Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek"

Átírás

1 Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek 1. Szolgáltatás nyújtói A Magyar Telekom, mint hírközlési szolgáltató Magyar Telekom Nyrt. Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószám: Cégjegyzék: Nyilvántartást vezető bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Bankszámlaszám: a Magyar Telekomnak, mint tartalomszolgáltatónak (továbbiakban Tartalomszolgáltató) Magyar Telekom Nyrt. Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószám: Cégjegyzék: Nyilvántartást vezető bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Bankszámlaszám: rendelkezésére bocsátja a tartalomszolgáltatás nyújtásához szükséges Hirdetői számokat. A Telekom New Media Zrt., mint emeltdíjas aggregátor Telekom New Media Zrt Székhely: 1222 Budapest, Tétényi út 29. Adószám: Cégjegyzék: Nyilvántartást vezető bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Bankszámlaszám: pedig biztosítja a tartalomszolgáltatás nyújtásához szükséges emeltdíjas SMS fizetési megoldást. 2. Szolgáltatás leírása A Tartalomszolgáltató az alábbi tartalomszolgáltatást biztosítja a Hirdetői szám szolgáltatást (továbbiakban Szolgáltatás) igénybe vevő ügyfeleinek (továbbiakban Ügyfél). Az Ügyfél emeltdíjas SMS útján megrendelhető Szolgáltatás igénybevételével meglévő magyarországi mobil hívószámához (a továbbiakban: Előfizetői szám) rendelhet hozzá egy virtuális, ún. Hirdetői számot, amelyen keresztül normál, előfizetői szerződéséhez tartozó hívószámán (a továbbiakban: Előfizetői szám) túlmenően ezután elérhetővé válik, azaz: a Szolgáltatás igénybevételével Előfizetői számán fogadhatja a Hirdetői számot hívó fél által, a Hirdetői számra indított hívásokat, a Szolgáltatás igénybevételével az Előfizetői számán fogadhatja az SMS-t küldő fél által, a Hirdetői számra küldött SMS üzeneteket.

2 3. Szolgáltatás igénybevételének feltételei 3.1. Szolgáltatás területi hatálya A Szolgáltatást bármely magyarországi mobiltelefon szolgáltató előfizetője megrendelheti vagy meghosszabbíthatja hazai hálózatból indított emeltdíjas SMS üzenet elküldésével. Amennyiben a kimenő emeltdíjas SMS üzenetek küldése tiltott az Ügyfél Előfizetői számához tartozó előfizetésén, akkor a Szolgáltatás megrendeléshez vagy meghosszabbításhoz először a mobil szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérni a tiltás feloldását. A Szolgáltatást használó Ügyfelek, virtuális, ún. Hirdetői számukon keresztül roaming helyzetben is fogadhatják a hívásokat illetve az SMS üzeneteket. A roaming helyzetben fogadott hívások és SMS-ek a mobil szolgáltató roaming díjszabása szerint számlázódnak Szolgáltatás megrendelése, díjazása A Szolgáltatást egyéni előfizetők és üzleti előfizetők egyaránt megrendelhetik. A Szolgáltatás megrendelése emeltdíjas SMS elküldésével történik, ahol az elküldött emeltdíjas SMS hatályos díjának mértékéről az Ügyfél tájékoztatást kap a Szolgáltatás kommunikációs anyagaiból, valamint a magyarországi mobil hírközlési szolgáltatók mindenkor hatályos díjszabásaiból. Az emeltdíjas SMS díjának függvényében a Szolgáltatás eltérő időtartamra kerül megrendelésre: Emeltdíjas SMS szám Emeltdíjas SMS díjazása Mennyi időre rendeli meg ezzel a hirdetői számot? bruttó 225 Ft / SMS 7 nap bruttó 225 Ft / SMS 7 nap bruttó 381 Ft / SMS 14 nap bruttó 508 Ft / SMS 28 nap bruttó 508 Ft / SMS 28 nap Az emeltdíjas SMS elküldésével a Tartalomszolgáltató a jelen ÁSzF-ben foglaltak szerint nyújtja ezt követően a Szolgáltatást az Ügyfél részére Szolgáltatás számlázása A Hirdetői szám szolgáltatást, mint tartalomszolgáltatást az Ügyfél a Szolgáltatás megrendelésére küldött emelt díjas SMS-sel rendeli, illetve fizeti meg. Az Ügyfél által a Szolgáltatás megrendelésére küldött emeltdíjas SMS üzenetet az Ügyfél hírközlési szolgáltatója fogja kiszámlázni részére, a hírközlési szolgáltatójának mindenkor hatályos Díjszabásában foglaltak szerint. A Szolgáltatás keretében biztosított Hirdetői számot hívó vagy arra üzenetet küldő Magyar Telekom előfizetők a Hirdetői szám eléréséért (hívás/sms) fix díjat fizetnek, amelynek mértékéről a mindenkori: Magyar Telekom mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános és Domino Üzletszabályzat 2. számú mellékletei (Általános és Domino Díjszabás), Magyar Telekom vezetékes telefon szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételek 5. számú melléklete, valamint a Magyar Telekom üzleti szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételek 1. és 2. számú melléklete ad tájékoztatást. A Hirdetői számra indított hívások vagy arra üzenetek küldése számlázása az ügyfél díjcsomagjában foglalt forgalmakon felül történik Magyar Telekom előfizetők esetében. Nem Magyar Telekom előfizetők esetében a Hirdetői számok eléréséért fizetendő díjak mértékéről a hívó fél telefonszolgáltatójának ÁSzF-je ad tájékoztatást. 2

3 4. A Tartalomszolgáltató jogai és kötelezettségei 4.1. Általános minőségi elvárások A Tartalomszolgáltató Szolgáltatásának használatára éves 99%-os rendelkezésre állást vállal, míg a Szolgáltatás megrendelhetőségére éves 97%-os rendelkezésre állást biztosít, amely tartalmazza a karbantartás miatti, a tervezett leállásokat is. A Tartalomszolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás kapcsán lehetőleg 22:00-05:00 óra között végez olyan előre tervezett karbantartási munkálatokat, amely a Szolgáltatás leállását okozhatja, vagy akadályozhatja a megrendelést. A Tartalomszolgáltató csalásnak tekint, minden olyan az Ügyfél vagy egyéb harmadik fél által szándékos tevékenységet vagy mulasztást, amelynek célja, hogy bármely módszerrel, eljárással és/vagy erre alkalmas eszközzel megtévessze a Tartalomszolgáltatót, illetve az általa működtetett rendszert, amiből a Tartalomszolgáltatónak vagyoni hátránya származhat. A csalás gyanújának észlelésére és a csalás megakadályozására a Tartalomszolgáltató a rendelkezésére álló bármely eszközét felhasználhatja. A csalás beigazolódását követően pedig a megfelelő jogi szankciókkal élhet és azonnali hatállyal megszűntetheti az érintett Ügyfelek Szolgáltatás használatát Titoktartás, adatkezelés A Tartalomszolgáltató köteles a Szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekről legalább 5 (öt) évre visszamenőlegesen nyilvántartást vezetni, mely adatok rendelkezésre állnak az utólagos reklamációkezeléshez, hatósági adatszolgáltatáshoz illetve a csalással kapcsolatos vizsgálatok ellenőrzéséhez. A Szolgáltatás megrendelésével az Ügyfél előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tartalomszolgáltató a birtokába jutott normál, előfizetői szerződéséhez tartozó hívószámát kezelje, és azt akár a Tartalomszolgáltató 3. fél részére üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából elérhetővé tegye. Az adatok ilyen célú kezelését az Ügyfél a Szolgáltatás lemondásával megszüntetheti. Az alábbi 3. felek kap(hat)ják meg az adokat: Cég neve Cég székhelye Cégjegyzékszáma Adószáma Expressz Magyarország Média Kft Budapest, Babér utca Habostorta E-commerce Group Kft Budapest, Tűzoltó utca A Tartalomszolgáltató kérésre tájékoztatást ad az Ügyfélnek a 3. felek kilétéről, nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet ben kell az ügyfélszolgálat címére eljuttatni, amire legfeljebb 30 munkanapon belül írásban választ kap az Ügyfél. A Tartalomszolgáltató és a 3. felek köteles ügyfeleivel kapcsolatos adatokat a legnagyobb körültekintéssel, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokkal összhangban kezelni. Megfelelő intézkedésekkel védik az Ügyfél személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Tartalomszolgáltató ügyfelei személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen szerződési feltételekben foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A Tartalomszolgáltató vállalja, hogy a jogszabály által feljogosított megkeresésekre a szükséges adatokat szolgáltatja a mindenkori szabályozási környezetnek megfelelően. 3

4 4.3. Ügyfélszolgálat A Szolgáltatás ügyfélszolgálatának elérhetőségei: telefonon: 06 80/ postai úton: 1519 Budapest, Pf ben: Az ügyfélszolgálat postai és es megkeresésekre köteles 30 naptári nap alatt válaszolni A telefonos ügyfélszolgálat 9:00-17:00 óráig működik munkanapokon. Az azonosítás és az ügyintézés is az Előfizetői hívószám bemondása alapján történik, ahol a módosítások végre hajtásához az ügyintéző kéri a Szolgáltatáshoz tartozó jelszót Reklamációkezelés A Szolgáltatás megrendeléséből eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, kölcsönös egyezséggel kísérli meg rendezni a Tartalomszolgáltató és az Ügyfél, a vita alapjául szolgáló tény, adat, körülmény felmerülésétől számított 60 (hatvan) napon belül. A Tartalomszolgáltató ugyanakkor nem vállal felelősséget azért, hogy a reklamáció kivizsgálása eredményeképp megítélt esetleges jóváírás esetén, annak érvényesítése, ezen határidőn belül megtörténik-e tekintettel arra, hogy a jóváírást az Ügyfél mobil hírközlési szolgáltatója végzi el az Ügyfél mobil számlájában. A jóváírás mértéke nem lehet több mint a ténylegesen kifizetett megrendelési összeg. A Szolgáltatás használatából eredő egyéb felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, kölcsönös egyezséggel kísérli meg rendezni a Tartalomszolgáltató és az Ügyfél, a vita alapjául szolgáló tény, adat, körülmény felmerülésétől számított 60 (hatvan) napon belül. A Tartalomszolgáltató a Szolgáltatás Ügyfél általi nem rendeltetésszerű, jogszerűtlen használatából származó károkért felelősséget nem vállal, a Szolgáltatás kiesése miatt felmerülő elmaradt üzleti haszonért vagy egyéb kárért felelősség nem terheli. A Tartalomszolgáltató nem vonható felelősségre az Ügyfél által a Szolgáltatás felhasználásával végzett tevékenységért sem. Ha a kölcsönös írásbeli egyezség megkötésére a fenti időtartamon belül nem kerül sor, a Tartalomszolgáltató és az Ügyfél a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyarországi bírósághoz fordulhat. Jelen szerződéses jogviszonyra a magyar jog hatályos rendelkezései alkalmazandóak. 5. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei Az Ügyfél köteles a Szolgáltatást annak rendeltetésének, használati utasításának megfelelően, jogszerűen használni. Amennyiben ennek nem tesz eleget és ezzel bárkinek kárt okoz, akkor a károkozásért teljes felelősség terheli. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélések felderítésében a Tartalomszolgáltatóval együttműködni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében biztosított Hirdetői szám a Tartalomszolgáltató által kerül kiosztásra a részére, ennek folyamatára az Ügyfél nem lehet hatással. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében biztosított Hirdetői szám a tartalomszolgáltatás része, így annak működése, kezelése nem teszi lehetővé a Hirdetői szám Ügyfél általi kisajátítását, elhordozását vagy hívásrészletező információ kérését a Hirdetői számról. Az Ügyfél és a Tartalomszolgáltató vállalja, hogy a jogszabály által feljogosított szervek megkeresése kapcsán, vagy általuk indított bármely eljárásban együttműködnek és a szükséges információkat egymás részére megadják. 4

5 Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével az Előfizetői hívószámához rendelhet hozzá egy ún. Hirdetői számot. A Hirdetői szám irányába indított hívások és SMS-ek az Előfizetői hívószámon kerülnek végződtetésre, így az Ügyfél a Hirdető szám kapcsolattartó számként való megadásával saját Előfizetői számának nyilvánosságra hozatala nélkül adhat fel hirdetéseket. Az Ügyfél ugyanakkor többek között a Hirdetői számát nem használhatja olyan célokra, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését. Továbbá az Ügyfél nem használhatja a Hirdetői számát szerencsejáték szervezésére. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást mégis olyan célokra használják, amely veszélyezteti a Szolgáltatás vagy a Tartalomszolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit vagy a törvényi előírásoknak nem megfelelő, akkor a Tartalomszolgáltató jogosult megszűntetni az érintett Ügyfelek Szolgáltatás használatát. A Tartalomszolgáltatót ilyen esetekben semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben az Ügyfél Előfizetői száma nem elérhető (pl.: számlatartozás, hálózati kiesés, stb. miatt), akkor a Hirdetői számra érkező hívások és SMS üzenetek sem fogadhatóak az Ügyfél Előfizetői számán. 6. A szolgáltatás felmondása, megszüntetése 6.1. Rendes felmondás Az Ügyfél a Szolgáltatást bármikor felmondhatja a Szolgáltatás használati utasításában biztosított módokon (pl.: STOP szó elküldése a Hirdetői számára a hozzá tartozó Előfizetői számáról) Rendkívüli felmondás A Tartalomszolgáltató azonnali hatállyal megszüntetheti az Ügyfél szolgáltatását az alábbi esetekben: az Ügyfél nem fizeti meg a Szolgáltatás ellenértékét, az Ügyfél nem rendeltetés-, használati utasítás szerint vagy jogszabályba ütköző módon használja a Szolgáltatást, a Szolgáltatás üzemeltetése, vagy a Tartalomszolgáltatói vizsgálatok során az Ügyfél által végzett olyan jogellenes tevékenység (pl.: csalás) kerül megállapításra, vagy annak megalapozott gyanúja merül fel, amely veszélyezteti a Szolgáltatás biztonságát, jó hírét, működését, az Ügyfél a Szolgáltató belső informatikai rendszeréhez történő hozzáférésre próbálkozást tesz, valamint nem megengedett (cracker) tevékenységet végez, a 4.1. pontban meghatározott csalás beigazolódásának esetén, amennyiben az Ügyfél hatósági engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenységet folytat, s annak üzemeltetésére és/vagy annak indítása előtt az illetékes hatóság felé nem tett eleget bejelentési és engedélyeztetési kötelezettségének. Továbbá, amennyiben a Tartalomszolgáltatónak bármilyen kára származott az Ügyfél magatartása következtében, azt a Tartalomszolgáltató jogosult érvényesíteni az Ügyfél felé. A Tartalomszolgáltató nem vonható felelősségre az Ügyfél által a Szolgáltatás felhasználásával végzett tevékenységért semmilyen körülmény között Szolgáltatás megszűnése A szolgáltatás automatikusan megszűnik, amint a megrendelésnél meghatározott használati idő lejár. 5

6 7. Egyéb rendelkezések A nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésre és kereskedelemre, a szerzői jogra illetve a tartalomszolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. 6

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson.

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson. ÁSZF amely, létrejött egyrészről továbbiakban Megbízó, valamint a "MIT-MÉR" KFT. (1221 Budapest, Kiránduló utca 65.) továbbiakban Megbízott, illetve együttesen: Felek között. A megbízás tárgya A Megbízó

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Telenor példánya LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PST 000 024 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:...

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

5. Szolgáltató: a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.).

5. Szolgáltató: a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.). KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS VÉLETLENSZERŰ KÁROSODÁS, RONGÁLÁS, LOPÁS, HIRTELEN BELSŐ MEGHIBÁSODÁS ÉS PÁRÁSODÁS VAGY NEDVESEDÉS ESETÉRE ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a www.omegacredit.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem igénybe vevője az Omega Credit Pénzügyi

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar. Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.net Egyedi Előfizetői Szerződés HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ( EGYÉNI

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tisztelt Partnerünk! Köszönjük bizalmát, hogy csatlakozni kíván a Magyar Telekom Nyrt., mint Szerződő és az

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT.

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. A Szolgáltató az előfizetői igények teljesítésére - így különösen az egyedi előfizetői szerződés megkötésére, az egyedi előfizetői szerződés módosítására, a

Részletesebben