Érvényben: március 15-től

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényben: március 15-től"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. termékről Érvényben: március 15-től A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény módosításáról szóló évi CLXXIII. törvény nyomán kibővült azon természetes személy adósok köre, akiknek lehetősége nyílik a gyűjtőszámlahitel konstrukció igénybevételére. A gyűjtőszámlahitel konstrukció termékelnevezése a CIB Bankban: CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. Jelen tájékoztatónkban bemutatjuk a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat annak érdekében, hogy Ön helyzete és lehetőségei alapján kollégáink segítségével a legmegfelelőbb döntést hozhassa meg. A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. terméket a CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) az alábbi jogszabályokban foglalt feltételek alapján, és az azokban előírt rendelkezések figyelembevételével nyújtja: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Árfolyamrögzítő Törvény) a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (Támogatásról szóló Kormányrendelet) Mi is pontosan a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.? A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. egy olyan forint termék, amelynek segítségével a már meglévő, korábban folyósított euró vagy svájci frank alapú, de forintban törlesztendő, lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított kölcsön (deviza alapú kölcsön) törlesztése egy meghatározott könnyített időszak alatt rögzített törlesztési árfolyamon történik. Ennek köszönhetően a könnyített - árfolyamrögzített - időszak alatt a hiteladósnak nem kell árfolyamkockázattal számolnia. Továbbá ezen időszak alatt a jogszabályban rögzített árfolyam, valamint a törlesztési esedékességkor érvényes pénztári devizaárfolyam, de legfeljebb az Árfolyamrögzítő Törvény szerinti, ún. legmagasabb árfolyam közötti összegre jutó ügyleti kamatot, vagy bármilyen más - késedelmi kamatnak nem minősülő - kamatjellegű díj vagy költség jogcímén fizetendő törlesztési kötelezettséget - az Árfolyamrögzítő Törvényben, illetve a Támogatásról szóló Kormányrendeletben foglalt feltételek teljesülése esetében - a Magyar Állam megfizeti Ön helyett. A Bank az árfolyamrögzített időszak alatt a deviza alapú kölcsön tőkéjének törlesztését a rögzített árfolyam, és a legmagasabb árfolyam közötti részt - a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-re történő folyósítással biztosítja, azzal, hogy az itt felhalmozott tartozás megfizetését Önnek csak később kell elkezdenie részletekben visszafizetni. A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. eredményeképpen, a könnyített időszakban átmenetileg csökken a havi törlesztési kötelezettség összege. Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a könnyített időszakot követően azonban megnőhetnek a havi törlesztési kötelezettségek. A könnyített időszak után megszűnik a deviza alapú kölcsön árfolyamvédelme, és mind a deviza alapú kölcsönt, mind a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-t havonta törleszteni kell. A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. a könnyített időszak alatt 3 havi kamatperiódusú forint hitel. A könnyített időszak alatt a kamat 3 havonta tőkésítésre kerül. A könnyített időszakot követően a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. piaci kamatozásúvá alakul, kamatának mértéke meg fog egyezni a Bank által a kapcsolódó deviza alapú kölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitelre meghatározott piaci kamat mértékével. A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. kamatozásáról további tájékoztatást a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. elnevezésű kondíciós listában talál, kérjük tekintse át azt is. 1

2 Milyen fogalmakat kell ismernem? Rögzített árfolyam: Az az árfolyam, amelynek figyelembevételével a deviza alapú kölcsön törlesztése során, az Árfolyamrögzítő Törvényben meghatározottak alapján, a könnyített időszakban, Önnek a havi törlesztést teljesítenie kell. Ez az árfolyam svájci frank esetében: 180 forint/svájci frank, euró esetében 250 forint/euró. Legmagasabb árfolyam: Az Árfolyamrögzítő Törvény alapján, amennyiben a könnyített időszak alatt a Bank által a deviza alapú kölcsön tekintetében alkalmazott törlesztési árfolyam a legmagasabb árfolyamot meghaladja, a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettséget a Magyar Állam vállalja megfizetni Ön helyett. A legmagasabb árfolyam svájci frank esetében: 270 forint/svájci frank, euró esetében 340 forint/euró. Mit érdemes tudni a hitel igénybevétele előtt? 1. Az árfolyamrögzítés érdekében megkötött hitelkeret- és kölcsönszerződés hatályba lépését követően legfeljebb 60 hónapon keresztül a deviza alapú kölcsön törlesztése során nincs árfolyamkockázat az árfolyamrögzítés miatt. Az árfolyamrögzítés időtartama függ a jogszabályban meghatározott igénybevétel és végső lejárat dátumától. Ennek részleteit a Mikortól és meddig igényelhető az CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.? pontban olvashatja. 2. Amennyiben a hiteladósnak a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka kezdő időpontjában a deviza alapú kölcsönből eredően késedelmes tartozása áll fenn, ezen tartozás teljes összegének forint ellenértékét (amelyet a kezdő időpontban a deviza alapú kölcsönre irányadó törlesztési árfolyam alkalmazásával állapít meg a Bank) a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. terhére végrehajtott folyósítással a hiteladós megfizeti. A kezdő időpontban a gyűjtőszámlára ilyen módon forintban folyósított késedelem összege a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. kondíciói szerint kamatozik tovább. 3. A deviza alapú kölcsön szerződésének módosításával, és a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. szerződésének megkötésével kapcsolatban a Bank nem számít fel költséget. 4. Egyaránt kérhető lakáscélú és szabad felhasználású, ingatlanfedezetes, deviza alapú kölcsönökhöz. Ennek részleteit a Mikortól és meddig igényelhető az CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.? pontban olvashatja. 5. Újabb jelzálogbejegyzés nem történik, így Önnek nem kell az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat fizetnie. 6. A könnyített időszak után jelentősen megnőhet a havonta fizetendő törlesztési kötelezettség összege, tekintettel arra, hogy a deviza alapú kölcsön törlesztése mellett megkezdődik a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. törlesztésének időszaka. 7. A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-ből a könnyített időszak alatt a rögzített árfolyam és a legmagasabb árfolyam közé eső tőketörlesztésekből felhalmozott összeget, továbbá az árfolyamrögzítés kezdő időpontjában a gyűjtőszámlára a fenti 2. pont szerint forintban folyósított késedelemből eredő banki követelést kamatostul kell visszafizetni a futamidő végéig. 2

3 A törlesztés szemléltetése Az árfolyamrögzítés további részletei 1. Az árfolyamrögzítés kezdő időpontja: a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-re vonatkozó szerződés alapján a hiteladós által tett, közjegyzői okiratba foglalt tartozást elismerő nyilatkozatnak a Bank részére történő átadása időpontját követő, a deviza alapú kölcsön törlesztésére vonatkozó, soron következő második törlesztési esedékességi nap. 2. Az árfolyamrögzítés záró időpontja: a kezdő időponttól számított 60 hónap illetve amennyiben az korábbi időpontra deviza alapú kölcsön végső lejáratának időpontja. esik a Amennyiben a hiteladós a deviza alapú kölcsönének - a rögzített árfolyam figyelembevételével fennálló - törlesztése során 180 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a záró időpont a késedelem 181. napja. Amennyiben a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt a deviza alapú kölcsönt és a forint alapú CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-re vonatkozó hitelkeret- és kölcsönszerződést a Bank felmondja, akkor a felmondás napja. A hiteladós a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt jogosult a kezdő időponttól számított 36. hónapot követően, de legkésőbb a záró időpontot megelőző 2. törlesztés esedékességéig a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését a Banknál egyoldalú írásbeli nyilatkozatával kezdeményezni. Ilyen kezdeményezés esetén a Bank a kérelem kézhezvételét követő 30 nap utáni első esedékességtől a rögzített árfolyam alkalmazását megszünteti. 3

4 Az igénybevétel alapfeltételei: 1. A már felmondott deviza alapú kölcsönhöz nem nyújtható a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. 2. az árfolyamrögzítés kezdő időpontjában a deviza alapú kölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanra vezetett végrehajtás nem lehet folyamatban. 3. A konstrukció igénybevétele a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. termékre vonatkozó szerződés megkötésével és egyidejűleg a deviza alapú kölcsönről szóló szerződés módosításával történik. 4. A szerződés alapján az ügyfeleknek közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot kell tenniük, amelynek egy példányát át kell adniuk a Bank részére. Amennyiben a zálogkötelezett az adóstól eltérő személy, vagy más szereplő is bevonásra került az ügyletbe (haszonélvező, kezes), akkor ezen személyek közjegyző előtt tett nyilatkozata is szükséges. Hogyan kezeli a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. a deviza alapú kölcsönnél felhalmozott késedelmeket? Amennyiben Ön november 9. napját követően köti meg az árfolyamrögzítő konstrukció igénybevételéhez szükséges szerződést valamint szerződésmódosítást, és Önnek a kezdő időpontban a deviza alapú kölcsönből eredően fizetési késedelme van a Bank felé, ezen tartozás teljes összegét a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-ből történő folyósítással megfizeti, tehát a késedelem megszűnik, a folyósított összeg pedig a könnyített időszak letelte után, a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. részeként, a könnyített időszak lejártát követően havi törlesztőrészletekben fizetendő vissza a Bank számára. 4

5 Kamatfizetés, törlesztés, futamidő 1. A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. kamata 3 havonta kerül megállapításra, azaz a hitel kamatperiódusa 3 hónap. A kamatperiódus alatt a hitel kamata nem változik. 2. A hitel törlesztése forintban történik. 3. A kamat az adott kamatperiódus első hónapjának első napján érvényes 3 havi BUBOR (Budapest InterBank Offered Rate, azaz a budapesti bankközi kamatláb, a kereskedelmi Bankok kihelyezési rátájának átlaga). A mindenkori BUBOR-értékek elérhetőek a CIB Bank és a Magyar Nemzeti Bank honlapján. 4. A könnyített időszakot követően a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. piaci kamatozásúvá alakul, a mindenkor hatályos kamatot az aktuális kondíciós lista tartalmazza. Eltérő mértékű piaci kamat vonatkozik a lakáscélú, illetve az egyéb célú hitelekre. 5. A hitel törlesztése a könnyített időszakot követően havonta, ún. annuitásos módszerrel történik, azaz a Bank a hitelkeret terhére folyósított kölcsönök végösszegének és a kamat nagyságának függvényében olyan havi, egyenlő nagyságú törlesztőrészletet állapít meg, amellyel a futamidő végére az összes kamat és tőketartozás megfizetésre kerül. 6. A törlesztés a Banknál vezetett bankszámláról történik. 7. A deviza alapú kölcsön tekintetében fennálló, 180 napot meghaladó késedelem miatt a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-ből eredő tartozás visszafizetését a késedelembe esés 181. napját követő havi esedékességkor el kell kezdeni. 8. A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. teljes futamideje nem lehet rövidebb a deviza alapú kölcsön futamidejénél. 9. A könnyített időszak lejáratakor a Bank a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. futamidejét oly módon állapítja meg, hogy a havi törlesztőrészletek megfizetése ne jelentsen aránytalanul magas terhet az Ön számára. A futamidő pontos meghatározása a könnyített időszak lejáratakor, az akkori fizetési képességek alapján lehetséges. A futamidő meghatározására az életkori feltételek figyelembevételével kerül sor. Mi történik abban az esetben, amennyiben a könnyített időszak alatt a deviza alapú kölcsönre irányadó árfolyam kedvezőbb, mint a rögzített árfolyam? Amennyiben a könnyített időszak alatt a tényleges piaci árfolyam a svájci frank esetében 180-on, míg euró esetében 250-en rögzített árfolyamnál alacsonyabb, az eredeti deviza alapú kölcsön törlesztése mindaddig a jogszabályban előírt, svájci frank esetében 180-on, míg euró esetében 250-en rögzített árfolyamon történik, ameddig a gyűjtőszámla vonatkozásában tartozása áll fenn, azzal, hogy a különbözet csökkenti a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. termékből eredő tartozását. Mikortól és meddig igényelhető az CIB Árfolyamrögzítő Hitel II? április 2. napjától nyújtható be a kérelem az Ön által választott Bankfiókunkban, az alábbiak szerint: a) Közszférában dolgozók igénylésének leadására április 2. napjától van lehetőség. Arról, hogy ki minősül közszférában dolgozónak a Jogszabály szerint közszférában dolgozónak minősül című fejezetben olvashat b) A nem közszférában dolgozó, lakáscélú, deviza alapú kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfelek igénylésének leadására május 2. napjától van lehetőség Az egyre növekvő érdeklődésre tekintettel ugyanakkor felhívjuk minden ügyfelünk figyelmét, hogy igényléseik benyújtását megelőzően mindenképpen egyeztessenek és foglaljanak előzetesen időpontot a bankfiókba. Amennyiben lakáscélú és szabadfelhasználású hitellel is rendelkezik, akkor a szabadfelhasználású hitel kezelhető a lakáscélú hitellel egyidejűleg. c) A nem közszférában dolgozó, és nem lakáscélú, deviza alapú kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfelek igénylésének leadására július 12. napjától van lehetőség. 2. A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II-re vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötését a hiteladós a deviza alapú kölcsön teljes futamideje alatt kezdeményezheti, amennyiben a deviza alapú kölcsönének hitelezője a CIB Bank Zrt. 5

6 A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. igénylésének folyamata A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. szemléltetése 1. Példa - Lakáscélú, svájci frank alapú kölcsön esetén: Árfolyam: Jogszabály által meghatározott rögzített árfolyam: 180 forint/svájci frank Feltételezett piaci törlesztési árfolyam a futamidő végéig: 240 forint/svájci frank Könnyített időszak hossza: 60 hónap (5 év) Eredeti devizakölcsön kondíciók: Deviza alapú kölcsönből fennálló jelenlegi tőketartozás: svájci frank Deviza alapú kölcsön jelenlegi éves kamata: 4,99% Deviza alapú kölcsön jelenlegi éves kezelési költsége: 1,32% Hátralévő futamidő: 180 hónap (15 év) CIB Árfolyamrögzítő Hitel II Kondíciói: A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. kamatozása a könnyített időszak alatt: 3 havi BUBOR (a számításban végig 7%-ot vettünk alapul) 6

7 A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. kamatozása a könnyített időszak után: 11,35% (a számításban a futamidő lejáratáig a 3 éves kamatperiódussal nyújtott CIB FIX3 Lakáshitelünket vettük alapul 11,35% éves kamatláb mellett) Fentiek szerint keletkező törlesztőrészletek: Jelenleg fizetendő törlesztőrészlet: ~ forint Könnyített időszak alatti törlesztőrészlet: ~ forint Könnyített időszak utáni induló törlesztőrészlet, amely tartalmazza a deviza alapú kölcsön és a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. törlesztőrészletét is: ~ forint CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. egyenlege a könnyített időszak végén, amit a futamidő végéig kell megfizetni havi törlesztőrészletekben: ~ forint 2. Példa - Szabad felhasználású, svájci frank alapú kölcsön esetén: Árfolyam: Jogszabály által meghatározott rögzített árfolyam: 180 forint/svájci frank Feltételezett piaci törlesztési árfolyam a futamidő végéig: 240 forint/svájci frank Könnyített időszak hossza: 60 hónap (5 év) Eredeti devizakölcsön kondíciók: Deviza alapú kölcsönből fennálló jelenlegi tőketartozás: svájci frank Deviza alapú kölcsön jelenlegi éves kamata: 6,09% Deviza alapú kölcsön jelenlegi éves kezelési költsége: 1,32% Hátralévő futamidő: 180 hónap (15 év) CIB Árfolyamrögzítő Hitel II Kondíciói: A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. kamatozása a könnyített időszak alatt: 3 havi BUBOR (a számításban végig 7%-ot vettünk alapul) A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. kamatozása a könnyített időszak után: 12,35% (a számításban a futamidő lejártáig a 3 éves kamatperiódussal nyújtott CIB FIX3 Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Hitelünket vettünk alapul 12,35% éves kamatláb mellett) Fentiek szerint keletkező törlesztőrészletek: Jelenleg fizetendő törlesztőrészlet: ~ forint Könnyített időszak alatti törlesztőrészlet: forint 7

8 Könnyített időszak utáni induló törlesztőrészlet, amely tartalmazza a deviza alapú kölcsön és a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. törlesztőrészletét is: forint CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. egyenlege a könnyített időszak végén, amit a futamidő végéig kell megfizetni havi törlesztőrészletekben: forint Az igénybevétel személyi feltételei: A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. abban az esetben vehető igénybe, ha az alapügylet (deviza alapú kölcsön) adósa: 1. Magyar állampolgár, vagy olyan személy, akit külön törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg. 2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a évi I. törvény szerint a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 3. Harmadik országbeli állampolgár, ha a évi II. törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik. 4. Hontalan (állampolgársággal nem rendelkező személy), ha a évi II. törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el. A fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó feltételek: 1. A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. csak olyan ügylethez vehető igénybe, amely esetében a fedezetül szolgáló ingatlan megfelel a lakóingatlan definíciójának (lakás céljára létesített, és az ingatlannyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki a hozzá tartozó földrészlettel, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese, valamint minden olyan egyéb ingatlan, ami legalább január 1-jétől a hiteladós bejelentett lakóhelye), és a kölcsön fedezete a Magyar Köztársaság területén lévő lakóingatlanon alapított jelzálogjog.), és a kölcsön fedezete a Magyar Köztársaság területén lévő lakóingatlanon alapított jelzálogjog. 2. A fedezetül szolgáló lakóingatlanon, illetve több fedezetül szolgáló lakóingatlan esetében azok egyikén sem lehet végrehajtási eljárás folyamatban az árfolyamrögzítés kezdő időpontjában. 3. Ha a fedezetül szolgáló ingatlan tulajdonosi viszonyaiban bármilyen okból változás történt az alapügyletre vonatkozó szerződések megkötése óta, és ezek a változások nem kerültek szerződésben megfelelően rögzítésre (pl. öröklés, ajándékozás), az igénylés kizárólag a megfelelő szerződéses háttér megteremtését követően fogadható be. 8

9 4. Ha a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó jelzálogjog nincs bejegyezve, a konstrukció nem vehető igénybe. Kivétel e szabály alól az új építésű társasházban található lakás, amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel, és a jelzálogjog bejegyzésére csak az albetétesítést követően kerül majd sor. Az igénylés során milyen költségek terhelnek? A hitelkeret-szerződés megkötéséért, az azt megelőző hitelbírálatért és az eredeti devizakölcsönszerződést a CIB Bank semmilyen díjat nem érvényesít. Milyen dokumentumok szükségesek az igénylés benyújtásához? 1. Igénylőlap az ügyletbe bevont valamennyi szereplő által aláírva. 2. Személyes adatokat igazoló okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, a személyi igazolvány helyett a Bank elfogadja a jogosítványt vagy útlevelet is) az ügyletbe bevont valamennyi szereplőtől. Melyik fiókban tudom benyújtani az igénylésemet? Az igénylés személyesen, bármely bankfiókban / Hitelcentrumban a szükséges dokumentumok benyújtásával lehetséges. A bankfiókok listáját megtalálja a honlapunkon, illetve az Önnek leginkább megfelelő fiók kiválasztása kapcsán érdeklődhet telefonos ügyfélszolgálatunkon is. Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy honlapunkon bármelyik fiókunkba foglalhat időpontot a kényelmesebb és gyorsabb kiszolgálás érdekében. Hol ellenőrizhető a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. egyenlege? 1. A CIB Internet Bankon ellenőrizhető az aktuálisan fennálló egyenleg és a hitelkeret-szerződés alapján folyósított kölcsönösszegek. 2. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat segítségével is lekérdezhető az egyenleg. 3. Bankfiókjainkban is lekérdezheti egyenlegét, valamint munkatársaink további kérdések esetén is állnak rendelkezésére. Hogyan törleszthetek elő? 1. A deviza alapú kölcsönre vonatkozóan teljes előtörlesztés csak abban az esetben lehetséges, ha egyidejűleg a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-ből fennálló tartozás is teljes egészében előtörlesztésre kerül. 2. Részleges előtörlesztés esetén az előtörlesztett összeget elsőként minden esetben a deviza alapú kölcsön előtörlesztéseként kell elszámolni. 3. A deviza alapú kölcsönre vonatkozóan bármely okból történő előtörlesztés a tényleges piaci törlesztési árfolyamon történik. 4. Az előtörlesztési szándékát az előtörlesztést megelőzően 5 munkanappal a Bank felé írásban szükséges jelezni (amennyiben a deviza alapú kölcsönszerződés eltérően nem rendelkezik). 5. A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-ből eredő tartozás előtörlesztésekor a Bank előtörlesztési díjat nem számít fel. A szerződés felmondása a Bank által: A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-re vonatkozó hitelkeret-szerződésben meghatározott súlyos szerződésszegés esetén a Bankot megillető felmondási jog a deviza alapú kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződésnek a Bank általi felmondását is megalapozza. A Bank a deviza alapú kölcsönre és a hozzá kapcsolódó CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-re vonatkozó hitelkeret-szerződést kizárólag együtt mondhatja fel. 9

10 A CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. biztosítékai: Jelzálogjog: A deviza alapú kölcsön fedezetéül szabályszerűen alapított, lakóingatlant terhelő jelzálogjog a zálogszerződés módosítása nélkül, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett követelés és járulékai erejéig kiterjed a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-re vonatkozó hitelkeret- és kölcsönszerződésből származó követelés biztosítására is. Ha a hitelkövetelés kötelezettje és a zálogtárgy tulajdonosa különböző személy, ez utóbbi személy kifejezett írásbeli hozzájárulása is szükséges a szerződéskötéshez. KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓKAT MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOKRÓL Melyek a támogatás típusai? 1. Kamattámogatást a közszférában dolgozó Adós a Támogatásról szóló Kormányrendeletben meghatározott feltételekkel, a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. (gyűjtőszámlahitel) ügyleti kamatainak megfizetéséhez igényelheti. 2. Az állam az árfolyamvédelmi rendszerbe belépett közszférában dolgozók részére egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt, ha december 30-ig bejelentették Bankjuknál a deviza alapú hitelekre rögzített árfolyamon történő végtörlesztési igényüket szeptember 29-én hatályba lépett az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi CXXI törvény, mellyel módosításra került a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII törvény. Ezen jogszabály tartalmazza a végtörlesztésre vonatkozó szabályokat, mely lehetőséget biztosított devizakölcsön (EUR, CHF) esetében a rögzített árfolyamon történő egyösszegű végtörlesztésre. Ki minősül közszférában dolgozónak? 1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott. 2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselő. 3. a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló. 4. a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szakmai vezető. 5. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja. 6. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állomány tagja. 7. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott. 8. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazott. 9. a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott. 10. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 66/G. -a szerinti hivatásos nevelőszülő. 11. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartozó főállású polgármester. 12. az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy. A jogszabály szerinti támogatott személynek minősül az a természetes személy, 1. aki a támogatás személyi és egyéb feltételeinek megfelel és a pénzügyi intézménnyel gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést köt, vagy 10

11 2. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést kötött. Melyek a közszférában dolgozók támogatás (ideértve a kamattámogatást és az egyszeri vissza nem térítendő támogatást is) igénybevételének feltételei? 1. a közös háztartásban élő, közeli hozzátartozó adóstársak esetén, amennyiben a hiteladósok egyike közszférában dolgozó, jogosult a támogatásra; napnál nem régebbi munkáltatói igazolást kell átadni(iuk) az igényléskor a CIB Bank részére, mely munkáltatói igazolás kiállításának időpontjában fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik(nek), és nem áll(nak) felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt. Ezen igazolásnak tartalmaznia kell a munkáltató nevét, címét és adószámát is; 3. a közszférában dolgozó az eredeti deviza kölcsön és a gyűjtőszámlahitel adósa vagy adóstársa; 4. a közszférában dolgozó személynek teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia arról, hogy a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen ott lakik; 5. mind a közszférában dolgozók kamattámogatása, mind a közszférában dolgozók vissza nem térítendő támogatása igénybevételének a feltétele, hogy a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban az igénybejelentése napján (jelen igénylőlap benyújtása napján) legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik(nek); 6. a közszférában dolgozó igénylő saját maga, és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója december 1-jén és a jelen igénylőlap benyújtásának időpontjáig a következő mondatban foglaltak kivételével a deviza alapú kölcsön fedezetét képező lakóingatlanon kívül más lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezett; 7. ha a közszférában dolgozó igénylőnek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának (1) együttesen legfeljebb 50 százalékos mértékű tulajdoni hányada van egy olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, (2) a közszférában dolgozó igénylő tulajdonában lévő lakóingatlan lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy (3) a lakóingatlan több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a közszférában dolgozó igénylő tulajdonába és a haszonélvező bent lakik. 8. A közszférában dolgozó a CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.-re vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötését bejelenti a munkáltatónak a szerződés megkötését követő 5 naptári napon belül. A második adatban történő változásokról a munkáltatót 5 naptári napon belül tájékoztatni kell. A közszférában dolgozó a munkáltatóját az alábbi adatokról tájékoztatja: a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést kötő pénzügyi intézmény neve és címe, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának várható záró időpontja és a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja. 9. Egy időpontban kell megigényelni az Árfolyamrögzítő Hitel II. terméket, az állami kamattámogatást és az egyszeri vissza nem térítendő támogatást (kivételt képeznek azon ügyfelek akik a korábbi Árfolyamrögzítő Hitelből térnek át az új rendszerben, mivel az ő esetükben a határidő: 2012.május 15.) Mihez vehető igénybe kamattámogatás? A közszférában dolgozó támogatott egy gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatainak megfizetéséhez veheti igénybe a kamattámogatást. A kamattámogatást ugyanazon lakóingatlanhoz kapcsolódó gyűjtőszámlahitelek vonatkozásában egy közszférában dolgozó igényelheti. A Bank esetében a gyűjtőszámlahitel elnevezése: CIB Árfolyamrögzítő Hitel II.. Melyek a kamattámogatáshoz tartozó meghatározások? A jogszabály szerinti gyermeknek minősül: aki a közszférában dolgozóval közös háztartásban élő, általa eltartott vér szerinti, örökbe fogadott, vagy gyámsága alatt álló és legalább egy éve vele együttélő gyermek, ha 11

12 1. a 16. életévét még nem töltötte be; vagy 2. a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy 3. a 16. életévét már betöltött olyan megváltozott munkaképességű személy, akinek ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg. A megváltozott munkaképességű személynek minősül az a személy, 1. aki munkaképességét legalább 67 százalékát elvesztette, vagy 2. aki legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy 3. akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 százalékos mértéket. Mi a kamattámogatás mértéke? 1. gyermektelen közszférában dolgozó esetén évente 3 százalékpont 2. gyermeket nevelő közszférában dolgozó esetén évente további 1 százalékpont, amely gyermekenként értendő 3. a kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. aktuálisan alkalmazott ügyleti kamatának a mértékét. Mi az eljárás, ha a közszférában dolgozó jogviszonya megszűnik kamattámogatás esetében? 1. Amennyiben a támogatott közszférában való foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, a jogviszony megszűnéséről szóló, a munkáltatói jogkör gyakorlója által a Támogatásról szóló Kormányrendeletben foglaltak szerint történő értesítésének a Bank által történő kézhezvételét követő hónap első napjától meghatározott kivételektől eltekintve - a kamattámogatás nem nyújtható. 2. Az előző pontban foglaltak szerinti kivétel, és a közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követően is jogosult a kamattámogatásra, amennyiben megváltozott munkaképességű személynek minősül és közszférában való foglalkoztatási jogviszonya a megváltozott munkaképessége miatt szűnt meg, részére a társadalombiztosítási szabályok alapján öregségi nyugdíjat állapítottak meg, vagy munkáltatója jogutód nélkül megszűnt. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a közszférában dolgozó halála miatt szűnik meg, a kamattámogatásra az elhunyt közszférában dolgozó olyan örököse jogosult, aki a deviza alapú kölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlant megörökölte, és a deviza alapú kölcsönért helytállni köteles. Melyek voltak a közszférában dolgozók vissza nem térítendő egyszeri támogatásának feltételei: 1. Feltétel volt, hogy a közszférában dolgozó a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény december 30-án hatályos 200/B. -a szerinti végtörlesztésre jogosult volt, és december 30-ig a végtörlesztési szándékára vonatkozó írásbeli igénybejelentést tett. 2. Feltétel volt, hogy a közszférában dolgozó a munkáltatóját is tájékoztatta a végtörlesztési szándékáról 3. Amennyiben az Ügyfél megfelelt a jogszabályi igénybevételi feltételeknek, akkor az igénylést követően csak akkor volt jogosult a támogatásra, amennyiben a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződését ig megkötötte. Amennyiben a szerződéskötés nem történt meg eddig az időpontig, az Ügyfél erre a támogatásra való jogosultságát elvesztítette. Mi volt a vissza nem térítendő egyszeri támogatás mértéke? február 1-je és a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdete - de legkésőbb a júliusában fizetendő törlesztőrészlet esedékessége - közötti időszak alatti ténylegesen megfizetett törlesztő részlete és a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 12

13 kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény módosításáról szóló évi XVI. törvény 1. (5) bekezdése által megállapított 1 (2) bekezdés szerinti rögzített árfolyam alapján fizetendő törlesztőrészlet közötti különbség összege. Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy az igénybevétel jogosultságának ellenőrzésére a Magyar Államkincstár jogosult, mely vizsgálat keretei között a Magyar Államkincstár a támogatás igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálhatja. Ha a Kincstár a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatás igénybevétele jogosulatlanul történt, határozatban intézkedik a támogatás igénybevétel napjától számított, a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt összegének visszatérítése iránt. Hol tájékozódhatok? Személyre szabott tájékoztatásért kérjük, hívja a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat (az 1.4-es menüpontban), vagy érdeklődjön a Bankfiókjainkban, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére! A jelen tájékoztató nem minősül a Bank részéről ajánlattételnek és nem jogosít kedvezmény igénybevételére, kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja! 13

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítési rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel II. konstrukció/ A. Tájékoztató a Gyűjtőszámlahitel II

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. termékről

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. termékről TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. termékről A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban olvashatják ismertetőnket a gyűjtőszámlahitelről.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban olvashatják ismertetőnket a gyűjtőszámlahitelről. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel III. konstrukció/ Tisztelt Ügyfeleink! A Bank annak érdekében,

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról. Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig

Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról. Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

Nem engedjük magasra emelkedni törlesztôrészleteit! cib árfolyamrögzítô hitel

Nem engedjük magasra emelkedni törlesztôrészleteit! cib árfolyamrögzítô hitel Nem engedjük magasra emelkedni törlesztôrészleteit! cib árfolyamrögzítô hitel Mi is pontosan a CIB Árfolyamrögzítô Hitel? Kiadványunkkal egy manapság igen aktuális és sokakat érintô témában szeretnénk

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel és a deviza alapú ingatlanlízinggel rendelkező

Részletesebben

Nem engedjük magasra emelkedni törlesztôrészleteit! cib árfolyamrögzítô hitel

Nem engedjük magasra emelkedni törlesztôrészleteit! cib árfolyamrögzítô hitel Nem engedjük magasra emelkedni törlesztôrészleteit! cib árfolyamrögzítô hitel Mi is pontosan a CIB Árfolyamrögzítô Hitel? Kiadványunkkal egy manapság igen aktuális és sokakat érintô témában szeretnénk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Hatályos 2014.02.27-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2014.02.27-től a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2014.02.27-től

Részletesebben

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ. a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ. a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról 2014. március 1-én hatályba lépett az 57/2012. (III.30.) Kormány rendelet módosítása a devizakölcsönök

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve a Takarékszövetkezet az

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve az OTP Bank az ingatlan

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

T/5842. számú. törvényjavaslat

T/5842. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5842. számú törvényjavaslat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2012. április 14-től) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

apró betűk helyett devizakölcsön-szerződés alapján fennálló tartozás forintra váltása és részleges elengedése késett ügyfelek esetében

apró betűk helyett devizakölcsön-szerződés alapján fennálló tartozás forintra váltása és részleges elengedése késett ügyfelek esetében apró betűk helyett devizakölcsön-szerződés alapján fennálló tartozás forintra váltása és részleges elengedése késett ügyfelek esetében A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos 2011.09.07-től

Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos 2011.09.07-től Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

Előzetes ügyféltájékoztató

Előzetes ügyféltájékoztató Előzetes ügyféltájékoztató 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 1. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, a PARTISCUM

Részletesebben

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10)

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10) Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2017. szeptember 01 -tól/től visszavonásig Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

Részletesebben

2014. december 6. napjáig az alábbi szabályok szerint élhettek Ügyfeleink az árfolyamgát lehetőségével.*

2014. december 6. napjáig az alábbi szabályok szerint élhettek Ügyfeleink az árfolyamgát lehetőségével.* ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban összefoglaltuk a jelzáloghitellel rendelkező Ügyfeleink részére a bankunknál igényelhető fizetéskönnyítési

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkező ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2012. április 12-étől a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

T/8872. számú. törvényjavaslat. a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről

T/8872. számú. törvényjavaslat. a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/8872. számú törvényjavaslat a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2009. február 2009. évi törvény

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató. Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/

Kondíciós lista és Terméktájékoztató. Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Kondíciós lista és Terméktájékoztató Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. Kamatok, díjak, költségek Éves ügyleti kamat (változó) (referencia kamat + kamatfelár): 1 Futamidő:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Árfolyamrögzítő gyűjtőszámlahitele

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Árfolyamrögzítő gyűjtőszámlahitele TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Árfolyamrögzítő gyűjtőszámlahitele AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1 www.aegonhitel.hu Érvényes 2014.

Részletesebben

Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére

Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Hasznos információk ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő lízingdíjfizetésről és a gyűjtőszámla hitelről

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok

Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok A konstrukcióról részletes információk olvashatók a PSZÁF honlapján: www.pszaf.hu/fogyasztoknak/hitelek/fizetesi_nehezsegek/arfolyamrogzites.html,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank).

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Lakossági Hitelek kondíciói ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN Magánszemélyek részére Érvényes: 2017. június 01 -tól/től visszavonásig A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban:

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

I. A törvény célja és fogalmi rendszere

I. A törvény célja és fogalmi rendszere Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényről I. A törvény célja és fogalmi rendszere A törvénnyel

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12.

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12. Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik.

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik. VII./B Kivezetett, elszámolásban nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Lista Érvényben: 2017. december 1-től visszavonásig Jelen Kondíciós Lista

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Rábaközi Takarékszövetkezet Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Használt lakás vásárlásra 4,16% 4,16% 4,16% 4,34% adósok kamattámogatásra nem jogosultak. az első öt kamatperiódusban

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Hatályos Október 24-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos Október 24-től a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2011.

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan. Mi az árfolyamgát és hogyan működött?

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan. Mi az árfolyamgát és hogyan működött? Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan Mi az árfolyamgát és hogyan működött? Az árfolyamgát a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista A CIB Pro Kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) akinek a Bankkal együttműködési megállapodása (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL*

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. május 11 -tól/től visszavonásig LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel 1). A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, az Örkényi Takarékszövetkezet nevére szóló,

Részletesebben

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Személyi kölcsön Személyi kölcsön Személyi kölcsön Lombard hitel Felhasználás célja

Személyi kölcsön Személyi kölcsön Személyi kölcsön Lombard hitel Felhasználás célja Fogyasztási kölcsönök F_0001-001 F_0001-002 F_0003-000 F_0004-000 Hitelkonstrukció megnevezése Személyi kölcsön éven belül Személyi kölcsön éven túl Személyi kölcsön ingatlan fedezettel Lombard hitel Fogyasztási

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról

Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011.

Részletesebben