Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja"

Átírás

1 Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP / Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind szemét! Az innováció kidolgozói: Sztrunga Flóriánné Jánosi Antalné Az innováció gyakorlati megvalósításának intézménye: Napsugár Óvoda 2234 Maglód József Attila krt. 29. Maglód, május 17.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3. oldal Áttekintő táblázat, korcsoport: 4-5 éves korosztály. 5. oldal Témahetek feldolgozása: oldal - Téma nevelési terv megjelölésével - Tevékenységek céljának feladatának meghatározásával - Megelőző tevékenységek, eszközök, módszerek, szervezeti keret megjelölésével - Kompetencia fejlesztés területeinek tervezésével - Tapasztalatok összegzésével, továbbfejlesztési ajánlásokkal Áttekintő táblázat, korcsoport éves korosztály oldal Témahetek feldolgozása: oldal - Téma, nevelési terv megjelölésével - Tevékenységek céljának feladatának meghatározásával - Megelőző tevékenységek, eszközök, módszerek, szervezeti keret megjelölésével - Kompetencia fejlesztés területeinek tervezésével - Tapasztalatok összegzésével, továbbfejlesztési ajánlásokkal 2

3 Bevezető Napjaink környezeti problémái, Magyarország környezeti állapota teszi szükségessé már óvodás korban a környezettudatos magatartás kialakítását, a környezetért felelős életvitel elősegítését. A tudatformálásnak rendkívül fontos szerepe van a környezeti gondok megoldásában. Az 1992-es Riói konferencia a környezetről és fejlődésről címmel fogalmazta meg a fenntartható fejlődés fogalmát, és azóta vált ismertté. A fenntartható fejlődés: a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. A résztvevő országok képviselői elkötelezték magukat arra, hogy megőrizzék utódaiknak bolygónk ökológiai rendszerei, és forrásait. Záródokumentumként jött létre a Feladatok a 21. századra (Agenda 21), amely az oktatás, a társadalmi tudatosság és képzés fejlesztéséről szól, melyben összefoglalta a bolygónkat fenyegető globális problémákat, és cselekvési programot hozott létre. Az ENSZ évi Fenntartható Fejlődési Világtalálkozója tartalmazza többek között, hogy az oktatásban minden korosztály képessé váljon arra, hogy felelősséget vállaljon egy fenntartható jövő kialakítására. Az alapfokú oktatás pedig minden későbbi oktatási folyamat alapja, ezért jogosan tekinthető a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásnak. 1. Láng István (főszerk.): Környezet és természetvédelmi lexikon, A-K Budapest, Akadémia kiadó, Éppen ezért fontos a vidék átformálása, a közösségek gazdasági kulturális és ökológiai életképességének biztosításához. A fenntartható jövő megvalósításához az oktatás segít a gyermekeknek megérteni a világot, felfogni a jövőnket fenyegető problémákat. E közé soroljuk a szegénységet, a pazarló fogyasztást, a környezet és a városi környezet leromlását, a népességnövekedést, a nemek közötti egyenlőtlenséget, az egészségügyet. A fenntarthatóság érdekében tanulóközpontú tanulásra, a jövőre irányuló oktatásra, állampolgári nevelésre, az emberjogokat és a békét tiszteletben tartó kultúrára, egészségnevelésre, a munka világára való felkészülésre van szükségünk. Törekednünk kell a természeti erőforrások védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó ismeretekre és a fenntartható fogyasztásra nevelésre. A környezettudatos állampolgári nevelést, minden életkorban, sajátos eszközrendszer alkalmazásával, minél kisebb korban kell elkezdeni. A gyermekkorban megfigyelt, tapasztalt és 3

4 utánzásos tanulás útján elsajátított környezetkímélő és környezetvédő magatartás beépül a személyiségükbe, ezáltal is bízva abban, hogy környezettudatos felnőttekké válnak. Fontos, hogy óvodába lépéskor érjék kedvező érzelmi hatások a gyermekeket, mert segíti őket a szociális érzékenységük fejlődésében, én tudatuk alakulásában. Ahhoz, hogy a környezeti nevelés céljait, és feladatait meg tudjuk valósítani, szükség van közös élményekre, közös tevékenységekre. Megvalósítani pedig legkönnyebben úgy tudjuk, hogy a családokkal szorosan együtt működünk. Az óvodával közösen szervezünk családi programokat, túrákat, kirándulásokat, múzeumlátogatásokat, a természet ünnepein keresztül. Törekedjünk arra, hogy a gyerekek neveljék szüleiket, vigyék haza az óvodában kialakított természet és környezetbarát szokásokat. Fontos az olyan óvodai élet, amely természetbarát, környezetbarát szempontból segíti a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, feladattudat, kitartás, szabálytudat) fejlődését. Az óvodai környezeti nevelésben fontos helye van a környezettudatos életvitel megalapozásának, mert a fenntartható fejlődést szem előtt tartva komplex módon segíti az óvodáskorú gyermekek környezeti tapasztalatszerzését, mely a későbbiekben ismertté, és tudássá válik. Az óvodás korosztály számára jellemző a tevékenységvágy, a kíváncsiság, az utánzás, az érzelem. Mindezeket figyelembe véve tudjuk megszervezni a környezeti nevelés feladatait. Próbáljuk felkelteni az érdeklődésüket a természetbarát életmód iránt, a helyi lehetőségek, az óvoda belső és külső környezete, a környezeti nevelés komplex jellege és a környezet védelme szempontjából. Biztosítjuk gyermekeinknek, hogy a környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony minél szélesebb körben kialakuljon. A kialakult szokás és viselkedésformák legyenek összhangban a természetbarát életmód megalapozásával. Ahhoz, hogy gyermekeinkben kialakuljon a környezettudatos magatartás, olyan pedagógusokra van szükség, akik azon fáradoznak, hogy megismerjék a természeti és társadalmi értékeinket, hogy a környezet és egészség harmonikus egységben érvényesüljön szeretnénk megalapozni, hogy a jövő nemzedékei a természettel együtt élni tudó környezettudatos emberekké váljanak. 4

5 ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT Szemét vagy hulladék, avagy a hulladék nem szemét! 4-5 éves Téma A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉLŐ - MATEMATIKA ÉLETTELEN NEVELÉSI TERÜLET VIZUÁLIS IRODALOM - ANYANYELV Téma 1. A VÍZ KINCS Hulladékkeletkezés, megelőzése, takarékosság a vízzel. Irányított összehasonlítások. Lámpás Kerti hulladékok hasznosítása.. Sárga a bóbitájok Gazdag Erzsi: Pitypangok Téma 2. TÚL SOK A SZEMÉT Téma 3. GYŰJTÖGETŐ AKCIÓK Hulladékok csoportosítása, típusai. Vásárlói szokások alakítása. Reklám fogyasztás hulladék megelőzése. Szétválogatás: osztályozás. Mennyisek összemérése. Asztalterítők Fehér textil festése diópáccal, díszítése levélnyomattal. Séta a piacon Zöldség, gyümölcs készítése újságpapírból. Bekaplak, fél diócska A kismókus fél dióhéja Fésüs Éva: Az ezüsthegedű Szent István Társulat az Apostoli szentszékkönyv kiadója Bp o. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. Téma 4. ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KEVESEBB SZEMÉT! Az újrahasznosítás lehetőségeinek megismerése, újságpapír készítés. Formaazonosságok felismerése párosítások. Vendégváró újra szappan Maradék szappan hasznosítása. Komposztmanók Monikiné Székely Zsuza Wimfea Természetvédelmi egyesület

6 TÉMA 1. A VÍZ: KINCS Hulladék keletkezés megelőzése, takarékosság. A tevékenység célja A környezettudatos magatartási minták, életvitel megalapozása, kialakítása. Szokásrendszerek kialakítása, korszerű szemlélet alakulása. A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Takarékosságra nevelés az energiával: a vízzel, a vízszennyezés mértékének csökkentésével, az árammal, a fűtési energiával. Szülőkkel való közös kirándulás szervezése a Természettudományi Múzeumba, ahol megfigyelhetjük a víz útját, a tiszta és a szennyezett víz és a környezete kapcsolatát. Eszközök Kancsó, pohár víz, festék 2 szál tulipán v. egyéb szálas virág, különféle edények. Módszerek Vizsgálódás, kísérlet, becslés mérés. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Beszélgetés arról, hogy milyen természeti kincseket, energiahordozókat ismerünk. (víz, áram, fűtési energiák). Miért szükséges a víz? Mert a víz természeti kincsünk, az összes élőlény (növény, állat, ember) számára nélkülözhetetlen, amely egyben bölcsőnk és éltetőnk. Megfigyelhetjük a víz alakját: tegyünk egy üvegkancsóba vizet! Helyezzünk egymás mellé minél többféle alakú, nagyságú belül üres játékot, használati eszközt. A kancsóból a vizet öntjük ezekbe az asztalon lévő tárgyakba. A víz felveszi azok alakját, vagyis az alakja változó. Egy pohárba piros festéket öntünk és vizet. Egy másik pohárba tiszta vizet öntünk. Mindkettőbe egy szál tulipánt teszünk. 2-3 nap múlva megfigyeljük a nagyítóval mind a két pohár vízminőségét. Beszélgetünk a szennyezett víz következményeiről. Beszélgetés arról, hogy mi magunk és a felnőttek mit tehetnek az energiával való takarékosságért. - nem folyatjuk folyamatosan a vizet sem otthon, sem az óvodában kézmosáskor, fogmosáskor, mosogatáskor. 6

7 - Nem dobunk a lefolyóba szennyezett anyagokat. - Az étkezések után a megmaradt vizet nem a lefolyóba öntjük, hanem összegyűjtjük és meglocsoljuk vele a virágokat. - Otthon inkább kádfürdő helyett zuhanyozzanak. - Az otthoni öntözéshez gyűjtsük össze az esővizet, és azzal locsoljunk. - Kapcsoljuk le a lámpákat, ha kimegyünk a teremből vagy a szobából. - Ha melegünk van, ne a fölösleges ruhadarabot vegyék le, hanem inkább a túlfűtést akadályozzuk meg fűtésszabályozóval. Matematikai tartalmú tapasztalatok absztrahálás műveletek. Irányított összehasonlítások: összehasonlítás, tapintásérzékelés, hallásérzékelés, formaérzékelés. Víz töltögetése, melyiket hallottad tovább, melyik magasabb, kisebb, több. Eltérések. Szervezeti keretek Csoportmunka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi Szociális I. II. III. Megfigyelés, gondolkodás, Megfigyelés, Megfigyelés, érzékelés, problémamegoldás, percepciófejlesztés, észlelés, percepciófejlesztés. koncentrált figyelem, percepciófejlesztés, Absztrahálási műveletek, logikai gondolkodás. formaészlelés. formaészlelés, tapintás, hallás érzék. Kapcsolódjanak be a Kapcsolódjanak be a Kapcsolódjanak be a társas tevékenységekbe, társas tevékenységekbe, társas tevékenységekbe, kérdezzenek egymástól, kérdezzenek egymástól, működjenek együtt fogadják el a segítséget fogadják el a segítséget társaikkal. a felnőttektől, a társaktól. a felnőttektől, a társaktól 7

8 feladataikat önállóan oldják meg. Szókincsbővítés Szókincsbővítés Szókincsbővítés Kommunikáció fejlesztés, fejlődjön fejlesztés, fejlődjön fejlesztés, fejlődjön fantáziájuk. fantáziájuk. fantáziájuk. Finom motorikus, Finom motorikus, Finom motorikus, Testi mozgás képesség nagymozgás, nagymozgás, nagymozgás, szem kéz koordinációs szem kéz koordinációs szem kéz koordinációs fejlesztés. fejlesztés. fejlesztés. Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Fedeztessük fel a gyerekekkel, hogy sokféle növény különböző részeiben nedvesség (víz) is van. pld: almában, narancsban, szőlőben, sárgarépában, burgonyában. Szeleteljük fel, szedjük szét ezeket! A gyerekek már tapintással is érzékelhetik a felsoroltak nedvességtartalmát, papírlapon nyomot hagynak, ha kipréseljük a nedvességet, bizonyítja, hogy jelentős mennyiségű víz válik ki belőle. 8

9 Téma 2. TÚL SOK A SZEMÉT Hulladék csoportosítása, típusai. A tevékenység célja Együttműködés, társas készségek fejlesztése. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása. Ismerkedés a hulladékok típusaival. A tevékenység feladata Hulladékgyűjtés a családok bevonásával. A szülők meghívása a csoportba. A hulladékok csoportosítása,típusai. A szülők szemléletformálása. A család egy napi szemete. Megelőző tevékenység Tájékoztató tábla kihelyezése jól látható helyre a szülők és kollégák részére, képekben a gyermekek részére, ahol felhívjuk a figyelmet a helyi közösség környezeti problémáira, a cselekvés felelősségére. Eszközök Asztal, szék, a begyűjtött tisztara mosott szemét, ill. hulladék halmaz. Kukatündér játék! Módszerek Beszélgetés, magyarázat.játék Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Beszélgető kör: Beszélgetés a gyerekek és a szülők közreműködésével. Pl.: kérdések a szülőkhöz, gyerekekhez. - mi jutott eszedbe a gyerekkorról, a vidéki életről, a városképről régen és most, a felelősségről, a kirándulásról, a tisztaságról, a felelősségről, a szemétről, a hulladékról. - Mit változtatnánk, ha lehetőségünk lenne rá? A begyűjtött tisztára mosott hulladékokat válogatjuk, csoportosítjuk aszerint, hogy veszélyes, nem veszélyes hulladék. Csoportosítjuk halmazállapot szerint is pl.: szilárd vagy folyékony. A hulladékokat anyagtartalma szerint is csoportosíthatjuk, mely szerint lehet: papír, fém, üveg, játékos formában. Beszélgetünk azokról a veszélyes hulladékokról is amelyek a mindennapi élet során keletkeznek: 9

10 - háztartási vegyszer, gyógyszerek, növényvédő szerek, speciális vegyszerek, tisztítószerek, akkumulátorok, elemek, valamint a maradékai és a kiürült csomagolóeszközei is károsak a környezetre. - akkumulátorok, szárazelemek, sütőzsírok és károsak a környezetünkre. Hívjuk fel a szülők és a gyerekek figyelmét, hogy úgy tehetünk-e veszélyes hulladékok mennyiségének megemelkedése ellen, ha csökkentjük mindezek használatát. Mindezek ismeretek birtokában a szülők gyerekek pedagógusok hozzátátnak a behozott szemetek válogatásához játékos kereteken belül. Tárgyak felismerése csukott szemmel. Matematikai tartalmú tapasztalatok. Szétválogatás, osztályozás, meghatározott tulajdonság szerint. Halmazképzés, részhalmaz képzés, összehasonlítás, absztrahálás, konkretizálás műveletek. Tárgyak anyag rendeltetéssel nagysága szerinti csoportosítása. Szervezeti keretek Csoportmunka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták I. II. III. Figyelem, emlékezet Figyelem, emlékezet, Megfigyelési képesség, fejlesztése. gondolkodás fejlesztése, ok-okozati összefüggések Értelmi Fogalomismeret, fogalomismeret bővítése. megismertetése. megfigyelőképesség, Percepciók, bőrérzékelés Percepciók, bőrérzékelés percepciók, bőrérzékelés fejlesztése. fejlesztése. fejlesztése. 10

11 Az idő múlásának Az idő múlásának Az idő múlásának Szociális érzékeltetése, régen és érzékeltetése, régen és érzékeltetése, régen és most. most. most. Új szavak, kifejezések Szókincsbővítés, Szókincsbővítés, új megismerése, az Kommunikáció beszédértés fejlesztése. szavak, kifejezések összefüggő beszéd megismerése. fejlesztése Szókincsbővítés. Finom motorikus, Finom motorikus, Finom motorikus, Testi mozgás képesség nagymozgás fejlesztése nagymozgás fejlesztése nagymozgás fejlesztése Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Játékok válogatása anyag típusok szerint./műanyag, fa, papír/ 11

12 Téma 3. GYŰJTÖGETŐ AKCIÓK Vásárlói szokások alakítása. Reklám fogyasztás hulladék. A tevékenység célja A fogyasztás csökkentésére irányuló környezettudatos magatartás fejlesztése. Példamutató magatartás. A gyermekek és felnőttek tudatos fogyasztóvá nevelése. A tevékenység feladata Szemléletváltás. A vásárláskor keletkező hulladékok megelőzésének összefüggései. Reklám fogyasztás hulladék csökkentése. Megelőző tevékenység Reklámokat hirdető prospektusok, szórólapok gyűjtése, újságok gyűjtése. Eszközök Dobozok a reklám újságoknak, szórólapoknak, asztalok. Módszerek Beszélgetés, magyarázat. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Beszélgető kör formájában: Beszélgetés a gyerekekkel. - mit tapasztalnak, amikor a szüleikkel mennek vásárolni. Reklám hulladék fogyasztás. - Gyermeki válaszok mellé az óvodapedagógusoknak meg kell említeni a lehetséges válaszok mellé. - A bevásárló kocsin, a padlókon ismétlő szöveggel hívják fel a figyelmet a reklámra. - Az akció felirat helyett újabb szövegeket találnak kik hogy felhívják a vásárlók figyelmét. - Szoktunk kapni ajándékot, plüss állatokat, mondják a gyerekek. A gyűjtögető akciók, az 1-et fizet 2-őt kap, az alacsony árak, az árukivitelek, az óriás bevásárló kocsik, a nagy üzletekben plázákban mind megfigyelhetők a gyermekek számára is, amely már önmagában is vásárlásra ösztönöz. Ha az árut kiemelt helyre, pl. szemmagasságba 12

13 teszik, vagy a terméket kóstoltatják velünk, ez is mind a reklám része, amellyel nagyobb vásárlásra ösztönöznek bennünket. Az óvodások is célrésszé váltak, mert a mindennapjaikba beépülnek: gondolok itt a gyűjtögethető matricákra, kis állatfigurákra. Megbeszéljük ill. kérdéseket tehetünk fel a gyereknek a szokásaikról, mivel tudnának hozzá járulni a helyes fogyasztói szokásokhoz. Pl.: - leszoknak az édességről, a mértéktelen cola ivásról, - holnaptól nem vesznek édességet, - ráirányítjuk a figyelmet, hogy édességtől lehet hízni, és rontja a fogakat. - csak gondoljunk arra, hogy milyen jó egy cukrászdában tortát eszegetni (érzelmi reakciók). A gyermekek által behozott és gyűjtött reklámokat megbeszéljük, szétválogatjuk, felhívjuk a figyelmüket a mérsékelt vásárlásra, ha emennek szüleikkel. Maguk is megtapasztalják mennyiféle reklámra ismernek majd rá, amelyet szinte játszva megtanulnak. Matematikai tartalmú tapasztalatok. Mennyiségek összemérése, hosszúságok sorba rendezése, nagyságuk szerint. Egyenlőtlenségek egyenlővé tétele. Játék a gyűjtött reklám szórólapokkal. Adott hosszúságok, különböző hosszúságú reklámlapok összehasonlítása, összemérése, sorba rendezése, nagyságuk szerint. Szervezeti keretek Csoport- egyéni munka. 13

14 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi Szociális I. II. III. Figyelem, emlékezet, Figyelem, emlékezet, Ok okozati érdeklődés, érdeklődés, összefüggések összehasonlítás, összehasonlítás, megismertetést. absztrahálás, absztrahálás, Megfigyelőképesség, megfigyelőképesség megfigyelőképesség figyelem, emlékezet fejlesztése. fejlesztése. fejlesztése. Beszélgető körben Beszélgető körben Beszélgető körben érezzék a közösséghez érezzék a közösséghez érezzék a közösséghez tartozást, az egymás tartozást, az egymás tartozást, az egymás iránti segítőkészség jó iránti segítőkészség jó iránti segítőkészség jó érzetének erősítése. érzetének erősítése. érzetének erősítése. Szókincsbővítés, új Szókincsbővítés, új Non - verbális Kommunikáció szavak megismerése. szavak megismerése. kommunikáció fejlesztése. Finom motorikus, Finom motorikus, Finom motorikus, Testi mozgás képesség fejlesztés. fejlesztés. fejlesztés. Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Zöldségboltos és élelmiszerboltos játékok- a vásárlói szokások ismeretében (édesség, vagy zöldség, gyümölcs kerüljön inkább a bevásárlói kosárba? 14

15 Téma 4. VISSZA A FÖLDHÖZ Újrahasznosítással kevesebb szemét! Az újrahasznosítás lehetőségeinek megismerése, újra papír készítése. A tevékenység célja Szociális képesség: a környezetünkben lévő papírok összegyűjtése a családok segítségével. Értelmi képesség: gondolkodási műveletek. Verbális képesség: új alapfogalmak megismerése, hulladék, szelektálás, újrahasznosítás. A tevékenység feladata Megelőző tevékenység A pedagógiai folyamat során a gyermekek ismerkedjenek az alapfogalmakkal (hulladék, szemét, szelektálás, újrahasznosítás, újra feldolgozás, egyszer használatos hulladék). Játékos helyzetek megteremtése az ismeretek elsajátításához. Újra papír készítése, óvjuk a fákat! A begyűjtött papírokat, hulladékokat szétválogatjuk aszerint, hogy melyik ázik el a vízben, melyiket lehet eltépni, vagy elvágni. A gyűjtött dobozos üdítők dobozait beletettük a vízbe, miközben tapasztalták, hogy nem ázik el, vajon miért. Minden gyermeknek a kezébe adunk papírhulladékot, azzal a feladattal, hogy tépjék minél apróbb darabokra. Mindenki maga előtt tépked, majd a középre tett vödör vízbe teszi a darabkákat. A vízben egy kis pancsolás még: lehet gyúrogatni vagy tépkedni a darabkákat tovább, ezt a pépet egy napig ázni hagyjuk. Eszközök Tálak, tálcák, szűrök, papírhulladékok, vödör, papíröntőforma, mérőkanál, sűrű szövésű háló kerettel Módszerek Beszélgetés, magyarázat, vizsgálódás, kísérlet, összehasonlítás, leírás. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Előkészítjük az eszközöket és a vödörrel a vizes pépes masszát. Hozzá kezdünk az újra papír készítéséhez. Megbeszéljük a gyerekekkel, hogy a papírázalékból csak úgy tudunk új papírt merni, ha a vizet kiszorítjuk belőle szitán, vagyis papíröntő formán keresztül. Több rétegben tegyünk a papíröntő forma alá újságpapírokat és textilt, hogy a vizet felszívja. 15

16 Mérőkanál segítségével a formára merjük az ázalékot. Ezután, a gyerekek szép sorban az ujjbegyükkel szétoszlatnak a formákon ügyelve arra is, hogy a szögletekbe sarkokra is egyenletesen jusson a papírból. Megbeszéljük a gyerekekkel, hogy ezután következik a víz kiszorítása: újság papírt 4-5 lapot hajtunk akkora méretűre, mint az öntőforma, majd helyezzük rá a formára. Utána óvatosan nyomhatjuk tenyérrel. Ha a papírok alul felül átnedvesedtek, cseréljük ki szárazra. Segítségünkre lehet a babakonyhai sodrófa vagy festőhenger is. Ha már nem bugyog belőle a víz, kifordítjuk a formából egy újságpapír közé. Óvatosan ujjbeggyel megszárítjuk, időnként lassan megforgatva. A későbbi vizuális tevékenység alkalmával használjuk fel az újra papírt. Megbeszéljük a tevékenység után, hogy milyen egyszerű dolog újra papírt készíteni, miközben segítünk megmenteni a fákat és csökkentjük a papírhulladékot. Matematikai tartalmú tapasztalatok: Formaazonosságok felismerése párosítások. Lapok megnevezése forma és negatívja összehasonlítások, alak háttér, formaészlelés, megfigyelés, emlékezet fejlesztése. Párosítás és memória játékkal. Szervezeti keretek Csoport- egyéni munka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi I. II. III. Ok okozati Figyelem, emlékezet, Figyelem, emlékezet, összefüggések, figyelem, fejlesztése. fejlesztése. emlékezet fejlesztése. Szókincsbővítés, új Szókincsbővítés, új Szókincsbővítés, új Kommunikáció szavak megismerése, szavak megismerése, szavak megismerése, ázalék, ujjbegy, ázalék, ujjbegy, ázalék, ujjbegy, öntőforma stb. öntőforma stb. öntőforma stb. 16

17 Testi mozgás képesség Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Finom motorikus, fejlesztés, papírok tépkedése. Finom motorikus, fejlesztése, papírok tépkedése, nyírogatása. Finom motorikus, fejlesztése, papírok tépkedése, nyírogatása, vízben való tovább tépése. Kukatündér játék a memória kártyákkal 17

18 VIZUÁLIS NEVELÉS TÉMA 1. A VÍZ: KINCS A tevékenység célja A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Kerti hulladékok hasznosítása. Lámpás, ritmusbot készítése. Ok-okozati összefüggések, rész-egész viszonyának érzékeltetése a lámpás készítése során. A kerti hulladék sokféleségének felhasználása. A tevékenységnek a gyerekekre gyakorolt hatása. A szemléletformálás fejlesztése. Esztétika fejlesztése. Az év folyamán gyűjtött természeti kincsek között válogatunk. Eszközök Vesszők, tál, víz, levelek, vagy árvácska szirom préselve, selyempapír. Módszerek Bemutatás, magyarázat, gyakorlás. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Beszélgetünk a gyerekekkel, hogy milyen hulladékokat gyűjtöttünk. A vékony gallyakból azonos hosszúságúra vágva ritmusbotokat készíthetünk. Erre legalkalmasabb a bodzagally, amelyet megszabadítunk a külső kérgétől és a puha, belső részétől. Ezt az eszközt a későbbiek folyamán a matematikai nevelésnél mérőeszközzé is válhat. A gallyakból lámpást is tudunk készíteni. Szárítsuk ki 4 db hosszabb kb. 28 cm, és 4db 20 cm gallyat. Az évszaktól függően színezett selyempapírt 25X66 cm-es alakura. Utána a maradékot 4 egyenlő részre osztjuk, és a gyerekek segítségével ráragasztjuk a virágot vagy a levelet. A hosszabb ágakat függőlegesen, a rövidebbeket vízszintesen össze fogjuk kötözni. Így téglatest formát kapunk. A függőleges ágak külső részét kenjük be vékonyan ragasztóval, és hajtsuk rá a díszített, festett papírt. Az alsó vízszintes ágakra kartonlapot teszünk, amelyre korábban mécsest ragasztottunk. A gyerekek a kötözésen kívül, ill. ragasztópisztoly használatán kívül 18

19 mindenben tudnak segíteni. Asztalra állítva, vagy felakasztva kampószögre nagyon szép dekoratív világítótest lett belőle. Szervezeti keretek Csoportmunka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi I. II. III. Percepciófejlesztés, Percepciófejlesztés, Percepciófejlesztés, vizuális ritmus, díszítés. vizuális ritmus, díszítés. vizuális ritmus, díszítés. Alaklátás, forma Alaklátás, forma Alaklátás, forma állandóság fejlesztése, állandóság fejlesztése, állandóság fejlesztése, vizuális-auditív fejlesztés vizuális-auditív fejlesztés vizuális-auditív fejlesztés a különféle anyagok a különféle anyagok a különféle anyagok különféle hangokat adnak különféle hangokat adnak különféle hangokat adnak ki megmunkálás közben. ki megmunkálás közben.. ki megmunkálás közben. Szociális Az érdeklődés felkeltése Az érdeklődés felkeltése Az érdeklődés felkeltése a tevékenység iránt. a tevékenység iránt. a tevékenység iránt. A gyermeki A gyermeki A gyermeki tevékenységek tevékenységek tevékenységek Kommunikáció figyelemmel kísérése és figyelemmel kísérése és figyelemmel kísérése és munka közben a munka közben a munka közben a fogalmak tudatos fogalmak tudatos fogalmak tudatos használata, mi ér össze, használata, mi ér össze, használata, mi ér össze, hosszabb, rövidebb. hosszabb, rövidebb. hosszabb, rövidebb. Testi mozgás képesség Nagymozgás, Nagymozgás, Nagymozgás, fejlesztés. fejlesztés. fejlesztés. Tapasztalatok összegzése, Lehet fali képeket készíteni: 2 db azonos hosszúságú szőlővessző közé továbbfejlesztés egyszínű textilt kötözünk, erősítünk, és az évszakokhoz kapcsolódó dekorációt lehetőségei, ajánlások. készítünk. 19

20 Téma 2. TÚL SOK A SZEMÉT A tevékenység célja A tevékenység feladata Asztalterítők Fehér textil festése diópáccal, díszítése levélnyomattal. Térbeli alakzat létrehozásának gyakorlása segítséggel és önállóan. Tapintásos észlelés és finom motorikus fejlesztés az eszközök, anyagok (textil, páclé) fogása során. Értelmi képességek fejlesztése a motiváláskor és a tevékenység alatt. Beszélgető kör. A térbeli tárgyon (terítők), való tájékozódás közben alkalmazás önállóan vagy segítséggel a már ismert vágás technikáját ismerkedjenek a megmunkálási lehetőséggel. Megelőző tevékenység Maradék anyagok, textil hulladékok vágásának gyakorlása. Eszközök Fehér anyagmaradékok, olló, diópáclé, falevelek, textil festék. Módszerek Beszélgetés, magyarázat, bemutatás, gyakorlás. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Kezdeményezhetjük a foglalkozást babakonyhai játékkal, ahol szépen megterített esztétikus, asztalterítő van az étkező asztalon. Vendégségbe hívjuk őket. Közben motiváljuk, bíztatjuk őket, hogy mi is megpróbálhatunk saját magunknak terítőt készíteni, mind az öt asztalra. Elővettük a szekrényből a fehér textil maradékot, vagy vászonlepedőt, amelyet már előző alkalommal begyűjtöttünk, felvágtuk 70x70 cm-es darabokra. Dióburokból vízzel felfőzve természetes festéket kaptunk. A textil darabokat óvatosan belemártjuk, a lében hagyjuk kihűlni. Utána kivesszük, megszárítjuk és kivasaljuk. Az óvoda udvaráról gyűjtünk leveleket, a legszebbeket kiválasztjuk. A levelek fonákját vékonyan befestjük barna, bordó, sárga vagy zöld textil festékkel vagy kevert színnel is lehet. A leveleket óvatosan letakarva rányomkodjuk a textilre. A papírt felemelve gyors mozdulattal lehúzzuk a levelet, és ott marad a színes nyomat. Az így elkészült megszáradt terítőt átvasaljuk, és egy nagyon szép asztalterítőt készítettünk. 20

21 Szervezeti keretek Csoportmunka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció I. II. III. Gondolkodás, téri tájékozódás, vizuális Gondolkodás, téri percepció fejlesztése a Vizuális, taktilis tájékozódás, vizuális levelek festésével, percepciók fejlesztése a percepció fejlesztése a színészlelés fejlesztése. levelek festésével. levelek festésével, Térészlelés fejlesztése a színészlelés fejlesztése. levelek elhelyezése a terítőn a megfelelő helyen. Motivációk, gyakorlati Motivációk, akarati tényezők fejlesztése az új Motivációk, akarati tényezők fejlesztése az új terítő készítésével, tényezők fejlesztése a terítő készítésével. a csoportszoba asztalokra levelek nyomatának A közösségi érzés szép készítésekor. esztétikus terítők lesznek a csoportunkban. Beszédértés, verbális Beszédértés fejlesztése a kommunikáció fejlesztése Verbális kommunikáció munkát kísérő a munkát kísérő összefüggő folyamatos magyarázattal, beszélgetéssel, az beszéd fejlesztése az párbeszédekkel. elképzelések elképzelések megfogalmazásával. megfogalmazásával. Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Fél dió héjából katicákat készíthetünk, - piros temperafestékkel a dióhéjat, és fekete tempera segítségével pöttyöket festünk rá. 21

22 Téma 3. GYŰJTÖGETŐ AKCIÓK Séta a piacon. Zöldség, gyümölcs készítése újságpapírból. A tevékenység célja A kialakítandó plasztikai forma és színvilágának fejlesztése. A zöldség, gyümölcs létrehozásával a festés élményének átélése a valós színek felidézésével. Gondolkodási műveletek fejlesztése a piacos emlékeke felidézésével. A tevékenység feladata Emlékezet és képzelet világ megismerésének fokozása a tevékenység közben beszélgetéssel. Az alkotás készítése közben gyakorolják a zöldségek, gyümölcsök neveit, színeit. Megelőző tevékenység Vásárlás és látogatás a közeli piacon. Újságpapír összegyűrése gombóccá, különféle zöldség formákká. Eszközök Újság papírok, otthonról hozott színes maradék csomagoló papírok, ragasztó, olló, tempera festék, víz, ecset, babakonyhában lévő zöldségek, gyümölcsök, kosarak. Módszerek Beszélgetés, bemutatás magyarázat, gyakorlás. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Kezdeményezhetjük a csoportszobában a piacos vásárlás szerepjátékkal és közös élménnyel, amikor a piacon jártunk. A játék során szétválogatjuk a babakonyhai zöldségeket és a gyümölcsöket, beszélgetünk a színűkről, alakjukról, formáiról. Az otthonról hozott újság papírt összegyűrjük, megformázzuk a kívánt formára és bevonjuk a csomagoló papírral. Készíthetjük fehér papírból is ugyanezzel a technikával. A fehér papírt befesthetik a gyerekek a tempera festékkel a zöldségek, gyümölcsök színére. 22

23 Szervezeti keretek Csoport munka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek I. II. III. Képességfajták Vizuális percepció Emlékezet, fantázia, Vizuális percepció fejlesztése a piaci kreativitás, figyelem keresztcsatornák Értelmi élmények élmények fejlesztése az élmények megjelenésével, megjelenésével, felidézésével. felidézésével. Emlékezet, felidézésével. Képi fantázia fejlesztése. megjelenésével. A közös élmény A közös élmény A közös élmény felidézésével a társas felidézésével a társas Szociális felidézésével a társas magatartás fejlesztése, a magatartás fejlesztése, a magatartás fejlesztése. többi gyerek többi gyerek végighallgatásával. végighallgatásával, és érdeklődéssel figyelve egymásra. Az élmények Az élmények A saját élmények felidézésével, a közös felidézésével, a közös megfogalmazásának az Kommunikáció beszélgetéssel a beszélgetéssel a összefüggő alkotás beszédértés és nyelvi beszédértés és nyelvi folyamata, beszéd kifejező eszközök kifejező eszközök, és fejlesztése az élmények fejlesztése. megfogalmazásának felidézése kapcsán. fejlesztése. Finom motorikus mozgás Finom motorikus mozgás Finom motorikus mozgás fejlesztése az újságpapír fejlesztése az újságpapír fejlesztése az esztétikai Testi mozgás képesség gyűrögetése, formázása gyűrögetése, formázása forma kialakításának közben. közben. fejlesztése. 23

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Technika és életvitel Évfolyam: 7-8. évfolyam Téma: Zöld ház tervezése megújuló energiákkal Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél: Környezettudatos

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Iskolai bemutató foglalkozás tervezete Készítette: Surányi Tekla PR ügyintéző, ÖKOVÍZ Kft. Osztály: 1-8. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem.

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. (Montessori) Dr. Bakonyi Anna Budapesti Korai Fejlesztő Központ Apor Vilmos

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a középső csoportban, 4-5 éves gyermekekkel

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel A Sport

Részletesebben

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Hulladék vagy szemét? Segíts eldönteni! EZT NE! Hulladékok csoportosítása Keletkezés helye

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak Tisztelt pedagógusok, kedves tanulók! Ennek az útmutatónak elsődleges feladata a tanulók és a pedagógusok számára segítséget nyújtani a hulladékgyűjtésben

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN

TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN Fejezetek a Szabadon játékosan örömmel című kiadványunkból (9. rész) TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN Ismét látogassunk el egy általunk már ismert helyre, itt is figyeljük meg

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA

A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA TÁMOP 3. 1. 4. 08/2 2008-0153 A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA A FÖLD őselemhez kapcsolódóan került kidolgozásra és megvalósításra a MAGOCSKA témahét, átgondolt és

Részletesebben

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4 08/2 2008 0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

Az UNESCO világa és benne MI

Az UNESCO világa és benne MI Az UNESCO világa és benne MI A szombathelyi GOTHARD JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA bemutatkozása MADARÁSZ SULI Iskolánkban évek óta sikeresen működik a Madarász suli. A foglalkozások elősegítik, hogy napjainkban,

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11. BOGARÁSZÓ MADARÁSZÓ TANÖSVÉNYI TÚRA A BIHARI SÍK TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN AZ ÁLLATOK ÉLETE (FÖLD 1.) 2010. ÁPRILIS 12 16. KATICA CSOPORT TEVÉKENYSÉGTERÜLET TÉMA, FELADAT, ISMERET A TEVÉKENYSÉG SORÁN MEGVALÓSÍTOTT

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (KEOP-1.1.1./2F/09-11-2013-0003) TÁJÉKOZTATÓ GYEREKEKNEK (Oktatási segédanyag) Kohéziós

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015.

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. Alsó és felső tagozat A 2014/15 tanévben is folytatjuk iskolánkban

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

ZÖLD - HÍD ALAPÍTVÁNY

ZÖLD - HÍD ALAPÍTVÁNY A Zöld - Híd Alapítvány A Zöld - Híd Alapítvány 2000-ben jött létre. Célunk a figyelem felkeltése a környezetvédelem és energetika iránt, és az emberek ismereteinek bővítése egy élhetőbb és fenntarthatóbb

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben