A Standard Modellen túl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Standard Modellen túl"

Átírás

1 A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás A Standard Modellen túl Cynolter Gábor MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport február 8. MAFIHE TISK Cynolter Gábor BSM-75p

2 Vázlat A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás 1 A Standard Modell, Higgs, Nagy Egyesített Elméletek 3 Hierarchia Probléma és Megoldásai 4 Higgs - új fizika? Cynolter Gábor BSM-75p

3 Standard Model Anyag-részecskéi Részecskének tehetetlen tömege, mν SM = 0 0,01 ev - 0,5 MeV GeV -ig de m proton = 0,938 GeV. E = mc 2 c = 1 : tömeget energiában mérjük, 1 ev egys. töltés 1V gyorsítás, kev=1000 ev, MeV=10 6 ev, GeV=10 9 ev, TeV=10 12 ev e, p(uud) kell tömeg, különben nincs H-atom, per. rendszer Mi tartja egybe ezeket? -> Kölcsönhatások

4 Elektromágnesesség + kvantummechanika Elektrodinamika kvantumelmélete: kvantumelektrodinamika,, 1948: Tomonaga, Schwinger, Feynman, (Nobel-díj: 1965) Anyagi részecskék: proton, elektron + semleges neutron,neutrínó Kölcsönhatást foton (Einstein 1905) közvetíti : Feynman-gráfok Lélegzetelállító: az el. mágneses momentuma 11 jegyes egyezés µ e = kísérleti eredmény µ e = elméleti számolás +...

5 Gyenge és erős kölcsönhatás Gyenge kcsh β-bomlás, lassú -gyenge, véges hatótáv W ±, Z nehéz mértékbozonok közvetítik Erős kölcsönhatás gyors magfizikai folyamatok hadronokban (p, n,...) kvarkok közötti kcsh gluonok közvetítik (m=0)

6 Standard Modell - sikertörténet erős, gyenge és elektromágneses kölcsönhatások a QED mintájára. Szimmetriák + Renormálhatóság -> egyértelmű kölcsönhatások Anyagterek - 3 generáció Kölcsönhatást közvetítik - bozonok Higgs mechanizmus beépítve 1979 Nobel díj Glashow, Salam, Weinberg, 1999 Nobel díj t Hooft és Veltman -, 1972-ben bizonyítják matematikailag értelmes, hála a Higgsnek

7 Tömeg W, Z-nek majd 50 éve megvan a magyarázat - - Peter Higgs, 1964, Cairmgorms nemzeti park, Skócia Felismerés: új részecske kell - HIGGS BOZON (1966) Sok hasonló ötlet, cikk, ezért néha nevezik Anderson-Brout-Englert-Gurlanik-Hagen-Higgs-Kibble csatolással arányos tömeg (W,Z és kvark, elektron) -elképzelni?

8 A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás Higgs Mechanizmus, a Közeg Képzeljünk el......egy termet tele fizikusokkal (sic!), amint nyugodtan beszélgetnek, ez olyan mint a tér kitöltve a Higgs részecske mezőjével... (David J. Miller és CERN) Cynolter Gábor BSM-75p

9 Higgs Mechanizmus 2, a részecskék tömege...a csoportosulás miatt egyre nehezebben mozog, azaz tömeget kap, akárcsak egy részecske, amely a Higgs mezőn halad át híres fizikus besétál, zavart kelt, ahogy halad a teremben, és minden lépésével csodálói egy kisebb csoportját vonzza maga köré...

10 Higgs Mechanizmus 3, a Higgs tömege... kis csoportosulást hoz létre, de most a kutatók között. Az analógiában ezek a csoportosulások a Higgs részecskék.... ha egy pletyka terjed el a teremben,...

11 Higgs - Miért nem üres a terem (vákuum)? Tér (mező) értéke nem nulla a vákuumban -spec. potenciál spontán szimmetriasértés, sérül (tükrözési) a minimumban Higgs gyenge kcsh-ban részt vesz tömeget ad W, Z-nek -ezért gyenge a weak force illetve kvarkoknak, elektronnak (µ,τ) m csatolás v, vákuum érték ezért rejtőzködő!

12 LHC Large Hadron Collider proton -proton ütközések 8 (7) TeV (1000*GeV=..=10 12 ev) Az LHC (CERN, Svájc) madártávlatból és a szerkezete

13 A Standard Modell Sikerei Leírja az összes nagyenergiás kísérletet, m-ig (O(200) GeV-ig) 1984 kísérleti igazolásért (W, Z) Nobel díj: Carlo Rubbia és Simon van der Meer. Az összes részecskét direkt megfigyeltük, (LEP CERN, Tevatron Fermilab). Talán a HIGGS BOZONT is. Measurement Fit O meas O fit /σ meas α had (m Z ) (5) ± m Z [GeV] ± Γ Z [GeV] ± σ 0 had [nb] ± l R ± l A fb 0,l ± A (P τ ) ± R b ± R c ± A 0,b fb ± A 0,c fb ± A b ± l A c ± A (SLD) ± sin 2 θ lept eff (Q fb ) ± m W [GeV] ± Γ W [GeV] ± m t [GeV] ±

14 A Standard Modell - egyszerű?

15 A Standard Modell - egyszerű, vagy mégsem? L SM = 1 4g 2 B µνb µν 1 2g 2 Tr(W µνw µν ) 1 2gs 2 Tr(G µν G µν ) + Q i i DQ i + L i i DL i + ū i i Du i + d i i Dd i + ē i i De i +(Yu ij Q i u j H + Y ij Q d i d j H + Y ij l L i e j H + h.c.) +(D µ H) (D µ H) λ(h H) 2 m 2 H H + θ 32π 2 ε µνρσ Tr(G µν G ρσ ). (1)

16 A Standard Modell - egyszerű, vagy mégsem? L SM = 1 4g 2 B µνb µν 1 2g 2 Tr(W µνw µν ) 1 2gs 2 Tr(G µν G µν ) + Q i i DQ i + L i i DL i + ū i i Du i + d i i Dd i + ē i i De i +(Yu ij Q i u j H + Y ij Q d i d j H + Y ij l L i e j H + h.c.) +(D µ H) (D µ H) λ(h H) 2 m 2 H H + θ 32π 2 ε µνρσ Tr(G µν G ρσ ). (1)

17 SM + Spontán sértett SU C (3) SU L (2) U Y (1) mértékelmélet (Renormálható dim 4 tagok) Kvantum=hurok korrekciók szintjén működik (m dir top=m indirekt top ) Megmaradó töltések (véletlen) B-barionszám Q e +iα/3 Q ū e iα/3 ū d e iα/3 d L f - 3 külön leptonszám, m ν = 0 esetén L f e +iα L f ē f e iα ē f B,L megmarad perturbációszámításban B-L nem perturbatívan (korai Univerzum, EW fázisátmenet - szfaleron) BSM (SM túl) B,L általában sérül

18 SM korlátai - Spontán sértett SU C (3) SU L (2) U Y (1) mértékelmélet nem egyszerű csoport, direkt szorzat, 3 csat-i áll. Nem fundamentális elm., U Y (1) nem aszimptotikusan szabad g Landau pólus! g = 0 g 0 β ln( m) Λ hc Gravitáció nincs benne, M Planck = G GeV -kvantumgrav. SM önkényes paraméterek, ábrázolások, finom hangolás Nem értjük: anyag ábrázolások (multiplettek), miért 3 család, MFV Töltés kvantálás q e = q proton = 3 q d Miért van véletlen B,L szimmetria, anomáliamentesség? Miért csak L balkezes q,l áramok? Tömegspektrum ν f u,d,..q W ±, Z, t Sok paraméter:19 g,g,g s M Z,M H 3m l +6m q CKM θ i,δ θ QCD m ν +CKM (Maj.)

19 A SM Kísérleti Problémái 90-es évek végétől a kísérleti evidenciák sokasodnak Nem-barionikus sötét anyag Sötét energia ( kozmológiai konstans) Neutrínóknak tömege van (oszcillációból: Nap, atmoszferikus, reaktor) Nem ad magyarázatot az univerzum barion asszimetriájára (Fodor Z., Csikor F. és Katz S.) η = n B n B n γ kezdeti feltételként kimosódna, Sakharov feltételek dinamikai generáláshoz: C, CP sértés, nem egyensúly. Valamilyen új fizikának kell lenni a SM-en túl, ezt még nem értük el a gyorsítókban.

20 A SM megengedett Higgs Λ érvényességi tartománya V (H) = λh 4 + m 2 H H2 potenciálra korlátok λ(e) 0, és ne legyen fals EW vákuum ábra Trócsányi Zoltántól Just so Standard Modell, nem esztétikus, de pl. antropikus elv szólhat mellette.

21 Vázlat A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás 1 A Standard Modell, Higgs, Nagy Egyesített Elméletek 3 Hierarchia Probléma és Megoldásai 4 Higgs - új fizika? Cynolter Gábor BSM-75p

22 Észrevétel: mért csatolási állandók futása 0.10 Standard Modell GUT α 3 α i 0.05 α 2 α 1 * t=log(q/m Z )/2π Közel találkoznak GeV-en - közös eredet? Felette egy g GUT csatolási állandó csökken, aszimptotikusan szabad (AF)

23 Nagy Egyesített Elméletek, (GUT=NEE) Idea 3 csatolási állandóból egy g GUT nagy egyesítési energián, SU C (3) SU L (2) U Y (1) direkt szorzat csoport helyett 1 egyszerű csoport 1 ábrázolásban a részecskék egyszerű öszefüggések, tömegekre, töltésekre G G SM = SU C (3) SU L (2) U Y (1) SM csoport rangja (egyszerre felcserélhető op-k száma) rang G. Új szimmetriák (generátorok) és vektorbozonok, nem látjuk ezeket, mert nehezek. 1. egyesítés Newton: égi -, Földi mechanika 2. egyesítés a XIX. században: Maxwell elektromos és mágneses 3. egyesítés elektrogyenge

24 Prototípus:Georgi-Glashow SU(5) Hierarchikus szimmetriasértések G M GUT G SM M W SU C (3) U em (1) Egy családban 15 részecske SU C (3) SU L (2) kvantumszámok, ũ L = ū C R (u,d) (e,ν) ũ d e + (3,2) (1,2) (3,1) (3,1) (1,1) d 1 d 2 d 3 e + ν C e 0 u C 3 u C 2 u 1 d 1 0 u C 1 u 2 d 2 0 u 3 d 3 0 e + Fermionok 5és 10 = 5 5 antiszim. ábrázolást kitöltik } 15 db 0 L

25 GUT jó hír - rossz hír. Töltéskvantálás Ábrázolásból tudjuk (SU(N) generátorok spúrja 0), hogy 5: TrQ em = 3Q d,3 + Q e + = 0 azaz Q d,3 = 1 3 Q e + OK! 10: szorzatábrázolás generátora, rendben. Tömegrelációk Egy multiplettben M GUT felett m d = m e, m s = m µ, m b = m τ Kis energián 10 GeV m b /m τ 3 OK de m d kvark /m el. = kísérlet nem magyarázható. 3 családra 3-szor ismételt multiplett - nem értettük meg a családszerkezet. Szimmetriasértést új Higgs skalárok generálják (24 illetve 5 komponensű).

26 Protonbomlás SU(5) eredetileg 24 mértékbozon = 8 gluon +3 SU(2) +1x U(1) marad 12 M GUT tömegű új vektorbozon (X,Y ), kvark és lepton átmenet ábr-on belül. gluonok X / Y Y W i W i X W i. X,Y B X,Y = 1 3, 2 3 (X, Y ) mértékbozonok -leptokvarkok cseréje kvark -lepton átmenetetre vezethet p e + π 0, α GUT = g 2 GUT 4π τ proton = 1 MX 4 αgut 2 mp 5 leptokvarkok de (B L) megmarad! ev, M X GeV Kísérletek ma már τ proton ( )év -> túl gyors protonbomlást jósol! Legegyszerűbb SU(5) elvetve, SO(10) életképesebb, m ν is

27 GUT csatolási állandók futása 0.10 Standard Modell GUT α i = gi 2/4π ( ) 1 α i (Q 2 ) = 1 α i (µ 2 ) + b i 2π ln Q 2 µ 2 bi SM = ( 41 10, 19 6, 7) b 4 3 = 3 N f 11 < 0 b 2 = 3 4 N f 43 6 < 0 b 1 = 4 3 N f > 0 1-hurok jó! sin 2 θ W (M GUT ) 3 8 sin 2 θ W (M Z ) 0.21 De 2-hurok: már kís. hibán kivül. α i 0.05 α 2 α 1 * α t=log(q/m Z )/2π M GUT GeV.

28 Vázlat A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás 1 A Standard Modell, Higgs, Nagy Egyesített Elméletek 3 Hierarchia Probléma és Megoldásai 4 Higgs - új fizika? Cynolter Gábor BSM-75p

29 Hierarchia probléma Hierarchia: 2 távoli skála M EW 100 GeV M GUT, vagy M Planck Hierarchia probléma: elemi skalár tömegét kvantumkorrekciók meg akarják növelni. V (H) = λh 4 + m 2 H H2, v 2 = m 2 /2λ = (250 GeV ) 2 Korrekciók Higgs tömeghez ( Λ = 10 TeV ): fermion: δmh 2 3 λ 2 8π 2 t Λ 2 (2 TeV ) 2 *100 mértékbozon δmh 2 g 2 Λ 2 (700 GeV ) 2 10 skalár (H) δmh 2 3λ Λ 2 (500 GeV ) π 2 M 2 H = m2 H,tree + δm2 H,f + δm2 H,m + δm2 H,s M H = 126GeV ( GeV) m 2 H,tree finomhangolása minden rendben M GUT vagy M Planck levágással jegyre kell beállítani!

30 Kiejtést elekerülni: klassz. ED nem érvényes tovább, mint ( e 2 4πε 0 m e c 2 ) cm. Megoldás: kvantummechanika + antirészecske (e + ). Hierarchia probléma gyalogosoknak Klasszikus elektrodinamika (ED), e, E, B írja le és E Coulomb = 1 e 2 4π r e r e az elektron mérete, végtelen Coulomb sajátenergia levágásával vezetjük be. Minden e -ra van, ez e nyugalmi energiájának a része (m e c 2 ) megfigyelt = (m e c 2 ) csupasz + E Coulomb De! Kísérletekben r e cm (nem látunk szerkezetet eddig) E 10GeV m e c 2 = 0.511MeV. Kiejtés: finom hangolás eredménye lehet negatív csupasz tömeggel GeV = ( ) GeV

31

32

33 Hierarchia probléma megoldási lehetőségei A részecskefizika változtatása kis távon nagy energián a Higgs összetett, szerkezete van (Anderson szilárdtestfizika) 1-3 TeV-ig érvényes Szuperszimmetria új szimmetriák, legnépszerűbb (Bozon-Fermion, 0 kísérlet) Globális szimmetriák: Higgs pszeudo GB (Kis Higgs) F-F és B-B kiejtések.

34 Dinamikai szimmetrisértés Higgs összetett részecske! Nem perturbatív- nehéz, nem biztos számolások - rács térelmélet? QCD királis szimmetrisértése a minta fl f R 0 0 f Királis ábrázolás L SU L (2)dublett f R SU L (2)szinglet = SU L(2) sértés Nagy M Z,W tömeghez új mértékkölcsönhatás kell : TECHNICOLOR 3000* felskálázott QCD, technifemionok: ( ) Ψ1 Ψ L =, Ψ R Ψ L Ψ R 0 0 Ψ 2

35 Technicolor technipionok: felskálázott QCD pionok+ vektormezonok (a, ρ) (W,Z tömeget összetett GB adják) teschniskalárok: Higgs(ek) erős kölcsönhatás TeV skálán! Fermiontömeg gond: nincs direkt Ψ q SM csatolás, = újabb kcsh-k kellenek kiterjesztett modell ETC, qq ΨΨ/Λ 4 ETC, top Λ kicsi FCNC, ízváltó semleges áram, kísérletben elnyomva Λ nagy. LEPI-II mérések indirekt sugárzási korrekciók kizárják végleg a legegyszerűbb, QCD mintájú TC-ket. Módosítások: QCD-től eltérő dinamika, lassan változó csat. Walking TC. Extra globális szimmetria, mint (m π m proton ) kis Higgs elméletek, Higgs= pszuedo goldstone bozon Legnagyobb gond a jó, megbízható nem perturbatív számolási módszer hiánya.

36 Szuperszimmetria és Hierarchia SUSY motiváció: r H cm alatt is érvényes. Pozitron analóg: új szimmetriával duplázzuk a szabadsági fokokat Minden részecskéhez azonos tömegű és csatolású pár B F F B Q α femionikus operátor írja le, α spinor index. top stop s=0 (m t), párja rendbehozza a Higgs sajátenergiát m 2 stop = +6 h2 t 4π 2 1 r 2 H Λ 2 ( mstop 2 + mstop 2 = 6 h2 ( t m 2 4π 2 t m 2 t ) log 1 r 2 H m2 t m 2 m 2 tree könnyű stop m t = 1-2 TeV.(Higgs miatt 400 GeV) )

37 SUSY 2 Királis multiplettek: Vektor multiplettek: kvark szkvark (skalár, s=0) lepton szleptonok (skalár, s=0) gauge bozonok gaugínók (fermion, s=1/2) Gond: új 5 dim. op. írja le a proton bomlást τ p m4 s s mp 5 R-paritás globális szimmetriával megtiltható { R = ( 1) 3B+L+2s uj reszecske 1 = standard resz. + 1 R-paritással B és L sértő kölcsönhatások eltávolítva. Ált. renormálható mértékszimmetrikus Lagrangianban B, L invariáns LSP - legkönnyebb(l) szuperszimmetrikus (S) részecske (P) stabil, ha semleges ideális sötét anyag jelölt (neutralínó, gravitínó,..). WIMP miracle GeV tömeg, weak csatolás -> jó sötét anyag

38 Vázlat A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás 1 A Standard Modell, Higgs, Nagy Egyesített Elméletek 3 Hierarchia Probléma és Megoldásai 4 Higgs - új fizika? Cynolter Gábor BSM-75p

39 Higgs - ablak új fizikára Higgs keltés, új virtuális részecskék csatolás: q,g és Higgs, m q4 > 400 GeV SM3 és SM4 illesztése összes folyamathoz., SM 4 családdal 5.3 σ-val kizárva. PRL109, ( 12)

40 Összetett, erősen kölcsönható Higgs általánosan tulajdonságait J PC A SM Higgs az új részecske? mérni csatolásait BSM következmények Higgs-szerű skalárt paraméterezzük L-ben SM a=b=c=1 d 3 = d 4 = 1 c V = c Ψ = 1 Összes rész.fizikai folyamat számolható

41 Összetett Higgs 2 2 paraméter, F, VB csatolás skálázása SM -OK, fermionfób (c f = 0) kizárva, SM szimmmetriák tesztelhetők c f = 1 még életben (H γγ) pozitív interferencia, W, top hurkok

42 Higgs - van új fizika? V eff (H) = λh 4 + m 2 H H2 + V L SM - λ(q 2 ) fut (változik), 1-, 2-hurok+küszöb dλ = 1 β SM d lnq 2 16π 2 λ, ahol Degrassi et al

43 Stabilitás + Trivialitás 2012 Instabilitás - fals minimum nagy H -re. Metastabil: átmenet exp( 1/λ) τ UNIVERZUM -nál lassabb

44 Összefoglalás, kitekintés Standard Modell leírja a kísérleteket Új bozon az LHC-n, SM M H 126 GeV M H = GeV Ellenőrzés, tiszta kísérletben LC = Linear Collider 500 GeV Van-e új fizika, mit keresünk, várunk? Esztétikus- egyszerű elveket! Gravitációval közös konzisztens elmélet - húrelmélet?

45 Ajánlott Irodalom Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi kérdés, ha a válasz a Világegyetem Typotex 1995 Harald Fritsch: Kvarkok, Gondolat (1987) Brian Greene: Az elegáns Univerzum (húrelméletről) Természet Világa Mikrovilág különszám 1 (2000), 2 (2013) Az atomoktól csillagokig előadásai (http://www.atomcsill.elte.hu/) Katz Sándor: Az elemi részek fizikája és az anyag... (2010) Veres Gábor: Milyen eszközökkel figyelhetők meg... (2007) Bajnok Zoltán (2009), Varga Dezső (2010)...

46 Nobel-díj 20xx? 2010 Sakurai díj megosztva Peter Higgs Kibble, Guralnik, Hagen, Englert, Brout ( ) De Nobel 2008: Spontán szimmetriasértés részecskefizikában Nambu, Kobayashi és Maskawa

47 Elméleti Problémák -Hierarchia Probléma Legtöbb probléma a tömeget adó HIGGS skalár részecskével Egyetlen tömeges paraméter v = 254 GeV 254 M proton HIERARCHIA PROBLÉMA: Miért sokkal gyengébb a gravitáció az elektrogyenge kölcsönhatásnál? (ha a kvantumkorrekciók összehúzzák őket) alapvető elméletnek meg kell magyaráznia v SM = 254 GeV M PLANCK GeV

48 A SM Higgs keresés Elmélet: Ritka folyamatok Nagy háttér. Szimulációk

49 Kvantumgravitáció LHC-n, Fekete Lyukak ADD -> LHC-n Kvantumgravitáció, fekete lyuk! BH (Fekete Lyuk) kialakul, ha elegendő tömeg a horizonton belül Föld 6000 km 8 mm BH kialakul, ha ütközésnél b < r H ( s) M BH s ütközés energiája LHC ütközésszámmal 10 7 BH/ év keletkezhet. Sok fekete lyuk, mert csak kis b kell Nem stabilak, nem nyelnek el mindent, nem válnak kis gömböccé!

50 Fekete Lyuk Bomlás Hawking Sugárzással Hawking: fekete lyuk hőmérséklete T 1/M, ( ) hc 3 8πkG N 1 M Stefan-Boltzman törvény, sugároz σt 4 1/M 4 Kvantummechanikai folyamat egyformán kelt minden részecskét, LHC ATLAS jóslat: tűzijáték

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor A Standard Modellen túl Cynolter Gábor MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoportja Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A Kivonat Az elemi részecskék kölcsönhatásait leíró Standard Modell hihetetlenül

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Horváth Dezső: Bevezetés a részecskefizikába I CERN, 2009. augusztus 18. 1. fólia p. 1 Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2009. aug. 17-21.) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu

Részletesebben

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja 1954-ben alapította 12 ország Ma 20 tagország 2007-ben több mint 9000 felhasználó (9133 user ) ~1 GCHF éves költségvetés (0,85%-a magyar Ft) Az

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Horváth Dezső: Bevezetés a részecskefizikába II: Higgs CERN, 2014. augusztus 19. p. 1 Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2014 aug. 19.) (Pásztor Gabriella helyett)

Részletesebben

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille Korai CERN együtműködéseink a kísérleti részecskefizika terén Az EMC és L3 kísérletek NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille Előzmények A 70-es évektől kezdve a CERN meghatározó szerephez

Részletesebben

Tényleg megvan a Higgs-bozon?

Tényleg megvan a Higgs-bozon? Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 1 Tényleg megvan a Higgs-bozon? CSFK CSI, 2014.02.19 Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2007) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu. MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Az anyag felépítése Részecskefizika kvark, lepton Erős, gyenge,

Részletesebben

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben Horváth Dezső: Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben, RMKI-ATOMKI-CERN, 28..3. p. /27 Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben Budapest-Debrecen-CERN szeminárium, 28. okt. 3. Horváth

Részletesebben

Ligeti Zoltán. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory University of California, Berkeley, CA 94720. Kivonat

Ligeti Zoltán. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory University of California, Berkeley, CA 94720. Kivonat CP szimmetria sértés 1 Ligeti Zoltán Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory University of California, Berkeley, CA 94720 Kivonat Ha a,,tükör, amit CP szimmetriának hívunk, hibátlan volna,

Részletesebben

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető MAFIOK 2010 Békéscsaba, 2010.08.24. Hajdu Csaba MTA KFKI RMKI hajdu@mail.kfki.hu 1 Large Hadron Nagy Collider Hadron-ütköztető proton ólom mag

Részletesebben

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre Horváth Dezső: Részecskefizika és az LHC Leövey Gimnázium, 2012.06.11. p. 1/28 Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre TÁMOP-szeminárium, Leövey Klára Gimnázium, Budapest, 2012.06.11 Horváth Dezső

Részletesebben

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál?

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál? Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál? Horváth Dezső, MTA KFKI RMKI és ATOMKI A Peter Higgs (és vele egyidejűleg, de tőle függetlenül mások által is) javasolt spontán szimmetriasértési (vagy Higgs-) mechanizmus

Részletesebben

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában Varga Dezső, ELTE Fiz. Int. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék AtomCsill 2010 november 18. Az ismert világ építőkövei: az elemi részecskék Elemi

Részletesebben

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010 Horváth Dezső: Válaszok a kérdésekre CERN, 2010. augusztus 20. 1. fólia p. 1 Magyar Tanárprogram, CERN, 2010 Válaszok a kérdésekre (2010. aug. 20.) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske

Részletesebben

HORVÁTH DEZSŐ A HIGGS-BOZON

HORVÁTH DEZSŐ A HIGGS-BOZON HORVÁTH DEZSŐ A HIGGS-BOZON Tartalomjegyzék Bevezető 1 1. A standard modell 9 1.1. Szimmetriák...................... 9 1.2. Elemi részecskék................... 12 1.3. Kvantumszámok...................

Részletesebben

Részecskefizika a CERN-ben

Részecskefizika a CERN-ben Horváth Dezső: Részecskefizika a CERN-ben Wigner FK, Budapest, 2014.07.23. p. 1/41 Részecskefizika a CERN-ben Diákoknak, Wigner FK, Budapest, 2014.07.23. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner

Részletesebben

Az LHC kísérleteinek helyzete

Az LHC kísérleteinek helyzete Az LHC kísérleteinek helyzete 2012 nyarán Csörgő Tamás fizikus MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet, Budapest 7 (vagy 6?) LHC kísérlet ALICE ATLAS CMS LHCb LHCf MoEDAL TOTEM

Részletesebben

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja László András Wigner Fizikai Kutatóintézet, Részecske- és Magfizikai Intézet 1 Kivonat Az erősen kölcsönható anyag és fázisai Megfigyelések a fázisszerkezettel

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Horváth Dezső: Válaszok a kérdésekre CERN, 2008. augusztus 22. 1. fólia p. 1 Bevezetés a részecskefizikába Válaszok a kérdésekre (CERN, 2008. aug. 22.) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske

Részletesebben

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Radioaktivitás. 9.2 fejezet Radioaktivitás 9.2 fejezet A bomlási törvény Bomlási folyamat alapjai: Értelmezés (bomlás): Azt a magfizikai folyamatot, amely során nagy tömegszámú atommagok spontán módon, azaz véletlenszerűen (statisztikailag)

Részletesebben

Indul az LHC: a kísérletek

Indul az LHC: a kísérletek Horváth Dezső: Indul az LHC: a kísérletek Debreceni Egyetem, 2008. szept. 10. p. 1 Indul az LHC: a kísérletek Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete, 2008. szept. 10. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu

Részletesebben

RÉSZECSKÉK ÉS KÖLCSÖNHATÁSAIK (PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS)

RÉSZECSKÉK ÉS KÖLCSÖNHATÁSAIK (PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS) ATOMMAGFIZIKA II. (NUCLEAR PHYSICS II.) RÉSZECSKÉK ÉS KÖLCSÖNHATÁSAIK (PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS) (Harmadik, korszerűsített kiadás) (Third up-dated edition) FÉNYES TIBOR DEBRECENI EGYETEMI KIADÓ,

Részletesebben

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban Lévai Péter MTA KFKI RMKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Az atomoktól a csillagokig ELTE, 2008. márc. 27. 17.00 Tartalomjegyzék: 1. Mik azok a nehézionok?

Részletesebben

Részecskefizika a CERN-ben

Részecskefizika a CERN-ben Horváth Dezső: Részecskefizika a CERN-ben Gyöngyös, 2014.11.28. p. 1/40 Részecskefizika a CERN-ben Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös, 2014.11.28. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott Az isteni a-tom További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott jövő problémája TIMOTHY FERRIS: A világmindenség.

Részletesebben

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata Horváth Dezső: Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata MTA, 2009. december 2. p. 1 Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata MTA, 2009. december 2. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen

Részletesebben

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei? Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei? Veres Gábor ELTE Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék e-mail: vg@ludens.elte.hu Az atomoktól a csillagokig előadássorozat nem csak középiskolásoknak

Részletesebben

A RÉSZECSKEFIZIKA ANYAGELMÉLETE: A STANDARD MODELL

A RÉSZECSKEFIZIKA ANYAGELMÉLETE: A STANDARD MODELL tartozó valószínûség -hez, a többi nullához tart. A most vizsgált esetben (M M = 0) a (0) szerint valóban ennekkell történnie. Teljesen hasonlóan igazolható (0) helyessége akkor is, amikor k = n. A közbensô

Részletesebben

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában Csanád Máté Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában Zrínyi Ilona Gimnázium Nyíregyháza, 2010. december 10. www.meetthescientist.hu 1 26 Az anyag szerkezete Atomok proton, neutrok, elektronok Elektron

Részletesebben

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó?

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Horváth Dezső: Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Schwartz 2009, Nagyvárad, 2009.11.07 p. 1/36 Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Schwartz Emlékverseny, Nagyvárad, 2009.11.07

Részletesebben

Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)?

Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)? Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)? Nem tudjuk még. Amikor felfedezték az elektront, akkor sem tudták, hogy a segítségével

Részletesebben

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után Genf European Organization for Nuclear Research 20 tagállam (Magyarország 1992 óta) CERN küldetése: on ati uc Ed on Alapítva 1954-ben Inn ov ati CERN uniting

Részletesebben

A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon

A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon Horváth Dezső: Részecskefizika és a Higgs-bozon Szkeptikus Klub, 2012.04.17. p. 1/62 A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon Szkeptikus Klub, 2012.04.17. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA Wigner

Részletesebben

Gyorsítók a részecskefizikában

Gyorsítók a részecskefizikában Gyorsítók a részecskefizikában Vesztergombi György CERN-HST2006 Genf, 2006, augusztus 20-25. Bevezetés a kísérleti részecskefizikába Ha valaki látott már közelrõl egy modern nagyenergiájú részecskegyorsítót,

Részletesebben

Antirészecskék. I. rész

Antirészecskék. I. rész ismerd meg! Antirészecskék I. rész A XX. század fizikájának két korszakalkotó eredménye a kvantumelmélet és a relativitáselmélet volt. Természetes módon merült fel e két elmélet összekapcsolásának az igénye.

Részletesebben

ILC, a nemzetközi lineáris ütköztető: terv vagy ábránd?

ILC, a nemzetközi lineáris ütköztető: terv vagy ábránd? Horváth Dezső: ILC, a nemzetközi lineáris ütköztető: terv vagy ábránd? ELTE, 2009. febr. 18. p. 1 ILC, a nemzetközi lineáris ütköztető: terv vagy ábránd? ELTE részecskefizikai szeminárium, 2009. febr.

Részletesebben

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról 1. Bevezető megjegyzések Siklér Ferenc tézisében nehéz ionok és protonok nagyenergiás ütközéseit tanulmányozó részecskefizikai kísérletekben

Részletesebben

Papp Gábor, Németh Judit. Magfizika. egyetemi jegyzet fizika tanár szakos hallgatóknak. 2003, ELTE, Budapest

Papp Gábor, Németh Judit. Magfizika. egyetemi jegyzet fizika tanár szakos hallgatóknak. 2003, ELTE, Budapest 1 Papp Gábor, Németh Judit Magfizika egyetemi jegyzet fizika tanár szakos hallgatóknak 2003, ELTE, Budapest 2 Tartalomjegyzék 1. Atommagok tulajdonságai 7 1.1. Az atommag alkotórészei......................

Részletesebben

Az LHC és a Higgs-bozon

Az LHC és a Higgs-bozon Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, 2008.11.05. 1. dia p. 1/69 Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium fizikus szakszemináriuma 2008. nov. 5. Horváth Dezső MTA KFKI Részecske és Magfizikai

Részletesebben

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8.

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. 1. feladat: Az elszökő hélium Több helyen hallhattuk, olvashattuk az alábbit: A hélium kis móltömege miatt elszökik a Föld gravitációs teréből. Ennek

Részletesebben

Részecske- és magfizika vizsgakérdések

Részecske- és magfizika vizsgakérdések Részecske- és magfizika vizsgakérdések Az alábbi kérdések (vagy ezek kombinációi) fognak az írásbeli és szóbeli vizsgán is szerepelni. A vastag betűs kérdések egyszerűbb, beugró-kérdések, ezeknek kb. 90%-át

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

Fizika II. segédlet táv és levelező

Fizika II. segédlet táv és levelező Fizika II. segédlet táv és levelező Horváth Árpád 2012. június 9. A 284/6. alakú feladatsorszámok a Lökös Mayer Sebestyén Tóthné féle Kandós Fizika példatárra, a 38C-28 típusúak a Hudson Nelson: Útban

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Részecske azonosítás kísérleti módszerei Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

2. Rész A kozmikus háttérsugárzás

2. Rész A kozmikus háttérsugárzás 2. Rész A kozmikus háttérsugárzás A kozmikus sugárzás felfedezése 1965: A. Penzias és R. Wilson (Bell Lab) érzékeny mikrohullámú antennája A kozmikus sugárzás 1965: A. Penzias és R. Wilson érzékeny mikrohullámú

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék, Debrecen, Bem tér 18/A RAICS@TIGRIS.KLTE.HU Ajánlott irodalom Raics P.: Atommag- és részecskefizika. Jegyzet. DE Kísérleti

Részletesebben

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

Bevezetés a nehéz-ion fizikába Bevezetés a nehéz-ion fizikába Zoltán Fodor KFKI RMKI CERN Zoltán Fodor Bevezetés a nehéz ion fizikába 2 A világmindenség fejlődése A Nagy Bummnál minden anyag egy pontban sűrűsödött össze, ami azután

Részletesebben

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecskegyorsítók Barna Dániel University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecskegyorsítók a háztartásban Töltött részecskék manipulálása Miért akarunk nagyenergiás gyorsítókat? A klasszikus nagyenergiás

Részletesebben

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag? Horváth Dezső: Antianyag Trefort gimn, 2013.02.28 1. fólia p. 1/39 Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag? Horváth Dezső horvath wigner.mta.hu MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest és

Részletesebben

Szimmetria aszimmetria a tudományban

Szimmetria aszimmetria a tudományban NE NÉZZÜNK A NAPBA MEGFELELH SZJRHK ALKALMAZÁSA NÉL- KÜL! Legegyszer9bb eszköz: egy kartonlapba gombost9vel szúrt lyuk. Ezen keresztül egy árnyékos felületre kivetítve a Nap képe biztonságosan nézhet.

Részletesebben

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán 1 CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12 ország alapította, ma 21 tagország (2015: Románia) +Szerbia halad + Ciprus,

Részletesebben

Részecskés Kártyajáték

Részecskés Kártyajáték Részecskés Kártyajáték - avagy Rubik kockában a Világegyetem Csörgő Tamás fizikus, MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet www.rubiks.com Rubik kocka 40. évfordulójára dedikálva Fizikai Szemle 201/6. sz. 205.

Részletesebben

SÉTA A HIGGS RÉSZECSKE HAZÁJÁBAN

SÉTA A HIGGS RÉSZECSKE HAZÁJÁBAN Főiskolai tanár Scientix nagykövet SEK Budapest Óvoda Ált. Isk. és Gimn. (1021 Bp. Hűvösvölgyi út 131.) és Gábor Dénes Főiskola (1119 Bp., Mérnök u. 39.) Tartalomjegyzék 1. A világ legnagyobb részecskefizikai

Részletesebben

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat.

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat. Néhány szó a neutronról Különböző részecskék, úgymint fotonok, neutronok, elektronok és más, töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival

Részletesebben

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A Mathematikai és Természettudományi Értesítõt az Akadémia 88ben indította A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 89ben alapította LVII. évfolyam 8. szám

Részletesebben

Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk?

Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk? Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk? Jóllehet ezeket a kérdéseket még nem tudjuk teljes bizonyossággal megválaszolni, ám az utóbbi években nagyon sokmindent felfedeztünk

Részletesebben

Antiprotonok a CERN-ben

Antiprotonok a CERN-ben Antiprotonok a CERN-ben Sótér Anna Max Planck Kvantumoptikai Intézet Áttekintés Hírek a CERNből, a Higgs-vadászat státusza fénynél sebesebb neturínók? Kísérletek antiprotonokkal, antihidrogén csapdázás

Részletesebben

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája Ortvay Kollokvium Marx György Emlékelőadás A nagyenergiás neutrínók és kozmikus sugarak fizikája és asztrofizikája Mészáros Péter Pennsylvania State University A neutrinónak tömege van: labor mérésekből,

Részletesebben

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3.

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3. ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3. Barnaföldi Gergely Gábor, CERN LHC ALICE, Wigner FK ,,Fenomenális kozmikus erő......egy icipici kis helyen! Disney

Részletesebben

A mai nap főszereplői. Kvarkok: Közvetítő részecskék. Anyagi részecskék. Leptonok: Ők mind Fermionok (s=1/2) Ők mind Bozonok (s=1)

A mai nap főszereplői. Kvarkok: Közvetítő részecskék. Anyagi részecskék. Leptonok: Ők mind Fermionok (s=1/2) Ők mind Bozonok (s=1) Anyagi részecskék Kvarkok: A mai nap főszereplői Közvetítő részecskék Leptonok: Ők mind Fermionok (s=1/2) Ők mind Bozonok (s=1) Előszó. Olyan dolgokról fogok most Nektek beszélni amit a 3.- 4. éves fizikus

Részletesebben

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011 A CERN bemutatása Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011 CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire Európai Nukleáris Kutatási Tanács Európai Részecskefizikai

Részletesebben

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kis Zsolt Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33

Részletesebben

Elméleti zika 2. Klasszikus elektrodinamika. Bántay Péter. ELTE, Elméleti Fizika tanszék

Elméleti zika 2. Klasszikus elektrodinamika. Bántay Péter. ELTE, Elméleti Fizika tanszék Elméleti zika 2 Klasszikus elektrodinamika Bántay Péter ELTE, Elméleti Fizika tanszék El adás látogatása nem kötelez, de gyakorlaté igen! Prezentációs anyagok & vizsgatételek: http://elmfiz.elte.hu/~bantay/eldin.html

Részletesebben

Marx György (1927-2002)

Marx György (1927-2002) Marx György (1927-2002) 2002) Egy tanítvány visszaemlékezései (Dr. Sükösd Csaba, Budapest) Tartalom Korai évek A leptontöltés megmaradása Az Univerzum keletkezése és fejlıdése Neutrínófizika Híd Kelet

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez Hamar Gergő (MTA RMKI) az RMKI ELTE Gázdetektor R&D csoport és az ALICE Budapest csoport nevében Magfizikus találkozó, Jávorkút, 2009.09.03.

Részletesebben

RUBIK KOCKÁBAN A VILÁG

RUBIK KOCKÁBAN A VILÁG RUBIK KOCKÁBAN A VILÁG A TÖKÉLETES KVARKFOLYADÉK MODELLEZÉSE Csörgő Tamás fizikus, MAE MTA Wigner FK, Budapest és KRF, Gyöngyös reszecskes.karolyrobert.hu Élet és Tudomány 2010 év 49 szám 1542. oldal ÉVFORDULÓK

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Mitől függ a kölcsönhatás? VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag

Részletesebben

Egzotikus elektromágneses jelenségek alacsony hőmérsékleten Mihály György BME Fizikai Intézet Hall effektus Edwin Hall és az összenyomhatatlan elektromosság Kvantum Hall effektus Mágneses áram anomális

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

A KOZMIKUS HÁTTÉRSUGÁRZÁS KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS KILÁTÁSAI

A KOZMIKUS HÁTTÉRSUGÁRZÁS KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS KILÁTÁSAI A kölcsönhatásokat egyesítô elméletek közül ma a szuperszimmetria (SUSY) a legnépszerûbb, bár igazát egyelôre semmiféle kísérleti megfigyelés nem bizonyítja. Szimmetriát feltételez a fermionok és bozonok

Részletesebben

Hogyan mérünk neutrínó-sebességet?

Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 1/30 Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? Részecskefizikai szeminárium, ELTE, 2011.10.26 Horváth Dezső MTA KFKI RMKI, Budapest és MTA

Részletesebben

Bemutatkozik a CERN. Fodor Zoltán. 2015.08.14 HTP2015, Fodor Zoltán: Bemutatkozik a CERN

Bemutatkozik a CERN. Fodor Zoltán. 2015.08.14 HTP2015, Fodor Zoltán: Bemutatkozik a CERN Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán 1 CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12 ország alapította, ma 21 tagország (2015: Románia) +Szerbia halad + Ciprus,

Részletesebben

Szilárdtestek el e ek e tr t o r n o s n zer e k r ez e et e e t

Szilárdtestek el e ek e tr t o r n o s n zer e k r ez e et e e t Szilárdtestek elektronszerkezete Kvantummechanikai leírás Ismétlés: Schrödinger egyenlet, hullámfüggvény, hidrogén-atom, spin, Pauli-elv, periódusos rendszer 2 Szilárdtestek egyelektron-modellje a magok

Részletesebben

Kozmikus záporok és észlelésük középiskolákban

Kozmikus záporok és észlelésük középiskolákban Magfizika és Részecskefizika előadás Szegedi Egyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék 2012. 10. 16 Kozmikus záporok és észlelésük középiskolákban Csörgő Tamás MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai

Részletesebben

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Atomok, atommodellek (tankönyv 82.o.-84.o.) Már az ókorban Démokritosz (i. e. 500) úgy gondolta, hogy minden anyag tovább nem osztható alapegységekből,

Részletesebben

lásd: enantiotóp, diasztereotóp

lásd: enantiotóp, diasztereotóp anizokrón anisochronous árnyékolási állandó shielding constant árnyékolási járulékok és empirikus értelmezésük shielding contributions diamágneses és paramágneses árnyékolás diamagnetic and paramagnetic

Részletesebben

Antianyag a Föld környezetében

Antianyag a Föld környezetében Antianyag a Föld környezetében Király Péter MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest Hol találkozhatunk antianyaggal? A szilárd Földdel vagy annak plazmakörnyezetével foglalkozó geofizikus,

Részletesebben

RÉSZECSKEGYORSÍTÓ CERN. Készítette: Laboda Lilla, Pokorny Orsolya, Vajda Bettina

RÉSZECSKEGYORSÍTÓ CERN. Készítette: Laboda Lilla, Pokorny Orsolya, Vajda Bettina RÉSZECSKEGYORSÍTÓ CERN Készítette: Laboda Lilla, Pokorny Orsolya, Vajda Bettina A RÉSZECSKEGYORSÍTÓ A részecskegyorsítók töltött részecskéket: leptonokat, hadronokat, atommagokat, ionokat és molekulákat

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Csordásné Marton Melinda Fizikai példatár 4 FIZ4 modul Elektromosságtan SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999 évi LXXVI

Részletesebben

Betekintés az elemi részecskék világába

Betekintés az elemi részecskék világába Lovas István Betekintés az elemi részecskék világába 2008 decemberében három fizikus kapott Nobel-díjat: Yoichiro Nambu, Makoto Kobayasi és Toshihide Maskawa. Mindhárman a részecskefizika területén elért

Részletesebben

Mikrostruktúrás gáztöltésű detektorok vizsgálata. Szakdolgozat

Mikrostruktúrás gáztöltésű detektorok vizsgálata. Szakdolgozat Mikrostruktúrás gáztöltésű detektorok vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Bódog Ferenc Fizika BSc. szakos hallgató Témavezetők: dr. Varga Dezső egyetemi adjunktus ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Részletesebben

Az A 2 -probléma eliminálása a rezonátoros kvantumelektrodinamikából

Az A 2 -probléma eliminálása a rezonátoros kvantumelektrodinamikából Az A 2 -probléma eliminálása a rezonátoros kvantumelektrodinamikából Vukics András MTA Wigner FK, SzFI, Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály SzFI szeminárium, 2014. február 25. Tartalom Az A 2

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

Szupernova avagy a felrobbanó hűtőgép

Szupernova avagy a felrobbanó hűtőgép Szupernova avagy a felrobbanó hűtőgép (a csillagok termodinamikája 3.) Az atomoktól a csillagokig Dávid Gyula 2013. 09. 19. 1 Szupernova avagy a felrobbanó hűtőgép (a csillagok termodinamikája 3.) Az atomoktól

Részletesebben

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. 12 A MODERN FIZIKa ELEMEI XII. MAGfIZIkA ÉS RADIOAkTIVITÁS 1. AZ ATOmmAG Rutherford (1911) arra a következtetésre jutott, hogy az atom pozitív töltését hordozó anyag

Részletesebben

ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET.

ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET. Dr. Takáts Ágoston ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET. A TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁSRÓL ÉS A MEGISMERÉS HÁRMAS ABSZTRAKCIÓS SZINTJÉRŐL 2007. Tartalom 1. AZ ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZER

Részletesebben

A kvarkanyag nyomában nagyenergiás nehézion-fizikai kutatások a PHENIX kísérletben

A kvarkanyag nyomában nagyenergiás nehézion-fizikai kutatások a PHENIX kísérletben A kvarkanyag nyomában nagyenergiás nehézion-fizikai kutatások a PHENIX kísérletben Nagy Márton, Vértesi Róbert MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben