A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján"

Átírás

1 A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján Röviden az egyes engedély-típusokról és a bejelentési kötelezettségr l, mely a Magyarországon foglalkoztatott külföldieket érintette els negyedévében 1. Bejelentési kötelezettség január 1-jén lépett hatályba a 355/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása, mely újra szabályozza a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez külföldiek magyarországi foglalkoztatásának rendjét. A rendelet értelmében nem kell a munkáltatónak a munkavállalást engedélyeztetnie, ha a foglalkoztató menedékesként, oltalmazottként, bevándoroltként, letelepedettként nyilvántartott munkavállalót kíván foglalkoztatni, illetve, ha a munkavállaló - a magyarországi munkavégzéshez - rendelkezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával. A foglalkoztatónak ebben az esetben értesítenie kell a foglalkoztatás helye szerinti illetékes munkaügyi központot, a jogszabály meghatározása szerint a foglalkoztatást (ahhoz kapcsolódóan bizonyos adatokat) be kell jelentenie. Szintén csak bejelentési kötelezettsége van a munkáltatónak az Európai Unióból érkez állampolgárok és hozzátartozóik foglalkoztatásakor. Be kell jelenteni, továbbá azon személyek foglalkoztatását, akik a 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet (a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésér l) alapján eredend en mentesülnek az engedélyezési eljárás alól, így pl.: a külföldi kutatók A bejelentés alkalmával a rendelet szerint a foglalkoztató ismerteti a munkaügyi központokkal, személyazonosításra alkalmatlan módon a foglalkoztatottak számát, állampolgárságát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, ill. hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megsz nt.. Statisztikai rendszerünkben, a továbbiakban Bejelentés megnevezés alá gy jtjük a fentiekben meghatározott adatközléseket. 2. Engedélyezési eljárások A szezonális foglalkoztatás 12 hónapon belül legfeljebb 150 napra engedélyezhet. A 12 hónapos id tartamot a munkavállaló szezonális foglalkoztatására kiadott els engedélyben megjelölt legkorábbi munkavégzés kezd napjától kell, hogy számítsa. Az engedélyeztetési eljárást a munkaer piaci helyzet vizsgálata alapján kell elvégezni, de ugyanakkor egyéb könnyítést biztosít a jogszabály. A statisztikában ezt a kategóriát Mez gazdasági- szezonális engedélyek címmel láttuk el. A EU-ba nem tartozó országok állampolgárainak foglakoztatását, (nem EU tag, és Európán kívüli országok) a munkaer piaci helyzet vizsgálata alapján a munkaügyi központokkal engedélyeztetni szükséges. Statisztikai feldolgozásban ezt a kategóriát Általános engedélyek -nek nevezzük. 1

2 A kiadott engedélyek és bejelentések számának alakulása I. negyedévében A els negyedévben kiadott engedélyek (általános engedélyek, szezonális engedélyek, bejelentések) együttes számának (8884 db) alakulásában 15%-os csökkenés következett be a tavalyi év hasonló id szakához képest. A munkaügyi központok els negyedévben 2707 db általános és 76 db mez gazdasági szezonális munkavállalási engedélyt adtak ki, a bejelentések száma 6101 db volt. A kiadott engedélyek (általános engedélyek, szezonális engedélyek) és a bejelentések együttes számát tekintve els negyedévben a román állampolgárok bejelentésének száma áll az els helyen. A bejelentett román munkavállalók száma 4703 f, ez az összes kibocsátott engedély és a bejelentések számához képest mintegy 53%-os arányt jelent. A román állampolgárokat nagyságrendben az ukránok követték, a részükre kiadott engedélyek száma 1027 db, mintegy 12%-os aránnyal A bejelentett szlovák munkavállalók száma 420 f volt (5%), és hasonló nagyságrend volt a kínai állampolgárok részére kiadott engedélyek száma 417 db, (5%). Az Európai Unió, a Magyarországgal határos országok, ill. az Európán kívüli országok vonatkozásában a kibocsátott engedélyek, bejelentések számát tekintve az Európai Unióból érkez bejelentett munkavállalók száma 6015 f, mely 68%-os arányt jelent, ebb l az EU15 vonatkozásában a bejelentett munkavállalók száma 705 f, 8%-os aránnyal. Magyarországgal határos országok (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia) együttesen 6719 f t jelentettek be, (illetve engedélyt kaptak) 76%-os arány mellett, az Európán kívüli országok pedig együttesen 1259 db engedélyt tudhattak magukénak, 14%-os aránnyal párosítva. Jól látható, hogy az EU15 országaiból minimális igény merült fel a munkavállalási engedély, ill. bejelentés megtétele iránt, ellenben a határ menti országok együttesen az összes kiadott engedélyek számához képest mintegy háromnegyed részt fednek le. Az Európán kívüli országok együttesen mintegy kétszeresen több engedélyt kaptak, mint az EU15 bejelentései. Az Európán kívüli országok részére kibocsátott engedélyek számának értéke alapján a sorrend a következ képpen állítható fel: Kína (417 db) engedély, 5%-os arány, Japán (140 db) engedély, 2%-os arány, Thaiföld (107 db) engedély, 1%-os arány Kiadott általános engedélyek, szezonális engedélyek, bejelentések együttes számának alakulása az igénybevev k állampolgársága szerint, els negyedévében, db db Románia Ukrajna Szlovákia Kína Szerbia Németország Japán Ausztria Franciaország Thaiföld Mongólia Vietnam Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Lengyelország

3 A els negyedévben kiadott engedélyek (általános engedélyek, szezonális engedélyek) ill. a bejelentések száma együttesen els negyedévéhez képest 15%-kal csökkent. Az el bb definiált, kiadott engedélyek és bejelentések számának változását országokra, ország csoportokra bontva az összes kibocsátott engedélyek számához képest jelent s eltéréseket találunk. A kiadott engedélyek, bejelentések volumenét tekintve legnagyobb állománnyal rendelkez románok (4703 db) els negyedévéhez viszonyítva 73%-kal növekedett, a második helyen szerepl ukrán munkavállalók száma (1027 db), 37%-kal csökkent. A harmadik legnépesebb munkavállalói tábornak, a szlovák bejelentett munkavállalóknak a száma (420 f ) pedig drasztikusan, 86%-kal csökkent. A cseh, német munkavállalók ugyan lényegesen kisebb létszámú állományt képeznek, de a bejelentések számának változása 2008 els negyedévéhez viszonyítva kiemelked. A csehek (56 f ) esetében például a változás (növekedés) mértéke mintegy négyszeres, a németek száma (259 f ), a tavalyinál 95%-kal több. Az EU-ból érkez bejelentett munkavállalók száma (6015 db), mely 2008 els negyedévéhez képest pedig 6%-kal kevesebb, az EU 15 országaiból bejelentett munkavállalók száma (705 f ) pedig 54%-kal növekedett. A határ menti országok munkavállalóinak kiadott engedélyek, bejelentések száma (6719 db), 17%-os csökkenést mutatott. Az Európán kívüli országok együttesét (1259 db) tekintve pedig a csökkenés 27%-os. Mez gazdasági szezonális engedélyt 2009 els negyedévében csak a szerbek kaptak, 76 darabot. A 2009 els negyedévében kiadott általános engedélyek, szezonális engedélyek és bejelentések együttes száma 8884 db volt, melynek megoszlása régiónként az alábbiak szerint alakult: Közép-magyarországi régió 65%, a Közép-dunántúli régió 12%, a Nyugatdunántúli régió 5%, a Dél-dunántúli régió 2%, az Észak-magyarországi régió 3%, az Észak-alföldi régió 2%, a Dél-alföldi régió 11%. A 2009 els negyedévében kiadott általános engedélyek, szezonális engedélyek és bejelentések együttes száma els negyedévéhez képest a Dél-alföldi régióban 77%- kal növekedett, a Közép-dunántúli régióban pedig 77%-kal csökkent. A Dél-alföldi régióban a román munkaer aránya a bejelentés kategóriában az országos átlagot meghaladó mérték. (94%-os), így a román munkavállalók jelent s csökkenése az országos átlagot meghaladóan érintette a két régiót. A szlovák munkavállalók els negyedévi magas aránya (98%-os) pedig a Közép-dunántúli régióban okozott er teljes visszaesést. A els negyedévében kiadott általános engedélyek száma 2707 db volt, melynek megoszlása régiónként az alábbiak szerint alakult: a Közép-magyarországi régió 72%-ot, a Közép-dunántúli régió 9%-ot, a Nyugat-dunántúli régió 4%-ot, a Dél-dunántúli régió 2%- ot, az Észak-magyarországi régió 4%-ot, az Észak-alföldi régió 3%-ot, és a Dél-alföldi régió 5%-ot képviselt. A foglalkoztatott szervezetek tevékenysége (TEÁOR) alapján a bejelentett foglalkoztatás szerint a munkavállalók 17%-a az épít iparban, egytizede a mez gazdaságban, 10%-a a gumi, m anyag termékek gyártása, 9%-a pedig a egyéb gazdálkodási területen dolgozik. 3

4 Nemzetgazdasági Ág Megoszlás,% 45 ÉPÍTOIPAR 17,0 01 MEZOGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 10,4 25 GUMI-, MUANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 8,6 74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 7,1 51 NAGYKERESKEDELEM 5,5 32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 5,3 99 TERÜLETEN KÍV LI SZERVEZET 8,3 34 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 4,3 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 3,4 52 KISKERESKEDELEM 3,1 15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 3,0 70 INGATLANÜGYLETEK 2,2 28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,9 72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG 1,8 31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA 1,8 92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 1,6 85 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1,4 93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 1,3 26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,0 A kiadott általános engedélyek vonatkozásában az ágazati megoszlás kissé eltér bb képet mutat: itt is az épít ipar vezet egyötödös részaránnyal, ezt követi a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás egytizedet meghaladó részesedéssel, a nagy- és a kiskereskedelem 6-6%-os aránnyal rendelkezett. Nemzetgazdasági Ág Megoszlás,% 45 ÉPÍTOIPAR 19,7 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 13,4 51 NAGYKERESKEDELEM 5,8 52 KISKERESKEDELEM 5,7 32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 4,6 74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 3,6 15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 3,5 93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 3,1 70 INGATLANÜGYLETEK 2,9 34 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 2,8 18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZORMEKIKÉSZÍTÉS 2,5 92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 2,4 80 OKTATÁS 1,8 72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG 1,8 31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA 1,5 35 EGYÉB JÁRMU GYÁRTÁSA 1,4 63 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTO TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS 1,2 60 SZÁRAZFÖLDI, CSOVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS 1,2 26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,1 A I. negyedév végén érvényes engedélyekr l, és bejelentésekr l A negyedév végén érvényes engedélyek, és bejelentések száma darab volt, egynegyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Az érvényes általános engedélyek száma változatlan maradt, a bejelentések száma pedig egyharmadával mérsékl dött. 4

5 K.1. Kiadott engedélyek és bejelentések száma külföldi munkavállalók részére állampolgárságonként (db) I. negyedév Országok 2009.I. Kiadott általános engedélyek Mez gazdasági szezonális engedéylek Bejelentések* Összesen változás elöz évi %-ban 2008 változás elöz évi %-ban 2009.I. változás elöz évi %-ban 2009.I. változás elöz évi %-ban általános mg-i szezonális Ausztria , ,4 2,2 1,5 Belgium , ,4 0,4 0,3 Dánia , ,0 0,1 0,1 Egyesült Királyság , ,5 1,3 0,9 Finnország 8 100, ,0 0,1 0,1 Franciaország , ,6 1,8 1,3 Görögország , ,7 0,0 0,0 Hollandia , ,9 0,3 0,2 Írország 9 7 4,5-szörös 9 7 4,5-szörös 0,1 0,1 Luxemburg - Németország , ,7 4,2 2,9 Olaszország , ,5 0,5 0,4 Portugalia , ,0 0,0 0,0 Spanyolország , ,0 0,3 0,2 Svédország , ,0 0,0 0,0 -EU-15 összesen , ,9 11,6 7,9 Ciprus 1 100, ,0 0,0 0,0 Csehország , négyszeres 0,9 0,6 Észtország ,0 0,0 Lengyelország , ,8 1,0 0,7 Lettország , ,0 0,0 0,0 Litvánia 3 100, ,0 0,0 0,0 Málta - Szlovákia , ,9 6,9 4,7 Szlovénia ,3-szoros ,3-szoros 0,4 0,2 Újonnan csatl. összesen , ,6 9,3 6,4 Bulgária , ,4 0,6 0,4 Románia , ,8 77,1 52,9 BG, RO összesen , ,4 77,7 53,4 Európai Únió , ,3 98,6 67,7 Horvátország , , ,3 2,0 0,0 0,6 Norvégia , ,3 0,1 0,1 Oroszország , ,5 1,6 0,5 Svájc ,0 0,2 0,1 Szerbia , , ,1 9,9 100,0 0,2 4,0 Törökország , , ,4 2,0 0,0 0,6 Ukrajna , , ,5 37,3 0,3 11,6 egyéb , ,9 1,8 0,0 0,6 Egyéb európai összesen , , ,1 54,7 100,0 0,9 18,1 Amerikai Egyesült Államok , , ,9 2,8 0,0 0,9 Ausztrália , ,1 0,4 0,0 0,1 Dél Korea , Izrael , ,6 0,4 0,0 0,1 India , Japán , ,6 5,2 1,6 Kanada , ,2 0,6 0,0 0,2 Kína , ,7 15,4 4,7 Mongólia , ,7 3,8 1,2 Thaiföld , ,6 4,0 1,2 Vietnam , ,0 3,0 0,9 egyéb , , ,6 5,4 0,4 1,9 Európán kívüli országok , , ,4 45,3 0,5 14,2 Hibás kód Mindösszesen , , ,5 100,0 100,0 100,0 100,0 * év els negyedévében az EU-s állampolgároknak kiadott engedélyeket statisztikai összehasonlíthatóság érdekében átsoroltuk a bejelentések kategóriájába. Kiadott engedélyek megoszlása, % bejelentések összesen

6 K.2. Kiadott engedélyek és bejelentések száma külföldi munkavállalók részére régiónként, f I. negyedév Régiók általános engedély Kiadott engedélyek, 2009 mez gazdasági szezonális eng /2008 bejelentés összesen változás, f elöz évi %-ban Közép-Magyarország ,3 Közép-Dunántúl ,0 Nyugat-Dunántúl ,0 Dél-Dunántúl ,4 Észak-Magyarország ,4 Észak-Alföld ,5 Dél-Alföld ,4 Mindösszesen ,5 Kiadott engedélyek és bejelentések megoszlása régiónként, % I. negyedév Régiók általános engedély Kiadott engedélyek és bejelentések megoszlása, 2009 mez gazdasági szezonális eng. bejelentés összesen Közép-Magyarország 71,8-63,3 65,3 Közép-Dunántúl 9,3-12,9 11,7 Nyugat-Dunántúl 4,2-5,4 5,0 Dél-Dunántúl 1,9-2,5 2,3 Észak-Magyarország 4,0-2,1 2,6 Észak-Alföld 3,4-1,4 2,0 Dél-Alföld 5,4 100,0 12,5 11,0 Mindösszesen 100,0 100,0 100,0 100,0

7 K.3. Kiadott engedélyek, bejelentések valamint száma (f bb állampolgársági csoportok kiemelve) I. negyedév I. negyedév Változás, I. negyedév Változás, 2008/2007.I. negyedév db db db % Kiadott általános engedélyek ,2 Ebb l: ukrán ,0 Kínai ,8 szerb ,2 Kiadott szezonális engedélyek szörös Ebb l: ukrán 5-5 szerb Bejelentések ,0 Ebb l: szlovák ,9 román ,8 német ,7 Összesen ,5 Ebb l: román ,8 szlovák ,9 ukrán ,0 szerb ,9 kínai ,8

8 K.4. Az egyes ágakban (TEÁOR) külföldiek számára kiadott általános engedélyek számának megoszlása (nem teljes lista) I. negyedév Nemzetgazdasági Ág Megoszlás,% 45 ÉPÍTOIPAR 17,0 01 MEZOGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 10,4 25 GUMI-, MUANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 8,6 74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 7,1 51 NAGYKERESKEDELEM 5,5 32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 5,3 99 TERÜLETEN KÍV LI SZERVEZET 8,3 34 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 4,3 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 3,4 52 KISKERESKEDELEM 3,1 15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 3,0 70 INGATLANÜGYLETEK 2,2 28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,9 72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG 1,8 31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA 1,8 92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 1,6 85 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1,4 93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 1,3 26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,0 P

9 K.5. Az egyes ágakban (TEÁOR) bejelentett külföldi munkavállalók számának megoszlása (nem teljes lista) I. negyedév Nemzetgazdasági Ág Megoszlás,% 45 ÉPÍTOIPAR 19,7 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 13,4 51 NAGYKERESKEDELEM 5,8 52 KISKERESKEDELEM 5,7 32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 4,6 74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 3,6 15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 3,5 93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 3,1 70 INGATLANÜGYLETEK 2,9 34 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 2,8 18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZORMEKIKÉSZÍTÉS 2,5 92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 2,4 80 OKTATÁS 1,8 72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG 1,8 31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA 1,5 35 EGYÉB JÁRMU GYÁRTÁSA 1,4 63 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTO TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS 1,2 60 SZÁRAZFÖLDI, CSOVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS 1,2 26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,1 P

10 K.6. Az egyes foglalkozásokban (FEOR) külföldiek számára kiadott általános engedélyek számának megoszlása (nem teljes lista) I. negyedév FEOR Kód Megoszlás,% 91 EGYSZER SZOLGÁLTATÁSI JELLEG FOGLALKOZÁSOK 17,4 92 EGYSZER MEZ GAZDASÁGI ÉS ERD GAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK 11,4 81 FELDOLGOZÓIPARI GÉPEK KEZEL I 4,8 51 KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI FOGLALKOZÁSOK 1,3 13 GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETEK VEZET I 1,0 31 TECHNIKUSOK ÉS HASONLÓ M SZAKI FOGLALKOZÁSOK 0,8 36 GAZDASÁGI, PÉNZINTÉZETI ÜGYINTÉZ K 0,6 82 EGYÉB HELYHEZ KÖTÖTT GÉPEK KEZEL I 0,6 53 NEM ANYAGI JELLEG SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK 0,5 74 VAS- ÉS FÉMIPARI FOGLALKOZÁSOK 0,5 76 ÉPÍT IPARI FOGLALKOZÁSOK 0,5 25 GAZDASÁGI, JOGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOGLALKOZÁSOK 0,5 39 EGYÉB ÜGYINTÉZ K 0,5 22 EGÉSZSÉGÜGYI - FELS FOKÚ KÉPZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ - FOGLALKOZÁSOK 0,4 42 ÜGYVITELI (ÜGYFÉLFORGALMI) JELLEG FOGLALKOZÁSOK 0,4 73 KÖNNY IPARI FOGLALKOZÁSOK 0,4 83 MOBIL GÉPEK KEZEL I 0,3 32 EGÉSZSÉGÜGYI FOGLALKOZÁSOK 0,3 61 MEZ GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK 0,3 41 IRODAI JELLEG FOGLALKOZÁSOK 0,3 P

11 E.1. Érvényes munkavállalási engedélyek külföldi munkavállalók részére állampolgárságonként, f márc 31. Általános engedélyek, f Mez gazdasági szezonális engedélyek, f Bejelentések, f Országok változás elöz év azonos változás elöz év azonos változás elöz év azonos változás III III III III , f id pontjának %-ban 2008, f id pontjának %-ban 2008, f id pontjának %-ban 2008, f elöz év azonos id pontjának %-ban Ausztria , ,0 0,8 Belgium , ,7 0,2 Dánia , ,7 0,1 Egyesült Királyság szeres szeres 0,4 Finnország , ,0 0,1 Franciaország , ,1 0,7 Görögország , ,3 0,0 Hollandia , ,9 0,1 Írország ,5-szörös ,5-szörös 0,0 Luxemburg , ,0 0,0 Németország , ,7 1,3 Olaszország szoros szoros 0,3 Portugalia ,3-szoros ,3-szoros 0,0 Spanyolország szoros ,0 0,1 Svédország ,2-szoros ,2-szoros 0,0 -EU-15 összesen ,3-szoros ,2 4,2 Ciprus , ,0 0,0 Csehország , ,9 0,7 Észtország , ,4 0,0 Lengyelország , ,1 3,2 Lettország , ,3 0,0 Litvánia , ,7 0,1 Málta Szlovákia , ,7 34,5 Szlovénia , ,8 0,2 Újonnan csatl. összesen , ,9 38,9 Bulgária , ,1 0,2 Románia , ,8 16,6 BG, RO összesen , ,8 16,8 Európai Únió , ,5 59,8 Horvátország , szeres ,0 1,1 Norvégia , ,0 0,0 Oroszország , szörös ,6 0,6 Svájc , ,9 0,0 Szerbia , ,3-szoros ,5 5,3 Törökország , , ,6 0,9 Ukrajna , ,4-szeres ,0 15,8 egyéb , , ,7 0,0 Egyéb európai összesen , ,5-szörös ,7 23,8 Amerikai Egyesült Államok , , ,4 0,8 Ausztrália , ,9 0,1 Dél Korea , ,1 0,8 Izrael , ,4 0,2 India , ,6 1,0 Japán , ,8 1,5 Kanada , ,4 0,2 Kína , , ,6 4,7 Mongólia , ,0 2,2 Thaiföld , ,1 1,2 Vietnam , , ,1 1,3 egyéb , szoros ,6 2,4 Európán kívüli országok , ,3-szoros ,6 16,3 Hibás kód , ,0 0,0 Mindösszesen , , ,1 100,0 Összesen megoszlás %

12 E.2. Érvényes munkavállalási engedélyek régiónként, db 2009.III.31. Régiók általános engedély Érvényes engedélyek III. 31-én mez gazdasági szezonális engedély bejelentés (regisztráció) összesen /2008 változás, db elöz év azonos id pontjának %-ban Közép-Magyarország ,5 Közép-Dunántúl ,0 Nyugat-Dunántúl ,2 Dél-Dunántúl ,9 Észak-Magyarország ,4 Észak-Alföld ,8 Dél-Alföld ,2 Mindösszesen ,1 Érvényes munkavállalási engedélyek megoszlása régiónként % III.31. Érvényes engedélyek III. 31-én Régiók általános engedély mez gazdasági szezonális eng. bejelentés (regisztráció) összesen Közép-Magyarország 71,8 42,6 54,2 Közép-Dunántúl 7,4 37,5 25,5 Nyugat-Dunántúl 3,9 7,0 5,7 Dél-Dunántúl 3,3 1,5 2,2 Észak-Magyarország 5,2 4,7 4,9 Észak-Alföld 3,5 2,2 2,7 Dél-Alföld 5,0 4,5 4,7 Mindösszesen 100,0 100,0 100,0

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának bb jellemz i ében, az ÁFSZ adatai alapján Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Készült A Foglalkoztatási

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i 2009. I. félévében, az ÁFSZ adatai alapján Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának bb jellemz i 2009-ben, az ÁFSZ adatai alapján Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Készült

Részletesebben

Röviden az egyes engedély-típusokról és a bejelentési kötelezettségr l, mely a Magyarországon foglalkoztatott külföldieket érintette 2008-ban

Röviden az egyes engedély-típusokról és a bejelentési kötelezettségr l, mely a Magyarországon foglalkoztatott külföldieket érintette 2008-ban Adatok a külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásáról a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal nyilvántartásai alapján Id szak: 2008 Röviden az egyes engedély-típusokról és a bejelentési kötelezettségr

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i -ben Foglalkoztatási Hivatal Készült A Foglalkoztatási Hivatal Statisztikai

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon: diverzitás és integrációs törésvonalak

Bevándorlók Magyarországon: diverzitás és integrációs törésvonalak Bevándorlók Magyarországon: diverzitás és integrációs törésvonalak Gödri Irén Globális migrációs folyamatok és Magyarország Budapest, 2015. november 16 17. Bevezető gondolatok (1) A magyarországi bevándorlás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.:

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.: 2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2018. 08. 03. 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf. 166. Tel.: +36 1 882 85 00 kapcsolat@kt.hu www.kozbeszerzes.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 62. (1)

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország Európa 1930 SW SU GE CS CH LI YU ES CS Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország YU Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Jugoszlávia

Részletesebben

1. táblázat - A világ tűzeseteinek összesített adatai az országokban ( )

1. táblázat - A világ tűzeseteinek összesített adatai az országokban ( ) 1. táblázat - A világ tűzeseteinek összesített adatai az országok (1993-2007) Év Országok Összes lakosság /milliárd fő/ Tűzesetek /millió db/ Tűzesetben elhunytak /ezer fő/ 1000 lakosra jutó tűzesetek

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. május 18. Élıállat és Hús 2009. 19. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i ben, az ÁFSZ adatai alapján Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Készült A Foglalkoztatási

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

USE ONLY EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI

USE ONLY EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI 1. Észak-Európa Norvégia Oslo Svédország Stockholm Finnország Helsinki Dánia Koppenhága Izland Reykjavík 2. Nyugat-Európa Nagy-Britannia vagy Egyesült Királyság, United Kingdom

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚL IDEGENFORGALMA január - december

KÖZÉP-DUNÁNTÚL IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága KÖZÉP-DUNÁNTÚL IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató: Szemes

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR)

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR) Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak - TÉRKÉPNET - térkép Hol tankoljak? - Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak,

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január-május

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január-május Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA Veszprém, 2007. július Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2007 Igazgató: Szemes Mária Tájékoztatási

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai els ben A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i Foglalkoztatási Hivatal Készült A Foglalkoztatási Hivatal Kutatási és

Részletesebben

TALIS 2018 eredmények

TALIS 2018 eredmények TALIS 2018 eredmények TALIS 2018 eredmények A TALIS főbb jellemzői A TALIS lebonyolítása Résztvevő országok Az eredmények értelmezési kerete Eredmények A TALIS-vizsgálat főbb jellemzői TALIS: Teaching

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Élelmiszervásárlási trendek

Élelmiszervásárlási trendek Élelmiszervásárlási trendek Magyarországon és a régióban Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: Élelmiszeripari Körkép 2017 Csillag-Vella Rita GfK 1 Kiskereskedelmi trendek a napi fogyasztási cikkek piacán 2 GfK

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. A pályázat célja: Az oktatói mobilitás célja

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. november 30. Élıállat és Hús 2009. 47. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6.

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6. TÁBLAMELLÉKLET 1.1. A magyar gazdaság és a turizmus főbb mutatói, 2004 2008...3 1.2. Regisztrált vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2008. december 31...4 1.3. Regisztrált vállalkozások

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE Mi is az a MyDrive? A MyDrive Connect egy alkalmazás, amelynek segítségével a navigációs készülékén elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat kezelheti.régen TomTom HOME-nak, és MyTomTom-nak

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

Nemzetgazdasági Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai június május 20-ig

Nemzetgazdasági Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai június május 20-ig Nemzetgazdasági Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai 2014. június 06-2015. május 20-ig A táblázatban szereplő tételek csak az elszámolt és lezárt utakat tartalmazzák. díj Összesen KK14-00527

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 21. Élıállat és Hús 2009. 37. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

GFK VÁSÁRLÓERŐ. GfK 2018 GfK Vásárlóerő-tanulmány 2018

GFK VÁSÁRLÓERŐ. GfK 2018 GfK Vásárlóerő-tanulmány 2018 GFK VÁSÁRLÓERŐ Módszertan A vásárlóerő az adólevonások utáni, egy főre jutó, elméletileg elkölthető jövedelmet jelenti (beleértve az összes állami juttatást is). A tanulmány megadja az éves vásárlóerő

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január augusztus 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. május 4. Élıállat és Hús 2009. 17. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

0. Adatvédelmi incidens jelentése. teljes bejelentés szakaszos bejelentés bejelentés módosítása. Bejelentés típusa

0. Adatvédelmi incidens jelentése. teljes bejelentés szakaszos bejelentés bejelentés módosítása. Bejelentés típusa A Hatóság kérdései A kitöltő válaszai 0. Adatvédelmi incidens jelentése Bejelentés típusa teljes bejelentés szakaszos bejelentés bejelentés módosítása A korábban bejelentett incidens azonosítója A korábbi

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Roaming: Növekvő adatforgalom, hazai áron egyre több országban

Roaming: Növekvő adatforgalom, hazai áron egyre több országban Budapest, 2015. október 1. Roaming: Növekvő adatforgalom, hazai áron egyre több országban Kibővült a Világ Napijeggyel barangolható országok köre Világ Napijegy Szerbiában, Ukrajnában és Oroszországban

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

Richter Csoport hó I. félévi jelentés július 31.

Richter Csoport hó I. félévi jelentés július 31. Richter Csoport 2014. I. félévi jelentés 2014. július 31. Összefoglaló 2014. I. félév Konszolidált árbevétel: -5,3% ( ), -1,7% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában és Lengyelországban

Részletesebben

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról FORMANYOMTATVÁNY A KÉRELMEZŐ IGAZGATÓSÁG FELHASZNÁLÁSÁRA (FAKULTATÍV) I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról a munkavállalók szolgáltatások

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 7. Élıállat és Hús 2009. 35. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. október 5. Élıállat és Hús 2009. 39. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Prof. Dr. Katona Tamás. A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben

Prof. Dr. Katona Tamás. A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben Prof. Dr. Katona Tamás A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben A statisztikáról sugárzott kép a közgazdászképzésben A Statisztika módszertani tudományként szerepel

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Érvényben: 2018. június 14-től visszavonásig I. Általános információk A Szolgáltató adatai: Szerződő

Részletesebben

PIAC A K I ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/2. szám /5. hét PIACI JELENTÉS

PIAC A K I ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/2. szám /5. hét PIACI JELENTÉS PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XII. évfolyam/2. szám.02.09. /5. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... 1 Ábrák... 2 Táblázatok... 6 Külpiaci információk...

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése. 1. AT Ausztria. 2. BE Belgium. 3.

ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése. 1. AT Ausztria. 2. BE Belgium. 3. ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése 1. AT Ausztria 99-999/9999 9 számjegy A kötőjelet és a perjelet egyes esetekben (például elektronikus

Részletesebben

Magyar joganyagok - PSZÁF tájékoztató - a Magyarország területére belépő külföldi t 2. oldal Norvégia Olaszország (Vatikán és San Marino) Portugália R

Magyar joganyagok - PSZÁF tájékoztató - a Magyarország területére belépő külföldi t 2. oldal Norvégia Olaszország (Vatikán és San Marino) Portugália R Magyar joganyagok - PSZÁF tájékoztató - a Magyarország területére belépő külföldi t 1. oldal PSZÁF tájékoztató a Magyarország területére belépő külföldi telephelyű, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Lengyelország 23,7 28,8 34,9 62,7 56,4. Finnország m 49,4 53,9 52,8 51,9. Hollandia m 51,0 36,5 49,1 50,8. Magyarország 22,5 28,5 32,3 46,6 49,2

Lengyelország 23,7 28,8 34,9 62,7 56,4. Finnország m 49,4 53,9 52,8 51,9. Hollandia m 51,0 36,5 49,1 50,8. Magyarország 22,5 28,5 32,3 46,6 49,2 MELLÉKLET 1. táblázat A különböző képzési formákban tanulók idősoros adatsora nappali és részidős bontásban Tanév Nappali Esti Levelező Összes 1937/38 11 747 - - 11 747 1946/47 24 036 1 216-25 252 1950/51

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 7.

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 7. Richter Csoport 2014. I. negyedévi jelentés 2014. május 7. Összefoglaló 2014. I. negyedév Konszolidált árbevétel: -1,0% ( ), +3,1% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban és Ukrajnában valuta

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR 4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése Megnevezés Csehország Lengyelország 1998 1999 1998 1999 Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % kibocsátás 2933 100 12191 100

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről. A magán-munkaközvetítők mutatói 2007.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről. A magán-munkaközvetítők mutatói 2007. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2007. évi tevékenységéről Egy közvetítőre jutó munkát keresők száma (fő/közvetítő) A magán-munkaközvetítők mutatói 2007. év 1000-4999

Részletesebben