УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА"

Átírás

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ИСТРЖИВАЧКА ЗВАЊА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења Декан, проф. др Раде Дорословачки на основу одлуке Наставно-научног већа Факултета техничких наука од 27. фебруара године 2. Звања и назив уже области Истраживач сарадник за yжy научну област Историја, наслеђе и заштита 3. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: - др Нађа Куртовић Фолић, редовни професор, УНО Историја, наслеђе и заштита, , Факултет техничких наука, Нови Сад - др Јелена Атанацковић Јеличић, ванредни професор, УНО: Архитектонскоурбанистичко, планирање, пројектовање и теорија; Факултет техничких наука, Нови Сад. - др Милена Кркљеш, доцент, УНО Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија, Факултет техничких наука, Нови Сад - др Викторија Алаџић, доцент, УНО: Архитектура и урбанизам, , Грађевински факултет, Суботица. 4. Пријављени кандидати: Мариа Силађи, мастер инжењер архитектуре (ФТН, Нови Сад) и мастер заштите градитељског наслеђа (Budapest University of Technology and Economics), II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Мариа, Иштван, Силађи 2. Звање: Мастер инжењер архитектуре и Мастер заштите градитељског наслеђа 3. Датум и место рођења: Сента, Република Србија 4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, истраживачприправник 5. Година уписа и завршетка основних студија: Основне студије: упис: године, завршетак: године. 6. Студијска група, факултет и универзитет: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

2 2 7. Успех у студијама: Основне и мастер студије-просечна оцена: 9,00 8. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: Археолошки парк Арача, оцена: 10,00 9. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно магистарским студијама: Műemlékvédelmi Szakmérnöki Képzés, Építészmérnöki Kar, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Preservation of Built Heritage, Faculty of Architecture, Budapest University of Technology and Economics), просечна оцена: 4,60 (макс. 5,00) 10. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија: Специјалистичке-мастер студије: упис: године, завршетак: године. 11. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: Magyarcsernye építészeti értékvizsgálata (Анализа архитектонских вредности Нове Црње) 12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest University of Technology and Economics), Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врлодобро, добро,задовољавајуће Енглески (чита, пише, говори) добро Немачки (чита, пише, говори) врло добро Мађарски (чита, пише, говори) одлично 14. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): Архитектура, градитељско наслеђе, сеоска архитектура и руризам III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, од јуна 2014, истраживач-приправник IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА Члан ICOMOS-a (The International Council on Monuments and Sites), Друштва конзерватора Србије и Друштва архитеката Новог Сада V. НАСТАВНИ РАД: а) Претходни наставни рад (пре избора у звање истраживач-сарадник ): 1. Педагошко искуство пре избора у звање истраживач-сарадник: 2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, универзитету): Вежбе на предметима: Градитељско наслеђе, очување и заштита 1, и Градитељско наслеђе, очување и заштита 2, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 3. Број часова недељно (вежби и семинара): Укупно оптерећење износи 3 часа недељно

3 б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 3 1. Реизборност у звање асистента (од.до, број): 2. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / семестру, на предмету, са фондом часова): 3. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на основним, специјалистичким и магистарским студијама: Урбанистичко пројектовање 2 3. год. осн. студ.; Принципи одрживог развоја у архитектонском пројектовању 4. год. осн. студ., 3 часа/недељно; Градитељско наслеђе, очување и заштита 1, 2 4. год. осн. студ. 3 часа/недељно; Стратегије и методе у архитектонском и урбанистичком мастер студије, 3 часа/недељно; Транзиције и трансформације архитектонских програма мастер студије, 2 часа/недељно; Савремене теорије, методе и технологије у урбаном планирању мастер студије, 3 часа/недељно. 4. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 5. Руковођење менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, издавач): д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу са општим актом факултета У статусу је који се не оцењује од стране студената. ђ) Остало Репрезентативне референце су вредноване према: Правилнику о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду - пречишћен текст Фебруар Табела 2: индикатор научне и стручне компетентности и успешности у чијем раду постоји стручно/уметничка компонента - Област архитектуре. 1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања и издавач): М 14 Монографска студија међународног значаја Szilágyi, Mária; Туфегџић Аница. Заборављено наслеђе/elfeledett örökség/vergessenes Erbe: Градитељско наслеђе имања Жомбољ породице Чекоњић/A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége/das Bauerbe des Csekonics-Gutes in Hatzfeld. Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, Нови Сад, ISBN

4 M 42 Монографија националног значаја Szilágyi, Mária. Fényben és árnyékban: Magyarcsernye építészetének fénykora és hanyatlása. Forum, Novi Sad, ISBN М44 Рад у истакнутом тематскомзборнику водећег националног значаја Silađi, Maria. Javni prostori u banatskim selima. In Kurtović Folić, Nađa (urednik). Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom urbanističkom planiranju i projektovanju, Departman za arhitekturu i urbanizam-fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, pp ISBN М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја Đekić, Mirjana; Silađi, Maria. Narodna arhitektura i poljoprivredni život u Almaškom kraju. In Nikola Grdinić (ured.) Аlmaški kraj. Novi Sad, pp ISBN Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе и уметнички наступи): M23 - Szilágyi, Mária; Туфегџић Аница. Csekonics-örökség/Csekonics heritage umetnički projekat prikazan na međunarodnoj izložbi A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége/the architectural heritage of the Csekonics family estate. Program je realizovan u saradnji sa Arhitektonskim centrom Budimpešta FUGA i organizatorima Dana evropske kulturne baštine u Mađarskoj, sa Centrom Forster i Lehner Lajoš. Najavljen u programskoj svesci: Endreiné Szemők Ildikó (urednik). Fidelio: His-turizmus Kulturális Örökség Napjai. Budapest, szeptember 9 (23/2014) ISSN Objavljen u monografskoj studiji od međunarodnog značaja Szilágyi, Mária; Туфегџић Аница. Заборављено наслеђе/elfeledett örökség/vergessenes Erbe: Градитељско наслеђе имања Жомбољ породице Чекоњић/A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége/das Bauerbe des Csekonics-Gutes in Hatzfeld. ISBN , Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, str. M93 Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију Szilágyi, Mária; Tufegdžić Anica. Csekonics nasleđe/örökség: Graditeljsko nasleđe imanja Žombolj porodice Čekonjić/A Csekonics család Zsombolyai uradalmának épített öröksége. Katalog međunarodne izložbe. Fakultet tehničkih nauka-departman za arhitekturu i urbanizam, Novi Sad, ISBN Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на билатералном нивоу): 5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: М52 Рад у часопису националног значаја Szilágyi, Mária. A Nagy Háború következményei a Csekonics uradalomban és annak épületállományában. In Bence Erika (szerkesztő) Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 44. Virtuális ISSN Szilágyi, Mária. Szocmodern szelek Szabadkán (Lovra Éva: Szabadka urbanizmusa és építészete a második világháború után ). In Bence Erika (szerkesztő) Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 44. szám pp ISSN

5 5 Szilágyi, Mária; Tufegdžić Anica. Аz uradalmi majorok épületállománya a zsombolyai Cekonics-birtok példáján. In Bence Erika (szerkesztő) Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 44. szám pp ISSN Szilágyi, Mária. Magyarcsernye Egy bánáti falu történetének írott és (tér)képi forrásai. In Bence Erika (szerkesztő) Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 43. Virtuális pp ISSN Szilágyi, Mária. A bánáti parasztház utcai homlokzata Magyarcsernye példáján. In Bence Erika (szerkesztő). Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 43, szám 2, pp ISSN М53 Рад у националном часопису Силађи, Мариа; Туфегџић, Аница. Изложба Овако пролази слава света, наслеђе породице Чекоњић. Ин Ђорђевић, Маја (уредник). Гласник Друштва конзерватора Србије. Друштво конзерватора Србије, Београд, број 38, pp ISSN Силађи, Мариа. Нова Црња Амбијентална вредност структуре насеља. Ин Јањушевић, Богдан (уредник). Грађа за проучавање споменика културе Војводине. Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад, број 26, pp ISSN X Силађи, Мариа; Туфегџић, Аница. Железничка станица у Новој Црњи - заборављено техничко наслеђе. Ин Ђорђевић, Маја (уредник). Гласник Друштва конзерватора Србије. Друштво конзерватора Србије, Београд, број 37, pp ISSN Куртовић Фолић, Нађа; Сладић, Мирјана; Туфегџић, Аница; Силађи, Мариа. Градитељско наслеђе за почетнике. Ин Ђорђевић, Маја (уредник). Гласник Друштва конзерватора Србије. Друштво конзерватора Србије, Београд, број 37, pp ISSN Туфегџић, Аница; Силађи Мариа. Историјски простори и просторне везе. In Гласник Друштва конзерватора Србије, Друштво конзерватора Србије, Београд, број 36, pp ISSN Tufegdžić, Anica; Silađi, Maria. Potencijal industrijskog nasleđa u razvoju kulturnog turizma Banata. In Trajković, Slaviša (urednik). Nauka i praksa, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, broj 13, pp ISSN Silađi, Maria; Kurtović Folić, Nađa. Arheološki park Arača. In Ćosić, Ilija (urednik). Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, God. 24, Broj 5, pp ISSN X 6. Саопштења на међународним научним скуповима: М 33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини Siladji, Maria; Kurtovic Folic, Nadja. The destiny of temples of culture in Banat villages today. In Avramidou, Nina; Causevic, Almir; Rustenpasic, Nerman; Idrizbegović-Zgonić, Aida (editors). Importance of Place 5. International Conference on Hazard and Modern Heritage, Cicop BH, Sarajevo, April Vol. 2, No. 1, pp ISSN X Tufegdžić, Anica; Silađi, Maria. Integration processes in the urban renewal of historical centers - An example of Almaski kraj. In International Scientific Conference: Rethinking Urbanism. Zagreb, 19. maj pp ISBN Silađi, Maria; Tufegdžić, Anica. German heritage in Banat villages The origin, development and modalities of country house with yard-. In Department of architecture and urban design 1 ICAUD. Epoka University, Tirana, April pp ISBN Silađi, Maria. Building heritage at the former Žombolj estate belonging to the Čekonjić Family. In Kurtović Folić, Nađa; Radonjanin, Vlastimir (editors). PHIDAC III International symposium for students of doctoral studies in the fields of civil engineeringm architecture and enviroment protection. Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Semtember pp ISBN

6 6 Silađi, Maria; Tufegdžić, Anica. Possibility of vicinal railway Zrenjanin.Jimbolia rehabilitation in the context of cultural tourism. In Kudumović, Lana; Idrizbegović-Zgonić, Aida (editors). Importance of place Conference Proceedings (CD), Cicop BiH, Sarajevo, June pp ISSN X 7. Сопштења на домаћим научним скуповима: М 61 Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини Szilágyi, Mária. Ki van otthon a bánsági (sváb) telepített falvakban? In Dobosyné Antal, Anna; Szilágyi, Mária (szerkesztő) XVIII. Békési Népi Építészeti Tanácskozás-Ki van otthon?, Icomоs Magyar Nemzeti Bizottság Népi Szakbizottsága, Békés, szeptember pp print ISBN М 63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини Silađi, Maria. Uticaj društvenih faktora na nastanak, razvoj i transformaciju seoskih naselja u Banatu. In Grdić, Zoran; Topličić-Ćurčić, Gordana (urednici). Phidac IV Međunarodni simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, septembar pp ISBN Силађи, Мариа: Интерполација старо-ново у историјској структури банатских села током XX века. In Сиљеговић Светлана (уредник). Зборник шесте конференције о интегративној заштити. Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске, Бањалука, 4. новембар pp ISBN Силађи, Мариа. Хоризонтална и вертикална регулација главних тргова у банатским селима. In Савић, Јелена (едитор). Зборник пете регионалне конференције о интегративној заштити, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске, Бањалука, новембар pp ISBN Silađi, Maria. Vrata u tradicionalnoj arhitekturi Srednjeg Banata. In Kurtović Folić, Nađa; Radonjanin Vlastimir (urednici). PHIDAC Zbornik radova drugog simpozijuma doktoranata. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, septembar pp ISBN M66 Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја Dobosyné Antal, Anna; Szilágyi, Mária (szerkesztő) XVIII. Békési Népi Építészeti Tanácskozás-Ki van otthon?, Icomоs Magyar Nemzeti Bizottság Népi Szakbizottsága, Békés, szeptember pp print ISBN Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: М 14 Монографска студија међународног значаја Szilágyi, Mária; Туфегџић Аница. Заборављено наслеђе/elfeledett örökség/vergessenes Erbe: Градитељско наслеђе имања Жомбољ породице Чекоњић/A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége/das Bauerbe des Csekonics-Gutes in Hatzfeld. Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, Нови Сад, ISBN M23 - Уметнички пројекат међународног значаја изведен (објављен или приказан) Szilágyi, Mária; Туфегџић Аница. Csekonics-örökség/Csekonics heritage umetnički projekat prikazan na međunarodnoj izložbi A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége/the architectural heritage of the Csekonics family estate. Program je realizovan u saradnji sa Arhitektonskim centrom Budimpešta FUGA i organizatorima Dana evropske kulturne baštine u Mađarskoj, sa Centrom Forster i Lehner Lajoš. Najavljen u programskoj svesci: Endreiné Szemők Ildikó (urednik). Fidelio: His-turizmus Kulturális Örökség Napjai. Budapest,

7 szeptember 9 (23/2014) ISSN Objavljen u monografskoj studiji od međunarodnog značaja Szilágyi, Mária; Туфегџић Аница. Заборављено наслеђе/elfeledett örökség/vergessenes Erbe: Градитељско наслеђе имања Жомбољ породице Чекоњић/A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége/das Bauerbe des Csekonics-Gutes in Hatzfeld. ISBN , Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, str. М 33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини Siladji, Maria; Kurtovic Folic, Nadja. The destiny of temples of culture in Banat villages today. In Avramidou, Nina; Causevic, Almir; Rustenpasic, Nerman; Idrizbegović-Zgonić, Aida (editors). Importance of Place 5. International Conference on Hazard and Modern Heritage, Cicop BH, Sarajevo, April Vol. 2, No. 1, pp ISSN X Tufegdžić, Anica; Silađi, Maria. Integration processes in the urban renewal of historical centers - An example of Almaski kraj. In International Scientific Conference: Rethinking Urbanism. Zagreb, 19. maj pp ISBN Silađi, Maria; Tufegdžić, Anica. German heritage in Banat villages The origin, development and modalities of country house with yard-. In Department of architecture and urban design 1 ICAUD. Epoka University, Tirana, April pp ISBN Silađi, Maria. Building heritage at the former Žombolj estate belonging to the Čekonjić Family. In Kurtović Folić, Nađa; Radonjanin, Vlastimir (editors). PHIDAC III International symposium for students of doctoral studies in the fields of civil engineeringm architecture and enviroment protection. Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Semtember pp ISBN Silađi, Maria; Tufegdžić, Anica. Possibility of vicinal railway Zrenjanin.Jimbolia rehabilitation in the context of cultural tourism. In Kudumović, Lana; Idrizbegović-Zgonić, Aida (editors). Importance of place Conference Proceedings (CD), Cicop BiH, Sarajevo, June pp ISSN X M 42 Монографија националног значаја Szilágyi, Mária. Fényben és árnyékban: Magyarcsernye építészetének fénykora és hanyatlása. Forum, Novi Sad, ISBN М44 Рад у истакнутом тематскомзборнику водећег националног значаја Silađi, Maria. Javni prostori u banatskim selima. In Kurtović Folić, Nađa (urednik). Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom urbanističkom planiranju i projektovanju, Departman za arhitekturu i urbanizam-fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, pp ISBN М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја Đekić, Mirjana; Silađi, Maria. Narodna arhitektura i poljoprivredni život u Almaškom kraju. In Nikola Grdinić (ured.) Аmaški kraj. Novi Sad, pp ISBN М52 Рад у часопису националног значаја Szilágyi, Mária. A Nagy Háború következményei a Csekonics uradalomban és annak épületállományában. In Bence Erika (szerkesztő) Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 44. Virtuális ISSN Szilágyi, Mária. Szocmodern szelek Szabadkán (Lovra Éva: Szabadka urbanizmusa és építészete a második világháború után ). In Bence Erika (szerkesztő) Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 44. szám pp str. ISSN Szilágyi, Mária; Tufegdžić Anica. Аz uradalmi majorok épületállománya a zsombolyai Cekonics-birtok példáján. In Bence Erika (szerkesztő) Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 44. szám pp ISSN

8 8 Szilágyi, Mária. Magyarcsernye Egy bánáti falu történetének írott és (tér)képi forrásai. In Bence Erika (szerkesztő) Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 43. Virtuális pp ISSN Szilágyi, Mária. A bánáti parasztház utcai homlokzata Magyarcsernye példáján. In Bence Erika (szerkesztő). Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 43, szám 2, pp ISSN М53 Рад у националном часопису Силађи, Мариа; Туфегџић, Аница. Изложба Овако пролази слава света, наслеђе породице Чекоњић. Ин Ђорђевић, Маја (уредник). Гласник Друштва конзерватора Србије. Друштво конзерватора Србије, Београд, број 38, pp ISSN Силађи, Мариа. Нова Црња Амбијентална вредност структуре насеља. Ин Јањушевић, Богдан (уредник). Грађа за проучавање споменика културе Војводине. Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад, број 26, pp ISSN X Силађи, Мариа; Туфегџић, Аница. Железничка станица у Новој Црњи - заборављено техничко наслеђе. Ин Ђорђевић, Маја (уредник). Гласник Друштва конзерватора Србије. Друштво конзерватора Србије, Београд, број 37, pp ISSN Туфегџић, Аница; Силађи Мариа. Историјски простори и просторне везе. In Гласник Друштва конзерватора Србије, Друштво конзерватора Србије, Београд, број 36, pp ISSN Tufegdžić, Anica; Silađi, Maria. Potencijal industrijskog nasleđa u razvoju kulturnog turizma Banata. In Trajković, Slaviša (urednik). Nauka i praksa, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, broj 13, pp ISSN Silađi, Maria; Kurtović Folić, Nađa. Arheološki park Arača. In Ćosić, Ilija (urednik). Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, God. 24, Broj 5, pp ISSN X М 61 Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини Szilágyi, Mária. Ki van otthon a bánsági (sváb) telepített falvakban? In Dobosyné Antal, Anna; Szilágyi, Mária (szerkesztő) XVIII. Békési Népi Építészeti Tanácskozás-Ki van otthon?, Icomоs Magyar Nemzeti Bizottság Népi Szakbizottsága, Békés, szeptember pp print ISBN М 63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини Silađi, Maria. Uticaj društvenih faktora na nastanak, razvoj i transformaciju seoskih naselja u Banatu. In Grdić, Zoran; Topličić-Ćurčić, Gordana (urednici). Phidac IV Međunarodni simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, septembar pp ISBN Силађи, Мариа: Интерполација старо-ново у историјској структури банатских села током XX века. In Сиљеговић Светлана (уредник). Зборник шесте конференције о интегративној заштити. Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске, Бањалука, 4. новембар pp ISBN Силађи, Мариа. Хоризонтална и вертикална регулација главних тргова у банатским селима. In Савић, Јелена (едитор). Зборник пете регионалне конференције о интегративној заштити, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске, Бањалука, новембар pp ISBN Silađi, Maria. Vrata u tradicionalnoj arhitekturi Srednjeg Banata. In Kurtović Folić, Nađa; Radonjanin Vlastimir (urednici). PHIDAC Zbornik radova drugog simpozijuma doktoranata. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, septembar pp ISBN M66 Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја Dobosyné Antal, Anna; Szilágyi, Mária (szerkesztő) XVIII. Békési Népi Építészeti

9 9 Tanácskozás-Ki van otthon?, Icomоs Magyar Nemzeti Bizottság Népi Szakbizottsága, Békés, szeptember pp print ISBN M93 Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију Szilágyi, Mária; Tufegdžić Anica. Csekonics nasleđe/örökség: Graditeljsko nasleđe imanja Žombolj porodice Čekonjić/A Csekonics család Zsombolyai uradalmának épített öröksége. Katalog međunarodne izložbe. Fakultet tehničkih nauka-departman za arhitekturu i urbanizam, Novi Sad, ISBN Индекс компетентности: Ознака Назив критеријума и продукције Број Поени M 14 Монографска студија међународног значаја 1 4,00 M 23 Уметнички пројекат међународног значаја изведен 1 3,00 (објављен или приказан) M 33 Саопштење са међународног скупа штампано у 6 6,00 целини M 42 Монографија националног значаја 1 5,00 M 44 Рад у истакнутом тематскомзборнику водећег 1 2,00 националног значаја M 45 Рад у тематском зборнику националног значаја 1 1,50 M 52 Рад у часопису националног значаја 6 11,00 M 53 Рад у националном часопису 6 6,00 M 61 Предавање по позиву са скупа националног значаја 1 2,00 штампано у целини M 63 Саопштење са скупа националног значаја штампано 3 1,50 у целини М 66 Уређивање зборника саопштења скупа националног 1 1,00 значаја M 93 Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију 1 3,00 Укупно 46,00 VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и др). Учесник неколико републичких и покрајинских пројеката: Редефинисање модела и типова јавних простора и унапређење стратегије њихове обнове и коришћења у просторном и урбанистичком планирању и пројектовању Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р Србије (руководилац др Н. Куртовић Фолић) Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије ТР36042 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р Србије (др Н. Куртовић Фолић) 2014 Издавачки пројекат Заборављено наслеђе Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине 2014 Израда регистра индустријског наслеђа Војводине Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

10 10 VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ VIII. ОСТАЛО Стипендија DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst Интензивни курс језика did deutsch institut worldwide gmbh (Berlin) IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): Мариа Силађи је основне студије архитектуре уписала године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду и завршила у редовном року године са просечном оценом 9,00. Дипломирала је са темом из две области, заштите градитељског наслеђа и пројектовања савремених архитектонских облика обједињених у раду Археолошки парк Арача под менторством проф. др Нађе Куртовић-Фолић. Докторске студије уписала је године на истом факултету, а предлог докторске дисертације је прихваћен години под насловом рансформација јавних простора банатских села у Војводини од XVIII до XXI века. Паралелно са докторским студијама у Новом Саду, Мариа Силађи је, од студирала специјалистичке студије из области заштите градитељског наслеђа на Департману за историју архитектуре и заштиту градитељског наслеђа Техничког универзитета у Будимпешти,. Завршила их је године са специјалистичким радом на тему Анализа архитектонских вредности Нове Црње Од до године је била стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р Србије. Поред истраживачког рада на пројекту учествовала је у настави на Департману за архитектуру и урбанизам ФТН-а на вежбама и консултацијама на предметима из уже научне области Историја, наслеђе, заштита. Од јуна године је запослена на Факултету техничких наука као истраживач приправник на пројекту технолошког развоја Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије који финансира Министарство образовања, науке и технолошког развоја Р Србије. Од Године је ангажована и на два једногодишња пројекта Покрајинског секретаријата за културу и информисање АП Војводине. Бави се истраживањем народне, сеоске архитектуре и руризма Баната. Аутор је и коаутор једне монографије, монографске студије, једне изложбе, више научних и стручних радова на тему сеоске архитектуре и руризма, објављених у стручним часописима или презентованих на међународним, регионалним и домаћим конференцијама. X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): Кандидаткиња Мариа Силађи је дипломирала на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Департману за архитектуру и урбанизам са високом просечном оценом током студија и на дипломском. Поред звања дипломирани инж. арх. мастер завршила је године специјалистичке студије из заштите градитељског наслеђа на Архитктонском факултету Универзитета за технологију и економију у Будимпешти. Тема докторске дисертације Трансформација јавних простора банатских села у Војводини од XVIII до XXI века је усвојена Од првих студентских радова Мариа Силађи се определила за истраживање сеоске архитектуре и руризма што је за средину као што је Војводина веома важно, а тренутно маргинализовано. У свимм радовима које је до сада објавила кандидаткиња је саопштавала резултате сопствених истраживања, од којих су нека заснована на изворима које је она први пут објавила. Кандидаткиња има међународно искуство, стечено на

11 11 стручним боравцима у иностранству, а посебно се истиче њено учешће са коауторком др Аницом Туфегџић ауторском изложбом о наслеђу породице Чекоњић из Жомбоља на Европским данима баштине. Изложба је била уврштена у званични календар активности Европских дана баштине у Будимпешти Кандидаткиња Мариа Силађи испуњава све законске услове за избор у звање истраживач-сарадник, јер је до сада има рад у категорији М14, рад у категорији М23, 6 радова на међународним конференцијама и више радова у тематским зборницима и часописима националног значаја. Наведеним радовима показала је да има изузетне склоности за научно-истраживачки рад и да је потпуно овладала методологијом научног рада. Учествује на пројекту технолошког развоја из Републичког програма и на два покрајинска пројекта. Педагошко искуство стиче на вежбама у оквиру предмета Градитељско наслеђе 1 и Градитељско наслеђе 2. Све наведено убедило је Комисију да се ради о кандидаткињи која испуњава све законске, статутарне и услове постављене у критеријумима за избор у звање истраживача- сарадника на Факултету техничких наука. XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА На основу изнетих чињеница Комисија предлаже Научно-наставном већу Факултета техничких наука да Мариу Силађи, дипл.инж.арх.-мастер изабере на место истраживача сарадника за ужу научну област Историја, наслеђе и заштита и да са њом заснује радни однос са пуним радним временом на одређено време од 3 године. ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ др Нађа Куртовић Фолић, редовни професор, Факултет техничких наука Нови Сад др Јелена Атанацковић-Јеличић, ванр. професор, Факултет техничких наука Нови Сад др Милена Кркљеш, доцент, Факултет техничких наука Нови Сад Др Викторија Алаџић, доцент, Грађевински факултет, Суботица НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у облику обрасца, без непотребног текста. Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају према правилнику надлежног министарства. Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Részletesebben

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Габриела Лоди Наслов: Regionalitás és intertextualitás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година)

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web

Részletesebben

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И

Részletesebben

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (Свака рубрика мора бити попуњена.) I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Орган

Részletesebben

1. Датум и орган који је именовао комисију Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду

1. Датум и орган који је именовао комисију Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОБРАЗАЦ - 10 ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: A BÁCSKAI MAGYAR SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁS IRODALMI VETÜLETEI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена (сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ТЕМА: УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ НА ТЛУ БАНАТА ОД 10. ДО 16.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Vajdasági magyar nők beszélt nyelvi élettörténetének szövegtani

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину:

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ Комисије за доделу стипендија Општинске управе Општине Мали Иђош Број: 612-3/2017-03 Дана:04.01.2017.године М а л и И ђ о ш На основу члана 5. Правилника

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

LIST. Године живота ДС, Г17 плус, Борис Тадић 3. ЛАЋАРАЦ ПЛАМЕНКА библиотекар 44 Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија

LIST. Године живота ДС, Г17 плус, Борис Тадић 3. ЛАЋАРАЦ ПЛАМЕНКА библиотекар 44 Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXVII - Broj 18 NOVI SAD, 13. maj 2008. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Градска изборна комисија 122 1 МАЈА 2008. ГОДИНЕ, ПО ВЕЋИНСКОМ у Изборној јединици 30 Нови

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/3 Дана, године ЗАПИСНИК

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/3 Дана, године ЗАПИСНИК УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/3 Дана, 25.3.2015. године ЗАПИСНИК са 3. седнице Наставно-научног већа Филозофског факултета у Новом Саду одржане дана 20.3.2015. године

Részletesebben

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема; Кандидат;

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема; Кандидат; УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема; Кандидат; I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Page1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Датум Београд, 24. октобра 2014. ИЗВЕЗТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Одлуком Наставно-научног

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату]

Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату] УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013) и чланова 15. и 16. став 2, члана 24. став

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 5. L. ÉVFOLYAM 5.SZÁM 9./ ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА HATÁROZAT A PROJEKTEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СТАТУТ. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. удружења грађана под називом. elnevezésű polgárok egyesülete

СТАТУТ. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. удружења грађана под називом. elnevezésű polgárok egyesülete У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009), на скупштини одржаној дана 31. маја 2011. године у Суботици усвојен је СТАТУТ удружења грађана под

Részletesebben

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ , Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ , Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Кандидат: Мр Ференц МАК ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука

Részletesebben

Објављивање ранг листе. Пријем докумената. Пријемни испит ФАКУЛТЕТ. Упис. прелиминарна коначна ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

Објављивање ранг листе. Пријем докумената. Пријемни испит ФАКУЛТЕТ. Упис. прелиминарна коначна ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1 Телефон: 021 485 2020 Факс: 021 450 418 E-mail: rektorat@uns.ac.rs Интернет адреса: http://www.uns.ac.rs На основу става 1 и 2 члана 83. Закона

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА K U L T U R N O - O B R A Z O V N I C E N T A R T H U R Z Ó L A J O S КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА Набавка књига за потребе Културно-образовног центра Tурзо Лајош из Сенте, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Jавна

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013) и чланова 15. и 16. став 2, члана 24. став

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott билтен општине чока год. IX број 75. јануар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 75. szám 2015. január Од Нове године организовано прикупљање кућног отпада

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење и 68/15) и члана

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА. Суботица, године

СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА. Суботица, године СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА Суботица, 15.03.2011. године На основу члана 12. став 1 и члана 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС 51/09), и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 24. АПРИЛ 2012. БРОЈ: 10 52 На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Мр Валерија БАЛАЖ АРТ Тема: A BÁCSKAI MAGYAR SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁS IRODALMI VETÜLETEI. 1947 1952

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 31. 05. 2013. Саставни део броја 5. 2013. 05. 31. A 5. szám szerves része ОПШТИНА БЕЧЕЈ ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ БЕЧЕЈ

Részletesebben

2017. ГОДИНА ПЛАН И ПРОГРАМА РАДА ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА ФОРУМ ЗА ГОДИНУ

2017. ГОДИНА ПЛАН И ПРОГРАМА РАДА ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА ФОРУМ ЗА ГОДИНУ Издавачки завод Форум 21000 Нови Сад, Војводе Мишића 1 МБ: 08890854 ПИБ: 105687772 Шифра делатности: 58.11 (издавање књига) direktor@forumliber.rs www.forumliber.rs Телефон: ++381 21 457-216 Број: 14/a

Részletesebben

МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV

МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV 1 МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV МОНАТУР MONATUR 2 3 МОНАТУР MONATUR МОНАТУР MONATUR Манастири средњег века заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални

Részletesebben

Међународни научни форум Дунав - река сарадње УДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СЛИВА ДУНАВА И СРБИЈЕ

Међународни научни форум Дунав - река сарадње УДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СЛИВА ДУНАВА И СРБИЈЕ Међународни научни форум Дунав - река сарадње УДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СЛИВА ДУНАВА И СРБИЈЕ Двојезични часопис DANUBIUS danube-cooperation.com/danubius/ Извештај о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

Мала привреда- велики развој. Издавање листа за младе на буњевачком- БОЦКО

Мала привреда- велики развој. Издавање листа за младе на буњевачком- БОЦКО Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: II-401-1185/2016 Дана: 23.12.2016. Суботица Трг слободе 1 Тел. 024/626-928 БЛ/СП На основу члана 25. Закона о јавном информисању

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben