KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat K.M.F.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat K.M.F."

Átírás

1 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a április 30-i ülésének napirendjei sorába, 28. napirendi pontként felveszi az Eötvös Alapítvány a Gyermekekért alapítvány támogatása című napirendi pontot.

2 53/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a április 30-i Képviselőtestületi ülés módosított napirendi pontjait egységes szerkezetben elfogadja.

3 54/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat 1.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorogi Rendőrkapitányság évi közbiztonsági tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorogi Rendőrkapitányság eredményes munkájának elismeréseként Krasula János rendőr alezredes, kapitányságvezetőt Ft pénzbeli elismerésben részesíti. Felelős: Dr. Tittmann János

4 55/2015.( IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 39/2015.(III.27.) 40/2015.(III.27.) 41/2015.(III.27.) 42/2015.(III.27.) 43/2015.(III.27.) 44/2015.(III.27.) 45/2015.(III.27.) 46/2015.(III.27.) 47/2015.(III.27.) 48/2015.(III.27.) 49/2015.(III.27.) 50/2015.(III.27.) testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. A két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást a kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi.

5 Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről

6 Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.

7 Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésének végrehajtásáról.

8 56/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog város Mátyás király utca, út- és járda burkolatainak felújítása és a hozzá kapcsolódó új parkolók kialakítása építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbi döntést hozza: 1. Az eljárás eredményes. 2. Valamennyi benyújtott ajánlat érvényes az alábbiak szerint: - SIFLAT Mérnöki Szolgáltató, Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2510 Dorog, Zrínyi utca 4. Ajánlati ár Ft+ÁFA Ft + ÁFA tartalékkeret, összesen Ft + ÁFA - STE-FU Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Gyurgyalag utca 10. Ajánlati ár Ft+ÁFA Ft + ÁFA tartalékkeret, összesen Ft + ÁFA - BRIDGEWORK Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2531 Tokod, Széchenyi u 37. Ajánlati ár Ft+ÁFA Ft + ÁFA tartalékkeret, összesen Ft + ÁFA 3. A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indoka:

9 SIFLAT Mérnöki Szolgáltató, Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2510 Dorog, Zrínyi utca 4. Ajánlati ár Ft+ÁFA Ft + ÁFA tartalékkeret, összesen Ft + ÁFA Az adott ajánlat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat. 4. A közbeszerzés pénzügyi fedezetét kiegészíti Ft bruttó összeggel. 5. Megbízza a t a mellékelt közbeszerzési szerződés aláírására. Felelős: Dr. Tittmann János

10 57/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog, Bécsi út, 1191 hrsz-ú ingatlanon Schmidt Sándor Agora létesítése építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbi döntést hozza: 1. Az eljárás eredményes. 2. Valamennyi benyújtott ajánlat érvényes az alábbiak szerint: - Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Schweidel József utca 48/b. Ajánlati ár Ft+ÁFA Ft + ÁFA tartalékkeret, összesen Ft + ÁFA - REGION Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal út 26. Ajánlati ár Ft+ÁFA Ft + ÁFA tartalékkeret, összesen Ft + ÁFA - METO-ÉPÍTŐ Építésszervező, Generálkivitelező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1191 Budapest, Ady Endre út Ajánlati ár Ft+ÁFA Ft + ÁFA tartalékkeret, összesen Ft + ÁFA 3. A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indoka: Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Schweidel József utca 48/b.

11 Ajánlati ár Ft+ÁFA Ft + ÁFA tartalékkeret, összesen Ft + ÁFA Az adott ajánlat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat. 4. A közbeszerzés pénzügyi fedezetét kiegészíti Ft bruttó összeggel. 5. Megbízza a t a mellékelt közbeszerzési szerződés aláírására. Felelős: Dr. Tittmann János

12 58/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kötelező fogorvosi ügyeleti feladat-ellátást május 1-től a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő megállapodás útján látja el. 2. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetéséből biztosítja a ft. összeget a feladat-ellátás finanszírozására. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az 1. pontban hozott döntéssel kapcsolatos megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Tittmann János

13 59/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat 1.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselő testülete alapító tagként belép a Dorogi Térségi Turisztikai Egyesület tagjai sorába. 2.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Ft/év tagdíj megfizetését. 3.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dorogi Térségi Turisztikai Egyesület székhelyeként a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 2510 Dorog, Bécsi út 42. kerüljön bejegyzésre. Felelős: Dr. Tittmann János

14 Dorog Város 60/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat 1. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog belterület hrsz: 627/3 önkormányzati tulajdonú ingatlanból a telekkialakítási vázrajz szerint 532 nm-es területet térítésmentesen átad a Dorogvidéki Református Egyházközség számára. 2. Felhatalmazza a t az ingatlanmegosztási vázrajz és a szerződés aláírására. Felelős: Dr. Tittmann János

15 61/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Levelecske Nyílt Alapítványt Ft összeggel támogatja. Felelős: Dr. Tittmann János

16 62/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a tekepálya felújítására Ft kiadási előirányzatot fogad el, melynek forrását az általános tartalék előirányzatból biztosítja. Felelős: Dr. Tittmann János

17 63/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóhatóság évi beszámolóját elfogadja. Felelős: Kecskésné Patos Szilvia

18 64/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi belső ellenőrzési jelentését elfogadja. Felelős: Kecskésné Patos Szilvia

19 65/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében foglaltak alapján az alább felsorolt pályázatokkal megvalósítani kívánt tevékenységeket önkormányzati közfeladatnak minősíti, melyet a Megfelelőségi nyilatkozat kiállításával igazol. 1. Dorogi Petőfi Sándor Óvoda (Sport és képességfejlesztő udvar kialakítása) 2. Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda (Természetes és épített árnyékolás kialakítása Zrínyi Óvoda udvarán) 3. Dorogi Hétszínvirág Óvoda (Óvodai környezeti nevelés támogatása) 4. Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (Bemutató napok szervezése a sátorkőpusztai barlangnál) 5. Dorog Város Önkormányzat (Zöldfelület fenntartási és felújítási munkák elvégzése) Felelős: Dr. Tittmann János

20 66/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolóját elfogadja. Felelős: Dr. Tittmann János

21 67/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Dr. Tittmann János

22 Melléklet: Dorog Város Önkormányzatának átfogó értékelése a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Az I. fokú gyámhatóságok (gyámhivatal, i hatáskör) feladatait, hatáskörét és illetékességét alapvetően az évi XXXI. tv.,(gyvt) iii. a végrehajtására kiadott a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (XI.10.) Korm. rendelet határozza meg. 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira állandó népesség száma fő fő nő férfi 0-14 éves nők 0-14 éves férfiak éves nők éves férfiak éves nők éves férfiak éves nők éves férfiak 65 év feletti nők 65 év feletti férfiak 6468 fő 6454 fő 52 % 52 % 5829 fő 5895 fő 48 % 48 % 808 fő 811 fő 7 % 7 % 831 fő 852 fő 7 % 7 % 179 fő 174 fő 2 % 1,4 % 174 fő 165 fő 2 % 1,3 % 3359 fő 3729 fő 27 % 30 % 3749 fő 3764 fő 30 % 30 % 434 fő 444 fő 3 % 3,6 % 330 fő 353 fő 3 % 3 % 1261 fő 1296 fő 10 % 10 % 748 fő 760 fő 6 % 6 %

23 0-18 éves korosztály bölcsődés gyermekek száma óvodás gyermekek száma általános iskolás gyermekek száma Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (Gyvt.) 19. -ában szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátás, amely havi rendszeres pénzbeli utalással nem jár. A kedvezmény megállapításának a célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a következő kedvezmények igénybevételére: a törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményére természetbeni támogatásra és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményre A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a jogosultsági feltételek fennállása esetén egy év időtartamra történik. A megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, Ft-ot aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek továbbra is megfelel az egyéb jogosultsági feltételeknek b) az öregségi nyugdíj 130 %-át, Ft-ot az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az arra jogosultak megfelelnek a törvényi feltételeknek. A Gyvt. 20/A -a alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága - a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapra tekintettel, - a tárgyév november 1-én fennáll, a tárgyév november hónapra tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlásra felhasználható Erzsébet utalvány formájában. A támogatás 5800 Ft gyermekenként, mely összeg anyagi forrása a központi költségvetés augusztus 1-én összesen 333 fő kiskorú és 17 fő nagykorú, november 1-én összesen 327 fő kiskorú és 14 fő nagykorú részesült Erzsébet utalványban. A Gyvt (5) bekezdése alapján: A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének keretében a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani. c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át

24 d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, kedvezményként kell biztosítani.. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. tv. 4. (2) bekezdése értelmében a Nkt. szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon, továbbá az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki - tartósan beteg, - a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, - három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, - nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők átlagos száma: családot jelent ebből 178 gyermek általános iskolás 82 gyermek óvodás 2 gyermek bölcsődés gyermek, ami évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmek 15 esetben kerültek elutasításra jövedelemhatár túllépése miatt. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást napjától az önkormányzati segély váltotta fel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) 45. (4) bekezdése alapján: Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak ben gyermekeket érintően 1667 forintot fordított az önkormányzat önkormányzati segélyre. A támogatásokról átruházott hatáskörben az Emberi erőforrás Bizottság döntött. A támogatások 401 kiskorú és 17 nagykorú gyermeket érintett, ami 198 családot jelent. - egyéb a Gyvt-ben és Szt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok Dorog Város Önkormányzata - a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2012.(III.24.) önkormányzati rendelete 8. -a alapján támogatást nyújt a Dorog városban állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban tanuló fiatalnak, a) aki legalább egy sikeres félévet igazol b) igazoltan beiratkozott a következő félévre c) akinek tanulmányi átlaga legalább 3,51 d) akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg A támogatás mértéke amennyiben a tanuló megfelel a rendeletben előírtaknak 5 hónapra havi 7.000,- Ft. Felsőoktatásban tanulók támogatásában 8 fő részesült, melyre az önkormányzat 280 ezer forint támogatást nyújtott.

25 fenntartásában egy bölcsőde, három óvoda a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában a Dorogi Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskola működik három telephellyel. Az önkormányzat az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel (1095. Budapest, Soroksári u.98.) kötött megállapodás alapján biztosítja a gyermekek étkezését. Gyermek-étkeztetésben részesülők száma: 1134 fő ebből 100 % kedvezményben részesülők száma 277 fő 50 % kedvezményben részesülők száma 220 fő A szociális nyári étkeztetésben igény szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vettek részt, amit 54 munkanapon keresztül 56 fő vett igénybe. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások A Gyvt. 94. (2a) bekezedése alapján a települési önkormányzat a lakosság számtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. Dorogon az ellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgálat által végzett tevékenység éves mutatói Dorog város területén: A szolgálat gondozási eseteinek száma Dorogon Alapellátásban gondozott gyermekek száma: 131 gyermek Alapellátásban gondozott családok száma: 100 család Védelembe vett gyermekek száma: 30 gyermek Védelembe vett családok száma: 21 család Ideiglenes hatályú elhelyezéssel: 2 gyermek Tartós nevelt gyermek (család): 1 gyermek Egyszeri eset (tanácsadás környezettanulmány): 81 gyermeket érintett A családgondozók 18 gyermek esetében 15 alkalommal vettek részt védelembe vételi tárgyaláson. A védelembe vett gyermekek felülvizsgálati tárgyalásán 25 gyermek esetében 15 alkalommal vettek részt. Egészségügyi szolgáltatóktól 20 jelzés érkezett, ebből 11 a védőnőktől, elsősorban válsághelyzetben lévő várandós anyákról és gyermekek higiéniai problémájáról kaptak jelzést. A településen 5 válsághelyzetben lévő várandós kiskorú anya volt, akik szüleiktől, leendő apáktól lehetőségük szerint minden támogatást megkaptak. Rendszeres volt a kapcsolat védőnővel, a szolgálat segítette a családot a hivatalos ügyek intézésében, minden tájékoztatást megkaptak az igénybe vehető ellátásokról. A nevelésbe vett gyermekek szüleivel történő gondozási munka rendkívül fontos, hogy motiváció és ösztönzés eredményeképpen a szülő változtasson élethelyzetén annak érdekében, hogy gyermekét újra nevelhesse. A családgondozók folyamatosan segítik a visszailleszkedés folyamatát (utógondozás). Az átmeneti nevelésben lévő gyermekek és szüleik kapcsolattartásának elősegítése érdekében rendszeres a

26 kapcsolattartás, szülőkkel, szakszolgálattal. Segítik a szülőket szociális ellátáshoz jutáshoz, munkahely-keresésben, háztartásvezetés kialakításában, életvitelének megváltoztatásában. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 47 esetben kereste meg a gyermekjóléti szolgálatot. Ebbe a kategóriába tartozik a más gyermekjóléti szolgálat által átadott esetek, illetve a családsegítő szolgálatoktól érkezett jelzések. A bölcsődéktől, és családi napköziktől, azaz a napközbeni ellátást nyújtó intézményektől 1 esetben érkezett jelzés. A családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona és az anyaotthonok átmeneti gondozást biztosítanak, rászoruló családok részére. Innen 2 értesítés jött, a családok be- illetve kiköltözéséről. A kapott jelzések legnagyobb része a közoktatási intézményektől érkezett 80 esetben. Többségében igazolatlan hiányzásokról, magatartási problémáról, tanulási nehézségről tájékoztatták a szolgálatot. Rendőrségtől 25 jelzés érkezett, szabálysértésről, bűnelkövetésről, családon belüli erőszakról, családon belüli konfliktusról. Pártfogó felügyelő 19 gyermek ügyében kért tájékoztatást. Dorogon 12 fő állt pártfogó felügyelet alatt. Az érintett fiatalok lopás vétsége, rablás bűntette, testi sértés és garázdaság miatt voltak kapcsolatban a pártfogó felügyelővel. Állampolgári bejelentés 20 alkalommal érkezett kiskorúval kapcsolatban, magatartási problémák, tanulási nehézségek és családi konfliktusok miatt. Az önkormányzattól, től, gyámhivataltól 165 esetben érkezett a szolgáltatóhoz megkeresés. A gyámhivatal védelembe vételi javaslatkéréssel, családba fogadás ügyében, igazolatlan iskolai hiányzás, rendőrségi ügy kapcsán keresi meg a szolgálatot. Az átmeneti nevelt gyermekek gondozási díjával kapcsolatban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények elbírálása ügyében környezettanulmányt készít a szolgálat. Kormányhivatal szabálysértési hatósága, a gyermekek igazolatlan hiányzásai miatt, illetve tanköteles korú gyermekek tartózkodási helyéről kért tájékoztatást. A jelzőrendszer tevékenysége és a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködése A gyermekjóléti szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően a gyermekek veszélyeztetésének felderítésére és megelőzésére jelzőrendszert működtet. A gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszeri tagokkal a hatékony együttműködés érdekében rendszeresen tart esetmegbeszélést, valamint konkrét gondozási esetekben, a veszélyeztetés megszűntetése érdekében, az érintett szakemberek és a család bevonásával esetkonferenciát. A rendelkezésre álló információk birtokában javaslatot tesz a további gondozás formájára. A Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan együttműködik a Gyámhivatallal és a közoktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel. Emellett kapcsolata van a jelzőrendszer összes résztvevőjével, illetve kapcsolatot szorgalmaz mindazokkal, akik gyermekvédelmi feladatokat látnak el. A leggyakrabban előforduló problémák: - anyagi, megélhetési gondok, - szülő vagy család életvitele - családon belüli konfliktusok - gyermeknevelési nehézségek (következetlen gyermeknevelés) - magatartás zavar - gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség - szülői elhanyagolás - iskolai agresszió E témákban rendszeresen szerveznek szakmaközi megbeszéléseket is (védőnők, iskolák képviselői, óvonők, bölcsödei dolgozók, rendőrség részére). Az anyagi, megélhetési problémák enyhítése érdekében 61 gyermek családja 25 alkalommal részesült adományokban, (élelmiszer, ruha, játékok, könyvek, bútor, háztartási eszközök stb.).

27 Adományozók: magánszemélyek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt és a Baptista Szeretetszolgálat, valamint az annavölgyi általános iskolások által készített cipős dobozokba rejtett ajándékok. A szolgálat által szervezett, más intézményekkel közösen szervezett prevenciós tevékenységek: A szolgálat célja, hogy a programokkal hagyományt teremtve biztosítsa a gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltését, a közösség erősödését. S.T.O.P elnevezésű program, melynek célcsoportja a éves korosztály. A prevenciós programban résztvevő gyerekek segítséget kapnak a tudatos életvitel kialakításához és a felelősségteljes felnőtt életre való felkészüléshez. KEMKH Esztergomi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet dorogi munkatársa a következő témakörökben tartott előadást: - Piercing és testtetoválás veszélyei, - Szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések, AIDS, a kábítószerek egészséget veszélyeztető tényezői, - Egészséges táplálkozás elterjesztése a gyermekkortól A szolgálat által szervezett szabadidős, szünidei programok, tevékenységek: - Bütykölde kézműves foglalkozás ( 9 alkalommal került megrendezésre és összesen 39 gyermek jelent meg) - Kirándulás a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, Mogyorósbányára, Fekete-hegyre, Piliscsévi Játékparkba A szabadidő hasznos eltöltésnek szükséglete, a gyermekek szocializációjában és a családok minél megfelelőbb működésében fontos szerepet tölt be, amely a szociális munkában is a prevenció egyik fontos területe. - a Mesék világa c. előadás kisiskolásoknak került bevezetésre, melyben mesék felelvenítésével, színezéssel, rajzolással teszik emlékezetesebbé az iskolai órákat. - a Biztonság Szigete elnevezésű programmal (képekkel, feladatlapokkal, szituációs játékokkal) tudatosítják a gyermekekben a veszélyeket és azok megoldási módjait. - a Hiszem, ha látom! és a Tiszta fejjel c. kampány keretében a diszkó-balesetek megelőzése érdekében készült kampányfilmet mutatták be (rendőrség bevonásával) a 8. osztályos tanulóknak. A gyermekek napközbeni ellátása megoldott bölcsődében, óvodákban, iskolákban. Dorogon családi napközik is működnek, az önkormányzattal ellátási szerődésük nincs, de szülők szükség esetén igénybe vehetik. Gyermekek átmeneti gondozására településünkön nincs lehetőség, de indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat családgondozói igényelnek férőhelyet a rászorulóknak Esztergomban, vagy más településen. A szolgálat által szervezett ingyenes háttérszolgáltatások: - heti négy alkalommal pszichológiai segítség nyújtása, - heti két alkalommal korrepetálás a gyengébb tanulók számára - heti egy alkalommal jogi tanácsadás - szükség szerint pszichiátriai segítség 4. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzési jogkörében legalább négyeévenként ellenőrzi a gyámhatóságok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét.

28 2014. évben az ellenőrzés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti eljárások jogszerűségére a hatósági eljárás szabályaira, a Gyvt. valamint a Gyer. hatályosulására, továbbá a korábbi gyámhatósági ellenőrzés során tett javaslatoknak a gyakorlatban való megvalósulására terjedt ki. Az ellenőrzés során törvénysértést nem tapasztaltak, az ügyintézési határidő minden esetben megtartott volt. A hatóság a kérelem benyújtását követő néhány napon belül döntést hozott. Kisebb eljárási hibákat találtak (pld. fellebbezési jogról történő lemondás esetén a határozatnak tartalmaznia kell, hogy fellebbezésnek helye nincs, valamint tartalmaznia kell a kérelmező állampolgárságára és nemére vonatkozó adatokat) évben a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal a bántalmazással kapcsolatos ügyeket, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rend. 36. (4) bek. alapján ellenőrzést tartott az elmúlt 2 és ½ évre visszamenőleg. Az ellenőrzés során a szolgálat szakmai munkájában hiányosságokat nem tapasztalt. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján A prevenciós munka erősítése különösen a bűnmegelőzés területén, iskolai tematikus kisfilmek vetítése, beszélgetések a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével. Iskolai erőszak visszaszorítása a szakemberek együttműködésével, felvilágosító, problémakezelő program szervezésével. Nyári gyermekprogramok szervezésének további segítése évi tervezet: - szakmaközi megbeszélések, - dizájner drogok és az Internet káros hatásai, - védőoltásokról 6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának és az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása A rendőrségtől 25 jelzés érkezett, szabálysértésről, bűnelkövetésről, családon belüli erőszakról, családon belüli konfliktusokról. A családon belüli probléma elsősorban társadalmi jelenség, hiszen az egyre növekvő terhet, és a gazdasági válság által csökkenő bérek, megszűnő munkahelyek hatását valamennyi család saját költségvetésén megérzi. A legtöbb konfliktusnak a fő kiváltója az anyagi biztonság és a létbiztonság megingása volt. Településünkön gyakori probléma a szabálysértés és bűnelkövetés. 4 gyermek esetében érkezett szabálysértésről jelzés, melyből 1 tulajdon elleni volt. 3 gyermek bűncselekményt követett el, ebből 2 gyermek nem volt a szolgálat látókörében és egy gyermeket védelembe vétel keretében gondoz a gyermekjóléti szolgálat. Sajnálatos módon, Dorogon egyre inkább terjedőben van a kábítószer és az ún. biofű használata a fiatalok körében. A gyermekek kevés információval rendelkeznek a témáról és éppen ezért a gyermekjóléti szolgálat preventív célzattal több évfolyamot szólít meg a drogról szóló kisfilmekkel, előadásokkal. Ne Tedd! c. bűnmegelőzési program keretében: - általános iskolák 5. osztályában a Ne lopj c. filmjét, - általános iskolák 6. osztályában a Drogcsúszda c. filmjét mutatták be. Miután c. drog prevenciós program keretében: - általános iskolák 7. osztályában 5 tanórán keresztül foglalkoznak a drog kipróbálásától egészen a leszokásig a folyamattal. A visszajelzések szerint a gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták a program keretében levetített videofilmeket, az előadásokat, a szituációs játékokat és az interaktív beszélgetéseket, melyen összesen 48 alkalommal 1023 gyermek vett részt.

29 A komplex bűnmegelőzési program célja, megelőzni, hogy a gyerekek áldozattá vagy bűnelkövetővé váljanak. 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek Máltai Szeretetszolgálat - adományok, kapcsolattartás REMUSZ nevű program képviselőjével, a megváltozott munkaképességű emberek visszaintegrálása a munkaerő piacra (megállapodás keretében a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosít helyet a program lebonyolításához). Vöröskereszt Dorogi Szervezete adománygyűjtés, tartós élelmiszerosztás, véradások szervezése, közösségi szolgáltatások (alkohol- és szenvedélybetegek segítése). Nap-Út Alapítvány - szabadidős programok szervezése (játszónapok, kézműves foglalkozások) Dorog,

30 68/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ évi szakmai beszámolóját elfogadja. Felelős: Dr. Tittmann János

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8452 Halimba, Petőfi u. 16. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 (88) 521-100 fax:(88)

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben