TARTALOMJEGYZÉK. Somogy Megyei Egészség Fórum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Somogy Megyei Egészség Fórum"

Átírás

1 SOMOGY MEGYE LAKOSSÁGÁNAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETJELENTÉSE a döntéshozók részére

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 3 Módszertan, adatok... 4 Területi elhelyezkedés, Településszerkezet... 5 Demográfiai helyzetkép... 7 A népesség korcsoportos megoszlása... 7 Élveszületések... 1 Halálozás Természetes szaporulat/fogyás Születéskor várható élettartam Csecsemőhalálozás Házasság, családtervezés Terhességmegszakítás Belföldi elvándorlás A lakosság egészsége Halandóság Haláloki struktúra Általános halandóság A keringési rendszer betegségei miatti halálozás alakulása A rosszindulatú daganatok okozta halálozás alakulása Az emésztőrendszer megbetegedései okozta halálozás alakulása A légzőrendszer megbetegedései okozta halálozás alakulása A külső okokra visszavezethető halálozás alakulása Megbetegedések A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőttek aránya A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett kiskorúak betegségeinek aránya DOKUMENTUM INFORMÁCIÓK Készült: 214. május Készítette: Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Intézetvezető: Dr. Fadgyas Erzsébet megyei tisztifőorvos szakigazgatási szerv vezető Szerző: Dr. Szöllősiné Maler Mónika Somogy Megyei Egészség Fórum 2

3 1. BEVEZETŐ A népegészségügy célja a lakosság egészségi állapotának javítása a társadalom szervezett tevékenysége és közösségi erőforrások révén. A hatékony népegészségügy konkrét feladatai mindenkor a népesség egészségi állapotából és az azt befolyásoló tényezőkből vezethetők le. A népegészségügyi jelentések a döntéshozók és szakemberek számára készített rendszeres beszámolók. A lakosság egészségi állapotát elemző tanulmány több évre visszatekintve mutatja be a megyében és járásaiban végbement demográfiai változásokat, a megbetegedési és halálozási viszonyok és egyes egészség meghatározó tényezők alakulását. Az elemzés eredményeire támaszkodva fogalmazódhatnak meg a helyi problémák és azok prioritásai, valamint határozhatóak meg a kiemelt szükségletekre alapozott, adekvát, egészséget támogató stratégiák, programok. Állapotleírás Hatékonyságelemzés Helyzetelemzés Népegészségügyi ciklus Egészségfejlesztési programok tervezése, lebonyolítása értékelése Szükségletek és igények azonosítása, rangsorolása Lehetőségelemzés Somogy Megyei Egészség Fórum 3

4 2. MÓDSZERTAN, ADATOK A megye lakosságának egészségi-állapot leírásához demográfiai, mortalitási-morbiditási adatok kerültek felhasználásra. A településszerkezeti, demográfiai adatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal területi évkönyve. A mortalitási helyzet elemzéséhez a halálozási adatok forrása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Egészségfejlesztési Intézet. A morbiditási jellemzők az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, valamint a KSH adatbázisából származnak. A halálozás időbeni változásának vizsgálatára standardizált halálozási arányszám (SHA) került alkalmazásra. Az SHA azt mutatja, hogy mekkora lett volna a halálozás az index populációban, ha ugyanolyan lett volna a koreloszlás, mint a standard populációban. A standard az 1976-os Európai Standard Populáció. A területi halálozási különbségek kimutatására standardizált halálozási hányados (SHH) lett számolva. Ez a mutató százalékos formában fejezi ki a vizsgált terület lakosainak halálozását az országos átlaghoz (1%) viszonyítva. A SHH az elemzett népességcsoportban megfigyelt halálesetek tényleges számának és az országos halálozási szint szerint várható halálesetek számának hányadosaként lett számolva. Amennyiben a vizsgált lakosságcsoport halandósága - az országos szinttől nem különbözik, akkor az SHH = 1 % - az országos szintnél alacsonyabb, akkor az SHH < 1 % - az országos szintnél magasabb, akkor az SHH > 1 % A prioritások sorrendje a vezető halálokok haláloki struktúrában betöltött szerepe alapján alakult ki. A régióban az országos viszonyokhoz hasonlóan a keringési rendszer megbetegedései okozta halálozások dominálnak mindkét nemnél (51,7%). Szintén magas arányt képvisel a daganatok okozta halálozás (24,%). Ezt az emésztőrendszer megbetegedési által (5,3%), és a légzőrendszer megbetegedései által (4,7%). bekövetkezett halálozások követik. A sort a külső okokra visszavezethető mortalitás (3,9) zárja. Az utóbbi három elemzett haláloki kategóriánál a halálokok esetszámai lényegesen alacsonyabbak, így országos szinttől kiemelkedő eltérések adódhatnak. Somogy Megyei Egészség Fórum 4

5 3. TERÜLETI ELHELYEZKEDÉS, TELEPÜLÉSSZERKEZET Az ország 5. legnagyobb megyéje, ahol a legkevesebben élnek. a Dél-Dunántúl közepén a Balaton és a Dráva folyó között terül el. A megye területe 6.36 km 2, az ország területének 6,5%-a. A lakosság száma 214. január 1.-én 315 fő volt, 3 96 fővel kevesebb, mint 1 évvel, és kb. 2 ezer fővel kevesebb, mint 1 évvel korábban. Lakosainak számát tekintve az ország lakosságának 3,2%-a, és ezzel a 13. helyen szerepel a megyék sorában. A megyében 213. január 1-én a területi közigazgatás átszervezése keretében 8 járás alakult: Somogy Megyei Egészség Fórum 5

6 A megye településszerkezete kedvezőtlen. A megye településeinek 74%-ában a lakosok száma nem haladja meg az 1 főt. Kiemelést érdemel az 5 lelket sem számláló falvak magas aránya: 48,6%. A százalékos arányok évről évre növekednek. A megye aprófalvas településszerkezete nehezíti, a zsáktelepülések esetében pedig szinte teljesen megoldhatatlanná teszi az infrastrukturális fejlesztések megvalósítását, a tömegközlekedés gazdaságos megszervezését, az oktatási és szociális alapellátások helyben történő biztosítását. A járások tekintetében a Tabi, Barcsi és Marcali járásokban kiemelkedően magas az 1 és ezen belül is az 5 lelket sem számláló települések aránya (1. táblázat) 1. táblázat: Járás A települések száma népességnagyságkategóriák szerint % <999 <499 Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Marcali Nagyatádi Siófoki 5 21 Tabi A megye népsűrűsége 52,4 fő/km 2, országos viszonylatban (17 fő/km 2) a legritkábban lakott terület. A lakosság tehát jóval kisebb arányú az összlakosság számához képest, mint a megye területe az ország területéhez arányítva. A járások tekintetében területi megoszlásban igen nagy eltérések tapasztalhatók. A megyei átlagot meghaladó járások a Kaposvári járás, valamint a Balaton partján elhelyezkedő járások(1. ábra). 1. ábra. Népsűrűség, fő/km Tabi Csurgói Barcsi Marcali Nagyatádi Fonyódi Kaposvári Siófoki Somogy Megyei Egészség Fórum 6

7 4. DEMOGRÁFIAI HELYZETKÉP 4.1. A népesség korcsoportos megoszlása Új jelenség a népesség öregedése. A lakosság kormegoszlása kedvezőtlenül alakul. A megye korfája szabálytalan, az elöregedő társadalmakra jellemző alakot mutat,hasonlóan és más európai ország népességének korfájához. A megközelítőleg körte alakú forma grafikusan az utóbbi évek alacsony termékenységét jeleníti meg. Nagyobbrészt a változó népesedés-politika következtében igen nagyok az egyes nemzedékek létszáma közötti különbségek. A korfa 3-34 éves kor alatt egyenletesen keskenyedik, a és az éves korosztály a legnépesebb. A fiúk születéskori kissé nagyobb aránya 35-4 év körül kiegyenlítődik, és idősebb korban a nők számaránya lesz nagyobb. A férfi-nő aránybeli különbségek az évek előrehaladtával egyre szembetűnőbbek, jelezve a férfiak magas korai halálozását (2. ábra). 2. ábra. A népesség száma nem és korcsoport szerint Somogy megyében 214. január 1.-én Férfi 8-84 Nő A lakosság öregedési folyamata a megyében kritikusnak mondható (2. táblázat, 3-4. ábra). A 65 év felettiek részarányának növekedése, a 15 év alatti lakosság arányának, valamint a munkaképes férfiak létszámarányának országos viszonylatban is magas csökkenése előrevetíti az eltartó és eltartott lakosság arányának komoly romlását. 2. táblázat. 15 év alatti és 65 év feletti lakosság részaránya Somogy megyében, Dél- Dunántúlon és on, 22 és 212 években Terület 15 év alatti lakosság aránya 65 év feletti lakosság 15 év alatti lakosság 65 év feletti lakosság aránya 16, Dél-Dunántúl 16, , Somogy Megyei Egészség Fórum 7

8 3. ábra. Korcsoportos évközi férfi, női népesség %-os aránya, 14 év Somogy férfi nő 4. ábra. Korcsoportos évközi férfi, női népesség %-os aránya, 65-x év férfi nő A megye lakosságszáma 1985-től közel 35 ezer fővel lett kevesebb, ez a szám a 2. legnagyobb város, Siófok lakosságának felel meg. A csökkenés mind gazdasági, mind egészségügyi, szociális és oktatási rendszerre történő kihatásával már most számolni kell! A népesség fogyását az alacsony születési és a magas halálozási arány eredményezte. Somogy Megyei Egészség Fórum 8

9 A járások tekintetében területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg. A 14 éven aluli lakosság aránya a Kaposvári, valamint a társadalmi - gazdasági besorolás alapján hátrányos helyzetű járásokban magasabb a megyei átlagnál (5. ábra). 5. ábra. 14 év alatti lakosság aránya %, 213. január férfi nő Barcsi járás Csurgói járás Fonyódi járás Kaposvári járás Marcali járás Nagyatádi járás Siófoki járás Tabi járás A 65 év feletti korosztály arányában a férfiak és a nők között 1,5 illetve 2-szeres, lényeges eltérés tapasztalható. A Fonyódi járásban az időközben odavándorló állandó lakosság idősödő kormegoszlása következtében a megyei átlagot meghaladó érték alakult ki (6. ábra). 6. ábra. 65 év feletti lakosság aránya %, 213. január férfi nő Barcsi járás Csurgói járás Fonyódi járás Kaposvári járás Marcali járás Nagyatádi járás Siófoki járás Tabi járás Somogy Megyei Egészség Fórum 9

10 4.2. Élveszületések A születések aránya az országos átlagnál 213-ban az 1 lakosra jutó élveszületések száma a megyében 8,1 volt. Az arányszám értékének évek óta folyamatos az Európai Unióban tapasztaltnál nagyobb mértékű csökkenése után az utóbbi években kismértékű emelkedés tapasztalható, a vizsgált időszakban minden évben az országos szint alatt (7. ábra). 7. ábra. 1 lakosra jutó élveszületések száma Somogy megyében, on és az Európai Unióban, Somogy Országos Európai Unió ábra. 1 lakosra jutó élveszületések számának területi megoszlása, Barcsi Fonyódi Csurgói Kaposvári Somoygy Siófoki Marcali Nagyatádi Tabi 9. ábra. 1 lakosra jutó élveszületések száma járásaiban, Barcs Csurgó Fonyód Kaposvár Marcali Nagyatád Siófok Tab Somogy Megyei Egészség Fórum 1

11 4.3. Halálozás A halálozási mutatók kritikusak, országos viszonylatban a legrosszabbak közé tartoznak. A megyében az 1 főre jutó halálesetek száma minden évben kedvezőtlenebb, mint az országos, és lényegesen magasabb, mint az Európai Unióban tapasztalt átlag (1. ábra). 1. ábra. 1 főre jutó halálesetek száma Somogy megyében, on és az Európai Unióban, Somogy Országos Európai Unió Az 1 lakosra jutó halálozások számának területi egyenlőtlenségét vizsgálva megállapítható, hogy Somogy megyében a mutató a legkedvezőtlenebbek közé tartozik, Dunántúlon hasonló értéket egy megyében sem találunk. 11. ábra 1 lakosra jutó halálozások számának területi megoszlása, Siófoki Fonyódi Kaposvári Barcsi Nagyatádi Marcali Csurgói Tabi 12. ábra. 1 lakosra jutó halálozások száma járásaiban, Barcs Csurgó Fonyód Kaposvár Marcali Nagyatád Siófok Tab Somogy Megyei Egészség Fórum 11

12 4.4. Természetes szaporodás/fogyás Az élveszületések és a halálozások számának különbsége évek óta negatív előjelű Az előbbi mutatók összevetéséből következik, hogy az élveszületések és a halálozások viszonyszáma a vizsgált időszakban mindvégig negatív előjelű. Ez ellentétes az Európai Unióban tapasztalt viszonyokkal, ahol a népesség növekedésének lassulása figyelhető meg (13. ábra). 13. ábra. Természetes szaporodás/fogyás alakulása Somogy megyében, on és az Európai Unióban, Somogy Országos Európai Unió 14. ábra. Természetes szaporodás/fogyás területi megoszlása, 1 főre, Siófoki Fonyódi Kaposvári Nagyatádi Barcsi Marcali Tabi Csurgói 15. ábra. 1 lakosra jutó természetes szaporodás/fogyás járásaiban, Barcs Csurgó Fonyód Kaposvár Marcali Nagyatád Siófok Tab Somogy Megyei Egészség Fórum 12

13 4.5. Születéskor várható élettartam A születéskor várható élettartam messze elmarad az Európai Uniós átlagtól. Változatlan halálozási mutatók mellett a 212- ben Somogy megyében született fiúk - adott év halandósági viszonyai mellett - még várhatóan 7,3, a lányok 78,1 évi élettartamra számíthatnak. A születéskor várható átlagos élettartam kismértékben, de folyamatosan növekedett. Az emelkedés ellenére az érték nem haladja meg az országos átlagot. Túl az országos összehasonlításon megállapítható, hogy a várható élettartam minkét nemnél elmarad az Európai Unióban megfigyelt szinttől. Ez az érték férfiak esetében 7,2, nőknél 5 év volt. (3. táblázat). 3. táblázat. Születéskor várható élettartam alakulása Somogy megyében, on és az Európai Unióban, Férfiak Nők , , , , Európai Unió 74,5 77,5 81,9 83, Csecsemőhalálozás A megyében az 1 élveszülöttre eső első életévét be nem töltött csecsemők halálozási száma bizonyos ingadozás ellenére csökken, ennek eredményeként az országos adatokhoz hasonlóan lassan közelít az EU átlaghoz. Somogy megyében szinte minden évben magasabb értékeket figyelhetünk meg. Sajnálatos tény, hogy 213. évben kiugróan magas volt a csecsemőhalálozás aránya. (16. ábra). 16. ábra 1 élveszülöttre jutó csecsemőhalálozás Somogy megyében, on és az Európai Unióban, Somogy Országos Európai Unió Jelentős területi eltérések nem tapasztalhatóak, egyedül a marcali területen volt elfogadhatónak mondható (5,7 ) a halálozási arány. Siófokon a megyei átlag közelében (9,7 ), Kaposváron 11,7 ), Nagyatádon (11,5 ), és Barcson (11,5 ), a megyei átlag felett volt a halálozás. Somogy Megyei Egészség Fórum 13

14 4.7. Házasság, családtervezés Az első házasságkötés és a gyermekvállalás ideje egyre későbbre tolódik. 198-ban a 2-25 éves nők akik a drasztikus abortusz ellenes törvény idején között születtek - kiugróan magas létszámot képviseltek (demográfiai csúcs). A második demográfiai hullám már éves korosztálynál keletkezett. Napjainkban a legnépesebb a éves korcsoport. A születések számában lényeges emelkedés nem tapasztalható, melyet a gyermekvállalás idősebb korba való áttolódása sem magyaráz. A jelenség mögött a jelentősen megváltozott gyermekvállalási hajlandóság áll. A megye teljes termékenységi aránya egyezik az országos mutatóval, mely 1,3 (1 nőre). A házasságkötések számának és gyakoriságának alakulását vizsgálva elmondható, hogy békeidőben még sosem volt ilyen alacsony, mint az ezredforduló környékén (17. ábra). 17. ábra: 1 lakosra jutó házasságkötések, válások alakulása, Somogy Házasságkötés Válás Az emberek idősebb korban házasodnak. 212-ben a férfiak életkora első házasságkötésükkor év, a nőké év között volt, míg 199-ben az átlagos életkor 24,2, illetve 21,5 év volt. Az (első) házasságkötés későbbre halasztása nem feltétlenül jelenti a párkapcsolat későbbre halasztását, mert a fiatalok jelentős része szívesen választja átmenetileg az élettársi kapcsolatot (18. ábra). 18. ábra: 1 lakosra jutó házasságkötések alakulása korcsoportonként a feleség állandó lakhelye szerint, 212. évek Somogy megye Somogy megye községei Somogy megye Somogy megye községei Férfi Nő Somogy Megyei Egészség Fórum 14

15 19. ábra. 1 lakosra jutó házasságkötések, válások alakulásának területi megoszlása, Terhességmegszakítás A terhességmegszakítások száma csökken, de így is csak minden 3. terhességet vállalnak fel az anyák. A terhességmegszakítások arányszáma 197- től 199-ig a felére csökkent. Somogy megyében a mutató tendenciaszerűen meghaladja az országos mutatót. Annak ellenére, hogy a művi abortuszok száma sosem volt ilyen alacsony, régen nem született olyan kevés gyerek, mint manapság. Figyelemfelkeltő az Európai Uniós adatoktól való lényeges eltérés, mely sürgeti a hatékony egészségfejlesztési módszerek bevezetését ezen a területen, hogy a nők a terhesség megelőzését válasszák annak megszakítása helyett (19. ábra). 19. ábra: 1 élveszületésre jutó terhesség-megszakítás Somogy megyében, on és az Európai Unióban Országos Európai Unió Belföldi elvándorlás Az éves elvándorlás a megyében meghaladja a bevándorlást. Az ezer főre jutó bevándorlási különbözet tovább nőtt, az érték 212-ben 1,8 fő volt. Az évek óta megfigyelhető negatív vándorlási különbözet oka elsősorban az országos átlagnál alacsonyabb bruttó átlagkeresetben, az egy főre jutó GDP kedvezőtlen alakulásában, a munkanélküliség országos szintet meghaladó arányában és a beruházások alacsony számában keresendő. Somogy Megyei Egészség Fórum 15

16 5. A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGE 5.1. Halandóság Haláloki struktúra A megye haláloki struktúrája hasonlóan alakul az országos adatokhoz. Mindkét nemben a vezető halálok a keringési rendszer betegségei, második a daganatos betegségek, ezt követi a morbiditás és mortalitás külső okai. A negyedik helyen az emésztőrendszer betegsége miatti halálokok szerepelnek, ezután következik a légzőrendszeri betegségek miatti halálozás. A haláloki statisztikában bekövetkezett pozitív változások miatt nőtt az egyéb kategóriába sorolt halálozások száma. (2-21. ábra). 2. ábra: Haláloki struktúra Somogy megyében, -X éves férfiak, % 5% 28% Daganatok 7% 5% Keringési rendszer betegségei Légzőrendszer betegségei Emésztőrendszer betegségei Morbiditás és mortalitás külső okai Egyéb halálokok 45% 21. ábra: Haláloki struktúra Somogy megyében, -X éves nők, % 2.3% 3.7% 4.1% 2.4% Daganatok Keringési rendszer betegségei Légzőrendszer betegségei Emésztőrendszer betegségei Morbiditás és mortalitás külső okai 58.3% Egyéb halálokok Megjegyzés: A diagramokon szereplő megoszlási viszonyszámok %-os formában mutatják az adott populáció (férfi, nő) halálozásának struktúráját, megoszlását. Belőlük gyakoriságra következtetést levonni nem lehet, téves következtetések a teendők téves megítéléséhez vezethetnek. Somogy Megyei Egészség Fórum 16

17 Általános halandóság tényleges és az országos értékekből származtatott várt halálozási aránya mindkét nem esetében szignifikánsan* meghaladja indexszámát. (22. ábra). 22. ábra: SHH férfi, nő [%]: 212. Összhalálozás, -x év. : férfi 17%* nő 15% Standardizált mutatók esetében nem tapasztalunk olyan mértékben rossz eredményeket, mint amikor az 1 főre jutó arányszám a vizsgálat tárgya. Ennek magyarázata, hogy a megye korösszetétele nem kedvező, az országos viszonylatban magas az idősek aránya, akik körében gyakoribb a halálozás. Az általános halálozás esetében a férfiak körében az érték a megfigyelt időszakban az országos átlaghoz közelítve csökken, nőknél a változások mértéke kisebb arányú (23. ábra). 23. ábra. Általános halálozás Somogy megyében, on és az Európai Unióban (24 előtt), férfiak, nők, Standardizált halálozás 1 főre EU átlag férfi nő Standard: európai lakosság 1976.évi kormegoszlása Somogy Megyei Egészség Fórum 17

18 Az összhalálozás járási viszonylatban férfiak esetében a barcsi, csurgói, nagyatádi; nők esetében előzőeken túl a marcali járásokban a legmagasabb ( ábra). 24. ábra: SHH férfi, nő [%]: 212.Összhalálozás, -x év Férfi Nő A járási kistérségi bontás adta kis esetszámok miatt több év összevonásával kerültek értékelésre a standardizált* adatok (mozgó átlag). 25. ábra. Általános halálozás alakulása járásaiban, férfiak, nők, (mozgó átlag) 2 Standard halálozási szám/1 fő /6 26/7 27/8 28/9 férfi 29/1 21/11 211/12 25/6 26/7 27/8 28/9 nő 29/1 21/11 211/12 Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi * Standard halálozási arányszámok járási szinten a 25-ös referencia évre lettek számolva. Az így számított SHA értéke eltér az Európai lakosság évi korcsoportos lakosságszámra történő standard értékétől, ezért azokkal nem összevethető. A változások a nők és férfiak halálozásának pontosabb becslését teszik lehetővé. Somogy Megyei Egészség Fórum 18

19 A keringési rendszer betegségei miatti halálozás alakulása Mindkét nemnél a vezető halálok a keringési rendszer betegségei. A megye lakosságának standardizált halálozási hányadosa a keringési rendszer betegségei okozta halálozásnál mindkét nemnél erősen szignifikáns szinten kedvezőtlen eltérést mutat az országos 1 %-os értéktől. Az értékek a Dunántúl tekintetében a legrosszabb helyzetet tükrözik (26. ábra). 26. ábra: Standardizált halálozási hányados, férfi, nő [%]: 212. Keringési rendszer, -x év : férfi 11% nő 111% A várható élettartam alakulására a legnagyobb hatást a keringési rendszer betegségei okozta halálozás fejti ki. A halálozás általános trendje csökkenőnek minősíthető. Hazánkban e betegségcsoport által bekövetkezett halálozásnak EU-átlaghoz viszonyított relatív kockázata közel kétszeres. Figyelemre méltó, hogy a nők halálozási arányszáma jóval alacsonyabb, mint a férfiaké (27. ábra). A betegségcsoporton belül a magasvérnyomás (férfiak: 151%, nők: 13%) az ischemiás szívbetegségek (férfiak: 113%, nők: 122%), valamint a cerebrovascularis betegségek (férfiak: 114%, nők: 132%) okozta halálozások érdemelnek említést az országos átlagot meghaladó érték miatt. 27. ábra. A keringési rendszer okozta halálozás (BNO-1: I-I99) alakulása Somogy megyében, on és az Európai Unióban, férfiak, nők, Standar halálozás 1 főre Standard: európai lakosság 1976.évi kormegoszlása EU átlag Somogy Megyei Egészség Fórum 19

20 A keringési rendszer okozta halálozás aránya járási viszonylatban férfiak esetében a csurgói, kaposvári, tabi; nők esetében a barcsi, csurgói, tabi járásokon túl a nagyatádi járásokban magasabb az érték az országos átlagnál ( ábra). 28. ábra: SHH férfi, nő [%]: 212. Keringési rendszer okozta halálozás, -x év Férfi Nő 29. ábra. A keringési rendszer okozta halálozás alakulása járásaiban, férfiak, nők, (mozgó átlag) Standard halálozási szám/1 fő /6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi férfi nő Standard: európai lakosság 1976.évi kormegoszlása Somogy Megyei Egészség Fórum 2

21 A rosszindulatú daganatok okozta halálozás alakulása. A daganatos megbetegedések előfordulásának gyakorisága növekedhet a jövőben a születéskor várható élettartam emelkedésével. A daganatok miatt bekövetkezett halálozás területi megoszlását vizsgálva elmondható, hogy Somogy megyében az érték a férfiaknál az országos átlaggal azonos, a nők esetében az eltérés kedvező (3. ábra). 3. ábra. SHH férfi, nő [%]: 212. Rosszindulatú daganatok, -x év : férfi 1% nő 92% A vizsgált időszakban a daganatos halálesetek a férfiak körében kétszeres értéket mutatnak a női lakosság körében tapasztalt adatokhoz viszonyítva. A nők alacsonyabb daganatos halálozása többek között - a női daganatos betegségek viszonylag jobb terápiás eredményeit tükrözi. A férfiak haláleseteinek mintegy fele három daganatcsoport a légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata; vastag-, és végbél daganatok; illetve az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata miatt következett be. Különösen kiugróan magas a tüdőrák, amely daganattípus közvetlen kapcsolatba hozható a magas dohányfogyasztással. Valószínűleg a fokozódó női dohányzás következményeként a nők daganatos halálozásában az ezidáig 3. helyen álló légcső-, hörgő- és tüdőrák okozta halálozás a vezető halálok. Ezt követi az emlőrák a vastag-, és végbél daganataival közel hasonló súllyal. A daganatok okozta halálozás változó képet mutató alakulásában az 1998-ig tartó folyamatosan növekvő tendencia megfordult, az utóbbi évben bizonyos csökkenő tendencia figyelhető meg; a férfiaknál az országos átlagnál magasabb, a nőknél kissé magasabb, vagy hasonló értékekkel (31. ábra). 31. ábra. A daganatos megbetegségek (BNO-1: C-D48) okozta halálozás alakulása Somogy megyében, on, és az Európai Unióban, férfiak, nők, Standardizált halálozás 1 főre EU átlag Standard: európai lakosság 1976.évi kormegoszlása Somogy Megyei Egészség Fórum 21

22 A rosszindulatú daganatok okozta halálozás aránya járási viszonylatban férfiak esetében a barcsi, tabi járásokban magasabb az országos értéknél. Nők esetében a siófoki, nagyatádi, csurgói járások helyzete kedvezőbb az országos átlagnál ( ábra). 32. ábra: SHH férfi, nő [%]: 212. Rosszindulatú daganatok okozta halálozás, -x év Férfi Nő 33. ábra. A rosszindulatú daganatok okozta halálozás alakulása járásaiban, férfiak, nők, (mozgó átlag) Standard halálozási szám/1 fő /6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi férfi nő Somogy Megyei Egészség Fórum 22

23 Az emésztőrendszer megbetegedései okozta halálozás alakulása. Ebben a haláloki csoportban meghatározó súlyú, és jelentőségű a krónikus májbetegség és májzsugor okozta halálozás. Az emésztőrendszeri megbetegedések adatainak területi megoszlását vizsgálva elmondható, hogy a megyében a férfiak esetében az országos átlagnál kedvezőtlenebb a helyzet. A nőknél alacsonyabb értéket tapasztalhatunk (34. ábra). 34. ábra. SHH férfi, nő [%]: 212. Emésztési rendszer, -x év : férfi 113 % nő 92 % A halálhoz vezető emésztőrendszeri betegségek alakulása megyei, országos szinten a férfiaknál riasztó képet mutatott 1997-ig. Ezen időszak után fokozatos csökkenés figyelhető meg. A nők esetében kedvezőbb a helyzet (35. ábra). A haláloki csoporton belül a krónikus májbetegség a férfiak esetében a halálozás 67,1%, nők esetében 25,9%-ában a felelős. A májbetegségeken belül az alkoholfogyasztásra visszavezethető halálozás jelentős mindkét nemnél (88,5; 77,3%). 35. ábra: Az emésztőrendszer megbetegedései okozta (BNO-1: K-K92) halálozás Somogy megyében, on és az Európai Unióban, férfiak, nők, Standardizált halálozás 1 főre EU átlag Somogy Megyei Egészség Fórum 23

24 Az emésztőrendszer betegségei okozta halálozás aránya járási viszonylatban férfiak esetében a barcsi, csurgói, tabi járásokban magasabb az országos értéknél. Nők esetében a csurgói járás helyzete a legkedvezőtlenebb, de az érték már nem olyan szélsőséges, mint között ( ábra). 36. ábra: SHH férfi, nő [%]: 212. Emésztő rendszer betegségei daganatok okozta halálozás, -x év Férfi Nő 37. ábra. Az emésztőrendszer betegségei okozta halálozás alakulása járásaiban, férfiak, nők, (mozgó átlag) 2 15 Standard halálozási szám/1 fő /6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi férfi nő Somogy Megyei Egészség Fórum 24

25 A légzőrendszer megbetegedései okozta halálozás alakulása. A légzőrendszer megbetegedései okozta halálozás csökken. A légzőrendszer megbetegedései miatt bekövetkezett halálozások mutatói mindkét nem esetében kedvezőbb helyzetre utalnak, mint az országos átlag (38. ábra). 38. ábra. SHH férfi [%]: 212. Légzési rendszer betegségei okozta halálozás, -x év. : férfi 97 % nő 91 % A légzőrendszer megbetegedései okozta halálozások aránya férfiak esetében a 8-9-es években magasabb volt, mint az országos adat; ezután az átlaghoz való közelítés figyelhető meg változó trendekkel. A nőknél mérsékelt csökkenő tendencia után 22-től ismét emelkedés tapasztalható. Ebben a haláloki csoportban a mutatók az ezredforduló után nem térnek el oly mértékben az Európai Uniós átlagtól, mint az előbbiekben tárgyalt betegségek okozta halálozások esetében (39. ábra). 39. ábra: A légzőrendszer megbetegedései okozta ((BNO-1: J-J99) halálozás Somogy megyében, on és az Európai Unióban, férfiak, nők, Standardizált halálozás 1 főre EU átlag Somogy Megyei Egészség Fórum 25

26 A légzőrendszer betegségei okozta halálozás aránya járási viszonylatban mindkét nem esetében a határmenti barcsi és csurgói járásokban magasabb az országos mutatónál. Kedvezőbb a helyzet a fonyódi és siófoki járásokban (4-41. ábra). 4. ábra: SHH férfi, nő [%]: 212. Légzőrendszer betegségei okozta halálozás, -x év Férfi Nő 41. ábra. A légzőrendszer betegségei (BNO-1: J-J99) betegségei okozta halálozás alakulása járásaiban, férfiak, nők, (mozgó átlag) 2 Standard halálozási szám/1 fő /6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi férfi nő Somogy Megyei Egészség Fórum 26

27 A külső okokra visszavezethető halálozás alakulása. A halálos kimenetelű önkezű ártás, és balesetek okozta halálozás tényleges számadatai mindkét nemnél alacsonyabbak az országos mutatók alapján származtatott várható értékekhez viszonyítva (42. ábra). 42. ábra. SHH, férfi, nő [%]: 212. Külső okok miatt bekövetkezett halálozás, -x év : férfi 87 % nő 73 % A morbiditás és mortalitás külső okai miatti halálozás aránya a 9-es évek közepétől mindkét nemnél az országos trendhez igazodva, évek óta csökken. Az értékek kedvezőtlenebbek férfiak esetében, mint az Európai Uniós átlag, nők esetében közel hasonló helyzetkép alakult ki napjainkra (43. ábra). 43. ábra: Morbiditás és mortalitás külső okai (BNO-1: V1-Y98) miatt bekövetkezett halálozás Somogy megyében, on és az Európai Unióban Standardizált halálozás 1 főre EU átlag Somogy Megyei Egészség Fórum 27

28 A külső okokra visszavezethető halálozás aránya járási viszonylatban mindkét nem esetében a határmenti barcsi és csurgói járásokban magasabb az országos mutatónál. Kedvezőbb a helyzet a fonyódi és siófoki járásokban (4-41. ábra). 4. ábra: SHH férfi, nő [%]: 212. Külső okok miatt bekövetkezett halálozás, -x év Férfi Nő 41. ábra. Morbiditás és mortalitás külső okai (BNO-1: V1-Y98) miatt bekövetkezett halálozás alakulása járásaiban, férfiak, nők, (mozgó átlag) 2 Standard halálozási szám/1 fő /6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi férfi nő Somogy Megyei Egészség Fórum 28

29 5.2. Megbetegedések A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőttek aránya Mind a megyei, mind az országos adatok vizsgálatánál a főbb betegségcsoportokban jelentős emelkedés tapasztalható. A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőttek betegségei jelentős részben meghaladták az országos adatok alapján várható értéket. A leggyakoribb megbetegedések az ischaemiás szívbetegség és a magas vérnyomás (4. táblázat, 42. ábra). 4. táblázat: Betegségek aránya a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőtt lakosság körében 1 19 éves, vagy idősebb lakosra Somogy megyében és on (25-211). Betegségek Magasvérnyomás (I1-I15) Ischaemiás szívbetegség (I2- I25) Cerebrovascularis betegség (I6- I69) Átmeneti agyi ischaemiás attakok (G45. G46) Rosszindulatú daganatok (C- C97) Diabetes (E1-E14) Lipoprotein anyagcsere rendellenességei (E78) Gyomor-. nyombél-. gastrojejunális fekély (K25-K28) Májbetegségek (K7-K77) Idült alsólégúti betegségek (J4- J44) Asthma (J45) A csontsűrűség és a csontszerkezet rendellenességei (M8-M85) A vér és vérképző szervek. immunrendszer bet. (D5-D89) Somogy Megyei Egészség Fórum 29

30 42. ábra. A leggyakoribb betegségek arányának alakulása a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőtt lakosság körében 1 19 éves, vagy idősebb lakosra Somogy megyében és on (25-211) Magasvérnyomás (I1-I15) 4 35 Ischaemiás szivbetegség (I2-I25) Diabetes (E1-E14) Lipoprotein anyagcsere rendellenességei (E78) Idült alsólégúti betegségek (J4- J44) A csontsűrűség és a csontszerkezet rendellenességei (M8-M85) A nem oly gyakori betegségek közül a cerebrovascularis rendellenességek előfordulási arányszámaiban tapasztalható erőteljes nagyságrendbeli növekedés (43. ábra). 43. ábra. A leggyakoribb betegségek arányának alakulása a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőtt lakosság körében 1 19 éves, vagy idősebb lakosra Somogy megyében és on (25-211) Cerebrovascularis betegség (I6- I69) Gyomor-. nyombél-. gastrojejunális fekély (K25-K28) Rosszindulatú daganatok (C- C97) Májbetegségek (K7-K77) A vér és vérképző szervek. immunrendszer bet. (D5-D89) Asthma (J45) Átmeneti agyi ischaemiás attakok (G45. G46) Somogy Megyei Egészség Fórum 3

31 A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett kiskorúak betegségeinek aránya A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett kiskorúak betegségeinek a száma magasabb az előző években tapasztaltaknál a kiemelt betegségcsoportok tekintetében. A gyermekek körében az asthma, a vér- és a vérképzőszervek betegségei és a vashiányos anaemia fordul elő leggyakrabban (5. táblázat, 44. ábra). 5. táblázat: Betegségek aránya a házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett gyermek lakosság körében 1-18 éves lakosra Somogy megyében és on (25-211). Betegségek A vér és a vérképző szervek. immunrendszer bet. (D5-D89) Vashiányos anaemia (D5) Asthma (J45) A szemizmok, binokuláris. szemmozgás, az alkalmazkodás. és fénytörés betegségei (H49-H52) Deformáló hátgerinc elváltozások (M4- M43) Epilepszia (G4) A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q2-Q28) Magasvérnyomás (I1-I15) Diabetes (E1-E14) A csípő veleszületett deformitásai (Q65) Rosszindulatú daganatok (C-C97) Somogy Megyei Egészség Fórum 31

32 44. ábra. A leggyakoribb betegségek arányának alakulása a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőtt lakosság körében 1-18 éves lakosra Somogy megyében és on (25-211) Asthma A vér és vérképző szervek. immunrendszer bet. Deformáló hátgerinc elváltozások Vashiányos anaemia A szemizmok. a binoc.szemmozg.. az alk. és a fénytörés betegségei Előfordulási arányukat tekintve nem oly gyakori betegségek közül gyermekeknél az epilepszia, a keringési rendszer veleszületett rendellenességei és a magasvérnyomás-betegség előfordulási arányszámaiban tapasztalható erőteljes nagyságrendbeli növekedés (46. ábra). 46. ábra. A leggyakoribb betegségek arányának alakulása a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőtt lakosság körében 1-18 éves lakosra Somogy megyében és on (25-211) Epilepszia A keringési rendszer veleszületett rendellenességei Magasvérnyomás A csipő veleszületett deformitásai Diabetes Rosszindulatú daganatok Somogy Megyei Egészség Fórum 32

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Herend lakosságának egészségi állapota

Herend lakosságának egészségi állapota ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT KÖZÉP DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZETE VESZPRÉM Herend lakosságának egészségi állapota 2010. 1 Demográfia Herend város lakosságszáma 2010. január 1-jén 3 447

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés jellegzetességei, településszerkezet Demográfiai helyzetkép Népmozgalmi mutatók alakulása

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KUNSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató

Részletesebben

1. ábra: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, táblázat: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, 2011

1. ábra: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, táblázat: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, 2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KISKUNHALASI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató adatok

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Az elemzést végezték: a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar munkatársai 1 A

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KISBÉRI KISTÉRSÉG LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA

TÁJÉKOZTATÓ KISBÉRI KISTÉRSÉG LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA TATABÁNYA TÁJÉKOZTATÓ KISBÉRI KISTÉRSÉG LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA Összeállította: Kisföldi Beáta egészségfejlesztő 2800 Tatabánya, Győri út 13. 2801 Tatabánya, Pf.: 162. Tel: (36 34) 309-448 Fax:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁCIUS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁCIUS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 414-1/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Biztonság és partnerség: feladatok az egészségügyben

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

2 TARTALOM. Bevezetô...3 Demográfia...4 A lakosság egészsége...13 Egészségmagatartás...22 Egészségügyi ellátórendszer...28 Források...

2 TARTALOM. Bevezetô...3 Demográfia...4 A lakosság egészsége...13 Egészségmagatartás...22 Egészségügyi ellátórendszer...28 Források... TARTALOM, BEVEZETÔ 2 TARTALOM Bevezetô...3 Demográfia...4 A lakosság egészsége...13 Egészségmagatartás...22 Egészségügyi ellátórendszer...28 Források...31 Dél-Dunántúli Regionális Népegészségügyi Jelentés

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek A megelőző orvostan és népegészségtan definiciója A népegészségügy

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség, népmozgalom Magyarországon az 1980-as évek elejére új demográfiai helyzet állt elő. A XX. század korábbi évtizedeit

Részletesebben

Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján)

Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján) Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 29.szeptember Statisztikai Hivatal ISSN 978-963-235-253-4 Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján) Tartalom Bevezető...2

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési osztályvezető KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV TÁJÉKOZTATÓ Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18.

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Dr. Surján

Részletesebben

Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A népegészségügy célja a megelőzése, az egészség megőrzése, az egészségi állapot javítása. A hatásos népegészségügyi

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTÉS 2010

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTÉS 2010 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTÉS 2010 ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete 2010. TARTALOM AJÁNLÁS... 3 BEVEZETŐ... 4 LAKOSSÁGSZÁM, KORMEGOSZLÁS, ÖREGEDÉSI INDEX... 5 TELEPÜLÉSSZERKEZET...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Előterjesztő: Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna mb. megyei tiszti főorvos

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Előterjesztő: Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna mb. megyei tiszti főorvos KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓ Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról Előterjesztő: Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna mb. megyei tiszti főorvos Készítette: Kaszásné

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési osztályvezető KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési

Részletesebben

REGIONÁLIS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI JELENTÉS. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

REGIONÁLIS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI JELENTÉS. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 2015 JELENTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Nógrád Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: Tűz- és munkavédelmi ismeretek

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap:  Tűz- és munkavédelmi ismeretek Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek A megelőző orvostan és népegészségtan definiciója A népegészségügy

Részletesebben

Tájékoztató. Szécsény járás lakosságának egészségi helyzetéről

Tájékoztató. Szécsény járás lakosságának egészségi helyzetéről Tájékoztató Szécsény járás lakosságának egészségi helyzetéről Készült: 216. május Készítette: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Tartalom Bevezető... 3 Szécsény járás területi besorolása...

Részletesebben

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest, 2006. május 20. Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban Németh Lajosné Bischof

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió Regionális Egészségügyi Fejlesztési Terv. I. fejezet A régió általános leírása, sajátosságai

Közép-Dunántúli Régió Regionális Egészségügyi Fejlesztési Terv. I. fejezet A régió általános leírása, sajátosságai A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Fejlesztési Terv I. fejezet A régió általános leírása, sajátosságai Szövőszék Kft. Heves István mérnök-közgazdász

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 1 Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 27 ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 2 Közép-Dunántúli Régió 1. sz. ábra A Közép-Dunántúli Régió, Magyarország gazdasági szempontból

Részletesebben

2015/100 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/100 STATISZTIKAI TÜKÖR 215/ STATISZTIKAI TÜKÖR 215. december 22. A középkorú népesség halandósága az epidemiológiai krízist követő két évtizedben Tartalom Bevezetés...1 A középkorúak általános mortalitása és a nemek közötti

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

BUDAPEST EGÉSZSÉGTERV 2012

BUDAPEST EGÉSZSÉGTERV 2012 BUDAPEST EGÉSZSÉGTERV 2012 rövıdített változat BUDAPEST EGÉSZSÉGTERV 2012 rövıdített változat Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2012 Szerkesztette: Dr. Ádány Róza

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége lesz rá

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE

DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2008 1 SZERKESZTETTE: DR. ÁDÁNY RÓZA ÍRTÁK: V. DR. HAJDÚ PIROSKA JÓKAY ÁGNES DR. KÓSA KAROLINA DR.

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Adatforrások. 3. Demográfiai helyzet

1. Bevezetés. 2. Adatforrások. 3. Demográfiai helyzet 1 Tartalomjegyzék oldalszámok 1. Bevezetés....4. 2. Adatforrások....4. 3. Demográfiai helyzet...4. 3.1. A lakosság korösszetétele- korfa...6. 3.2. Születés, halálozás, természetes szaporodás/fogyás...8.

Részletesebben

Természetes népmozgalom

Természetes népmozgalom Természetes népmozgalom Termékenység és halandóság Termékenység fertilitás Nem minden nő ad gyermeknek életet De egy nő élete során több gyermeknek is adhat életet Halandóság mortalitás Mindenki meghal

Részletesebben

Demográfiai mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Demográfiai mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 02 207700/1120, Fax.: +4 02 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Demográfiai mutatók

Részletesebben

5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5.

5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5. A FőBB EGÉSZSÉGPROBLÉMÁK ÖSSZEFOGALALÁSA 5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5.6 Környezet-egészségügy...

Részletesebben

A Dél-Dunántúl régió mortalitási viszonyainak elemzése a főbb betegségcsoportokban 1

A Dél-Dunántúl régió mortalitási viszonyainak elemzése a főbb betegségcsoportokban 1 Act Sci Soc 34 (2011): 33 43 A Dél-Dunántúl régió mortalitási viszonyainak elemzése a főbb betegségcsoportokban 1 Molnárné Barna Katalin, Molnár Tamás Abstract An analysis of the mortality situation in

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

A HEVESI JÁRÁS LAKOSSÁGÁNAK HALÁLOZÁSI ÉS MEGBETEGEDÉSI VISZONYAI A HALÁLOZÁSI ÉS MEGBETEGEDÉSI MUTATÓK INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK (OTH HAMIR, 2015)

A HEVESI JÁRÁS LAKOSSÁGÁNAK HALÁLOZÁSI ÉS MEGBETEGEDÉSI VISZONYAI A HALÁLOZÁSI ÉS MEGBETEGEDÉSI MUTATÓK INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK (OTH HAMIR, 2015) A HEVESI JÁRÁS LAKOSSÁGÁNAK HALÁLOZÁSI ÉS MEGBETEGEDÉSI VISZONYAI A HALÁLOZÁSI ÉS MEGBETEGEDÉSI MUTATÓK INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK (OTH HAMIR, 2015) EREDMÉNYEI TÜKRÉBEN HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

1.2. Magyarországra belépő és Magyarországról kilépő külföldi állampolgárok nemek szerint, 1981 1998. Összesen, fő

1.2. Magyarországra belépő és Magyarországról kilépő külföldi állampolgárok nemek szerint, 1981 1998. Összesen, fő 1. Népesség 1.1. A népesség számának és főbb népmozgalmi adatainak alakulása, 1870 1998 Tényleges Halálozási Év A népesség Időszak szaporodás, arány száma fogyás ( ) százalékban Nők 1870 2529 220.... 1900

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 2013 Tájékoztató adatok

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetéről

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetéről Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára Nógrád megye egészségi helyzetéről Készült: 2016. szeptember Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifőorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztifőorvos

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Veszprém, 2006. október 09. Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Igazgatóság, 2006 ISBN-10: 963-235-019-7

Részletesebben

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék Halálozás Haláloki struktúra Tartalom Betegségteher (DALY = korai halálozás és megromlott

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Főbb népesedési folyamatok

Vukovich Gabriella: Főbb népesedési folyamatok Vukovich Gabriella: Főbb népesedési folyamatok (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (2002) Főbb népesedési folyamatok : in: Társadalmi

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon

A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon Bevezető A 21. századnak két hosszútávú kihívással kell szembenéznie, amelyek a legtöbb problémát fogják okozni: az egyik demográfiai a másik

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI,

Központi Statisztikai Hivatal A DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, Központi Statisztikai Hivatal A DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 1980 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-185-8 (nyomdai) ISBN 978-963-235-184-1 (internet)

Részletesebben

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. +

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. + 213/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 3. szám 213. április 25. Népmozgalom, 2* A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Természetes és tényleges szaporodás, fogyás 2 Születés

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Miskolc város környezeti és lakossága egészségi állapota 2014.

Miskolc város környezeti és lakossága egészségi állapota 2014. Miskolc város környezeti és lakossága egészségi állapota 2014. Ivóvízminőség Miskolc város ivóvízminősége 2014. évben megfelelő volt. A hatósági vizsgálatok során a fogyasztói hálózaton kijelölt 35 mintavételi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

Juhász Attila, Nagy Csilla. Közép-magyarországi Regionális Intézete, Budapest. SHA főre. Budapest Ország Pest megye

Juhász Attila, Nagy Csilla. Közép-magyarországi Regionális Intézete, Budapest. SHA főre. Budapest Ország Pest megye A Magyarországon bevezetett haláloki statisztikai változások hatásai a Közép-magyarországi Régió lakosságára vonatkozó deszkriptív epidemiológiai elemzésekben 5 4 Juhász Attila, Nagy Csilla 3 2 ÁNTSz 1

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A 2007. évi hőhullám expozíció, egészségi hatás és módosító tényezők összefüggésének kistérségi modellezése

A 2007. évi hőhullám expozíció, egészségi hatás és módosító tényezők összefüggésének kistérségi modellezése A 2007. évi hőhullám expozíció, egészségi hatás és módosító tényezők összefüggésének kistérségi modellezése Páldy Anna 1, Juhász Attila 2, Bobvos János 1, Nagy Csilla 2 1 Országos Környzetegészségügyi

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL PÉCSI IGAZGATÓSÁGA NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A DÉL-DUNÁNTÚLON Száma: 9 /2006 PÉCS 2006. április Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 964 0 Igazgató:

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetéről

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetéről Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára Nógrád megye egészségi helyzetéről Készült: 2015. június Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifőorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztifőorvos

Részletesebben

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest, 2011. február 6. Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások

Részletesebben

Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője. Hablicsek László KSH NKI

Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője. Hablicsek László KSH NKI Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője Hablicsek László KSH NKI Reklám Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet 1963-ban alapították A népességkutatás bázisintézménye A kutatási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős

Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős Magyarország lakossága nyolc év alatt 2%-kal (215 ezer fővel) csökkent a KSH adatai szerint. (Amennyiben hozzávesszük az olyan külföldön élőket vagy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató adatok

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Népmozgalom, 2007. január december

Népmozgalom, 2007. január december 28/13 Összeállította: Népességstatisztikai fõosztály Népmozgalmi statisztikai osztály www.ksh.hu II. évfolyam 13. szám 28. március 18. Népmozgalom, 27. január december A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Házasságkötés,

Részletesebben

A hazai egészségi állapot változásai 1990 után 1

A hazai egészségi állapot változásai 1990 után 1 A hazai egészségi állapot változásai 1990 után 1 Uzzoli Annamária Ph.D. 2 1. Bevezetés Az egészségi állapot jelenlegi hazai helyzete elsősorban a XX. század második felében bekövetkező társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetéről

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetéről Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára Nógrád megye egészségi helyzetéről Készült: 2015. június Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifőorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztifőorvos

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

HALANDÓSÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN

HALANDÓSÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK HALANDÓSÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 1946-ban, a második világháborút követő első békeévben, Magyarország népességének halandósága kedvezőtlenebb volt, mint 1941-ben, a háborúba

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén Megye lakosságának egészségi állapotáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén Megye lakosságának egészségi állapotáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén Megye lakosságának egészségi állapotáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakmai munkájának részét képezi többek között

Részletesebben