A helyes gyógyszermarketing gyakorlat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyes gyógyszermarketing gyakorlat"

Átírás

1 A helyes gyógyszermarketing gyakorlat Meghívott előadó: Cseh Annamária dr. pharm. Compliance Officer, AstraZeneca Kft Május 14.

2 1. A reklámról általában, hasznos fogalmak 2. A gazdasági verseny szabályozása és felügyelete 3. A fogyasztókkal szembeni piaci magatartás szabályozása és felügyelete 4. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekkel folytatott kereskedelmi gyakorlat (reklám és ismertetés) szabályozása és felügyelete 5. Önszabályozás, etikai kódexek 6. Forrásanyagok elérhetősége Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar

3 Reklám Fogyasztói magatartás befolyásolása B.Brochand-J. Lendrevie: A reklám alapkönyve Ipari forradalom, fogyasztói társadalom kialakulása Reklám ( közzététel, nyilvánosság ) 1830-as évek óta Marketing: műveletek összessége, amelyek irányítják a termékek és szolgáltatások áramlását a termelőtől a fogyasztókig (piackutatás, árképzés, reklám, értékesítés). SZÜKSÉGLET IGÉNY- KERESLET Fejlődése: 1. Tömegmarketing ( one to many ) 2. Differenciált marketing ( one for few ) 1970-es évek: márka, promóció 3. Kapcsolati marketing ( one to one ) 3

4 Reklám - Promóció A termékek differenciálása B.Brochand-J. Lendrevie: A reklám alapkönyve Reklám = Eszközök összessége: célja termék és/vagy vállalat megismertetése Nem keverhető össze az ismertetéssel (használati utasítással) Fogyasztók védelmében: szigorú törvényi szabályozás, amely a szakmai célcsoportok tükrében változik Eszközök, amellyel a fogyasztót kedvezményben lehet részesíteni: 1. csoport: Pénzügyi ajánlatok 2. Csoport: Ajándékjuttatások Cél: a) Toborzás (új vásárlók) b) Márkahűség kialakítása (megszerzett vásárlókat még több, v. rendszeresebb fogyasztásra bírni) 4

5 Promóció - termékek differenciálása I. B.Brochand-J. Lendrevie: A reklám alapkönyve Eszközök, amellyel a fogyasztót kedvezményben lehet részesíteni Pénzügyi ajánlatok Speciális ár (egyedi v. gyűjtőcsomagolás) toborzás Speciális kiszerelés (egyszeri piacra dobás) toborzás Nagyobb mennyiség (x% többletvolumen) toborzás Visszatérítési ajánlat (megvásárolt termék árából utólag visszatérítés) toborzás + márkahűség Kuponozás (pénztárnál beváltható engedményre jogosító kupon) toborzás + márkahűség + bolthűség 5

6 Promóció: termékek differenciálása II. B.Brochand-J. Lendrevie: A reklám alapkönyve Eszközök, amellyel a fogyasztót kedvezményben lehet részesíteni Ajándékjuttatások Vásárláshoz kötött közvetlen ajándék, v. minta - toborzás + márkahűség Vásárlási feltételekhez kötött ajándék (vásárlási bizonylatok ellenében) - márkahűség + vásárlás gyakoriságának növelése Játék ( ajándék megszerzése véletlenszerű módon, a vásárlás kötelezettségétől független ajándék ) márkahűség + bolthűség Vetélkedő (ajándék odaítélése helyes válasz esetén, vásárlási kötelezettséggel v. anélkül) toborzás + márkahűség + bolthűség 6

7 A humán gyógyszerekkel folytatott marketing / kereskedelmi gyakorlat szabályozása hazánkban

8 A gyógyszerek osztályozása A vény nélküli gyógyszerek gyógyszertárban vény nélkül kiadhatók és alkalmazásukat megelőzően az öndiagnózis egyértelműen felállítható, tévedés valószínűtlen vagy nem jár súlyos egészségügyi következményekkel, és veszélyességük (mellékhatás, kölcsönhatás) még jelentősebb mértékű túladagolás esetén sem nagy. Vényköteles a gyógyszer, ha orvosi felügyelet nélkül alkalmazása esetén közvetlen vagy közvetett veszélyt jelenthet az emberi szervezetre (egészségre) még akkor is, ha a betegtájékoztatónak megfelelően használják, vagy gyakran és széles körben helytelenül használják, melynek következtében közvetlen vagy közvetett veszélyt jelenthet az emberi szervezetre (egészségre), vagy olyan anyagokat, illetve ezekből előállított olyan készítményeket tartalmaz, amelyek hatása, illetve mellékhatásai további vizsgálatra szorulnak, vagy az orvos szokásos körülmények között parenterális alkalmazásra rendeli. Közfinanszírozásban részesülő gyógyszer az, amelynek árához külön jogszabály alapján a központi költségvetés, illetve az Egészségbiztosítása Alap az arra jogosultaknak támogatást nyújt. 8

9 Gyógyszertárban forgalmazott termékek (VényNélküli, VényKöteles) Étrend-kiegészítők Speciális tápszerek Kozmetikumok Egyéb termékek Állatgyógyászati készítm. Érdekelt felek: Emberi felh. szánt gyógyszerek Gy.n.m. gyógyhatású készítmények Orvostechnikai eszközök Engedélyező és ellenőrző szervek (pl. OGYI, NFH) + Biztosító (OEP) A beteg / a fogyasztó Gyógyszerész és munkatársai VN Kezelőorvos VK Nagykereskedő Termék gyártója, forgalmazója 9

10 Kereskedelmi gyakorlat (fogalmak) Forrás: különböző jogszabályok, marketing iskolák Gyógyszerreklám Gy. ismertetés orvos látogatás Gy. hirdetés Gy. minta patika látogatás brosúra Kereskedelmi kommunikáció marketing Kereskedelmi gyakorlat rendezvényen történő részvétel támogatása csekély értékű szakmai ajándék ésszerű mértékű vendéglátás rendezvények támogatása promóció eladás ösztönzés 10

11 Kereskedelmi gyakorlat / Alapfogalmak I A forgalomba hozatali engedély jogosultja: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely részére az arra jogosult hatóság a gyógyszer forgalomba hozatalát (azaz a gyógyszer embergyógyászati célra történő alkalmazhatóságát) engedélyezte. Vállalkozás: aki önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el. Reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot megrendeli. Reklámszolgáltató: aki önálló gazdasági tevékenysége körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt. A reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi. Közzététel: a reklám megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára. Reklám címzettje: aki felé a reklám irányul, illetve akihez a reklám eljut. 11

12 Kereskedelmi gyakorlat / Alapfogalmak II A beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy. A fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Betegtájékoztató: a gyógyszerhez mellékelt, a felhasználónak (betegnek) szóló közérthető tájékoztatás. Alkalmazási előírás: az orvos, illetve a gyógyszerész részére szóló, a forgalomba hozatali engedélyben szereplő szakmai előírás, amely a gyógyszer legfontosabb adatait, az alkalmazás feltételeit és jellemzőit tartalmazza. A gyógyszer ismertetése: olyan, a gyógyszerekre, a gyógyszer összetételére, hatására, illetve a gyógyszer alkalmazására vonatkozó kereskedelmi gyakorlat, amely kizárólag a gyógyszerek rendelésére, és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szól, vagy amelyet velük szemben alkalmaznak. A gyógyszerek rendelésére, illetve forgalmazására jogosult: az orvos, a gyógyszerész, a gyógyszerek, kereskedelmi forgalmában részt vevő - a vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező -előállító és kereskedő. 12

13 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalma (I) Versenytörvény Elérhetőség: Cél: A gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának biztosítása A Gazdasági hatékonyság fokozása és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci verseny fenntartása érdekében Az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások és a fogyasztók érdekének védelmében. Versenyjogi rendelkezések: - Tisztességtelen verseny tilalma (általános; hírnévrontás; üzleti titok; bojkott felhívás; utánzás; versenyeztetés során) - Üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása (üzletfelek megtévesztése; üzletfél választási szabadságának korlátozása) 13

14 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalma (II) Versenytörvény Elérhetőség: További versenyjogi rendelkezések: - A gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalma (versenykorlátozó megállapodások és összehangolt magatartás) kartell - A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma (visszaélés erőfölénnyel). Megsértésükkel kapcsolatos kérdésekben: Bírósági eljárás (Ptk./Btk.), valamint meghatározott esetekben a Gazdasági Versenyhivatal /Versenytanács ún. versenyfelügyeleti eljárása (Ket* szerint), GVH előzetes véleményező gyakorlata (pl. cégegyesülések előtt). * Ket. (Közigazgatási hatósági eljárást és szolgáltatást szabályozó törvény) 14

15 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei és korlátai (a) Reklámtörvény Elérhetőség: Cél: - Polgárok, különösen fiatalkorúak védelme - Társadalom rendjére káros hatások visszaszorítása - Gazdasági hatékonyságot a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny fenntartása - Üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások érdekeinek védelme Szakmai önszabályozás gyakorlatának elismerése - Önszabályozás keretében létrehozott magatartási kódexek betartásának ellenőrzésének megerősítése. Hivatkozik: egészségügyi intézmény fogalmára (Eü. Tv.) 15

16 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei és korlátai (b) Reklám tv. Elérhetőség: Gazdasági reklám: - közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód, amely - valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog v. szolgáltatás ( áru ) - értékesítésének v. más módon történő igénybevételének előmozdítására szolgál, v. e céllal összefüggésben alkalmazzák, illetve - a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére - vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul ( Reklám ). Kire vonatkozik? (a) Reklámozó,(b) reklámszolgáltató, (c ) reklám közzétevő Felelősségi szabály: a rendelkezések megsértéséért egyetemlegesen felelnek Eljáró hatóságok: fogyasztóvédelem; GVH vagy bíróság; szakhatóságok 16

17 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei és korlátai (c) Reklám tv. Elérhetőség: Alapelvek - reklám csak akkor tehető közzé, ha a reklámozó a reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató (ennek hiányában a reklám közzétevője) részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát. - Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) során, természetes személynek (mint reklám címzettjének) reklám - közvetlen megkeresés módszerével - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. (vannak kivételek ) - Adatkezelés során azt is biztosítani kell, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. 17

18 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei és korlátai (d) Reklám tv. Elérhetőség: Általános reklámtilalmak, - korlátozások Tilos az olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik. Tilos az olyan reklám, amely erőszakos a személyes vagy közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz a környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, érzelmi és erkölcsi fejlődését károsíthatja. Tilos reklámtevékenységet folytatni gyermekintézményekben, pl. óvodában,. (Kivétel pl. egészséges életmódra történő nevelés) 18

19 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei és korlátai (e) Reklám tv. Elérhetőség: Általános reklámtilalmak, - korlátozások: 1) Tilos közzétenni tudatosan nem észlelhető reklámot. Tudatosan nem észlelhető reklám: olyan reklám, amelynek közzétételekor - az időtartam rövidsége vagy más ok következtében - a reklám címzettjére lélektani értelemben a tudatos észleléshez szükséges ingerküszöbnél kisebb erősségű látvány, hang- vagy egyéb hatás keltette inger hat. 2) Tilos a megtévesztő reklám, különösen az áru általános jellemzői, ára vagy az ár megállapításának módja, a vásárlás egyéb szerződéses feltételei, továbbá a reklámozó megítélése, illetőleg az őt megillető jogok tekintetében. Megtévesztő reklám: minden olyan reklám, amely bármilyen módon - beleértve a megjelenítését is - megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti. Pl. étrend-kiegészítőknél a gyógyhatás hamis állítása, amikor a valóságban a készítmény nincsen gyógyszerként minősítve) 19

20 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei és korlátai (f) Reklám tv. Elérhetőség: Általános reklámtilalmak, - korlátozások: Összehasonlító reklám nem lehet félrevezető, érdeket vagy hírnevet sértő. Az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmak és korlátozások Tilos emberi szervet vagy szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni. A gyógyszerekre vonatkozóan, valamint az egyes kommunikációs eszközök útján megvalósuló gazdasági reklámtevékenységekre további külön szabályok vonatkoznak. A rádió és televízió műsorszolgáltatásában közzétett reklám esetében a mindenkori rádiózásról és televíziózásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell. 20

21 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma (I) 2008.évi XLVII. Törvény (Fttv.) Elérhetőség: EU-szabályozásnak megfelelően különbséget tesz a fogyasztóknak szóló kommunikáció, és minden más üzleti kommunikáció (reklám) között és bevezeti a kereskedelmi gyakorlat fogalmát. Fekete listát is tartalmaz: 31 külön nevesített tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot ezek megvalósítása esetén automatikus vétkesség-megállapítás, és szankciók. Pl. az áru nyilvántartásba vételének valótlan állítása; annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, működési zavarok gyógyítására, stb. 21

22 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma (II) 2008.évi XLVII. Tv (Fttv.) Elérhetőség: Általánosságban tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el, tehát ha nem tesz eleget a szakmai gondosság követelményének, és amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, tehát ha a fogyasztói magatartást torzítja, vagy annak torzítására alkalmas. Tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő vagy agresszív. 22

23 Bevezetés a gyógyszerek reklámozására és ismertetésére vonatkozó speciális jogszabályokba A tevékenységre vonatkozó szabályozás összetett: a) átfogó és egységes törvények rendelkeznek (ágazati hovatartozástól függetlenül ) : a vállalkozások egymás közötti, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességes üzleti magatartására vonatkozóan; és b) részletes egészségügyi-ágazati jogszabályok határozzák meg a a gyógyszerrel, mint különleges áruval kapcsolatosan követendő különös szempontokat (pl. vényköteles, TB- támogatásba befogadott gyógyszerek) Az Európai Unió gyógyszerreklámozásra vonatkozó alapelvével összhangban a hazai jogszabályrendszer is tiltja a kizárólag orvosi receptre kiváltható, társadalombiztosítási támogatással rendelhető, valamint a kizárólag kórházi felhasználásra engedélyezett gyógyszerek reklámozását a laikus közönség felé. 23

24 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (1) Többször módosított 2006.évi XCVIII. Törvény (Gyftv.) Elérhetőség: Miről rendelkezik a törvény: - Emberi felhasználásra szánt termékek forgalmazása, kereskedelmi gyakorlata - Azokkal kapcsolatos közfinanszírozás - Lakosság biztonságos ellátása - Gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazása - Gyógyszerellátó tevékenység gyakorlásának alapvető szabályai A GYÓGYSZERTÁR: - egészségügyi szolgáltató és kiskereskedelmi tevékenységet végző egészségügyi intézmény - az expediálás során felvilágosító tanácsadó szolgáltatást nyújt a szakszemélyzet - Elsimeri a gyógyszerési gondozást is, mint egészségügyi tevékenységet. 24

25 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (2) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény:(nem gyógyszer, de külön jogszabály alapján arra illetékes hatóság által nyilvántartásba vett anyag vagy keverék) Csekély értékűnek minősülő ajándék, valamint ésszerű mértékű vendéglátás: természetbeni juttatás, amelynek egyedi, az ÁFA-t is tartalmazó értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének az 5%-át. (2011-ben 3900 Ft) Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére, használatának betanítására, illetve forgalmazására jogosultak: orvos, gyógyszerész, előállító,kereskedő. Nem minősül reklámnak: gyógyszer címkéje, betegtájékoztatója, gy.s.e használati utasítása, csomagolás, és/vagy árváltozással kapcsolatos tényszerű közlés Kereskedelmi gyakorlat: minden gyógyszer illetve gyógyászati segédeszközre rendelésének, beszerzésének, értékesítésének vagy fogyasztásának előmozdítására irányuló bármely tájékoztatás, tevékenység, megjelenítési mód, marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció. 25

26 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (3) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Kereskedelmi gyakorlat különösen (de nem kizárólag) : a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz fogyasztóknak szóló reklámja, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetése, ingyenes orvosi minta átadása, rendelésre, forgalmazására jogosult részére ajándék, anyagi előny vagy más természetbeni juttatás adása, felajánlása, kivéve, ha az csekély értékű és összefügg a gyógyszer rendelésére, forgalmazására jogosult által folytatott tevékenységgel; gyógyszerek bemutatását, ismertetését segítő rendezvényen biztosított vendéglátás; rendelésre, forgalmazására jogosult személyek által látogatott szakmai, tudományos rendezvény, program közvetlen vagy közvetett támogatása, egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személy számára szakmai rendezvényen, tanfolyamon történő részvétel támogatása. 26

27 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (4) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Forgalmazás alapelvei : 1. Tilos a nem nyilvántartott / nem törzskönyvezett termékek ismertetése, reklámja ( off-label promóció ). 2. A gyógyszerrel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat a gyógyszer, ésszerű felhasználását kell, hogy elősegítse azáltal, hogy tárgyilagosan mutatja be a gyógyszer, tulajdonságait, mégpedig a jóváhagyott használati utasítás /gyógyszer-alkalmazási előírás alapján. 3. Az ebben a törvényben foglaltak kivételével tilos minden, az árhoz nyújtott társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszer népszerűsítésére, a felhasználás ösztönzésére irányuló bármilyen tevékenység. 27

28 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (4) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Forgalmazás alapelvei : 4) A gyógyszertár számára - az intézeti gyógyszertár kivételével - közfinanszírozott gyógyszer ellenérték nélkül nem adható, nem szállítható és nem ajánlható fel. Nem minősül tiltott előnynek azonban a kereskedelemben szokásos árés más általános szerződési feltételeken alapuló engedmények szerződéseken alapuló alkalmazása, illetve a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek tekintetében az egészségbiztosítási szerv által alkalmazott szerződéses kötelezettségek teljesítése. Gyógyszeradomány adható fekvőbeteg gyógyintézetnek ( az intézeti gyógyszertár bevételezi.) 28

29 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (5) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Forgalmazás alapelvei : 5) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosult személy nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen tiltott juttatást vagy a szabályozással ellentétes ösztönzést. 6) Gyógyszertárat működtető nem köthet olyan szerződést, nem fogadhat el olyan előnyt, amely betegek, fogyasztók hatékony és biztonságos gyógyszerellátását sérti vagy veszélyezteti. 7) Gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személyek nem vállalhatnak olyan szerződéses kötelezettséget és nem fogadhatnak el olyan előnyt, amely korlátozhatja vagy akadályozhatja szakmai függetlenségüket, különös tekintettel a betegekkel szemben fennálló pártatlan és tárgyszerű tanácsadási kötelezettségük teljesítésére. 29

30 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (6) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Forgalmazás alapelvei : 8) Tilos a betegnek, fogyasztónak bármilyen közvetlen, vagy közvetett formában (akár az orvos, illetve a gyógyszert kiszolgáltató által) olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, vagy egy adott forgalomba hozatali engedély jogosultja termékei fogyasztására ösztönöz, vagy azt feltételük szabja, továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek beteg által fizetendő térítési díjának ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyűjtési kedvezmény útján, vagy hasonló módon történő csökkentése, átvállalása, elengedése, vagy ahhoz bármilyen előnyök kötése. 30

31 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (6) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Forgalmazás alapelvei : 8) Kivételt képez a gyógyszerismertetési tevékenység folytatása során az orvosnak átadott ingyenes orvosi minta betegnek történő átadása. Hivatkozás a 3/2009 (II.25) Eü.M. rendeletre az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertető tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról 9) A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek kiszolgáltatása során adott bármilyen kedvezmény az árkedvezmény kivételével kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel. 31

32 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (7) 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet Elérhetőség: REKLÁM A fogyasztóknak olyan gyógyszer reklámozható, amely összetételére és alkalmazási céljára tekintettel az orvos - akár a diagnózis felállítása, akár a kezelés elrendelése vagy nyomon követése céljából történő -közreműködése nélkül, szükség szerint gyógyszerész tanácsa alapján alkalmazható. (Pl. vény nélkül kiadható gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ; gyógyszernek nem minősülő gyógyászati termékek, homeopátiás készítmények, vény nélkül kiadható Fo-No-s készítmények.) 32

33 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (8) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Vény nélkül is kiadható gyógyszerek és támogatással nem rendelkező gyógyászati segédeszközök reklámozása megengedett, ha egyértelműen jelzi a kategóriát (pl. gyógyszer) a termék nevét, hatóanyagát rendeltetésszerű használatra ösztönöz alkalmazási előírás /használati utasítás alapján készült figyelmeztető szöveget tartalmaz (kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét..) Nem tartalmazhatja tudósok, eü.szakemberek, ismert személyek ajánlását Nem sugalmazhatja, hogy az orvosi vizsgálat/kezelése a gyógyszer szedése miatt szükségtelen, stb. 33

34 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (9) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: A reklám nem tartalmazhat olyan utalást vagy kifejezést, amely az orvosi vizsgálat, kezelés vagy műtéti beavatkozás szükségtelenségére vagy mellőzhetőségére hivatkozik, vagy annak képzetét kelti, a gyógyszer mellékhatások nélküli vagy biztos gyógyulást eredményező alkalmazhatóságának képzetét kelti, a gyógyszert kozmetikumként vagy élelmiszerként tünteti fel, a gyógyszer hatásosságát és biztonságos használatát kizárólag annak természetes eredetére vezeti vissza, 34

35 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (10) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Továbbá a reklám nem tartalmazhat olyan utalást vagy kifejezést, amely kórtörténet leírásával vagy részletes ismertetésével téves öndiagnózist eredményezhet, betegség vagy sérülés hatására bekövetkező változást vagy állapotot, illetve a gyógyszer által az emberi szervezetre vagy annak valamely részére gyakorolt hatást félelemérzetet keltve, vagy a valóságtól eltérő módon mutat be, tudósok, egészségügyi szakemberek vagy ismert személyiségek ajánlását tartalmazza, annak képzetét kelti, hogy a gyógyszer alkalmazása nélkül az ember egészsége károsul. 35

36 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (11) 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet Elérhetőség: A figyelmeztető szöveg gyógyszer esetén: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!, gyógyászati segédeszköz esetén: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!. Hagyományos növényi gyógyszer reklámjának a fentieken túl a következő figyelmeztető szöveget is tartalmaznia kell: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. 36

37 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (12) 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet Elérhetőség: A figyelmeztető szöveget a reklámban jól olvashatóan, jól látható helyen, vízszintesen elhelyezve, a háttérből kiemelve magyar nyelven kell feltüntetni. A figyelmeztető szövegnek le kell fednie a reklám felületének tíz százalékát, két vagy több nyelven megjelenített figyelmeztető szöveg esetében pedig legalább a húsz százalékát. Több oldalas reklámanyag esetében a figyelmeztető szöveget a reklámanyag utolsó oldalán kell megjeleníteni. 37

38 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (13) 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet Elérhetőség: Televízióban közzétett reklám esetében: a figyelmeztető szövege(ke)t ott is megfelelően alkalmazni kell a reklám végén közzétett képernyőszövegre. A képernyőszöveget a betegtájékoztatás szükségességéről legalább öt másodpercig, a hagyományos növényi gyógyszerekre vonatkozó figyelem felhívást legalább tíz másodpercig kell feltüntetni, és ezen időtartam alatt a figyelmeztető szövegnek jól érthetően, magyar nyelven kell elhangzania. Rádióban közzétett reklám esetében: a figyelmeztető szöveg(ek)nek a reklám végén, jól érthetően, magyar nyelven kell elhangozniuk. A beolvasott figyelmeztető szövegek időtartamának legalább öt másodpercnek, illetve legalább tíz másodpercnek kell lennie. 38

39 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (14) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Tilos a gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható, és TB-támogatásba befogadott gyógyszerek, és gyógyászati segédeszközök reklámozása. Kivételek: Az egészségnevelésű céllal, eü. igazgatási szerv által egyedileg engedélyezett védőoltási programokat népszerűsítő kampányok, és azok gyógyszerei. 39

40 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (15) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Tilos közzétenni a Magyarországon nem forgalmazható, illetve nem alkalmazható gyógyszerekről készített reklámot, külön jogszabályban meghatározott kábítószert vagy pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszerre vonatkozó reklámot, vizsgálati készítményt bemutató reklámot, gyermekkorúaknak szóló reklámot, olyan vény nélkül is beszerezhető gyógyszer reklámját, amely gyógyszer nevével azonos elnevezésű, kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszer is forgalomban van, olyan vény nélkül is beszerezhető gyógyszer reklámját, amelynek árához külön jogszabály alapján a központi költségvetés, illetve az E. Alap az arra jogosultaknak támogatást nyújt. 40

41 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Ajándék, anyagi előny vagy más juttatás Az ismertetési tevékenységet folytató és az ismertető személy a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosultnak ajándékot, anyagi előnyt vagy más természetbeni juttatást nem adhat, nem ajánlhat fel és nem ígérhet, kivéve, ha a felsoroltak csekély értékűek és összefüggenek a gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel. Csekély értékűnek minősülő ajándék: természetbeni juttatás, amelynek egyedi, az általános forgalmi adót is tartalmazó értéke, ilyen érték hiányában pedig az általános forgalmi adóval együtt számított beszerzési ára vagy előállítási költsége nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át. (szja / adóigazolás kérdése!) 41

42 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Szakmai és tudományos rendezvények tartása A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök bemutatását, ismertetését segítő rendezvényeken az ismertetési tevékenységet folytató és az ismertető személy által biztosított vendéglátásnak ésszerű mértékűnek és a rendezvény fő céljához képest másodlagosnak kell lennie. A rendezvényre, illetve a bemutatóra az egészségügyben, illetve a gyógyszerellátásban közreműködő szakembereken kívül más személy nem hívható meg. Ésszerű mértékű támogatás: olyan támogatás, amely a meghirdetett rendezvény egy főre eső összegét tekintve nem haladja meg a a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át. 42

43 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személyek szakmai rendezvényen történő részvételének támogatása Természetbeni támogatás nyújtható az egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személy számára szakmai rendezvényeken, tanfolyamokon történő részvételre. A természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (így különösen utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat. (szja / adóigazolás kérdése!) 43

44 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (17) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: GYÓGYSZERISMERTETÉS Ha a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, illetve annak megbízása alapján más gazdálkodó szervezet ismertetési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti Intézet) bejelenteni. Gyógyszerismertetői tevékenységet csak megfelelő jogviszonyban foglalkoztatott, és egészségügyi miniszteri rendeletben meghatározott képzettségi követelményeknek megfelelő és a megfelelően bejelentett személy folytathat. ( Ez a személy csak orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, vagy egészségügyi főiskolát végzettségű lehet.) 44

45 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (18) 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet Elérhetőség: Az ismertetés megkezdése előtt az ismertető személy a gyógyszerismertető tevékenységre jogosító ismertető igazolványt a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosultnak (értsd: orvosnak, gyógyszerésznek) bemutatja, Az ismertetés keretében a vonatkozó információkat és dokumentumokat olyan részletességben kell bemutatnia, illetve átadnia, hogy azok alapján az orvos, gyógyszerész véleményt alkothasson az ismertetett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazásáról. Minden információnak, illetve írásos dokumentációnak pontosnak, igazolhatónak és naprakésznek kell lennie. 45

46 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (19) 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet Elérhetőség: Az ismertetés során az orvosi szakfolyóiratokból vagy más tudományos forrásból származó idézetet, táblázatot és más szemléltető anyagot az eredetihez hű formában kell bemutatni, valamint fel kell tüntetni azok pontos forrását és nyilvánosságra hozatalának időpontját. Ha az ismertetett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz külön jogszabály alapján társadalombiztosítási támogatással rendelhető, az átadott információk között fel kell tüntetni a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz - közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, - a támogatás összegét, valamint - térítési díját. 46

47 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (20) 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet Elérhetőség: Minden írott dokumentumnak tartalmaznia kell a dokumentum lezárásának vagy utolsó aktualizálásának időpontját. Az ismertető személy az ismertetői tevékenysége folytatása során a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szolgáltató tevékenységét és a betegellátást nem akadályozhatja, kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban keresheti fel. Az ismertető személy a fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató orvosánál történő ismertetésről a kórházi főgyógyszerészt tájékoztatja, és a tájékoztató anyagot új, illetve már forgalomban lévő gyógyszerre vonatkozó új információ esetén neki is átadja. 47

48 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (21) 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet Elérhetőség: Új, illetve már forgalomban lévő gyógyászati segédeszközre vonatkozó új információ esetén az ismertető személy a tájékoztató anyagot az intézet gazdasági igazgatójának is átadja. A térítésmentes gyógyszerminta, és gyógyszeradomány vagy segédeszközök átadására vonatkozóan is megállapít ez rendelet külön eljárásrendet. Az ismertetés során tudomásra hozott / illetve jutott gyógyszermellékhatások bejelentésének módját külön törvény szabályozza. 48

49 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás,valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai (22) 2006.évi XCVIII. Tv (Gyftv.) Elérhetőség: Felelősségi szabályok: Szabálysértésért az felel, aki gazdasági tevékenységével összefüggő célokért jár el, és az érintett gyógyszer értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül az érdekében áll. Ugyanilyen felelősség terheli, ha kereskedelmi gyakorlatot az ő érdekében szerződés alapján más valósítja meg. Kereskedelmi kommunikációk esetében egyetemlegesen felelnek: (1) alkotója, (2) közzétevője, (3) megrendelője. Szabálysértési eljárás: Közigazgatási hatósági eljárás 49

50 ÖSSZEFOGLALÁS Kereskedelmi gyakorlat szabályozása A fogyasztók és a vállalkozások védelme érdekében: 1. Törvényi szabályozás (versenyfelügyelet; termékfelügyelet; fogyasztóvédelem, reklám-, és kereskedelmi tevékenységek felügyelete) 2. Panasz, jogérvényesítés szabályozott biztosítása (peres és nem peres eljárások) 3. Önszabályozás gyakorlatának elismerése és támogatása (önszabályozó szervezetek, magatartási -, v. etikai kódexek) 4. Ismeretterjesztés, nevelés (szervek, szervezetek) 50

51 ÖSSZEFOGLALÁS Elérhetőség: Jogszabályok (általános) Versenytörvény: Az évi LVII. Tv. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról (utolsó módosítás: 2009.évi XIV. tv) A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII. Tv. (utolsó módosítás: évi XLVIII. Tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól) A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. Tv. (utolsó módosítás: 2008.évi XLII. Tv. ) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. tv as módosítása 51

52 ÖSSZEFOGLALÁS Elérhetőség: Jogszabályok (gyógyszerekre vonatkozó): évi CLIV. Tv. az egészségügyről évi XCVIII. Tv. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 3/2009. (II.25.) EüM. Rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer,illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertető tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról. Az egészségügyi miniszter 30/2007 (VI.22) Eü.M rendelete az egészségügyi dolgozók rendtartásáról 52

53 ÖSSZEFOGLALÁS Felügyeleti szervek (forgalmazás etika) ELJÁRÁSOK: a) Peres eljárás: bíróságok (polgári jogi és büntetőjogi eljárásrend alapján) b) Nem-peres eljárás: a közigazgatási hatóságok ( a közig. hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény alapján ) ELJÁRÓ SZERVEK: 1) Gazdasági Versenyhivatal VERSENY- és REKLÁMFELÜGYELET tisztességtelen piaci magatartás a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása a megtévesztő reklámok és az összehasonlító reklámok alkalmazása. 53

54 ÖSSZEFOGLALÁS Felügyeleti szervek (forgalmazás etika) ELJÁRÓ SZERVEK: 2) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal REKLÁMFELÜGYELET Cél: biztosítsa a fogyasztói érdekek védelmét, különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz, a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, valamint a hatékony jogorvoslathoz. Vizsgálatok: gazdasági reklámtevékenység a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat A gyógyszerek reklámozásának fogyasztóvédelmi ellenőrzése során, valamint a reklámfelügyeleti eljárások meghatározott eseteiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv szakhatóságként működik közre annak megállapítása érdekében, hogy Pl. gyógyszerreklámoknál OGYI (mint szakhatóság) közreműködéssel. 54

55 55 ÖSSZEFOGLALÁS Felügyeleti szervek (forgalmazás etika) 3) Országos Gyógyszerészeti Intézet A gyógyszerpiac felügyeletével összefüggésben a gyógyszerismertetés ellenőrzése: a gyógyszerismertetési tevékenységet folytatókról és az ismertető személyekről nyilvántartást vezet, a befolyásmentes, szakmai alapú gyógyszerrendelést és -forgalmazást szolgáló rendelkezések megsértésével kapcsolatos eljárásokat lefolytatja, és jogsértés esetén szankciókat alkalmaz. 4 ) Korábban EBF / 2011-től GYEMSZI? A gyógyszerellátás, egészségbiztosítás felügyelete: érvényesül-e a gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személyek szakmai függetlensége, nincs-e jogellenes kapcsolat vagy összefonódás a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer támogatással történő forgalmazására szerződött gyógyszertár, valamint a gyógyszergyártó és - forgalmazó, illetve támogatással történő gyógyszer-, rendelésére jogosult orvos között.

56 ÖSSZEFOGLALÁS Felügyeleti szervek (forgalmazás etika) Határozatok Ha az eljáró szerv az eljárás során megállapítja a tevékenység jogsértő voltát a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, valamint c) bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a jogsértést elkövette. A jogerős közigazgatási határozattal szemben a továbbiakban bíróság előtt lehet jogorvoslattal élni. A bírósági felülvizsgálat során a bíróság a hatóság határozatát megváltoztathatja. 56

57 Hivatás, Erkölcs, Etika

58 Magatartási kódexek / Etikai kódexek 58 Elérhetőség: Önszabályozás: törvényi szabályozáson túli többlet-követelmények és lehetőleg elsőként belső fegyelmi eljárás a tagok vonatkozásában a) Nemzetközi és európai gyógyszeripari és más szervezetek által összeállított magatartási kódexek Pl. Anglia ABPI kódex 1958-tól Pl. WHO 1988-tól Pl. IFPMA 2006 Pl. EFPIA 2007 b) Hazai kódexek Pl. Magyar reklámszövetség etikai kódexe Pl. A Nemzetközi Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (IGYE) és a Magyarországi Gyógyszergyártók Egyesületének (MAGYOSZ) közös etikai kódexe ( ) Szakmai testületek / kamarák (pl. MOK, MGYK)

59 Az Egészségügyi dolgozók rendtartása (1) 30/2007. (VI.22) Eü.M. rendelet Elérhetőség: Célja: - elősegíteni az eü. dolgozókat övező bizalom erősödését - eü. dolgozók megbecsülését. Tartalma: 1) Alapvető hivatásbeli követelmények megfogalmazása a társadalommal és a betegekkel szemben 2) Eü. szakemberek egymás közötti etikus magatartása. Etikus magatartás általános alapelve: A beteg jólléte mindenekelőtt. Ezt nem sértheti: sem társadalmi, sem politikai nyomás sem az adminisztrációs kötelezettségek sem kereskedelmi érdekek. 59

60 Az Egészségügyi dolgozók rendtartása (2) 30/2007. (VI.22) Eü.M. rendelet Elérhetőség: További alapelvek (kiemelés tőlem): Beteg autonómia, igazságosság, egyenlő elbánás elve Titoktartás elve: személyes és egészségügyi adatok kezelése Szaktudás megszerzése, átadása, és folyamatos fejlesztése Tisztességes kapcsolat eü. szakemberek között Szakmai függetlenség megőrzése Etikai szabályok betartása és másokkal történő betartatása. 60

61 Az Egészségügyi dolgozók rendtartása (3) 30/2007. (VI.22) Eü.M. rendelet Elérhetőség: XII. fejezet: A gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személyekre vonatkozó különös szabályok Gyógyszerész a társadalmi funkcióját, tisztségét nem használhatja fel a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz forgalmának növelésére Egyebekben az orvosokra vonatkozó különös szabályokat kell alkalmazni: különösen a XI. fejezet Az orvos és a társadalom : pl. jogszabálysértő reklámozás, stb. A Rendtartásban foglalt magatartási szabályok vétkes megszegése etikai vétségnek minősül. ( Nevesítetten is: a gyógyszerek ismertetésére és reklámozására, valamint a gyógyszerrendelés során a betegek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése, továbbá jogszabálysértő reklámozás egyben etikai vétségnek számít.) 61

62 Magyar Gyógyszerész Kamara Etikai Kódexe Legutóbbi változat: május 19. Elérhetőség: Hivatkozik a jogszabályokra, az eü. Dolgozók rendtartására csak lényeges szakmai etikai elveket és szabályokat rögzít, nem foglalja írásba a gyógyszerészektől elvárható valamennyi etikai magatartási formát. Mint az orvosok esetében, a gyógyszerészektől elvárt, hogy hivatásuk általános erkölcsből levezethető követelményeit is betartsák, beleértve azt, hogy a magánéletben sem tanúsíthatnak a hivatáshoz méltatlan magatartást. A kódex célja utat mutatni a tisztességes versenyzés, a becsületes üzleti és piaci magatartás vonatkozásában is. Kilenc speciális fejezetben fogalmaz meg szabályozó rendelkezéseket. 62

63 Magyar Gyógyszerész Kamara Etikai Kódexe Legutóbbi változat: május 19. Elérhetőség: Preambulum I. Általános rendelkezések II. A gyógyszerész a beteg szolgálatában III. A gyógyszerész titoktartási kötelezettsége IV. A gyógyszerész felelőssége és függetlensége V. Reklám és Hirdetés VI. A tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalma VII. A gyógyszerész és az eü. más területén dolgozók viszonya VIII. A gyógyszerész és munkatársai közötti kapcsolat IX. Az Etikai Kódex alkalmazásának szabályai Melléklet: Az Etikai Eljárás szabályai (elsőfokú és másodfokú eljárások) 63

64 Magyar Gyógyszerész Kamara Etikai Kódexe Legutóbbi változat: május 19. Elérhetőség: V. A Reklám és Hirdetés fejezet külön kitér a gyógyszertárra, a gyógyszerészi tevékenységre vonatkozó reklámozással kapcsolatos etikai elvárásokra; valamint részletezi a betegek /vásárlók tájékoztatásának elvárt módját. VI. A tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalma fejezet nemcsak a vállalkozások közötti viszony (tisztességes piaci magatartás, a versenykorlátozás tilalma) biztosítását, de a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát is előírja, és ezen jogszabályi rendelkezések vétkes megszegését az egyéb jogi következményektől függetlenül etikai vétségnek is minősíti. VII. A gyógyszerész és az egészségügy más területén dolgozók viszonyai fejezet a gyógyszerismertetést végző gyógyszerészekkel szemben is megfogalmaz konkrét elvárást, miszerint ők tevékenységüket a rájuk vonatkozó speciális szabályozáson túl a kódexbe foglalt etikai normák betartásával végezhetik. 64

65 ÖSSZEFOGLALÁS Promóció Reklám - Etika a patikában Kihívások, amiket kezelni kell: - gazdasági (pl. forgalomstabilizálás) igények - rohamosan növő termékszám - forgalomnövelő kereskedelmi technikák alkalmazása (reklámdömping). Fontos: -a gazdasági szakmai- etikai szempontok tisztességes és arányos alkalmazása -a gyógyszerekkel és egyéb termékekkel folytatott kereskedelmi gyakorlat megfelelősége. A gyógyszertár - egészségügyi intézmény A gyógyszer-expediálás, gyógyszerészi gondozás - egészségügyi szolgáltatás, és ez a tevékenység nem reklám, hanem teljes körű tájékoztatás betegségről és a gyógyszerek alkalmazásáról. A gyógyszertári szolgáltatások, a gyógyszerész tevékenység hirdetése, reklámozása, a mindenkori szakmai és etikai normák szerint (jogszabályok, önszabályozó kódexek) megengedett. 65

66 Köszönöm figyelmüket, további jó tanulást kívánok.

A helyes gyógyszermarketing gyakorlat

A helyes gyógyszermarketing gyakorlat A helyes gyógyszermarketing gyakorlat Meghívott előadó: dr Cseh Annamária Jogi szakokleveles szakgyógyszerész Compliance Officer, AstraZeneca Kft. 2012.Április 14. 1. A reklámról általában, hasznos fogalmak

Részletesebben

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet Hatályos: 2011.1.1-től 64/2003 (X.31.) ESzCsM rendelet helyett 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet

Részletesebben

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

11/2007. (III. 6.) EüM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetéséről

11/2007. (III. 6.) EüM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetéséről 11/2007. (III. 6.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetéséről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,

Részletesebben

REKLÁMTÖRVÉNY. Termékspecifikus tilalmak és -korlátok. általános tilalom:

REKLÁMTÖRVÉNY. Termékspecifikus tilalmak és -korlátok. általános tilalom: BME MBA Termékspecifikus tilalmak és -korlátok általános tilalom: Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik. Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális

Részletesebben

Étrend-kiegészítők reklámozása - különösen szakemberek számára

Étrend-kiegészítők reklámozása - különösen szakemberek számára Étrend-kiegészítők reklámozása - különösen szakemberek számára 206. november 6. Ifj. Faludi Gábor www.szecskay.com Szecskay Ügyvédi Iroda Attorneys at Law Étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kereskedelmi

Részletesebben

CLV Partners Ügyvédi Iroda

CLV Partners Ügyvédi Iroda CLV Partners Ügyvédi Iroda 1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv (Grt.) Termék-specifikus szabályozás (Gyftv; Hpt;) b2b b2c A tisztességtelen

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a 2008. évi XLVII. Törvény rendelkezéseire Előadó: dr. Papdi Andrea főtanácsos a jogszabály célja a fogyasztók érdekeinek

Részletesebben

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. BME MBA REKLÁMJOG Alaptörvény IX. cikk: (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Alaptörvény XII. cikk: (1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint

Részletesebben

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről 64/2003. (X. 31.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről A gazdasági reklámtevékenységről szóló

Részletesebben

Hyperol reklám. határozatot.

Hyperol reklám. határozatot. ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY H-1051 Budapest V., Zrínyi u. 3. : 1372 POB. 450. /Fax (06 1) 88-69-300/(06 1)88-69-460 E-mail:ogyi@ogyi.hu Hyperol reklám Közzététel napja:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00149-0020/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

T/1037. számú. törvényjavaslat

T/1037. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1037. számú törvényjavaslat a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Előadó: Dr. Molnár

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00186-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata 2010. május 18. dr. Balogh Virág Miről lesz szó? 1. Szervezeti háttér 2. Jogszabályi háttér 3. Közgazdasági háttér 4. A gyógyhatás -ra vonatkozó

Részletesebben

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra.

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00567-0001/2014 Kötelezésre szóló határozat A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra Kötelezem,

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

HATÁROZAT. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a

HATÁROZAT. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Iktatószám: Tárgy: BA/001/00711-0012/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Flavonkert KFT (székhelye:

Részletesebben

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. Schüssler-féle szöveti sók reklám

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. Schüssler-féle szöveti sók reklám ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET 1051. Budapest V. Zrínyi u. 3. Levélcím: 1372 Postafiók 450 Telefon: (36)-1-886-9300 Telefax: (36)-1-886-9467 Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok Schüssler-féle szöveti

Részletesebben

Vállalkozások és a REKLÁM

Vállalkozások és a REKLÁM Vállalkozások és a REKLÁM 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Nem foglalkozik megtévesztő reklámmal

Részletesebben

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez ÖRT Szakmai Fórum 2008. szeptember 9., Budapest Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez Új fogyasztóvédelmi szabályok Az Országgyűlés 2008. június 9-én elfogadta: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: Vj/068-46/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/01015-0017/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Enterside Kft (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kisteleki út 35., adószáma: 14312359-2-07) által megvalósított

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra Iktatószám: Tárgy: BA/001/00661-0001/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Thermo

Részletesebben

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK)

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) 2015.05.30. Bp.szakképzés 1 A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből 1. nap (február

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Ismertetés keretében adható. Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier)

Ismertetés keretében adható. Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier) Ismertetés keretében adható Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier) 1 Felmerülő kérdések Miért kellett módosítani? Miért pont így? Mit jelent ez a gyakorlatban? 2 MIÉRT KELLETT MÓDOSÍTANI? 3 Mi jut eszünkbe

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00358-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00033 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy a gyógyszerek,

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - tartózkodjanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályban elírtaknak megfelel szóbeli tájékoztatást adjanak,

H A T Á R O Z A T. - tartózkodjanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályban elírtaknak megfelel szóbeli tájékoztatást adjanak, Iktatószám: Tárgy: KE/001/00985-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem a Heidel Euro Kft.-t (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 43. 2/25. adószám: 25792092-2-42) hogy

Részletesebben

Jelleg feltüntetése (gyógyszer); név és hatóanyag; rendeltetésszerű használatára ösztönzés; összhang alkalmazási előírattal; figyelmeztető szöveg.

Jelleg feltüntetése (gyógyszer); név és hatóanyag; rendeltetésszerű használatára ösztönzés; összhang alkalmazási előírattal; figyelmeztető szöveg. Jelleg feltüntetése (gyógyszer); név és hatóanyag; rendeltetésszerű használatára ösztönzés; összhang alkalmazási előírattal; figyelmeztető szöveg. Kötelező tartalom/tilalmak (Gyftv.) Vizsgálat mellőzhetősége,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: )

H A T Á R O Z A T. 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: ) Iktatószám: Tárgy: KE/001/00616-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: 10485824-2-07)

Részletesebben

Az Országgyűlés. az alábbi törvényt alkotja; Általános rendelkezések

Az Országgyűlés. az alábbi törvényt alkotja; Általános rendelkezések 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy a gyógyszerek,

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás)

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BEO/001/00725-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

A gyógyszerpromóció szabályozásának változásai

A gyógyszerpromóció szabályozásának változásai A gyógyszerpromóció szabályozásának változásai Dr. Firniksz Judit Dr. Maklári-Papp Judit Budapest, 2009. február 20. Magatartási szabályok A szabályozás változásainak okai és háttere A régi és az új fogalmak

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság. megtiltja a jogsértő magatartás folytatását

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság. megtiltja a jogsértő magatartás folytatását Iktatószám: Tárgy: GY/001/00337-0019/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00144 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

Reklámjogszabályok. Példák bemutatására is sor kerül, alapszabályok. törvényi definíciók. törvényi definíciók. Gyógyszer esetében:

Reklámjogszabályok. Példák bemutatására is sor kerül, alapszabályok. törvényi definíciók. törvényi definíciók. Gyógyszer esetében: V Reklámjogszabályok Különös tekintettel a gyógyszerekre Milyen jogi szabályozások vonatkoznak a gyógyszerek reklámozására? A gazdasági reklámtevékenységrl szóló 1997. évi LVIII. törvény A rádiózásról

Részletesebben

Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében. III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20.

Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében. III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20. Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20. Adatvédelem Miről beszélünk? A személyes adatok védelméhez

Részletesebben

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, ÜZLETI DÖNTÉSEK TISZTESSÉGTELEN BEFOLYÁSOLÁSA, ÉS JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00087-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat I. A Pulse-Wawe Kft.-t (székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 21. 5. em. 4. - a továbbiakban: Kft., illetve

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a TITÁN GROUP ALKUSZ Független Biztosításközvetítő Kft. számára.

Részletesebben

az étrend-kiegészítők forgalmazásának fogyasztóvédelmi szabályaiban

az étrend-kiegészítők forgalmazásának fogyasztóvédelmi szabályaiban Ellentmondások az étrend-kiegészítők forgalmazásának fogyasztóvédelmi szabályaiban Miklovicz Attila, főtitkár Jog az Egészséghez Egyesület Mi a jólét? A szubjektív jólét legfontosabb tényezője a jó egészségi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK I/FB 50202/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Magyar Cetelem Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Építőipari Panaszmentességi Igazolás Építkezők Országos Egyesülete Építőipari Panaszmentességi Igazolás Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

HATÁROZAT I N D O K O L Á S

HATÁROZAT I N D O K O L Á S Iktatószám: Tárgy: GY/001/00711-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00145 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU Az elektronikus kereskedelem jogi háttere Dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda 2010. 04. 14. AZ ELŐADÁS VÁZLATA Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben áttekintés Leggyakoribb problémák a webboltokkal

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj 146/2006/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tárkány Autóház Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban indított

Részletesebben

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS Iktatószám: Tárgy: GY/001/00646-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00124 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló törvény alkalmazása az NFH gyakorlatában dr. Szöll llısy András Hatósági és s Jogi FıosztF osztály UCP és s KözérdekK

Részletesebben

HATÁROZAT. k ö t e l e z i,

HATÁROZAT. k ö t e l e z i, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00657-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Full Sunny KFT-t

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS Tervezés-Kutatás 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS MÉDIASZABÁLYOZÁS Hatáskör: Jogi szabályozás Gazdasági szabályozás Etikai normatívák Önszabályozás, Belső szabályozás Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Nemzeti Adó-

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-210/2007/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Best Reisen Utazási Iroda Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. HáziPatika Doboz

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. HáziPatika Doboz ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET 1051. Budapest V. Zrínyi u. 3. Levélcím: 1372 Postafiók 450 Telefon: (36)-1-886-9300 Telefax: (36)-1-886-9467 Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok HáziPatika Doboz Közzététel

Részletesebben

ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, MEGTÉVESZTŐ REKLÁM, JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM,

ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, MEGTÉVESZTŐ REKLÁM, JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM, ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, MEGTÉVESZTŐ REKLÁM, JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM, ÜZLETI DÖNTÉSEK TISZTESSÉGTELEN BEFOLYÁSOLÁSA BEJELENTÉSÉHEZ Űrlap a tisztességtelen

Részletesebben

A gazdasági reklámtevékenységrôl szóló 1997. évi LVIII. törvény* a 2001. évi I. törvénnyel** módosítva EGYSÉGES SZERKEZETBEN!

A gazdasági reklámtevékenységrôl szóló 1997. évi LVIII. törvény* a 2001. évi I. törvénnyel** módosítva EGYSÉGES SZERKEZETBEN! A gazdasági reklámtevékenységrôl szóló 1997. évi LVIII. törvény* a 2001. évi I. törvénnyel** módosítva EGYSÉGES SZERKEZETBEN! Az Országgyulés a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági

Részletesebben

Elektronikus hirdetés vagy spam?

Elektronikus hirdetés vagy spam? Elektronikus hirdetés vagy spam? A gyakorlatban sokszor felmerülő kérdés, hogy lehet-e a hatóság eljárását kezdeményezni kéretlen levelek (levélszemét, spam) miatt? A spam jogilag nem definiált fogalom,

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. figyelmezteti az ártájékoztatásra, valamint a kötelező jótállásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, és

H A T Á R O Z A T. figyelmezteti az ártájékoztatásra, valamint a kötelező jótállásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, és Iktatószám: Tárgy: VEO/001/01005-0003/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását.

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00038-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A SMART DONGFANG Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 2-4., adószám: 14595798-2-42)

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről. Általános rendelkezések

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről. Általános rendelkezések 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről Az Országgyűlés - a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében hivatalvezető Országos Hivatala "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás " - ellátás biztonság - szolgáltatás biztonság

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást

Ezen túlmenően a Vállalkozást Iktatószám: Tárgy: BA/001/00349-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE Sárvár 2011. március 24. Országos Gyógyszerészeti Intézet Dr. Szepezdi Zsuzsanna főigazgató A természetes anyagok (növényi szerek) szabályozására 1987-ben került sor elsőként

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 86/2007/017. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ A GENERIKUS GYÓGYSZERIPAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL SZÓLÓ TRANSZPARENCIA KÓDEXE

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség 2014konferencia 2014.09.10. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1.

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. Általános rendelkezések

2008. évi XLVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. Általános rendelkezések 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről Az Országgyűlés - a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Az étrend-kiegészítő forgalmazás és reklámozás aktuális jogi kérdései

Az étrend-kiegészítő forgalmazás és reklámozás aktuális jogi kérdései Az étrend-kiegészítő forgalmazás és reklámozás aktuális jogi kérdései Dr. Berekméri-Varró Réka, Partner Associate 2016. ápr. 8. Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda Főbb témák I. Forgalmazás

Részletesebben

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT Közzététel 2016- tól Az átláthatóság iránti igény erősödése Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-122/2006/23. Ikt.sz: Vj-122/2006/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a GfK Hungária Piackutató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól1

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól1 A jogszabály mai napon (2015.III.8.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól1

Részletesebben

A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK JAVASLATA A GYÓGYSZERTÁRI MARKETINGSZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA

A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK JAVASLATA A GYÓGYSZERTÁRI MARKETINGSZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK JAVASLATA A GYÓGYSZERTÁRI MARKETINGSZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA 2015. július Vezetői összefoglaló A gyártók, a nagy- és kiskereskedők az általuk gyártott és forgalmazott

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységrõl

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységrõl 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységrõl Az Országgyûlés - a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny

Részletesebben

H Í R L E V É L 2008. szeptember

H Í R L E V É L 2008. szeptember H Í R L E V É L 2008. szeptember A tartalomból I. FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY... 2 1. Bírságok... 2 1. Egyéb jogkövetkezmények, végrehajtás... 2 II. A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben