A FELELOS FOGYASZTÁSHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELELOS FOGYASZTÁSHOZ"

Átírás

1 A FELELOS FOGYASZTÁSHOZ

2 FAIR MÉLTÁNYOS TRADE KERESKEDELEM impresszum Fordította: dr. Karancsy Mónika A kiadvány eredetije a Pangea-Niente Troppo Società Cooperativa Sociale (00161 Roma, via Arezzo; Tel./Fax ; Web: gondozásában jelent meg 2006-ban. Szerkesztette és részben írta: Gáll Veronika, Újszászi Györgyi Lektorálta: Márton Julianna, Újszászi Györgyi Grafika: Kiss Maja Nyomda: G-Print Borító: FSC papír, belívek: újrahasznosított cyclus offset Kiadó: Védegylet Egyesület, Budapest, Bartók Béla út Felelôs Kiadó: Keszthelyi Zsuzsanna Enlarging FAIR Capacity Building on Fair Trade Italy Czech Republic Malta Slovenia Slovakia Hungary co-financed by the European Commission Grant Contract ONG-ED/2007/ Ez a dokumentum az Európai Unió támogatásával készült. A benne foglalt nézetek a Védegylet Egyesület nézetei, így semmiképpen sem tekinthetôk az Európai Unió hivatalos állásfoglalásának. További információ FAIR VILÁG MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM SZÖVETSÉG 1088 Budapest, Szentkirályi u

3 Tartalom Bevezetés 4 Etikus pénzügyek 35 A fogyasztók szerepe 5 Felelôsségteljes turizmus 37 A méltányos kereskedelem Egy másik földrajz 39 fair trade 10 Szemét egy világ 40 A téma elmélyítése 14 Öko-igazságos életvitel 46 A legújabb olaszországi és A víz, az emberiség közös java 51 Európai Uniós méltányos Kampányok: A részvételi fejlemények 18 demokrácia eszközei 55 A méltányos kávé 21 Méltányos bevásárlói Jobb ételek 23 csoportok 60 Tiszta ruhák 29 Szociális szövetkezetek 63 Méltóságban készült játékok 30 Hasznos linkek A méltányos termelôk 32 olaszul, angolul 65 A tudatos megtakarítás 34 Olasz nyelvû ajánlott irodalom 67 Útmutató a felelôs fogyasztáshoz

4 Nem voltam más, mint egy parasztember, aki fogta a rekesz banánt és fölrakta a vonatra. Ez volt az egyetlen felelôsségem. Tulajdonképpen nem számítottam semmit, senki sem tudott rólam. Most a méltányos kereskedelemben egy olyan paraszt lettem, aki az egész világgal kapcsolatban áll, aki emberekkel, ötletekkel és ideákkal találkozik. Egy paraszt, aki büszkén írhatja rá a saját rekesz banánjára, hogy Copra Basur Costa Rica. Arturo Gomez a Coperativa Copetra Basur egyik alapítója, dióbanán termesztô a méltányos kereskedelmen belül.

5 Elôszó 2006 szeptembere, Párizs, a WFTO Európa találkozója. Szállásunk kertjében sziesztázunk az ebéd után. Gaga szervezésével új EU tagországok jelenlévô fertrédezôi ücsörgünk fair kávénkkal a kezünkben, és beszélgetünk. Jó lenne... Együtt, valamit, tanulni, megismerni. Lehetôség van, hiszen az Európai Bizottság jóvoltából pályázhatunk EuropeAid forrásra. Másfél órás beszélgetés után abban maradunk, készül egy draft, és annak olvasása után döntünk arról, belevágunk-e. E két idôegyenes pont között majdnem négy év telt el. Négy olyan év, amikor csehek, magyarok, máltaiak, olaszok, szlovákok, szlovének együtt dolgoztunk. Elôször a projektterven, a támogatás elnyerése után a megvalósításon. Közben egy-egy nemzetközi képzés során észtek, finnek, lengyelek is bekapcsolódtak. Képzéseken vettünk részt önkéntesekkel, kiadványokon dolgoztunk, megvalósítottuk a projekt célkitûzéseit. Kampányt terveztünk, közös elemekkel; a projekttalálkozók során jégtörôk, és energizerek jóvoltából csapattá kovácsolódtunk. Az Olvasó kezében tartott útmutató a projekt fontos terméke. Az olasz után mostanra csehül, magyarul, máltaiul, szlovákul, szlovénül is hozzáférhetô. Nem pont ugyanaz, mint az eredeti, mert részben honosítottuk. Kimaradtak a magyar olvasó számára kevésbé érdekes részek, helyettük magyar adatokat igyekeztünk bemutatni. Az elsô kiadás óta történt fontos változásokat beleszôttük a fordításba, ugyanaz, mégis más egy kicsit. Kiemelt köszönet Gaga Pignatellinek mindazért, amit projektünkért tett. Köszönet a partnereknek, hogy akár vendéglátóként, akár részvevôként teljes erôbedobással dolgoztak a megvalósításon. Köszönet a magyar önkénteseknek, akik a projekttalálkozók képzései során tudásukkal segítették a sikeres megvalósítást. Köszönet Gáll Veronikának, aki a magyar stábot erôsítette. Végül, de nem utolsósorban a Védegylet Egyesületnek, mely 2000-ben történt alapítása óta alternatívaként tartja számon a fair trade-t, vagyis a méltányos kereskedelmet; 2005-ben indítva egy olyan projektet, mely a minél szélesebb körben történô megismertetés nem kis feladatát vállalta fel ehhez a munkához biztosítva a szervezeti hátteret, pénzügyi bonyolítást, szakmai segítséget, irodát, támogató légkört. Hosszan sorolhatnám még, mivel gazdagodtam személy szerint a szûken vett két év alatt, most nem teszem. Egy biztos: Dunia nbadala inawezekana Lehet más a Világ! Újszászi Györgyi 3 Útmutató a felelôs fogyasztáshoz

6 Bevezetés 4 Ezt a kiadványt elsô ízben 1998-ban hozta létre az olasz Pangea-Niente Troppo szervezet egy, az Európai Bizottság által társfinanszírozott projekt keretében. Közel példányban került már sokszorosításra, a terjesztés fôleg az olasz világboltokon keresztül történt. A kiadvány iránti nagy kereslet indokolta, hogy kisebb változtatásokkal, a harmadik olasz nyelvû kiadását éli, és íme, most már magyarul is olvasható. Az útmutató amellett, hogy kellemes olvasmány, egy olyan egyedülálló kis füzetecske, amely konkrét ötleteket ad a fenntartható fogyasztáshoz. Azon fiatalok és jövôbeni önkéntesek felé fordul, akik, mint felelôs fogyasztók, közeledni próbálnak egy szolidáris piacú világ felé. Ez a kalauz egyben képet ad a méltányos kereskedelemrôl azaz a fair trade-rôl, ezen túl: etikus bankról, ökoturizmusról, az újrahasznosításról, a civil együttmûködésrôl, és a világ olyan szemléletérôl, amely azt a célt szolgálja, hogy ember és környezete között egyensúlyt teremtsen. Az útmutató hangsúlyt helyez a mindannyiunk birtokában lévô aktív és alternatív választási lehetôségre, arra, hogy megváltoztathatjuk azt a pénzügyi és gazdasági rendszert, amely fenyegeti a világot és a világon élô embereket. A hosszú távon igazi változáshoz vezetô egyszerû alternatívák itt vannak az ajtónk elôtt a minden nap ismétlôdô tevékenységeinkben. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek az új útmutató létrehozásában, és köszönjük, hogy továbbra is hisznek ebben a projektben és együtt dolgoztak velünk ezen eszköz terjesztésében. La Cooperativa Sociale Pangea Niente Troppo Bevezetés

7 A fogyasztók szerepe Azok közül a gazdasági funkciók közül, amelyeket most elemezni fogunk a legnagyobb szerepet a rendszerben a fogyasztás játssza, mint a gazdaság mozgatórugója. Életünk semelyik másik része nincs ennyire pontosan és erôteljesen vezérelve, mint ez. Úgy tûnik, hogy az egész rendszer egyedül a fogyasztáson és a termelésen alapul, mindenfelôl azt halljuk, hogy a mezôgazdaságot újjá kell teremteni, többet kell termelni, több pénzt kell adni az embereknek, hogy többet fogyaszthassanak. A valóság a szemünk elôtt van. Nap, mint nap rengeteg reklám és egyéb üzenet ér bennünket, amely az újdonságokat mutatja be, felkeltve ezzel érdeklôdésünket és étvágyunkat iránta, és belehajszol egy véget nem érô vesszôfutásba. A bevételre éhes cégek legnagyobb öröme a fogyasztó. Célcsoportjaik például a hatvanas éveikben járó hölgyek, akik ugyanazt az életformát szeretnék követni, mint húszéves lányaik, vagy azok a fiúk, akik már tíz éves korukra nagy szívtiprók kell, hogy legyenek, vagy azok a nyugdíjasok, akik arra vágynak, hogy olyan fogsoruk legyen, ami a vasat is el tudja harapni, és az utolsó tangójukat egy párizsi luxusutazáson akarják táncolni. Mi az, ami ezt a gépezetet megállíthatja? A rendszer megváltoztatása. Mi vajon ezt tesszük? Igen, de még nem eléggé. A fogyasztó ma már nem csak azért vigyáz jobban, mert kevesebb a pénze, hanem kérdéseket is kezd feltenni. Kezdi észrevenni, hogy a messzebb élô emberek jogainak védelme ugyanazt jelenti, mint saját jogainak védelme, ámbár a jelenlegi rendszer még próbál ellenállni, mindent megtesz azért, hogy életben maradhasson. Honnan származik a termék? Mikor jár le a termék szavatossága? Milyenek a termelô életkörülményei? Milyen körülmények között állították elô a terméket? Ezek azok a kérdések, amelyekre a válasz eddig nem sok embert érdekelt, de manapság egyre inkább fontosak lesznek a fogyasztó számára. Mielôtt megvásárol egy terméket, kritikus szemmel megnézi, mert nem akar olyan terméket vásárolni, amely a környezetnek vagy a termelônek árt. 5 Útmutató a felelôs fogyasztáshoz

8 6 Erre vonatkozó kutatásokból és statisztikákból kiderült, hogy az etikai követelményeknek megfelelô termékek iránt diszkrét és elterjedt érzékenység mutatható ki. A cégek elsôként vették észre ezt a jelenséget, és azonnal ráálltak erre az etikus keresletre. Nem véletlen, hogy a nagy cégek évrôl-évre egyre többet foglalkoznak társadalmi és környezeti kérdésekkel. Sokszor ez csak látszat, de máskor nagyon fontos döntések is ilyenkor születnek meg. Ami igazán számít, az az, hogy a fogyasztók válaszokat akarnak, és a cégek válaszokkal kell, hogy szolgáljanak nekik. Egyre többet beszélnek a társadalmi felelôsségvállalásról, manapság ez szinte minden cégnek mindennapos alapvetô témája lett. A társadalmilag felelôs cégek nem mindenáron profitot akarnak, hanem olyan termelési és cégvezetési modelleket állítanak fel, amelyek vigyáznak mind az emberi, mind a környezeti fenntarthatóságra. Egy cég többféle okból vállalhat magára ilyen viselkedési kódexet, na és persze a fogyasztók viselkedése is befolyásolja ôket, de sokszor a legfontosabb az, hogy az adott cég sikeresen tudjon részt venni a versenyben, egy olyan versenyben, amelyikben a minôségre sokat adnak. A felelôsség tehát a termelés körülményeire vonatkozó társadalmi és környezeti garancia, a termelô munkájával vagy épp a saját asztalunknál történô étkezéssel kapcsolatban. Azonban még így is nagy a szakadék a jelen helyzet és aközött, amilyennek lennie kéne. és ez a szakadék ott is marad, mindaddig, amíg a cégek nem törekszenek arra, hogy valós változás történjen Ebben a szituációban a fogyasztó a mérleg nyelve. A mérleg egyik oldalán az adott cég áll viselkedésével, míg a másik oldalon a termék környezeti és társadalmi súlyával. A vásárlásunk által mi, fogyasztók választhatjuk meg, hogy merre billenjen el a mérleg nyelve. Mi döntjük el, hogy megmaradjon-e ez az egyenlôtlenség. Ez egy olyan hatalom, amellyel befolyásolni tudjuk a piacot, a cégeket. Legtöbbször nem is vesszük észre, hogy rendelkezünk ezzel a hatalommal. Pedig akárhányszor nem figyelünk oda erre, vásárlásaink annyiszor járulhatnak hozzá egy igazságtalanság megtörténéséhez. A fogyasztó szerepe

9 A rendszer megváltoztatására tehát létezik alternatíva, úgy hívják: tudatos fogyasztás. Ez olyan mindennapi viselkedés, amely az általunk vásárolt termékek alapos kiválasztását jelenti, ám nem csak ár és minôség szempontjából, hanem a forgalmazók hozzáállása és választásai alapján is. Civilizált társadalomként ezekben az esetekben ellen kell állnunk ennek a strukturált erôszaknak jogaink megvédése érdekében, de nem erôszakos módszerekkel, hanem jogi eszközökkel. Itt van például a bojkott és a nyomásgyakorlás. Mindkettô szervezett válasz lehet, egy civilizált eszköz egy civilizált társadalom kezében. Nyomást tudunk gyakorolni, hogy eredményeket érjünk el, és amikor ez sem elég, jöhet a bojkott! Nagy kár, hogy a hatóságok és nemzetközi szervezetek egy része még mindig képtelen megérteni az okokat és a gyakorlatokat, és megpróbálják kikerülni azokat. Például az olasz törvényi szabályozás még mindig bünteti a bojkottot, bûncselekménynek tekinti, noha az utóbbi évek jogtudománya olyan ítéleteket hozott, amely azt vetíti elôre, hogy a bojkott felelôsségteljes viselkedés. Néha viszont ez sem elég. Néhány cég annyira hatalmasnak és védettnek érzi magát, hogy nem tartja be a határokat, és csak a komoly profitot hajszolja. Ezen cégek üzletpolitikájába belefér bármilyen etikával ellentétes viselkedés, az emberi jogok teljes figyelmen kívül hagyása. Általában a leggyengébb társadalmi rétegeket tudják megcélozni. Olyan hatalom, mely arroganciát szül és áldozatokat ejt anélkül, hogy egy szalmaszálat is keresztbe tenne. A bojkott szervezett és idôszakos felhagyása egy vagy több termék vásárlásának azzal a céllal, hogy a gyártó cégek viselkedésének megváltozását kieszközöljük. Harc aközött, aki a jogok tiszteletben tartását kéri, és aközött aki ezt megtagadja. Ez a fajta cselekedet, azonban pont azért, mert különleges cselekedet, nagy szervezettséget igényel. Pontos stratégiát, kevés, de tisztán átlátható követelményt. 7 Útmutató a felelôs fogyasztáshoz

10 8 FELMERÜLO KÉRDÉSEK Mielôtt cselekednénk, információkra van szükségünk, hogy mindent tisztán lássunk. Ehhez sok eszköz áll rendelkezésünkre, kezdve nyomtatásban megjelenô publikációktól az ezernyi internetes forrásig. Tehát ha akarjuk, nem nehéz eldönteni, hogyan harcoljuk, és hogyan kérjük azt, hogy bizonyos jogokat tiszteletben tartsanak. Ami nehezebb, az annak észrevétele, hogy hol lehetnek csapdák, ahol a tények és a látszólagos viselkedés elválik. Például gondoljunk kedvenc focicsapatunkra. Egy vagy több cég úgy gondolja, hogy társadalmi felelôsséget vállal, ezért hozzátesz a dologhoz valamit. Pénz ad, és egy márkanevet, így közvetítôként szerepel azzal a céllal, hogy pénzt gyûjtsenek. Nagyon szép, nem? De mit teszünk, amikor rájövünk, hogy ez a pénz olyan cégtôl jön, amelyik a világ másik felén, a Dél országaiban, egyáltalán nem etikusan árusítja a nélkülözhetetlen tejport? Vagy amikor rájövünk, hogy ugyanezek a pénzek olyan szervezetekhez kerülnek, amelyek gyermekeket foglalkoztatnak, mégpedig lehet, hogy épp ugyanazokban az országokban, ahol úgy használják a tejport, hogy azzal megölik gyermekeiket? Mi az értelme mindennek? Nem lenne sokkal egyszerûbb lemondani errôl a pénzrôl és korrektül viselkedni? Ezen jótékonyságra fordított pénzek nagy része különbözô bankoktól származik. Mennyit ér az a gesztus, hogyha ezek a pénzek olyan cégekhez kerülnek, amelyek arra fordítják ezt az összeget, hogy teljesen kizsigereljék a tôkét? Nem kellene elôször megkérdezni, hogy ezek a bankok, amelyek lehetôvé tesznek különbözô fajta tranzakciókat, nem árusítanak-e fegyvereket olyan országoknak, ahol embereket tesznek nyomorékká és életeket oltanak ki? El kellene gondolkodnunk errôl, mielôtt szolgáltatásokat veszünk igénybe! És azon is, hogy a Déli féltekérôl származó termékeket, amelyeket itt Magyarországon leemelünk a boltok polcairól, milyen munkakörülmények között állították elô? Milyen árat fizettek a földmûveseknek a terményért? Az exportra termeléshez a helyi élelmiszertermeléstôl vették-e el a földeket? Keresneke annyit a földmûvesek, hogy meg tudják tartani földjeiket? A fogyasztó szerepe

11 Sokszor maga a termék minden szempontból tökéletes. De akkor is tökéletesnek mondható-e, ha a multinacionális cég, amelyik elôállítja, például a harmadik világba szállít veszélyes hulladékot, vagy Kelet-Európában kizsákmányolja munkásait, esetleg fegyveres szervezetekkel áll kapcsolatban? Az elsô lépés tehát, hogy ne építsünk homokvárakat lelkiismeretünk megkönnyítésére, hanem kötelezzük el magunkat ezen a fronton, és fogjunk össze, hogy egyértelmû állásfoglalást alakíthassunk ki. Egy forradalom: néha csendes, néha hangos. Láthattuk tehát az érme mindkét oldalát. Láthattuk, mi van a mögött, amit sokszor a rendszerek legjobbikának mondunk, és bár az emberiség nagy része nem ért vele egyet, mégis elnézi, hogy egy 4 éves kisgyerek napi 12 órában szôjön, ahelyett hogy játszana vagy tanulna. Pedig ez nem ideológiai kérdés! Nehezen hihetô, hogy mindenki legalább egyszer ne hallott volna ezekrôl a dolgokról, és hogy legalább egyszer ne hívták volna fel figyelmét, hogy tegyen ellene. Emlékezzünk, minden egyes vásárlásunk a cégek viselkedésére vonatkozó szavazat! Ez csendes lázadás (tudatos fogyasztás), ugyanakkor hangot ad annak is, hogy az emberi jogok megtaposása rivaldafénybe kerüljön, és lerántsa a képmutatás fátylát, amely az igazságot eltakarja. Azon gyermekek mellé áll ez a forradalom, akik ebben a pillanatban is focilabdákat gyártanak, vagy téglákat cipelnek. Azon felnôtt rabszolgák mellé, akik banánültetvényeken, vagy egy bármikor összedôlô játékgyárban dolgoznak. Azon férfiak, nôk és gyermekek mellé, akik a mi piacunkra termelnek, miközben munkáltatójuk kihasználja ôket profitnövelésre és konkurenciacsökkentésre. 9 Útmutató a felelôs fogyasztáshoz

12 10 A méltányos kereskedelem fair trade* Az emberiség legôsibb tevékenységeinek egyike a kereskedelem. Mindig is fontos szerepe volt a távoli kultúrák közötti tudás és kapcsolatok terjesztésében. Azonban a történelem során voltak és vannak sötétebb korszakai is ennek a tevékenységnek, amely azt okozta, hogy bolygónk társadalmi és környezeti összeomlás szélén áll. A méltányos kereskedelem ebben az összefüggésben egy triviálisnak tûnô, ám a hagyományos gazdaságtanban meg nem valósuló célt tûzött ki: megváltoztatni azt a gazdasági modell mechanizmust, amely csak szélesíti a társadalmi igazságtalanságokat és egy olyan új szemléletet kialakítani, amely az úgynevezett gazdaságilag kevésbé fejlett országok termelôit is egyenlô partnerként kezeli, elismerve ôket kereskedelmi partnereknek és mindenek elôtt visszaadva nekik emberi méltóságukat. A méltányos kereskedelem mozgalom olyan gazdasági kapcsolatokat épít, melyek során figyelembe veszik az emberi jogokat, a szolidaritást, a környezetünk védelmét, és az átlátható, ellenôrizhetô kereskedelmi tevékenységeket. AZ EMBER MINDENEK ELOTT A méltányos kereskedelem egy olyan kereskedelem szeretne lenni, amelynek emberi arca van; amely a nyereségesség elé az igazságosságot, a gazdasági növekedés elé az emberi jogokat a termelékenység elé pedig az emberi kapcsolatokat helyezi. A méltányos kereskedelem alternatív kereskedelmi lehetôséget kínál ahhoz képest, ami a hagyományos nemzetközi piacon történik, ahol az tekinthetô normálisnak, hogy kihasználják a fejlôdô országok munkaerejét és környezeti erôforrásait és a nyersanyagokért hatalmas árat kérnek a multinacionális cégek. * a fair magyarra fordítása több megoldást kínál etikus, igazságos, tisztességes, méltányos ahogy ezt különbözô cikkekben tapasztalhatjuk. A témával foglalkozó civilek a méltányos kifejezés használatát rögzítették a Fair Világ Méltányos Kereskedelem Szövetség alapítási folyamata közben. A döntéshez nagymértékben hozzájárult Boda Zsolt cikke, amely az Esély címû folyóiratban jelent meg, és méltányosként használta a fair-t. (a szerk.) A méltányos kereskedelem elvei, Esély, 2001/4, o. A méltányos kereskedelem fair trade

13 Ez az alternatív kereskedelem abban az értelemben méltányos, hogy a termelôk és a kézmûvesek közösségei állnak középpontban. Olyan karitatív tevékenység, egy olyan üdvös változás, amely a tudatos fogyasztástól függ. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy figyeljünk a másikra. Híd a gazdaság és a környezet, az igazságos kereskedelem és egy konkrét megfogható szolidaritás között. A MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM ALAPELVEI A méltányos kereskedelem garantál, egy un. minimum árat, amelyet a termelôk kapnak terményeikért és a kézmûvesek portékáikért. Ez az ár fedezi a dolgozók és családjuk alapvetô szükségleteinek ellenértékét; a termékeket felvásárló importôr nincs abban a helyzetben, hogy felülírja ezt az árat, mint ahogyan az a hagyományos piacon történik. A méltóságteljes munka teljes körû biztosítása szintén alapelv. Ez tisztességes munkakörnyezetet jelent, ahol a társadalomnak semmilyen csoportja, (pl. nôk, mozgássérültek), nincsen diszkriminálva. A tisztességes munka ezen kívül azt is jelenti, hogy teljes mértékben elutasítja a kizsákmányoló (szerk.) gyermekmunkát. A demokrácia, vagyis a munkafolyamatok demokráciája is nagy hangsúlyt kap. Minden termék közösségekbôl, falvakból és szövetkezetektôl érkezik, amelyek különös figyelmet fordítanak arra, hogy a munkások az összes döntési folyamatban részt vegyenek. A saját kereskedelmi partnerek elôfinanszírozása azt jelenti, hogy a rendelés leadásakor az importôr megelôlegezi akár az ár 50 százalékát is mielôtt az áru megérkezne a raktárába. Így a dolgozók alapvetô szükségleteiket anélkül elégíthetik ki, hogy uzsorások vagy helyi közvetítôk áldozataivá válnának és az árfolyam-ingadozások sem érintik negatívan ôket, továbbá rendelkezésükre áll egy olyan tôke, amellyel a termelési folyamatot vagy a munkastruktúrát javítani tudják. A környezeti fenntarthatóság érdekében elônyt élvez a nem környezetszennyezô és természetes módszerekre alapozott termelés. Egyre sûrûbben törekszenek a bio termelésre kikerülve így a ritka és nehezen megújítható alapanyagok importját. A szolidaritás olyan, társadalmilag igen kiemelkedô projekteken keresztül mutatkozik meg, amelyeknek az egész közösség haszonélvezôje (pl. iskolák, kórházak, kutak, a munkahelyzet és a technológia javítása). Az átláthatóság révén a fogyasztó az információk teljes birtokában van arról, hova jut minden egyes fillérje, amelyet kifizetett a termékekért. E célból a termékek nagy részét kísérô kártya egészíti ki, amely részleteiben tartalmazza a végsô árnak minden kiadási és egyéb összetevôjét. 11 Útmutató a felelôs fogyasztáshoz

14 12 Ez tehát a méltányos kereskedelem fair trade, de mindemellett sok egyéb is: egy valóban alternatív gazdaságot készít elô, ahol elkerülhetô, hogy egy közösség teljesen egy termék termelésétôl függjön, fôleg a külföldi piacokra szánt áruknál, akkor is, ha történetesen a termék méltányos. Így több termelôi csoportnak természetes, hogy elôször a helyi piac felé fordul, hogy az alapvetô szükségletek terén autonómiát alakítson ki. A méltányos kereskedelemnek köszönhetôen ezeknek az embereknek lehetôsége nyílik arra, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi kereskedelembe, képezzék magukat, egészségügyi és szociális projektekben vegyenek részt. A MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM SZEREPLOI Ahhoz, hogy ez a tudatos termelôi és fogyasztói láncolat mûködjön, a következô szereplôkre van szükség: a termelôkre (mezôgazdasági dolgozók és kézmûvesek hivatalos és informális szövetkezetei), akikkel folyamatos és megbízható kapcsolatot tartanak fenn a kereskedôk. a fair trade intézményi rendszerére, amely elkötelezett a fair trade elveinek terjesztése mellett és teljes körû információt ad arról. Minôsíti és értékesíti a termékeket, tartja a kapcsolatot a termelôkkel és a fogyasztókkal, valamint segíti a fejlesztési projektek megvalósulását. a fogyasztókra és vásárlókra, akik a méltányos kereskedelembôl származó termékeket választják a hagyományos piaci termékek helyett, így összpontosítva vásárlói erejüket egy átláthatóbb és fenntarthatóbb kereskedelemre. a védjegy garanciájára, amelyet az erre szakosodott szervezetek kontrollálnak és igazolnak. A VALÓDI VÁLTOZÁS A méltányos kereskedelem az a forradalom, amiért nap, mint nap tennünk kell, akár egy olyan egyszerû és banális hétköznapi cselekedettel, mint a bevásárlás. A fair trade mozgalomban dolgozni, önkénteskedni, vagy tudatos vásárlóként támogatni azt jelenti, hogy hiszünk egy olyan világban, ahol a kis hétköznapi cselekedeteinknek komoly súlya van, mivel elkerülhetetlenül részesei vagyunk egy globális gazdasági gépezetnek. A méltányos kereskedelem fair trade

15 Kávé, kakaó, tea, fûszerek, rizs, bab, méz, kuszkusz, és egyéb élelmiszerek, ékszerek, bizsuk, ruhák, táskák, ajándéktárgyak, kosarak, játékok, hangszerek, lakberendezési tárgyak. Íme, néhány példa azokból a termékekbôl, amelyek megvásárolhatók a világboltokban* és megvásárlásásukkal mi is egy tudatos, felelôs, és szolidáris lépést tehetünk. Hogyan lehet felismerni a fair trade termékeket? 1986 óta két célja van a fair trade termékek tanúsítási rendszerének. Egyrészt a termékek kereskedelmi csatornáinak folyamatos bôvítése, másrészt hogy a bôvítés során vegyék figyelembe a mozgalom alapelveit a termelési és a kereskedelmi folyamatokban. * A világboltok (Third Worlds' Product Shop volt az eredeti elnevezés, amely a mindennapi használat során egyszerûsödött World Shop-ra, azaz világüzletre. Az elnevezés olyan üzleteket jelez, ahol kizárólag méltányosan forgalmazott termékeket lehet kapni. Európában közel 3000 ezer világüzlet várja a tudatos fogyasztókat (a szerk.) A védjeggyel ellátott termékek kapcsán biztosak lehetünk abban, hogy a méltányos kereskedelem alapvetô kritériumait szem elôtt tartva készültek, és kerültek a polcokra. Nemzetközileg elismerik, hogy Fairtrade, ha: a termék csomagolásán ezen védjegyek egyike található meg A nemzetközi tanúsítványok a Fairtrade Labelling Organizations International / Nemzetközi Méltányos Kereskedelem Védjegy Szervezetek (FLO) hatáskörébe tartoznak, amelyhez 19 ország fair trade szervezete csatlakozott. A FLO tehát a minôsítésért felelôs intézmény, amely meghatározza, értékeli és ellenôrzi a kritériumokat. a kereskedô a termékeket a World Fair Trade Organization / Méltányos Kereskedelem Világszervezet (WFTO) tagszervezetén keresztül importálja és forgalmazza. A fair trade márka nem csak egyes termékekre vonatkozik, hanem szervezetekre is. A WFTO kidolgozott egy ellenôrzô rendszert, amely biztosítja és betartatja a méltányos kereskedelem elveit a teljes kereskedelmi láncon keresztül. Ha egy adott szervezetet elismert a WFTO, akkor a szervezet is használhatja a logót. 13 Útmutató a felelôs fogyasztáshoz

16 14 A téma elmélyítése 1968-ban az UN UNCTAD (székhely: Genf), az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának végén elôször mondták ki azt a szlogent, hogy Trade not Aid ( Segély helyett Kereskedelem ), amely egy új stratégiai iránymutatást adott a fejlesztési politikáknak, azzal a céllal, hogy nagyobb egyensúlyt segítsenek elô a világ gazdasági javainak elosztásában a Föld gazdaságilag kevésbé fejlett országaiban élôk életfeltételeinek javítása által. Most, több mint 40 évvel késôbb, a statisztikai adatok azt mutatják, hogy valami nem mûködik, ugyanis jelenleg a Föld lakosainak 78 százaléka a globális gazdagság 18 százalékával rendelkezik, míg a maradék 22 százaléka a gazdagság 82 százalékának örvend. Ezen kívül 1960-ban a leggazdagabb lakosság 20 százaléka háromszor volt gazdagabb, mint a legszegényebb lakosság 20 százaléka. Ez az arány 1998-ra 78:1-hez változott!! Ennek a sikertelenségnek számos strukturális oka lehet, amelyek közül itt csak néhányat említünk meg: a monokultúra* meggyökerezôdése, a mezôgazdasági termékek árcsökkenése a fogyasztói szokások változása miatt, az árak instabilitása és a kínálat merevsége a kereslethez képest. EGY KIS TÖRTÉNELEM A fair trade már több mint 60 éve létezik és pozitív hatása a gazdaságilag szegényebb országok fejlôdésében az európai intézmények által is elismert. Napjainkban a fair trade több mint 70 déli országban legalább 5 millió ember számára jelent pozitív változást az életminôség javulásának terén, és legalább 4000 termelôszövetkezetet és több százezer munkást foglal magában. A fair trade szervezetei az Európai Unió majdnem minden országában jelen vannak, továbbá Japánban, USA-ban, Kanadában, Új-Zélandon és Ausztráliában. Csak Európában 15 intézmény dolgozik a fair trade termékek minôsítésén, több mint 100 importôr foglalkozik fair trade termékek kereskedelmével, és több mint 3000 világboltban lehet fair trade termékeket vásárolni, ahol körülbelül önkéntes és egyre több fizetett alkalmazott dolgozik. * monokultúra: egy adott mezôgazdasági területen csak egyféle növény termesztése hosszabb ideig A téma elmélyítése

17 A fair trade az alternatív kereskedelem kisebb része ugyan, mégis a világkereskedelem kb. 0,01 százalékát képezi, ám pár országban néhány termék esetén nagyon erôs a piacra lépés. Például Svájcban a fair trade banán a piac 47 százalékát szolgálja ki, míg az Egyesült Királyságban (melynek piaca nyolcszor akkora, mint Svájcé), a fair trade kávé az ôrölt termékek piacának 20 százalékát fedi le. A védjegyet adó szervezetek szerepe fokozatosan nô, Európában jelenleg 15 országban van jelen a gazdasági együttmûködést fejlesztve a hagyományos gazdaságon belül, a közintézményekben és a privát szférában egyaránt. Európában a kezdô lépést ben a Benelux államokban egy holland katolikus pártból alakult szervezet fiataljai tették meg, akik adománygyûjtô kampányt szerveztek azért, hogy Szicíliába tejport juttathassanak. Az úgynevezett harmadik világ országaiból származó termékek importálása azonban csak 1967-tôl kezdve indult el. Ezzel egyidejûleg más kooperációs próbálkozások is megszülettek, mígnem 1969-ben az Oxfam nyitotta meg az elsô világboltot Breukelenben. Ennek a tapasztalatnak hihetetlen sikere volt, olyannyira, hogy 2 éven belül Hollandiában 120 világbolt nyílt, és ez a kezdeményezés gyorsan elterjedt más európai országokban is, mint például Németország, Svédország, Franciaország, Svájc, Belgium és Nagy-Britannia. Olaszországban Észak- Európához képest nagy késedelemmel indult el a fair trade mozgalom, elsô lépéseit a 80- as évek végén tette meg, az utóbbi idôben azonban eléggé biztató eredményeket ért el. KÖZÉP- KELET-EURÓPAI HELYZET 2010 közepére az Európai Unió minden új tagországában elkezdôdött a méltányos kereskedelemmel kapcsolatos szemléletformáló tevékenység. Az eszközök, módszerek, szereplôk közel azonosak, természetesen az adott országra jellemzô sajátosságokkal. Lengyelországban magasabb az egyházi szervezetek részvétele, a cseheknél több világbolt mûködik, Szlovéniában áruház lánc polcain van évek óta fair kávé és tea. Az érdeklôdô olvasók elôtt több lehetôség áll: ismerve az ország nyelvét, a világhálón keresve érhetô el információ; vagy a könyv magyarországi kiadója, a Védegylet Egyesület az érdeklôdôk kérdéseire megadja azon szervezetek neveit, elérhetôségét, melyek a téma szakértôi. 15 Útmutató a felelôs fogyasztáshoz

18 16 FONTOS ELORELÉPÉSEK MAGYARORSZÁGON A magyarországi civil szervezetek is évek óta készültek arra, hogy a fair trade koncepciót megismertessék a fogyasztókkal. A szemléletformálás, felvilágosítás részét képezik filmbemutatók, beszélgetések, ismeretterjesztô elôadások, valamint a fesztiválokon megjelenô fair trade kávézó. A Gambia kiállítás Magyarország számos városában, különbözô rendezvények keretén belül viszi hírét az afrikai kontinens legkisebb államának, és nem mellékesen a méltányos kereskedelem hírét óta a fesztiválok civil falujának állandó részvevôje a méltányos kávézó, ahol kóstolás közben ismerkedhetnek a fesztivállátogatók a fair trade alapelveivel. A Hegyalja Fesztiválon és a Szegedi Ifjúsági Napokon 2009-tôl csak fair kávé kapható. A mozgalom két intézményi támogatója a Köztársasági Elnök, és a Jövô Nemzedékek Országgyûlési Biztosa. A magyarországi külképviseletek egy részében is cserélték a kávét-teát. Új szolgáltatásként, a FAIR MÉLTÁNYOS TRADE KERESKEDELEM magyar termelôket is képbe hozva, a Fenntartható Étkeztetés Szolgáltatás vált elérhetôvé. A méltányos kávé és tea mellett csak magyar, bio, és szezonális alapanyagokból készült szendvicsek/meleg ételek rendelhetôk rendezvényszervezés, konferencia lebonyolítás kapcsán. A témával foglalkozó filmek ismertetése a oldalon tekinthetô meg. Pályázatról pályázatra készülnek a különbözô célcsoportnak szóló kiadványok, melyek egy része letölthetô, egy része csak nyomtatott formában érhetô el. A Merlin Színház nem csak színházakat, hanem egy Világüzletet is befogad! Az üzletben méltányosan forgalmazott termékek mellett magyar társadalmi vállalkozások portékái is megvásárolhatók. A szervezetek megalapították a Fair Világ Méltányos Kereskedelem Szövetséget, amely azért dolgozik, hogy a méltányos kereskedelem elvei operatívvá váljanak, hiszen nem elég egy lista az elvekrôl, hanem elengedhetetlen megszervezni, ellenôrizni, és érvényesíteni, hogy ezeket az elveket tiszteljék is. A szövetség tagjai önálló és közös programokat szerveznek, melyek kapcsán a méltányos kereskedelem alapelveit ismertetik meg minél szélesebb körben. Kiemelt célcsoportjuk a közép- és felsôfokú oktatásban résztvevô fiatalok. A téma elmélyítése

19 A tevékenységek színtere változatos: iskolai óráktól kezdve egyetemi elôadásokon át, jeles környezetvédelmi napokhoz kapcsolódóan egészen a nyári fesztiválokig. Minden részvevô szervezetnek vannak természetesen magán-akciói, hiszen a fair trade megközelítése, értelmezése nem feltétlenül egyezik tökéletesen egy zöld szervezet és egy békeszervezet esetében, de az erôforrások feldarabolása helyett igyekeznek minél több fronton együttmûködni. Jelenleg aktív tagok honlapjai, ahol tájékozódhat a méltányos kereskedelemrôl: Tudatos Vásárlók Egyesülete Védegylet Egyesület Útilapu Hálózat 17 Zöld Fiatalok Messzelátó Egyesület Útmutató a felelôs fogyasztáshoz

20 18 A legújabb olaszországi és Európai Uniós méltányos fejlemények Az évek során a felelôsségteljes fogyasztók pozitív válaszai a méltányosan forgalmazott termékek iránt nem csak azt tették lehetôvé, hogy a világ déli részén élô termelôk sokaságát vonják be a fair trade mozgalomba megadva nekik ezzel a lehetôséget, hogy méltóságteljes életet éljenek, hanem azt is hogy, el tudták terjeszteni a fair trade politikai üzenetét, a nemzetközi kereskedelem mechanizmusainak módosítását az intézmények és a közvélemény erôteljes érzékenyítése által. Így minden nap egyre jobban szélesedett az alternatív termékek iránti kereslet, és mind a világboltok, mind a hagyományos boltok polcai sok termékkel gazdagodtak, lehetôvé téve ezzel a fogyasztóknak, hogy méltányos fogyasztási döntéseket hozzanak. A közintézmények se maradtak érzéketlenek erre az igazság iránti kérelemre, és más-más szinten, de érdeklôdést és kötelezettségvállalást mutattak, hogy ezt az etikus folyamatot fenntartsák. A MÉLTÁNYOS SZOLGÁLTATÁ- SOK ÚJ TERÜLETEI Az alternatív kereskedelem gondolata minden nap újabb és újabb fejleményeket ér el. A fogyasztók választhatják a fair trade termékeket különleges alkalmakra (esküvô, keresztelô, bankett, temetés), vagy a munkahelyen is (étel- és ital automata). Ugyanúgy, ahogy a közintézmények, konkrét cselekedetekkel bizonyíthatnak. Hiszen ismerôsök, rokonok megajándékozására a világboltokban különbözô nagyszerû és egyedi tárgyak tárháza lelhetô fel az egyszerû pólótól és ruhadaraboktól kezdve a különleges étkészletekig és festményekig minden alkalomra*. Ha egy ilyen tárgyat választ, megvan az a tudat, hogy minden termék mögött egy társadalmi jellemzô van: a munka értékké tétele, egy család története és olyan gyerekeké, akiknek így megadatik a tanulás lehetôsége. * azokban az országokban, ahol van világüzlet (a szerk.) A legújabb olaszországi és Európai Uniós méltányos fejlemények

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben Újszászi Györgyi Védegylet Mi a méltányos kereskedelem, vagyis a FAIR

Részletesebben

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával Gomba- és salátavariációk a ajánlásával Garnélás gombasaláta 1000 g Bio-Fungi 500 g tisztított garnélarák 1 db közepes méretű ananász 1 csokor koriander 2-3 db citrom leve 2-3 gerezd fokhagyma olívaolaj,

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Burgonyalepény. pizza módra - sajttal !"#$%&'#()*"+$,-)./)01

Burgonyalepény. pizza módra - sajttal !#$%&'#()*+$,-)./)01 Burgonyalepény pizza módra - sajttal burgonyalepény db 10 paradicsom konzerv kg 0,15 fehér hagyma kg 0,1 fokhagyma kg 0,04 oregano kg 0,01 sajt kg 0,2 vaj kg 0,05 olívaolaj l 0,04 márványsajt kg 0,1 só,

Részletesebben

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma,

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, Rakott padlizsán - Mussaka 4 padlizsán, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 3 evőkanál aprított petrezselyem, 1/2 dl olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, bors, 2 evőkanál

Részletesebben

Törtcsokoládés muffin

Törtcsokoládés muffin Törtcsokoládés muffin 300 g fi nomliszt, 3 és fél kk sütôporral elkeverve 55 g porcukor 190 g fehércsokoládé, darabokra vágva 100 g tört grillázsos csokoládé 1 tojás, könnyedén felverve 60 g olvasztott

Részletesebben

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV ...... HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV 2 www.electrolux.com AUTOMATIKUS PROGRAMOK Program száma Program neve 1 MARHA HÁTSZÍN 2 SERTÉS ROSTON 3 CSIRKE EGÉSZBEN 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 QUICHE LORRAINE 7 FEHÉR KENYÉR 8 BURGONYAFELFÚJT

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése:

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése: Bambi bölcsőde Brokkolis sajtkrém Hozzávalók: 25 dkg brokkoli (mirelit vagy friss) 15 dkg reszelt trappista sajt 1 dl forralt tej őrölt szerecsendió, esetleg fokhagyma Elkészítése: A brokkolit megpároljuk,

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Borsófőzelék főtt tojással (4 adag) 600g mirelit zöldborsó 1ek olívaolaj

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com ANTIPASTI Olasz előételek házilag Hazavinni & kipróbálni marche-restaurants.com (Töltött gomba) Funghi ripieni 200 g óriás csiperke, barna vagy fehér 10 g petrezselyemzöld 1 friss tojás 25 g zsemlemorzsa

Részletesebben

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Az egészséges táplálkozás nem jelent éhezést! És azt sem jelenti, hogy le kell mondania a hagyományos ételekről és édességekről.

Részletesebben

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia Gourmet_Box_dobozmatrica_100x247.indd 1 26/11/14 15:40 L KC A 521 C P E R ÉSZ 12 T T K A AL sütőtökpürér e tálalva, sü lt céklával irkemelltlve, s c i s a y n Ta kel tö zöldfűszerek ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT:

Részletesebben

Egyből többfélét: Bagett egyszerűen

Egyből többfélét: Bagett egyszerűen 2009 szeptember 14. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Egyből többfélét. A jelen gazdasági helyzetben a háztartás és az étkezés terén is szükség van az átgondolt

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv

Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv I. Rész (30 perc) 1. Bemutatkozás 2. A power-point alapján a JAM= Junior Achivement szervezet és

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Világimanap 2010. Kamerun Receptek

Világimanap 2010. Kamerun Receptek Világimanap 2010. Kamerun Receptek Banánkenyér 1-3/4 csésze liszt 1 csésze cukor 1 tk. szódabikarbóna 2 felvert tojás 1 tk. sütıpor 3 közepesen érett banán pürévé nyomva 2 evıkanál margarin csipet só Elkészítés:

Részletesebben

Termékeink. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által minősített 100%- ban bio alapanyagokból készülnek.

Termékeink. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által minősített 100%- ban bio alapanyagokból készülnek. 1 A Galgafarm Első Magyar Organikus Mezőgazdasági Szövetkezet alapítója Varga Géza a biokultúra mozgalom magyarországi meghonosításának és a Biokultúra Egyesület megalakításának egyik úttörője, vezetésével

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

Receptkönyv DEÁK 2011/2012

Receptkönyv DEÁK 2011/2012 Receptkönyv DEÁK 2011/2012 E l ő s z ó A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2012. június 12-én Egészségnapot tartott. Ennek keretében minden osztály bemutatta az általa

Részletesebben

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.)

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) Kolbászos tészta brokkolival Adag: 4 főre Elkészítési idő: 25 perc 40 dkg tészta (penne, masni) 1 kis fej brokkoli, kis rózsákra szedve 20 dkg száraz

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Chilis bab (3 adag) 1 ek olívaolaj 150g vöröshagyma 400g darált pulykacomb

Részletesebben

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek.

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Tudatos vásárlás Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Ökológiai lábnyom Egy ember ökológiai lábnyoma hektárban számítva

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip Karácsonyi italok Likőrös-kávés forró csoki 1 dl tej (60 kcal) 3 kocka meggylikőrrel töltött csokoládé (kb. 2 dkg = 100 kcal) 1 csomag csokis cappucinopor (4 g = kb. 20 kcal) tejszínhab (1 evőkanál = kb.

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

Előszó. Jó főzést mindenkinek! Móni és Márió

Előszó. Jó főzést mindenkinek! Móni és Márió Előszó Éveken át jártuk a világot, gyűjtöttük az információkat, hogy egyre mélyebbre merülhessünk az egészséges táplálkozás rejtelmeibe. Magyarországra hazatérve időnként azt tapasztaltuk, hogy az egészséges

Részletesebben

Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata

Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata Batiz Károly Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesülete NAK Nonprofit Kft. Románia, Oradea, 2016. október 6. A Homokhátság - vízrajza szegényes,

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL

CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL» 2 személyre -15 perc 1/2 db paprika 1 ek olívaolaj 1 ek currypor Vágd kockára a paprikát és süsd olajban 3 percig. Azután önts hozzá 300 ml sovány tejet. A maradék

Részletesebben

7 recept az egészségért

7 recept az egészségért 7 recept az egészségért Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Rólad Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője, egy 3 éves és egy 6

Részletesebben

2015 RECEPTFÜZET 1. Írta Orosz Mihály

2015 RECEPTFÜZET 1. Írta Orosz Mihály 2015 RECEPTFÜZET 1 Írta Orosz Mihály Medvehagymás fűszervaj» 15 dkg vaj» 15-17 szál medvehagyma és bors» chili pehely» 1 gerezd fokhagyma» 2 ek. Aprított petrezselyemzöld A medvehagymát felaprítom, s hozzákeverem

Részletesebben

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Nálunk a családban egy jó ideje már szinte hagyomány lett a gnocchi (és egyéb olasz tésztaételek) készítése. Sajnos én csak havonta egyszer, egy hétvége erejéig tudom

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Sörvacsora receptek a Soproni Démontól

Sörvacsora receptek a Soproni Démontól Sörvacsora receptek a Soproni Démontól Szilvakrémleves sörös ropogóssal Hozzávalók 4 főre: Leves - 300 g aszalt szilva - 200 ml Soproni Szilva Démon - 40 g liszt - 50 g cukor - 1 ek vaj - 2 db egész fahéjrúd

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Szívmelengető italok téli időszakra marche-restaurants.com

Szívmelengető italok téli időszakra marche-restaurants.com HOT DRINKS Szívmelengető italok téli időszakra marche-restaurants.com Hazavinni & kipróbálni Aromás teák Narancs-menta-tea Hozzávalók 1 teáspohárhoz: V narancs 3-4 friss mentalevél 250 ml víz 1 ek mentaszirup

Részletesebben

1300 kcal minta étrend

1300 kcal minta étrend Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen Étel 1 adag (4) Fehérjés zabkása 150g Uborka 150g Paprika 150g Paradicsom 1db (52g) Főt tojás 100g Főtt rizs (zsír és olaj nélkül) 100g Sült csirkemell 200g

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Receptkönyv Gőzölős sütő

Receptkönyv Gőzölős sütő HU Receptkönyv Gőzölős sütő 2 www.aeg.com 1. AUTOMATIKUS PROGRAMOK 1.1 Zöldségek, hagyományos Főzőedény: Bármilyen főzőedényt választhat, amely legalább 100 C-ig hőálló. 400 g karfiol 200 g sárgarépa 200

Részletesebben

Kis pralinéismeret. is pralinéismeret

Kis pralinéismeret. is pralinéismeret Kis pralinéismeret is pralinéismeret Ínyenc receptek édes finomságokhoz Saját készítésű ízletes pralinék. Jó alapanyagokkal, megfelelő kellékekkel és egy kis gyakorlattal Ön is varázsolhat kicsi, édes

Részletesebben

VIDÁM ISKOLAKEZDÉS augusztus 08. szeptember 04.

VIDÁM ISKOLAKEZDÉS augusztus 08. szeptember 04. VIDÁM ISKOLAKEZDÉS 2016. augusztus 08. szeptember 04. Vendéglátóknak ELŐJEGYZÉSI AJÁNDÉK Tripla Klikk 350 ml 2 Új szín 1 40 000 Ft-os Parti Tripla Klikk 550 ml + 800 ml Vendéglátói ajánlat 40 000 Ft-os

Részletesebben

Avair receptek - Karácsonyi töltött pulykamellfilé

Avair receptek - Karácsonyi töltött pulykamellfilé 2010 december 20. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Avairértékelve receptek - Karácsonyi Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Főzzön vele! Az automata vezérlésű elektromos kukta újdonság a biztonságos

Részletesebben

bubis. víz. tisztán. forgalmazó INDE TEAM KFT Erzsébet krt. 58. információs kiadvány BUBIS. VÍZ. TISZTÁN.

bubis. víz. tisztán. forgalmazó INDE TEAM KFT Erzsébet krt. 58. információs kiadvány BUBIS. VÍZ. TISZTÁN. forgalmazó INDE TEAM KFT. 1073 Erzsébet krt. 58. Cégünk alapítója közel két évtizedes horeca tapasztalattal rendelkezik. Munkája során volt alkalma megismerni a piacon kapható szinte összes palackozott

Részletesebben

Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal

Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal Hozzávalók Sorbet krém 6 dl homoktövis velő 1 dl homoktövis lekvár 0,6 dl prosorbet Karamell 6 ek. cukor 2 dl Homoktövis velő Ropogós

Részletesebben

Készítsük el könnyedén kedvenc tésztavacsoránkat.

Készítsük el könnyedén kedvenc tésztavacsoránkat. trnd Projektmenetrend MAGGI Pirított tésztás alapok: Készítsük el könnyedén kedvenc tésztavacsoránkat. trnd Projekt Projektblog: www.trnd.hu/maggi-piritott-teszta trnd kapcsolattartód: eddie@trnd.hu Tegyük

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

SÉFKÉnt. abban, hogy a. burgonyapüré. íze. a legfontosabb... viszont a sokoldalú felhasználásra is szükség van

SÉFKÉnt. abban, hogy a. burgonyapüré. íze. a legfontosabb... viszont a sokoldalú felhasználásra is szükség van SÉFKÉnt egyetértünk abban, hogy a burgonyapüré íze a legfontosabb... viszont a sokoldalú felhasználásra is szükség van nagyszerű íz és nagyfokú hatékonyság 65 adag* *1 adag: 30 g pehely = 215 g kész burgonyapüré

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba DR SZALÓK CSILLA TDM Konferencia I 2015. december 3-4. I Gyula A falusi turizmus helyzete Falusi szálláshelyek

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Alapanyagcsere igény: 1600 kcal. Beviteli irányértékek: Szélsőértékek (+/- 5%): + edzések után: 30g fehérjepor vízben feloldva. Megj.

Alapanyagcsere igény: 1600 kcal. Beviteli irányértékek: Szélsőértékek (+/- 5%): + edzések után: 30g fehérjepor vízben feloldva. Megj. Alapanyagcsere igény: 1600 kcal 180cm / 74kg Beviteli irányértékek: Kilokalória: 1600 Szénhidrát 195g (49%) Fehérje 140g (35%) Zsír 28g (16%) Szélsőértékek (+/- 5%): Szénhidrát: 185g / 205g Fehérje: 133g

Részletesebben

PÁROLT CSIRKEMELL RIZSKEMÉNYÍTŐVEL

PÁROLT CSIRKEMELL RIZSKEMÉNYÍTŐVEL 1 Bambuszgőzölő A gőzölés egy ősi eljárás, de ma is nagyon kedvelt Kínában. Az így készült ételeknek magasabb a tápértéke, gazdagabbak természetes ízekben, könnyebben emészthetők. Zöldségfélék, hal, hús,

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

- Zsuzsi - - Ramóna -

- Zsuzsi - - Ramóna - Fahéjas-almás zabpehely szelet répával - Zsuzsi - 1 bögre (2,5 dl) zabpehely 3 ek méz vagy xilit 1 tk őrölt fahéj 1 rúd vanília pár csepp vaníliás aroma 1 db nagyobb alma 1 db nagyobb, vagy 2 kisebb sárgarépa

Részletesebben

Céges farsang - re-krea stílusban

Céges farsang - re-krea stílusban Céges farsang - re-krea stílusban Humusz Szövetség A Humusz Szövetség mint országos civil szervezet célja, hogy Magyarországon a fenntartható, a természeti erőforrásokkal takarékosan bánó fogyasztás és

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

GILLER AKUPUNKTÚRA. Diétás napló. GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 1 2013.02.27. 0:26:12

GILLER AKUPUNKTÚRA. Diétás napló. GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 1 2013.02.27. 0:26:12 GILLER AKUPUNKTÚRA Diétás napló GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 1 2013.02.27. 0:26:12 GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 2 2013.02.27. 0:26:12 GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd

Részletesebben

F INOM FOGÁSOK MARADÉKOKBÓL. szakácskönyv

F INOM FOGÁSOK MARADÉKOKBÓL. szakácskönyv F INOM FOGÁSOK MARADÉKOKBÓL szakácskönyv Tényleg ennyi pénzt szánunk a kukába? Az Európai Unióban évente 89 millió tonna étel és élelmiszer végzi a szemetesben. A naponta közel 10 000 kamionnyi mennyiség

Részletesebben

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye TÖKÖS ÉTELRECEPTEK Igal Városért Egyesület gyűjteménye 2014 Tökös- mákos muffin: 20 dkg liszt, 22 dkg cukor, 0,5 tk sütőpor, 0,5 tk szódabikarbóna, 0,5 tk só, 0,5 tk őrölt fahéj, 2 tojás, 2 étolaj, 1 db

Részletesebben

Térképezzük fel a kakaó ízét

Térképezzük fel a kakaó ízét Térképezzük fel a kakaó ízét Térképezzük fel a kakaó izét Csakúgy, mint a bornál, a csokoládé egyedi íze a kakaóbab termőterülettel erősen befolyásolja. A kakaóbab íze függ a termőföld minőségétől, a termelés

Részletesebben

Lokális Felmelegedés Minimal Magazin

Lokális Felmelegedés Minimal Magazin Lokális Felmelegedés Minimal Magazin Köszöntő Kedves Olvasó! Furcsa számomra, mikor különböző szervezetek éhező vagy haldokló afrikai gyerekek képeit mutogatják, és a nevükben adományokat gyűjtenek. Alapvetően

Részletesebben

Esettanulmány 1. Üzleti Etika Munkahelyi környezet Környezetvédelem Piaci Környezet Társadalom (Közösség)

Esettanulmány 1. Üzleti Etika Munkahelyi környezet Környezetvédelem Piaci Környezet Társadalom (Közösség) 1. Cég adatok Esettanulmány 1 Cég név: Van Dorp installaties bv Tevékenységi Ágazat: Műszaki berendezések Tevékenységi kör/ Fő tevékenység: Tűzvész megakadályozása, műszaki támogatás, klíma technika és

Részletesebben

Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2010 december 07. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A karácsony és az utána következő napok okot adnak a bulizásra. A jeges bólék a hangulatot

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Húsvéti sonkás muffin. Hozzávalók 12 főre

Húsvéti sonkás muffin. Hozzávalók 12 főre Húsvéti sonkás muffin Hozzávalók 12 főre Búza finomliszt 200g Teljes kiőrlésű liszt 100g Füstölt főtt sonka 200g Burgonya 150g Olaj 1 evőkanál Tojás 1 db Póréhagyma 60g Zöldpaprika 60g Élesztő 1 csomag

Részletesebben

Újratervezés. Bemutatkozás:

Újratervezés. Bemutatkozás: Újratervezés Bemutatkozás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye települése Kengyel község. Szolnoktól 30 kmre található. Lakosainak száma 3700 fő, főleg idősek lakta település, sajnos a fiatalok máshol keresik a

Részletesebben

Menü - 1800 kcal. 2. Hét

Menü - 1800 kcal. 2. Hét Menü - 1800 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1800 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-%-a, ami 81-90 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 60 grammnak

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y Díjnyertes Muffin receptek A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken kezelt gyerekek kedvencei Leukémiás Gyermekekért A l a p í t v á n y Tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kedves Sütögető Barátunk!

Részletesebben

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS Kedves Fogyasztó! A magyar lakosság egy fôre jutó nyúlhúsfogyasztása messze elmarad a nagy konyhakultúrájú országokétól.

Részletesebben

ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III.

ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III. ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III. AZ AGRÁRPIAC SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI ESZKÖZEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN A tantárgyba vágó ismereteket 3 részre bontva adom

Részletesebben

AJÁNDÉKCSOMAG KATALÓGUS 2013

AJÁNDÉKCSOMAG KATALÓGUS 2013 AJÁNDÉKCSOMAG KATALÓGUS 2013 Kedves Vásárlónk, Katalógusunkat úgy állítottuk össze, hogy mindenki megtalálja a megfelelő ünnepi meglepetést. Akár családtagjainak és barátainak, akár munkatársainak vagy

Részletesebben

ÜNNEPI HANGULAT

ÜNNEPI HANGULAT ÜNNEPI HANGULAT 2016. 11. 28. 2017. 01. 01. Vendéglátóknak Új szín ELŐJEGYZÉSI AJÁNDÉK Kelesztő Tál 600 ml 40 000 Ft-os Parti Kelesztő Tál 4,5 L VENDÉGLÁTÓI AJÁNLAT 40 000 Ft-os Parti felett a 14 L-es

Részletesebben

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Idei karácsonyi ínycsiklandozó menünket Bede Róbert mesterszakács készítette el. A hozzávalókat megtaláljátok áruházunkban és aktuális gasztronómiai katalógusunkban:

Részletesebben

Hozzávalók: 0,5kg rizs víz só pirospaprika bors éteízesítő zöldborsó

Hozzávalók: 0,5kg rizs víz só pirospaprika bors éteízesítő zöldborsó Krumplipüré 1 kg krumpli, hámozva, kockára vágva víz a krumpli megfőzéséhez ízlés szerint 3 dkg vaj 2 deci tejföl 1 egész tojás A krumplit fazékba tesszük, és leöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi.

Részletesebben

Receptötletek Ízletes ételek a Hepashake májdiétához. 17 recept + részletes kalóriatáblázat

Receptötletek Ízletes ételek a Hepashake májdiétához. 17 recept + részletes kalóriatáblázat Receptötletek Ízletes ételek a Hepashake májdiétához 17 recept + részletes kalóriatáblázat Hepashake, zöldség és egyebek a májböjt alatt Kedves Páciensek! A máj zsírtalanításának fázisa alatt egy, illetve

Részletesebben

Eperszörp (Ezt a receptet az alsó fűtőszálas automatákhoz ajánljuk. Felső fűtőszálas esetében maximum 300 g epret lehet tenni a tartályba.

Eperszörp (Ezt a receptet az alsó fűtőszálas automatákhoz ajánljuk. Felső fűtőszálas esetében maximum 300 g epret lehet tenni a tartályba. Eperszörp (Ezt a receptet az alsó fűtőszálas automatákhoz ajánljuk. Felső fűtőszálas esetében maximum 300 g epret lehet tenni a tartályba.) 600-700 g eper (mosva, darabolva) 150 g nyírfacukor vagy 200

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben