 ml-re egészítjük ki. Az oldat 6 hónapig használható. Zavaros vagy üledékes reagens nem használható. Vizsgálat. 1 térfogatrész vizsgálati oldathoz R nátrium-hidroxid 60 g/l töménységű oldatának 1 térfogatrészét elegyítjük. Ehhez haladéktalanul és gyors elegyítéssel 0,4 térfogatrész biuret-reagenst adunk. Az elegyet C-on legalább 15 percen át állni hagyjuk. A biuret-reagens hozzáadásától számított 90 percen belül, 545 nmen meghatározzuk a vizsgálati oldat és az összehasonlító oldatok abszorbanciáját (2.2.25). Kompenzációs folyadékként az üres oldatot használjuk. Olyan oldatok, amelyek zavarossá válnak, vagy amelyekben csapadék képződik, nem alkalmasak a fehérjekoncentráció meghatározására. Számolás. A fehérjekoncentráció és az abszorbancia közötti összefüggés csaknem lineáris az összehasonlító oldatok fehérjekoncentrációira megadott tartományban. Az összehasonlító oldatok abszorbanciáit a fehérjekoncentrációk függvényében ábrázoljuk és lineáris regresszió alkalmazásával megszerkesztjük a kalibrációs görbét. Kiszámoljuk a kalibrációs görbe korrelációs együtthatóját. A rendszer alkalmas, ha olyan egyenest kapunk, amelynek korrelációs együtthatója legalább 0,99. A vizsgálati oldat abszorbanciájából a kalibrációs görbe alapján meghatározzuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját.

8 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Zavaró anyagok. Annak érdekében, hogy a zavaró anyagok hatását a lehető legkisebbre csökkentsük, a vizsgálati minta fehérjetartalma az alábbi módon csapható ki. A vizsgálati minta oldatának 1 térfogatrészéhez R triklórecetsav 500 g/l töménységű oldatának 0,1 térfogatrészét adjuk. A felülúszót elöntjük és a csapadékot 0,5 M nátrium-hidroxid oldat kis mennyiségében feloldjuk. Az így nyert oldatból készítjük a vizsgálati oldatot. 6. MÓDSZER Ez a fluorimetriás módszer azon alapul, hogy o-ftálaldehiddel, amely a fehérje primer aminocsoportjaival (N-terminális aminosavakkal és a lizinrészek ε-aminocsoportjaival) reagál, származékot képezünk. A meghatározás érzékenysége növelhető, ha a fehérjét az o-ftálaldehid hozzáadása előtt hidrolizáljuk. A hidrolízis után a fehérjét alkotó aminosavak szabaddá vált α-amino-csoportjai is képesek lesznek reagálni az o-ftálaldehid reagenssel. A módszer igen kis mennyiségű fehérje meghatározására alkalmas. Primer aminok, mint pl. trometamol vagy aminosav-tartalmú tompítóoldatok, reagálnak a ftálaldehiddel, ezért használatukat kerülni kell, illetve adott esetben el kell távolítani őket. Az ammónia, ha nagy koncentrációban van jelen, szintén reagál a ftálaldehiddel. Az amin és a ftálaldehid reakciója eredményeképpen létrejövő fluoreszcencia nem minden esetben stabil. A módszer standardizálását célzó automatizált eljárások alkalmazása javíthatja a vizsgálat torzításmentességét, pontosságát. Ehhez a vizsgálathoz minden tompítóoldatot és reagenst R desztillált vízzel kell készíteni. Vizsgálati oldat. A vizsgálandó anyag megfelelő mennyiségét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk; az oldatot úgy készítjük, hogy koncentrációja az összehasonlító oldatok koncentrációtartományába essék. Az oldat ph-ját a ftálaldehid reagens hozzáadása előtt 8-10,5-re állítjuk be. Összehasonlító oldatok. A meghatározandó fehérjének megfelelő referenciaanyagot R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatában oldjuk. Az oldat egy-egy részletét R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatával hígítva legalább öt összehasonlító oldatot készítünk, melyeknek fehérjekoncentrációi egyenletesen oszlanak el egy megfelelő, μg/ml közötti tartományban. Az oldatok ph-ját a ftálaldehid reagens hozzáadása előtt 8-10,5-re állítjuk be. Üres oldat. R nátrium-klorid 9 g/l töménységű oldatát használjuk. Borát tompítóoldat. 61,83 g R bórsavat R desztillált vízben oldunk és az oldat phját R kálium-hidroxiddal 10,4-re állítjuk be. Végül az oldat térfogatát R desztillált vízzel 1000 ml-re egészítjük ki.

9 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur Ftálaldehid törzsoldat. 1,20 g R ftálaldehidet 1,5 ml R metanolban oldunk. Az oldatot 100 ml borát-tompítóoldattal, majd R makrogol-23-lauriléter 300 g/l töménységű oldatának 0,6 ml-ével elegyítjük. A szobahőmérsékleten tárolt törzsoldat 3 hétig használható. Ftálaldehid reagens. 5 ml ftálaldehid törzsoldathoz 15 μl R 2-merkaptoetanolt elegyítünk. A reagenst felhasználás előtt legalább 30 perccel el kell készíteni és 24 órán belül fel kell használni. Vizsgálat. Az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat μl-éhez 0,1-0,1 ml ftálaldehid reagenst elegyítünk. Az oldatokat 15 percen át szobahőmérsékleten állni hagyjuk, majd mindegyikhez 3 ml 0,5 M nátrium-hidroxid oldatot elegyítünk. Ezután meghatározzuk az összehasonlító oldatok és a vizsgálati oldat fluoreszcenciáját (2.2.21); gerjesztési hullámhossz 340 nm, emissziós hullámhossz nm között. Adott minta fluoreszcenciáját csak egy ízben mérjük, mivel a besugárzás hatására csökken a fluoreszcencia intenzitása. Számolás. A fehérjekoncentráció és a fluoreszcencia közötti összefüggés lineáris. Az összehasonlító oldatok fluoreszcencia-intenzitását a fehérjekoncentráció függvényében ábrázoljuk és lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk a kalibrációs görbét. A vizsgálati oldat fluoreszcencia-intenzitásából a kalibrációs görbe alapján meghatározzuk a vizsgálati oldat fehérjekoncentrációját. 7. MÓDSZER Ez a módszer a nitrogénanalízisen alapuló fehérjemeghatározási módszer. Egyéb nitrogéntartalmú vegyületek jelenléte zavarhatja a meghatározást. A nitrogénanalízisen alapuló módszerek hátránya, hogy a vizsgálati mintát el kell roncsolni, előnye viszont, hogy a meghatározáshoz nem szükséges a fehérjét vízben feloldani. A-eljárás. Vagy a fejezetben előírt, kénsavas roncsolással járó nitrogénmeghatározás szerint járunk el, vagy a Kjeldahl-féle nitrogénmeghatározásra szolgáló, kereskedelemből beszerezhető készüléket használjuk. B-eljárás. A nitrogénanalízist kereskedelmi forgalomban kapható készülékkel végezzük. A legtöbb nitrogénanalizátor hőbontást alkalmaz (vagyis a mintát oxigénben égeti el, csaknem 1000 C-os hőmérsékleten), amelynek folyamán a vizsgálandó anyag nitrogénjéből nitrogén-monoxid (NO) és egyéb nitrogén-oxidok (NO x ) keletkeznek. Vannak olyan készülékek, amelyek a nitrogén-oxidokat

10 Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur nitrogéngázzá alakítják, amelyet azután hővezetőképességi detektorral határozhatunk meg. Más készülékek a nitrogén-oxid (NO) és ózon (O 3 ) keverékéből gerjesztett nitrogén-dioxidot (NO 2 *) állítanak elő, amely bomlás közben fényt bocsát ki és ennek mennyisége kemilumineszcenciás detektorral mérhető. Az injektálás és a hőbontás paramétereinek optimalizálására, valamint az analízis megbízhatóságának értékelésére olyan referenciaanyagot használunk, amely viszonylag tiszta és összetétele hasonló a vizsgált fehérje összetételéhez. Számolás. A fehérjekoncentráció kiszámolásához a minta nitrogéntartalmát osztjuk a fehérje ismert nitrogéntartalmával. A fehérje ismert nitrogéntartalmát vagy a fehérje kémiai összetételéből, vagy megfelelő referenciaanyaggal történő összehasonlítás alapján határozzuk meg.

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 2.4.22 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-1 01/2007:20422 2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA Az idegen olajok vizsgálatát gázkromatográfiásan végezzük (2.2.28), és ehhez a vizsgálandó olajban található

Részletesebben

IECORIS ASELLI OLEUM B. Csukamájolaj (B típus)

IECORIS ASELLI OLEUM B. Csukamájolaj (B típus) Iecoris aselli oleum B Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 IECORIS SELLI OLEUM B Csukamájolaj (B típus) 01/2009:1193 DEFINÍCIÓ vadon élő tőkehal Gadus morhua L. és más Gadus-fajok friss májából nyert, tisztított

Részletesebben

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj Foenuculi amari herbae aetheroleum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.0-1 FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj 07/2009:2380 javított 7.0 DEFINÍCIÓ A Foeniculum vulgare Mill. ssp.

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400 01/2009:2046 javított 7.0 LAUROMACROGOLUM 400 Lauromakrogol 400 DEFINÍCIÓ Különböző makrogolok lauril-alkohollal (dodekanollal) képzett étereinek keveréke. Szabad makrogolokat tartalmazhat. Szabad lauril-alkohol-tartalma

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1

2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1 2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1 2.2.23. ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA 01/2008:20223 ALAPELV Atomabszorpció akkor jön létre, amikor egy alapállapotú atom adott hullámhossszú

Részletesebben

2.7.6. ADSZORBEÁLT DIFTÉRIA VAKCINA HATÓÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

2.7.6. ADSZORBEÁLT DIFTÉRIA VAKCINA HATÓÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 2.7.6. Adszorbeált diftéria vakcina hatóértékének... Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:20706 2.7.6. ADSZORBEÁLT DIFTÉRIA VAKCINA HATÓÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A diftéria vakcina hatóértékét úgy határozzuk

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 1 2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 01/2005:20224 Az infravörös spektrofotométereket a 4000 650 cm -1 (2,5 15,4 µm) közti, illetve néhány esetben egészen a 200 cm

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

2. Fotometriás mérések I.

2. Fotometriás mérések I. 2. Fotometriás mérések I. 2008 október 17. 1. Szín mérése Pt-Co skálán[5] 1.1. Háttér A platina-kobalt színskála közel színtelen folyadékok sárga árnyalatainak meghatározására alkalmas. Eredetileg szennyvizek

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPP UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Foszfátionok meghatározása vizes

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

2.2.56. AMINOSAV-ANALÍZIS (5)

2.2.56. AMINOSAV-ANALÍZIS (5) 2.2.56. Aminosav-analízis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 2.2.56. AMINOSAV-ANALÍZIS (5) 01/2010:20256 Az aminosav-analízis a fehérjék, a peptidek és egyéb gyógyszerkészítmények aminosavösszetételének vagy aminosavtartalmának

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása 3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása A nitrogén és különféle nitrogéntartalmú anyagok meghatározása Az élelmiszerek nitrogéntartalmú anyagainak osztályozása

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI

Részletesebben

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség 2.9.34. Porok tömörítetlen és tömörített sűrűsége Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.6-1 2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE Tömörítetlen sűrűség 01/2013:20934 Tömörítetlen sűrűségnek nevezzük a tömörítetlen

Részletesebben

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol

Részletesebben

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0063 SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) 1. DEFINÍCIÓ Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes A száj-

Részletesebben

ÖBLÍTÉSRE SZÁNT GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK cikkely változásai:

ÖBLÍTÉSRE SZÁNT GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK cikkely változásai: ÖBLÍTÉSRE SZÁNT GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK cikkely változásai: 704. oldal Új cikkelyszám: 01/2007:1116 A Definíció rész 2. bekezdésének utolsó mondata helyesen: Az öblítésre szánt oldatokat rendszerint úgy

Részletesebben

Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához

Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához A példatár különböző témaköreit fejezetszámok jelzik. A fejezeteken belül alfejezetek találhatók. Ezek közül az 1. számú a témakör főbb alapfogalmait és képleteit

Részletesebben

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály 1. A Freon-12 fantázianéven ismert termék felhasználható illatszerek és más kozmetikai cikkek tartályainak nyomógázaként, mert: a. nagy a párolgási hője b. szobahőmérsékleten cseppfolyós c. szagtalan és

Részletesebben

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Budapest, Témavezető: Dr. Konzulensek: Dr. Dr. Dr. Homonnay Zoltán Varga Beáta Süvegh Károly Marek Tamás A csernobili baleset és következményei Mérési módszerek:

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

2.6.12. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: ÖSSZES ÉLETKÉPES AEROB MIKROORGANIZMUSSZÁM

2.6.12. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: ÖSSZES ÉLETKÉPES AEROB MIKROORGANIZMUSSZÁM 2.6.12. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.5.6. 1 01/2007:20612 2.6.12. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: ÖSSZES ÉLETKÉPES AEROB MIKROORGANIZMUSSZÁM Ez az általános

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata KUTATÁSI JELENTÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet e részére DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata. E z ü s t k o l l o

Részletesebben

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % ! #!$ #%& $!#!'(!!$!%#)!!!* ! "#$% &'(&&)&&) % *'&"#%+#&) *, && #+& %-& %)%% & * &% + "#$%%(%((&,)' %(%(&%, & &% +$%,$. / $ %)%*)* "& 0 0&)(%& $ %!" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!* 1234 5151671345128 51 516 5 " + $, #-!)$. /$#$ #'0$"!

Részletesebben

Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel

Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel Módszerfejlesztés, vizsgálati eredmények László József WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2012. évi

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Stefánka Zsolt, Varga Zsolt, Széles Éva MTA Izotópkutató Intézet 1121

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (I. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

LAMBDA-MED Kft. elektroanalitikai csoport

LAMBDA-MED Kft. elektroanalitikai csoport Mátrafüttyös, 2007. november 09. 1/4 oldal Solitrode kémiai megfelelőségvizsgálata Az ellenőrzés tárgya: Solitrode (kombinált ph-elektród Pt1000 hőérzékelővel) Gyártó: Metrohm Típusa: 6.0228.000 Gyári

Részletesebben

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Az ASEA-ban található reaktív molekulák egy komplex szabadalmaztatott elektrokémiai folyamat, mely csökkenti és oxidálja az alap sóoldatot,

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN KALIBRÁCIÓ A kalibráció folyamata során a műszer válaszjele és a mérendő koncentrációja közötti összefüggést határozzuk meg. A kísérletileg meghatározott

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

ELMÉLETI, SZÁMOLÁSI FELADATOK

ELMÉLETI, SZÁMOLÁSI FELADATOK ELMÉLETI, SZÁMOLÁSI FELADATOK 1. B vitamin komplex (keverék) meghatározása CZE és MEKC módszerrel A módszer leírása: A vízoldható B1 (tiamin hidroklorid), B2 (riboflavin), B3 (niacinamid) és B6 (piridoxin

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény Codex Alimentarius Hungaricus 3-2-1/2002 számú irányelv Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vizsgálati módszerei Analysis methods

Részletesebben

Százalék, ötvözet, keverék számolás

Százalék, ötvözet, keverék számolás Százalék, ötvözet, keverék számolás 1) Egy pár cipő ára 270 Lei. Mivel nagyon fogyott, megemelték az árát 20%-kal. De így már nem fogyott annyira és úgy döntöttek, hogy leszállítják az árát 20%-kal. Mennyi

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-

Részletesebben

2.6.7. Mikoplazmák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 6.1.-1 2.6.7. MIKOPLAZMÁK

2.6.7. Mikoplazmák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 6.1.-1 2.6.7. MIKOPLAZMÁK 2.6.7. Mikoplazmák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 6.1.-1 2.6.7. MIKOPLAZMÁK 01/2008:20607 javított 6.1 Ahol a mikoplazmák vizsgálatát törzs-sejtbank, szaporító sejtbank, vírus oltócsíratétel vagy kontrollsejtek

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV I. kategória Budapest, 2008. április 12.

Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV I. kategória Budapest, 2008. április 12. Oktatási Hivatal OKTV 2007/2008 Kémia I. kategória döntő forduló Feladatlap és megoldások Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV I. kategória Budapest, 2008. április 12. A feladathoz kérdések társulnak, amelyek

Részletesebben

SVM Biotechnológia I. Környezetvédelmi biotechnológia

SVM Biotechnológia I. Környezetvédelmi biotechnológia SVM Biotechnológia I. Környezetvédelmi biotechnológia Talajok, természetes vizek, szennyvizek állapotának felmérése, a szennyezett területek tisztulási folyamatának nyomonkövetése A környezetvédelem célja

Részletesebben

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Oktatási Hivatal Az 009/010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 5 kg, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium

Részletesebben

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM TAN. HÉT 1., 8-14. 2., 15-21. 3., 22-28. ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás. Alapvető

Részletesebben

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyaggal működő módszerek Analitikai felhasználás Analitikai felhasználás Ellenanyag / antigén kapcsolódás Az Ab/Ag kapcsolat

Részletesebben

1. laborgyakorlat. Irodalom: Torkos Kornél, Meszticzky Aranka: Általános kémiai praktikum (ELTE Eötvös Kiadó) Folyadék sűrűségmérés (I.6, I.6.1.

1. laborgyakorlat. Irodalom: Torkos Kornél, Meszticzky Aranka: Általános kémiai praktikum (ELTE Eötvös Kiadó) Folyadék sűrűségmérés (I.6, I.6.1. 1. laborgyakorlat Irodalom: Torkos Kornél, Meszticzky Aranka: Általános kémiai praktikum (ELTE Eötvös Kiadó) Folyadék sűrűségmérés (I.6, I.6.1.) 1.1. Oldatkészítés, oldatok sűrűségének meghatározása Eszközök:

Részletesebben

SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS

SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS SEMMELWEIS EGYETEM Orvosi Biokémiai Intézet 1094 Budapest, Tű zoltó u. 37-47. SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS Készítette: 2009.01.19. A dokumentáció kódja: SE-OBI-H-MU-04 Dr. Kolev Kraszimir részlegvezető Dátum

Részletesebben

2.2.36. AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL

2.2.36. AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL 01/2008:20236 javított 8.3 2.2.36. AZ IONKONCENRÁCIÓ POENCIOMERIÁ MEGHAÁROZÁA IONZELEKÍ ELEKRÓDOK ALKALMAZÁÁAL Az onszeletív eletród potencálja (E) és a megfelelő on atvtásána (a ) logartmusa özött deáls

Részletesebben

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb. Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,

Részletesebben

NITROGÉNFORMÁK A RÉTEGVIZEINKBEN

NITROGÉNFORMÁK A RÉTEGVIZEINKBEN NITROGÉNFORMÁK A RÉTEGVIZEINKBEN NITROGEN FORMS IN DEEP GROUNDWATERS BUZETZKY Dóra, FÓRIÁN Sándor hallgató, adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék dora_beata@freemail.hu,

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

CalFast. Egyszerű és megbízható Kalprotektin (Calprotectin) székletvizsgálati gyorsteszt. Eredmény kevesebb, mint 20 percen belül!

CalFast. Egyszerű és megbízható Kalprotektin (Calprotectin) székletvizsgálati gyorsteszt. Eredmény kevesebb, mint 20 percen belül! CalFast Gyorsteszt mennyiségi meghatározáshoz Eredmény kevesebb, mint 20 percen belül! Egyszerű és megbízható Kalprotektin (Calprotectin) székletvizsgálati gyorsteszt Gyorsteszt a Kalprotektin mennyiségi

Részletesebben

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Beadás határideje 2012. április 30. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 10. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Tűzijáték A tűzijáték

Részletesebben

Vízkémia Víztípusok és s jellemző alkotórészei Vincze Lászlóné dr. főiskolai docens Vk_7 1. Felszíni vizek A környezeti hatásoknak leginkább kitett víztípus Oldott sótartalom kisebb a talaj és mélységi

Részletesebben

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Chemetrics Inc. már több, mint 35 éve jelen van a picaon, számos Európai Uniós országban terjedtek már el termékei. Kifejezetten vízminta elemző készleteket és

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006903T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 808194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Kémia emelt szint

Részletesebben

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7 Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz

Részletesebben

Lakossági ózongenerátorok

Lakossági ózongenerátorok Lakossági ózongenerátorok AQUTOS ózonos-víz előállító mikrogenerátor. A legkompaktabb ózongenerátor. A generátort könnyen, szerszám nélkül lehet a vízhálózathoz csatlakoztatni, használata, működtetése

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie.

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval

Részletesebben

Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2014.ápr.1. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály,

Részletesebben

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap 1. Írd le a következő elemek és vegyületek kémiai nevét: 1.NaOH, 2.Ca, 3.Mg, 4.CaCO 3, 5.NaCl, 6.Na 2 CO 3 7.CaSO 4, 8.Ca(OH) 2, 9.CaO, 10CO 2, 11.HCl, 12.Na,

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE

SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE SZERVETLEN PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÁSOK Készítette dr. Golopencza Pálné Tartalomjegyzék Szennyezett K 2 SO 4 tisztítása...2 Szennyezett KCl tisztítása...3 Lecsapott CaCO 3 készítése...4

Részletesebben

Savasodás, vitaminok

Savasodás, vitaminok Savasodás, vitaminok Dr. Jekő József főiskolai tanár, intézetigazgató Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. április 18-19.

Részletesebben

2.2.34. TERMOANALÍZIS

2.2.34. TERMOANALÍZIS 2.2.34. Termoanalízis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 2.2.34. TERMOANALÍZIS 01/2005:20234 javított 6.1 A termoanalízis körébe azon módszerek tartoznak, amelyekkel egy anyag valamely fizikai tulajdonságának változását

Részletesebben

Látványos kémiai kísérletek

Látványos kémiai kísérletek Látványos kémiai kísérletek Mottó: Chuwie, add rá a tartalékot! Bemutatja: Kémia BSc, I. évfolyam 2009. 611. Labor Laborvezető: Tarczay György Laboráns: Éva néni Sarka János Italok borból KMnO 4 -oldat

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), első kérdésünk valószínűleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen

Részletesebben

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor

Részletesebben

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly Biofizikai módszerek a citoszkeleton vizsgálatára I: Kinetikai és steady-state spektroszkópiai módszerek Sejt Citoszkeletális rendszerek Orbán József, 2014 április Institute of Biophysics Citoszkeleton:

Részletesebben

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBFÁZISÚ, TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK Kétkomponens szilárd-folyadék egyensúlyok Néhány fogalom: - olvadék - ötvözetek - amorf anyagok Állapotok feltüntetése:

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI GYAKORLAT JEGYZET

GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI GYAKORLAT JEGYZET GYÓGYSZEÉSZI KÉMIAI GYAKLAT JEGYZET 2. FÉLÉV Dr. Pelyvás István Dr. Gunda Tamás Dr. Bakai-Bereczki Ilona Dr. Fejes Zsolt Debrecen, 2012. február Módosítva: 2012.01.31. 11:39 Tartalomjegyzék 9. TÉMA...3

Részletesebben

Publikáció Luminis kocka fejlesztése, a Luminis Innovation Kft. innovatív ötletének megvalósítása

Publikáció Luminis kocka fejlesztése, a Luminis Innovation Kft. innovatív ötletének megvalósítása Publikáció Luminis kocka fejlesztése, a innovatív ötletének megvalósítása 1. Bevezető A találmány tárgya eljárás és gyártástechnológia UV fényben látható világító jégkocka előállítására. Napjainkban egyre

Részletesebben

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. 1034 Budapest, III.ker. Dévai Bíró Mátyás tér 25. T: 06-1/367-6892, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu

Részletesebben

Élelmiszer-hamisítás kimutatásának lehetősége NIR spektroszkópia segítségével

Élelmiszer-hamisítás kimutatásának lehetősége NIR spektroszkópia segítségével Élelmiszer-hamisítás kimutatásának lehetősége NIR spektroszkópia segítségével Bázár György, Kövér György, Locsmándi László, Szabó András, Romvári Róbert Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar Állatitermék

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I. 1) Adja meg a Például: 1 ; 8 8 M 1 ; 10 5 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 008. május 06. KÖZÉPSZINT I. nyílt intervallum két különböző elemét! ( pont) ( pont) ) Egy 7-tagú társaságban mindenki mindenkivel egyszer

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Versenyfeladatsor. 2. feladat Versenyfeladatsor 1. feladat Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének. Mi a neve ennek az alkénnek,

Részletesebben

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3 59 2.1.2. Anionok kimutatása Az anionokat közös reagensekkel történı vizsgálatok megfigyelései alapján, a kationokhoz hasonlóan, analitikai osztályokba sorolhatjuk. A fontosabb anionok négy osztályba kerültek.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása A fémorganikus vegyületek stabilitása --- termikus stabilitás, oxidálószerrel (levegő) szemben, vízzel szemben --- stabilitás széles határok között változik (pl.):

Részletesebben

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Hatásos permetezés csak akkor végezhető, ha pontosan ismert a felületegységre kiszórt folyadékmennyiség. Ugyanis

Részletesebben

Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök

Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök VI. MSDay Budapest, 2013. február 21. Dr. Jacsó Attila Dr. Földi József A kezdet Permetező kabin alkalmazása az istállóban A folytatás:

Részletesebben

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához I. tétel 1. A periódusos rendszer felépítése és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével. Periódikusan változó tulajdonságok és értelmezésük. 2.

Részletesebben