Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában"

Átírás

1 Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

2 Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 24-i ülésére Szentes Város Önkormányzata évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó törvények és kapcsolódó jogszabályi előírások értelmében beterjesztem a város évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el. Szentes, február 14. Szirbik Imre

4 3 TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKÖRMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2006. ( ) ÖR RENDELET-TERVEZETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 6 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetési bevételei 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként 2. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként 2/a. sz. melléklet Sz61entes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi működési költségvetésében megvalósuló felújítási feladatok 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi költségvetésében megvalósuló felhalmozási feladatok 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése 3/b. sz. melléklet Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányzatainak összefoglalója

5 4 3/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok évi ingatlankezelési terve ( Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft) 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési feladatai 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait években összefoglaló mérleg 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitelállománya és törlesztés üteme 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásai célonként és lejárat szerint 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi közvetett támogatásai 6.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi hitelképességét bemutató táblázat 7. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésében az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai feladatonként 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi engedélyezett létszám kerete intézményenként 10. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata címrendje 11. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET INDOKLÁSA 87 AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE 102

6 5 PROGRAMOK, ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 104 Függelék Függelék I. Szentes Város Önkormányzata költségvetési intézményei által ellátott évi tervezett gyermekélelmezési napjai Függelék II. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési határozata Függelék III. A évi költségvetés mutatói

7 6 Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete /2006. ( ) rendelet-tervezete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a évi állami költségvetésről szóló évi CLIII. törvényben foglaltakra - a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények költségvetésére, gazdálkodására, költségvetésének módosítására, továbbá a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásai ellátásához adott önkormányzati források felhasználására. (2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények egy-egy címet alkotnak. (3) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló határozatban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. A Képviselő - testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: állapítja meg eft bevétellel, eft kiadással, melyből a működési forráshiány hitellel kompenzált összege: eft számított fejlesztési célú hitel összege: eft

8 7 3. (1) A 2. -ban megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételeket jogcímenként az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. -ban megállapított és a 3. (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát az 1/d. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban. (3) A 2. -ban megállapított kiadási főösszegeken belül az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek tartalmazzák. (4) A 2. -ban megállapított kiadási főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes adatait a 3.sz. melléklet, az önkormányzati tartalék jogcímeit és összegeit a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/c. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A 2. ban megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az önkormányzat fejlesztési forrásait az 1/c, a felhalmozási körbe tartozó feladatokat és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/b, a garancia, garancia igérvény, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/c. számú melléklet tartalmazza. A hitelek, valamint a bankgarancia visszafizetési időtartama alatt a törlesztő részleteket, a és annak járulékos költségeit a többi kiadást megelőzően kell figyelembe venni, és teljesíteni. (9) A működési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges eft pénzügyi fedezetet más egyensúlyt teremtő intézkedések mellett hitel igénybevételével kell biztosítani. a) A Képviselő testület működési hitel felvételéről a likviditási terv alakulásának ismeretében előterjesztett tájékoztatás alapján dönt. b) A hitel felvételére való intézkedés megtételére - a Képviselő-testület döntését követően - a Polgármester jogosult. (10) A költségvetési bevételek között figyelembe vett eft hitel forrás a beruházási feladatok megvalósításához nyújt fedezetet. A hitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásánál figyelembe kell venni, hogy a Képviselő-testület az előző évben

9 eft hitel felvételéről közbeszerzési eljárással döntést hozott és annak évi felhasználásáról már határozott. A beruházások megvalósításához a forrásokat elsősorban az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani. Pályázatok döntésre való előkészítése, előterjesztése során a saját erő konkrét megjelölése szükséges. (11) A tervezett működési hiány, valamint a pályázati források megelőlegezésére igénybe vehető folyószámla-hitelkeret felső határát ezer Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet. A folyószámla-hitelből történő finanszírozás során figyelemmel kell lenni az e rendelet 3.. (8) bekezdésében foglaltakra. (12) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat. (13) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények évi létszámkeretét együttesen 966,92 főben határozza meg, a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint, melyből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett létszáma 4,8 fő. a) A Képviselő testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli technikai munkakörök felülvizsgálatát, az előírtaknak megfelelő létszámkeret megállapítása során az ellátott feladatokhoz igazított fokozatosság betartását. b) A (6) bekezdésben foglaltak végrehajtása eredményeként felszabaduló költségvetési források az önkormányzat forráshiányának csökkentésére kerülhet felhasználásra. c) Az ellátotti létszám folyamatos csökkenése miatt indokoltnak tartja a Képviselő-testület az engedélyezett létszám keretek folyamatos figyelemmel kísérését, ezért az üres álláshelyek betöltésének engedélyezését szakmai indokok figyelembe vételével a szakmai felügyeletet ellátó osztályokra bízza. (14) A Polgármesteri Hivatal évi igazgatási létszámkeretét 110,35 főben, az illetményalap mértékét Ft-ban állapítja meg. (15) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (16) A Képviselő-testület az önkormányzat számított három éves működési, fejlesztési célú bevételeit és kiadásait összefoglaló mérleget az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el. (17) A Képviselő-testület a közvetett támogatások jogcímeit és összegét az 5/b., az önkormányzat évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (18) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

10 9 (19) Az Önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő testület. (20) A évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a Képviselő-testület a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 4. (1) Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás ezer Ft, az intézmény költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került. (2) A további közoktatási, illetve szociális feladatokra biztosított kötött felhasználású normatíva (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés) az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható előirányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású összeg eft, mely a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral évre az orvosi ügyelet finanszírozására nem került sor a szerződés megkötésére, ezért az előző évi előirányzatot veszi figyelembe a költségvetés eft összeggel. (5) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht eft, ebből a Konferencia Központ működéséhez eft, a Rádió Kht eft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15 ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított pótelőirányzat kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. (6) A Könyvtár Kht támogatása a működés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat, miszerint a dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra. (7) A Rádió Kht támogatásának megállapítása során a saját bevételek fokozásának elvárása mint alapelv érvényesült. A műsorszolgáltatás költségeinek csökkentése érdekében a 4. számú mellékletben rögzítettek szerint átjátszó állomás létrehozására - pályázati források elnyerése esetén - biztosít előirányzatot a költségvetés. 5. (1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3. számú melléklet I. pontjában részletezett feladatokra.

11 10 (2) A évi állami költségvetésről szóló évi CLIII. törvény 52. (1) bekezdésében foglaltak szerinti államháztartási tartalék előirányzata a 3/a. számú melléklet II. pontja szerint eft, mely Polgármesteri Hivatal előirányzataiban céltartalékként került megtervezésre. Amennyiben ezen bekezdésben foglalt államháztartási tartalék felhasználását a Kormány engedélyezi, úgy azt a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. (3) Az önkormányzat működési költségvetésének hiánya szükségessé teszi az intézmények költségvetésében kötelező céltartalék képzését, melynek összegét az intézmények költségvetése tartalmazza, összesített adatait pedig a 3/a. sz. melléklet III. pontja foglalja magában. A kötelezően képzett céltartalék felhasználására az önkormányzat forráshiányának eft alá csökkenése esetén kerülhet sor, melyről a évi I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló adatai alapján dönt a Képviselő testület. 6. (1) A Képviselő-testület a bizottságai felhasználási jogkörében felosztható keretet eftban állapítja meg, mely összeg a céltartalékban került elkülönítésre. Az elkülönített keret bizottságok közötti felosztásával a Képviselő testület a Bizottságok elnökeit bízza meg, a célok meghatározása, a felhasználás szabályainak kidolgozása pedig a Bizottságok feladata. (2) A Képviselő-testület sportszervezetek támogatására a működési költségvetés forráshiánnyal és a céltartalékkal csökkentett előirányzatának 1 %-át hagyja jóvá eft összegben, melynek felhasználásáról - szakmai előkészítés után - az eredménykövetelmények figyelembe vételével a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság dönt. a.) A fentiekben jóváhagyott, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett sportszervezetek támogatásának előirányzata az előző évi zárszámadás alapján, a működési kiadások és a forráshiány változásával korrigálva módosul. b) A Képviselő testület megbízza a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságot a sportszervezetek támogatása címén megállapított keret felosztásával, a kiutalás rendjének meghatározásával, mely döntés meghozatala során kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatási szerződések megkötésére, az elszámoltatás rendjének betartására. Elszámoltatás és támogatási szerződés hiányában a Képviselő-testület a kiutalást nem engedélyezi. (3) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen kiutalt támogatással a támogatott december 31-ig köteles elszámolni.

12 11 III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 7. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az önkormányzat biztosította, a 3. (13) bekezdése szerinti létszámkeretre a évi besorolási illetményeknek megfelelően a személyi juttatások fedezetét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a költségvetés tartalmazza. (2) A április 1-étől érvényes bértábla alapján járó bérnövekmény fedezete a céltartalékban került megtervezésre, melynek pótelőirányzat keretében történő leosztása az aktuális, és a feladatellátáshoz szükséges létszámok alapján a kifizetéshez igazodó határidőben történhet meg. (3) Az intézményi költségvetésekben a túlórák, pótlékok előirányzatát a jogszabályok alapján és a feladatokhoz igazodóan szükséges mértékig veszi figyelembe a költségvetés. (4) A jogszabályi előírásoknak megfelelően - a közoktatási intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal kivételével - az intézmények költségvetésében biztosított a teljesítmény ösztönző keret fedezete, melynek felhasználására a gazdálkodás és szakmai feladatellátás mérhető, konkrét feladathoz kötött, teljesítmény értékelés alapján kerülhet sor. A teljesítmény ösztönző keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kidolgozása a szakmai felügyeletet ellátó osztály, iroda vezetője véleményének kikérése mellett az intézmény vezetők feladata, melynek hiányában a keret felhasználására nem kerülhet sor. (5) Az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése valamennyi területen kiemelt feladat. a) A működőképesség megőrzése érdekében az ésszerű takarékosság, a tartalékok feltárása, külső források bevonásával a kiadás kímélő megoldások keresése valamennyi gazdálkodó feladata. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli, vészhelyzet esetén terjeszthető elő, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság véleményez. b) A Bizottságok költségvetést érintő, a terheket növelő döntést nem hozhatnak, javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi Bizottságnak kell véleményezni. (6) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő - nem kötött felhasználási célú - vagy a tervezett előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából származó többletbevételek és kiadási megtakarítások, a költségvetés tartalékét képezik. (7) A (6) bekezdésben foglaltak szerinti tartalékot a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Ettől eltérő felhasználásról a Képviselő-testület dönt.

13 12 8. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. A kötelezettség-vállalásokat megelőzően az intézmények kötelesek a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvényben meghatározottak szerint eljárni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői az (1) és (2) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is az e rendelet 10.. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve azt követő évekre. (5) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a számú melléklet tartalmazza. a) Amennyiben a ténylegesen ellátottak száma a tervezettől 2 %-nál magasabb arányban marad el, akkor az intézményt megillető önkormányzati támogatás - a évi költségvetési zárási feladatok keretében - a 2 %-ot meghaladó mérték fölötti ellátotti számnak megfelelő támogatási összeggel azonos mértékben elvonásra kerül. b) Ezen bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi előirányzatokat érintő hatására. (6) A költségvetési intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatok alapján, tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (7) Az oktatási intézményekben ellátottak részére a törvényi előírásoknak megfelelő érintettek számára az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a

14 /2006. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beíratkozásokat követően, a 2006/2007 tanévben jogosultak szerint kerül sor. Az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslata alapján az előirányzatok módosításáról a Képviselő testület dönt. (8) Az önkormányzat által nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám- és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak megállapodással és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. Az önkormányzat által e bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás feltétele - a fentieken túl - a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám- és társadalombiztosítási tartozása. 9. (1) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét, meghatározó szabályzatait, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő- testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre. (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében is, köteles betartani illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az OEP finanszírozott feladatok kivételével Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatai szerinti pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásáról a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik. 10. (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

15 14 (2) A Képviselő testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami visszatérülések terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. (3) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Számviteli és Tervezési Iroda ( irodavezető aláírásával) jogosult. 11. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles a Belsőellenőrzési Társulás keretében ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. 12. (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Valamennyi önkormányzati intézmény köteles a gazdálkodás vitelét, számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidőben. (4) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, valamint számításba vett címzett és céltámogatások teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön Képviselő-testületi döntést kell hozni. (5) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás, vagy a feladat megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 13. (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

16 15 (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények a december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt, a ,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt ,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján a polgármester hozzájárulását kérni. 14. (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%- nak elérésekor haladéktalanul köteles az önkormányzat jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 15. (1) Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni. (2) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.

17 16 (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, - Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és a Jogi Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. (5) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az Önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan ( törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján) - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (6) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. Nyertes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 16. (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok ésszerű átszervezésével a működési költségeket csökkenteni kell. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a következőket: a.) május 30-ig ki kell dolgozni az intézmények által nyújtott élelmezési szolgáltatások hatékonyságát fokozó, költségeit, csökkentő intézkedéseket. b.) június 15-ig ki kell dolgozni a szociális és egészségügyi ellátást nyújtó költségvetési intézmények szakmai feladatához igazodó létszámszükségletet, felül kell vizsgálni az oktatási intézmények pedagógus létszámát meghatározó szabályozások érvényesülését, aktualitását. c.) augusztus 15-ig ki kell dolgozni az oktatási nevelési, szociális, valamint egészségügyi intézmények irányítási, vezetési rendszerének hatékonyságát növelő intézkedéseket.

18 17 VI. FEJEZET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 17. (1) A Kisebbségi Önkormányzat részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő- testület eft működési támogatást biztosít. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatási előirányzatból eft a foglalkoztatás, 611 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. (3) A támogatás havi egyenlő részletekben a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően kerülhet igénybe vételre. VI. FEJEZET Záró rendelkezések 18. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szentes Város évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 30/2005. (XII.16.) ÖR rendelet hatályát veszti. 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni. DR SZTANTICS CSABA JEGYZŐ SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER

19 18 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel ,67 92,80 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések ,15 95,21 Hozam- és kamatbevételek ,41 58,19 Intézményi működési bevételek összesen ,60 93,26 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó ,26 89,03 Magánszemélyek kommunális adója ,44 90,35 Idegenforgalmi ,00 113,33 Iparűzési adó ,85 123,64 Helyi adók összesen ,10 119,28 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó ,56 127,27 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi ,00 0,00 - egyéb bírság ,00 0,00 - talajterhelési díj ,00 203,62 Pótlékok, bírságok összesen ,77 94,44 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,66 98,70 Jövedelemkülönbség mérséklése ,79 94,34 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része ,92 104,96 Gépjárműadó ,00 106,90 Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,00 Átengedett központi adók összesen ,99 100,70 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) ,18 118,18 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) ,42 113,00 Egyéb bérleti díj Egyéb sajátos bevételek összesen ,13 114,49 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen ,76 106,74 I. Működési bevételek összesen ,77 99,20 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött ,00 0,00 Feladatmutatóhoz kötött ,37 93,72 Normatív hozzájárulások összesen ,37 90,83 Központosított előirányzatok ,00 0,00 Központosított előirányzatok (CKÖ) ,64 89,64 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz ,78 63,93 Szociális feladatokhoz ,84 3,05 Belső ellenőrzési társulás támogatása ,00 0,00 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ,80 12,61 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás ,36 111,01 Céltámogatás ,42 76,71 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás ,67 43,35 Céljellegű decentralizált támogatás ,82 50,70 Fejlesztési célú támogatások összesen ,24 82,60 II. Támogatások összesen ,41 77,58

20 19 Megnevezés évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ,07 107,39 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbead ,72 58,40 Privatizációból származó bevétel Üzletrész értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel (Duna-Tisza Rt.), kötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ,66 159,66 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen ,33 127,56 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen ,90 125,29 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ,45 72,22 - ebből OEP-től átvett ,67 100,69 Kistérségi Társulástól átvett ,09 115,70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,79 254,70 IV. Támogatásértékű bevételek összesen ,80 189,08 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről ,25 8,88 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről ,95 120,84 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ,64 72,24 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,53 89,93 VII. Hitelek Működési célú hitel ,82 67,41 Felhalmozási célú hitel , ,94 VII. Hitelek összesen ,83 240,65 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,26 73,88 Összesen ,25 112,27

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben