Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám Október 1. Ingyenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám Október 1. Ingyenes E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Fehér lepel takarta az avatás napján Gyõrfi Lajos alkotását a Petritelep központjában. Elkészült a mû, a településrész névadójának mellszobra. Hosszú évtizedek után méltó módon emlékezhet a lakosság Dr. Petri Pálra, kinek nagyon sokat köszönhet Püspökladány, s kinek nevét a város minden lakosa ismeri, ám az utókor számára is meghatározó tetteit csak kevesen. Az õszi délutánon kisebb közönség gyûlt össze a református idõsotthon elõtti téren, hogy részese legyen a pillanatnak, amikor mindenki számára láthatóvá válik a bronzba öntött portré. Az érdeklõdõk, helyi lakosok, a város elöljárói és Gyõrfi Lajos szobrászmûvész mellett Varga Mihály volt pénzügyminiszter is részt vett az ünnepségen. Jövõ csak azok számára van, akik bíznak magukban. Kellenek azok az emberek, akik fát ültetnek. Fát ültet a pedagógus, aki gyermekeinket megtanítja a Himnuszra. Fát ültet a városvédõ, aki észreveszi, hogy egy adott térrõl valami még hiányzik. Fát ültet az a vállalkozó, lakos, aki támogat egy szép törekvést, és az önkormányzat, aki felkarolja. Itt mindenki összefogott - hangsúlyozta ünnepi beszédébenarnóth Sándor. D. Sári Andrea (Folytatás a 3. oldalon) Nyitott száj... SIKERTELEN VOLT AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉS a lakosság 25%-a sem támogatta a népszavazási kezdeményezést Elbukott a népszavazási kezdeményezés. Az Ajtai Istvánné által indított, a helyi MSZP által támogatott aláírásgyûjtési kampány sikertelen volt. A város aljegyzõjének tájékoztatása szerint szeptember 15 -e, hétfõ délután volt az ívek leadásának határideje, ám ez nem történt meg. (folytatás a 3. oldalon) BOTRÁNYGYANÚS ÜGYLET? Hajdúdorog önkormányzatának ajándékozta a püspökladányi jurtatábort a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány. A Farkassziget szívében álló építmény ingyen jutott a hajdúsági város birtokába. Arnóth Sándor szerint az ajándékozás jogellenes, mivel mind a felépítmény, mind a földterület, ahol az épület áll, a magyar állam tulajdonában van. (Folytatás a 3. oldalon) Mit szól a közelmúltban avatott Petri Pál szoborhoz? Nagy Lajosné Én még tüzetesen nem néztem meg, de nagyon szép a szobor is, és a parkosítás is. Csak nehogy kárt tegyenek benne! Kovács István A nagyszüleim nagyon sokat meséltek Dr. Petri Pálról, akinek ezt a telepet köszönhetjük. Én már hosszú éveket eltöltöttem itt, és azóta nagyon sokat fejlõdött ez a városrész. Örülök a szobornak. Kolozsi Lajos Kifejezetten örülök ennek a szoboravatásnak. Kellett már a Petritelepnek ez a szobor. Végre elismerték egy 1945 elõtti politikus tevékenységét, többek között a telekosztást is neki köszönhetik az itt élõk. Szabó Attila Nagyon tetszik a szobor. Méltó emlék egy olyan embernek, aki sokat tett ezért a városrészért. Szuromi István Én nem itt lakom, a televízióban láttam, örültem neki. Kell ide egy ilyen emlékmû. Jónak tartom az ötletet. Bodnár Imréné Örültünk neki, mert Dr. Petri Pál osztotta ki ezeket a telkeket. S hol is lehetne jobb helyen egy neki emelt szobor, mint itt?

2 2. Püspökladányi Hírek október 1. E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Jövõ csak azok számára van, akik bíznak magukban. Kellenek azok az emberek, akik fát ültetnek. Fát ültet a pedagógus, aki gyermekeinket megtanítja a Himnuszra. Fát ültet a városvédõ, aki észreveszi, hogy egy adott térrõl valami még hiányzik. Fát ültet az a vállalkozó, lakos, aki támogat egy szép törekvést, és az önkormányzat, aki felkarolja. Itt mindenki összefogott - hangsúlyozta ünnepi beszédébenarnóth Sándor. -Abból az alkalomból jöttünk össze, hogy néhányan mertek nagyot gondolni, és azt mondani, hogy íme, ez a szép és jó sorsra érdemes városrész megérdemli, hogy az elsõ köztéri alkotását felavassa. Ennek a szobornak a sorsa összefonódik a miénkkel. Szeressék ezt a szobrot, és tekintsék magukénak ezt a várost, hiszen mi, csak mi vagyunk, akik elõre vihetjük- zárta gondolatait polgármester úr. - Mit is ünneplünk, mikor Petri Pál szobrának avatására kerül sor? Azt ünnepeljük, amire polgármester úr utalt már a köszöntõjében, hogy ez a település nem hátra, hanem elõre akar lépni. Ez a település büszke az elõdeire, akik értéket teremtettek ebben a városban, hogy ez a település vallja, hogy vannak értékeink, amit a következõ generációnak is át kell örökíteni. Varga Mihály miniszter úr ezekkel a gondolatokkal szólt az ünneplõkhöz. -Amikor erre a mai napra készültem, egy tudósítás került kezembe. Az esemény annak kapcsán került hasábra, hogy a millenárison volt egy olyan csodás kerékpárpálya, ami hamarosan lebontásra kerül, és ezt a pályát 1928-ban Dr. Petri Pál avatta. A következõ mondatokat mondta megnyitó beszédében: Minden ilyen nagyobb szabású versenyben a magyar élni akarásnak egy-egy kifejezését a magyar jobb jövõnek egy-egy zálogát kell látnunk. A háború elvesztését nem testi erõk hiánya, hanem a lelki erõk megrokkanása idézte elõ. A magyar feltámadás egy nagyobb lelkierõkkel rendelkezõ acélosabb akaraterõvel bíró és testi ügyességben is kiváló eredményeket felmutató nemzedék munkája kell, hogy legyen. Az az ember, aki egy egyszerû sporteseményen ilyen szavakkal mutat elõre, az minden tiszteletünket megérdemli. Az az ember, aki több cikluson keresztül Püspökladányt-Nádudvart képviselte az országgyûlésben, aki díszpolgára is Ladánynak, Nádudvarnak, megérdemli, hogy az utókor hálás legyen az õ munkásságáért. Örülök annak, hogy itt lehetek ezen a mai napon, örülök, hogy Ladány nem hátra, hanem elõre akar nézni, megújulni akar, nem egyhelyben járni, hanem építeni és tenni. Kívánom mindannyiunknak, a polgármester úrnak, valamennyiüknek, hogy legyen ehhez erejük, adjon az Isten hozzá egészséget -Varga Mihály ezekkel a gondolatokkal zárta mondandóját. Majd Arnóth Sándorral közösen leleplezték a mellszobrot. A szobor leleplezését követõen a megjelentek érdeklõdve vették szemügyre Petri Pál bronz portréját. No és csodálattal, hiszen Gyõrfi Lajos mûvész úr ismét maradandót, megismételhetetlent alkotott. Úgy, hogy a feladat nem volt egyszerû, hiszen Petri Pálról mindössze négy fiatalkori fénykép állt rendelkezésére. -Úgy gondolom, hogy idõszerû volt Petri Pál emlékét felidézni, nemcsak az utca és iskola vagy városrész nevekben, hanem egy kisebb mellszoborral is. A személyiségét megfogni mindenkinek nehéz, különösen akkor, ha nincs róla elegendõ fotó. Petri Pálról egy fiatalkori és egy 50 éves korában készült felvételt találtam. A két fotó nem hasonlít egymáshoz, így nagy kihívás volt elkészíteni a portrét - mondta Gyõrfi Lajos. A kihívásban a mûvész nyert, s általa a Petritelep, hiszen a szobor igazi éke lett a településrész központjának. S az iskola, óvoda szomszédságában mindig emlékeztet arra, hogy köszönettel tartozunk Dr. Petri Pál személyének. D. Sári Andrea Dr. Petri Pálról Dr. Petri Pál november 29-én született Budapesten. Édesapja Petri Elek a Dunamelléki református egyházkerület püspöke volt. Dr. Petri Pál érettségit a budapesti fõgimnáziumban szerzett, majd jogi tanulmányait Berlinben és Lausanneban kiegészítve államtudományból doktorált. Párizsban és Londonban tanulmányozta a jogi életet. Bejárta Ausztriát, Svájcot, Németországot, Franciaországot, Olaszországot, Belgiumot és Angliát. Német, francia és angol nyelven tartott elõadásokat az itthoni viszonyokról tõl Tisza István gróf meghívta a miniszterelnökség tiszti karába. Elõször fizetés nélküli gyakornok, majd minisztériumi segédfogalmazó, 1911-tõl segédtitkár, között a 3. vagyis a nemzetiségi ügyosztály vezetõje november 30-tól miniszteri tanácsos tól részt vett a hadigondozó népiroda megszervezésében, ahol a hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek és árváknak az ügyeit intézte. Az elsõ világháborúban katonaként szolgált, innen betegen tért haza õszén a 2. ügyosztály vezetõje lett, 1922-ben a Keresztény Kisgazda Földmûves és Polgári Párt programjával a nádudvari kerület nemzetgyûlési, illetve országgyûlési képviselõje lett júniusától a Vallás és Közoktatási Minisztérium államtitkára, a nem katolikus ügyek és a népoktatás irányítója. Részt vett Klebelsberg Kunó mûvelõdéspolitikai programjának megvalósításában. Városunk, Püspökladány is sokat köszönhet neki. Mint vallási és közoktatási államtitkár, e térség országgyûlési képviselõje hozzájárult a két felekezeti iskola, a posta és óvoda létesítéséhez. Közbenjárásának köszönhetõ a milliós állami költségvetésbõl felépült és az ország egyik legszebb polgári iskolájaként 1929 óta mûködõ Petõfi utcai épület. Városrészünk nemcsak nevében, de kultúrpolitikai törekvésének továbbvivõjeként is õrzi nevét. Püspökladányban, a 30-as években 756 házhelyet osztottak ki a Petritelepen mely meghatározta a településrész további fejlõdését. (Részlet Petõné Papp Margit tanácsos visszatekintésébõl) Térségi Idõsek Napja A Sárrét minden településérõl érkeztek vendégek a mûvelõdési házba szeptember 10-én koradélután, a Területi Gondozási Központ által szervezett Kistérségi Nyugdíjas Napra. A rendezvény minden évben népszerû, hiszen mi is adhat jobb alkalmat a mindennapok gondjainak enyhítésére, mint a közös együttlét, a zene, vidámság. - Ki az idõs? - Keserûné Juhász Mária, a Területi Gondozási Központ vezetõje ezzel a kérdéssel kezdte köszöntõ beszédét. - Aki korban elõttünk jár. Az óvodásnak az iskolás, az iskolásnak a gimnazista, a gimnazistának az egyetemista, és folytatható a sor, amíg eljutunk azokhoz az idõsekhez, akik a munkában eltöltött évek után már nyugdíjas éveiket élik, és a közgondolkodás szerint idõseknek számítanak. Az idõsek napján õket köszöntjük. Idõsnek lenni annyi, mint sok idõt megélni és reméljük, még sok idõvel rendelkezni is. Az idõs korhoz hozzátartozik az élettapasztalat a bölcsesség, ezért kérjük, hogy kamatoztassák a szûkebb és tágabb közösségeik, családjaik, baráti körük, városuk illetve településeik javára - folytatta az intézményvezetõ, majd Arnóth Sándor polgármestert, országgyûlési képviselõt kérte a színpadra, hogy köszöntse a megjelenteket. A köszöntõk után aztán kezdetét vette a mûsor. A színpadon egymást követték a nyugdíjas szervezetek csoportjai. Nótával, verssel, tánccal. DeA

3 Püspökladányi Hírek október 1. BOTRÁNYGYANÚS ÜGYLET Arnóth Sándor a Jurtatábor ügyében interpellált a Parlamentben -Az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésétõl számított 1 hónap, tehát szeptember 22-én 16 óráig kellett volna benyújtani az aláírásgyûjtõ íveket a polgármester úr részére. Ez nem történt meg, valószínû nem gyûlt össze a szükséges aláírás. Elõzõleg tudomásom szerint jegyzõ úrnak jelezte az aláírásgyûjtõ, hogy nem sikerült összegyûjteni a szükséges aláírást - tudtuk meg Szálkai Andrásné aljegyzõtõl. 3. Hajdúdorog önkormányzatának ajándékozta a püspökladányi jurtatábort a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány. A Farkassziget szívében álló építmény ingyen jutott a hajdúsági város birtokába. Arnóth Sándor szerint az ajándékozás jogellenes, mivel mind a felépítmény, mind a földterület, ahol az épület áll, a magyar állam tulajdonában van. -A jurtatábor a magyar állam tulajdonaként szerepel a közhiteles nyilvántartásban, vagyis a telekkönyvön. Mindenféle széljegyzet nélkül, osztatlanul jurtatáborként. Tulajdonosa a Magyar Állam, és kezelõje az ERTI. Így azt a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány nem ajándékozhatja el - mondjaarnóth Sándor. Polgármester úr a Parlamentben interpellált is az ügyben. De mint mondja, a kérdésére kapott válasz meglehetõsen zavaros volt. -Veres János miniszter úr mellébeszélt. Õ azt akarta bebizonyítani, hogy van a terület, ami kétségtelenül állami tulajdon, és ettõl van egy elváló fölépítmény. A terület véleménye szerint továbbra is az állam tulajdonában marad, az ajándékozás az épületre vonatkozik. Miközben a tulajdoni lapon egységes ingatlanként jelenik meg a telek és a felépítmény - ismerteti polgármester úr, aki mindet elkövet annak érdekében, hogy a véleménye szerint jogszerûtlen ingatlanajándékozást megakadályozza. Napokon belül sajtótájékoztatót kíván tartani a témával kapcsolatban, mely több hangsúlyos médium figyelmét is felkeltette már. Szerettük volna megkérdezni Csige Tamást, Hajdúdorog MSZP-s polgármesterét. Azonban vele lapzártánkig nem sikerült idõpontot egyeztetnünk. Verdó Ildikó SIKERTELEN VOLT AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉS a lakosság 25%-a sem támogatta a népszavazási kezdeményezést Az aláírásgyûjtés augusztus elején indult, amikor a helyi választási iroda vezetõjéhez, vagyis a jegyzõhöz a kezdeményezõk bevitték az aláírásgyûjtõ ívet. Elsõ körben a jegyzõnek azt kellett megvizsgálnia, hogy az adott tárgykörben kitûzhetõ -e népszavazás. Jegyzõ úr megvizsgálta, s úgy döntött, hogy a feltett kérdésben, ami úgy szólt: Egyet ért e azzal, hogy az egészségügyi ellátás a jelenlegi helyen maradjon, és ne máshol épüljön patika és rendelõ? Ez a kérdés hitelesíthetõ. Így augusztus 22-én megtörtént az aláírásgyûjtõ ívek hitelesítése. Ettõl számított 1 hónap állt rendelkezésre ahhoz, hogy az aláírásgyûjtõ íveket a választópolgárok adataival átadják a polgármesternek. Ám ez nem történt meg. -Ennek az aláírásgyûjtõ ívnek tartalmaznia kell az adott állampolgár olvasható családi és utónevét, személyi azonosítóját, lakcímét, saját kezû aláírását és az aláírásgyûjtõ választópolgár aláírását. A helyi önkormányzati rendeletben az szerepel, hogy akkor lehet helyi népszavazást kezdeményezni, ha a választópolgárok 25%-a kezdeményezi a népszavazást. Ez a szám 3155 fõ körül alakul jelenleg Püspökladányban tudtuk meg Keserû László jegyzõtõl. Mindez azt jelenti, hogy a lakosság kevesebb, mint 25%-a értett egyet azzal, hogy ne épüljön új egészségcentrum a gyógyfürdõ mellett. Hogy összesen hány aláírást sikerült összegyûjteni az idõközben a helyi MSZP által is támogatást nyert Ajtai Istvánnénak, arról nincs információ. Annyi bizonyos, hogy a szükséges 3155 alatt van ez a szám. Természetesen szerettük volna megkérdezni az illetékes Ajtai Istvánnét is, ám ahogy korábban, úgy most sem kívánta kommentálni az eredményt. Megkerestük Arnóth Sándor polgármestert is, aki elmondta: aláírásgyûjtés nélkül is kezdeményezte volna az önkormányzat a népszavazást, ám mindaddig, amíg a város egészségcentrum építésére beadott pályázatát nem bírálják el, s nem érkezik értesítés arról, hogy Püspökladány nyert, nincs mirõl szavazni. D. Sári Andrea KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK Értesítem választókörzetem Tisztelt Lakosságát, hogy fogadóórát tartok az alábbi idõpontban és helyszínen : október 7-én (kedd) 16 órától a Kelet sori autómosónál Szabó Attiláné önk. kép. 6.sz. vk október 7-én (kedd) 15 órától a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében. Dr. Felszeghy Szabolcs önk. kép. 2.sz. vk október 13-án (hétfõ) 16 órától a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében. Kardos István, alpolgármester, önk. kép. 4.sz. vk október 9-én (csütörtök) 17 órától a Polgármesteri Hivatal nagytanácskozó termében. Kovács Krisztina, önk. kép. 5.sz. vk október 9-én (csütörtök) 17 órától a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében. Dombi Imréné, önk. kép. 1.sz. vk október 10-én (péntek) 16 órától a Kálvin téri Általános Iskola igazgatói irodájában. Márkus Gábor, önk. kép. 7.sz. vk október 3-án (péntek) 17 órától a Petritelepi Általános Iskolában. Petõné Papp Margit, tanácsos-önkormányzati képviselõ Minden érdeklõdõt várunk.

4 4. Püspökladányi Hírek október 1. Lakossági fórum - a kérdések és válaszok délutánja 100 fõs közönség gyûlt össze a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központban szeptember 21-én délután, az Arnóth Sándor polgármester által meghirdetett lakossági fórumra. A megbeszélés azzal a céllal jött létre, hogy az önkormányzat illetékesei és a lakosság megvitathassa a város fejlesztési terveinek részleteit, s hivatalos, egyben hiteles forrásból értesüljön azokról a kérdésekrõl, melyek indulatot keltettek az elmúlt hetekben, hirdetések és aláírásgyûjtés formájában. A fórumot Arnóth Sándor polgármester nyitotta. -Vannak olyan kérdések, amik egyrészt megosztják városunk lakosságát, másrészt szükséges, hogy gondolatokat cseréjünk egymással. Én ezt az alkalmat erre szánom. Semmiféle titkolnivalónk nincsen, éppen ezért kezdeményeztük a találkozót, hogy pontos számokról, tervekrõl tudjunk beszélni - mondtaarnóth Sándor. Polgármester úr bevezetõje után Tóth Lajos alpolgármester számolt be arról, hol tart a bioégetõmû beruházásának terve, melyre jó eséllyel pályázik városunk. Ez egy mezõgazdasági növényeket égetõ erõmû lenne, s munkahelyet teremtene. Természetesen csak akkor, ha a lakosság is támogatja, ezért még ebben az évben népszavazáson kérik ki a lakosság véleményét, hogy megépüljön e? A város történetének legnagyobb fejlesztésérõl adtam számot Tóth alpolgármester beszámolóját követõen Arnóth Sándor látott hozzá - képes illusztráció segítségével - a város nyertes pályázatainak ismertetéséhez. Elsõként a 374 millió forint értékû gyógyfürdõfej-lesztésrõl beszélt, melynek keretében megújul a termálmedence, korszerûsítik a zsibongó medencét vízforgató beépítésével, új gépház és vízvezetékrendszer, térburkolat épül, bõvítik, korszerû-sítik a külsõ öltözõket, új gyógy-, ülõmedence épül, élmény- és attrakciós elemekkel, az úszó- és strandmedence téliesítését szol-gáló új ponyvasátrat is vásárol a város. Aztán a Bocskai úti kerékpárút építésének ismertetése következett, majd a gyerekek érdekében megcélzott fejlesztésekrõl szólt polgármester úr: a szintén nyertes játszótér pályázatról, az akadálymentesítésrõl, és a térfigyelõ kamerák kiépítésérõl. Utóbbival kapcsolatban elmondta: nagy szükség van a figyelõ rendszerre, hiszen tudvalévõ, hogy a rendõrség igen nehéz anyagi helyzetben van. Az önkormányzat folyamatosan támogatja munkájukat. Ebben az évben 300 ezer forintot utaltak át részükre. A városi rendelõintézet felújításának története következett a sorban. Arnóth Sándor beszámolt róla: kevesebbet kapott a város, de részben sikerült az épületet korszerûsíteni. Polgármester úr ezt követõen megosztotta a jó hírt, hogy újabb 40 millió forintot nyert Püspökladány az elmúlt héten. Esõbeállók, buszvárók épülhetnek, melyet a lakosság régóta igényel. Aztán a sokak által várt téma: az új szakrendelõ építésének ügye következett, mely az elmúlt napokban egy az MSZP-hez is köthetõ aláírásgyûjtési kampány miatt erõsen megosztotta a közvéleményt. -Az új 1500 m2-es szakrendelõt a Gyógycentrum mellé tervezzük. Új diagnosztizációs eszközökkel, helyben, minden ellátásra lehetõség nyílna, és ami a legfontosabb, az önkormányzatnak ez nem kerül pénzébe, mert egy külsõ befektetõ finanszírozza a pályázati önrészt. A közlekedést ehhez igazítanánk, buszjáratok és a vasút átszervezésével - montaarnóth Sándor. S a téma kapcsán arra kérte Keserû László jegyzõt, erõsítse meg: az egészségügyi privatizációval kapcsolatban köztudatba került adatok valótlanok. -Tegyük rendbe ezt a dolgot, hogy a régi rendelõ az 100%-osan az önkormányzat tulajdona. - Így van jegyzõ úr? - Igen - hangzott a válasz. -Atelek is, az épület is, a fürdõ is? - Igen - erõsítette meg Keserû László. A közönség tapssal jelezte, hogy fény derült a jegyzõ úr által is alátámasztott igazságra. Polgármester úr azt is elmondta: a tervezett új komplexum pályázata még nincs elbírálva, a jövõben dõl el, hogy megnyeri -e a város vagy sem. Aztán rátért a városközpont rehabilitációs pályázatra, mely szintén elbírálás alatt van. Ennek keretében 438 millió forint értékben megvalósulna a piac és környéke rehabilitációja. Vásárcsarnok és parkolók építése van tervben. Szintén megvalósulna a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ környékének rehabilitációja, és a Kálvin tér rendezése is. Aztán az újtelepi iskola épületének hasznosítására tért rá a polgármester. Ez szintén egy sikeres pályázat. 56 millió forintból készül el a fogyatékosok gondozóháza, ezzel új esélyt, felzárkózást kap a településrész. 440 millió forintból pedig megépülnek a gyûjtõutak is. -A felsorolt beruházások összértéke 1 milliárd forint fölött van, s egy másik milliárd jöhet, ha a 600 milliós új, városi rendelõintézet fejlesztést is meg tudjuk szerezni, illetve a városközpont rehabilitációja is összejön. Gyakorlatilag a város történetének legnagyobb fejlesztésérõl adtam számot - zárta elõadásátarnóth Sándor. Kérdések és válaszok A tájékoztató után a kérdések szakasza következett. Palya Tamás egy gyalogátkelõhellyel kapcsolatos kérdést tett fel, majd egy Zsák utcai lakos affelõl érdeklõdött, hogy lesz-e útalap az utcá-jukban, aztán a gyûjtõutak témakörében volt érdeklõdés. -A gyûjtõutaknak azzal a szakaszával kapcsolatban szeretnék kérdezni, amely Északi sor, Bodó utca, Keleti sor, mert úgy gondolom, ez lesz az az útszakasz, ahol pontosan be fognak menni a kamionok. Tehát a belterületi gyûjtõút ezen szakasza ezért problémás - mondta Kincses László kérdezõ. A kérdések után a válaszok következtek zebra, útalap és gyûjtõutak témakörben. Ígéret hangzott el a zeneiskola forgalmát szabályozó zebra kialakításának kezdeményezésérõl a Közútkezelõ KHT. felé. - A Zsák utcában is lesz útalap, - folytatta a polgármester. A gyûjtõutak esetleges kamionforgalmára azt a választ adta: nem lesz. Egyrészt mert a szûk utakra nem érdemes a nagy jármûveknek behajtani, másrészt táblákkal, súlykorlátozással, sebességkorlátozással ki lehet õket tiltani. És mivel önkormányzati útról van szó, a mindenkori önkormányzat szabályozhatja ezt a forgamat. -Úgy gondolom, hogy ez a 440 milliós fejlesztés a lakosok lakásának értékét emeli és nem rontja. Kincses úrnak azt tudom mondani, hogy a véleményét tudomásul vettem. Problémák mindig lesznek, ám nem kell elfeledni, hogy nagy részét örökölte a

5 Püspökladányi Hírek október 1. jelenlegi vezetés. Az igazi gond az, hogy az a bizonyos ígéret, miszerint ladányt elkerülõ út épül, máig nem valósult meg. Akkor mindjárt 10 ezer autóval kevesebb menne a városon keresztül - összegezte a polgármester. A közlekedés témakörben egy újabb kérdés érkezett: hol van az ígért M4-es autópálya. Ezt Kincses Lászlóhoz intézte a kérdezõ, de választ nem kapott rá. Aztán szintén kerékpárúttal kapcsolatos felszólalás történt. A következõ kérdés az elõzõ vezetés idején készült kerékpárutakkal kapcsolatban hangzott el. A kérdezõ szerint olyan szakmai hibákat vétettek az építés során, melynek a lakosság látja kárát. Ki a felelõs? Hangzott el a kérdés. -A hibákat egy másik pályázat keretében kell megcsinálnunk, és folytatódik a kerékpárút építése is, mert újra pályázik a város - szólt a válasz. A közlekedés után az egészségügy témaköre következett. A tervezett új gyógycentrum mivel nyújt majd több szolgáltatást, mint a mostani, s miért nem a régi mellett épül az új részleg? Vetõdött fel az új kérdés, melyre rövid válasz született: a jelenlegi épület bõvítésére nincs hely, terület, és pályázat sem, ezért épülne a gyógyfürdõ mellett. A többletszolgáltatással kapcsolatban feltett kérdésre Dr. Deczki Zoltán válaszolt. -Maga az épület három szintes lesz, ez a három szint oly módon kerül kialakításra, hogy az egyik szinten lesz a radiológiai ellátás, a másik szinte a laboratórium. Ehhez társul egy korszerû beteghívó, elõjegyzési rendszer. Eszközbeszerzést és a szakrendelés bõvítését is tartalmazza a beruházás tervezete - mondta Dr. Deczki Zoltán. Az egészségügy nem belügye Püspökladánynak, térségi kérdés A fórumra a szomszéd települések polgármesterei közül többen eljöttek. Beke Imre, Nádudvar és Szegi Emma, Kaba polgármestere is hozzászólt a hallottakhoz. -Nagyon sok barátom él itt, és tudom, felelõsséggel gondolkodnak, felelõsséggel gondolkodik a város vezetése, élén Arnóth Sándor polgármester úrral. Ne azt nézzék, hogy melyik utca melyik sarkán milyen intézményt kellene létrehozni, hanem a legfontosabb, hogy legyen. Mert ez jó a városnak, ez jó a kistérségnek, ez jó mindannyiónknak - mondta Beke Imre. -Azért jöttem ma ide -folytatta Kaba polgármestere - mert ez a téma nem belügye Püspökladánynak, mivel itt térségi gyógyítás folyik. Mivel a Szöõr Klinika megszûnt, és csak Debrecenre számít-hatunk, Kaba hátránya óriási. Három hónapos várólista van. Mindannyiunk érdeke, hogy a kiskórház újrainduljon. Bízom a ladányi lakosság bölcsességében nádudvari kollégámhoz hasonlóan, és arra kérem önöket, hogy ne csak Püspökladány érdekeit, hanem a kistérség érdekeit is tartsák szem elõtt a döntéhozatalkor - mondta Szegi Emma. - Kell-e fizetni az új gyógycentrum szolgáltatásairét, ugyanis a Petritelepen ezzel a félrevezetéssel gyûjtötték az aláírásokat -jött a következõ kérdés. -A félrevezetés volt a célja annak, aki ilyet terjesztett a Petritelepen 5. vagy bárhol, mert ez nem igaz - válaszoltaarnóth Sándor. A következõ kérdést Szabó Judit tette fel az egészségügy privatizációjával és azzal kapcsolatban, hogyha valóban ilyen rossz állapotban van az SZTK, mint ahogy elhangzott, akkor miért kellett rá költeni. -Válaszként Arnóth Sándor elmondta: itt még most is gyógyító munka folyik, és egy bizonytalan kimenetelû pályázatra nem lehet várni. A normális körülmények ma is megilletik a lakosságot és a dolgozókat egész addig, amíg az új meg nem épül. A privatizáció Dr. Molnár László polgármestersége alatt történt A mi intézetünk 14 éve privatizált intézmény. Nem 49-51%-ban, ahogy többen állítják -folytatta a polgármester - hanem 100%- ban, hiszen minden egyes orvos vállalkozó. Ez a privatizáció a Molnár László polgármestersége alatt történt. Lássunk tisztán! Rajtam kérik számon, hogy Molnár úr odaadta a praxisokat? Egyetlen közalkalmazottunk sincs. Még a takarító néni sem az. A másik, hogy miként került ide az emlegetett cég? Láttuk, hogy a kormány úgy írja ki a pályázatot, hogyha egy egészségügyi szolgáltató céget bevonunk, akkor a pályázat feltételeként elõnyhöz juttat bennünket. Ezért válogattunk. Több cég is jelentkezett, mi ennél maradtunk, mert vállalta, hogy ingyen megtervezteti az épületet, miénk marad az öszes infrastruktúra, a ház, a berendezés, és befizeti helyettünk az önerõt is. A hallottakhoz Hegedûsné Varga Irén, az MSZP helyi elnöke és képviselõje is hozzászólt. Ismertette a privatizációval kapcsolatos társasági szerzõdés részleteit. -Ebben a társasági szerzõdésben két tulajdonos van megjelölve. Az egyik Püspökladány Város Önkormányzata 3 millió Ft törzstõkével, a másik tulajdonos 2 millió 900 ezer Ft-tal. Tehát ha a törzstõke arányát nézem sorolta Hegedûsné Varga Irén a szavazati arány, a törzsbetétek mértékétõl el van térítve, azaz Püspökladány város beletett ebbe a Kft.-be 3 milliót, a masik cég 2 millió 900 ezret, a cég 24 szavazathoz jutott. - válaszolt a kérdésre Dr. Deczki Zoltán. Én arra tettem esküt, hogy fejlesztem a várost A polgármester nem kérte ki a lakosság véleményét - szólt hozzá ismét a hallottakhoz Kincses László. Ezt egy antidemokratikus, diktatórikus cselekedetnek titulálta. Kérdése arra vonatkozott, miért nem a régi SZTK-t bõvítik. Szerinte súlyos magánérdek húzódik a háttérben, amirõl a város lakosságának a véleményét nem kérték ki. Kisebb párbeszéd alakult ki, miután a fórum egy másik résztvevõje megkérdezte Kincses Lászlótól: szerinte mindenben ki kellene kérni a lakosság véleményét. A válaszokat Arnóth Sándor adta meg. -Amit Kincses László mondott, azzal nagy részt egyet értek. Én valóban egy önzõ ember vagyok, ha a városról van szó. Ugyanis azt szeretném, ha ez a centrum itt épülne meg, a ladányiak érdekeit szolgálná, és nem másokét. Mi abból tudunk fõzni, ami a kamrában van. És van benne egy csökkenõ állami finanszírozás, egy gazdasági recesszió mindenki zsebe felé. Mi ebbõl próbáljuk kihozni a legtöbbet. Azt, hogy építünk európai pénzbõl egy új épületet, 1500 m2 új gyógyító felületet, amennyiben nyer a pályázatunk. Én arra tettem esküt, hogy fejlesztem a várost. Viták vannak, és népszavazás is lesz természetesen. Azt is szeretném elmondani, hogy minden döntésünket alátámasztja egy képviselõtestületi határozat. Nem magam döntök, ez mindig közös döntés a képviselõkkel együtt. Fél hét után nem sokkal elfogytak a kérdések. Arnóth Sándor megköszönte a jelenlévõknek a részvételt, s abban a reményben zárta mondandóját - egyben a fórumot - hogy sikerült tisztázni a félreértésre okot adó kérdéseket, s kiderült: a város vezetése jó célokért küzd, és tisztességesen dolgozik. Összeállította: D. Sári Andrea

6 6. Püspökladányi Hírek október 1. Borongós idõ, borúlátó gazdák Egyre szaporodik a tennivaló a határban, mivel a korai hideg és esõs idõjárás hátráltatja a munkavégzést. Majd másfél hete szünetelnek a mezõgazdasági munkálatok, így egyre szorítja az idõ a gazdákat. Aggodalomra ad okot a késõn jött csapadék, a napraforgó táblákkal lassan probléma lesz, félõ, hogy elkezdenek rohadni a fejek. S ha még több csapadék hull, akkor sokkal több lesz a veszteség. Késõn jött az esõ, holott a kukorica nagyon igényelte volna az égi áldást. -A napos, csapadék nélküli, aszályos idõjárás megviselte az állományt. A termésátlagok 2 és 10 tonna között mozognak. A jobb minõségû földekben jobb lesz, de ott sem lesz a várt termésátlag. A kukorica betakarítása még gyakorlatilag meg sem kezdõdött, árat még nem tud mondani senki. Nagyon rossz sejtelmeink vannak, nagyon nyomott áron akarják a kukoricát megvásárolni. Hallani olyanokat is, hogy 1000, 1500, 1800 forint lesz a felvásárlási ára, míg tavaly forintért vásárolták a kukoricát. De késõbb nem volt ritka a 6500 forintos felvásárlási ár sem - mondja Bihari Imre gazda. Nincsenek sokkal jobb helyzetben azok sem, akik napraforgót vetettek. Hiába a gondos mûvelés és a tavalyihoz képest magasabb termésátlag, a felvásárlási ár itt is meglehetõsen alacsony mázsás átlagok vannak, tehát akik egy kicsit odafigyeltek, és a megfelelõ agrotechnikát alkalmazták, azoknak jók az átlagaik, csak az ár az elég változó. Akik leszerzõdtek idõben, és leszerzõdték a megfelelõ mennyiséget, azok úgy néz ki, hogy magasabb nyereséget realizálhatnak. De aki nem szerzõdött le, az csupán forinttal számolhat. Ez rettenetes, itt tragédia várható. Ezekbõl az árakból talán az input anyagokat ki lehet fizetni, de jövedelem nemigen, talán csak a veszteség marad a gazdálkodóknak. Ugyanis míg a felvásárlási ár alacsonyabb, addig a termelési költségek jelentõsen megemelkedtek -mondja keserûen Bihari Imre. Majd hozzáteszi: annak ellenére, hogy a hírek folyamatosan az egész világra kiterjedõ élelmiszer-, és gabonahiányról szólnak, nyomott ára van a búzának is. -Értetetlenül állunk a dolgok elõtt. Magyarországon gyakorlatilag bedugult a piac, kereskedelem nem folyik. A gabonaárak az aratáshoz képest lejjebb mentek. Nagyon sokat beszélgetünk gazdálkodókkal szerintünk az áll a háttérben, hogy a kisebb gazdálkodókkal, és még talán a nagyobbakkal is, a termelést valamilyen módon csökkentessék, befejezzék, adják oda a földet, tehát spekuláció zajlik - tolmácsolja többek véleményét Bihari Imre. Nem sok okuk van tehát a termelõknek az optimizmusra. Pedig szükség lenne a lelkesedésre, hiszen a napraforgó betakarítása még csak félidõben van. A kukorica aratása pedig el sem kezdõdött. Mindeközben a talajmunkákat és a vetést is el kellene végezni. Körülbelül 2 hónap jó idõ kellene ahhoz, hogy a munkálatokat zavartalanul befejezzék a termelõk. Verdó Ildikó Mérsékelni tudja a város a távfûtésszámlánkat A szeptemberi gázáremelés miatt októbertõl ismét - idén immár negyedik alkalommal - drágul a távfûtés hõdíja. A központi intézkedések eredményeként így ez évben közel 30 %-kal kellene többet fizetni a távhõszolgáltatásért, mint 2007-ben. Kellene, de városunkban ettõl mintegy negyedével elmaradt az áremelkedés mértéke. Tóth Erzsébetet, a Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatóját kérdeztük arról, hogyan tudták ezt - a lakosság számára nagy könnyebbséget jelentõ - eredményt - elérni. - Kiindulási alap volt, hogy 2007-ben kiléptünk a földgázszabadpiacra, vagyis megszûnt a gáz árának központi kötöttsége. A szabadpiacon több kereskedõ is megjelent, akiktõl alacsonyabb áron tudtuk beszerezni a földgázt. Ezek a kereskedõk az áraikat a köztük kialakult versenyhez tudják igazítani. Meghívásos pályáztatást szerveztünk számukra, és az elbírálásnál a legkedvezõbb ár dominált. Így el lehetett érni - természetesen a devizaárfolyamoktól függõen -, hogy akár 10 %-kal olcsóbban tudjuk beszerezni a földgázt. Érdemes jelenleg évente megpályáztatni a szolgáltatást, mert mivel idõben elhúzódott a gázpiac liberalizációja, ezért még kevés a piaci szereplõ. A jövõben természetesen várható a bõvülés a kínálat terén is.akft. - az elsõk között ben kilépett a szabadpiacra, így lehetõsége volt innen beszerezni a szükséges gázmennyiséget. Ennek köszönhetõ, hogy az ez év januári 5 %-os földgázáremelést nem érvényesítettük a távhõ hõdíjában és az áprilisi és júliusi áremelésbõl is le tudtunk faragni 1-1 %-ot. - közölte Tóth Erzsébet. Az országos híradásokban hallhattuk, hogy a kormány benyújtotta az országgyûlés elé a távhõtámogatásról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnök szerint speciális támogatást vezet be a kormány minden távfûtéses lakásban lakó számára, függetlenül attól, hogy kinek milyen a szociális helyzete. Távhõtámogatást mindenki kapni fog, aki távfûtött lakásban él. A kormányfõ szerint "oda kell fordulni a különbözõ energiacégekhez", és tõlük kell hozzájárulást kérni. Vagyis a távhõtámogatást a "Robin Hood-adóból" finanszírozza a kormány, ami miatt félõ, hogy a szolgáltatók a rájuk kivetett adót majd a lakosságra fogják terhelni mint ahogyan ezt már megértük néhányszor -, és ez lehet, hogy például a magasabb villanyszámlában fog jelentkezni. Tehát ahogyan mondani szokták: "Amit nyerünk a réven, azt elveszthetjük a vámon!" Hiába a magas szintû szakmai munka és a gondos tervezés városi szinten, a kormányzati intézkedések lakosságot terhelõ hatásait csak mérsékelni lehet, de kivédeni nem. Rásó János Kedves Olvasóink! Lapunk következõ száma október 14-én jelenik meg.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. április 12-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Petőné Papp Margit, Tóth Lajos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2011. május 18-án tartott üléséről 1) 15/2011. (V. 18.) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. január 19-i ülésének jegyzőkönyve 1/2012. (I.19.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata

12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata 147 12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány 2010. november 8-án 15 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata Napirend: 1.) Kisebbségi Önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: ECOSYAL program Francia delegáció projektlátogatásai Időpont: 2014. augusztus 27 28. Helyszín: BDIVE területe 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának 8/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Püspökladány Város Önkormányzatának 8/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata 1 Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. március 17-i ülésének jegyzőkönyve 6/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat Jegyzőkönyv 2012. február 16-án megtartott, 3. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. július 04-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Távolmaradását

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V ülésén Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 32/2011. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft 2010. évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Árbevétel, bevétel összesen: Költség és ráfordítás

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Iktatószám: /2015. Jegyzőkönyv Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Jelen vannak: Kalcsó Istvánné polgármester Rákócziné Tripon Emese alpolgármester

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben