СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/ /2011), Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана године, донела је Р О К О В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, РАСПИСАНИХ ЗА 24. април ГОДИНЕ 1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Бечеј утврђени су: Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији ( Службени гласник РС, број 23/2016), Законом о локалним изборима ( Службени гласник РС, број 129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011) - у даљем тексту ЗоЛИ, Законом о избору народних посланика ( Службени гласник РС, број 35/2000, 57/2003 одлука УСРС, 72/2003- др. закон, 75/2003 испр. др. закон, 18/2004, 101/2005 др. закон, 85/2005 др. закон, 28/2011 одлука УС, 36/2011 и 104/2009 др. закон) у даљем тексту ЗоИНП, Законом о јединственом бирачком даљем тексту ЗоЈБС, списку ( Службени гласник РС, број 104/2009 и 99/2011) у Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( Службени гласник РС, број 15/2012) у даљем тексту Упутство, Одлуком о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 24. април године, 02 Број /16 од године у даљем текст Одлука. 2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији ступила је на снагу године. Одлуком су избори за одборнике скупштина општина расписани за 24. април године. Одлуком је одређено да рокови за снагу ове одлуке. вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на

2 Страна 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: Ред. бр. Радња Рокови 1. Обрасци 1.1. Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности (члан 15. став 1. тачка 3. и члан 23. став 1. ЗоЛИ) најкасније 10. марта у 24 часа 2. Органи за спровођење избора 2.1. Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 6. ЗоЛИ) 2.2. Доношење решења о именовању овлашћених представника подносиоца изборне листе у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј (члан 14. став 9. и 10. ЗоЛИ) Достављање Републичкој изборној комисији списка овлашћених лица посланичких група за предлагање чланова сталног састава бирачких одбора (члан.18. став 3. Упутства) Достављање радном телу предлога посланичких група за чланове сталног састава бирачких одбора (члан.18. став 1. Упутства) Достављање Републичкој изборној комисији обједињених предлога за чланове сталног састава бирачких одбора од стране радног тела (члан 19. став 1. Упутства) приликом проглашења изборне листе у року од 24 часа од часа пријема обавештења подносиоца изборне листе, а најкасније 19. априла у 24 часа најкасније 5. априла најкасније 8. априла најкасније 10. априла 2.6. Образовање сталног састава бирачких одбора од стране Републичке изборне комисије Најкасније 13. априла у 24 часа 2.7. (члан 11. став 2. Упутства) Достављање Републичкој изборној комисији списка овлашћених лица подносилаца изборних листа за предлагање чланова проширеног састава бирачких одбора (члан.24. став 3. Упутства) најкасније 13. априла

3 Страна 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám Достављање радном телу односно Републичкој изборној комисији предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких одбора (члан 24. став 1. и члан 25. Упутства) Достављање Републичкој изборној комисији обједињених предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких одбора од стране радног тела (члан 26. став 1. Упутства) Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких одбора најкасније 18. априла у 10 часова најкасније 18. априла у 17 часова најкасније 19. априла у 24 часа (члан 26. став 2. Упутства) Замена члана или заменика члана бирачког одбора у сталном саставу у случају његове спречености или одсутности (члан 28. став 3. Упутства) Замена члана бирачког одбора у проширеном саставу у случају његове спречености или одсутности (члан 28. став 4. Упутства) Замена члана бирачког одбора који не може да буде у саставу бирачког одбора у смислу члана 29. Упутства најкасније 23. априла у 20 часова најкасније 22. априла у 20 часова најкасније 24. априла у 7 часова (члан 28. став 5. Упутства) 3. Изборна листа 3.1. Подношење изборне листе (члан 19. став 1. ЗоЛИ) 3.2. Проглашење изборне листе (члан 24. став 1. ЗоЛИ) 3.3. Повлачење изборне листе (члан 21. став 1. ЗоЛИ) 3.4. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у Службеном листу општине Бечеј (члан 26. став 3. ЗоЛИ) 3.5. Достављање збирне изборне листе Републичкој изборној комисији до 8. априла у 24 часа у року од 24 часа од часа пријема изборне листе, ако испуњава услове до дана утврђивања збирне изборне листе, односно најкасније 12. априла у 24 часа најкасније 13. априла у 24 часа најкасније 14. априла (члан 8. став 2. Одлуке)

4 Страна 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 3.6. Право увида у поднете изборне листе (члан 26. став 4. ЗоЛИ) 4. Бирачка места Достављање предлога општинских/градских управа и управа градских општина за одређивање бирачких места (члан 45. став 2. Упутства и члан 2. Одлука) Достављање предлога Министарства правде и Министарства спољних послова за одређивање бирачких места унутар завода за извршење заводских санкција, односно бирачких места у иностранству (члан 45. став 3. Упутства и члан 2. Одлука( Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у Службеном гласнику Републике Србије у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе најкасније 16. марта најкасније 31. марта најкасније 3. априла у 24 часа (члан 45. став 4. Упутства и члан 2. Одлука) 5. Јединствени бирачки списак 5.1. Излагање бирачког списка за подручје општине Бечеј и обавештавање грађана о томе (члан 14. ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) 5.2. Захтев Општинској управи општине Бечеј за упис односно промену у бирачком списку (члан 5. став 1. и члана 10. став 1. ЗоЈБС) 5.3. Захтев Министарству државне управе и локалне самоуправе за упис или промену у бирачком списку по закључењу бирачког списка (члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС) 5.4. Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он за то овласти (члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) 5.5. Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у земљи/изабрано место гласања или у иностранству од 08. марта до закључења бирачког списка, односно 8. априла у 24 часа од 09. до 20. априла у 24 часа од проглашења изборне листе најкасније 2. априла (члан 15. став 1. и члан 16. став 1. ЗоЈБС)

5 Страна 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 5.6. Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе (члан 17. став 1. ЗоЈБС) 5.7. Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној комисији општине Бечеј (члан 17. став 2. ЗоЈБС) 5.8. Објављивање укупног броја бирача у Службеном листу општине Бечеј (члан 18. ЗоЈБС) 5.9. Достављање Изборној комисији општине Бечеј оверених извода из бирачког списка (члан 19. став 1. ЗоЈБС) Пријем у Изборној комисији општине Бечеј решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка (члан 20. став 2. ЗоЈБС) Утврђивање и објављивање у Службеном листу општине Бечеј коначан број бирача (члан 20. став 2. ЗоЈБС) 6. Посматрачи 6.1. Подношење пријаве за праћење рада органа за спровођење избора -страни посматрачи 8. априла најкасније 9. априла у 24 часа одмах по добијању решења о закључењу бирачког списка најкасније 10. априла у 24 часа до 21. априла у 24 часа одмах по уноса у изводе из бирачког списка решења о упису у бирачки списак или решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка до 13. априла (члан 75. став 1. и члан 76. став 1. Упутства) 6.2. Подношење пријаве за праћење рада органа за спровођење избора -домаћи посматрачи до 18. априла (члан 74. став 1. Упутства) 7. Спровођење избора 7.1. Достављање обавештења бирачима о дани и времену одржавања избора најкасније 18. априла (члана 54. став 1. ЗоИНП) 7.2. Предаја изборног материјала најкасније 22. априла у 24 часа (члана 29. став 1. ЗоЛИ) 7.3. Предизборна тишина забрана изборне пропаганде од 21. априла у 24 часа до затварања бирачких места 24. априла у 20 часова

6 Страна 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 7.4. Отварање бирачких места и гласање 24. април од 7 до 20 часова (члана 56. став 1. ЗоИНП) 8. Утврђивање и објављивање резултата избора 8.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Изборној комисији општине Бечеј (члан 38. став 1. ЗоЛИ) 8.2. Утврђивање резултата избора у Изборној комисији општине Бечеј (члан 39. став 1. ЗоЛИ) 8.3. Расподела одборничких мандата од стране Изборне комисије општине Бечеј (члан 41. став 4. ЗоЛИ) 8.4. Објављивање резултата избора у Службеном листу општине Бечеј (члан 44. ЗоЛИ) 8.5. Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата за одборнике у изборни материјал у просторијама Изборне комисије општине Бечеј најкасније 25. априла у 4 часова најкасније 25. априла у 20 часова најкасније 25. априла у 20 часова најкасније 25. априла у 20 часова До 29. априла у 24 часа (члан 32. ЗоЛИ) 9. Заштита изборног права 9.1. Подношење приговора Изборнoј комисији општине Бечеј (члан 52. став 2. ЗоЛИ) 9.2. Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. став 1. ЗоЛИ) 9.3. Жалба Управном суду против решења Изборне комисије општине Бечеј по приговору (члан 54. став 1. ЗоЛИ) 9.4. Достављање свих потребних података и списа за одлучивање Управном суду од стране Изборне комисије општине Бечеј (члан 54. став 2. ЗоЛИ) 9.5. Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. ЗоЛИ) у року од 24 часа од дана кад је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст у року од 48 часова од часа пријема приговора у року од 24 часа од достављања решења одмах, а најкасније у року од 12 часова од пријема жалбе у року од 48 часова од пријема жалбе са списима

7 Страна 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборнике Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе (члан 43. ЗоЛИ) Издавање уверења о избору за одборника (члан 45. ЗоЛИ) 11. Извештавање Скупштине општине Бечеј Подношење извештаја Скупштини општине Бечеј о спроведеним изборима У року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора одмах по додели мандата одмах по додели мандата (члан 15. став 1. тачка 10. ЗоЛИ) 4. Овај роковник објавити у Службеном листу општине Бечеј. Број: I 013-7/ У Бечеју, године ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Марко Божовић, с.р. A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az AB Határozata és 54/2011. számok), 15. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette AZ ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉPVISELŐI ÁPRILIS 24-ÉRE KIÍRT VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSÁNAK VÁLASZTÁSI FELADATAI ELVÉGZÉSÉNEK HATÁRIDEJEINEK H A T Á R I D Ő N A P L Ó J Á T 1. Az Óbecse Község Képviselő-testületének képviselői választási eljárásának választási feladatai elvégzésének határidejeit a következők határozzák meg: - A Szerb Köztársaság városi képviselő-testületei és a községi képviselő-testületei képviselőinek megválasztására kiírt választásokról szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 23/2016 szám), - A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az AB Határozata és 54/2011. számok) a továbbiakban: HVT, - Az országgyűlési képviselők megválasztásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 35/2000., 57/2003. a SZKAB Határozata, 72/2003. más. törvény, 75/2003. a más. törvény

8 Страна 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám helyreigazítása, 18/2004., 101/2005. más törvény, 85/2005. más törvény, 28/2011. az AB Határozata, 36/2011. és 104/2009. számok) a továbbiakban: OKMT, - Az egységes választói névjegyékről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 104/2009. és 99/2011. számok) a továbbiakban: EVNT, - Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtásáról szóló utasítás (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2012. szám) a továbbiakban: Utasítás, - Az országgyűlési képviselők és a helyi önkormányzati egységek képviselőinek megválasztására irányuló április 24-ére kiírt választások koordinált végrehajtásáról szóló határozat, kelt: ikt. szám: /16 a továbbiakban : Határozat. 2. A Szerb Köztársaság városi képviselő-testületei és a községi képviselő-testületei képviselőinek megválasztására kiírt választásokról szóló határozat én lépett hatályba. A határozattal a községi képviselő-testületek képviselőinek választásait április 24-ére írták ki. A határozattal meghatározták, hogy a választási feladatatok elvégzésének határidejei a határozat hatályba lépésének napjától folynak. 3. A jelen határinapló 1. pontjában foglalt jogszabályok szerint határidők a következők: Sorsz. Feladat Határidők 1. Űrlapok 1.1. A választási feladatok végrehajtásához szükséges űrlapok előírása és a nyilvánosság elé tárása (a HVT 15. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és 23. szakaszának 1. bekezdése) 2. A választásokat végrehajtó szervek 2.1. A választási listák beterjesztői felhatalmazott képviselőinek a választásokat végrehajtó szerv kibővített összetételébe való kijelöléséhez szükséges feltételeknek való magfelelésről vagy nem megfelelésről szóló határozat meghozatala (a HVT 14. szakszának 6. bekezdése) 2.2. A választási listák beterjesztői felhatalmazott képviselőinek Óbecse Község Választási Bizottságának kibővített összetételébe való kinevezéséről szóló határozat meghozatala 2.3. (a HVT 14. szakszának 9. és 10. bekezdése) A képviselői csoportoknak a szavazatszedő bizottság állandó tagjainak javaslására felhatalmazott személyeiről szóló lista kézbesítése a Köztársasági Választási Bizottsághoz (az Utasítás 18. szakaszának 3. bekezdése) legkésőbb március 10-én 24 óráig a választási lista kihirdetésekor az értesítésnek a választási lista beterjesztőjétől való átvételétől számított 24 órán belül, de legkésőbb április 19-én 24 óráig legkésőbb április 5-éig

9 Страна 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám A képviselői csoportoknak a szavazatszedő bizottság állandó tagjaira vonatkozó javaslatának kézbesítése a munkatestülethez (az Utasítás 18. szakaszának 1. bekezdése) A képviselői csoportoknak a szavazatszedő bizottság állandó tagjaira vonatkozó összesített javaslatának kézbesítése a Köztársasági Választási Bizottsághoz a munkatestület által legkésőbb április 8-áig legkésőbb április 10-éig (az Utasítás 19. szakaszának 1. bekezdése) 2.6. A szavazatszedő bizottság állandó összetételének megalakítása a Szerb Köztársaság Választási Bizottsága által (az Utasítás 11. szakaszának 2. bekezdése) A választási listák beterjesztőinek a szavazatszedő bizottságok kibővített összetételének javaslására felhatalmazott személyek listájának kézbesítése a Köztársasági Választási Bizottsághoz (az Utasítás 24. szakaszának 3. bekezdése) A szavazatszedő bizottságok kinevezési javaslatának kézbesítése a munkatestülethez, illetve a Köztársasági Választási Bizottsághoz (az Utasítás 24. szakaszának 1. bekezdése és 25. szakasza) A szavazatszedő bizottság kibővített összetételére vonatkozó összesített javaslatának kézbesítése a Köztársasági Választási Bizottsághoz a munkatestület által (az Utasítás 26. szakaszának 1. bekezdése) A szavazatszedő bizottság kibővített összetételének kinevezéséről szóló határozat meghozatala (az Utasítás 26. szakaszának 2. bekezdése) A szavazatszedő bizottság állandó összetételébe tartozó tag vagy taghelyettes cseréje, amennyiben akadályozva van vagy távol maradása esetében (az Utasítás 28. szakaszának 3. bekezdése) A szavazatszedő bizottság kibővített összetételébe tartozó tag vagy taghelyettes cseréje, amennyiben akadályozva van vagy távol maradása esetében legkésőbb április 13-án 24 óráig најкасније 13. априла legkésőbb április 18-án 10 óráig legkésőbb április 18-án 17 óráig legkésőbb április 18-án 24 óráig legkésőbb április 23-án 20 óráig legkésőbb április 22-én 20 óráig (az Utasítás 28. szakaszának 4. bekezdése)

10 Страна 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám A szavazatszedő bizottság azon tagjának cseréje, aki az Utasítás 29. szakasza értelmében nem lehet a szavazatszedő bizottság tagja најкасније 24. априла у 7 часова (az Utasítás 28. szakaszának 5. bekezdése) 3. Választási lista 3.1. A választási lista beterjesztése (a HVT 19. szakaszának 1. bekezdése) 3.2. A választási lista kihirdetése (a HVT 24. szakaszának 1. bekezdése) 3.3. A választási lista visszavonása (a HVT 21. szakaszának 1. bekezdése) 3.4. Az összesített választási lista megerősítése és közzététele Óbecse Község Hivatalos Lapjában (a HVT 26. szakaszának 3. bekezdése) 3.5. Az összesített választási lista kézbesítése a Köztársasági Választási Bizottsághoz (a Határozat 8. szakaszának 2. bekezdése) 3.6. Betekintési jog a beterjesztett választási listákba (a HVT 26. szakaszának 4. bekezdése) április 8-án 24 óráig a választási lista átvételétől számított 24 órán belül, amennyiben megfelel a feltételeknek az összesített választási lista megerősítéséig, illetve legkésőbb április 12-én 24 óráig legkésőbb április 13-án 24 óráig legkésőbb április 14-éig Az összesített választási lista közzétételétől számított 48 órán belül Szavazóhelyek A községi/városi hivatalok és a városi községek hivatalai kézbesítik a szavazóhelyek meghatározására vonatkozó javaslataikat (az Utasítás 45. szakaszának 2. bekezdése és a Határozat 2. szakasza) Javaslat kézbesítése az Igazságügyi Minisztériumhoz és a Külügyminisztériumhoz a szavazóhelyek meghatározására az Intézeti Szankcióvégrehajtó Intézeten belül, illetve a külföldi szavazóhelyekre (az Utasítás 45. szakaszának 3. bekezdése és a Határozat 2. szakasza) A szavazóhelyek számának és címének meghatározása és kihirdetése a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében (az Utasítás 45. szakaszának 4. bekezdése és a Határozat 2. szakasza) legkésőbb március 16-áig legkésőbb március 31-éig legkésőbb április 3-án 24 óráig

11 Страна 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 5. Egységes választói névjegyzék 5.1. Az Óbecse község területére vonatkozó választói névjegyzék közzététele és a polgárok értesítése róla (az EVNT 14. szakasza és az Utasítás 10. pontja) 5.2. Kérvény Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a választói névjegyzékbe való bejegyzésre vagy változtatásra (az EVNT 5. szakaszának 1. bekezdése és 10. szakaszának 1. bekezdése) 5.3. Kérvény az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumhoz a választói névjegyzékbe való bejegyzésre vagy változtatásra (az EVNT 5. szakaszának 1. bekezdése és 10. szakaszának 1. bekezdése) 5.4. Betekintési jog a választási listába és változtatási kérelem benyújtására való jog a választási lista beterjesztője számára, illetve annak a személynek a számára, akit erre felhatalmaz (az EVNT 21. szakasza és az Utasítás 9. pontja) 5.5. Kérelem beterjesztése, hogy a választói névjegyzékbe bejegyezzék azt, hogy a választópolgár az országon belüli lakóhelye/kiválasztott helye szerint vagy külföldön fog szavazni (az EVNT 15. szakaszának 1. bekezdése és 16. szakaszának 1. bekezdése) 5.6. Határozathozatal a választói névjegyzék lezárásáról és a választópolgárok számáról az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium által (az EVNT 17. szakaszának 1. bekezdése) 5.7. A választói névjegyzék lezárásáról szóló határozat kézbesítése Óbecse Község Választási Bizottságához (az EVNT 17. szakaszának 2. bekezdése) 5.8. A választópolgárok számának közzététele Óbecse Község Hivatalos Lapjában (az EVNT 18. szakasza) 5.9. A választói négjegyzék hitelesített kivonatainak kézbesítése Óbecse Község Választási Bizottságához március 8-áig a választói névjegyzék lezárásáig, illetve április 8-án 24 óráig április 9-től 20-áig 24 óráig a választási lista kihirdetéséig legkésőbb április 2-áig április 8. legkésőbb április 9-én 24 óráig a választói névjegyzék lezárásától szóló határozat átvételét követően azonnali hatállyal legkésőbb április 10-én 24 óráig az EVNT 19. szakaszának 1. bekezdése) A választói névjegyzékben történt változtatások átvétele Óbecse Község Választási Bizottságában a választói

12 Страна 12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám névjegyzék lezártát követően (az EVNT 20. szakaszának 2. bekezdése) A választópolgárok végleges számának megerősítése és közzététele Óbecse Község Hivatalos lapjában (az EVNT 20. szakaszának 2. bekezdése) 6. Megfigyelők 6.1. Jelentkezések beterjesztse a választásokat végrehajtó szerv munkájának megfigyelésére kivülálló megfigyelők legkésőbb április 21-én 24 óráig a választói névjegyzék kivonataiba való bejegyzésről szóló határozat vagy a választói névjegyzékben a lezárás után történt változtatásokról szóló határozat átvételét követően azonnali hatállyal április 13-áig (az Utasítás 75. szakaszának 1. bekezdése és 76. szakaszának 1. bekezdése) 6.2. Jelentkezések beterjesztse a választásokat végrehajtó szerv munkájának megfigyelésére hazai megfigyelők április 18-áig (az Utasítás 74. szakaszának 1. bekezdése) 7. A választások végrehajtása 7.1. Értesítés kiküldése a választópolgároknak a választások napjáról és időpontjáról legkésőbb április 18-áig (az OKMT 54. szakaszának 1. bekezdése) 7.2. A választási anyag átadása legkésőbb április 22-én 24 óráig (a HVT 29. szakaszának 1. bekezdése) 7.3. Kampánycsend a választási propaganda tilama április 21-én 24 órátül a szavazóhelyek bezárásáig április 24-én 20 óráig 7.4. A szavazóhelyek megnyitása és szavazás április 24-én 7-től 20 óráig (az OKMT 56. szakaszának 1. bekezdése) 8. A választások eredményeinek megerősítése és közzététele 8.1. Az eredmények megerősítése a szavazóhelyen és a választási anyag kézbesítése Óbecse Község Választási Bizottságához (a HVT 38. szakaszának 1. bekezdése) 8.2. A választási eredmények megerősítése Óbecse Község Választási Bizottságában (a HVT 39. szakaszának 1. bekezdése) 8.3. A képviselői mandátumok Óbecse Község Választási Bizottsága általi kiosztása legkésőbb április 25-én 4 óráig legkésőbb április 25-én 20 óráig legkésőbb április 25-én 20 óráig (a HVT 41. szakaszának 4. bekezdése)

13 Страна 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 8.4. A választási eredmények közzététele Óbecse Község Hivatalos Lapjában (a HVT 44. szakasza) 8.5. A választási listák beterjesztői képviselőinek és a képviselőjelöltek betekintési lehetősége a választási anyagba Óbecse Község Választási Bizottságának helyiségeiben legkésőbb április 25-én 20 óráig április 29-én 24 óráig (a HVT 32. szakasza) 9. A választói jog védelme 9.1. Kifogás beterjesztése Óbecse Község Választási Bizottságához (a HVT 52. szakaszának 2. bekezdése) 9.2. Határozathozatal és annak kézbesítése a kifogásról (a HVT 53. szakaszának 1. bekezdése) 9.3. Panasztétel a Közigazgatási Bíróságnál Óbecse Község Választási Bizottságának a kifogásról hozott határozata ellen (a HVT 54. szakaszának 1. bekezdése) 9.4. A döntéshozatalhoz szükséges adatok és iratok kézbesítése a Közigazgatási Bírósághoz Óbecse Község Választási Bizottsága által (a HVT 54. szakaszának 2. bekezdése) 9.5. Döntséhozatal a panaszról (a HVT 54. szakaszának 4. bekezdése) 10. A mandátumok kiosztása és a képviselővé választásról szóló igazolások kiadása A mandátumok kiosztása a jelöltek számára a választási lista sorrendjében, az első jelölttel kezdve (a HVT 43. szakasza) A képviselővé választásról szóló igazolások kiadása (a HVT 45. szakasza) 11. Jelentés Óbecse Község Képviselőtestületének Jelentés beterjesztése Óbecse Község Képviselőtestületéhez a végrehajtott választásokról a határozat meghozatalától, a cselekmény végrehajtásától vagy a mulasztás elkövetésétől számított 24 órán belül a kifogás átvételétől számított 48 órán belül a határozat átvételétől számított 24 órán belül azonnal, de legkésőbb 12 órával a panasz átvételét követően a panasz és az iratok átvételétől számított 48 órán belül A választások össz eredményének közzétételétől számított 10 napos határidőn belül azonnal a mandátumok kiosztása után azonnal a mandátumok kiosztása után (a HVT 15. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja)

14 Страна 14. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 4. Jelen határidőnaplót közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. Ikt. szám: I 013-7/ Óbecsén, án ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ELNÖKE Marko Božović s. k. На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014 ), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/2007 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Бечеј пречишћен текст ( Службени лист општине Бечеј број 2/2014) члана 17. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2016.годину ( Службени лист општине Бечеj број 15/2015) председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана године донео је следеће РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве Члан Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за годину ( Сл.лист општине Бечеј број 15/2015) раздео 4, глава 1, програм 15 локална самоуправа, програмска активност , функција 160, позиција 70, економска класификација 499 текућа резерва, одобравају се средства у износу од ,00 динара и да се иста пренесу на: 2. Раздео 4, глава 4, програм 13 развој културе, програмска активност функционисање локалних установа културе, функција 820, позиција 110, економска класификација 483 новчане казне и пенали по решењу судова у износу од ,00 динара (конто 4831 новчане казне и пенали по решењу судова) код Градско позориште Бечеј. Члан 2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. Члан 3. Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Председник Општине Број: II /2016 Дана: године Бечеј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ мр Вук Радојевић, с.р.

15 Страна 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. helyreigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. más. törvény. és 103/2015. számok) 69. szakasza 4. bekezdés, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 44. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 52. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint az Óbecse község évi költségvetésének negyedik módosításáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2015. szám) 17. szakasza alapján Óbecse Község Községi elnöke én meghozta a következő HATÁROZATOT a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 1. szakasz 1. Az Óbecse község évi költségvetéséről szóló határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2015. szám) meghatározott eszközökből, pontosabban 4. rész, 1. fejezet, 15. program helyi önkormányzat, es programaktivitás, 160-as funkció, 70. helyrend, 499. gazdasági minősítés alatti Folyó tartalék tételből, jóváhagyom ,00 dinár átutalását: ,00 dinárt átutalunk a 4. rész, 4. fejezet, 13. program helyi önkormányzat, es programaktivitás helyi közösségek, 820. funkció, 110. helyrend, 483-as gazdasági minősítés alatti Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján tétel 4831-es kontójára pénzbírságokra és kötbérekre bírósági végzések alapján az Óbecsei Városi Színház számára. 2. szakasz Jelen Záradék végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 3. szakasz Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község KÖZSÉGI ELNÖK Községi elnöke mgr. Vuk Radojević s. k. Ikt. szám: II /2016. Kelt: Ó B E C S E На основу члана 61. став 13. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/2007 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Бечеј пречишћен текст ( Службени лист општине Бечеј број 2/2014), члана 16. и 17. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2016.годину ( Службени лист општине Бечеj број 15/2015) председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана године донео је следеће РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

16 Страна 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám Члан Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за годину ( Сл.лист општине Бечеј број 15/2015), са раздела 4, глава 8, програм 15: локална самоуправа, програмска активност : месне заједнице, функција 160, позиција 231, економска класификација 512-машине и опрема,средства у укупном износу од ,00 динара (конто 5122-административна опрема) код МЗ Бачко Петрово Село, преносе се у текућу буџетску резерву утврђену у оквиру раздела 4, глава 1, програм 15: локална самоуправа, програмска активност , функција 160, позиција 70, економска класификација 499 текућа резерва. 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се на: раздео 4, глава 8, програм 15: локална самоуправа, програмска активност : месне заједнице, функција 160, позиција 223, економска класификација 424-специјализоване услуге у износу од ,00 динара (конто 4249 остале специјализоване услуге) код МЗ Бачко Петрово Село. Члан 2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. Члан 3. Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Председник Општине Број: II /2016 Дана: године Бечеј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ мр Вук Радојевић, с.р. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. helyreigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. más. törvény. és 103/2015. számok) 69. szakasza 4. bekezdés, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 44. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 52. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint az Óbecse község évi költségvetésének negyedik módosításáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2015. szám) 16. és 17. szakasza alapján Óbecse Község Községi elnöke én meghozta a következő HATÁROZATOT a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 1. szakasz 1. Az Óbecse község évi költségvetéséről szóló határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2015. szám) meghatározott eszközökből, pontosabban 4. rész, 8. fejezet, 15. program helyi önkormányzat, es programaktivitás, 160-as funkció, 231. helyrend, 512. gazdasági minősítés alatti Gépek és felszerelés tételből, jóváhagyom a Péterrévei Helyi Közösséghez besorolt ,00 dinár átutalását a folyó költségvetési tartalékeszközökbe, a 4. rész, 1. fejezet, 15. program helyi önkormányzat, es programaktivitás, 160-as funkció, 70. helyrend, 499.

17 Страна 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám gazdasági minősítés folyó tartalékeszközök alá: 2. A jelen határozat 1. pontjában szereplő költségvetési folyó tartalékeszközöket a következő helyre csoportosítjuk át: ,00 dinárt a 4. rész, 8. fejezet, 15. program helyi önkormányzat, es programaktivitás helyi közösségek, 160. funkció, 223. helyrend, 424-es gazdasági minősítés alatti Szakszolgáltatások tétel 4249-es kontójára a Péterrévei Helyi Közösség számára. 2. szakasz Jelen Záradék végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 3. szakasz Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község KÖZSÉGI ELNÖK Községi elnöke mgr. Vuk Radojević s. k. Ikt. szám: II /2016. Kelt: Ó B E C S E На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон и 103/2015), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/2007 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Бечеј пречишћен текст ( Службени лист општине Бечеј број 2/2014) члана 16. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2016.годину ( Службени лист општине Бечеj број 15/2015) председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана године донео је следеће РЕШЕЊЕ О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА Члан 1. ОДОБРАВА СЕ преусмеравање апропријације утврђене Одлуком о буџету општине Бечеј за годину и то: У члану 8. Одлуке о буџету општине Бечеј за годину у следећем: Раздео Глава Прог.акт. Функција Позиција Екон. Класиф. ОПИС ПЛАН ЗА ПЛУС МИНУС НОВИ ПЛАН ЗА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО Стални трошкови Специјализоване услуге Извори финанс. за функцију 160: 01 приходи из буџета

18 Страна 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám Члан 2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. Члан 3. Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Председник Општине Број: II /2016 Дана: године Бечеј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ мр Вук Радојевић, с.р. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. helyreigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. más. törvény. és 103/2015. számok) 61. szakasza 7. bekezdése alapján, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 52. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint az Óbecse község évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2015. szám) 16. szakasza alapján Óbecse Község Községi elnöke án meghozta a következő HATÁROZATOT AZ APPROPRIÁCIÓ ÁTIRÁNYÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Jóváhagyjuk az Óbecse község évi költségvetéséről szóló határozatban megállapított appropriáció átirányítását, mégpedig: Óbecse község évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszában a következőkben: Rész Fejezet Funkció Pozíció Gazd. minősítés LEÍRÁS TERV 2016 PLUSZ MÍNUSZ ÚJ TERV PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG Állandó költségek Szakszolgáltatások A 160-as funkció pénzelés forrásai 01 költségvetési bevételek szakasz Jelen Határozat végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.

19 Страна 19. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 3. szakasz Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község KÖZSÉGI ELNÖK Óbecse Községi elnöke mgr. Vuk Radojević s. k. Ikt. szám: II /2016. Kelt: Óbecse На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/2007 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Бечеј пречишћен текст ( Службени лист општине Бечеј број 2/2014) члана 17. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2016.годину ( Службени лист општине Бечеj број 15/2015) председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана године донео је следеће, РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве Члан Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за годину ( Сл.лист општине Бечеј број 15/2015) раздео 4, глава 1, програм 15 локална самоуправа, програмска активност , функција 160, позиција 70, економска класификација 499 текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од ,00 динара и да се иста пренесу на: 2. Раздео 4, глава 10.4, програм 7 путна инфраструктура, пројекат П : Реконструкција пешачких стаза у Горанском парку, Бечеј, функција 451, позиција 388, економска класификација 424 специјализоване услуге у износу од ,00 динара (конто 4249 остале специјализоване услуге) и 3. Раздео 4, глава 3, програм 10 средње образовање, пројекат П : Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи, функција 920, позиција 90, економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти у износу од ,00 динара (конто 5112 изградња зграда и објеката) код Техничке школе Бечеј. Члан 2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. Члан 3. Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Председник Општине Број: II /2016 Дана: године Бечеј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ мр Вук Радојевић, с.р.

20 Страна 20. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. helyreigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. más. törvény. és 103/2015. számok) 69. szakasza 4. bekezdés, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 44. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 52. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint az Óbecse község évi költségvetésének negyedik módosításáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2015. szám) 17. szakasza alapján Óbecse Község Községi elnöke én meghozta a következő HATÁROZATOT a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 1. szakasz 1. Az Óbecse község évi költségvetéséről szóló határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2015. szám) meghatározott eszközökből, pontosabban 4. rész, 1. fejezet, 15. program helyi önkormányzat, es programaktivitás, 160-as funkció, 70. helyrend, 499. gazdasági minősítés alatti Folyó tartalék tételből, jóváhagyom ,00 dinár átutalását: ,00 dinárt átutalunk a 4. rész, fejezet, 7. program úti infrastruktúra, P es projektumára az óbecsei Erdőtelepítők parkjában a gyalogjárdák rekonstrukciójára, 451. funkció, 388. helyrend, 424-es gazdasági minősítés alatti Szakszolgáltatások tétel 4249-es kontójára egyéb szakszolgáltatásokra és ,00 dinárt átutalunk a 4. rész, 3. fejezet, 10. program úti infrastruktúra, P es projektumára Hőalállomás kiépítésére a Műszaki Iskolában, 920. funkció, 90. helyrend, 463-as gazdasági minősítés alatti Átutalások más hatalmi szinteknek tétel 5113-as kontójára épületek és objektumok építésére az óbecsei Műszaki Iskola számára. 2. szakasz Jelen Záradék végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 3. szakasz Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község KÖZSÉGI ELNÖK Községi elnöke mgr. Vuk Radojević s. k. Ikt. szám: II /2016. Kelt: Ó B E C S E На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/2007 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Бечеј пречишћен текст ( Службени лист општине Бечеј број 2/2014) члана 17. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2016.годину ( Службени лист општине Бечеj број 15/2015) председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана године донео је следеће

21 Страна 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве Члан Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за годину ( Сл.лист општине Бечеј број 15/2015) раздео 4, глава 1, програм 15 локална самоуправа, програмска активност , функција 160, позиција 70, економска класификација 499 текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од ,00 динара и да се иста пренесу на: 2. Раздео 4, глава 5.1, програм 6 Заштита животне средине, пројекат П : Замена расветних тела и енергетска ефикасност, функција 540, позиција 145, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти у износу од ,00 динара (конто 5113 Капитално одржавање зграда и објеката) код Установе за спортску и културну активност омладине Ђорђе Предин-Баџа Бечеј. Члан 2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. Члан 3. Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Председник Општине Број: II /2016 Дана: године Бечеј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ мр Вук Радојевић, с.р. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. helyreigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. más. törvény. és 103/2015. számok) 69. szakasza 4. bekezdés, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 44. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 52. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint az Óbecse község évi költségvetésének negyedik módosításáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2015. szám) 17. szakasza alapján Óbecse Község Községi elnöke án meghozta a következő HATÁROZATOT a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 1. szakasz 1. Az Óbecse község évi költségvetéséről szóló határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2015. szám) meghatározott eszközökből, pontosabban 4. rész, 1. fejezet, 15. program helyi önkormányzat, es programaktivitás, 160-as funkció, 70. helyrend, 499. gazdasági minősítés alatti Folyó tartalék tételből, jóváhagyom ,00 dinár átutalását: ,00 dinárt átutalunk a 4. rész, 5.1. fejezet, 6. program környezetvédelem, P es projektumára Világítótestek cseréjére és energetikai hatékonyságra, 540. funkció, 145. helyrend, 511- es gazdasági minősítés alatti Épületek és építészeti objektumok tétel 5113-as kontójára egyéb épületek

22 Страна 22. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám és objektumok kapitális karbantartására a Đorđe Predin Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét szolgáló intézmény számára. 2. szakasz Jelen Záradék végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 3. szakasz Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község KÖZSÉGI ELNÖK Községi elnöke mgr. Vuk Radojević s. k. Ikt. szám: II /2016. Kelt: Ó B E C S E

23 Страна 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám С А Д Р Ж А Ј Т А R T A L O M Ред. бр. Н а з и в Страна Sorszám E l n e v e z é s Oldal Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписаних за 24 април године 1 Az Óbecse Község Képviselő-testületének képviselői április 24-ére kiírt választási eljárásának választási feladatai elvégzésének határidejeinek határnaplója 7 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 14 Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 15 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 15 Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 16 Решење о преусмеравању апропријације 17 Határozat az appropriáció étirányításáról 18 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 19 Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 20 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 20 Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 21 Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 тел.: Лице које обавља послове одговорног уредника: Оршоља Момчиловић, секретар Скупштине општине Бечеј Годишња претплата за годину 1.750,00 динара Штампа: Општинска управа општине Бечеј, ПИБ: , Матични број: , Текући рачун Општинске управе општине Бечеј код Управе за трезор Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg. Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. tel: A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Momčilović Orsolya, Óbecse Község Képviselő-testületének titkára Előfizetési díj a évre: 1.750,00 dinár Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala PIB: , Törzsszám: , Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma: Uprava za trezor

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az AB Határozata és 54/2011. számok), 15. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Óbecse Község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 11 XLV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 21. / РЕШЕЊЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

Број: СТРАНА 87. OLDAL szám П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Број: СТРАНА 87. OLDAL szám П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 87. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám Oбразац СО-1 П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Потврђује се да је, (ЈМБГ) са пребивалиштем у (место) (адреса стана)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 18.06.2009. БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM 2009.06.18. 8. SZÁM Страна 170. Година 2009. Службени лист општине Мали Иђош Број 8. 44. На

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.10.2008. 2008.10.20. БРОЈ 14. SZÁM 20. На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.06.2007. БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА...3 61./ 62./ 63./ ОДЛУКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 27. 10. 2015. 2015. 10. 27. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 35. став 2. Статута општине Бечеј (''Службени лист општине Бечеј'',

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben