Integrált keretrendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrált keretrendszer"

Átírás

1 Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Üzleti, szervezeti folyamatok modellezése Eseményvezérelt folyamat lánc (Event-driven Process Chain (EPC), Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)) 1

2 A kurzus egyik célja Az eseményvezérelt (EPC) szervezeti folyamat, munkafolyamat (Workflow) ábrázolás aktivizált olvasása és értelmezése UML és strukturált rendszertervezési ábrázolásokban a vállalatirányítási területek modellezése Az EPC ábrázolásokban leírt vállalatirányítási területek átalakítása más modellezési formákba 2

3 EPC Diagram EPC modellezés - Esemény Egy állapot kialakulása triggerként működik mindig egy feladatot triggerel (indít el) azt írja le, hogy mit kell tenni egy (szervezeti ) funkció eredménye - Funkció -[feladatvagy tevékenység] mit kell tenni mindig együtt jár egy eseménnyel XOR - OR (VAGY)- Logikai művelet Legalább az egyik előfeltételnek teljesülnie kell - Exclusive OR (kizáró VAGY)- Logikai művelet egy és pontosan csak egy feltételnek kell teljesülnie - AND - Logikai művelet Az összes feltételnek teljesülnie kell 3

4 Kapcsoló ill. összekötő elemek EPC-ben Művelet Esemény összekapcsolók Triggerelő (indító) esemény Eredmény esemény (Providing Event) Funkció összekötők Triggerelő (indító) esemény Eredmény esemény (Providing Event) AND (és) OR (vagy) XOR (kizáró vagy) XOR XOR XOR 4

5 ARIS/SAP az SAP bevezetési és folyamat szervezés tevékenységében Tervkészítés Kivitelezés Futtatás Feltárás Értékelés Megvalósítás Működtetés SAP Solution Composer ARIS for SAP NetWeaver* ASAP / GlobalASAP Scenario and Process Content Repository SAP Solution Manager 5

6 SAP/ ARIS Integráció SAP Solution Manager 1. Process Scenario (Forgatókönyv) 2. Business Process (Üzleti,szervezeti folyamatok) 3. Process Step (Folyamatok lépései) 4. SAP Transaction (SAP tranzakciók) Updates ARIS for SAP Netweaver 1. Process Scenario (Forgatókönyv) 2. Business Process(Üzleti,szervezeti folyamatok) 3. Process Step (Folyamatok lépései) 4. SAP Transaction (SAP tranzakciók) REVIEW 6

7 UML Unified Modeling Language (Booch, Jacobson, and Rumbaugh) Diagramok UML-ben Class diagrams (Osztály) Object diagrams (Objektum) Use case diagrams (Használati eset) Sequence diagrams (P, F) (Szekvencia) Collaboration diagrams (P, F) (Együttműködési) Statechart diagrams (P, F) (Állapot átmenet) Activity diagrams (P,F) (Tevékenység) Component diagrams (Komponens) Deployment diagrams (Telepítési, üzembe helyezési) Négy a tíz diagramból folyamat tulajdonságok leírására használható (Process / Folyamat). Az aktivitás diagram nagyon közel áll a munkafolyamat leír nyelvekhez (workflow languages ) és a Petri hálók diagram jelölés rendszeréből kölcsönöz elemeket. 7

8 UML emlékeztető Class Diagrams Use Case Diagrams Sequence Diagrams Component Diagrams Collaboration Diagrams State ch. Diagrams Deployment Diagrams Activity Diagrams 8

9 Strukturált rendszerszervezési és tervezési módszerek Pl. SSADM Diagramok DFD, data flow diagram, adatfolyam diagram LDS, Logical Data Structure, Logikai adatszerkezet, entitás (egyed) adatkapcsolat Esemény hatás leírás Entitás élettörténet, entitás életciklus (ELH, Entity Life History) Eseményhatás diagram (ECD, Effect Correspondence diagram) Funkció leírás (Function Description), B/K diagram, (I/O diagram) Szervezeti tevékenység modell (BAM, Business Activity Diagram) Munkafolyamatok modellezése (Work Practice modelling, Workflow) 9

10 Alapfogalmak Tevékenység Fogadó_esemény Indítási csomópont Végpont Folyam_vége Tevékenység meghívása Jelzés_küldés Döntés 1. feltétel Merge (Összefut) Szétágazik (Fork) Egyesül (Join) n. feltétel a) Tevékenységek b) Vezérlési csomópontok 10

11 Folyam útvonal irányítás alapmódjai (1) Szekvencia, sorrend Párhuzamos szétválás Szinkronizáció A B C B C A a) Szekvencia c) AND (ÉS szétágazás) e) AND (ÉS egyesítés (join)) UML A B C B C A b) Vezérlési folyam d) Explicit AND szétágazás f) Explicit AND egyesítés (join) 11

12 Folyam útvonal irányítás alapmódjai(2) Kizárólagos választás Egyszerû vagy többes egyesítéss Többes választás A B C B C A A [Guard1] [Guard2] B C g) XOR-szétágazás i) XOR-egyesítés * k) OR-szétágazás UML A [Guard1] [Guard2] B C B C A A [Guard1] [Guard2] B C h) Explicit XOR-szétágazás j) XOR-egyesítés l) OR-szétágazás 12

13 P é l d a 13

14 Esemény vezérelt folyamat lánc (Event-Driven Process Chains (EPC s)) Használják: SAP referencia modell (reference models) SAP R/3 Üzleti (munka)folyamatok (Business Workflow (EPC views)), ARIS (IDS Prof. Scheer), Elemek: Funkció, esemény, XOR, OR, AND Minden funkcióba,eseménybe legfeljebb 1 bemeneti / kimeneti vonal vezet!! 14

15 EPC (Szemantika) XOR? Kezdeti és záró funkcióknak van bemenete ill. kimenete 15

16 Utaztatási költségek kezelése SAP R/3 referencia modelljében 16

17 II. Rész ARIS Architecture of Integrated Information Systems Egy CASE eszköz Integrálva vállalatirányítási rendszerhez 17

18 ARIS Keretrendszer ARIS = Architecture of Integrated Information Systems Vállalatok és üzleti alkalmazási rendszerek leírásának eszköze. Különböző nézeteket és rétegeket, szinteket lehet kialakítani a bonyolultság csökkentése érdekében. Szervezeti nézet (Ki - Who) Vezérlés Funkció oldal Adat oldal (Melyiket Which) (Hogyan- How) (Mit- What) Source: Dr. Scheer, IDS Scheer 2006 (Miért - Why) 18

19 ARIS Üzleti folyamatok keretrendszere Szervezet Központ Telephely/üzem Üzleti terület Tervkészítési szint Szervezeti felépítés Szervezet - Adat Entity Relationship Model (ERM) Adat Sz. R W C R C R Jogosultság Adat - Funkció XOR Sz. - Funkció F1, F2 F3 Funkció szint Szerv. - funkc. - adat F2 F4 F1 F6 F3 F5 Folyamat F F1 dialóg F2 batch F3 dialóg Feldolgozás Egyed-kapcsolat model Adat Esemény vezérelt (EPC) input - output F1 OOD F1, F2 E F D O PCD Vezérlés F1 F F3 F2 F4 Hierarchia Feldolgozási típus Funkció Source: Dr. Scheer, IDS Scheer 2006 P2 P4 P1 P3 P5 P6 Dr. Molnár Bálint, egyetemi docens,bce, Információrendszer P4 P5 tanszék, ELTE, Folyamat Információs rendszerek tanszék, tudományos Hierarchia főmunkatárs P2 P1 P3 Termék 19

20 ARIS Business Process Framework Organization headquarters plant area planning levels organizational chart organization - data Entity Relationship Model (ERM) Data O R W C R C R access data - functions XOR org. - functions F1, F2 F3 function levels org. - funct. - data F2 F4 F1 F6 F3 F5 process F F1 dialog F2 batch F3 dialog processing Data event control (EPC) input - output OOD F1 F1, F2 EFDO PCD Control F F1 F2 F3 F4 hierarchy processing types Function Source: Dr. Scheer, IDS Scheer 2006 P1 P2 P4 P3 P5 P6 Dr. Molnár Bálint, egyetemi docens,bce, Információrendszer P4 P5 tanszék, ELTE, process Információs rendszerek tanszék, tudományos hierarchy főmunkatárs P2 P1 P3 Product 20

21 EPC (ARIS kiegészítések) Anyaggazdálkodás Felső vezetés Értékesítés Szervezeti nézet Anyagszükséglet tervezés Készlet Ajánlat Megrendelés Megrendelés befogadás Értékesítési folyamat Megrendelés Megrendelés feldolgozás Értékesítés Megrendelés feldolgozás Offer processing Ügyfél Megrendelés feldolgozva Ajánlat feldolgozása Hitelképesség ellenőrzés Kiszállítási határidő megállapítása Adat nézet Vezérlési nézet Funkcionális nézet 21

22 ARIS Eszközkészlet(IDS Scheer) SAP R3 referencia modell EPC 22

23 Utaztatási költségek kezelése Need for trip has arisen Entry of a travel request Trip is requested Approval of travel request Need for trip has arisen Entry of a travel request Planned trip is rejected Planned trip is approved Need to correct planned trip is transmitted Trip is requested subprocess Advance payment Trip advance is transmitted/ paid Unrequested trip has taken place Approved trip has taken place Entry of trip facts Approval of travel request Trip facts and receipts have been released for checking Approval of trip facts Planned trip must be canceled Trip expenses reimbursement is rejected Trip facts are released for accounting Approval of trip facts is transmitted Accounting date is reached Travel Expenses Trip expenses reimbursement must be canceled Cancellation Trip costs Trip cancelation is canceled statement is transmitted Payment amount transmitted to bank/ payee Trip costs must be included in cost accounting Payments must be released Payment must be effected Amounts relevant to accounting transmitted to payroll accounting Amounts liable to employment tax transmitted to payroll Trip costs statement is transmitted Planned trip is rejected Planned trip is approved Need to correct planned trip is transmitted 23

24 EPC nézet az SAP munkafolyamataiban 24

25 Vezérlő, irányító folyamatok Folyamattípusok A vállalat irányítása, vezetése, igazgatása és a alapfolyamatok irányítása és vezérlése Stratégia és tervkészítés, Termékfejlesztés Alapfolyamatok A külső felekre (ügyfelek, megrendelők, stb.) irányul, közvetlenül hozzájárul az értékteremtéshez Támogató folyamatok Belső partnerekre koncentrál (alapfolyamatok) Nem járul közvetlenül hozzá az értékteremtéshez Megbízás elnyerése Megrendelés lebonyolítása Humánerőforrás kezelés, személyzeti ügyek Infrastruktúra Technológia Értékesítés utáni szolgáltatások 25 OM Fokus

26 Részletezettségi szint példa Főfolyamat berendezésgyártás Termékfejlesztés Megbízás elnyerése Megrendelés lebonyolítása Értékesítés utáni szolgáltatások Részfolyamat Marketing Ajánlat előállítás... Szerződés lezárása Alfolyamatok Ügyfél kapcsolat felvétele Ügyfél elemzése... Ajánlat leadása Tevékenységek Alapinformációk begyűjtése Hitelképesség vizsgálat 26

27 Termelő vállalat üzleti folyamataira példák Működési / üzemi Vezetés -Termékfejlesztés -Ügyfélszerzés -Ügyfél igényeinek megfogalmazása - Termelés - Integrált logisztika - Megrendelés lebonyolítás - Értékesítés utáni szolgáltatások - Eredmény, nyereség kontroll - Információ menedzsment - A vagyonérték kezelés - Humánerőforrás kezelés - Tervkészítés és erőforrás kezelés 27

28 Szervezeti nézet Legelterjedtebb modell: Szervezeti felépítés Business Unit, Szervezeti egység Sales europe Értékesítés, Európa Közvetlen értékesítés Értékesítés vezetése, Európa Ügyfelek felé értékesítés Direct sales Sales management europe Partner sales Direct sales cars east europe Közvetlen értékesítés Gépkocsik K-Európa Direct sales cars west europe Közvetlen értékesítés Gépkocsik Ny-Európa Positions Munkahely People, Személyek Értékesítési csoport vezető Sales team germany Titkár(nő) Sales team manager T. Jungmann Secretary R. Eckert Értékesítési csoport Németország Értékesítési munkatárs Sales employee M. Bernardy E. Schauf V. Stark T. Becker 28

29 Funkció, rendszer oldali nézet Legelterjedtebb modellek: Function Tree Funkció hierarchia Process selection matrix Folyamat mátrix Pre-Sales Handling Sales Order Processing (Standard) Customer inquiry processing Open customer inquiry Configure product Sales Order Processing: Make/Assembly To Order Sales Customer offer processing Cash Sales/Rush Order Handling Customer order processing General agreement processing Third-Party Order Processing Alkalmazási rendszerek diagramja Consignment Processing R/3 SD Customer Inquiry Processing Promotion Processing FI Sales Activity Processing Processing Billing Documents Processing Billing Documents Processing Billing Documents Processing Billing Documents Processing Billing Documents MM Pro forma Invoice Processing Pro forma invoice processing Pro Forma Invoice Processing Pro Forma Invoice Processing Pro Forma Invoice Processing Dr. Molnár ProcessingBálint, Processing egyetemi Processing docens,bce, Processing Információrendszer tanszék, ELTE, Invoice Invoice Invoice Invoice List List List List 29

30 Legelterjedtebb modellek: Product/service tree Termék/ szolgáltatás hierarchia Product/Service Exchange Diagram Termék/szolgáltat ás áramlás diagram Termék oldal nézet Ügyfél kapcsolattartás Customer contact Nem kézzelfogható haszon Külső nem kézzelfogható haszon Open customer inquiry Ügyfél megrendelés kezdeményezése Customer inquiry Ügyfél megrendelés Non-cash benefit Performance External non-cash benefits Termék összeállítás Configure product Car Product determination Szolgáltatás nyújtása Service Termék árazás Ügyfél megrendelés Szolgáltatás External service Ár Külső szolgáltatás Customer inquiry Prices Determine price Determine taxes Munkaköri leírás (Word) Termékkatalógus (PowerPoint) Termék ára Adók kiszámítása Prices 30

31 Legelterjedtebb modellek: Adat nézet Technical Terms Model Szakmai kifejezések modellje, tezaurusz eerm (extended Entity relationship modeling) Kiterjesztett entitás kapcsolat modell Technical term Technical term Technical term Organizational unit Customer Customer number n n Time n Sales personnel Name Technical term n Assignment of terms n n n Sales record position n Customer inquiry Customer inquiry position Customer offer Customer offer position Customer order Customer order position SAP SERM Model (Structured entity relationship model) Organizational unit Customer terms Product Time Sales record Customer Customer inquiry Customer offer Customer order Product Sales record position 31

32 executes executes executes eepc Folyamat (az összes nézet integrálása) Customer contact Customer contact development Sales team germany Business Particpants. ebusiness Scenario (Forgatókönyv) Buy-Side Marketplace for Oil & Gas Sell-Side Demand specification Offer products Inquiry is received Inquiry to be created from contact No need for following contact Buyer Sales representative Purchasing Agent Value Added Chain Diagram Értéklánc Manager Stocks database and product & supplier allocation Core business process product assembly Place order Buyer Marketing Sales Production planning Final assembly 32

33 A szervezeti architektúra alkotóelemeinek integrálása Integration of Enterprise Architecture Components 33

34 Üzleti (folyamatok) architektúra (ARIS for Business Architecture) Business Function 1 Business Func tion 1.1 Business Function 2 Business Func tion 2.1 Üzleti folyamatok hierarchikus modellje Business Process Hierarchy Model Business Function 1.11 Business Function 1.12 Business Function 1.13 Értéklánc Value chain diagram Eve nt 1 Business Function 1.11a Organiza tiona l unit Position Üzleti folyamatok modellje Business Process Model Source: Theile, 2006 Dr. Molnár Bálint, egyetemi docens,bce, Információrendszer Eve nt 2 Eve nt 3 tanszék, ELTE, 34

35 Jelmagyarázat Szimbólum Leírás Felhaszn álási megjegyzések <Funkció> SAP külső Üzleti művelet / esemény Folyamat -döntés Sáv: egy felhasználói szerepet jelöl, mint például a számlaellenőr vagy az értékesítési megbízott. Ez a sáv egy adott szerep helyett szervezeti egységet vagy csoportot is jelölhet. A folyamatlefutás jelen táblázatban található egyéb szimbólumai ezekben a sorokban vannak elhelyezve. A szcenárió összes szerepének megragadásához megfelelő számú sor áll rendelkezésre. Külső események: a szcenáriót elindító, lezáró, vagy a szcenárió során a történéseket befolyásoló eseményeket tartalmaz. Folyamatnyíl (folytonos): ez a vonal jelzi a lépések szokásos sorrendjét és az áramlás szokásos irányát a szcenárióban. Folyamatnyíl (szaggatott): ez a vonal jelzi a ritkán használt vagy feltételes feladatokat a szcenárióban. Ilyen nyíl mutathat a folyamatlefutásban szereplő bizonylatokra is. Üzleti művelet / esemény: a szcenárióba vagy onnan kivezető műveletet vagy egy olyan külső folyamatot jelöl, amely a szcenárió közben zajlik. Folyamategység: a szcenárióban lépésrőllépésre ismertetett feladatot jelöl. Folyamatreferencia: ha a szcenárió egy teljes másik szcenárióra hivatkozik, ide kell beszúrni a szcenárió nevét és számát. Alfolyamat-referencia: ha a szcenárió egy másik szcenárió egy részére hivatkozik, ide kell beszúrni a szcenárió nevét és számát és a szcenárió adott lépéseinek számát. Folyamatdöntés: döntést / elágazási pontot jelöl, ahol a végfelhasználónak választania A szerep sávja a szerepre jellemző feladatokat tartalmaz. Összeköt két feladatot a szcenárió folyamatában vagy egy nem lépésekből álló eseményben. Nem felel meg a dokumentum feladatlépéseinek. A dokumentum egyik feladatlépésének felel meg. A dokumentum egyik feladatlépésének felel meg. A dokumentum egyik feladatlépésének felel meg. Szimbólum Leírás Felhasználási megjegyzések Nyomtatás / bizonyat Pénzügyi tényadatok Folyamategység Folyamatreferencia Alfolyamatreferencia Diagramkapcsolat Költségkerettervezés Manuális folyamat Meglévő verzió / adat "Sikeres/ Következő / előző diagram: a diagram következő / előző oldalához vezet. Nyomtatás / bizonylat: nyomtatott bizonylatot, beszámolót vagy űrlapot jelöl. Pénzügyi tényadatok: pénzügyi könyvelési bizonylatot jelöl. Költségkeret-tervezés: költségkeret-tervezési bizonylatot jelöl. Manuális folyamat: manuálisan elvégzendő feladatot jelöl. Meglévő verzió / adat: Ez a jel egy külső folyamatból származó adatot jelöl. "Sikeres / sikertelen" rendszerdöntés: a szoftver Általában nem felel meg a dokumentum feladat- kell. A rombusz különböző pontjairól kiinduló által automatikusan Dr. Molnár Bálint, egyetemi lépéseinek, docens,bce, egy Információrendszer sikertelen" vonalak különböző döntéseket jelentenek. meghozott döntést tanszék, jelöl. ELTE, lépés végrehajtása rendszerdöntés után meghozandó Információs rendszerek döntést jelöl. tanszék, tudományos főmunkatárs A folyamatábra az előző / következő oldalon folytatódik. Nem felel meg a dokumentum feladatlépéseinek, a lépések által létrehozott bizonylatot jelöli. Az alakzatból nem indulnak ki folyamatnyilak. Nem felel meg a dokumentum feladatlépéseinek, a lépések által létrehozott bizonylatot jelöli. Az alakzatból nem indulnak ki folyamatnyilak. Nem felel meg a dokumentum feladatlépéseinek, a lépések által létrehozott bizonylatot jelöli. Az alakzatból nem indulnak ki folyamatnyilak. Általában nem felel meg a dokumentum feladatlépéseinek, olyan manuálisan elvégzett feladatot jelöl, amely befolyásolja a folyamatlefutást, mint például a lerakodás a tehergépkocsikról a raktárakban. Általában nem felel meg a dokumentum feladatlépéseinek; az alakzat olyan adatot jelent, amely külső forrásból származik. Az alakzatból nem indulnak ki folyamatnyilak. Általában nem felel meg a dokumentum feladatlépéseinek, a lépések végrehajtása után a rendszer által automatikusan 35 meghozott döntést jelöl.

36 Folyamatábra Sarzskezelés Logisztikai dolgozók Min?ségbiztosítás Esemény Sarzstörzs módosításainak áttekintése Módosítandó sarzstörzsadatok Sarzs státusának módosítása, gyártási dátum, lejárati dátum, stb. Módosítások megjelenítése a képerny? alsó részén Szükséges a sarzs használati helyének ismerete Batch Information Cockpit Információra van szükség a sarzs értékesítési és beszerzési helyén Megjelenített információk: sarzs törzsadatai, sarzsfelhasználási kimutatások, anyagbizonylatok, vizsgálandó sorozatok 36

37 Kérdések? 37

38 III.Rész Részletes szabályok 38

39 EPC (Szeman tikai összekö tők) 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 E P C P é l d a Több kezdő és végesemény használható 48

49 EPC (Összekötött kapcsolók) 49

50 EPC (Megoldás) 50

51 EP C (M eg old ás, tet eje ) 51

52 EP C (M ego ldá s, alj a) 52

53 EP C (Ta lál d me g a hib át) 53

54 Jó és rossz konstrukciók 54

55 OR szétágazás és OR egyesítés OR leképezhető egy AND és egy XOR szétágazásra 55

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Tematika, követelmények Katalógus Beadandó ZH Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai kar: Bevezetés az SAP világába

Részletesebben

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE Írta: Kurdi Zsombor Lektorálta: Schubert Tamás INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT MODUL PROAKTÍV INFORMATIKAI MODULFEJLESZTÉS 1 COPYRIGHT: 2011-2016, Kurdi

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

Rational Unified Process

Rational Unified Process RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 1 Rational Unified Process Áttekintés Vég Csaba (www.logos2000.hu) ( 2001 ) RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 2 A fejlesztés folyamata A Unified Process a rendszerfejlesztés folyamatát

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között Dr. Molnár Bálint PhD, műszaki informatika Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos főmunkatárs, ELTE 1. Koordinációs eljárás

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

CLICK ON ... Termékismertető. Folyamat és dokumentumkezelő rendszer

CLICK ON ... Termékismertető. Folyamat és dokumentumkezelő rendszer Termékismertető Folyamat és dokumentumkezelő rendszer 1 Product Information V11.0 1997-2011 folyamat és dokumentumkezelő Click On Kft www.click-on.hu info@click-on.hu xflower@click-on.hu ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia

Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia DR. RAFFAI MÁRIA Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar professzor raffai@sze.hu ABSTRACT With regards

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

WEBES ALKALMAZÁSOK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSÉNEK MENETE. Tarcsi Ádám, Horváth Győző

WEBES ALKALMAZÁSOK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSÉNEK MENETE. Tarcsi Ádám, Horváth Győző WEBES ALKALMAZÁSOK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSÉNEK MENETE Tarcsi Ádám, Horváth Győző 2 Tervezés Mi a Webtechnológia (Web Engineering)? 4 A szoftvertechnológia kiterjesztése webes alkalmazásokra. Több, mint csupán

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

Informatikai beruházások értékelése

Informatikai beruházások értékelése Informatikai beruházások értékelése Rózsa Tünde Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék, Debrecen rozsa@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

SZATMÁRI FERENC * Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) és a controlling informatikai támogatása (OLAP technológiák)

SZATMÁRI FERENC * Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) és a controlling informatikai támogatása (OLAP technológiák) SZATMÁRI FERENC * Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) és a controlling informatikai támogatása (OLAP technológiák) Integral Enterprise Resource Planning (ERP) and the informatics support of Controlling

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek A számítógépes támogatás öröm 2. Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? Információgazdálkodás A szervezet és az IT viszonya dr. Raffai Mária Ph.D. raffai@rs1.sze.hu

Részletesebben

Termelés és Szolgáltatás Menedzsment

Termelés és Szolgáltatás Menedzsment Termelés és Szolgáltatás, Menedzsment Rendszerszemlélet Termelés és Szolgáltatás Menedzsment r. Gyenge alázs TRMLÉSMNZSMNT alapfogalmai.rnszr rendszer szemléletű megközelítés vizsgálati egysége. rendszert

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A MŰKÖDÉSFOLYTONOSSÁG KÉRDÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOKBAN

A MŰKÖDÉSFOLYTONOSSÁG KÉRDÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOKBAN DR. BEINSCHRÓTH JÓZSEF A MŰKÖDÉSFOLYTONOSSÁG KÉRDÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOKBAN Napjainkban mind a polgári mind a védelmi szféra-beli működési folyamatok erősen támaszkodnak

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben