CITROËN C3 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CITROËN C3 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 CITROËN C3 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

2 Köszönjük választását és gratulálunk! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az ismertetôt, mielôtt útra kelne. Megtalálható benne minden olyan a jármûvezetéssel, a felszerelések mûködésével kapcsolatos információ és fontos tudnivaló, melyek tekintetbe vételét feltétlenül javasoljuk Önnek. Ez a könyv hasznos útmutató mindarra vonatkozóan, amit tudnia kell a karbantartásról és a folyamatos üzemeltetésrôl, s ami egyben új gépkocsija biztonságos, megbízható használatának jövôbeni garanciája lesz. Új gépkocsijának alapos ismerete kellemesebbé teszi utazásait.

3 TARTALOMJEGYZÉK 1 I fejezet A GÉPKOCSI MEGISMERÉSE 3. oldal V. fejezet GYAKORLATI TANÁCSOK 103. oldal II. fejezet VEZETÉS 45. oldal VI. fejezet MÛSZAKI JELLEMZÔK 121. oldal III. fejezet KÉNYELMI BERENDEZÉSEK 69. oldal BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ 128. oldal IV. fejezet KARBANTARTÁS 91. oldal A JÁRMÛ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK Lásd az útmutató végén

4 2

5 I. fejezet A GÉPKOCSI MEGISMERÉSE 3 Oldalszám 1. Távvezérlés Kulcsok Szuperzár 8 4. Riasztó Az ajtók és a motorháztetô nyitása A tüzelôanyag betöltése A tüzelôanyag minôsége Elsô ülések A kormánykerék beállítása a biztonsági öv magasságának beállítása Légzsákrendszer Biztonsági eszközök gyermekek részére Hátsó ülések Csomagtartó Kalaptartó Moduboard Mûszerfal A mûszerfal kijelzôi Karbantartás jelzô Jelzô- és vészjelzô lámpák Kijelzô Jelzôberendezések Látási viszonyok Visszapillantó tükrök Ablakemelôk 44

6 4 A B Távvezérlés A távvezérlô egy nagyfrekvenciás jeladót használ, amelynek használata az alábbi elônyökkel jár: A távvezérlôt nem kell feltétlenül a jármûben elhelyezett vevôkészülékre irányítani. Az autó mögül, a csomagokon keresztül is érvényesül a hatása. Több méteres hatósugárral rendelkezik. MEGJEGYZÉS: Több nagyfrekvenciás mûszer (házi riasztó, mobiltelefon, stb.) párhuzamos használata átmeneti zavarokat okozhat a távirányító mûködésében. Ha a problémák állandósulnak, a távvezérlôt újra be kell tanítani. Lásd az Elemcsere a távvezérlôben c. részt. * Változattól és országtól függôen F16 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) TÁVVEZÉRLÉS* Központi zár A távvezérlô segítségével nyithatja, illetve zárhatja az ajtókat, valamint a csomagtér ajtaját. Az ajtók zárásához nyomja be egyszer az A gombot, a zárak oldásához pedig használja a B gombot. Ha a mûvelet nem sikerülne, ismételten nyomja be a gombot. A mûveletek sikeres végrehajtását a központi zár vezérlôjének visszajelzôje villogással, az autó irányjelzôi pedig a következô módon jelzik: a reteszek oldásakor az irányjelzôk gyorsan felvillannak; a zárak reteszelésekor kb. két másodpercig folyamatosan világítanak. Amennyiben az egyik ajtó vagy a csomagtér ajtó nyitva van, a központi zár nem mûködtethetô. Központi zár szuperretesszel Lásd I. fejezet Szuperzár. A gépkocsi lokalizálása Ahhoz, hogy könnyen megtalálja gépkocsiját akár a legzsúfoltabb parkolóban is, elég egyszer megnyomnia a távvezérlô A gombját: a mennyezetvilágítás ekkor kigyullad és az irányjelzôk néhány másodpercig villognak (a gépkocsi zárva marad). Megjegyzés: a lokalizáló funkció hatósugara nagyobb, mint a nyitásé. A kulcs betanításán kívül, amennyiben a kulcs az indításgátlón van, a távvezérlô még lekapcsolt gyújtás mellett sem mûködik. Figyelem! A távvezérlô gombjának véletlen benyomása (akár a zsebben is) az ajtók nyitását eredményezheti. Amennyiben a reteszek oldását követô fél percen belül egyik ajtót sem nyitják ki, a központi zár automatikusan zár.

7 TÁVVEZÉRLÉS* 5 Lemerült elem A távvezérlô elemének lemerülésére a kijelzôn megjelenô üzenet figyelmeztet. Elemcsere a távvezérlôben Pattintsa szét a dobozt, hogy hozzáférhessen az elemekhez. Elemek típusa: CR 2016/ 3 V Autótolvajok elleni óvintézkedések Mielôtt kiszáll a gépkocsiból: Zárja be teljesen az összes ablakot, és ne hagyjon semmilyen tárgyat szem elôtt! Húzza ki a gyújtáskulcsot, zárja le a kormányt, az ajtókat és a csomagteret! Kérjük ne dobja el a használt elemeket, hanem adja le ôket az egyik CITROËN márkaszervizben vagy valamely más hivatalos gyûjtôhelyen. Az elemcserét követôen minden esetben újra be kell tanítani a távirányítót (inicializálás). Ehhez kapcsolja be a gyújtást és nyomja meg a távvezérlô egyik gombját. Megjegyzés: a gépkocsi védelme érdekében a távvezérlô mûködtetéséhez kód megadása szükséges. Ennek hiányában a távvezérlô nem mûködik. A rendszer újra-inicializálásához nyissa ki kulccsal az elsô ajtót a vezetô felöli oldalon. Pontosan írja fel a kulcsok, a távvezérlô és az autórádió számát az erre a célra szolgáló kártyára. A kártyát ôrizze mindig biztonságos helyen. * Változattól és országtól függôen

8 6 KULCSOK* Kulccsal mûködtethetô központi zár Az ajtózárak reteszelését a központi zár visszajelzôjének villogása jelzi. Amennyiben az egyik ajtó vagy a csomagtér ajtó nyitva maradt, a központi zár nem mûködtethetô. Központi zárás szuperretesszel Lásd I. fejezet Szuperzár. Elektronikus indításgátló kulcs A kulcs lehetôvé teszi a gépkocsi zárainak reteszelését és a motor indítását. Megjegyzés: biztonsági okokból, lekapcsolt gyújtás mellett, a vezetô oldali ajtó nyitásakor hangjelzés figyelmezteti, ha elfelejtette kivenni a gyújtáskulcsot. A kulccsal kiiktatható az utas oldali légzsák (lásd Légzsákok ). Az elektronikus indításgátló rendszer szükség esetén letiltja a motor tüzelôanyag-ellátását. Ha Ön leveszi a gyújtáskulcsot, a rendszer automatikusan mûködésbe lép. A gépjármû minden kulcsa rendelkezik elektronikus indításgátló funkcióval. Ennek köszönhetôen az autó kizárólag az Ön kulcsaival indítható. Helyezze be a kulcsot a nyílásba. Miután ráadta a gyújtást, a kulcs kapcsolatba lép az elektronikus biztonsági rendszerrel. Ha a rendszer nem ismeri fel a kulcsot, az autó indítása nem lehetséges. * Változattól és országtól függôen F16 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) FIGYELEM! Semmiféle körülmények között se avatkozzon az elektronikus indításgátló áramkörébe, mivel a legkisebb változtatás is lehetetlenné teheti a jármû beindítását.

9 KULCSOK 7 Ha esetleg eladja autóját, nagyon fontos, hogy a kódkártyát is átadja az új tulajdonosnak. A kártyát ôrizze mindig biztonságos helyen. Soha ne hagyja az autóban. Kódkártya A gépkocsival együtt Ön kapni fog egy személyre szóló, bizalmas információkat tartalmazó kártyát. Ez a kártya egy titkos kódot tartalmaz, mely a CITROËN Hálózat számára lehetôvé teszi az elektronikus indításgátló készülék karbantartását. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a kártya titkos kódot tartalmazó része, annak sértetlensége garantálja ugyanis a biztonsági berendezés mûködését! Ha elveszíti kártyáját, az elektronikus indításgátló rendszer mûködése a továbbiakban nem biztosított. Tanács Ôrizze mindig biztos helyen (soha ne a gépkocsiban) az elektronikus indításgátló kulcsához tartozó titkos kódot tartalmazó kártyát. Kérjük, hogy a kulcsokkal kapcsolatos minden változást (további kulcsok beszerzése, letiltás vagy pótlás) jelentsen be a CITROËN Hálózatnál. A bejelentéshez kérjük, vigye magával kulcsait és titkos kártyáját is. FIGYELEM! A kulcs számát a kulcs mellé kapott kártya vonalkódja tartalmazza. Ha elveszíti a kulcsot a szám alapján a CITROËN márkakereskedés új kulcsot tud készíteni Önnek. A titkos kódot tartalmazó kártya elvesztése a hálózat munkatársai részérôl egy jelentôs költségekkel járó beavatkozást tesz szükségessé.

10 8 SZUPERZÁR* TÁVVEZÉRLÔ Központi zárás szuperretesszel Nyomja meg egyszer az A gombot a szuperzár zárásához. A Az ajtókat ilyenkor sem belülrôl, sem kívülrôl nem lehet kinyitni. A szuperzár oldásához nyomja meg egyszer a B gombot. Ha a mûvelet nem sikerülne, ismételten nyomja be a gombot. A mûveletek sikeres végrehajtását a központi zár vezérlôjének visszajelzôje villogással, az autó irányjelzôi pedig a következô módon jelzik: a reteszek oldásakor az irányjelzôk gyorsan felvillannak; szuperzáráskor: az irányjelzôk kb. 2 másodpercig folyamatosan világítanak. B Központi zárás szuperzár nélkül Ha 5 másodpercen belül ismételten megnyomja az A gombot, a szuperzárás megszûnik és a normál központi zár lép mûködésbe (a gépkocsi ajtajai csak kívülrôl nem nyithatók). * Változattól és országtól függôen F16 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) FIGYELEM! Veszélyes lehet a szuperzár használata, ha egy vagy több személy a gépkocsiban marad, ilyenkor ugyanis az ajtókat nem lehet belülrôl kinyitni (távvezérlô nélkül). Amennyiben a reteszek oldását követô fél percen belül egyik ajtót sem nyitják ki, automatikusan mûködésbe lép a normál központi zár.

11 RIASZTÓ* 9 Az illetéktelen behatolók ellen gépkocsija felszerelhetô egy RIASZTÓval, amely biztosítja: A a gépkocsi külsô védelmét az ajtónyílásokon (ajtók, csomagtér ajtó, motorháztetô, napfénytetô*), illetve az elektromos rendszeren elhelyezett érzékelôk segítségével; B a gépkocsi belsô védelmét az ultrahangos érzékelôk segítségével (melyek az utastér változásait figyelik). A mûszertáblán lévô kapcsoló segítségével ez utóbbi funkció bármikor kiiktatható. A berendezés többek között egy szirénát és egy kívülrôl is jól látható piros kijelzôt tartalmaz, amely tájékoztat a riasztó három lehetséges állapotáról. Ha a riasztó nem mûködik (ki van kapcsolva), a kijelzô nem ég. Ha a riasztó mûködik (be van kapcsolva), a kijelzô lassan villog. Ha a riasztó bekapcsolt (vagyis behatolást jelez), a kijelzô gyorsan villog. A riasztó kikapcsolása kulccsal Nyissa ki az ajtókat a kulccsal, majd szálljon be az autóba (a riasztó azonnal bekapcsol). Miután behelyezte a gyújtáskulcsot, a rendszer azonosítja a kulcsot és kikapcsolja riasztót. A riasztó kikapcsolása távvezérlôvel A gépkocsi távvezérlôvel történô nyitásakor (vagyis a B gomb megnyomásakor) a riasztó kikapcsol. * Változattól és országtól függôen F7 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt)

12 10 RIASZTÓ* A riasztó bekapcsolása Mielôtt bekapcsolná a riasztót, ellenôrizze, hogy az ajtók jól be vannak-e zárva. A riasztót a távvezérlô A gombjával lehet bekapcsolni. A riasztó bekapcsolása után a külsô védelem 5 másodperc elteltével, a belsô védelem 45 másodperc elteltével kapcsol be. Bekapcsolt riasztó esetén az autóba történô mindennemû behatolás esetén megszólal a sziréna, és villogni kezdenek az irányjelzôk. Ezt követôen a riasztó visszakapcsol figyelôállásba, a riasztást azonban megôrzi memóriájában. Az elektromos áramellátás megszakítása esetén is megszólal a sziréna, ilyenkor azonban addig szól, amíg az áramellátást vissza nem állítják. A belsô védelmi funkció kiiktatása A riasztó a belsô védelem kiiktatásával, csak külsô védelmi funkcióval is mûködtethetô (például, ha háziállatot kíván a kocsiban hagyni). A belsô védelem kiiktatáshoz lekapcsolt gyújtás mellett nyomja be hosszan (legalább egy másodpercig) a mûszerfalon található belsô védelmi rendszer kapcsológombját. A riasztó visszajelzôje ilyenkor folyamatosan világít (a funkció viszszakapcsolásakor villogni kezd). A belsô védelem kiiktatása csak akkor lesz eredményes, ha az autó külsô védelméért felelôs riasztót a kiiktatást követô 5 percen belül bekapcsolja (amíg a kijelzô világít). Megjegyzés: a riasztó automatikusan kikapcsol, ha a gépkocsit a távvezérlôvel kinyitja, ezért ha pl. ki szeretné venni az akkumulátort, a távirányító segítségével kerülheti el a sziréna mûködésbe lépését. * Változattól és országtól függôen

13 AZ AJTÓK ÉS A MOTORHÁZTETÔ NYITÁSA* 11 Az ajtók zárása belülrôl Amikor az ajtók zárva vannak, az ajtózárak központilag az A-val jelölt gomb segítségével reteszelhetôk, illetve nyithatók. Az ajtók belülrôl mindig nyithatók. Amennyiben az egyik ajtó vagy a csomagtér ajtó nyitva maradt, a központi zár nem mûködtethetô. B A A csomagtér ajtaja automatikusan zár, ha a gépkocsi eléri a 10 km/h körüli sebességet. Megjegyzés: a csomagtér ajtó reteszelése bármelyik ajtó nyitását követôen oldható. Az A-val jelölt vezérlô visszajelzôje háromféle állapotot jelezhet: villog, ha a gyújtáskulcs alap helyzetben áll, vagy nincs a gyújtáskapcsolóban és ha az ajtókat bezárják; kigyullad, ha a gyújtáskulcs tartozékok vagy + gyújtás vagy indítási helyzetben áll, és ha az ajtókat bezárják; elalszik, ha a gépkocsi zárjai nincsenek reteszelve. F16 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) * Változattól és országtól függôen Kézi vezérlés Elektromos hiba esetén a gépkocsi ajtajai az ajtókon lévô B vezérlôn keresztül is zárhatók. Nyissa ki az ajtót és távolítsa el a fekete ragasztószalagot (csak a hátsó ajtóknál). Dugja a nyílásba (például) a kulcs végét és fordítsa el. Csukja be az ajtót. A hiba elhárítása után a normál mûködés visszaáll, ha az A gombbal, vagy a távvezérlôvel, vagy kulccsal (vezetô felôli ajtó) nyitja a kocsit. Megjegyzés: a hátsó ajtók csak akkor nyithatók belülrôl, ha elôtte kiiktatta a biztonsági gyermekzárat.

14 12 AZ AJTÓK ÉS A MOTORHÁZTETÔ NYITÁSA* A Biztonsági gyermekzár Ez a funkció lehetetlenné teszi a hátsó ajtók belülrôl történô nyitását. A berendezés a központi zártól függetlenül mûködik. Elektromos vezérlés A mûszerfalon található elektromos vezérlô segítségével tiltható le a hátsó ajtók nyitása. Megjegyzés: A gyújtás rákapcsolásakor, ha a két hátsó ajtó biztonsági gyermekzára be van kapcsolva, a mûszerfalon található visszajelzô kigyullad. Csomagtér ajtó Az ajtó a gépkocsi megállásakor nyitható: a távvezérlôvel az egyik ajtó nyitásával. Megjegyzés: minden esetben, amint a kocsi elindul (10 km/h sebesség fölött) a csomagtér ajtó zárja automatikusan reteszelôdik. A csomagtér ajtó nyitása Nyomja felfelé az A-val jelölt gombot, a rendszámtáblát megvilágító lámpák között. A csomagtér ajtó zárása Engedje le az ajtót az ajtó belsô borításán található fogantyúk segítségével. Nyomja le az ajtót ütközésig. Kézi zárás A hátsó ajtók biztonsági reteszelése a retesz alatt található záró pöcökkel is megoldható. B Vésznyitás Ha a csomagtér ajtaja meghibásodás miatt a szokásos módon nem nyitható, a zár nyitása a csomagtér belsejébôl is megoldható. Vezessen be a zár B nyílásába egy csavarhúzót vagy egy hasonló szerszámot, és nyissa ki vele a zárat. * Változattól és országtól függôen

15 AZ AJTÓK ÉS A MOTORHÁZTETÔ NYITÁSA* 13 Motorháztetô A motorháztetôt csak álló gépkocsinál szabad felnyitni. A A retesz oldásához húzza maga felé a mûszerfal alatt található nyitókart. A motorháztetô alatt, annak középvonalában található A-val jelölt kar segítségével emelje fel a tetôt. A motorháztetô zárása Hajtsa le a motorháztetôt, és végül hagyja leesni. Támasztó rúd: pattintsa ki a rudat a helyérôl, és mozgassa úgy, hogy beakadjon elôbb az 1-es majd a 2-es fogba. (lásd a nyilat). Figyelem: a rudat soha ne húzza elôre. Ellenôrizze, hogy jól bezárta-e a motorháztetôt.

16 14 A TÜZELÔANYAG BETÖLTÉSE* A fedél nyitásához nyomja meg annak szélét. (lásd A tüzelôanyag minôsége ). Kulccsal nyitható tanksapka A tanksapka nyitásához vagy zárásához fordítsa el a kulcsot negyed fordulattal. Tüzelôanyag feltöltésekor a tanksapkát helyezze a fedél belsô oldalán kialakított tartóra. A katalizátorral szerelt benzines változatoknál ólommentes benzin használata kötelezô. A betöltô csatorna ezeken a modelleken szûkebb nyílással rendelkezik, ami csak ólommentes benzin használatát teszi lehetôvé. Amennyiben tele szeretné tölteni a tüzelôanyag tartályt, ügyeljen arra, hogy a töltôpisztoly harmadik elakadásán túl már ne erôltesse tovább a tankolást, ez ugyanis a gépkocsi meghibásodásához vezethet. A tüzelôanyag-tartály ûrtartalma: Kb. 47 liter FIGYELEM! Amennyiben olyan tüzelôanyag kerül jármûvébe, amely az adott motortípusnak nem felel meg, feltétlenül ki kell üríteni a tüzelôanyag tartályt, mielôtt újra üzembe állítaná jármûvét. * Változattól és országtól függôen

17 A TÜZELÔANYAG MINÔSÉGE* 15 A tanksapka fedelének belsô oldalára ragasztott címke jelzi, melyek az engedélyezett tüzelôanyagok. ÓLOMMENTES BENZIN GÁZOLAJ A benzines motorok 95-ös (RON) tüzelôanyaggal mûködtethetôk. A gépkocsi kényelmesebb használata érdekében (benzinüzemû motorok esetében) a 98-as (RON) oktánszámú tüzelôanyag használata ajánlott. * Változattól és országtól függôen

18 16 ELSÔ ÜLÉSEK* * Változattól és országtól függôen

19 ELSÔ ÜLÉSEK* 17 Kézi beállítások Fejtámasz 1 Magasítás és leengedés: húzza a fejtámlát elôre és állítsa a kívánt pozícióba. A fejtámla magassága akkor megfelelô, ha a fejtámla a fejtetôig ér. A fejtámla dôlésszöge is állítható. Kiszerelés: állítsa a fejtámlát a legmagasabb pozícióba, majd egy pénzérme segítségével emelje fel a kioldó nyelvet és húzza felfelé a fejtámlát. 5 Könyöktámasz: Ha nincs rá szüksége, állítsa teljesen függôleges pozícióba (reteszelésig). 2 A háttámla dôlésszöge A szabályozókar segítségével állítsa be a megfelelô dôlésszöget. A háttámla 45 -os szögben elôre dönthetô és ebben a helyzetben rögzíthetô. A rögzítés oldásához húzza felfele a rögzítô kart. Az ülôlap magasságának és dôlésszögének beállítása 3 Emelje fel a kart, és állítsa az ülôlapot a kívánt pozícióba. Hosszanti beállítás: 4 A szabályozórúd segítségével állítsa az ülést a kívánt pozícióba. * Változattól és országtól függôen Fûtött ülések Az elsô ülések külön-külön is fûthetôk. Használja az ülések oldalán lévô kapcsolókat és válasszon a három fûtési mód közül: 0: kikapcsolás 1: gyenge fûtés 2: közepes fûtés 3: erôs fûtés A hôfok beállítása automatikusan történik. Megjegyzés: az ülések fûtése csak járó motor mellett mûködik.

20 18 A KORMÁNYKERÉK ÉS A BIZTONSÁGI ÖV BEÁLLÍTÁSA A kormánykerék magassága igény szerint változtatható. Álló helyzetben, elôször állítsa be ülését a legmegfelelôbb pozícióba, majd állítsa be a kormányt. (Lásd Vezetési helyzet c. fejezet) A vezérlôkar elôre nyomásával ezután oldja a kormánykerék rögzítését. Állítsa be a kormányt a kívánt magasságba, majd a vezérlôkar erôteljes meghúzásával rögzítse a kívánt pozícióban. Ügyeljen arra, hogy a mûszerfalon található mûszerek és jelzôlámpák jól láthatók maradjanak. A biztonsági öv magasságnak beállítása Az öv magassága akkor megfelelô, ha a heveder a váll közepére simul (lásd HASZNÁ- LATI TANÁCSOK, IX. o.). Beállítás: az öv magasságának beállításához csíptesse be az övet. FONTOS! Biztonsági okokból a kormány beállítását semmilyen körülmények között sem szabad menet közben végezni.

21 LÉGZSÁKOK* 19 Az utas oldali légzsák kiiktatható. Az utas oldali légzsák kiiktatása Ha gyermekülést szeretne szerelni a menetiránynak háttal az utas oldali ülésre, elôbb feltétlenül iktassa ki az utas oldali légzsákot a következôképpen: A gyújtás lekapcsolását követôen helyezze a kulcsot az A nyílásba. Fordítsa a kulcsot OFF állásba: az utas oldali légzsákot kiiktatta. Rákapcsolt gyújtásnál a mûszerfalon található utas oldali légzsák visszajelzô folyamatosan világít. Az utas oldali légzsák visszakapcsolása Ne felejtse el szükség esetén újra aktiválni az utas oldali légzsákot, amelyet a következôképpen tehet meg: A gyújtás lekapcsolását követôen a kulcsot fordítsa ON állásba: a légzsákot ezzel újraaktiválta. A mûszerfalon található visszajelzô ekkor néhány másodpercre felvillan. A Soha ne helyezzen az utas oldali ülésre gyermekülést ha az légzsákkal van felszerelve, amíg elôbb ki nem iktatta a légzsákot, mert baleset esetén a felfúvódó légzsák komoly sérüléseket okozhat gyermekének. * Változattól és országtól függôen

22 20 BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK GYERMEKEK SZÁMÁRA* A gyermekülésbe épített rögzítô elemek pontosan illeszkednek az ISOFIX rögzítô elemekbe, így megbízható, egyszerû és gyors rögzítést tesznek lehetôvé. A menetiránynak megfelelôen rögzített gyermekülések esetében kötelezô az autó biztonsági öveit használni. Az elsô ülés beállítása a piros zónán kívül kell, hogy essen. * Változattól és országtól függôen ISOFIX gyermekülés rögzítôk* A két hátsó oldalsó ülést ISOFIX gyermekülés rögzítôkkel szerelték fel: a rögzítô gyûrûk segítségével egyszerûen és biztonságosan beszerelheti autójába a márkakereskedôi hálózatban forgalmazott gyermekülést. ISOFIX gyermekülés beszerelésére vonatkozó elôírás: Az ISOFIX gyermekülést a hátsó ülésre kell szerelni. Gyermekülés beszerelése a menetiránynak megfelelô irányban (a gyermek elôre néz): Állítsa az elsô ülést középsô pozícióba (hosszanti beállítás), közép magasságba, a háttámlát pedig normál helyzetbe (kb. 23 -os eltérés a függôlegestôl, lásd az alábbi rajzot). Gyermekülés beszerelése a menetiránynak háttal: Állítsa be az ülést a fent ismertetett módon és vegye ki a gyermeküléssel szemben lévô hátsó ülés fejtámláját. A következô táblázat, az európai uniós elôírásoknak megfelelôen ismerteti mely körülmények között szerelhetô fel gyermekülés az egyes ülésekre. Ülés Elsô utasülés Fix ülés magasított ülés Hátsó ülés Oldal helyek Hátsó ülés Középsô hely Súlycsoportok < 13 kg 9 18 kg kg kg U U U U U U U U U U U U U: univerzális kategória, a menetiránynak háttal, ill. a menetiránynak megfelelôen is használható UF: univerzális kategória, csak a menetiránynak megfelelôen használható X: nincs semmilyen gyermekbiztonsági felszerelés : nem vonatkozik rá Az ülés felszerelésekor kövesse a használati utasítást.

23 HÁTSÓ ÜLÉSEK* 21 Hátsó fejtámaszok A hátsó fejtámaszok kétféle pozícióba állíthatók: ha a hátsó ülésen nem utazik senki, az ülésbe csúsztathatók; a hátsó üléseken utazók védelme érdekében a fejtámaszok teljesen (ütközésig) fel is húzhatók. Felemelésükhöz húzza felfelé a fejtámaszokat ütközésig, majd nyomja be a kioldó gombot. Háttámla Az üléspad háttámláját két fokozatban döntheti elôre. Csúsztassa le a fejtámlákat. Nyomja le a háttámla szélén található szabályozó kart, és döntse a támlát teljesen elôre. A háttámla visszaállításkor ellenôrizze, hogy megfelelôen stabil helyzetben áll-e. * Változattól és országtól függôen A Mielôtt munkához látna: A biztonsági övek sérülésének és beakadásának elkerülése végett az erre a célra szolgáló csipesszel (A) rögzítse ôket a háttámla oldalához.

24 22 CSOMAGTÉR* Rögzítô gyûrûk A csomagok rögzítéséhez használja a csomagtér padlóján található négy rögzítô gyûrût. Biztonsági okokból, a hirtelen fékezésbôl eredô balesetek elkerülése végett, a nehéz csomagokat helyezze a padlón olyan elôre, amennyire csak lehet. Csomagfogó háló Segítségével biztonságosan rögzíthetôk a csomagtérben elhelyezett tárgyak. A csomagok elrendezése A csomagtér jobb és bal oldalán található hevederek lehetôvé teszik különféle tárgyak biztonságos rögzítését (elsôsegély doboz, elakadás jelzô háromszög, olajos kanna, stb.) A csomagtér jobb oldalán külön rakodóhely került kialakításra. * Változattól és országtól függôen

25 KALAPTARTÓ 23 B Kiszerelés: Akassza ki a tartóhevedereket, kissé nyomja meg a kalaptartót és emelje ki a helyérôl mindkét oldalon. Elhelyezése: Fordítsa meg a kalaptartót és helyezze a csomagtartó padlójára. Beszerelés: A kalaptartót illessze vissza a helyére és nyomja be ütközésig. Fogja meg a hevedereket és B pontban rögzítse vele a kalaptartót a csomagtér ajtajához. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kalaptartóra, mert azok megsérthetik a hátsó szélvédô fûtôszálait és hirtelen fékezéskor vagy ütközés esetén elôre repülve sérülést okozhatnak.

26 24 MODUBOARD TÉRLEVÁLASZTÓ ELEM* A hátsó üléspad hátulján található térleválasztó elem lehetôvé teszi a csomagtér tetszés szerinti átalakítását. A helyzet: a térleválasztó elem függôleges helyzetben a hátsó üléspad támlájához simul 1 A B A Moduboard elem rögzítésének oldása: fogja meg egyik kezével az elemet oldja a rögzítést valamelyik 1-es rögzítô segítségével A Moduboard elem kivétele: 2 1 oldja a rögzítést valamelyik 1-es rögzítô segítségével, hajtsa le (az összehajtott) Moduboard elemet maga felé, pattintsa le a Moduboardot az illesztékekrôl. A Moduboardot erôltetés nélkül kell mozgatni az egyes részek összeköttetését biztosító illesztékeken. Megjegyzés: a 2-es középsô rögzítô fület be lehet hajtani az üléstámlák közé. A Moduboard elem visszahelyezése: hajtsa ki a 2-es középsô rögzítô fület (erre a támasztékra a teherbírás miatt van szükség), ferdén vezesse be a Moduboardot az illesztékekbe, rögzítse az elemet függôleges helyzetben. A Moduboard elem rögzítése: hajtsa fel az elemet, illessze az elemet az 1-es rögzítô elemekbe. * Változattól és országtól függôen A Moduboard elem rögzítése lehajtott állapotban (B-C-D-E helyzetek): a félig kihajtott elem sarkát helyezze a 3-as rögzítô ék alá, rögzítéshez hajtsa le teljesen az elemet. NE HAGYJA A MODUBOARD ELEMET A 3-AS RÖGZITÔ ÉKEN. Az elem rögzítésének oldása: Mindegyik oldalon: fogja meg az elem elülsô felét (az erre a célra kialakított lyukakon keresztül), hajtsa az illesztéket az elülsô és a hátsó rész közé, hogy az elülsô részt ki tudja szabadítani a 3-as rögzítô ékbôl.

27 MODUBOARD TÉRLEVÁLASZTÓ ELEM* C A Moduboard elem lehetôvé teszi a csomagtér rekeszekre osztását: B törékeny tárgyak szállításához, C hosszú, nagy terjedelmû csomagok szállításához, D hosszú, nagy terjedelmû és törékeny tárgyak szállításához, E hosszú tárgyak szállításához úgy, hogy a két hátsó ülés és a csomagtér 2/3-a szabadon maradjon, F törékeny és hosszú tárgy szeparált szállításához. D Hosszú és nagy terjedelmû tárgyak szállítása teljesen lehajtott Moduboard mellett: A gépkocsi hátulja könnyedén, néhány egyszerû mozdulattal átalakítható egy hatalmas, a csomagtér küszöbétôl a teljesen elôre döntött elsô ülések háttámlájáig terjedô rakodótérré. E F

28 26 MÛSZERFAL* * Változattól és országtól függôen 27 26

29 MÛSZERFAL* Oldalsó ablak páramentesítése 2. Bal oldali szellôzôk 3. Bal oldali hangszóró (Tweeter) 4. Vezérlôgombok: Világítás Irányjelzôk Ködfényszórók Ködlámpák 5. Sebességválasztó a kormány alatt (Sensodrive váltómûnél) 6. Kürt 7. Vezetô oldali légzsák 8. Mûszertábla 9. Vezérlôgombok: Elsô ablaktörlô Ablakmosó Hátsó ablaktörlô Rádió vezérlés a kormánykerék alatt 10. Az ajtók és a csomagtér ajtó központi zárjának vezérlôje 11. Többfunkciós kijelzô 12. Vészvillogó 13. Középsô szellôzôk 14. Vezérlô gombok: Riasztó Tolató radar Gyermekbiztonsági berendezés Sebesség túllépés jelzô ESP (kitörésgátló) 15. Felsô kesztyûtartó 16. Jobb oldali szellôzô 17. Jobb oldali hangszóró (Tweeter) 18. Oldalsó ablak páramentesítése 19. Kulcsos kapcsoló: Az utasoldali légzsák aktiválása/ kiiktatása 20. Utas oldali légzsák 21. Alsó kesztyûtartó: A gépkocsi dokumentumainak táro lására 22. Autórádió helye 23. Légkondicionálás vagy fûtés/szellôzés voltos tartozék csatlakozó 25. Elektromos (elsô) ablakemelô 26. AUTO üzemmód kapcsoló (Sensodrive váltómûnél) 27. Kivehetô hamutartó 28. Kézifék 29. Szivargyújtó 30. Sebességváltókar 31. Riasztó gyújtáskapcsoló 32. Sebesség szabályozó gombok 33. Motorháztetô nyitása 34. Kormánykerék beállító kar 35. Rekeszek Biztosíték doboz 36. Fényszórók beállítása 37. Elektromos visszapillantók állítása * Változattól és országtól függôen

30 28 A MÛSZERFAL KIJELZÔI* Vezérlôgombok: Világítás kapcsoló. Éjszakai vezetés. Hûtôvíz hômérsékletjelzô. Fordulatszámláló (A bejáratás idôszakában lásd a Bejáratás c. részt). Tüzelôanyagszint mérô Vezérlôgomb: Lenullázás. Automata sebességváltó Sensodrive váltómû kijelzôje. Kijelzô Olajszint jelzô. Karbantartás jelzô. Összesített kilométer számláló. Napi kilométer számláló. F15 védôbiztosíték (a mûszerfal alatt).

31 A MÛSZERFAL KIJELZÔI* 29 Többfunkciós kijelzô A gyújtás rákapcsolását követôen a kijelzôn egymás után az alábbi mûszerek információi jelennek meg: Olajszint jelzô Karbantartás jelzô Összesített kilométer számláló Napi kilométer számláló Olajszint jelzô A gyújtás rákapcsolását követôen a kijelzôn elôbb néhány másodpercre a motorolaj szintre vonatkozó információ tûnik fel, majd ezt követôen a karbantartás jelzô adatai jelennek meg. Maximális szint = a kijelzô mind a 6 kockája és a Maxi jelzés egyszerre villog A kijelzô villogása ilyenkor a maximálisnál magasabb olajszintet jelez. A kézi olajszintmérô segítségével ellenôrizze az olajszintet. Szükség esetén forduljon valamelyik CITROËN márkaszervizhez. Minimális szint = a 6 pálcika és a Mini jelzés egyszerre villog. A kijelzô villogása ilyenkor a minimálisnál alacsonyabb olajszintet jelez. A kézi olajszintmérô segítségével ellenôrizze az olajszintet. Az ellenôrzést vízszintes talajon, legalább 10 perce álló motornál végezze. Szükség esetén forduljon valamelyik CITROËN márkaszervizhez. A pálcikák villogása mûködési rendellenességet jelez. Forduljon valamelyik CITROËN márkaszervizhez. * Változattól és országtól függôen

32 30 A MÛSZERFAL KIJELZÔI Összesített kilométer számláló napi kilométer számláló Az ajtó kinyitásakor a kijelzôn az összesített, illetve a napi kilométer számláló adatai jelennek meg. A gyújtás rákapcsolása után a karbantartás jelzô és az olajszint jelzô információit követôen újra megjelennek az összesített, illetve a napi kilométer számláló adatai. A napi kilométer számláló lenullázása Rákapcsolt gyújtás mellett lehetséges. A gombot hosszan benyomva tartva a napi kilométer számláló lenullázódik.

33 A MÛSZERFAL KIJELZÔI* 31 Éjszakai vezetés (bekapcsolt fényszórók): az A gomb segítségével 4 fényerôsségi szint + 1 black panel (éjszakai vezetés) funkció között lépegethet, a következô sorrendben: 4. szint 3. szint 2. szint 1. szint black panel (éjszakai vezetés) A B Éjszakai vezetés funkció választása esetén csak a következô információk jelennek meg a mûszertáblán: a C zóna kijelzôi (a mûszertábla alsó része) irányjelzôk, sebesség, kapcsolt sebesség fokozat (automata sebességváltónál/sensodrive váltónál) Éjszakai vezetés funkció és világítás kapcsoló: A világítás aktív, ha a fényszórók világítanak és a következôkre terjed ki: mûszertábla: fordulatszámláló, többfunkciós kijelzô, hûtôvíz hômérsékletjelzô, tüzelôanyag szintjelzô többfunkciós kijelzô klímaberendezés kijelzôje A világítás módját és a fényerôsséget az A világításkapcsoló segítségével választhatja ki. Gombnyomásra a fenti kijelzôk bármikor kivilágíthatók. tüzelôanyag szintjelzô valamint mini jelzés, ha a tüzelôanyag szint az utolsó elôtti kockába ér, hûtôvíz hômérsékletjelzô, valamint riasztó jelzés, ha a hômérséklet eléri a kritikus szintet (utolsó elôtti kocka) bizonyos idôközönként felvillan a tüzelôanyag szintjelzô, ha kialszik a 3 kocka a B gomb benyomásával kivilágítható a kilométeróra, a vezérlôgomb benyomásával kivilágítható az automata klíma kijelzôje. * Változattól és országtól függôen

34 32 KARBANTARTÁS JELZÔ A karbantartásjelzô arra figyelmezteti, hogy a Szervizfüzet elôírásai szerint mikorra esedékes gépjármûve következô felülvizsgálata. Mûködése: A gyújtás rákapcsolását követôen pár másodpercre felvillan a javítókulcs és az öszszesített kilométer számláló kijelzi, hány kilométer van még hátra a következôleg esedékes felülvizsgálatig. Példa: a következô ellenôrzésig még ennyi kilométert tehet meg: Ha a következô felülvizsgálatig már kevesebb, mint 1000 km-t tehet meg: A gyújtás rákapcsolását követôen a kijelzô 5 másodpercig az olajszintet mutatja, majd kigyullad a kis javítókulcs és a karbantartás idejét jelzô szám. Példa: a következô felülvizsgálatig már csak ennyi km van hátra. Ha a karbantartá s ideje már lejárt: A gyújtás rákapcsolását követôen a kijelzô 5 másodpercig az olajszintet mutatja, majd kigyullad a kis javítókulcs és a karbantartás idejét jelzô szám villog. Példa: a jármû felülvizsgálata 300 km-rel ezelôtt lett volna esedékes. Jármûve ilyenkor sürgôsen ellenôrzésre szorul. Öt másodperccel a gyújtás rákapcsolása után az összesített kilométer számláló visszaáll eredeti funkciójába, és vagy az összes, vagy az aznap megtett kilométerek számát mutatja. Öt másodperccel a gyújtás rákapcsolása után az összesített kilométer számláló viszszaáll eredeti funkciójába, viszont a sarokban látható marad a kis javítókulcs. Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy hamarosan esedékes lesz jármûve felülvizsgálata. A kijelzô ezután vagy az összes, vagy az aznap megtett kilométerek számát mutatja. Öt másodperccel a gyújtás rákapcsolása után az összesített kilométer számláló visszaáll eredeti funkciójába, viszont a sarokban a kis javítókulcs látható marad.

35 KARBANTARTÁS JELZÔ 33 A karbantartások esedékessége Amennyiben Ön jármûvét az átlagosnál nagyobb terhelésnek teszi ki, akkor a Szervizfüzet fokozott igénybevétel esetére elôírt karbantartási rendje érvényes autójára. 1 Nullázás Az esedékes felülvizsgálatokat követôen a CITROËN Hálózat munkatársai minden esetben lenullázzák a számlálót. Amennyiben Ön maga szeretné lenullázni a számlálót, a következôképpen járjon el: Kapcsolja ki a gyújtást. Nyomja be az 1 gombot és tartsa lenyomva. Kapcsolja vissza a gyújtást. Tartsa lenyomva az 1 gombot, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a = 0 jelzés, és a kis javítókulcs el nem tûnik. Kapcsolja ki a gyújtást.

36 34 JELZÔ- ÉS VÉSZJELZÔ LÁMPÁK* Bal oldali irányjelzô Lásd Jelzôberendezések Jobb oldali irányjelzô Lásd Jelzôberendezések Ködfényszórók Lásd Jelzôberendezések A vészvillogó bekapcsolását követôen a két irányjelzô egyidejûleg villog. Helyzetjelzôk Lásd Jelzôberendezések Országúti fény Lásd Jelzôberendezések Ködlámpák Lásd Jelzôberendezések * Változattól és országtól függôen

37 JELZÔ- ÉS VÉSZJELZÔ LÁMPÁK* 35 Vezetô oldali biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztetô jelzés Változattól és országtól függôen. A motor indításakor 5 másodpercre kigyullad, figyelmeztetve a vezetôt a biztonsági öv bekapcsolására. Akkor gyullad ki, ha a vezetô biztonsági öve nincs bekapcsolva. Utas oldali légzsák kiiktatása kijelzô Lásd Légzsákok Légzsák kijelzô Lásd Légzsákok. Akkumulátortöltés visszajelzô Járó motornál ennek a lámpának nem szabad égnie. Ha mégis folyamatosan világítana, keresse fel a legközelebbi CITROËN márkaszervizt. Kézifék visszajelzô, fékfolyadék szintjelzô és elégtelen fékerô elosztás kijelzô Járó motor mellett a kézifék behúzott, illetve rosszul behúzott állapotát jelzi. Segítségével tudhatjuk meg, ha nem elegendô a fékfolyadék szintje. Ha a kijelzô kiengedett kézifék mellett is világít, azonnal álljon meg és forduljon valamelyik CITROËN márkaszervizhez. Motormûködési hibajelzô (auto-diagnosztika) Ha menet közben ez a kijelzô villogni, vagy folyamatosan világítani kezd, akkor valószínû, hogy a befecskendezô-, a gyújtásrendszer vagy a környezetvédelmi berendezés (országtól függôen) meghibásodott. Ilyen esetben forduljon mielôbb a legközelebbi CITROËN márkaszervizhez! Motorolaj-nyomás visszajelzô Ha ment közben kigyullad a viszszajelzô, állítsa le a motort és ellenôrizze az olajszintet (lásd IV. fejezet Szintek ) Amennyiben megfelelô olajszint mellett továbbra is égve marad, értesítse a legközelebbi CITROËN márkaszervizt. ESP (kitörés gátló) visszajelzô Megfelelô mûködés esetén: ha az ESP rendszer mûködésbe lép, a visszajelzô villogni kezd. Hiba esetén: ha menet közben kigyullad az ESP visszajelzô, és hangjelzés is kíséri, a rendszer hibásan mûködik. Keresse fel a CITROËN márkaszervizt és ellenôriztesse a rendszert. Lásd II. fejezet. * Változattól és országtól függôen

38 36 JELZÔ- ÉS VÉSZJELZÔ LÁMPÁK* Diesel elômelegítés visszajelzô (Lásd. a motor beindításáról szóló részt: II. fejezet A motor beindítása ) ABS rendszer A gyújtás rákapcsolásakor az ABS kijelzô kigyullad, és pár másodpercig világít. Ha a kijelzô nem alszik ki, valószínûleg meghibásodott a rendszer. (Lásd II. fejezet Fékek c. részt.) Tüzelôanyag szintjelzô Víz a tüzelôanyagban. Amennyiben a tüzelôanyagban víz jelenlétét érzékeli a rendszer: a tüzelôanyag szintmérô összes pálcikája villogni kezd. Forduljon valamelyik CITROËN márkaszervizhez. Hûtôfolyadék hômérséklet vészjelzô benzines és HDi motoroknál Ha a visszajelzô mindegyik pálcikája folyamatosan világít és hangjelzés (bip) is hallható, akkor a hûtôfolyadék hômérséklete túlságosan magas. A vízrendszerben felmerült hibára utaló jelzés csak HDi motoroknál Ha hangjelzés (bip) kíséretében kigyullad a hûtôfolyadék szintjelzô utolsó pálcikája, a hûtôvízzel kapcsolatban valamilyen hiba merült fel. Mindkét esetben azonnal álljon meg és kapcsolja ki a gyújtást. A hûtôventilátor ilyenkor még egy ideig tovább mûködhet. Ellenôrizze a hûtôvíz szintjét (Ld. IV. fejezet Karbantartás c. rész) A felmelegedésnek többféle oka is lehet, ezért keresse fel a legközelebbi CITROËN Márkaszervizt. Tüzelôanyag szintjelzô / minimális szint Ha a tüzelôanyag tartály tele van, a kijelzô mind a 6 kockája világít. Ahogy fogy a tüzelôanyag, a kockák egymás után kialszanak; az elsô öt kocka mindegyike kb. 8 liter tüzelôanyagnak felel meg. Ha már csak az utolsó kocka világít, figyelmeztetô hang kíséretében kigyullad a minimális tüzelôanyag szint jelzés. Ekkor még kb. 8 liter tüzelôanyag van a tartályban. Black panel (éjszakai vezetés) funkció esetén ilyenkor néhány másodpercre kigyullad a tüzelôanyag szintjelzô. Ha kialszik az utolsó kocka is, a tartályban még kb. 4 liter tüzelôanyag van. A minimális tüzelôanyag szint jelzés továbbra is világít. Megjegyzés: a gyújtás bekacsolásakor a visszajelzôk 5 másodpercig világítanak. Megjegyzés: hiba esetén, hangjelzés kíséri a következô visszajelzôk kigyulladását: motor mûködés; légzsákok; akkumulátor töltés; olajnyomás; kézifék; ABS; ESP * Változattól és országtól függôen

39 TÖBBFUNKCIÓS KIJELZÔ* 37 B A A gyújtás bekapcsolásakor néhány másodpercre megjelennek a hômérsékletkijelzô adatai, majd a pontos idô. Ha megnyomja az egyik gombot, megjelennek a hômérsékletkijelzô adatai. Ha a külsô hômérséklet 3 C és +3 C között van, a hômérséklet kijelzô adatai folyamatosan villognak kijelzôn, arra figyelmeztetve a vezetôt, hogy jegesedés veszélye áll fenn. Nincs azonban mindegyik modell felszerelve külsô hômérséklet kijelzôvel, a hômérséklet pedig a többi modellen is csak jegesedés veszélye esetén látható folyamatosan. Megjegyzés: elôfordulhat, hogy a kijelzôn megjelenô hômérséklet adat magasabb, mint a tényleges hômérséklet, pl. ha a gépkocsi tûzô napon parkol. Óra és többfunkciós kijelzô A kijelzôn megjelenô értékek beállítása: Nyomja be a B gombot és tartsa benyomva, amíg a kijelzôn megjelenített adat villogni nem kezd. Ezután a B gomb többszöri, rövid ideig tartó benyomásával sorban kiválaszthatja a beállítani kívánt adatokat (nyelv, óra, perc, év, hónap, nap, óra ciklus, hômérséklet mértékegysége). Az A gombbal állíthatja be a kívánt adatot. Ha folyamatosan benyomva tartja az A gombot, megjelennek a lehetséges értékek. Az értékek beállítását követôen érvényesítse azt a B gomb benyomásával, mielôtt tovább lépne a következô adatra. Ha több gombot nem nyom meg, a beállításnak vége, a kijelzô visszatér szokásos üzemmódjába. Digitális óra Az órákat a B gombbal, míg a perceket az A gombbal állíthatja be. * Változattól és országtól függôen F4-es védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt).

40 38 JELZÔBERENDEZÉSEK* Vészjelzô Egyszerre mûködteti az irányjelzôket. Csak veszély, sürgôsségi megállás esetén, illetve szokatlan körülmények között szabad használni. A gyújtás lekapcsolása után is mûködôképes. Irányjelzôk Bal irány jelzése: kar lefelé. Jobb irány jelzése: kar fölfelé. Irányváltoztatás jelzésére ajánlatos a kart az ellenállási ponton túlra vinni. Az irányjelzôk automatikusan kikapcsolnak, amikor a kormánykerék újra egyenesbe fordul. Fénykürt Húzza a kart maga felé. A fénykürt gyújtás nélkül is mûködik. Kürt Nyomja meg a kormány egyik küllôjét. * Változattól és országtól függôen Hangjelzések Gépkocsija többféle információt hordozó hangjelzéseket ad Önnek. 1 gongütés = a kiadott parancs nyugtázása 3 csipogás = riasztás (pl. a rendszer nem mûködik megfelelôen a következôknél: motor diagnosztika; légzsák; akkumulátortöltés; olajnyomás; kézifék; ABS; ESP...) Vészjelzôk vészkapcsolása Vészfékezésnél vagy hirtelen lassításnál a vészjelzôk automatikusan kigyulladnak. Gyorsításkor a vészjelzôk automatikusan kialszanak, de kikapcsolhatók a mûszerfalon található vészjelzô kapcsolóval is. F13 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt) Az irányjelzôk nem mûködnek, ha a vészjelzôt menet közben bekapcsolja.

41 JELZÔBERENDEZÉSEK* 39 Világítás vezérlése Minden lámpa eloltva A Az A gyûrût fordítsa elôre. Helyzetjelzôk A mûszerfal világítása kigyullad. Az A gyûrût fordítsa elôre. Tompított fény Váltás a tompított fény és a reflektor között A tompított fény / reflektor közötti váltáshoz a kart húzza maga felé ütközésig. Égve maradt lámpákra és gyújtáskapcsolóban felejtett kulcsra figyelmeztetô hangjelzés Akkor lép mûködésbe, ha a gyújtás lekapcsolását követôen a vezetô oldali ajtó kinyílik, de a lámpák égve maradtak. A jelzés kikapcsol, mihelyt becsukja az ajtót, eloltja a lámpákat, kiveszi a kulcsot vagy rákapcsolja a gyújtást. Megjegyzés: az égve maradt lámpákra figyelmeztetô hangjelzés egy idô után automatikusan megszûnik. A tompított fény késleltetett kikapcsolása Miután kikapcsolta a gyújtást, húzza maga felé a tompított fény kapcsolókarját, ami lehetôvé teszi a lámpák késleltetett lekapcsolását (1 perc), hogy biztonságosan távozhasson pl. egy rosszul megvilágított parkolóból. Lehetôség van a tompított fény azonnali kikapcsolására is, az automatikus kikapcsolás elôtt: húzza maga felé a kapcsolókart. * Változattól és országtól függôen A fényszórók beállítása A fényszórókat mindig a gépkocsi terhelésének megfelelôen kell beállítani. Elektromos beállítás* A mûszertáblán, a vezetô bal oldalán. 0 Üres jármû. 1 Gyenge terhelés. 2 Közepes terhelés. 3 Teljes terhelés. F9 F10 F11 F12 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt)

42 40 JELZÔBERENDEZÉSEK* KÖDFÉNYSZÓRÓVAL ÉS KÖDLÁMPÁ- VAL szerelt gépkocsik (C gyûrû) B Kikapcsolt ködfényszórók és ködlámpák A C gyûrût fordítsa elôre. C KÖDFÉNYSZÓRÓVAL szerelt gépkocsik (B gyûrû) Bekapcsolt ködfényszórók A ködfényszórók a helyzetjelzôkkel vagy a tompított fénnyel együtt mûködnek. A C gyûrût fordítsa elôre. Bekapcsolt ködfényszórók A B gyûrût fordítsa elôre. Kigyullad a visszajelzô. A ködfényszórók a tompított fénnyel vagy az országúti fénnyel együtt mûködnek. Bekapcsolt ködfényszórók és ködlámpák A helyzetjelzôkkel és a tompított fénnyel együtt mûködnek. Kikapcsolás: Fordítson egyet hátrafelé a gyûrûn: a ködlámpák kikapcsolnak. Fordítson még egyet hátrafelé a gyûrûn: a ködfényszórók és a ködlámpák kikapcsolnak. * Változattól és országtól függôen Megjegyzés: a ködlámpákat csak ködben vagy hóesésben szabad használni. F6 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt).

43 LÁTÁSI VISZONYOK* Elsô ablaktörlô Esôérzékelô nélküli gépkocsi 1-es állás: a törlés üteme a gépkocsi sebességéhez alkalmazkodik. Megjegyzés: 2-es vagy 3-as állásban megálláskor az ablaktörlô automatikusan lassabb ütemre vált. Esôérzékelôvel szerelt gépkocsi 1-es állás: a törlés üteme az esô intenzitásához alkalmazkodik. Megjegyzés: 2-es vagy 3-as állásban megálláskor az ablaktörlô automatikusan lassabb ütemre vált. Elsô ablaktörlô 3 Gyors törlés 2 Normál törlés 1 Idôszakos vagy automata törlés 0 Álló helyzet 4 Egyszeri törlés, a kart lefelé húzva * Változattól és országtól függôen Biztonsági okokból, a gyújtás lekapcsolásakor az automata ablaktörlés kikapcsol. A gyújtás rákapcsolásakor a funkció újraindításához: a kapcsolót állítsa 0-álló helyzetbe, majd a kapcsolót állítsa kívánt helyzetbe. A funkció bekapcsolását egy törlés jelzi. FIGYELEM! Ne takarja le a szélvédô külsô részén a belsô visszapillantó mögött található esôérzékelôt. A gépkocsi mosásakor bekapcsolt gyújtás mellett, például automata autómosóban: a kapcsolót állítsa 0 álló helyzetbe. Automata törlés kapcsolásakor hangjelzés figyelmeztet a rendszer nem megfelelô mûködésére. F17 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt)

44 42 LÁTÁSI VISZONYOK* Elsô ablakmosó A kart húzza maga felé. Ez a mûvelet idôszakos törlést eredményez (3 ciklusban), bekapcsolt tompított fény esetén pedig fényszóró mosást*. Hangjelzés figyelmeztet ha az ablakmosó folyadék szintje minimumon van. * Változattól és országtól függôen Hátsó ablaktörlô 1. fokozat álló helyzet 2. fokozat Idôszakos hátsó ablaktörlés. 3. fokozat Idôszakos hátsó ablakmosás és ablaktörlés (3 ciklus). Biztonsági okokból, a gyújtás lekapcsolásakor az automata ablaktörlés kikapcsol. A gyújtás rákapcsolásakor a funkció újraindításához: a kapcsolót állítsa álló helyzetbe, majd a kapcsolót állítsa a kívánt helyzetbe. A funkció bekapcsolását egy törlés jelzi. Hátsó szélvédô páramentesítése Csak járó motornál mûködik. A hátsó szélvédôfûtés (és a visszapillantó tükrök fûtése) a vezérlô gomb egyszeri benyomásával hozható mûködésbe. Kb. 12 perces mûködés után a túlzott áramfogyasztás elkerülése végett önmûködôen leáll. Egy további gombnyomással leállíthatja a fûtést. Ha a gombot újra benyomja, a páramentesítés újabb 12 percig folytatódik. F11 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) F7 F14 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt) Fagy esetén ellenôrizze, nem fagytak-e be az elsô és hátsó ablaktörlôk. Távolítsa el a havat a szélvédôrôl.

45 VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK* 43 Elektromos vezérlésû külsô visszapillantó tükrök Az Ön gépkocsiját elektromos külsô visszapillantó tükrökkel szerelték fel. Válassza ki a beállítani kívánt tükröt: 1 Vezetô oldali visszapillantó tükör 2 Utas oldali visszapillantó tükör A kapcsoló segítségével állítsa be a tükröt (4 irány). A visszapillantók jégmentesítése a hátsó szélvédô páramentesítéséhez kapcsolódik Belsô visszapillantó tükrök A tükör alsó részén található karral a tükör kétféle helyzetbe állítható: 1 Nappali állás: a kar nem látható. 2 Éjszakai állás (fényvisszaverôdés ellen): a kar látható. * Változattól és országtól függôen F10 F22 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt). A tükör behajtása parkoláskor Parkoláskor a tükrök kézzel vagy elektromos vezérléssel elôrehajthatók. Ha benyomja a vezérlôgombot a 3-as pontban, a tükör automatikusan behajlik. Ha vissza akarja állítani a tükröt eredeti helyzetébe, állítsa a vezérlôgombot más helyzetbe. A tükrök külsô része domború, az oldalsó látószög növelése érdekében. A tükörben észlelt tárgyak azonban a valóságban jóval közelebb vannak, mint ahogy látszanak. A távolság felmérésénél ezt mindig figyelembe kell venni.

46 44 ABLAKEMELÔK* Elektromos vezérlés A vezetô oldali ajtón található kapcsolókkal vezérelhetôk elektromosan a gépkocsi elsô ablakai. Megjegyzés: az ablakemelôk késleltetô funkcióval rendelkeznek, a gyújtás kikapcsolása után is mûködnek még egy ideig. Elektromos vezérlés A vezérlôgomb elsô fokozatba állítása az ablak részleges nyitását/zárását eredményezi, mely a gomb elengedésekor félbeszakad. A gomb hosszabb ideig tartó lenyomva tartásával lehet teljesen felemelni/leereszteni az ablakot, ami egy rövid, második gombnyomással szakítható meg. Becsípôdés-gátló Egy becsípôdés-gátló szerkezet megállítja az ablak emelkedését, ha útjában akadályt észlel. Az ablak ilyenkor önmûködôen leereszkedik. Az akkumulátor kikötése vagy hiba esetén újra be kell tanítani a becsípôdés-gátló funkciót. Teljesen engedje le az ablakot, majd húzza fel: ekkor az üveg csak néhány centimétert fog emelkedni. Újra nyomja meg a vezérlôgombot, míg az ablak teljesen fel nem emelkedik. A betanítás alatt a becsípôdés-gátló funkció nem mûködik. Kézi vezérlés Tekerje le vagy fel az ablakot az ablakemelô kar segítségével. * Változattól és országtól függôen

47 II. FEJEZET VEZETÉS 45 Oldalszám 1. Kormányzár, gyújtás, önindító, takarékos üzemmód A motor beindítása Kézi (manuális) sebességváltó Sensodrive sebességváltó Automata sebességváltó Adott sebesség túllépésére figyelmeztetô jelzés Sebesség szabályozó Kézifék ABS rendszer Kitörésgátló Tolató radar 67

48 46 KORMÁNYZÁR GYÚJTÁS ÖNINDÍTÓ Ha e jelzôlámpák nem gyulladnak ki, valamilyen hiba áll fenn. D: Önindító Engedje el a kulcsot, ha a motor beindult. Soha ne mûködtesse, amíg a motor jár. S: Kormányzár A kormányzár kioldása érdekében könnyedén forgassa a kormánykereket, és közben finoman fordítsa el a gyújtáskulcsot. A: Segédberendezések Ez a pozíció egyes elektromos berendezések használatát teszi lehetôvé. Ebben a pozícióban kigyullad a töltésjelzô lámpa. M: Gyújtás A következô visszajelzôknek kell kigyulladniuk: akkumulátortöltés, kézifék, olajnyomás. A gépkocsi változatától függôen egy idôre a következô visszajelzôknek is ki kell gyulladniuk: ESP kijelzô, motordiagnosztika, ABS, légzsákok, utas oldali légzsák kiiktatás, tüzelôanyag minimum szint. * Változattól és országtól függôen A kulcs M helyzetében a következô jelzôlámpákat tesztelhetjük:

49 KORMÁNYZÁR GYÚJTÁS ÖNINDÍTÓ 47 Kormányzár S A kulcs levétele után a kormányzár bekapcsolását követôen a kormány blokkolódik. A kormány számos helyzetbe állítva blokkolható, azonban a kulcs csak S helyzetben vehetô ki. A Ebben a helyzetben oldható a kormányzár (miután a kulcsot A pozícióba állította, szükség esetén kissé forgassa el a kormánykereket.) M Menet pozíció D Indítási pozíció. A motor beindítása és leállítása. lásd A motor beindítása c. részt. Takarékos üzemmód Az akkumulátor lemerülését elkerülendô a gyújtás lekapcsolását követô 30 perc elteltével gépkocsija automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol. Az elektromos kényelmi berendezések áramellátása automatikusan megszakad. Visszakapcsolásukhoz indítsa el a motort. Megjegyzés: takarékos üzemmódba kapcsolás esetén az akkumulátor töltés visszajelzôje villogni kezd. FIGYELEM! SOHA NE VEGYE KI A KULCSOT A MOTOR TELJES LEÁLLÁSA ELÔTT. FONTOS, HOGY MENET KÖZBEN A MOTOR ÁLLANDÓAN JÁRJON ÉS ÍGY MÛKÖDHESSEN A FÉK- ÉS KORMÁNYRÁSEGÍTÔ. (Másképp fennáll a veszély, hogy a kormányzár bekapcsol és a biztonsági berendezések nem mûködnek teljes hatékonysággal.) Megállás és a gyújtáskulcs kivétele után, szükség esetén kissé fordítsa el a kormányt, hogy ezzel biztosítsa a kormányzár reteszelését.

50 48 A MOTOR BEINDÍTÁSA BENZINES MOTOROK A motor beindítása Kézi sebességváltó Gyôzôdjön meg róla, hogy a váltó üresben áll-e. Ne nyomja be a gázpedált. A kulcs elfordításával párhuzamosan addig mûködtesse az önindítót, amíg a motor be nem indul (legfeljebb tíz másodpercig). 0 C alatti hômérsékleten az indítási folyamat közben nyomja be a kuplungpedált, hogy az indítás könnyebb legyen. Indítás után lassan engedje fel a kuplungpedált. Sensodrive sebességváltó Nyomja be a fékpedált. Ne nyomja be a gázpedált. A kulcs elfordításával párhuzamosan addig mûködtesse az önindítót, amíg a motor be nem indul (legfeljebb tíz másodpercig). Automata sebességváltó Gyôzôdjön meg róla, hogy a váltó P vagy N pozícióban áll-e. Ne nyomja be a gázpedált. A kulcs elfordításával párhuzamosan addig mûködtesse az önindítót, amíg a motor be nem indul (legfeljebb tíz másodpercig). Megjegyzés: ha a motor elsôre nem indul, vegye le a gyújtást, várjon tíz másodpercig, majd önindítózzon a fönt ismertetett módon. FIGYELEM! NE JÁRASSA A MOTORT ZÁRT VAGY ROSSZUL SZELLÔZÔ HELYEN!

Az Ön kézikönyve CITROEN C8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2355854

Az Ön kézikönyve CITROEN C8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2355854 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató CITROEN C8. Megtalálja a választ minden kérdésre az CITROEN C8 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Forrás: http://www.doksi.hu CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CTROËN BERLNGO KEZELÉS ÚTMUTATÓ A a -t választotta. nnovatív együttműködés A CTROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehető legjobb motorokhoz

Részletesebben

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A CITROËN a -t választotta Innovatív együttmûködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehetõ legjobb

Részletesebben

AJTÓK (1. fejezet) ABLAKEMELÕK (3. fejezet) Az ajtók nyitása/zárása az elektromos belsõ központi. ABLAKOK (3. fejezet) ablakemelõk

AJTÓK (1. fejezet) ABLAKEMELÕK (3. fejezet) Az ajtók nyitása/zárása az elektromos belsõ központi. ABLAKOK (3. fejezet) ablakemelõk JTÓK (1. fejezet) Indításgátló berendezés z indításgátló berendezés a kódolt gyújtáskulcs nélkül lehetetlenné teszi a jármû elindítását. LKEMELÕK (3. fejezet) C D z ajtók nyitása/zárása az elektromos belsõ

Részletesebben

CITROËN C2 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN C2 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN C2 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A CITROËN a -t választotta Innovatív együttmûködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehetõ legjobb motorokhoz

Részletesebben

AJTÓK/ RENAULT KÁRTYÁK (1. fejezet) Különlegességek a használattal kapcsolatban. Távirányító üzemmód. (5) az ajtón vagy a csomagtartóajtón.

AJTÓK/ RENAULT KÁRTYÁK (1. fejezet) Különlegességek a használattal kapcsolatban. Távirányító üzemmód. (5) az ajtón vagy a csomagtartóajtón. AJTÓK/ RENAULT KÁRTYÁK (1. fejezet) 1 24088 3 2 4 5 Távirányító üzemmód Kinyitás: gomb (1). Bezárás: gomb (3). Csak a csomagtartó kinyitása és bezárása: gomb (2). Különlegességek a használattal kapcsolatban

Részletesebben

CITROËN C8 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN C8 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN C8 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN a TOTAL-t választotta Innovatív együttmûködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehetõ legjobb motorokhoz

Részletesebben

CITROËN C4 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN C4 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN C4 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN A CITROËN a -t választotta Innovatív együttműködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehető legjobb

Részletesebben

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A a -t választotta. Innovatív együttműködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehető legjobb motorokhoz

Részletesebben

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Köszönjük választását és gratulálunk! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az ismertetôt, mielôtt útra kelne. Megtalálható benne minden olyan a jármûvezetéssel, a felszerelések

Részletesebben

IA LÉNYEG M Ű S Z E R F A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 25 24 23 39 38 37 36 35 34 33 32 31 27 28 29 30 4 M Ű S Z E R F A L I 1 Vezérlők: Visszapillantó tükrök Ablakemelők

Részletesebben

Vehicle Security System VSS 1. Rendszer beállítási útmutató - Hungarian

Vehicle Security System VSS 1. Rendszer beállítási útmutató - Hungarian Vehicle Security System VSS 1 Rendszer beállítási útmutató - Hungarian Tisztelt Vásárló, Ebben az útmutatóban a következőkhöz találja meg a szükséges információt és műveleteket : A riasztórendszer üzembeállításának

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Ampera 08/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 57 Világítás... 95 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

ISMERKEDÉS A GÉPKOCSIVAL

ISMERKEDÉS A GÉPKOCSIVAL K Ü L S Ő K I A L A K Í T Á S I ISMERKEDÉS A GÉPKOCSIVAL Napfénytető A napfénytető jobb szellőzést és világosabb utasteret biztosít. 100 Parkolást segítő hangjelzés (tolatáskor) Hátramenet kapcsolásakor

Részletesebben

CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A CITROËN a -t választotta Innovatív együttmûködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehetõ legjobb motorokhoz

Részletesebben

CAN 700 (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CAN 700 (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS CAN 700 (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS AUTÓRIASZTÓ Működés RIASZTÓ BEKAPCSOLÁSA Nyomja meg a gépkocsi gyári távirányítójának záró gombját. Az aktiválást a következők erősítik meg: Indexvillogás a gépkocsi zárási

Részletesebben

OPEL MOVANO. Kezelési útmutató

OPEL MOVANO. Kezelési útmutató OPEL MOVANO Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 59 Műszerek és kezelőszervek... 67 Világítás... 86 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Sebességváltás 5MT 5MT 4AT 5MT Modell JLX JLX JLX MODE3

Sebességváltás 5MT 5MT 4AT 5MT Modell JLX JLX JLX MODE3 BENZIN Sebességváltás 5 5 4 5 FUTÓMŰ Abroncsok és keréktárcsák Pótkerék és keréktárcsa Pótkerék fedő (lemez tipusú) 205/70R15 + acél keréktárcsa 205/70R15 + acél keréktárcsa (*1) (*1) (*1) (*1) 205/70R15

Részletesebben

CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Köszönjük választását és gratulálunk! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az ismertetôt, mielôtt útra kelne. Megtalálható benne minden olyan a jármûvezetéssel, a felszerelések

Részletesebben

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választásához: új gépkocsija a család számára lett tervezve és kialakítva, kivételes modularitást és otthonosságot,

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 4 6 0 0 p l a t f o r m a u t ó r i a s z t ó berendezésekhez Tisztelt vásárló! Gratulálunk, amiért megvásárolta e terméket, melynek tervezése

Részletesebben

Felszereltség Suzuki Swift

Felszereltség Suzuki Swift 1.2L 1.2L 1.L 5 5 Sebességváltó / / FUTÓMŰ Abroncsok és keréktárcsák 175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű dísztárcsával) 185/55R16 + könnyűfém keréktárcsa S S - S - S - Defektjavító készlet KÜLSŐ

Részletesebben

OPEL ZAFIRA TOURER. Kezelési útmutató

OPEL ZAFIRA TOURER. Kezelési útmutató OPEL ZAFIRA TOURER Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 21 Ülések, biztonsági rendszerek... 38 Tárolás... 65 Műszerek és kezelőszervek... 97 Világítás...

Részletesebben

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881

Részletesebben

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!*

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!* OPEL Movano Csak Euro Diesel EN 590!* Az Opel gépkocsik dízelmotorjait az autóipari kutatások legújabb eredményei alapján fejlesztették ki, így magas mûszaki színvonalat és kifinomult technológiát képviselnek,

Részletesebben

OPEL CORSA. Kezelési útmutató

OPEL CORSA. Kezelési útmutató OPEL CORSA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 53 Műszerek és kezelőszervek... 70 Világítás... 99 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei:

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei: 1/5 1) Termékleírás A beep&park /keeper egy olyan első és hátsó tolatóradar, amely egyben védi is parkoló járművét más autósok figyelmetlen parkolási manőverei ellen. A termék részei: Ellenőrző kijelző

Részletesebben

OPEL CORSA. Kezelési útmutató

OPEL CORSA. Kezelési útmutató OPEL CORSA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 54 Műszerek és kezelőszervek... 71 Világítás... 100 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Spark. Üzemeltetői kézikönyv

Spark. Üzemeltetői kézikönyv Spark Üzemeltetői kézikönyv Tartalom Bevezetés... 2 Rövid áttekintés... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 56 Műszerek és kezelőszervek... 63 Világítás...

Részletesebben

Renault ESPACE. Kezelési útmutató

Renault ESPACE. Kezelési útmutató Renault ESPACE Kezelési útmutató szenvedély és teljesítmény Az ELF a World Series by Renault partnere A RENAULT az ELF-et ajánlja Az autóipar csúcstechnológiás partnerei, az Elf és a Renault egyesítik

Részletesebben

Suzuki Grand Vitara Felszereltség 5 ajtó

Suzuki Grand Vitara Felszereltség 5 ajtó Suzuki Grand Vitara Felszereltség 5 ajtó A gyártó bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat, az árakat és a színeket, ezért pontosabb felvilágosítás érdekében kérjük,

Részletesebben

2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M

2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M 2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M Kulcsok, ajtók és ablakok... 1-1 Kulcsok és zárak.........1-2 Ajtók......................... 1-12 Gépkocsivédelem.......1-13 Külső visszapillantó tükrök... 1-16

Részletesebben

OPEL ANTARA. Kezelési útmutató

OPEL ANTARA. Kezelési útmutató OPEL ANTARA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 56 Műszerek és kezelőszervek... 75 Világítás... 110 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat A berendezés beszerelését kizárólag szakember végezheti. FIGYELEM! A forgalmazó nem vállal

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S P T L ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó augusztus 4.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S P T L ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó augusztus 4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S 8 4 0 P T L ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó Működés RIASZTÓ BEKAPCSOLÁSA Nyomja meg a gépkocsi gyári távirányítójának záró gombját. Az aktiválást a következők erősítik

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

GP 48. Használati útmutató MK 300

GP 48. Használati útmutató MK 300 GP 48 Használati útmutató MK 300 A készlet tartalma GP 48 riasztó készülék Riasztó kábelköteg Beltérvédelmi ultrahang szonda Motortér kapcsoló Rögzítő tappancs készlet Csúszósaru Biztosíték- és lengőaljzat

Részletesebben

Automata világításvezérlés - - - -

Automata világításvezérlés - - - - Swift Motor Benzin Benzin Diesel 1.2L 1.2L 1.3L Ajtók száma 3 és 5 5 3 és 5 Hajtás 2WD 4WD 2WD Sebességváltó 5MT 5MT/4AT 5MT/4AT 5MT 5MT Felszereltség GC GLX GS GLX GLX Futómű Abroncsok és keréktárcsák

Részletesebben

SpeedForce 50 Teljes áttekintés

SpeedForce 50 Teljes áttekintés SpeedForce 50 Teljes áttekintés 1. Sisaktartó szerszámkészlettel 2. Csomagakasztó 3. Üzemanyag olaj tároló burkolat 4. Akkumulátor és biztosíték 5. Gyújtáskapcsoló, kormányzár 6. Fékfolyadék tartály 7.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

AUTÓRIASZTÓ SPY, PKE SYSTEM LA3

AUTÓRIASZTÓ SPY, PKE SYSTEM LA3 N09091 AUTÓRIASZTÓ SPY, PKE SYSTEM LA3 Használati útmutató A távirányító gombjainak funkciói Élesítés Hatástalanítás Néma riasztás Autókeresés Élesítés Nyomja meg az élesítés gombot egyszer. A sziréna

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

CITROËN JUMPER Kezelési útmutató

CITROËN JUMPER Kezelési útmutató CITROËN JUMPER Kezelési útmutató CITROËN A CITROËN a -t választotta Innovatív együttműködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehető

Részletesebben

Műszaki leírás/adatlap. 1. rész

Műszaki leírás/adatlap. 1. rész Műszaki leírás/adatlap Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére tárgyú közbeszerzési eljárás 1. rész 1 db szolgálati használatra szánt, önálló

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

SPY LP828. Visszapillantó tükör rendszer. Kijelző. A kijelző első és hátsó része: Tulajdonságok:

SPY LP828. Visszapillantó tükör rendszer. Kijelző. A kijelző első és hátsó része: Tulajdonságok: SPY LP828 Visszapillantó tükör rendszer Kijelző A kijelző első és hátsó része: Tulajdonságok: Parkoló szenzor + Bluetooth + Alkoholszonda, három az egyben, emberközpontú formatervezés és valódi szituáció

Részletesebben

M355/M357. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

M355/M357. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ M355/M357 Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - 2 - A riasztó védelme az alábbiakra terjed ki: gyújtás bekapcsolása, akkumulátor kiszerelése (csak M357), motorkerékpár billentése, elmozdítása, oldaltámasz

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV +DJ\RPiQ\RV WĦ]MHO]Ę N ]SRQWRN Tartalomjegyzék 1. Felhasználói útmutató......3 1.1 LED jelzések... 3 1.2 Akusztikus figyelmeztetések... 6 1.3 Vezérlőgombok... 6 1.4 Kezelési módok...

Részletesebben

Használati útmutató a LEGOS motorkerékpár riasztókhoz

Használati útmutató a LEGOS motorkerékpár riasztókhoz Használati útmutató a LEGOS motorkerékpár riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A LEGOS riasztók kétgombos távirányítóval

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Elektronikus zárral illetve kulccsal használható széfek

Elektronikus zárral illetve kulccsal használható széfek Hogyan használjuk az elektronikus zárat? Az elemek behelyezése 4db, összesen 6V tápfeszültségű alkáli elem (nincsenek benne a csomagban) szükséges a zár működtetéséhez. MEGJEGYZÉS: nem alkáli vagy újratölthető

Részletesebben

Használati útmutató a Meta M8700 és M8700A riasztókhoz

Használati útmutató a Meta M8700 és M8700A riasztókhoz Használati útmutató a Meta M8700 és M8700A riasztókhoz Az M8700 riasztók kétgombos távirányítóval, valamint egy, a visszajelző LED tokozásában elhelyezkedő nyomógombbal működtethetőek. A távirányító kisebb

Részletesebben

M43. Közelítőkártyás indításgátló készülék rablásgátló funkció lehetőséggel. Telepítési útmutató

M43. Közelítőkártyás indításgátló készülék rablásgátló funkció lehetőséggel. Telepítési útmutató M43 Közelítőkártyás indításgátló készülék rablásgátló funkció lehetőséggel Telepítési útmutató - 2 - MŰKÖDÉSI LEÍRÁS Az M43 egy automatikus élesedésű indításgátló készülék, amely mind közelítőkártyával,

Részletesebben

Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz

Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A HPA riasztók kétgombos távirányítóval,

Részletesebben

Felszereltség Suzuki Swift Sport

Felszereltség Suzuki Swift Sport uzuki wift port ebességváltó PORT FUTÓMŰ Abroncsok és keréktárcsák Defektjavító készlet 175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű dísztárcsával) 185/55R16 + könnyűfém keréktárcsa 195/45R17 + könnyűfém

Részletesebben

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék Telepítési útmutató Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai 3 Műszaki specifikáció 3 A készlet tartalma 4 A

Részletesebben

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv ASTRASUN PID Reduktor Kézikönyv A kézikönyv használata Kérem olvassa el és értelmezze a kézikönyvet mielőtt használatba veszi a terméket. Miután elolvasta tartsa kézközelben, hogy a telepítés során bármikor

Részletesebben

Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő

Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő kimenet (külső CPL relé nélkül) Állandó távirányított Zárás/Nyitás

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Jellemzők: GPS* SOLAR óra. Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt bárhol a világon. Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos időre. A világ

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP4, 8 és 16 kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik.

Részletesebben

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató YB1FA infra távirányító Kezelési útmutató Az YB1FA infra távirányító használata A távirányító felépítése 1 2 3 4 ON/OFF (BE/KI) gomb MODE (üzemmód) gomb +/- gomb FAN (ventilátor) gomb 1 3 4 6 2 5 5 6 7

Részletesebben

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Riasztórendszer távvezérlő Beállítási útmutató - Hungarian Kedves vásárló! Ebben az útmutatóban megtalálja a meghatározott tulajdonságok aktiválásához

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKPLCD, LCDL kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

használati útmutató Apache középmotoros átalakító szettel szerelt elektromos kerékpárokhoz

használati útmutató Apache középmotoros átalakító szettel szerelt elektromos kerékpárokhoz használati útmutató Apache középmotoros átalakító szettel szerelt elektromos kerékpárokhoz www.ambringa.hu Az Apache átalakító szettek többféle akkumulátorral érhetőek el, ezen használati útmutató végigveszi

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MŰSZER

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MŰSZER CITROËN DTAV INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MŰSZER LEÁNYVÁLLALATOK / IMPORTŐR ÚJ CITROËN gépjármű FORGALMAZÓK - Új gépjármű felkészítő - Kampánykoordinátor HIVATALOS CITROËN MÁRKASZERVIZEK - Vevőszolgálati vezető,

Részletesebben

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Röviden....................... 1-1 Kezdeti vezetési információk... 1-1 Kulcsok.......................

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató DRL 01 NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home Szerelési útmutató 5A KÉK 6 Jobboldali reflektor +12V PIROS 2 PIROS 7 +12V Gyújtás +12V ZÖLD 4 KÉK 8 Baloldali reflektor

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Riasztás/bezárás/lopásgátló riasztás(2):

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Riasztás/bezárás/lopásgátló riasztás(2): HASZNÁLATI UTASÍTÁS Riasztás/bezárás/lopásgátló riasztás(2): A: Élesítés: az élesítés gomb megnyomásával a sziréna egyet csipog és fényszórók egy rövidet villannak. A központ zár automatikusan lezárja

Részletesebben

Használati útmutató a MOP3 ( ) MOP4 ( ) OPEL riasztókhoz

Használati útmutató a MOP3 ( ) MOP4 ( ) OPEL riasztókhoz Használati útmutató a MOP3 (93 183 386) MOP4 (93 183 390) OPEL riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A riasztó védelme

Részletesebben

DEF COM 3. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

DEF COM 3. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DEF COM 3 Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - 2 - A DEF COM 3 riasztók kétgombos távirányítóval működtethetőek. A távirányító kisebb méretű, recés gombját A, a nagyobb, sima gombot B betűvel jelöljük.

Részletesebben

RX V. Műszaki jellemzők. 1 CSATORNÁS TANÍTHATÓ RÁDIÓS VEVŐ 433,92 Mhz. Telepítési és használati útmutató KAPU AUTOMATIZÁLÁS VEVŐ CSATLAKOZÓI

RX V. Műszaki jellemzők. 1 CSATORNÁS TANÍTHATÓ RÁDIÓS VEVŐ 433,92 Mhz. Telepítési és használati útmutató KAPU AUTOMATIZÁLÁS VEVŐ CSATLAKOZÓI RX 4331 12-24V 1 CSATORNÁS TANÍTHATÓ RÁDIÓS VEVŐ 433,92 Mhz Telepítési és használati útmutató KAPU AUTOMATIZÁLÁS 1. ábra VEVŐ CSATLAKOZÓI Műszaki jellemzők ANTENNA RX 4331 12-24V Tápellátás 12v / 24V ac

Részletesebben

CITROËN C1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN C1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN C1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN A CITROËN a -t választotta Innovatív együttműködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 éve azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehető legjobb motorokhoz

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP16+ kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER TARTALOM A BLINDER M20-XTREME készlet tartalma szerelési folyamat Szerelési útmutató Elektromos szerelési utm. Lézeres sebességmérés BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER Köszönjük hogy megvásárolta a BLINDER

Részletesebben

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0 C - 40 C (0,1 C lépésekben) Hőmérséklet állítási tartomány:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S 8 4 0 N E W ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S 8 4 0 N E W ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S 8 4 0 N E W ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó Működés RIASZTÓ BEKAPCSOLÁSA Nyomja meg a gépkocsi gyári távirányítójának záró gombját. Az aktiválást a következők erősítik

Részletesebben

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY HASZNÁLATI UTASÍTÁS AXR YJ006 autó indítás kiemelkedő biztonság mobil töltés s.o.s. vészvillogó figyelmeztetés Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, melynek

Részletesebben

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY AXR YJ002 HASZNÁLATI UTASÍTÁS autó indítás kiemelkedő biztonság mobil töltés s.o.s. vészvillogó figyelmeztetés Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, melynek

Részletesebben

FELSZERELÉS FELSZERELÉS FELSZERELÉS ELEM ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0. Atom SL A Blackburn Atom SL az els villához rögzített vezetékes érzékel t használ.

FELSZERELÉS FELSZERELÉS FELSZERELÉS ELEM ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0. Atom SL A Blackburn Atom SL az els villához rögzített vezetékes érzékel t használ. BEVEZETÉS Köszönjük, hogy a Blackburn Atom sorozatból választott komputert. A Blackburn komputerek a legkiválóbb minęségħ anyagok és gyártási szabványok alkalmazásával készülnek. Ez a kezelési útmutató

Részletesebben

I n C a r B l u e l o p á s é s r a b l á s g á t l ó g é p j á r m ű v é d e l m i r e n d s z e r

I n C a r B l u e l o p á s é s r a b l á s g á t l ó g é p j á r m ű v é d e l m i r e n d s z e r Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A I n C a r B l u e l o p á s é s r a b l á s g á t l ó g é p j á r m ű v é d e l m i r e n d s z e r Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta

Részletesebben

OPEL COMBO. Kezelési útmutató

OPEL COMBO. Kezelési útmutató OPEL COMBO Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 30 Tárolás... 46 Műszerek és kezelőszervek... 53 Világítás... 72 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS.

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS. Rádióvevô HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Centralis-Receiver RTS rádióvevô által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel szabad szerelni. A járműre felszerelhető ködfényszórók száma: 2

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

Duke konzol. A konzol automatikusan kikapcsol, ha 5 percen keresztül nem észlel edzésre utaló tevékenységet.

Duke konzol. A konzol automatikusan kikapcsol, ha 5 percen keresztül nem észlel edzésre utaló tevékenységet. Duke konzol Az elemek behelyezése A konzolt 2 darab 1.5 V-os alkalin elem működteti. Az elemek behelyezéséhez először távolítsa el a konzol hátlapját, majd helyezze be az R-6 elemeket jól az elemrekeszbe!

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Kezelési útmutató akkumulátoros (12V) automata elektronikához A készülék használata Időzítés Ciklus 1. 2 Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Az akkumulátor csatlakozók megfelelő polaritással

Részletesebben

Használati útmutató. Autóriasztó PNI OV288

Használati útmutató. Autóriasztó PNI OV288 Használati útmutató Autóriasztó PNI OV288 1 FUNKCIÓK LEIRÁSA 1. Riasztás: Állítsa le a a hajtóművet és lépjen ki az autóból. Nyomja meg a gombot a távirányitóról, a jelzőlámpák egyszer fognak pislogni,

Részletesebben

Kiegészítő a Master kezelési útmutatóhoz

Kiegészítő a Master kezelési útmutatóhoz Kiegészítő a Master kezelési útmutatóhoz Busz változatok Elektromos működtetésű oldalsó tolóajtó... Kézi működtetésű oldalsó tolóajtó... 3 Fogantyúk... 4 Fellépő... 4 Hátsó ülések: működés... 5 Hátsó biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben