A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján"

Átírás

1 A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján Röviden az egyes engedély-típusokról és a bejelentési kötelezettségr l, mely a Magyarországon foglalkoztatott külföldieket érintette els negyedévében 1. Bejelentési kötelezettség január 1-jén lépett hatályba a 355/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása, mely újra szabályozza a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez külföldiek magyarországi foglalkoztatásának rendjét. A rendelet értelmében nem kell a munkáltatónak a munkavállalást engedélyeztetnie, ha a foglalkoztató menedékesként, oltalmazottként, bevándoroltként, letelepedettként nyilvántartott munkavállalót kíván foglalkoztatni, illetve, ha a munkavállaló - a magyarországi munkavégzéshez - rendelkezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával. A foglalkoztatónak ebben az esetben értesítenie kell a foglalkoztatás helye szerinti illetékes munkaügyi központot, a jogszabály meghatározása szerint a foglalkoztatást (ahhoz kapcsolódóan bizonyos adatokat) be kell jelentenie. Szintén csak bejelentési kötelezettsége van a munkáltatónak az Európai Unióból érkez állampolgárok és hozzátartozóik foglalkoztatásakor. Be kell jelenteni, továbbá azon személyek foglalkoztatását, akik a 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet (a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésér l) alapján eredend en mentesülnek az engedélyezési eljárás alól, így pl.: a külföldi kutatók A bejelentés alkalmával a rendelet szerint a foglalkoztató ismerteti a munkaügyi központokkal, személyazonosításra alkalmatlan módon a foglalkoztatottak számát, állampolgárságát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, ill. hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megsz nt.. Statisztikai rendszerünkben, a továbbiakban Bejelentés megnevezés alá gy jtjük a fentiekben meghatározott adatközléseket. 2. Engedélyezési eljárások A szezonális foglalkoztatás 12 hónapon belül legfeljebb 150 napra engedélyezhet. A 12 hónapos id tartamot a munkavállaló szezonális foglalkoztatására kiadott els engedélyben megjelölt legkorábbi munkavégzés kezd napjától kell, hogy számítsa. Az engedélyeztetési eljárást a munkaer piaci helyzet vizsgálata alapján kell elvégezni, de ugyanakkor egyéb könnyítést biztosít a jogszabály. A statisztikában ezt a kategóriát Mez gazdasági- szezonális engedélyek címmel láttuk el. A EU-ba nem tartozó országok állampolgárainak foglakoztatását, (nem EU tag, és Európán kívüli országok) a munkaer piaci helyzet vizsgálata alapján a munkaügyi központokkal engedélyeztetni szükséges. Statisztikai feldolgozásban ezt a kategóriát Általános engedélyek -nek nevezzük. 1

2 A kiadott engedélyek és bejelentések számának alakulása I. negyedévében A els negyedévben kiadott engedélyek (általános engedélyek, szezonális engedélyek, bejelentések) együttes számának (8884 db) alakulásában 15%-os csökkenés következett be a tavalyi év hasonló id szakához képest. A munkaügyi központok els negyedévben 2707 db általános és 76 db mez gazdasági szezonális munkavállalási engedélyt adtak ki, a bejelentések száma 6101 db volt. A kiadott engedélyek (általános engedélyek, szezonális engedélyek) és a bejelentések együttes számát tekintve els negyedévben a román állampolgárok bejelentésének száma áll az els helyen. A bejelentett román munkavállalók száma 4703 f, ez az összes kibocsátott engedély és a bejelentések számához képest mintegy 53%-os arányt jelent. A román állampolgárokat nagyságrendben az ukránok követték, a részükre kiadott engedélyek száma 1027 db, mintegy 12%-os aránnyal A bejelentett szlovák munkavállalók száma 420 f volt (5%), és hasonló nagyságrend volt a kínai állampolgárok részére kiadott engedélyek száma 417 db, (5%). Az Európai Unió, a Magyarországgal határos országok, ill. az Európán kívüli országok vonatkozásában a kibocsátott engedélyek, bejelentések számát tekintve az Európai Unióból érkez bejelentett munkavállalók száma 6015 f, mely 68%-os arányt jelent, ebb l az EU15 vonatkozásában a bejelentett munkavállalók száma 705 f, 8%-os aránnyal. Magyarországgal határos országok (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia) együttesen 6719 f t jelentettek be, (illetve engedélyt kaptak) 76%-os arány mellett, az Európán kívüli országok pedig együttesen 1259 db engedélyt tudhattak magukénak, 14%-os aránnyal párosítva. Jól látható, hogy az EU15 országaiból minimális igény merült fel a munkavállalási engedély, ill. bejelentés megtétele iránt, ellenben a határ menti országok együttesen az összes kiadott engedélyek számához képest mintegy háromnegyed részt fednek le. Az Európán kívüli országok együttesen mintegy kétszeresen több engedélyt kaptak, mint az EU15 bejelentései. Az Európán kívüli országok részére kibocsátott engedélyek számának értéke alapján a sorrend a következ képpen állítható fel: Kína (417 db) engedély, 5%-os arány, Japán (140 db) engedély, 2%-os arány, Thaiföld (107 db) engedély, 1%-os arány Kiadott általános engedélyek, szezonális engedélyek, bejelentések együttes számának alakulása az igénybevev k állampolgársága szerint, els negyedévében, db db Románia Ukrajna Szlovákia Kína Szerbia Németország Japán Ausztria Franciaország Thaiföld Mongólia Vietnam Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Lengyelország

3 A els negyedévben kiadott engedélyek (általános engedélyek, szezonális engedélyek) ill. a bejelentések száma együttesen els negyedévéhez képest 15%-kal csökkent. Az el bb definiált, kiadott engedélyek és bejelentések számának változását országokra, ország csoportokra bontva az összes kibocsátott engedélyek számához képest jelent s eltéréseket találunk. A kiadott engedélyek, bejelentések volumenét tekintve legnagyobb állománnyal rendelkez románok (4703 db) els negyedévéhez viszonyítva 73%-kal növekedett, a második helyen szerepl ukrán munkavállalók száma (1027 db), 37%-kal csökkent. A harmadik legnépesebb munkavállalói tábornak, a szlovák bejelentett munkavállalóknak a száma (420 f ) pedig drasztikusan, 86%-kal csökkent. A cseh, német munkavállalók ugyan lényegesen kisebb létszámú állományt képeznek, de a bejelentések számának változása 2008 els negyedévéhez viszonyítva kiemelked. A csehek (56 f ) esetében például a változás (növekedés) mértéke mintegy négyszeres, a németek száma (259 f ), a tavalyinál 95%-kal több. Az EU-ból érkez bejelentett munkavállalók száma (6015 db), mely 2008 els negyedévéhez képest pedig 6%-kal kevesebb, az EU 15 országaiból bejelentett munkavállalók száma (705 f ) pedig 54%-kal növekedett. A határ menti országok munkavállalóinak kiadott engedélyek, bejelentések száma (6719 db), 17%-os csökkenést mutatott. Az Európán kívüli országok együttesét (1259 db) tekintve pedig a csökkenés 27%-os. Mez gazdasági szezonális engedélyt 2009 els negyedévében csak a szerbek kaptak, 76 darabot. A 2009 els negyedévében kiadott általános engedélyek, szezonális engedélyek és bejelentések együttes száma 8884 db volt, melynek megoszlása régiónként az alábbiak szerint alakult: Közép-magyarországi régió 65%, a Közép-dunántúli régió 12%, a Nyugatdunántúli régió 5%, a Dél-dunántúli régió 2%, az Észak-magyarországi régió 3%, az Észak-alföldi régió 2%, a Dél-alföldi régió 11%. A 2009 els negyedévében kiadott általános engedélyek, szezonális engedélyek és bejelentések együttes száma els negyedévéhez képest a Dél-alföldi régióban 77%- kal növekedett, a Közép-dunántúli régióban pedig 77%-kal csökkent. A Dél-alföldi régióban a román munkaer aránya a bejelentés kategóriában az országos átlagot meghaladó mérték. (94%-os), így a román munkavállalók jelent s csökkenése az országos átlagot meghaladóan érintette a két régiót. A szlovák munkavállalók els negyedévi magas aránya (98%-os) pedig a Közép-dunántúli régióban okozott er teljes visszaesést. A els negyedévében kiadott általános engedélyek száma 2707 db volt, melynek megoszlása régiónként az alábbiak szerint alakult: a Közép-magyarországi régió 72%-ot, a Közép-dunántúli régió 9%-ot, a Nyugat-dunántúli régió 4%-ot, a Dél-dunántúli régió 2%- ot, az Észak-magyarországi régió 4%-ot, az Észak-alföldi régió 3%-ot, és a Dél-alföldi régió 5%-ot képviselt. A foglalkoztatott szervezetek tevékenysége (TEÁOR) alapján a bejelentett foglalkoztatás szerint a munkavállalók 17%-a az épít iparban, egytizede a mez gazdaságban, 10%-a a gumi, m anyag termékek gyártása, 9%-a pedig a egyéb gazdálkodási területen dolgozik. 3

4 Nemzetgazdasági Ág Megoszlás,% 45 ÉPÍTOIPAR 17,0 01 MEZOGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 10,4 25 GUMI-, MUANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 8,6 74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 7,1 51 NAGYKERESKEDELEM 5,5 32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 5,3 99 TERÜLETEN KÍV LI SZERVEZET 8,3 34 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 4,3 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 3,4 52 KISKERESKEDELEM 3,1 15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 3,0 70 INGATLANÜGYLETEK 2,2 28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,9 72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG 1,8 31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA 1,8 92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 1,6 85 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1,4 93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 1,3 26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,0 A kiadott általános engedélyek vonatkozásában az ágazati megoszlás kissé eltér bb képet mutat: itt is az épít ipar vezet egyötödös részaránnyal, ezt követi a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás egytizedet meghaladó részesedéssel, a nagy- és a kiskereskedelem 6-6%-os aránnyal rendelkezett. Nemzetgazdasági Ág Megoszlás,% 45 ÉPÍTOIPAR 19,7 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 13,4 51 NAGYKERESKEDELEM 5,8 52 KISKERESKEDELEM 5,7 32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 4,6 74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 3,6 15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 3,5 93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 3,1 70 INGATLANÜGYLETEK 2,9 34 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 2,8 18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZORMEKIKÉSZÍTÉS 2,5 92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 2,4 80 OKTATÁS 1,8 72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG 1,8 31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA 1,5 35 EGYÉB JÁRMU GYÁRTÁSA 1,4 63 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTO TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS 1,2 60 SZÁRAZFÖLDI, CSOVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS 1,2 26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,1 A I. negyedév végén érvényes engedélyekr l, és bejelentésekr l A negyedév végén érvényes engedélyek, és bejelentések száma darab volt, egynegyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Az érvényes általános engedélyek száma változatlan maradt, a bejelentések száma pedig egyharmadával mérsékl dött. 4

5 K.1. Kiadott engedélyek és bejelentések száma külföldi munkavállalók részére állampolgárságonként (db) I. negyedév Országok 2009.I. Kiadott általános engedélyek Mez gazdasági szezonális engedéylek Bejelentések* Összesen változás elöz évi %-ban 2008 változás elöz évi %-ban 2009.I. változás elöz évi %-ban 2009.I. változás elöz évi %-ban általános mg-i szezonális Ausztria , ,4 2,2 1,5 Belgium , ,4 0,4 0,3 Dánia , ,0 0,1 0,1 Egyesült Királyság , ,5 1,3 0,9 Finnország 8 100, ,0 0,1 0,1 Franciaország , ,6 1,8 1,3 Görögország , ,7 0,0 0,0 Hollandia , ,9 0,3 0,2 Írország 9 7 4,5-szörös 9 7 4,5-szörös 0,1 0,1 Luxemburg - Németország , ,7 4,2 2,9 Olaszország , ,5 0,5 0,4 Portugalia , ,0 0,0 0,0 Spanyolország , ,0 0,3 0,2 Svédország , ,0 0,0 0,0 -EU-15 összesen , ,9 11,6 7,9 Ciprus 1 100, ,0 0,0 0,0 Csehország , négyszeres 0,9 0,6 Észtország ,0 0,0 Lengyelország , ,8 1,0 0,7 Lettország , ,0 0,0 0,0 Litvánia 3 100, ,0 0,0 0,0 Málta - Szlovákia , ,9 6,9 4,7 Szlovénia ,3-szoros ,3-szoros 0,4 0,2 Újonnan csatl. összesen , ,6 9,3 6,4 Bulgária , ,4 0,6 0,4 Románia , ,8 77,1 52,9 BG, RO összesen , ,4 77,7 53,4 Európai Únió , ,3 98,6 67,7 Horvátország , , ,3 2,0 0,0 0,6 Norvégia , ,3 0,1 0,1 Oroszország , ,5 1,6 0,5 Svájc ,0 0,2 0,1 Szerbia , , ,1 9,9 100,0 0,2 4,0 Törökország , , ,4 2,0 0,0 0,6 Ukrajna , , ,5 37,3 0,3 11,6 egyéb , ,9 1,8 0,0 0,6 Egyéb európai összesen , , ,1 54,7 100,0 0,9 18,1 Amerikai Egyesült Államok , , ,9 2,8 0,0 0,9 Ausztrália , ,1 0,4 0,0 0,1 Dél Korea , Izrael , ,6 0,4 0,0 0,1 India , Japán , ,6 5,2 1,6 Kanada , ,2 0,6 0,0 0,2 Kína , ,7 15,4 4,7 Mongólia , ,7 3,8 1,2 Thaiföld , ,6 4,0 1,2 Vietnam , ,0 3,0 0,9 egyéb , , ,6 5,4 0,4 1,9 Európán kívüli országok , , ,4 45,3 0,5 14,2 Hibás kód Mindösszesen , , ,5 100,0 100,0 100,0 100,0 * év els negyedévében az EU-s állampolgároknak kiadott engedélyeket statisztikai összehasonlíthatóság érdekében átsoroltuk a bejelentések kategóriájába. Kiadott engedélyek megoszlása, % bejelentések összesen

6 K.2. Kiadott engedélyek és bejelentések száma külföldi munkavállalók részére régiónként, f I. negyedév Régiók általános engedély Kiadott engedélyek, 2009 mez gazdasági szezonális eng /2008 bejelentés összesen változás, f elöz évi %-ban Közép-Magyarország ,3 Közép-Dunántúl ,0 Nyugat-Dunántúl ,0 Dél-Dunántúl ,4 Észak-Magyarország ,4 Észak-Alföld ,5 Dél-Alföld ,4 Mindösszesen ,5 Kiadott engedélyek és bejelentések megoszlása régiónként, % I. negyedév Régiók általános engedély Kiadott engedélyek és bejelentések megoszlása, 2009 mez gazdasági szezonális eng. bejelentés összesen Közép-Magyarország 71,8-63,3 65,3 Közép-Dunántúl 9,3-12,9 11,7 Nyugat-Dunántúl 4,2-5,4 5,0 Dél-Dunántúl 1,9-2,5 2,3 Észak-Magyarország 4,0-2,1 2,6 Észak-Alföld 3,4-1,4 2,0 Dél-Alföld 5,4 100,0 12,5 11,0 Mindösszesen 100,0 100,0 100,0 100,0

7 K.3. Kiadott engedélyek, bejelentések valamint száma (f bb állampolgársági csoportok kiemelve) I. negyedév I. negyedév Változás, I. negyedév Változás, 2008/2007.I. negyedév db db db % Kiadott általános engedélyek ,2 Ebb l: ukrán ,0 Kínai ,8 szerb ,2 Kiadott szezonális engedélyek szörös Ebb l: ukrán 5-5 szerb Bejelentések ,0 Ebb l: szlovák ,9 román ,8 német ,7 Összesen ,5 Ebb l: román ,8 szlovák ,9 ukrán ,0 szerb ,9 kínai ,8

8 K.4. Az egyes ágakban (TEÁOR) külföldiek számára kiadott általános engedélyek számának megoszlása (nem teljes lista) I. negyedév Nemzetgazdasági Ág Megoszlás,% 45 ÉPÍTOIPAR 17,0 01 MEZOGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 10,4 25 GUMI-, MUANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 8,6 74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 7,1 51 NAGYKERESKEDELEM 5,5 32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 5,3 99 TERÜLETEN KÍV LI SZERVEZET 8,3 34 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 4,3 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 3,4 52 KISKERESKEDELEM 3,1 15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 3,0 70 INGATLANÜGYLETEK 2,2 28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,9 72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG 1,8 31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA 1,8 92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 1,6 85 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1,4 93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 1,3 26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,0 P

9 K.5. Az egyes ágakban (TEÁOR) bejelentett külföldi munkavállalók számának megoszlása (nem teljes lista) I. negyedév Nemzetgazdasági Ág Megoszlás,% 45 ÉPÍTOIPAR 19,7 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 13,4 51 NAGYKERESKEDELEM 5,8 52 KISKERESKEDELEM 5,7 32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 4,6 74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 3,6 15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 3,5 93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 3,1 70 INGATLANÜGYLETEK 2,9 34 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 2,8 18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZORMEKIKÉSZÍTÉS 2,5 92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 2,4 80 OKTATÁS 1,8 72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG 1,8 31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA 1,5 35 EGYÉB JÁRMU GYÁRTÁSA 1,4 63 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTO TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS 1,2 60 SZÁRAZFÖLDI, CSOVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS 1,2 26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 1,1 P

10 K.6. Az egyes foglalkozásokban (FEOR) külföldiek számára kiadott általános engedélyek számának megoszlása (nem teljes lista) I. negyedév FEOR Kód Megoszlás,% 91 EGYSZER SZOLGÁLTATÁSI JELLEG FOGLALKOZÁSOK 17,4 92 EGYSZER MEZ GAZDASÁGI ÉS ERD GAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK 11,4 81 FELDOLGOZÓIPARI GÉPEK KEZEL I 4,8 51 KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI FOGLALKOZÁSOK 1,3 13 GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETEK VEZET I 1,0 31 TECHNIKUSOK ÉS HASONLÓ M SZAKI FOGLALKOZÁSOK 0,8 36 GAZDASÁGI, PÉNZINTÉZETI ÜGYINTÉZ K 0,6 82 EGYÉB HELYHEZ KÖTÖTT GÉPEK KEZEL I 0,6 53 NEM ANYAGI JELLEG SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK 0,5 74 VAS- ÉS FÉMIPARI FOGLALKOZÁSOK 0,5 76 ÉPÍT IPARI FOGLALKOZÁSOK 0,5 25 GAZDASÁGI, JOGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOGLALKOZÁSOK 0,5 39 EGYÉB ÜGYINTÉZ K 0,5 22 EGÉSZSÉGÜGYI - FELS FOKÚ KÉPZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ - FOGLALKOZÁSOK 0,4 42 ÜGYVITELI (ÜGYFÉLFORGALMI) JELLEG FOGLALKOZÁSOK 0,4 73 KÖNNY IPARI FOGLALKOZÁSOK 0,4 83 MOBIL GÉPEK KEZEL I 0,3 32 EGÉSZSÉGÜGYI FOGLALKOZÁSOK 0,3 61 MEZ GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK 0,3 41 IRODAI JELLEG FOGLALKOZÁSOK 0,3 P

11 E.1. Érvényes munkavállalási engedélyek külföldi munkavállalók részére állampolgárságonként, f márc 31. Általános engedélyek, f Mez gazdasági szezonális engedélyek, f Bejelentések, f Országok változás elöz év azonos változás elöz év azonos változás elöz év azonos változás III III III III , f id pontjának %-ban 2008, f id pontjának %-ban 2008, f id pontjának %-ban 2008, f elöz év azonos id pontjának %-ban Ausztria , ,0 0,8 Belgium , ,7 0,2 Dánia , ,7 0,1 Egyesült Királyság szeres szeres 0,4 Finnország , ,0 0,1 Franciaország , ,1 0,7 Görögország , ,3 0,0 Hollandia , ,9 0,1 Írország ,5-szörös ,5-szörös 0,0 Luxemburg , ,0 0,0 Németország , ,7 1,3 Olaszország szoros szoros 0,3 Portugalia ,3-szoros ,3-szoros 0,0 Spanyolország szoros ,0 0,1 Svédország ,2-szoros ,2-szoros 0,0 -EU-15 összesen ,3-szoros ,2 4,2 Ciprus , ,0 0,0 Csehország , ,9 0,7 Észtország , ,4 0,0 Lengyelország , ,1 3,2 Lettország , ,3 0,0 Litvánia , ,7 0,1 Málta Szlovákia , ,7 34,5 Szlovénia , ,8 0,2 Újonnan csatl. összesen , ,9 38,9 Bulgária , ,1 0,2 Románia , ,8 16,6 BG, RO összesen , ,8 16,8 Európai Únió , ,5 59,8 Horvátország , szeres ,0 1,1 Norvégia , ,0 0,0 Oroszország , szörös ,6 0,6 Svájc , ,9 0,0 Szerbia , ,3-szoros ,5 5,3 Törökország , , ,6 0,9 Ukrajna , ,4-szeres ,0 15,8 egyéb , , ,7 0,0 Egyéb európai összesen , ,5-szörös ,7 23,8 Amerikai Egyesült Államok , , ,4 0,8 Ausztrália , ,9 0,1 Dél Korea , ,1 0,8 Izrael , ,4 0,2 India , ,6 1,0 Japán , ,8 1,5 Kanada , ,4 0,2 Kína , , ,6 4,7 Mongólia , ,0 2,2 Thaiföld , ,1 1,2 Vietnam , , ,1 1,3 egyéb , szoros ,6 2,4 Európán kívüli országok , ,3-szoros ,6 16,3 Hibás kód , ,0 0,0 Mindösszesen , , ,1 100,0 Összesen megoszlás %

12 E.2. Érvényes munkavállalási engedélyek régiónként, db 2009.III.31. Régiók általános engedély Érvényes engedélyek III. 31-én mez gazdasági szezonális engedély bejelentés (regisztráció) összesen /2008 változás, db elöz év azonos id pontjának %-ban Közép-Magyarország ,5 Közép-Dunántúl ,0 Nyugat-Dunántúl ,2 Dél-Dunántúl ,9 Észak-Magyarország ,4 Észak-Alföld ,8 Dél-Alföld ,2 Mindösszesen ,1 Érvényes munkavállalási engedélyek megoszlása régiónként % III.31. Érvényes engedélyek III. 31-én Régiók általános engedély mez gazdasági szezonális eng. bejelentés (regisztráció) összesen Közép-Magyarország 71,8 42,6 54,2 Közép-Dunántúl 7,4 37,5 25,5 Nyugat-Dunántúl 3,9 7,0 5,7 Dél-Dunántúl 3,3 1,5 2,2 Észak-Magyarország 5,2 4,7 4,9 Észak-Alföld 3,5 2,2 2,7 Dél-Alföld 5,0 4,5 4,7 Mindösszesen 100,0 100,0 100,0

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i 2009. I. félévében, az ÁFSZ adatai alapján Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i -ben Foglalkoztatási Hivatal Készült A Foglalkoztatási Hivatal Statisztikai

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6.

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6. TÁBLAMELLÉKLET 1.1. A magyar gazdaság és a turizmus főbb mutatói, 2004 2008...3 1.2. Regisztrált vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2008. december 31...4 1.3. Regisztrált vállalkozások

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január augusztus 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának főbb sajátosságai

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának főbb sajátosságai A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának főbb sajátosságai 2011. I. félévben Budapest Készült A Foglalkoztatási Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályán Főosztályvezető: Busch Irén Készítette:

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

SiteTalk Mobile Alkalmazás

SiteTalk Mobile Alkalmazás SiteTalk Mobile Alkalmazás Kérdések és Válaszok Mobile Dialer Symbian & Windows Version 1.2 Tárcsázó letöltésével kapcsolatos kérdések Támogatja a telefonomat a SiteTalk Mobile szolgáltatás? Mit tegyek,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

A évi nagy nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések eredményei. TIMSS 2015 PISA 2015 Országos kompetenciamérés 2015

A évi nagy nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések eredményei. TIMSS 2015 PISA 2015 Országos kompetenciamérés 2015 A 2015. évi nagy nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések eredményei TIMSS 2015 PISA 2015 Országos kompetenciamérés 2015 A TIMSS 2015 eredményei A 4. és 8. évfolyamos tanulók matematikai és természettudományi

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön

Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Migrációs trendek az OECD országokban (forrás: Magyarországi munkaerőpiac

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

PIAC A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. V. évfolyam/10. szám /20. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS

PIAC A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. V. évfolyam/10. szám /20. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/1. szám 5.3. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai... 6

Részletesebben

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt.

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. A világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának főbb sajátosságai

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának főbb sajátosságai A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának főbb sajátosságai 2013. I-III. negyedév Budapest 1 Készült A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályán Főosztályvezető: Busch Irén

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Témák ismertetése Az EURES hálózat bemutatása A munkavállalás általános szabályai Álláskeresés Élet- és munkakörülmények A válság okozta változások

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Külföldön sem kell spórolniuk a mobilnettel a Telenor ügyfeleinek. Írta: Telenor május 22. péntek, 12:05

Külföldön sem kell spórolniuk a mobilnettel a Telenor ügyfeleinek. Írta: Telenor május 22. péntek, 12:05 A Telenor valamennyi feltöltőkártyás és havidíjas ügyfele a korábbinál kedvezőbb áron mobilinternetezhet külföldről, akár Európán kívülről is. A május 20-tól elérhető új napi-, és hetijegyeket választva

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 2 DHL GLOBALMAIL BUSINESS HOGYAN MŰKÖDIK? JELLEMZŐK Tegye borítékba, és címezze meg a leveleket. Csomagolja be a leveleket a DHL-től kapott dobozba vagy zsákba. Töltse ki a légi

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben