Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám Október 1. Ingyenes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám Október 1. Ingyenes E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Fehér lepel takarta az avatás napján Gyõrfi Lajos alkotását a Petritelep központjában. Elkészült a mû, a településrész névadójának mellszobra. Hosszú évtizedek után méltó módon emlékezhet a lakosság Dr. Petri Pálra, kinek nagyon sokat köszönhet Püspökladány, s kinek nevét a város minden lakosa ismeri, ám az utókor számára is meghatározó tetteit csak kevesen. Az õszi délutánon kisebb közönség gyûlt össze a református idõsotthon elõtti téren, hogy részese legyen a pillanatnak, amikor mindenki számára láthatóvá válik a bronzba öntött portré. Az érdeklõdõk, helyi lakosok, a város elöljárói és Gyõrfi Lajos szobrászmûvész mellett Varga Mihály volt pénzügyminiszter is részt vett az ünnepségen. Jövõ csak azok számára van, akik bíznak magukban. Kellenek azok az emberek, akik fát ültetnek. Fát ültet a pedagógus, aki gyermekeinket megtanítja a Himnuszra. Fát ültet a városvédõ, aki észreveszi, hogy egy adott térrõl valami még hiányzik. Fát ültet az a vállalkozó, lakos, aki támogat egy szép törekvést, és az önkormányzat, aki felkarolja. Itt mindenki összefogott - hangsúlyozta ünnepi beszédébenarnóth Sándor. D. Sári Andrea (Folytatás a 3. oldalon) Nyitott száj... SIKERTELEN VOLT AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉS a lakosság 25%-a sem támogatta a népszavazási kezdeményezést Elbukott a népszavazási kezdeményezés. Az Ajtai Istvánné által indított, a helyi MSZP által támogatott aláírásgyûjtési kampány sikertelen volt. A város aljegyzõjének tájékoztatása szerint szeptember 15 -e, hétfõ délután volt az ívek leadásának határideje, ám ez nem történt meg. (folytatás a 3. oldalon) BOTRÁNYGYANÚS ÜGYLET? Hajdúdorog önkormányzatának ajándékozta a püspökladányi jurtatábort a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány. A Farkassziget szívében álló építmény ingyen jutott a hajdúsági város birtokába. Arnóth Sándor szerint az ajándékozás jogellenes, mivel mind a felépítmény, mind a földterület, ahol az épület áll, a magyar állam tulajdonában van. (Folytatás a 3. oldalon) Mit szól a közelmúltban avatott Petri Pál szoborhoz? Nagy Lajosné Én még tüzetesen nem néztem meg, de nagyon szép a szobor is, és a parkosítás is. Csak nehogy kárt tegyenek benne! Kovács István A nagyszüleim nagyon sokat meséltek Dr. Petri Pálról, akinek ezt a telepet köszönhetjük. Én már hosszú éveket eltöltöttem itt, és azóta nagyon sokat fejlõdött ez a városrész. Örülök a szobornak. Kolozsi Lajos Kifejezetten örülök ennek a szoboravatásnak. Kellett már a Petritelepnek ez a szobor. Végre elismerték egy 1945 elõtti politikus tevékenységét, többek között a telekosztást is neki köszönhetik az itt élõk. Szabó Attila Nagyon tetszik a szobor. Méltó emlék egy olyan embernek, aki sokat tett ezért a városrészért. Szuromi István Én nem itt lakom, a televízióban láttam, örültem neki. Kell ide egy ilyen emlékmû. Jónak tartom az ötletet. Bodnár Imréné Örültünk neki, mert Dr. Petri Pál osztotta ki ezeket a telkeket. S hol is lehetne jobb helyen egy neki emelt szobor, mint itt?

2 2. Püspökladányi Hírek október 1. E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Jövõ csak azok számára van, akik bíznak magukban. Kellenek azok az emberek, akik fát ültetnek. Fát ültet a pedagógus, aki gyermekeinket megtanítja a Himnuszra. Fát ültet a városvédõ, aki észreveszi, hogy egy adott térrõl valami még hiányzik. Fát ültet az a vállalkozó, lakos, aki támogat egy szép törekvést, és az önkormányzat, aki felkarolja. Itt mindenki összefogott - hangsúlyozta ünnepi beszédébenarnóth Sándor. -Abból az alkalomból jöttünk össze, hogy néhányan mertek nagyot gondolni, és azt mondani, hogy íme, ez a szép és jó sorsra érdemes városrész megérdemli, hogy az elsõ köztéri alkotását felavassa. Ennek a szobornak a sorsa összefonódik a miénkkel. Szeressék ezt a szobrot, és tekintsék magukénak ezt a várost, hiszen mi, csak mi vagyunk, akik elõre vihetjük- zárta gondolatait polgármester úr. - Mit is ünneplünk, mikor Petri Pál szobrának avatására kerül sor? Azt ünnepeljük, amire polgármester úr utalt már a köszöntõjében, hogy ez a település nem hátra, hanem elõre akar lépni. Ez a település büszke az elõdeire, akik értéket teremtettek ebben a városban, hogy ez a település vallja, hogy vannak értékeink, amit a következõ generációnak is át kell örökíteni. Varga Mihály miniszter úr ezekkel a gondolatokkal szólt az ünneplõkhöz. -Amikor erre a mai napra készültem, egy tudósítás került kezembe. Az esemény annak kapcsán került hasábra, hogy a millenárison volt egy olyan csodás kerékpárpálya, ami hamarosan lebontásra kerül, és ezt a pályát 1928-ban Dr. Petri Pál avatta. A következõ mondatokat mondta megnyitó beszédében: Minden ilyen nagyobb szabású versenyben a magyar élni akarásnak egy-egy kifejezését a magyar jobb jövõnek egy-egy zálogát kell látnunk. A háború elvesztését nem testi erõk hiánya, hanem a lelki erõk megrokkanása idézte elõ. A magyar feltámadás egy nagyobb lelkierõkkel rendelkezõ acélosabb akaraterõvel bíró és testi ügyességben is kiváló eredményeket felmutató nemzedék munkája kell, hogy legyen. Az az ember, aki egy egyszerû sporteseményen ilyen szavakkal mutat elõre, az minden tiszteletünket megérdemli. Az az ember, aki több cikluson keresztül Püspökladányt-Nádudvart képviselte az országgyûlésben, aki díszpolgára is Ladánynak, Nádudvarnak, megérdemli, hogy az utókor hálás legyen az õ munkásságáért. Örülök annak, hogy itt lehetek ezen a mai napon, örülök, hogy Ladány nem hátra, hanem elõre akar nézni, megújulni akar, nem egyhelyben járni, hanem építeni és tenni. Kívánom mindannyiunknak, a polgármester úrnak, valamennyiüknek, hogy legyen ehhez erejük, adjon az Isten hozzá egészséget -Varga Mihály ezekkel a gondolatokkal zárta mondandóját. Majd Arnóth Sándorral közösen leleplezték a mellszobrot. A szobor leleplezését követõen a megjelentek érdeklõdve vették szemügyre Petri Pál bronz portréját. No és csodálattal, hiszen Gyõrfi Lajos mûvész úr ismét maradandót, megismételhetetlent alkotott. Úgy, hogy a feladat nem volt egyszerû, hiszen Petri Pálról mindössze négy fiatalkori fénykép állt rendelkezésére. -Úgy gondolom, hogy idõszerû volt Petri Pál emlékét felidézni, nemcsak az utca és iskola vagy városrész nevekben, hanem egy kisebb mellszoborral is. A személyiségét megfogni mindenkinek nehéz, különösen akkor, ha nincs róla elegendõ fotó. Petri Pálról egy fiatalkori és egy 50 éves korában készült felvételt találtam. A két fotó nem hasonlít egymáshoz, így nagy kihívás volt elkészíteni a portrét - mondta Gyõrfi Lajos. A kihívásban a mûvész nyert, s általa a Petritelep, hiszen a szobor igazi éke lett a településrész központjának. S az iskola, óvoda szomszédságában mindig emlékeztet arra, hogy köszönettel tartozunk Dr. Petri Pál személyének. D. Sári Andrea Dr. Petri Pálról Dr. Petri Pál november 29-én született Budapesten. Édesapja Petri Elek a Dunamelléki református egyházkerület püspöke volt. Dr. Petri Pál érettségit a budapesti fõgimnáziumban szerzett, majd jogi tanulmányait Berlinben és Lausanneban kiegészítve államtudományból doktorált. Párizsban és Londonban tanulmányozta a jogi életet. Bejárta Ausztriát, Svájcot, Németországot, Franciaországot, Olaszországot, Belgiumot és Angliát. Német, francia és angol nyelven tartott elõadásokat az itthoni viszonyokról tõl Tisza István gróf meghívta a miniszterelnökség tiszti karába. Elõször fizetés nélküli gyakornok, majd minisztériumi segédfogalmazó, 1911-tõl segédtitkár, között a 3. vagyis a nemzetiségi ügyosztály vezetõje november 30-tól miniszteri tanácsos tól részt vett a hadigondozó népiroda megszervezésében, ahol a hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek és árváknak az ügyeit intézte. Az elsõ világháborúban katonaként szolgált, innen betegen tért haza õszén a 2. ügyosztály vezetõje lett, 1922-ben a Keresztény Kisgazda Földmûves és Polgári Párt programjával a nádudvari kerület nemzetgyûlési, illetve országgyûlési képviselõje lett júniusától a Vallás és Közoktatási Minisztérium államtitkára, a nem katolikus ügyek és a népoktatás irányítója. Részt vett Klebelsberg Kunó mûvelõdéspolitikai programjának megvalósításában. Városunk, Püspökladány is sokat köszönhet neki. Mint vallási és közoktatási államtitkár, e térség országgyûlési képviselõje hozzájárult a két felekezeti iskola, a posta és óvoda létesítéséhez. Közbenjárásának köszönhetõ a milliós állami költségvetésbõl felépült és az ország egyik legszebb polgári iskolájaként 1929 óta mûködõ Petõfi utcai épület. Városrészünk nemcsak nevében, de kultúrpolitikai törekvésének továbbvivõjeként is õrzi nevét. Püspökladányban, a 30-as években 756 házhelyet osztottak ki a Petritelepen mely meghatározta a településrész további fejlõdését. (Részlet Petõné Papp Margit tanácsos visszatekintésébõl) Térségi Idõsek Napja A Sárrét minden településérõl érkeztek vendégek a mûvelõdési házba szeptember 10-én koradélután, a Területi Gondozási Központ által szervezett Kistérségi Nyugdíjas Napra. A rendezvény minden évben népszerû, hiszen mi is adhat jobb alkalmat a mindennapok gondjainak enyhítésére, mint a közös együttlét, a zene, vidámság. - Ki az idõs? - Keserûné Juhász Mária, a Területi Gondozási Központ vezetõje ezzel a kérdéssel kezdte köszöntõ beszédét. - Aki korban elõttünk jár. Az óvodásnak az iskolás, az iskolásnak a gimnazista, a gimnazistának az egyetemista, és folytatható a sor, amíg eljutunk azokhoz az idõsekhez, akik a munkában eltöltött évek után már nyugdíjas éveiket élik, és a közgondolkodás szerint idõseknek számítanak. Az idõsek napján õket köszöntjük. Idõsnek lenni annyi, mint sok idõt megélni és reméljük, még sok idõvel rendelkezni is. Az idõs korhoz hozzátartozik az élettapasztalat a bölcsesség, ezért kérjük, hogy kamatoztassák a szûkebb és tágabb közösségeik, családjaik, baráti körük, városuk illetve településeik javára - folytatta az intézményvezetõ, majd Arnóth Sándor polgármestert, országgyûlési képviselõt kérte a színpadra, hogy köszöntse a megjelenteket. A köszöntõk után aztán kezdetét vette a mûsor. A színpadon egymást követték a nyugdíjas szervezetek csoportjai. Nótával, verssel, tánccal. DeA

3 Püspökladányi Hírek október 1. BOTRÁNYGYANÚS ÜGYLET Arnóth Sándor a Jurtatábor ügyében interpellált a Parlamentben -Az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésétõl számított 1 hónap, tehát szeptember 22-én 16 óráig kellett volna benyújtani az aláírásgyûjtõ íveket a polgármester úr részére. Ez nem történt meg, valószínû nem gyûlt össze a szükséges aláírás. Elõzõleg tudomásom szerint jegyzõ úrnak jelezte az aláírásgyûjtõ, hogy nem sikerült összegyûjteni a szükséges aláírást - tudtuk meg Szálkai Andrásné aljegyzõtõl. 3. Hajdúdorog önkormányzatának ajándékozta a püspökladányi jurtatábort a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány. A Farkassziget szívében álló építmény ingyen jutott a hajdúsági város birtokába. Arnóth Sándor szerint az ajándékozás jogellenes, mivel mind a felépítmény, mind a földterület, ahol az épület áll, a magyar állam tulajdonában van. -A jurtatábor a magyar állam tulajdonaként szerepel a közhiteles nyilvántartásban, vagyis a telekkönyvön. Mindenféle széljegyzet nélkül, osztatlanul jurtatáborként. Tulajdonosa a Magyar Állam, és kezelõje az ERTI. Így azt a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány nem ajándékozhatja el - mondjaarnóth Sándor. Polgármester úr a Parlamentben interpellált is az ügyben. De mint mondja, a kérdésére kapott válasz meglehetõsen zavaros volt. -Veres János miniszter úr mellébeszélt. Õ azt akarta bebizonyítani, hogy van a terület, ami kétségtelenül állami tulajdon, és ettõl van egy elváló fölépítmény. A terület véleménye szerint továbbra is az állam tulajdonában marad, az ajándékozás az épületre vonatkozik. Miközben a tulajdoni lapon egységes ingatlanként jelenik meg a telek és a felépítmény - ismerteti polgármester úr, aki mindet elkövet annak érdekében, hogy a véleménye szerint jogszerûtlen ingatlanajándékozást megakadályozza. Napokon belül sajtótájékoztatót kíván tartani a témával kapcsolatban, mely több hangsúlyos médium figyelmét is felkeltette már. Szerettük volna megkérdezni Csige Tamást, Hajdúdorog MSZP-s polgármesterét. Azonban vele lapzártánkig nem sikerült idõpontot egyeztetnünk. Verdó Ildikó SIKERTELEN VOLT AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉS a lakosság 25%-a sem támogatta a népszavazási kezdeményezést Az aláírásgyûjtés augusztus elején indult, amikor a helyi választási iroda vezetõjéhez, vagyis a jegyzõhöz a kezdeményezõk bevitték az aláírásgyûjtõ ívet. Elsõ körben a jegyzõnek azt kellett megvizsgálnia, hogy az adott tárgykörben kitûzhetõ -e népszavazás. Jegyzõ úr megvizsgálta, s úgy döntött, hogy a feltett kérdésben, ami úgy szólt: Egyet ért e azzal, hogy az egészségügyi ellátás a jelenlegi helyen maradjon, és ne máshol épüljön patika és rendelõ? Ez a kérdés hitelesíthetõ. Így augusztus 22-én megtörtént az aláírásgyûjtõ ívek hitelesítése. Ettõl számított 1 hónap állt rendelkezésre ahhoz, hogy az aláírásgyûjtõ íveket a választópolgárok adataival átadják a polgármesternek. Ám ez nem történt meg. -Ennek az aláírásgyûjtõ ívnek tartalmaznia kell az adott állampolgár olvasható családi és utónevét, személyi azonosítóját, lakcímét, saját kezû aláírását és az aláírásgyûjtõ választópolgár aláírását. A helyi önkormányzati rendeletben az szerepel, hogy akkor lehet helyi népszavazást kezdeményezni, ha a választópolgárok 25%-a kezdeményezi a népszavazást. Ez a szám 3155 fõ körül alakul jelenleg Püspökladányban tudtuk meg Keserû László jegyzõtõl. Mindez azt jelenti, hogy a lakosság kevesebb, mint 25%-a értett egyet azzal, hogy ne épüljön új egészségcentrum a gyógyfürdõ mellett. Hogy összesen hány aláírást sikerült összegyûjteni az idõközben a helyi MSZP által is támogatást nyert Ajtai Istvánnénak, arról nincs információ. Annyi bizonyos, hogy a szükséges 3155 alatt van ez a szám. Természetesen szerettük volna megkérdezni az illetékes Ajtai Istvánnét is, ám ahogy korábban, úgy most sem kívánta kommentálni az eredményt. Megkerestük Arnóth Sándor polgármestert is, aki elmondta: aláírásgyûjtés nélkül is kezdeményezte volna az önkormányzat a népszavazást, ám mindaddig, amíg a város egészségcentrum építésére beadott pályázatát nem bírálják el, s nem érkezik értesítés arról, hogy Püspökladány nyert, nincs mirõl szavazni. D. Sári Andrea KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK Értesítem választókörzetem Tisztelt Lakosságát, hogy fogadóórát tartok az alábbi idõpontban és helyszínen : október 7-én (kedd) 16 órától a Kelet sori autómosónál Szabó Attiláné önk. kép. 6.sz. vk október 7-én (kedd) 15 órától a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében. Dr. Felszeghy Szabolcs önk. kép. 2.sz. vk október 13-án (hétfõ) 16 órától a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében. Kardos István, alpolgármester, önk. kép. 4.sz. vk október 9-én (csütörtök) 17 órától a Polgármesteri Hivatal nagytanácskozó termében. Kovács Krisztina, önk. kép. 5.sz. vk október 9-én (csütörtök) 17 órától a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében. Dombi Imréné, önk. kép. 1.sz. vk október 10-én (péntek) 16 órától a Kálvin téri Általános Iskola igazgatói irodájában. Márkus Gábor, önk. kép. 7.sz. vk október 3-án (péntek) 17 órától a Petritelepi Általános Iskolában. Petõné Papp Margit, tanácsos-önkormányzati képviselõ Minden érdeklõdõt várunk.

4 4. Püspökladányi Hírek október 1. Lakossági fórum - a kérdések és válaszok délutánja 100 fõs közönség gyûlt össze a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központban szeptember 21-én délután, az Arnóth Sándor polgármester által meghirdetett lakossági fórumra. A megbeszélés azzal a céllal jött létre, hogy az önkormányzat illetékesei és a lakosság megvitathassa a város fejlesztési terveinek részleteit, s hivatalos, egyben hiteles forrásból értesüljön azokról a kérdésekrõl, melyek indulatot keltettek az elmúlt hetekben, hirdetések és aláírásgyûjtés formájában. A fórumot Arnóth Sándor polgármester nyitotta. -Vannak olyan kérdések, amik egyrészt megosztják városunk lakosságát, másrészt szükséges, hogy gondolatokat cseréjünk egymással. Én ezt az alkalmat erre szánom. Semmiféle titkolnivalónk nincsen, éppen ezért kezdeményeztük a találkozót, hogy pontos számokról, tervekrõl tudjunk beszélni - mondtaarnóth Sándor. Polgármester úr bevezetõje után Tóth Lajos alpolgármester számolt be arról, hol tart a bioégetõmû beruházásának terve, melyre jó eséllyel pályázik városunk. Ez egy mezõgazdasági növényeket égetõ erõmû lenne, s munkahelyet teremtene. Természetesen csak akkor, ha a lakosság is támogatja, ezért még ebben az évben népszavazáson kérik ki a lakosság véleményét, hogy megépüljön e? A város történetének legnagyobb fejlesztésérõl adtam számot Tóth alpolgármester beszámolóját követõen Arnóth Sándor látott hozzá - képes illusztráció segítségével - a város nyertes pályázatainak ismertetéséhez. Elsõként a 374 millió forint értékû gyógyfürdõfej-lesztésrõl beszélt, melynek keretében megújul a termálmedence, korszerûsítik a zsibongó medencét vízforgató beépítésével, új gépház és vízvezetékrendszer, térburkolat épül, bõvítik, korszerû-sítik a külsõ öltözõket, új gyógy-, ülõmedence épül, élmény- és attrakciós elemekkel, az úszó- és strandmedence téliesítését szol-gáló új ponyvasátrat is vásárol a város. Aztán a Bocskai úti kerékpárút építésének ismertetése következett, majd a gyerekek érdekében megcélzott fejlesztésekrõl szólt polgármester úr: a szintén nyertes játszótér pályázatról, az akadálymentesítésrõl, és a térfigyelõ kamerák kiépítésérõl. Utóbbival kapcsolatban elmondta: nagy szükség van a figyelõ rendszerre, hiszen tudvalévõ, hogy a rendõrség igen nehéz anyagi helyzetben van. Az önkormányzat folyamatosan támogatja munkájukat. Ebben az évben 300 ezer forintot utaltak át részükre. A városi rendelõintézet felújításának története következett a sorban. Arnóth Sándor beszámolt róla: kevesebbet kapott a város, de részben sikerült az épületet korszerûsíteni. Polgármester úr ezt követõen megosztotta a jó hírt, hogy újabb 40 millió forintot nyert Püspökladány az elmúlt héten. Esõbeállók, buszvárók épülhetnek, melyet a lakosság régóta igényel. Aztán a sokak által várt téma: az új szakrendelõ építésének ügye következett, mely az elmúlt napokban egy az MSZP-hez is köthetõ aláírásgyûjtési kampány miatt erõsen megosztotta a közvéleményt. -Az új 1500 m2-es szakrendelõt a Gyógycentrum mellé tervezzük. Új diagnosztizációs eszközökkel, helyben, minden ellátásra lehetõség nyílna, és ami a legfontosabb, az önkormányzatnak ez nem kerül pénzébe, mert egy külsõ befektetõ finanszírozza a pályázati önrészt. A közlekedést ehhez igazítanánk, buszjáratok és a vasút átszervezésével - montaarnóth Sándor. S a téma kapcsán arra kérte Keserû László jegyzõt, erõsítse meg: az egészségügyi privatizációval kapcsolatban köztudatba került adatok valótlanok. -Tegyük rendbe ezt a dolgot, hogy a régi rendelõ az 100%-osan az önkormányzat tulajdona. - Így van jegyzõ úr? - Igen - hangzott a válasz. -Atelek is, az épület is, a fürdõ is? - Igen - erõsítette meg Keserû László. A közönség tapssal jelezte, hogy fény derült a jegyzõ úr által is alátámasztott igazságra. Polgármester úr azt is elmondta: a tervezett új komplexum pályázata még nincs elbírálva, a jövõben dõl el, hogy megnyeri -e a város vagy sem. Aztán rátért a városközpont rehabilitációs pályázatra, mely szintén elbírálás alatt van. Ennek keretében 438 millió forint értékben megvalósulna a piac és környéke rehabilitációja. Vásárcsarnok és parkolók építése van tervben. Szintén megvalósulna a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ környékének rehabilitációja, és a Kálvin tér rendezése is. Aztán az újtelepi iskola épületének hasznosítására tért rá a polgármester. Ez szintén egy sikeres pályázat. 56 millió forintból készül el a fogyatékosok gondozóháza, ezzel új esélyt, felzárkózást kap a településrész. 440 millió forintból pedig megépülnek a gyûjtõutak is. -A felsorolt beruházások összértéke 1 milliárd forint fölött van, s egy másik milliárd jöhet, ha a 600 milliós új, városi rendelõintézet fejlesztést is meg tudjuk szerezni, illetve a városközpont rehabilitációja is összejön. Gyakorlatilag a város történetének legnagyobb fejlesztésérõl adtam számot - zárta elõadásátarnóth Sándor. Kérdések és válaszok A tájékoztató után a kérdések szakasza következett. Palya Tamás egy gyalogátkelõhellyel kapcsolatos kérdést tett fel, majd egy Zsák utcai lakos affelõl érdeklõdött, hogy lesz-e útalap az utcá-jukban, aztán a gyûjtõutak témakörében volt érdeklõdés. -A gyûjtõutaknak azzal a szakaszával kapcsolatban szeretnék kérdezni, amely Északi sor, Bodó utca, Keleti sor, mert úgy gondolom, ez lesz az az útszakasz, ahol pontosan be fognak menni a kamionok. Tehát a belterületi gyûjtõút ezen szakasza ezért problémás - mondta Kincses László kérdezõ. A kérdések után a válaszok következtek zebra, útalap és gyûjtõutak témakörben. Ígéret hangzott el a zeneiskola forgalmát szabályozó zebra kialakításának kezdeményezésérõl a Közútkezelõ KHT. felé. - A Zsák utcában is lesz útalap, - folytatta a polgármester. A gyûjtõutak esetleges kamionforgalmára azt a választ adta: nem lesz. Egyrészt mert a szûk utakra nem érdemes a nagy jármûveknek behajtani, másrészt táblákkal, súlykorlátozással, sebességkorlátozással ki lehet õket tiltani. És mivel önkormányzati útról van szó, a mindenkori önkormányzat szabályozhatja ezt a forgamat. -Úgy gondolom, hogy ez a 440 milliós fejlesztés a lakosok lakásának értékét emeli és nem rontja. Kincses úrnak azt tudom mondani, hogy a véleményét tudomásul vettem. Problémák mindig lesznek, ám nem kell elfeledni, hogy nagy részét örökölte a

5 Püspökladányi Hírek október 1. jelenlegi vezetés. Az igazi gond az, hogy az a bizonyos ígéret, miszerint ladányt elkerülõ út épül, máig nem valósult meg. Akkor mindjárt 10 ezer autóval kevesebb menne a városon keresztül - összegezte a polgármester. A közlekedés témakörben egy újabb kérdés érkezett: hol van az ígért M4-es autópálya. Ezt Kincses Lászlóhoz intézte a kérdezõ, de választ nem kapott rá. Aztán szintén kerékpárúttal kapcsolatos felszólalás történt. A következõ kérdés az elõzõ vezetés idején készült kerékpárutakkal kapcsolatban hangzott el. A kérdezõ szerint olyan szakmai hibákat vétettek az építés során, melynek a lakosság látja kárát. Ki a felelõs? Hangzott el a kérdés. -A hibákat egy másik pályázat keretében kell megcsinálnunk, és folytatódik a kerékpárút építése is, mert újra pályázik a város - szólt a válasz. A közlekedés után az egészségügy témaköre következett. A tervezett új gyógycentrum mivel nyújt majd több szolgáltatást, mint a mostani, s miért nem a régi mellett épül az új részleg? Vetõdött fel az új kérdés, melyre rövid válasz született: a jelenlegi épület bõvítésére nincs hely, terület, és pályázat sem, ezért épülne a gyógyfürdõ mellett. A többletszolgáltatással kapcsolatban feltett kérdésre Dr. Deczki Zoltán válaszolt. -Maga az épület három szintes lesz, ez a három szint oly módon kerül kialakításra, hogy az egyik szinten lesz a radiológiai ellátás, a másik szinte a laboratórium. Ehhez társul egy korszerû beteghívó, elõjegyzési rendszer. Eszközbeszerzést és a szakrendelés bõvítését is tartalmazza a beruházás tervezete - mondta Dr. Deczki Zoltán. Az egészségügy nem belügye Püspökladánynak, térségi kérdés A fórumra a szomszéd települések polgármesterei közül többen eljöttek. Beke Imre, Nádudvar és Szegi Emma, Kaba polgármestere is hozzászólt a hallottakhoz. -Nagyon sok barátom él itt, és tudom, felelõsséggel gondolkodnak, felelõsséggel gondolkodik a város vezetése, élén Arnóth Sándor polgármester úrral. Ne azt nézzék, hogy melyik utca melyik sarkán milyen intézményt kellene létrehozni, hanem a legfontosabb, hogy legyen. Mert ez jó a városnak, ez jó a kistérségnek, ez jó mindannyiónknak - mondta Beke Imre. -Azért jöttem ma ide -folytatta Kaba polgármestere - mert ez a téma nem belügye Püspökladánynak, mivel itt térségi gyógyítás folyik. Mivel a Szöõr Klinika megszûnt, és csak Debrecenre számít-hatunk, Kaba hátránya óriási. Három hónapos várólista van. Mindannyiunk érdeke, hogy a kiskórház újrainduljon. Bízom a ladányi lakosság bölcsességében nádudvari kollégámhoz hasonlóan, és arra kérem önöket, hogy ne csak Püspökladány érdekeit, hanem a kistérség érdekeit is tartsák szem elõtt a döntéhozatalkor - mondta Szegi Emma. - Kell-e fizetni az új gyógycentrum szolgáltatásairét, ugyanis a Petritelepen ezzel a félrevezetéssel gyûjtötték az aláírásokat -jött a következõ kérdés. -A félrevezetés volt a célja annak, aki ilyet terjesztett a Petritelepen 5. vagy bárhol, mert ez nem igaz - válaszoltaarnóth Sándor. A következõ kérdést Szabó Judit tette fel az egészségügy privatizációjával és azzal kapcsolatban, hogyha valóban ilyen rossz állapotban van az SZTK, mint ahogy elhangzott, akkor miért kellett rá költeni. -Válaszként Arnóth Sándor elmondta: itt még most is gyógyító munka folyik, és egy bizonytalan kimenetelû pályázatra nem lehet várni. A normális körülmények ma is megilletik a lakosságot és a dolgozókat egész addig, amíg az új meg nem épül. A privatizáció Dr. Molnár László polgármestersége alatt történt A mi intézetünk 14 éve privatizált intézmény. Nem 49-51%-ban, ahogy többen állítják -folytatta a polgármester - hanem 100%- ban, hiszen minden egyes orvos vállalkozó. Ez a privatizáció a Molnár László polgármestersége alatt történt. Lássunk tisztán! Rajtam kérik számon, hogy Molnár úr odaadta a praxisokat? Egyetlen közalkalmazottunk sincs. Még a takarító néni sem az. A másik, hogy miként került ide az emlegetett cég? Láttuk, hogy a kormány úgy írja ki a pályázatot, hogyha egy egészségügyi szolgáltató céget bevonunk, akkor a pályázat feltételeként elõnyhöz juttat bennünket. Ezért válogattunk. Több cég is jelentkezett, mi ennél maradtunk, mert vállalta, hogy ingyen megtervezteti az épületet, miénk marad az öszes infrastruktúra, a ház, a berendezés, és befizeti helyettünk az önerõt is. A hallottakhoz Hegedûsné Varga Irén, az MSZP helyi elnöke és képviselõje is hozzászólt. Ismertette a privatizációval kapcsolatos társasági szerzõdés részleteit. -Ebben a társasági szerzõdésben két tulajdonos van megjelölve. Az egyik Püspökladány Város Önkormányzata 3 millió Ft törzstõkével, a másik tulajdonos 2 millió 900 ezer Ft-tal. Tehát ha a törzstõke arányát nézem sorolta Hegedûsné Varga Irén a szavazati arány, a törzsbetétek mértékétõl el van térítve, azaz Püspökladány város beletett ebbe a Kft.-be 3 milliót, a masik cég 2 millió 900 ezret, a cég 24 szavazathoz jutott. - válaszolt a kérdésre Dr. Deczki Zoltán. Én arra tettem esküt, hogy fejlesztem a várost A polgármester nem kérte ki a lakosság véleményét - szólt hozzá ismét a hallottakhoz Kincses László. Ezt egy antidemokratikus, diktatórikus cselekedetnek titulálta. Kérdése arra vonatkozott, miért nem a régi SZTK-t bõvítik. Szerinte súlyos magánérdek húzódik a háttérben, amirõl a város lakosságának a véleményét nem kérték ki. Kisebb párbeszéd alakult ki, miután a fórum egy másik résztvevõje megkérdezte Kincses Lászlótól: szerinte mindenben ki kellene kérni a lakosság véleményét. A válaszokat Arnóth Sándor adta meg. -Amit Kincses László mondott, azzal nagy részt egyet értek. Én valóban egy önzõ ember vagyok, ha a városról van szó. Ugyanis azt szeretném, ha ez a centrum itt épülne meg, a ladányiak érdekeit szolgálná, és nem másokét. Mi abból tudunk fõzni, ami a kamrában van. És van benne egy csökkenõ állami finanszírozás, egy gazdasági recesszió mindenki zsebe felé. Mi ebbõl próbáljuk kihozni a legtöbbet. Azt, hogy építünk európai pénzbõl egy új épületet, 1500 m2 új gyógyító felületet, amennyiben nyer a pályázatunk. Én arra tettem esküt, hogy fejlesztem a várost. Viták vannak, és népszavazás is lesz természetesen. Azt is szeretném elmondani, hogy minden döntésünket alátámasztja egy képviselõtestületi határozat. Nem magam döntök, ez mindig közös döntés a képviselõkkel együtt. Fél hét után nem sokkal elfogytak a kérdések. Arnóth Sándor megköszönte a jelenlévõknek a részvételt, s abban a reményben zárta mondandóját - egyben a fórumot - hogy sikerült tisztázni a félreértésre okot adó kérdéseket, s kiderült: a város vezetése jó célokért küzd, és tisztességesen dolgozik. Összeállította: D. Sári Andrea

6 6. Püspökladányi Hírek október 1. Borongós idõ, borúlátó gazdák Egyre szaporodik a tennivaló a határban, mivel a korai hideg és esõs idõjárás hátráltatja a munkavégzést. Majd másfél hete szünetelnek a mezõgazdasági munkálatok, így egyre szorítja az idõ a gazdákat. Aggodalomra ad okot a késõn jött csapadék, a napraforgó táblákkal lassan probléma lesz, félõ, hogy elkezdenek rohadni a fejek. S ha még több csapadék hull, akkor sokkal több lesz a veszteség. Késõn jött az esõ, holott a kukorica nagyon igényelte volna az égi áldást. -A napos, csapadék nélküli, aszályos idõjárás megviselte az állományt. A termésátlagok 2 és 10 tonna között mozognak. A jobb minõségû földekben jobb lesz, de ott sem lesz a várt termésátlag. A kukorica betakarítása még gyakorlatilag meg sem kezdõdött, árat még nem tud mondani senki. Nagyon rossz sejtelmeink vannak, nagyon nyomott áron akarják a kukoricát megvásárolni. Hallani olyanokat is, hogy 1000, 1500, 1800 forint lesz a felvásárlási ára, míg tavaly forintért vásárolták a kukoricát. De késõbb nem volt ritka a 6500 forintos felvásárlási ár sem - mondja Bihari Imre gazda. Nincsenek sokkal jobb helyzetben azok sem, akik napraforgót vetettek. Hiába a gondos mûvelés és a tavalyihoz képest magasabb termésátlag, a felvásárlási ár itt is meglehetõsen alacsony mázsás átlagok vannak, tehát akik egy kicsit odafigyeltek, és a megfelelõ agrotechnikát alkalmazták, azoknak jók az átlagaik, csak az ár az elég változó. Akik leszerzõdtek idõben, és leszerzõdték a megfelelõ mennyiséget, azok úgy néz ki, hogy magasabb nyereséget realizálhatnak. De aki nem szerzõdött le, az csupán forinttal számolhat. Ez rettenetes, itt tragédia várható. Ezekbõl az árakból talán az input anyagokat ki lehet fizetni, de jövedelem nemigen, talán csak a veszteség marad a gazdálkodóknak. Ugyanis míg a felvásárlási ár alacsonyabb, addig a termelési költségek jelentõsen megemelkedtek -mondja keserûen Bihari Imre. Majd hozzáteszi: annak ellenére, hogy a hírek folyamatosan az egész világra kiterjedõ élelmiszer-, és gabonahiányról szólnak, nyomott ára van a búzának is. -Értetetlenül állunk a dolgok elõtt. Magyarországon gyakorlatilag bedugult a piac, kereskedelem nem folyik. A gabonaárak az aratáshoz képest lejjebb mentek. Nagyon sokat beszélgetünk gazdálkodókkal szerintünk az áll a háttérben, hogy a kisebb gazdálkodókkal, és még talán a nagyobbakkal is, a termelést valamilyen módon csökkentessék, befejezzék, adják oda a földet, tehát spekuláció zajlik - tolmácsolja többek véleményét Bihari Imre. Nem sok okuk van tehát a termelõknek az optimizmusra. Pedig szükség lenne a lelkesedésre, hiszen a napraforgó betakarítása még csak félidõben van. A kukorica aratása pedig el sem kezdõdött. Mindeközben a talajmunkákat és a vetést is el kellene végezni. Körülbelül 2 hónap jó idõ kellene ahhoz, hogy a munkálatokat zavartalanul befejezzék a termelõk. Verdó Ildikó Mérsékelni tudja a város a távfûtésszámlánkat A szeptemberi gázáremelés miatt októbertõl ismét - idén immár negyedik alkalommal - drágul a távfûtés hõdíja. A központi intézkedések eredményeként így ez évben közel 30 %-kal kellene többet fizetni a távhõszolgáltatásért, mint 2007-ben. Kellene, de városunkban ettõl mintegy negyedével elmaradt az áremelkedés mértéke. Tóth Erzsébetet, a Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatóját kérdeztük arról, hogyan tudták ezt - a lakosság számára nagy könnyebbséget jelentõ - eredményt - elérni. - Kiindulási alap volt, hogy 2007-ben kiléptünk a földgázszabadpiacra, vagyis megszûnt a gáz árának központi kötöttsége. A szabadpiacon több kereskedõ is megjelent, akiktõl alacsonyabb áron tudtuk beszerezni a földgázt. Ezek a kereskedõk az áraikat a köztük kialakult versenyhez tudják igazítani. Meghívásos pályáztatást szerveztünk számukra, és az elbírálásnál a legkedvezõbb ár dominált. Így el lehetett érni - természetesen a devizaárfolyamoktól függõen -, hogy akár 10 %-kal olcsóbban tudjuk beszerezni a földgázt. Érdemes jelenleg évente megpályáztatni a szolgáltatást, mert mivel idõben elhúzódott a gázpiac liberalizációja, ezért még kevés a piaci szereplõ. A jövõben természetesen várható a bõvülés a kínálat terén is.akft. - az elsõk között ben kilépett a szabadpiacra, így lehetõsége volt innen beszerezni a szükséges gázmennyiséget. Ennek köszönhetõ, hogy az ez év januári 5 %-os földgázáremelést nem érvényesítettük a távhõ hõdíjában és az áprilisi és júliusi áremelésbõl is le tudtunk faragni 1-1 %-ot. - közölte Tóth Erzsébet. Az országos híradásokban hallhattuk, hogy a kormány benyújtotta az országgyûlés elé a távhõtámogatásról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnök szerint speciális támogatást vezet be a kormány minden távfûtéses lakásban lakó számára, függetlenül attól, hogy kinek milyen a szociális helyzete. Távhõtámogatást mindenki kapni fog, aki távfûtött lakásban él. A kormányfõ szerint "oda kell fordulni a különbözõ energiacégekhez", és tõlük kell hozzájárulást kérni. Vagyis a távhõtámogatást a "Robin Hood-adóból" finanszírozza a kormány, ami miatt félõ, hogy a szolgáltatók a rájuk kivetett adót majd a lakosságra fogják terhelni mint ahogyan ezt már megértük néhányszor -, és ez lehet, hogy például a magasabb villanyszámlában fog jelentkezni. Tehát ahogyan mondani szokták: "Amit nyerünk a réven, azt elveszthetjük a vámon!" Hiába a magas szintû szakmai munka és a gondos tervezés városi szinten, a kormányzati intézkedések lakosságot terhelõ hatásait csak mérsékelni lehet, de kivédeni nem. Rásó János Kedves Olvasóink! Lapunk következõ száma október 14-én jelenik meg.

Példás, közös ünnep, a várossá

Példás, közös ünnep, a várossá Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 3. szám 2011. február 16. Ingyenes Példás, közös ünnep, a várossá válás 25 éves jubileumán A Püspökladány város szókapcsolatot nap mint nap

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. április 10. Ingyenes Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A télies idő és a kitartó esőzés megtette a hatását: a megszokottól kevesebben

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZÁN MÁR NEM LESZ A VÍZ AZ ÚR

NYÍREGYHÁZÁN MÁR NEM LESZ A VÍZ AZ ÚR VÁLTOZATLAN PARKO- LÁSI DÍJAK. Nem változtak a parkolási díjak Nyíregyházán. A bérletek érvényességét már második éve naptól napig számítja a NYÍRVV Nonprofit Kft. 4 8 9 RENDHAGYÓ BESZÉLGE- TÉS BÁRÁNY

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

ALMÁDI NAPOK 2015. 3-5., 10-12. 17-19. 2015. 29. 2. 2015. XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA

ALMÁDI NAPOK 2015. 3-5., 10-12. 17-19. 2015. 29. 2. 2015. XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA 2015. július 3-5., 10-12. és 17-19. ALMÁDI NAPOK 2015. Zenés, táncos program, kulináris élményekkel. Kézműves standok, lacikonyhák, helyi tehetségek produkciói, esténként házibuli zenekarok koncertjei

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

arcok Bánk bán junior KULTÚRA Kanada nagykövete. Beszélgetés a rendezõvel színházról, világról, magyarságról, a Bánk bánról

arcok Bánk bán junior KULTÚRA Kanada nagykövete. Beszélgetés a rendezõvel színházról, világról, magyarságról, a Bánk bánról KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 26. SZÁM 2009. JÚLIUS 10. 26 Bánk bán junior Beszélgetés a rendezõvel színházról, világról, magyarságról,

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

Ingyenes. I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. Ceglédi. Fradista. szemmel az ellenfélrõl 3. oldal

Ingyenes. I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. Ceglédi. Fradista. szemmel az ellenfélrõl 3. oldal Ingyenes Ceglédi I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. P A N O R Á M A Fradista szemmel az ellenfélrõl 3. oldal www.maxivendeglo.atw.hu MAXI PIZZA (40 dkg - 28 cm-es tészta) PARADICSOMOS ALAP Sajtos 700,-

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Milliárdos beruházások Gödöllőn

Milliárdos beruházások Gödöllőn XIX. évf. 2. szám 2010. január 20. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Válság idején is új munkahelyek Milliárdos beruházások Gödöllőn Az idei esztendőben is folytatódnak

Részletesebben

Miskolci Napló. 2015. április 25. 17. hét XII. évfolyam 17. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban térítésmentes

Miskolci Napló. 2015. április 25. 17. hét XII. évfolyam 17. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban térítésmentes VÁROSI MAJÁLIS A NÉPKERTBEN! 2015. május 1. 11. oldal Miskolci Napló 2015. április 25. 17. hét XII. évfolyam 17. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban térítésmentes Modern ipari

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet Page 1 Az évszakok színei Évszakok színei Z. Soós István festészetében címmel nyílt új kamara-kiállítás a Kiskastélyban, amelyet a látogatók március végéig tekinthetnek meg. A kiállított tájképek túlnyomó

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés XXVI. évfolyam, 7. szám 2014. július Hangverseny a zsinagógában 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon 2006. FEBRUÁR A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon Az idén befejezôdik a 2003 októbere óta folyó, nagyszabású csatornaépítési

Részletesebben