Általános forgalmi adó. Az ÁFA és a helyi adók. Az ÁFA általános, közvetett adó. Tárgyi hatály I. (6-12. ) Tárgyi hatály II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános forgalmi adó. Az ÁFA és a helyi adók. Az ÁFA általános, közvetett adó. Tárgyi hatály I. (6-12. ) Tárgyi hatály II."

Átírás

1 Az ÁFA és a helyi adók Általános forgalmi adó évi LXXIV. Tv. 1 2 ÁFA-általános nettó összfázisú fogyasztói adó Jellemzõi: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot ösztönzi nehezen beilleszthetõ ide a támogatás, kivétel megakadályozza a kettõs adóztatást nehezebb az adóeltitkolás Hátrányai: Egyszeri árszínvonal-emelkedés Nincs differenciálás Igen bürokráciaigényes Likviditásigény növekszik 3 Az ÁFA általános, közvetett adó Áfa hatálya Területi Személyi Tárgyi Magyar Köztársaság területe Vámszabad terület, Tranzit terület Gazdálkodó jogképes személy Természetes személy Jogi személy Tulajdonostársak közössége Külföldi vállalkozás fióktelepe Belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, import Gazdasági tevékenység bevétele elérése érdekében rendszeresen végzett tevékenység (nem alkalmazott) 4 Tárgyi hatály I. (6-12. ) Termékértékesítés birtokba vehetõ dolog ellenérték fejében történõ átengedése, amely tulajdonosként való rendelkezésre jogosít, vagy ellenérték nélküli átadás, ha ennek ÁFÁ-ja levonható volt, kivéve: Közcélú adomány Vállalkozás céljából ingyenesen adott termék kivéve gazdaságilag nem független felek közötti termékátadás Kis értékû ajándék, áruminta Sajtótermék köteles példánya Termék törvényen alapuló ellenérték nélküli átadása Többcélú kistérségi társulás számára az önkormányzatok által ingyenesen a jogszabályokban elõírt feladatok ellátására átadott vagyon Jogi személyek gazdasági társaságok átalakulása, Szövetkezeti formájú társaságok szövetkezetté való átalakulása Egyéni vállalkozó halála után örököse folytatja a vállalkozói tevékenységet Tárgyi hatály II. Szolgáltatásnyújtás minden ellenérték fejében végzett tevékenység, ami nem termékértékesítés Nem minõsül szolgáltatásnyújtásnak: Követelésmegvásárlás Jogszabály által elõírt kötelezõ szolgáltatásnyújtás Szolgáltatás közcélú adomány Szolgáltatást vállalkozási célból ingyen nyújtják, kivéve gazdaságilag nem független felek között Szolgáltatás kis értékû ajándék 5 6 1

2 Tárgyi hatály III. Termékimport: a termék harmadik ország területérõl a Közösség területére történõ behozatala. Termékexport: az a termékértékesítést, amit a vámhatóság harmadik ország irányában az országból kiléptet. Teljesítés helye Termékértékesítés (14. ) Ahol a termék a feladás, vagy fuvarozás megkezdésének idõpontjában van Fel- vagy összeszerelés helye Közösségen belüli szállításkor (vasút, víz) a szállítás megkezdésének helye Ahol az adófizetési kötelezettség keletkezésekor található a termék Közösségen belüli termékértékesítés helye A termék feladásának, fuvarozásának rendeltetési helye Szolgáltatásnyújtás (15. ) Szolgáltatásnyújtó székhelye Ingatlanügynök, -szakértõ, stb esetén az ingatlan fekvése szerint Ahol a szolgáltatás ténylegesen történik, ha Kulturális, mûvészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatás, sport Közlekedéshez kapcsolódó Termékhez kapcsolt szakértõi tevékenység Termék javítása, karbantartása Megrendelõ székhelye Bérbeadás Szerzõi alkotás Reklám és propagandaszolgáltatásnál Szakértõi tevékenység (ügyvéd, számviteli,adóügyi tanácsadás, fordítás, stb.) Pénzügyi szolgáltatás (banki, biztosítási, stb.) Távközlés 7 8 Adófizetési kötelezettség keletkezésének idõpontja Az adóalap ( ) Teljesítés (ÁFÁ-t nem tartalmazó) ellenértéke Teljesítés illetve részteljesítések idõpontja ( ) Beletartozik: Bérlésnél (lízingénél is) a termék birtokba vétele Értékesítéshez kapcsolódó járulékos költségek bizományosi díj, biztosítási Jogszabályi minõsítési kötelezettségnél, a minõsítési okmány kézhezvétele költségek, stb. Eladási megbízásnál a bizományos általi eladás napja Adók, egyéb árat befolyásoló kötelezõ jellegû befizetések Vételi megbízásnál amikor a bizományos megveszi a dolgot Nem tartoznak bele: Vagyoni értékû jog átengedése átengedés idõpontja Árleszállítás, árengedmény Rendszeres termékértékesítésnél, szolgáltatásnyújtásnál az elszámolásnapja Más nevében és javára beszedett összegek Apportálásnál az átengedés napja Az adó alapját csökkenti: Építési szerzõdésnél a szerzõdésben meghatározott teljesítési napok Árengedmény Elõlegnél az átadás-átvétel idõpontja Visszavett göngyöleg betétdíja Vállalkozás saját beruházásánál az aktiválás Ellenérték részbeni visszatérítése Megszûnéskor a megszûnéshez kapcsolódó adóbevallás benyújtásának dátuma Eladási megbízásnál nem része, vételinél része a bizományosi díj Más tagállamba fuvaroztatásnál a feladás idõpontja Cserénél a nettó forgalmi érték (+ ha van a pénzbeli juttatás) Importnál a vámhatósági határozat kézhezvétele Beruházásál a saját elõállítási költség Adó halasztása ( ) Importnál a vámérték egyszeres könyvvitel vagy bevételi nyilvántartás vezetése esetén az ellenérték Közösségen belüli termékértékesítésnél az adó alapja a beszerzési ár, vagy megfizetéséíg max 30 napig az elõállítási költség. Kettõs könyvvitelnél a költségvetési szervek könyvvezetésénél az ellenérték megfizetéséig max. 60 napig 9 10 Szempont Adófizetési kötelezettség keletkezése Adóalap Bizományosi értékesítés Vételi megbízás Bizományos megszerzi a jogot, hogy saját nevében rendelkezzen Része a bizományosi díj Eladási megbízás Bizományos saját nevében teljesít Nem része a bizományosi díj Szolgáltatásnyújtás saját nevében, de más javára történik közremûködõi díj Adóalap csökkentõ ellenérték az importált termék adóalapjába épülõ részével Nem része az adóalapnak közremûködõ veszi igénybe a szolgáltatást Része az adóalapnak közremûködõ a szolgáltatásnyújtó Adóalap forgalmi érték Ellenérték aránytalanul alacsony és a résztvevõk Az adóalany jelenlegi, volt tulajdonosa, tagja Szoros gazdasági kapcsolatban álló fél Munkaviszonyban, szövetkezeti tagsági viszonyban lévõ Vezetõ tisztségviselõ, felügyelõ bizottsági tag, könyvvizsgáló Adóalany vagy fentiek közeli hozzátartozója

3 Tehát a teljesítésért járó ellenérték ( ) Ellenérték része Közvetett adók (kivéve ÁFA), egyéb kötelezettségek, árat befolyásoló támogatások Járulékos költségek (ügynöki, bizományosi, közlekedési, biztosítási) Nem része az ellenértéknek Árleszállítás, engedményre elengedett Más nevében és javára beszedett összeg Kártérítés Kötbér, késedelmi kamat Adóalap-csökkentõ Árcsökkentésként visszatérített összeg Visszavett göngyöleg betétdíja Teljesítés meghiúsulása miatt visszatérített összeg Lízingnél a felszámított kamat 13 Adó mértéke ( ) Általában 20% (16,67%) 5% (4,76%) kulcs 1. Emberi fogyasztásra kerülõ gyógyszer 2. Gyógynövény 3. Diagnosztikai reagensek 4. Orvosi radioaktív izotópok 5. Steril mûtéti izoláló termékek 6. Anyatej, anyatej-helyettesítõ, tápszer 7. Egészségügyi oxigén 8. Vakoknak: Braille tábla/-írógép/-óra, pontozó, fehér bot 9. Információátalakító hallássérülteknek 10. Könyv 11. Kotta 12. Napilap és egyéb újság, folyóirat 14 Adómentesség Termékexport, nemzetközi közlekedéshez, a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás (29. ) Alanyi (49. ) Elõzõ évi bevétel és várható bevétel < 4 millió forint Családi gazdálkodó, szja szerinti átalányadózást választó mezõgazdasági kistermelõ estén < 6 millió Ft. Tárgyi adómentes a vámmentes termékimport, de sok kivétel (31. ) Tárgyi adómentes ( és 2. melléklet) Földterület értékesítése, bérbe adása Oktatás, diákotthoni, kollégiumi ellátás Humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás (kivéve szociális étkeztetés) Szabadidõs és amatõrsort szolgáltatás (kivéve strandfürdõ-, uszodabelépõ, sportesemények belépõi) Postai szolgáltatás Szerencsejáték-szolgáltatás Gyermekvédelem Politikai tevékenység Adománygyûjtés Közszolgálati rádió-, és televízió Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítõ szolgáltatásai Lakóingatlan értékesítése (kivéve az építés befejezését megelõzõ és az követõ elsõ ért., bérbeadása Engedményezés Emberi szerv, szövet, vér, anyatej értékesítése 15 Adólevonási jog ( ) Levonható Más által áthárított Termékimport után kivetett Saját rezsis beruházás után Szolgáltatást saját nevében megrendelõként megfizetett ÁFA (vevõi bizomány) Nem vonható le ha az adóalany a terméket v. szolgáltatást Tárgyi adómentes tevékenységhez használja fel Részben vagy egészben nem adóköteles tevékenységre használja Üzemanyagként használja fel személygépkocsiban Ólmozatlan és ólmozott benzin beszerzése Személygépkocsi, 125 cm3 nagyobb motorkerékpár, jacht, sport v. szórakozási célú hajó (kivéve személytaxi közlekedõk, akiknek adóalapja a 4 mft-ot meghaladja) Élelmiszer, ital, éttermi, cukrász, nyílt vendéglátó-ipari szolgáltatás Szórakoztatási szolgáltatások Távolsági és helyi személytaxi Parkolási díj, úthasználati díj (kivéve 3,5t feletti gépjármûvek) Lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolatos beszerzések (kivéve továbbértékesítési cél, lízingbe adási cél, ha átalányadózást választ) Telefonszámla ÁFÁ-jának 30%-a, mentes alóla aki a telefonszámla értékének legalább 30%-át továbbértékesítési céllal továbbszámlázza 16 Adólevonási jog és visszaigénylés feltételei Feltételek Személyi feltételek (34. ) (egyszeres vagy kettõs) könyvviteli nyilvántartás vezetése Tételes költségelszámolás alkalmazásával vonhatja le, kivéve átalányadózó Tárgyi feltételek (35. ) Számlával, szabad forgalomba bocsátás bizonylatával tudja igazolni Adólevonási jog keletkezése (36. ) Teljesítés idõpontja (számlán feltûntetett) Termékimport áfa jogcímen teljesített befizetés napja Szolgáltatást saját nevében megrendelõ rendelkezési jog után Saját rezsis beruházás aktiválás idõpontja Folyamatos szolgáltatás részfizetés idõpontja

4 Az elõzetesen felszámított adó megosztása: (37. ) A levonható és le nem vonható áfát elkülönítetten kell nyilvántartani Ha mindkét féle tevékenységet végez, akkor arányosítás: L = A * L H,ahol L: az arányosításba bevont elõzetesen felszámított adó összegébõl levonható rész A: az arányosításba bevont elõzetesen felszámított áfa összege adólevonásra jogosító nettó ellenérték L H (a levonási hányad) = összes ellenérték együttes összege A levonási hányadot két tizedes jegy pontossággal kell kiszámítani 19 Elõzetesen felszámított adó megosztása levonásra jogosító és nem jogosító tevékenység esetén Tételes elkülönítés Arányosításnál = L Tételes elkülönítésnél: Arányosítás 1 ha közvetlen adólevonásra jogosító Göngyölítve folyamatosan 0 ha arra nem jogosító tevékenységhez használják Elõzõ év alapján és korrigálás az év végén Tárgyi eszközökre külön szabály Beszerzést követõ 4, illetve 9 (ingatlan) évben korrekció, ha az aktiválás évben tervezett levonható ill. le nem vonható tevékenységhez való felhasználás aránya 10%-nál nagyobb mértékben változik Beszerzéskor P 1 = Á E * (F B/I F B/V ), ahol: P 1 pótlólag bevallandó összeg ( + elõjel le nem vonható, - elõjel levonható) Á E tárgyi eszközre jutó elõzetesen felszámított áfa F B/I a rendeltetésszerû használat évére érvényes ideiglenes felhasználási arány F B/V a rendeltetésszerû használat évére érvényes végleges felhasználási arány Beszerzéskor elõzõ év alapján adóvisszaigénylés, év végén korrekció Korrekció: P 2 = [Á E * (F B/V F T/V )]/i, ahol: P 2 pótlólag bevallandó összeg F T/V a tárgyévre érvényes végleges felhasználási arány i: ingatlannál 10, egyéb tárgyi eszköznél 5 20 Személyi hatály ( ) Teljesítésre kötelezett adóalany Szolgáltatást saját nevében megrendelõ Tevékenységet ténylegesen végzõ Számlán adót tüntet fel, számla kibocsátója Importáló 21 Eljárási szabályok Számlaadási kötelezettség ( ) Számla Egyszerûsített számla Számlát helyettesítõ okmány Nyugta (70. ) Nem kell (szerencsejáték, újság, folyóirat) Nyilvántartási kötelezettség (46. ) Adófizetési kötelezettség Elõzetesen felszámított adó (levonható, nem levonható) Adó megfizetése (48. ) Az adómegállapítás idõszakában fizetendõ adó csökkenthetõ a levonható elõzetesen felszámított adóval. Pozitív összegnél befizetés, negatív összegnél göngyölítés 22 Különleges rendelkezések - mezõgazdasági termelés (55-59., 4. melléket) A mezõgazdasági tevékenysége folytató adóalany adófizetésre nem kötelezett, adólevonást sem gyakorolhat, nem kell számláznia, adót nyilvántartania, bevallania (termékimportot kivéve) Kompenzációs felár alkalmazásánál (növények és származékai 12%, állati termékek és mg-i szolgáltatásoknál 7%) bizonylatot kell kiállítani, mely az elõzetesen felszámított adó összegét igazolja 23 Különleges rendelkezések - bolti kiskereskedelmi tevékenység (60-61., 5. mellélet) Fizetendõ adó = Nyitó besz 2 záró 1 2 bev x adó mértéke x x Nyitó besz 3 záró adó mértéke 2 Ez nem lehet nagyobb mint: bev x adó mértéke adó mértéke 2 eltérõ árrés miatti korrekció (1 ha a boltnak nincs önálló ármegállapítási joga, és fogyasztói áron számolja az áru értékét, egyéb esetekben 1,015) (1) Leltár alapján havonta megállapított érték (2) Adókucsonként (3) Összesen 24 4

5 Különbözet szerinti adózás (62-64., 6-7. melléklet) Beszerzési ár és eladási ár különbözete után adózhat: Mûalkotások, régiségek kereskedõi Eredeti rendeltetésének megfelelõen ismételten felhasználható dolgok (kivéve mg-i és élelmiszer termékek, jövedéki termékek) Nem vonhat le adót Számlán nem tûntethet fel áthárított adót Külön nyilvántartás (vevõ, átadó neve címe, dátum, beszerzési és eladási ár, adóalapja és összege) Ha él a következõ módszerrel, akkor: (csak arra a termékre alkalmazható, ahol a beszár<50eft) Fizetendõ adó = (E B) x [A/(100+A)] E: összes eladott termék árrésre jutó adót is teratamazó eladási árösszeg adókulcsonként B: beszerzett összes termék beszerzési árösszege adókulcsonként A adó százalékos mértéke adókulcsonként Idegenforgalmi tevékenység ( Utazási iroda, ha saját nevében az utas javára rendel meg szolgáltatást harmadik országba az adómentes. (illetve az utazás harmadik országba esõ része adómentes, ha EU-n belül is utazik az utas) Az adó az árrés %-ában kerül megállapításra. Számlán nem tûntetheti fel az áthárított adómértéket. - Nem kell nyilvántartást vezetnie Adó megállapítása, bevallása Visszaigénylés Adóköteles bevétel > 4 millió forint Göngyölített egyenleg > 200 ezer forint A beszerzési árat már kifizette Havonta, ha éves fizetendõ adó > 1 millió forint tárgyhót követõ 20.-ig befizeti, bevallja Évente elõzõ évben vagy idõarányosan az összesített adó nem éri el +/- 250 e Ft-ot február 15- ig befizeti, bevallja Egyébként negyedévente tárgynegyedévet követõ 20-ig befizeti, bevallja Gyakorított áfa nettó visszaigénylõk esetében 5-e és 20-a a bevallás, befizetés határideje Helyi adók jellemzõi HELYI ADÓK 1990/C. törvény Alkotmány biztosítja Kereteit helyi adókról szóló törvény szabályozza Csak az adott önkormányzat illetékességi körére vonatkozik Befizetett adó az önkormányzatot illeti Önkormányzatnak tájékoztatási kötelezettsége van

6 Adókivetõ Helyi önkormányzat Fõváros iparûzési adó Kerületek az összes többi Adómegállapítási jog Adó bevezetése, módosítása, törlése Adó mértékének meghatározása kerettörvényen belül Mentességeket, kedvezményeket adhat* Végrehajtási szabályokat meghatározza *vállalkozás vagyona, kommunális adója, iparûzési adó esetében nem lehet csak egy adómérték Adózási jog korlátja Adótöbbszörözés korlátja Vagyoni típusú adók esetében adó alapját egységesen kell meghatározni Törvényi mentességeket nem lehet szûkíteni Törvény által meghatározott mérték felett nem lehet adót kivetni Évközi adórendelet nem súlyosbíthatja az adózó terheit Adómentes társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv MNB Büntetés-végrehajtási szervezet ÁPV Rt. Adómegállapítási jog korlátai Adótöbbszörözés tilalma Vagyoni típusú adóknál adóalapot egységesen kell meghatározni Törvényi maximumnál nagyobb adót kivetni nem lehet Évközi adórendelet nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit az év közben Helyi adók fajtái Vagyoni Építményadó Telekadó Luxusadó Kommunális Magánszemélyek Vállalkozások Idegenforgalmi adó Helyi iparûzési adó 4. Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következõkre terjed ki: a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogra, b) munkaerõ foglalkoztatására, c) nem állandó lakosként való tartózkodásra és d) az e törvényben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására (a továbbiakban együtt: adótárgy). 5. Az önkormányzat rendeletével: a) vagyoni típusú adók, b) kommunális jellegû adók, továbbá c) helyi iparûzési adó bevezetésére jogosult

7 Helyi adók rendszere Építményadó 11. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévõ építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Hasznos alapterület: 1,9 m belmagasság felett, Beletartozik a három oldalról fedett erkély, terasz Nem tartozik bele: pince, szárító, tüzelõtároló Korrigált forgalmi érték: illetéktörvény szerint meghatározott forgalmi érték 50%-a Adófelfüggesztés építményadónál 67%-ban rokkant, vagy 65. évét betöltött személy kérheti az adó felfüggesztését Idõtartama: naptári év elsõ napja, adófelfüggesztés megszûnéséig Adó számítása: adó mértéke + jegybanki alapkamat Megszûnés: elidegenítés, elhalálozás, rokkantság megszûnése Luxusadó Adóalany: január 1-én adótárgy van a magánszemély tulajdonában Adótárgy: ingatlan értéke nagyobb, mint 100 mft Adóalap: ingatlan értékének 100 mft feletti része Adómérték: 0,5% Luxusadóból levonható: építményadó, idegenforgalmi adó, kommunális adó Bevallás: tárgyévet követõ január 15 Fizetés: általános szabályok szerint Törvényi háttér: 2005/CXXII. törvény Idegenforgalmi adónál beszedésre kötelezett Kereskedelmi szálláshelynél - üzemeltetõ, Az üdülõt fenntartó szerv A szállásközvetítésre jogosított szerv, Egyéb esetben - bérbeadó Iparûzési adó egyszerûsített kiszámolása Nettó árbevétel 4 millió forint alatt Adó alapja: SZJA szerinti általányadó-alap + 20%, maximum bevétel 80%-a Nem egyéni vállalkozó: árbevétel 80%-a EVA: adó alapja az EVA alap 50%-a Kedvezményes adóalap: árbevétel 2,5 millió forint alatti EU de minimis kedvezménye

8 Ideiglenes tevékenység esetén iparûzési adó Piaci, kereskedelmi tevékenység 1000 Ft/nap Építési és egyéb tevékenység, ha nincs önkormányzat területén telephelye 5000 Ft/nap 43 Iparûzési adó megosztása (adóalap <100 mft) Személyi jellegû ráfordításon alapuló megosztás Vállalkozónál bérköltségnek évi 500 ezer forintot kell venni Eszközértéken alapuló megosztás Elszámolt értékcsökkenés 50 ezer forint alatti eszköz 1. évben teljes érték 2. évben ennek 50%-a Elszámolt lízingdíj, bérleti költség Ingatlan, telek esetében érték 2%-a Termõföldnél aranykoronánként 500 Ft 44 Iparûzési adó megosztása (adóalap>100 mft) Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegû ráfordítással arányos megosztás módszerével megosztani, amilyen arányt a személyi jellegû ráfordítások összege képvisel a személyi jellegû ráfordítás és eszközérték együttes összegén belül. A fennmaradó adóalap-részre az eszközérték arányos megosztás módszerét kell alkalmazni. Adók bevallása, befizetése Ideiglenes iparûzési adó I. Egy építõipari vállalkozás Bükön egy házat épít. A vállalkozás nem büki így az itt végzett tevékenysége ideiglenesnek tekinthetõ. Az építkezés április 10-én indult meg és várhatóan szeptember 20-án fejezõdik be. Mennyi iparûzési adót kell a vállalkozásnak fizetni, ha az önkormányzati rendelet alapján az ideiglenes tevékenység után fizetendõ iparûzési adó 1000 Ft./nap? (naptári nap * Ft= Ft) 47 Iparûzési adó Az önkormányzati rendelet támogatja a helyi foglalkoztatást azáltal, hogy amelyik vállalkozó az alkalmazotti átlagos statisztikai létszámát legalább 30%-kal megemeli az iparûzési adójának az 50 %-át adóvisszatartás formájában nem kell befizetnie. Egy helyi nagyüzem ahol eddig 150 embert foglalkoztattak, az alkalmazotti létszámot megemeli 60 fõvel. A vállalkozás éves árbevétele volt, és a felmerülõ költségek Ft.-ot tettek ki. Mennyi a vállalkozás által fizetendõ iparûzési adó ha az adó mértéke 1%? ( )*0,01/2=250 eft. 48 8

9 Iparûzési adó II. Egy vállalakozás éves nettó árbevétele Ft. Eladott áruk beszerzési értéke: Ft. Alvállalkozó kifizetései: Ft. A vállalkozó 3 új alkalmazottat vett fel, ebbõl 2-t két évre, egyet pedig szerzõdéssel 6 hónapra. Az önkormányzati rendelet az új alkalmazottak legalább egy évre történõ felvétele után kedvezményt tesz lehetõvé az iparûzési adóból Ft/ fõ mértékben. A városban az iparûzési adó mértéke 1,5%. ( )*0,015 2*3 = 61,5 eft) 49 Vállalkozók kommunális adója Kovács Péter egy Hami nevû kft. tulajdonosa és a kft 4 alkalmazottjának fõnöke Klónfalván. Péter egy másik klónfalvi társaságban is személyes közremûködésre köteles tulajdonos. Az önkormányzat bevezette a vállalkozók kommunális adóját 1500 Ft/fõ mértékben. Mekkora Kovács Péter kommunális adófizetési kötelezettsége? ((4+1+1)*1500 Ft = Ft. ) 50 Építmény- és telekadó A vállalkozó tevékenységét egy 150 m2 alapterületû üzemben végzi. Az üzemhez egy 600m2 nagyságú telek is tartozik, továbbá egy 15m2 területû csapott tetõs kiegészítõ helyiség, ahol a tisztító és egyéb szereket tartják. A szokásos teleknagyság a községben 500m2. Az önkormányzat rendeletében 150Ft/m2-es építményadót és 80Ft/m2-es telekadót állapított meg, amit a szokásos teleknagyság feletti részre kell fizetni. Mennyi a vállalat által fizetendõ építmény- és telekadó? (600* *80) = Ft) 51 Idegenforgalmi adó Az önkormányzati rendelet helyi iparûzési adó és idegenforgalmi adó bevezetését tette kötelezõvé a helyi vállalkozóknak. A Szabó család egy 170 m2 alapterületû kiadó házát kialakította apartmanos jellegûre és kiadja turistáknak. Az ebbõl a tevékenységükbõl származó bevétel évente Ft. A szállásadással kapcsolatban felmerült költségek Ft-ot tesznek ki évente. Az iparûzési adó mértéke 1%, az idegenforgalmi adó mértéke 180 Ft/ m2. az önkormányzat a helyi turizmus fellendítésére kedvezményt tesz lehetõvé az idegenforgalmi adóból és a számított adó 50%-a adóvisszatartás formájában kedvezményként igénybe vehetõ. A 2000 Ft alatti iparûzési adó befizetésétõl az önkormányzat eltekint. Mennyi a vállalkozás által fizetendõ idegenforgalmi és iparûzési adó mértéke? (Iparûzési adó: 0; Idegenforgalmi adó: 170*180/2 = ) 52 Komplex adózás A 3 fõs Kovács család egy betéti társaságot alapított 3 éve. A társaság árbevétele Ft, amihez Ft anyagköltség kapcsolódik. A cégvezetõ az apa, alkalmazott a családanya és a 25 éves lányuk. A társaság székhelye a család 150 m2-es lakása, ami egy 600 m2-es telken található. A szokásos teleknagyság 500 m2. Az önkormányzat építményadó, telekadó, kommunális adó és iparûzési adó kivetésérõl gondoskodott az önkormányzati rendeletben. A helyi adók mértéke: Építményadó: 200 Ft/ m2 Telekadó: 110 Ft/m2 Iparûzési adó: 1,3% Vállalkozók kommunális adója: 2000 Ft/ fõ Az önkormányzat az építményadó alól 20 m2 /fõ kedvezményt nyújt. Megoldás: Iparûzési adó: ( )*1,3%=58.5; Építményadó: (150-20*3)*0,2=18; Telekadó: ( )*0,110=11; Kommunális adó: 3*2 = 6 53 Iparûzési adó foglalkoztatási kedvezménnyel Egy szombathely vállalkozó évente a vállalkozásából Ft. bevételre tesz szert, és mindezt Ft. anyagköltséggel éri el. Eddig egyedül vezette a boltot, járt áruért, de a forgalom nagy mértékû növekedése miatt egy alkalmazottat kénytelen felvenni. Mivel az önkormányzati rendeletben iparûzési adó kedvezménnyel jutalmazzák azt a vállalkozót, aki tartósan munkanélkülit alkalmaz, ezért május 1-tõl alkalmazza Tóth Hildát, aki után nem részesül semmilyen támogatásban, az alkalmazott több mint 6 hónapig volt munkanélküli. Az iparûzési adó mértéke 1,5% és az igénybe vehetõ kedvezmény mértéke Ft./fõ feltéve hogy több mint 6 hónapig foglalkoztatja Hildát. Mennyi iparûzési adót kell fizetnie a miskolci vállalkozónak és hogyan érvényesítheti a kedvezményeket? ( )*1,5% - 20 = 100) 54 9

10 Iparûzési adó megosztása személyi költség alapon Iparûzési adó megosztás személyi jellegû ráfordítás arányosan Kovács úrnak egy étterem és egy sörözõ tulajdonosa. A két egység különbözõ településen található, de egy céghez tartozik. A közös bevétel Ft. Az étteremmel kapcsolatos költségek Ft-ot tesznek ki, míg a sörözõ költségei Ft.- osak, amelyek a következõképpen oszlanak meg: Iparûzési adó megosztása eszközérték alapon Iparûzési adó megosztás eszközérték arányosan Egy vállalkozás két városban is mûködtet üzemet. Az egyes üzemek számára beszerzett eszközöket a táblázat mutatja: Az önkormányzat kedvezményt tesz lehetõvé új, eddig munkanélküli alkalmazott felvétel esetén. A vállalkozó két új alkalmazottat vett fel az év elején az étterembe, ami az adóalapját Ft./fõ-vel csökkentette. Az adó mértéke 1,5 %. 55 Az I.és II. számú üzem árbevétele az adott évben Ft. volt. Végezze el az iparûzési adó eszközérték arányos megosztását! Mennyi iparûzési adót kell a vállalkozásnak fizetni a két városnak külön, ha az iparûzési adó mértéke egységesen 1,5%? 56 Iparûzési adó megosztása összevontan Egy kavicsbánya társaság éves árbevétele millió forint. Az anyagjellegû ráfordítás összege 850 millió forint. Két telephelyen (Gyöngyöshermán és Ostffyasszonyfa) végzi a tevékenységét. Az iparûzési adó kulcsa mindkét helyen 2%. A személyi jellegû ráfordítása és az eszközértékét a következõ táblázat mutatja: Személyi jellegû ráfordítás Amortizáció Telek, ingatlan Termõföld Lízingdíj Összesen Gyöngyöshermán Ossza meg az adóalapot és számolja ki az adó Nyékládházára és Mályira esõ részét! 0 0 Ostffyasszonyfa Luxusadó Egy magánszemély ingatlanja a 450 ezer forint/m2 árú területre esik az önkormányzat kijelölése alapján. Az ingatlan négy szintes. (Pince, 2 szint, tetõtér). A pincerész fáskamra és szárító néven van nyilvántartva, a tetõtérben az 1,9 m feletti belmagasságú terület 50 m2. Számolja ki a luxusadó nagyságát, ha tudja, hogy az önkormányzat építményadót is kivet, melynek mértéke 500 Ft/m

11 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Társasági adó...2 2. ÁFA...12 3. Személyi jövedelemadó...24 4. EVA...32 5. Bérjárulékok...34 6. Egyéb adójellegû kötelezettségek - speciális elvonások...41 7. Illetékek...43

Részletesebben

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog HELYI ADÓK 2012 HELYI ADÓK JELLEMZŐI Magyarország Alaptörvénye biztosítja Kereteit helyi adókról szóló törvény szabályozza Csak az adott önkormányzat illetékességi körére vonatkozik Befizetett adó az önkormányzatot

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv Az Európai Uniós ÁFA szabályok 77/388/EC irányelv Célja Egységes piacon közösségi értékesítés adóztatása Lehetséges eltérések kiküszöbölése Adó alanyában Adó tárgyában Teljesítés helyében Adó alapjában

Részletesebben

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani SZJA általános jellemzõi SZJA 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról személyi jellegû általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 34/2011. (XII. 16.), a 26/2010. (XII. 17.), a 42/2009. (XII. 15.), a 6/2009. (II. 27.), a 38/2008. (XII. 9.) és a 10/2008.(IV. 9.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben