Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) C7-0200/13 Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról HU HU

2 1. A JAVASLAT HÁTTERE INDOKOLÁS 1. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az adócsalás és adókikerülés jelentette kihívás és az Európai Unión belül és világszerte jelentős aggodalomra ad okot. Eurómilliárdok vesznek el. Az adócsalás és -kikerülés csökkentése révén a tagállamok növelni tudnák adóbevételeiket, ami mozgásteret teremtene nekik adórendszerük oly módon való átalakításához, hogy az a évi éves növekedési jelentésben körvonalazottaknak megfelelően jobban ösztönözze a növekedést. Emellett tekintettel a kihívás nagyságrendjére, az adócsalás és -kikerülés elleni küzdelem megerősítése nemcsak a bevételeket, hanem a méltányosságot érintő kérdés is. Különösen ilyen nehéz gazdasági időszakban nem elfogadható, hogy a becsületes adófizetőket az adócsalók és adókikerülők miatt keletkezett bevételhiány fedezésére kivetett pótlólagos adóterhek sújtsák. 2. Az Európai Unió (EU) évekig dolgozott aktívan ezeken a problémákon, különösen az automatikus információcsere Unión belül végrehajtását célzó konkrét jogi eszközök elfogadásával. Az EU megtakarítási adóról szóló irányelve biztosítja a kamatjövedelemre vonatkozó automatikus információcserét és a hatályának kibővítésére irányuló javaslatot a Tanács jelenleg tárgyalja. A közigazgatási együttműködésről szóló irányelv biztosítja, hogy 2015-től a tagállamok öt jövedelem- és tőkekategória tekintetében automatikusan információkat cseréljenek azok rendelkezésre állásakor: munkaviszonyból származó jövedelem, a vezető tisztségviselők tiszteletdíja, más uniós irányelvek hatálya alá nem tartozó életbiztosítási termékek, nyugdíjak, ingatlan tulajdonjoga és ingatlanból származó jövedelem. 3. A tagállamok egyértelműen kifejezték, hogy túl kívánnak lépni az együttműködés jelenlegi szintjén. Az Európai Tanács március 2-i ülésén felszólította a Tanácsot és a Bizottságot, hogy gyorsan dolgozzák ki az adócsalás elleni küzdelem javításának konkrét módját. A Bizottság december 6-án előterjesztette az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítésére irányuló cselekvési tervet 1. A cselekvési terv kiemeli, hogy ösztönözni kell az automatikus információcserét, mint az adóügyi átláthatóság és információcsere jövőbeli európai és nemzetközi standardját május 14-én az ECOFIN-Tanács következtetéseiben üdvözölte a Bizottságnak az adócsalás, az adókikerülés és az agresszív adótervezés elleni intézkedések kidolgozása terén végzett munkáját, és elismerte, hogy a bizottsági cselekvési terv hasznos szerepet játszhat e tekintetben Az Európai Tanács május 22-i ülésén még tovább ment, és az adócsalás, adókikerülés és agresszív adótervezés elleni küzdelem céljából kérte az automatikus információcsere uniós és globális szintű kiterjesztését. Erre reagálva a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy júniusban javaslatot tesz a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv módosítására az automatikus információcsere alkalmazási körének kiterjesztése érdekében, megelőlegezve a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv 2017-re tervezett felülvizsgálatát. 1 2 COM(2012) 722 final. Az adócsalásra és adókikerülésre vonatkozó tanácsi következtetések, május 14. (9549/13 FISC 94 ECOFIN 353 sz. dokumentum). HU 2 HU

3 5. A jelenlegi javaslat célja tehát az automatikus információcsere alkalmazási körének kiterjesztése az Unióban, az automatikus információcserére vonatkozóan meglévő uniós szabályok előírásain túlmenően. A javaslat a következő egyéb elemeket vonná be az automatikus információcsere hatályába: osztalékok, tőkenyereségek, egyéb pénzügyi jövedelem és számlaegyenlegek. Megmaradna a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv évi felülvizsgálatára és kibővítésére vonatkozó rendelkezés. Mindazonáltal az automatikus információcsere megerősítésének célkitűzésével összhangban a rendelkezésre állási feltétel majdani törlése most mind az öt meglévő kategória tekintetében felmerül, így a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv a jövedelem teljes skáláját lefedné. Továbbá a jelenlegi javaslat fényében módosulnak azok a kategóriák, amelyek felvételére később sor kerülne (lásd lejjebb). Az automatikus információcsere alkalmazási körének kiterjesztése hozzájárulna a különböző eszköztípusok egyenlő kezelésének biztosításához és a portfóliók nem kívánatos reallokációjának elkerüléséhez. 6. A Bizottság javaslata szerint törölni kell az irányelv 8. cikkének (3) bekezdésében a küszöbértékre való hivatkozást, amely alatt a tagállam adott esetben nem kíván információt kapni más tagállamoktól. A megbeszélések során kiderült, hogy egy ilyen küszöb a jelentésre kötelezett tagállamok számára nem praktikus. Mindazonáltal a tagállamok továbbra is választhatják azt, hogy egy bizonyos jövedelemkategóriáról nem kívánnak információt kapni. 7. Mind a belső piac, mind a hatékonyság és eredményesség szempontjából szükséges az uniós kezdeményezés. Az uniós kezdeményezés biztosítja az automatikus információcsere koherens, következetes és átfogó, uniós szintű megközelítését a belső piacon. Ez a tagállamok közötti egységes jelentéstételi megközelítést biztosítana, ami az adóigazgatások és a gazdasági szereplők számára egyaránt költségmegtakarítással járna (lásd még a lenti 11. pontot). Az uniós jogi eszköz jogbiztonságot is jelentene az adóigazgatások és gazdasági szereplők számára az Unión belül. Az uniós jogi eszköz hozzájárulna az automatikus információcsere nemzetközi standardjának kidolgozásához. A közigazgatási együttműködésről szóló irányelven alapuló uniós jogi eszköz magában foglalná a már meglévő vagy fejlesztés alatt álló IT-eszközök használatát, a szolgáltatási irányelv és a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv szerinti információcsere megkönnyítése érdekében. Az említett irányelvek értelmében az uniós tagállamok specifikus kommunikációs csatornák használatával speciális formátumban osztják meg az információt (a CCN/CSI-rendszer). Ezeket a formátumokat könnyen ki lehet terjeszteni, hogy a most felvételre javasolt újabb elemek esetében is alkalmazhatók legyenek. Mivel a tagállamok jelentős időt és pénzt fektettek e formátumok kidolgozásába, méretgazdaságos lenne, ha a tagállamok az új elemekre vonatkozó információcseréhez is ezeket a formátumokat használnák. Ezenkívül a Tanács a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv 8. cikkének (5) bekezdésében már kötelezettséget vállalt arra, hogy kellő időben értékeli az automatikus információcserének egy uniós szintű jogi eszközön alapuló bővítésének szükségességét, hogy olyan jövedelemkategóriákra is HU 3 HU

4 kiterjedjen, mint az osztalékok és tőkenyereségek. Ez a javaslat tehát csupán felgyorsítja az ezzel a kötelezettségvállalással kapcsolatos munkát. 8. A számos kormány által az Egyesült Államokkal annak az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló jogszabályához (Foreign Account Tax Compliance FATCA) 3 kapcsolódóan kötött vagy megkötendő megállapodások további lendületet adnak az automatikus információcserének, mint az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem eszközének április 9-én Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország és Spanyolország automatikus információcserére vonatkozó kísérleti fellépés tervét jelentette be, amelynek alapjául az Egyesült Államokkal egyeztetett FATCA-modell szolgál. Ezek a tagállamok felkérést intéztek az Unióhoz, hogy vállaljon vezető szerepet az automatikus információcsere világszintű előmozdításában és kifejezték szándékukat annak megvitatására, hogy az EU-n belül hogyan lehetne továbblépni a minden tagállam közötti, adóügyi információcsere javítása terén. 10. A közigazgatási együttműködésről szóló irányelv 19. cikke kijelenti, hogy ha valamely tagállam szélesebb körű együttműködést biztosít egy harmadik országnak, akkor egyetlen másik, vele ugyancsak szélesebb körű, kölcsönös együttműködést folytatni kívánó tagállamtól sem tagadhatja meg az ugyanilyen, szélesebb körű együttműködés biztosítását. Az a tény, hogy a tagállamok megállapodásokat kötöttek vagy szándékoznak kötni az Egyesült Államokkal a FATCA-hoz kapcsolódóan, azt jelenti, hogy az említett rendelkezés értelmében szélesebb körű együttműködést biztosítanak. 11. Az uniós szintű jogi eszköz alapján kiterjesztett automatikus információcserével megszűnne a tagállamok kötelezettsége és ösztönzése a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv 19. cikke alkalmazására, hogy vonatkozó uniós jogszabály hiányában ugyanazzal a tárggyal megfelelőnek tekinthető kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat kössenek. Ha az említett rendelkezés alapján különféle megállapodásokat kötnének, annak számos hátránya lenne az uniós szintű fellépés jelentette megoldással szemben: Veszélybe kerülhetnek a tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételek, ha a tagállamok különböző módon állapodnak meg a fokozott automatikus információcsere terén folytatott együttműködésről. Ez a belső piacon belüli torzulásokhoz és mesterséges tőkeáramlásokhoz vezethet. Ha a tagállamok között megállapodások nem azonosak, az nehézséget teremthet a több tagállamban tevékenykedő gazdasági szereplők számára, mivel a különböző tagállamokban különböző megfelelési követelmények vonatkoznának rájuk. Azt is jelentheti, hogy a tagállamok nem tudnák alkalmazni az Unión belül kifejlesztett IT-jelentéstételi eszközöket (lásd feljebb). 12. Az előnyök lehető leggyorsabb kihasználása érdekében alapvetően fontos a kellő időben történő elfogadás és végrehajtás. Annak érdekében, hogy biztosított legyen az összhang a közigazgatási együttműködésről szóló irányelvben már szereplő jövedelem- és tőkekategóriák vonatkozásában az automatikus információcsere 3 HU 4 HU

5 alkalmazásának határidejével, az új szabályok átültetésének és alkalmazásának javasolt határideje december 31., illetve január AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI A Miniszterek Tanácsában 2013 áprilisa óta tartott megbeszélések mellett (lásd a fenti 1. pontot) a Bizottság május 21-én technikai értekezletet tartott a tagállamokkal, hogy megerősítsék a jogalkotási javaslat szükségességét és megvitassák annak gyakorlati részleteit és tartalmát. A megbeszélések során kiderült, hogy a tagállamok általánosságban támogatják az automatikus információcsere fokozását és a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv 8. cikke hatálykiterjesztésének meggyorsítását, ahogyan azt már a 8. cikk (5) bekezdése is előirányozza. A legtöbb tagállam gyorsan kíván intézkedni az automatikus információcsere fokozására, de ezen a területen a tagállamok általi nem összehangolt fellépés a belső piac potenciálisan tartós fragmentációjához vezethet. Ezért rendkívül sürgős lett a konzisztens és következetes uniós jogi keret létrehozása; ezen okból nem került sor hatásvizsgálat készítésére. Az Európai Parlament május 21-én elfogadott állásfoglalásában 4 üdvözli a Bizottság cselekvési tervét és ajánlásait, sürgeti a tagállamokat kötelezettségvállalásaik nyomon követésére és a bizottsági cselekvési terv befogadására, valamint hangsúlyozza, hogy az Uniónak vezető szerepet kell vállalnia az adócsalás, adókikerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemről folyó megbeszéléseken, mindenekelőtt az automatikus információcsere előmozdításával kapcsolatban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság április 17-én szintén véleményt 5 fogadott el. A bizottság jóváhagyja a Bizottság cselekvési tervét és támogatja az adócsalás és adókikerülés csökkentéséve kapcsolatos gyakorlat megoldások találására tett erőfeszítéseit. A 4.6. és 4.7. pontban különösen az automatikus információcsere javítására irányuló bizottsági kezdeményezéseket támogatja. 3. A JAVASLAT JOGIELEMEI A javaslat célja a közigazgatási együttműködésről szóló hatályos irányelv 8. cikkének módosítása. A módosításokat a javaslat 1. cikke tartalmazza. Az első módosítás a 8. cikk (3) bekezdését érinti. A javaslat szerint törölni kell a küszöbértékre való hivatkozást, amely alatt a tagállam adott esetben nem kíván információt kapni más tagállamoktól. A tagállamokkal folytatott megbeszélések során kiderült, hogy a gyakorlatban egy ilyen küszöbérték nem kezelhető. Emellett javasolt beszúrni a kategóriák kifejezés mellé az egyikéről vagy többjéről fordulatot; ez megelőzi a félreértéseket abban az esetben, ha egy tagállam jelzi, hogy az (1) bekezdésben említett jövedelem- vagy tőkekategóriák egyikéről vagy többjéről nem kíván információt kapni, viszont másokról igen. 4 5 Az Európai Parlament május 21-i állásfoglalása az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemről (Kleva-jelentés) /2025(INI). Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság április 17-i véleménye: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítésére irányuló cselekvési terv COM(2012) 722 final (Dandea-jelentés) CESE 101/2013. HU 5 HU

6 A 8. cikk új, (3a) bekezdése útján javasolt bevezetni az osztalékokra, tőkenyereségekre, pénzügyi számlán tartott eszközök tekintetében keletkezett bármely más jövedelemre, bármely összegre, amely tekintetében a pénzügyi intézmény a kötelezett (azaz törvényileg vagy szerződés alapján fizetésre kötelezett) vagy az adós, beleértve a törlesztéseket, és a számlaegyenlegekre vonatkozó automatikus információcserét. Ezek a további elemek a 201/16/EU irányelv 3. cikke (11) bekezdésének a) pontjában meghatározott természetes személy tényleges tulajdonos közvetlen vagy közvetett javára kifizetett jövedelemhez, vagy az ilyen személyek által közvetlenül vagy közvetetten birtokolt tőkéhez kapcsolódnak. Nem javasolt az irányelvben jelenleg szereplő jövedelem tekintetében a 8. cikk (1) bekezdésében előírt hatályos feltétel miszerint csak akkor kell információt cserélni, ha az rendelkezésre áll - kiterjesztése az új elemekre. Az új elemekre vonatkozó információ biztosan rendelkezésre áll majd, mivel a pénzügyi közvetítőknek ezeket jelenteniük kell az adóigazgatásoknak a tagállamok és az Egyesült Államok között a FATCA tekintetében kötött vagy megkötendő megállapodások értelmében. A 8. cikk 5. bekezdése tekintetében a következő módosítások javasoltak: Az első albekezdésben hivatkozás történik az új (3a) bekezdésre, a rendelkezésre állási feltétel felülvizsgálata pedig az (1) bekezdésben felsorolt mind az öt kategóriára kiterjed (három helyett); A második albekezdés b) pontjában törlésre kerül az osztalékokra és tőkenyereségekre, mint az irányelvet a jövőben kiegészítő elemekre való hivatkozás, mivel ezek a kategóriák most bekerülnek az új (3a) bekezdésbe; bekerül a más kategóriákkal és elemekkel, beleértve a jogdíjakat (a jogdíjak már a hatályos szövegben is szerepelnek) szövegrész, amely több mozgásteret hagy egy új javaslat számára 2017-ben. A 2. cikk a tagállamokat az irányelv átültetésére kötelező szokásos rendelkezéseket tartalmazza. Az új szabályok átültetésére és alkalmazására javasolt határidő január 1. illetve január 1., hogy összhangban legyenek a hatályos irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében foglalt jövedelem- és tőkekategóriák tekintetében alkalmazandó határidőkkel. 4. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK A javaslatnak nincs költségvetési vonzata. Ez különösen az IT-eszközök használatára vonatkozik, mivel a fejlesztés alatt álló eszközöket használják majd ezen irányelv végrehajtására is. HU 6 HU

7 2013/0188 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 115. cikkére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően, tekintettel az Európai Parlament véleményére 6, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 7, különleges jogalkotási eljárás keretében, mivel: (1) Az elmúlt években nagymértékben megnőtt az adócsalás és adókikerülés jelentette kihívás, ami az Európai Unión belül és világszerte jelentős aggodalomra ad okot. A be nem vallott és adózatlan jövedelem számottevően csökkenti a nemzeti adóbevételeket. Ezért sürgősen szükség van az adóbeszedés hatékonyságának és eredményességének fokozására. Az automatikus információcsere e tekintetben fontos eszköz, és a Bizottság az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítésére irányuló cselekvési tervet tartalmazó december 6-i közleményében 8 kiemelte, hogy határozottan ösztönözni kell az automatikus információcserét, mint az adóügyi átláthatóság és információcsere jövőbeli európai és nemzetközi standardját. Az Európai Tanács május 22-i ülésén az adócsalás, adókikerülés és agresszív adótervezés elleni küzdelem céljából kérte az automatikus információcsere uniós és globális szintű kiterjesztését. (2) Az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 9 már előírja a jövedelem és a tőke bizonyos kategóriái esetében a tagállamok közötti kötelező automatikus információcserét. Az irányelv továbbá lépésenkénti megközelítést alkalmaz az automatikus információcsere megerősítésére azáltal, hogy fokozatosan terjeszti ki a jövedelem és a tőke újabb kategóriáira és megszünteti azt a feltételt, hogy csak akkor kell információt cserélni, ha rendelkezésre áll. (3) Amint arra az Európai Tanács kérése is rávilágít, helyénvaló előmozdítani az automatikus információcserének a 2011/16/EU irányelv 8. cikke (5) bekezdésében már előirányzott kiterjesztését. Az uniós kezdeményezés biztosítja az automatikus HL C [ ], [ ], [ ] o. HL C [ ], [ ], [ ] o. COM(2012) 722 final. HL L 64., , 1. o. HU 7 HU

8 információcsere koherens, következetes és átfogó, uniós szintű megközelítését a belső piacon, ami az adóigazgatások és a gazdasági szereplők számára egyaránt költségmegtakarítással járna. (4) Az a tény, hogy a tagállamok megállapodásokat kötöttek vagy szándékoznak kötni az Amerikai Egyesült Államokkal annak az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló jogszabályához (Foreign Account Tax Compliance FATCA) kapcsolódóan, azt jelenti, hogy a 2011/16/EU irányelv 19. cikke értelmében szélesebb körű együttműködést biztosítanak, vagy fognak biztosítani, és kötelesek vagy kötelesek lesznek ilyen szélesebb körű együttműködést biztosítani más tagállamok számára is. (5) Ha a tagállamok a 2011/16/EU irányelv 19. cikke alapján párhuzamos és nem egyeztetett megállapodásokat kötnek, az a belső piac zökkenőmentes működése szempontjából hátrányos torzulásokhoz vezet. Az uniós szintű jogi eszköz alapján kiterjesztett automatikus információcserével a tagállamoknak nem kellene alkalmazniuk a szóban forgó rendelkezést, hogy vonatkozó uniós jogszabály hiányában ugyanazzal a tárggyal megfelelőnek tekinthető kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat kössenek. (6) A 2011/16/EU irányelv 8. cikkének hatályát ki kell terjeszteni, hogy magában foglalja a FATCA-ban és a tagállamok kapcsolódó megállapodásaiban szereplő következő elemeket: osztalékok, tőkenyereségek, egyéb pénzügyi jövedelem és számlaegyenlegek, amelyeket más tagállamokban honos természetes személy tényleges tulajdonos közvetlen vagy közvetett javára fizet ki, biztosít vagy tart valamely pénzügyi intézmény. (7) A 2011/16/EU irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében előírt feltétel, miszerint az automatikus információcsere a kért információ rendelkezésre állásától függhet, nem alkalmazandó az új elemekre, mivel az ezekre az elemekre vonatkozó információkat a pénzügyi közvetítőknek szükségszerűen az adóigazgatások rendelkezésére kell bocsátaniuk az Egyesült Államokkal a FATCA tekintetében kötött megállapodások értelmében. (8) A 2011/16/EU irányelv 8. cikkének (3) bekezdésében a küszöbértékre való hivatkozást törölni kell, mivel a gyakorlatban nem tűnik kezelhetőnek egy ilyen küszöbérték. (9) A rendelkezésre állásra vonatkozó feltétel 2017-ben elvégzendő felülvizsgálatát ki kell terjeszteni a 2011/16/EU irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében felsorolt mind az öt kategóriára, hogy minden kategória esetében minden tagállam vonatkozásában megvizsgálják az információcsere indokoltságát. (10) Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket. (11) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethető feltételek mellett történő, tagállamok közötti hatékony közigazgatási együttműködést a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a szükséges egységesség és hatékonyság miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket, (12) A 2011/16/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell, HU 8 HU

9 ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 1. cikk A 2011/16/EU irányelv 8. cikke a következőképpen módosul: a) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: (3) Egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága bármely más tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága számára jelezheti, ha az (1) bekezdésben felsorolt jövedelem- és tőkekategóriák egyikéről vagy többjéről nem kíván információt kapni. Erről tájékoztatja a Bizottságot is. Amennyiben egy tagállam egyetlen olyan kategóriáról sem tájékoztatja a Bizottságot, amely tekintetében információkkal rendelkezik, feltételezhető róla, hogy nem kíván az (1) bekezdéssel összhangban információkat kapni. b) A (3) bekezdést követően a cikk a következő bekezdéssel egészül ki: (3a) Minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága automatikus információcsere keretében közli bármely másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával az adott másik tagállami illetőségű természetes személy tényleges tulajdonos közvetlen vagy közvetett javára valamely pénzügyi intézmény által kifizetett, biztosított vagy tartott következő elemekre vonatkozó információkat a január 1-jétől kezdődő adómegállapítási időszakokat illetően: (a) (b) (c) (d) (e) osztalékok; tőkenyereségek; pénzügyi számlán tartott eszközök tekintetében keletkezett bármely más jövedelem; bármely összeg, amely tekintetében a pénzügyi intézmény a kötelezett vagy adós, beleértve a törlesztéseket; számlaegyenlegek. Az első albekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a kérdéses információcsere az (1) bekezdés vagy bármely más uniós jogi eszköz révén biztosított. c) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: (5) A Bizottság július 1. előtt jelentést nyújt be, amelyben áttekinti és értékeli a kapott statisztikai adatokat és információkat, így például az automatikus információcsere adminisztratív és egyéb releváns költségeit és előnyeit, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati kérdéseket. A Bizottság indokolt esetben az (1) bekezdésben foglalt kategóriákra és feltételekre ideértve azt a feltételt, hogy rendelkezésre álljanak a másik tagállami illetőségű személyekkel kapcsolatos információk is, vagy a (3a) bekezdésben említett elemekre, vagy mindkettőre vonatkozó javaslatot nyújt be a Tanácsnak. A Bizottság által benyújtott javaslat megvizsgálása során a Tanács értékeli az automatikus információcsere hatékonyságának további fokozását, működésének és minőségének javítását, az alábbiak előírása céljából: a) az automatikus csere révén minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága közli a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával a január 1-jétől kezdődő adómegállapítási időszakokra vonatkozó információkat a másik tagállami illetőségű HU 9 HU

10 adóalanyokkal kapcsolatban, az (1) bekezdésben meghatározott - az információt közlő tagállam nemzeti jogszabályai szerinti értelmezésben vett - összes jövedelemés tőkekategória vonatkozásában. b) az (1) és (3a) bekezdésben meghatározott kategóriák és elemek listáját ki kell bővíteni más kategóriákkal és elemekkel, beleértve a jogdíjakat. 2. cikk (1) A tagállamok legkésőbb december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára. A tagállamok ezeket a rendelkezéseket január 1-jétől alkalmazzák. Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. (2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. 3. cikk Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 4. cikk Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. Kelt Brüsszelben, -án/-én. a Tanács részéről az elnök HU 10 HU

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.7. COM(2015) 151 final 2015/0076 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 28. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D031424/03

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE. a 2003/48/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE. a 2003/48/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.18. COM(2015) 129 final 2015/0065 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2003/48/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE A

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.13. COM(2016) 200 final 2016/0108 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 206. június 29. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 206/009 (NLE) 8388/6 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: FISC 64 ECOFIN 339 AELE 33 MC 4 A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.2. COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 15.10.2008 COM(2008) 650 végleges 2008/0195 (COD) C6-0354/08 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2144(INI) 12.11.2014. az adózásról szóló éves jelentésről (2014/2144(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2144(INI) 12.11.2014. az adózásról szóló éves jelentésről (2014/2144(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 12.11.2014 2014/2144(INI) JELENTÉSTERVEZET az adózásról szóló éves jelentésről (2014/2144(INI)) Gazdasági és Monetáris Bizottság Előadó: Eva

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat TANÁCSI IRÁNYELV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat TANÁCSI IRÁNYELV HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.7.2004 COM(2004) 468 végleges 2003/0091 (CNS) Módosított javaslat TANÁCSI IRÁNYELV A postai szolgáltatásokra kivetett hozzáadottérték-adóról szóló

Részletesebben

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I C 288 E/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja P6_TA(2006)0036 Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az előrecsomagolt termékek

Részletesebben

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI Nobilis Benedek főosztályvezető Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály Kettős adóztatás elkerülésének eszköztára

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.10. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.10. COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Franciaországnak a Svájccal a Bâle-Mulhouse repülőtér tekintetében a 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 10. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.25. COM(2013) 814 final 2013/0400 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.17. COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016128 COM(2016) 25 final 2016/0010 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.26. COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.21. COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.1. COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.9.19. JOIN(2016) 40 final 2016/0290 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és

Részletesebben

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának.

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 16120/1/14

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK I. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 816 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén

Részletesebben

Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára

Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen A Bizottság hozzájárulása az Európai Tanács

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) C7-0179/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 10. Címzett:

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.13. COM(2011) 1 végleges 2011/0002 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/25/EK irányelvnek a kibocsátási szakaszok keskeny nyomtávú

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2014.6.3. L 164/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/63/EU IRÁNYELVE (2014. május 15.) a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6763 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az

Részletesebben