FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA"

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről (első olvasat) Az alábbiak elfogadása: a) a Tanács álláspontja b) a Tanács indokolása = Nyilatkozatok FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA 1. A 2015 januárjában történt támadások nyilvánvalóvá tették, hogy határozott intézkedéseket kell hozni a terrorizmus finanszírozása ellen. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló negyedik irányelv, illetve a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló rendelet elfogadása ilyen intézkedés, és a két jogszabály stratégiai jelentőségű uniós jogi aktus. 7768/15 ADD 1 REV 1 adt/agh 1

2 2. Az e jogszabályokban meghatározott új szabályok hatékonyságának fokozása érdekében további erőfeszítéseket kell tennünk az alábbiak tekintetében: i) fel kell gyorsítani az új szabályok tagállami végrehajtását; ii) iii) iv) megfelelő hatáskörökkel kell felruházni és megfelelő erőforrásokkal kell ellátni a tagállamok pénzügyi információs egységeit annak érdekében, hogy teljes körű és hatékony együttműködést folytathassanak a terrorizmus elleni küzdelem területén; jóvá kell hagyni és érdemben végre kell hajtani az EU által végzett szupranacionális kockázatértékelésben foglalt, a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos bizottsági ajánlásokat, és a kockázatértékelés során meg kell vizsgálni különösen a virtuális pénz jelentette kockázatokat; szigorú álláspontot kell képviselni az anonim elektronikus pénzzel kapcsolatban. 3. A terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban európai szinten kell intézkedéseket hozni, többek között amennyiben szükséges a meglévő jogszabályok módosításával, például az alábbiakra vonatkozóan: i) bővíteni kell a pénzügyi információs egységek hatáskörét, és fokozni kell az egységek közötti együttműködést, amelynek hatékonynak, összehangoltnak és elegendően biztonságosnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos érzékeny adatok cseréjét; ii) javítani kell a tagállamok közötti koordinációt a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából magas kockázatú területekre irányuló nemzetközi pénzáramlások fokozott átvilágítása tekintetében; 7768/15 ADD 1 REV 1 adt/agh 2

3 iii) iv) létre kell hozni a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai rendszert (TFTS) annak érdekében, hogy a nemzetközi pénzátutalásokra (a SWIFT-rendszerre) vonatkozó adatokat fel lehessen használni a terrorizmus elleni küzdelemben, az Amerikai Egyesült Államokkal biztosítandó hosszú távú együttműködésre vonatkozóan az Európai Parlamenttel elért megállapodással összhangban; javítani kell a terrorista tevékenységet folytatók vagyoni eszközeinek felderítését és befagyasztását szolgáló európai rendszer hatékonyságát, hogy lehetővé váljon e vagyoni eszközök eredményes adminisztratív befagyasztása az Európai Unió egészében; v) bankszámla-nyilvántartásokat kell létrehozni a pénzügyi információs egységek munkájának és együttműködésének megkönnyítése érdekében; vi) még jobban meg kell erősíteni az anonim fizetési eszközök ellenőrzését, egyrészről az aranyszállításokra, a teheráru-szállításokra és más fizikai tőketranszferekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények szigorítása, másrészről az elektronikus és a virtuális pénzre vonatkozó szigorúbb szabályozás révén. FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Franciaország aggódik a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv érthetősége miatt, ezért kijelenti, hogy az irányelv francia nyelvi változatában a 30. cikkben használt, intérêts effectifs détenus ( tényleges tulajdoni érdekeltség ) kifejezést úgy kell érteni, hogy az az intérêts détenus kifejezésre utal az előkészítő munkának, az említett rendelkezés hatályának és a francia nyelvhasználatnak megfelelően. 7768/15 ADD 1 REV 1 adt/agh 3

4 A CSEH KÖZTÁRSASÁG NYILATKOZATA A Cseh Köztársaság üdvözli a pénzmosás elleni irányelv-, illetve rendeletjavaslatra vonatkozóan létrejött kompromisszumot, ugyanakkor sajnálattal tapasztalja, hogy a két jogszabályjavaslat olyan további szabályokat ír elő, amelyek nem felelnek meg a vonatkozó (a 11.) FATF-ajánlás szellemének. Az említett ajánlás a szükséges adatok megőrzésének csak a minimális időtartamát írja elő a bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással összefüggésben. A pénzmosás elleni irányelvjavaslat 40. cikke (és ahhoz hasonlóan a pénzmosás elleni rendeletjavaslat 16. cikke) azonban ellentmond a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló intézkedések céljának és tartalmának azzal, hogy megszabja az adatok megőrzésének maximális időtartamát (10 év). Ez a korlátozás nem felel meg a büntetőeljárások lefolytatásához kapcsolódó szükségleteknek. Az ügyletekkel kapcsolatos adatok megőrzése fontos lehet a súlyos bűncselekmények ügyében folytatott nyomozás esetén. Az ilyen bűncselekmények elévülési ideje a Cseh Köztársaságban maximálisan 20 év, illetve ha terrorista bűncselekményről van szó és a terrorizmus finanszírozása is ide tartozik, azok soha nem évülnek el. E bűncselekmények esetében a nyomozást hátráltathatja, ha a bizonyítékok már nem állnak rendelkezésre. A Cseh Köztársaság véleménye szerint e jogszabályok célja és tartalma akkor tudna érvényesülni, ha az adatok megőrzésére vonatkozóan csak a minimális időtartamot rögzítenék. Az adatmegőrzés maximális időtartamának meghatározását a tagállamok mérlegelésére és döntésére kellene bízni az elévülési időre vonatkozó tagállami szabályokkal és a büntetőeljárási igényekkel való összhang biztosítása érdekében. 7768/15 ADD 1 REV 1 adt/agh 4

5 AUSZTRIA NYILATKOZATA Ausztria számára komoly aggodalomra ad okot az, hogy a szöveg a jelenlegi formájában nem segíti a tényleges tulajdonosra vonatkozó információkkal kapcsolatos átláthatóság növelését, amire pedig szükség lenne annak érdekében, hogy a bizalmi vagyonkezelést ne lehessen pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljára felhasználni. Egyértelműen szükség lenne a tényleges tulajdonosokra vonatkozó nyilvános központi nyilvántartás létrehozására, mégpedig mindig abban az országban, amelynek jogszabályai irányadóak az adott jogi személyre vagy bizalmi vagyonkezelőre nézve. A jogi személyeket illetően a jelenlegi szöveg (30. cikk) előírja, hogy a tényleges tulajdonosokra vonatkozó nyilvántartást abban az országban kell vezetni, amelynek jogszabályai az adott jogi személyre nézve irányadóak. Sajnos a bizalmi vagyonkezelés esetében nem ez a helyzet (31. cikk). A jelenlegi megfogalmazás nem szabja meg egyértelműen a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó nyilvántartás vezetésének helyét. Márpedig véleményünk szerint a nyilvántartásnak akkor van értelme, ha az abban az országban található, amelynek jogszabályai az adott bizalmi vagyonkezelőre nézve irányadóak. Ha a nyilvántartás máshol található, az nem segíti a nagyobb átláthatóság érvényesülését, mindenekelőtt azért, mert a bizalmi vagyonkezelőket a tagállamok többségében nem ismerik el. A jelenlegi megfogalmazás tág értelmezést tesz lehetővé a 31. cikk tagállami szintű végrehajtása tekintetében. Nagyon is valóságos a veszélye annak, hogy a tagállamok eltérően értelmezik a 31. cikk rendelkezéseit, ami végül ahhoz vezethet, hogy egyes tagállamok vezetnek nyilvántartást a bizalmi vagyonkezelők tényleges tulajdonosairól, mások pedig nem. Ez pedig azt jelenti, hogy a 31. cikk szövege a jelenlegi formájában tökéletesen alkalmas a visszaélésre, különösen a bizalmi vagyonkezelési konstrukció határokon átnyúló alkalmazása tekintetében. Ráadásul a 31. cikk (4) bekezdése csak akkor írja elő a tényleges tulajdonosok nyilvántartását, ha a bizalmi vagyonkezelési konstrukció adóügyi következményekkel jár. Véleményünk szerint ez a megfogalmazás túlságosan tág értelmezésre ad lehetőséget, és kifejezetten lehetőséget nyújt a szabályok megkerülésére és kijátszására. Ha például valamelyik tagállam adómentességet vezet be a bizalmi vagyonkezelés bizonyos típusai esetében, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy az adott bizalmi vagyonkezelési konstrukció esetében nem kell nyilvántartani a tényleges tulajdonost. Az ilyen szándékos vagy nem szándékos következmények alááshatják a rendelkezés céljait. Ausztria ezért rendkívül elégedetlen a 31. cikk jelenlegi megfogalmazásával, és nem támogatja azt. Ennek ellenére annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse az egyébként megfelelőnek tartott kompromisszumos szöveg elfogadását kész elfogadni a politikai kompromisszumot. Mindazonáltal, a 31. cikk jelenlegi szövegére tekintettel, Ausztria nem látja szükségesnek, hogy az Ausztriában található bizalmi vagyonkezelő szervezetek esetében nyilvántartást vezessenek a tényleges tulajdonosokról. 7768/15 ADD 1 REV 1 adt/agh 5

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

A megállapodásban részes felek,

A megállapodásban részes felek, Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER Belügy A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2. sz. jogi tájékoztató az őrizetbe vétellel összefüggő jogokról: A tájékoztatáshoz való jog

2. sz. jogi tájékoztató az őrizetbe vétellel összefüggő jogokról: A tájékoztatáshoz való jog 2. sz. jogi tájékoztató az őrizetbe vétellel összefüggő jogokról: A tájékoztatáshoz való jog A jelen jogi tájékoztató az Open Society Justice Initiative (Nyílt Társadalom Igazságügyi Kezdeményezés) keretében

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész

Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész Jancsa-Pék Judit 1 Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész Az általános forgalmi adóztatás Európai Uniós szinten harmonizált jogrendszeren alapul, amelytől hazánk sem térhet el. Érdemes

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS 1. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 1 megteremtette az alapot a kozmetikai termékek használatának tulajdonítható

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról Hatályos: 2015. április 18-ától 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja

A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja A bűnüldözési célú titkos és nyílt információszerzésnek mint rendészeti funkciónak a pontos rendeltetése, a büntetőeljárási rendszerben elfoglalt

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

Bevezetés. 1.1. A Schengeni Egyezmény (Megállapodás)

Bevezetés. 1.1. A Schengeni Egyezmény (Megállapodás) A schengeni együttműködés és Románia DR. MÓRÉ SÁNDOR * Bevezetés Románia a 2007. január elsejei történelmi jelentőségű csatlakozás óta teljes jogú tagja lett annak az államszövetségnek, amelynek 2004.

Részletesebben