A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei"

Átírás

1 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/200. (II. 8.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 949. évi XX. törvény 44/A. () bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 992. évi XXXVIII. törvény 65. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. tv. 9. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.. 2. A költségvetés címrendjei és főösszegei () Nyárlőrinc Község Önkormányzata a költségvetési címrendet 200. évre a következők szerint határozza meg: Címrend: a) Polgármesteri Hivatal (. sz. melléklet),2 b) Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek, kiadások (2. sz. melléklet),2 (2),2 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 200. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: a működési kiadást kiadásokon belül: személyi jellegű kiadások munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások szociálpolitikai juttatások támogatás értékű kiadás működési hitel visszafizetés összesen: tartalék felhalmozási kiadások e/ft e/ft 7.72 e/ft 9.52 e/ft e/ft e/ft 60.4 e/ft 4.8 e/ft e/ft e/ft e/ft összegben állapítja meg.

2 A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 27 főben állapítja meg. (3),2 Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza. (4),2 Az önkormányzat megállapított bevételi és kiadási főösszegének részletezését a 3.., 4.., 3.2., és 4.2. számú mellékletek tartalmazzák. (5),2 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési bevételeinek bemutatását a 3.. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6),2 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásainak bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7),2 Az önkormányzat EU támogatással megvalósult beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza. (8),2 Az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 3.2. számú, felhalmozási kiadásait a és számú mellékletek tartalmazzák. (9),2 Az előirányzat-felhasználási és likvid ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza. (0),2 Az Áht. 8. () bekezdés c) pontja értelmében az önkormányzat a tervezett közvetett támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. (),2 Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 8. számú táblázatban kerülnek kimutatásra. (2),2 Az önkormányzat hitelállományát, valamint az önkormányzat által nyújtandó kölcsönöket a 9., 0. számú melléklet tartalmazza. A 200. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 3. () A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) A hivatal központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az év lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. 4. 2

3 () Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Év közben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az év közben keletkező hiány fedezetét folyószámla hitel felvételével biztosítja. (4) Év közben az országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselőtestület legalább negyedévente dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról az Ámr. 45. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül eltérhet. (6),2 Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét 200. évre a. számú mellékletben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. (7),2 Az önkormányzat 200. évet követő két év várható előirányzatait a 2., 3. számú mellékletek mutatják be. A képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az illetménykiegészítést Az Áht. 5/B. () bekezdése alapján a képviselő-testület a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát e/ft-ban határozza meg. Záró és vegyes rendelkezések 7. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Nyárlőrinc, 200. február 5. Pap Sándor polgármester Zayzon Jenőné jegyző 3

4 A rendelet kihirdetésének napja: 200. február 8. Zayzon Jenőné Jegyző Megjegyzés: Módosította 4/200. (VI. 2.) Ör. Kihirdetve: 200. június 2. napján 2 Módosította 5/200. (VIII. 20.) Ör. Kihirdetve: 200. június 9. napján 4

5 . sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELŐÍR.CSOP. NÉV Működési bevétel KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT Intézményi működési bevétel Értékpapír értékesítés Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Pénzmaradvány Bevételek 9 összesen: A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ELŐÍR.CSOP. NÉV Működési kiadás KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel visszafizetés Tartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Engedélyezett létszám: jegyző: fő köztisztviselő:8 fő polgármester: fő ügykezelő: fő egyéb: 2 fő alpolgármester fő társadalmi 5

6 2. sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV 2 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ELŐIR.CSO P.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT Polgármesteri Hivatal 3 költségvetésében szereplő nem intézményi Működési 4 bevétel Intézményi 5 működési bevétel Önkormányzatok 6 sajátos bevételei Állami támogatás és 7 SZJA Támogatás értékű 8 bevétel Finanszírozási 9 bevétel (hitel) Bevételek összesen: A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ELŐIR.CSO P.NÉV Működési kiadás KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT MÓDOSÍTOTT VÁLTOZÁS ELŐIR.E/FT Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű kiadás Kiadások 0 összesen: Engedélyezett létszám: közalkalmazott fő közhasznú 3 fő 6

7 3.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Bevételek 2 A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 3 Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevétel Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Értékpapír értékesítés MEGNEVEZÉS I. Igazgatási bevételek I. Bevétel összesen II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 0 Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel SZJA ÉS állami támogatás Támogatásértékű bevétel Finanszírozási bevétel II. Bevétel összesen Bevételek összesen

8 3..sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 2 Intézményi működési bevétel Igazgatási tevékenység összesen II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek 5 Szociális étkezés 6 Intézményi működési bevétel Veszélyes hulladék begyűjtése 8 Intézményi működési bevétel Zöldterület kezelés 0 Támogatás értékű bevétel Munkahelyi étkeztetés 2 Intézményi működési bevétel Lakóingatlan bérbeadása 4 Sajátos működési bevétel Köztemető fenntartás 6 Intézményi működési bevétel Ifjúság egészségügyi gondozás 8 Támogatás értékű bevétel Önkormányzatok elszámolásai 20 Állami támogatás és SZJA Háziorvosi szolgálat 22 Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Család és nővédelmi egészségügyi 24 gondozás 25 Támogatás értékű bevétel Fogorvosi alapellátás 27 Támogatás értékű bevétel Finanszírozási tevékenység 29 Működési hitel felvét Települési hulladék szállítás 3 Intézményi működési bevétel Adó kiszabása és beszedése 33 Sajátos működési bevételek Nem lakóingatlan bérbeadása, 34 üzemeltetése 35 Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 38 Intézményi működési bevétel Folyóirat kiadás 40 Intézményi működési bevétel Országgyűlési képviselő választás 42 Támogatás értékű bevétel

9 43 A B C D 44 Intézményi működési bevételek Sajátos mük. Bev Állami támogatás és SZJA Támogatás értékű bevétel Működési hitel felvétel Összesen Összesen 5-42 Mindösszesen 3..sz. melléklet 2. oldal 5 Intézményi működési bevételek Sajátos mük. Bev Állami támogatás és SZJA Támogatás értékű bevétel Működési hitel felvétel Mindösszesen sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZATA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT VÁLTOZÁS (E/FT) ELŐIR.E/FT 2 Kölcsöntörlesztések Utak felújítása Támogatás értékű bevétel felhalmozásra Kerékpárút tervezés Ravatalozó felújítása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Szennyvíz-csatorna tervezés Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési ház) Út támogatás Támogatás értékű bevétel: Felhalmozási bevétel 3 Ingatlan értékesítés Telek értékesítése Integrált közösségi tér felújítás önerő (Művelődési ház) Ravatalozó felújítás Felhalmozási bevételek mindösszesen

10 4.sz.melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA KIADÁSOK A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 2 I. Igazgatási kiadások 3 Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járadék Dologi kiadás Tartalék Céltartalék Felhalmozódási kiadás Támogatás értékű kiadás Működési hitel visszafizetése I. Összesen II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 3 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járadék Dologi kiadás Szoc. Pol. Juttatás Támogatás értékű kiadás II. Összesen Kiadások összesen

11 4.. sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA A B C D E MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT LÉTSZÁM 2 I. Igazgatási kiadások 3 Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Tartalék és céltartalék Céltartalék Működési hitel visszafizetése Izgazgatási kiadások összesen II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 2 Veszélyes hulladék begyűjtése 3 Dologi kiadás Zöldterület kezelés 5 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Munkahelyi étkeztetés 9 Dologi kiadás Közutak üzemeltés 2 Dologi kiadás Lakóingatlan bérbeadása 23 Dologi kiadás Községgazd. szolgálat 25 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Köztemető fenntartása 29 Dologi kiadás Közvilágítás 3 Dologi kiadás Háziorvosi szolgálat 33 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Védőnői szolgálat 37 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Szociáis étkezés 4 Személyi kiadás Munkaadókat terh. Járulék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Falugondnoki szolgáltatás 46 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Civil szervezetek támogatása 50 Támogatás értékű kiadás Rendszeres pénzbeni ellátás 52 Szociálpolitikai juttatás Munkaadókat terh. járulék Eseti szociális ellátás 55 Szociálpolitikai juttatás Közcélú foglalkoztatás 57 Szociálpolitikai juttatás Telelpülési hulladék szállítás 3 2 3

12 4.. sz. melléklet 2. oldal 59 Dologi kiadás Közművelődési intézmények működtetése 6 Személyi kiadás Munkaadókat terh. Járulék Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások 65 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Sport létesítmények működtetése 69 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Folyóirat kiadás 73 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Fogászati ellátás 77 Dologi kiadás Országgyűlési képviselő választás 79 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Összesen Személyi kiadások Munkadókat terhelő járadék Dologi kiadás Szoc. Pol. juttatás Támogatás értékű kiadás Összesen Mindösszesen 9 Személyi kiadások Munkadókat terhelő járadék Dologi kiadás Szoc. Pol. juttatás Támogatás értékű kiadás Tartalék Céltartalék Működési hitel visszafizetése Kiadások mindösszesen

13 4.2..sz melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 2 Számítógép beszerzése Szennyvíz-csatorna tervezés Lakáshoz jutás támogatása Kerékpárút tervezési díja Hitel visszafizetés Felhalmozási támogatás értékű kiadás Kerékpártároló kialakítása Felhalmozási kiadások összesen sz melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR. E/FT 2 Utak felújítása Eötvös iskola akadálymentesítés, nyílászáró csere Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház) Ravatalozó felújítás Sportcsarnok tetőfelújítása Művelődési ház fűtés korszerűsítés tervezése Felújítási kiadások mindösszesen

14 5. sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 200. ÉVI PROJEKTEK A B C BEVÉTELEK 2 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3 Szennyvíz-csatorna tervezés Ravatalozó felújítása Benyújtásra került pályázat kedvező elbírálása esetén Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház) Bevételek összesen: KIADÁSOK 9 Ravatalozó felújítása Szennyvíz-csatorna tervezés Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház) Kiadások összesen:

15 9.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVID ÜTEMTERVE (E/FT) SORSZÁM MEGNEVEZÉS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZESEN BEVÉTELEK. Saját bevételek Tám.ért.bevétel Támogatás Hitel, pénzmarad Felhalmozási bevétel BEVÉTELEK Előző havi 7. pénzmarad BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK 8. Működési kiadás Fejlesztési kiadás Tartalék felhaszn KIADÁS 8-0 ÖSSZESEN EGYYENLEG

16 0.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 200. ÉVRE KEDVEZMÉNYEK JOGCÍMEI KÖVETELÉS MEGNEVEZÉSE RÉSZLETFIZETÉS ELENGEDÉS ÖSSZEG JOGCÍM ÖSSZEG JOGCÍM IPARŰZÉSI ADÓ 50 méltányosság - - GÉPJÁRMŰADÓ 20 méltányosság 50 méltányosság KOMMUNÁLIS ADÓ 00 méltányosság 600 méltányosság KÉSEDELMI PÓTLÉK A 200. évben a tavalyi év tapasztalatait figyelembe véve a közvetett támogatások megtervezésénél a kedvezményeket abban az esetben biztosítjuk, ha az adó megfizetése az adózó saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztetné..sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI JOGCÍM MEGNEVEZÉSE EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ PROGRAM CEGLÉDI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ 20 ÖSSZEGE (E/FT) SZENNYVÍZ-CSATORNA ÉPÍTÉS FELVETT HITELEK VISSZAFIZETÉSE UTÁNI KAMAT ÖSSZESEN: sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA HITELFELVÉTEL CÉLJA MŰKÖDÉSI HITEL MŰKÖDÉSI HITEL ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS FORD AUTÓ VÁSÁRLÁSA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FELVETT HITEL ÖSSZEGE LEJÁRAT ÉVE ÖSSZESEN sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 200. ÉVBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖK TERVEZETT KÖLCSÖN ÖSSZEGE 000 LEJÁRAT ÉVE KÖLCSÖN NYÚJTÁS CÉLJA 205. ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁS

17 4.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK KIADÁSOK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI 4 90 SZOCIÁLIPOLITIKAI JUTTATÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL MŰKÖDÉSI KIADÁS EBBŐL POLGÁRMESTERI HIVATAL POLG.HIV.KÖLTS-BEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁS EBBŐL: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ EBBŐL: BEVÉTEL TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS PÉNZMARADVÁNY TARTALÉK ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS ÉVEN BELÜLI HITEL CÉLTARTALÉK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 5.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez SORSZÁM I. II Igazgatási bevételek Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő bevétel Veszélyes hulladék begyűjtése Zöldterület kezelés Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés MEGNEVEZÉS Lakóingatlan bérbeadás Köztemető fenntartás Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat Ifjúság egészségügyi gondozás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Adó kiszabása és beszedése Fogászati alapellátás BEVÉTELEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI KONCEPCIÓJA (E/FT) INT. MŰK. BEV. SAJÁTOS MŰK. BEV KÖLTSÉGV. TÁMOGATÁS PÉNZESZK. ÁTVÉTEL Telelpülési hulladék szállítás Nem lakóingatlan bérbeadása Folyóirat kiadás 5. ÖSSZESEN -5 Pénzmaradvány, hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 6.sz. melléklet a 4/200. (IV.2.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉVI KIADÁSI KONCEPCIÓJA (E/FT) KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. DOLOGI KIADÁS I. II.. Igazgatási kiadás Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő kiadás Veszélyes hulladék begyűjtése Zöldterület kezelés Munkahelyi étkeztetés Közutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás Községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Szociális étkeztetés

20 6.sz.melléklet ÖSSZESEN Család és nővédelmi egészségügyi gond Fogorvosi alapellátás Folyóirat kiadás Falugondnoki szolgáltatás Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Települési hulladék szállítás Közművelődési intézmények műk Könyvtári szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése III. Támogatás értékű kiadás IV FELHALM. KIADÁS V. TARTALÉK MINDÖSSZESEN

21 7.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORTJAI 200. ÉV I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.. Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 640 ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:. Önkormányzatok költségvetési támogatása.. Normatív hozzájárulások.2. Központosított előirányzatok.3. Helyi önkormányatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervzetek támogatása.4. Normatív kötött felhasználású támogatások.5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei ( osztalék és hozamabevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó ) 3 9 ÖSSZESEN: 3 9 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK. Támogatásértékű működési bevételek összesen ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2. Támogatásértékű elhalmozási bevételek összesen ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól ÖSSZESEN: 356 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ÖSSZESEN: 0 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTEL, ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN: 58

22 7.sz.melléklet 2. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I., II., III., IV., V., VI.) VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK. Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványának igénybevétele.. Működési célra.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII., IX., X.) VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE. Működési célú.. Forgatási célú értékpapírok bevételei.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2.. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei ÖSSZESEN: IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE. Működési célú.. Forgatási célú kötvények kibocsátása.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása ÖSSZESEN: 0 X. HITELEK. Működési célú hitel felvételel.. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele ÖSSEZSEN: 32 79

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2009. (II. 16.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2009. (II. 16.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2009. (II. 16.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /0. (II. 9.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 0. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (A módosításokkal egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (XI. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2012. (IX. 20.) ÉS A 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Az önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei

Az önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei 1 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/011. (VI. 1.) RENDELETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET TARTALMÁNAK (SZERKEZETÉNEK, TÁBLÁZATAINAK) MEGHATÁROZÁSÁRÓL Az államháztartásról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 13. számú jegyzőkönyve (2010. AUGUSZTUS 18.) Rendeletek: 5/2010. Ör. - 6/2010. Ör. Határozatok: 58/ /2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 13. számú jegyzőkönyve (2010. AUGUSZTUS 18.) Rendeletek: 5/2010. Ör. - 6/2010. Ör. Határozatok: 58/ /2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 13. számú jegyzőkönyve (2010. AUGUSZTUS 18.) Rendeletek: 5/2010. Ör. - 6/2010. Ör. Határozatok: 58/2010-67/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét /

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban:

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben