Elektronikus hirdetés vagy spam?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus hirdetés vagy spam?"

Átírás

1 Elektronikus hirdetés vagy spam? A gyakorlatban sokszor felmerülő kérdés, hogy lehet-e a hatóság eljárását kezdeményezni kéretlen levelek (levélszemét, spam) miatt? A spam jogilag nem definiált fogalom, a köznyelvben és a számítástechnikában is több, egymástól különböző meghatározása létezik. Az elektronikus hirdetés fogalmát ezzel szemben a hatályos jogszabályok meghatározzák: ebbe a körbe tartozik a gazdasági reklám, a társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, valamint az is, ha valaki elektronikus hirdetés küldéséhez kér hozzájárulást. Ugyanakkor a spam fogalmába a legtöbben olyan kéretlen üzeneteket is beleértenek, amelyek nem minősülnek elektronikus hirdetésnek. Ilyenek lehetnek például a vírusok által küldött, vagy az úgynevezett adathalász (phishing) levelek, az elektronikus levelező-, tartalom- és vírusszűrő rendszerek által (olykor hibásan) generált automatikus üzenetek, vagy a lánclevélszerűen terjedő vicces képek, videók, vagy éppen téves információk (hoax). Ezek általában nem minősülnek elektronikus hirdetésnek. Fontos ezért kiemelni, hogy az alább leírt eljárási lehetőségek kizárólag a magyar jogszabályokban elektronikus hirdetésként definiált üzenetekre vonatkoznak. A hatóság levélszeméttel, spammel, kéretlen levelekkel nem foglalkozik. Amennyiben ilyen üzenettel kapcsolatban kezdeményeznek eljárást, és az tartalma alapján nem minősül elektronikus hirdetésnek, akkor az eljárást a hatóság megszünteti. Eljárási lehetőségek kéretlen elektronikus hirdetés esetén Ha kéretlenül elektronikus hirdetést kap, döntésétől függően különböző szervek előtt, különböző törvényi rendelkezések alapján van lehetősége eljárást indítani. Az eljárásokat egymástól függetlenül külön-külön, vagy akár egyszerre, egymás mellett is kezdeményezheti. Amennyiben azért kíván panaszt tenni, mert anélkül küldtek Önnek, mint természetes személynek elektronikus hirdetést, hogy ehhez előzetesen hozzájárult volna, úgy a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Hivatalától kérheti a felügyeleti eljárás megindítását. Ha az elektronikus hirdetéssel összefüggő gazdasági reklámtevékenységet kifogásolja, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, illetve a Gazdasági Versenyhivatalnál tehet bejelentést. Ha személyes adatainak kezelését sérelmezi, úgy választása szerint az adatvédelmi biztoshoz vagy a területileg illetékes bírósághoz (vagy egyszerre mindkettőhöz) fordulhat. Ha úgy érzi, hogy az elektronikus hirdetés személyhez fűződő jogait sérti, úgy ezen a címen a bíróságtól kérhet jogorvoslatot. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárása Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint [2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és évi XLVIII. törvény (Grt.)] csak annak küldhető elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl.: SMS, MMS, fax) útján elektronikus hirdetés, aki ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A törvény szeptember 1. követően hatályos módosítása alapján ez a kritérium a természetes személyek esetében alkalmazandó. Amennyiben tehát az, aki az elektronikus hirdetést küldte, vagy az, akinek az érdekében a hirdetést küldték nem tudja bizonyítani, hogy a természetes személy címzett előzetesen hozzájárult a küldéshez, jogszabályt sért. A törvény évi módosítása következtében az NHH csak a természetes személyek által benyújtott kérelmek, illetve bejelentések alapján, a természetes személyek részére küldött e- hirdetések esetében folytatja le a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárását. Amennyiben a lefolytatott eljárás végén a Hatóság úgy ítéli meg, hogy a hirdető megsértette az

2 elektronikus hirdetés küldésére vonatkozó szabályokat, elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja, hogy a jogsértő további kéretlen elektronikus hirdetést küldjön, valamint ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedő összegű elektronikus kereskedelmi bírságot szabhat ki. A kérelmet az NHH honlapján található "Kérelem az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás lefolytatása iránt " űrlap kapcsolódó dokumentum kitöltésével és csatolásával nyújthatja be. Az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásban a titkos adatkezelésre nincs mód, a bizalmas adatkezelésre pedig csak bizonyos korlátok között. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) az ügyfelek részére biztosított jogaiból következően a kérelemre indult eljárásokban az ellenérdekű fél jogosult megismerni a kérelmező nevét és azt az elektronikus levelezési címet / telefonszámot, amelyre a kifogásolt elektronikus hirdetések kiküldésre kerültek, hiszen e nélkül nem volna módja bizonyítani azt, hogy rendelkezett-e előzetes és egyértelmű hozzájárulással a részéről ahhoz, hogy elektronikus hirdetést küldjön. Egyéb személyes adatot az eljárásban nem bocsát a hatóság az ellenérdekű fél rendelkezésére. Kérelem helyett lehetőség van bejelentés megtételére is, ebben az esetben az űrlap kitöltésére nincs szükség. A bejelentéseket a Hatóság folyamatosan figyeli, és szükség esetén hivatalból indítja meg az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárást. A bejelentő kérheti természetes személyazonosító adatainak zárt kezelését. Ennek elrendeléséről a hatóság vezetője dönt, amennyiben a bejelentő megfelelően valószínűsíti, hogy őt a bejelentés miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. Amennyiben a bejelentő természetes személyazonosító adatainak zárt kezelését elrendelték, akkor azokat csak az ügyben eljáró hivatalos személyek ismerhetik meg. A bejelentést / kérelmet levélben az NHH Hivatalának Ügyfélszolgálatán, vagy Informatikai Szabályozási Igazgatóságán, valamint ben a elektronikus elérhetőségen teheti meg. Amennyiben az elektronikus hirdetést azért sérelmezi, mert annak tartalmát jogellenesnek tartja, illetve az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, úgy a panaszát a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, illetve a Gazdasági Versenyhivatalnál jelentheti be. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása reklámfelügyeleti eljárás keretében Ha az elektronikus hirdetésben foglaltak a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó szabályokat sértik (pl.: pornográf reklám, dohányáru reklámja, stb.) panasszal élhet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (NFH), amely reklámfelügyeleti eljárást folytat le. Amennyiben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megállapítja a jogsértést (azaz azt, hogy az elektronikus hirdetésben foglalt reklám valamelyik reklámtilalomba ütközik), elrendelheti, hogy a jogsértő hagyjon fel a jogsértő hirdetés közzétételével, illetve megtilthatja, hogy a jogsértő a jövőben újabb jogsértő hirdetést küldjön. Az NFH ezen túlmenően a jogsértés körülményeivel összhangban álló összegű bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A bejelentést a lakóhelye szerint illetékes regionális felügyelőségnél teheti meg levélben, vagy elektronikus úton a NFH honlapján. A Grt. 12. és 13. -ában foglalt rendelkezések (megtévesztő, összehasonlító reklám) megsértése esetén a Gazdasági Versenyhivatalnál élhet panasszal. A Gazdasági Versenyhivatal honlapján olvasható tájékoztató alapján, az ott szereplő űrlapon lehet

3 panaszt benyújtani (Bejelentési űrlap fogyasztómegtévesztéses ügyekben). Az űrlap megnyitásakor az eljárásról rövid tájékoztató is olvasható. Az adatvédelmi biztos eljárása személyes adat megsértése miatt A természetes személy címe, illetve telefonszáma személyes adat. Ha valaki az adatát jogosulatlanul használja fel (a jogszerű és jogszerűtlen használatról ld. bővebben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényt (Avtv)), akkor Ön az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Megteheti ezt személyesen, telefonon, faxon vagy akár ben is. Amennyiben az adatvédelmi biztos megállapítja, hogy Önt személyes adatai kapcsán jogsérelem érte, a jogsértőt az adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Ha a jogsértő ennek nem tesz eleget, az adatvédelmi biztos elrendelheti például a jogosulatlanul kezelt adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését is. Az adatvédelmi biztos egyik legfontosabb eszköze a nyilvánosság: az adatvédelmi biztos ugyanis tájékoztathatja a nyilvánosságot a jogosulatlan adatkezelésről, az adatkezelő (vagy adatfeldolgozó) személyéről, valamint az üggyel kapcsolatos egyéb kérdésekről. Bírósági eljárás az adatvédelmi törvény megsértése, valamint a személyhez fűződő jogok megsértése miatt Az Avtv-ben foglaltak megsértése miatt nemcsak az adatvédelmi biztoshoz, hanem bírósághoz is fordulhat az, akit jogsérelem ért. Ebben az esetben a bíróság soron kívül jár el. Ha a jogsértést a bíróság az adatkezelés kapcsán megállapítja, elrendeli az adat törlését, illetőleg a jogsértőt az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság nemcsak a személyes adatokhoz kapcsolódóan, hanem ennél általánosabb alapon, mégpedig a Polgári Törvénykönyvnek a személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó rendelkezései alapján is eljárhat. A személyhez fűződő jogok (pl.: levéltitok) megsértése esetén a bíróságtól keresettel lehet kérni például a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, a jogsértő magatartás abbahagyására és a további jogsértéstől való eltiltásra kötelezést, valamint, hogy a bíróság a polgári jogi felelősség szabályai szerint állapítson meg kártérítést. Forrás:

A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását.

A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását. Ügyszám: NAIH-377-2/2014/V Ügyintéző: [ ] [ ] [ ] részére [ ] [ ] Tisztelt [ ]! A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását.

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a www.omegacredit.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem igénybe vevője az Omega Credit Pénzügyi

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Behring Balázs (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.) (a továbbiakban Behring Balázs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek 1. Szolgáltatás nyújtói A Magyar Telekom, mint hírközlési szolgáltató Magyar Telekom Nyrt. Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy

tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy interneten 6 Panasztételi fórumok 8 A közüzemi szolgáltatók

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS TILALMA?

MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS TILALMA? MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS TILALMA? Ha egy piacon verseny van, több vállalkozás küzd a vásárlókért, akkor a cégek kénytelenek a vevôk kedvét keresni, azokat alacsony

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

V É G Z É S. megszüntetem

V É G Z É S. megszüntetem Ügyiratszám. NAIH-4142-22/2012/H Tárgy: a Magyar Posta Western Union pénzügyi szolgáltatás során történő adatkezelés vizsgálata V É G Z É S A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Impresszum. Hírlevél

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Impresszum. Hírlevél ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) nemzetközi bíróság, amelynek székhelye Strasbourg. Annyi

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítása a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben