Reklámjogszabályok. Példák bemutatására is sor kerül, alapszabályok. törvényi definíciók. törvényi definíciók. Gyógyszer esetében:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reklámjogszabályok. Példák bemutatására is sor kerül, alapszabályok. törvényi definíciók. törvényi definíciók. Gyógyszer esetében:"

Átírás

1 V Reklámjogszabályok Különös tekintettel a gyógyszerekre Milyen jogi szabályozások vonatkoznak a gyógyszerek reklámozására? A gazdasági reklámtevékenységrl szóló évi LVIII. törvény A rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény A gyógyszergazdasági törvény A gyógyszertörvény 64/2003. (X. 31.) ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerül gyógyszerek, gyógyszernek nem minsül gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetésérl 1 2 Példák bemutatására is sor kerül, alapszabályok Nem vényköteles gyógyszer a lakosságnak (nagyközönségnek) reklámozható Vényköteles gyógyszer csak orvosnak-gyógyszerésznek ismertethet*, nagyközönségnek nem reklámozható 3 törvényi definíciók Reklám: minden olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás (=áru) értékesítését vagy egyéb igénybevételét vagy vállalkozás nevének, tevékenységének népszer0sítését vagy árú megismertetését mozdítja el* Reklámozó: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, vagy azt megrendeli 4 Gyógyszer esetében: törvényi definíciók Reklámozás: minden olyan információ-átadás, amely a gyógyszerrendelés, gyógyszerforgalmazás vagy gyógyszerfogyasztás befolyásolását célozza, illetve arra alkalmas 5 Reklámszolgáltató: aki a reklámot létrehozza, vagy ezzel összefüggésben nyújt szolgáltatást Feln*tt: >18, fiatalkorú: 14-18, gyermek: <14 éves Sajtótermék: újság, könyv, rádió- TV-m0sor, röplap, videokazetta, bármilyen más tájékoztató eszköz 6 1

2 törvényi definíciók Burkolt reklám: semleges információ látszatát kelt* reklám Összehasonlító reklám: közvetve vagy közvetlenül felismerhet*vé teszi a reklámozóéhoz hasonló más vállalkozást vagy az általa el*állított, a reklámban szerepl*höz hasonló árút 7 törvényi definíciók Megtéveszt* reklám: amely megtéveszthet személyeket és befolyásolhatja gazdasági magatartásukat, s emiatt a reklámozóéhoz hasonló más vállalkozás érdekeit sérti Tudatosan nem észlelhet* reklám: a tudatos észleléshez szükséges ingerküszöbnél kisebb er*sség0 látvány vagy hanginger 8 törvényi definíciók Gyógyszerek reklámozása Szabadtéri reklámhordozó: építményen kívül elhelyezett eszköz (kivéve az árusítás helyszínén) 9 10 A reklám közzététele A reklámjelleg felismerhet* legyen, a reklám a környezetét*l különüljön el Neocitran - Familia Kft A a reklámozó reklám közzétev*- jének/reklámszolgáltatónak azonosíthatóan megnevezi vállalkozását, székhelyét, adószámát Hasonló adatok a közvetlen fogyasztónak szóló csomagküldéses reklámokon is! 11 Általános reklámtilalmak, 1 Nem sérthet személyhez f0z*d*, kegyeleti vagy adatvédelmi jogot Nem buzdíthat er*szakra, személyi vagy környezet- vagy közbiztonságot károsító magatartásra Nem kelthet félelemérzetet 12 2

3 Mit tilt a törvény: Nem buzdíthat saját egészség károsítására! Az OGYI értelmezése szerint a törvényb*l az is következik, hogy a reklám a jóizlést sem sértheti, mert ez is személyhez f0z*d* jog! Különösen érvényes ez a gyógyszerreklámokra! Sérti a jóizlést... Sérti a jóizlést Prostata hyperplasia kezelésére való gyógyszerr*l van szó E Z N E M S Z A R V A S! Általános reklámtilalmak, 2 Tilos a gyermek- és fiatalkorúaknak szóló reklám, ha szellemi vagy erkölcsi fejl*désüket károsíthatja, vagy hiszékenységük kihasználásával arra késztet, hogy a feln*tt korúakat vásárlásra ösztönözzék Na, ez vajon kinek szól?! A felntteknek? Rossz példák

4 Gyermekeket céloz meg Általános reklámtilalmak, 3 Ez vajon nem készteti a gyereket arra, hogy megvetesse? 19 Tilos közzétenni burkolt és tudatosan nem észlelhet* reklámot Tilos jogszabály szerint engedélyköteles vagy tiltott árúk reklámozása Tilos megtéveszt* reklám közzététele 20 Megtéveszt* reklám Összehasonlító reklámok, 1 Itt a törvény kiemeli az árú árával, általános tulajdonságaival, eredetével, egészségre gyakorolt hatásaival, használatának várható eredményeivel kapcsolatos megtéveszt* állításokat Nem lehet megtéveszt* Nem sértheti más vállalkozás (márkaneve, stb.) hírnevét Nem vezethet más árúval való összetévesztésre Csak összehasonlítható árúkra, tárgyilagosan Megtéveszt* állítás (A szer koffeint is tartalmaz!) Rossz példák Amikor az összehasonlító reklám nem felel meg a jogszabályban elírt feltételeknek

5 Összehasonlító reklámok, 2 Tilos közzé tenni olyan reklámot, amely a valós választás látszatát keltve azonosíthatóan vagy felismerhet*en meg nem jelölt árúval való összehasonlítást tartalmaz Kérdés: másik fogkrém, másik mosópor, másik tisztítószer? 25 VN reklámja: kivétel Csak orvosi vényre kiadható vagy fekv*beteg-gyógyintézetben használható gyógyszer nagyközönségnek nem reklámozható, kizárólag egészségügyi szakképesítés0eknek ismertethet* Kivéve az ÁNTSZ által engedélyezett véd*oltási programokat, de az oltóanyag (márka) ne legyen azonosítható és ha csak egy van? 26 Vényköteles szer nagyközönségnek nem reklámozható Postai levélborítékon? Postai levelez*lap mint vényköteles gyógyszer reklámhordozója? S ha a reklámozó ravaszkodik... A gyógyszer dobozára rátetet valami teljesen semleges ábrát ami aztán megjelenik a reklámokon s így a lakius is azonosítani tudja a vényköteles gyógyszert! 1. Vényköteles gyógyszer doboza

6 s egy általános reklám: 2. Vényköteles gyógyszer doboza s egy általános reklám 3 Egy vényköteles gyógyszer doboza s egy általános reklám 35 A nem vényköteles gyógyszerek lakossági reklámja derüljön ki, hogy ez gyógyszer, ne legyen összetéveszthet* élelmiszerrel, kozmetikummal szerepel a neve, egy-hatóanyagúnál annak nemzetközi szabadneve is rendeltetésszer0 használatra ösztönöz, ehhez megadja a tájékoztatást, s felhívást tartalmaz a betegtájékoztató elolvasására a hivatalos alkalmazási el*irata 36 alapján mutatja be 6

7 A nem vényköteles gyógyszerek lakossági reklámja, 2 Nem állíthat biztos gyógyulást, mellékhatások hiányát igyon nyugodtan, csak szedje a szeremet hatásos: mert természetes eredet0 rengeteg rossz példa nem vezethet téves öndiagnózisra (pl. kórtörténet bemutatása) sok táncol borotvaélen nem lehet félelemérzetet kelt* bemutatás 37 Rossz példák Hatásosságot, biztonságosságot a természetes eredetre vezeti vissza 38 A nem vényköteles gyógyszerek lakossági reklámja, 3 A nem vényköteles gyógyszerek lakossági reklámja, 4 Nem tartalmazhatja egészségügyi szakemberek vagy ismert személyiségek ajánlását Brinkmann prof., a Barátok között -ben rákban megbetegedett szinész nem kelthet olyan képzetet, hogy károsul az egészség, ha ezt nem szedi növényi olaj: minden évben hal meg infarktusban 39 Mindez nem vonatkozik az emlékeztet* reklámokra: csak a gyógyszer és a gyártó neve (védjegye) rádióban-tv-ben ugyanazon reklámblokkban ismétl*dik 40 A nem vényköteles gyógyszerek lakossági reklámja, 5 Egészségnevelési információ Tilos közzétenni kábítószert, pszichotróp anyagot tartalmazó, vénykötelessel azonos nev0 és gyógyszerformájú gyógyszerek reklámját Egészségnevelés, tudományos ismeretterjesztés: akkor nem min*sül reklámnak, ha a nem tartalmazza a gyógyszer nevét vagy azonosítására alkalmas utalást (pl. hatóanyag és gyártó együttes megnevezése)

8 Egy vényköteles gyógyszer... (elnézést, most nem lehetett a nevet letakarni...) És mit találtunk az Interneten?! Javallat: erectilis dysfunctio kezelése Reklámrendelet Tilos reklámozni Tb-támogatott gyógyszereket Forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkez* gyógyszereket Reklámrendelet A kötelez* figyelmeztetés, 1 A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezel*- orvosát, gyógyszerészét Rádióban, TV-ben min. 5 s, magyarul TV-ben a képerny*n is, lásd a szabadtéri reklámhordozó szabályait Reklámrendelet A kötelez* figyelmeztetés, 2 Hagyományos növényi gyógyszerek esetében: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra vonatkozóan alkalmazása kizárólag a régóta fennálló használaton alapul Rádióban, TV-ben min. 5 s, magyarul TV-ben a képerny*n is, lásd a Reklámrendelet A kötelez* figyelmeztetés Szabadtéri reklámhordozón, sajtóterméken: jól olvasható, jól látható, vízszintesen, a háttérb*l kiemelve, legalább 10% (ha több nyelven: 20%) ez nem látható! szabadtéri reklámhordozó szabályait 47 A kockázatokról és a mellékhatásokról A kockázatokról és a mellékhatásokról 48 olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelorvosát, gyógyszerészét meg kezelorvosát, gyógyszerészét 8

9 Gyógyszerek ismertetése egészségügyi szakemberek számára + Gyógyszer ismertetése orvosok-gyógyszerészek részére orvos-gyógyszertár látogatás orvosnak,gyógyszerésznek térítésmentes gyógyszerminták adása ajándék, jutalom felajánlása gyógyszerismertet* rendezvények, tudományos kongresszusok szponzorálása Ki végezhet gyógyszerismertetést Orvoslátogatók nyilvántartása OGYI nevében vagy reklámozóval/reklámszolgáltatóval munkaviszonyban álló orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, fels*fokú egészségügyi végzettség0 (pl. véd*n* vagy dietetikus is) más végzettség0, aki korábban ez A rendelet értelmében gyógyszerek területén orvoslátogatói tevékenységet végezhet, aki. Nincs egészségügyi szolgáltatóval jogviszonyban áll (Összeférhetetlenség nem áll fenn) Ez az OGYI gyógyszerismertet$ire nem vonatkozik Nyilvántartásba vették alól felmentést engedélyt kapott Igazolvány Az Egészségbiztosítási Felügyelet által nyilvántartásba vett orvoslátogatók gyógyszerismertet* igazolványt kapnak A regisztráció díja évi 5 millió Ft Hogyan dolgozhat a gyógyszerismertet*?

10 Gyógyszerismertetés A gyógyszerre vonatkozó információt olyan részletesen, hogy a megcélzott orvos/gyógyszerész arról hiteles képet alkosson. Bármit ad át írásban, az bizonyított és naprakész legyen hát... A szakfolyóiratból származó kivonat h0 legyen Ha tb-támogatott: ennek összege Gyógyszerismertetés A betegellátást nem akadályozhatja és csak el*re egyeztetett id*pontban jöhet, amikor az gyógyító-megel*z* tevékenységet nem végez (kórházba csak az intézeti f*gyógyszerész tájékoztatásával) kint ül 5 beteg = 4 orvoslátogató... és az ár is! Orvosi minta adása (Kábítószer, pszichotróp nem adható!) Orvosnak/gyógyszerésznek, a betegnek olyan nem, ami adott gyógyszer vagy cég termékeinek a fogyasztására ösztönöz! Az orvos/gyógyszerész írásbeli kérésére (kórházban a f*gyógyszerész útján) gyógyszerenként a legkisebb engedélyezett csomagolásból 1 Ajándék, juttatás amely fogyasztásra ösztönöz, illetve feltételül szabja a gyógyszer felhasználását Rossz példák személynek max. 2-t ez is sok ám! Orvosi minta átadása Jegyz*könyv az mintákról A mintán felirat: A betegnek a (V gyógyszer ) átadott Ingyenes orvosi minta, kereskedelmi forgalomba nem hozható! fogyasztására ösztönz* semmilyen ajándék nem adható, az orvosgyógyszerész révén sem! 59 Ajándék orvosnak, gyógyszerésznek Ajándék: csak ha csekély érték0 és összefügg a tevékenységével Csekély érték: a mindenkori minimálbér 5%- a, jelenleg kb Ft Gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai rendezvények támogatása: ésszer0 mérték0 lehet, a tudományos programtól elkülönül és csak az orvosnak (gyógyszerésznek) szólhat házastársnak nem Ésszer0 mérték = a csekély érték 60 10

11 A kapott juttatás adóköteles! Természetbeni támogatás adható egészségügyi vagy ilyen tudományos tevékenységet folytatók számára rendezvényen való részvételre (utazás, szállás, részvételi díj) annak érdekében, hogy [a megajándékozott] adózási kötelezettségének eleget tudjon tenni, a reklámozó a megfelel* adóigazolást köteles kiállítani számára A juttatások nyilvánosak! A cégeknek okt. 1.-ig a következ* évre tervezett febr. 15.-ig az el*z* évben adott ajándékok és támogatások listáját be kell jelenteni az Egészségbiztosítási Felügyeletnek! Reklám- és gyógyszerismertetésfelügyeleti eljárások Reklámfelügyeleti hatóságok Fogyasztóvédelem, ekkor kijelölt szakhatóság: OGYI Az OGYI eljáró hatóság is, ekkor államigazgatási másodfok: Egészségbiztosítási Felügyelet Gyógyszerreklámok szakhatósági véleményezése A Fogyasztóvédelmi ffelügyelség, Gazd. Versenyhivatal, egyéb társhatóság szakvéleményt kér Panaszos bejelentés érkezik Reklámozó cég kér elzetes elbírálást Patikai és kórházmédia területén tevékenyked vállalkozások kérésére szakvélemény 65 Reklámfelügyelet A reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétev*je egyaránt felel*s kivéve burkolt, megtéveszt*, összehasonlító reklámok: itt csak a reklámozó 66 11

12 Gyógyszerismertetésfelügyeleti eljárások Eljáró hatóság: Egészségbiztosítási Felügyelet, kijelölt szakhatóság: OGYI Államigazgatási másodfok nincs, bírósági fölülvizsgálat lehetséges Reklámfelügyeleti szankciók felhívás a jogsért* tevékenység megszüntetésére ennek megtiltása bírság: 0,5 25 millió Ft (ha tbtámogatott szerre vonatkozott: 80%-a az E-alapba) Gyógyszerismertetésfelügyeleti szankciók felhívás a jogsért* tevékenység megszüntetésére ennek megtiltása bírság: 0,5 25 millió Ft etikai eljárás kezdeményezése (orvos, gyógyszerész, eü.-i szakdolgozó) (folytatódik) Gyógyszerismertetésfelügyeleti szankciók (folytatás) súlyos vagy ismétl*d* esetben: 0,5-3 évre az engedély fölfüggesztése vagy a tb-támogatás megvonásának kezdeményezése súlyos: az ismertetés nyeresége 25 millió Ft ismétl*d*: 2 éven belül 2x joger*sen elmarasztalták Reklámfelügyeleti eljárások Kérelemre indul, kérheti: akinek jogos érdekeit sérti közigazgatási szervek a fogyasztó érdekvédelmét ellátó érdekvédelmi szervek Gyógyszerismertet" cégek helyszíni ellen"rzése Mire terjed ki: a térítésmentes orvosi minta átadásáról vezetett jegyzkönyvek, az orvoslátogatói tevékenység Az Eb.-i Felügyelet bárkitl adatot kérhet, lemásolhat, bárhova beléphet a tulajdonos engedélye nélkül is (ajtót betörve!) a Fvárosi Bíróság 72 órán belül nemperes eljárásban kiadott bírói engedélyével

13 Karitatív célra térítésmentes gyógyszeradomány Csak olyan egészségügyi vagy szociális intézménynek, ahol a felhasználás feltételei adottak (Gyógyszertörvény: az OGYI engedélyével!) Felirat: Gyógyszeradomány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! 73 Az OGYI saját, független gyógyszerismertetése Saját gyógyszerismertet* hálózat (40 gyógyszerész, szerte az országban, gyakorlatilag lelkesedésb*l) Gyógyszereink OGYI közlemények jelenleg példányban havonta, ingyen, minden orvosnak és gyógyszerésznek a lakáscímére 74 A Gyógyszereink rovata Kiadvány és továbbképzés Az OGYI gyógyszerreklámozás és -ismertetés területén végzett munkájáról gyakran olvashatnak benne 75 Kiadvány Pontszerz továbbképzés Évente 2x elssorban céges orvoslátogatóknak Évente 4x elssorban az OGYI saját Gyógyszerismertet hálózatának és kórházi gyógyszerészeknek 76 Információ vényköteles gyógyszerr"l Az USA-ban vényköteles gyógyszer is reklámozható ( direct to consumer, DTC). A WHO elutasítja! Az EU-ban bizonyos terápiás területeken felmerült a kontrollált információ lehetsége errl tárgyalnak. Megoldatlan problémák Internet külön szabályozása Mi a teend, ha a reklám élelmiszernek, étrendkiegészítnek tulajdonít gyógyhatást?

14 Vényköteles gyógyszerek és étrendkiegészítk (?) együtt az Interneten EgyértelmLen vényköteles szerek kínálata az Interneten

A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE

A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE Tartalom A leggyakrabban használt kifejezések és rövidítések meghatározása 2 1. FEJEZET A KÓDEX szabályozási háttere 3 2. FEJEZET A KÓDEX érvényesítése 4 3. FEJEZET

Részletesebben

A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE

A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE Tartalom A GYAKRABBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK MEGHATÁROZÁSA... 2 1. FEJEZET - A KÓDEX TÖRVÉNYI HÁTTERE... 2 2. FEJEZET - A KÓDEX ÉRVÉNYESÍTÉSE... 3 3.

Részletesebben

TARTALOM. 3. PARAGRAFUS Promóciós információ és annak alátámasztása... 10. 11. PARAGRAFUS Egészségügyben dolgozók számára nyújtott támogatás...

TARTALOM. 3. PARAGRAFUS Promóciós információ és annak alátámasztása... 10. 11. PARAGRAFUS Egészségügyben dolgozók számára nyújtott támogatás... TARTALOM 1. FEJEZET A KÓDEX TÖRVÉNYI HÁTTERE 4 2. FEJEZET A KÓDEX ÉRVÉNYESÍTÉSE 6 3. FEJEZET A KÓDEX HATÁLYA 7 4. FEJEZET A KÓDEX RENDELKEZÉSEI 9 1. PARAGRAFUS Forgalomba hozatali engedély.....................................................

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! ny.regionális igazgató. elnök Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

Tisztelt Olvasó! ny.regionális igazgató. elnök Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület 1 AMIT ÉRDEMES TUDNI a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényekről 2 Tisztelt

Részletesebben

Online Áruházunk használata

Online Áruházunk használata Online Áruházunk használata Áruházunkban feltüntetett árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t tartalmazzák. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a termék(ek) megrendelése vásárlási szerződésnek minősül, így a megrendelt

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben

Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben V (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben KAMARA OGYI ÁNTSZ OEP EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségbiztosítási felügyelet egyebek 2 1 (Bizonyos) Igazgatási feladatokat

Részletesebben

Nemzetközi irányelvek EFPIA PGEU FIP. Hazai etikai kódexek MAGYOSZ-IGY MGYK A GYÓGYSZER- KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE EFPIA. EFPIA irányelv fejezetei

Nemzetközi irányelvek EFPIA PGEU FIP. Hazai etikai kódexek MAGYOSZ-IGY MGYK A GYÓGYSZER- KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE EFPIA. EFPIA irányelv fejezetei Nemzetközi irányelvek EFPIA PGEU FIP Hazai etikai kódexek MAGYOSZ-IGY MGYK EFPIA The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations ( EFPIA ) Európai gyógyszeripari szervezet tagjai

Részletesebben

MAGYAR REKLÁMETIKA KÓDEX 2015

MAGYAR REKLÁMETIKA KÓDEX 2015 MAGYAR REKLÁMETIKA KÓDEX 2015 ELŐSZÓ A Magyar Reklámetikai Kódex azzal a céllal készült, hogy a Magyarországon reklámtevékenységet folytatók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgáljon, és alkalmazásával

Részletesebben

MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX

MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX 2001. MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX ELOSZÓ A Magyar Reklámetikai Kódex azzal a céllal készült, hogy a Magyarországon reklámtevékenységet folytatók szakmai-etikai normagyujteményeként

Részletesebben

A gyógyszerek rendelése és kiadása. Általános jellemzk

A gyógyszerek rendelése és kiadása. Általános jellemzk A gyógyszerek rendelése és kiadása 1 Alapveten fontos kérdés: Külön-külön miniszteri rendelet írja le a rendelhetség-kiadhatóság szakmai feltételeit és a társadalombiztosítási támogatással való rendelhetséget-kiadhatóságot!

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB? (Avagy: elemzések és gondolatok a reklám jogi szabályozásának körérôl)

HOGYAN TOVÁBB? (Avagy: elemzések és gondolatok a reklám jogi szabályozásának körérôl) I. BELFÖLDI REKLÁMSZABÁLYOZÁS Elôzmények: A reklámszakmában tudvalévô, hogy 1990-ben 10 milliárd, 1997-ben 100 milliárd körüli volt a reklámráfordítás Magyarországon. A reklám: a gazdaság tükre, kirakata,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Részletesebben

MAGYAR ORVOSI KAMARA ETIKAI KÓDEX

MAGYAR ORVOSI KAMARA ETIKAI KÓDEX MAGYAR ORVOSI KAMARA ETIKAI KÓDEX Tartalomjegyzék Bevezet_... 4 Orvosi eskü... 5 (Ajánlás) I. A beteg és az orvos... 8 Az orvos választás és a beteg elutasításának szabadsága...8 A beteg tájékoztatása...8

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV VÁLASZOK Szerencsejáték Zrt.

ZÖLD KÖNYV VÁLASZOK Szerencsejáték Zrt. (1) Ismer-e olyan adatokat vagy tanulmányokat az EU online szerencsejáték piacáról, amelyek segítséget nyújtanának az uniós és nemzeti szint szakpolitikák kialakításában? Amennyiben igen, ezek az adatok

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig Használat feltételei BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint

Részletesebben

A fogyasztók felé irányuló kereskedelmi gyakorlatok etikai szabályozásának bemutatása néhány gyakorlati példán keresztül Dr. Kónya Csaba Béres 2014.

A fogyasztók felé irányuló kereskedelmi gyakorlatok etikai szabályozásának bemutatása néhány gyakorlati példán keresztül Dr. Kónya Csaba Béres 2014. A fogyasztók felé irányuló kereskedelmi gyakorlatok etikai szabályozásának bemutatása néhány gyakorlati példán keresztül Dr. Kónya Csaba Béres 2014. július 8. 1 Az etika annak a szükségességnek átélését

Részletesebben

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai Információs anyag kis- és középvállalkozások számára A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai 1 A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai 1

Részletesebben

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak Fogyasztóvédelmi Kiadvány Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Kiadó: Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

Részletesebben

2. Írja le, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a reklámkészítésnél!

2. Írja le, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a reklámkészítésnél! TESZTELJE TUDÁSÁT! (Egyes kérdéseknél több jó megoldás is lehetséges!) 1. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? a) A reklám irányulhat a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítésére

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/056/2010. Iktatószám: Vj/056-35/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

Részletesebben

Az elektronikus úton küldött reklámokra vonatkozó szabályozás áttekintése Módosítási javaslatok Készült a Nemzeti Hírközlési Hatóság megbízásából

Az elektronikus úton küldött reklámokra vonatkozó szabályozás áttekintése Módosítási javaslatok Készült a Nemzeti Hírközlési Hatóság megbízásából Az elektronikus úton küldött reklámokra vonatkozó szabályozás áttekintése Módosítási javaslatok Készült a Nemzeti Hírközlési Hatóság megbízásából Készítették: Bayer Judit Simon Éva Vikman László 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1201/2013 Témafelels: dr. Bélteky-Tóth Ágnes dr. Herman Nóra Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S a gazdasági reklámtevékenység

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan Tartalom: - Gyógyszerrendelés, expediálás gyakorlati anyag kiegészítései - Gyógyszertárak működési feltételei és szakmai-ügyviteli

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról Az Országgylés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét, valamint

Részletesebben

Állásfoglalások a reklámterület jogi-etikai eseteinek körébôl

Állásfoglalások a reklámterület jogi-etikai eseteinek körébôl Állásfoglalások a reklámterület jogi-etikai eseteinek körébôl (folytatás) A Média ÁSZ 13. 1998. ôszi számában fenti címmel már megjelent egy válogatás, amely tájékoztatást kíván nyújtani a reklámmunka

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyrl. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím.

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyrl. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrl Az Országgylés - a lakosság egészsége iránt érzett felelsségétl áthatva, - attól a meggyzdéstl vezérelve, hogy az egyén egészséghez fzd érdeke és jólléte elsbbséget

Részletesebben