Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja"

Átírás

1 Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP / Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind szemét! Az innováció kidolgozói: Sztrunga Flóriánné Jánosi Antalné Az innováció gyakorlati megvalósításának intézménye: Napsugár Óvoda 2234 Maglód József Attila krt. 29. Maglód, május 17.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3. oldal Áttekintő táblázat, korcsoport: 4-5 éves korosztály. 5. oldal Témahetek feldolgozása: oldal - Téma nevelési terv megjelölésével - Tevékenységek céljának feladatának meghatározásával - Megelőző tevékenységek, eszközök, módszerek, szervezeti keret megjelölésével - Kompetencia fejlesztés területeinek tervezésével - Tapasztalatok összegzésével, továbbfejlesztési ajánlásokkal Áttekintő táblázat, korcsoport éves korosztály oldal Témahetek feldolgozása: oldal - Téma, nevelési terv megjelölésével - Tevékenységek céljának feladatának meghatározásával - Megelőző tevékenységek, eszközök, módszerek, szervezeti keret megjelölésével - Kompetencia fejlesztés területeinek tervezésével - Tapasztalatok összegzésével, továbbfejlesztési ajánlásokkal 2

3 Bevezető Napjaink környezeti problémái, Magyarország környezeti állapota teszi szükségessé már óvodás korban a környezettudatos magatartás kialakítását, a környezetért felelős életvitel elősegítését. A tudatformálásnak rendkívül fontos szerepe van a környezeti gondok megoldásában. Az 1992-es Riói konferencia a környezetről és fejlődésről címmel fogalmazta meg a fenntartható fejlődés fogalmát, és azóta vált ismertté. A fenntartható fejlődés: a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. A résztvevő országok képviselői elkötelezték magukat arra, hogy megőrizzék utódaiknak bolygónk ökológiai rendszerei, és forrásait. Záródokumentumként jött létre a Feladatok a 21. századra (Agenda 21), amely az oktatás, a társadalmi tudatosság és képzés fejlesztéséről szól, melyben összefoglalta a bolygónkat fenyegető globális problémákat, és cselekvési programot hozott létre. Az ENSZ évi Fenntartható Fejlődési Világtalálkozója tartalmazza többek között, hogy az oktatásban minden korosztály képessé váljon arra, hogy felelősséget vállaljon egy fenntartható jövő kialakítására. Az alapfokú oktatás pedig minden későbbi oktatási folyamat alapja, ezért jogosan tekinthető a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásnak. 1. Láng István (főszerk.): Környezet és természetvédelmi lexikon, A-K Budapest, Akadémia kiadó, Éppen ezért fontos a vidék átformálása, a közösségek gazdasági kulturális és ökológiai életképességének biztosításához. A fenntartható jövő megvalósításához az oktatás segít a gyermekeknek megérteni a világot, felfogni a jövőnket fenyegető problémákat. E közé soroljuk a szegénységet, a pazarló fogyasztást, a környezet és a városi környezet leromlását, a népességnövekedést, a nemek közötti egyenlőtlenséget, az egészségügyet. A fenntarthatóság érdekében tanulóközpontú tanulásra, a jövőre irányuló oktatásra, állampolgári nevelésre, az emberjogokat és a békét tiszteletben tartó kultúrára, egészségnevelésre, a munka világára való felkészülésre van szükségünk. Törekednünk kell a természeti erőforrások védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó ismeretekre és a fenntartható fogyasztásra nevelésre. A környezettudatos állampolgári nevelést, minden életkorban, sajátos eszközrendszer alkalmazásával, minél kisebb korban kell elkezdeni. A gyermekkorban megfigyelt, tapasztalt és 3

4 utánzásos tanulás útján elsajátított környezetkímélő és környezetvédő magatartás beépül a személyiségükbe, ezáltal is bízva abban, hogy környezettudatos felnőttekké válnak. Fontos, hogy óvodába lépéskor érjék kedvező érzelmi hatások a gyermekeket, mert segíti őket a szociális érzékenységük fejlődésében, én tudatuk alakulásában. Ahhoz, hogy a környezeti nevelés céljait, és feladatait meg tudjuk valósítani, szükség van közös élményekre, közös tevékenységekre. Megvalósítani pedig legkönnyebben úgy tudjuk, hogy a családokkal szorosan együtt működünk. Az óvodával közösen szervezünk családi programokat, túrákat, kirándulásokat, múzeumlátogatásokat, a természet ünnepein keresztül. Törekedjünk arra, hogy a gyerekek neveljék szüleiket, vigyék haza az óvodában kialakított természet és környezetbarát szokásokat. Fontos az olyan óvodai élet, amely természetbarát, környezetbarát szempontból segíti a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, feladattudat, kitartás, szabálytudat) fejlődését. Az óvodai környezeti nevelésben fontos helye van a környezettudatos életvitel megalapozásának, mert a fenntartható fejlődést szem előtt tartva komplex módon segíti az óvodáskorú gyermekek környezeti tapasztalatszerzését, mely a későbbiekben ismertté, és tudássá válik. Az óvodás korosztály számára jellemző a tevékenységvágy, a kíváncsiság, az utánzás, az érzelem. Mindezeket figyelembe véve tudjuk megszervezni a környezeti nevelés feladatait. Próbáljuk felkelteni az érdeklődésüket a természetbarát életmód iránt, a helyi lehetőségek, az óvoda belső és külső környezete, a környezeti nevelés komplex jellege és a környezet védelme szempontjából. Biztosítjuk gyermekeinknek, hogy a környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony minél szélesebb körben kialakuljon. A kialakult szokás és viselkedésformák legyenek összhangban a természetbarát életmód megalapozásával. Ahhoz, hogy gyermekeinkben kialakuljon a környezettudatos magatartás, olyan pedagógusokra van szükség, akik azon fáradoznak, hogy megismerjék a természeti és társadalmi értékeinket, hogy a környezet és egészség harmonikus egységben érvényesüljön szeretnénk megalapozni, hogy a jövő nemzedékei a természettel együtt élni tudó környezettudatos emberekké váljanak. 4

5 ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT Szemét vagy hulladék, avagy a hulladék nem szemét! 4-5 éves Téma A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉLŐ - MATEMATIKA ÉLETTELEN NEVELÉSI TERÜLET VIZUÁLIS IRODALOM - ANYANYELV Téma 1. A VÍZ KINCS Hulladékkeletkezés, megelőzése, takarékosság a vízzel. Irányított összehasonlítások. Lámpás Kerti hulladékok hasznosítása.. Sárga a bóbitájok Gazdag Erzsi: Pitypangok Téma 2. TÚL SOK A SZEMÉT Téma 3. GYŰJTÖGETŐ AKCIÓK Hulladékok csoportosítása, típusai. Vásárlói szokások alakítása. Reklám fogyasztás hulladék megelőzése. Szétválogatás: osztályozás. Mennyisek összemérése. Asztalterítők Fehér textil festése diópáccal, díszítése levélnyomattal. Séta a piacon Zöldség, gyümölcs készítése újságpapírból. Bekaplak, fél diócska A kismókus fél dióhéja Fésüs Éva: Az ezüsthegedű Szent István Társulat az Apostoli szentszékkönyv kiadója Bp o. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. Téma 4. ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KEVESEBB SZEMÉT! Az újrahasznosítás lehetőségeinek megismerése, újságpapír készítés. Formaazonosságok felismerése párosítások. Vendégváró újra szappan Maradék szappan hasznosítása. Komposztmanók Monikiné Székely Zsuza Wimfea Természetvédelmi egyesület

6 TÉMA 1. A VÍZ: KINCS Hulladék keletkezés megelőzése, takarékosság. A tevékenység célja A környezettudatos magatartási minták, életvitel megalapozása, kialakítása. Szokásrendszerek kialakítása, korszerű szemlélet alakulása. A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Takarékosságra nevelés az energiával: a vízzel, a vízszennyezés mértékének csökkentésével, az árammal, a fűtési energiával. Szülőkkel való közös kirándulás szervezése a Természettudományi Múzeumba, ahol megfigyelhetjük a víz útját, a tiszta és a szennyezett víz és a környezete kapcsolatát. Eszközök Kancsó, pohár víz, festék 2 szál tulipán v. egyéb szálas virág, különféle edények. Módszerek Vizsgálódás, kísérlet, becslés mérés. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Beszélgetés arról, hogy milyen természeti kincseket, energiahordozókat ismerünk. (víz, áram, fűtési energiák). Miért szükséges a víz? Mert a víz természeti kincsünk, az összes élőlény (növény, állat, ember) számára nélkülözhetetlen, amely egyben bölcsőnk és éltetőnk. Megfigyelhetjük a víz alakját: tegyünk egy üvegkancsóba vizet! Helyezzünk egymás mellé minél többféle alakú, nagyságú belül üres játékot, használati eszközt. A kancsóból a vizet öntjük ezekbe az asztalon lévő tárgyakba. A víz felveszi azok alakját, vagyis az alakja változó. Egy pohárba piros festéket öntünk és vizet. Egy másik pohárba tiszta vizet öntünk. Mindkettőbe egy szál tulipánt teszünk. 2-3 nap múlva megfigyeljük a nagyítóval mind a két pohár vízminőségét. Beszélgetünk a szennyezett víz következményeiről. Beszélgetés arról, hogy mi magunk és a felnőttek mit tehetnek az energiával való takarékosságért. - nem folyatjuk folyamatosan a vizet sem otthon, sem az óvodában kézmosáskor, fogmosáskor, mosogatáskor. 6

7 - Nem dobunk a lefolyóba szennyezett anyagokat. - Az étkezések után a megmaradt vizet nem a lefolyóba öntjük, hanem összegyűjtjük és meglocsoljuk vele a virágokat. - Otthon inkább kádfürdő helyett zuhanyozzanak. - Az otthoni öntözéshez gyűjtsük össze az esővizet, és azzal locsoljunk. - Kapcsoljuk le a lámpákat, ha kimegyünk a teremből vagy a szobából. - Ha melegünk van, ne a fölösleges ruhadarabot vegyék le, hanem inkább a túlfűtést akadályozzuk meg fűtésszabályozóval. Matematikai tartalmú tapasztalatok absztrahálás műveletek. Irányított összehasonlítások: összehasonlítás, tapintásérzékelés, hallásérzékelés, formaérzékelés. Víz töltögetése, melyiket hallottad tovább, melyik magasabb, kisebb, több. Eltérések. Szervezeti keretek Csoportmunka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi Szociális I. II. III. Megfigyelés, gondolkodás, Megfigyelés, Megfigyelés, érzékelés, problémamegoldás, percepciófejlesztés, észlelés, percepciófejlesztés. koncentrált figyelem, percepciófejlesztés, Absztrahálási műveletek, logikai gondolkodás. formaészlelés. formaészlelés, tapintás, hallás érzék. Kapcsolódjanak be a Kapcsolódjanak be a Kapcsolódjanak be a társas tevékenységekbe, társas tevékenységekbe, társas tevékenységekbe, kérdezzenek egymástól, kérdezzenek egymástól, működjenek együtt fogadják el a segítséget fogadják el a segítséget társaikkal. a felnőttektől, a társaktól. a felnőttektől, a társaktól 7

8 feladataikat önállóan oldják meg. Szókincsbővítés Szókincsbővítés Szókincsbővítés Kommunikáció fejlesztés, fejlődjön fejlesztés, fejlődjön fejlesztés, fejlődjön fantáziájuk. fantáziájuk. fantáziájuk. Finom motorikus, Finom motorikus, Finom motorikus, Testi mozgás képesség nagymozgás, nagymozgás, nagymozgás, szem kéz koordinációs szem kéz koordinációs szem kéz koordinációs fejlesztés. fejlesztés. fejlesztés. Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Fedeztessük fel a gyerekekkel, hogy sokféle növény különböző részeiben nedvesség (víz) is van. pld: almában, narancsban, szőlőben, sárgarépában, burgonyában. Szeleteljük fel, szedjük szét ezeket! A gyerekek már tapintással is érzékelhetik a felsoroltak nedvességtartalmát, papírlapon nyomot hagynak, ha kipréseljük a nedvességet, bizonyítja, hogy jelentős mennyiségű víz válik ki belőle. 8

9 Téma 2. TÚL SOK A SZEMÉT Hulladék csoportosítása, típusai. A tevékenység célja Együttműködés, társas készségek fejlesztése. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása. Ismerkedés a hulladékok típusaival. A tevékenység feladata Hulladékgyűjtés a családok bevonásával. A szülők meghívása a csoportba. A hulladékok csoportosítása,típusai. A szülők szemléletformálása. A család egy napi szemete. Megelőző tevékenység Tájékoztató tábla kihelyezése jól látható helyre a szülők és kollégák részére, képekben a gyermekek részére, ahol felhívjuk a figyelmet a helyi közösség környezeti problémáira, a cselekvés felelősségére. Eszközök Asztal, szék, a begyűjtött tisztara mosott szemét, ill. hulladék halmaz. Kukatündér játék! Módszerek Beszélgetés, magyarázat.játék Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Beszélgető kör: Beszélgetés a gyerekek és a szülők közreműködésével. Pl.: kérdések a szülőkhöz, gyerekekhez. - mi jutott eszedbe a gyerekkorról, a vidéki életről, a városképről régen és most, a felelősségről, a kirándulásról, a tisztaságról, a felelősségről, a szemétről, a hulladékról. - Mit változtatnánk, ha lehetőségünk lenne rá? A begyűjtött tisztára mosott hulladékokat válogatjuk, csoportosítjuk aszerint, hogy veszélyes, nem veszélyes hulladék. Csoportosítjuk halmazállapot szerint is pl.: szilárd vagy folyékony. A hulladékokat anyagtartalma szerint is csoportosíthatjuk, mely szerint lehet: papír, fém, üveg, játékos formában. Beszélgetünk azokról a veszélyes hulladékokról is amelyek a mindennapi élet során keletkeznek: 9

10 - háztartási vegyszer, gyógyszerek, növényvédő szerek, speciális vegyszerek, tisztítószerek, akkumulátorok, elemek, valamint a maradékai és a kiürült csomagolóeszközei is károsak a környezetre. - akkumulátorok, szárazelemek, sütőzsírok és károsak a környezetünkre. Hívjuk fel a szülők és a gyerekek figyelmét, hogy úgy tehetünk-e veszélyes hulladékok mennyiségének megemelkedése ellen, ha csökkentjük mindezek használatát. Mindezek ismeretek birtokában a szülők gyerekek pedagógusok hozzátátnak a behozott szemetek válogatásához játékos kereteken belül. Tárgyak felismerése csukott szemmel. Matematikai tartalmú tapasztalatok. Szétválogatás, osztályozás, meghatározott tulajdonság szerint. Halmazképzés, részhalmaz képzés, összehasonlítás, absztrahálás, konkretizálás műveletek. Tárgyak anyag rendeltetéssel nagysága szerinti csoportosítása. Szervezeti keretek Csoportmunka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták I. II. III. Figyelem, emlékezet Figyelem, emlékezet, Megfigyelési képesség, fejlesztése. gondolkodás fejlesztése, ok-okozati összefüggések Értelmi Fogalomismeret, fogalomismeret bővítése. megismertetése. megfigyelőképesség, Percepciók, bőrérzékelés Percepciók, bőrérzékelés percepciók, bőrérzékelés fejlesztése. fejlesztése. fejlesztése. 10

11 Az idő múlásának Az idő múlásának Az idő múlásának Szociális érzékeltetése, régen és érzékeltetése, régen és érzékeltetése, régen és most. most. most. Új szavak, kifejezések Szókincsbővítés, Szókincsbővítés, új megismerése, az Kommunikáció beszédértés fejlesztése. szavak, kifejezések összefüggő beszéd megismerése. fejlesztése Szókincsbővítés. Finom motorikus, Finom motorikus, Finom motorikus, Testi mozgás képesség nagymozgás fejlesztése nagymozgás fejlesztése nagymozgás fejlesztése Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Játékok válogatása anyag típusok szerint./műanyag, fa, papír/ 11

12 Téma 3. GYŰJTÖGETŐ AKCIÓK Vásárlói szokások alakítása. Reklám fogyasztás hulladék. A tevékenység célja A fogyasztás csökkentésére irányuló környezettudatos magatartás fejlesztése. Példamutató magatartás. A gyermekek és felnőttek tudatos fogyasztóvá nevelése. A tevékenység feladata Szemléletváltás. A vásárláskor keletkező hulladékok megelőzésének összefüggései. Reklám fogyasztás hulladék csökkentése. Megelőző tevékenység Reklámokat hirdető prospektusok, szórólapok gyűjtése, újságok gyűjtése. Eszközök Dobozok a reklám újságoknak, szórólapoknak, asztalok. Módszerek Beszélgetés, magyarázat. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Beszélgető kör formájában: Beszélgetés a gyerekekkel. - mit tapasztalnak, amikor a szüleikkel mennek vásárolni. Reklám hulladék fogyasztás. - Gyermeki válaszok mellé az óvodapedagógusoknak meg kell említeni a lehetséges válaszok mellé. - A bevásárló kocsin, a padlókon ismétlő szöveggel hívják fel a figyelmet a reklámra. - Az akció felirat helyett újabb szövegeket találnak kik hogy felhívják a vásárlók figyelmét. - Szoktunk kapni ajándékot, plüss állatokat, mondják a gyerekek. A gyűjtögető akciók, az 1-et fizet 2-őt kap, az alacsony árak, az árukivitelek, az óriás bevásárló kocsik, a nagy üzletekben plázákban mind megfigyelhetők a gyermekek számára is, amely már önmagában is vásárlásra ösztönöz. Ha az árut kiemelt helyre, pl. szemmagasságba 12

13 teszik, vagy a terméket kóstoltatják velünk, ez is mind a reklám része, amellyel nagyobb vásárlásra ösztönöznek bennünket. Az óvodások is célrésszé váltak, mert a mindennapjaikba beépülnek: gondolok itt a gyűjtögethető matricákra, kis állatfigurákra. Megbeszéljük ill. kérdéseket tehetünk fel a gyereknek a szokásaikról, mivel tudnának hozzá járulni a helyes fogyasztói szokásokhoz. Pl.: - leszoknak az édességről, a mértéktelen cola ivásról, - holnaptól nem vesznek édességet, - ráirányítjuk a figyelmet, hogy édességtől lehet hízni, és rontja a fogakat. - csak gondoljunk arra, hogy milyen jó egy cukrászdában tortát eszegetni (érzelmi reakciók). A gyermekek által behozott és gyűjtött reklámokat megbeszéljük, szétválogatjuk, felhívjuk a figyelmüket a mérsékelt vásárlásra, ha emennek szüleikkel. Maguk is megtapasztalják mennyiféle reklámra ismernek majd rá, amelyet szinte játszva megtanulnak. Matematikai tartalmú tapasztalatok. Mennyiségek összemérése, hosszúságok sorba rendezése, nagyságuk szerint. Egyenlőtlenségek egyenlővé tétele. Játék a gyűjtött reklám szórólapokkal. Adott hosszúságok, különböző hosszúságú reklámlapok összehasonlítása, összemérése, sorba rendezése, nagyságuk szerint. Szervezeti keretek Csoport- egyéni munka. 13

14 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi Szociális I. II. III. Figyelem, emlékezet, Figyelem, emlékezet, Ok okozati érdeklődés, érdeklődés, összefüggések összehasonlítás, összehasonlítás, megismertetést. absztrahálás, absztrahálás, Megfigyelőképesség, megfigyelőképesség megfigyelőképesség figyelem, emlékezet fejlesztése. fejlesztése. fejlesztése. Beszélgető körben Beszélgető körben Beszélgető körben érezzék a közösséghez érezzék a közösséghez érezzék a közösséghez tartozást, az egymás tartozást, az egymás tartozást, az egymás iránti segítőkészség jó iránti segítőkészség jó iránti segítőkészség jó érzetének erősítése. érzetének erősítése. érzetének erősítése. Szókincsbővítés, új Szókincsbővítés, új Non - verbális Kommunikáció szavak megismerése. szavak megismerése. kommunikáció fejlesztése. Finom motorikus, Finom motorikus, Finom motorikus, Testi mozgás képesség fejlesztés. fejlesztés. fejlesztés. Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Zöldségboltos és élelmiszerboltos játékok- a vásárlói szokások ismeretében (édesség, vagy zöldség, gyümölcs kerüljön inkább a bevásárlói kosárba? 14

15 Téma 4. VISSZA A FÖLDHÖZ Újrahasznosítással kevesebb szemét! Az újrahasznosítás lehetőségeinek megismerése, újra papír készítése. A tevékenység célja Szociális képesség: a környezetünkben lévő papírok összegyűjtése a családok segítségével. Értelmi képesség: gondolkodási műveletek. Verbális képesség: új alapfogalmak megismerése, hulladék, szelektálás, újrahasznosítás. A tevékenység feladata Megelőző tevékenység A pedagógiai folyamat során a gyermekek ismerkedjenek az alapfogalmakkal (hulladék, szemét, szelektálás, újrahasznosítás, újra feldolgozás, egyszer használatos hulladék). Játékos helyzetek megteremtése az ismeretek elsajátításához. Újra papír készítése, óvjuk a fákat! A begyűjtött papírokat, hulladékokat szétválogatjuk aszerint, hogy melyik ázik el a vízben, melyiket lehet eltépni, vagy elvágni. A gyűjtött dobozos üdítők dobozait beletettük a vízbe, miközben tapasztalták, hogy nem ázik el, vajon miért. Minden gyermeknek a kezébe adunk papírhulladékot, azzal a feladattal, hogy tépjék minél apróbb darabokra. Mindenki maga előtt tépked, majd a középre tett vödör vízbe teszi a darabkákat. A vízben egy kis pancsolás még: lehet gyúrogatni vagy tépkedni a darabkákat tovább, ezt a pépet egy napig ázni hagyjuk. Eszközök Tálak, tálcák, szűrök, papírhulladékok, vödör, papíröntőforma, mérőkanál, sűrű szövésű háló kerettel Módszerek Beszélgetés, magyarázat, vizsgálódás, kísérlet, összehasonlítás, leírás. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Előkészítjük az eszközöket és a vödörrel a vizes pépes masszát. Hozzá kezdünk az újra papír készítéséhez. Megbeszéljük a gyerekekkel, hogy a papírázalékból csak úgy tudunk új papírt merni, ha a vizet kiszorítjuk belőle szitán, vagyis papíröntő formán keresztül. Több rétegben tegyünk a papíröntő forma alá újságpapírokat és textilt, hogy a vizet felszívja. 15

16 Mérőkanál segítségével a formára merjük az ázalékot. Ezután, a gyerekek szép sorban az ujjbegyükkel szétoszlatnak a formákon ügyelve arra is, hogy a szögletekbe sarkokra is egyenletesen jusson a papírból. Megbeszéljük a gyerekekkel, hogy ezután következik a víz kiszorítása: újság papírt 4-5 lapot hajtunk akkora méretűre, mint az öntőforma, majd helyezzük rá a formára. Utána óvatosan nyomhatjuk tenyérrel. Ha a papírok alul felül átnedvesedtek, cseréljük ki szárazra. Segítségünkre lehet a babakonyhai sodrófa vagy festőhenger is. Ha már nem bugyog belőle a víz, kifordítjuk a formából egy újságpapír közé. Óvatosan ujjbeggyel megszárítjuk, időnként lassan megforgatva. A későbbi vizuális tevékenység alkalmával használjuk fel az újra papírt. Megbeszéljük a tevékenység után, hogy milyen egyszerű dolog újra papírt készíteni, miközben segítünk megmenteni a fákat és csökkentjük a papírhulladékot. Matematikai tartalmú tapasztalatok: Formaazonosságok felismerése párosítások. Lapok megnevezése forma és negatívja összehasonlítások, alak háttér, formaészlelés, megfigyelés, emlékezet fejlesztése. Párosítás és memória játékkal. Szervezeti keretek Csoport- egyéni munka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi I. II. III. Ok okozati Figyelem, emlékezet, Figyelem, emlékezet, összefüggések, figyelem, fejlesztése. fejlesztése. emlékezet fejlesztése. Szókincsbővítés, új Szókincsbővítés, új Szókincsbővítés, új Kommunikáció szavak megismerése, szavak megismerése, szavak megismerése, ázalék, ujjbegy, ázalék, ujjbegy, ázalék, ujjbegy, öntőforma stb. öntőforma stb. öntőforma stb. 16

17 Testi mozgás képesség Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Finom motorikus, fejlesztés, papírok tépkedése. Finom motorikus, fejlesztése, papírok tépkedése, nyírogatása. Finom motorikus, fejlesztése, papírok tépkedése, nyírogatása, vízben való tovább tépése. Kukatündér játék a memória kártyákkal 17

18 VIZUÁLIS NEVELÉS TÉMA 1. A VÍZ: KINCS A tevékenység célja A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Kerti hulladékok hasznosítása. Lámpás, ritmusbot készítése. Ok-okozati összefüggések, rész-egész viszonyának érzékeltetése a lámpás készítése során. A kerti hulladék sokféleségének felhasználása. A tevékenységnek a gyerekekre gyakorolt hatása. A szemléletformálás fejlesztése. Esztétika fejlesztése. Az év folyamán gyűjtött természeti kincsek között válogatunk. Eszközök Vesszők, tál, víz, levelek, vagy árvácska szirom préselve, selyempapír. Módszerek Bemutatás, magyarázat, gyakorlás. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Beszélgetünk a gyerekekkel, hogy milyen hulladékokat gyűjtöttünk. A vékony gallyakból azonos hosszúságúra vágva ritmusbotokat készíthetünk. Erre legalkalmasabb a bodzagally, amelyet megszabadítunk a külső kérgétől és a puha, belső részétől. Ezt az eszközt a későbbiek folyamán a matematikai nevelésnél mérőeszközzé is válhat. A gallyakból lámpást is tudunk készíteni. Szárítsuk ki 4 db hosszabb kb. 28 cm, és 4db 20 cm gallyat. Az évszaktól függően színezett selyempapírt 25X66 cm-es alakura. Utána a maradékot 4 egyenlő részre osztjuk, és a gyerekek segítségével ráragasztjuk a virágot vagy a levelet. A hosszabb ágakat függőlegesen, a rövidebbeket vízszintesen össze fogjuk kötözni. Így téglatest formát kapunk. A függőleges ágak külső részét kenjük be vékonyan ragasztóval, és hajtsuk rá a díszített, festett papírt. Az alsó vízszintes ágakra kartonlapot teszünk, amelyre korábban mécsest ragasztottunk. A gyerekek a kötözésen kívül, ill. ragasztópisztoly használatán kívül 18

19 mindenben tudnak segíteni. Asztalra állítva, vagy felakasztva kampószögre nagyon szép dekoratív világítótest lett belőle. Szervezeti keretek Csoportmunka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi I. II. III. Percepciófejlesztés, Percepciófejlesztés, Percepciófejlesztés, vizuális ritmus, díszítés. vizuális ritmus, díszítés. vizuális ritmus, díszítés. Alaklátás, forma Alaklátás, forma Alaklátás, forma állandóság fejlesztése, állandóság fejlesztése, állandóság fejlesztése, vizuális-auditív fejlesztés vizuális-auditív fejlesztés vizuális-auditív fejlesztés a különféle anyagok a különféle anyagok a különféle anyagok különféle hangokat adnak különféle hangokat adnak különféle hangokat adnak ki megmunkálás közben. ki megmunkálás közben.. ki megmunkálás közben. Szociális Az érdeklődés felkeltése Az érdeklődés felkeltése Az érdeklődés felkeltése a tevékenység iránt. a tevékenység iránt. a tevékenység iránt. A gyermeki A gyermeki A gyermeki tevékenységek tevékenységek tevékenységek Kommunikáció figyelemmel kísérése és figyelemmel kísérése és figyelemmel kísérése és munka közben a munka közben a munka közben a fogalmak tudatos fogalmak tudatos fogalmak tudatos használata, mi ér össze, használata, mi ér össze, használata, mi ér össze, hosszabb, rövidebb. hosszabb, rövidebb. hosszabb, rövidebb. Testi mozgás képesség Nagymozgás, Nagymozgás, Nagymozgás, fejlesztés. fejlesztés. fejlesztés. Tapasztalatok összegzése, Lehet fali képeket készíteni: 2 db azonos hosszúságú szőlővessző közé továbbfejlesztés egyszínű textilt kötözünk, erősítünk, és az évszakokhoz kapcsolódó dekorációt lehetőségei, ajánlások. készítünk. 19

20 Téma 2. TÚL SOK A SZEMÉT A tevékenység célja A tevékenység feladata Asztalterítők Fehér textil festése diópáccal, díszítése levélnyomattal. Térbeli alakzat létrehozásának gyakorlása segítséggel és önállóan. Tapintásos észlelés és finom motorikus fejlesztés az eszközök, anyagok (textil, páclé) fogása során. Értelmi képességek fejlesztése a motiváláskor és a tevékenység alatt. Beszélgető kör. A térbeli tárgyon (terítők), való tájékozódás közben alkalmazás önállóan vagy segítséggel a már ismert vágás technikáját ismerkedjenek a megmunkálási lehetőséggel. Megelőző tevékenység Maradék anyagok, textil hulladékok vágásának gyakorlása. Eszközök Fehér anyagmaradékok, olló, diópáclé, falevelek, textil festék. Módszerek Beszélgetés, magyarázat, bemutatás, gyakorlás. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Kezdeményezhetjük a foglalkozást babakonyhai játékkal, ahol szépen megterített esztétikus, asztalterítő van az étkező asztalon. Vendégségbe hívjuk őket. Közben motiváljuk, bíztatjuk őket, hogy mi is megpróbálhatunk saját magunknak terítőt készíteni, mind az öt asztalra. Elővettük a szekrényből a fehér textil maradékot, vagy vászonlepedőt, amelyet már előző alkalommal begyűjtöttünk, felvágtuk 70x70 cm-es darabokra. Dióburokból vízzel felfőzve természetes festéket kaptunk. A textil darabokat óvatosan belemártjuk, a lében hagyjuk kihűlni. Utána kivesszük, megszárítjuk és kivasaljuk. Az óvoda udvaráról gyűjtünk leveleket, a legszebbeket kiválasztjuk. A levelek fonákját vékonyan befestjük barna, bordó, sárga vagy zöld textil festékkel vagy kevert színnel is lehet. A leveleket óvatosan letakarva rányomkodjuk a textilre. A papírt felemelve gyors mozdulattal lehúzzuk a levelet, és ott marad a színes nyomat. Az így elkészült megszáradt terítőt átvasaljuk, és egy nagyon szép asztalterítőt készítettünk. 20

21 Szervezeti keretek Csoportmunka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció I. II. III. Gondolkodás, téri tájékozódás, vizuális Gondolkodás, téri percepció fejlesztése a Vizuális, taktilis tájékozódás, vizuális levelek festésével, percepciók fejlesztése a percepció fejlesztése a színészlelés fejlesztése. levelek festésével. levelek festésével, Térészlelés fejlesztése a színészlelés fejlesztése. levelek elhelyezése a terítőn a megfelelő helyen. Motivációk, gyakorlati Motivációk, akarati tényezők fejlesztése az új Motivációk, akarati tényezők fejlesztése az új terítő készítésével, tényezők fejlesztése a terítő készítésével. a csoportszoba asztalokra levelek nyomatának A közösségi érzés szép készítésekor. esztétikus terítők lesznek a csoportunkban. Beszédértés, verbális Beszédértés fejlesztése a kommunikáció fejlesztése Verbális kommunikáció munkát kísérő a munkát kísérő összefüggő folyamatos magyarázattal, beszélgetéssel, az beszéd fejlesztése az párbeszédekkel. elképzelések elképzelések megfogalmazásával. megfogalmazásával. Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Fél dió héjából katicákat készíthetünk, - piros temperafestékkel a dióhéjat, és fekete tempera segítségével pöttyöket festünk rá. 21

22 Téma 3. GYŰJTÖGETŐ AKCIÓK Séta a piacon. Zöldség, gyümölcs készítése újságpapírból. A tevékenység célja A kialakítandó plasztikai forma és színvilágának fejlesztése. A zöldség, gyümölcs létrehozásával a festés élményének átélése a valós színek felidézésével. Gondolkodási műveletek fejlesztése a piacos emlékeke felidézésével. A tevékenység feladata Emlékezet és képzelet világ megismerésének fokozása a tevékenység közben beszélgetéssel. Az alkotás készítése közben gyakorolják a zöldségek, gyümölcsök neveit, színeit. Megelőző tevékenység Vásárlás és látogatás a közeli piacon. Újságpapír összegyűrése gombóccá, különféle zöldség formákká. Eszközök Újság papírok, otthonról hozott színes maradék csomagoló papírok, ragasztó, olló, tempera festék, víz, ecset, babakonyhában lévő zöldségek, gyümölcsök, kosarak. Módszerek Beszélgetés, bemutatás magyarázat, gyakorlás. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat Kezdeményezhetjük a csoportszobában a piacos vásárlás szerepjátékkal és közös élménnyel, amikor a piacon jártunk. A játék során szétválogatjuk a babakonyhai zöldségeket és a gyümölcsöket, beszélgetünk a színűkről, alakjukról, formáiról. Az otthonról hozott újság papírt összegyűrjük, megformázzuk a kívánt formára és bevonjuk a csomagoló papírral. Készíthetjük fehér papírból is ugyanezzel a technikával. A fehér papírt befesthetik a gyerekek a tempera festékkel a zöldségek, gyümölcsök színére. 22

23 Szervezeti keretek Csoport munka. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Differenciálási szintek I. II. III. Képességfajták Vizuális percepció Emlékezet, fantázia, Vizuális percepció fejlesztése a piaci kreativitás, figyelem keresztcsatornák Értelmi élmények élmények fejlesztése az élmények megjelenésével, megjelenésével, felidézésével. felidézésével. Emlékezet, felidézésével. Képi fantázia fejlesztése. megjelenésével. A közös élmény A közös élmény A közös élmény felidézésével a társas felidézésével a társas Szociális felidézésével a társas magatartás fejlesztése, a magatartás fejlesztése, a magatartás fejlesztése. többi gyerek többi gyerek végighallgatásával. végighallgatásával, és érdeklődéssel figyelve egymásra. Az élmények Az élmények A saját élmények felidézésével, a közös felidézésével, a közös megfogalmazásának az Kommunikáció beszélgetéssel a beszélgetéssel a összefüggő alkotás beszédértés és nyelvi beszédértés és nyelvi folyamata, beszéd kifejező eszközök kifejező eszközök, és fejlesztése az élmények fejlesztése. megfogalmazásának felidézése kapcsán. fejlesztése. Finom motorikus mozgás Finom motorikus mozgás Finom motorikus mozgás fejlesztése az újságpapír fejlesztése az újságpapír fejlesztése az esztétikai Testi mozgás képesség gyűrögetése, formázása gyűrögetése, formázása forma kialakításának közben. közben. fejlesztése. 23

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Csóri kanász a dombon játszik a botjával Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában

Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában Budapest, 2012 január 10. A dolgozatot készítette: Dr. Lengyelné Pomázi Erika Lakcím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 59. 6.em.66. mobil: 06-30-3400258

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 TARTALOM Bevezetés 1 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 2.KIPPKOPP HOP 5 2.1. Kippkopp Helyi Óvodai Programunk 5

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: PÁLYÁZAT CÍME: INNOVÁCIÓ CÍME: KÉSZÍTETTÉK: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 Napjainkban a nevelés - oktatás különböző szintjein folyamatosan növekszik a tanulási és magatartási nehézségekkel

Részletesebben

ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA

ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben