Általános forgalmi adó. Az ÁFA és a helyi adók. Az ÁFA általános, közvetett adó. Tárgyi hatály I. (6-12. ) Tárgyi hatály II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános forgalmi adó. Az ÁFA és a helyi adók. Az ÁFA általános, közvetett adó. Tárgyi hatály I. (6-12. ) Tárgyi hatály II."

Átírás

1 Az ÁFA és a helyi adók Általános forgalmi adó évi LXXIV. Tv. 1 2 ÁFA-általános nettó összfázisú fogyasztói adó Jellemzõi: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot ösztönzi nehezen beilleszthetõ ide a támogatás, kivétel megakadályozza a kettõs adóztatást nehezebb az adóeltitkolás Hátrányai: Egyszeri árszínvonal-emelkedés Nincs differenciálás Igen bürokráciaigényes Likviditásigény növekszik 3 Az ÁFA általános, közvetett adó Áfa hatálya Területi Személyi Tárgyi Magyar Köztársaság területe Vámszabad terület, Tranzit terület Gazdálkodó jogképes személy Természetes személy Jogi személy Tulajdonostársak közössége Külföldi vállalkozás fióktelepe Belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, import Gazdasági tevékenység bevétele elérése érdekében rendszeresen végzett tevékenység (nem alkalmazott) 4 Tárgyi hatály I. (6-12. ) Termékértékesítés birtokba vehetõ dolog ellenérték fejében történõ átengedése, amely tulajdonosként való rendelkezésre jogosít, vagy ellenérték nélküli átadás, ha ennek ÁFÁ-ja levonható volt, kivéve: Közcélú adomány Vállalkozás céljából ingyenesen adott termék kivéve gazdaságilag nem független felek közötti termékátadás Kis értékû ajándék, áruminta Sajtótermék köteles példánya Termék törvényen alapuló ellenérték nélküli átadása Többcélú kistérségi társulás számára az önkormányzatok által ingyenesen a jogszabályokban elõírt feladatok ellátására átadott vagyon Jogi személyek gazdasági társaságok átalakulása, Szövetkezeti formájú társaságok szövetkezetté való átalakulása Egyéni vállalkozó halála után örököse folytatja a vállalkozói tevékenységet Tárgyi hatály II. Szolgáltatásnyújtás minden ellenérték fejében végzett tevékenység, ami nem termékértékesítés Nem minõsül szolgáltatásnyújtásnak: Követelésmegvásárlás Jogszabály által elõírt kötelezõ szolgáltatásnyújtás Szolgáltatás közcélú adomány Szolgáltatást vállalkozási célból ingyen nyújtják, kivéve gazdaságilag nem független felek között Szolgáltatás kis értékû ajándék 5 6 1

2 Tárgyi hatály III. Termékimport: a termék harmadik ország területérõl a Közösség területére történõ behozatala. Termékexport: az a termékértékesítést, amit a vámhatóság harmadik ország irányában az országból kiléptet. Teljesítés helye Termékértékesítés (14. ) Ahol a termék a feladás, vagy fuvarozás megkezdésének idõpontjában van Fel- vagy összeszerelés helye Közösségen belüli szállításkor (vasút, víz) a szállítás megkezdésének helye Ahol az adófizetési kötelezettség keletkezésekor található a termék Közösségen belüli termékértékesítés helye A termék feladásának, fuvarozásának rendeltetési helye Szolgáltatásnyújtás (15. ) Szolgáltatásnyújtó székhelye Ingatlanügynök, -szakértõ, stb esetén az ingatlan fekvése szerint Ahol a szolgáltatás ténylegesen történik, ha Kulturális, mûvészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatás, sport Közlekedéshez kapcsolódó Termékhez kapcsolt szakértõi tevékenység Termék javítása, karbantartása Megrendelõ székhelye Bérbeadás Szerzõi alkotás Reklám és propagandaszolgáltatásnál Szakértõi tevékenység (ügyvéd, számviteli,adóügyi tanácsadás, fordítás, stb.) Pénzügyi szolgáltatás (banki, biztosítási, stb.) Távközlés 7 8 Adófizetési kötelezettség keletkezésének idõpontja Az adóalap ( ) Teljesítés (ÁFÁ-t nem tartalmazó) ellenértéke Teljesítés illetve részteljesítések idõpontja ( ) Beletartozik: Bérlésnél (lízingénél is) a termék birtokba vétele Értékesítéshez kapcsolódó járulékos költségek bizományosi díj, biztosítási Jogszabályi minõsítési kötelezettségnél, a minõsítési okmány kézhezvétele költségek, stb. Eladási megbízásnál a bizományos általi eladás napja Adók, egyéb árat befolyásoló kötelezõ jellegû befizetések Vételi megbízásnál amikor a bizományos megveszi a dolgot Nem tartoznak bele: Vagyoni értékû jog átengedése átengedés idõpontja Árleszállítás, árengedmény Rendszeres termékértékesítésnél, szolgáltatásnyújtásnál az elszámolásnapja Más nevében és javára beszedett összegek Apportálásnál az átengedés napja Az adó alapját csökkenti: Építési szerzõdésnél a szerzõdésben meghatározott teljesítési napok Árengedmény Elõlegnél az átadás-átvétel idõpontja Visszavett göngyöleg betétdíja Vállalkozás saját beruházásánál az aktiválás Ellenérték részbeni visszatérítése Megszûnéskor a megszûnéshez kapcsolódó adóbevallás benyújtásának dátuma Eladási megbízásnál nem része, vételinél része a bizományosi díj Más tagállamba fuvaroztatásnál a feladás idõpontja Cserénél a nettó forgalmi érték (+ ha van a pénzbeli juttatás) Importnál a vámhatósági határozat kézhezvétele Beruházásál a saját elõállítási költség Adó halasztása ( ) Importnál a vámérték egyszeres könyvvitel vagy bevételi nyilvántartás vezetése esetén az ellenérték Közösségen belüli termékértékesítésnél az adó alapja a beszerzési ár, vagy megfizetéséíg max 30 napig az elõállítási költség. Kettõs könyvvitelnél a költségvetési szervek könyvvezetésénél az ellenérték megfizetéséig max. 60 napig 9 10 Szempont Adófizetési kötelezettség keletkezése Adóalap Bizományosi értékesítés Vételi megbízás Bizományos megszerzi a jogot, hogy saját nevében rendelkezzen Része a bizományosi díj Eladási megbízás Bizományos saját nevében teljesít Nem része a bizományosi díj Szolgáltatásnyújtás saját nevében, de más javára történik közremûködõi díj Adóalap csökkentõ ellenérték az importált termék adóalapjába épülõ részével Nem része az adóalapnak közremûködõ veszi igénybe a szolgáltatást Része az adóalapnak közremûködõ a szolgáltatásnyújtó Adóalap forgalmi érték Ellenérték aránytalanul alacsony és a résztvevõk Az adóalany jelenlegi, volt tulajdonosa, tagja Szoros gazdasági kapcsolatban álló fél Munkaviszonyban, szövetkezeti tagsági viszonyban lévõ Vezetõ tisztségviselõ, felügyelõ bizottsági tag, könyvvizsgáló Adóalany vagy fentiek közeli hozzátartozója

3 Tehát a teljesítésért járó ellenérték ( ) Ellenérték része Közvetett adók (kivéve ÁFA), egyéb kötelezettségek, árat befolyásoló támogatások Járulékos költségek (ügynöki, bizományosi, közlekedési, biztosítási) Nem része az ellenértéknek Árleszállítás, engedményre elengedett Más nevében és javára beszedett összeg Kártérítés Kötbér, késedelmi kamat Adóalap-csökkentõ Árcsökkentésként visszatérített összeg Visszavett göngyöleg betétdíja Teljesítés meghiúsulása miatt visszatérített összeg Lízingnél a felszámított kamat 13 Adó mértéke ( ) Általában 20% (16,67%) 5% (4,76%) kulcs 1. Emberi fogyasztásra kerülõ gyógyszer 2. Gyógynövény 3. Diagnosztikai reagensek 4. Orvosi radioaktív izotópok 5. Steril mûtéti izoláló termékek 6. Anyatej, anyatej-helyettesítõ, tápszer 7. Egészségügyi oxigén 8. Vakoknak: Braille tábla/-írógép/-óra, pontozó, fehér bot 9. Információátalakító hallássérülteknek 10. Könyv 11. Kotta 12. Napilap és egyéb újság, folyóirat 14 Adómentesség Termékexport, nemzetközi közlekedéshez, a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás (29. ) Alanyi (49. ) Elõzõ évi bevétel és várható bevétel < 4 millió forint Családi gazdálkodó, szja szerinti átalányadózást választó mezõgazdasági kistermelõ estén < 6 millió Ft. Tárgyi adómentes a vámmentes termékimport, de sok kivétel (31. ) Tárgyi adómentes ( és 2. melléklet) Földterület értékesítése, bérbe adása Oktatás, diákotthoni, kollégiumi ellátás Humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás (kivéve szociális étkeztetés) Szabadidõs és amatõrsort szolgáltatás (kivéve strandfürdõ-, uszodabelépõ, sportesemények belépõi) Postai szolgáltatás Szerencsejáték-szolgáltatás Gyermekvédelem Politikai tevékenység Adománygyûjtés Közszolgálati rádió-, és televízió Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítõ szolgáltatásai Lakóingatlan értékesítése (kivéve az építés befejezését megelõzõ és az követõ elsõ ért., bérbeadása Engedményezés Emberi szerv, szövet, vér, anyatej értékesítése 15 Adólevonási jog ( ) Levonható Más által áthárított Termékimport után kivetett Saját rezsis beruházás után Szolgáltatást saját nevében megrendelõként megfizetett ÁFA (vevõi bizomány) Nem vonható le ha az adóalany a terméket v. szolgáltatást Tárgyi adómentes tevékenységhez használja fel Részben vagy egészben nem adóköteles tevékenységre használja Üzemanyagként használja fel személygépkocsiban Ólmozatlan és ólmozott benzin beszerzése Személygépkocsi, 125 cm3 nagyobb motorkerékpár, jacht, sport v. szórakozási célú hajó (kivéve személytaxi közlekedõk, akiknek adóalapja a 4 mft-ot meghaladja) Élelmiszer, ital, éttermi, cukrász, nyílt vendéglátó-ipari szolgáltatás Szórakoztatási szolgáltatások Távolsági és helyi személytaxi Parkolási díj, úthasználati díj (kivéve 3,5t feletti gépjármûvek) Lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolatos beszerzések (kivéve továbbértékesítési cél, lízingbe adási cél, ha átalányadózást választ) Telefonszámla ÁFÁ-jának 30%-a, mentes alóla aki a telefonszámla értékének legalább 30%-át továbbértékesítési céllal továbbszámlázza 16 Adólevonási jog és visszaigénylés feltételei Feltételek Személyi feltételek (34. ) (egyszeres vagy kettõs) könyvviteli nyilvántartás vezetése Tételes költségelszámolás alkalmazásával vonhatja le, kivéve átalányadózó Tárgyi feltételek (35. ) Számlával, szabad forgalomba bocsátás bizonylatával tudja igazolni Adólevonási jog keletkezése (36. ) Teljesítés idõpontja (számlán feltûntetett) Termékimport áfa jogcímen teljesített befizetés napja Szolgáltatást saját nevében megrendelõ rendelkezési jog után Saját rezsis beruházás aktiválás idõpontja Folyamatos szolgáltatás részfizetés idõpontja

4 Az elõzetesen felszámított adó megosztása: (37. ) A levonható és le nem vonható áfát elkülönítetten kell nyilvántartani Ha mindkét féle tevékenységet végez, akkor arányosítás: L = A * L H,ahol L: az arányosításba bevont elõzetesen felszámított adó összegébõl levonható rész A: az arányosításba bevont elõzetesen felszámított áfa összege adólevonásra jogosító nettó ellenérték L H (a levonási hányad) = összes ellenérték együttes összege A levonási hányadot két tizedes jegy pontossággal kell kiszámítani 19 Elõzetesen felszámított adó megosztása levonásra jogosító és nem jogosító tevékenység esetén Tételes elkülönítés Arányosításnál = L Tételes elkülönítésnél: Arányosítás 1 ha közvetlen adólevonásra jogosító Göngyölítve folyamatosan 0 ha arra nem jogosító tevékenységhez használják Elõzõ év alapján és korrigálás az év végén Tárgyi eszközökre külön szabály Beszerzést követõ 4, illetve 9 (ingatlan) évben korrekció, ha az aktiválás évben tervezett levonható ill. le nem vonható tevékenységhez való felhasználás aránya 10%-nál nagyobb mértékben változik Beszerzéskor P 1 = Á E * (F B/I F B/V ), ahol: P 1 pótlólag bevallandó összeg ( + elõjel le nem vonható, - elõjel levonható) Á E tárgyi eszközre jutó elõzetesen felszámított áfa F B/I a rendeltetésszerû használat évére érvényes ideiglenes felhasználási arány F B/V a rendeltetésszerû használat évére érvényes végleges felhasználási arány Beszerzéskor elõzõ év alapján adóvisszaigénylés, év végén korrekció Korrekció: P 2 = [Á E * (F B/V F T/V )]/i, ahol: P 2 pótlólag bevallandó összeg F T/V a tárgyévre érvényes végleges felhasználási arány i: ingatlannál 10, egyéb tárgyi eszköznél 5 20 Személyi hatály ( ) Teljesítésre kötelezett adóalany Szolgáltatást saját nevében megrendelõ Tevékenységet ténylegesen végzõ Számlán adót tüntet fel, számla kibocsátója Importáló 21 Eljárási szabályok Számlaadási kötelezettség ( ) Számla Egyszerûsített számla Számlát helyettesítõ okmány Nyugta (70. ) Nem kell (szerencsejáték, újság, folyóirat) Nyilvántartási kötelezettség (46. ) Adófizetési kötelezettség Elõzetesen felszámított adó (levonható, nem levonható) Adó megfizetése (48. ) Az adómegállapítás idõszakában fizetendõ adó csökkenthetõ a levonható elõzetesen felszámított adóval. Pozitív összegnél befizetés, negatív összegnél göngyölítés 22 Különleges rendelkezések - mezõgazdasági termelés (55-59., 4. melléket) A mezõgazdasági tevékenysége folytató adóalany adófizetésre nem kötelezett, adólevonást sem gyakorolhat, nem kell számláznia, adót nyilvántartania, bevallania (termékimportot kivéve) Kompenzációs felár alkalmazásánál (növények és származékai 12%, állati termékek és mg-i szolgáltatásoknál 7%) bizonylatot kell kiállítani, mely az elõzetesen felszámított adó összegét igazolja 23 Különleges rendelkezések - bolti kiskereskedelmi tevékenység (60-61., 5. mellélet) Fizetendõ adó = Nyitó besz 2 záró 1 2 bev x adó mértéke x x Nyitó besz 3 záró adó mértéke 2 Ez nem lehet nagyobb mint: bev x adó mértéke adó mértéke 2 eltérõ árrés miatti korrekció (1 ha a boltnak nincs önálló ármegállapítási joga, és fogyasztói áron számolja az áru értékét, egyéb esetekben 1,015) (1) Leltár alapján havonta megállapított érték (2) Adókucsonként (3) Összesen 24 4

5 Különbözet szerinti adózás (62-64., 6-7. melléklet) Beszerzési ár és eladási ár különbözete után adózhat: Mûalkotások, régiségek kereskedõi Eredeti rendeltetésének megfelelõen ismételten felhasználható dolgok (kivéve mg-i és élelmiszer termékek, jövedéki termékek) Nem vonhat le adót Számlán nem tûntethet fel áthárított adót Külön nyilvántartás (vevõ, átadó neve címe, dátum, beszerzési és eladási ár, adóalapja és összege) Ha él a következõ módszerrel, akkor: (csak arra a termékre alkalmazható, ahol a beszár<50eft) Fizetendõ adó = (E B) x [A/(100+A)] E: összes eladott termék árrésre jutó adót is teratamazó eladási árösszeg adókulcsonként B: beszerzett összes termék beszerzési árösszege adókulcsonként A adó százalékos mértéke adókulcsonként Idegenforgalmi tevékenység ( Utazási iroda, ha saját nevében az utas javára rendel meg szolgáltatást harmadik országba az adómentes. (illetve az utazás harmadik országba esõ része adómentes, ha EU-n belül is utazik az utas) Az adó az árrés %-ában kerül megállapításra. Számlán nem tûntetheti fel az áthárított adómértéket. - Nem kell nyilvántartást vezetnie Adó megállapítása, bevallása Visszaigénylés Adóköteles bevétel > 4 millió forint Göngyölített egyenleg > 200 ezer forint A beszerzési árat már kifizette Havonta, ha éves fizetendõ adó > 1 millió forint tárgyhót követõ 20.-ig befizeti, bevallja Évente elõzõ évben vagy idõarányosan az összesített adó nem éri el +/- 250 e Ft-ot február 15- ig befizeti, bevallja Egyébként negyedévente tárgynegyedévet követõ 20-ig befizeti, bevallja Gyakorított áfa nettó visszaigénylõk esetében 5-e és 20-a a bevallás, befizetés határideje Helyi adók jellemzõi HELYI ADÓK 1990/C. törvény Alkotmány biztosítja Kereteit helyi adókról szóló törvény szabályozza Csak az adott önkormányzat illetékességi körére vonatkozik Befizetett adó az önkormányzatot illeti Önkormányzatnak tájékoztatási kötelezettsége van

6 Adókivetõ Helyi önkormányzat Fõváros iparûzési adó Kerületek az összes többi Adómegállapítási jog Adó bevezetése, módosítása, törlése Adó mértékének meghatározása kerettörvényen belül Mentességeket, kedvezményeket adhat* Végrehajtási szabályokat meghatározza *vállalkozás vagyona, kommunális adója, iparûzési adó esetében nem lehet csak egy adómérték Adózási jog korlátja Adótöbbszörözés korlátja Vagyoni típusú adók esetében adó alapját egységesen kell meghatározni Törvényi mentességeket nem lehet szûkíteni Törvény által meghatározott mérték felett nem lehet adót kivetni Évközi adórendelet nem súlyosbíthatja az adózó terheit Adómentes társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv MNB Büntetés-végrehajtási szervezet ÁPV Rt. Adómegállapítási jog korlátai Adótöbbszörözés tilalma Vagyoni típusú adóknál adóalapot egységesen kell meghatározni Törvényi maximumnál nagyobb adót kivetni nem lehet Évközi adórendelet nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit az év közben Helyi adók fajtái Vagyoni Építményadó Telekadó Luxusadó Kommunális Magánszemélyek Vállalkozások Idegenforgalmi adó Helyi iparûzési adó 4. Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következõkre terjed ki: a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogra, b) munkaerõ foglalkoztatására, c) nem állandó lakosként való tartózkodásra és d) az e törvényben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására (a továbbiakban együtt: adótárgy). 5. Az önkormányzat rendeletével: a) vagyoni típusú adók, b) kommunális jellegû adók, továbbá c) helyi iparûzési adó bevezetésére jogosult

7 Helyi adók rendszere Építményadó 11. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévõ építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Hasznos alapterület: 1,9 m belmagasság felett, Beletartozik a három oldalról fedett erkély, terasz Nem tartozik bele: pince, szárító, tüzelõtároló Korrigált forgalmi érték: illetéktörvény szerint meghatározott forgalmi érték 50%-a Adófelfüggesztés építményadónál 67%-ban rokkant, vagy 65. évét betöltött személy kérheti az adó felfüggesztését Idõtartama: naptári év elsõ napja, adófelfüggesztés megszûnéséig Adó számítása: adó mértéke + jegybanki alapkamat Megszûnés: elidegenítés, elhalálozás, rokkantság megszûnése Luxusadó Adóalany: január 1-én adótárgy van a magánszemély tulajdonában Adótárgy: ingatlan értéke nagyobb, mint 100 mft Adóalap: ingatlan értékének 100 mft feletti része Adómérték: 0,5% Luxusadóból levonható: építményadó, idegenforgalmi adó, kommunális adó Bevallás: tárgyévet követõ január 15 Fizetés: általános szabályok szerint Törvényi háttér: 2005/CXXII. törvény Idegenforgalmi adónál beszedésre kötelezett Kereskedelmi szálláshelynél - üzemeltetõ, Az üdülõt fenntartó szerv A szállásközvetítésre jogosított szerv, Egyéb esetben - bérbeadó Iparûzési adó egyszerûsített kiszámolása Nettó árbevétel 4 millió forint alatt Adó alapja: SZJA szerinti általányadó-alap + 20%, maximum bevétel 80%-a Nem egyéni vállalkozó: árbevétel 80%-a EVA: adó alapja az EVA alap 50%-a Kedvezményes adóalap: árbevétel 2,5 millió forint alatti EU de minimis kedvezménye

8 Ideiglenes tevékenység esetén iparûzési adó Piaci, kereskedelmi tevékenység 1000 Ft/nap Építési és egyéb tevékenység, ha nincs önkormányzat területén telephelye 5000 Ft/nap 43 Iparûzési adó megosztása (adóalap <100 mft) Személyi jellegû ráfordításon alapuló megosztás Vállalkozónál bérköltségnek évi 500 ezer forintot kell venni Eszközértéken alapuló megosztás Elszámolt értékcsökkenés 50 ezer forint alatti eszköz 1. évben teljes érték 2. évben ennek 50%-a Elszámolt lízingdíj, bérleti költség Ingatlan, telek esetében érték 2%-a Termõföldnél aranykoronánként 500 Ft 44 Iparûzési adó megosztása (adóalap>100 mft) Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegû ráfordítással arányos megosztás módszerével megosztani, amilyen arányt a személyi jellegû ráfordítások összege képvisel a személyi jellegû ráfordítás és eszközérték együttes összegén belül. A fennmaradó adóalap-részre az eszközérték arányos megosztás módszerét kell alkalmazni. Adók bevallása, befizetése Ideiglenes iparûzési adó I. Egy építõipari vállalkozás Bükön egy házat épít. A vállalkozás nem büki így az itt végzett tevékenysége ideiglenesnek tekinthetõ. Az építkezés április 10-én indult meg és várhatóan szeptember 20-án fejezõdik be. Mennyi iparûzési adót kell a vállalkozásnak fizetni, ha az önkormányzati rendelet alapján az ideiglenes tevékenység után fizetendõ iparûzési adó 1000 Ft./nap? (naptári nap * Ft= Ft) 47 Iparûzési adó Az önkormányzati rendelet támogatja a helyi foglalkoztatást azáltal, hogy amelyik vállalkozó az alkalmazotti átlagos statisztikai létszámát legalább 30%-kal megemeli az iparûzési adójának az 50 %-át adóvisszatartás formájában nem kell befizetnie. Egy helyi nagyüzem ahol eddig 150 embert foglalkoztattak, az alkalmazotti létszámot megemeli 60 fõvel. A vállalkozás éves árbevétele volt, és a felmerülõ költségek Ft.-ot tettek ki. Mennyi a vállalkozás által fizetendõ iparûzési adó ha az adó mértéke 1%? ( )*0,01/2=250 eft. 48 8

9 Iparûzési adó II. Egy vállalakozás éves nettó árbevétele Ft. Eladott áruk beszerzési értéke: Ft. Alvállalkozó kifizetései: Ft. A vállalkozó 3 új alkalmazottat vett fel, ebbõl 2-t két évre, egyet pedig szerzõdéssel 6 hónapra. Az önkormányzati rendelet az új alkalmazottak legalább egy évre történõ felvétele után kedvezményt tesz lehetõvé az iparûzési adóból Ft/ fõ mértékben. A városban az iparûzési adó mértéke 1,5%. ( )*0,015 2*3 = 61,5 eft) 49 Vállalkozók kommunális adója Kovács Péter egy Hami nevû kft. tulajdonosa és a kft 4 alkalmazottjának fõnöke Klónfalván. Péter egy másik klónfalvi társaságban is személyes közremûködésre köteles tulajdonos. Az önkormányzat bevezette a vállalkozók kommunális adóját 1500 Ft/fõ mértékben. Mekkora Kovács Péter kommunális adófizetési kötelezettsége? ((4+1+1)*1500 Ft = Ft. ) 50 Építmény- és telekadó A vállalkozó tevékenységét egy 150 m2 alapterületû üzemben végzi. Az üzemhez egy 600m2 nagyságú telek is tartozik, továbbá egy 15m2 területû csapott tetõs kiegészítõ helyiség, ahol a tisztító és egyéb szereket tartják. A szokásos teleknagyság a községben 500m2. Az önkormányzat rendeletében 150Ft/m2-es építményadót és 80Ft/m2-es telekadót állapított meg, amit a szokásos teleknagyság feletti részre kell fizetni. Mennyi a vállalat által fizetendõ építmény- és telekadó? (600* *80) = Ft) 51 Idegenforgalmi adó Az önkormányzati rendelet helyi iparûzési adó és idegenforgalmi adó bevezetését tette kötelezõvé a helyi vállalkozóknak. A Szabó család egy 170 m2 alapterületû kiadó házát kialakította apartmanos jellegûre és kiadja turistáknak. Az ebbõl a tevékenységükbõl származó bevétel évente Ft. A szállásadással kapcsolatban felmerült költségek Ft-ot tesznek ki évente. Az iparûzési adó mértéke 1%, az idegenforgalmi adó mértéke 180 Ft/ m2. az önkormányzat a helyi turizmus fellendítésére kedvezményt tesz lehetõvé az idegenforgalmi adóból és a számított adó 50%-a adóvisszatartás formájában kedvezményként igénybe vehetõ. A 2000 Ft alatti iparûzési adó befizetésétõl az önkormányzat eltekint. Mennyi a vállalkozás által fizetendõ idegenforgalmi és iparûzési adó mértéke? (Iparûzési adó: 0; Idegenforgalmi adó: 170*180/2 = ) 52 Komplex adózás A 3 fõs Kovács család egy betéti társaságot alapított 3 éve. A társaság árbevétele Ft, amihez Ft anyagköltség kapcsolódik. A cégvezetõ az apa, alkalmazott a családanya és a 25 éves lányuk. A társaság székhelye a család 150 m2-es lakása, ami egy 600 m2-es telken található. A szokásos teleknagyság 500 m2. Az önkormányzat építményadó, telekadó, kommunális adó és iparûzési adó kivetésérõl gondoskodott az önkormányzati rendeletben. A helyi adók mértéke: Építményadó: 200 Ft/ m2 Telekadó: 110 Ft/m2 Iparûzési adó: 1,3% Vállalkozók kommunális adója: 2000 Ft/ fõ Az önkormányzat az építményadó alól 20 m2 /fõ kedvezményt nyújt. Megoldás: Iparûzési adó: ( )*1,3%=58.5; Építményadó: (150-20*3)*0,2=18; Telekadó: ( )*0,110=11; Kommunális adó: 3*2 = 6 53 Iparûzési adó foglalkoztatási kedvezménnyel Egy szombathely vállalkozó évente a vállalkozásából Ft. bevételre tesz szert, és mindezt Ft. anyagköltséggel éri el. Eddig egyedül vezette a boltot, járt áruért, de a forgalom nagy mértékû növekedése miatt egy alkalmazottat kénytelen felvenni. Mivel az önkormányzati rendeletben iparûzési adó kedvezménnyel jutalmazzák azt a vállalkozót, aki tartósan munkanélkülit alkalmaz, ezért május 1-tõl alkalmazza Tóth Hildát, aki után nem részesül semmilyen támogatásban, az alkalmazott több mint 6 hónapig volt munkanélküli. Az iparûzési adó mértéke 1,5% és az igénybe vehetõ kedvezmény mértéke Ft./fõ feltéve hogy több mint 6 hónapig foglalkoztatja Hildát. Mennyi iparûzési adót kell fizetnie a miskolci vállalkozónak és hogyan érvényesítheti a kedvezményeket? ( )*1,5% - 20 = 100) 54 9

10 Iparûzési adó megosztása személyi költség alapon Iparûzési adó megosztás személyi jellegû ráfordítás arányosan Kovács úrnak egy étterem és egy sörözõ tulajdonosa. A két egység különbözõ településen található, de egy céghez tartozik. A közös bevétel Ft. Az étteremmel kapcsolatos költségek Ft-ot tesznek ki, míg a sörözõ költségei Ft.- osak, amelyek a következõképpen oszlanak meg: Iparûzési adó megosztása eszközérték alapon Iparûzési adó megosztás eszközérték arányosan Egy vállalkozás két városban is mûködtet üzemet. Az egyes üzemek számára beszerzett eszközöket a táblázat mutatja: Az önkormányzat kedvezményt tesz lehetõvé új, eddig munkanélküli alkalmazott felvétel esetén. A vállalkozó két új alkalmazottat vett fel az év elején az étterembe, ami az adóalapját Ft./fõ-vel csökkentette. Az adó mértéke 1,5 %. 55 Az I.és II. számú üzem árbevétele az adott évben Ft. volt. Végezze el az iparûzési adó eszközérték arányos megosztását! Mennyi iparûzési adót kell a vállalkozásnak fizetni a két városnak külön, ha az iparûzési adó mértéke egységesen 1,5%? 56 Iparûzési adó megosztása összevontan Egy kavicsbánya társaság éves árbevétele millió forint. Az anyagjellegû ráfordítás összege 850 millió forint. Két telephelyen (Gyöngyöshermán és Ostffyasszonyfa) végzi a tevékenységét. Az iparûzési adó kulcsa mindkét helyen 2%. A személyi jellegû ráfordítása és az eszközértékét a következõ táblázat mutatja: Személyi jellegû ráfordítás Amortizáció Telek, ingatlan Termõföld Lízingdíj Összesen Gyöngyöshermán Ossza meg az adóalapot és számolja ki az adó Nyékládházára és Mályira esõ részét! 0 0 Ostffyasszonyfa Luxusadó Egy magánszemély ingatlanja a 450 ezer forint/m2 árú területre esik az önkormányzat kijelölése alapján. Az ingatlan négy szintes. (Pince, 2 szint, tetõtér). A pincerész fáskamra és szárító néven van nyilvántartva, a tetõtérben az 1,9 m feletti belmagasságú terület 50 m2. Számolja ki a luxusadó nagyságát, ha tudja, hogy az önkormányzat építményadót is kivet, melynek mértéke 500 Ft/m

11 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint.

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint. 1. Példa Egyéni vállalkozó SZJA-ja 10 000 000 forint bevétel, 3 000 000 költség, ebből 1 000 000 kivét! Mennyi adót fizet majd összesen? Megoldás ( 2014-es szabályok) 1.Kivét után fizetendő szja: 1.000.000

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012.

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó ÁFA-általányadó összfázisú fogyasztói adó Jellemzıi: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció Helyi adók A törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete A helyi adókról * I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó Jellemzői: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot ösztönzi nehezen beilleszthető ide a támogatás,

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog HELYI ADÓK JELLEMZŐI Magyarország Alaptörvénye biztosítja Kereteit helyi adókról szóló törvény szabályozza Csak az adott önkormányzat illetékességi körére vonatkozik Befizetett adó az önkormányzatot illeti

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog HELYI ADÓK 2012 HELYI ADÓK JELLEMZŐI Magyarország Alaptörvénye biztosítja Kereteit helyi adókról szóló törvény szabályozza Csak az adott önkormányzat illetékességi körére vonatkozik Befizetett adó az önkormányzatot

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete /Egységes szerkezetbe foglalva a 21/2014. (XI.26.) és a 31/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletekkel./ Mogyoród

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella. Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló

Dr. Gróf Gabriella. Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló Módosításokat tartalmazza a 2013. évi CC. Törvény Hatály: 2014. 01. 01. 2 Építmény fogalmának alkalmazása épület, épületrész

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére.

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére. A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/199.(XII.31.)KT számú rendelet Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Bálványos Község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV. 20.) KT. Rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 10/2012. (V. 22.), 22/2012. (XII. 11.) valamint a 15/2013. (XII.11.)

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ Adókötelezettség, az adó alanya Adóbevallási és adófizetési kötelezettség

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2005. (X.07.) R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról. Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete)

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete) Benyújtandó: Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2. ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

HELYI ADÓK RENDSZERE 2008 TÉMAKÖRÖK 1. A helyi adók fogalma 2. Az önkormányzatok adó-megállapítási jogai, korlátai 3. A helyi adók rendszere 4. Az egyes adónemek főbb szabályai 5. A számított érték (2009-től!)

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL - HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben