JELENTÉS május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. 0807 2008. május"

Átírás

1 JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről május

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 59 Vizsgálat-azonosító szám: V0354 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Bittó Zoltán számvevő igazgatóhelyettes Az ellenőrzést végezték: Deák Tamásné számvevő tanácsos, főtanácsadó Dr. Kevevári Edit számvevő gyakornok Eötvös Magdolna számvevő tanácsos Dr. Novák Zsuzsanna Csilla számvevő tanácsos Horváthné Herbáth Mária számvevő tanácsos Samu István számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről Jelentés az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól sorszáma Jelentés a középfokú oktatás feltételei alakulásának ellenőrzéséről 0445 Jelentés a kistelepülések iskola-előkészítési, általános iskolai oktatási feltételeinek ellenőrzési tapasztalatairól 0625 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0628 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának 0724 ellenőrzéséről Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az OKM fejezet közoktatási finanszírozási rendszerének hozzájárulása a közoktatáspolitika céljainak megvalósításához Közoktatási stratégiai célok A közoktatás állami támogatásának és kiadásainak alakulása A közoktatási rendszer eredményessége Az OKM szakmai értékelő és ellenőrző tevékenysége A fejezet közoktatási feladat-támogatási rendszerének hozzájárulása a közoktatási célok teljesüléséhez A közoktatási célú humánszolgáltatás finanszírozása és hasznosulása az egyházi szervezeteknél Az egyházi közoktatási intézmények állami támogatásának szabályozása, finanszírozása A Magyar Államkincstár szerepe az egyházi közoktatás finanszírozásában Az egyházi intézményfenntartók feladatellátása Az egyházi közoktatási intézmények működési feltételei és feladatellátása Az állami gyakorlóiskolák támogatásának hasznosulása Az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorló közoktatási intézmények költségvetési finanszírozása A fenntartó felsőoktatási intézmény által biztosított feltételek, irányítás és szakmai felügyelet A gyakorló közoktatási intézmények feladatellátása 54 1

4 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Észrevételek 2. sz. melléklet: Az OKM fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozási útjának bemutatása 3. sz. melléklet: Az ellenőrzésbe vont előirányzati jogcím-támogatásokat felhasználó szervezetek közül az ellenőrzésre kiválasztott intézmények jegyzéke 4. sz. melléklet: A közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél 5. sz. melléklet: Összegző táblázatok a közoktatás adatairól és az ellenőrzésbe vont intézmények tanúsítványi adataiból 6. sz. melléklet: Diagramok a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásáról 7. sz. melléklet: Az egyházi fenntartású közoktatási intézmények kiegészítő támogatásának zárszámadási egyenlegrendezése ( évek) 8. sz. melléklet: Az egyházi fenntartású közoktatási intézmények kiegészítő támogatása számításának levezetése 8/a. sz. melléklet: 8/b. sz. melléklet: 8/c. sz. melléklet: 8/d. sz. melléklet: A helyi önkormányzatok évi összegezett működési és felújítási közoktatási kiadásai A helyi önkormányzatok évi összegezett intézményi saját bevételei A helyi önkormányzatok évi összegezett működési és felújítási közoktatási kiadásai A helyi önkormányzatok évi összegezett intézményi saját bevételei 9. sz. melléklet: Pénzügyminisztériumi állásfoglalás az egyházi kiegészítő támogatás számítási adatbázisáról 10. sz. melléklet: A április 10-i szakértői záró egyeztetés emlékeztetője 11. sz. melléklet: Összesített kérdőíves felmérés a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásáról, az állami gyakorló közoktatási intézmények fenntartóinál 12. sz. melléklet: Kérdések, kritériumok, adatforrások az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséhez 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE AEE Alberti Evangélikus Egyházközség Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Apertus Kht. Apertus Távoktatás-fejlesztés Módszertani Központ Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaság ÁSZ Állami Számvevőszék BDF Berzsenyi Dániel Főiskola BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem E Ft ezer forint EKIF Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Evangélikus Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház GDP Gross Domestic Product, Bruttó hazai termék GMF Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság GYFK Gyógypedagógiai Főiskolai Kar HACCP Hazard Analysis Critical Controll Point, élelmiszerbiztonsági kockázat-kezelő rendszer HEFOP Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program Hivatal Oktatási Hivatal HOP Helyi Óvodai Nevelési Program IES International Education Society, oktatásügyi intézmények és pedagógusok minősítésére szakosodott nemzetközi szervezet IFT Intézmény-fejlesztési Terv IKT Információ-kommunikációs technológia IMIP Intézményi minőségirányítási program Katolikus Egyház Magyar Katolikus Egyház KELLÓ Könyvtárellátó Kht. Ket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Kincstár Magyar Államkincstár KIR Közoktatási Információs Rendszer KKFS Középtávú Közoktatás-fejlesztési Stratégia KPSZTI Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképző Intézet Kt. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Kvtv. Éves költségvetési törvények LFZE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem M Ft millió forint MeH Miniszterelnöki Hivatal 3

6 MKE Magyar Képzőművészeti Egyetem MKM Művelődési és Közoktatási Minisztérium Mrd Ft milliárd forint MTF Magyar Táncművészeti Főiskola n.a. nincs adat NAT Nemzeti Alaptanterv NFT Nemzeti Fejlesztési Terv NYF Nyíregyházi Főiskola NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OKÉV Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont OKI Országos Közoktatási Intézet, január 1-jétől Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium OM Oktatási Minisztérium PISA Programme for International Student Assessment, az olvasási-szövegértési, matematikai és természettudományos műveltség teljesítménymérésének nemzetközi programja PM Pénzügyminisztérium PPK Pedagógiai és Pszichológiai Kar PTE Pécsi Tudományegyetem Református Egyház Magyarországi Református Egyház SAP Integrált gazdálkodási szoftverrendszer SE Semmelweis Egyetem SZTE Szegedi Tudományegyetem TF Testnevelési Főiskola/Testnevelési Egyetem TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study, a matematika és a természettudomány nemzetközi összehasonlító teljesítménymérése TÓFK Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar TSF PFK Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Egyház-finanszírozási törvény: Egyházi kiegészítő támogatás: Fenntartó: Helyi tanterv: Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény rendelkezései alapján a központi költségvetés az állami és helyi önkormányzati intézményekkel azonosan járó normatív és egyéb állami hozzájáruláson túl, ún. kiegészítő támogatást nyújt az egyházak részére a közoktatási feladatok ellátásához. Ennek alapja a közszolgáltatásban részesülők azon döntése, ahogyan az adott egyház által fenntartott intézmények közszolgáltatásait igénybe veszik. Az a jogi személy (helyi önkormányzat, állami szerv, egyházi jogi személy, felsőoktatási intézmény, vállalat, szövetkezet, alapítvány, társadalmi szervezet, nemzeti és etnikai kisebbségi érdek-képviseleti szervezet, kisebbségi önkormányzat, egyesület és más jogi személy), illetőleg természetes személy (mint egyéni vállalkozó), amely, illetve aki a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges jogosítvánnyal rendelkezik és a közoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik. (Kt ) A közoktatási intézmény tantervét a Nemzeti alaptanterv, vagy az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek alapján készíti el. A helyi tanterv tartalmazza többek között az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményt. Közoktatás: A közoktatás rendszerét a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szabályozza. A közoktatás magában foglalja az óvodai nevelést, az iskolai nevelést és oktatást, valamint a kollégiumi nevelést. (Kt. 1. ) Közoktatási megállapodás: Az intézmény fenntartója és az adott feladat ellátásáért felelős által kötött megállapodás, amely a fenntartó intézményét bevonja az állami, illetve az önkormányzati feladatok ellátásába. Ha az oktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn, az intézmény a közoktatási megállapodás keretei között részt vehet az önkormányzati feladatok megvalósításában. A nevelés és az oktatás a tanulók számára ingyenessé válik, illetve egyes szolgáltatásokat olyan feltételek mellett kell biztosítani, mintha az adott intézmény önkormányzati fenntartásban működne. (Kt. 81. ) 5

8 Közoktatási teljesítménymutató: Közoktatási normatív támogatás: Minőségirányítási program: Nemzeti Alaptanterv (NAT): Nevelési és pedagógiai program: Komplex mutató, amely figyelembe veszi a közoktatási törvény osztály és csoport alakításáról szóló elveit, előírásait (átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret), a pedagógusok kötelező heti óraszámát, továbbá az egyes intézménytípusok társadalmi költségigényességét kifejező intézménytípus együtthatót. A költségvetés szeptember 1-jétől ez alapján finanszírozza a közoktatási intézményeket. A közoktatás feladatainak ellátását szolgáló költségvetési hozzájárulások és támogatások összegei. Az éves költségvetési törvények 3. számú melléklete tartalmazza az alap (pl. óvodai nevelés, iskolai oktatás) és a hozzájuk kapcsolódó esetleges kiegészítő hozzájárulásokat, valamint bizonyos feladatok támogatását (pl. napközi, óvodai/iskolai étkeztetés, bejáró gyermekek/tanulók). Az 5. számú mellékletben a központosított támogatások (pl. szakmai vizsgák lebonyolítása, informatikai fejlesztési feladatok), a 8. számú mellékletben pedig a kötött felhasználású támogatások (pl. pedagógus szakvizsga) szerepelnek. (Kvtv. 3., 5. és 8. sz. melléklet) A közoktatási intézmény feladatai hatékony és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet, melyet minőségirányítási programjában határoz meg. Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (Kt pont) A Nemzeti Alaptantervet a Kormány a 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelettel adta ki. A Kt. Rendelkezéseinek megfelelően a kormányrendelet meghatározza a tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó előírásokat, a tanítási órákon való részvétel rendjét. A kormányrendelet mellékleteként került kiadásra a Nemzeti Alaptanterv, amelynek legfontosabb oktatáspolitikai célja az általános műveltséget megalapozó szakaszban biztosítani az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét és az iskolák közötti átjárhatóságot. (Kt. 8. ) A közoktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik, mely többek között meghatározza a nevelőoktató munka alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, iskola esetében tartalmazza a helyi tantervet, szak- és szakközépiskola esetében pedig a szakmai programot is. (Kt. 44. ) 6

9 PISA: A tanulói teljesítmények mérésére az OECD az es évek második felében újfajta mérést kezdeményezett. A PISA (Programme for International Student Assessment) vizsgálatokban a következő, hétköznapi életben felhasználható képességeket értékelték: matematika, természettudományos műveltség, olvasásszövegértés, problémamegoldó gondolkodás. Felhasznált források: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Az oktatás nagy kézikönyve (szerkesztő-lektor: Dr. Szüdi János, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2006.) A Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvények (2004. évi CXXXV. törvény, évi CLIII. törvény, évi CXXVII. törvény) 7

10 8

11 BEVEZETÉS JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS A közoktatást az évi LXXIX. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó miniszteri rendeletek szabályozzák alapvetően. A közoktatási feladatok törvényi szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre, az iskolai és kollégiumi nevelésre-oktatásra, továbbá az ezekkel összefüggő szolgáltató és igazgatási tevékenységre, függetlenül attól, hogy azt milyen intézményben, szervezetben látják el, illetve ki az intézmény fenntartója. A közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata. A humánszolgáltatók sajátos feladatellátásukkal kiegészítik az állami feladat ellátási rendszert. 1 A működéshez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó hozzájárulása biztosítja, amelyet a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja és a közoktatási intézmény más saját bevétele egészíthet ki. A közoktatás feladatainak ellátását szolgáló költségvetési hozzájárulás összegét az éves költségvetési törvényekben határozzák meg. A fenntartó kötelezettsége a közoktatási intézmény fenntartása, a jogszabályokban meghatározott oktatási paraméterektől a fenntartó döntése alapján el lehet térni. A közoktatás finanszírozási rendszere többcsatornás, iskolafenntartók szerint a következő finanszírozási forrásokat foglalja magában: állami és önkormányzati iskolák: központi költségvetés által nyújtott normatív-, címzett- és céltámogatások; fenntartói saját hozzájárulás; tanulói térítési díjak; intézményi egyéb bevételek; egyházi közoktatás: központi költségvetés által nyújtott normatív-, címzettés céltámogatások; egyházi kiegészítő támogatás; fenntartói hozzájárulás; tanulói térítési díjak; intézményi egyéb bevételek; 1 Közoktatási intézményt az állam, a helyi önkormányzat, a települési, területi kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá a Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület és más jogi személy, továbbá természetes személy alapíthat és tarthat fenn. 9

12 BEVEZETÉS non-profit 2 és for-profit 3 szervezetek által fenntartott iskolák: központi költségvetés által nyújtott normatív-, címzett- és céltámogatások; fenntartói hozzájárulás; tanulói térítési díjak; intézményi egyéb bevételek. A különböző iskolafenntartókat megillető állami támogatás eltérő módon jut el a kedvezményezettekhez. A közoktatásról szóló törvény 118. (3) bekezdése szerint a központi költségvetés az állami szervek és a helyi önkormányzatok, valamint a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények működéséhez normatív költségvetési hozzájárulást biztosít. Az önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátásához nyújtott állami támogatás összegeit az éves költségvetési törvényekben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet tartalmazza. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) közoktatás támogatási rendszere biztosítja a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények és a közoktatás szakmai feladatainak állami finanszírozását. Az OKM közoktatási támogatási rendszerének részét képezi a fejezet normatív finanszírozási alcímei között a Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás és a Gyakorlóiskolák normatív támogatása jogcímcsoport (kiegészítő hozzájárulásként), valamint a Közoktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat. A felsőoktatás közoktatási intézményeinek ténylegesen előirányzott normatív támogatása nevesítetten nem jelenik meg a költségvetési törvényben, ezt az egyetemek, főiskolák cím tartalmazza. (A fejezet közoktatási finanszírozási folyamatábráját a 2. sz. melléklet mutatja be.) Az Állami Számvevőszék önálló ellenőrzési témaként eddig még nem vizsgálta az OKM fejezet közoktatás finanszírozási rendszerét. A felsorolt előirányzatokból nyújtott támogatások 95-98%-át az egyházi fenntartású és a non-profit szervezetek által fenntartott közoktatási intézmények, valamint az állami gyakorlóiskolák kapják. A közoktatási intézményeket fenntartó egyházi jogi személyek a normatív hozzájárulást és támogatást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál igénylik. Az egyházi fenntartók a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény 6. -ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosultak. A 2004/2005. tanévben 4,7%, a 2005/2006. tanévben 5%, míg a 2006/2007. tanévben 5,2% volt az egyházi fenntartásban működő közoktatási intézmények aránya az összes intézményen belül. 2 Non-profit szervezetek: alapítványok, társadalmi szervezetek. 3 For-profit szervezetek: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók. 10

13 BEVEZETÉS Közoktatási intézmények száma fenntartók szerint 2004/2005. tanév 2006/2007. tanév Egyházi ; 405 Egyéb (nonprofit és forprofit); 644 Egyházi ; 435 Egyéb (nonprofit és for-profit); 722 Állami és önkormányzati; 7658 Állami és önkormányzati; 7208 Forrás: OKM Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2006/2007. Az éves költségvetési törvények szerint évben az Oktatási Minisztérium, illetve közepétől az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél az Egyetemek, főiskolák címen belül biztosított állami gyakorlóiskolai támogatásokkal együtt 89,5 Mrd Ft-ot, a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 514,0 Mrd Ft-ot terveztek közoktatási intézmények támogatására évben ugyanezen célra 94,0 Mrd Ft-ot, illetve 489,0 Mrd Ft-ot, évben 98,7 Mrd Ft-ot és 476,4 Mrd Ft-ot irányoztak elő. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények és a közoktatási feladatok finanszírozási rendszere, az előirányzott költségvetési támogatások eredményesen járultak-e hozzá a közoktatás-politika céljainak megvalósításához; a fejezet közoktatási feladat támogatási céljai eredményesen és hatékonyan teljesültek-e; a fejezet által nyújtott közoktatási támogatások felhasználása az előirányzott céloknak megfelelően történt-e. Az ellenőrzés a 2004/2005. és 2006/2007. tanévek által átfogott időszak fejezeti közoktatási pénzeszközei felhasználásának ellenőrzésére irányult. A vizsgálat kiterjedt a helyszíni ellenőrzés időszaka (2007. II. félév) tendenciáinak értékelésére is. Az ellenőrzés a közoktatás ágazati felügyeletét ellátó Oktatási és Kulturális Minisztériumra (OKM) és közoktatási háttérintézményeire, az ellenőrzés hatókörébe vont költségvetési jogcímek előirányzatait hasznosító rétegzett mintavételezési eljárással kiválasztott egyházi és állami közoktatási intézményekre 4 s fenntartó szervezeteikre terjedt ki, valamint kapcsolódó jelleggel a 4 A támogatási összeget figyelembe véve az ellenőrzésbe vont egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogatási aránya a közoktatási célú humánszolgáltatás normatív támogatása előirányzatból 13,1%-ot, az egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása előirányzatból 9%-ot képviselt. A felsőoktatási intézmények közoktatási intézményeinek normatív támogatásából az ellenőrzésbe vont szervezetek támogatási aránya 60,6%. 11

14 BEVEZETÉS Pénzügyminisztériumra és a Magyar Államkincstárra 5. (A non-profit szervezeteknek biztosított közoktatási támogatások vizsgálatát a jelen ellenőrzéssel párhuzamos, A közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzése című évi ÁSZ-ellenőrzés végzi.) Az ellenőrzés a teljesítmény-ellenőrzés módszerével történt, amelynek során az értékelés az eredményesség és hatékonyság megvalósulására irányult 6. Az ellenőrzési eljárások között alkalmaztuk a kérdőíves felmérést, a tanúsítványi adatszolgáltatást, helyszíni interjú és összehasonlító elemzések készítését. Az ellenőrzés szempontrendszerét előtanulmánnyal alapoztuk meg. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3), (5) bekezdéseiben foglaltak adnak jogszabályi alapot. A jelentés-tervezetet egyeztettük az oktatási és kulturális miniszterrel, továbbá a pénzügyminiszterrel és a MEH államtitkárával, valamint a Katolikus, Református és Evangélikus Egyházak vezetőivel. Észrevételező leveleiket és az arra adott válaszainkat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 5 Az ellenőrzött szervezetek névsora a 3. sz. mellékletben szerepel. 6 A teljesítmény ellenőrzési kérdéseket, kritériumokat, adatforrásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az OKM ágazati-szakmai irányító tevékenysége a hatályos közoktatási törvény mellett a 2004-ben nyilvánosságra hozott Középtávú Közoktatásfejlesztési Stratégián (KKFS) és a 2005-ben jóváhagyott hosszú távú közoktatási stratégián alapult. A középtávú közoktatási stratégiában megfogalmazott általános jellegű középtávú fejlesztési célokhoz célprogramokat rendelt a minisztérium, amelyekben konkrét határidők megjelölése nélkül rögzítette a szükséges intézkedéseket. Ezek végrehajtásáról minisztériumi összegezés még nem készült. A közötti időszakra kidolgozott hosszú távú stratégia a versenyképességhez és a társadalmi kohézió erősítéséhez kapcsolódóan fogalmazott meg minőségi és eredményességi közoktatási célokat. Az eredményességi célok között szerepel a tanulók versenyképes tudásának kialakítása, az oktatási egyenlőtlenségek csökkentése. A hosszú távú stratégia mindehhez mérési időpontokat és mérőszámokat rendelt. A közép- és hosszú távú oktatáspolitikai célok megvalósítását támogatta a közoktatás szabályozási környezetének változása. A szabályozási feltételek biztosítását a közoktatásról és a szakképzésről szóló törvények módosításai, valamint a kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletek szolgálták. A költségvetési törvényekben meghatározott közoktatási normatívák összege, azok adott költségvetési évenkénti változása és a közoktatási kiadások alakulása között nem volt közvetlen kapcsolat. Az ellenőrzött időszakban a normatívák megállapításakor a kiindulási alap az előző évi normatív támogatások mértéke volt. A szeptember 1-jétől működő új normatív rendszerben a költségvetés az ún. közoktatási teljesítménymutató alapján finanszírozza a közoktatási intézményeket, amely a korábbinál szorosabb kapcsolatot teremt a támogatás összege és a közoktatási szolgáltatás ráfordításai között 7. A költségvetési törvények évente csökkenő összegű állami támogatást 2005: 603,5 Mrd Ft, 2006: 583,0 Mrd Ft, 2007: 575,1 Mrd Ft irányoztak elő a közoktatás támogatására a gyermeklétszám mérséklődése és a finanszírozási változások alapján. Az állami támogatás 83-85%-át a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben az önkormányzati iskolák normatív támogatására, címzett- és céltámogatására biztosított állami finanszírozás képezte. A központi költségvetésből nyújtott további közoktatási állami támogatást az OKM fejezet biztosította. 7 Magyarország közötti Konvergencia Programja szerint az új közoktatási teljesítménymutató alkalmazása a központi költségvetésben a évre 7,6 Mrd Ft, 2008-ra 34,2 Mrd Ft megtakarítást eredményez. Az új mutató alapján számított normatív támogatás összege a évi normatív hozzájárulás 91-95%-át teszi ki. A közoktatási támogatás csökkenését, azaz a megtakarítást alapvetően az átlagosan 10%-kal megemelt pedagógus heti kötelező óraszám okozza. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A helyi önkormányzati közoktatási intézményeknél az állami támogatás között a működési költségek 40-70%-át fedezte átlagosan - intézménytípusonként és intézményenként eltérő mértékben 8. Az önkormányzatoknál, az ellenőrzött időszakban növekvő mértékű volt 2004.: 32,7%, 2006.:39,3% a saját forrásokból való intézménytámogatás mértéke 9. A Helyi önkormányzatok támogatásai és az OKM fejezetek együttes közoktatási kiadásai Előirányzat Teljesítés 700,0 600,0 603,5 610, ,1 500,0 400,0 300,0 200,0 n.a. 100,0 0,0 Mrd Ft Forrás: Az éves költségvetési és zárszámadási törvények Hazánk gazdasági teljesítőképességének megfelelően költött közoktatásra, amely nemzetközi összehasonlításban megfelel a hasonló fejlettségű országok átlagának 10. A nemzetközi tanulói teljesítményméréseken a magyar diákok a problémamegoldást értékelő felmérésekben (PISA) az átlagnál gyengébb eredményt értek el. A magyar iskolarendszer nem egyenlítette ki az iskolák tanulóinak összetételéből adódó társadalmi különbségeket. Az országos kompetenciamérések során a gyenge teljesítmények stagnálása, az érettségi vizsgadolgozatok átlageredményeinek romlása is eredményességi problémát jelez. A közoktatásban a diák-tanár arány csökkenését, a fajlagos közoktatási kiadások növekedését nem kísérte a tanulói teljesítmények javulása és az ellenőrzött állami gyakorlóiskolák és egyházi közoktatási intézmények átlag feletti eredményessége kivételével a közoktatás hatékonyságának erősödése. A vizsgált időszakban a közoktatásban részt vevő gyermekek és tanulók száma az országos demográfiai helyzet következtében nagyobb arányban (2,8%) 8 Az Állami Számvevőszék önkormányzati közoktatással részletesen foglalkozó korábbi jelentései: Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (9818 sz.), Jelentés az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól (0219 sz.), Jelentés a középfokú oktatás feltételei alakulásának ellenőrzéséről (0445 sz.), Jelentés a kistelepülések iskola-előkészítési, általános iskolai oktatási feltételeinek ellenőrzési tapasztalatairól (0625 sz.). 9 Forrás: az éves költségvetések végrehajtásáról szóló törvények indoklásai. 10 Lásd: 1. táblázat adatai (A költségvetés közoktatási kiadásainak aránya a GDP %- ában az OECD-országokkal összehasonlításban). 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK csökkent, mint a pedagógusok száma (0,6%). Az egy óvodásra jutó kiadás 13,2%-kal, az egy általános és középiskolás tanulóra jutó kiadás 17,4%-kal emelkedett, alapvetően a közoktatás személyi juttatásainak és járulékainak növekedése miatt. A közoktatási kiadások intézménytípusonként (2006. év) Állami támogatás Fenntartói támogatás, intézményi bevétel 800,0 600,0 382,4 400,0 200,0 480,5 n.a. n.a. n.a. 0,0 Mrd Ft Önkormányzati közoktatási intézmények 11,7 Állami gyakorló iskolák 43,5 Egyházi közoktatási intézmények 42,8 Non-profit és for-profit közoktatási intézmények Forrás: A Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi CXXVIII. törvény előirányzati teljesítései, valamint a 4. sz. melléklet szerinti OKM fejezeti adatszolgáltatás. A közoktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2,5 Mrd Ft összegű teljesítését intézménytípusok szerint nem lehetett felosztani. A közoktatási költségvetési támogatások számbavétele mellett az ellenőrzés kísérletet tett a különböző fenntartású közoktatási intézmények számának, valamint ezekben a közoktatásra fordított pénzeszközök teljes összegének megjelenítésére. A jelenlegi közoktatási információs rendszerben csak az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozóan szerezhetők meg a közoktatási kiadásokról megbízható adatok. Az információs rendszer hiányosságai miatt a közoktatási pénzeszközök teljes körű átláthatósága, nyomon követése nem biztosított. A közoktatási pénzek felhasználása és eredményessége között nincsen egyértelmű, szoros kapcsolat. Az OKM fejezet a magyar közoktatás állami támogatásából évi 15-17%- ot képviselt 2005-ben 89,5 Mrd Ft-os, 2007-ben 98,7 Mrd Ft-os előirányzattal az ellenőrzött időszakban 11. A fejezet támogatási rendszere biztosítja a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények normatív támogatását (az egyházi, non-profit 12 és for-profit szervezetek részére), az egyházi intézmény- 11 Az OKM-nél a közoktatási célú támogatás tényleges összege az ellenőrzött időszakban évenként 100 Mrd Ft-ot tett ki a finanszírozott intézmények gyermeklétszámának növekedése és a finanszírozási változások együttes hatására. 12 A non-profit szervezetek közoktatási támogatásának vizsgálatát a márciusában megkezdett A közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzése c. ÁSZ-ellenőrzés végzi. 15

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK fenntartók, kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatását, a gyakorlóiskolák normatív kiegészítő jellegű támogatását, valamint az egyetemek, főiskolák címen belül a gyakorló közoktatási intézmények normatív támogatását. Ugyancsak az OKM fejezet biztosítja a közoktatás szakmai feladatainak konkrét intézményhez nem kötődő támogatását. A közoktatási feladatok finanszírozásában az OKM fejezeti pénzeszközök kiegészítő szerepet töltöttek be. A közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök megoszlása az OKM fejezetnél* Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 22,6% Közoktatási feladatok támogatása 1,8% Egyetemek, főiskolák címből közoktatási intézmények támogatása 10,4% Gyakorlóiskolák normatív (kiegészítő) támogatása 0,1% Humánszolgáltatások normatív állami támogatása (Egyházi és nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók) 65,1% * évi teljesítés alapján A közoktatási feladatok támogatására fordított fejezeti kezelésű előirányzat 7-12 jogcím összege a költségvetési korlátok miatt az ellenőrzött időszakban fokozatosan csökkent, 2006-ban az országos közoktatási ráfordítások 0,2%-át tette ki. A fejezeti Gazdálkodási Szabályzatban meghatározott támogatási jogcímek nem tartalmazták kellő részletességgel a támogatni kívánt feladatokat, valamint az azok költségigényén alapuló támogatási szükségletet. Az egyes támogatási jogcímekhez, illetve a heterogén jellegű részfeladatokhoz nem párosult eredménykövetelmény, teljesítménymutató. A pénzeszközöket a minisztérium a Gazdálkodási Szabályzat előírásai szerint alapvetően egyedi döntéssel osztotta el, amely így nem biztosította az esélyegyenlőséget és a nyilvánosságot. A feladattámogatások 2-3%-áról döntöttek pályáztatással. A fejezet közoktatási feladattámogatási céljai alapvetően összhangban voltak a kitűzött szakmai célokkal. Azok végrehajtása a támogatások elosztási módja és a felhasználási követelmények hiánya miatt részlegesen segítette a közoktatás eredményességét és hatékonyságát. A hasznosulás hatékonyságának megítélését nehezítette, hogy nem történt meg a közoktatási feladatokat ellátó, támogatásban részesült háttérintézmények működési költségeinek és a konkrétan támogatott feladatellátás ráfordításigényének egyértelmű elválasztása. A közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás fejezeti kezelésű előirányzat finanszírozza az egyházak normatív és kiegészítő támogatását, a non-profit és for-profit szervezetek normatív támogatását. A közokta- 16

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás összegének 55,7%-át tették ki az egyházak számára 2007-ben kiutalt humánszolgáltatási támogatások. A közoktatási törvény és az egyház-finanszírozási törvény az egyházi fenntartású közoktatási intézmények normatív támogatásának állami és önkormányzati intézményekkel azonos mértékét rögzíti. A évi költségvetési törvény azonban nem biztosított fedezetet az egyházi fenntartóknak a bejáró gyermekek/tanulók utáni és a településtípusú normatív támogatásra. Az egyházak igényét a Kormány az egyházak kezdeményezésére decemberében hozott határozatával 13 ismerte el. Az egyház-finanszírozási törvény 14 alapján 1998 óta az egyházak az általuk fenntartott közoktatási intézmények közszolgálati feladatellátásban való részvételük alapján az állami normatív támogatás és hozzájárulás kiegészítéseként kiegészítő támogatást kapnak 15. Ez az önkormányzatok fenntartói támogatásával azonos arányú, átlagos mértékű kiegészítésként funkcionál, az iskolaszerkezet különbözőségeit nem veszi figyelembe. Az ellenőrzés álláspontja szerint, a és a években az egyházak kevesebb összegű kiegészítő támogatásban 16 részesültek, 17 mint ami az egyház-finanszírozási törvény alapján és a számításokban az államháztartás működési rendjéről szóló kor- 13 A 2237/2006. (XII. 23.) Korm. határozat az egyházi közoktatási feladatok, beruházások, felújítások, rekonstrukciók támogatásáról döntött. Ennek keretében 948,4 M Ft-ot tett ki az egyházi közoktatási intézmények támogatására fordítható összeg, ami az OKM Jogi Főosztályának tájékoztatása szerint megegyezett a településtípusú normatívák számított összegével. A kormányhatározattal jóváhagyott összeget Támogatási Szerződés megkötésével nem egyházi kiegészítő támogatásként utólagosan, jogszerűen biztosította a Kormány az OKM fejezet évi államháztartási tartaléka terhére. 14 Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény, amely a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről június 20-án Vatikánvárosban aláírt s az évi LXX. törvénnyel kihirdetett Megállapodáson alapul, s minden Magyarországon jogi személyként működő, bíróság által nyilvántartásba vett egyházra vonatkozik /1997. (IV. 25.) Alkotmánybírósági határozat: a kiegészítő támogatás, amely az állami vagy önkormányzati feladat vállalásával arányos. 16 Az évi CXXIV. törvény 6. (3) bekezdés előírása szerint a kiegészítő támogatás számítása: Az önkormányzatok adott ágazati működési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét csökkenteni kell az intézményi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra központosított előirányzatból adott olyan külön támogatással, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és egyházi fenntartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak. Az így megállapított összegből határozandó meg a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás összege. 17 Az ÁSZ számítása szerint (lásd a 8. és 8/a-d. sz. mellékleteket) a évi egyházi kiegészítő támogatás összege 3891,1 M Ft, a évi összeg 7871,5 M Ft, az egyenlegrendezés során elfogadott 1840,5 M Ft-os, illetve 7268,5 M Ft-os összegekkel szemben. Mindez 2653,6 M Ft-os elmaradt állami támogatást jelent. 17

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK mányrendelet előírásait figyelembe véve 18, megillette volna őket 19.Az OKM és PM által képviselt kormányzati álláspont szerint 20 a korábbi gyakorlat továbbviteleként a jogszabályi rendelkezések módot adnak más, a jogszabályoktól eltérő jogértelmezésre 21. Az egyházi fenntartók a normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét átadták közoktatási intézményeiknek, az egyházi kiegészítő támogatást közokta /1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 8. (3) bekezdés szerint a saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételekből (igazgatási szolgáltatási díj, felügyeleti díj, bírság), egyéb saját bevételként a költségvetési szerv tevékenysége során keletkező működési és felhalmozási célú bevételekből származik. Az 57. (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv saját bevételei különösen a következők: a.) az igazgatási, szolgáltatási díj, b) a felügyeleti jellegű tevékenység díja, c) a bírságból származó bevétel, d) az áru-és készletértékesítés ellenértéke, e) a szolgáltatások ellenértéke, f) bérleti és lízingdíj, g) az intézményi ellátási díjak, h) az alkalmazottak térítése, i) az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, j) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek. A évben hatályos Ámr. szerint a saját bevétel, amely a költségvetési szerv tevékenységével összefüggően lehet: 1. az e rendelet 57. (2) bekezdésében megjelölt, elsősorban alaptevékenységből, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat saját bevétellel fedezett részéből származó bevétel; 2. a köztestülettől, egyéb szervezettől származó juttatás; 3. a vállalkozási tevékenységből származó bevétel; 4. belföldi adomány; 5. külföldi segély adomány." Az 57. (2) bekezdése ide sorolja a hatósági díjbevételeket és azon működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközöket, amelyek a fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevétellel fedezett részéből származnak. 19 A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 324. (1)-(2) bekezdései szerint a követelések és az attól függő mellékkövetelések 5 év alatt évülnek el, ha a jogszabály másként nem rendelkezik. 20 A kormányzat által képviselt álláspont szűkíti az önkormányzati közoktatási kiadások körét, az intézményi saját bevétel fogalmi kategóriát pedig bővíti. Az intézményi saját bevételek körébe tartozóan veszi figyelembe az Ámr. szerint az intézményi bevétel fogalomba tartozó átvett pénzeszközöket, támogatásértékű bevételeket, pénzügyi befektetések bevételeit, támogatási kölcsönöket. 21 Az OKM és a MEH tájékoztatása értelmében folyamatban van az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról szóló kormányrendelet előkészítése. Ezzel összefüggésben felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyház-finanszírozási törvény nem ír elő végrehajtásról szóló kormányrendelet kiadását és a tárgykörben előkészítés alatt levő kormányrendelet-tervezet előírásai nem mondhatnak ellent az egyház-finanszírozási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló hatályos kormányrendelet előírásainak. Az egyház-finanszírozási törvényben meghatározott egyházi kiegészítő támogatás számításának alapadatait a felújítási kiadások és a pályázati összegek kivételével az éves zárszámadási törvények indoklásai jelenleg is tartalmazzák. Az Áht (2) bekezdésének zsf. pontja január 1-jétől felhatalmazást ad a Kormánynak az egyházi kiegészítő támogatásra vonatkozó részletező szabály megalkotására. 18

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 2008. ÉVI. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglaltak alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, elsősorban a hátrányos és halmozottan

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008.

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008. JELENTÉS a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről 0835 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

2013. évi. törvény. I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2013. évi. törvény. I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2013. évi. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. számú melléklet a 2008. évi. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2007. évre

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A megújuló köznevelési rendszer jellemzői

A megújuló köznevelési rendszer jellemzői A megújuló köznevelési rendszer jellemzői Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Köznevelésért Felelős Államtitkárság Alapelvek Nagyobb állami szerepvállalás az egységesen magas minőség

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben