Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12."

Átírás

1 Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank a törvényi előírásoknak megfelelően december 8. napjától nem fogad be új Gyűjtőszámlahitel kérelmet. Az ezen időpont előtt befogadott kérelmek elbírálására a törvényi előírásoknak megfelelően megtörténik. Az alábbi tájékoztatóban a fenti dátumot megelőzően befogadott, illetve elbírált Gyűjtőszámlahitel kérelmekre vonatkozó információkat szeretnénk megismertetni Önnel. A deviza alapú kölcsönök fix árfolyamon való törlesztése egy átmeneti időszakra szóló fizetési könnyítés, mely időszak lejárta után az árfolyamok alakulásának függvényében felhalmozódó tartozás egy önálló forint alapú kölcsönként fizetendő vissza. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az árfolyamok alakulására vonatkozóan nem létezik megbízható előrejelzés, tehát a rögzített árfolyamon való törlesztés időszakában felhalmozódó tartozás pontos mértékének meghatározása előzetesen nem lehetséges. Ezért ajánljuk, hogy minden esetben mérlegelje egyéni körülményeit és lehetőségeit, és döntését saját helyzete, illetve várakozásai függvényében hozza meg, továbbá vegye figyelembe, hogy a rögzített árfolyamon való törlesztésen kívül számos egyéb fizetési könnyítési lehetőség is elérhető, melyek lehet, hogy az Ön igényeinek jobban megfelelnek. Felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy az árfolyamvédelemben való részvételre vonatkozó kérelmek elfogadása nem automatikus. A Bank minden igényt egyedileg, a évi LXXV. törvényben meghatározott feltételek alapján vizsgál meg, és csak akkor hagy jóvá, amennyiben a törvényben előírt feltételek az adott ügylet vonatkozásában fennállnak. A kérelem banki feldolgozása alatt (ide értve a szerződéskötés utáni, törvényben meghatározott átmeneti időszakot is) Önnek az eredeti hitelszerződése szerinti törlesztési kötelezettségeit kell teljesítenie, tehát a rögzített árfolyamon való törlesztésre vonatkozó igény benyújtása, sőt, ennek jóváhagyása sem mentesíti Önt a havi törlesztőrészletek aktuális piaci árfolyamon való megfizetése alól. A rögzített árfolyamon való törlesztés kezdeti időpontját egy, a kérelem végleges jóváhagyását követően postázandó értesítő levél tartalmazza. Fontos figyelembe vennie, hogy amennyiben eredeti deviza alapú kölcsönét türelmi időszakos konstrukcióban igényelte, és a türelmi időszak lejárata a rögzített árfolyamon való törlesztés időszakában esedékes, úgy a rögzített árfolyamon való törlesztés kapcsán felhalmozódó tartozás majdani várható egyenlegének meghatározásához a türelmi időszak lejártát követő magasabb (már tőketörlesztést is tartalmazó) havi törlesztőrészleteket is figyelembe kell venni. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a jelzálogkölcsön szerződése értelmében a fedezetül szolgáló ingatlanra Önnek élő és a Bankra engedményezett vagyonbiztosítással kell rendelkeznie. Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, fiókjainkban a Gyűjtőszámlahitel igényléssel egyidejűleg megkötheti vagyonbiztosítását is! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! évi LXXVII. törvény 23. 1

2 1. Igénylési időpontok A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló évi LXXV. törvény módosítása értelmében a deviza alapú jelzálogkölcsönnel rendelkező ügyfelek folyamatosan kérvényezhetik a rögzített árfolyamon való törlesztést végső határidő nélkül. 2. A konstrukció működése Amennyiben az Ön deviza alapú jelzálogkölcsöne megfelel a rögzített árfolyamon való törlesztés törvényi feltételeinek, és megtörténik az erre vonatkozó szerződés megkötése, a Bank az Ön által tett, közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat kézhezvételét követő második törlesztési esedékességtől kezdődően rögzíti a törlesztési árfolyamot. A rögzített árfolyam törvényben meghatározott mértéke svájci frank alapú kölcsönök esetén 180 HUF/CHF, euró alapú kölcsönök esetén 250 HUF/EUR. Amennyiben Ön több deviza alapú kölcsönnel rendelkezik, úgy a rögzített árfolyamon való törlesztést ügyletenként kell kérelmeznie. Amennyiben nem mindegyik ügyletére vonatkozóan kérelmezi a rögzített árfolyamon való törlesztés lehetőségét, úgy a rögzített árfolyam alkalmazásának időszakában a Bank először a rögzített árfolyamon kezelendő ügyletekre hajt végre beszedést az Ön forint folyószámlájáról, majd ezt követően kerül sor beszedésre a többi jelzálogkölcsön vonatkozásában. Felhívjuk figyelmét, hogy az árfolyam rögzítésének időszaka alatt csak az árfolyamváltozások hatásai szűnnek meg időlegesen, de az eredeti devizakölcsönön a kamatváltozásokat a bank érvényesítheti, azaz ennek megfelelően a rögzített árfolyamon számított törlesztőrészlet is változhat A rögzített árfolyam alkalmazásának időtartama A rögzített árfolyam alkalmazásának záró időpontja a kezdő időponttól számított 60 hónap vagy - amennyiben az korábbi időpontra esik - a devizakölcsön végső lejáratának időpontja, amennyiben a hiteladós devizakölcsönből eredő - a rögzített árfolyam figyelembevételével fennálló - tartozása megfizetésével 180 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a késedelem 181. napja. Továbbá megszűnik a felmondás napján, ha a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt a devizakölcsönt és a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést a hitelező felmondta. Természetesen az első 36 hónap lejárata után, de legkésőbb a záró időpontot megelőző 2. törlesztés esedékességéig Ön egyoldalú írásbeli nyilatkozattal kérvényezheti a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését. Ez esetben a bank a rögzített árfolyam alkalmazását a kérelem kézhezvételét követő 30 nap utáni első esedékességtől szünteti meg. 2

3 9.2. A rögzített árfolyam alkalmazása Tőkerész: A rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdetén a Bank az Ön számára egy hitelkeretet, ún. Gyűjtőszámlahitelt nyit. A Bank az eredeti kölcsön havi törlesztőrészletében megfizetendő tőkerész beszedésekor a rögzített árfolyamot alkalmazza. A rögzített árfolyam és a mindenkor érvényes aktuális piaci árfolyam közti különbséget e számlával szemben fogja elszámolni, azaz amennyiben az aktuális árfolyam a rögzített árfolyamnál magasabb, úgy az árfolyam különbözetet ennek terhére folyósítja, amennyiben pedig az alatti, úgy az árfolyam különbözetet e számla javára írja jóvá. Kamatok beszedése: Az eredeti kölcsön havi törlesztőrészletében megfizetendő kamatok beszedésekor a bank szintén a rögzített árfolyamot alkalmazza. A rögzített árfolyam és a mindenkor érvényes aktuális piaci árfolyam közti különbséget sem a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt, sem azt követően nem kell megfizetni, annak fedezetét fele-fele arányban a Magyar Állam és a Bank biztosítja. A vonatkozó jogszabály (Hpt (5a) bekezdése) értelmében a jelzáloghiteléhez kapcsolódó adminisztrációs díjat február 10-től a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által javasolt árfolyamon (A PSZÁF 8/2011. számú Vezetői körlevelében megfogalmazottak szerint) számítjuk fel. Az adminisztrációs díj így nem a Gyűjtőszámlahitel szabályai szerint, hanem fix forint összegben kerül meghatározásra. Lakáscélú CHF alapú hitelek esetén 222 HUF/CHF árfolyamot jelent, míg a nem lakáscélú hitelek esetén 226 HUF/CHF árfolyamot, euro alapú lakáscélú hitelek esetén 271 HUF/EUR, nem lakáscélú hiteleknél 276 HUF/EUR árfolyamot. Opcionális szolgáltatások díjai: Opcionális szolgáltatások díjai (mint például a Hitelfedezeti Biztosítás Szolgáltatás) továbbra is aktuális piaci árfolyamon törlesztendőek. A Hitelfedezeti Szolgáltatás Gyűjtőszámlahitelre nem terjed ki! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Önnek a hitel devizanemében nyitott deviza folyószámláján egyenlege mutatkozik, úgy annak egyenlegéig a beszedés a deviza folyószámla terhére történik, és csak ezt követően kerül sor a forint folyószámláról a rögzített árfolyamon való beszedésre A Gyűjtőszámlahitel árazása A Gyűjtőszámlahitel a rögzített árfolyam alkalmazási időszakában 3 havi kamatperiódussal rendelkezik, azaz árazása háromhavonta módosul. A rögzített árfolyam alkalmazásának időszakában az árazás a kamatperiódus kezdő időpontjával érintett hónap első napján érvényes 3 havi BUBOR mindenkori aktuális mértékével egyezik meg. Az egy kamatperiódusban megszolgált kamatok a kamatperiódus végén tőkésítésre kerülnek. Önnek a rögzített árfolyam alkalmazási ideje alatt az eredeti hitelszerződés szerinti, devizában meghatározott törlesztőrészlet rögzített árfolyamon számított forint ellenértékét kell fizetni. Ezen felül, amennyiben Ön szerződésszerűen teljesíti fizetési kötelezettségét a rögzített árfolyamon való törlesztés időszakában, a Gyűjtőszámlahitel kapcsán semmilyen fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A rögzített árfolyam alkalmazási időszakának lejártát követően, a Gyűjtőszámlahitel törlesztése során annak árazása megegyezik a Bank által nyújtott, az eredeti hitel céljával megegyező célú aktuális forinthitel piaci kamatának mértékével. Amennyiben a Gyűjtőszámlahitel egyenlegének megfelelő kölcsönösszeg nem szerepel a Bank kínálatában, úgy az ahhoz legközelebb eső kölcsönösszeg árazása kerül alkalmazásra. 3

4 9.4. A Gyűjtőszámlahitel beütemezése A rögzített árfolyam alkalmazási időszakának lejártát követően a Gyűjtőszámlahitel egyenlege az annuitás szabályainak megfelelően beütemezésre kerül oly módon, hogy lejárata megegyezik az eredeti hitel futamidejével, kivéve azt az esetet, amikor az újonnan beütemezett hitel havi törlesztőrészlete meghaladná az Ön által fizetendő, a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség összegének 15%-át. (Például, ha az utolsó törlesztőrészlet június 10-én esedékes és mértéke a rögzített árfolyamon számolva forint, úgy a Gyűjtőszámlahitel törlesztőrészlete nem haladhatja meg ennek 15%-át, azaz forintot.) Amennyiben változatlan futamidőt alkalmazva a 15%-os határt a Gyűjtőszámlahitel havi törlesztőrészlete meghaladná, a Gyűjtőszámlahitel törlesztése az eredeti hitel futamidejénél hosszabb időre kerül beütemezésre. Ez a hosszabb futamidő maximum 30 évvel haladhatja meg az eredeti devizahitel futamidejét, továbbá lejárata nem haladhatja meg az ügyletben szereplő legfiatalabb adós 75-ik életévének betöltését. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a törvényi előírásoknál magasabb havi törlesztőrészlet megfizetését is vállalni tudja, úgy azt a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontját megelőző 60. napig írásban kérheti, hogy a Gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés alapján havonta fizetendő törlesztõrészlet összege meghaladja a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség összegének 15%-át. Ekkor a Bank a kérelemben megjelölt maximum havi törlesztõrészlet összegének és a fent részletezett törvényi rendelkezések figyelembe vételével határozza meg a futamidőt és a havi törlesztőrészletet Egyéb fontos információk Fontos kiemelni, hogy a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának lejártával Önnek eredeti kölcsönének törlesztőrészleteit esedékességkori piaci árfolyamon kell megfizetnie, azaz nem csak a Gyűjtőszámlahitel törlesztésével, hanem az eredeti hitel havi törlesztőrészleteinek esetlegesen magasabb árfolyamon való törlesztésével is számolnia kell. A rögzített törlesztési árfolyam alkalmazásának időszakában a Bank Üzletszabályzatának pontjában meghatározott esetekben az eredeti szerződés vonatkozásában a Bank élhet az egyoldalú kamatmódosítás jogával. Az eredeti devizahitel fedezetéül szolgáló jelzálogjog a törvény erejénél fogva kiterjed a Gyűjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésbõl származó követelés biztosítására is, így a jelzálogszerződés és a Földhivatali bejegyzés módosítása nem szükséges. A Bank ezért a devizakölcsönre és a hozzá kapcsolódó Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést kizárólag együtt mondhatja fel. Kérjük, hogy a törleszteni kívánt összeget minden esetben a forint folyószámláján helyezze el, a rendszerünk ugyanis ezt a számlát veszi fizetőszámlának, nem pedig a devizaszámlát. Így elkerülheti a késedelembe esést. 3. Példa A következőkben egy példával szemléltetjük a havi törlesztőrészletek Gyűjtőszámlahitel igénybevételével való alakulását. Egy január 5-én folyósított, lakáscélú CHF devizahitel összege millió forint, kamata 7,19%, futamideje 240 hónap, azaz 20 év. Az egy havi törlesztőrészlet értéke 381 svájci frank, melynek forint ellenértéke a hitel igényléskori átlagos 155 HUF/CHF árfolyamon forint volt, míg ez a napjainkban jellemző 240 HUF/CHF árfolyamon forintot jelent. 4

5 Rögzített 180HUF/CHF árfolyamon számolva 60 hónapig (2012. június és május között) a havi törlesztőrészlet forintot tesz ki. A 60 hónap folyamán a rögzített árfolyam feletti kamatrészt nem kell kifizetnie az adósnak, felét az állam, a másik felét a Bank vállalja át. A rögzített árfolyam feletti tőkerész havonta növeli a Gyűjtőszámlahitel egyenlegét. A Gyűjtőszámlahitel kamatának mértéke a vonatkozó törvény értelmében megegyezik a 3 havi BUBOR (példánkban 7,3%-al számolunk) mértékével. Ez alapján számolva a Gyűjtőszámlahitel egyenlege a rögzített árfolyam alkalmazásának végén, (a 60 hónap leteltével, május végén) forint lesz. Ez az összeg ekkor beütemezésre kerül az eredeti devizahitel futamidejének hátralevő részére, (amely esetünkben 114 hónap), a Bank által aktuálisan azonos célra ajánlott kölcsön kamatával számolva (jelen pillanatban ez 11,48%). Ez havi forint havi törlesztő részletet jelent. A rögzített árfolyam alkalmazási időszakát követően a havi törlesztőrészleteket ismét piaci árfolyamon kell megfizetni, ami a korábban is alkalmazott 240 HUF/CHF árfolyamot feltételezve ismételten forintot jelent. Ehhez adódik hozzá a beütemezett Gyűjtőszámlahitel havi törlesztőrészlete, a forint, tehát a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka után az összesen fizetendő havi törlesztőrészlet forint lesz, a futamidő végéig. A fenti példa szemléltetésére a következő oldalon található ábrát ajánljuk figyelmébe, melyen jól látható, hogy az egyes időszakokban, forintban számolva hogyan alakulnak a havi törlesztőrészletek. Felhívjuk figyelmét, hogy a példában használt 240 HUF/CHF árfolyam csak a szemléltetést szolgálja, az aktuális piaci árfolyam ettől jelentős mértékben eltérhet. 5

6 4. Az igénylési feltételek Önnek a Budapest Bank által, Magyarország területén lévő lakóingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott CHF vagy EUR devizanemben nyilvántartott kölcsöntartozása van (tehát a rögzített árfolyamon való törlesztés lehetősége a hitelcéltól független); melynek törlesztését részben vagy egészben, forintban teljesíti; a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanra vezetett végrehajtás nincs folyamatban. Lakóingatlan fogalma: lakóingatlannak minősül a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki a hozzá tartozó földrészlettel, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó- illetőleg gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese, valamint minden olyan egyéb ingatlan, ami legalább január 1-jétől a hiteladós bejelentett lakóhelye. 5. Igényléshez szükséges dokumentumok Személyazonosító dokumentum, mely lehet személyi igazolvány, útlevél vagy plasztik jogosítvány (amennyiben a lakcím adatok nem a személyi igazolványban vannak nyilvántartva, lakcímkártya is szükséges) Igénylőlap (eredetiben) az ügylet valamennyi szereplője által aláírva KHR és adatkezelési Nyilatkozat valamennyi szereplő által aláírva Ha az adós és a fedezetül szolgáló ingatlan tulajdonosa különböző személy, úgy az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása a rögzített árfolyamon való törlesztési programba való belépéshez (az igénylőlap vonatkozó pontjának aláírásával) illetve a megváltozott munkaképességű személy jogszabályban hivatkozott állapotának orvosi igazolása (megváltozott munkaképességű állapot legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg). 6. Az igénylés menete Önnek nincs más teendője, mint befáradni bármelyik bankfiókunkba, benyújtania a szükséges dokumentumokat, valamint kitölteni, és aláírni az igénylőlapot. Amennyiben az eredeti hitelügyletben több szereplő is volt (társigénylő, dologi adós, úgy az ő aláírásukra is szükség van az igényléshez) Ezután a Bank ellenőrzi a feltételek teljesülését, valamint azt, hogy az igénylő a vonatkozó törvény szerint jogosult-e a Gyűjtőszámlahitelre. Amennyiben igen, a következő lépés az erre vonatkozó szerződés megkötése, valamint a szerződés közjegyzői okiratba foglalása. A szerződést az ügylet valamennyi szereplőjének alá kell írni. Az ügylet jóváhagyásáról, a folyósítási feltételek teljesülésének ellenőrzését követően Önt levélben értesítjük. Ez a levél tartalmazza többek közt a rögzített árfolyamon való törlesztés kezdeti időpontját, és amennyiben volt a Gyűjtőszámlahitel terhére rendezett hátralék, úgy annak mértékét is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat közjegyzői munkadíja nem Önt terheli, arról a Bank nevére (Budapest Bank Zrt., 1138 Budapest, Váci út 193.) szóló átutalásos számlát kell a közjegyzőnek kiállítania, melyet Önnek a közjegyzői okirat benyújtásakor kell a Bank részére átadnia. 6

7 7. Előtörlesztés Ha Ön előtörlesztést kíván teljesíteni, az előtörlesztett összeget amennyiben a devizakölcsönből eredő tartozása a Bank felé még fennáll a devizakölcsön előtörlesztéseként kell elszámolni. A Bank a devizakölcsönre vonatkozó teljes előtörlesztést abban az esetben fogadja el, ha az előtörlesztett összeg a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerződésből eredő tartozás teljes megfizetését is fedezi. A devizakölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére annak tényleges elszámolásakor a Bank által alkalmazott piaci törlesztési árfolyamon kerülhet sor. 8. Az árfolyamvédelem megszűnése Az árfolyamvédelem az eddig ismertetett eseteken túl (60 hónap letelte, eredeti devizakölcsön lejárata) megszűnik. Továbbá megszűnik, amennyiben a hiteladós devizakölcsönből eredő - a rögzített árfolyam figyelembevételével fennálló - tartozása megfizetésével 180 napot meghaladó késedelembe esik, a késedelem 181. napon. Továbbá megszűnik, ha a Bank a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt az eredeti devizakölcsönt és a Gyűjtőszámlahitelt felmondta. 9. A közszférában dolgozókra vonatkozó speciális rendelkezések 9.6. Ki minősül közszférában dolgozónak? A vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi munkavállalók minősülnek közszférában dolgozónak: a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselő, c) a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szakmai vezető, e) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja, f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állomány tagja, g) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, h) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazott, i) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, j) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 66/G. -a szerinti hivatásos nevelőszülő, k) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartozó főállású polgármester, l) az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy A közszférában dolgozóknak járó kedvezmények Az előző pontban felsoroltaknak megfelelő munkaviszonnyal rendelkezők az alábbi kedvezményekre jogosultak: 7

8 elsőként igényelhetnek Gyűjtőszámlahitelt április 2-től, függetlenül deviza jelzálogkölcsönük hitelcéljától; Gyűjtőszámlahitelük ügyleti kamatát illetően kormányrendeletben meghatározott módon kamattámogatásra jogosultak a rögzített árfolyam alkalmazási időszakára; a kamattámogatás és Gyűjtőszámlahitel iránti együttes kérelmek elbírálását a Bank 30 nap alatt elvégzi; a jogszabály által meghatározott esetekben vissza nem térítendő támogatásra jogosultak A kamattámogatásban részesülő kötelezettségei A támogatott a munkáltatói jogkör gyakorlójának a Gyűjtőszámlahitel szerződés megkötését követő öt napon belül köteles bejelenteni a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó szerződést kötő Bank nevét és címét, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontját és a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját. Amennyiben ezen adatokban változás áll be, a támogatott arról a változás bekövetkezését követő öt napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját A kamattámogatás mértéke és alapja A kamattámogatás mértéke gyermektelen közszférában dolgozó esetén évente 3 százalékpont, gyermeket nevelő közszférában dolgozó esetén ezen felül gyermekenként további 1 százalékpont. A kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a Gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatának mértékét. A közszférában dolgozó támogatott gyűjtőszámláján a kamattámogatás időszakában a kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamat kerül tőkésítésére. A kamattámogatás kiszámításánál a közszférában dolgozóval közös háztartásban élő, általa eltartott vér szerinti és örökbe fogadott, valamint a gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő 16. életévét még be nem töltött eltartott vehető figyelembe. Kivételt képez ez alól, az az eset, amikor az eltartott már a 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, ugyanis ez esetben az eltartott 25. életévéig igényelhető a kamattámogatás. További kivétel, ha az eltartott megváltozott munkaképességű személy, akinek ez az állapota már legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg (munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy egészségügyi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket) A kamattámogatás igénylése és bírálata A kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg kell kérni. A Bank a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, és a kérelmet annak átvételétől számított 30 napon belül bírálja el. Amennyiben a kérelem benyújtása hiányosan történt, a Bank az igénylőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül hiánypótlásra szólítja fel 8 napos határidő kitűzésével. Hiánypótlásra történő felszólítás esetén a kérelem elbírálására irányadó határidő a hiánypótlásra biztosított időtartammal meghosszabbodik. Amennyiben az igénylő a hiánypótlásra történő felszólításban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a Bank a kérelmet elutasítja. A támogatásra való jogosultságot a Bank a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján állapítja meg. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, ennek okáról írásban tájékoztatja az igénylőt, aki a feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül. Első fokon a Kincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a Kincstár központja jár el. 8

9 Amennyiben a Kincstár jogerős határozatában megállapítja, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor az igénybevételi feltételeknek megfelelt, a Bank a kamattámogatásra vonatkozó igényt jóváhagyja. Fontos kiemelni, hogy az igénylő a banki bírálati eljárásában felmerülő mulasztásait a Kincstár által lefolytatott eljárás során nem pótolhatja A támogatás feltételeinek való megfelelés igazolásához szükséges dokumentumok A támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a Gyűjtőszámlahitel igényléshez szükséges dokumentumokon kívül az alábbi igazolások benyújtásával kell igazolni: a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerős ítélet bemutatásával, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával, a gyámságot a gyámhatóság kirendelő határozatával, a fedezetül szolgáló ingatlanban való életvitelszerű lakás és a törvényi rendelkezéseknek megfelelő tulajdonviszonyok igazolása a jogszabályban meghatározott formátumú nyilatkozattal, a továbbtanulást az oktatási intézmény által kiállított igazolással, a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvos szakértői szerv igazolásával, a közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonyának kezdő időpontját, fennállását és annak tényét, hogy az igénylő nem áll felmentés, felmondás vagy lemondás hatálya alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított, a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 10 napnál nem régebbi, a munkáltató nevét, címét és adószámát is tartalmazó munkáltatói igazolással, annak tényét, hogy a közszférában dolgozó végtörlesztési szándékáról a munkáltatóját tájékozatta, a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított igazolással tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi hiteles másolata a közszférában dolgozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával azt, hogy támogatott egy Gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatainak megfizetéséhez veszi igénybe a kamattámogatást és, hogy ugyanahhoz a lakóingatlanhoz kapcsolódó több Gyűjtőszámlahitel esetén szintén csak az egyik esetében igényel támogatást. Ha az igénylő a Banknak, vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a támogatáshoz, a folyósított összeget az igénybevétel napjától felszámított, a Ptk (1) bekezdése szerint számított késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Kincstárnak a Bankon keresztül visszafizetni A kamattámogatás megszűnése A munkáltatói jogkör gyakorlója a közszférában dolgozó támogatott foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése esetén erről 8 napon belül értesíti a támogatott által bejelentett bankot. Az értesítés Bank általi kézhezvételét követő hónap első napjától kezdve a kamattámogatás megszűnik, kivéve az alábbi eseteket, melyekben a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követően is jár a kamattámogatás: a támogatott megváltozott munkaképességű személynek minősül és közszférában való foglalkoztatási jogviszonya a megváltozott munkaképessége miatt szűnt meg, részére a társadalombiztosítási szabályok alapján öregségi nyugdíjat állapítottak meg, vagy munkáltatója jogutód nélkül megszűnt. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a közszférában dolgozó halála miatt szűnik meg, a kamattámogatásra az elhunyt közszférában dolgozó örökösei jogosultak. Amennyiben a közszférában dolgozó támogatott az eredeti devizakölcsön rögzített árfolyamon való törlesztéséből eredő fizetési kötelezettségeinek 90 napot meghaladóan nem tesz eleget, ezt követően részére a kamattámogatás nem nyújtható. 9

10 10. Ha további információkra van szüksége A Gyűjtőszámlahitelen túl, bankunk több megoldást dolgozott ki annak érdekében, hogy megóvja ügyfeleit, és segítse az átmeneti törlesztési nehézség időszakában. Amennyiben a rögzített árfolyamon való törlesztésről, vagy bankunk egyéb fizetési könnyítési megoldásairól további kérdése merülne fel, kérjük, keresse fióki tanácsadóinkat, vagy Jelzálog ügyfélszolgálatunkat a (06-1) es telefonszámon! A Gyűjtőszámlahitel működésével kapcsolatban további információkhoz juthat a Magyar Nemzeti Bank honlapján. (http://felugyelet.mnb.hu/) 10

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat.

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat. Ügyfél-tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról és a közszférában dolgozók kamattámogatásáról (gyűjtőszámlahitel és közszféra kamattámogatás) A kormány és a bankszövetség

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (2014. február 25-től hatályos állapot) Az Országgyűlés a korábbi időszak

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Ezt az adatlapot azon személyről kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik, és aki jogán a közszférában dolgozók

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap Gyűjtőszámlahitel Adatszolgáltató lap Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz az adóstárs(ak)ról, akik az

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről Érvényes: 2015. augusztus 1. 1 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ ÁSZF-015/2015.01.26/002-SZ/86/5 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ Hatálybalépés napja: 2015. július 1. ( ÖKO -lakáshitel, Célegyenesben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben