SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FOOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM JOGI FOOSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN ÉS ÉRINTETT HIVATÁSOS ÉS SZERZODÉSES ÁLLOMÁNY RÉSZÉRE 2007.

2 2 Ezen tájékoztató az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. határozatban foglalt feladatok, továbbá a Magyar Honvédség egészségügyi rendszerének átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 49/2007. (HK. 11.) HM utasítás 8. (4) bekezdésében kapott feladatszabás alapján került kiadásra. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. határozatban foglalt feladatok, továbbá az MH katonai szervezetei ezzel összefüggo egyes feladatainak végrehajtása érdekében kiadásra került a Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 49/2007. (HK 11.) HM utasítás. A szervezeti korszerusítésben és létszámcsökkentésben érintett szervezeteknél a hivatásos és szerzodéses katonákra vonatkozó döntéseket a Magyar Honvédség hivatásos és szerzodéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (továbbiakban Hjt.) és a végrehajtására kiadott rendelkezések alapján kell meghozni. Ezek közül a legfontosabbak: a) A hivatásos és szerzodéses katonai szolgálat létesítésérol, módosításáról, megszüntetésérol, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérol szóló többször módosított 10/2002. (III. 5.) HM rendelet; b) A katonák illetményérol és illetményjellegu juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló többször módosított 3/2002. (I. 25.) HM rendelet; c) A hivatásos, szerzodéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002. (III. 29.) HM rendelet; d) A hivatásos, szerzodéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseirol szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet; e) A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet; f) A foglalkoztatás elosegítésérol és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény. A tájékoztató kiadásának célja: az átalakításban és létszámcsökkentésben érintett hivatásos és szerzodéses állomány részére olyan szakmai kiadvány elkészítése, mely a Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával összefüggo konkrét feladat-végrehajtás megkezdése elott ismerteti, összefoglalja az érintett állomány részére a szolgálati viszony módosításával, megszüntetésével kapcsolatosan legfontosabb tudnivalókat, s ezáltal megalapozottabb döntésképes helyzetbe kerüljön a vele lefolytatandó személyi beszélgetés idopontjára. A tájékoztató nem helyettesíthet jogszabályt, így joghatás sem fuzodik hozzá. A szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos feladatok végrehajtása csak a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések alapján történhet.

3 3 Általános tudnivalók az MH katonai szervezeteinek átalakításával és szervezeti korszerusítésével összefüggo személyügyi eljárás rendjérol. Az átalakításban érintett katonai szervezeteknél a személyügyi feladatok elokészítése elso lépéseként a meglévo állomány átcsoportosításának egyes változatai megtervezésre kerülnek. Az állomány kor, rendfokozati, egészségügyi, fizikai alkalmassági, iskolai végzettségi és szakképzettségi összetételének elemzése, továbbá az állomány mobilitási hajlandóságának felmérése szükséges. Az átalakításban bármilyen módon érintett szervezetnél az állomány további szolgálati, illetve munkaviszonyát illetoen személyre meno terv készül, valamint a személyi beszélgetések lefolytatására bizottság áll fel. A bizottsági beszélgetések lefolytatását úgy kell megtervezni, hogy az illeszkedjen az újonnan létrejövo, illetve átalakuló katonai szervezetek humán eroforrás szükségleteihez. A bizottság a személyi beszélgetések elott megismeri az érintettek egyéni körülményeit, érdekeit, illetve azokat az információkat, amelyek a problémák megnyugtató megoldását segítik elo. A bizottságnak a személyi beszélgetés során tájékoztatni kell az érintettet jogairól, illetve a további sorsa alakulásának lehetoségeirol. A személyi beszélgetésen elhangzottakról jegyzokönyvet kell készíteni, melyet az érintett és a bizottság tagjai írnak alá. A jegyzokönyv egy példányát az érintett részére át kell átadni. Az érintettet a személyi beszélgetés megkezdése elott jegyzokönyvben rögzítve nyilatkoztatni kell, hogy a beszélgetésen érdekképviseleti szerv, vagy jogi képviselo segítségét igénybe kívánja e venni. Az érintett szervezetnél a személyi beszélgetések két lépcsoben kerülnek végrehajtásra. Amennyiben a katonai szervezetnél lefolytatott személyi beszélgetésen az érintett személy szolgálati viszonyával kapcsolatban állományilletékes parancsnoki hatáskörben nem születik döntés, akkor a HM személyzeti foosztályvezeto által vezetett bizottsági beszélgetésen fog döntés születni a szolgálati viszony további alakulásáról. Az átszervezés miatt szolgálati viszonyukat megszünteto állomány esetében a kiadott személyügyi határozatokat követoen a pénzbeli járandóságok jogszeru és lehetoség szerint méltányos biztosítása történik. Tisztában kell lenni azzal is, hogy a hadero átalakítással összefüggésben beosztásba helyezésekre csak akkor kerülhet sor, ha az illeszkedik az elomeneteli rend szabályaihoz, és az érintett személy rendelkezik a tervezett beosztáshoz rendelt követelményekkel. 1. Az adott szervezet, szervezeti elem vagy beosztás megszunése esetén követendo eljárással kapcsolatos tudnivalók A katonai szervezet, szervezeti elem, vagy beosztás megszunése esetén az adott munkaköri jegyzék, vagy állománytábla hatályon kívül helyezésével az ezt elrendelo intézkedésben rögzített idopontnak megfeleloen a szolgálati beosztások megszunnek. Ennek megfeleloen kell megvizsgálni, hogy az érintett részére más katonai szervezetnél, esetleg más helyorségben lehet-e biztosítani beosztást, illetve azt az érintett elfogadja-e. Amennyiben van lehetoség és szándék a szolgálati viszony folytatására, a magasabb beosztásba kinevezés,

4 4 azonos beosztásba áthelyezés, alacsonyabb beosztásba, illetve rendelkezési állományba helyezés esetei alkalmazhatók. Kinevezés, áthelyezés esetében az állomány tagjának beleegyezése nem szükséges, azonban kérelmére különös méltánylást érdemlo egyéni érdekét figyelembe kell venni. Alacsonyabb beosztásba helyezés a hivatásos állomány tagjának méltányolható kérelmére a viselt rendfokozatánál eggyel alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített beosztásba történhet. Fontos tudnivaló, hogy az új beosztásba történo helyezést követoen, az illetmény és az egyéb járandóságok az új beosztáshoz rendelt mutatókon alapulnak. 2. A katonai szervezet egyes feladatainak más alárendeltségbe történo átcsoportosítása esetén követendo személyügyi eljárással kapcsolatos tudnivalók A katonai szervezet alaprendeltetésébol adódó feladatai egy részének más szervezet alárendeltségbe történo átcsoportosítása esetén az érintett katonai szervezetre vonatkozó munkaköri jegyzék nem szunik meg, csak a szervezet irányítása részben, vagy egészben más alárendeltségbe kerül. Ebben az esetben az érintett beosztások sem szunnek meg. 3. Új katonai szervezet, vagy szervezeti elem létrehozása esetén követendo eljárással kapcsolatos tudnivalók Amennyiben új katonai szervezet, vagy szervezeti elem kerül létrehozásra, az új állománytáblában, munkaköri jegyzékben rendszeresített üres beosztások betöltésére pályázatok útján, vagy a beosztás betöltésének felajánlásával kerül sor. Tisztában kell lenni azzal is, hogy az új beosztásba helyezésekre csak akkor kerülhet sor, ha az illeszkedik az új elomeneteli rend szabályaihoz, és az érintett személy megfelel a tervezett beosztáshoz rendelt iskolai, szakképesítési és egyéb követelményeknek. II. Az átalakításban érintett katonai szervezeteknél a hivatásos állomány helyzetének rendezésével összefüggo eljárások rendje: Amennyiben a honvédség nem tud az érintett részére iskolai végzettségének (szakképesítésének) és rendfokozatának megfelelo beosztást biztosítani, vagy a katona nem kívánja a honvédségen belül a szolgálati viszonyát folytatni, az érintett személy elott az alábbi lehetoségek állnak: 1. Más közszolgálati jogviszonyba történo áthelyezés (Hjt. 63. ): Ha az érintett további szolgálati viszonya a honvédségen belül nem biztosítható és a szükséges feltételekkel rendelkezik, beleegyezésével más közszolgálati jogviszonyba, más fegyveres szerv, vagy testület állományába annak fogadókészsége esetén áthelyezésre kerülhet. A más közszolgálati viszonyba áthelyezés esetén a hivatásos katona szolgálati viszonya az áthelyezéssel egyidejuleg megszunik, a közszolgálati jogviszonyt azonban

5 5 folyamatosnak kell tekinteni. Ha a hivatásos katona a más közszolgálati jogviszonyba történo áthelyezés idopontjában szolgálati nyugdíj-jogosultságot szerzett, áthelyezésével egyidejuleg a szolgálati nyugdíját meg kell állapítani (szolgálati nyugállományba helyezés). 2. Rendelkezési állományba helyezés [Hjt. 48. (1) bek. b) pont] A hivatásos katona beleegyezésével rendelkezési állományba helyezheto, ha a beosztása a szolgálat felso korhatárának betöltését megelozo egy éven belül megszunt, illetve ha a beosztása a jelzett okok miatt szunt meg, de a késobbiekben más (konkrét) beosztásba tervezik helyezni. A rendelkezési állományba helyezés idotartama nem haladhatja meg az egy évet. 3. Szolgálati jogviszony megszuntetése felmentéssel [Hjt /A. ]: Jogviszonya felmentéssel megszüntetheto, ha létszámcsökkentést kell végrehajtani, vagy az átszervezés következtében szolgálati beosztása megszunt. Aki legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött idovel rendelkezik, vagy megfelel a 203. (2) bekezdésében foglaltaknak, a felmentési ido végén szolgálati nyugállományba kell helyezni. 4. Szolgálati jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel [Hjt /A. ]: Amennyiben az érintett részére beosztás nem biztosítható, illetve a felajánlott beosztást méltánylást érdemlo egyéni körülményekre tekintettel nem fogadta el, továbbá ha a katona és a szervezet érdekei egybeesnek, lehetoség van arra, hogy a szolgálati viszony közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre. A közös megegyezés lehetoségének alkalmazása esetén, a megszüntetést bármelyik fél, bármikor kezdeményezheti. E lehetoség igénybevételét sem a hadero-átalakítással összefüggo létszámcsökkentés ténye, sem pedig más körülmény nem akadályozza. A közös megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a szolgálati viszonyból eredo, a felek egymás iránti jogait és kötelezettségeit is. A jogokban és kötelezettségekben való megegyezés nem feltétele a szolgálati viszony közös megegyezéssel történo megszüntetésének. Közös megegyezés esetén a szolgálati viszony felmentés nélkül kerül megszüntetésre, ezért a felmentéssel összefüggo járandóságok nem kerülnek megállapításra. III. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK, KIFIZETÉSRE KERÜLO PÉNZÜGYI JÁRANDÓSÁGOK, HA A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSBEN, ÁTSZERVEZÉSBEN ÉRINTETT KATONA NEM SZEREZ JOGOSULTSÁGOT SZOLGÁLATI NYUGELLÁTÁSRA ÉS SZOLGÁLATI VISZONYA FELMENTÉSSEL KERÜL MEGSZÜNTETÉSRE.

6 6 A felmentési ido hat hónap, de az állomány tagjának kezdeményezésére a felek írásban ennél rövidebb idotartamban is megállapodhatnak. A szerzodéses állomány tagjának felmentési ideje az eredeti szerzodés határnapján nem terjedhet túl. A hivatásos szolgálati viszony a felmentési ido elteltével szunik meg. A felmentés idotartamának felére a az állomány tagját a szolgálati kötelezettség teljesítése alól mentesíteni kell. Indokolt esetben a szolgálati viszony megszüntetésére jogosult elöljáró az állomány tagját az elöljáró parancsnok javaslatának megfeleloen a teljes felmentési idore mentesítheti a szolgálati kötelezettség teljesítése alól. Ha az állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel, vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidos jogviszonyt létesít, ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. Ezt követoen az érintett: - a felmentési idobol hátralevo ido tekintetében távolléti díjra nem jogosult, - hivatásos katona végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idoszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni. A szerzodéses katonák leszerelési segélye a szolgálati viszony megszunése esetén a szolgálati viszony utolsó napján kerül kifizetésre (akkor is, ha költségvetési szervnél, vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezetnél teljes, vagy részmunkaidos jogviszonyt létesít), levonva abból a toborzópénz összegét. A leszerelési segély összegének megállapításánál a szolgálatteljesítés alóli mentesítés idejét is figyelembe kell venni. A felmentési ido legkorábbi kezdete az adott szervezési idoszak elso napja, legkésobbi kezdete a szervezési idoszak utolsó napja lehet. Ennek eldöntése, illetve erre vonatkozó javaslat eloterjesztése figyelemmel a katonai szervezet, illetve az állomány tagjának érdekeire az állományilletékes parancsnok hatáskörébe tartozik. Szolgálati viszony felmentéssel történo megszüntetése esetén a hivatásos állomány tagja részére végkielégítés kerül kifizetésre. (Hjt. 67. ) A szolgálati viszony felmentéssel történo megszüntetése esetén a szükséges személyügyi határozatok kiadását követoen az idoarányos illetmény, a szabadság megváltás összege, valamint az idoarányos 13. havi illetmény a szolgálatteljesítés utolsó munkanapján, míg a végkielégítés, valamint a leszerelési segély a felmentési ido utolsó munkanapján kerül átutalásra. Felmentési idore fizetendo járandóság Az állomány tagja a felmentési ido alatti munkavégzés idotartamára illetményre, míg a mentesítés idotartamára távolléti díjra [Hjt ] jogosult. A felmentési idore járó távolléti díj havonta egyenlo részletekben kerül kifizetésre.

7 7 Végkielégítés A hivatásos állomány tagját felmentése esetén, amennyiben nyugellátásra nem szerzett jogosultságot, vagy nem alkalmatlansága miatt mentették fel (kivéve az egészségi, pszichikai alkalmatlanságot), vagy a hivatásos szolgálatra nem vált méltatlanná, akkor végkielégítés illeti meg. Ennek összege a tényleges szolgálati viszonyban eltöltött évektol függoen változik, az alábbiak szerint: A végkielégítés összege, ha a hivatásos állomány felmentett tagja szolgálati viszonyban töltött ideje legalább a) három év: egy havi; b) öt év: két havi; c) nyolc év: három havi; d) tíz év: négy havi; e) tizenhárom év: öt havi; f) tizenhat év: hat havi; g) húsz év: nyolc havi távolléti díjnak megfelelo összeg. A végkielégítés összegének felére jogosult a hivatásos állomány tagja, ha azért mentették fel, mert áthelyezéséhez nem járult hozzá, kivéve, ha a hozzájárulását alapos (hozzátartozó elhelyezkedési, iskoláztatási, gondozási lehetetlensége, lakhatási feltételek nehézségei miatti stb.) indokkal tagadta meg. A hivatásos szolgálatba visszavett személy szolgálati viszonyának felmentéssel történo megszunésekor a végkielégítés alapjául a korábbi végkielégítést követoen szolgálati viszonyban töltött idot lehet figyelembe venni. A szerzodéses állományból hivatásos állományba átvett személy szerzodéses állományban eltöltött szolgálati idejét a végkielégítés szempontjából hivatásos szolgálatban eltöltött idoként kell figyelembe venni. A szolgálati viszony felmentéssel járó megszüntetése esetén a végkielégítést a felmentési ido utolsó napján kell kifizetni. Leszerelési segély A szerzodéses katona a szerzodésben vállalt szolgálati ido letöltésekor, illetoleg amennyiben a szolgálati viszony ezelott szunik meg, a szolgálati viszony megszuntekor leszerelési segélyre jogosult. A leszerelési segély összege, ha a szerzodéses állomány felmentett tagja szerzodéses szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött ideje: a) 0-5 évig évenként 1,6 havi b) 6-10 év után évenként 1,2 havi c) év után évenként 1 havi

8 8 Tört idoszak esetén idoarányos összeg jár. A leszerelési segély összegének a kiszámításánál a szolgálati viszony megszunése idopontjában a távolléti díj számításának alapját képezo illetményelemeket kell alapul venni. Nem jár leszerelési segély annak a szerzodéses katonának, a) akit szolgálatának megszakítása nélkül hivatásos állományba vettek, b) akinek a szolgálati viszonya lemondással, a próbaido alatt azonnali hatállyal, fegyelmi-, illetve büntetoeljárás, összeférhetetlenség miatt szunik meg, vagy a szolgálatra méltatlanná vált c) akinek a szolgálati viszonya rokkantsági nyugdíjra való jogosultság megszerzése miatt szunt meg, d) akinek szolgálati viszonya három évnél rövidebb szolgálati ido alatt szunik meg, kivéve, ha szolgálati viszonyának megszüntetésére átszervezés vagy létszámcsökkentés alapján került sor. Szabadság megváltása A szolgálati viszony megszunésekor az elévülési idon belül ki nem vett szabadságot pénzben kell megváltani, melynek címén a ki nem vett szabadsággal arányos összegu távolléti díj jár. A szabadság egy napjára jutó távolléti díjat úgy kell meghatározni, hogy a szolgálati viszony megszunésének hónapjára számított távolléti díjat osztani kell 21 munkanappal. Külön juttatás Az állomány tagja egyhavi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény) jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az állomány tagját idoarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi szolgálati viszonnyal rendelkezik (A külön juttatás esetében alkalmazandó szolgálati viszony (szolgálati ido) számításra vonatkozó szabályokat a Hjt rendelkezései tartalmazzák.) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya év közben szunik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni. Ebben az esetben a tizenharmadik havi illetmény mértéke a kifizetés idopontjában megállapított távolléti díj alapján kerül meghatározásra. Az állomány csoportos balesetbiztosítása A létszámleépítésben érintett állományra a szolgálati jogviszony végéig felmentés esetén a felmentési ido utolsó napjáig érvényes a honvédség által kötött csoportos balesetbiztosítás. A felmentési ido alatti, illetve az elévülési idon belüli biztosítási igény bejelentését a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, Vezetés és Programtámogató Igazgatóság, Jogi és Kártérítési Osztály részére kell megküldeni, aki a további feladatokat végrehajtja.

9 9 Tanulmányi költségtérítés Az állomány létszámleépítésben érintett tagja részére a tanulmányi költségeket az alábbiak szerint kell megtéríteni: a) ha az állomány tagját kötelezték a tanulmánya elvégzésére, akkor a szolgálati viszony megszüntetését követoen a honvédség térítési kötelezettsége megszunik, vagy a tanulmányi szerzodésben/parancsban foglaltak az irányadóak. b) ha az állomány tagja tanulmányi szerzodéssel rendelkezik és az érvényes szerzodés nem rendezi a jogviszony ilyen irányú megszunése esetére vonatkozó a szerzodésben foglalt költségtérítéseket a szerzodésben foglalt határidoig a honvédség megtéríti. Elolegek Általános szabály, hogy a honvédségtol történo kiváláskor mindenféle pénzbeli eloleggel el kell számolni. A törlesztetlen parancsnoki illetményeloleget az utolsó havi illetménybol le kell vonni. Eltéro szabályok vonatkoznak a családalapítási (elolegre) támogatásra. Ha a szolgálati viszony nem ún. minosített ok miatt szunik meg, a családalapítási támogatást az eredetileg meghatározott ütemben kell visszafizetni. [Lásd még: 14/2002. (III. 29.) HM rendelet] IV. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK, KIFIZETÉSRE KERÜLO PÉNZÜGYI JÁRANDÓSÁGOK, HA A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSBEN, ÁTSZERVEZÉSBEN ÉRINTETT KATONA SZOLGÁLATI NYUGELLÁTÁSRA SZEREZ JOGOSULTSÁGOT ÉS SZOLGÁLATI VISZONYA FELMENTÉSSEL KERÜL MEGSZÜNTETÉSRE. A felmentési ido hat hónap, de az állomány tagjának kezdeményezésére a felek írásban ennél rövidebb idotartamban is megállapodhatnak. A szerzodéses állomány tagjának felmentési ideje az eredeti szerzodés határnapján nem terjedhet túl. A hivatásos szolgálati viszony a felmentési ido elteltével szunik meg. A felmentés idotartamának felére a hivatásos katonát a szolgálati kötelezettség teljesítése alól mentesíteni kell. Indokolt esetben a szolgálati viszony megszüntetésére jogosult elöljáró a hivatásos katonát az elöljáró parancsnok javaslatának megfeleloen a teljes felmentési idore mentesítheti a szolgálati kötelezettség teljesítése alól. Ha a hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel, vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidos jogviszonyt létesít ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. Ezt követoen az érintett: - a felmentési idobol hátralevo ido tekintetében távolléti díjra nem jogosult.

10 10 A felmentési ido legkorábbi kezdete az adott szervezési idoszak elso napja, legkésobbi kezdete a szervezési idoszak utolsó napja lehet. Ennek eldöntése, illetve erre vonatkozó javaslat eloterjesztése figyelemmel a katonai szervezet, illetve a hivatásos katona érdekeire az állományilletékes parancsnok hatáskörébe tartozik. Szolgálati nyugállományba helyezés esetén a hivatásos katona végkielégítésben nem részesülhet. A szolgálati viszony felmentéssel történo megszüntetése esetén a szükséges személyügyi határozatok kiadását követoen az idoarányos illetmény, a szabadság megváltás összege, valamint az idoarányos 13. havi illetmény a szolgálatteljesítés utolsó munkanapján, míg a nyugdíj helyett folyósított két havi illetmény a szolgálati nyugállomány kezdo napját megelozo utolsó munkanapon kerül kifizetésre. Felmentési idore fizetendo járandóság Az állomány tagja a felmentési ido alatti munkavégzés idotartamára illetményre, míg a mentesítés idotartamára távolléti díjra [Hjt ] jogosult. A felmentési idore járó távolléti díj havonta egyenlo részletekben kerül kifizetésre. Szabadság megváltása A szolgálati viszony megszunésekor az elévülési idon belül ki nem vett szabadságot pénzben kell megváltani, melynek címén a ki nem vett szabadsággal arányos összegu távolléti díj jár. A szabadság egy napjára jutó távolléti díjat úgy kell meghatározni, hogy a szolgálati viszony megszunésének hónapjára számított távolléti díjat osztani kell 21 munkanappal. Külön juttatás Az állomány tagja egyhavi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény) jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az állomány tagját idoarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi szolgálati viszonnyal rendelkezik (A külön juttatás esetében alkalmazandó szolgálati viszony (szolgálati ido) számításra vonatkozó szabályokat a Hjt rendelkezései tartalmazzák.) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya év közben szunik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni. Ebben az esetben a tizenharmadik havi illetmény mértéke a kifizetés idopontjában megállapított távolléti díj alapján kerül meghatározásra Jubileumi jutalom A jubileumi jutalom mértéke: a) 25 év szolgálati viszonyban töltött ido esetén 2 havi; b) 30 év szolgálati viszonyban töltött ido esetén 3 havi; c) 35 év szolgálati viszonyban töltött ido esetén 5 havi; d) 40 és azt követo minden 5 év szolgálati viszonyban töltött ido esetén 7 havi távolléti díjnak megfelelo összeg. A jubileumi jutalom a szolgálati viszonyban töltött ido elérésének napján esedékes.

11 11 Szolgálati viszony megszunésekor (felmentés esetén a felmentési ido utolsó munkanapján), a tényleges szolgálati viszonyban töltött ido figyelembevételével jubileumi jutalom kifizetésre kerül az alábbiak szerint: kifizetésre kerül a szolgálati viszony megszunése évében esedékessé váló jubileumi jutalom; a 30 év szolgálati viszonyban töltött ido után járó jubileumi jutalom, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idobol 2 év vagy ennél kevesebb van hátra; a 35 év szolgálati viszonyban töltött ido után járó jubileumi jutalom, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idobol 3 év vagy ennél kevesebb van hátra; a 40 év és az azt követo minden 5 év szolgálati viszonyban töltött ido után járó jubileumi jutalom, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idobol 4 év vagy ennél kevesebb van hátra. Nyugdíj helyett folyósított 2 havi illetmény: A nyugállományba helyezést követo két hónapra nyugdíj helyett az állomány nyugállományba helyezett tagja az utolsó havi illetménye alapján megállapított távolléti díj kétszeresének számított személyi jövedelemadóval csökkentett összegét nyugellátás címén a nyugállomány kezdo napját megelozo utolsó munkanapon kell kifizetni, ami nem lehet kevesebb, mint ami a jogosultat a nyugdíjazás elso két hónapjára nyugdíj címén megillette volna. Mivel az érintett nyugdíjának megállapítására csak késobb kerül sor, ezért a két havi nyugdíj és a nyugdíj helyett folyósított 2 havi illetmény számított személyi jövedelemadóval csökkentett összegének az esetleges különbözetét nyugdíj jellegu juttatásként utólag rendezni kell. Szolgálati nyugdíj a) Teljes összegben folyósítható a szolgálati nyugdíj: ha a szolgálati viszony a hivatásos szolgálat felso korhatárának elérésekor szunt meg; ha az érintett 25 év szolgálati viszonyban eltöltött idovel rendelkezik: és szolgálati viszonya létszámcsökkentés, átszervezés, rendfokozatára megállapított maximális várakozási ido elérése, vagy képviselové, polgármesterré választása miatt, esetleg egészségi, pszichikai, továbbá neki fel nem róható nemzetbiztonsági alkalmatlanság miatt szunt meg. b.) Szolgálati nyugdíj összege: A szolgálati nyugdíj összege a nyugdíjazást közvetlenül megelozo 12 hónap alatt a szolgálati viszony keretében elért a kifizetés idopontjában hatályos jogszabályok szerint a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló alapilletménynek, illetmény-kiegészítésnek, illetménypótlékoknak, a külön juttatásnak és a jutalomnak a számított személyi jövedelemadóval csökkentett összegei egyhavi átlaga alapján kell megállapítani. A repüléstol egészségi okokból véglegesen eltiltott repülohajózó nyugdíját az eltiltáskor vele azonos rendfokozatú továbbá hasonló beosztású és minosítésu repülo-hajózók

12 12 illetménye és illetményjellegu juttatásai alapulvételével kell megállapítani, ha ez számára kedvezobb. A szolgálati nyugdíj összege a társadalombiztosítás szempontjából figyelembe veheto szolgálati ido tartamától és a számított illetmény egy havi átlagától függ: Szolgálati ido/év Havi átlagkereset százaléka 25 65, , , , , , , , , , , ,0 37 és ennél több 83,0 Fontos tudni, hogy a szolgálati nyugdíjjogosultságra való jogosultság és a szolgálati nyugdíj mértékének megállapítása a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, Illetmény, Munkaügyi és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság, Nyugdíjmegállapító Osztály mint a honvédség társadalombiztosítási szerve hatáskörébe tartozik, ezért a hivatásos katona csak abban az esetben helyezheto szolgálati nyugállományba, ha a szolgálati nyugdíjra való jogosultságot a Nyugdíjmegállapító Osztály Határozat - ban állapítja meg. Az állomány csoportos balesetbiztosítása A létszámleépítésben érintett állományra a szolgálati jogviszony végéig felmentés esetén a felmentési ido utolsó napjáig érvényes a honvédség által kötött csoportos balesetbiztosítás. A felmentési ido alatti, illetve az elévülési idon belüli biztosítási igény bejelentését a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, Vezetés és Programtámogató Igazgatóság, Jogi és Kártérítési Osztály részére kell megküldeni, aki a további feladatokat végrehajtja. Tanulmányi költségtérítés Az állomány létszámleépítésben érintett tagja részére a tanulmányi költségeket az alábbiak szerint kell megtéríteni: a) ha az állomány tagját kötelezték a tanulmánya elvégzésére, akkor a szolgálati viszony megszüntetését követoen a honvédség térítési kötelezettsége megszunik, vagy a tanulmányi szerzodésben/parancsban foglaltak az irányadóak. b) ha az állomány tagja tanulmányi szerzodéssel rendelkezik és az érvényes szerzodés nem rendezi a jogviszony ilyen irányú megszunése esetére vonatkozó

13 13 teendoket, akkor a szerzodésben foglalt költségtérítéseket a szerzodésben foglalt határidoig a honvédség megtéríti. Elolegek Általános szabály, hogy a honvédségtol történo kiváláskor mindenféle pénzbeli eloleggel el kell számolni. A törlesztetlen parancsnoki illetményeloleget az utolsó havi illetménybol le kell vonni. Eltéro szabályok vonatkoznak a családalapítási (elolegre) támogatásra. Ha a szolgálati viszony nem ún. minosített ok miatt szunik meg, a családalapítási támogatást az eredetileg meghatározott ütemben kell visszafizetni. [Lásd még: 14/2002. (III. 29.) HM rendelet] V. JOGORVOSLAT 1. Az állomány tagja, ha a határozatot ide nem értve a fegyelmi, kártérítési, a betegségnek a szolgálati kötelmekkel való összefüggését érinto, valamint nyugdíjügyben hozott elso fokú határozatot, parancsot, intézkedést vagy mulasztást (a továbbiakban együtt: döntés) sérelmesnek tartja, szolgálati panaszt terjeszthet elo, melyet a döntés tudomásra jutásától számított 30 napon, de legfeljebb a döntés meghozatalától számított egy éven belül lehet benyújtani. 2. Az állomány tagja a szolgálati viszonyból származó jogvita esetén 30 napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz, ha a szolgálati panaszát elutasították vagy jogszabályban eloírt határidon belül nem bírálták el, illetoleg az elso fokú határozat elleni fellebbezését elutasították; a sérelmezett döntést a miniszter hozta; az elozo két pontba nem tartozó, alanyi jogon biztosított jogosultságokkal kapcsolatban hozott döntés vagy intézkedés, illetve ezek elmulasztása miatt joghátrány érte. 3. Az állomány tagja a nyugdíjügyben hozott elso fokú határozat ellen a kézbesítéstol számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be. JOGI TANÁCSADÁSOK 1. Jogi Tanácsadás

14 14 A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány minden második hét szerdáján között Jogtanácsos: HM: a Lehel u. 41. II. épület földszint 8. számú helyiségében szolgálati és munkaviszonnyal összefüggo jogi tanácsadást nyújt a hivatásos és szerzodéses állomány tagjai számára. Ennek keretében jogi segítséget nyújt a jogok megismertetésében, különösen a szolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jogosultságokról, járandóságokról; a polgári életben való munkavállalás, elhelyezkedés lehetoségeirol, feltételeirol; a jogok érvényesítése eljárási rendjérol; az átképzési rendszerrol, a képzési költségek viselésérol, az ezzel kapcsolatos támogatásokról; a szolgálati jogviszony megszunése után a jogviszonyon alapuló jogokról, kedvezményekrol stb. 2. Jogsegélyszolgálat Honvédszakszervezet A szakszervezeti tagok számára az Alapszabályának megfeleloen a szakszervezet központjában ingyenesen igénybe veheto jogsegélyszolgálatot minden hét szerdáján között muködtet. A szakszervezeti tagok a HOSZ irodavezetojénél telefonon elozetesen be kell jelentkezni, az ügy megjelölésével, annak részletezése nélkül. Honvédszakszervezet Telefon: Cím: 1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b. Fax: Levélcím: 1581 Budapest Pf TÁJÉKOZTATÓ REKONVERZIÓS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Mindazok, akik a Magyar Honvédségbol kilépve nem szolgálati nyugállományba vagy honvédségi nyugdíjba kerülnek és elhelyezkedésük akadályba ütközik, a munkaügyi szerveken keresztül jogosulttá válnak az álláskeresoknek 1 járó támogatásokra. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabály 2 alapján a személyügyi szerveken keresztül segíti az igénybe veheto támogatási formák megismerését és az azokhoz való hozzájutást, továbbá hozzájárul az újbóli elhelyezkedést segíto képzés finanszírozásához. 1 A foglalkoztatás elosegítésérol és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény novemb er 1- jétol hatályos módosításával átalakult a munka nélkül maradtakat ellátó rendszer. A jogalkotó a módosítások céljára azáltal is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy a törvény az eddig alkalmazott munkanélküli elnevezés helyett, az álláskereso kifeje zést használja. 2 A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet, 7-8.

15 15 A Magyar Honvédség - ugyancsak képzés finanszírozásához való hozzájárulással támogatja azokat is, akik létszámcsökkentéssel összefüggésben szolgálati nyugállományba vagy honvédségi nyugdíjba kerülnek. A jelen kiadvány általános tájékoztató, amely kizárólag a jogszabályok által létesített, visszailleszkedést segíto ellátások és igénybevételi eljárások ismertetésére szorítkozik. A jogszabállyal létesített ellátások kiegészítéseként - csoportos létszámleépítés esetén - a tárca a helyzethez igazodóan további támogatási formák alkalmazásával segíti a szervezetbol kikerüloket. Az ilyen okból szervezett további támogatásokról az aktuális szervezési feladathoz kapcsolódó tájékoztatás keretében a humán szervek adnak tájékoztatást az érintettek részére. Munkába helyezést elosegíto bizottságok A MEB rendeltetése: A létszámcsökkentésben érintett munkavállalók számára az újbóli elhelyezkedés elosegítése, az önálló munkahelykeresés motiválása, valamint az önfoglalkoztatás keretében egyéni, illetve társas vállalkozás indításának segítése. Ennek keretében az érintett munkavállalók igényeinek felmérése, rendszeres munkaero-piaci információkkal való ellátásuk, számukra megfelelo egyéni vagy csoportos foglalkozások, jogi, vállalkozási és szociális tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása, új munkalehetoségek felkutatásának megszervezése, illetoleg minden olyan program biztosítása, amely segíthet a minél gyorsabb újbóli elhelyezkedésben. A MEB alkalmazásának várható elonyei: A munkáltató számára: tompíthatja a munkahelyi indulatokat, a humánus megoldások következtében növeli a munkáltató, illetve a humán szolgálat megítélését, csökkenthetok a munkaügyi érdekvédelmi viták, segít megelozni a stresszhatások, és konfliktusok kialakulását. A munkavállalók számára: segítséget kapnak az állása elvesztésével kapcsolatos egyéni és családi problémáik megoldásában, hozzásegíti az újbóli munkavállalás lehetoségéhez, tompítja az indulatokat, enyhíti a munkahely elvesztése következtében kialakuló feszültségeket,

16 16 könnyebben elviselheto a felmondással együtt járó nehézség, ha szervezet módón foglalkoznak az álláskereséssel, és korai idoszakban megkapják a szükséges információkat a lehetséges új munkahelyekrol, megmaradhat a felmondási idore és végkielégítésre kapott pénzösszeg, ami megalapozhatja a pályamódosítást. A MEB megalakítása: Az elokészíto fázis fontos állomása az adott munkahelyen az érdekeltekkel való elso helyszíni találkozás (továbbiakban EHT) megszervezése. Itt nyílik mód arra, hogy a munkaügyi központ képviseloje találkozzék a munkaadóval, a munkavállalók érdekképviseleti szervezeteivel (szakszervezet), Közalkalmazotti Tanács vezetoivel. A munkaügyi központ képviseloje és a Munkaeropiaci Innovációs Iroda feladata az érdekelt felek közti párbeszéd kezdeményezése, az együttmuködés kialakítása. Az EHT során, elsoként a munkaadó ismerteti a létszámleépítés jelenlegi helyzetét, valamint az érintett munkavállalók becsült számát, szakmai összetételét. Ezt követoen a munkavállalói érdekképviseletek ismertetik a döntéssel kapcsolatos álláspontjukat, valamint az általuk felajánlható szolgáltatásaikat (pl. szakszervezeti jogsegélyszolgálat, szakmai ágazaton belüli munkaközvetítés stb). Az önkormányzat képviseloje tájékoztatójában ismerteti a térség gazdasági helyzetét, a letelepedni szándékozó vállalkozásokat, azok várható munkaeroigényeit. Ezt követoen a korábbi, valamit a konkrét helyszínen szerzett információra építve a megyei munkaügyi központ és a Munkaeropiaci Innovációs Iroda (továbbiakban:: Iroda) munkatársai ismertetik a létszámleépítést segíto szolgáltatásaikat. A résztvevok közös elhatározással létrehozzák az együttmuködési megállapodást, amelyben a felek kölcsönösen kinyilvánítják az együttdolgozás szándékát, másrészt megfogalmazzák, hogy mely konkrét feladatok vállalásával, eroforrások biztosításával segíti a létszámleépítésben érintettek mielobbi munkába helyezését. A MEB a munkáltatónál már korábban muködo a Mt. 94/A szakaszának (3) bekezdésében szereplo konzultációs bizottságból is átalakulhat, de létrejöhet teljesen új bizottságként is. A MEB összetétele: munkáltató képviseloi, munkavállalók érdekképviseleti szervezetének képviseloi, közalkalmazotti tanács képviseloi, a létszámcsökkentésben érintett munkavállalók képviseloi, A bizottság munkájában meghívottként vehetnek részt mindazok, akik valamilyen módon segítséget tudnak nyújtani a MEB tevékenységében: munkaügyi központ szakemberei, az érintett térség önkormányzatának képviseloje, Munkaeropiaci Innovációs Iroda képviseloje, átképzéssel foglalkozó szervezetek, vállalkozásfejleszto szervezetek, magán tanácsadó cégek.

17 17 I. A bizottság ajánlott létszáma: 5-10 fo A MEB irányítása: A bizottságot lehetoleg a felektol független, a munkavállalók körében köztiszteletben álló, gazdasági, munkaügyi ismeretekkel rendelkezo, a felek által elfogadott személy irányítsa, akit a bizottság alakuló ülésén kell megválasztani. A bizottság elnökének feladata a MEB irányítása, programjainak megszervezése, a feladatok MEB tagok közötti szétosztása, számonkérése, és a muködés felügyelete. A MEB tagok által megválasztott személy hivatalból a bizottság tagjává válik. A MEB tevékenysége: A bizottság muködési feltételeinek megteremtése, pályázat beadása a munkaügyi központhoz, Az elbocsátottak informálása a bizottság létrejöttérol; Csoportos tájékoztatók, majd egyéni tanácsadások megszervezése (jogi, vállalkozási, képzési, munkavállalási, pszichológiai stb); Szükség esetén ideiglenesen kihelyezett ügyfélszolgálati iroda létrehozása; Az érintett emberek elhelyezkedését segíto személyes adatok, motivációk, igények kérdoíves felmérése; Munkaügyi Központ munkaero-piaci szolgáltatások felvonultatása (munkaközvetítés, álláskereso klub stb.); A meghirdetett országos képzési programokra irányuló a Munkaügyi Központ által elkészítendo pályázatok összeállításában való közremuködés; A megszervezett programokra való mozgósítás; Üres, rejtett álláshelyek feltárásában a munkaügyi kirendeltség segítése; A megyei munkaügyi központtal, kirendeltséggel, a különbözo programok (képzések) helyi finanszírozásának elokészítése; Információs és módszertani kapcsolattartás a Regionális Átképzo Központokkal, a helyi önkormányzattal, a Munkaeropiaci Innovációs Irodával, Az elbocsátott munkavállalók sorsának, újbóli munkába állásának, esetleg vállalkozóvá válásának nyomon követése; A bizottság eredményeinek mérése, A csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás feltételeit, nagyságát és a felhasználás szabályait a 4/2000. (IV.12.) SzCsM rendelettel módosított 6/1996. (III. 4.) MüM rendelet tartalmazza. A MEB tevékenységének zárása: A munka során MEB többször is értékeli saját tevékenységét. Általában 6-8 hónapig muködo bizottság eloször hetente, majd szükség szerint ülésezik. Amikor a leépített dolgozók dönto többségének letelik a felmondási ideje, leszukül a szolgáltatások iránti igény, MEB hozzákezd munkájának átfogó értékeléséhez, az összefoglaló elkészítéséhez, pénzügyi elszámolás

18 18 elkészítéséhez, melyet át ad a munkáltatónak, a munkaügyi központnak, és a Munkaeropiaci Innovációs Irodának A MUNKAÜGYI KÖZPONTOKON KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETO SZOLGÁLTATÁSOK Mindazoknak, akik ellátás nélkül (azaz nem szolgálati nyugállományba vagy honvédségi nyugdíjba) kerülnek ki a Magyar Honvédségbol. MIRE JOGOSULT ÖN A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL FENNÁLLÓ SZOLGÁLATI VAGY MÁS JOGVISZONYA MEGSZUNÉSE ELOTT? Amennyiben Ön: 1. hivatásos, szerzodéses katona, köztisztviselo, közalkalmazott vagy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló és kézhez kapja a szolgálati vagy más jogviszonyának létszámcsökkentéssel történo megszuntésérol szóló parancsot, határozatot; 2. hivatásos, szerzodéses katona és kézhez kapja a szolgálati jogviszonyának az elomeneteli renddel összefüggésben történo megszuntésérol szóló parancsot; 3. szerzodéses katona és szolgálati jogviszonya szerzodése lejártával várhatóan egy éven belül megszunik, a szolgálati (munka) helyének személyügyi munkatársaitól kért munkáltatói igazolással érdemes felkeresnie a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi központot vagy annak legközelebbi kirendeltségét. Álláskeresonek ugyan csak szolgálati vagy más jogviszonya megszuntével lesz minosítheto, ugyanakkor az újbóli elhelyezkedését segíto képzés finanszírozásának támogatását már kérheti az ezt megelozo egy év során is. Abban az esetben, ha a munkaügyi központ nem finanszírozza, vagy csak részben finanszírozza az Ön újbóli elhelyezkedéséhez szükséges képzést, az MH Szociálpolitikai Közalapítványhoz benyújtott pályázat útján igénybe veheti a Magyar Honvédség által adható képzési támogatást is. Figyelemmel arra, hogy a Magyar Honvédség legfeljebb Ft értéku támogatást nyújt (azaz nagyobb értéku képzések esetén az alapítványi támogatás nem fedezi a képzés teljes árát), érdemes a munkaügyi központok által támogatott képzési lehetoségek figyelmes áttekintése, hiszen az összeadódó támogatások akár a képzés teljes költségét is fedezhetik. Tekintettel a pályázat benyújtásának határidejére (ez kizárólag a felmentési vagy felmondási ido alatt, illetve a szerzodésük lejártával távozók esetében legkésobb az utolsó munkanapon történhet meg) nagy jelentosége van annak, hogy idoben felkeresse a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi központot vagy annak kirendeltségét, és hogy idoben tájékozódjon a támogatási formákról és a konkrét átképzési lehetoségekrol.

19 19 MIRE JOGOSULT ÖN A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL FENNÁLLÓ SZOLGÁLATI VAGY MÁS JOGVISZONY MEGSZUNTÉVEL? Szolgálati vagy más jogviszonya megszunésekor az újbóli elhelyezkedésének elosegítése valamint az esetlegesen állás nélkül töltött átmeneti idoszakban igénybe veheto támogatásokhoz való hozzájutás érdekében javasolt felkeresnie a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központot vagy annak kirendeltségét. Az álláskeresoket kétféle támogatás illeti meg: álláskeresési járadék és álláskeresési segély, emellett támogatható át- és továbbképzésük valamint vállalkozóvá válásuk. Az alábbiakban tájékozódhat mindezek igénybevételének a kiadvány szerkesztésekor érvényes jogszabályok által meghatározott feltételeirol. I. ÁLLÁSKERESÉS 1. Ki tekintheto álláskeresonek? Álláskereso az, akinek nincs állása, de szeretne elhelyezkedni, és nyilvántartásba veteti magát a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes munkaügyi központban vagy annak kirendeltségén. A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás feltétele, hogy a kérelmezo, illetve a már nyilvántartásban lévo megfeleljen az alábbi 9 feltételnek: Álláskereso az, aki 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (ez az álláskereso olyan egészségi alkalmasságát jelenti, amely lehetové teszi, hogy munkába kiközvetítheto legyen), 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, 3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minosülo jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereso tevékenységet nem folytat, 5. az elozo 4 pontban meghatározott körülményeiben bekövetkezett változást annak bekövetkeztétol számított 8 napon belül bejelenti a munkaügyi központban, 6. maga is aktívan keres munkahelyet (aktív álláskeresonek az tekintheto, aki 30 napon belül képes és kész munkába állni a felajánlott megfelelo munkahelyen, vagy az önmaga által talált olyan munkahelyen, ahol a heti munkaido eléri a legalább 16 órát), 7. elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központtal álláskeresési megállapodást köt, 8. a megfelelo munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja, 9. akit a munkaügyi központ álláskeresoként nyilvántart. 2. Mi minosül megfelelo munkahelynek? A munkahely akkor megfelelo, ha: - megfelel az álláskereso képzettségi szintjének, vagy a munkaügyi központ által felajánlott és a képzettségi szintnek megfelelo képzési lehetoség figyelembevételével megszerezheto képzettségének vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének; - egészségi állapota szerint az álláskereso a munka elvégzésére alkalmas; - a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetoleg - amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelezo legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kötelezo legkisebb munkabér összegét eléri; - a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történo odaés visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelo no és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelo férfi álláskereso esetében a két órát nem haladja meg;

20 20 - az álláskereso foglalkoztatása munkaviszonyban történik. 3. Mit jelent az álláskeresési megállapodás és mit tartalmaz? A nyilvántartásba vétel feltétele állás keresési megállapodás megkötése, amelyben az álláskereso és a munkaügyi központ közösen határozzák meg az álláskereso mielobbi munkához jutását elosegíto feladatokat, illetve kötelezettségeket. A megállapodás tartalmazza az álláskereso által keresett munkahely fobb jellemzoit, valamint hogy a kirendeltség milyen információkkal, munkaero-piaci szolgáltatásokkal és támogatásokkal segítheti az álláskeresot. II. ÁLLÁS KERESÉSI JÁRADÉK 1. Ki jogosult álláskeresési járadékra? Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki: álláskereso, és az álláskeresové válást megelozo négy éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik, és rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, és munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ sem tud megfelelo munkahelyet felajánlani. 2. Mikortól folyósítható az álláskeresési járadék? Ha munkaviszonyt a munkavállaló rendes, illetve a munkaadó rendkívüli felmondással szüntette meg, az álláskeresési járadék a munkaviszony megszunését követo 90 nap elteltével folyósítható, feltéve, hogy a folyósításához szükséges feltételeknek az álláskereso megfelel. A járadék folyósításának kezdo napja az álláskeresonek a munkaügyi központnál vagy annak kirendeltségénél történo jelentkezésének a napja. 3. Mennyi az álláskeresési járadék folyósításának idotartama? A törvény szerint álláskeresési járadék - több más feltétel egyideju fennállása esetén annak az álláskeresonek állapítható meg, aki a munkanélkülivé válását megelozo négy éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik. Ennek megfeleloen - tekintettel arra, hogy egy napi járadékra való jogosultsághoz öt nap munkaviszonyban töltött ido szükséges az álláskeresési járadék folyósításának legrövidebb idotartama 73 nap (365nap / 5 nap) lesz, míg leghosszabb idotartama 270 nap. 4. Mennyi az álláskeresési járadék mértéke? A törvény az álláskeresési járadék folyósítási idejét két szakaszra bontja: a) Az elso szakaszban, amelynek idotartama a folyósítási ido fele, de legfeljebb 91 nap, az álláskeresési járadék összege a korábbi átlagkereset 60 %-a, meghatározott összegu alsó és felso határ mellett. A járadék alsó határa a kötelezo legkisebb munkabér 60 százaléka, a felso határ pedig a kötelezo legkisebb munkabér 120 százaléka - azaz a 2006-ban garantált Ft/hó minimálbér esetén az alsó határ Ft/hó ( Ft/nap), a felso határ Ft/hó (2.500 Ft/nap). b) A második szakasz idotartama a hátralévo jogosultsági napok száma, de legfeljebb 179 nap. A járadék mértéke ebben a szakaszban egységesen a minimálbér 60 százaléka - azaz a 2006-ban garantált Ft/hó minimálbér esetén Ft/hó (1.250 Ft/nap). Ha az átlagkereset az álláskeresési járadék alsó határánál alacsonyabb, akkor az álláskeresési járadék a folyósítás mindkét szakaszában az átlagkeresettel megegyezo összeg! 5. Mikor kell az álláskeresési járadék folyósítását szüneteltetni? Ha az álláskereso:

SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI HIVATAL SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ A 2006. ÉVI SZERVEZETI KORSZERŰSÍTÉSBEN ÉS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSBEN

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI HIVATAL SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN ÉS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSBEN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI HIVATAL SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN ÉS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSBEN

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről AZ ÁLLÁSKERESŐK LEHETŐSÉGEI Kit tekinthetünk álláskeresőnek? Álláskereső

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

T/16297/34. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/16297/34. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16297/34. számú EGYSÉGES JAVASLAT a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI HIVATAL SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN ÉS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSBEN

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI HIVATAL SZEMÉLYÜGYI ÉS PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOKBAN ÉRINTETT KÖZALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Jogforrás: Ami nem változik

Jogforrás: Ami nem változik Változások a pénzbeli ellátások területén 2015. január 27. Előadó: 9 00-12 00 Dr. Bogdán Zsuzsanna tb. szakértő Jogforrás: A vállalkozói adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról

2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról Tervezet Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. július 21-én 2011. évi törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. 2015. január 1-től megváltozott a pénzbeli ellátások rendszere. A rendszerbeli változások mellett az ellátások elnevezésében is történt módosulás. 2015-től a terhességi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a Prémium évek Programról és. a különleges foglalkoztatási állományról

T/ számú. törvényjavaslat. a Prémium évek Programról és. a különleges foglalkoztatási állományról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490. számú törvényjavaslat a Prémium évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FOOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM JOGI FOOSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12370. számú törvényjavaslat a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Általános rendelkezések 39. (1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben