A Standard Modellen túl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Standard Modellen túl"

Átírás

1 A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás A Standard Modellen túl Cynolter Gábor MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport február 8. MAFIHE TISK Cynolter Gábor BSM-75p

2 Vázlat A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás 1 A Standard Modell, Higgs, Nagy Egyesített Elméletek 3 Hierarchia Probléma és Megoldásai 4 Higgs - új fizika? Cynolter Gábor BSM-75p

3 Standard Model Anyag-részecskéi Részecskének tehetetlen tömege, mν SM = 0 0,01 ev - 0,5 MeV GeV -ig de m proton = 0,938 GeV. E = mc 2 c = 1 : tömeget energiában mérjük, 1 ev egys. töltés 1V gyorsítás, kev=1000 ev, MeV=10 6 ev, GeV=10 9 ev, TeV=10 12 ev e, p(uud) kell tömeg, különben nincs H-atom, per. rendszer Mi tartja egybe ezeket? -> Kölcsönhatások

4 Elektromágnesesség + kvantummechanika Elektrodinamika kvantumelmélete: kvantumelektrodinamika,, 1948: Tomonaga, Schwinger, Feynman, (Nobel-díj: 1965) Anyagi részecskék: proton, elektron + semleges neutron,neutrínó Kölcsönhatást foton (Einstein 1905) közvetíti : Feynman-gráfok Lélegzetelállító: az el. mágneses momentuma 11 jegyes egyezés µ e = kísérleti eredmény µ e = elméleti számolás +...

5 Gyenge és erős kölcsönhatás Gyenge kcsh β-bomlás, lassú -gyenge, véges hatótáv W ±, Z nehéz mértékbozonok közvetítik Erős kölcsönhatás gyors magfizikai folyamatok hadronokban (p, n,...) kvarkok közötti kcsh gluonok közvetítik (m=0)

6 Standard Modell - sikertörténet erős, gyenge és elektromágneses kölcsönhatások a QED mintájára. Szimmetriák + Renormálhatóság -> egyértelmű kölcsönhatások Anyagterek - 3 generáció Kölcsönhatást közvetítik - bozonok Higgs mechanizmus beépítve 1979 Nobel díj Glashow, Salam, Weinberg, 1999 Nobel díj t Hooft és Veltman -, 1972-ben bizonyítják matematikailag értelmes, hála a Higgsnek

7 Tömeg W, Z-nek majd 50 éve megvan a magyarázat - - Peter Higgs, 1964, Cairmgorms nemzeti park, Skócia Felismerés: új részecske kell - HIGGS BOZON (1966) Sok hasonló ötlet, cikk, ezért néha nevezik Anderson-Brout-Englert-Gurlanik-Hagen-Higgs-Kibble csatolással arányos tömeg (W,Z és kvark, elektron) -elképzelni?

8 A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás Higgs Mechanizmus, a Közeg Képzeljünk el......egy termet tele fizikusokkal (sic!), amint nyugodtan beszélgetnek, ez olyan mint a tér kitöltve a Higgs részecske mezőjével... (David J. Miller és CERN) Cynolter Gábor BSM-75p

9 Higgs Mechanizmus 2, a részecskék tömege...a csoportosulás miatt egyre nehezebben mozog, azaz tömeget kap, akárcsak egy részecske, amely a Higgs mezőn halad át híres fizikus besétál, zavart kelt, ahogy halad a teremben, és minden lépésével csodálói egy kisebb csoportját vonzza maga köré...

10 Higgs Mechanizmus 3, a Higgs tömege... kis csoportosulást hoz létre, de most a kutatók között. Az analógiában ezek a csoportosulások a Higgs részecskék.... ha egy pletyka terjed el a teremben,...

11 Higgs - Miért nem üres a terem (vákuum)? Tér (mező) értéke nem nulla a vákuumban -spec. potenciál spontán szimmetriasértés, sérül (tükrözési) a minimumban Higgs gyenge kcsh-ban részt vesz tömeget ad W, Z-nek -ezért gyenge a weak force illetve kvarkoknak, elektronnak (µ,τ) m csatolás v, vákuum érték ezért rejtőzködő!

12 LHC Large Hadron Collider proton -proton ütközések 8 (7) TeV (1000*GeV=..=10 12 ev) Az LHC (CERN, Svájc) madártávlatból és a szerkezete

13 A Standard Modell Sikerei Leírja az összes nagyenergiás kísérletet, m-ig (O(200) GeV-ig) 1984 kísérleti igazolásért (W, Z) Nobel díj: Carlo Rubbia és Simon van der Meer. Az összes részecskét direkt megfigyeltük, (LEP CERN, Tevatron Fermilab). Talán a HIGGS BOZONT is. Measurement Fit O meas O fit /σ meas α had (m Z ) (5) ± m Z [GeV] ± Γ Z [GeV] ± σ 0 had [nb] ± l R ± l A fb 0,l ± A (P τ ) ± R b ± R c ± A 0,b fb ± A 0,c fb ± A b ± l A c ± A (SLD) ± sin 2 θ lept eff (Q fb ) ± m W [GeV] ± Γ W [GeV] ± m t [GeV] ±

14 A Standard Modell - egyszerű?

15 A Standard Modell - egyszerű, vagy mégsem? L SM = 1 4g 2 B µνb µν 1 2g 2 Tr(W µνw µν ) 1 2gs 2 Tr(G µν G µν ) + Q i i DQ i + L i i DL i + ū i i Du i + d i i Dd i + ē i i De i +(Yu ij Q i u j H + Y ij Q d i d j H + Y ij l L i e j H + h.c.) +(D µ H) (D µ H) λ(h H) 2 m 2 H H + θ 32π 2 ε µνρσ Tr(G µν G ρσ ). (1)

16 A Standard Modell - egyszerű, vagy mégsem? L SM = 1 4g 2 B µνb µν 1 2g 2 Tr(W µνw µν ) 1 2gs 2 Tr(G µν G µν ) + Q i i DQ i + L i i DL i + ū i i Du i + d i i Dd i + ē i i De i +(Yu ij Q i u j H + Y ij Q d i d j H + Y ij l L i e j H + h.c.) +(D µ H) (D µ H) λ(h H) 2 m 2 H H + θ 32π 2 ε µνρσ Tr(G µν G ρσ ). (1)

17 SM + Spontán sértett SU C (3) SU L (2) U Y (1) mértékelmélet (Renormálható dim 4 tagok) Kvantum=hurok korrekciók szintjén működik (m dir top=m indirekt top ) Megmaradó töltések (véletlen) B-barionszám Q e +iα/3 Q ū e iα/3 ū d e iα/3 d L f - 3 külön leptonszám, m ν = 0 esetén L f e +iα L f ē f e iα ē f B,L megmarad perturbációszámításban B-L nem perturbatívan (korai Univerzum, EW fázisátmenet - szfaleron) BSM (SM túl) B,L általában sérül

18 SM korlátai - Spontán sértett SU C (3) SU L (2) U Y (1) mértékelmélet nem egyszerű csoport, direkt szorzat, 3 csat-i áll. Nem fundamentális elm., U Y (1) nem aszimptotikusan szabad g Landau pólus! g = 0 g 0 β ln( m) Λ hc Gravitáció nincs benne, M Planck = G GeV -kvantumgrav. SM önkényes paraméterek, ábrázolások, finom hangolás Nem értjük: anyag ábrázolások (multiplettek), miért 3 család, MFV Töltés kvantálás q e = q proton = 3 q d Miért van véletlen B,L szimmetria, anomáliamentesség? Miért csak L balkezes q,l áramok? Tömegspektrum ν f u,d,..q W ±, Z, t Sok paraméter:19 g,g,g s M Z,M H 3m l +6m q CKM θ i,δ θ QCD m ν +CKM (Maj.)

19 A SM Kísérleti Problémái 90-es évek végétől a kísérleti evidenciák sokasodnak Nem-barionikus sötét anyag Sötét energia ( kozmológiai konstans) Neutrínóknak tömege van (oszcillációból: Nap, atmoszferikus, reaktor) Nem ad magyarázatot az univerzum barion asszimetriájára (Fodor Z., Csikor F. és Katz S.) η = n B n B n γ kezdeti feltételként kimosódna, Sakharov feltételek dinamikai generáláshoz: C, CP sértés, nem egyensúly. Valamilyen új fizikának kell lenni a SM-en túl, ezt még nem értük el a gyorsítókban.

20 A SM megengedett Higgs Λ érvényességi tartománya V (H) = λh 4 + m 2 H H2 potenciálra korlátok λ(e) 0, és ne legyen fals EW vákuum ábra Trócsányi Zoltántól Just so Standard Modell, nem esztétikus, de pl. antropikus elv szólhat mellette.

21 Vázlat A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás 1 A Standard Modell, Higgs, Nagy Egyesített Elméletek 3 Hierarchia Probléma és Megoldásai 4 Higgs - új fizika? Cynolter Gábor BSM-75p

22 Észrevétel: mért csatolási állandók futása 0.10 Standard Modell GUT α 3 α i 0.05 α 2 α 1 * t=log(q/m Z )/2π Közel találkoznak GeV-en - közös eredet? Felette egy g GUT csatolási állandó csökken, aszimptotikusan szabad (AF)

23 Nagy Egyesített Elméletek, (GUT=NEE) Idea 3 csatolási állandóból egy g GUT nagy egyesítési energián, SU C (3) SU L (2) U Y (1) direkt szorzat csoport helyett 1 egyszerű csoport 1 ábrázolásban a részecskék egyszerű öszefüggések, tömegekre, töltésekre G G SM = SU C (3) SU L (2) U Y (1) SM csoport rangja (egyszerre felcserélhető op-k száma) rang G. Új szimmetriák (generátorok) és vektorbozonok, nem látjuk ezeket, mert nehezek. 1. egyesítés Newton: égi -, Földi mechanika 2. egyesítés a XIX. században: Maxwell elektromos és mágneses 3. egyesítés elektrogyenge

24 Prototípus:Georgi-Glashow SU(5) Hierarchikus szimmetriasértések G M GUT G SM M W SU C (3) U em (1) Egy családban 15 részecske SU C (3) SU L (2) kvantumszámok, ũ L = ū C R (u,d) (e,ν) ũ d e + (3,2) (1,2) (3,1) (3,1) (1,1) d 1 d 2 d 3 e + ν C e 0 u C 3 u C 2 u 1 d 1 0 u C 1 u 2 d 2 0 u 3 d 3 0 e + Fermionok 5és 10 = 5 5 antiszim. ábrázolást kitöltik } 15 db 0 L

25 GUT jó hír - rossz hír. Töltéskvantálás Ábrázolásból tudjuk (SU(N) generátorok spúrja 0), hogy 5: TrQ em = 3Q d,3 + Q e + = 0 azaz Q d,3 = 1 3 Q e + OK! 10: szorzatábrázolás generátora, rendben. Tömegrelációk Egy multiplettben M GUT felett m d = m e, m s = m µ, m b = m τ Kis energián 10 GeV m b /m τ 3 OK de m d kvark /m el. = kísérlet nem magyarázható. 3 családra 3-szor ismételt multiplett - nem értettük meg a családszerkezet. Szimmetriasértést új Higgs skalárok generálják (24 illetve 5 komponensű).

26 Protonbomlás SU(5) eredetileg 24 mértékbozon = 8 gluon +3 SU(2) +1x U(1) marad 12 M GUT tömegű új vektorbozon (X,Y ), kvark és lepton átmenet ábr-on belül. gluonok X / Y Y W i W i X W i. X,Y B X,Y = 1 3, 2 3 (X, Y ) mértékbozonok -leptokvarkok cseréje kvark -lepton átmenetetre vezethet p e + π 0, α GUT = g 2 GUT 4π τ proton = 1 MX 4 αgut 2 mp 5 leptokvarkok de (B L) megmarad! ev, M X GeV Kísérletek ma már τ proton ( )év -> túl gyors protonbomlást jósol! Legegyszerűbb SU(5) elvetve, SO(10) életképesebb, m ν is

27 GUT csatolási állandók futása 0.10 Standard Modell GUT α i = gi 2/4π ( ) 1 α i (Q 2 ) = 1 α i (µ 2 ) + b i 2π ln Q 2 µ 2 bi SM = ( 41 10, 19 6, 7) b 4 3 = 3 N f 11 < 0 b 2 = 3 4 N f 43 6 < 0 b 1 = 4 3 N f > 0 1-hurok jó! sin 2 θ W (M GUT ) 3 8 sin 2 θ W (M Z ) 0.21 De 2-hurok: már kís. hibán kivül. α i 0.05 α 2 α 1 * α t=log(q/m Z )/2π M GUT GeV.

28 Vázlat A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás 1 A Standard Modell, Higgs, Nagy Egyesített Elméletek 3 Hierarchia Probléma és Megoldásai 4 Higgs - új fizika? Cynolter Gábor BSM-75p

29 Hierarchia probléma Hierarchia: 2 távoli skála M EW 100 GeV M GUT, vagy M Planck Hierarchia probléma: elemi skalár tömegét kvantumkorrekciók meg akarják növelni. V (H) = λh 4 + m 2 H H2, v 2 = m 2 /2λ = (250 GeV ) 2 Korrekciók Higgs tömeghez ( Λ = 10 TeV ): fermion: δmh 2 3 λ 2 8π 2 t Λ 2 (2 TeV ) 2 *100 mértékbozon δmh 2 g 2 Λ 2 (700 GeV ) 2 10 skalár (H) δmh 2 3λ Λ 2 (500 GeV ) π 2 M 2 H = m2 H,tree + δm2 H,f + δm2 H,m + δm2 H,s M H = 126GeV ( GeV) m 2 H,tree finomhangolása minden rendben M GUT vagy M Planck levágással jegyre kell beállítani!

30 Kiejtést elekerülni: klassz. ED nem érvényes tovább, mint ( e 2 4πε 0 m e c 2 ) cm. Megoldás: kvantummechanika + antirészecske (e + ). Hierarchia probléma gyalogosoknak Klasszikus elektrodinamika (ED), e, E, B írja le és E Coulomb = 1 e 2 4π r e r e az elektron mérete, végtelen Coulomb sajátenergia levágásával vezetjük be. Minden e -ra van, ez e nyugalmi energiájának a része (m e c 2 ) megfigyelt = (m e c 2 ) csupasz + E Coulomb De! Kísérletekben r e cm (nem látunk szerkezetet eddig) E 10GeV m e c 2 = 0.511MeV. Kiejtés: finom hangolás eredménye lehet negatív csupasz tömeggel GeV = ( ) GeV

31

32

33 Hierarchia probléma megoldási lehetőségei A részecskefizika változtatása kis távon nagy energián a Higgs összetett, szerkezete van (Anderson szilárdtestfizika) 1-3 TeV-ig érvényes Szuperszimmetria új szimmetriák, legnépszerűbb (Bozon-Fermion, 0 kísérlet) Globális szimmetriák: Higgs pszeudo GB (Kis Higgs) F-F és B-B kiejtések.

34 Dinamikai szimmetrisértés Higgs összetett részecske! Nem perturbatív- nehéz, nem biztos számolások - rács térelmélet? QCD királis szimmetrisértése a minta fl f R 0 0 f Királis ábrázolás L SU L (2)dublett f R SU L (2)szinglet = SU L(2) sértés Nagy M Z,W tömeghez új mértékkölcsönhatás kell : TECHNICOLOR 3000* felskálázott QCD, technifemionok: ( ) Ψ1 Ψ L =, Ψ R Ψ L Ψ R 0 0 Ψ 2

35 Technicolor technipionok: felskálázott QCD pionok+ vektormezonok (a, ρ) (W,Z tömeget összetett GB adják) teschniskalárok: Higgs(ek) erős kölcsönhatás TeV skálán! Fermiontömeg gond: nincs direkt Ψ q SM csatolás, = újabb kcsh-k kellenek kiterjesztett modell ETC, qq ΨΨ/Λ 4 ETC, top Λ kicsi FCNC, ízváltó semleges áram, kísérletben elnyomva Λ nagy. LEPI-II mérések indirekt sugárzási korrekciók kizárják végleg a legegyszerűbb, QCD mintájú TC-ket. Módosítások: QCD-től eltérő dinamika, lassan változó csat. Walking TC. Extra globális szimmetria, mint (m π m proton ) kis Higgs elméletek, Higgs= pszuedo goldstone bozon Legnagyobb gond a jó, megbízható nem perturbatív számolási módszer hiánya.

36 Szuperszimmetria és Hierarchia SUSY motiváció: r H cm alatt is érvényes. Pozitron analóg: új szimmetriával duplázzuk a szabadsági fokokat Minden részecskéhez azonos tömegű és csatolású pár B F F B Q α femionikus operátor írja le, α spinor index. top stop s=0 (m t), párja rendbehozza a Higgs sajátenergiát m 2 stop = +6 h2 t 4π 2 1 r 2 H Λ 2 ( mstop 2 + mstop 2 = 6 h2 ( t m 2 4π 2 t m 2 t ) log 1 r 2 H m2 t m 2 m 2 tree könnyű stop m t = 1-2 TeV.(Higgs miatt 400 GeV) )

37 SUSY 2 Királis multiplettek: Vektor multiplettek: kvark szkvark (skalár, s=0) lepton szleptonok (skalár, s=0) gauge bozonok gaugínók (fermion, s=1/2) Gond: új 5 dim. op. írja le a proton bomlást τ p m4 s s mp 5 R-paritás globális szimmetriával megtiltható { R = ( 1) 3B+L+2s uj reszecske 1 = standard resz. + 1 R-paritással B és L sértő kölcsönhatások eltávolítva. Ált. renormálható mértékszimmetrikus Lagrangianban B, L invariáns LSP - legkönnyebb(l) szuperszimmetrikus (S) részecske (P) stabil, ha semleges ideális sötét anyag jelölt (neutralínó, gravitínó,..). WIMP miracle GeV tömeg, weak csatolás -> jó sötét anyag

38 Vázlat A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás 1 A Standard Modell, Higgs, Nagy Egyesített Elméletek 3 Hierarchia Probléma és Megoldásai 4 Higgs - új fizika? Cynolter Gábor BSM-75p

39 Higgs - ablak új fizikára Higgs keltés, új virtuális részecskék csatolás: q,g és Higgs, m q4 > 400 GeV SM3 és SM4 illesztése összes folyamathoz., SM 4 családdal 5.3 σ-val kizárva. PRL109, ( 12)

40 Összetett, erősen kölcsönható Higgs általánosan tulajdonságait J PC A SM Higgs az új részecske? mérni csatolásait BSM következmények Higgs-szerű skalárt paraméterezzük L-ben SM a=b=c=1 d 3 = d 4 = 1 c V = c Ψ = 1 Összes rész.fizikai folyamat számolható

41 Összetett Higgs 2 2 paraméter, F, VB csatolás skálázása SM -OK, fermionfób (c f = 0) kizárva, SM szimmmetriák tesztelhetők c f = 1 még életben (H γγ) pozitív interferencia, W, top hurkok

42 Higgs - van új fizika? V eff (H) = λh 4 + m 2 H H2 + V L SM - λ(q 2 ) fut (változik), 1-, 2-hurok+küszöb dλ = 1 β SM d lnq 2 16π 2 λ, ahol Degrassi et al

43 Stabilitás + Trivialitás 2012 Instabilitás - fals minimum nagy H -re. Metastabil: átmenet exp( 1/λ) τ UNIVERZUM -nál lassabb

44 Összefoglalás, kitekintés Standard Modell leírja a kísérleteket Új bozon az LHC-n, SM M H 126 GeV M H = GeV Ellenőrzés, tiszta kísérletben LC = Linear Collider 500 GeV Van-e új fizika, mit keresünk, várunk? Esztétikus- egyszerű elveket! Gravitációval közös konzisztens elmélet - húrelmélet?

45 Ajánlott Irodalom Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi kérdés, ha a válasz a Világegyetem Typotex 1995 Harald Fritsch: Kvarkok, Gondolat (1987) Brian Greene: Az elegáns Univerzum (húrelméletről) Természet Világa Mikrovilág különszám 1 (2000), 2 (2013) Az atomoktól csillagokig előadásai (http://www.atomcsill.elte.hu/) Katz Sándor: Az elemi részek fizikája és az anyag... (2010) Veres Gábor: Milyen eszközökkel figyelhetők meg... (2007) Bajnok Zoltán (2009), Varga Dezső (2010)...

46 Nobel-díj 20xx? 2010 Sakurai díj megosztva Peter Higgs Kibble, Guralnik, Hagen, Englert, Brout ( ) De Nobel 2008: Spontán szimmetriasértés részecskefizikában Nambu, Kobayashi és Maskawa

47 Elméleti Problémák -Hierarchia Probléma Legtöbb probléma a tömeget adó HIGGS skalár részecskével Egyetlen tömeges paraméter v = 254 GeV 254 M proton HIERARCHIA PROBLÉMA: Miért sokkal gyengébb a gravitáció az elektrogyenge kölcsönhatásnál? (ha a kvantumkorrekciók összehúzzák őket) alapvető elméletnek meg kell magyaráznia v SM = 254 GeV M PLANCK GeV

48 A SM Higgs keresés Elmélet: Ritka folyamatok Nagy háttér. Szimulációk

49 Kvantumgravitáció LHC-n, Fekete Lyukak ADD -> LHC-n Kvantumgravitáció, fekete lyuk! BH (Fekete Lyuk) kialakul, ha elegendő tömeg a horizonton belül Föld 6000 km 8 mm BH kialakul, ha ütközésnél b < r H ( s) M BH s ütközés energiája LHC ütközésszámmal 10 7 BH/ év keletkezhet. Sok fekete lyuk, mert csak kis b kell Nem stabilak, nem nyelnek el mindent, nem válnak kis gömböccé!

50 Fekete Lyuk Bomlás Hawking Sugárzással Hawking: fekete lyuk hőmérséklete T 1/M, ( ) hc 3 8πkG N 1 M Stefan-Boltzman törvény, sugároz σt 4 1/M 4 Kvantummechanikai folyamat egyformán kelt minden részecskét, LHC ATLAS jóslat: tűzijáték

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1)

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) Horváth Dezső ÖSSZEFOGLALÁS Fermionok és bozonok. Miért szükséges az LHC? A Standard Modell és a nagyenergiájú részecskegyorsítók. A titokzatos Higgs-bozon.

Részletesebben

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó?

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Horváth Dezső: Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Schwartz 2009, Nagyvárad, 2009.11.07 p. 1/36 Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Schwartz Emlékverseny, Nagyvárad, 2009.11.07

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

Részecskefizika a CERN-ben

Részecskefizika a CERN-ben Horváth Dezső: Részecskefizika a CERN-ben Gyöngyös, 2014.11.28. p. 1/40 Részecskefizika a CERN-ben Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös, 2014.11.28. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Mag- és részecskefizika 2003 20

Mag- és részecskefizika 2003 20 Mag- és részecskefizika 003 0 11. A β-bomlás FORMÁI (β, β -, elektronbefogás, az univerzális gyenge kölcsönhatás, a bomlás mechanizmusa, a folytonos elektromos spektrum értelmezése, a neutrínó kimutatása,

Részletesebben

ténylegesen fizikai tartalma? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához értelemben vett vákuum fontos szerepet játszott a görög atomisták

ténylegesen fizikai tartalma? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához értelemben vett vákuum fontos szerepet játszott a görög atomisták 9. A tér sebessége 255 banásmodell szerint túl sok volt belőlük. Az elméletileg számolt monopólus-sűrűség akkora, hogy az mindössze harmincezer évvel az ősrobbanás után leállította volna a kozmikus tágulást.

Részletesebben

2. Rész A kozmikus háttérsugárzás

2. Rész A kozmikus háttérsugárzás 2. Rész A kozmikus háttérsugárzás A kozmikus sugárzás felfedezése 1965: A. Penzias és R. Wilson (Bell Lab) érzékeny mikrohullámú antennája A kozmikus sugárzás 1965: A. Penzias és R. Wilson érzékeny mikrohullámú

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai Tartalom Bevezetés Fogalmak és jelölések 3 A fény kvantumos természete 8 A Bohr féle atommodell 10 A részecskék hullámtermészete 11 A

Részletesebben

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 27 NYOMELEMEK. rész. Elemek keletkezése NEMECZ Ernő * Pannon Egyetem, 8002 Veszprém, Pfi ók 58 Az általunk érzékelhető anyagi világot kémiai elemek építik

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

A sugárzás és anyag kölcsönhatása. Atommag és részecskefizika 8. előadás 2011. április 12.

A sugárzás és anyag kölcsönhatása. Atommag és részecskefizika 8. előadás 2011. április 12. A sugárzás és anyag kölcsönhatása Atommag és részecskefizika 8. előadás 011. április 1. E Ismétlés: visszalökődés gamma-bomlásban i p E f + Eγ + M -p M γ pe γ /c E E i E f E p Eγ Eγ M Mc γ + + A második

Részletesebben

Az egzotikus atommagok szerkezete

Az egzotikus atommagok szerkezete Az egzotikus atommagok szerkezete Horváth Ákos ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 1. Felfedezetlen területek az izotópok térképén 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront, azóta tudjuk miből állnak a körülöttünk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

Stephen Hawking. Az idő rövid története

Stephen Hawking. Az idő rövid története Stephen Hawking Az idő rövid története KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 1982-ben, a Harvard egyetemen tartott Loeb előadás-sorozatom alkalmából szántam rá magam, hogy megpróbáljak népszerű könyvet írni a térről és

Részletesebben

Károlyházy Frigyes Igaz varázslat

Károlyházy Frigyes Igaz varázslat Károlyházy Frigyes Igaz varázslat k. Gondolat Zsebkönyvek i Károlyházy Frigyes Igaz varázslat Gondolat Budapest, 1976 Lektorálta: Dr. Marx György o'\j' " -'^ ;,L-UL:.1I hj.. 1 r..'i' 2. ISBN 963 280 436

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok atom- és magfizikából Dr. Horváth András, Berta Miklós 0.2-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból.

Részletesebben

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Magsugárzások Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Az Orvosbiologia Mérnökképzés "Radiológiai Technikák" cimű tantárgyának egy részlete. A további részeket : Dr. Makó Ernő (SOTE), Dr. Sükösd Csaba,

Részletesebben

A gravitáció és az idő törvényei

A gravitáció és az idő törvényei 1 ASPEKTUS 4 Az Idő örvénye A gravitáció és az idő törvényei A planetális tér részecskeáramlásának a hatása a Föld globális időjárásváltozására ISBN: 963 430 867 8 Kiadja: Globusbau Kft. 7630 Pécs Zsolnay

Részletesebben

Nagyléptékű tudományos adat haladó feldolgozása

Nagyléptékű tudományos adat haladó feldolgozása Nagyléptékű tudományos adat haladó feldolgozása Papp István Babes-Bolyai Egyetem Fizika kar Témavezető Lázár Zsolt József Elméleti és Számítógépes Fizika Tanszék Fizika kar Babes-Bolyai Egyetem 1. Bevezetés

Részletesebben

A speciális relativitáselmélet alapjai

A speciális relativitáselmélet alapjai A speciális relativitáselmélet alapjai A XIX-XX. századforduló táján, amikor a mechanika és az elektromágnességtan alapvető törvényeit már jól ismerték, a fizikát sokan befejezett tudománynak gondolták.

Részletesebben

Kölcsönhatások az emberi tudat és a kvantumfizikai jelenségek között

Kölcsönhatások az emberi tudat és a kvantumfizikai jelenségek között Dr. Héjjas István: Kölcsönhatások az emberi tudat és a kvantumfizikai jelenségek között A 0. század elején jelentős fordulat következett be a fizikában. Albert Einstein megalkotta a relativitáselmélet

Részletesebben

KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA

KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA SOHÁR PÁL KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA A mágneses magrezonancia-spektroszkópia fiatal tudományág, alig három emberöltő telt el annak a közleménynek a megjelenése

Részletesebben