PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, Hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére És az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, És hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni. (Szent-Györgyi Albert) szeptember 1

2 Tartalomjegyzék Szakmai alapdokumentum Bevezető Küldetésnyilatkozat Nevelési program 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelési-oktatási alapelveink Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai A nevelési-oktatási munkában alkalmazott eszköz-és eljárásrendszer A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az egészségnevelés célja Az egészséges életmód kialakítása érdekében végzendő feladatok Az egészséges életmód kialakítására irányuló módszerek Tanórai tevékenységek kapcsolattartás tantárgyakkal Segítő kapcsolatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségi szolgálat Intézményünk egyéb közösségépítésért szolgáló feladatai Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógusok oktatói és nevelői feladatai A pedagógusok adminisztrációs feladatai A pedagógusok szervezeti feladatai A pedagógiai etikával összefüggő feladatok Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai

3 8. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programja (AJKSZP) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenységei Szociális Szolgáltatások A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az iskolában Módszertani elemek, feladatok Fakultatív hit- és vallásoktatás A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A tanulói közösségekkel való kapcsolattartás A szülő, a tanuló és a pedagógus és az intézmény partnerei közötti kapcsolattartás formái A szülőkkel való kapcsolattartás Az iskolai és kollégiumi pedagógusok együttműködésének formái Az iskolai és a gazdálkodó szervezetek kapcsolattartásának formái A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Felvétel és átvétel más iskolából Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv A pedagógiai program végrehajtásához szükséges oktató-nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A) Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola jegyzéke B) Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézmény jegyzéke 3

4 Helyi tanterv Fejlesztési területek Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára való nevelés Gazdasági, pénzügyi nevelés Fenntarthatóság, környezettudatosság A tanulás tanítása, az életkorig tartó tanulás képességének elsajátítása Testi és lelki egészségre nevelés Az önismeret és társas kultúra fejlesztése Médiatudatosságra való nevelés Pályaorientáció Az erkölcsi nevelés A családi életre nevelés Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, a székhelyiskola tantárgyi rendszere és óraterve A nevelő, oktató és szakképző munka pedagógiai szakaszai A nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai (kimenő rendszerben) Választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Érettségi tantárgyak Óratervek Az öt évfolyamos közgazdasági ágazati osztály óraterve (2013. szept. 1.) Az öt évfolyamos turisztikai ágazati osztály óraterve (2013. szept. 1.) A négy évfolyamos ügyviteli ágazati osztály óraterve (2013. szept. 1.) Az öt évfolyamos közgazdasági szakmacsoport óraterve a as tanévben indított osztály részére (kimenő rendszerben) Az öt évfolyamos vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport óraterve a as tanévben indított osztály részére (kimenő rendszerben) Az öt évfolyamos közgazdasági szakmacsoport óraterve a es tanévben indított osztály részére (kimenő rendszerben) Az öt évfolyamos vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport óraterve a es tanévben indított osztály részére (kimenő rendszerben) Ügyvitel szakmacsoport óraterve a as tanévben indított osztály részére (kimenő rendszerben)

5 Közgazdasági szakmacsoport óraterve a szeptemberétől (kimenő rendszerben) Ügyvitel szakmacsoport óraterve a szeptemberétől (kimenő rendszerben) Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézmény tantárgyi rendszere és óraterve Az oktató nevelő munka színterei Szakközépiskolai óratervek Kereskedelem és vendéglátó-ipari ágazati szakközépiskolai képzés óraszámai (2013. szept. 1.) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Szakiskolai óratervek Szakiskolai képzés óraszámai (2013. szept. 1.) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulók értékelésére vonatkozó alapelveink A tanulói teljesítmények értékelésének, minősítésének formái Az egyes modulok tantárgyak összevont jegyeinek értékelése, minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei, formái A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként Az iskola magasabb évfolyamába lépésének feltételei A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei Tanulói jogviszony létesítésének feltételei nappali tagozaton a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézményben A felsőbb középiskolai évfolyamra lépés feltételei Az átvétellel kapcsolatos iskolai alapelvek

6 Szakmai program 1. A szakmai program általános céljai, feladatai és eljárásai Az iskolánk szakmai fejlesztési stratégiáját meghatározó tényezők A szakmai program általános céljai A szakmai képzés feladatai Az OKJ és lehetőségeink A szakmai képzésben alkalmazott eljárások A szakmai gyakorlat szervezése Ágazati és szakmacsoportos beiskolázás és a szakképző évfolyamra lépés feltételei Előzetes tudás beszámítása A tanuló teljesítményének értékelése, minősítése Szintvizsga Modulok értékelése-modulzáró vizsga Szakmai vizsgáztatás Pályakövetési rendszer A szakmai képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke Tankönyvek, taneszközök jegyzéke, segédletek A szakmai képzés személyi feltételei Az iskola szakmakínálata A székhelyiskola szakmakínálata Közgazdasági szakmacsoport, ágazat Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, ágazat Ügyviteli szakmacsoport, ágazat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, ágazat Informatikai szakmacsoport, ágazat Óratervek Közgazdasági szakmacsoport, ágazat Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, ágazat Ügyviteli szakmacsoport, ágazat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport-logisztikai ügyintéző A tagintézmény szakmakínálata Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, ágazat

7 Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport, ágazat Élelmiszeripari szakmacsoport, ágazat Óratervek Kereskedelem ágazat és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport szakközépiskolai képzés Kereskedő szakképesítés Vendéglátó-ipari ágazat és vendéglátás-turisztika szakmacsoport óratervei Vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport-szakiskolai képzés Eladó szakképesítés Bolti eladó szakképesítés (kimenő rendszerben) Vendéglátás-turisztika szakmacsoport szakiskolai képzés Cukrász szakképesítés Pincér szakképesítés Szakács szakképesítés Vendéglátó eladó szakképesítés Pincér szakképesítés (kimenő rendszerben) Szakács szakképesítés (kimenő rendszerben) Érvényességi rendelkezések A hatálybalépés időpontja A hatályosság időtartama, a módosítás lehetőségei A pedagógiai program nyilvánossága A pedagógiai program véleményezése, elfogadása, jóváhagyása Mellékletek sz. melléklet A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges oktató-nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 2. sz. melléklet A helyi tanterv tananyaga és követelményei tantárgyanként (nyelvi előkészítő évfolyam, közgazdasági szakmacsoport, ügyviteli szakmacsoport, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport) 3. sz. melléklet Különböző vizsgák szervezésének és lebonyolításának szabályai 4. sz. melléklet 7

8 A középszintű érettségi vizsga tantárgyankénti témakörei 5. sz. melléklet A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 8

9 A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai alapdokumentuma 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítás MIK SZMSZ 22/2013 (VIII. 5.) módosítása A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: A köznevelési intézmény 1. Megnevezései 1.1. Hivatalos neve: Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2. Feladatellátási helyei 2.1. Székhelye: 3100 Salgótarján, Május 1. út Tagintézmények megnevezése és telephelyei Tagintézmény hivatalos neve: Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye Ügyviteli telephelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út Tagintézmény telephelye: 3100 Salgótarján, Ady E. út Alapító és a fenntartó neve és székhelye 3.1. Alapító szerve neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 3.5. Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca Típusa: összetett iskola 5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata 9

10 Salgótarján, Május 1. út Szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás nappali, esti évfolyamok: négy, öt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nyelvi előkészítő érettségire felkészítő négy évfolyam Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a szakközépiskolai képzésben A B C D E Szakképesítés Szakközépiskolai Szakmacsoport azonosítószáma ágazat Szakképesítés megnevezése OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma 1. Idegenvezető XXVIII. Turisztika 18. Vendéglátásturisztika 2 2. Irodai asszisztens XXV. Ügyvitel 16. Ügyvitel 2 3. Logisztikai ügyintéző XXVI. Kereskedelem Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció 4. Pénzügyi XXIV Közgazdaság 15. Közgazdaság 2 termékértékesítő 5. Pénzügyi-számviteli XXIV Közgazdaság 15. Közgazdaság 2 ügyintéző 6. Ügyviteli titkár XXV. Ügyvitel 16. Ügyvitel 2 7. Pénzügyi termékértékesítő (bank, biztosítás) XXIV Közgazdaság 15. Közgazdaság 2 8. Turisztikai szervező és értékesítő XXVIII. Turisztika 18. Vendéglátásturisztika iskolai maximális létszám: 625 fő iskolai tanműhely iskolai tanműhely maximális létszáma: iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel Salgótarján, Zemlinszky Rezső út szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás nappali, esti évfolyamok: négy 2 10

11 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) érettségire felkészítő négy évfolyam Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a szakközépiskolai képzésben A B C D E Szakképesítés Szakközépiskolai Szakmacsoport azonosítószáma ágazat Szakképesítés megnevezése 1. Kereskedő XXVI. Kereskedelem 2. Vendéglátásszervezővendéglős XXVII. Vendéglátóipar 17. Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátásturisztika OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma szakiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás nappali, esti sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programja Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a szakiskolai képzésben A B C D Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma Szakmacsoport OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma 1. Cukrász Vendéglátás-turisztika 3 2. Eladó Kereskedelemmarketing, 3 üzleti adminisztráció 3. Pincér Vendéglátás-turisztika 3 4. Szakács Vendéglátás-turisztika 3 5. Vendéglátó eladó Vendéglátás-turisztika 3 Szakképesítések a 2014/2015. tanévtől kifutó rendszerben a szakiskolai képzésben A B C D Szakképesítés Szakmacsoport azonosítószáma Szakképesítés megnevezése 11 OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma 1. Cukrász Vendéglátás-turisztika 2 2. Élelmiszer- és vegyi áru Kereskedelemmarketing, 2 eladó üzleti

12 adminisztráció 3. Műszaki cikk eladó Kereskedelemmarketing, 2 üzleti adminisztráció 4. Pincér Vendéglátás-turisztika 2 5. Ruházati eladó Kereskedelemmarketing, 2 üzleti adminisztráció 6. Szakács Vendéglátás-turisztika 2 7. Vendéglátó eladó Vendéglátás-turisztika iskola maximális létszáma: 560 fő iskolai tanműhely iskolai tanműhely maximális létszáma: iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel Salgótarján, Ady Endre út sportcélú feladat 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga Salgótarján, Május 1. út Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: bruttó 2856 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Salgótarján, Zemlinszky Rezső út Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: bruttó 3462 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Salgótarján, Ady Endre út Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: bruttó 3005 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog 8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 12

13 Bevezető Salgótarján két középiskolájának történetében július 1-jétől kezdődően új fejezet nyílt. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának határozata, a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolát jogutóddal megszünteti, és a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskolába integrálja. A létrejött intézmény neve Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola. Iskolatörténetek A közgazdasági szakközépiskola elődjének a Salgótarjáni Magyar Királyi Állami Kereskedelmi Középiskola tekinthető, amelyben szeptember 5-én indult meg a tanítás az első évfolyamon a Bem utca 4. szám alatt ban a kereskedelmi iskola birtokolta épületben 8 osztály tanítására nyílt lehetőség. Az ekkor Salgótarjáni Állami Kereskedelmi Középiskola néven működő intézménybe már leánytanulókat is felvettek. Az es tanévtől kezdődően a közgazdasági irányvonal vált uralkodóvá, a név is Állami Salgótarjáni Közgazdasági Középiskolára változott. A 60-as években - a pénzügyi, banki, közigazgatási szakemberek iránti igényt kielégítendő - újabb ágazatokon indult képzés ban vette föl az iskola az 1848-as forradalom jeles alakjának, Táncsics Mihálynak a nevét. A 70-es években a középszintű közgazdászok iránti megnövekedett igény tette szükségessé, hogy 1978-ban nagyobb épületbe - a jelenlegi helyére - költözzön az intézmény. Az emberi erőforrások fejlesztése program keretében 1992-ben beindított általános közgazdasági képzést a Világbank hitellel támogatta. Az iskola induló közül eredményes pályázatával - a kezdetektől részt vett a szakmacsoportos közgazdászképzés kidolgozásában és beindításában. A korábbi, túlzottan specializált szakmai oktatás helyett jól konvertálható, széles alapozást biztosítunk a majdani szaktárgyakhoz, mivel több szakterületen is felhasználható alapismereteket nyújt programunk. Felkészítjük tanulóinkat a mindenkori munkaerő-piaci 13

14 igényeknek megfelelő szakmai képesítés megszerzésére, felsőfokú tanulmányok folytatására. Ez a képzési forma korszerű általános és szakmai alapműveltség megszerzésére ad lehetőséget, melynek eredményeként diákjaink vállalkozó, alkalmazkodni és váltani tudó, munkabíró, a munkahelyet megbecsülő és a technika iránt fogékony fiatalokká válnak. A 2004/2005. tanévtől új képzési formába kapcsolódtunk be: idegen nyelvi (angol és német) előkészítő évfolyammal bővített közgazdasági osztályt indítottunk. Ez az öt évfolyamos képzési forma igen népszerű: a 9. évfolyamon az idegen nyelv (heti 12 órában) és az informatika (4 órában) tanulása mellett elsősorban a készségek fejlesztésén van a hangsúly. A 10. évfolyamtól kezdődően szakmacsoportos képzés folyik, amely a 13. évfolyam végén érettségi vizsgával zárul. A nappali tagozaton iskolarendszerű Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzést az iskola az 1995/96. tanév óta folytat a munkaerőpiac igényeinek megfelelően. Az érettségit követő ifjúsági szakképzés korszerűsítését között a Világbank újabb hitellel támogatta. A program melynek keretében iskolánk a pénzügyi-számviteli ügyintéző és az ügyintéző titkári szakmák tananyagfejlesztésében vett részt a szakképzés megújítását, a munkaerőpiac által igényelt, gyakorlatorientált képzés bevezetését szolgálta. A 2003/2004-es tanév újabb mérföldkő szakképzésünk megújításában, hiszen A vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú oktatásban elnevezésű Phare-program módot ad arra, hogy tanulóink középiskolai tanulmányaik során az általuk alapított szimulált vállalkozások működtetésén keresztül felkészüljenek az üzleti életre. A szakképzési kínálatunk növelése, ill. a munkaerőpiac igényeinek kielégítése miatt folyamatosan növeljük és változtatjuk az érettségire épülő szakmák kínálatát. A hagyományosan közgés közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos (közép-és emelt szintű) szakmák mellett kínálunk kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó emelt szintű logisztikai ügyintéző képzést is. A 2007/2008-as tanévben intézményünk a városban elsőként bevezette a modulrendszerű, kompetencia alapú szakképzést az új OKJ-s szakmák esetében. A városfejlesztés koncepcióval összhangban, reagálva a környezeti igények változására a 2011/2012-es tanévtől idegen nyelvi (angol és német) előkészítő évfolyammal bővített 14

15 vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos osztályt indítunk. A székhelyiskolában inkább az idegenforgalom, még a tagintézményben a vendéglátás a domináns. Együtt az OKJ-ben szereplő valamennyi vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos szakma oktatására vállalkozhatunk a szakképzési szakaszban. A es tanévtől áttérünk felmenő rendszerben az ágazati beiskolázásra és a hozzá kapcsolódó évfolyamon folytatott szakképzésre. Diákjaink a szakmai érettségi vizsgával a munkaerőpiacon használható, a foglalkoztatottság növelését is jelentő szakképesítést szerezhetnek. Ha még egy évig az intézményünkben maradnak, akkor az ágazathoz tartozó újabb végzettséget szerezhetnek a komplex szakmai vizsga letételével. Emellett feladatunk a felsőoktatásba bejutásra felkészítés is. A székhelyiskolában 2013 szeptemberétől közgazdasági, turisztikai és ügyvitel ágazati osztályokban indítunk szakképzést. A Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézmény története a kezdetektől napjainkig átalakulások sorozatáról szól. Nyomon követhetők a társadalomban végbemenő folyamatok, a gazdaság átrendeződése, az oktatási koncepciók változása, a város, a megye fejlődése, a kereskedelem és vendéglátás szerepének növekedése szeptember 1-jén a salgótarjáni Kereskedő Tanulóiskola az Állami Salgótarjáni Közgazdasági Középiskola épületében (Bem út) albérlőként kezdte el munkáját. 3 osztályt indítottak, a tanítás a délutáni órákban volt. Az tantestület óraadókból állt. A gyakorlati oktatást boltvezetők, helyettesek, tapasztalt szakemberek vezetésével végezték. A tanulókat vállalati keretigény alapján vették fel, és a vállalat a szakmunkásvizsga után mindenkinek biztosította a munkahelyet : Borbényi László kinevezett iskolaigazgató lett. Vezetői tevékenységét 31 évig nagy szakértelemmel, szakmaszeretettel, emberséggel végezte. Új helyre költözött az iskola, a Május 1. úti általános iskola épületébe. A tanítás még mindig délután volt. A létszám nagyon gyorsan a duplájára, majd pedig háromszorosára emelkedett. Az 1959/60-as tanévtől megszűnt a kétéves képzési forma, egységesen minden szakmában a hároméves képzésre tértek át. A 70-es években kialakult a saját tantestület. A gyakorlati oktatás továbbra is a vállalatoknál folyt (duális képzés). A tanulók az adott munkahely belső tagjaként vettek részt az üzlet vagy vendéglátóegység életében. Munkájukra számítottak, ezzel 15

16 felelősségérzetüket fejlesztették. Az üzlet elért eredményeiért ők is részesültek erkölcsi és anyagi elismerésben. Kiépült az iskola szakoktatói rendszere is. A csoportos foglalkozások oktatókabinetekben folytak. A tanulók a szakmában nélkülözhetetlen készségeket, képességeket az iskola oktató-nevelő munkája során és a munkahelyi dolgozók pozitív példái közvetítésével sajátították el : Az iskola önálló épülethez jutott (Május l. út 79.), a ruhagyár volt épületébe költözött. Sikerült kialakítani a tárgyi feltételeket, az oktatás délelőttre került. A tanulói létszám 300 fő körül mozgott, a tantestület 14 fős lett. Külső óraadókat a cukrász szakma kivételével már nem kellett alkalmazni. Kialakult az iskolára jellemző pezsgő élet, sokszínű tanórán kívüli tevékenységgel, egészséges versenyszellemmel, lelkes tanárokkal és aktív, érdeklődő gyerekekkel. Mai hagyományaink gyökerei jórészt ide nyúlnak vissza. Az 1990/91-es tanév történelmi időszak volt nemcsak a magyar társadalomban, hanem az iskola életében is. Megtörtént a rendszerváltás, elindult a piacgazdaságra való áttérés. A nagyvállalatok többsége szétesett, kezdetét vette a privatizáció, gomba módra szaporodtak a kereskedelem és vendéglátás területén a kisvállalkozások. Szükségessé vált az oktatás struktúrájának megváltoztatása is. Ekkor indítottuk az integrált képzést. Ez több lehetőséget is kínált. Átmenetileg megoldódott a gyakorlati munkahelyek megszűnéséből adódó bizonytalanság. Bekapcsolódtunk a szakközépiskolai képzési rendszerbe. Idegen nyelvet tanuló, vállalkozó szellemű szakemberek képzésére álltunk át. A megnövekedett létszám, illetve a szakközépiskolai képzés rendszere miatt két épületben és négy gyakorlati kabinetben tanítottunk (a Május 1. úti mellé megkaptuk a Bem úti épületet is). Ez a széttagoltság hosszú távon az oktatás rovására ment volna, ezért az önkormányzattól egy nagy iskolaépületet kaptunk ben újra költöztünk, a volt fiúkollégium épületébe. Ezzel megszűnt a területi széttagoltságunk. Újra a tartalmi munkára koncentrálhattunk. Folytatódott a szerkezetátalakítás: az integrált képzés mellett bekapcsolódtunk a PHARE Szakmunkásképző Iskolák Átalakítási Programjába. 16

17 1996-ban egy kereskedelem-marketing, 1997-ben egy vendéglátó-idegenforgalom szakmacsoportos osztállyal elkezdtük a világbanki program szerinti szakközépiskolai oktatást tól folyik a szakmunkásképzés átalakítása is: 1998-tól már a NAT-nak megfelelően, 2 év alapképzésből és 2 év szakképzésből álló rendszerben tanulhatnak az ide jelentkező tanulók től a törvény előírásai szerint felmenő rendszerben vezettük be a kerettantervre épülő helyi tantervünket. A rendszerváltást követő bizonytalan 2 év után gyorsan rendeződtek kapcsolataink a régi és új vállalkozókkal, így mind a mai napig biztosítani tudjuk a gyakorlati képzésre alkalmas helyeket, ahol egyre nagyobb az igény tanulóink iránt. Együttműködésükre, segítőkészségükre számítunk, szakmai tapasztalataikra építünk. A 2012 őszétől az fenntartó döntése alapján nagyobb teret kap iskolánkban a szakiskolai képzés. Az induló kilencedik osztályok közül kettőben szakiskolai, egyben szakközépiskolai képzés történik. A 2013/2014-es tanévtől kerül bevezetésre az új OKJ szerinti képzés, ahol a szakközépiskolai képzésben négy évfolyamon általános műveltséget megalapozó képzés mellett szakmai és gyakorlati oktatást is folytatunk. Feladatunk, hogy a szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítsük fel diákjainkat. A szakiskolában három évfolyamon a szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti tananyag elsajátítása mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló képzés folyik, feladatunk a szakmai vizsgára történő felkészítés. Az új szakképzési rendszerre való átállással az Európai Unió által szorgalmazott duális képzési formának a kiterjesztésével még szorosabb együttműködésre van szükség a gazdálkodó egységekkel annak érdekében, hogy megfelelő szakmai alapismeretekkel, korszerű elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek kerülhessenek ki iskolánk falai közül. 17

18 Küldetésnyilatkozat Ön a salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola pedagógiai programját tartja kezében. Ezt a pedagógiai programot és szerves részét képező helyi tantervet az iskola tantestülete készítette a Nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga követelményeinek figyelembe vételével. Nevelőtestületünk az iskola arculatát - az iskola szülői munkaközösségének és a tanulók diákönkormányzatának véleményét is figyelembe véve - szűkebb-tágabb iskolahasználói környezetünk szükségletei szerint határozta meg. Iskolánk hagyományai és céljai szerint a művelt, igényes szakember képzésének intézménye, amely gondoskodni kíván a gyermekek jelenének és jövőjének biztonságáról. A kor kihívásainak megfelelően már nem az ismeretek felhalmozását tartja a legfontosabb célnak, hanem azt, hogy minden diákja képessé váljon a megszerzett ismeretek későbbi, szüntelen bővítésére, elmélyítésére, azok alkalmazására a változó világban. Valljuk, hogy a kompetencia egy képesség és egy adott területen való jártasság ötvözete, és egy adott szaktárgyi területen jelentkező követelmények magasabb szintű teljesítése. Arra vállalkozik tehát, hogy tanítsa a jövő nemzedékeit tanulni, élni, együtt élni másokkal és dolgozni. Fontosnak tartja, hogy diákjai a tudásnak, mint eszköznek a segítségével örömmel fedezzék fel az őket körülvevő gyorsan változó világot, alkalmazkodni tudjanak annak elvárásaihoz. Képessé váljanak saját sorsuk tudatos befolyásolására és alakítására. 18

19 Gondolkodásuk fejlődése emberi és szakmai képességük kibontakoztatását, további tanulmányaikat szolgálja. Fontosnak tartja, hogy olyan készségek birtokába juttasson minden gyermeket, melyek alapjait jelentik az egyén jövőjének, lehetővé teszik, hogy felnőttként méltó emberi életet élhessenek. Fontosnak tartja, hogy egyéniségük személyiséggé teljesedjen, mindeközben saját maguk és közösségük iránt érzett felelősségtudatuk kialakuljon. Megtanulják egyéni és közösségi terveiket harmonizálni, hogy majd felnőttként képesek és készek legyenek felelős cselekvések vállalására. Fontosnak tartja, hogy a szakképzés a szakértelem kiművelését, a széles körű alapozásra épülő szakmára történő felkészítést jelentse a jövőben is. A pedagógiai program készítésekor munkánkat ezek a jövőbeni feladatok vezérelték. Fentiek megvalósítása érdekében pedagógia programunk és a helyi tanterv egészében a Nemzeti alaptantervben, kerettantervekben és a szakképzési kerettantervekben megfogalmazott kompetenciák és az azokra épülő kiemelt fejlesztési feladatok szellemiségét igyekeztünk érvényre juttatni. Bízunk abban, hogy programunk segítséget nyújt mindazoknak, akik iskola- vagy szakmaválasztás előtt állnak. Reméljük, szakmai és pedagógiai munkánkat figyelmükkel a továbbiakban is megtisztelik. 19

20 NEVELÉSI PROGRAM A nemzeti köznevelésről szóló törvény 1 2 bekezdése szerint: A köznevelés közszolgálat, amely feltörekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételei teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi, szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. Ezen gondolat szellemében fogalmazzuk meg programunkat. 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Nevelési-oktatási alapelveink, értékeink Alapelvünk, hogy minden egyes ember meg nem ismételhető, pótolhatatlan személyiség, akit ezért a minőségéért megillet a tisztelet és megbecsülés. Különösen vonatkozik ez azokra, akik erre leginkább rászorulnak: a gyermekekre. A tiszteletből és megbecsülésből következik, hogy támogatjuk tanítványaink egyéni képességeinek kibontakoztatását, mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítva. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek alapvetően érdeklődő, befogadni akaró lények, és hisszük, hogy az iskola kultúraközvetítő szerepét csak akkor tudja betölteni, ha a tanulók fokozódó öntevékenységére, ismeretszerző képességeinek fejlesztésére alapoz, együttműködik a családdal, megosztja a szerepeket a különböző iskolai közösségekkel, segít megérteni és újraértékelni az ellentmondásos mindennapi tapasztalatokat. Arisztotelésszel együtt valljuk: "Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra." Nevelő-oktató munkánk középpontjában a személyiség fejlesztése áll. 20

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben