Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a május 22-i Európai Tanács számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára"

Átírás

1 Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen A Bizottság hozzájárulása a május 22-i Európai Tanács számára

2 Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen A Bizottság hozzájárulása az Európai Tanács május 22-i üléséhez Az Európai Tanács május 22-i ülésének előterében ez a dokumentum emlékeztetni kíván arra, milyen fontos az adózás a jelenlegi helyzetben, amikor a tagállamokban folyamatban van a költségvetési konszolidáció, különösen pedig az adócsalás és adókikerülés 1 negatív hatásaira kívánja felhívni a figyelmet. Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem a nemzeti költségvetés védelme és a polgárok által az adórendszerek méltányosságába és hatékonyságába vetett bizalom szempontjából egyaránt fontos. Ez a dokumentum egyrészt a tagállamok által e kihívások kezelése érdekében végrehajtandó reformokra, másrészt az uniós szintű megállapodást és végrehajtást igénylő kérdésekre összpontosít. Az összehangolt, uniós szintű megközelítés révén erősíteni tudjuk az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelemre, valamint a magas színvonalú adóügyi kormányzás világszintű elterjedésének ösztönzésére irányuló kollektív kapacitásunkat. 1. Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelemben határozott fellépésre van szükség: biztosítani kell a költségvetési konszolidációs erőfeszítéseket és az adórendszerek méltányos jellegét Az adócsalás és az adókikerülés korlátozza a tagállamok bevételteremtési képességét, és akadályozza őket gazdaságpolitikájuk végrehajtásában. Becslések szerint több tíz milliárd euró marad offshore cégeknél, csökkentve a nemzeti adóbevételeket ezen összegek ugyanis gyakran nem jelennek meg az adóbevallásban, így adót sem fizetnek utánuk. Az adócsalás és az adókikerülés minimálisra szorítását célzó, határozott fellépés szerte Európában több milliárd eurónyi többletbevételt teremtene. Az adócsalás és adókikerülés a méltányosságot és az igazságosságot is próbára teszi. A méltányosság elengedhetetlen ahhoz, hogy a szükséges gazdasági reformokat társadalmilag és politikailag elfogadhatóvá tegyük. Az adózás terhét egyenletesebben kell elosztani, hogy biztosítsuk: saját, méltányos terhe megfizetése révén mindenki hozzájárul az államháztartáshoz az egységes piac előnyeit élvező multinacionális vállalatok és az offshore megtakarításokkal rendelkező jómódú magánszemélyek éppúgy, mint a fizikai dolgozók. A méltányosság és az igazságosság azt is jelenti, hogy jobb és méltányosabb adórendszereket alakítunk ki. Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelemhez nemzeti, uniós és világszintű fellépésre egyaránt szükség van. Az európai integrációs folyamat a tagállamok gazdaságainak szorosabb összefonódásához vezetett, a határokon átnyúló ügyletek számának növekedését, egyúttal költségeik és kockázataik csökkenését vonva maga után. Ez a folyamat hatalmas előnyökkel járt az uniós 1 Az adócsalás a szándékos adókikerülés egy formája, amely általában büntetőjogi úton szankcionálható. A kifejezés magában foglalja azokat az eseteket, amikor szándékosan hamis bevallást tesznek vagy hamis dokumentumokat állítanak elő. Az adókikerülés általánosságban véve olyan jogellenes cselekményeket foglal magában, amelyek során az adóalany az adókötelezettséget eltitkolja vagy semmibe veszi, vagyis jövedelmek vagy információk adóhatóságok előli eltitkolása révén kevesebb adót fizet, mint amire jogilag kötelezett. 1

3 polgárok és vállalkozások számára, egyúttal viszont újabb kihívások elé állította a nemzeti adóhatóságokat az együttműködés és az információcsere tekintetében. A tapasztalatok szerint a tagállamok csak akkor tudnak megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, ha egy uniós szinten kialakított keretben működnek együtt. Az egyoldalú megoldások önmagukban nem működőképesek. Globalizált gazdaságunkban, az egységes piacon az adózás elkerülésének lehetőségét keresők könnyedén kihasználnak a nemzeti intézkedések közötti minden különbséget és minden hézagot. A jó adóügyi kormányzás terén az EU hosszú múltra visszatekintő, bejáratott politikával rendelkezik. Az uniós rendszer vázát képező alapelvek az átláthatóság, az automatikus információcsere és a méltányos adóverseny. Az Unió sok év tapasztalatára építhet: a megtakarítások esetében az automatikus információcsere már 2005 óta standard uniós gyakorlat. Az EU átfogó eszköztárat dolgozott ki, amelynek segítségével a tagállamok hatékonyabban tudják felvenni a küzdelmet az adócsalás és az adókikerülés ellen. Az eszköztár (az átláthatóság növeléséről, az információcseréről és a közigazgatási együttműködésről szóló) uniós jogszabályokat éppúgy magában foglal, mint a tagállamoknak tett, összehangolt fellépésre vonatkozó ajánlásokat (például az agresszív adótervezésről és az adóparadicsomokról), valamint a gazdasági kormányzás európai szemeszterének részeként tett, az adócsalás elleni küzdelem megerősítésére vonatkozó, országspecifikus ajánlásokat. Mindezek mellett a Bizottság az elmúlt év decemberében specifikus cselekvési tervet terjesztett elő, amely rögzíti azokat a főbb intézkedéseket, amelyek segítségével a tagállamok hatékonyabban vehetik fel a küzdelmet az adócsalás és adókikerülés ellen a közvetlen és közvetett adózás terén. A tagállamok már számos fontos lépést megtettek, de jobban ki kellene használniuk a rendelkezésre álló eszközöket. A tagállamok számára most a legsürgetőbb feladat, hogy nemzeti rendszereiken végrehajtsák a szükséges javításokat, és a legteljesebb mértékig kihasználják az uniós eszközkészletet az egyeztetett feladatok alapos és összehangolt végrehajtására. 2. Tagállami szintű fellépés A tagállamok az árnyékgazdaság felszámolását, az adókikerülés elleni küzdelmet és az adóigazgatás hatékonyságának növelését célzó, szisztematikus fellépés révén tudják növelni adóbevételeiket. Az EU-ban továbbra is fennálló gazdasági és pénzügyi válság súlyos költségvetési és társadalmi következményekkel jár a tagállamokban. A jóléti rendszerek és a közszolgáltatások fenntartásához, a refinanszírozás államot és egyéb hatóságokat terhelő költségeinek korlátozásához, valamint annak megakadályozásához, hogy a negatív hatások a gazdaság többi részére is átgyűrűzzenek, az államháztartások sürgős nagygeneráljára van szükség. Az adócsalás és kikerülés csökkentése révén a tagállamok növelni tudják adóbevételeiket, ami mozgásteret teremt nekik adórendszerük oly módon történő átalakításához, hogy az jobban ösztönözze a növekedést. Emellett ösztönzőleg hat a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseire is, hogy csökkentsék az alacsony jövedelmű és a leginkább sérülékeny csoportok adóterheit. 2

4 A tagállamok egyharmadában (különböző tényezők miatt) különösen nagy kihívást jelent az adóügyi kormányzás javítása. Az okok között szerepelnek például a beszedett nettó adóbevételhez viszonyítva magas adminisztratív költségek, az adóbevallások harmadik felektől származó információkkal való előzetes kitöltésének elmulasztása, az elektronikus adóbevallás lehetőségének korlátozott használata, valamint az adórendszerek által a középvállalkozásokra rótt magas adminisztratív teher. A évi éves növekedési jelentésben a Bizottság prioritásként határozta meg erre az évre a differenciált és növekedést elősegítő költségvetési konszolidáció végrehajtását. Egyéb bevétel oldali intézkedések mellett a Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem hatékonyabbá tétele révén javítsák az adójogszabályok betartását. Akárcsak ben, ezt a kiemelt feladatot a évi országspecifikus ajánlások is tükrözni fogják. 1. rovat: Mit kell tenni nemzeti szinten? Nemzeti szinten, az európai szemeszter keretében a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a nekik címzett országspecifikus ajánlásokat, hogy megfeleljenek a kihívásnak, és javítsák adóügyi kormányzásukat. Az adójogszabályok jobb betartását és a hatékonyabb adóigazgatás ösztönzését célzó intézkedések közé a következők tartoznak: megfelelési stratégia kidolgozása és az erőfeszítések adókikerülés elleni küzdelemre összpontosítása; a harmadik felektől származó információk felhasználási körének bővítése; előre kitöltött adóbevallások előkészítése; összehangolt erőfeszítések az árnyékgazdaság méretének csökkentésére, például a következők révén: a be nem jelentett munkavégzés igénybevételének bűncselekménnyé minősítése, küszöbérték meghatározása, amely felett a vásárlást kötelező elektronikus fizetés révén lebonyolítani, illetve pénzügyi ösztönzők alkalmazása (az adólevonások) bevallása érdekében. A tagállamoknak teljes egészében végre kell hajtaniuk a Bizottság adóparadicsomokról és agresszív adótervezésről szóló ajánlásait, amelyek elsősorban a következő témákkal foglalkoznak: azon harmadik országok azonosítása, amelyek nem teljesítik a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó minimumkövetelményeket; technikai segítségnyújtás a minimumkövetelményeket teljesíteni kívánó harmadik országoknak; és az adóztatás kettős elmaradásának elkerülését célzó intézkedések. A Bizottság kész célzott támogatást és technikai segítséget nyújtani bármely tagállamnak, amelynek az adókikerüléssel szemben meg kell erősítenie adórendszerét és javítania kell adóbehajtási gyakorlatát. Görögországban például a Görögországgal foglalkozó munkacsoport a tagállamok szakembereivel együtt tevékenyen részt vesz egy szilárdabb, minőségi bevételeket eredményező adórendszer kiépítésében már érzékelhetőek a munka első pozitív eredményei. 3

5 3. Uniós szintű fellépés Az EU átfogó eszköztárat dolgozott ki, amelynek segítségével a tagállamok hatékonyabban tudják felvenni a küzdelmet az adócsalás és az adókikerülés ellen. Az eszköztár (az átláthatóság növeléséről, az információcseréről és a közigazgatási együttműködésről szóló) uniós jogszabályokat éppúgy magában foglal, mint a tagállamoknak tett, összehangolt fellépésre vonatkozó ajánlásokat (például az agresszív adótervezésről és az adóparadicsomokról), valamint az európai szemeszter részeként tett országspecifikus ajánlásokat. Az EU a Fiscalis 2020 program révén pénzügyi támogatást is nyújt a nemzeti adóhatóságok közötti együttműködés javításához. Az uniós rendszer alapja az automatikus információcsere. E tekintetben az EU világelső. A tagállamok közötti automatikus információcsere koncepciója már 2003-ban megfogalmazódott, majd 2005-ben, a megtakarítási adóról szóló irányelv révén megvalósításra is került. Ezen irányelvnek hála, a tagállamok mintegy 20 milliárd EUR értékről cserélnek információkat a nem rezidens adóalanyok vonatkozásában. Emellett az ez év januárjában hatályba lépett, közigazgatási együttműködésről szóló irányelv a bevételek széles skálája vonatkozásában rendelkezik automatikus információcseréről. Nemrégiben az Egyesült Államok is bevezette ezt az elvet FATCA-megállapodásaiban. Azáltal, hogy a bejáratott uniós rendszer keretében dolgoznak együtt, a tagállamok számára lehetővé válik az adóigazgatásra és a pénzügyi intézményekre háruló, pótlólagos terhek minimalizálása, valamint a gyors és következetes végrehajtás biztosítása szerte az EU-ban. A Bizottság már kidolgozta az információcsere elektronikus formátumait és a biztonságos kommunikációs csatornákat. Az információcsere csak speciális IT-támogatással lehetséges. A megtakarítási adóról szóló irányelv alapján a Bizottság már kidolgozta az automatikus információcsere egységes számítógépes formátumát és az információcsere csatornáit. Mindezeket folyamatosan frissíteni kell és ki kell bővíteni annak érdekében, hogy a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv által lefedett valamennyi bevételtípusra kiterjedjenek. 2. rovat: Az Európai Unió adócsalás és adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló eszköztára A megtakarítási adóról szóló (2005 óta hatályos) uniós irányelv lefekteti az automatikus információcsere alapelvét ban a Bizottság javaslatot nyújtott be az irányelvben található joghézagok azáltal történő megszüntetésére, hogy az irányelv hatályát a befektetési alapokra, nyugdíjakra, innovatív finanszírozási eszközökre, valamint a vagyonkezelőkön és alapítványokon keresztül történő kifizetésekre is kiterjesztik. Az irányelv Tanács általi elfogadása folyamatban van. A Svájccal, Andorrával, Monacóval, Liechtensteinnel és San Marinóval a megtakarítások adóztatása terén kötött (2005 óta hatályos) uniós megállapodások célja, hogy az EU és szomszédai számára egyenlő feltételeket biztosítson júliusában a Bizottság felhatalmazást kért a Tanácstól annak érdekében, hogy tárgyalásokat kezdhessen az említett öt országgal annak érdekében, hogy e megállapodások hatályát a megtakarítási adóról szóló felülvizsgált uniós irányelvhez igazítsák. A Tanács még nem adta beleegyezését a felhatalmazáshoz. 4

6 A közvetlen adózás terén zajló közigazgatási együttműködésről szóló irányelv öt új területen (a munkaviszonyból származó jövedelem, a vezetők illetménye, az egyéb uniós jogi aktusok hatálya alá nem tartozó életbiztosítási termékek, a nyugdíjak, az ingatlan tulajdonjoga és az ingatlanból származó jövedelem) rendelkezik arról, hogy 2015-től a rendelkezésre álló információk alapján automatikus információcserét kell alkalmazni. A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről szóló rendelet ben lépett hatályba. Az EU úttörő szerepet tölt be e téren, szabályozva, hogy a tagállamok adóés vámhatóságai milyen módon gyűjtik a héára vonatkozó információkat és osztják meg azokat a többi tagállammal. Megerősíti a héa-köteles adóalanyokról és azoknak a Közösségen belüli ügyleteiről vezetett adatbázisokat is az e területen folyó adócsalások felderítése és visszaszorítása érdekében. Az adókból eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló irányelv, amely 2010 óta hatályos, javítja a tagállamok képességeit az adók határokon átnyúló beszedése terén. Lehetővé teszi a más tagállamban történő végrehajtást, és megerősíti annak lehetőségét, hogy az adófizetők által nem megfelelően rendezett igényeket rendezése érdekében egy másik tagállamban tegyenek megelőző intézkedéseket. A Bizottság a héa-csalás elleni küzdelem érdekében 2012 júliusában gyorsreagálási mechanizmusra tett javaslatot. A héa terén a leggyakrabban előforduló határon átnyúló csalástípus az úgynevezett körhintacsalás (közösségen belüli csalárd kereskedő által elkövetett csalás). A Bizottság által javasolt mechanizmus egy olyan sürgősségi eljárásról rendelkezik, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy engedélyezze a tagállamoknak, hogy egy nagy héa-csalás felderítését követő egy hónapon belül az általános szabálytól eltérő szabályokat alkalmazzanak a Közösségen belüli ügyletekre. A Bizottság 2009-ben tett javaslatot a fordított héakivetésről szóló irányelvre, amelyet 2010 márciusában részben elfogadtak (csupán a CO2-kibocsátási egységek tekintetében). Az irányelv fennmaradó részének elfogadása lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a fordított adózást számos olyan termék- és szolgáltatástípus nyújtására alkalmazzák, amelyek esetében a körhintacsalás ismerten több tagállamot is érint. A Bizottság cselekvési terve (2012. december), amelynek célja az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem megerősítése, több mint 30, személyekre, vállalkozásokra, valamint nem együttműködő országokra és területekre kiterjedő intézkedést tartalmaz. A cselekvési terv részeként a Bizottság létrehozta a jó adóügyi kormányzással foglalkozó platformot, amely kormányokat, nem kormányzati szervezeteket és vállalkozásokat fog össze a cselekvési terv végrehajtásának irányítása érdekében. A Bizottság jogszabályjavaslatot terjesztett elő (2013 februárjában) a pénzmosás elleni küzdelem és a pénzátutalások keretrendszerének naprakésszé tételére annak érdekében, hogy a hatály kibővítése, az új veszélyek elhárítása és az érzékeny területek kezelése révén megerősítse a jelenlegi uniós előírásokat. A javaslat világosabb mechanizmusokat is bevezet, amelyek a tényleges tulajdonosok köztük a jogalanyok mögött állók azonosítását szolgálják. A javaslatot az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztették. 5

7 A bankokkal szembeni tőkekövetelményekre irányuló új uniós szabályok növelik a nemzetközi bankok műveleteinek átláthatóságát. A pénzintézetek kötelesek lesznek nyilvánosságra hozni 6 új adatra, köztük a forgalomra, a nyereségre és az adókra vonatkozó információt minden egyes olyan uniós tagállam és harmadik ország tekintetében, ahol tevékenységet folytatnak. Az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló uniós jogszabály olyan fontos adójogszabályoknak való megfelelésre és együttműködésre vonatkozó feltételeket is tartalmaz, amelyeket még az alap uniós piaci forgalomba bocsátása előtt teljesíteni kell. Az uniós számviteli szabályok nemrég elfogadott módosításai bevezetik az országonkénti jelentéstételt. Hatálya alá tartoznak majd az EU-n belüli azon nagyvállalatok, illetve az EU-ban jegyzett azon társaságok, amelyek az olajipar, a földgáz, a bányászat és a fakitermelés terén tevékenyek. A fogadó kormányoknak fizetett adók, jogdíjak és jutalékok bejelentése mind az adózás átláthatósága, mind pedig a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem tekintetében fontos lépés. A meglévő eszközök ugyan jelentős mértékben javítottak az információcserén, a tagállamok azonban még nem használják őket hatékonyan és átfogó módon. A Bizottság egyes javaslatai még mindig az elfogadás stádiumában vannak, annak ellenére, hogy már több éve előterjesztették őket. A tagállami adóigazgatások még nem aknázták ki teljesen a meglévő jogi aktusokban és gyakorlati mechanizmusokban rejlő lehetőségeket. Jelenleg a fő feladat az, hogy a tagállamok teljes mértékben kihasználják ezt az eszköztárat, és gondos és összehangolt módon végrehajtsák mindazt, amiről megállapodás született. Az adók beszedése, az adójogszabályok és az adóigazgatások működése és konzisztens volta, valamint az adócsalás elleni küzdelem a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az uniós eszközök csak akkor nyújtanak segítséget, ha megvan a politikai akarat és a közigazgatási kapacitás ahhoz, hogy azokat teljes mértékben alkalmazzák. A Bizottság ugyan segítséget nyújt a tagállamoknak az általuk tett erőfeszítésekhez azáltal, hogy biztosítja számukra szükséges gyakorlati eszközöket, a hatékony közigazgatási együttműködés azonban a tagállamok kötelessége. 3. rovat: Mit kell tenni uniós szinten? A Tanácsnak el kell fogadnia a megtakarítási adóról szóló irányelv javasolt módosítását, és fel kell hatalmaznia a Bizottságot arra, hogy megkezdje a szomszédos országokkal kötött megállapodások megfelelő módosításáról szóló tárgyalásokra. A Tanácsnak ugyancsak el kell fogadnia az EU és Liechtenstein közötti, csalás elleni küzdelemről és adóügyi együttműködésről szóló egyezménytervezet és a többi szomszédos országgal folytatandó tárgyalások megkezdésére vonatkozó felhatalmazást. A Tanácsnak el kell fogadnia a héa-csalás elleni, függőben lévő intézkedéseket is, különösképp a gyorsreagálási mechanizmusra vonatkozót. 6

8 Az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítéséről szóló, decemberi bizottsági cselekvési tervvel összhangban a tagállamoknak kiemelten kell kezelniük a konkrét nyomon követést. Az EU-n belüli automatikus információcsere elvét ki kell terjeszteni valamennyi releváns jövedelemtípusra. Az Európai Bizottság a közigazgatási együttműködésről szóló uniós irányelv módosítására vonatkozó jogalkotási javaslatot fog előterjeszteni az uniós szintű automatikus információcsere hatályának kibővítése érdekében. Cél az osztalékra, a tőkenyereségre és egyéb jövedelmekre vonatkozó információk automatikus cseréjének biztosítása 2015-től ettől kezdve uniós norma lesz ugyanis az automatikus információcsere a munkaviszonyból származó jövedelem, a vezetők illetménye, a nyugdíjak, az életbiztosítási termékek, és az ingatlanból származó jövedelem tekintetében. A javaslat kitér az adóigazgatások azon jelenlegi lehetőségre is, hogy nem kell bejelenteniük azokat az információkat, amelyek nem állnak rendelkezésre. Ezzel párhuzamosan sürgősen meg kell kezdeni a technikai szintű munkálatokat: a jelenlegi standard informatikai formátumokat és az információcserére használt biztonságos kommunikációs csatornákat valamennyi releváns jövedelemtípusra is ki kell terjeszteni. 4. A jó adóügyi kormányzás globális szintű terjesztését elősegítő fellépés Az EU-nak vezető szerepet kell betöltenie a jó adóügyi kormányzás elősegítésében, különösen ami a globális szintű automatikus információcserét illeti. A Bizottság ösztönzi az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem terén tett nemzetközi erőfeszítéseket. A közelgő G8 (június ) és G20 (szeptember 5 6.) csúcstalálkozók fontos lehetőséget adnak arra, hogy az adócsalás, adókikerülés és pénzmosás elleni küzdelem terén nemzetközi szintű előrelépés történjen. A G20 és a G8 által támogatott OECD szintén munkálkodik e téren. Az uniós intézkedésekre építve a G8-on, a G20-on és az OECD-n belüli erős és összehangolt uniós álláspont segíthet abban, hogy az automatikus információcsere új nemzetközi normává váljon. 4. rovat: Az EU, mint a nemzetközi fellépés mozgatórugója Az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia a nemzetközi színtéren a jó adóügyi kormányzás elveinek, különösen az automatikus információcsere és a méltányos adóverseny elveinek terjesztésében. Az automatikus információcserének új nemzetközi normává kell válnia. Az EU-nak ambiciózus és összehangolt álláspontot kell kialakítania annak érdekében, hogy az automatikus információcserét a nemzetközi adózásban irányadó, globális standarddá tegye. Különösen fontos, hogy az EU egységes véleményt képviseljen a G8, a G20 és az OECD ülésein, ezáltal biztosítva szilárd elkötelezettségét olyan új nemzetközi szabályok kialakítása iránt, amelyek figyelembe veszik az automatikus információcserére vonatkozó, meglévő uniós szabályokat. 7

9 Az EU-nak együttműködés és technikai segítségnyújtás révén továbbra is támogatnia kell a jó adóügyi kormányzás minimumkövetelményeinek teljesítése iránt elkötelezett fejlődő országokat szilárd adóigazgatásuk kiépítésében. Az Európai Tanács következtetéseiben felvázolt iránnyal összhangban és az EU-ban az adóparadicsomok és az agresszív adótervezés kezelése terén elért eredményekre építve az EUnak egységes álláspontot kell képviselnie a G20-ban az adóalap-erózióról és nyereségátcsoportosításról (BEPS) szóló vitákban. A Bizottság azon munkálkodik majd, hogy biztosítsa az EU információcserét szolgáló ITrendszerei és az amerikai FATCA-rendszer közötti interoperabilitást és összekapcsolhatóságot; a világszintű standardok fejlesztése az OECD feladata. Ez csökkenti a rendszerüzemeltetőkre és a közigazgatásokra háruló adminisztratív terheket. 8

10 MELLÉKLET A tagállamok a rendelkezésükre álló héa-bevételeknek csupán körülbelül a felét szedik be A évi tényleges héa-bevétel (a standard kulcsok melletti elméleti bevétel %-ában) 2 A betétek határokon átnyúló, nemzetközi piacát továbbra is szigorú banktitok-szabályokat alkalmazó offshore központok dominálják. Az EU-n kívüli néhány főbb pénzügyi központban található bankokban elhelyezett külföldi nem banki betétek állományának alakulása (millió USD) 3 Kajmán-szigetek Svájc Szingapúr Hongkong Különleges Közigazgatási Terület Jersey 2 Forrás: Európai Bizottság; Adózási trendek, évi kiadás. 3 Forrás: Nemzetközi Fizetések Bankja, nyilvános aggregált adatok. 9

11 Az együttműködés jelentős gazdasági előnyhöz juttatja a tagállamokat 2003 óta a behajtásról szóló irányelv alapján a határokon átnyúlóan beszedett adó összege több mint megtízszereződött 4 A behajtásra irányuló segítségnyújtás alapján beszedett adó összegének alakulása (index: 2003 = 100) 4 Forrás: Európai Bizottság 10

12

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI Nobilis Benedek főosztályvezető Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály Kettős adóztatás elkerülésének eszköztára

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló adózási átláthatóságról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló adózási átláthatóságról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.18. COM(2015) 136 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló adózási átláthatóságról

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.12. COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) C7-0200/13 Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.7. COM(2015) 151 final 2015/0076 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2144(INI) 12.11.2014. az adózásról szóló éves jelentésről (2014/2144(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2144(INI) 12.11.2014. az adózásról szóló éves jelentésről (2014/2144(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 12.11.2014 2014/2144(INI) JELENTÉSTERVEZET az adózásról szóló éves jelentésről (2014/2144(INI)) Gazdasági és Monetáris Bizottság Előadó: Eva

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.13. COM(2016) 200 final 2016/0108 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.10. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193.

Részletesebben

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának.

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 16120/1/14

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? Az Egyesült Államok külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvénye (FATCA) fontos előrelépés az amerikai állampolgárok

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumokat kíséri:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumokat kíséri: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. SWD(2012) 404 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumokat kíséri: a Bizottság közleménye az Európai

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.7.5. COM(2016) 451 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Közlemény az adózási átláthatóság, valamint az adókijátszás és az adókikerülés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 315 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK az EU közös transzferárfóruma által

Részletesebben

A NEMZETKÖZI HELYZET EGYRE FOKOZÓDIK

A NEMZETKÖZI HELYZET EGYRE FOKOZÓDIK A NEMZETKÖZI HELYZET EGYRE FOKOZÓDIK TEMATIKA Automatikus információcsere (röviden) 4. pénzmosási direktíva Anti-Tax Avoidance Directive Offshore feketelista Mi várható? AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓCSERE AUTOMATIKUS

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2010 Ősz NEMZETI JELENTÉS MAGYARORSZÁG http://ec.europa.eu/public_opinion 2011. FEBRUÁR 24. Európai Bizottság Magyarországi Képviselete EUROBAROMÉTER

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről Kozármisleny Város Önkormányzata

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7032. számú törvényjavaslat a biztosítási adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a biztosítási adóról A társadalmi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Igazságos, versenyképes és stabil társaságiadó-rendszer kiépítése az Európai Unióban

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Igazságos, versenyképes és stabil társaságiadó-rendszer kiépítése az Európai Unióban EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.10.25. COM(2016) 682 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Igazságos, versenyképes és stabil társaságiadó-rendszer kiépítése az Európai

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A pozsonyi nyilatkozat

A pozsonyi nyilatkozat Pozsony (Bratislava), 2016. szeptember 16. A pozsonyi nyilatkozat Az európai projekt szempontjából kritikus időszakban találkozunk ma Pozsonyban (Bratislavában). A 27 tagállam pozsonyi csúcstalálkozójának

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1 PENTA UNIÓ ZRT. A fordított adózás alkalmazásának jogszabályi háttere, indokoltsága, valamint az ingatlanokkal kapcsolatok belföldi fordított ÁFA szabályozás részletes bemutatása Oldalszám: 1 NÉV: Gálicza

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 28.1.2010 2009/0009(CNS) MÓDOSÍTÁS: 10 19 Jelentéstervezet David Casa (PE430.975v01-00) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló nek a számlázás

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016128 COM(2016) 25 final 2016/0010 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 11874/05 DCL 1 A MINŐSÍTÉS FELOLDÁSA 1 A dokumentum száma: ST 11874/05 RESTREINT UE Dátuma: 2005. szeptember 1. Új státusz: Tárgy: nyilvános

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK. Moór Marianna. 2013. Október 8.

KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK. Moór Marianna. 2013. Október 8. KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK Moór Marianna 2013. Október 8. A NEMZETKÖZI BANKOLÁS ELŐNYEI A vagyon diverzifikálása A vagyon megőrzése Pénzügyi titoktartás NEMZETKÖZI BANKOLÁS AUSZTRIA, LIECHTENSTEIN, SVÁJC Gazdasági

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.9.2009 COM(2009) 451 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat - a Tanács irányelve

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat - a Tanács irányelve EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.25. SWD(2013) 473 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat - a Tanács irányelve a különböző

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

News Flash. Július, es Uniós Hozzáadottérték-adó cselekvési terv

News Flash. Július, es Uniós Hozzáadottérték-adó cselekvési terv News Flash Július, 2016 2017-es Uniós Hozzáadottérték-adó cselekvési terv 2017-es Uniós Hozzáadottérték-adó cselekvési terv Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyekért, illetve az adó- és vámügyekért

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 206. június 29. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 206/009 (NLE) 8388/6 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: FISC 64 ECOFIN 339 AELE 33 MC 4 A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.16. COM(2013) 651 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK HU HU A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Az ÁSZ feladata, hatásköre 2 Az ÁSZ jogállását, hatáskörét és feladatait

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata

Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata Valletta, 2017. február 3. (OR. en) Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata a migráció külső vonatkozásairól: a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonal kezelése 1. Üdvözöljük és támogatjuk

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat Szám: 20391/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetési lehetőségeinek kibővítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560.

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560. Európai Parlament 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/2132(BUD) 20.7.2015 MÓDOSÍTÁS: 1-26 Reimer Böge (PE560.817v01-00) az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság Válság államadósság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK I. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 816 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén

Részletesebben

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7.

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7. Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban Budapest, 2013. március 7. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Részletesebben

Valuta be- és kivitele

Valuta be- és kivitele Valuta be- és kivitele 1. ) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. október 26-i 1889/2005/EK RENDELETE a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről AZ EURÓPAI

Részletesebben

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium Az Európai Unió jelenlegi kihívásai A gazdasági válság kezelésére kidolgozott átfogó uniós gazdaságpolitikai intézkedéscsomag dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 14.4.2010 2010/2012(INI) VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 18/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról. 1. Általános rendelkezések

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 18/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról. 1. Általános rendelkezések Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér 2012. április Új válságkezelési rendszer szükségessége A globális pénzügyi válság rámutatott, hogy a pénzügyi szektorban a válságkezelési

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben