Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és az önkormányzati hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. b) pontjában, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testülete és annak hivatala évi költségvetéssel való gazdálkodásának végrehajtására terjed ki. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról 2. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetése bevételeinek és kiadásainak főösszege 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének főösszegeit a) Ft bevételi előirányzat mellett Ft bevételi teljesítéssel, míg b) Ft kiadási előirányzat mellett Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetésének főösszegeit a) Ft bevételi előirányzat mellett Ft irányító szervi (önkormányzati) finanszírozással korrigált bevételi teljesítéssel, míg b) Ft kiadási előirányzat mellett Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati kiadási előirányzat és teljesítés adatából, valamint a (2) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati hivatal bevételi előirányzat és teljesítés adatából az önkormányzat által az önkormányzati hivatalnak finanszírozásként átadott pénzeszközként Ft-tal hagyja jóvá. 3. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetése előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat évi a) intézményi működési és sajátos működési bevételeinek teljesülését a 2. melléklet, b) támogatás értékű működési és fejlesztési célú bevételeinek és pénzeszköz átvételeinek teljesülését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetése intézményi működési bevételeinek alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 (5) Az önkormányzat által az önkormányzati hivatal éves működési kiadásainak fedezetére irányító szervi finanszírozásként biztosított és pénzeszköz átadásként elszámolt forráskeretét a tervezett előirányzatnak megfelelően Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A Képviselő-testület engedélyezi a (3) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati sajátos működési bevételek között a kommunális adó 100 %-a fejlesztési, felhalmozási célú kiadások forrásaként való elszámolását. (7) Az önkormányzati szintű adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételek évi alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 4. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok szerinti összesített kiadásainak alakulását az 5. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetése kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok szerinti összesített kiadásainak alakulását a 19. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséből szociálpolitikai ellátásokra, juttatásokra kifizetett forráskeretek felhasználását a) az önkormányzati hatáskörben teljesített kiadásokra vonatkozóan a 6. melléklet, míg b) az önkormányzati hivatal által folyósított ellátásokra vonatkozóan a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat évi költségvetésében működési és fejlesztési célú támogatás értékű kiadásként elszámolt tételek alakulását a Képviselő-testület a 7. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzati hivatal évi költségvetési rendeletében rögzített fejlesztési, felhalmozási jellegű forráskeret felhasználására nem került sor. (6) A Képviselő-testület a évben működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadásként elszámolt és önkormányzati hatáskörben kifizetett keretek alakulását a 8. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat évi költségvetésének beruházási, felújítási célkitűzésekre kifizetett kereteinek alakulását a 9. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (8) A Képviselő-testület az Európai Uniós pályázati forrásokkal összefüggő fejlesztési célú költségvetési kiadások teljesülését a 12. melléklet, míg a többéves kihatással járó fejlesztési célú befejezett és folyamatban lévő programokhoz biztosított saját forrás igények teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat által társulás keretében közösen megvalósított és folyamatban lévő fejlesztési programok forrásfelhasználásait a 14. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 5. Az önkormányzat hitel műveletei 5. (1) A Képviselő-testület rögzíti, hogy évben működési és fejlesztési célú hitel felvételére, valamint új kezesség vállalására nem került sor. (2) A évi kezességvállalások állományában történt változásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el a Képviselő-testület. 6. Az önkormányzat költségvetési tartalékai 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében községi szintű működési és fejlesztési célú tartalék keretek alakulását önkormányzat és önkormányzati hivatali bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben rögzített tartalék keretek az önkormányzat évi pénzmaradványa részét képezik, melynek felosztásáról intézményi bontásban a Képviselő-testület külön határozatban dönt. 7. Az önkormányzat gazdálkodását érintő egyéb rendelkezések 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az önkormányzati hivatal számára engedélyezett létszám keretnek megfelelően teljesült foglalkoztatási adatait a 16/a melléklet, míg a kistérségi startmunka közmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszám kereteit a 16/b mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

4 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése mérlegében befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések állományi adataiban bekövetkezett változásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat évi költségvetése községi szintű egyenlegének alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (4) Az önkormányzat december 31. fordulónapnak megfelelő egyszerűsített mérlegét a 23. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az önkormányzat évi községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A ténylegesen igénybe vehető évi pénzmaradvány Ft összegéből a) az önkormányzatnál keletkezett pénzmaradvány összegét Ft-tal, b) míg az önkormányzati hivatalnál keletkező pénzmaradvány összegét Ft-tal hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) Az önkormányzat évi községi szintű záró vagyonkimutatását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 8. (1) E rendelet április 26. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet. Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése: április 25. Kató Pálné jegyző

5 1. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok számlák előirányzat előirányzat 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Helyi adók + adó pótlékok bevétele Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Általános működési támogatások, hozzájárulások 94211/ Egyes jövedelempótló támogatások Központosított előirányzatok Egyéb működési célú központosított előirányzatok Működésképtelen önkormányzatok támogatása Támogatás szerkezet átalakítási --- tartalékból Fejlesztési célú központi támogatás TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Működési célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Ebből: EU-s programok támogatása PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Kezességvállalásból származó megtérülés KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE 19/ Működési célú kölcsön törlesztések 19/ Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 43/ Működési célú hitel felvételek Fejlesztési célú hitel felvételek Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE(pénzforgalom nélküli bevétel) 8.1. Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ 9. BEVÉTEL ÉS PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 2. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi intézményi és sajátos működési bevételei (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcím megnevezése Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Intézményi működési bevétel összesen: Egyéb sajátos bevételek (reklám, árú és készlet értékesítés, szolgáltatásokban) Bérleti díjak bevétele Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről Kamat bevételek államháztartáson kívülről Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA Sajátos működési bevételek összesen: Helyi adókból és adó pótlékokból származó bevételek Építmény adó bevétel Kommunális adó bevétel Iparűzési adó bevétel Adó pótlékok, bírságok bevétele Átengedett központi adókból származó bevétel összesen Gépjármű adó bevétel (40 %) Termőföld bérbeadás forrásadója Bírságokból származó bevételek Környezetvédelmi és építésügyi bírságok bevétele Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér, garázs bérlet) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás

7 3. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatás értékű és átvett pénzeszközeinek évi részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcím megnevezése Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Támogatás értékű bevételek összesen( ) Működési célú támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől (Földalapú támogatás és kiegyenlítés gyermekvédelmi támogatás) Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól egészségügyi ágazatokhoz Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól (Közmunka programokhoz) Működési célú támogatás értékű bevétel Társulástól Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól Használt erőgép beszerzés támogatása (MTZ-82) Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel elkülönített pénzalapból START munkaprogramhoz Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati szervtől, társulástól Támogatás értékű bevétel Kistérségi Társulástól Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezeti EU-s programokhoz KEOP. Szennyvíz kiépítés projekt előkészítéshez KEOP. Szennyvíz program kivitelezés (előleg) Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezeti hazai forrásból Tanyafejlesztési program (tereprendező beszerzés) Pénzeszköz átvételek összesen ( ) Működési célú pénzeszköz 2.1. átvételek,megtérülések Működési célú pénzeszköz lakosságtól Működési célú pénzeszköz egyéb szervtől Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek Kezességvállalásból származó fejlesztési célú megtérülés

8 4. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vett saját bevételek évi alakulásának részletezése (forintban) Sorszám A B C D Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen: Helyi adókból származó bevétel Osztalékok, koncessziós díjak bevétele Díjak, pótlékok, bírságok bevétele Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek Részvények, részesedések értékesítési bevétele Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kötelezettségeinek fedezete kifizetési maximum

9 5. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat Eredeti Módosított szám Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés számlák előirányzat előirányzat 1. Működési költségvetés BÉRKÖLTSÉG MUKAADÓ JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Különböző egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Adók, díjak, egyéb kifizetések Működési kamat kiadások SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások 58312/ MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása) Működési célú támogatás Társulásnak (állami támogatás átadás) Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ (temetési) kölcsön nyújtása 43/ MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK Általános működési tartalék Működési (vis maior) céltartalék Felhalmozási költségvetés ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val) EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások Egyéb önkormányzati beruházások ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val) 126/ EU-s támogatással megvalósuló felújítások 1263/ Egyéb önkormányzati felújítások 1263/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások 37411/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ ÉS 3. PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK 4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 6. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított pénzbeli és természetbeni szociális juttatások részletezése (forintban) Sorszám A B C D Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ellátás, juttatás jogcíme Teljesítés Pénzbeli ellátások, juttatások összesen Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Tovább tanuló rászoruló diákok támogatása (BURSA, Arany János) Természetbeni ellátások, juttatások összesen: Köztemetés Nyári gyermek étkeztetés Szociálpolitikai ellátások, juttatások mindösszesen (1+2)

11 7. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat évi támogatás értékű kiadásainak részletezése (forintban) A B C D Kiadások jogcímei Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú támogatás értékű kiadás önkormányzati szerveknek DAREH- társulás éves tagdíj Működési hozzájárulás Somogyi Könyvtár Szeged Ivóvíz minőség javító társulási tagdíj Csongrád Működési célú támogatás értékű kiadás Kistérségi Társulásnak Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás tagintézményeihez állami támogatások átadása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda Egyéb kiegészítő támogatás (normatíva elszámolás és évközi többlet költségek fedezetére tagintézmények részére) Működési célú költségvetési támogatás saját intézménynek (Polgármesteri Hivatal finanszírozása) Polgármesteri Hivatal működési célú költségvetés támogatása Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások Felújítási célú támogatás értékű kiadások önkormányzati szervnek DAREH szilárd hulladék lerakó rekultiváció pályázati hozzájárulás Ivóvíz minőség programhoz saját erő átadás Csongrád Önkormányzat Felújítási célú támogatás értékű kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan felújításához (saját erő) DAOP /A Támogatás értékű kiadások és költségvetési támogatások mindösszesen

12 8. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi pénzeszköz átadásainak részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Kiadások jogcímei Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzeszköz átadás helyi civil, nonprofit szervezetnek Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztály Sport Egyesület Asztali tenisz Szakosztály Sport Egyesület Sakk Szakosztály Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgárőr Egyesület Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület Egyéb szervezetek rendezvények támogatása Működési célú pénzeszköz átadás egyéb 1.2. nem önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak Pénzeszköz átadás OEP finanszírozásból háziorvosi ellátáshoz Pénzeszköz átadás OEP finanszírozásból fogorvosi ellátáshoz Központi Orvosi Ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Pénzeszköz átadások mindösszesen

13 9. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat évi beruházásaira, felújításaira fordított források (forintban) A B C D Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Fejlesztési kiadások jogcíme Teljesítés Önkormányzati beruházások összesen: Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Település-rendezési terv felülvizsgálat Esélyegyenlőségi terv Földterületek vásárlása Földterület vásárlás Szennyvíztisztító telep helyszínéhez Földterület vásárlás közfoglalkoztatáshoz Nefelejcs utca, Bercsényi M. utca Egyéb építmények létesítése, vásárlása Szennyvíz beruházás projekt előkészítés költség év Játszótér kialakítás eszköz telepítési költség Kossuth Lajos utcai Szennyvíz beruházás kivitelezési költség (egyéb költségrészek) Egyéb gépek, berendezések beszerzése BHTR-2500-as tereprendező beszerzés tanyafejlesztési program Egyéb gép berendezés felszerelés munkagép vásárlás START munkaprogramhoz Játszótéri eszközök beszerzése Konyhai berendezések (Baross G. u. 2) Számítástechnikai eszközbeszerzés db számítógép beszerzése + 3 db Notebook Járművek beszerzése db MTZ-82 típusú erőgép beszerzés START + munkaprogramhoz Pótkocsi beszerzés START munkához db elektromos kerékpár Beruházások ÁFA összege Beruházások beszerzésbe beszámítható ÁFA (egyenes) Beruházások visszaigényelhető ÁFA összege (egyenes) Beruházások visszaigényelhető ÁFA összege (fordított) Részesedések vásárlása Részesedések vásárlása Víz- és Csatorna Kft Kistelek Részesedések vásárlása Alföldvíz Zrt. Békéscsaba Részesedés vásárlása Békés- Manifest --- Közszolgáltató Nonprofit Kft Önkormányzati felújítások Kossuth L. u. 34. sz. alatti épület felújítás Felújítások ÁFA összege Önkormányzati beruházások és felújítások mindösszesen: ( )

14 10. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése (forintban) Sor- A B C D E szám Adósságot keletkeztető ügylet Állomány a tárgyidőszak Eredeti Módosított Teljesítés megnevezése elején előirányzat előirányzat 1. Állományi adatok 1.1. Hitel állomány Kezesség vállalások állománya A 100%-os önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft működési hiteléhez kezesség vállalás Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél Lakossági hitelek utáni kezességvállalás Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2. Hitel felvételek Működési hitel felvétel Támogatás megelőlegező éven belüli hitel felvétel játszótér EU-s pályázatokhoz kapcsolódó hosszú lejáratú hitel felvételek Ivóvízminőség- javító projekt saját forrás átadáshoz hitel felvétel (KEOP) Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítés pályázat saját forrásához hitel felvétel (KEOP) 3. Tervezett kezesség vállalások Kormányzati hozzájárulást 4. igénylő adósságot keletkeztető ügyletek Tervezett hitel törlesztések Működési hitel törlesztések Fejlesztési célú hitel törlesztések (éven belüli) játszótér (EMVA)

15 11. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok (forintban) A B Sor- Csanytelek Község Önkormányzata szám Tartalék keret Eredeti Módosított jellege előirányzat előirányzat 1. Működési tartalékok Működési általános tartalék Működési (vis maior) céltartalék Fejlesztési tartalék Összesen:

16 12. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással közvetlen önkormányzati beruházásban megvalósult fejlesztési programok évben (forintban) Sorszám 1. A B C D E F G H Fejlesztési célkitűzés megnevezése Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítés programjának előkészítése. Támogatás a nettó bekerülési költség 85 %-a. Saját erő a nettó bekerülési költség 15 %-a + a kapcsolódó ÁFA, mely visszaigényelhető. Program azonosító KEOP-7.1.0/11 BM-EU önerő kiváltó támogatás saját erő 50 %-a Program státusza Támogatott, évben kezdődött Támogatott (lehívás évben) Teljes Nettó bekerülési összköltség Előző év végéig megérkezett Támogatás Tárgyévi tény Önerő kifizetés nettó Előző év végéig rendezve évi (ÁFA) Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének Kiépítése (megvalósítási szakasz) évre tervezett az egyéb költségekből E Ft. A nettó bekerülési költséghez kapcsolódó ÁFA a nettó önerő mellett visszaigényelhető tételként számolandó el. BM- EU- Önerő támogatás KEOP Szennyvíz hálózat és tisztítómű kiépítéshez (Nettó Önerő 100 %-os kiváltására) Teljes támogatás ( ) Ft KEOP BMÖNAL Támogatott (Előleg folyósítva hó) Támogatott a nettó önerő 100 %-a (Előleg folyósítás hó ) Csanytelek, Kossuth L. utca 14. szám alatti játszótér kialakításához eszközök beszerzése. A programhoz kapcsolódó támogatás ben került kiutalásra. A bekerülési összköltséget az önkormányzat megelőlegezte. EMVA Falumegújítás és fejlesztés Támogatott (Nettó költségek 100 %)

17 13. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költsége éves bontásban (ÁFA-val) (forintban) Sorszám A B C D Összes kiadás Ebből Visszaigényelhető Tárgy évi év év Saját forrás Előző év végéig ÁFA tárgyévi Feladat teljesítés (ÁFA -val) teljesítve teljesítés (ÁFA -val) Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés projekt előkészítése KEOP 7.1.0/ (támogatási döntéssel megalapozott beruházás) Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés megvalósítási szakasz KEOP (támogatási döntéssel megalapozott beruházás) II. félév (visszaigényelhető ÁFA)

18 14. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és a Csongrád- Csanytelek Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás által benyújtott, önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósult fejlesztési programok (forintban) A B C D E F G Sorszám Fejlesztési célkitűzés megnevezése Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (szociális alapszolgáltatási célok ellátását biztosító) épület felújítása. Pályázó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Ivóvízminőség-javító közös pályázati program Csongrád Város Önkormányzatával. Pályázó: Csongrád- Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. A tervezett adatok Csanytelek Község Önkormányzatát érintő program részre vonatkoznak és a nettó költségeket tartalmazzák Program azonosító állapot DAOP (támogatott) Tervezett bekerülési összköltség (módosított előirányzat) Igényelt jóváhagyott pályázati támogatás Előző év végéig teljesített Önkormányzati sajáterő vállalása évben teljesített évben tervezett KEOP

19 15. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által évben biztosított közvetlen és közvetett támogatások részletezése Csanytelek közigazgatási területén működő háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosított az önkormányzat. A közvetett támogatás időbeli hatálya: a képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben működő nonprofit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. A önkormányzati hivatal alap feladata keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül működő a) e-magyarország Pont, b) Teleház igénybevételét és c) a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzétételét (a reklámfelület biztosítása kivételével) folyamatosan térítésmentesen biztosította. Az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyon kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújtott december 31.-ig az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai nyilvános könyvtári szolgáltatást a községi nyilvános könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség alól adómentességet biztosít az időskorúak járadékában részesülő valamint a munkaképességét egészségkárosodása miatt 100 %-ban elveszített helyi lakosok részére. Az önkormányzat a település közigazgatási területén a Dilitor, Dögállás, Oláhállás és a Nagy-gyep, út kialakítással nem érintett részein az infrastruktúra a település többi utcáihoz viszonyított hiányosságaira tekintettel a magánszemélyek kommunális adójából adótárgyanként évi Ft adókedvezményt biztosít az érintett lakosok részére. Az 5. pontban rögzített adómentességek és adókedvezmények időbeli hatálya: a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.

20 16/a) melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszámkerete Sor- A B szám: Foglalkoztatási viszony jellege létszám (fő) 1. Köztisztviselő Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő Ebből: ügykezelő Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 2. Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 5 3. Közalkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak 2 4. Mindösszesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatott: Részmunkaidőben foglalkoztatott: 8

21 16/b) melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti közfoglalkoztatottak évi engedélyezett létszámkerete Sor- A szám: Foglalkoztatási viszony jellege létszám (fő) 1. Kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszáma 55 Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak 1.1. létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak 31 Kistérségi startmunka mintaprogram keretében járda építési ágazatban foglalkoztatottak létszáma teljes 1.2. munkaidőben foglalkoztatottak 13 Kistérségi startmunka mintaprogram keretében belvíz csatorna rendszer tisztán tartásához alkalmazottak 1.3. létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak Egyéb közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak Mindösszesen: 75 B 16/c) melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Választott tisztségviselők és bizottsági tagok létszáma Sor- A B szám: Foglalkoztatási viszony jellege létszám(fő) 1. Választott tisztségviselők (ebből) főállású polgármester képviselő-testület tagjai ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester 1 2. külsős bizottsági tagok 4 3. Mindösszesen: 11

22 17. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati hivatal évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok számlák előirányzat előirányzat 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Működési célú támogatás értékű bevétel (elkülönített állami pénzalaptól) Működési célú támogatás értékű bevétel --- Társulástól IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) 3. SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Működési költségvetés támogatása Előző évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) Működési célú előző évi pénzmaradvány FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK és pénzmaradvány korrekciós elszámolások BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 18. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati hivatal évi tervezett intézményi és egyéb sajátos folyó működési bevételei (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcímek összesen Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Intézményi működési bevételek összesen: Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, fax, fűnyírás) és egyéb sajátos bevételek Étkeztetés (iskolai) térítési díjak bevétele Bérleti díj bevétel (épületek, építmények) Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülre Kamat bevételek államháztartáson kívülről Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1.9 bevétele, ÁFA visszatérítés Működéssel kapcsolatos ÁFA visszatérítés Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

24 19. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati hivatal évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok számlák előirányzat előirányzat 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG) Rendszeres és nem rendszeres 51 személyi juttatások Ebből: Teljes munkaidősök személyi 51 juttatásai Részmunkaidősök személyi juttatások MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak. Egyéb befizetések SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások, juttatások TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA Intézményi működési tartalék előirányzata FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ 1.7. KIADÁSOK Fejlesztési költségvetés Kiadások mindösszesen:

25 20. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati hivatal saját hatáskörében biztosított, központi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai juttatások - ellátások részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Ellátás, juttatás jogcíme Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Pénzbeli ellátások összesen: Rendszeres szociális segély Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Erzsébet utalvány) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzati hatáskörben nyújtott egyéb pénzügyi ellátások Természetbeni ellátások összesen: Közgyógyellátás Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen:

26 21. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám Költségvetési szerv megnevezése Az önkormányzat községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban) (Nyitó pénzkészlettel korrigált halmozott pénzforgalmi adatok) A. B C D E F Finanszírozással Finanszírozással Saját hatáskörű bevétel korrigált korrigált összesen bevétel kiadás Intézményfinanszírozás és Társulásnak átadott támogatás Költségvetési egyenleg Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés 1. Csanytelek Közég Önkormányzata Önkormányzati hivatal Önkormányzati 3. Társulás nettó (ATMÖT) II. félév 4. Mindösszesen: A költségvetési egyensúly biztosításához előirányzati szinten fegyelembe vett belső és külső finanszírozási elemek (forintban) Sor- A B C szám Finanszírozási elemek Módosított előirányzat Teljesítés 1. Belső finanszírozási elemek Előző évi működési célú pénzmaradvány összege: (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal) Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege: (Önkormányzat) Külső finanszírozási források Fejlesztési célú (éven belüli) támogatást megelőlegező hitel felvétele a EMVA- Falumegújítás --- és fejlesztés programhoz Fejlesztési célú (éven túli) hosszúlejáratú hitel felvétele a KEOP /11 sz. Szennyvíz --- hálózat és tisztító kiépítési projekthez Fejlesztési célú (éven túli) hosszúlejáratú hitel felvétele a KEOP Ivóvízminőség javító --- program forrás átadásához Egyéb állami hozzájárulás a működésképtelen helyzetbe kerülő önkormányzatok --- támogatására: Összesen: ( )

27 22. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések községi szintű alakulása évben (ezer forintban) A B C Sorszám Megnevezés Nyitó állomány Záró állomány 1. Önkormányzat befektetett pénzügyi eszköze Tartós részesedés Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÉBSZ Kft Részesedés Víz- és Csatorna Kft. Kistelek Részesedés Alföldvíz Zrt. Békéscsaba Részesedés Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft Tartós társulási részesedés A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált tagintézmények fejlesztési célú pályázataihoz biztosított önkormányzati hozzájárulás évig

28 23. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Községi szintű egyszerűsített mérleg december 31. (ezer forintban) Sorszám: A B C ESZKÖZÖK Előző év Tárgy év 1. Befektetett eszközök összesen: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Forgóeszközök összesen: Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+2.) FORRÁSOK Tárgy év 4. Saját tőke összesen: Induló tőke/tartós tőke 2011.XII Tőkeváltozások/Tárgyévi tőkeváltozás Értékesítési tartalék Tartalék összesen Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: (4.-6.) összesen

29 24. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (ezer forintban) Sorszám: A B C Megnevezés Előző év Tárgy év 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege Előző években képzett tartalékok maradványa: (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye:(-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre fordított összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel Módosított pénzmaradvány Ebből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány: a) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány b) szabad pénzmaradvány

30 25. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám: Az önkormányzat évi községi szintű záró vagyonkimutatása (Mérlegrendező tételek átvezetése utáni állapot) (ezer forintban) A B C D E Megnevezés: Bruttó érték Nettó érték 1. Befektetett eszközök (1.1.-től 1.4.-ig) Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások (folyamatban lévő) Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés (KÉBSZ. Kft) Tartósan adott kölcsönök Tartós társulási részesedés 1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Nullára leírt befektetett eszközök állományai 2. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen: (1.+2.) Kötelezettségek összesen: Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségek Kezesség vállalások lakossági hitelek után 84 Önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft 5.2. hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás záró állománya Törzsvagyon Nettó értékből Egyéb vagyon )

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 2 /2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 2 /2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 /2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (II.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /2015. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /2015. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Csanytelek Község

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/214. (III. 4.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 1923-4/2012. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben