A SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALAPJAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALAPJAI"

Átírás

1 A SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALAPJAI Objektumorientált tervezés 8.előadás PPKE-ITK

2 Tartalom 8.1 Objektumok és objektumosztályok 8.2 Objektumorientált tervezési folyamat Rendszerkörnyezet, használati esetek Architekturális tervezés Objektumok azonosítása Tervezési modellek Az objektumok interfész specifikációja 8.3 A terv evolúciója Kiegészítés: CORBA PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 2

3 Az objektumorientált fejlesztés Az objektumorientált fejlesztés az alábbi összefüggő, de különálló - fázisokból áll: Objektumorientált elemzés (OOA): Az alkalmazás objektumorientált modelljének kidolgozása. Objektumorientált tervezés (OOD): A követelményeknek megfelelő szoftverrendszer objektumorientált modelljének kidolgozása. Objektumorientált programozás (OOP): A szoftverterv objektumorientált programnyelven történő megvalósítása. Az egyes fázisok között nincs explicit határvonal, egy következő lépés az előző finomításával jár. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 3

4 Az objektumorientált tervezés lényege Az objektumok a valódi világ vagy egy rendszer elemeinek absztrakciói, amelyek karbantartják saját állapotukat. Az objektumok függetlenek, de együttműködnek egymással, elrejhetik állapotukat és jellemzőiket. A rendszer funkcionalitása az objektumok szolgáltatásaiban fejezhető ki. Nem használnak megosztott adatterületeket, üzenetek útján kommunikálnak egymással. Az objektumok szétoszthatók, szekvenciálisan, vagy párhuzamosan végrehajthatók. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 4

5 Az objektumorientált tervezés előnyei Könnyebb a szoftvert karbantartani: Az objektumok önálló egységekként értelmezhetők. Az egyes rendszerekben egyértelmű leképezés van a való világ elemei és a rendszer objektumai között. Az objektumok megfelelő újrafelhasználható komponensek. A gyakran használt elemekre léteznek objektum-könyvtárak, A tervezési minták a gyakran előforduló struktúrákra általános, és nyelvfüggetlen mintákat adnak. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 5

6 8.1 Objektumok és objektumosztályok Az objektumok egy szoftver rendszer vagy a valódi világ elemeinek reprezentációi. Az osztály a hasonló tulajdonságú objektumok egy halmaza. Az osztályok közötti kapcsolatokat relációknak nevezzük. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 6

7 Objektumok (Def. 1) Egy objektum egy olyan entitás, amely jól körülhatárolható, állapota van és meghatározott műveletek tartoznak hozzá. Az állapotait az attribútumainak értékkészlete határozza meg. A műveletekkel szolgáltatásokat nyújt más objektumoknak. Az objektum az objektumosztály egy példánya. Az objektumosztály definíciója az objektumok templétjének tekinthető. Tartalmazza az attribútumok és szolgáltatások deklarációit, amelyek az osztályhoz tartozó objektumokhoz köthetők. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 7

8 Objektumok (Def. 2) Az objektumok jellemzői: Azonosítható: Az objektumok egymástól megkülönböztethetők, függetlenül az állapotuktól. Tulajdonságok, attribútumok tartoznak hozzá: Ezek lehetnek kötött, formális paraméterek is. Állapot tartozik hozzá: Az attribútumok konkrét értékei az objektum mindenkori állapotát határozzák meg. Műveletek tartoznak hozzá: Ezek lehetnek leképezések, tevékenységek, események. Korlátozott láthatósággal rendelkezik: Van látható része (export és import műveletek), Van láthatatlan része (az ábrázolás és a szolgáltatások megvalósításának részletei). PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 8

9 Az UML modellezési nyelv Az objektumorientált tervezés során, az utóbbi 20 év során kidolgozott jelölések egységesítésével létrejött modellezési nyelv. Jelölésrendszerével az objektumorientált analízis és tervezés során készíthető modellek ábrázolását támogatja. Az objektumorientált tervezésben de-facto szabvánnyá vált. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 9

10 Objektumosztály Jellemzői: Hasonló tulajdonságú objektumok halmaza: Szerkezeti és viselkedésbeli jellemzők hasonlósága. Az osztálynak van neve: A nevet az osztályba tartozó összes objektum örökli. Lehetnek attribútumai, paraméterei Tartoznak hozzá szolgáltatások, műveletek: Az osztály minden objektumára, vagy az osztály egészére vonatkozó műveletek. Hozzáférési módok: public, private, protected. Tartozhat hozzá import felület: Az általa igényelt szolgáltatások definíciói. Rendelkezhet megvalósítási résszel: A megvalósítás leírása. Van látható és láthatatlan része Lehet absztrakt vagy konkrét osztály Lehet paraméteres (sablon) osztály PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 10

11 Az Alkalmazott objektumosztály PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 11

12 Az objektumok kommunikációja Elméletileg az objektumok üzeneteken keresztül kommunikálnak egymással. Az üzenet tartalma: A kért szolgáltatás neve, A szolgáltatás végrehajtásához szükséges információ és a szolgáltatás eredményét kérő neve. Ez a gyakran eljáráshívással és paraméterek átadásával valósul meg, amikor a szolgáltatást kérő az alábbiakat adja meg: Név = eljárás név Információ = paraméterlista PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 12

13 A kommunikáció típusai Szinkron végrehajtás: A hívó objektum megvárja a szolgáltatás befejeződését. Az előző dián ismertetett eljáráshívás szinkron végrehajtást jelent. Párhuzamos végrehajtás: Ha az objektumok konkurens szálakként vannak implementálva, a hívó tovább folytatja működését. Ilyen esetekben és az osztott rendszerekben az objektumok kommunikációja (sokszor szöveges, pl. XML) üzenetek formájában valósul meg. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 13

14 Objektumosztályok közötti kapcsolatok Relációk: Asszociáció: Kétirányú társítás két osztály között. (Konkrét esetben: összekapcsolás, absztrakt esetben társítás) Aggregáció: Az osztály objektumainak egymáshoz rendelése. Kompozíció: madár veréb Egy osztály objektumai a másik osztály objektumait fizikailag tartalmazzák. Öröklődés: vállalkozás cég madár Egy általános osztályból származtatással létrehozott speciális(abb) osztály jön létre. törzstőke alkalmazott veréb PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 14

15 Generalizáció és öröklődés Az objektumok osztályokba tartoznak, amelyek meghatározzák attribútumaikat és műveleteiket. Az osztályok hierarchiába szervezhetők, ahol egy osztálytól (szülőosztály) egy- vagy több osztály (leszármazott osztály) örökli a szülőosztály attribútumait és műveleteit. A hierarchiában alacsonyabb szinten lévő osztályok öröklik a szülőosztály attribútumait és műveleteit és újakkal egészíthetik ki azokat, sőt meg is változtathatják szülőosztályaik némelyik attribútumát, vagy műveletét. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 15

16 Generalizációs hierarchia PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 16

17 Az öröklődés előnyei Az öröklődés (generalizáció) olyan absztrakciós mechanizmus, amely az entitások osztályozására használható. Lehetővé teszi az újrafelhasználhatóságot a tervezés és a programozás szintjén egyaránt. Az öröklődési diagramban ábrázolhatók a szakterülettel és a rendszerrel kapcsolatos szervezeti ismeretek. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 17

18 Az öröklődéssel kapcsolatos problémák Az objektumosztályok nem önállóak. Nem érthetők és értelmezhetők a szülőosztályok ismerete nélkül. A tervezők a tervezés során újra felhasználhatják az elemzés során készült öröklődési diagramokat, amivel munkát takarítanak meg, azonban nagy mértékben csökkenhet a modell hatásfoka. Az elemzés, tervezés és az implementáció során készített öröklődési diagramoknak más a feladata, ezért külön kell elkészíteni és karbantartani azokat. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 18

19 Öröklődés és az objektum orientált tervezés Mivel az öröklődés az OOD (objektumorientált tervezés) alapvető eszköze, ezzel kapcsolatban többféle megközelítés alakult ki: 1. Az öröklődési hierarchia azonosítása az OOD alapvető feladata. Az implementáció pedig nyilvánvalóan egy objektumorientált programozási nyelv feladata. 2. Az öröklődés az implementáció hasznos eszköze, amely segíti az attribútumok és a műveletek újrafelhasználását. Az öröklődési hierarchiát azonban nem célszerű a tervezési fázisban meghatározni, mert ezzel túl sok megkötést viszünk be az implementációba. Az öröklődés olyan fokú bonyolultságot eredményezhet, amelyet kritikus rendszerekben célszerű elkerülni. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 19

20 Asszociáció az UML jelöléseivel Az objektumok és objektumosztályok kapcsolatban vannak más objektumokkal és objektumosztályokkal. Az UML-ben az asszociációkat az objektumosztályok közötti vonallal és a kapcsolatot leíró megjegyzésekkel modellezik. Az asszociációk általánosak, de jelezhetik, hogy: egy objektum egy attribútuma egy vele kapcsolatban álló objektumtól, vagy egy objektum egy műveletének implementációja egy vele kapcsolatban lévő objektumtól függ. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 20

21 Egy asszociációs modell PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 21

22 Konkurens objektumok Az objektumok, mint önálló entitások meghatározhatják, hogy egy kért szolgáltatás: Sorosan (A szolgáltatást kérő megvárja a szolgáltatás eredményét), vagy Párhuzamosan hajtódjon végre. Az objektumok közötti kommunikáció üzenettovábbítási modellje akár azonos-, akár különböző processzorokon futó objektumok között alkalmazható. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 22

23 Szerverek és aktív objektumok A konkurens objektumok kétféle módon implementálhatók: Szerverek Az objektum egy párhuzamos folyamatként van implementálva, műveletei egy külső üzenet hatására indulnak el és más műveletekkel párhuzamosan futnak. Amikor befejeződtek, várakozó állapotba kerülnek. Aktív objektumok Az objektum állapotát az objektum belső műveletei határozzák és változtatják meg, és nem külső hívások. Az objektum ezeket a műveleteket folyamatosan végrehajtja, így soha nem függesztődik fel. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 23

24 8.2 Objektumorientált tervezési folyamat Lépései: Definiáljuk a rendszer összefüggéseit és használatának módjait. Tervezzük meg a rendszerarchitektúrát. Azonosítsuk a rendszer legfontosabb objektumait Dolgozzuk ki a tervezési modelleket Határozzuk meg az objektumok interfészeit PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 24

25 Egy automatikus meteorológiai állomás Az időjárási adatgyűjtő rendszerek az időjárási térkép elkészítéséhez automatikus (és egyéb) meteorológiai állomásoktól gyűjtenek adatokat. Ezek az állomások adataikat lekérdezésre küldik el. A körzeti számítógép ellenőrzi a begyűjtött adatokat, integrálja a különböző forrásokból érkező adatokat. Archiválja az integrált adatokat, majd egy digitális térkép adatbázis alapján elkészíti a helyi meteorológiai térképeket. Az elkészült térképek kinyomtathatók, illetve különböző formákban megjeleníthetők. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 25

26 Rétegezett architektúra Adatmegjelenítő réteg. Az objektumok az adatokat értelmezhető, olvasható formába konvertálják. Adat-archiváló, kezelő réteg. Az objektumok az adatok tárolását végzik. Adatfeldolgozó réteg. Az objektumok az összegyűjtött adatok ellenőrzésével, integrálásával és feldolgozásával foglalkoznak. Adatgyűjtő réteg. Az objektumok a távoli forrásokból származó adatok összegyűjtésével foglalkoznak. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 26

27 8.2.1 Rendszerkörnyezet, használati esetek Ki kell dolgozni a tervezendő szoftver és környezete közti kapcsolatokat. Rendszerkörnyezet: Statikus modell, amely alrendszerként írja le a rendszerrel kapcsolatba lépő többi rendszert. A rendszerhasználat modelljei: Dinamikus modell, amely a rendszer és környezetének interakcióit írja le,rendszerint használati eset diagrammal. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 27

28 A meteorológiai térképrendszer alrendszerei PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 28

29 A weatherstation használati esete PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 29

30 A használati eset leírása Rendszer Use case Aktorok Adatok Inger Válasz Megjegyzés Weather station Report Meteorológiai adatgyűjtő rendszer, meteorológiai állomás A meteorológiai állomás a műszerek adatait összegezi és küldi el az adatgyűjtő rendszernek. Az elküldött adatok: Maximális, minimális és átlagos talaj- és levegőhőmérséklet, max., min., és átlagos szélsebesség, teljes esőmennyiség, szélirány öt percenként vett minták. Az adatgyűjtő rendszer modemes kapcsolatot létesít a meteorológiai állomással és kezdeményezi az adatok átküldését. Az összegezett adatok átkerülnek az adatgyűjtő rendszerbe. A meteorológiai állmástól általában óránként kérnek adatokat, de a gyakoriság változhat állomásonként és időszakonként. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 30

31 8.2.2 Architekturális tervezés A rendszer és környezete közti együttműködés modellje adja az alapot a rendszer architektúrájának tervezéséhez. A meteorológiai állomás modellezéséhez a rétegezett architektúrát választjuk: Interfész réteg a kommunikáció kezelését végzi. Adatgyűjtő réteg a műszerektől begyűjtött adatok kezelésével, összegzésével, az adatoknak a térkép rendszerhez történő továbbításával foglalkozik. A műszerek rétege az alapadatoknak a műszerektől való összegyűjtését végzi. Az architektúra tervben lehetőleg ne legyen hétnél több réteg. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 31

32 A meteorológiai állomás architektúrája PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 32

33 8.2.3 Objektumok azonosítása Az objektumorientált tervezés legnehezebb része. Nincs rá egyszerű recept. Ez a folyamat az objektumosztályok azonosítását jelenti. Az objektumok azonosítása iteratív folyamat. A finomítás során többször vissza kell térni, és módosítani kell az objektumosztályok kezdeti azonosítását. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 33

34 Módszerek az objektumok azonosítására Megközelítési módok: Nyelvtani megközelítés, a természetes nyelvi leírásból a főnevek az objektumok és attribútumok, az igék a műveletek és szolgáltatások. A szakterület konkrét tárgyainak, szerepköreinek, eseményeinek, interakcióinak, szervezeti egységeinek felhasználása, amit támogathat a tárolási szerkezetek (absztrakt adatszerkezetek) meghatározása. A viselkedés megértése, és az objektumok azonosítása azon az alapon, hogy melyiket ki kezdeményezte és ki vett részt benne. Forgatókönyv alapú elemzés, a rendszerhasználat különböző forgatókönyveinek elemzése alapján határozza meg az objektumokat, attribútumokat és műveleteket. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 34

35 A meteorológiai állomás objektumai Weather station A meteorológiai állomás és környezete közti alapinterfész. Műveletei a használati eset modellben azonosított interakciókat végzik. Weather data A műszerektől kapott összesített adatokat kezeli. Műveletei az adatokat gyűjtik össze és összegzik. Ground thermometer, Anemometer, Barometer A meteorológiai állomás műszerei, hardverek, a műveletek ezen hardverek vezérlését végzik. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 35

36 A meteorológiai állomás objektumai PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 36

37 Objektumok finomítása, további objektumok A szakterületi információk alapján további objektumok azonosíthatók: A meteorológiai állomásoknak egyedi azonosítóval kell rendelkezniük. Az állomások távol vannak, ezért a műszerek meghibásodásáról automatikusan kell jelentést küldeniük. Az állomásnak szüksége van egy öntesztelő műveletre és a hozzátartozó attribútumokra is. Aktív és passzív objektumok Esetünkben az objektumok passzívak, vagyis külső kérésre gyűjtenek adatokat, nem automatikusan. Ez a vezérlést rugalmasabbá teszi. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 37

38 8.2.4 Tervezési modellek A tervezési modellek az objektumokat, objektumosztályokat és a különböző kapcsolatokat ábrázolják. A statikus modellek a rendszer statikus szerkezetét írják le az objektumosztályokkal és relációikkal A dinamikus modellek az objektumok közötti dinamikus interakciókat írják le. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 38

39 Példák a tervezési modellekre Alrendszer modellek: Az objektumok logikai csoportosítását mutatják az összefüggő alrendszerekben. Szekvencia modellek: Az objektumok interakcióinak sorrendjét ábrázolják. Állapotmodellek: Bemutatják, hogy egy objektum hogyan változtatja állapotát, válaszul az eseményekre. Egyéb modellek: Használati eset modellek, öröklődési modellek, osztálydiagramok, stb. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 39

40 Alrendszer modellek Bemutatják, hogyan szerveztük a tervezés során az objektumokat logikai csoportokba. Az UML-ben ezt csomagok alkalmazásával ábrázolják. Ezek logikai modellek, a rendszer aktuális megvalósításában az objektumok szervezése ettől eltérhet. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 40

41 Weather station csomagok PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 41

42 Szekvencia modellek A szekvencia modellek az objektumok interakcióit sorrendben mutatják: Az objektumok az ábra tetején, egy vonalban vannak, Az időt függőlegesen, fentről lefelé ábrázolják, Az interakciókat címkézett nyilak jelzik. A nyilak stílusa utal az interakció típusára. Pl.: Normál interakció, választ vár Nem vár választ Az objektum alatti vékony téglalap arra utal, hogy a rendszer vezérlése az illető objektumnál van. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 42

43 Az adatgyűjtés szekvenciája CommsController WeatherStation WeatherData Request (report) Acknowledge() Report() Summarise() Reply (report) Send(report) Acknowledge() PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 43

44 Állapotdiagramok Az állapotdiagramok bemutatják, hogyan válaszolnak az objektumok a különböző szolgáltatási kérelmekre és hogyan változtatják meg állapotukat azok hatására: Ha az objektum állapota Shutdown, a válasz a Startup () üzenet. Várakozó állapotban a rendszer újabb üzenetre vár. A reportweather() üzenetre a rendszer a Summarising állapotba lép át. A calibrate() üzenet a Calibrating állapotba viszi. Collecting állapotba kerül, ha órajelet kap. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 44

45 A meteorológiai rendszer állapotdiagramja PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 45

46 8.2.5 Az objektumok interfész specifikációja Az objektumok közti interfészt úgy kell specifikálni, hogy az objektum és más komponensek tervezése párhuzamosan folyhasson. Az interfészek reprezentációjának rejtettnek kell lennie, hogy változtatható legyen. Műveleteket kell biztosítania az adatokhoz való hozzáférésre és módosításra. Egy objektumnak többféle interfésze is lehet, amelyek az objektum szolgáltatásainak különféle nézőpontból való megközelítését teszik lehetővé. Az UML osztálydiagramokat használ az interfészek specifikációjára, de Java szintén használható. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 46

47 8.3 A terv evolúciója Az objektumorientált tervezés könnyebben változtathatóvá teszi a rendszert azáltal, hogy az információkat az objektumokon belül tartja, így egy objektum módosítása nem érinti a többieket. Tételezzük fel, hogy a meteorológiai állomást ki kell egészíteni a légszennyezés mérésével. Ez mintát vesz a levegőből és kiszámítja a különböző szennyező anyagok mennyiségét. A szennyezés adatait az időjárás adatokkal együtt továbbítja. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 47

48 A szükséges változtatások Egy Air quality objektumosztályt és egy új műveletet reportairquality kell hozzáadni a WeatherStation modelljéhez A vezérlőszoftvert úgy kell módosítani, hogy a légszennyezési adatokat is begyűjtse. Egy új objektumra van szükség, amely a szennyezés mérését végzi. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 48

49 A légszennyezés mérése PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 49

50 CRC tervezés CRC Class Responsibility Collaborator (Beck&Cunningham, 1989) Célja: segíteni (formalizálni) az osztályok meghatározását és rendszerezését Három fő lépés: 1. Class: Az osztályok és objektumok meghatározása (Az osztály alapvető tulajdonságai) 2. Responsibilities: Az osztályok és objektumok szerepének, feladatainak (felelősségének) és viselkedésének meghatározása. (Az osztály által nyújtott szolgáltatások magas szintű leírása.) 3. Collaborators: Az együttműködő osztályok meghatározása. (Típusok: része-, ismeri-, függ tőle) PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 50

51 A CRC űrlap A CRC űrlap, vagy kártya Az osztály neve: Az osztály típusa: (eszköz, tulajdonság, szerep, esemény) Az osztály tulajdonságai: (konkrét, elemi, konkurens, stb.) Szülőosztály: Származtatott osztály: Feladatok: Együttműködők: PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 51

52 Összefoglalás Az objektumorientált tervezés a szoftvertervezés olyan módszere, ahol a terv komponensei saját állapottal és műveletekkel rendelkeznek. Az objektumoknak rendelkezniük kell konstruktor és inspektor műveletekkel, az állapotuk megfigyelésére és megváltoztatására. Az objektumok implementálhatók szekvenciálisan vagy párhuzamosan is. Az UML sokféle jelölési lehetőséggel rendelkezik a különböző modellek ábrázolására. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 52

53 Kiegészítés: CORBA Common Object Request Broker Architecture A CORBA az Object Broker típusú integrációt szabályozza. Meghatározza az: Elosztott objektumok modelljét és a végrehajtás szemantikáját. A Distributed Object Bus architektúráját (Object Request Broker - ORB) Az interfészeket a különböző architektúrális komponensek között. Az ORB együttműködésének (interoperability) interfészeit (IIOP) Egy interfész definíciós nyelvet az objektum interéfszek specifikálására (metódusok és attribútumok) (Interface Definition Language IDL) Programozási nyelvek kapcsolatát (C, C++, Java, stb.) PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 53

54 CORBA architektúra Felhasználó által definiált Objektumok Vertikális interészek Pénzügy Egészségügy... Horizontális interfészek Osztott dokumentumok Renszer management Információ management Task management CORBA facilities Object Request Broker (ORB) naming transactions events lifecycle properties relationships time licensing trader concurrency CORBA services query security collection startup persistence PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 54

55 A CORBA működése IDL of service provider application object (cliens) IDL compiler (cliens) application object (cliens) stub IDL compiler (szerver) application object (service provider) skeleton Dynmic Invocation Interface Object Request Broker (ORB) Interface repository IDL Interfacde Definition Language PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 55

56 Az absztrakt CORBA modell A kliens, amelyik szolgáltatást kér egy távoli objektumtól, az objektum azonosítójára hivatkozik, amelyet egy másik CORBA szolgáltatástól kaphat meg. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 56

57 ORB-k közti protokoll Több Object Request Broker közti kapcsolat Többféle kommunikációs protokollra megvalósították Legjelentősebb az Internet Inter-Orb Protocol (IIOP) PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 57

58 A CORBA jellemzői Dinamikus szolgáltatás választás (dinamikusan felismeri az új objektumokat) Interface repository tárolja az IDL definíciókat) Dynamic invocation interface Névszolgáltatás: Név szerver Kliens Név feloldása 2 ORB Név hozzárendelése az objektumhoz 1 Szerver ORB 3 ORB Szolgáltatás kérése PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 58

59 A CORBA előnyei Software bus az alkalmazások közti interfészre Platformok és nyelvek közti együttműködés, (De hiányzik a kód hordozhatósága) Magas szintű absztrakció Távoli objektumok metódusainak hívása (Remote Methode Invocation) Rugalmasság a futtatáskor Minden tulajdonság önleíró Dinamikus adatstruktúrák és hozzáférések Hasznos szolgáltatások Névkezelés Biztonság Stb. PPKE-ITK Szoftvertechnológia / 59

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 1 of 67

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 1 of 67 SZOFTVERTECHNOLÓGIA Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 5. ELŐADÁS - RENDSZERTERVEZÉS 1 1 of 67 TEMATIKA I. SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALTERÜLETEI II. KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT III. RENDSZERMODELLEK IV. RENDSZERARCHITEKTÚRÁK

Részletesebben

Komponens modellek. 3. Előadás (első fele)

Komponens modellek. 3. Előadás (első fele) Komponens modellek 3. Előadás (első fele) A komponens modellek feladata Támogassa a szoftverrendszerek felépítését különböző funkcionális, logikai komponensekből, amelyek a számítógépes hálózatban különböző

Részletesebben

Objektumorientált tesztelés

Objektumorientált tesztelés Objektumorientált tesztelés OO tesztelés OO tesztelés funkcionális modell Az objektumok különálló komponensként nagyobbak, mint az egyszerű függvények A rendszernek nincsen egyértelmű teteje (az alrendszerekbe

Részletesebben

Előzmények 2011.10.23.

Előzmények 2011.10.23. Előzmények Dr. Mileff Péter A 80-as évek közepétől a szoftverek komplexitása egyre növekszik. Megjelentek az OO nyelvek. Az OO fejlesztési módszerek a rendszer különböző nézőpontú modelljeit készítik el.

Részletesebben

Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése 2011.10.23.

Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése 2011.10.23. Szoftverprototípus készítése Dr. Mileff Péter A prototípus fogalma: a szoftverrendszer kezdeti verziója Mi a célja? Arra használják, hogy bemutassák a koncepciókat, kipróbálják a tervezési opciókat, jobban

Részletesebben

CORBA Áttekintés. Mi a CORBA? OMG and OMA. Ficsor Lajos. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék

CORBA Áttekintés. Mi a CORBA? OMG and OMA. Ficsor Lajos. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék CORBA Áttekintés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2007. 10. 15. Mi a CORBA? osztott objektum modell szabvány, amely definiálja a komponensek közötti interface-eket definiál

Részletesebben

CORBA bevezetés. Paller Gábor 2004.10.08. Internet és mobil rendszerek menedzselése

CORBA bevezetés. Paller Gábor 2004.10.08. Internet és mobil rendszerek menedzselése CORBA bevezetés Paller Gábor 2004.10.08 CORBA Common Object Request Broker Architecture Az Object Management Group (OMG) felügyeli (ugyanaz, mint az UML-t) A specifikáció célja alkalmazások együttműködésének

Részletesebben

Tartalom. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés 2011.03.23. Architektúra DCOM vs CORBA. Szoftvertechnológia

Tartalom. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés 2011.03.23. Architektúra DCOM vs CORBA. Szoftvertechnológia Tartalom D Szoftvertechnológia előadás Történeti áttekintés Architektúra D vs CORBA 2 Történeti áttekintés 1987 Dynamic Data Exchange (DDE) Windows 2.0-ban Windows alkalmazások közötti adatcsere Ma is

Részletesebben

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Történelem - a kezdetek 2 Mainframe-ek és terminálok Minden a központi gépen fut A

Részletesebben

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07.

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

Osztott Objektumarchitektúrák

Osztott Objektumarchitektúrák 1. Kliens szerver architektúra Osztott Objektumarchitektúrák Dr. Tick József Jól bevált architektúra Kliens-szerver szerepek rögzítettek Szerver szolgáltatást nyújt, vagy igénybe vesz Kliens csak igénybe

Részletesebben

Book Template Title. Author Last Name, Author First Name

Book Template Title. Author Last Name, Author First Name Book Template Title Author Last Name, Author First Name Book Template Title Author Last Name, Author First Name I. rész - Szoftver technológia 1. fejezet - Esettanulmány Bevezetés Az alkalmazás fejlesztésére

Részletesebben

Tartalom Kontextus modellek Viselkedési modellek Adat-modellek Objektum-modellek CASE munkapadok (workbench)

Tartalom Kontextus modellek Viselkedési modellek Adat-modellek Objektum-modellek CASE munkapadok (workbench) 8. Rendszermodellek Kérdések Miért kell a rendszer kontextusát már a követelménytervezés során modellezni? Mi a viselkedési modell, az adatmodell és az objektum-modell? Milyen jelöléseket tartalmaz az

Részletesebben

2. fejezet Hálózati szoftver

2. fejezet Hálózati szoftver 2. fejezet Hálózati szoftver Hálózati szoftver és hardver viszonya Az első gépek összekötésekor (azaz a hálózat első megjelenésekor) a legfontosabb lépésnek az számított, hogy elkészüljön az a hardver,

Részletesebben

WebSphere Adapters. 6. változat 2. alváltozat. WebSphere Adapter for SAP Software felhasználói kézikönyv 6. változat 2. kiadás

WebSphere Adapters. 6. változat 2. alváltozat. WebSphere Adapter for SAP Software felhasználói kézikönyv 6. változat 2. kiadás WebSphere Adapters 6. változat 2. alváltozat WebSphere Adapter for SAP Software felhasználói kézikönyv 6. változat 2. kiadás Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele előtt feltétlenül

Részletesebben

Programozás 1. 2.gyakorlat

Programozás 1. 2.gyakorlat Programozás 1. 2.gyakorlat Ismétlés Objektum: Egy a való világból vett elem (ami lehet elvonatkoztatott is) számítógépes ábrázolása. Pl: Kurzus, Személy stb Minden Objektum rendelkezik: Állapottal Viselkedéssel

Részletesebben

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN vizsgatételek 1. Az objektumorientált programozás szemlélete, az objektum fogalma 2. Az objektumorientált programozás alapelvei 3. A Java nyelv története, alapvető

Részletesebben

Információ-architektúra

Információ-architektúra Információ-architektúra IEEE 1471: Ipari szabvány szerint a szoftver architektúra kulcs fontosságú fogalmai Rendszer 1 Architektúra 1..n Érintett fél 1..n 1 Architektúra leírás 1..n 1..n Probléma 1..n

Részletesebben

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok 3. Az objektumorientált paradigma alapelemei Objektum Osztály Példányosítás A konstruktor és a destruktor Osztályok közötti kapcsolatok 1 Objektum Definíció Az

Részletesebben

Modellalkotás UML-ben

Modellalkotás UML-ben Modellalkotás UML-ben Modellalkotás UML-ben A Unified Modeling Language (UML) egy grafikus modellező nyelv, amely lehetőséget nyújt egy megoldandó probléma specifikációjának leírására absztrakt szinten,

Részletesebben

eseményvezérelt megoldások Vizuális programozás 5. előadás

eseményvezérelt megoldások Vizuális programozás 5. előadás Programozási architektúrák, eseményvezérelt megoldások Vizuális programozás 5. előadás Komponens-alapú programozás Kezdelteges formája, az első komponensek: DLL-ek Black box ujrahasznosítható kód Függvényeket

Részletesebben

Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez

Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez 1. Információmenedzsment az információmenedzsment értelmezése, feladatok különböző megközelítésekben informatikai szerepek, informatikai szervezet, kapcsolat

Részletesebben

Models are not right or wrong; they are more or less useful.

Models are not right or wrong; they are more or less useful. Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Szoftvertechnológia 8. előadás Models are not right or wrong; they are more or less useful. (Martin Fowler) 2015 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto

Részletesebben

Programozás III CSOMAGOK. Az összetartozó osztályok és interfészek egy csomagba (package) kerülnek.

Programozás III CSOMAGOK. Az összetartozó osztályok és interfészek egy csomagba (package) kerülnek. Programozás III CSOMAGOK Az összetartozó osztályok és interfészek egy csomagba (package) kerülnek. A Java is csomagok halmaza: csomagokban van a fejlesztő környezet és az osztálykönyvtárak is: rt.jar fájl

Részletesebben

Objektum Orientált Szoftverfejlesztés (jegyzet)

Objektum Orientált Szoftverfejlesztés (jegyzet) Objektum Orientált Szoftverfejlesztés (jegyzet) 1. Kialakulás Kísérletek a szoftverkrízisből való kilábalásra: 1.1 Strukturált programozás Ötlet (E. W. Dijkstra): 1. Elkészítendő programot elgondolhatjuk

Részletesebben

Előszó. Bevezetés. Java objektumok leképzése relációs adatbázisokra OJB-vel Viczián István (viczus@freemail.hu) Viczián István

Előszó. Bevezetés. Java objektumok leképzése relációs adatbázisokra OJB-vel Viczián István (viczus@freemail.hu) Viczián István Java objektumok leképzése relációs adatbázisokra -vel Viczián István (viczus@freemail.hu) Előszó E cikk olyan haladó programozóknak nyújt segítséget, kik tisztában vannak a Java nyelvvel, és többször is

Részletesebben

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI)

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI) Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás (ASP.NET WebAPI) 2016 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto A webszolgáltatás

Részletesebben

Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária

Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Rendszertervezés 2. : IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Lektor : Rajki, Péter Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

A C++ öröklés. (Előfeltétel: 12. tétel ismerete)

A C++ öröklés. (Előfeltétel: 12. tétel ismerete) Az öröklés fogalma: A C++ öröklés (Előfeltétel: 12. tétel ismerete) olyan alapvető programozási technika, amely lehetővé teszi, hogy a már meglévő osztályainkból újakat tudunk származtatni, valamint az

Részletesebben

Objektum orientált alapelvek

Objektum orientált alapelvek Krizsán Zoltán 1 [2012. február 12.] Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag Tartalom Bevezetés Programozási nyelvek A programozási eszközök absztrakciós

Részletesebben

DSI működésre. tervezve. Hogyan fog kinézni a jövő informatikai infrastruktúrája? Egész szoftverrendszerek egy

DSI működésre. tervezve. Hogyan fog kinézni a jövő informatikai infrastruktúrája? Egész szoftverrendszerek egy DSI működésre tervezve A Microsoft Dynamic Systems Initiative (DSI, dinamikus rendszerek kezdeményezése) névre hallgató koncepciójának mottója: Design for Operations. Célja olyan dinamikus, rugalmas rendszerek

Részletesebben

2.1.A SZOFTVERFEJLESZTÉS STRUKTÚRÁJA

2.1.A SZOFTVERFEJLESZTÉS STRUKTÚRÁJA 2.Szoftverfejlesztés 2.1.A SZOFTVERFEJLESZTÉS STRUKTÚRÁJA Szoftverfejlesztés: magában foglalja mindazon elveket, módszereket és eszközöket, amelyek célja a programok megbízható és hatékony elkészítésének

Részletesebben

NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész

NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész A non-stop rendelkezésre állás megvalósítása Novell Cluster Services, NetWare Remote Management, Tárolási Szolgáltatások Az operációs rendszer továbbfejlesztései

Részletesebben

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Az Informatika szigorlat alapvetően az IR-fejlesztés, valamint az OO-fejlesztés c. tantárgyi blokkok, valamint az

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2014 Bánsághi Anna 1 of 31

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2014 Bánsághi Anna 1 of 31 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 9. ELŐADÁS - OOP TERVEZÉS 2014 Bánsághi Anna 1 of 31 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív paradigma

Részletesebben

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5. IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere

Részletesebben

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Email felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Email felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere Adapter for Email felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere Adapter for

Részletesebben

CORBA. Mi a CORBA? A CORBA felépítése

CORBA. Mi a CORBA? A CORBA felépítése Mi a CORBA? CORBA A programok által használt objektumok nem szükségképpen korlátozódnak az operációs rendszer által a programok számára kijelölt memóriaterületre - a program címzési tartományára. Általánosabb

Részletesebben

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Az Informatika szigorlat alapvetően az IR-fejlesztés, valamint az OO-fejlesztés c. tantárgyi blokkok, valamint az

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben Témavezető: Dr. Juhász István egyetemi adjunktus Készítette: Ács László programtervező-matematikus Debrecen 2009 1 Tartalom

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei. 9-11. évfolyam. 9. évfolyam

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei. 9-11. évfolyam. 9. évfolyam 3700 Kazincbarcika, Lini István -. E-mail: titkar@irinyi-ref.hu Tel: (06-8) 3-; Fax: (06-8) 3-763 Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei 9-. évfolyam XIII. Informatika ágazat 9. évfolyam Információtechnológiai

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei. 13 évfolyam. Információtechnológiai gyakorlat 50 óra

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei. 13 évfolyam. Információtechnológiai gyakorlat 50 óra 700 Kazincbarcika, Lini István. Email: titkar@irinyiref.hu Tel: (0648) 4; Fax: (0648) 76 Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei évfolyam Informatikai rendszergazda 54 48 04 Információtechnológiai gyakorlat

Részletesebben

14. Objektum-orientált tervezés

14. Objektum-orientált tervezés 14. Objektum-orientált tervezés Kérdések Hogyan lehet a szoftvert egymással kapcsolatban lévő, önálló működésű, saját állapottal rendelkező objektumok halmazaként leírni? Mik az objektum-orientált tervezés

Részletesebben

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Programozási technikák Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Előadás tematika 1. Pascal ismétlés, kiegészítések 2. Objektum orientált programozás (OOP) 3. Delphi környezet 4. Komponensek bemutatása

Részletesebben

10. évfolyam 105 óra 10817-12 azonosító számú Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 105 óra Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy

10. évfolyam 105 óra 10817-12 azonosító számú Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 105 óra Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy 9. évfolyam 70 óra 10815-12 azonosító számú Információtechnológiai alapok gyakorlat 70 óra Információtechnológiai gyakorlat tantárgy 70 óra Számítógép összeszerelése Számítógép szétszerelése. Pontos konfiguráció

Részletesebben

Az élet szép, környezetünk tele van fákkal, virágokkal, repdeső madarakkal, vidáman futkározó állatokkal.

Az élet szép, környezetünk tele van fákkal, virágokkal, repdeső madarakkal, vidáman futkározó állatokkal. Objektumorientált programozás Az élet szép, környezetünk tele van fákkal, virágokkal, repdeső madarakkal, vidáman futkározó állatokkal. Ez a nem művészi értékű, de idillikus kép azt a pillanatot mutatja,

Részletesebben

Szervlet-JSP együttműködés

Szervlet-JSP együttműködés Java programozási nyelv 2007-2008/ősz 10. óra Szervlet-JSP együttműködés Kérés továbbítás technikái legradi.gabor@nik.bmf.hu szenasi.sandor@nik.bmf.hu Szervlet-JSP együttműködés Témakörök Osztálykönyvtár

Részletesebben

SEAGUARD. Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer

SEAGUARD. Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer Totális Biztonságtechnika Beléptetõ Rendszer Digitális CCTV Tûzjelzõ Behatolás-védelem Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer Épületek, Épületcsoportok, Országos

Részletesebben

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Operációs rendszerek. A Windows NT felépítése

Operációs rendszerek. A Windows NT felépítése Operációs rendszerek A Windows NT felépítése A Windows NT 1996: NT 4.0. Felépítésében is új operációs rendszer: New Technology (NT). 32-bites Windows-os rendszerek felváltása. Windows 2000: NT alapú. Operációs

Részletesebben

MVC Java EE Java EE Kliensek JavaBeanek Java EE komponensek Web-alkalmazások Fejlesztői környezet. Java Web technológiák

MVC Java EE Java EE Kliensek JavaBeanek Java EE komponensek Web-alkalmazások Fejlesztői környezet. Java Web technológiák Java Web technológiák Bevezetés Áttekintés Model View Controller (MVC) elv Java EE Java alapú Web alkalmazások Áttekintés Model View Controller (MVC) elv Java EE Java alapú Web alkalmazások Áttekintés

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II.

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II. Tervezési minták Irodalom Steven R. Schach: Object Oriented & Classical Software Engineering, McGRAW-HILL, 6th edition, 2005, chapter 8. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides:Design patterns: Elements

Részletesebben

Programozás I. 2. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Programozás I. 2. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Programozás I. 2. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Vizuális modellezés Programozás: Modellezés és tervezés Implemetálás (Kódolás) Dokumentálás és Tesztelés

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS PANDUR BÉLA TERMÉKTERVEZÉS

TERMÉKTERVEZÉS PANDUR BÉLA TERMÉKTERVEZÉS TERMÉKTERVEZÉS A SZOFTVERFEJLESZTÉS STRUKTÚRÁJA Szoftverfejlesztés: magában foglalja mindazon elveket, módszereket és eszközöket, amelyek célja a programok megbízható és hatékony elkészítésének támogatása.

Részletesebben

ADATBÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ADATBÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ADATÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 2. A szakképesítés megnevezése: Adatbázis

Részletesebben

A Java EE 5 plattform

A Java EE 5 plattform A Java EE 5 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11. 13. A Java EE 5 platform A Java EE 5 plattform A J2EE 1.4 után következő verzió. Alapvető továbbfejlesztési

Részletesebben

4. Programozási nyelvek osztályozása. Amatőr és professzionális

4. Programozási nyelvek osztályozása. Amatőr és professzionális 4. Programozási nyelvek osztályozása. Amatőr és professzionális programozási nyelvek. Számítási modellek (Neumann-elvű, automataelvű, funkcionális, logikai). Programozási nyelvekkel kapcsolatos fogalmak

Részletesebben

Szoftveripar és üzleti modellek

Szoftveripar és üzleti modellek Szoftveripar és üzleti modellek Irodalom Michael A. Cusumano: The business of software Michael Hiltzik: Dealers of lightning Eric Raymond: A katedrális és a bazár Szoftver technológia Software engineering

Részletesebben

RIA Rich Internet Application

RIA Rich Internet Application Áttekintés RIA Rich Internet Application Komplex felhasználói felülettel rendelkező web-alkalmazások Bevezető Flex áttekintés ActionScript Felhasználói felület tervezése Események Szerver oldali szolgáltatásokkal

Részletesebben

ANTENNAMÉRÉSEK. Leírás R12C - ANTENNAMÉRÉSEK ANTENNÁK HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA

ANTENNAMÉRÉSEK. Leírás R12C - ANTENNAMÉRÉSEK ANTENNÁK HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA Leírás ANTENNAMÉRÉSEK R12C - ANTENNAMÉRÉSEK ANTENNÁK HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA R1 - A TÉRBELI RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK KUTATÁSA BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék 1. A DOKUMENTUM POZICIONÁLÁSA...

Részletesebben

Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016.

Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016. R-TREND Kft Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016. Az R-TREND Kft. bemutatása Az R-TREND Kft 1989-ben alakult, 27 éve, öt fő tevékenységi

Részletesebben

JNDI - alapok. Java Naming and Directory Interface

JNDI - alapok. Java Naming and Directory Interface JNDI - alapok Java Naming and Directory Interface Naming Service Naming service: nevek hozzárendelése objektumokhoz, elérési lehetőség (objektumok/szolgáltatások lokalizálása), információk központosított

Részletesebben

Számítógép hálózatok

Számítógép hálózatok Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított

Részletesebben

INFORMÁCIÓS- ÉS VEZÉRLŐSZOFTVER A SZÁMÍTÓGÉP-KOMPATIBILIS FUNKCIÓVAL BÍRÓ VÉRNYOMÁSMÉRŐKHÖZ

INFORMÁCIÓS- ÉS VEZÉRLŐSZOFTVER A SZÁMÍTÓGÉP-KOMPATIBILIS FUNKCIÓVAL BÍRÓ VÉRNYOMÁSMÉRŐKHÖZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INFORMÁCIÓS- ÉS VEZÉRLŐSZOFTVER A SZÁMÍTÓGÉP-KOMPATIBILIS FUNKCIÓVAL BÍRÓ VÉRNYOMÁSMÉRŐKHÖZ TÍPUSOK: BP-410R/U, BP-600R/U(J), BP-600RB/UB(J), BP-700 sorozat, AK-3000T, AK-4000T/TU,

Részletesebben

UML (Unified Modelling Language)

UML (Unified Modelling Language) UML (Unified Modelling Language) UML (+ Object Constraint Language) Az objektum- modellezés egy szabványa (OMG) UML A 80-as, 90-es években egyre inkább terjedő objektum-orientált analízis és tervezés (OOA&D)

Részletesebben

System i. 6. változat 1. kiadás

System i. 6. változat 1. kiadás System i Tárolási 6. változat 1. kiadás megoldások System i Tárolási 6. változat 1. kiadás megoldások Megjegyzés Jelen leírás és a tárgyalt termék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a Nyilatkozatok,

Részletesebben

CO C R O B R A B OMG, ORB, CORBA

CO C R O B R A B OMG, ORB, CORBA CORBA OMG, ORB, CORBA OMG CORBA (Common Object Request Broker Architecture) az OMG (Object Management Group) által definiált standard, ami lehetővé teszi különböző nyelveken írt, különböző számítógépeken

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Polimorfizmus, absztrakt osztályok, interfészek 2 Példa - Hengerprogram 3 Példa - Hengerprogram 4 Példa - Hengerprogram

Részletesebben

Szálkezelés. Melyik az a hívás, amelynek megtörténtekor már biztosak lehetünk a deadlock kialakulásában?

Szálkezelés. Melyik az a hívás, amelynek megtörténtekor már biztosak lehetünk a deadlock kialakulásában? Szálkezelés 1. A szekvencia diagram feladata az objektumok egymás közti üzenetváltásainak ábrázolása egy időtengely mentén elhelyezve. Az objektumok életvonala egy felülről lefelé mutató időtengely. A

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok. Készítette:

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok. Készítette: Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok Készítette: Némedi János Kovács

Részletesebben

15. Programok fordítása és végrehajtása

15. Programok fordítása és végrehajtása 15. Programok fordítása és végrehajtása Programok fordítása és végrehajtása. (Fordítás és interpretálás, bytecode. Előfordító, fordító, szerkesztő. A make. Fordítási egység, könyvtárak. Szintaktikus és

Részletesebben

SZET GYAK1: Követelmények ellenőrzése

SZET GYAK1: Követelmények ellenőrzése SZET GYAK1: Követelmények ellenőrzése A gyakorlaton a követelmények nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok közül vizsgálunk meg néhányat. Követelményspecifikáció ellenőrzése átvizsgálással

Részletesebben

A SAM-INSIGHTS RENDSZER ÉS AZ IPR-INSIGHTS SZOLGÁLTATÁSAI A SZOFTVERESZKÖZ-GAZDÁLKODÁSI ÉRETTSÉG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN

A SAM-INSIGHTS RENDSZER ÉS AZ IPR-INSIGHTS SZOLGÁLTATÁSAI A SZOFTVERESZKÖZ-GAZDÁLKODÁSI ÉRETTSÉG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN A SAM-INSIGHTS RENDSZER ÉS AZ IPR-INSIGHTS SZOLGÁLTATÁSAI A SZOFTVERESZKÖZ-GAZDÁLKODÁSI ÉRETTSÉG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN TEL. FAX WEB E-MAIL + 36 1 999 0420 +36 1 999 7965 www.ipr.hu info@ipr.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény,

Részletesebben

Java Servlet technológia

Java Servlet technológia Java Servlet technológia Servlet Java osztály, megvalósítja a Servlet interfészt Kérés-válasz (request-response) modellre épül, leginkább web-kérések kiszolgálására használjuk A Servlet technológia http-specifikus

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Tavasz 2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok Deák Kristóf S z e g e d i T u d o m á n

Részletesebben

axióma alapú automatizált teszteléssel

axióma alapú automatizált teszteléssel .NET programok minőségi mutatóinak javítása axióma alapú automatizált teszteléssel Doktori értekezés Szerző: Biczó Mihály Témavezető: Dr. Porkoláb Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika Doktori

Részletesebben

P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához. Rendszerterv. Sipos Gergely sipos@sztaki.

P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához. Rendszerterv. Sipos Gergely sipos@sztaki. P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához Rendszerterv Sipos Gergely sipos@sztaki.hu Lovas Róbert rlovas@sztaki.hu MTA SZTAKI, 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Bevezetés. Alapfogalmak

Bevezetés. Alapfogalmak Bevezetés Az elmúlt években jelentos változásokon ment keresztül a mikroprocesszorok világa. Korunk információs forradalmának megfeleloen a személyi számítógépek ma már a háztartások nagy részében megtalálhatók.

Részletesebben

Fejlesztési projektek menedzselése IBM Rational CLM termékekkel. Ker-Soft Kft. Kaszás Orsolya - üzleti tanácsadó

Fejlesztési projektek menedzselése IBM Rational CLM termékekkel. Ker-Soft Kft. Kaszás Orsolya - üzleti tanácsadó Fejlesztési projektek menedzselése IBM Rational CLM termékekkel Ker-Soft Kft. Kaszás Orsolya - üzleti tanácsadó Tartalom I. CLM termékek rövid ismertetése II. Projekt menedzsment módszertanokról III. Demo

Részletesebben

54 481 02 0010 54 01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő. Informatikai alkalmazásfejlesztő

54 481 02 0010 54 01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő. Informatikai alkalmazásfejlesztő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok

Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás Megjegyzés Mielőtt

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Mérnök informatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2010. január 4.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Mérnök informatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2010. január 4. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: MI pont(90) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Mérnök informatikus szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. Bánsághi Anna 1 of 54

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. Bánsághi Anna 1 of 54 SZOFTVERTECHNOLÓGIA Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT Bánsághi Anna 1 of 54 TEMATIKA I. SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALTERÜLETEI II. KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT III. RENDSZERMODELLEK

Részletesebben

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés Tartalom D Szoftvertechnológia elıadás Architektúra D vs CORBA Példá 2 1987 Dynamic Data Exchange (DDE) Windows 2.0-ban Windows alkalmazások közötti adatcsere Ma is használatos (pl. vágólap) NetDDE NetBIOS

Részletesebben

Nyílt hozzáférésű informatikai rendszerek BME VIMM 5294

Nyílt hozzáférésű informatikai rendszerek BME VIMM 5294 Nyílt hozzáférésű informatikai rendszerek BME VIMM 5294 Übelhart István ubelhart@mit.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéke Nyílt rendszerek

Részletesebben

Internet-hőmérő alapkészlet

Internet-hőmérő alapkészlet IPThermo127 KIT Internet-hőmérő alapkészlet Ethernetre / internetre csatolható digitális hőmérő monitorozó programmal Az IPThermo Simple család tagja. A jól ismert IPThermo126 kit továbbfejlesztett utódja,

Részletesebben

int azt az elõzõ részbõl megtudtuk, a rétegeknek az a feladatuk, hogy valamiféle feladatot végezzenek

int azt az elõzõ részbõl megtudtuk, a rétegeknek az a feladatuk, hogy valamiféle feladatot végezzenek Hálózatok (2. rész) Sorozatunk e részében szó lesz az entitásokról, a csatolófelületekrõl, a protokollokról, a hivatkozási modellekrõl és sok minden másról. int azt az elõzõ részbõl megtudtuk, a eknek

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat 2. Digitális óra 28 OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK 2.1 A feladat Ebben a fejezetben egy viszonylag egyszerő problémára alkalmazva tekintjük át az OO tervezés modellezési technikáit. A feladat

Részletesebben

OOP és UML Áttekintés

OOP és UML Áttekintés OOP és UML Áttekintés Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) OOP és UML Áttekintés 2013 1 / 32 Tartalom jegyzék 1 OOP Osztály Öröklődés Interfész, Absztrakt Osztály Kivétel kezelés

Részletesebben

Bártfai Barnabás. Office 2010

Bártfai Barnabás. Office 2010 Bártfai Barnabás Office 2010 BBS-INFO Kiadó, 2011. 4 Office 2010 Bártfai Barnabás, 2011. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében, és hogy a kérelemben

Részletesebben

Osztály és objektum fogalma

Osztály és objektum fogalma Osztály és objektum fogalma A C++ programozási nyelv I. CPP1/ 1 Az osztály (class) class: adatok és módszerek (method) (függvények) együttese, amely absztrakt adattípusként működik. objektum: egy osztály

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. Az UML gyakorlati alkalmazásának bemutatása az AutoWorld rendszer tervezésén keresztül

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. Az UML gyakorlati alkalmazásának bemutatása az AutoWorld rendszer tervezésén keresztül DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR Az UML gyakorlati alkalmazásának bemutatása az AutoWorld rendszer tervezésén keresztül Témavezető: Pánovics János egyetemi tanársegéd Készítette: Hegedűs József programtervező

Részletesebben

CA Clarity PPM. Igénykezelés felhasználói útmutató. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. Igénykezelés felhasználói útmutató. Release 14.2.00 CA Clarity PPM Igénykezelés felhasználói útmutató Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben