Nyeregbe, tekerj be!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyeregbe, tekerj be!"

Átírás

1 A Közhasznú Alapítvány Nyeregbe, tekerj be! című projektjének hatásvizsgálata húsz perccel gyorsabban érek be a suliba és a reggeli alvásom hosszabb lett, meg kényelmesebb is biciklivel közlekedni megszerettem biciklivel bejárni, és ezután is azzal fogok (résztvevők)

2 Előzmények, megvalósító szervezetek. A főpályázó, a Jövőkerék Közhasznú Alapítvány átfogó célja, hogy elősegítse, támogassa - Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után - az európai értékek megerősödéséhez és érvényesüléséhez elengedhetetlen helyi közösségek, civil szerveződések és autonóm állampolgárok képességeinek, erőforrásainak, lehetőségeinek fejlesztését és kiaknázását elősegítő önálló kezdeményezéseket, programokat. Az Alapítvány segítséget kíván adni a civil partnerek számára különböző ötleteik konkrét fejlesztési projektté érleléséhez, illetve azok megvalósításához. Ennek során nagy hangsúlyt szeretne fektetni a megértés, az együtt gondolkodás és együttműködés, illetve a nyílt kommunikáció és információcsere módszereire, eszközeire. A kerékpáros közlekedés népszerűsítése terén a 2011-ben valósították meg a BringArt projektjüket, melynek célja használt kerékpárok művészi és műszaki felújítása és adományként való továbbjuttatása volt. A projektet a Novus Művészeti Iskolákkal szoros együttműködésben valósították meg. A műhely vezetői között öregdiákok és lelkes külsősök egyaránt voltak. A Novus Gimnázium diákjai önkéntesen, előzetes egyeztetés alapján vehettek részt a munkában, mely művészi és társadalmi szolidaritásra nevelt: a kétnapos workshop során megismerkedtek a vázakra festendő, különböző népek kultúrájából merített motívumkinccsel; elsajátították a szükséges festőtechnikákat; képet kaptak a környezetbarát városi közlekedésről; részt vettek az adományozottak kiválasztásában és megismerték az önkéntes munka fontosságát. A workshop a Fiatalok Lendületben Program támogatásával jött létre. A projekt svájci partnere a Pro-velo Sweiz volt, ami a nemzeti kerékpáros érdekvédelmi ernyőszervezet 35 tagszervezettel és több, mint taggal. Egyéb tevékenységeik mellett ők tervezték, fejlesztették és valósítják meg az évente megrendezésre kerülő bike2school projektet Svájcban. A program 2007-ben kezdődött Bázelben egy mintaprojekttel. Célja, hogy a kerékpározást, mint fenntartható, egészségfejlesztő és környezettudatos közlekedést népszerűsítse az iskolákban, a éves fiatalok körében. Pontgyűjtő versenyt rendeztek, ahol a legtöbb kilométert tekerő és pontot gyűjtő diák és osztály díjazásban részesült. A mintaprojektből mára egész Svájc területét érintő program lett, melyben tevékenyen részt 1

3 vesznek a diákok, a szülők, az iskolák és az önkormányzatok is ben több mint 200 osztály, több mint 3000 diákja több mint kilométert tekert 4 hét alatt kerékpárral a projekt keretében. A legtöbb pontot gyűjtő osztályok és egyének nyereményben részesültek. A biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében a diákokat képzésben részesítették, valamint gyakorlati hasznos tanácsokkal látták el. Projektről A Jövőkerék Alapítvány személyes kapcsolatai révén kereste meg a későbbi partner céget annak reményében, hogy a jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező szervezet iskolai projektjét átvegye és adaptálja a hazai adottságokhoz. A projekt tervezési időszakában jó együttműködés alakult ki a két szervezet munkatársai között. A svájci partner biztosította a pályázat sikeres megírásához nélkülözhetetlen szakmai és adminisztratív inputját, a Jövőkerék munkatársai pedig ezek segítségével, és a honosíthatóság lehetőségeinek a figyelembe vételével fejlesztették a projektet. Az ilyen módon közösen kidolgozott pályázatot a közreműködő szervezet pozitívan bírálta el. A projekt átfogó célját és a társadalmi és gazdasági egyenlőséghez való hozzájárulását a következőkben határozták meg: 1, az együttműködő szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés megerősítése mellett a kapacitásfejlesztés, 2, a magyarországi kerékpáros kultúra fejlesztése. A projekt közvetlen célcsoportjába a két szervezet és annak munkatársai, szakértői, a négy XIV. kerületi gimnázium diákjai, szüleik és a kerületben autóval közlekedők, a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések politikai, szakmai döntéshozói, valamint magyarországi és svájci kerékpáros civil szervezetek tartoztak. A közvetett célcsoportba a versenybe be nem vont iskolás korosztály valamint az autóval közlekedő magyarországi lakosság tartozott. 2

4 A pályázatban a következő tevékenységeket tervezték: - Jó gyakorlatok gyűjtése és svájci tanulmányút - Tanulmányírás: hazai problémák svájci minták alapján történő megoldását bemutató tanulmány írása, kiadvány szerkesztése és terjesztése politikai és szakmai döntéshozók körében - Kampány szervezése: iskolai verseny és autós szelídítés - Svájci partner magyarországi látogatásai - Projekt továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a projekttapasztalatok levonása, a kampány hatékonyságvizsgálat és további együttműködési lehetőségek feltérképezése alapján. A projekt tervezett eredményeként a következőket határozták meg: - biztonságosabb kerékpározás elterjedése - fenntartható és környezettudatos közlekedés népszerűsödése - a Svájcból átvett minták honosítása és azok terjesztése - a két szervezet közötti együttműködés megerősítése - a magyarországi kerékpáros kultúra fejlesztése - az autósok kerékpárosokhoz való hozzáállásának javítása - a magyarországi környezetszennyezésből fakadó problémák csökkentése - társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése Jelen tanulmány célja a projekt átfogó értékelése, a célok és vállalt mutatók elérésének vizsgálata, a projekt hatásának elemzése. Ennek módszere pedig a projektben tervezett tevékenységek megvalósulásának vizsgálata, a résztvevők és a megvalósítók visszajelzéseinek az elemzése, valamint a projekt nyilvánosságának a taglalása. Először a megvalósított tevékenységeket vesszük sorra: Projektindítás, koordináció, együttműködés. Az Alapítvány munkatársainak ellentétben a svájci partnerrel, elenyésző szakmai tapasztalata volt a kerékpározás terén. Projekt koordinációban és adminisztrációban viszont jelentős tapasztalatokkal bírtak, felismerve szakmai kompetenciáik korlátait olyan kerékpáros szakembereket vontak be a megvalósításba, akik garantálták a megfelelő szakmai színvonalat. Így a projektet Mészáros Attila vezette, aki elsősorban szociális és kulturális témájú hazai és 3

5 nemzetközi projekteket valósított meg korábban, a pénzügyek bonyolítását külsős cégre bízták, és jelentős adminisztrációs és kommunikációs segítséget biztosított Gábor Zita, aki önkéntesként vett részt a programban. A szakmai színvonal garantálása érdekében László Jánost és Kürti Gábort vonták be a megvalósításba, akik a magyar kerékpáros kultúra kiemelkedő alakjai, János a Magyar Kerékpáros Klub vezetője, Gábor pedig a Critical Mass alapítója és szervezője. A svájci partner szakmai felkészültsége és együttműködési készsége, valamint a bevont magyar szakemberek így biztosították, hogy az alapítvány munkatársainak ez irányú szakmai kompetenciái fejlődjenek és, hogy a projekt megvalósítás megfelelő szakmai színvonalon történjen. A pályázó sokrétű, egymásra épülő tevékenységet tervezett a pályázatában, ennek ellenére bár kisebb csúszásokkal sikert teljesítenie a vállalásokat, ami a koordináció megfelelő színvonalú működését jelzi. A partnerrel kiváló szakmai és emberi együttműködés alakult ki a projekt megvalósítás során. Az együttműködést segítette a korábbi személyes kapcsolat, az együttműködés kereteinek tisztázása még a pályázati előkészítés szakaszában, az egyértelmű feladat leosztás, de jelentősen segített az együttműködést a megvalósítás alatti személyes találkozások is. Jó gyakorlatok gyűjtése Az Alapítvány munkatársai összegyűjtötték a magyarországi kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos szakpolitikai és gyakorlati hiányosságokat és elküldték a svájci partnernek, aki tíz olyan svájci jó gyakorlatot gyűjtött össze, amelynek hazai adaptálása segítheti a magyarországi kerékpáros kultúra fejlesztését. Ezek a jó gyakorlatok a következők voltak: - Mobilitás oktatás az iskolában - Kampány a közlekedők fogékonyságának növelésére - Kerékpáros házhozszállítás - Kampány a biztonság növelésére - Kerékpárral munkába - Kerékpárparkolás - Kerékpárállomás - Kerékpártárolók, állomások - Kerékpártárolás településen - Linklista kerékpáros szervezetek és projektek 4

6 Svájci tanulmányút Az első tanulmányút során olyan berni, bieli és burgdorfi civil szervezeteket és önkormányzati kezdeményezéseket látogattak meg az Alapítvány munkatársai, amelyek a városi kerékpározás kezelésével, népszerűsítésével, biztonságosabbá tételével foglalkoznak, valamint olyan innovatív szociális, munkaerő-piaci integrációs szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek kapcsolódnak a városi kerékpározáshoz. A tanulmányúton az alapítvány munkatársai mellett részt vett László János és Kürti Gábor Dezső is, ami megfelelt a pályázati vállalásnak, ami szerint a kapacitásbővítés nem csak a megvalósítók, hanem azok partner szervezeteinél is megtörténik. A következő események történtek az első tanulmányút során. Pro Velo Schweiz ahol személyesen megismerkedtek a projekt kidolgozásában résztvevő kollégáikkal, Marianne Fasslerrel és Martina Dvoracekkel. Ismertetőt kaptak a szervezet múltjáról, felépítésről, munkatársairól és aktuális tevékenységeiről. Részletekbe menően ismerhették meg a Nyeregbe, tekerj be! szempontjából legfontosabb projektjüket a bike2school, emellett a bike to work kampányukat és az évente kétszer megrendezésre kerülő, a szervezet fenntartásában fontos szerepet játszó bringa piacot. Bemutatták a migráns nők és gyerekek integrációját segítő kerékpáros programjukat, a szemléletformáló kampányaikat és elmesélték az évente kiosztott kerékpáros díj történetét. Megismerhették még a kerékpáros turizmusfejlesztési projektjeiket is, ami a későbbiekben új közös projekt kidolgozásának lett az alapja. A svájci kollégáinkkal röviden ismertették a hazai kerékpáros közlekedés helyzetét valamint az aktuális fejlesztéseket, projekteket, kezdeményezéseket. Meglátogatták a Kirchenfeld Gimnáziumot is, ahol két olyan osztály diákjaival beszélgethettek, akik részt vesznek a bike2school programban. A közös projekt megvalósítása szempontjából tanulságos volt, hogy mi a véleménye a gyerekeknek a kampányról, mi motiválja őket a kerékpározásban, milyen díjak mozgatják meg őket, milyen adminisztratív feladatokkal jár a részvétel, és, hogy milyen feladatok hárulnak a tanárokra. Bielbe, Jonas Schmid bemutatta a Svájcban is újszerű, gps nyomkövetővel ellátott, szimbolikus éves bérletért kölcsönözhető kerékpárkölcsönző rendszer fejlesztését és működtetését. Valamint azt a honosításra megfontolt jó gyakorlatot is, ami a projekt szociális eleme: a munkaerőpiacról kiszorult személyek reintegrációs céllal dolgoznak a projektben. Ők szállítják a kerékpárokat a különböző állomások között, hogy mindenhol egyenlő számban legyenek elérhetők a bringák. Ők látják el a kerékpárok karbantartásával kapcsolatos feladatokat is, emellett bringás szervizszolgáltatásokat biztosítanak a lakosságnak, és foglalkoznak kerékpáros házhoz szállítással is. 5

7 Megismerhették a Velospot díj nyertesét, egy szociális otthont. A kerékpározás iránt elkötelezett igazgatónő elmondta, hogy hogyan kapcsolódtak a Pro Velo bike to work akciójához, milyen módon motiválták a munkatársaikat a kerékpár használatára, és milyen belső játékkal népszerűsítették a kerékpározást. Megmutatta, hogy a Pro Velo díjával járó pénzbeli támogatással milyen speciális kerékpárt szereztek be, amivel a mozgásukban korlátozott lakóikat is részesíthetik a kerékpározás élményében. Továbbá megismertek egy burgdorfi, komplex kerékpáros projektet, ami magába foglalja a kerékpárkölcsönzést, a tárolást, és különböző szociális, munkaerő-piaci integrációs szolgáltatások gyakorlati megvalósítását. A későbbi honosítási lehetőségek miatt különösen a kerékpáros klub vezetőjének figyelmét keltették fel azok a kerékpározáshoz kapcsolódó szociális elemek, amelyek célja a különböző hátrányokkal küzdő, az elsődleges munkaerő piacról kiszoruló emberek reintegrációja és rehabilitációja. Ilyenek voltak a kerékpár szerviz, ahol a javítások mellett a kerékpárok újrahasznosításával, általuk feljavított kerékpárok adományozásával, valamint eladásra szánt bringák összerakása. Ezeket a feladatokat főként munkanélküliek látják el. A segélynél magasabb bért kapnak, közben munka tapasztalatot is szereznek. Ilyen szolgáltatás volt még a házhoz szállítás, valamint egy varroda ahol bringás táskákat is gyártottak a szociális hátrányokkal küzdők. 6

8 Meglátogatták továbbá az évente kétszer megrendezésre kerülő legnagyobb svájci kerékpár piacot, ami a magyarországi szakmai szervezeteknek is egy jó példa a forrásteremtésre, és a tagok toborzására, mert az eladások utáni jutalékokból származó bevétel jelentősen hozzájárul a Pro Velo működési költségeihez. A Bernben és környékén megvalósult tanulmányút jó alkalmat biztosított arra, hogy a partnerek információkat szerezzenek egymás működési struktúrájáról, jó gyakorlatokat ismerjenek meg, kapacitásfejlesztés valósuljon meg, és megerősödjön a két szervezet közötti együttműködés. 7

9 Tanulmányírás, kiadvány A projekt honlapján is elérhető kiadványt László Jánossal, a magyar kerékpáros klub szakmai vezetőjével és a svájci partnerek közreműködésével állították össze. A tanulmány alapját a svájci jó gyakorlatok képezik, elsősorban azok, melyek hazai adaptációja felkeltheti az önkormányzatok, kerékpáros szakemberek és döntéshozók érdeklődését. A kiadványt 500 példányban gyártották le, és egy kísérő levéllel juttatták el önkormányzati és minisztériumi döntéshozókhoz valamint kerékpáros szakmai szervezetekhez. A húsz oldalas kiadvány négy témát dolgoz fel: - a kerékpáros közlekedés fejlődése Magyarországon, - miért érdemes a településeken a kerékpáros közlekedést fejleszteni - a kerékpáros közlekedés fejlesztésének eszközei - svájci tapasztalatok, azok felhasználási javaslata. Bár az Alapítvány nem kért visszajelzést, de a Debreceni Önkormányzat így is megköszönte a kiadványt, ami jelzi a hiánypótló írás hasznosságát. A svájci jó gyakorlatok adaptációjának a bemutatása hatékonyan segítheti a magyar kerékpáros fejlesztéseket, tájékoztathatja az 8

10 önkormányzatokat a kerékpáros közlekedésben rejlő előnyökről, valamint megismerteteti a projekt támogatóját az önkormányzati döntéshozókkal. Iskolai kampány A kampány előkészítése a tervezett iskolák (Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Sylvester János Református Gimnázium, Varga Márton Kertészeti Szakképző Intézet) és tanárok (Márkus Mónika, Menyhárt Erika, Kiss Kornélia) beszervezésével, felkészítésével, a rendhagyó osztályfőnöki órák tematikájának meghatározásával, az előadók felkérésével és felkészítésével, az órarend összeállításával, a kreatív anyagok legyártásával kezdődött. A kerékpározás előnyeiről, a biztonságos közlekedés fontosságáról és szabályairól, továbbá a projekt, valamint az iskolai verseny bemutatásáról szóló óráról készített előadás tematikája 9

11 jelen tanulmány melléklete. Az első körben bevont három iskolában összesen 25 osztályt értek el, így összesen több mint 500 gyerekhez jutottak el a rendhagyó osztályfőnöki órával. A három iskola összes diákja a kihelyezett plakátok, a projekt honlapja, vagy Facebook profilja révén értesülhetett a projektről és annak támogatójáról. Az előkészítés során változtattak a verseny szabályzaton és a diákok motivációját célzó díjakon - ezt egyeztették a támogatás közvetítő szervezettel. Két iskolában a verseny április közepén kezdődött, a harmadik iskolában pedig május elején. Áprilisban nyilvánvalóvá vált, hogy a tervezésnél felülbecsülték a bringázó gyerekek számát, és ezért nem tudják teljesíteni a vállalt, vonatkozó indikátort, ezért újabb iskolák beszervezése mellett döntöttek, így került be a projektbe a Teleki Blanka Gimnázium és az Álmos Vezér Gimnázium. 10

12 A gyerekek körében a rendhagyó osztályfőnöki órákon túl plakátokkal hirdették be a bringás versenyt, melynek lényege az volt, hogy az adott egy hónapban minél több alkalommal menjenek kerékpárral iskolába a gyerekek. A diákok figyelmét a versenyre a projektbe bevont tanárok is többször felhívták, valamint díjmentes bringa szervizszolgáltatást is biztosítottak a biztonságos közlekedés, és a résztvevők toborzása érdekében. A versenyre jelentkező diákok pontgyűjtő füzetet kaptak, melybe az iskolánként megbízott diákok pecsételtek minden olyan napon, amikor a résztvevő kerékpárral érkezett. A verseny szabályzat átalakítása révén nem csak azokat díjazták, akik sokszor érkeztek biciklivel, hanem minden résztvevőt, ezzel is buzdítva a gyerekeket a kerékpározásra. A játék szabályzat projekt honlapján és a Facebook profilján volt meghirdetve. Az eredményhirdetésre június 27-én került sor a Kertem vendéglőben, a Városligetben, ahol kisorsolták a verseny fődíját a Go-pro kamerát, amit Botos Antal, 10. évfolyamos Neumannos diák nyert meg. Kiosztották az ajándék pólókat és a bringás kiegészítőket is, valamint egyeztettek a kalandparkba szóló belépőket. A versenyen összesen több, mint 40 gyerek vett részt, akik összesen 350 alkalommal mentek bringával suliba. 11

13 Autós kampány A kampány másik eleme a helyi autósokat érintette, az ő szemlélet formálásuk érdekében moving board kampányt szerveztek a kerületben, bár a pályázatban más média eszköz szerepelt, de a hatékonyság érdekében ezen az irányító hatóság jóváhagyásával változtattak. Májusban, a verseny ideje alatt tíz napon át, 19 nagyobb zuglói útkereszteződésében plakátokkal, szórólappal és autós matricával hívták fel az autósok figyelmét a kerékpárosokra a biztonságos közlekedés érdekében. Így kontaktust értek el, minden kreatív anyagon szerepelt a támogató neve és logója. 12

14 Magyar tanulmányút Decemberben látták vendégül svájci partnereiket, Martina Dvoraceket és Marianne Fasslert. A tervezett 1 fő 2 napos látogatása helyett 2 fő érkezett 1,5 napra. A második látogatásra tervezett workshop helyett a különböző kerékpáros szervezetekkel külön-külön szervezték meg a személyes találkozókat, aminek köszönhetően a kapcsolatteremtés, egymás megismerése és a kerékpáros fejlesztések, jó gyakorlatok, tapasztalatok átadása közvetlenebb módon történt meg. A kétnapos szakmai program során meglátogatták a Budapesti Közlekedési Központ kerékpáros közlekedés fejlesztésével foglalkozó munkatársait, melynek során Bencze-Kovács Virág ismertette a fővárosban zajló fejlesztéseket. Felkeresték a Magyar Kerékpárosklub irodáját, ahol László János, a már Svájcban ismertetett hazai kerékpáros projektek szakmai megvalósításba avatta be a Pro Velo munkatársait. Találkozót szerveztek Halsz Áronnal, a Budapest Cycle Chic mozgalom vezetőjével, aki a kerékpáros közlekedést és a divatot kapcsolta össze kerékpározást népszerűsítő projektjében. Ellátogattak a Hajtás Pajtás vezetőjéhez, Kürti Gáborhoz, aki a futárszolgálat szervezeti felépítése és működése mellett bemutatta a Critical Mass civil mozgalom történetét és sikereit is. Találkoztak a Budapest Bike Maffiával, akik újszerű szociális projektet működtetnek, és egy most induló szociális bringa projektet a Menedékház Alapítványnál. A svájci partner munkatársai inspirálónak találták a magyar kerékpáros mozgalmakat, melyek - ellentétben a svájciakkal - még nem teljesen kiforrottak, és éppen ezért nagyon izgalmasak. A Critical Mass mozgalom mérete és elért eredményei pedig lenyűgözték őket, így a tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megismerése kétirányú volt, ami a projekt egyik jelentős eredménye. 13

15 Március elején járt Magyarországon Sybille Walter, aki a Pro Velo Sweiz Bike2school programjának vezetője. Látogatásának elsődleges célja kampány koncepciójának véglegesítése volt. Emellett látogatást tett a zuglói alpolgármesternél, aki nagyra értékelte, hogy a kerületben valósítják meg az innovatív projektet, és felajánlotta a későbbi együttműködés lehetőségét. A kerékpáros klubbot is meglátogatták, hogy a svájci vendég megismerhesse a hazánkban korábban megvalósult bringás kampányokat. A szakmai látogatásra időzítették az első rendhagyó osztályfőnöki óra megtartását is. A projekt iskolai kampány elemét a résztvevő tanárokkal készült fókusz csoportos beszélgetéssel értékeljük: Betekerő fókuszcsoport a tanárokkal Résztvevők: Menyhárt Erika, Kiss Kornélia, Márkus Mónika P. Zs- Közületek jár valaki kerékpárral dolgozni? M.E- Ha nincsenek prezentációs dolgok akkor én szoktam, nem szeretek szoknyában kerékpározni és nehézkes a tisztálkodást megoldani az iskolában K.K- Én nem szoktam, mert nem zárt a tároló és féltem a biciklimet. M.M- Erős bennem a szándék, de nehezen megoldható, mert a lányomat is vinnem kell, akkor az sokkal lassabb, plusz ő hol tárolja a kerékpárt, szóval sajnos kocsival járok. Szerintetek mik a városi kerékpározás nehézségei? M.E- A kényelmetlenség, hogy nehéz találni egy kerékpár parkolót pl. a Polgármesteri Hivatal előtt, vagy mire átjutnék a városon az nagyon sok idő lenne, illetve nem is mindenhol van kerékpárút, és nem olyan biztonságos. Pl. az Andrássy úton most átrakták a 14

16 kerékpársávot, de ott sem érzem magam biztonságban, mert most garantáltan rám nyitják az ajtót. K.K- Akkor bicikliznék, ha lenne több kerékpárút, vagy korrektül felfestve legyen, én is inkább tömegközlekedem, illetve hétvégén biciklizem. Megyünk a családdal is, de kifelé a városból. M.M- Épp tegnap voltunk ott. Mi is rendszeresen megyünk, de inkább ki a városból, jó levegőre. Akár vonattal valameddig és vissza. És én, mint autós, hadd mondjam el, hogy sokkal több biciklis van az utakon, mint pár éve. Nálunk például nem megoldott a zuhanyzás, izzadtan, büdösen ülni egész nap nem kellemes. P.ZS- Miért vettetek részt a programban, honnan eredt a szándék, a kedv? M.E- Már a futó program is nagyon jó volt, megmozgatta a gyerekeket M.M A futást a mai napig emlegetik, és aki kimaradt belőle, az nagyon sajnálja. M.E A bringást is meghirdettem a teljes iskolában, osztályfőnökök segítségét is kértem és aztán volt az a gyerek, aki részt vett. Jópofa volt, hogy pecsételtek, és volt, aki később csatlakozott, talán épp emiatt. K.K- Nálunk volt pár éve egy biciklis hullám a suliban, aztán most épp egy hullámvölgy van, és kevesen járnak kerékpárral a suliba és ez a program jó volt, hogy felrázza őket. M.M- A sportot próbáljuk propagálni és a mozgást terjeszteni a suliba. Mi is régen többen jártunk, idén meg összesen hatan voltunk a kiránduláson. Kevesebb volt, mint amire számítottam. M.E Öt éve még kevesebb volt a kerékpáros és kevesebb volt az atrocitás. Veszélyesebb lett a közlekedés, több agresszív kerékpáros lett, ahogy az országban is több lett az agresszió. Annyiban is más, mint a futás, hogy ott voltak az órák és egyszer kellett részt venni a futáson. Itt meg sokszor kell részt venni és csak utána lesz nyeremény. Rendszeresen eljárni biciklivel, abban nagy szerepe van a kitartásnak, ami a kamaszoknál fejleszthető ugyan, de nem nagyon van meg alapból. K.K- Nálunk a kétszáz gyerek közül majdnem ötvenen voltak végzősök, így ők eleve kiestek. M.M- Én meg sem hirdettem a végzősök közt a programot. P.ZS - Olyanok is részt vettek a programban, akik előre tudták, hogy csak hébe-hóba tudnak kerékpárral jönni? M.M- Igen, volt ilyen, de nálunk sarkalatos kérdés volt, hogy már egy betekerés után jár-e póló? P.ZS - Mit gondoltok, a jövőre nézve, mivel tudnánk egy picit menőbbé tenni a kerékpározást, hogy többen vegyenek részt? 15

17 M.E Szerintem utólag meg lesz a hatása. Ha ez a csapat kap ezt-azt, pólót, kamerát, akkor a jövőre már keresik ezt a programot és ez behúzza a többieket is. Mint ahogy a futásnál is kérdezték, hogy idén nem szervezünk? És aztán elsikkadt, hogy nem volt futás. P.ZS - Azoknak az indokait ismerjük, akik nem akartak, vagy nem tudtak részt venni a programban? K.K Nálunk sokan járnak be vidékről és ez nehezen összeegyeztethető. Volt, aki bejött Kistarcsáról, de megmondom őszintén féltettem picit. Miközben buzdítottam őket, közben féltettem is őket. Ha meg valaki nagyon közel lakik, akkor meg az a gond, hogy mire előszedi a tárolóból és rendbe rakja, addig már be is sétált. M.E Igen, az optimális távolság 3-5 km, bár volt, aki Csepelről járt be. A másik, meg, hogy mi is 14 éves kortól vagyunk és a kisebbeket kevésbé engedik el a szülők, mert féltik őket és joggal. Meg azért kényelmesek is a gyerekek. Lehet, hogy betekert egyszer, de leizzadt, meg egy picit el is késett és akkor legközelebb már nem jön. Nekik sincs zuhanyzási lehetőségük, csak a tornateremnél, de ott is el kell kérni valakitől a kulcsot, szóval nem egyszerű. Az információk eljutottak hozzátok időben, a szervezéssel minden rendben volt-e, mármint, mi jól csináltuk-e, vagy voltak hibák, vagy van-e valami, amit másképp csináltatok volna? M.M Egy ilyen kínos volt, amikor a tornateremben ki lett hirdetve egy dátum, hogy ekkor kezdődik, én meg egy hónappal későbbi dátumról tudtam. Április helyett májusban kezdtük. M.E Mi is előbb akartuk indítani, de pont leesett a hó. És két hét múlva kezdtük. De egyébként minden rendben volt. M.M Szerintem is minden jó volt. K.K Én is úgy érzem, minden infót megkaptam. Talán csak annyi, hogy a kedvcsináló előadások közül páron nem maradt idő elmondani a nyereményeket, mert kicsöngettek. Ez nem tudom mennyire befolyásolta a vállalkozó kedvet. P.ZS Plakátok szerintetek mennyire voltak figyelem felkeltőek? M.M A bicsajozok vitte a prímet, de szerintem jók voltak. P.Zs Mit gondoltok a pontgyűjtő akcióról és a pecsételő füzetről? M.M szerintem a pecsételés nagyon jó volt, nagyon élvezték. Bár én megmondom őszintén nem vagyok tisztában azzal, hogy a pecsételés, hogyan működik, mert nálunk olyan kevesen jelentkeztek, hogy nem is volt osztály szintű. Még a problémákra visszatérve, sokan mondták nálunk, hogy nincsen biciklijük ill. hogy nem hozzák be a biciklit ide, mert ellopják, mert nálunk kívül van a tároló. K.K Nálunk is belül van, de be lehet mászni a kerítés lyukain. M.M Jó nálunk is belül van, de nem mindenkinek van lakatja. 16

18 M.E- Kicsit tovább is tart az utazás kerékpárral, és korábban is kell felkelniük. P.Zs.- A díjakról mit gondoltok? Megfelelőek voltak, lehetett volna más valami? Mennyire voltak a díjak motiválóak a gyerekeknek? M.E Polók motiválók, együvé tartozást fejeznek ki. K.K A póló jó, de szerintem a mondanivaló, hogy egészségesen éljünk, sportoljunk az fontosabb. Engem senki sem nyaggatott, hogy mi van az ajándékokkal. Nálunk így láttam. P.ZS.- A résztvevőkhöz képest, nagyon kevesen tevékenykedtek a Facebookon. Szerintetek, mi ennek az oka? M.M- Én nem voltam fenn. K.K Én voltam fenn, de nem láttam semmilyen tartalmat, amit lehetett volna lájkolni. M.E Hasznos lett volna egy csoportot létrehozni, ahol lehetett volna fent egy fórum, vagy hasonló. P.ZS És a honlapot látogattátok? M.E Ez a kommunikáció kiesett. Lehet a mi hibánk is, hogy nem voltunk elég aktívak P.Zs Mi tetszett legjobban a programban? K.K Reggeli időszakokat szerettem,amikor pecsételtek, hozták a bicikliket, akkor lehetett érezni, hogy ez egy csapat, volt közösségformáló ereje. Lehet, hogy jövőre már több lenne a résztvevő. M.E Akik amúgy is tevékenyek más területeken, ők vettek leginkább részt a programban. Nálunk is volt közösségformáló ereje. Ők túráznak, próbálnak egészségesen élni. De volt bevonzás is, akik egyébként nem jöttek volna, de ha ő jön, akkor én is. Kérdezték többen, hogy most már nincs kiskönyv, de jöhetnek-e kerékpárral iskolába. N.M Én nem tapasztaltam közösségformálást, de hasznos volt, hogy egy-két gyereket megszólított. Aki nem biciklizett az elkezdett bejárni, és volt, aki mindig betekert. Nálunk a portás bélyegzett, és ő is mondta, hogy jó volt. Sok biciklis vidéki és rendszeresen járnak is, de koleszosok és nem tudtak részt venni. P.Zs Részt vennétek legközelebb is egy ilyen programban? M.M Igen M.E Persze K.K - Igen A kiválasztott iskola tanulóit is fókusz csoportos beszélgetésen kérdeztük a projektről, kerékpáros szokásaikról, a részvételük, vagy távol maradásuk indokairól. 17

19 Betekerő fókuszcsoport - Akik részt vettek a programban P.ZS- Hányan vettetek részt az osztályból a programban? P.G- Négyen vagy öten, volt aki később kapcsolódott be. Később is be tudtak kapcsolódni osztálytársaink. Azzal nem volt gond, hogy lekéstek volna. P.ZS - Közös kirándulást szerveztetek? Ezért jártak plusz pontok a versenyben. B.K.M - Nem. Erről nem tudtunk. P.ZS A hétköznapokban mivel közlekedtek a városban? P.G- Általában tömegközlekedéssel és autóval. B.K.M Én tömegközlekedéssel és kerékpárral. P.ZS - Mit gondoltok, miért csak ilyen kevesen vettek részt a programban? Milyen problémák vannak a városi kerékpározás terén? B.K.M Pl. a rongálás. Volt már, hogy szétrúgták a kerekemet, elrontották a bovdenemet. Én a belvárosba be sem megyek kerékpárral. Ha közelbe kell menni, pl. az Örsig, akkor biciklizem, de ha messzebb, akkor buszozok, mert ha nem vigyázok, akkor engem elütnek, nem biztonságos a közlekedés. ha meg a belvárosban vagyok, akkor nem egy helyen, a biciklit meg nem merem kilakatolni sokáig ugyanoda, meg az már messze is van. P.G. Nagyon rossz a levegő. Én Kerepesről jövök, és azért iktatom be a HÉV-et, mert borzasztó büdös az autók és a buszok kipufogója. Néha betekertem végig a 10 km., de az szörnyű. B.K.M Az elütéstől én mondjuk nem félek, de azt nem szeretem, amikor a böhöm BMWsek a kereszteződésben rám dudálnak, amikor szépen lassan megállok. Az autósok hozzáállása a biciklisekhez szörnyű. Jó mondjuk egy részének, mert van sok jó tapasztalatom is az autósokkal. Elengednek, kikerülnek stb.. P.G Igen, jobban kellene figyelni a többségnek ránk, mert mi vagyunk kevesebben és mi vagyunk a gyengébbek is. B.K.M Kevés a kerékpárút is. Én egy 6 km-es szakaszon jövök be az iskolába, amiből kb. 500 m kerékpárút. P.G. Nekem mondjuk Ilona teleptől végig van bringaút, csak az az 500 m a körforgalomnál, ott nincs. B.K:M Néha fel kell mennem a járdára is, meg az út szélén mély kátyúk vannak, amiket kerülgetni kell és ez is veszélyes. P.G. A kerékpártárolás szerintem megoldott. Mondjuk, este nem megyek bringával, pl. szórakozni, mert sötétben bringázni nem egy életbiztosítás. P.ZS Az iskolában megoldott a kerékpárok őrzése? 18

20 P.G Igen, megoldott, mert a portából pont rálátni a parkolóra. P. Zs - Mi volt az oka, hogy jelentkeztetek a programra? Milyen motivációtok volt? P.G A fődíj. A kamera nagyon motiváló volt. B.K.M Meg hogy egyszerre láttuk meg a plakátot és nem voltunk egyedül. Megláttuk és egyből be is mentünk jelentkezni. P.ZS. - Az osztályból hányan vettetek részt? P.G. négyen, volt aki később kapcsolódott be a versenybe, úgyhogy azzal nem volt gond, hogy valaki lekéste volna. P.ZS. Tudjátok ki szponzorálta a programot? P.G. Svájc?! Ezt csak a kérdőívből tudom, amin egyébként nem volt rajta Svájc! Külön oda kellett írni, hogy Svájc. P.ZS. Menyhárt Erikával, mint kontakt személlyel, mennyire vagytok elégedettek? B.K.M Teljesen. Minden infót elmondott, ha kérdés volt válaszolt. P.G Ha nem volt első óránk, akkor a tanárnőnél volt a pecsét és ő segített pecsételni. P.ZS. Mit szóltok a Betekerő plakátokhoz? P.G Jó volt, ötletes volt. B.K.M Figyelemfelkeltő volt és a like - bike az ötletes volt. P.Zs. Facebook oldalt meglátogattátok? P.G Nem találkoztunk vele. A nagy weboldalt láttam, de a facebookot nem néztem. P.Zs Nem találtátok meg az oldalt? B.K.M Nem is nagyon kerestük. Minden megvolt ami kellett, bejöttünk, pecsételtünk. Erről nem is tudtunk. Nem volt nagyon kihangsúlyozva. P. Zs - Tudjátok, hogy ti hány pontot gyűjtöttetek a verseny során? P.G Maximumot. B.K.M Én kettő vagy három napot kihagytam. A többiek az osztályból, ők is elég jó arányban betekertek. P.Zs Tudjátok mi a fődíj? P.G Igen. Egy Go-Pro vagy egy osztálykirándulás. P.Zs - Honlapot látogattátok? Voltak új infók, érdekességek? P.G Lényegében nem. Mindent megtudtunk a suliban a programról. P.Zs A programnak melyik része tetszett leginkább nektek? P.G Az hogy a többiekkel együtt bringázunk, a tudat, hogy mások is tekernek a suliba. Nem volt olyan nagy a létszám, de így is jó volt. B.K.M Meg, hogy díjat lehetett nyerni. 19

21 P.G Igen, az is, de én megszerettem bejárni és ezután is biciklivel fogok. A HÉV kiegészítő olcsó, 500 Ft egy hónapra, csak az emberekkel nem mindig jövök ki, mert két hely van összesen és elfoglalják a biciklis helyet. B.K.M Nekem még az is tetszett, hogy perccel gyorsabban érek be a suliba és a reggel alvásom hosszabb lett. Meg kényelmesebb is biciklivel közlekedni. P.Zs A többi iskolával, akik részt vettek a programban volt valamilyen kapcsolatotok? P.G Nem, nem volt semmilyen. P.Zs Mit gondoltok, volt valami, ami hiányzott a programból? Ami esetleg népszerűbbé tette volna? P.G Nekem nem hiányzott semmi, az meg hogy, hogyan lehetett volna népszerűbb, az az emberek hozzáállásán is múlik, meg, hogy milyen messze lakik a sulitól. Akinek egyszerűbb tömeg közlekedni, közel laknak, nem éri meg. B.K.M Hosszabb elővenni a biciklit, meg kikötni, mint besétálni. Meg az is sokakat zavar, hogy leizzadnak, és úgy ülik végig az egész napot. P.Zs Nem megoldott a tisztálkodás a suliban? B.K.M Van a diákoknak zuhany, de sok bunkó belehugyozik, meg beleköp a zuhanyzóba, meg beleszemetelnek, és nem szívesen használjuk. Meg csak akkor tudunk bemenni, ha tesióránk van. Egyébként nem. P.G Az lenne az ötletem a városra nézve, hogy ahol alapból vannak őrzött parkolók, ott lehessen bicajjal is parkolni. Fizetek is érte, és akkor többet jönnék este is bringával. B.K.M Hallottam, hogy ki akarják építeni a kölcsönzős biciklirendszert Budapesten. Szerintem eleve halott dolog lenne, mert ellopnák egyből. Tök jó ötlet, de nehéz lesz. A bicikliút hálózat gyenge és nehéz lesz használni. A gyalogosok meg a bicikliúton mennek és elküldenek minket melegebb éghajlatra, ha rászólunk. P.Zs- Külföldön voltatok már bringázni? P.G Nem, de úgy hallottam, hogy jól megvan oldva, pl. Németországban. B.K.M Balaton körbebiciklizést tervezünk nyárra. A biciklis kultúra még nem annyira fejlett Magyarországon. Betekerő fókuszcsoport - Akik nem vettek részt a betekerésen PZS- Hallottatok a betekerő programról? Miről szól ez a kezdeményezés? B.B- Biciklivel be kéne jönni az iskolába. Osztályfőnöki órán volt róla szó. SZ.J- Én is hallottam róla. P.ZS- És egyébként a hétköznapokban jártok kerékpárral? 20

22 SZ.J- Én szoktam járni családdal is meg iskolába is rendszeresen. B.B- Én kirándulni szoktam, magamba elmegyek néha, de azt sem nagyon. P.ZS- Mi volt az oka, hogy nem vettetek részt a programban, hiszen te Juli ráadásul amúgy is kerékpárral jársz iskolába? SZ.J- Hát mert nem jelentkeztem. P.ZS De miért nem jelentkeztél? SZ.J- Mindig néztem, hogy majd jelentkezem, aztán majd legközelebb és a végén meg már nem jelentkeztem rá. P.ZS- Lehet, hogy kevés volt az információ a programról, azért nem jelentkeztél? SZ.J- Nem, teljesen jól voltam informálva, igazából csak rajtam múlott, hogy nem jelentkeztem. B.B- Én nem akartam iskolába jönni kerékpárral, nem volt egy célom. Jó persze jó ötlet, de azért nem. K.K- Nekem például nincs biciklim, én azért nem vettem részt. Illetve van egy, de azzal nem mennék nyilvános helyre. Apám biciklije. Zöldes, foltos, régi és így nem akarok. R.Á- Én csak a végén és nem is tudtam miért járkálnak be ennyien. P.ZS- És milyen közlekedési eszközzel jársz iskolába? B.B- Tömegközlekedéssel. R.J- Én is tömeg közlekedek vagy kocsival. R.Á- Általában kocsival, de tömeg közlekedek is. P.ZS- Milyen okai vannak, hogy nem használtok kerékpárt a városi közlekedés során? B.B- Nem hoznék be biciklit a belvárosba, mert ellopják vagy megrongálják. volt barátom, aki leláncolta jó lakattal, nem tudták elvinni, de ettől függetlenül megrongálták, kiszúrták a kerekét, nyolcast csináltak a kerekébe, rajta ugráltak. R.J- Én vidéken lakok és nehéz megoldani. Vonattal járok be. Azon meg nem mindig van olyan hely ahol fel lehet rakni a biciklit. K.K- Én is azért nem szoktam biciklivel jönni, mert félek, hogy megrongálják. Ha tömegközlekedéssel jövök, akkor nem tud mi elromolni. A buszok általában jönnek. P.A- Engem egyszerűen nem érdekel a kerékpározás. R.Á- Nekem kicsi a biciklim. SZ.J- Én például simán ott merem hagyni a bringámat. Kérdőíves vizsgálat eredményei. 21

23 Az iskolai kampány előtt és után is vizsgáltuk a gyerekek kerékpáros szokásaikat, a projekt ismertségét, részvételük vagy távol maradásuk okait, és hogy értékelni tudjuk a kampányunk eredményeit. A kampány előtt 140 kérdőívet töltettünk ki, ezek eredményei az alábbiak. 1. Az alábbi közlekedési módok közül melyik kettőt használod leggyakrabban városon belüli közlekedésre? 1. BKV 9* gyaloglás autó kerékpár motorkerékpár 0-3 *Az első szám a kizárólagos használatot, a második a valamilyen egyéb eszközzel kombinált használatot mutatja A megkérdezettek mindössze egy tizede használ kerékpárt a városi közlekedésre, kizárólagosan pedig senki. A tömegközlekedés használata jelentős. 2. Az alábbi közlekedési módok közül melyiket használod leggyakrabban iskolába járásra? 1. BKV gyaloglás autó kerékpár motorkerékpár 0 0 Elenyésző azok száma, akik kerékpárral járnak iskolába, legtöbben tömeg közlekednek, és jelentős azok száma is, akik gyalog mennek iskolába. 3. Van-e kerékpárod? 1. igen nem -21 A későbbiekben is felmerül, hogy nincs, vagy nem megfelelő állapotban van a gyerekek kerékpárja. 22

24 4. Milyen gyakran használsz kerékpárt az egyes tevékenységekhez? 4a. Kikapcsolódáshoz, sportoláshoz szabadidőben 1. naponta hetente többször hetente egyszer havonta többször havonta ritkábban soha 11 Feltűnő, hogy azok nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán nem használnak kerékpárt. 4b. Iskolába menetelhez 1. naponta hetente többször hetente egyszer havonta többször 2 5. havonta ritkábban soha 107 Elenyésző számú gyerek jár kerékpárral iskolába, ami igazolja a projekt létjogosultságát. Legtöbben soha nem is próbáltak azzal menni. 4c. Vásárláshoz 1. naponta hetente többször hetente egyszer havonta többször 9 5. havonta ritkábban soha 57 23

25 Iskolán kívüli tevékenységekre többször használnak kerékpárt, mint iskolába menet. 4d. Ügyintézéshez 1. naponta hetente többször 4 3. hetente egyszer havonta többször 7 5. havonta ritkábban soha Az alább felsorolt eszközök/intézkedések közül melyek azok, amelyek biztosan elősegítenék, hogy többet közlekedj kerékpárral? 1. őrzött kerékpártároló a vasútállomáson/közösségi közlekedés nagyobb megállóiban kerékpártároló a hivataloknál/közintézményeknél kerékpártároló az iskoláknál kerékpártároló a bevásárló helyeknél az úthálózat olyan átalakítása, hogy azokon kerékpározva nagyobb biztonságban érezzem magam az úthálózat olyan átalakítása, hogy azokon kerékpározva kevesebb akadályba ütközzek (szegélyek, egyirányú utcák, lépcsők, stb.) kerékpár szerviz kerékpárkölcsönző 2-8 A biztonságos tárolás hiánya nagyban hátráltatja a kerékpáros közlekedést, az iskolákban sem megoldott az őrzött parkoló. 6. Miért szeretsz kerékpárral közlekedni? gyorsaságot, jó vele menni, egyszerűbb vele közlekedni, független, hogy miért, nem tudom, de szeretek, mert nem szeretek gyalogolni, drága a benzin, jó érzés, gyors, élvezet, jó alakunk lesz tőle, szeretem, mert szeretek gyorsan menni, a sebesség élvezete miatt, egészséges és jó dolog, általában barátaimmal megyek, aránylag gyors, szabadságot, gyorsabban érek célba, 24

26 gyorsabban el tudom intézni a dolgaimat, szabadságot, segít mozogni, egészséges és erőt ad, mert egészséges, kikapcsolódás, környezetkímélő, segít a kikapcsolódásban, testedzésnek jó, praktikus, jó sport, jó érzés biciklizni, sebességet, gyors, kényelmes, ingyen van, unaloműző, kedvenc hobbim, legjobb kikapcsolódási forma, gyors, gyorsabb a gyaloglásnál, azért szeretem, mert ha szeretném, járdán is mehetek, ha szeretném, úton is, sport, gyorsabb mozgás, viszonylag gyors, kis helyen is elfér, gyorsabb a gyaloglásnál és szabad levegőn vagyok, jó kikapcsolódás miatt, nem szeretek kerékpározni, gyorsaságot, gyorsabban odaérek valahova, mozgást, nem csak kikapcsolódás, sportolás is egyben, környezetbarát megoldás, jobb közérzet miatt, az időmet megspórolja, mert nem kell gyalogolni, jó sportolási lehetőség, azért, mert kiszellőztetem a fejem, jó sportolási lehetőség, mert a friss levegőn nagyon jó kerékpározni, jó időben, könnyű vele közlekedni, gyorsabb, mint gyalog, szabadságot, örömet, mert gyorsabb, mint gyalog, nekem a szabadságérzetet adja, gyorsabb, mint a tömegközlekedés, szabadságérzetet, szabadságérzetet ad, amikor a lejtőn gurulok lefelé, olcsó megoldás, mert mozgásban tart, szeretem a szelet, ami mellettem süvít, sebesség, mert a saját tempómban tudok menni, szabadságérzetet ad, olcsó, mert izmosabb lesz a lábam, mert élvezetes erdőben, akadályok között nagy iramban haladni, mert gyors, ha dugó van a városban, akkor gyorsabban tudok közlekedni, mozgok és sportolok vele, sportolás miatt segít, gyorsabb, mint a tömegközlekedés, szabadságot ad az autóhoz képest, mert tudok közben nézelődni, kikapcsolódás, mert szerintem jó vele menni, mert kikapcsolódok, mert felfrissít,nem szeretek, jó szabadidő foglalkozás, mert olyan tiszta kerületben lakom, ahol élvezni lehet a tekerést, mert gyorsabban odaérek, ahova akarok, mert gyorsabb, mint a BKV, sebességet, fújja a fejemet a szél, jó érzés, nem szeretek kerékpárral közlekedni, hogy ingyen van, gyors, kikapcsolódást, egészségesebb, vagányabb, mobilisabb a közlekedés, cardio edzéssel egybekötött kikapcsolódás, néha gyorsabb, izmos vádlit, formás feneket, szabadságot, sebességet, sportélményt, gyorsabban haladok, mint gyalog, nem szeretek, mert az úttesten (bicikliúton) nem biztonságos, egészségesebb leszek, nem szoktam, csak nyáron a kertvárosban, erőt ad, szabadságot, nem közlekedek kerékpárral, hogy sportolok közben, tökéletes edzés, sok izmost mozgat, hamarabb célba lehet érni, erőt, nem szeretek kerékpárral közlekedni, gyors, hatékony, testedzés, formás lábam lesz, mert jó sport és edzünk tőle, olyankor az ember kikapcsolódik, mert gyorsabb, mint a BKV, izomlázat, sokkal jobban esik a sör tekerés közben, gyorsabb,mint a gyaloglás A válaszokból jól látszik, hogy a gyerekek tisztában vannak a kerékpározás előnyeivel, és elsősorban külső, infrastrukturális okok miatt nem bringáznak. 25

27 7. Mi a legfőbb oka annak, ha nem szoktál kerékpárral közlekedni? 1. sok az autó az utakon nem megfelelő az időjárás települések közötti közlekedésben nagy a távolság települések között nincs megfelelő kerékpáros úthálózat kerékpártároló hiánya félelem, hogy ellopják a kerékpárt 9-30 A kerékpár féltése és a nem megfelelő úthálózat, valamint az autósoktól való félelem nehezíti a kerékpározást. 8. Mire lenne szükséged ahhoz, hogy májusban egy héti biciklivel járj iskolába? biciklire Pesten, őrzött kerékpártároló, biztonságos tároló, egy jó bicikli, biciklire, új gumi, időre, kerékpár, távolabbi lakhelyre az iskolától, korlátokra, ami leválasztja az autóúttól a bicikli utat, biciklire, közelebb kéne laknom az iskolához, bicikli, bicikliútra a Keresztúri út mellé, megtaláljam a biciklikerék pumpám, jó időjárás, biztonság, hogy ne lopják el, közelebb lakok talán, jó időre, kerékpár javítás, biciklis bérletre, jegyre a vonaton, motiváció, közelebb lakjak, több időre, ne üssön el az autó, hogy ne 15 km-re legyen az iskola, közelebb lakjak az iskolához, megfelelő kisebb forgalmú utakra, megfelelő bicikliút, füstszűrő maszk, közel lakjak, ha lenne kerékpárút, jó időjárás, ha közelebb laknék, kerékpárút egészen az iskoláig, normális biciklitároló a vonaton és a sulinál, jó időjárás, jutalomra, közelebb lakjak az iskolához, biztonságos közlekedésre az autósoktól, nem tudnak rávenni, napsütés, közelebb lakni a sulihoz, biciklire, távolságra, új biciklire, közlekedésben figyelemre a biciklisták iránt, egy biciklire, jó időre, időre, biciklire van szükségem, egy közelebbi lakásra, normális biciklire, biciklire, megfelelő közlekedési feltételek, nagy távolság miatt nem lehet közelebb lévő iskolára, kerékpár lakat, azért nem járok, mert koleszos vagyok, hogy kelljen a suliba járni érettségi után, idő, jó időre, egy biztonságos útvonalra a 17-edik kerületből, biciklire, időben elindulni, reggel több időre, közelebbi ház az iskolához, megfelelő időjárás, őrzött kerékpártároló,ne legyek koleszos, bicikli, bicikliútra, nem járnék semmiféleképpen sem kerékpárral, hogy közelebb lakjak, ha nem lennék koleszos, vagy BKV biciklis bérletre, arra, hogy közelebb lakjak az iskolához, ahova megyek, közel legyen, hogy a suli egy utcára legyen a házamtól, kevesebb délutáni program, több szabadidő, kisebb táv, egy biztonságos hely, ahova be tudom hozni a bringát, hát közelebb lakjak, biciklire, bicikli, bicikli utakra, közel 26

28 lakjak, azért nem járok, mert messze lakom, nincs megfelelő úthálózat, biztonságos, kiépített, széles kerékpárutak, idő, közelebb lakni, kerékpártároló az iskolában, rendes kerékpár, energia, jó idő, közlekedés, jó közlekedés, normális bicikli, arra, hogy be tudjam hozni a kollégiumba a biciklimet, kerékpár tároló a Rákosrendezői állomáson, rendes bicikli, megfelelő bicikliút, jó idő, biciklire, jó biciklire, bicikli, megfelelő utak, arra, hogy közelebb lakjak, fizessék a MÁV-bérletet a kerékpárra, bicikliútra, új gumikra, idő, legyen kerékpárom, bringa, 40 km-ről nem fogok bejárni, jó idő, jó utak, időre, energiára, bicikliút az iskolához, jó időjárás, közelebb legyen a suli, biztonságos közlekedés, fék, új bicikli, biztonságosabb és szélesebb bicikli utakra, bicikli utak, távolságra (50 m-en túlira), hogy ne a városban éljek és legyen kedvem hozzá, nincs bicikliút, megfelelő felszerelés, jobb utak, legyen biciklitároló a suliban, megtaláljam a bicikliláncomat, nem üssenek el az úton, alapos szerviz előtte, közlekedésben és jó úton, turbó meghajtás a biciklire, tud repülni a bicikli, legyen jó idő, jó bicikli utakra, könnyű szállítás a BKV-n, bicikliláncra, egy tök jó bicikli, 3-mas legyen a bizonyítványom, ne üssön el az autó, egy jó, biztonságos bicikli, kisebb távolságra, időre, új csapágyak, közelebbi lakhely, vigyázzanak rám az autósok, szüleim engedélye, biztonságban érezzem magam az utakon, akaraterő, jó idő, egy bicikli, kevesebb autó az utakon, láb, kevesebb autó, jobb bringa, külvárosi környék, kerékpárutak a városon, keresztül, közelebbi lakóhely, több energia, biztonságérzetre, közlekedési lehetőségre, az autósok odafigyelésére, jó biciklizárra, lábakra, motivációra, kevesebb autóra az utakon, GPS-re vagy beszélő térképre, jó időjárás, akarat, pumpára, lakatra, biztonságérzetre, hogy nem ütnek el befele jövet, 7:45 helyett 7:55-re is beérhessek, mert hosszú az útvonal, több kerékpártárolóra, megbízható emberre, jó idő, rövidebb útra, több energiára, jó állapotban lévő kerékpár, nagyobb magabiztosság, védőfelszerelés, akadálymentes kerékpárutak, pumpa, ŐRZÖTT kerékpártároló, közelebb járjak az iskolába (messzebb lakom), megfelelő időjárás, vagy napi 4 órakor felkelni, ugyanis Gödöllőről járnék be, egy normális bicikli, ami nem romlik el gyakran, szülői engedély, busszal való könnyebb szállíthatóság, idő, BKV-nál a megfelelő helység a bringához, idő (nem az időjárás), megfelelő időjárás, jó biciklit kapni, bicikliútra, kerékpárút, zuhanyzó, de nem nagyon szeretnék, bicikli utak, távolság miatt, kijelölt kerékpárút, felszerelésre, közelebb kéne laknom, normális bicikliút, kerékpár tároló a VMSZKI-ban, ha ezek meglennének, akkor megjavíttatnám a bicóm és jönnék azzal suliba, lámpa, közelebb kéne, hogy lakjak a sulihoz, egész napos bicikli felvigyázásra, jobb közlekedés, bukósisakra, csengőre, sok belsőm lenne, meg sok alkatrészem, kisebb távolság, ha nem lenne érettségi 27

29 A motiváción kívül szinte az összes ok, ami a kerékpározást nehezíti külső, azaz azok változtatása nagyban segítené a kerékpározás népszerűsödését. 9. Ha egy játéknak az a feltétele lenne, hogy biciklivel járj iskolába, akkor melyik nyeremény lenne a legfontosabb számodra? 1. egyedi póló GoPro kamera közös kirándulás az osztállyal egy kalandparkba - 56 A tervezett díjak közel egyforma arányban motiváló erejűek. Összegzésként elmondható, hogy kevesen kerékpároznak a gyerekek közül, iskolába elenyésző számú diák jár bringával, ennek elsősorban biztonsági okai vannak. Tartanak a nagy forgalomtól, nincsenek kerékpár utak, a szülők ezért se engedik őket iskolába. Nincsenek megfelelő, biztonságos tárolók, és sokaknak nem kellően felszerelt a kerékpárja, erre jól reagált a projekt szerviz szolgáltatása. Sokan azért nem járnak bringával iskolába, mert túl messze, vagy túl közel laknak a sulihoz. Sajnos a tömeg közlekedéssel kombinált kerékpározás nem elterjedt, nagyrészt azért, mert a metró, vonat nem teszi ezt lehetővé. A kampány után 136 kérdőívet töltettünk ki, ezek eredményei: 1. Hallottál a "Betekerő" programról? 1. igen nem - 28 A projekt beharangozása sikeresnek mondható, a gyerekek nagy része tudott róla. 2. Hol/kitől hallottál róla? 1. előadáson tanártól osztálytársaktól plakáton 29 Jó döntésnek bizonyult a tanárok bevonása a projektbe, jelentő szerepük volt a tájékoztatásban és motiválásban. Az előadásra, rendhagyó osztályfőnöki órára is sokan emlékeztek. 28

30 3. Mi volt a célja? 1. többet sétáljunk autózzunk bringázzunk többet A projekt célja egyértelműnek tűnik. 4. Részt vettél-e a versenyen? 0. nem igen nem tudom - 11 A verseny előtti bringás arány jelentősen nőtt, a megkérdezettek közel negyede kezdett el kerékpárral iskolába járni. 5. Ha nem, miért nem? 1. nem tudok bringázni nincs bringám nem engedtek a szüleim ellopták a bringám nincs bringa út félek az autósoktól - 21 Újra a biztonsági, infrastrukturális okokkal magyarázzák a versenytől való távolmaradásukat, de jelentős a száma azoknak is, akiknek nincs bringája. 6. Miért vennél részt? 1. semmiért jobb nyereményekért ha a haverok is tekernének - 49 Magas azok aránya, kik a társaik hatására ülnének nyeregbe. 7. Ha részt vettél, miért? 29

31 1. nyereményekért egyébként is tekerek jó buli csak - 28 A fenti válaszok azt mutatják, hogy elsősorban nem a nyeremények motiválták a gyerekeket, hanem maga a buli, a szervezett program. 8. láttad a betekerő honlapot? 1. igen nem Facebook-profilt ismered? 0. nem igen - 31 A projekt netes megjelenése nem váltott ki különösebb érdeklődést. 10. Melyik ország adta a támogatást? 1. HU USA N CH UK - 5 A projekt támogatóját a gyerekek közel fele pontosan beazonosította. Összegzésként elmondható, hogy a gyerekeket elérte a projekt híre, az iskolai kampány hatására jelentősen nőtt a kerékpárral járók aránya, de azok a tényezők, melyek a gyerekeket meggátolták a még nagyobb arányú részvételre a projekten kívüliek, azokra az iskolai kampány nem reagálhatott, ilyenek voltak a kerékpáros infrastruktúra fejletlensége, vagy a biztonságos kerékpár tárolás. A project on-line akciói nem váltották be a várt hatást, a project támogatóját sikerült a gyerekekkel megismertetni. 30

32 Sajtó A projekt eredményeinek bemuatátasa érdekében sajtó közleményt adtak ki, valamint díjkiosztóval egybekötött sajtótájékoztatót tartottak a városligeti Kertem vendéglőben. A sajtó közlemény bemutatta a projekt eredményeit, termékeit és támogatóját, valamint a kerékpározás előnyeit. A közlemény a következő mondatokat idézi László Jánostól, a kerékpáros klubb elnőkétől: A biciklis közlekedéskultúrájában magasabb színvonalat képviselő Svájcból átvett minták terjesztésével a Jövőkerék Alapítvány jelentős szerepet vállal a magyarországi kerékpáros kultúra fejlesztésében és elterjesztésében,fontosnak tartom a gyerekek közlekedéskultúrájának fejlesztését is, amit érdemesnek tartanék országos szinten is elterjeszteni. A Jövőkerék Alapítvány a Nyeregbe, tekerj be! projektje hozzájárul ehhez a törekvéshez, a közösen, az önkormányzatok számára készített kiadványunkkal pedig a hazai biztonságos kerékpározás, és a fenntartható, környezettudatos közlekedés népszerűsítéséhez Az ő ismertéségének és a közlemény terjesztésének - amibe a klub sajtósa is aktív szerepet vállalt - köszönhetően az Rtl Klub is tudósított az eseményről, a riportot az esti híradójukban mutatták be, ami több százezres nézettséget biztosított. Az eseményről riportot készített a helyi, zuglói televízió is, ami a lokális akció szempontjából volt hasznos, mivel a helyi lakosokot tájékoztatta a projektről. 31

33 Részlet egy másik helyi média híaradásából: A Nyeregbe, tekerj be" elnevezésű project célja a kerékpározás és a bringák mindennapos használatának népszerűsítése volt. A Svájci Magyar Együttműködési Program által finanszírozott projekt záróeseménye június 27-én a Városligetben, az egyik közkedvelt kerékpáros szórakozóhelyen volt, ahol a résztvevő diákok értékes jutalmakat kaptak. A projekt a zuglói önkormányzat vezetésének Papcsák Ferenc polgármesternek és Rozgonyi Zoltán alpolgármesternek érdeklődését is felkeltette: a politikusok támogatásukról biztosították a szervezőket, így várhatóan jövőre ismét lesz ilyen kerékpározást népszerűsítő program a kerületben. A híradás jól jelzi a kerület fogadó készségét, a minta projekt elismerését, és esetleges fenntarthatóságát. A projekt ismertségéhez nagyban hozzá járult az a kisfilm, amit a jelentős tagsággal bíró Critical Mass és Kerékpáros Klub facebook oldalra tettek ki. A fiatalos, vicces kisfilmben a résztvevő gyerekek szerepelnek, beszélnek az akcióról, de megjelenik a filmben a projket támogatója is. A facebook posztoknak köszönhetően jelentősen nőtt a projekt ismertésge, elsősorban a kerékpáros szakmai körökben. 32

34 Arculat A projektnek jelentős volt a nyilvánosságot megszólító tevékenysége, mint az autós kampány, iskolai kampány, honlap, facebook, kiadvány. A kötelező támogatói arculati elemek mellett a végrehajtóknak sikerült olyan arculatot kidolgoztatnia, ami jelentősen növelte a projekt ismertségét, a fiatalos design nagyban segítette az iskolai kampány sikerét, az autósoknak osztogatott figyelek rájuk matrica ötletét a kerékpáros klubb elkérte, hogy saját kampányaiban használja. A kiadványt is sikerült olyan arculattal ellátni, ami felkeltheti az érrdeklődést, emellett áttekinthető és olvasmányos. Honlap, facebook A projektben tervezett on-line megjelenések megvalósultak, azonban azok ismertsége, tervezett tájékoztató funkciója alulmaradt az elvárásoknak. A tervezett on-line megjelenéseket ezért más módon biztosították, kisfilmet készítettek, amik a partner szervezetek honlapjára felkerülve hozták a vállalt nézőszámot. A diákok körében erdményesebb lehetett volna a facebook profil, ha oda több és érdekesebb tartalmat töltöttek volna fel. 33

35 Fenntarthatóság A projekt széles körű tevékenységei miatt a fenntarthatóságról többféle értelemben beszélhetünk. Az elkészült kiadványok önmagukban fenntarthatók, hiszen a bennük leírt tudás, információ hosszú távon hozzáférhető marad nyomtatott és internetes verzióban. A kapacitásfejlesztés során megszerzett tudás beépült a szervezetek munkájába, munkatársaink szélesebb ismeretekkel rendelkeznek. Az autósok érzékenyítése során elért autósok szintén jobban figyelnek a biciklizőkre. A beépült tudás, a megváltozott attitüd mind megmarad hosszú távon. Leginkább az iskolai verseny kapcsán érdemes a fenntarthatóság kérdéseit vizsgálni, szervezeti és pénzügyi szempontból egyaránt. Szervezeti fenntarthatóság A projekt szervezeti fenntarthatósága nagyon egyszerűen megvalósítható. Az iskolákban szükség lenne - a projekt iskolai tanrendbe építésére, - iskolánként egy koordinátor kinevezésére és - egy önkéntes pecsételő diák bevonására. Emellett biztosítani kellene egy főkoordinátort, aki akár a versenyben résztvevő iskolák egyik koordinátora is lehet. A versenyszabályzatot évente felül lehetne vizsgálni az adott év tapasztalatai alapján. A projekthez szükséges grafikai tervek készen vannak, azokat minden 34

36 évben újra kell nyomtatni, de az internetről letölthető verzió is megoldás lehet. Az utóbbi, internetről letölthető verzióval kísérletezett már a ProVelo. A költségek jelentős csökkenése mellett, sajnos, jelentős visszaesés mutatkozott a résztvevők létszámában is. Ez a változat ezért nem ajánlott. A személyi feltételek mellett az alábbi dokumentumok kinyomtatására vagy nyomdai elkészítésére van szükség: - iskolai hirdető plakátok (lásd oldal) - pontgyűjtő füzet A projekt során megvalósított kiegészítő tevékenységek az alábbiak. - Bicikliszervíz: alacsony költséggel, akár valamelyik diák önkéntes munkájával megoldható. - Előadás a biztonságos biciklizésről: az előadás anyaga hozzáférhető (http://prezi.com/f1acb0qv9x0b/nyeregbe-tekerj-be-oktatas-gyerekeknek/), az bármelyik osztályfőnöki óra keretében előadható. - Záróesemény / eredményhirdetés: bármelyik iskolai eseményhez kapcsolható, 1,5 órás elfoglaltságot jelent, előzetes meghirdetés és az érintettek kiértesítése szükséges még hozzá. Megfelelő pénzügyi háttérrel külső helyszínen is megrendezhető. Pénzügyi fenntarthatóság A projekt pénzügyi fenntarthatóságát többféle módon lehet biztosítani. A szükséges pénzügyi hátteret az alábbi forrásokból 1. résztvevők (szülők) hozzájárulása, 2. önkormányzati támogatás, 3. iskola saját forrásai, 4. pályázati pénzek, 35

37 5. szponzorok és 6. hirdetési felületek értékesítése, illetve ezek kombinációjából lehetne előteremteni. Az alábbi táblázatban a svájciak költségeit és bevételeit bemutató táblázatból jól látható, hogy között egyetlen év, 2010 volt minimálisan nyereséges úgy, hogy állami és egyéb szervezetek is jelentős támogatással segítették a megvalósítást. A fenti időszakban a svájciak teljes költségvetése és frank ( forint) között mozgott. Hozzá kell tenni, hogy a projektjük az ország összes iskoláját célozta és 2013/14-es tanévben például 135 diák részvételével valósult meg. Jól látható az is, hogy a miénknél gazdagabb országban is az iskolák általában a legkisebb mértékben tudtak pénzügyileg hozzájárulni a megvalósításhoz, és jelentős külsős forrásokat kellett bevonni. Várhatóan a magyarországi megvalósításra is ez lenne a jellemző. Az alábbi táblázatban a magyarországi megvalósítás költségei találhatók egy 1 hónapos iskola versenyt és egy 15 osztályos iskolát alapul véve. 36

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 2007-2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Háttér... 3 1. Lehetőségek és adottságok a kerékpározás fejlesztése területén... 5 1.1. Kerékpáros közlekedés...

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

1. A kerékpáros közlekedés fejlôdése Magyarországon, elsôsorban településeken belül (adatok, tendenciák) Üdvözöljük! Tartalom:

1. A kerékpáros közlekedés fejlôdése Magyarországon, elsôsorban településeken belül (adatok, tendenciák) Üdvözöljük! Tartalom: Üdvözöljük! A Jövôkerék Közhasznú Alapítvány átfogó célja, hogy elôsegítse az európai értékek megerôsödését és érvényesülését a helyi közösségek lehetôségeinek fejlesztésével. Ennek keretében önálló kezdeményezéseket

Részletesebben

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között

Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között Aktív ingyenes Xii. évfolyam 3 4. szám Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között Ahol a japán és a magyar kultúra találkozik Egy fedél alatt az X, az Y és a Z generáció Fotó: Csákvári Zsigmond

Részletesebben

BÍRÓSÁGOK MONITOROZÁSA A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAKKAL ÉRINTETT ESETEK KEZELÉSÉBEN

BÍRÓSÁGOK MONITOROZÁSA A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAKKAL ÉRINTETT ESETEK KEZELÉSÉBEN BÍRÓSÁGOK MONITOROZÁSA A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAKKAL ÉRINTETT ESETEK KEZELÉSÉBEN BÍRÓSÁGOK MONITOROZÁSA A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAKKAL ÉRINTETT ESETEK KEZELÉSÉBEN A PATENT EGYESÜLET EGY ÉVES PROGRAMJÁNAK ISMERTETÉSE

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Nézz a borító mögé! Útmutató az Élô Könyvtár szervezôi számára

Nézz a borító mögé! Útmutató az Élô Könyvtár szervezôi számára Az Élô Könyvtár éppúgy mûködik, mint egy rendes könyvtár az olvasók kikölcsönöznek egy "könyvet" egy rövid idôre. Csupán egy különbség van: az Élô Könyvtárban a Könyvek élô személyek, és a Könyv és olvasója

Részletesebben

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Németh Szilvia Budapest, 2008. szeptember 2009. február 1 A tanulmány a Roma Education Fund megrendelésére

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok!

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok! Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. szeptember II. évf. 9. szám Székelyudvarhelyen dőlt el, ki a legerősebb magyar Ha Szent Mihály-napi vásár, akkor hagyományőrzés

Részletesebben

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Ramháb Mária A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Kezdjük a rövid élettörténeteddel! Baján születtem, itt éltem 18 éves koromig. Utána volt egy pedagógus pályaszakasz az életemben, és azt

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

Európai Önkéntes Szolgálat EVS

Európai Önkéntes Szolgálat EVS Európai Önkéntes Szolgálat EVS Európai Önkéntes Szolgálat EVS 2012 EVS Európai Önkéntes Szolgálat Készült az NCSSZI MOBILITÁS Országos Ifjúsági Igazgatóság, Európai Uniós Programok Főosztály megbízásából

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt MAGYAR VALÓSÁG Kóbor Krisztina Kapcsolatok jellemzői jellemző kapcsolatok két régi szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonproþt szervezetei között A tanulmány egy nagyobb lélegzetvételű kutatás eredményei

Részletesebben

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című projekt összefoglaló zárótanulmánya Tartalom 1./ Előzmények

Részletesebben

iskola 2013. augusztus 22-23. csütörtök-péntek, 9.00-17.00 óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 2013/14 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

iskola 2013. augusztus 22-23. csütörtök-péntek, 9.00-17.00 óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 2013/14 1146 Budapest, Dózsa György út 1. www.moderniskola.hu iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2013/3. 580 Ft 2013/14 2013. augusztus 22-23. csütörtök-péntek, 9.00-17.00 óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 1146 Budapest,

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

[ A CSÍKI TERÜLETI RMDSZ IDŐSZAKOS KIADVÁNYÁNAK KÜLÖNSZÁMA ]

[ A CSÍKI TERÜLETI RMDSZ IDŐSZAKOS KIADVÁNYÁNAK KÜLÖNSZÁMA ] 2 Félmillió Ámen Csíksomlyón Eredményt hozott 10 az összefogás 113 Csak az elso helyezettre emlékeznek A CSÍKI TERÜLETI RMDSZ IDŐSZAKOS KIADVÁNYÁNAK KÜLÖNSZÁMA ] 2012. NOVEMBER ] 2 3 A csíksomlyói búcsú

Részletesebben

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés "Régi korok árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort..." Kölcsey Ferenc: Huszt A magyar könyvtárakban a menedzsment funkciói közül a tervezés és az irányítás szorul

Részletesebben

Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap. A fiatalság demokráciájának próbanapja

Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap. A fiatalság demokráciájának próbanapja Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap A fiatalság demokráciájának próbanapja Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap Tisztelt Olvasónk! Ön a Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben