Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a május 22-i Európai Tanács számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára"

Átírás

1 Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen A Bizottság hozzájárulása a május 22-i Európai Tanács számára

2 Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen A Bizottság hozzájárulása az Európai Tanács május 22-i üléséhez Az Európai Tanács május 22-i ülésének előterében ez a dokumentum emlékeztetni kíván arra, milyen fontos az adózás a jelenlegi helyzetben, amikor a tagállamokban folyamatban van a költségvetési konszolidáció, különösen pedig az adócsalás és adókikerülés 1 negatív hatásaira kívánja felhívni a figyelmet. Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem a nemzeti költségvetés védelme és a polgárok által az adórendszerek méltányosságába és hatékonyságába vetett bizalom szempontjából egyaránt fontos. Ez a dokumentum egyrészt a tagállamok által e kihívások kezelése érdekében végrehajtandó reformokra, másrészt az uniós szintű megállapodást és végrehajtást igénylő kérdésekre összpontosít. Az összehangolt, uniós szintű megközelítés révén erősíteni tudjuk az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelemre, valamint a magas színvonalú adóügyi kormányzás világszintű elterjedésének ösztönzésére irányuló kollektív kapacitásunkat. 1. Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelemben határozott fellépésre van szükség: biztosítani kell a költségvetési konszolidációs erőfeszítéseket és az adórendszerek méltányos jellegét Az adócsalás és az adókikerülés korlátozza a tagállamok bevételteremtési képességét, és akadályozza őket gazdaságpolitikájuk végrehajtásában. Becslések szerint több tíz milliárd euró marad offshore cégeknél, csökkentve a nemzeti adóbevételeket ezen összegek ugyanis gyakran nem jelennek meg az adóbevallásban, így adót sem fizetnek utánuk. Az adócsalás és az adókikerülés minimálisra szorítását célzó, határozott fellépés szerte Európában több milliárd eurónyi többletbevételt teremtene. Az adócsalás és adókikerülés a méltányosságot és az igazságosságot is próbára teszi. A méltányosság elengedhetetlen ahhoz, hogy a szükséges gazdasági reformokat társadalmilag és politikailag elfogadhatóvá tegyük. Az adózás terhét egyenletesebben kell elosztani, hogy biztosítsuk: saját, méltányos terhe megfizetése révén mindenki hozzájárul az államháztartáshoz az egységes piac előnyeit élvező multinacionális vállalatok és az offshore megtakarításokkal rendelkező jómódú magánszemélyek éppúgy, mint a fizikai dolgozók. A méltányosság és az igazságosság azt is jelenti, hogy jobb és méltányosabb adórendszereket alakítunk ki. Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelemhez nemzeti, uniós és világszintű fellépésre egyaránt szükség van. Az európai integrációs folyamat a tagállamok gazdaságainak szorosabb összefonódásához vezetett, a határokon átnyúló ügyletek számának növekedését, egyúttal költségeik és kockázataik csökkenését vonva maga után. Ez a folyamat hatalmas előnyökkel járt az uniós 1 Az adócsalás a szándékos adókikerülés egy formája, amely általában büntetőjogi úton szankcionálható. A kifejezés magában foglalja azokat az eseteket, amikor szándékosan hamis bevallást tesznek vagy hamis dokumentumokat állítanak elő. Az adókikerülés általánosságban véve olyan jogellenes cselekményeket foglal magában, amelyek során az adóalany az adókötelezettséget eltitkolja vagy semmibe veszi, vagyis jövedelmek vagy információk adóhatóságok előli eltitkolása révén kevesebb adót fizet, mint amire jogilag kötelezett. 1

3 polgárok és vállalkozások számára, egyúttal viszont újabb kihívások elé állította a nemzeti adóhatóságokat az együttműködés és az információcsere tekintetében. A tapasztalatok szerint a tagállamok csak akkor tudnak megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, ha egy uniós szinten kialakított keretben működnek együtt. Az egyoldalú megoldások önmagukban nem működőképesek. Globalizált gazdaságunkban, az egységes piacon az adózás elkerülésének lehetőségét keresők könnyedén kihasználnak a nemzeti intézkedések közötti minden különbséget és minden hézagot. A jó adóügyi kormányzás terén az EU hosszú múltra visszatekintő, bejáratott politikával rendelkezik. Az uniós rendszer vázát képező alapelvek az átláthatóság, az automatikus információcsere és a méltányos adóverseny. Az Unió sok év tapasztalatára építhet: a megtakarítások esetében az automatikus információcsere már 2005 óta standard uniós gyakorlat. Az EU átfogó eszköztárat dolgozott ki, amelynek segítségével a tagállamok hatékonyabban tudják felvenni a küzdelmet az adócsalás és az adókikerülés ellen. Az eszköztár (az átláthatóság növeléséről, az információcseréről és a közigazgatási együttműködésről szóló) uniós jogszabályokat éppúgy magában foglal, mint a tagállamoknak tett, összehangolt fellépésre vonatkozó ajánlásokat (például az agresszív adótervezésről és az adóparadicsomokról), valamint a gazdasági kormányzás európai szemeszterének részeként tett, az adócsalás elleni küzdelem megerősítésére vonatkozó, országspecifikus ajánlásokat. Mindezek mellett a Bizottság az elmúlt év decemberében specifikus cselekvési tervet terjesztett elő, amely rögzíti azokat a főbb intézkedéseket, amelyek segítségével a tagállamok hatékonyabban vehetik fel a küzdelmet az adócsalás és adókikerülés ellen a közvetlen és közvetett adózás terén. A tagállamok már számos fontos lépést megtettek, de jobban ki kellene használniuk a rendelkezésre álló eszközöket. A tagállamok számára most a legsürgetőbb feladat, hogy nemzeti rendszereiken végrehajtsák a szükséges javításokat, és a legteljesebb mértékig kihasználják az uniós eszközkészletet az egyeztetett feladatok alapos és összehangolt végrehajtására. 2. Tagállami szintű fellépés A tagállamok az árnyékgazdaság felszámolását, az adókikerülés elleni küzdelmet és az adóigazgatás hatékonyságának növelését célzó, szisztematikus fellépés révén tudják növelni adóbevételeiket. Az EU-ban továbbra is fennálló gazdasági és pénzügyi válság súlyos költségvetési és társadalmi következményekkel jár a tagállamokban. A jóléti rendszerek és a közszolgáltatások fenntartásához, a refinanszírozás államot és egyéb hatóságokat terhelő költségeinek korlátozásához, valamint annak megakadályozásához, hogy a negatív hatások a gazdaság többi részére is átgyűrűzzenek, az államháztartások sürgős nagygeneráljára van szükség. Az adócsalás és kikerülés csökkentése révén a tagállamok növelni tudják adóbevételeiket, ami mozgásteret teremt nekik adórendszerük oly módon történő átalakításához, hogy az jobban ösztönözze a növekedést. Emellett ösztönzőleg hat a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseire is, hogy csökkentsék az alacsony jövedelmű és a leginkább sérülékeny csoportok adóterheit. 2

4 A tagállamok egyharmadában (különböző tényezők miatt) különösen nagy kihívást jelent az adóügyi kormányzás javítása. Az okok között szerepelnek például a beszedett nettó adóbevételhez viszonyítva magas adminisztratív költségek, az adóbevallások harmadik felektől származó információkkal való előzetes kitöltésének elmulasztása, az elektronikus adóbevallás lehetőségének korlátozott használata, valamint az adórendszerek által a középvállalkozásokra rótt magas adminisztratív teher. A évi éves növekedési jelentésben a Bizottság prioritásként határozta meg erre az évre a differenciált és növekedést elősegítő költségvetési konszolidáció végrehajtását. Egyéb bevétel oldali intézkedések mellett a Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem hatékonyabbá tétele révén javítsák az adójogszabályok betartását. Akárcsak ben, ezt a kiemelt feladatot a évi országspecifikus ajánlások is tükrözni fogják. 1. rovat: Mit kell tenni nemzeti szinten? Nemzeti szinten, az európai szemeszter keretében a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a nekik címzett országspecifikus ajánlásokat, hogy megfeleljenek a kihívásnak, és javítsák adóügyi kormányzásukat. Az adójogszabályok jobb betartását és a hatékonyabb adóigazgatás ösztönzését célzó intézkedések közé a következők tartoznak: megfelelési stratégia kidolgozása és az erőfeszítések adókikerülés elleni küzdelemre összpontosítása; a harmadik felektől származó információk felhasználási körének bővítése; előre kitöltött adóbevallások előkészítése; összehangolt erőfeszítések az árnyékgazdaság méretének csökkentésére, például a következők révén: a be nem jelentett munkavégzés igénybevételének bűncselekménnyé minősítése, küszöbérték meghatározása, amely felett a vásárlást kötelező elektronikus fizetés révén lebonyolítani, illetve pénzügyi ösztönzők alkalmazása (az adólevonások) bevallása érdekében. A tagállamoknak teljes egészében végre kell hajtaniuk a Bizottság adóparadicsomokról és agresszív adótervezésről szóló ajánlásait, amelyek elsősorban a következő témákkal foglalkoznak: azon harmadik országok azonosítása, amelyek nem teljesítik a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó minimumkövetelményeket; technikai segítségnyújtás a minimumkövetelményeket teljesíteni kívánó harmadik országoknak; és az adóztatás kettős elmaradásának elkerülését célzó intézkedések. A Bizottság kész célzott támogatást és technikai segítséget nyújtani bármely tagállamnak, amelynek az adókikerüléssel szemben meg kell erősítenie adórendszerét és javítania kell adóbehajtási gyakorlatát. Görögországban például a Görögországgal foglalkozó munkacsoport a tagállamok szakembereivel együtt tevékenyen részt vesz egy szilárdabb, minőségi bevételeket eredményező adórendszer kiépítésében már érzékelhetőek a munka első pozitív eredményei. 3

5 3. Uniós szintű fellépés Az EU átfogó eszköztárat dolgozott ki, amelynek segítségével a tagállamok hatékonyabban tudják felvenni a küzdelmet az adócsalás és az adókikerülés ellen. Az eszköztár (az átláthatóság növeléséről, az információcseréről és a közigazgatási együttműködésről szóló) uniós jogszabályokat éppúgy magában foglal, mint a tagállamoknak tett, összehangolt fellépésre vonatkozó ajánlásokat (például az agresszív adótervezésről és az adóparadicsomokról), valamint az európai szemeszter részeként tett országspecifikus ajánlásokat. Az EU a Fiscalis 2020 program révén pénzügyi támogatást is nyújt a nemzeti adóhatóságok közötti együttműködés javításához. Az uniós rendszer alapja az automatikus információcsere. E tekintetben az EU világelső. A tagállamok közötti automatikus információcsere koncepciója már 2003-ban megfogalmazódott, majd 2005-ben, a megtakarítási adóról szóló irányelv révén megvalósításra is került. Ezen irányelvnek hála, a tagállamok mintegy 20 milliárd EUR értékről cserélnek információkat a nem rezidens adóalanyok vonatkozásában. Emellett az ez év januárjában hatályba lépett, közigazgatási együttműködésről szóló irányelv a bevételek széles skálája vonatkozásában rendelkezik automatikus információcseréről. Nemrégiben az Egyesült Államok is bevezette ezt az elvet FATCA-megállapodásaiban. Azáltal, hogy a bejáratott uniós rendszer keretében dolgoznak együtt, a tagállamok számára lehetővé válik az adóigazgatásra és a pénzügyi intézményekre háruló, pótlólagos terhek minimalizálása, valamint a gyors és következetes végrehajtás biztosítása szerte az EU-ban. A Bizottság már kidolgozta az információcsere elektronikus formátumait és a biztonságos kommunikációs csatornákat. Az információcsere csak speciális IT-támogatással lehetséges. A megtakarítási adóról szóló irányelv alapján a Bizottság már kidolgozta az automatikus információcsere egységes számítógépes formátumát és az információcsere csatornáit. Mindezeket folyamatosan frissíteni kell és ki kell bővíteni annak érdekében, hogy a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv által lefedett valamennyi bevételtípusra kiterjedjenek. 2. rovat: Az Európai Unió adócsalás és adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló eszköztára A megtakarítási adóról szóló (2005 óta hatályos) uniós irányelv lefekteti az automatikus információcsere alapelvét ban a Bizottság javaslatot nyújtott be az irányelvben található joghézagok azáltal történő megszüntetésére, hogy az irányelv hatályát a befektetési alapokra, nyugdíjakra, innovatív finanszírozási eszközökre, valamint a vagyonkezelőkön és alapítványokon keresztül történő kifizetésekre is kiterjesztik. Az irányelv Tanács általi elfogadása folyamatban van. A Svájccal, Andorrával, Monacóval, Liechtensteinnel és San Marinóval a megtakarítások adóztatása terén kötött (2005 óta hatályos) uniós megállapodások célja, hogy az EU és szomszédai számára egyenlő feltételeket biztosítson júliusában a Bizottság felhatalmazást kért a Tanácstól annak érdekében, hogy tárgyalásokat kezdhessen az említett öt országgal annak érdekében, hogy e megállapodások hatályát a megtakarítási adóról szóló felülvizsgált uniós irányelvhez igazítsák. A Tanács még nem adta beleegyezését a felhatalmazáshoz. 4

6 A közvetlen adózás terén zajló közigazgatási együttműködésről szóló irányelv öt új területen (a munkaviszonyból származó jövedelem, a vezetők illetménye, az egyéb uniós jogi aktusok hatálya alá nem tartozó életbiztosítási termékek, a nyugdíjak, az ingatlan tulajdonjoga és az ingatlanból származó jövedelem) rendelkezik arról, hogy 2015-től a rendelkezésre álló információk alapján automatikus információcserét kell alkalmazni. A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről szóló rendelet ben lépett hatályba. Az EU úttörő szerepet tölt be e téren, szabályozva, hogy a tagállamok adóés vámhatóságai milyen módon gyűjtik a héára vonatkozó információkat és osztják meg azokat a többi tagállammal. Megerősíti a héa-köteles adóalanyokról és azoknak a Közösségen belüli ügyleteiről vezetett adatbázisokat is az e területen folyó adócsalások felderítése és visszaszorítása érdekében. Az adókból eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló irányelv, amely 2010 óta hatályos, javítja a tagállamok képességeit az adók határokon átnyúló beszedése terén. Lehetővé teszi a más tagállamban történő végrehajtást, és megerősíti annak lehetőségét, hogy az adófizetők által nem megfelelően rendezett igényeket rendezése érdekében egy másik tagállamban tegyenek megelőző intézkedéseket. A Bizottság a héa-csalás elleni küzdelem érdekében 2012 júliusában gyorsreagálási mechanizmusra tett javaslatot. A héa terén a leggyakrabban előforduló határon átnyúló csalástípus az úgynevezett körhintacsalás (közösségen belüli csalárd kereskedő által elkövetett csalás). A Bizottság által javasolt mechanizmus egy olyan sürgősségi eljárásról rendelkezik, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy engedélyezze a tagállamoknak, hogy egy nagy héa-csalás felderítését követő egy hónapon belül az általános szabálytól eltérő szabályokat alkalmazzanak a Közösségen belüli ügyletekre. A Bizottság 2009-ben tett javaslatot a fordított héakivetésről szóló irányelvre, amelyet 2010 márciusában részben elfogadtak (csupán a CO2-kibocsátási egységek tekintetében). Az irányelv fennmaradó részének elfogadása lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a fordított adózást számos olyan termék- és szolgáltatástípus nyújtására alkalmazzák, amelyek esetében a körhintacsalás ismerten több tagállamot is érint. A Bizottság cselekvési terve (2012. december), amelynek célja az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem megerősítése, több mint 30, személyekre, vállalkozásokra, valamint nem együttműködő országokra és területekre kiterjedő intézkedést tartalmaz. A cselekvési terv részeként a Bizottság létrehozta a jó adóügyi kormányzással foglalkozó platformot, amely kormányokat, nem kormányzati szervezeteket és vállalkozásokat fog össze a cselekvési terv végrehajtásának irányítása érdekében. A Bizottság jogszabályjavaslatot terjesztett elő (2013 februárjában) a pénzmosás elleni küzdelem és a pénzátutalások keretrendszerének naprakésszé tételére annak érdekében, hogy a hatály kibővítése, az új veszélyek elhárítása és az érzékeny területek kezelése révén megerősítse a jelenlegi uniós előírásokat. A javaslat világosabb mechanizmusokat is bevezet, amelyek a tényleges tulajdonosok köztük a jogalanyok mögött állók azonosítását szolgálják. A javaslatot az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztették. 5

7 A bankokkal szembeni tőkekövetelményekre irányuló új uniós szabályok növelik a nemzetközi bankok műveleteinek átláthatóságát. A pénzintézetek kötelesek lesznek nyilvánosságra hozni 6 új adatra, köztük a forgalomra, a nyereségre és az adókra vonatkozó információt minden egyes olyan uniós tagállam és harmadik ország tekintetében, ahol tevékenységet folytatnak. Az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló uniós jogszabály olyan fontos adójogszabályoknak való megfelelésre és együttműködésre vonatkozó feltételeket is tartalmaz, amelyeket még az alap uniós piaci forgalomba bocsátása előtt teljesíteni kell. Az uniós számviteli szabályok nemrég elfogadott módosításai bevezetik az országonkénti jelentéstételt. Hatálya alá tartoznak majd az EU-n belüli azon nagyvállalatok, illetve az EU-ban jegyzett azon társaságok, amelyek az olajipar, a földgáz, a bányászat és a fakitermelés terén tevékenyek. A fogadó kormányoknak fizetett adók, jogdíjak és jutalékok bejelentése mind az adózás átláthatósága, mind pedig a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem tekintetében fontos lépés. A meglévő eszközök ugyan jelentős mértékben javítottak az információcserén, a tagállamok azonban még nem használják őket hatékonyan és átfogó módon. A Bizottság egyes javaslatai még mindig az elfogadás stádiumában vannak, annak ellenére, hogy már több éve előterjesztették őket. A tagállami adóigazgatások még nem aknázták ki teljesen a meglévő jogi aktusokban és gyakorlati mechanizmusokban rejlő lehetőségeket. Jelenleg a fő feladat az, hogy a tagállamok teljes mértékben kihasználják ezt az eszköztárat, és gondos és összehangolt módon végrehajtsák mindazt, amiről megállapodás született. Az adók beszedése, az adójogszabályok és az adóigazgatások működése és konzisztens volta, valamint az adócsalás elleni küzdelem a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az uniós eszközök csak akkor nyújtanak segítséget, ha megvan a politikai akarat és a közigazgatási kapacitás ahhoz, hogy azokat teljes mértékben alkalmazzák. A Bizottság ugyan segítséget nyújt a tagállamoknak az általuk tett erőfeszítésekhez azáltal, hogy biztosítja számukra szükséges gyakorlati eszközöket, a hatékony közigazgatási együttműködés azonban a tagállamok kötelessége. 3. rovat: Mit kell tenni uniós szinten? A Tanácsnak el kell fogadnia a megtakarítási adóról szóló irányelv javasolt módosítását, és fel kell hatalmaznia a Bizottságot arra, hogy megkezdje a szomszédos országokkal kötött megállapodások megfelelő módosításáról szóló tárgyalásokra. A Tanácsnak ugyancsak el kell fogadnia az EU és Liechtenstein közötti, csalás elleni küzdelemről és adóügyi együttműködésről szóló egyezménytervezet és a többi szomszédos országgal folytatandó tárgyalások megkezdésére vonatkozó felhatalmazást. A Tanácsnak el kell fogadnia a héa-csalás elleni, függőben lévő intézkedéseket is, különösképp a gyorsreagálási mechanizmusra vonatkozót. 6

8 Az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítéséről szóló, decemberi bizottsági cselekvési tervvel összhangban a tagállamoknak kiemelten kell kezelniük a konkrét nyomon követést. Az EU-n belüli automatikus információcsere elvét ki kell terjeszteni valamennyi releváns jövedelemtípusra. Az Európai Bizottság a közigazgatási együttműködésről szóló uniós irányelv módosítására vonatkozó jogalkotási javaslatot fog előterjeszteni az uniós szintű automatikus információcsere hatályának kibővítése érdekében. Cél az osztalékra, a tőkenyereségre és egyéb jövedelmekre vonatkozó információk automatikus cseréjének biztosítása 2015-től ettől kezdve uniós norma lesz ugyanis az automatikus információcsere a munkaviszonyból származó jövedelem, a vezetők illetménye, a nyugdíjak, az életbiztosítási termékek, és az ingatlanból származó jövedelem tekintetében. A javaslat kitér az adóigazgatások azon jelenlegi lehetőségre is, hogy nem kell bejelenteniük azokat az információkat, amelyek nem állnak rendelkezésre. Ezzel párhuzamosan sürgősen meg kell kezdeni a technikai szintű munkálatokat: a jelenlegi standard informatikai formátumokat és az információcserére használt biztonságos kommunikációs csatornákat valamennyi releváns jövedelemtípusra is ki kell terjeszteni. 4. A jó adóügyi kormányzás globális szintű terjesztését elősegítő fellépés Az EU-nak vezető szerepet kell betöltenie a jó adóügyi kormányzás elősegítésében, különösen ami a globális szintű automatikus információcserét illeti. A Bizottság ösztönzi az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem terén tett nemzetközi erőfeszítéseket. A közelgő G8 (június ) és G20 (szeptember 5 6.) csúcstalálkozók fontos lehetőséget adnak arra, hogy az adócsalás, adókikerülés és pénzmosás elleni küzdelem terén nemzetközi szintű előrelépés történjen. A G20 és a G8 által támogatott OECD szintén munkálkodik e téren. Az uniós intézkedésekre építve a G8-on, a G20-on és az OECD-n belüli erős és összehangolt uniós álláspont segíthet abban, hogy az automatikus információcsere új nemzetközi normává váljon. 4. rovat: Az EU, mint a nemzetközi fellépés mozgatórugója Az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia a nemzetközi színtéren a jó adóügyi kormányzás elveinek, különösen az automatikus információcsere és a méltányos adóverseny elveinek terjesztésében. Az automatikus információcserének új nemzetközi normává kell válnia. Az EU-nak ambiciózus és összehangolt álláspontot kell kialakítania annak érdekében, hogy az automatikus információcserét a nemzetközi adózásban irányadó, globális standarddá tegye. Különösen fontos, hogy az EU egységes véleményt képviseljen a G8, a G20 és az OECD ülésein, ezáltal biztosítva szilárd elkötelezettségét olyan új nemzetközi szabályok kialakítása iránt, amelyek figyelembe veszik az automatikus információcserére vonatkozó, meglévő uniós szabályokat. 7

9 Az EU-nak együttműködés és technikai segítségnyújtás révén továbbra is támogatnia kell a jó adóügyi kormányzás minimumkövetelményeinek teljesítése iránt elkötelezett fejlődő országokat szilárd adóigazgatásuk kiépítésében. Az Európai Tanács következtetéseiben felvázolt iránnyal összhangban és az EU-ban az adóparadicsomok és az agresszív adótervezés kezelése terén elért eredményekre építve az EUnak egységes álláspontot kell képviselnie a G20-ban az adóalap-erózióról és nyereségátcsoportosításról (BEPS) szóló vitákban. A Bizottság azon munkálkodik majd, hogy biztosítsa az EU információcserét szolgáló ITrendszerei és az amerikai FATCA-rendszer közötti interoperabilitást és összekapcsolhatóságot; a világszintű standardok fejlesztése az OECD feladata. Ez csökkenti a rendszerüzemeltetőkre és a közigazgatásokra háruló adminisztratív terheket. 8

10 MELLÉKLET A tagállamok a rendelkezésükre álló héa-bevételeknek csupán körülbelül a felét szedik be A évi tényleges héa-bevétel (a standard kulcsok melletti elméleti bevétel %-ában) 2 A betétek határokon átnyúló, nemzetközi piacát továbbra is szigorú banktitok-szabályokat alkalmazó offshore központok dominálják. Az EU-n kívüli néhány főbb pénzügyi központban található bankokban elhelyezett külföldi nem banki betétek állományának alakulása (millió USD) 3 Kajmán-szigetek Svájc Szingapúr Hongkong Különleges Közigazgatási Terület Jersey 2 Forrás: Európai Bizottság; Adózási trendek, évi kiadás. 3 Forrás: Nemzetközi Fizetések Bankja, nyilvános aggregált adatok. 9

11 Az együttműködés jelentős gazdasági előnyhöz juttatja a tagállamokat 2003 óta a behajtásról szóló irányelv alapján a határokon átnyúlóan beszedett adó összege több mint megtízszereződött 4 A behajtásra irányuló segítségnyújtás alapján beszedett adó összegének alakulása (index: 2003 = 100) 4 Forrás: Európai Bizottság 10

12

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló adózási átláthatóságról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló adózási átláthatóságról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.18. COM(2015) 136 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló adózási átláthatóságról

Részletesebben

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI Nobilis Benedek főosztályvezető Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály Kettős adóztatás elkerülésének eszköztára

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.12. COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) C7-0200/13 Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2144(INI) 12.11.2014. az adózásról szóló éves jelentésről (2014/2144(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2144(INI) 12.11.2014. az adózásról szóló éves jelentésről (2014/2144(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 12.11.2014 2014/2144(INI) JELENTÉSTERVEZET az adózásról szóló éves jelentésről (2014/2144(INI)) Gazdasági és Monetáris Bizottság Előadó: Eva

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? Az Egyesült Államok külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvénye (FATCA) fontos előrelépés az amerikai állampolgárok

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.25. COM(2013) 814 final 2013/0400 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK. Moór Marianna. 2013. Október 8.

KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK. Moór Marianna. 2013. Október 8. KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK Moór Marianna 2013. Október 8. A NEMZETKÖZI BANKOLÁS ELŐNYEI A vagyon diverzifikálása A vagyon megőrzése Pénzügyi titoktartás NEMZETKÖZI BANKOLÁS AUSZTRIA, LIECHTENSTEIN, SVÁJC Gazdasági

Részletesebben

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. ősz dr. Lattmann Tamás Az előadás vázlata 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Fogyasztóvédelem eszközei

Fogyasztóvédelem eszközei Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2010 Ősz NEMZETI JELENTÉS MAGYARORSZÁG http://ec.europa.eu/public_opinion 2011. FEBRUÁR 24. Európai Bizottság Magyarországi Képviselete EUROBAROMÉTER

Részletesebben

A helyi adók aktuális problémái Magyarországon Adóz(z)unk a jövőnek? SOPRON 2011. október 6-7.

A helyi adók aktuális problémái Magyarországon Adóz(z)unk a jövőnek? SOPRON 2011. október 6-7. Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Seneca A helyi adók aktuális problémái Magyarországon Adóz(z)unk a jövőnek? SOPRON 2011. október 6-7. Fellegi Miklós PhD, Miskolci

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7.

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7. Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban Budapest, 2013. március 7. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI RENDSZERÉNEK AKTUÁLIS

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7032. számú törvényjavaslat a biztosítási adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a biztosítási adóról A társadalmi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Ajánlás: Brüsszel, 2009.10.16 COM(2009) 572 végleges 2009/0159 (CNB) A TANÁCS HATÁROZATA A San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra dr. Boros Richárd NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Tartalom: I. Előzmények

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2005 COM(2005) 155 végleges 2005/0061 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról

Részletesebben

Iránymutatás a look-through megközelítésről

Iránymutatás a look-through megközelítésről EIOPA-BoS-14/171 HU Iránymutatás a look-through megközelítésről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján:

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján: Multinacionális és nagyvállalatok esetében az engedélyezett gazdálkodóként történő elismerés feltételeire és a követendő eljárásra vonatkozó iránymutatás 1. Jogi nyilatkozat Ez az iránymutatás ismerteti

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET Téma neve/címe: Integrált ügyfélszolgálat kialakítása Téma gazdája: Lakatos András Jegyzetkészítő: Lakatos András További résztvevők: Csiba András Kovács István Lackó Péter

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

igen nem Külföldi adó (EUR-ban) Kamat (EUR-ban)

igen nem Külföldi adó (EUR-ban) Kamat (EUR-ban) MELLÉKLET 7 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁS KAMATBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMBŐL AZ ALÁBBI IDŐSZAKRA TÓL IG (kivéve a Szlovén Köztársaságban valamint más EU-tagállamokban alapított bankoknál és takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról

Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról Hír-ADÓ Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása az áfa-törvény és az adózás rendjéről szóló törvény 2010. január 1-től hatályos változásaival

Részletesebben

Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki!

Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Kérdőív Felkészülés az Európa 2020 félidei felülvizsgálatára az uniós városok és régiók szempontjából Háttér Az Európa 2020 nevű uniós növekedési stratégia félidei

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Fióktelepeket érintő aktualitások. Hír-ADÓ

Fióktelepeket érintő aktualitások. Hír-ADÓ Fióktelepeket érintő aktualitások Hír-ADÓ Tekintettel a társasági adóbevallás elkészítésének közeledő határidejére jelen hírlevelünk célja, hogy felhívja a figyelmet az egyes, fióktelepeket érintő társasági

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám : 1-86 / 2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Kérdések és válaszok a KKTA-val kapcsolatban

Kérdések és válaszok a KKTA-val kapcsolatban MEMO/11/171 Brüsszel, 2011. március 16. Kérdések és válaszok a KKTA-val kapcsolatban Mit jelent a közös konszolidált társaságiadó-alap (KKTA)? A közös konszolidált társaságiadó-alap olyan egységes szabályrendszer,

Részletesebben

Az új energiahatékonysági irányelv

Az új energiahatékonysági irányelv Az új energiahatékonysági irányelv Dr. Hevesi Zsófia Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5% Energiahatékonysági munkacsoport ülés 2012. október 9., Budapest

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Az adókötelezettség kiterjesztésének lehetőségei

Az adókötelezettség kiterjesztésének lehetőségei Az adókötelezettség kiterjesztésének lehetőségei Elhangzott az Adótanácsadók Egyesülete X. Adójogi Konferenciáján 2007 április Tartalom Helyzetértékelés: a magyar adórendszer csapdája Az adófizetők körének

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.7.28. C 176/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek állásfoglalása (2006. június 27.) az Európai Unióban található kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

Prioritások 2014 2019 között

Prioritások 2014 2019 között Prioritások 2014 2019 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK

Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK Tartalomjegyzék A GMU szerkezeti hiányosságai A felügyelés erősítése 2010-ben Az integrált pénzügyi keret (bankunió) terve

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani SAJTÓKÖZLEMÉNY Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani Budapest, 2013. április 17. Egy hétfői bejelentés értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 29/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 29/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2007. (X.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről Egységes szerkezetben a

Részletesebben

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai Az adótan feladata Adóelméleti összefüggések vizsgálata Jogszabályalkotás elősegítése Adóoptimalizálás Fizetendő adó meghatározása Az adótan tárgya

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben