СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА, ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за годину, који је Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад донео на XXV седници одржаној 25. децембра године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/ На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ, ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за годину, који је Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, донео на 35. седници одржаној 25. децембра године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/ На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за годину, који је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 16. седници одржаној 25. децембра године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/

2 1712. страна Број 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за годину, који је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, донео на XXX седници одржаној 26. децембра године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/ На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за годину, који је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, донео на XXXV седници одржаној 25. децембра године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/ На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин Установе културе од националног значаја, за годину, који је Управни одбор Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин Установе културе од националног значаја, донео на 32. седници одржаној 25. децембра године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/ На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за годину, који је Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео на седници одржаној 25. децембра године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/

3 31. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 70 Страна На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА - ÚJVDÉK SZÍNHÁZ ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад за годину, који је Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад донео на 67. седници одржаној 26. децембра године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/ На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА АТЕЉЕ 61 ПЕТРОВАРАДИН, ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за израду таписерија Атеље 61, Петроварадин за годину, који је Управни одбор Установе за израду таписерија Атеље 61, Петроварадин донео на дванаестој седници одржаној 25. децембра године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/ На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ, ФУТОГ ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар Младост, Футог за годину, који је Управни одбор Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар Младост, Футог донео на XL седници одржаној 26. децембра године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/ На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ", КИСАЧ ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар Кисач, Кисач за годину, који је Управни одбор Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар Кисач, Кисач донео на XXX седници одржаној 24. децембра године.

4 1714. страна Број 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 6-3/ На основу члана 80. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 17. став 1. Закона о предшколском образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Србије", број 18/10) и члана 24. тачка 30. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАНИРАНА ДОДАТНА МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" ЗА ПЕРИОД ОД 1. СЕПТЕМБРА ГОДИНЕ ДО 31. АВГУСТА ГОДИНЕ. Скупштина Града Новог Сада даје сагласност да се Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, поред планираних материјалних средстава у износу од ,02 динара, планирају додатна материјална средства у износу од ,78 динара, за остваривање Предшколског програма Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад за период од 1. септембра године до 31. августа године, чији предлог измена је утврдио Управни одбор Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад на X седници од 27. децембра године.. Додатна материјална средства из тачке. овог решења обезбедиће се у буџету Града Новог Сада за годину, када се стекну услови (прибаве сагласности за ново запошљавање и повећање масе средстава за зараде).. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада". Број: 6-2/ На основу члана 17. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "АПОЛО" О РАСПОДЕЛИ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ 1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад о расподели нераспоређене добити коју је Надзорни одбор Предузећа донео на 16. седници одржаној 26. новембра године. 2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада". Број: 6-3/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), а у вези са тачком. Закључка Скупштине Града Новог Сада, број: 6-1/ од 25. марта, 1, 2. и 4. априла године, Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНИЦИЈАТИВЕ ДА СЕ КАНДИДУЈЕ ЗА ЕВРОПСКУ ПРЕСТОНИЦУ КУЛТУРЕ ГОДИНЕ 1. У Решењу о Образовању и именовању Организационог одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе године ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 57/12 и 10/13), у називу решења и у тач. 1, 2. и 3, број: "2020" замењује се бројем: "2021". 2. У тачки 2. став 1. алинеја три брише се.

5 31. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 70 Страна Досадашња алинеја четири постаје алинеја три. Досадашње алинеје пет, шест и седам бришу се. Досадашње алинеје осам до 16 постају алинеје четири до Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада". Број: 6-3/ На основу члана 4. став 2. Одлуке о установљавању сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад "Антићеви дани" ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/07 и 60/10), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА "АНТИЋЕВИ ДАНИ". У Решењу о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад "Антићеви дани" ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/13), у тачки. подтач. 2. и 3. мењају се и гласе: "2. ВАЊА ВУЧЕНОВИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за културу, 3. Мр ВЛАДИМИР ЈЕЛИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада за образовање,".. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада". Број: 6-3/ На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Србије, бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXXV седници од 29. децембра године доноси РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА". МИЛАН БАЛАЋ, дипломирани економиста из Ветерника, именује се за директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, на период од четири године.. Ово решење објавиће се у Службеном гласнику Републике Србије и Службеном листу Града Новог Сада, као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Србије, бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08). Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa. На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Србије, бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад број: 6-19/ од 28. новембра године, који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 131/14 од 3. децембра године. Јавним конкурсом, у складу са чланом 39. Статута Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад, утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове: - да је држављанин Републике Србије, - да је пунолетно и пословно способно, - да има општу здравствену способност, - да поседује високо образовање на студијама другог степена или на основним студијама у трајању од

6 1716. страна Број 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар најмање четири године из области: правних, економских, архитектонских, грађевинских, електротехничких и других техничких наука, - да има најмање пет година радног искуства и - да није осуђиван за кривично дело на безуловну казну затвора од најмање шест месеци, или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова директора. Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад, благовремено поднете две разумљиве и потпуне пријаве. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је на седници од 22. децембра године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад. Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење Јавним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске вештине, као и поседовање стручног знања из делатности Предузећа. На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници од 25. децембра године, утврдила резултате за кандидате. Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове за именовање директора Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад, Комисија је на седници од 25. децембра године, на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад. На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је заједно са Записником о спроведеном изборном поступку достављена Градској управи за спорт и омладину, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад. На основу достављене Листе кандидата за именовање директора Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина, на период од четири године именује Милан Балаћ, дипломирани економиста из Ветерника, као најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније обављати дужности директора Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад. Ово решење је коначно. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 1. Балаћ Милану из Ветерника, Миливоја Живановића Кустудић Саши из Новог Сада, Браће Рибникар 8 Број: 6-19/ На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Србије, бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXXV седници од 29. децембра године доноси РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА ". АЛЕКСАНДАР БУРСАЋ, доктор ветеринарске медицине из Новог Сада, именује се за директора Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, на период од четири године.. Ово решење објавиће се у Службеном гласнику Републике Србије и Службеном листу Града Новог Сада, као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa. На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа Зоохигијена и

7 31. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 70 Страна Ветерина Нови Сад" Нови Сад број: 352-1/ од 28. новембра године, који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 131/14 од 3. децембра године. Јавним конкурсом, у складу са чланом 38. Статута Јавног комуналног предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове: - да је пунолетно лице, - да је држављанин Републике Србије, - да има општу здравствену способност, - да има стечено високо образовање на студијама другог степена из научне области ветеринарске науке (академске интегрисане или академске специјалистичке), економске или правне науке (академске мастер студије или академске специјалистичке студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, - да има најмање пет година радног искуства, од чега три на руководећем положају, - да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, и - да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности, која је претежна делатност Предузећа. Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад, благовремено поднете тру разумљиве пријаве, од којих су две потпуне, а једна непотпуна, коју је Комисија, у складу са Законом, одбацила закључком. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је на седници од 22. децембра године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад. Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске вештине, као и поседовање стручног знања из делатности Предузећа. На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници од 25. децембра године, утврдила резултат за сваког кандидате. Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад, Комисија за именовања Града Новог Сада је на седници од 25. децембра године, на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад. На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је заједно са Записником о спроведеном изборном поступку достављена Градској управи за комуналне послове, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад. На основу достављене Листе кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад, Нови Сад, на период од четири године именује АЛЕК- САНДАР БУРСАЋ, доктор ветеринарске медицине из Новог Сада, као најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа Зоохигијена и Ветерина Нови Сад Нови Сад. Ово решење је коначно. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 3. Бурсаћ Александру из Новог Сада, Улица браће Могин 6/59, и 4. Поповић Слободану из Новог Сада, Булевар цара Лазара 55/1. Број: 352-1/ На основу члана 42. став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Србије, бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ Жељко Џакула, дипломирани економиста из Новог Сада, именује се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Пут Нови Сад, до именовања директора на основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до шест месеци.

8 1718. страна Број 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар се у Службеном листу Града Новог Сада и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www. skupstinans.rs. О б р а з л о ж е њ е Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 42. став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Србије, бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08). Чланом 42. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да у нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне штете, орган надлежан за именовање директора јавног предузећа може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада, прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа. Решењем Скупштине Града Новог Сада, број: 020-4/ /с- од 13. јуна године, Жељко Џакула, из Новог Сада, именован је за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Пут Нови Сад, до именовања директора на основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до шест месеци. Именовани испуњава све услове, прописане Законом и Статутом Јавног комуналног предузећа Пут Нови Сад за директора, а уз то је у протеклом периоду вршиоца дужности директора задовољио очекивања позиције на коју је именован. На основу изнетог, а имајући у виду да период на који је, Жељко Џакула, из Новог Сада, именован за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад истиче 13. децембра године, те како би се спречио настанак материјалне штете за Јавно комунално предузећа Пут Нови Сад, одлучено је као у диспозитиву овог решења Број: / На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ЛИДИЈА ЈАРАМАЗ ЛИСИЦА се разрешава функције Градског јавног правобраниоца. се у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ЛИДИЈА ЈАРАМАЗ ЛИСИЦА се поставља за заменика Градског правобраниоца, на период од пет година. се у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08) и члана 27. став 4. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ФУНКЦИЈЕ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ЛИДИЈА ЈАРАМАЗ ЛИСИЦА, заменик Градског правобраниоца, поставља се за вршиоца функције Градског правобраниоца, на период од шест месеци.

9 31. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 70 Страна се у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА СНЕЖАНА КНЕЖЕВИЋ се разрешава функције заменика Градског јавног правобраниоца, са 14. јануаром године. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА МИЛЕНА КРСТИЋ РАДОВИЋ се разрешава функције заменика Градског јавног правобраниоца, са 14. јануаром године. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ПРЕДРАГ БЕДОВ се разрешава функције заменика Градског јавног правобраниоца, са 14. јануаром године На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГОРДАНА СКЕЛЕЏИЈА ШИЈАКОВ се разрешава функције заменика Градског јавног правобраниоца, са 14. јануаром године.

10 1720. страна Број 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОЛГА ЗДЈЕЛАР се разрешава функције заменика Градског јавног правобраниоца, са 14. јануаром године. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈИСЛАВ ЈАНКОВИЋ се разрешава функције заменика Градског јавног правобраниоца, са 14. јануаром године. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА СНЕЖАНА КНЕЖЕВИЋ се поставља за заменика Градског правобраниоца, на период од пет година, почев од 15. јануара године. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ПРЕДРАГ БЕДОВ се поставља за заменика Градског правобраниоца, на период од пет година, почев од 15. јануара године.

11 31. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 70 Страна Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА МИЛЕНА КРСТИЋ РАДОВИЋ се поставља за заменика Градског правобраниоца, на период од пет година, почев од 15. јануара године. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОЛГА ЗДЈЕЛАР се поставља за заменика Градског правобраниоца, на период од пет година, почев од 15. јануара године. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГОРДАНА СКЕЛЕЏИЈА ШИЈАКОВ се поставља за заменика Градског правобраниоца, на период од пет година, почев од 15. јануара године На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈИСЛАВ ЈАНКОВИЋ се поставља за заменика Градског правобраниоца, на период од пет година, почев од 15. јануара године.

12 1722. страна Број 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА СЛАВКА ДУЛОВИЋ се поставља за заменика Градског правобраниоца, на период од пет година, почев од 15. јануара године. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА МИРЈАНА БАЈАГИЋ се поставља за заменика Градског правобраниоца, на период од пет година, почев од 15. јануара године. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ДАЛИБОР РОЖИЋ се бира за председника Савета за статутарна питања и локалну самоуправу. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ САША ЉУБИЧИЋ се разрешава дужности члана Савета за заштиту животне средине.

13 31. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 70 Страна ДАМИР ЗЛОЈУТРО се бира за члана Савета за заштиту животне средине. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА СУЗАНА ВИДАКОВИЋ се разрешава дужности чланице Савета за праћење примене етичког кодекса. ЛЕНКА ЕРДЕЉ се бира за чланицу Савета за праћење примене етичког кодекса. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР И БЕЗБЕДНОСТ Разрешавају се дужности члана Савета за јавни ред и мир и безбедност: ДУШКО КОРИЦА, на лични захтев ВЕЛИСЛАВ ВУКОВИЋ За чланове Савета за јавни ред и мир и безбедност бирају се: ДАНЕ ЈУКИЋ НЕМАЊА СЛИЈЕПАЦ Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Разрешавају се дужности члана Савета за буџет и финансије: ДУШАН БАЈИЋ НЕНАД МИЉУШ За чланове Савета за буџет и финансије бирају се: ДАМИР КОНДИЋ ВЛАДИМИР ШИШКА Број: 022-1/ Проф. др Ссиниша Севић, с.р.

14 1724. страна Број 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ МАРКО АРСЕНИЈЕВИЋ се бира за члана Савета за комуналне делатности. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА КУЛТУРУ ПЕТАР ЈАЋИМОВИЋ се разрешава дужности члана Савета за културу. САВА ТОДОРОВ се бира за члана Савета за културу. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ ЈОВАН ВУКЧЕВИЋ се разрешава дужности члана Савета за образовање и спорт. АЛЕКСАНДАР ШУКИЋ се бира за члана Савета за образовање и спорт. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И СТАМБЕНА ПИТАЊА ВЕСНА ПРОСЕНИЦА се разрешава дужности чланице Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања. Број: 022-1/

15 31. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 70 Страна На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ ЈОВАН КОЧИШ се разрешава дужности члана Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини. ЈОВАНКА КОРДИЋ се бира за чланицу Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И МЕЂУГРАДСКУ САРАДЊУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ Разрешавају се дужности чланице Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству: МАЈА ЈУРКОВИЋ БРАНКА ПЕЈИЋ У Комисију за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству бирају се: за члана/чланицу: НЕНАД ВЕЗМАР ВЕРА КРМПОТ ВЕСНА ВАСИЋ Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА НАЗИВЕ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ ГОРАН МАКСИМОВИЋ се разрешава дужности члана Комисије за називе делова насељних места и јавних служби. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ се разрешава дужности чланице Комисије за представке и предлоге.

16 1726. страна Број 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар МИРОСЛАВ КРСТИЋ се бира за члана Комисије за представке и предлоге. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ПЕТАР ЋИРОВИЋ се разрешава дужности члана Комисије за стамбене послове. ЗВОНКО НИКОЛИЋ се бира за члана Комисије за стамбене послове. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА Мр ЗОРА БЈЕКИЋ се разрешава дужности чланице Комисије за именовања Града Новог Сада. ДУБРАВКА ЏОЏО се именује за чланицу Комисије за именовања Града Новог Сада. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада Број: 022-1/ На основу члана 8. став 2. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/09, 20/10 и 51/11), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-ПЛОЧЕ ПОРОДИЦИ ЧУРА У НОВОМ САДУ У Одбор за спровођење Одлуке о постављању споменплоче породици Чура у Новом Саду именују се: за председника: ЂОРЂЕ СРБУЛОВИЋ, представник Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада за члана: УРОШ БАЈИЋ, члан Савета за културу Скупштине Града Новог Сада Мр ДАРКО ПОЛИЋ, представник Јавног предузећа Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Нови Сад ВИКТОР ЛАЗИЋ, председник Удружења за културу, уметност и међународну сарадњу Адлигат, Београд

17 31. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 70 Страна Број: 022-1/ На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/14 др. закон), члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада број 43/08 ) и члана 10. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације Градско зеленило у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада број 9/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ДИНА КУРБАТВИНСКИ ВРАНЕШЕВИЋ се именује за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад. се у Службеном листу Града Новог Образложење Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 12. став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/14 др. закон), члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада број 43/08 ) и у члану 10. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације Градско зеленило у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада број 9/13), којима је утврђена надлежност Скупштине Града Новог Сада да именује и разрешава председника и чланове Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад. На основу члана 16. Закона о јавним предузећима, за председника и чланове надзорног одбора именује се лице које испуњава услове: да је пунолетно и пословно способно; да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће; најмање три године искуства на руководећем положају; да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 124. седници, 26. децембра године, размотрила је Предлог за именовање председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад, те извршила увид у приложену документацију кандидата у смислу испуњености Законом прописаних услова за именовање. Комисија је утврдила да предложени кандидат испуњава услове за именовање у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад и на основу изнетог утврдила Предлог решења о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 12. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, СНЕЖАНИ АТЛАГИЋ престаје дужност чланице Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад, на основу поднете оставке. Број: 022-1/

18 1728. страна Број 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 12. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ Разрешавају се дужности у Управном одбору Градске библиотеке у Новом Саду: председника: ПЕТАР ЈАЋИМОВИЋ члана: САВА ТОДОРОВ У Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, именују се: за председника: САВА ТОДОРОВ за члана: МИЛЕ ИГЊАТОВИЋ Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 16. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 29. децембра године доноси О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, ДЕЈАН ШАРКОВИЋ, представник запослених, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад. ЕМИЛ КУРЦИНАК се именује за члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад, као представник запослених. Број: 022-1/ На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОСТА ТРИФКОВИЋ, Разрешавају се дужности у Школском одбору Основне школе "Коста Трифковић, Нови Сад, представници јединице локалне самоуправе: члана/чланице: ТАТЈАНА ИВКОВИЋ МИЛАН ЖИЖИЋ У Школски одбор Основне школе Коста Трифковић, Нови Сад се именују, као представници јединице локалне самоуправе: за члана/чланицу: МАРКО ТАНЧИК МАРИЈА ПЕТОВИЋ Број: 022-1/

19 31. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 70 Страна На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН ДУЧИЋ, ПЕТРОВАРАДИН РАДОСЛАВ МИЛИНКОВИЋ, представник јединице локалне самоуправе разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе "Јован Дучић, Петроварадин. ВЕСНА ЖИВКОВИЋ се именује за чланицу Школског одбора Основне школе Јован Дучић, Петроварадин, као представник јединице локалне самоуправе. Број: 022-1/ На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДУШАН РАДОВИЋ, МИЛАН БАЛАЋ, представник јединице локалне самоуправе, разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе "Душан Радовић, Нови Сад. ДУШАН ЈОКИЋ се именује за члана Школског одбора Основне школе Душан Радовић, Нови Сад, као представник јединице локалне самоуправе. Број: 022-1/ На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ПАВЛЕ САВИЋ, Разрешавају се дужности у Школском одбору Техничке школе Павле Савић, Нови Сад, представници јединице локалне самоуправе: члана/чланице ТИЈАНА КОЈИЋ ИЛИЈА СРЕБРО У Школски одбор Техничке школе Павле Савић, Нови Сад се именују, као представници јединице локалне самоуправе: за члана/чланицу: БОЖИДАР АТЕЉЕВИЋ МИЛИЦА ПОШТИЋ Број: 022-1/

20 1730. страна Број 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 31. децембар На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И СТАМБЕНА ПИТАЊА ДАНКО ПАСКАЉЕВИЋ се разрешава дужности члана Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања. ИГОР ШОБОТ се бира за члана Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања. Број: 022-1/ На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ДАНКО ПАСКАЉЕВИЋ се разрешава дужности заменика председника Комисије за јавно обавештавање. ИГОР ШОБОТ се бира за заменика председника Комисије за јавно обавештавање. Број: 022-1/ На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/14 др. закон), члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада број 43/08 ) и члана 11. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за изградњу Града у Новом Саду ( Службени лист Града Новог Сада број 9/13), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА У НОВОМ САДУ МИТАР РАДОЊИЋ се именује за председника Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за изградњу Града у Новом Саду. се у Службеном листу Града Новог Образложење Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 12. став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/14 др. закон), члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада број 43/08 ) и у члану 11. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за изградњу Града у Новом Саду ( Службени лист Града Новог Сада број 9/13), којима је утврђена надлежност Скупштине Града Новог Сада да именује и разрешава председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за изградњу Града у Новом Саду. На основу члана 16. Закона о јавним предузећима, за председника и чланове надзорног одбора именује се лице које испуњава услове: да је пунолетно и пословно способно; да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће; најмање три године искуства на руководећем положају; да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 125. седници, 29. децембра године, размотрила је Предлог за именовање председника Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за изградњу Града у Новом Саду, те извршила увид у приложену документацију кандидата у смислу испуњености Законом прописаних услова за именовање.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНOВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНOВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 36, 21. септембар 2012. примерак 240,00 динара Скупштина 614 На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 15. XLVI ÉVFOLYAM 15. SZÁM 51./ О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА HATÁROZAT TANÁCSADÓJÁNAK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL...3 52./ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 5. Szám Topolya, március 16.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 5. Szám Topolya, március 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 5 Година XLX 16. март 2017. г., XLX. évfolyam 5. Szám Topolya, 2017. március 16. Број 5. 16.03.2017. СТРАНА 86. OLDAL 2017.03.16. 5. szám 18. На

Részletesebben

Број: СТРАНА 369. OLDAL szám

Број: СТРАНА 369. OLDAL szám Број: 13. 28.09.2017. СТРАНА 369. OLDAL 2017. 09.28. 13. szám На основу члана 20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 06. ЈУЛ БРОЈ: 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 06. ЈУЛ БРОЈ: 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХX ЗРЕЊАНИН 06. ЈУЛ 2012. БРОЈ: 22 78 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а сходно члану 15. став 1. тачка 10. Закона

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 35, 11. јул 2017. примерак 180,00 динара Градско веће 544 На основу члана 11. став 6. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 28. Szám Topolya, november 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 28. Szám Topolya, november 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 28 Година XLIX 27. новембар 2017. г., Бачка Топола XLIX. évfolyam 28. Szám Topolya, 2017. november 27. Број 28. 27.11.2017. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 11. 2015. 2015. 11. 23. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 6. став 5., 6. и 7., члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА РЕГИСТАР ЗА 2008. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2008. ÉVI НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАТУТ ОПШТИНЕ 122. Статут Општине Бачка Топола (15.)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 11. 2015. 2015. 11. 23. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 6. став 5., 6. и 7., члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 31. ДЕЦЕМБАР 2013. БРОЈ: 39 ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР прописа објављених у 2013. години ЗРЕЊАНИН, 2013. ГОДИНЕ Страна 851 Број 39 Службени лист града Зрењанина

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 23.12.2016. Број 43. Излази по потреби страна 1. На основу члана 39. Закона о туризму ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09, 88/10, 99/11 - др.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXV 24. новембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXV 24. новембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXV 24. новембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 11. szám Topolya, 2003. november 24. 150. 115. На основу члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 04. 11. 2014. 2014. 11. 04. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета 1 18.01.2013. 1 2 19.02.2013. 3 Предмет ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - СУШЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 24. 11. 2016. 2016. 11. 24. БРОЈ 20. SZÁM 12. На основу члана 524. и 525. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 16. ГОДИНА XLIV 11. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ С Е Н Т А 146. На основу члана 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 и 81/09-исправка), и члана 11. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

LIST. Године живота ДС, Г17 плус, Борис Тадић 3. ЛАЋАРАЦ ПЛАМЕНКА библиотекар 44 Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија

LIST. Године живота ДС, Г17 плус, Борис Тадић 3. ЛАЋАРАЦ ПЛАМЕНКА библиотекар 44 Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXVII - Broj 18 NOVI SAD, 13. maj 2008. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Градска изборна комисија 122 1 МАЈА 2008. ГОДИНЕ, ПО ВЕЋИНСКОМ у Изборној јединици 30 Нови

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 63, 21 децембар 2017. примерак 80,00 динара Градско веће 1082 На основу члана 52. тачка 1. тачка 26. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 57, 30. новембар 2017. примерак 40,00 динара Градско веће 1019 На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада прeчишћен текст ( Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 25. ГОДИНА XLVII. 06. СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ СЕНТА 115. На основу члана 46. став 4. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XLV 16. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XLV 16. мај г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XLV 16. мај 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 6. szám Topolya, 2013. május 16. Број 6. 16.05.2013. СТРАНА 164. OLDAL 2013.05.16.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 14.11.2006. БРОЈ 17. XXXIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 98./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 16, 31. март 2017. примерак 80,00 динара ГРАДСКО ВЕЋЕ 216 На основу члана 23. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 24. АПРИЛ 2012. БРОЈ: 10 52 На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, január 29.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, január 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXVI 29. јануар 2004. г., XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2004. január 29. 1. 1. На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи (''Сл.

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

Број: СТРАНА 647. OLDAL szám

Број: СТРАНА 647. OLDAL szám Број: 25. 30.11.2016. СТРАНА 647. OLDAL 2016. 11.30. 25. szám На основу члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи ( Сл. гласник РС, бр. 48/1994 и 11/1998), члана 32. тачка 7. Закона

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 10. szám Topolya, július 17.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 10. szám Topolya, július 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 10 Година XLV 17. јул 2014. г., XLV. évfolyam 10. szám Topolya, 2014. július 17. Број 10. 17.07.2014. СТРАНА 268. OLDAL 2014.07.17. 10. szám 74.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ РЕГИСТАР ЗА 2003. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2003. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о изменама и допунама Пословника

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 14. szám Topolya, december 03.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 14. szám Topolya, december 03. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLVI 03. децембар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 14. szám Topolya, 2014. december 03. Број 14. 3.12.2014. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 13. ГОДИНА XLV 6. ЈУЛ 2010. ГОДИНЕ С Е Н Т А 157. На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ( Сл. гласник РС, бр. 135/05, 36/09 и 72/09), члана 4. Одлука о накнади за заштиту и

Részletesebben

С Т А Т У Т ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТЕВАН СРЕМАЦ СЕНТА

С Т А Т У Т ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТЕВАН СРЕМАЦ СЕНТА На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09), Школски одбор Основне школе Стеван Сремац у Сенти, на седници одржаној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 24.06.2016. БРОЈ 13. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.24. 13.SZÁM GODINA XLVIII 24.06.2016. BROJ 13.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben