Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12."

Átírás

1 Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank a törvényi előírásoknak megfelelően december 8. napjától nem fogad be új Gyűjtőszámlahitel kérelmet. Az ezen időpont előtt befogadott kérelmek elbírálására a törvényi előírásoknak megfelelően megtörténik. Az alábbi tájékoztatóban a fenti dátumot megelőzően befogadott, illetve elbírált Gyűjtőszámlahitel kérelmekre vonatkozó információkat szeretnénk megismertetni Önnel. A deviza alapú kölcsönök fix árfolyamon való törlesztése egy átmeneti időszakra szóló fizetési könnyítés, mely időszak lejárta után az árfolyamok alakulásának függvényében felhalmozódó tartozás egy önálló forint alapú kölcsönként fizetendő vissza. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az árfolyamok alakulására vonatkozóan nem létezik megbízható előrejelzés, tehát a rögzített árfolyamon való törlesztés időszakában felhalmozódó tartozás pontos mértékének meghatározása előzetesen nem lehetséges. Ezért ajánljuk, hogy minden esetben mérlegelje egyéni körülményeit és lehetőségeit, és döntését saját helyzete, illetve várakozásai függvényében hozza meg, továbbá vegye figyelembe, hogy a rögzített árfolyamon való törlesztésen kívül számos egyéb fizetési könnyítési lehetőség is elérhető, melyek lehet, hogy az Ön igényeinek jobban megfelelnek. Felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy az árfolyamvédelemben való részvételre vonatkozó kérelmek elfogadása nem automatikus. A Bank minden igényt egyedileg, a évi LXXV. törvényben meghatározott feltételek alapján vizsgál meg, és csak akkor hagy jóvá, amennyiben a törvényben előírt feltételek az adott ügylet vonatkozásában fennállnak. A kérelem banki feldolgozása alatt (ide értve a szerződéskötés utáni, törvényben meghatározott átmeneti időszakot is) Önnek az eredeti hitelszerződése szerinti törlesztési kötelezettségeit kell teljesítenie, tehát a rögzített árfolyamon való törlesztésre vonatkozó igény benyújtása, sőt, ennek jóváhagyása sem mentesíti Önt a havi törlesztőrészletek aktuális piaci árfolyamon való megfizetése alól. A rögzített árfolyamon való törlesztés kezdeti időpontját egy, a kérelem végleges jóváhagyását követően postázandó értesítő levél tartalmazza. Fontos figyelembe vennie, hogy amennyiben eredeti deviza alapú kölcsönét türelmi időszakos konstrukcióban igényelte, és a türelmi időszak lejárata a rögzített árfolyamon való törlesztés időszakában esedékes, úgy a rögzített árfolyamon való törlesztés kapcsán felhalmozódó tartozás majdani várható egyenlegének meghatározásához a türelmi időszak lejártát követő magasabb (már tőketörlesztést is tartalmazó) havi törlesztőrészleteket is figyelembe kell venni. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a jelzálogkölcsön szerződése értelmében a fedezetül szolgáló ingatlanra Önnek élő és a Bankra engedményezett vagyonbiztosítással kell rendelkeznie. Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, fiókjainkban a Gyűjtőszámlahitel igényléssel egyidejűleg megkötheti vagyonbiztosítását is! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! évi LXXVII. törvény 23. 1

2 1. Igénylési időpontok A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló évi LXXV. törvény módosítása értelmében a deviza alapú jelzálogkölcsönnel rendelkező ügyfelek folyamatosan kérvényezhetik a rögzített árfolyamon való törlesztést végső határidő nélkül. 2. A konstrukció működése Amennyiben az Ön deviza alapú jelzálogkölcsöne megfelel a rögzített árfolyamon való törlesztés törvényi feltételeinek, és megtörténik az erre vonatkozó szerződés megkötése, a Bank az Ön által tett, közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat kézhezvételét követő második törlesztési esedékességtől kezdődően rögzíti a törlesztési árfolyamot. A rögzített árfolyam törvényben meghatározott mértéke svájci frank alapú kölcsönök esetén 180 HUF/CHF, euró alapú kölcsönök esetén 250 HUF/EUR. Amennyiben Ön több deviza alapú kölcsönnel rendelkezik, úgy a rögzített árfolyamon való törlesztést ügyletenként kell kérelmeznie. Amennyiben nem mindegyik ügyletére vonatkozóan kérelmezi a rögzített árfolyamon való törlesztés lehetőségét, úgy a rögzített árfolyam alkalmazásának időszakában a Bank először a rögzített árfolyamon kezelendő ügyletekre hajt végre beszedést az Ön forint folyószámlájáról, majd ezt követően kerül sor beszedésre a többi jelzálogkölcsön vonatkozásában. Felhívjuk figyelmét, hogy az árfolyam rögzítésének időszaka alatt csak az árfolyamváltozások hatásai szűnnek meg időlegesen, de az eredeti devizakölcsönön a kamatváltozásokat a bank érvényesítheti, azaz ennek megfelelően a rögzített árfolyamon számított törlesztőrészlet is változhat A rögzített árfolyam alkalmazásának időtartama A rögzített árfolyam alkalmazásának záró időpontja a kezdő időponttól számított 60 hónap vagy - amennyiben az korábbi időpontra esik - a devizakölcsön végső lejáratának időpontja, amennyiben a hiteladós devizakölcsönből eredő - a rögzített árfolyam figyelembevételével fennálló - tartozása megfizetésével 180 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a késedelem 181. napja. Továbbá megszűnik a felmondás napján, ha a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt a devizakölcsönt és a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést a hitelező felmondta. Természetesen az első 36 hónap lejárata után, de legkésőbb a záró időpontot megelőző 2. törlesztés esedékességéig Ön egyoldalú írásbeli nyilatkozattal kérvényezheti a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését. Ez esetben a bank a rögzített árfolyam alkalmazását a kérelem kézhezvételét követő 30 nap utáni első esedékességtől szünteti meg. 2

3 9.2. A rögzített árfolyam alkalmazása Tőkerész: A rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdetén a Bank az Ön számára egy hitelkeretet, ún. Gyűjtőszámlahitelt nyit. A Bank az eredeti kölcsön havi törlesztőrészletében megfizetendő tőkerész beszedésekor a rögzített árfolyamot alkalmazza. A rögzített árfolyam és a mindenkor érvényes aktuális piaci árfolyam közti különbséget e számlával szemben fogja elszámolni, azaz amennyiben az aktuális árfolyam a rögzített árfolyamnál magasabb, úgy az árfolyam különbözetet ennek terhére folyósítja, amennyiben pedig az alatti, úgy az árfolyam különbözetet e számla javára írja jóvá. Kamatok beszedése: Az eredeti kölcsön havi törlesztőrészletében megfizetendő kamatok beszedésekor a bank szintén a rögzített árfolyamot alkalmazza. A rögzített árfolyam és a mindenkor érvényes aktuális piaci árfolyam közti különbséget sem a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt, sem azt követően nem kell megfizetni, annak fedezetét fele-fele arányban a Magyar Állam és a Bank biztosítja. A vonatkozó jogszabály (Hpt (5a) bekezdése) értelmében a jelzáloghiteléhez kapcsolódó adminisztrációs díjat február 10-től a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által javasolt árfolyamon (A PSZÁF 8/2011. számú Vezetői körlevelében megfogalmazottak szerint) számítjuk fel. Az adminisztrációs díj így nem a Gyűjtőszámlahitel szabályai szerint, hanem fix forint összegben kerül meghatározásra. Lakáscélú CHF alapú hitelek esetén 222 HUF/CHF árfolyamot jelent, míg a nem lakáscélú hitelek esetén 226 HUF/CHF árfolyamot, euro alapú lakáscélú hitelek esetén 271 HUF/EUR, nem lakáscélú hiteleknél 276 HUF/EUR árfolyamot. Opcionális szolgáltatások díjai: Opcionális szolgáltatások díjai (mint például a Hitelfedezeti Biztosítás Szolgáltatás) továbbra is aktuális piaci árfolyamon törlesztendőek. A Hitelfedezeti Szolgáltatás Gyűjtőszámlahitelre nem terjed ki! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Önnek a hitel devizanemében nyitott deviza folyószámláján egyenlege mutatkozik, úgy annak egyenlegéig a beszedés a deviza folyószámla terhére történik, és csak ezt követően kerül sor a forint folyószámláról a rögzített árfolyamon való beszedésre A Gyűjtőszámlahitel árazása A Gyűjtőszámlahitel a rögzített árfolyam alkalmazási időszakában 3 havi kamatperiódussal rendelkezik, azaz árazása háromhavonta módosul. A rögzített árfolyam alkalmazásának időszakában az árazás a kamatperiódus kezdő időpontjával érintett hónap első napján érvényes 3 havi BUBOR mindenkori aktuális mértékével egyezik meg. Az egy kamatperiódusban megszolgált kamatok a kamatperiódus végén tőkésítésre kerülnek. Önnek a rögzített árfolyam alkalmazási ideje alatt az eredeti hitelszerződés szerinti, devizában meghatározott törlesztőrészlet rögzített árfolyamon számított forint ellenértékét kell fizetni. Ezen felül, amennyiben Ön szerződésszerűen teljesíti fizetési kötelezettségét a rögzített árfolyamon való törlesztés időszakában, a Gyűjtőszámlahitel kapcsán semmilyen fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A rögzített árfolyam alkalmazási időszakának lejártát követően, a Gyűjtőszámlahitel törlesztése során annak árazása megegyezik a Bank által nyújtott, az eredeti hitel céljával megegyező célú aktuális forinthitel piaci kamatának mértékével. Amennyiben a Gyűjtőszámlahitel egyenlegének megfelelő kölcsönösszeg nem szerepel a Bank kínálatában, úgy az ahhoz legközelebb eső kölcsönösszeg árazása kerül alkalmazásra. 3

4 9.4. A Gyűjtőszámlahitel beütemezése A rögzített árfolyam alkalmazási időszakának lejártát követően a Gyűjtőszámlahitel egyenlege az annuitás szabályainak megfelelően beütemezésre kerül oly módon, hogy lejárata megegyezik az eredeti hitel futamidejével, kivéve azt az esetet, amikor az újonnan beütemezett hitel havi törlesztőrészlete meghaladná az Ön által fizetendő, a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség összegének 15%-át. (Például, ha az utolsó törlesztőrészlet június 10-én esedékes és mértéke a rögzített árfolyamon számolva forint, úgy a Gyűjtőszámlahitel törlesztőrészlete nem haladhatja meg ennek 15%-át, azaz forintot.) Amennyiben változatlan futamidőt alkalmazva a 15%-os határt a Gyűjtőszámlahitel havi törlesztőrészlete meghaladná, a Gyűjtőszámlahitel törlesztése az eredeti hitel futamidejénél hosszabb időre kerül beütemezésre. Ez a hosszabb futamidő maximum 30 évvel haladhatja meg az eredeti devizahitel futamidejét, továbbá lejárata nem haladhatja meg az ügyletben szereplő legfiatalabb adós 75-ik életévének betöltését. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a törvényi előírásoknál magasabb havi törlesztőrészlet megfizetését is vállalni tudja, úgy azt a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontját megelőző 60. napig írásban kérheti, hogy a Gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés alapján havonta fizetendő törlesztõrészlet összege meghaladja a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség összegének 15%-át. Ekkor a Bank a kérelemben megjelölt maximum havi törlesztõrészlet összegének és a fent részletezett törvényi rendelkezések figyelembe vételével határozza meg a futamidőt és a havi törlesztőrészletet Egyéb fontos információk Fontos kiemelni, hogy a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának lejártával Önnek eredeti kölcsönének törlesztőrészleteit esedékességkori piaci árfolyamon kell megfizetnie, azaz nem csak a Gyűjtőszámlahitel törlesztésével, hanem az eredeti hitel havi törlesztőrészleteinek esetlegesen magasabb árfolyamon való törlesztésével is számolnia kell. A rögzített törlesztési árfolyam alkalmazásának időszakában a Bank Üzletszabályzatának pontjában meghatározott esetekben az eredeti szerződés vonatkozásában a Bank élhet az egyoldalú kamatmódosítás jogával. Az eredeti devizahitel fedezetéül szolgáló jelzálogjog a törvény erejénél fogva kiterjed a Gyűjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésbõl származó követelés biztosítására is, így a jelzálogszerződés és a Földhivatali bejegyzés módosítása nem szükséges. A Bank ezért a devizakölcsönre és a hozzá kapcsolódó Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést kizárólag együtt mondhatja fel. Kérjük, hogy a törleszteni kívánt összeget minden esetben a forint folyószámláján helyezze el, a rendszerünk ugyanis ezt a számlát veszi fizetőszámlának, nem pedig a devizaszámlát. Így elkerülheti a késedelembe esést. 3. Példa A következőkben egy példával szemléltetjük a havi törlesztőrészletek Gyűjtőszámlahitel igénybevételével való alakulását. Egy január 5-én folyósított, lakáscélú CHF devizahitel összege millió forint, kamata 7,19%, futamideje 240 hónap, azaz 20 év. Az egy havi törlesztőrészlet értéke 381 svájci frank, melynek forint ellenértéke a hitel igényléskori átlagos 155 HUF/CHF árfolyamon forint volt, míg ez a napjainkban jellemző 240 HUF/CHF árfolyamon forintot jelent. 4

5 Rögzített 180HUF/CHF árfolyamon számolva 60 hónapig (2012. június és május között) a havi törlesztőrészlet forintot tesz ki. A 60 hónap folyamán a rögzített árfolyam feletti kamatrészt nem kell kifizetnie az adósnak, felét az állam, a másik felét a Bank vállalja át. A rögzített árfolyam feletti tőkerész havonta növeli a Gyűjtőszámlahitel egyenlegét. A Gyűjtőszámlahitel kamatának mértéke a vonatkozó törvény értelmében megegyezik a 3 havi BUBOR (példánkban 7,3%-al számolunk) mértékével. Ez alapján számolva a Gyűjtőszámlahitel egyenlege a rögzített árfolyam alkalmazásának végén, (a 60 hónap leteltével, május végén) forint lesz. Ez az összeg ekkor beütemezésre kerül az eredeti devizahitel futamidejének hátralevő részére, (amely esetünkben 114 hónap), a Bank által aktuálisan azonos célra ajánlott kölcsön kamatával számolva (jelen pillanatban ez 11,48%). Ez havi forint havi törlesztő részletet jelent. A rögzített árfolyam alkalmazási időszakát követően a havi törlesztőrészleteket ismét piaci árfolyamon kell megfizetni, ami a korábban is alkalmazott 240 HUF/CHF árfolyamot feltételezve ismételten forintot jelent. Ehhez adódik hozzá a beütemezett Gyűjtőszámlahitel havi törlesztőrészlete, a forint, tehát a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka után az összesen fizetendő havi törlesztőrészlet forint lesz, a futamidő végéig. A fenti példa szemléltetésére a következő oldalon található ábrát ajánljuk figyelmébe, melyen jól látható, hogy az egyes időszakokban, forintban számolva hogyan alakulnak a havi törlesztőrészletek. Felhívjuk figyelmét, hogy a példában használt 240 HUF/CHF árfolyam csak a szemléltetést szolgálja, az aktuális piaci árfolyam ettől jelentős mértékben eltérhet. 5

6 4. Az igénylési feltételek Önnek a Budapest Bank által, Magyarország területén lévő lakóingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott CHF vagy EUR devizanemben nyilvántartott kölcsöntartozása van (tehát a rögzített árfolyamon való törlesztés lehetősége a hitelcéltól független); melynek törlesztését részben vagy egészben, forintban teljesíti; a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanra vezetett végrehajtás nincs folyamatban. Lakóingatlan fogalma: lakóingatlannak minősül a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki a hozzá tartozó földrészlettel, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó- illetőleg gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese, valamint minden olyan egyéb ingatlan, ami legalább január 1-jétől a hiteladós bejelentett lakóhelye. 5. Igényléshez szükséges dokumentumok Személyazonosító dokumentum, mely lehet személyi igazolvány, útlevél vagy plasztik jogosítvány (amennyiben a lakcím adatok nem a személyi igazolványban vannak nyilvántartva, lakcímkártya is szükséges) Igénylőlap (eredetiben) az ügylet valamennyi szereplője által aláírva KHR és adatkezelési Nyilatkozat valamennyi szereplő által aláírva Ha az adós és a fedezetül szolgáló ingatlan tulajdonosa különböző személy, úgy az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása a rögzített árfolyamon való törlesztési programba való belépéshez (az igénylőlap vonatkozó pontjának aláírásával) illetve a megváltozott munkaképességű személy jogszabályban hivatkozott állapotának orvosi igazolása (megváltozott munkaképességű állapot legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg). 6. Az igénylés menete Önnek nincs más teendője, mint befáradni bármelyik bankfiókunkba, benyújtania a szükséges dokumentumokat, valamint kitölteni, és aláírni az igénylőlapot. Amennyiben az eredeti hitelügyletben több szereplő is volt (társigénylő, dologi adós, úgy az ő aláírásukra is szükség van az igényléshez) Ezután a Bank ellenőrzi a feltételek teljesülését, valamint azt, hogy az igénylő a vonatkozó törvény szerint jogosult-e a Gyűjtőszámlahitelre. Amennyiben igen, a következő lépés az erre vonatkozó szerződés megkötése, valamint a szerződés közjegyzői okiratba foglalása. A szerződést az ügylet valamennyi szereplőjének alá kell írni. Az ügylet jóváhagyásáról, a folyósítási feltételek teljesülésének ellenőrzését követően Önt levélben értesítjük. Ez a levél tartalmazza többek közt a rögzített árfolyamon való törlesztés kezdeti időpontját, és amennyiben volt a Gyűjtőszámlahitel terhére rendezett hátralék, úgy annak mértékét is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat közjegyzői munkadíja nem Önt terheli, arról a Bank nevére (Budapest Bank Zrt., 1138 Budapest, Váci út 193.) szóló átutalásos számlát kell a közjegyzőnek kiállítania, melyet Önnek a közjegyzői okirat benyújtásakor kell a Bank részére átadnia. 6

7 7. Előtörlesztés Ha Ön előtörlesztést kíván teljesíteni, az előtörlesztett összeget amennyiben a devizakölcsönből eredő tartozása a Bank felé még fennáll a devizakölcsön előtörlesztéseként kell elszámolni. A Bank a devizakölcsönre vonatkozó teljes előtörlesztést abban az esetben fogadja el, ha az előtörlesztett összeg a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerződésből eredő tartozás teljes megfizetését is fedezi. A devizakölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére annak tényleges elszámolásakor a Bank által alkalmazott piaci törlesztési árfolyamon kerülhet sor. 8. Az árfolyamvédelem megszűnése Az árfolyamvédelem az eddig ismertetett eseteken túl (60 hónap letelte, eredeti devizakölcsön lejárata) megszűnik. Továbbá megszűnik, amennyiben a hiteladós devizakölcsönből eredő - a rögzített árfolyam figyelembevételével fennálló - tartozása megfizetésével 180 napot meghaladó késedelembe esik, a késedelem 181. napon. Továbbá megszűnik, ha a Bank a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt az eredeti devizakölcsönt és a Gyűjtőszámlahitelt felmondta. 9. A közszférában dolgozókra vonatkozó speciális rendelkezések 9.6. Ki minősül közszférában dolgozónak? A vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi munkavállalók minősülnek közszférában dolgozónak: a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselő, c) a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szakmai vezető, e) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja, f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állomány tagja, g) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, h) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazott, i) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, j) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 66/G. -a szerinti hivatásos nevelőszülő, k) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartozó főállású polgármester, l) az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy A közszférában dolgozóknak járó kedvezmények Az előző pontban felsoroltaknak megfelelő munkaviszonnyal rendelkezők az alábbi kedvezményekre jogosultak: 7

8 elsőként igényelhetnek Gyűjtőszámlahitelt április 2-től, függetlenül deviza jelzálogkölcsönük hitelcéljától; Gyűjtőszámlahitelük ügyleti kamatát illetően kormányrendeletben meghatározott módon kamattámogatásra jogosultak a rögzített árfolyam alkalmazási időszakára; a kamattámogatás és Gyűjtőszámlahitel iránti együttes kérelmek elbírálását a Bank 30 nap alatt elvégzi; a jogszabály által meghatározott esetekben vissza nem térítendő támogatásra jogosultak A kamattámogatásban részesülő kötelezettségei A támogatott a munkáltatói jogkör gyakorlójának a Gyűjtőszámlahitel szerződés megkötését követő öt napon belül köteles bejelenteni a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó szerződést kötő Bank nevét és címét, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontját és a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját. Amennyiben ezen adatokban változás áll be, a támogatott arról a változás bekövetkezését követő öt napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját A kamattámogatás mértéke és alapja A kamattámogatás mértéke gyermektelen közszférában dolgozó esetén évente 3 százalékpont, gyermeket nevelő közszférában dolgozó esetén ezen felül gyermekenként további 1 százalékpont. A kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a Gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatának mértékét. A közszférában dolgozó támogatott gyűjtőszámláján a kamattámogatás időszakában a kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamat kerül tőkésítésére. A kamattámogatás kiszámításánál a közszférában dolgozóval közös háztartásban élő, általa eltartott vér szerinti és örökbe fogadott, valamint a gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő 16. életévét még be nem töltött eltartott vehető figyelembe. Kivételt képez ez alól, az az eset, amikor az eltartott már a 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, ugyanis ez esetben az eltartott 25. életévéig igényelhető a kamattámogatás. További kivétel, ha az eltartott megváltozott munkaképességű személy, akinek ez az állapota már legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg (munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy egészségügyi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket) A kamattámogatás igénylése és bírálata A kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg kell kérni. A Bank a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, és a kérelmet annak átvételétől számított 30 napon belül bírálja el. Amennyiben a kérelem benyújtása hiányosan történt, a Bank az igénylőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül hiánypótlásra szólítja fel 8 napos határidő kitűzésével. Hiánypótlásra történő felszólítás esetén a kérelem elbírálására irányadó határidő a hiánypótlásra biztosított időtartammal meghosszabbodik. Amennyiben az igénylő a hiánypótlásra történő felszólításban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a Bank a kérelmet elutasítja. A támogatásra való jogosultságot a Bank a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján állapítja meg. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, ennek okáról írásban tájékoztatja az igénylőt, aki a feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül. Első fokon a Kincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a Kincstár központja jár el. 8

9 Amennyiben a Kincstár jogerős határozatában megállapítja, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor az igénybevételi feltételeknek megfelelt, a Bank a kamattámogatásra vonatkozó igényt jóváhagyja. Fontos kiemelni, hogy az igénylő a banki bírálati eljárásában felmerülő mulasztásait a Kincstár által lefolytatott eljárás során nem pótolhatja A támogatás feltételeinek való megfelelés igazolásához szükséges dokumentumok A támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a Gyűjtőszámlahitel igényléshez szükséges dokumentumokon kívül az alábbi igazolások benyújtásával kell igazolni: a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerős ítélet bemutatásával, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával, a gyámságot a gyámhatóság kirendelő határozatával, a fedezetül szolgáló ingatlanban való életvitelszerű lakás és a törvényi rendelkezéseknek megfelelő tulajdonviszonyok igazolása a jogszabályban meghatározott formátumú nyilatkozattal, a továbbtanulást az oktatási intézmény által kiállított igazolással, a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvos szakértői szerv igazolásával, a közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonyának kezdő időpontját, fennállását és annak tényét, hogy az igénylő nem áll felmentés, felmondás vagy lemondás hatálya alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított, a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 10 napnál nem régebbi, a munkáltató nevét, címét és adószámát is tartalmazó munkáltatói igazolással, annak tényét, hogy a közszférában dolgozó végtörlesztési szándékáról a munkáltatóját tájékozatta, a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított igazolással tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi hiteles másolata a közszférában dolgozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával azt, hogy támogatott egy Gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatainak megfizetéséhez veszi igénybe a kamattámogatást és, hogy ugyanahhoz a lakóingatlanhoz kapcsolódó több Gyűjtőszámlahitel esetén szintén csak az egyik esetében igényel támogatást. Ha az igénylő a Banknak, vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a támogatáshoz, a folyósított összeget az igénybevétel napjától felszámított, a Ptk (1) bekezdése szerint számított késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Kincstárnak a Bankon keresztül visszafizetni A kamattámogatás megszűnése A munkáltatói jogkör gyakorlója a közszférában dolgozó támogatott foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése esetén erről 8 napon belül értesíti a támogatott által bejelentett bankot. Az értesítés Bank általi kézhezvételét követő hónap első napjától kezdve a kamattámogatás megszűnik, kivéve az alábbi eseteket, melyekben a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követően is jár a kamattámogatás: a támogatott megváltozott munkaképességű személynek minősül és közszférában való foglalkoztatási jogviszonya a megváltozott munkaképessége miatt szűnt meg, részére a társadalombiztosítási szabályok alapján öregségi nyugdíjat állapítottak meg, vagy munkáltatója jogutód nélkül megszűnt. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a közszférában dolgozó halála miatt szűnik meg, a kamattámogatásra az elhunyt közszférában dolgozó örökösei jogosultak. Amennyiben a közszférában dolgozó támogatott az eredeti devizakölcsön rögzített árfolyamon való törlesztéséből eredő fizetési kötelezettségeinek 90 napot meghaladóan nem tesz eleget, ezt követően részére a kamattámogatás nem nyújtható. 9

10 10. Ha további információkra van szüksége A Gyűjtőszámlahitelen túl, bankunk több megoldást dolgozott ki annak érdekében, hogy megóvja ügyfeleit, és segítse az átmeneti törlesztési nehézség időszakában. Amennyiben a rögzített árfolyamon való törlesztésről, vagy bankunk egyéb fizetési könnyítési megoldásairól további kérdése merülne fel, kérjük, keresse fióki tanácsadóinkat, vagy Jelzálog ügyfélszolgálatunkat a (06-1) es telefonszámon! A Gyűjtőszámlahitel működésével kapcsolatban további információkhoz juthat a Magyar Nemzeti Bank honlapján. ( 10

Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos 2011.09.07-től

Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos 2011.09.07-től Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítési rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel II. konstrukció/ A. Tájékoztató a Gyűjtőszámlahitel II

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban olvashatják ismertetőnket a gyűjtőszámlahitelről.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban olvashatják ismertetőnket a gyűjtőszámlahitelről. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel III. konstrukció/ Tisztelt Ügyfeleink! A Bank annak érdekében,

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról. Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig

Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról. Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve az OTP Bank az ingatlan

Részletesebben

Hatályos 2014.02.27-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2014.02.27-től a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2014.02.27-től

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve a Takarékszövetkezet az

Részletesebben

Előzetes ügyféltájékoztató

Előzetes ügyféltájékoztató Előzetes ügyféltájékoztató 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 1. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, a PARTISCUM

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel és a deviza alapú ingatlanlízinggel rendelkező

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ. a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ. a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról 2014. március 1-én hatályba lépett az 57/2012. (III.30.) Kormány rendelet módosítása a devizakölcsönök

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2012. április 12-étől a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok

Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok A konstrukcióról részletes információk olvashatók a PSZÁF honlapján: www.pszaf.hu/fogyasztoknak/hitelek/fizetesi_nehezsegek/arfolyamrogzites.html,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

2014. december 6. napjáig az alábbi szabályok szerint élhettek Ügyfeleink az árfolyamgát lehetőségével.*

2014. december 6. napjáig az alábbi szabályok szerint élhettek Ügyfeleink az árfolyamgát lehetőségével.* ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban összefoglaltuk a jelzáloghitellel rendelkező Ügyfeleink részére a bankunknál igényelhető fizetéskönnyítési

Részletesebben

T/5842. számú. törvényjavaslat

T/5842. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5842. számú törvényjavaslat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: DECEMBER 17-től)

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: DECEMBER 17-től) 3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: 2016. DECEMBER 17-től) 2016. december 17. napjától befogadott hitelkérelmek Megnevezés EBH munkabérszámlás 1 / EBH munkabérszámlára

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: NOVEMBER 19-től)

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: NOVEMBER 19-től) .1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: 2016. NOVEMBER 19-től) 2016. november 19. napjától befogadott hitelkérelmek Megnevezés EBH munkabérszámlás 1 / EBH munkabérszámlára

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan. Mi az árfolyamgát és hogyan működött?

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan. Mi az árfolyamgát és hogyan működött? Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan Mi az árfolyamgát és hogyan működött? Az árfolyamgát a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel 1). A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, az Örkényi Takarékszövetkezet nevére szóló,

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2016.09.01-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató. Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/

Kondíciós lista és Terméktájékoztató. Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Kondíciós lista és Terméktájékoztató Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. Kamatok, díjak, költségek Éves ügyleti kamat (változó) (referencia kamat + kamatfelár): 1 Futamidő:

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Rábaközi Takarékszövetkezet Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Használt lakás vásárlásra 4,16% 4,16% 4,16% 4,34% adósok kamattámogatásra nem jogosultak. az első öt kamatperiódusban

Részletesebben

Érvényben: március 15-től

Érvényben: március 15-től TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. termékről Érvényben: 2014. március 15-től A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálogbank

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2017.01.01-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

apró betűk helyett devizakölcsön-szerződés alapján fennálló tartozás forintra váltása és részleges elengedése késett ügyfelek esetében

apró betűk helyett devizakölcsön-szerződés alapján fennálló tartozás forintra váltása és részleges elengedése késett ügyfelek esetében apró betűk helyett devizakölcsön-szerződés alapján fennálló tartozás forintra váltása és részleges elengedése késett ügyfelek esetében A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Árfolyamrögzítő gyűjtőszámlahitele

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Árfolyamrögzítő gyűjtőszámlahitele TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Árfolyamrögzítő gyűjtőszámlahitele AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1 www.aegonhitel.hu Érvényes 2014.

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.07.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Futamidő (max. hónap) THM (%) 5 Személyi kölcsön, 3 havi BUBOR + 7 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre)

Részletesebben

Hatályos Október 24-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos Október 24-től a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2011.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Termékismertető. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel

Termékismertető. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel Termékismertető 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: Magyarország területén lévő természetes személy részére nyújtott, OTP Lakáslízing Zrt.-vel deviza

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben