Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában"

Átírás

1 Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

2 Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 24-i ülésére Szentes Város Önkormányzata évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó törvények és kapcsolódó jogszabályi előírások értelmében beterjesztem a város évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el. Szentes, február 14. Szirbik Imre

4 3 TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKÖRMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2006. ( ) ÖR RENDELET-TERVEZETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 6 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetési bevételei 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként 2. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként 2/a. sz. melléklet Sz61entes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi működési költségvetésében megvalósuló felújítási feladatok 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi költségvetésében megvalósuló felhalmozási feladatok 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése 3/b. sz. melléklet Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányzatainak összefoglalója

5 4 3/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok évi ingatlankezelési terve ( Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft) 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési feladatai 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait években összefoglaló mérleg 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitelállománya és törlesztés üteme 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásai célonként és lejárat szerint 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi közvetett támogatásai 6.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi hitelképességét bemutató táblázat 7. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésében az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai feladatonként 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi engedélyezett létszám kerete intézményenként 10. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata címrendje 11. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET INDOKLÁSA 87 AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE 102

6 5 PROGRAMOK, ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 104 Függelék Függelék I. Szentes Város Önkormányzata költségvetési intézményei által ellátott évi tervezett gyermekélelmezési napjai Függelék II. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési határozata Függelék III. A évi költségvetés mutatói

7 6 Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete /2006. ( ) rendelet-tervezete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a évi állami költségvetésről szóló évi CLIII. törvényben foglaltakra - a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények költségvetésére, gazdálkodására, költségvetésének módosítására, továbbá a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásai ellátásához adott önkormányzati források felhasználására. (2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények egy-egy címet alkotnak. (3) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló határozatban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. A Képviselő - testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: állapítja meg eft bevétellel, eft kiadással, melyből a működési forráshiány hitellel kompenzált összege: eft számított fejlesztési célú hitel összege: eft

8 7 3. (1) A 2. -ban megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételeket jogcímenként az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. -ban megállapított és a 3. (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát az 1/d. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban. (3) A 2. -ban megállapított kiadási főösszegeken belül az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek tartalmazzák. (4) A 2. -ban megállapított kiadási főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes adatait a 3.sz. melléklet, az önkormányzati tartalék jogcímeit és összegeit a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/c. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A 2. ban megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az önkormányzat fejlesztési forrásait az 1/c, a felhalmozási körbe tartozó feladatokat és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/b, a garancia, garancia igérvény, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/c. számú melléklet tartalmazza. A hitelek, valamint a bankgarancia visszafizetési időtartama alatt a törlesztő részleteket, a és annak járulékos költségeit a többi kiadást megelőzően kell figyelembe venni, és teljesíteni. (9) A működési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges eft pénzügyi fedezetet más egyensúlyt teremtő intézkedések mellett hitel igénybevételével kell biztosítani. a) A Képviselő testület működési hitel felvételéről a likviditási terv alakulásának ismeretében előterjesztett tájékoztatás alapján dönt. b) A hitel felvételére való intézkedés megtételére - a Képviselő-testület döntését követően - a Polgármester jogosult. (10) A költségvetési bevételek között figyelembe vett eft hitel forrás a beruházási feladatok megvalósításához nyújt fedezetet. A hitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásánál figyelembe kell venni, hogy a Képviselő-testület az előző évben

9 eft hitel felvételéről közbeszerzési eljárással döntést hozott és annak évi felhasználásáról már határozott. A beruházások megvalósításához a forrásokat elsősorban az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani. Pályázatok döntésre való előkészítése, előterjesztése során a saját erő konkrét megjelölése szükséges. (11) A tervezett működési hiány, valamint a pályázati források megelőlegezésére igénybe vehető folyószámla-hitelkeret felső határát ezer Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet. A folyószámla-hitelből történő finanszírozás során figyelemmel kell lenni az e rendelet 3.. (8) bekezdésében foglaltakra. (12) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat. (13) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények évi létszámkeretét együttesen 966,92 főben határozza meg, a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint, melyből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett létszáma 4,8 fő. a) A Képviselő testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli technikai munkakörök felülvizsgálatát, az előírtaknak megfelelő létszámkeret megállapítása során az ellátott feladatokhoz igazított fokozatosság betartását. b) A (6) bekezdésben foglaltak végrehajtása eredményeként felszabaduló költségvetési források az önkormányzat forráshiányának csökkentésére kerülhet felhasználásra. c) Az ellátotti létszám folyamatos csökkenése miatt indokoltnak tartja a Képviselő-testület az engedélyezett létszám keretek folyamatos figyelemmel kísérését, ezért az üres álláshelyek betöltésének engedélyezését szakmai indokok figyelembe vételével a szakmai felügyeletet ellátó osztályokra bízza. (14) A Polgármesteri Hivatal évi igazgatási létszámkeretét 110,35 főben, az illetményalap mértékét Ft-ban állapítja meg. (15) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (16) A Képviselő-testület az önkormányzat számított három éves működési, fejlesztési célú bevételeit és kiadásait összefoglaló mérleget az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el. (17) A Képviselő-testület a közvetett támogatások jogcímeit és összegét az 5/b., az önkormányzat évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (18) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

10 9 (19) Az Önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő testület. (20) A évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a Képviselő-testület a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 4. (1) Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás ezer Ft, az intézmény költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került. (2) A további közoktatási, illetve szociális feladatokra biztosított kötött felhasználású normatíva (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés) az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható előirányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású összeg eft, mely a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral évre az orvosi ügyelet finanszírozására nem került sor a szerződés megkötésére, ezért az előző évi előirányzatot veszi figyelembe a költségvetés eft összeggel. (5) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht eft, ebből a Konferencia Központ működéséhez eft, a Rádió Kht eft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15 ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított pótelőirányzat kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. (6) A Könyvtár Kht támogatása a működés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat, miszerint a dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra. (7) A Rádió Kht támogatásának megállapítása során a saját bevételek fokozásának elvárása mint alapelv érvényesült. A műsorszolgáltatás költségeinek csökkentése érdekében a 4. számú mellékletben rögzítettek szerint átjátszó állomás létrehozására - pályázati források elnyerése esetén - biztosít előirányzatot a költségvetés. 5. (1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3. számú melléklet I. pontjában részletezett feladatokra.

11 10 (2) A évi állami költségvetésről szóló évi CLIII. törvény 52. (1) bekezdésében foglaltak szerinti államháztartási tartalék előirányzata a 3/a. számú melléklet II. pontja szerint eft, mely Polgármesteri Hivatal előirányzataiban céltartalékként került megtervezésre. Amennyiben ezen bekezdésben foglalt államháztartási tartalék felhasználását a Kormány engedélyezi, úgy azt a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. (3) Az önkormányzat működési költségvetésének hiánya szükségessé teszi az intézmények költségvetésében kötelező céltartalék képzését, melynek összegét az intézmények költségvetése tartalmazza, összesített adatait pedig a 3/a. sz. melléklet III. pontja foglalja magában. A kötelezően képzett céltartalék felhasználására az önkormányzat forráshiányának eft alá csökkenése esetén kerülhet sor, melyről a évi I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló adatai alapján dönt a Képviselő testület. 6. (1) A Képviselő-testület a bizottságai felhasználási jogkörében felosztható keretet eftban állapítja meg, mely összeg a céltartalékban került elkülönítésre. Az elkülönített keret bizottságok közötti felosztásával a Képviselő testület a Bizottságok elnökeit bízza meg, a célok meghatározása, a felhasználás szabályainak kidolgozása pedig a Bizottságok feladata. (2) A Képviselő-testület sportszervezetek támogatására a működési költségvetés forráshiánnyal és a céltartalékkal csökkentett előirányzatának 1 %-át hagyja jóvá eft összegben, melynek felhasználásáról - szakmai előkészítés után - az eredménykövetelmények figyelembe vételével a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság dönt. a.) A fentiekben jóváhagyott, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett sportszervezetek támogatásának előirányzata az előző évi zárszámadás alapján, a működési kiadások és a forráshiány változásával korrigálva módosul. b) A Képviselő testület megbízza a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságot a sportszervezetek támogatása címén megállapított keret felosztásával, a kiutalás rendjének meghatározásával, mely döntés meghozatala során kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatási szerződések megkötésére, az elszámoltatás rendjének betartására. Elszámoltatás és támogatási szerződés hiányában a Képviselő-testület a kiutalást nem engedélyezi. (3) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen kiutalt támogatással a támogatott december 31-ig köteles elszámolni.

12 11 III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 7. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az önkormányzat biztosította, a 3. (13) bekezdése szerinti létszámkeretre a évi besorolási illetményeknek megfelelően a személyi juttatások fedezetét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a költségvetés tartalmazza. (2) A április 1-étől érvényes bértábla alapján járó bérnövekmény fedezete a céltartalékban került megtervezésre, melynek pótelőirányzat keretében történő leosztása az aktuális, és a feladatellátáshoz szükséges létszámok alapján a kifizetéshez igazodó határidőben történhet meg. (3) Az intézményi költségvetésekben a túlórák, pótlékok előirányzatát a jogszabályok alapján és a feladatokhoz igazodóan szükséges mértékig veszi figyelembe a költségvetés. (4) A jogszabályi előírásoknak megfelelően - a közoktatási intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal kivételével - az intézmények költségvetésében biztosított a teljesítmény ösztönző keret fedezete, melynek felhasználására a gazdálkodás és szakmai feladatellátás mérhető, konkrét feladathoz kötött, teljesítmény értékelés alapján kerülhet sor. A teljesítmény ösztönző keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kidolgozása a szakmai felügyeletet ellátó osztály, iroda vezetője véleményének kikérése mellett az intézmény vezetők feladata, melynek hiányában a keret felhasználására nem kerülhet sor. (5) Az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése valamennyi területen kiemelt feladat. a) A működőképesség megőrzése érdekében az ésszerű takarékosság, a tartalékok feltárása, külső források bevonásával a kiadás kímélő megoldások keresése valamennyi gazdálkodó feladata. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli, vészhelyzet esetén terjeszthető elő, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság véleményez. b) A Bizottságok költségvetést érintő, a terheket növelő döntést nem hozhatnak, javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi Bizottságnak kell véleményezni. (6) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő - nem kötött felhasználási célú - vagy a tervezett előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából származó többletbevételek és kiadási megtakarítások, a költségvetés tartalékét képezik. (7) A (6) bekezdésben foglaltak szerinti tartalékot a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Ettől eltérő felhasználásról a Képviselő-testület dönt.

13 12 8. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. A kötelezettség-vállalásokat megelőzően az intézmények kötelesek a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvényben meghatározottak szerint eljárni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői az (1) és (2) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is az e rendelet 10.. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve azt követő évekre. (5) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a számú melléklet tartalmazza. a) Amennyiben a ténylegesen ellátottak száma a tervezettől 2 %-nál magasabb arányban marad el, akkor az intézményt megillető önkormányzati támogatás - a évi költségvetési zárási feladatok keretében - a 2 %-ot meghaladó mérték fölötti ellátotti számnak megfelelő támogatási összeggel azonos mértékben elvonásra kerül. b) Ezen bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi előirányzatokat érintő hatására. (6) A költségvetési intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatok alapján, tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (7) Az oktatási intézményekben ellátottak részére a törvényi előírásoknak megfelelő érintettek számára az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a

14 /2006. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beíratkozásokat követően, a 2006/2007 tanévben jogosultak szerint kerül sor. Az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslata alapján az előirányzatok módosításáról a Képviselő testület dönt. (8) Az önkormányzat által nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám- és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak megállapodással és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. Az önkormányzat által e bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás feltétele - a fentieken túl - a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám- és társadalombiztosítási tartozása. 9. (1) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét, meghatározó szabályzatait, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő- testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre. (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében is, köteles betartani illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az OEP finanszírozott feladatok kivételével Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatai szerinti pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásáról a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik. 10. (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

15 14 (2) A Képviselő testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami visszatérülések terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. (3) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Számviteli és Tervezési Iroda ( irodavezető aláírásával) jogosult. 11. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles a Belsőellenőrzési Társulás keretében ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. 12. (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Valamennyi önkormányzati intézmény köteles a gazdálkodás vitelét, számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidőben. (4) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, valamint számításba vett címzett és céltámogatások teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön Képviselő-testületi döntést kell hozni. (5) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás, vagy a feladat megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 13. (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

16 15 (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények a december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt, a ,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt ,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján a polgármester hozzájárulását kérni. 14. (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%- nak elérésekor haladéktalanul köteles az önkormányzat jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 15. (1) Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni. (2) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.

17 16 (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, - Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és a Jogi Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. (5) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az Önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan ( törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján) - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (6) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. Nyertes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 16. (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok ésszerű átszervezésével a működési költségeket csökkenteni kell. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a következőket: a.) május 30-ig ki kell dolgozni az intézmények által nyújtott élelmezési szolgáltatások hatékonyságát fokozó, költségeit, csökkentő intézkedéseket. b.) június 15-ig ki kell dolgozni a szociális és egészségügyi ellátást nyújtó költségvetési intézmények szakmai feladatához igazodó létszámszükségletet, felül kell vizsgálni az oktatási intézmények pedagógus létszámát meghatározó szabályozások érvényesülését, aktualitását. c.) augusztus 15-ig ki kell dolgozni az oktatási nevelési, szociális, valamint egészségügyi intézmények irányítási, vezetési rendszerének hatékonyságát növelő intézkedéseket.

18 17 VI. FEJEZET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 17. (1) A Kisebbségi Önkormányzat részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő- testület eft működési támogatást biztosít. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatási előirányzatból eft a foglalkoztatás, 611 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. (3) A támogatás havi egyenlő részletekben a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően kerülhet igénybe vételre. VI. FEJEZET Záró rendelkezések 18. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szentes Város évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 30/2005. (XII.16.) ÖR rendelet hatályát veszti. 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni. DR SZTANTICS CSABA JEGYZŐ SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER

19 18 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel ,67 92,80 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések ,15 95,21 Hozam- és kamatbevételek ,41 58,19 Intézményi működési bevételek összesen ,60 93,26 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó ,26 89,03 Magánszemélyek kommunális adója ,44 90,35 Idegenforgalmi ,00 113,33 Iparűzési adó ,85 123,64 Helyi adók összesen ,10 119,28 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó ,56 127,27 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi ,00 0,00 - egyéb bírság ,00 0,00 - talajterhelési díj ,00 203,62 Pótlékok, bírságok összesen ,77 94,44 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,66 98,70 Jövedelemkülönbség mérséklése ,79 94,34 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része ,92 104,96 Gépjárműadó ,00 106,90 Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,00 Átengedett központi adók összesen ,99 100,70 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) ,18 118,18 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) ,42 113,00 Egyéb bérleti díj Egyéb sajátos bevételek összesen ,13 114,49 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen ,76 106,74 I. Működési bevételek összesen ,77 99,20 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött ,00 0,00 Feladatmutatóhoz kötött ,37 93,72 Normatív hozzájárulások összesen ,37 90,83 Központosított előirányzatok ,00 0,00 Központosított előirányzatok (CKÖ) ,64 89,64 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz ,78 63,93 Szociális feladatokhoz ,84 3,05 Belső ellenőrzési társulás támogatása ,00 0,00 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ,80 12,61 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás ,36 111,01 Céltámogatás ,42 76,71 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás ,67 43,35 Céljellegű decentralizált támogatás ,82 50,70 Fejlesztési célú támogatások összesen ,24 82,60 II. Támogatások összesen ,41 77,58

20 19 Megnevezés évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ,07 107,39 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbead ,72 58,40 Privatizációból származó bevétel Üzletrész értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel (Duna-Tisza Rt.), kötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ,66 159,66 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen ,33 127,56 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen ,90 125,29 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ,45 72,22 - ebből OEP-től átvett ,67 100,69 Kistérségi Társulástól átvett ,09 115,70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,79 254,70 IV. Támogatásértékű bevételek összesen ,80 189,08 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről ,25 8,88 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről ,95 120,84 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ,64 72,24 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,53 89,93 VII. Hitelek Működési célú hitel ,82 67,41 Felhalmozási célú hitel , ,94 VII. Hitelek összesen ,83 240,65 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,26 73,88 Összesen ,25 112,27

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben